Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/11/2017 - 10/11/2017 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2017 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2017 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2017 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2017 г.).
 5. Проект на решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (Вносител: Цветан Цветанов, 3.11.2017 г.).
 6. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Крум Зарков, 8.11.2017 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 9.8.2017 г. Приет на първо гласуване на 27.9.2017 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет, 3.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.10.2017 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Вносител: Министерски съвет, 16.10.2017 г.).
 10. Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2017 г. (Вносител: Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, 5.10.2017 г.).
 11. Проект на решения за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България, 9.11.2017 г.).
 12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания