Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/11/2017 - 17/11/2017  1. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Кристиан Вигенин и група народни представители, 22.6.2017 г.).
  2. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Цветан Цветанов, 9.11.2017 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор (Вносител: Министерски съвет, 24.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 2.11.2017 г.).
  4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 20.10.2017 г.).
  5. Второ гласуване на Законопроект за концесиите (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 30.5.2017 г. Приет на първо гласуване на 8.6.2017 г.).
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет, 22.8.2017 г. Приет на първо гласуване на 21.9.2017 г.).
  7. Проект на решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание (Вносител: Цветан Цветанов, 17.11.2017 г.).
  8. Избор на председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание.
  9. Парламентарен контрол включващ: 7.1. Разисквания по питане № 754-05-51 от 26 октомври 2017 г от народния представител Георги Гьоков към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов относно политика за решаване на демографските проблеми на страната и проект за решение; 7.2. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума