Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/09/2017
Точка единствена. Парламентарен контрол - 1.9.2017 г. от 9.00 ч., включващ:
1.1. Разисквания по питане № 754-05-27 от 28 юни 2017 г. от народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ;
1.2. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума