Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/09/2017 - 08/09/2017  1. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Цветан Цветанов, Снежана Дукова и Даниела Савеклиева, 26.7.2017 г.; Снежана Дукова, 27.7.2017 г.).
  2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество (Вносители: Александър Мацурев и група народни представители, 12.7.2017 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Вежди Рашидов, Станислав Станилов, Стефан Данаилов, Велислава Кръстева, Ерджан Ебатин и Боряна Георгиева, 7.7.2017 г.).
  4. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко (Вносител: Министерски съвет, 20.7.2017 г.).
  5. Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия ССI 2014ТС16I5СВ007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия (Вносител: Министерски съвет, 29.6.2017 г.).
  6. Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. (Вносител: Министерски съвет, 23.6.2017 г.).
  7. Парламентарен контрол – петък, 8.9.2017 г. от 9.00 ч.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания