Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/12/2016 - 22/12/2016


Насрочени гласувания на основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (Вносител: Министерски съвет, 8.11.2016 г. Приет на първо гласуване на 7.12.2016 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносител: Димитър Гечев, 6.12.2016 г. Приет на първо гласуване на 16.12.2016 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2016 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет, 9.5.2016 г. Приет на първо гласуване на 2.6.2016 г.) - продължение.
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните (Вносители: Михо Михов и група народни представители, 7.10.2015 г. Приет на първо гласуване на 6.4.2016 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Петър Славов и група народни представители 20.4.2016 г.; Александър Ненков и Станислав Иванов, 3.11.2016 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за регионалното развитие (Вносител: Министерски съвет, 21.10.2016 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (с регистрационен индекс РД 50-127/26.09.2016 г.) (Вносител: Министерски съвет, 17.11.2016 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 14.10.2016 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 15.11.2016 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис (Вносител: Министерски съвет, 17.11.2016 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация (Вносител: Министерски съвет, 8.7.2016 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (Вносител: Министерски съвет, 17.11.2016 г.).
 14. Първо гласуване на Законопроект за тълкуване на чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3, б. "а" от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев, 19.9.2016 г. ).
 15. Законопроект за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016 г. (Вносител: Министерски съвет, 13.10.2016 г.).
 16. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон (Вносител: Министерски съвет, 14.6.2016 г. Приет на първо гласуване на 31.8.2016 г.).
 17. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм (СОТ) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм (Вносител: Министерски съвет, 1.12.2016 г.).
Форма за търсене
Ключова дума