Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/09/2015 - 25/09/2015 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносители: Цецка Цачева и група народни представители, 24.7.2015 г.).
 2. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Фискалния съвет, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по бюджет и финанси, 18.9.2015 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (Вносител: Министерски съвет, 3.7.2015 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за Българската телеграфна агенция (Вносители: Полина Карастоянова и група народни представители, 15.5.2015 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за предучилищното и училищното образование (Вносители: Милена Дамянова и група народни представители, 21.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 5.2.2015 г.) - продължение.
 6. Второ гласуване на Законопроект за военното разузнаване (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 11.3.2015 г. Приет на първо гласуване на 20.5.2015 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване“ (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 11.3.2015 г. Приет на първо гласуване на 20.5.2015 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 1.6.2015 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (Вносител: Министерски съвет, 29.4.2015 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносител: Министерски съвет, 23.6.2015 г.).
 11. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания