Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/02/2003 - 21/02/2003
1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба (Вносител: Министерски съвет; 19.11.2002 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Икономически и социален съвет (Приет на първо четене на 27.9.2002 г.).

3. Второ четене на законопроекта за посевния и посадъчния материал (Приет на първо четене на 25.9.2002 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2003 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Министерски съвет, 6.11.2002 г.; Бойко Рашков, 22.11.2002 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (Вносители: Константин Пенчев, 5.10.2001 г.; Резми Осман, 27.11.2002 г.; Министерски съвет; 3.12.2002 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Вносител: Министерски съвет; 14.1.2003 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (Вносител: Министерски съвет; 14.1.2003 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родител-ските права (Вносител: Министерски съвет; 14.1.2003 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Споразумението за присъединяване на Република Хърватия към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (Вносител: Министерски съвет; 5.2.2003 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол № 12 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (Вносител: Министерски съвет; 5.2.2003 г.).

12. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 20.1.2003 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината (Вносител: Министерски съвет; 4.2.2003 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното производство (Вносители: Валери Димитров и Константин Пенчев; 10.1.2003 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Владимир Дончев и група народни представители; 18.12.2002 г.).

16. Законопроект за прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Корейската народно-демократична република (Вносител: Министерски съвет; 15.11.2002 г.).

17. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума