Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/12/2016 - 09/12/2016 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Български демократичен център - Народен съюз": Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Явор Хайтов и група народни представители, 18.11.2015 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносител: Министерски съвет, 3.10.2016 г.).
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП лява България": Първо гласуване на Законопроект за публичните предприятия (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 20.7.2016 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (Вносител: Министерски съвет, 8.11.2016 г.).
 5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Вносители: Димитър Байрактаров и група народни представители, 21.10.2016 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Общ проект изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въз основа на приетите на първо гласуване на 22.6.2016 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 11.6.2015 г.; Министерски съвет, 21.4.2016 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Общ проект изготвен от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, въз основа на приетите на първо гласуване на 24.2.2016 г. законопроекти с вносители: Настимир Ананиев и Антони Тренчев, 8.10.2015 г.; Красимир Велчев и група народни представители, 8.10.2015 г.) – продължение - точка първа за четвъртък, 8.12.2016 г.
 8. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет, 20.10.2016 г.; Министерски съвет, 2.12.2016 г.) - точка втора за четвъртък, 8.12.2016 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносител: Министерски съвет, 3.10.2016 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет, 9.5.2016 г. Приет на първо гласуване на 2.6.2016 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 17.11.2016 г.).
 12. Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект № Р160511) (Вносител: Министерски съвет, 21.11.2016 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането (Вносители: Делян Добрев и група народни представители, 7.7.2016 г.).
 14. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии (Вносители: Велизар Енчев, 3.2.2015 г.).
 15. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 7.12.2016 г. от 12.00 ч.).
 16. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума