Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/06/2017 - 16/06/2017  1. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 2.6.2017 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Делян Добрев и група народни представители, 18.5.2017 г. Приет на първо гласуване на 1.6.2017 г.).
  3. Проекти на решения за попълване съставите на постоянни комисии (Вносителr: Драгомир Стойнев, 13.6.2017 г.; Волен Сидеров, 14.6.2017 г.).
  4. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г. (Вносител: Комисията за защита от дискриминация, 30.5.2017 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 20.4.2017 г.).
  6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 10.5.2017 г.; Мустафа Карадайъ и група народни представители, 8.6.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 15.6.2017.
  7. Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 30 юни 2016 г. и Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 31 декември 2016 г. (Вносител: Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, 16.5.2017 г.).
  8. Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г. (Вносител: Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 1.6.2017 г.).
  9. Парламентарен контрол – петък, 16.6.2017 г. от 9.00 ч
Форма за търсене
Ключова дума