Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/12/2016 - 16/12/2016 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2016 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 29.5.2015 г. Приет на първо гласуване на 11.2.2016 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г. (Вносител: Министерски съвет, 8.11.2016 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (Вносител: Министерски съвет, 14.10.2016 г.).
 5. Проект за решение за намаляване дните на Коледната ваканция на Народното събрание за 2016 г. (Вносители: Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев, 12.12.2016 г.) и Проект за решение във връзка с Коледната ваканция и работата на Народното събрание през декември 2016 г. и януари 2017 г. (Вносители: Цветан Цветанов, Джема Грозданова, Милена Дамянова и Галя Захариева, 13.12.2016 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за противодействие на тероризма (Вносител: Министерски съвет, 7.7.2016 г. Приет на първо гласуване на 28.7.2016 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносител: Димитър Гечев, 6.12.2016 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет, 9.5.2016 г. Приет на първо гласуване на 2.6.2016 г.) - продължение.
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (Вносител: Министерски съвет, 19.9.2016 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Иван К. Иванов и група народни представители, 10.6.2015 г.; Министерски съвет, 4.11.2016 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет, 26.10.2016 г.).
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Общ проект изготвен от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, въз основа на приетите на първо гласуване на 27.5.2016 г. законопроекти с вносител: Министерски съвет, 12.4.2016 г.; Министерски съвет, 15.4.2016 г.).
 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 30.6.2016 г. Приет на първо гласуване на 14.9.2016 г.).
 14. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносител: Министерски съвет, 15.7.2016 г. Приет на първо гласуване на 14.9.2016 г.).
 15. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (с регистрационен индекс РД 50-127/26.09.2016 г.) (Вносител: Министерски съвет, 17.11.2016 г.).
 16. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 14.10.2016 г.).
 17. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането (Вносители: Делян Добрев и група народни представители, 7.7.2016 г.) - точка първа за четвъртък, 15.12.2016 г.
 18. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума