Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/12/2017 - 21/12/2017 1. Прекратяване на пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Ивайло Константинов, 19.12.2017 г.).
 2. Проекти на решения за промени в постоянни делегации (Вносител: Цветан Цветанов, 14.12.2017 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Вносител: Министерски съвет, 10.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.10.2017 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносители: Маргарита Николова и група народни представители, 25.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 1.12.2017 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Георги Колев и група народни представители, 3.11.2017 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносител: Министерски съвет, 6.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 25.10.2017 г.) – продължение.
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. (Вносители: Цветан Цветанов, Корнелия Нинова, Мустафа Карадайъ, Албена Найденова и Волен Сидеров, 20.12.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 21.12.2017 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки (Вносител: Министерски съвет, 9.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 23.11.2017 г.) – точка втора за четвъртък, 21.12.2017 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносител: Министерски съвет, 25.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 23.11.2017 г.) – точка трета за четвъртък, 21.12.2017 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2017 г.) – точка четвърта за четвъртък, 21.12.2017 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (Вносител: Министерски съвет, 27.11.2017 г.).
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Станислав Иванов и група народни представители, 4.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.10.2017 г.).
 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносители: Станислава Стоянова и група народни представители, 15.11.2017 г. Приет на първо гласуване на 29.11.2017 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания