Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/10/2017 - 27/10/2017 1. Първо гласуване на Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности (Вносители: Министерски съвет, 6.10.2017 г.; Корнелия Нинова и група народни представители, 6.10.2017 г.).
 2. Доклад на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите и проект за решение по доклада (Вносители: на доклада - Временната комисия, 29.9.2017 г.; на проекта за решение – Георги Колев, Йордан Апостолов, Манол Генов, Полина Цанкова, Андон Дончев и Георги Станков, 4.10.2017 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносители: Анелия Клисарова и група народни представители, 1.9.2017 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за храните (Вносител: Министерски съвет, 26.9.2017 г.).
 5. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Красимир Велчев, 20.10.2017 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал (Вносител: Министерски съвет, 29.9.2017 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет, 29.9.2017 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет, 3.10.2017 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Станислав Иванов и група народни представители, 4.10.2017 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за пътищата (Вносители: Александър Ненков и група народни представители, 13.10.2017 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносители: Мустафа Карадайъ и група народни представители, 6.7.2017 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 26.7.2017 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Вносител: Министерски съвет, 10.10.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 26.10.2017 г.
 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Хамид Хамид, Данаил Кирилов, Симеон Найденов, Емил Димитров, Христиан Митев, Димитър Лазаров и Анна Александрова, 5.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 13.10.2017 г.) – точка първа за петък, 27.10.2017 г.
 14. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума