Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/02/2016 - 26/02/2016 1. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по икономическа политика и туризъм, 17.9.2015 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Настимир Ананиев и Антони Тренчев, 8.10.2015 г.; Красимир Велчев и група народни представители, 8.10.2015 г.; Петър Славов, 14.10.2015 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители, 8.10.2015 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Валентин Радев и група народни представители, 12.2.2016 г. Приет на първо гласуване на 18.2.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 25.2.2016 г.
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 10.9.2015 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 30.1.2015 г.; Румен Христов и група народни представители, 8.7.2015 г.) – точка втора за четвъртък, 25.2.2016 г.
 6. Първо гласуване на Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2015 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Вносител: Министерски съвет, 5.10.2015 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет, 18.11.2015 г. Приет на първо гласуване на 17.12.2015 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013 г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка (Вносител: Министерски съвет, 4.2.2016 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Меморандум за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителството на Република Гърция, правителството на Република Унгария, правителството на Република Латвия, правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива (2015-2018) в рамките на Програмата „Френския език в международните отношения“ (Вносител: Министерски съвет, 22.1.2016 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 12.8.2015 г. Приет на първо гласуване на 9.10.2015 г.).
 12. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

  Последни заседания