Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/09/2017 - 21/09/2017 1. Избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 31.5.2017 г.).
 2. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Цветан Цветанов, 14.9.2017 г.).
 3. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по бюджет и финанси, 15.9.2017 г.).
 4. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по културата и медиите, 15.9.2017 г.).
 5. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и на процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, 14.9.2017 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 1.8.2017 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за частната охранителна дейност (Вносител: Министерски съвет, 2.8.2017 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Вносители: Ивелина Василева, Менда Стоянова и Диана Йорданова, 8.9.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 21.9.2017 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2017 г.) – точка втора за четвъртък, 21.9.2017 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет, 22.8.2017 г.) – точка трета за четвъртък, 21.9.2017 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Вносители: Мустафа Карадайъ и група народни представители, 7.7.2017 г.) – точка четвърта за четвъртък, 21.9.2017 г.
 12. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток“ (HQ MND-SE) (Вносител: Министерски съвет, 17.8.2017 г.).
 13. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.8.2017 г.).
 14. Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2016 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2017 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания