Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/01/2018 - 19/01/2018  1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Обединени патриоти": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (Вносители: Александър Сиди, Йордан Йорданов и Христиан Митев, 20.9.2017 г.).
  2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Движение за права и свободи": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (Вносители: Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид, 26.10.2017 г.).
  3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП за България": Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Вносители: Атанас Костадинов и група народни представители, 23.11.2017 г.).
  4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (Вносители: Георги Михайлов и група народни представители, 19.10.2017 г.).
  5. Проект на решение за спиране на издаването на разрешения за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения до утвърждаването на Националната здравна карта на Република България (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 6.12.2017 г.).
  6. Второ гласуване на Законопроект за частната охранителна дейност (Вносител: Министерски съвет, 2.8.2017 г. Приет на първо гласуване на 21.9.2017 г.).
  7. Законопроект за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония (Вносител: Министерски съвет, 8.11.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 18.1.2018 г.
  8. Парламентарен контрол – петък, 19.1.2018 г. от 9.00 ч., включващ: 8.1. Разисквания по питане № 754-05-56 от 22 ноември 2017 г. от народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя Томислав Дончев относно политика за изграждане на електронно управление; 8.2. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни заседания