Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/02/2018 - 02/03/2018  1. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносители: Данаил Кирилов и Христиан Митев, 19.2.2018 г.).
  2. Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (Вносител: Министерски съвет, 9.2.2018 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия (Вносител: Министерски съвет, 23.1.2018 г. Приет на първо гласуване на 8.2.2018 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (Вносител: Министерски съвет, 2.1.2018 г. Приет на първо гласуване на 2.2.2018 г.).
  5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Искрен Веселинов, Емил Христов и Дора Янкова, 15.12.2017 г. Приет на първо гласуване на 24.1.2018 г.).
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет, 4.12.2017 г. Приет на първо гласуване на 31.1.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 1.3.2018 г.
  7. Парламентарен контрол – петък, 2.3.2018 г. от 9.00 ч., включващ: 7.1. Отговори на въпроси и питания; 7.2. Разисквания по питане № 854-05-4 от 31 януари 2018 г. от народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов до министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката в областта на ядрената енергетика.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания