Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/09/2001 - 28/09/2001
1. Проект за решение за избиране член на Комисията за защита на конкуренцията (Вносител: Пламен Панайотов; 25.9.2001 г.).


2. Проект за решение за определяне възнаграждения на членовете на Централната избирателна комисия за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България (Вносител: Пламен Панайотов; 25.9.2001 г.).


3. Отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2000 г. (Вносител: НЗОК; 25.7.2001 г.).
4. Отчет на Българската народна банка за 1998 година (Вносител: БНБ; 27.7.2001 г.).


5. Отчет на Българската народна банка за 1999 година (Вносител: БНБ; 27.7.2001 г.).


6. Отчет на Българската народна банка за 2000 година (Вносител: БНБ; 23.7.2001 г.).


7. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Френската република относно провеждане на учение на френски въоръжение сили на територията на Република България (Вносител: Министерски съвет; 21.9.2001 г.).


8. Първо четене на законопроекти за изменение и допъл-нение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Иво Атанасов, 11.9.2001 г.; Милена Милотинова и група народни представители, 21.9.2001 г.; Иво Атанасов, 24.9.2001 г.).


9. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносител: Владимир Дончев; 20.9.2001 г.).


10. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман





    Последни заседания