Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/01/2017 - 20/01/2017 1. Тържествена церемония по полагане на клетва от новоизбрания президент на Република България Румен Радев и от новоизбрания вицепрезидент на Република България Илияна Йотова – точка първа за четвъртък, 19.1.2017 г. от 10.00 ч.
 2. Проект за решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв (Вносител: Министерски съвет, 15.12.2016 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Общ проект изготвен от Комисията по бюджет и финанси, въз основа на приетите на първо гласуване на 27.7.2016 г. законопроекти с вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 3.12.2015 г.; Петър Славов и група народни представители, 3.2.2016 г.; Менда Стоянова и група народни представители, 20.4.2016 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносител: Министерски съвет, 31.3.2016 г. Приет на първо гласуване на 12.5.2016 г.) - продължение.
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2016 г. Приет на първо гласуване на 21.12.2016 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за концесиите (Вносител: Министерски съвет, 9.6.2016 г. Приет на първо гласуване на 8.7.2016 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (Вносители: Вили Лилков и група народни представители, 8.6.2016 г. Приет на първо гласуване на 19.10.2016 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2016 г. Приет на първо гласуване на 14.12.2016 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 1.11.2016 г. Приет на първо гласуване на 20.12.2016 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет, 26.10.2016 г. Приет на първо гласуване на 16.12.2016 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносител: Министерски съвет, 3.10.2016 г. Приет на първо гласуване на 7.12.2016 г.).
 12. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Явор Хайтов и група народни представители, 18.11.2015 г. Приет на първо гласуване на 7.12.2016 г.).
 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносител: Министерски съвет, 4.11.2016 г. Приет на първо гласуване на 16.12.2016 г.).
 14. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Общ проект изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление въз основа на приетите на първо гласуване на 22.12.2016 г. законопроекти с вносители: Александър Ненков и Станислав Иванов, 3.11.2016 г.; Петър Славов и група народни представители, 20.4.2016 г.) – точка първа за петък, 20.1.2017 г.
 15. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

  Последни заседания