Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/11/2017 - 24/11/2017 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Вносител: Менда Стоянова, 13.11.2017 г.).
 2. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Полина Цанкова-Христова, 21.11.2017 г.; Цветан Цветанов, 21.11.2017 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 8.11.2017 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 6.7.2017 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет, 22.8.2017 г. Приет на първо гласуване на 21.9.2017 г.) - продължение.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносител: Министерски съвет, 19.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 2.11.2017 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Вносител: Министерски съвет, 16.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 9.11.2017 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносител: Министерски съвет, 25.10.2017 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за народните читалища (Вносител: Министерски съвет, 26.10.2017 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки (Вносител: Министерски съвет, 9.10.2017 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право (Вносител: Министерски съвет, 25.10.2017 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (Вносител: Министерски съвет, 2.11.2017 г.).
 13. Проект на решениe за избиране на заместник-председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание (Вносител: Цветан Цветанов, 22.11.2017 г.) - точка първа за четвъртък, 23.11.2017 г.
 14. Проект за решение за предприемане необходимите действия за приключване на Дело COMP/В1/АТ.39849 - БЕХ Газ (Вносители: Таско Ерменков и Жельо Бойчев, 23.11.2017 г.).
 15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания