Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/02/2018 - 23/02/2018 1. Проект на решение за предсрочно освобождаване на Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 20.2.2018 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет, 2.2.2018 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносител: Министерски съвет, 10.11.2017 г. Приет на първо гласуване на 7.12.2017 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (Вносител: Министерски съвет, 11.12.2017 г. Приет на първо гласуване на 24.1.2018 г.).
 5. Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г. (Вносител: Министерски съвет, 12.9.2017 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана (Вносител: Министерски съвет, 2.1.2018 г. Приет на първо гласуване на 1.2.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 22.2.2018 г.
 7. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 10.05.2017 г. до 31.01.2018 г. (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 1.2.2018 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за платежните услуги и платежните системи (Вносител: Министерски съвет, 16.10.2017 г. Приет на първо гласуване на 7.12.2017 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 28.7.2017 г. Приет на първо гласуване на 12.10.2017 г.) - продължение.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия (Вносител: Министерски съвет, 24.11.2017 г. Приет на първо гласуване на 25.1.2018 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносители: Данаил Кирилов и Христиан Митев, 19.2.2018 г.) - точка първа за петък, 23.2.2018 г.
 12. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносители: Данаил Кирилов и Христиан Митев, 19.2.2018 г.) - точка втора за петък, 23.2.2018 г.
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Последни заседания