Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/06/2016 - 17/06/2016 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Вносител: Министерски съвет, 18.11.2015 г. Приет на първо гласуване на 2.3.2016 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносители: Румен Йончев, 16.6.2015 г.; Министерски съвет, 31.3.2016 г.; Министерски съвет, 28.4.2016 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност (Вносители: Румен Иванов и група народни представители, 26.4.2016 г. Приет на първо гласуване на 25.5.2016 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето (Вносители: Красимир Каракачанов и група народни представители, 20.4.2016 г.).
 5. Проект на решение за промени в ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (Вносител: Корнелия Нинова, 15.6.2016 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (Вносител: Министерски съвет, 23.11.2015 г. Приет на първо гласуване на 15.4.2016 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие (Вносител: Министерски съвет, 4.5.2016 г.).
 8. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2015 г. (Вносител: Комисията за защита от дискриминация, 31.3.2016 г.).
 9. Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г. и Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2015 г. (Вносител: Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, 25.3.2015 г.;19.11.2015 г.).
 10. Административен мониторингов доклад за 2014 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) (Вносител: Министерски съвет, 8.5.2015 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 26.5.2016 г.; Мариана Тодорова и група народни представители, 27.5.2016 г.; Корнелия Нинова и група народни представители, 27.5.2016 г.; Георги Кадиев, 31.5.2016 г.; Радан Кънев и група народни представители, 31.5.2016 г.; Явор Хайтов и група народни представители, 1.6.2016 г.; Четин Казак и Хамид Хамид, 1.6.2016 г.) - точка първа за петък, 17.6.2016 г.
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия (Вносител: Министерски съвет, 27.1.2016 г. Приет на първо гласуване на 9.3.2016 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания