Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/07/2017 - 07/07/2017


Няма постъпили предложения на парламентарните групи по реда на чл. 53, ал. 8 от ПОДНС.
 1. Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) (Вносител: Министерски съвет, 15.6.2017 г.).
 2. Прекратяване мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса (Подадена оставка от Глинка Комитов - управител на Националната здравноосигурителна каса, 29.6.2017 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Министерски съвет, 12.6.2017 г.; Константин Попов и група народни представители, 22.6.2017 г.) - продължение.
 4. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари - 30 юни 2016 година и Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли - 31 декември 2016 година (Вносител: Съветът за електронни медии, 1.6.2017 г. и 17.5.2017 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 23.6.2017 г.).
 6. Доклад на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати и проект за решение по доклада (Вносител: Временната комисия, 28.6.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 6.7.2017 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (Вносител: Министерски съвет, 19.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 28.6.2017 г.) – точка трета за четвъртък, 6.7.2017 г.
 8. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по здравеопазването, 5.7.2017 г.) – точка втора за четвъртък, 6.7.2017 г.
 9. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 10.5.2017 г.; Пламен Христов, Албена Найденова и Полина Цанкова, 12.5.2017 г.; Данаил Кирилов и група народни представители, 30.5.2017 г.; Христиан Митев и група народни представители, 4.7.2017 г.) – точка първа за петък, 7.7.2017 г.
 10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

  Последни заседания