Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/12/2016 (извънредно заседание, 11:00)  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Общ проект изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика, въз основа на приетите на първо гласуване на 8.12.2016 г. законопроекти с вносител: Министерски съвет, 20.10.2016 г.; Министерски съвет, 2.12.2016 г.).
  2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Министерски съвет, 7.11.2016 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 1.11.2016 г.).
  4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносител: Министерски съвет, 15.11.2016 г.).
  5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 2.12.2016 г.).
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози (Вносител: Министерски съвет, 26.4.2016 г. Приет на първо гласуване на 22.6.2016 г.).
  7. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет, 14.11.2016 г.).
  8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (Вносител: Министерски съвет, 1.11.2016 г.).
  9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносител: Александър Ненков и група народни представители, 19.10.2016 г.).
Форма за търсене
Ключова дума