Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/01/2018 - 12/01/2018  1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите (Вносител: Министерски съвет, 28.11.2017 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал (Вносител: Министерски съвет, 29.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.10.2017 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за държавните такси (Вносители: Михаил Христов и Крум Зарков, 22.11.2017 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Кристиан Вигенин и група народни представители, 22.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 15.11.2017 г.).
  5. Ново обсъждане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от Народното събрание на 20 декември 2017 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 274 от 29 декември 2017 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка втора за петък, 12.1.2018 г.
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за собствеността (Вносител: Министерски съвет, 22.12.2017 г.) – точка трета за петък, 12.1.2018 г.
  7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (Вносители: Александър Ненков и група народни представители, 4.10.2017 г.).
  8. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Цветан Цветанов, 11.1.2018 г.) – точка първа за петък, 12.1.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания