Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/10/2016 1. Проект за решение за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г. (Вносители: Красимир Велчев, Найден Зеленогорски, Юлиан Ангелов, Красимира Ковачка, Кирил Цочев и Румен Йончев, 11.10.2016 г.).
 2. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна (Вносители: Найден Зеленогорски и група народни представители, 7.10.2016 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за независимия финансов одит (Вносител: Министерски съвет, 18.5.2016 г. Приет на първо гласуване на 14.7.2016 г.) - продължение.
 4. Законопроект за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (Вносител: Министерски съвет, 15.9.2016 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военната полиция (Вносител: Министерски съвет, 30.6.2016 г. Приет на първо гласуване на 31.8.2016 г.).
 6. Проекти за решения за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Радан Кънев и група народни представители, 9.12.2014 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 13.3.2015 г.; Валентин Николов и група народни представители, 20.3.2015 г.; Велизар Енчев, 7.4.2015 г.; Волен Сидеров, 8.4.2015 г.; Велизар Енчев, 17.4.2015 г.; Борислав Иглев, 20.11.2015 г.; Велизар Енчев, 7.12.2015 г.; Велизар Енчев, 19.4.2016 г.; Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Волен Сидеров, 21.9.2016 г.; Данаил Кирилов и група народни представители, 30.9.2016 г.).
 7. Доклад на дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2015 г. - 20 юли 2016 г. (Вносител: Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 19.7.2016 г.) – точка първа за петък, 14.10.2016 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Методи Андреев и група народни представители, 24.6.2016 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия (Вносител: Министерски съвет, 13.7.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 13.10.2016 г.
 10. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

  Последни заседания