Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/11/2017 - 03/11/2017 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (Вносител: Министерски съвет, 29.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 13.10.2017 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП за България": Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносители: Георги Йорданов и група народни представители, 19.7.2017 г.).
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Обединени патриоти": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 26.7.2017 г.) - продължение.
 4. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Движение за права и свободи": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносители: Мустафа Карадайъ и група народни представители, 6.7.2017 г.) - продължение.
 5. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносители: Мустафа Карадайъ и група народни представители, 6.7.2017 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 26.7.2017 г.) - продължение.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (Вносител: Министерски съвет, 29.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 13.10.2017 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносител: Министерски съвет, 19.10.2017 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 2.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 19.10.2017 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Вносител: Министерски съвет, 28.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 12.10.2017 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор (Вносител: Министерски съвет, 24.10.2017 г.) – точка втора за четвъртък, 2.11.2017 г.
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет, 18.7.2017 г. Приет на първо гласуване на 14.9.2017 г.) – точка трета за четвъртък, 2.11.2017 г.
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 9.8.2017 г. Приет на първо гласуване на 27.9.2017 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Вносител: Министерски съвет, 16.10.2017 г.).
 14. Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2017 г. (Вносител: Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, 5.10.2017 г.).
 15. Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF) (Вносител: Министерски съвет, 16.10.2017 г.) - точка първа за петък, 3.11.2017 г.; – на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от ПОДНС, заседанието в тази му част е закрито, тъй като Споразумението е с ниво на класификация „за служебно ползване“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
 16. Проект на решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2016 г. (поверително) (Вносител: Министерски съвет, 20.4.2017 г.) - точка втора за петък, 3.11.2017 г.; – на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от ПОДНС, заседанието в тази му част е закрито, тъй като доклада е с ниво на класификация „поверително“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
 17. Проект на решение за приемане на Годишния доклад за дейността на служба „Военна информация“ за 2016 г. (секретно) (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2017 г.) - точка трета за петък, 3.11.2017 г.; – на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от ПОДНС, заседанието в тази му част е закрито, тъй като доклада е с ниво на класификация „секретно“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
 18. Проект на решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека (Вносител: Красимир Велчев, 1.11.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 2.11.2017 г..
 19. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания