Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/10/2016 - 07/10/2016 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Патриотичен фронт": Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 20.1.2016 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет, 23.2.2016 г. Приет на първо гласуване на 3.6.2016 г.) - продължение.
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП лява България": Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца (Вносители: Драгомир Стойнев и група народни представители, 14.10.2015 г. Приет на първо гласуване на 15.4.2016 г.).
 4. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Реформаторски блок": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (Вносители: Вили Лилков и група народни представители, 8.6.2016 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет, 23.2.2016 г. Приет на първо гласуване на 3.6.2016 г.) - продължение.
 6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Анна Александрова, Свилен Иванов и Данаил Кирилов, 28.7.2015 г.; Данаил Кирилов, Петър Славов, Филип Попов, Чавдар Георгиев, Емил Димитров, Кирил Цочев, Мариана Тодорова, Лъчезар Никифоров, Янко Янков и Станислав Анастасов, 7.7.2016 г.).
 7. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включително и финансов отчет за месеците януари - декември 2015 г. (Вносител: Генералният директор на Българската телеграфна агенция, 9.6.2016 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за независимия финансов одит (Вносител: Министерски съвет, 18.5.2016 г. Приет на първо гласуване на 14.7.2016 г.) - продължение.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносител: Министерски съвет, 1.8.2016 г. Приет на първо гласуване на 8.9.2016 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Явор Хайтов и група народни представители, 18.11.2015 г.).
 11. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 5.10.2016 г. от 12.00 ч.).
 12. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания