Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/09/2017 - 29/09/2017 1. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.8.2017 г.) - гласуване.
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Константин Попов и група народни представители, 22.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 6.7.2017 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 9.8.2017 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 13.9.2017 г.).
 5. Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2016 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2017 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 13.9.2017 г.) – точка втора за петък, 29.9.2017 г.
 7. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. (Вносител: Комисия за регулиране на съобщенията, 30.6.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 28.9.2017 г.
 8. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. – „Анализ на пощенските услуги“ (Вносител: Комисия за регулиране на съобщенията, 30.6.2017 г.) – точка втора за четвъртък, 28.9.2017 г.
 9. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Нина Миткова, 29.9.2017 г.) – точка първа за петък, 29.9.2017 г.
 10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания