Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, събота, 18 декември 2004 г.
Открито в 9,01 ч.

18/12/2004
  Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова и Юнал Лютфи
  Секретари: Гадаря Хачикян и Георги Анастасов

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Откривам днешното заседание на 18 декември, събота.
  Процедурно предложение – господин Станимир Илчев.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател. Позволете ми да предложа да започнем работата днес с т. 7 – второ четене на Законопроекта за политическите партии, което би предало допълнителна динамика на работата ни в съботния ден. (Реплики от залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има процедурно предложение за разместване на точките в дневния ред – да започнем с второто четене на Законопроекта за политическите партии.
  Има ли обратно предложение?
  Господин Божинов, заповядайте.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, аз мисля, че няма и не може да има сериозни аргументи, когато се гледа бюджетът, наяве да излезе сделката за неговата подкрепа, която е твърде прозрачна и обидна за българския парламент.
  Затова моля колегите народни представители да не падат така ниско, на нивото на кукловодите, а да продължим да работим с бюджета и когато го завършим, ще работим и по тази тема. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Божинов.
  Уважаеми народни представители, поставям на гласуване направеното предложение от господин Илчев.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 215 народни представители: за 114, против 100, въздържал се 1.
  Заповядайте, господин Юруков.
  ГЕОРГИ ЮРУКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Сами разбирате, че единственото нещо, което мога да поискам, е прегласуване. Искам да се мотивирам, уважаеми колеги.
  Това просто е един абсурд, който се предлага. Моля ви да не подкрепите това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Искам да подложа на прегласуване този абсурд, който се предлага, по думите на господин Юруков.
  Моля, гласувайте предложението на господин Илчев.
  Гласували 216 народни представители: за 115, против 101, въздържали се няма. Плюс двама, на които не им работят картите, но това не върши работа.
  Така че предложението се приема.
  За процедура думата има господин Агов.
  ПЕТЪР АГОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Вие, господин председател, се изявявате като противник на гласуването с чужди карти. Преди малко видях 216 гласували, но в залата по моя преценка няма толкова. Затова искам поименна проверка на кворума. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Проверка на кворума, очаквано.
  Бихте ли ми дали списъка. (Реплики от залата.)
  Всичко може. В българския парламент всичко може.

  Адриана Георгиева Брънчева - отсъства
  Алеко Константинов Кюркчиев - отсъства
  Александър Великов Маринов - тук
  Александър Димитров Паунов - отсъства
  Александър Манолов Праматарски - отсъства
  Александър Стоянов Арабаджиев - отсъства
  Александър Христов Филипов - отсъства
  Алекси Иванов Алексиев - тук
  Алиосман Ибраимов Имамов - отсъства
  Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - отсъства
  Ангел Вълчев Тюркеджиев - тук
  Ангел Петров Найденов - отсъства
  Андрей Лазаров Пантев - отсъства
  Анели Гинчева Чобанова - отсъства
  Анелия Йорданова Мингова - тук
  Анелия Христова Атанасова - тук
  Антонина Бончева Бонева - тук
  Антония Стефанова Първанова - тук
  Асен Димитров Гагаузов - отсъства
  Асен Йорданов Агов - тук
  Асен Любенов Дурмишев - тук
  Атанас Атанасов Папаризов - тук
  Атанас Димитров Щерев - отсъства
  Атанас Крумов Додов - тук
  Атанас Петров Василев - отсъства
  Атанаска Михайлова Тенева-Ганева - тук
  Ахмед Демир Доган - отсъства
  Ахмед Юсеин Юсеин - отсъства
  Благой Николаев Димитров - отсъства
  Бойко Илиев Рашков - тук
  Бойко Кирилов Радоев - тук
  Бойко Стефанов Великов - отсъства
  Борислав Бориславов Цеков - тук
  Борислав Георгиев Владимиров - тук
  Борислав Георгиев Спасов - отсъства
  Борислав Димитров Китов - тук
  Борислав Любенов Великов - тук
  Борислав Николов Ралчев - тук
  Борислав Славчев Борисов - тук
  Ботьо Илиев Ботев - отсъства
  Валентин Илиев Василев - тук
  Валентин Николов Милтенов - тук
  Валери Георгиев Димитров - тук
  Валери Димитров Цеков - тук
  Ваня Крумова Цветкова - тук
  Васил Богданов Василев - отсъства
  Васил Димитров Паница - отсъства
  Васил Тодоров Калинов - отсъства
  Васил Христов Маринчев - тук
  Величко Стойчев Клингов - тук
  Венко Митков Александров - тук
  Венцислав Василев Върбанов - отсъства
  Весела Атанасова Драганова - отсъства
  Весела Николаева Лечева - отсъства
  Весела Николова Караиванова-Начева - отсъства
  Веселин Борисов Черкезов - отсъства
  Веселин Витанов Близнаков - отсъства
  Владимир Иванов Димитров - отсъства
  Владимир Михайлов Дончев - отсъства
  Владимир Стоянов Джаферов - тук
  Владислав Борисов Костов - тук
  Гадар Агоп Хачикян - тук
  Георги Владимиров Юруков - тук
  Георги Георгиев Пирински - тук
  Георги Костов Станилов - отсъства
  Георги Любенов Хубенов - тук
  Георги Стефанов Панев - отсъства
  Георги Тодоров Божинов - тук
  Георги Чавдаров Анастасов - тук
  Гиньо Гочев Ганев - отсъства
  Господин Христов Чонков - тук
  Даниел Василев Вълчев - отсъства
  Даниела Владимирова Никифорова - тук
  Даринка Христова Станчева - тук
  Джевдет Ибрям Чакъров - тук
  Диляна Николова Грозданова - отсъства
  Димитър Енчев Камбуров - отсъства
  Димитър Иванов Абаджиев - отсъства
  Димитър Иванов Стефанов - отсъства
  Димитър Илиев Димитров - тук
  Димитър Кателийчев Пейчев - отсъства
  Димитър Лазаров Игнатов - отсъства
  Димитър Милков Ламбовски - отсъства
  Димитър Николов Димитров - тук
  Димитър Станимиров Дойчинов - тук
  Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
  Димитър Цвятков Йорданов - отсъства
  Димчо Анастасов Димчев - отсъства
  Донка Стефанова Дончева - тук
  Евгени Захариев Кирилов - отсъства
  Евгени Стефанов Чачев - тук
  Евгений Стефанов Бакърджиев - отсъства
  Евгения Тодорова Живкова - отсъства
  Евдокия Иванова Манева - тук
  Екатерина Иванова Михайлова - тук
  Елиана Стоименова Масева - тук
  Елка Панчова Анастасова - отсъства
  Емел Етем Тошкова - отсъства
  Емил Илиев Кошлуков - тук
  Емилия Радкова Масларова - тук
  Енчо Вълков Малев - тук
  Златка Димитрова Бобева - тук
  Иван Георгиев Иванов - тук
  Иван Йорданов Костов - тук
  Иван Николаев Иванов - отсъства
  Иван Павлов Павлов - отсъства
  Иван Тодоров Козовски - отсъства
  Иво Първанов Атанасов - тук
  Илчо Георгиев Дуганов - тук
  Ирена Иванова Маринова-Варадинова - отсъства
  Ирина Георгиева Бокова - отсъства
  Исмет Яшаров Саралийски - отсъства
  Йордан Ангелов Нихризов - тук
  Йордан Георгиев Соколов - тук
  Йордан Иванов Бакалов - отсъства
  Йордан Мирчев Митев - тук
  Йордан Николов Памуков - тук
  Йордан Стоянов Димов - отсъства
  Камелия Методиева Касабова - тук
  Камен Стоянов Влахов - отсъства
  Касим Исмаил Дал - тук
  Кемал Еюп Адил - отсъства
  Кина Симеонова Андреева - тук
  Кирил Станимиров Милчев - тук
  Клара Петкова Петрова - тук
  Коста Георгиев Костов - тук
  Коста Димитров Цонев - тук
  Кръстанка Атанасова Шаклиян - тук
  Кръстьо Илиев Петков - отсъства
  Лиляна Калинова Кръстева - отсъства
  Лъчезар Благовестов Тошев - отсъства
  Любен Андонов Корнезов - тук
  Любен Йорданов Петров - тук
  Любомир Пенчев Пантелеев - отсъства
  Людмил Славчев Симеонов - тук
  Лютви Ахмед Местан - отсъства
  Люцкан Илиев Далакчиев - тук
  Маргарита Василева Кънева - тук
  Мариана Йонкова Костадинова - тук
  Марианна Борисова Асенова - отсъства
  Марина Борисова Дикова - тук
  Марина Пенчева Василева - отсъства
  Марио Иванов Тагарински - отсъства
  Мариус Цаков Цаков - тук
  Мария Вердова Гигова - тук
  Мария Иванова Ангелиева-Колева - тук
  Мария Иванова Спасова-Стоянова - тук
  Милена Иванова Милотинова-Колева - тук
  Милена Костова Паунова - отсъства
  Милена Христова Михайлова-Янакиева - тук
  Мима Петрова Ненкова - отсъства
  Минчо Викторов Спасов - тук
  Мирослав Петров Севлиевски - тук
  Михаил Райков Миков - тук
  Михаил Рашков Михайлов - отсъства
  Младен Петров Червеняков - тук
  Моньо Христов Христов - отсъства
  Муравей Георгиев Радев - тук
  Мустафа Зинал Хасан - тук
  Надежда Николова Михайлова - отсъства
  Надка Радева Пангарова - тук
  Надя Димитрова Атанасова - тук
  Наим Иляз Наим - отсъства
  Наско Христов Рафайлов - тук
  Недялко Иванов Калъчев - отсъства
  Несрин Мустафа Узун - тук
  Никола Джипов Николов - тук
  Николай Георгиев Камов - отсъства
  Николай Евтимов Младенов - отсъства
  Николай Петров Бучков - тук
  Николай Симеонов Николов - тук
  Николай Цветанов Чуканов - отсъства
  Нина Стефанова Чилова - отсъства
  Нина Христова Радева - тук
  Нонка Дечева Матова - тук
  Огнян Стефанов Герджиков - тук
  Огнян Стефанов Сапарев - отсъства
  Осман Ахмед Октай - отсъства
  Панайот Борисов Ляков - тук
  Пенка Иванова Пенева - тук
  Петко Димитров Ганчев - тук
  Петър Василев Мутафчиев - тук
  Петър Владимиров Димитров - тук
  Петър Иванов Агов - тук
  Петър Стоилов Жотев - тук
  Петя Велкова Божикова - отсъства
  Пламен Димитров Кенаров - отсъства
  Пламен Неделчев Моллов - тук
  Радослав Георгиев Илиевски - отсъства
  Радослав Николов Коев - тук
  Ралица Ненчева Агайн - отсъства
  Рамадан Байрам Аталай - отсъства
  Расим Муса Сеидахмет - тук
  Ремзи Дурмуш Осман - отсъства
  Росица Георгиева Тоткова - тук
  Румен Йорданов Петков - отсъства
  Румен Стоянов Овчаров - тук
  Румяна Денева Георгиева - тук
  Румяна Цанкова Станоева - тук
  Рупен Оханес Крикорян - тук
  Светлин Илиев Белчилов - тук
  Светослав Иванов Спасов - отсъства
  Сергей Дмитриевич Станишев - отсъства
  Сийка Недялкова Димовска - тук
  Силвия Петрова Нейчева - тук
  Снежана Великова Гроздилова - тук
  Снежина Венциславова Чипева - тук
  Стамен Христов Стаменов - тук
  Станимир Янков Илчев - тук
  Стела Димитрова Ангелова-Банкова - тук
  Стефан Атанасов Минков - тук
  Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
  Стефан Николаев Мазнев - тук
  Стилиян Иванов Гроздев - отсъства
  Стойко Илиев Танков - отсъства
  Стойчо Тодоров Кацаров - тук
  Стоян Илиев Кушлев - тук
  Татяна Дончева Тотева - отсъства
  Татяна Стоянова Калканова - тук
  Теодора Владимирова Литрова - отсъства
  Теодора Георгиева Якимова-Дренска - тук
  Теодора Димитрова Константинова-Гайдова - тук
  Тодор Костов Бояджиев - отсъства
  Тодор Найденов Костурски - тук
  Тома Янков Томов - отсъства
  Тошо Костадинов Пейков - тук
  Хасан Ахмед Адемов - тук
  Христо Атанасов Механдов - тук
  Христо Ганчев Марков - отсъства
  Христо Йорданов Кирчев - отсъства
  Христо Любенов Георгиев - тук
  Хюсеин Ниязи Чауш - тук
  Цветан Петров Ценков - отсъства
  Цонко Киров Киров - тук
  Четин Хюсеин Казак - тук
  Юлияна Дончева Петкова - отсъства
  Юнал Саид Лютфи - отсъства
  Юнал Тасим Тасим - тук
  Явор Тодоров Милушев - тук
  Янаки Боянов Стоилов - тук

  В залата присъстват 139 народни представители.
  Преминаваме към:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ – продължение.
  Заповядайте, господин Кошлуков.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  По § 44 няма предложения.
  Текстът на комисията е:
  “§ 44. (1) Решението на Софийски градски съд за прекратяване на политическа партия подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд по реда на Гражданския процесуален кодекс в 14-дневен срок от узнаването на съдебното решение.
  (2) Върховният касационен съд се произнася в 14-дневен срок и неговото решение е окончателно.
  (3) Решението за прекратяване на политическа партия се вписва в регистъра на Софийския градски съд и в 7-дневен срок от вписването се обнародва в “Държавен вестник”.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Отново сме изправени пред един текст, който би могъл да създаде много проблеми при прилагането – един от юридическа гледна точка непрецизен текст. Защо?
  Уважаеми дами и господа, вие знаете, че една политическа партия е юридическо лице и въпросът, който трябва да си зададем, е: от кой момент това юридическо лице – политическата партия, престава да съществува в правния мир? Този текст, който ни се предлага тук, има три варианта: от решението на съда ли, когато влезе в сила, независимо дали е на Софийски градски съд или на Върховния касационен съд, или от момента на вписването в регистъра на политическите партии, защото трета алинея изисква това решение да бъде вписано, или от третия момент, когато това решение се публикува в “Държавен вестник”? От кой момент се прекратява съществуването на политическата партия? Безспорно от решението на Софийския градски съд до вписването и публикуването в "Държавен вестник” има един период от време, който може да бъде месец, два, три, четири, пет. Трябва да се даде отговор, а такъв отговор няма.
  Второ, както виждаме, във втората алинея, уважаеми дами и господа народни представители, казваме, че ако решението на Софийския градски съд се обжалва, то се прескача апелативната инстанция и направо се преминава към Върховния касационен съд, всъщност имаме едно двуинстанционно производство.
  Решението на Върховния касационен съд, както е записано, е окончателно. Какво означава окончателно? Да го изясним.
  Господин Кошлуков се смее от правно невежество. (Викове “Браво!” и ръкопляскания в КБ.)
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Кошлуков, в ГПК, защото той се прилага, ако не знаете, има един чл. 231 – отмяна на влезли в сила съдебни решения. Така че решението на Върховния касационен съд, както е сега и при приложението на чл. 231 може след шест месеца при дадените основания, има букви “а”, “б”, “в”, “г”, “д”, “е” – прочетете ги, може да бъде отменено от Върховния касационен съд, само че от 5-членен състав. И какво ще стане през този период от шест месеца или една година? Върховният касационен съд отменя решението на Върховния касационен съд или на Софийски градски съд, защото е сбъркано, какво ще стане с партията? Автоматично ли ще се роди отново, след като е била прекратена?
  Ето правното невежество на този текст и на целия закон. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Несъгласие с Вас ще изрази господин Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин Корнезов, Вие говорите за правно невежество. Въобще вие юристите, включително и господин Герджиков, абсолютизирате правната си компетентност, той по-често от Вас. Даже в днешното си интервю, където отправя редица неоснователни нападки към народните представители, той обяснява, че имало земеделци, зъболекари, икономисти, педагози и не можели да разбират от всичко, затова било нормално от това място да се показва с червения и зеления химикал и те просто да гласуват.
  Грешите, господин Корнезов! Грешите вие, юристите, които абсолютизирате своите познания. Това не са юридически, а политически решения и политическа воля, а другото са инструменти. Разяснете ги, ориентирайте се, но не пропускайте зад дървото, в което сте се вгледали, да не видите гората, която е предмет на нашето обсъждане. Това е една политическа воля и опит за политическа репресия, а другото е инструмент и Вие като човек с голям опит в правото и политиката би трябвало да се ориентирате и да го експонирате пред това народно представителство, за което председателят говори, че му трябва не разум, а химикал, който да му покаже как да гласува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Корнезов, ще се възползвате ли от правото си на дуплика? Обвиненията, които се отправиха към Вас, вероятно ги приемате?
  Заповядайте за изказване, госпожо Мингова.
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги! Няма нищо проблематично в текста на чл. 44, освен че трябва да използваме думата “разпускане”, а не “прекратяване”, защото само разпускането на политическа партия се извършва по този исков ред, който регламентира чл. 44.
  Оттук моето изказване се насочва към казаното от господин Корнезов. Оставям настрана въпроса, че и действащият текст на Закона за политическите партии, що се отнася до тяхното прекратяване, е идентичен с предложения в настоящия законопроект. Това не е съществено. До този момент този текст не е пречка на никого, включително и на Коалиция за България, но това е отделна тема.
  Ако погледнем текста, веднага става ясно, че това е чисто юридически текст, господин Божинов, изключвам това, че е насочен към политическа дейност на правни субекти. В чл. 44 става дума за една искова процедура за резултат, който съдът ще предизвика. В правото това е т.нар. “конститутивен иск”, което господин Корнезов чудесно знае и също така чудесно знае, че всяко едно исково производство, което приключва с решение, което, след като стане необжалваемо, поражда правни последици, никакви други посочени в текста последващи действия не могат да променят момента на влизане в сила на това решение и на пораждане на неговия конститутивен ефект.
  Сиреч с влизане в сила на решението за разпускане на политическата партия, което се получава когато приключи процедурата пред Върховния касационен съд, се поражда и ефектът на нейното разпускане като политически субект. Другото – за вписване, за обнародване, има ефект по отношение на третите лица и то има чисто информационна функция, но няма отношение към правния ефект, който това исково производство и съдебното решение е предизвикало.
  Така че проблемът е юридически и нека да не заблуждаваме хората, които не са юристи, текстът е коректен.
  Само ще ми позволите да потвърдя редакционната си бележка, защото тя наистина е редакционна, тъй като е продиктувана от гласуването ни при предходното разглеждане и става дума наистина не за прекратяването на всичките хипотези на чл. 41, струва ми се, а за хипотезата на чл. 43, която се отнася до дейност на съда чрез исков процес при сезиране от прокурора да разпусне една политическа партия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
  Реплика – господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Правя реплика на проф. Мингова. Знам, че решението, което се постановява от съда, е всъщност констативно решение и има две правни последици, госпожо Мингова, както на Вас Ви е известно: “рес юдиката” и констативно действие. Така е! Така е! Само че Вие не отговорихте на поставения от мен въпрос: какво ще стане, ако по реда на чл. 231 Върховният касационен съд отмени влязлото в законна сила и ползващо се с констативно действие съдебно решение? Какво става сега? Ние разпуснахме партията, следващият текст казва: държавата де факто конфискува цялото имущество…
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: А! Беля!
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: … отнема се цялото имущество на разпусната партия и то преминава в полза на държавата, това е! (Шум и реплики в залата.)
  В един по-късен момент Върховният касационен съд по реда на чл. 231 от ГПК, а както уважаемата госпожа Мингова знае, но може би не всички народни представители, тези решения, които се ползват със сила на присъдено нещо, в конкретния случай и с констативно действие, могат да бъдат отменяни.
  Какво ще стане? Вие не отговаряте. Плюс това казвате: разпуска. Аз се съмнявам доколко това е редакционна бележка: прекратяване и разпускане.
  Така че и Вие признахте, че този текст е несъвършен, а и не можете да ми отговорите. Или поне ми отговорете тук на поставения от мен проблем. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: И аз Ви благодаря.
  Втора реплика – господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Мингова! Няма да вляза в правния спор, в който не съм компетентен, но така или иначе ще се съгласите, че под формата на редакционни промени Вие се опитвате да поправите едни текстове, които, няма да се уморя да повтарям, са абсолютно некадърно направени. И Вие самата разбирате, че е така. Защото по неизвестен начин, ще Ви припомня, че в чл. 42 Вие трансплантирахте, с помощта на председателя, текстове от вече приетия чл. 40. Сега казвате, че бележката е редакционна – дали ще бъде разпускане или прекратяване.
  Питам се, госпожо Мингова, защо Комисията по правните въпроси си затвори очите пред този продукт, който никой от вносителите не може да защити, а единствено председателят на водещата комисия се усмихва доволно, когато се приеме някакъв текст.
  Уважаема госпожо Мингова, Вие сте прекрасен юрист и знаете, че тези текстове ще се прилагат. И в момента, в който ние имаме един абсолютно некадърен закон, с абсолютно некадърни норми, оттам нататък ще предизвикаме такава какафония, която би се отразила вече и на нашия политически живот.
  Така че не е без значение какво се приема и не е въпрос за една политическа сделка да се приемат дадени разпоредби, тогава когато някой е натискал за тях, а после да си посипваме главата с пепел, че, видите ли, цялото Народно събрание било виновно за създалото се положение.
  Уважаема госпожо Мингова, смятам, че все пак трябва да защитите юридическата чест и да не се поддавате на тези неща, с които се опитват да Ви натискат от една или друга страна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Трета, последна възможна реплика към госпожа Мингова.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Мингова! Аз възразявам на това да изнасяте лекции на червени и други юристи, не за друго, а защото е напълно излишно. Господин Корнезов и другите му колеги имат една задача. Те са решили, че този закон трябва да се спира и ползват 2-3 ключови думи, които си въобразяват, че ще получат обществено достояние. Каквото и да пише, ако ще и конституционен текст в момента ей така да бъде възпроизведен в закона, ще стане Корнезов, без да го е чел, и ще каже, че не е перфектен юридически, че ще създаде страшни проблеми, какафонии и т.н.
  Вярно е, че може би в нечия глава има някаква какафония, но Законът за партиите е такъв, той ще се приеме, ще си действа, а че ще има проблеми за некадърни политици в резултат на този закон, това е вън от всякакво съмнение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Цеков, но искам да Ви обърна внимание, че това не е реплика към госпожа Мингова. Много Ви моля! По същество аз може да съм съгласен…
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ: Аз я призовавам да не изнася правни лекции от трибуната на хора, които не желаят да слушат.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Това не са реплики, имате право декларация да направите!
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: А лекциите по право какво са?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Госпожо Мингова, имате възможност да отговорите. Отказвате се. Аз на Ваше място не бих изпуснал тази възможност, но това е Ваша воля.
  Има думата за изказване господин Младен Червеняков.
  Заповядайте, господин Червеняков. (Реплики на народния представител Михаил Миков към народния представител Весела Драганова.)
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Ако искате, да изчакаме да приключи разговора за хотела и тогава да се върнем към Закона за политическите партии.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, господин Червеняков, всичко е наред.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Днес един вестник излезе със заглавие: “Не закон, а мъка!”, по отношение на Закона за политическите партии. Очевидно е, че редица редакции на този закон пораждат немалко въпроси – и от политическа, и от юридическа гледна точка.
  Но аз ще ви помоля да се вгледате по-внимателно в текстовете, които се предлагат за гласуване, и да обърнем внимание от чисто технологична гледна точка какво би се случило, ако този закон тръгне да се прилага буквално, така както се предлагат текстовете.
  В ал. 1 на чл. 44 пише, че решението за прекратяване подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. Всички юристи знаем много добре, че гражданският процес представлява една огромна заключена врата, както казваше проф. Сталев. И ключът за тази врата представлява правото на иск. Който притежава този ключ, той може да влезе през тази врата и да продължи своя път нататък.
  Става ли ясно от редакцията кой има право да обжалва това решение?
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): Който има правен интерес.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ: Чудесно! Значи точно тук се появява въпросът. Всеки един, който има правен интерес, може да обжалва. Ако това е логиката, приемете я! Но представете си какво ще стане! Тоест всеки един член на политическа партия, която се разпуска. Плюс това много добре знаете, че при регистърните производства се обжалват само позитивните решения. Отказите не подлежат на обжалване. Точно така.

  Стои и следният въпрос: когато при условията на чл. 41, т. 4 е прекратена политическата партия по искане на прокурора, той има ли право да протестира? Даваме ли му на него това право, така както е редактиран този текст? В крайна сметка, ако вие не уточните този въпрос, оттук нататък по репликата на господин Ралчев, че всеки, който има правен интерес, може да атакува това решение, представете си какво ще стане в съдилищата.
  Вторият въпрос повдигна господин Корнезов: какво би станало, ако това решение на Върховния касационен съд, което е окончателно, бъде атакувано по реда на отмяната по чл. 231 и бъде отменено от същия Върховен касационен съд? В Закона за местните избори, където имаме аналогична процедура, изрично сме записали “и не подлежи на отмяна”. Какво пречи да го запишем и в този текст, за да бъде абсолютно ясно, че решенията на Върховния касационен съд са окончателни, за да можем да предотвратим една правна хипотеза, която може да ни изправи пред абсолютно неразрешими случаи? Така че аз ви предлагам по-внимателно да обсъдим тези текстове и да видим какви корекции могат да се внесат, така че да не пораждат въпросителни за абсолютно всички, които ще прилагат този закон. Тук не става въпрос за търсенето на някакви евтини дивиденти, а става въпрос за това как ще се прилага законът. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Реплика – госпожо Мингова, заповядайте.
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ): Може би ще създадем убеждението наистина, че юристите са вредни след изказването на господин Червеняков.
  Уважаеми колеги, понятието правен интерес и процесуална легитимация са понятия на теорията на гражданския процес. Ако трябва тук да напишем кой какво и точно има право, означава да пренесем част от учебника на проф. Сталев, уважаван от мен и от всички, предполагам, в тази зала, в текста на законите. Един закон обаче не се създава по този начин и той не преповтаря тези конструкции, които буквално можем да изведем от учебниците.
  В чл. 43, който приехме, е ясно кои са страните в този процес: това е прокурорът, който може да сезира съда, и това като ответник е политическата партия, защото тя е субект на правото. И извън страните никой друг по принцип, който е основен в гражданския процес, не може и да обжалва съдебното решение, няма никакво място в следващия текст ние да напишем кой има право на обжалване, когато това е известно на прилагащите закона и на създаващите закона. Аз просто намирам наистина – нека да не използвам силни думи – за излишни най-малкото тези дебати, които сега водим. Те просто не правят чест на пленарната зала изобщо.
  Що се отнася до възможността да не се отменя решението. Аз действително споделям тази идея, защото, и господин Корнезов повдигна въпроса, отмяната дори на едно конститутивно решение ще повлече отпадане както на неговата рес юдиката, така и на конститутивното му действие. Нещо, което очевидно няма да има благоприятен ефект с оглед обстоятелството, че става дума за един политически субект, който вече е престанал да съществува. Тоест възстановяването на правното положение би имало по-скоро отрицателна политическа роля, отколкото да се възстанови правото, което е и нормалният резултат от прилагането на процедурата за отмяна по цитирания чл. 231 от ГПК. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
  Съвършени неща няма и ние не сме съвършени, господин Корнезов, и, слава Богу, че е така, защото можем да се развиваме.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Тук вече не съм съгласен, госпожа Мингова.
  АНЕЛИЯ МИНГОВА: Съжалявам, репликата ми приключи, но всъщност това беше основното, което исках да кажа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Мингова.
  Продължаваме дискусията, която започва да прилича на правен семинар.
  Заповядайте, господин Червеняков.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Както виждаме, и в редиците на поддръжниците на този текст има различни виждания по въпроса кой има право да обжалва. След като госпожа Мингова достатъчно ясно каза, аз не виждам каква пречка има да се запише - да се обжалва и протестира пред Върховния касационен съд. По този начин ще бъде ясно кой има правото да предяви съответния документ пред Върховния касационен съд. След като госпожа Мингова изрази съгласие с тезата, не виждам каква е пречката в ал. 2 да бъде записано “и не подлежи на отмяна по реда на чл. 231”. Така че нека да не изпадаме в празна реторика и да считаме, че всяко едно изказване на опозицията по някакъв начин цели едва ли не да блокира приемането на закона. Опитваме се в момента някакви безумия, които са предложени, по някакъв начин да бъдат вкарани в правилния ред. Това е целта. (Реплика от народния представител Борислав Ралчев.)
  Аз предлагам две неща: първо, в ал. 1 – “подлежи на обжалване и протестиране” и в ал. 2 да се добави “и не подлежи на отмяна по реда на чл. 231”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Казак, заповядайте.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Наистина спорът се превърна в чисто юридически и излезе от същността на този закон. Аз, разбира се, уважавам усилията специално на господин Червеняков, който излиза в момента от залата, и неговия конструктивизъм, за да направи текста по-перфектен. Разбира се, винаги един текст може да се изчиства, да се доизкусурява и т.н., но все пак съгласете се, че животът е винаги по-разнообразен от нашето въображение и един закон не може да претендира да предвижда всички възможни вариации на обществените отношения, които той има задачата да регламентира по някакъв начин. Още повече, не може в един специален закон да преповтаряме известни тези, особено пък процесуалната уредба, която е предвидена в Гражданския процесуален кодекс.
  Затова аз приемам конструктивните предложения за усъвършенстване на текста, например това предложение да се изпише, за да се реши въпросът, който постави господин Корнезов, за евентуалните негативни последици, които биха възникнали, ако бъде отменено влязло в сила решение от 5-членен състав, да се добави това, което предложи господин Червеняков – да се добави, че решението на Върховния касационен съд не подлежи на отмяна.
  Искам само да ви обърна внимание, че всички останали текстове, които са предложени, се прилагат и в момента. Така е бил написан, така действа в момента Законът за политическите партии, който е приет в края на мандата на предното 38-мо Народно събрание от тогавашното мнозинство и тогава никой не е поставил въпроса за неговото несъвършенство. Още повече, ако се вгледате например в сегашния чл. 12, ал. 2, т. 4, където са посочени основанията, поради които съдът постановява разпускане на политически партии, с учуда може да констатирате, че съдът постановява разпускане на политическа партия само в случаите, когато са изминали повече от пет години от последната й регистрация за участие в избори. Тоест абсурдна разпоредба, която действа в момента, която е приета от предното Народно събрание. В момента 5 години след регистрацията на всяка една от вас, политическа партия, съдът може да постанови нейното разпускане без никакво основание. Докато сега този текст поне предвижда, че това може да стане, ако не участва в избори. Виждате ли какво става, когато се приема един закон на коляно, такъв какъвто е приет досега и действа в момента? Никой не се е вторачил, както сега правим, за да го изследва по-задълбочено.
  Затова ние приемаме всички конструктивни предложения, но не и когато те целят да се преповтарят известни тези в правото или пък да се вкарват тук разпоредби от ГПК, така обстойно както се предлага. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Казак.
  Реплика – заповядайте, господин Миков.

  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Ще се опитам и аз да дам своя принос към конструктивността на дискусията чрез реплика. Защото, ако ние бяхме неконструктивни, можехме спокойно да си излезем сутринта от залата, да няма кворум и да се провали заседанието. Само че нашето присъствие при 135 души след проверката на кворума се видя, че Коалиция за България участваше и това показва, че ние съвсем конструктивно сме готови да участваме в работата по законопроекта.
  Уважаеми господин Казак, въпросът за несъвършенствата на предишния закон беше поставен и ако отворите стенограмите на предишното Народно събрание ще видите, че там е имало дискусия по Закона за политическите партии. Тогава едно управляващо мнозинство се опита пак предизборно да подстриже това законодателство за партиите с оглед своята представа за уредба на политическия живот. Нещо, което днешното мнозинство повтаря. Разгърнете стенограмите, 2001 г. е твърде скоро, за да се види в какви условия тогава е приеман Законът за политическите партии – като днешните. Резултатите от това бяха изборите през 2001 г.
  Така че въпросите за несъвършенствата на предишния закон са поставени. Само че има един принципен въпрос. Ние сега внасяме на коляно, наистина на коляно внасяме поправки, които са доста съществени. Самият Вие приехте, че е добре да се приемат няколко предложения, свързани с отмяната, тази редакционна поправка за разпускането и за прекратяването. Само че тогава възниква въпросът за другите текстове, в които се говори за прекратяване, какво ще стане там и как ще процедираме оттук насетне, защото тези текстове са свързани систематично.
  Така че вие поправяте на коляно днес, в събота, разбира се с голямото съдействие на опозицията да поправи грешките, които един проект недоделка, стигнал дотук заради упоритостта на председателя на комисията, и в крайна сметка резултатите ще си ги сърбате вие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Това беше реплика към господин Казак.
  Заповядайте, госпожо Мингова.
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Позволете ми да предложа текста на чл. 44, ал. 1. Аз мисля, че редакцията на вносителя, а не на комисията, е по-добра. Защото, ако кажем само “решението за прекратяване” означава, че ако имаме решение, което отхвърля иска за прекратяване, прокурорът не би могъл да го обжалва. Едва ли е такава идеята на вносителите. Очевидно е, че страната, която не е доволна от решението трябва да има право на обжалване при друг изход на делото.
  Затова като че ли ал.1 на чл. 44 във варианта на вносителя е по-добра. Тоест, решението на съда по чл. 43, подлежи на обжалване и текстът продължава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не чухме финала нито аз, нито господин Корнезов.
  АНЕЛИЯ МИНГОВА: “Решението на Софийския градски съд по чл. 43 подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд” и текстът продължава до края.
  И в ал. 2: “Върховният касационен съд се произнася в 14-дневен срок с решение, което е окончателно и не подлежи на отмяна по чл. 231 от ГПК”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
  Уважаеми господин Миков, аз не знам как е приеман предишният закон.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Има стенограми, прочети ги.
  ЧЕТИН КАЗАК: Сигурно има стенограми, само че този закон се влачи не знам от колко време, първо.
  Второ, ако вие искахте, ако имахте наистина желанието независимо от това дали с усилията на председателя на комисията този закон е придвижван, за да стигне дотук, ако имахте добронамереността и конструктивността да създадете един по-добър закон, след като Вие самият твърдите и се убедихте и сте убедени, и сте били убедени тогава, когато е бил приеман сега действащият закон, в неговите огромни несъвършенства, е можело сега, което е бил внесен този законопроект, БСП и Коалиция за България, която разполага с внушителен и авторитетен юридически екип, да внесете предложение за изменение и поправки в този закон. Вие не сте го направили и сега изхождате от вашия собствен пропуск, който сте направили тогава, когато е можело да се постараете да коригирате тези несъвършенства, сега да критикувате, че се правят на коляно. Както има една латинска максима: “Немо аудитур турпитудинем проприам аллеганс” – “Никой не може…”, знаете, и т.н. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: “Никой не може да се позовава на собственото си неморално поведение” – превеждам.
  Господин Миков – за изказване.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Процедура!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Процедурен въпрос, преди това – господин Кошлуков.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Уважаеми господин председател, слушаме вече 45-50 минути наукоподобни и наукообразни словосъчетания, а както забелязвате от текста пред Вас, нито един от тези големи специалисти по закона не си е направил труда дори да внесе едно предложение по текста. Ако някой е искал да има прецизен текст и да работи, този закон отлежава две години. Никой от Коалиция за България не е написал един ред по този текст.
  Моята процедура е този дебат да бъде прекратен и да преминем към гласуване. Очевидно няма никакъв принос, никакво желание от изказващите се от Коалиция за България да допринесат към текста. Затова предлагам процедурата и моля да бъде подложена на гласуване.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Но след моето изказване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли обратно процедурно предложение?
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Дадохте ми думата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Едновременно вдигнахте ръка. Процедурата винаги има предимство, господин Миков. Знаете това нещо, винаги сме го практикували.
  Можете да изкажете противно процедурно предложение. Имате две минути да ги използвате пълноценно.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Мисля, че ако тръгнем по този начин, и опозицията ще започне да ползва правата си на различни процедури. Този начин е неконструктивен, още повече, че аз имам опит по един друг закон на същата комисия. Направих 20-30 предложения, ходих на две заседания на комисията, господин Кошлуков и неговата комисията ми отхвърлиха около 90 на сто от предложенията и аз реших, че няма смисъл този демонстриран уж отворен стил на приемане на предложения от опозицията да струва моето усилие за минимализиране на другите глупости, които стават в тази комисия. Така че упреците на едно мнозинство към опозицията винаги излъчват само безпомощността на това мнозинство да постига решения, които са добри законодателни решения. И всякакви позовавания на недобронамереност или на нежелание на опозицията всъщност са единствено оправдание за некадърност на мнозинството. Няма в света опозиция, която да може да спре едно мнозинство. То винаги реализира своите цели. Иначе няма да е мнозинство. И аз мисля, че пътят, по който върви и днешното мнозинство е този – на налагане, без изслушване на аргументи.
  Смятам определено, че дискусията трябва да продължи. Тя трябва да продължи, за да чуе тук, в залата, основният автор на закона и основният идеен подбудител на закона, господин Кошлуков, всички неща, които утре ще се случат в практиката и които малките партии и големите партии ще изпитат на гърба си. Защото проблемите от този закон няма да бъдат само проблеми на Българската социалистическа партия или на Коалиция за България. Винаги нашата история показва, че кой каквото прави винаги на него му се изсипва на главата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Следователно – обратно процедурно предложение.
  МИХАИЛ МИКОВ: Така че съм против прекратяването на дискусията.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми госпожи и господа народни представители, подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за прекратяване на дебата по този член, за да се премине към гласуване.
  Моля ви, гласувайте това предложение.
  Гласували 208 народни представители: за 122, против 84, въздържали се 2.
  Процедурното предложение се приема.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Искам думата!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: За прегласуване ли? (Шум и реплики в залата.)
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Искам процедура! (Реплики от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Сега преминаваме към гласуване, а след това всяко друго процедурно предложение ще бъде изслушано. (Шум и реплики в залата.)
  Ние гласувахме, че ще преминем към гласуване на този текст, прекратяваме дебата. Прекратяваме разискванията по този член. (Шум и реплики в залата.)
  За друга процедура искате думата? Добре. Като гласуваме, ще ви дам думата. Защото прекратихме разискванията, за да приключим с този текст. (Реплики.)
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Ние сме в режим на гласуване. Приехме да гласуваме. (Реплики.)
  Как? Нали това приехме – да спре дебатът и да влезем в режим на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Божинов, не съм Ви дал думата. Много Ви моля! (Народният представител Георги Божинов говори на изключени микрофони. Шум и реплики в залата.)
  Аз не съм Ви дал думата, господин Божинов. Вие проявихте едно незачитане към правилата на работа на Народното събрание. Правя Ви официално забележка. Взехте думата без да Ви я давам, което е грубо нарушение на правилника.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване текста на чл. 44 в редакцията на госпожа Анелия Мингова, която субсумира редакционната бележка, направена от господин Младен Червеняков.
  Моля, гласувайте този текст.
  Гласували 213 народни представители: за 135, против 69, въздържали се 9.
  Приема се.
  Госпожо Масларова, сега, ако искате процедурно предложение, ще Ви дам с удоволствие.
  Господин Анастасов, заповядайте за отрицателен вот.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Отрицателния вот, който дадох по този параграф, е заради хаоса, който ще се създаде в съдебната система при регистрацията и закриването на политически партии.
  Повтарям, нашата партия е една от партиите, които страдаха най-много през прехода именно от такива проблеми в съда.
  Аз мисля, че в тази зала, с изключение на Новото време, в което, разбира се, че не участват нови политици, тъй като Емил Кошлуков много добре знае, че участваше от 1989 г. в политиката и не може да се каже, че е нов политик, болшинството партии, които са тук, в тази зала са изпитали проблемите с разцепленията, които се правеха от външни формации. Закриването на една партия може да бъде пак незаконосъобразно взето от седем души от една партия, които под въздействието на друга политическа сила и някой председател на върховен съд или съдия, могат да направят така, че тази партия да бъде закрита.
  И аз ви питам – вие, уважаеми колеги, как бихте реагирали при една такава ситуация, когато ще закрият вашата партия? Днес може да ви се струва екстравагантен този въпрос, но този въпрос е реалност, която ние – социалдемократите, на гърба си го изпитваме вече 15 години. Аз няма да се конкретизирам тук и да се впускам в политически речи защо това се вършеше, но в момента факт е, че няма политическа група, с изключение на ДПС, където да няма социалдемократи. Поогледайте се и ще видите.
  Това беше моето обяснение на моя отрицателен вот и затова ви призовавам да направим прегласуване на това решение и да се съобразите с него, защото това касае и вас.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Така и не разбрах – казахте "отрицателен вот", пък правите предложение за прегласуване.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Правя и процедура за прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Просто се определете. (Шум и реплики в залата.) Много ви моля! Нека да бъдем коректни. Вие вече започвате съвсем произволно…
  Отрицателен вот – хубаво, нищо лошо няма. Ако бяхте поискали прегласуване, и прегласуване можеше да има.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Искам процедура, господин председател! Сега може ли?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Разбира се, може. Разбира се, заповядайте, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Старая се в максимална степен да спазвам правилника, който всички ние, заедно с Вас, сме гласували и да не проявявам в никакъв случай желание по двояк начин да го прилагам.
  Моето процедурно предложение е от името на Парламентарната група на Коалиция за България искаме половин час почивка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Обявявам почивка от 20 минути. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (звъни): Уважаеми народни представители, възобновявам заседанието.
  Процедурен въпрос – госпожа Масларова. Заповядайте.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председателю, аз имам процедурния въпрос да прекратим обсъждането на този законопроект и да преминем към обсъждането, довършването и приемането на бюджета на държавата за 2005 г., бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. – актуализираният, бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г., както и отчета на Българската народна банка.
  Искам да споделя с вас, че, ако Българската социалистическа партия и Коалиция за България искаше да провали този закон, ние щяхме да излезем преди един час и половина от залата, вие нямаше да имате кворум и нямаше да бъде приет бюджетът на държавата. И го казвам съвършено отговорно.
  Настоятелно ви моля, господин председателю, не само Вас, а и всички присъстващи колеги. Аз разбирам, че търговското дружество Новото време утре има купон в Хисаря и че вие трябва да изпълните ангажиментите си към тях. Разбирам, също и това, че бюджетът на България, бюджетът на Здравната каса, както и допълнителните средства за здравните заведения могат да бъдат отпуснати единствено и само, когато получат благословията на българския парламент.
  Така че настоятелно ви моля, уважаеми колеги, не възразявам да работиме, ако искате до Коледа или до Нова година, но нека най-напред да довършим бюджета на държавата, бюджета на Здравната каса и Банката и след това каквито искате гейтове, каквито искате партии и политически сили пускайте да излизат в обсъждане на народното представителство. Но пак отново се обръщам към вас, че няма по-важно нещо в момента от бюджетите, за които вече споменах. Така че моля ви да гласуваме за прекратяване и да преминем към бюджета.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
  Господин Цеков, заповядайте за противно процедурно предложение.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, господин председателю.
  Правя противно процедурно предложение. В крайна сметка нека да бъде ясно кои са партиите и политиците, които работят, и кои са партиите и политиците на празните приказки. (Шум и реплики в залата.) Процедурното ми предложение е да продължим с разглеждането на Закона за партиите и да преминем след това по дневния ред, както е приет.
  Второто ми процедурно предложение е свързано с начина, по който се води заседанието. И аз Ви моля, господин председателю, съобразно правилника – било чрез забележка, било чрез другите предвидени санкции, да обръщате внимание на народни представители, които обиждат цели парламентарни групи или партии.
  Аз съм възпитан човек и никога не бих казал, че БСП е мафиотска партия или, че е партия на сивата икономика и т.н. И ако някога кажа такова нещо от тази трибуна, аз Ви моля да ме санкционирате. Друг е въпросът, че няма да го кажа.
  Но когато серия от депутати от Коалиция за България си позволяват - то е глупаво, тъпо, нелепо, но те си въобразяват, че хваща декиш да говорят за Новото време като за едва ли не някакво дружество и т.н., те трябва да бъдат санкционирани.
  И за Ваше сведение, госпожо Масларова, Новото време има работна среща със 70-те си общински ръководства, за да обсъждаме проблемите на България, а купоните вие си ги правите в хотел “Амбасадор”.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Но не в работното време на парламента.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Цеков.
  Аз не мисля, че да се говори за ООД би било обидно. То е уредено в Търговския закон и аз, общо взето, това преподавам. (Ръкопляскания и шум в залата.)
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Емилия Масларова да преустановим гледането на Законопроекта за политическите партии и да преминем към Законопроекта за държавния бюджет на Република България.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 221 народни представители: за 109, против 107, въздържали се 5.
  Господин Миков, имате тази възможност да поискате прегласуване.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа, явно сериозна част от народното представителство, разбира, че по-важното от политическите сделки е приемането на бюджет – бюджета на Републиката, бюджета на Здравната каса, бюджета на Банката.
  Така че още веднъж моля за прегласуване и нека най-сетне да влезем в дневния ред на обществото и на едно нормално Народно събрание. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
  Уважаеми народни представители, отново подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Масларова да преминем към следващата точка – бюджета.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 218 народни представители: за 105, против 108, въздържали се 5.
  Това предложение не се приема.
  Господин Кошлуков, заповядайте, имате думата.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  По чл. 45 няма никакви предложения и никакви бележки. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45, който е:
  “Чл. 45. (1) При прекратяване на политическа партия по чл. 41, т. 1-3, съответният орган определя начина на разпореждане с имуществото й.
  (2) При прекратяване на политическа партия по чл. 41, т. 4 имуществото й преминава в полза на държавата. Държавата отговаря за задълженията на прекратената партия до размера на полученото имущество.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Тук няма бележки, но господин Корнезов иска думата.
  Господин Корнезов, заповядайте.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Ето, изправени сме отново пред един несъвършен от юридическа гледна точка текст, поредният. Както знаете и в предния нямаше предложение, но в края на краищата едно ни се предлага, а ние тук в залата гласувахме доста по-различно. Става въпрос за имуществото на политическата партия, когато тази политическа партия, това юридическо лице, бъде прекратено.
  Уважаеми дами и господа, в първата алинея – при прекратяване на политическата партия, когато имаме сливане или вливане в друга партия, респективно разделяне на две или на три на една партия, или има решение за саморазпускане на политическата партия, в такъв случай съответният орган на политическата партия взима решение какво да стане с имуществото на тази политическа партия. Така е и по устав вероятно на политическата партия. Ако има решение за саморазпускане, имуществото по някакъв начин трябва да се разпредели.
  По-опасна е обаче втората алинея. При прекратяване на политическата партия имуществото й преминава в полза на държавата. Затова казах, че това е нещо като национализация или конфискация. Това е имущество на политическата партия. Какво друго е освен конфискация?! Това имущество може да бъде движимо или недвижимо, политическата партия може да дължи към Здравната каса осигуровки – здравни, пенсионни, може да дължи заплати на своите служители. И изведнъж имуществото й автоматично със съдебното решение – хоп, в държавата!
  Освен това може ли политическата партия да е получила едно дарение – примерно една сграда от свой симпатизант или член, за да може да извършва политическата си дейност? Да, разрешено е да получава дарение. И изведнъж този, който си е дал примерно сградата, жилището, за да съществува и функционира партията, изведнъж със съдебното решение тази сграда се отнема и става държавна. Справедливо ли е? Не, разбира се!
  Затова, уважаеми дами и господа, втората алинея трябва да се преосмисли.
  Тук има една препращаща норма към чл. 41, т. 4 – “решение на Софийския градски съд”. Ами че то може да не е с решение на Софийския градски съд това разпускане. Господин Кошлуков, може да не е Софийския градски съд, защото преди малко приехме, че може Върховният касационен съд да разгледа подобно дело и Върховният касационен съд да вземе решение за разпускане, а не Софийският градски съд!
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Ние сме Софийски градски съд.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не сте Софийски градски съд. Защото решение на Софийски градски съд подлежи на обжалване, когато се отказва разпускането на една партия. Приехте го преди малко, но вие не знаете какво приемате.
  Освен това, господин Кошлуков, обръщам се към Вас, защото ме репликирахте от място, чл. 41 няма четири точки, а са малко повече, но няма да Ви отварям очите. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Останете си с неотворени очи, господин Кошлуков.
  За реплика има думата господин Радев.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин Корнезов, казахте нещо, което дълбоко ме накара да се замисля. Защо ли пък някой – симпатизант, член на партията, да не вземе да подари поне една сграда на партията си?! И го казахте така спокойно, сякаш това нещо ежедневно може да се случва! Една сграда, в която една партия може да върши своята работа, вероятно струва от 1 млн. евро нагоре. Как става така, че един мил симпатизант на някоя партия да даде 1, 2 или 3 млн. евро чрез една сграда на една партия, освен ако не е някакъв магнат, който е изнасял оръжие, петрол, с благосклонната подкрепа точно на тази партия, която след това осребрява своята подкрепа по този начин?! Как става тая работа?! Вие чувате ли се какво говорите?! Това да не е да подари една салфетка или една покривка на масата, там, където заседават партийните лидери?! (Силен шум в блока на КБ.) А Вие говорите за сграда за партийни цели. Хайде да бъдем малко по-реални, хайде да бъдем малко по-близко до онова, което се случва. Ако говорим нещо, в което сме убедени, нека да търсим онези аргументи, които наистина са реални и които се случват в живота, а не онези, които дават възможност чрез една предварително създадена, узаконена и реализирана корупция, да се облагодетелства тази или онази партия зад гърба на българските данъкоплатци.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Радев.
  Има ли втора реплика? Не виждам.
  Господин Корнезов, ще се възползвате ли от правото на дуплика? Заповядайте.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Аз не можах да разбера точно с какво не е съгласно лицето, което ме репликира – господин Муравей Радев.
  Българската социалистическа партия практически няма никакво имущество, защото нейното имущество беше конфискувано противозаконно (оживление в блока на НДСВ и ОДС), включително и имущество, което е имала преди 9 септември 1944 г., когато е функционирала и когато нейни членове и симпатизанти са подарявали едно или друго имущество. Цялото имущество на партията беше конфискувано! Ние нямаме имущество.
  Господин Радев, тук въпросът е принципен. Как може имуществото на една партия, която е функционирала и може да е получавала дарения – дали сгради, дали нещо друго, но е функционирала и има някакво имущество, и изведнъж това имущество – конфискация в полза на държавата! Защо? Затова е проблемът! И не е проблем на Българската социалистическа партия! Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.
  За изказване има думата госпожа Литрова.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Благодаря, господин председателю.
  Искам да задам един въпрос на вносителите по отношение на чл. 45, ал. 1, където се казва, че при прекратяване на политическа партия съответният орган определя начина на разпореждането с имуществото. Бих искала да попитам кой е съответният орган, защото една политическа партия има няколко ръководни органа и всеки един от тях може да вземе съответните решения. Тъй като тук не се прехвърля към Закона за търговското право, ясно е, че само с думите “съответният орган” не можем да постигнем яснота кой ще разпределя имуществото, когато една партия вземе решение за своето прекратяване. Така че в този текст поне трябва да бъде добавен висшият ръководен орган на съответната партия, който би могъл да вземе такова решение.
  Продължавам да смятам, че една политическа партия не може да се разглежда като търговско дружество с цел да бъдат придобити имущества или някакви други парични компенсации. Това е особено важно по отношение на чл. 3, когато се взема решение за саморазпускане. Бих искала да кажа, че съществуват политически партии със съответно имущество, които биха могли, вземайки решение за саморазпускане, да станат собственици на милиони или на сгради, придобити с тези милиони. Още по-малко е когато едноличен лидер на партия сам разполага с цялото имущество на партията, дори прави опит да елиминира цялото си партийно ръководство, за да може сам да разполага с това имущество. В случая се оказва, че има много сериозен морален казус – една политическа партия да вземе решение за саморазпускане и определени лица да придобият ползи за това, че тя взема решение за саморазпускане.
  В този смисъл правя предложение: този текст на чл. 41, т. 3 да премине към ал. 2 – “При прекратяване на политическа партия по чл. 41, т. 3, т. 4…” – в случая бих искала да прибавим и т. 5, тъй като когато гласувахме чл. 41, ние добавихме към т. 5, че ще има решение за разпускане, което е на основание решение на Конституционния съд, когато една политическа партия е обявена за противоконституционна.
  Това означава, че имуществото на политически партии, които са разпуснати с решение на софийски съд или изобщо на съответния съд, зависи от редакцията, която ще приеме народното представителство, включително и с решение на Конституционния съд на основание противоконституционност, както и съответно решението за саморазпускане, би следвало да минава в полза на държавата. А би могло да се предвиди и един конкретен текст къде точно да се отнасят тези придобити чрез разпускане на политическите партии имущества, т.е. това дали ще бъде към държавните вземания или ще бъде в полза на някакъв пенсионен фонд. Защото все пак поне при отмирането на една политическа партия обществото би трябвало да получава някаква полза, а не само вреди.
  Това са моите конкретни процедурни предложения. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви. За реплика – господин Червеняков.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Действително госпожа Литрова е права, че сегашната редакция на чл. 45, ал. 1 поражда практически затруднения и аз бих желал да погледнем този член от гледна точка на прилагането му. Терминът “съответният орган” предоставя условия за най-разширително тълкуване и в определени случаи включването на различен вид органи. След като сме приели в чл. 42 вече, че решенията по чл. 41, алинеи 1 и 2 се вземат от върховния орган на партията, аз мисля, че ще бъде коректно в този текст вместо “съответният орган” да кажем “органът по чл. 42”. По този начин всички възможности за различно тълкуване на този текст ще бъдат предотвратени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  За втора реплика – госпожа Дончева. Заповядайте.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаема госпожо Литрова, първо, по това дали да се употреби “съответният орган” или нещо друго. Право на политическата партия е да си определи органите и да им раздели компетенциите. И според това право, което е абсолютно право на всяка партия, тя даже може да не си кръщава върховен, ръководен или не знам как си органа, на който ще даде правото да взема това решение. И онова, което е минало в чл. 42, е също малко въпрос на компромис между абсолютното право на партията да ви каже на кой орган какви функции ще дава. Но при това чл. 41, алинеи 1 и 2 се отнасят само за две от хипотезите на прекратяване, а не на останалите. Така че терминът “съответният орган” е абсолютно правилно употребен. Той се отнася до онзи орган, който съгласно устава на партията има права да взема тези решения. Съдът контролира само това да има орган, който да ги взема.
  Що се отнася до това как един устав на една партия може да бъде изкривен и някой да узурпира властта в партията, това не може да е проблем на Закона за партиите, това си е ваш вътрешен проблем. Даже проблемът не е с имуществото, защото са известни всъщност само две партии, които имат сериозно имущество и това е Партията на българските жени с най-голямото имущество на ул. “Мария Луиза” и вашата партия с апартамента в съседство на парламента. Всички други партии имат криво-ляво сгради под наем и някои дребни работи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Заповядайте, госпожо Литрова, имате право на дуплика.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаема госпожо Дончева, точно това е проблемът – че спазването на устава на една политическа партия не гарантира спазването на закона. И това се отнася не само за спазването на писания закон, но и спазването на моралния закон. Така че, ако ние запишем в този закон задължение при тези случаи това решение да се взема от върховния орган, тогава всички устави ще бъдат съобразени с това по какъв начин да процедират, когато става въпрос за разпределение на съответното имущество. Защото в този закон не е написано, че ако някоя партия не спазва своя устав, тя търпи някакви санкции от закона. Защото ако търпеше някакви санкции, сега нямаше да съществуват 333 партии, регистрирани, тъй като поне 70% от тези партии не са свиквали ръководните си органи повече от пет години и би трябвало да са свикани служебно, тъй като върховните органи на всички политически партии се свикват на цикъл 2,3 и максимум 5 години, ако има такива изключения. Всъщност, ако ние в момента не направим в този закон такива постановки, които да вменяват задължение на политическата партия по какъв начин да спазва уставните и законовите положения, пак ще стигнем до онзи прецедент, в който вътрешнопартийният проблем ще нанесе морални поражения в общия политически живот – когато един човек вземе имуществото на партията и отиде някъде с него. Тъй като и Върховният касационен съд, и всички институции в българската държава по отношение на нашия случай – Оборище, които бяха сезирани, никой от тях не реагира, когато един човек се разправя с общото имущество еднолично. Въпреки констатациите на органите.
  Така че ние трябва да направим текстове, които да задължават политическите партии, тези, които не искат да спазват закона – писания или моралния, да намерят начин да го спазват и да бъдат санкционирани, когато не го спазват.
  Така че всъщност репликата на господин Младен Червеняков, който искаше в този текст да бъде записано, както и аз предложих, че това отношение се отнася само за върховния орган на партията, е изключително коректен. Аз го приемам и правя процедурното предложение наистина това да бъде записано “от върховния орган на партията”, защото това се отнася само за точки 1 и 2, а по отношение на т. 3 – за саморазпускане, това не е записано. Така че всъщност и по т. 3 би следвало тези решения да се вземат единствено и само от върховния орган на политическата партия. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРЖДИКОВ: Благодаря, госпожо Литрова.
  Господин Борислав Цеков има думата.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, господин председателю.
  Абсолютно съм съгласен с аргументите, изложени от Татяна Дончева по този текст, не бих ги възпроизвеждал, само, тъй като се изказаха съображения, че текстът е неперефектен, че се очакват огромни практически проблеми при приложението му и т.н., аз ще си позволя да прочета два текста.
  “При прекратяване на политическа партия по ал. 1, т. 4, съответният орган определя начина на разпореждане с имуществото.”
  Следващия текст: “При прекратяване на политическа партия по ал. 1, т. 4 имуществото й преминава в полза на държавата. Държавата отговаря за задълженията на прекратената партия до размера на полученото имущество.”
  Тези два текста са текстовете от действащия закон, които безпротиворечиво работят, не са създавали проблеми или поне никой не може да каже, че са създали проблеми досега. Това са в голяма степен юридически, технически, ако щете, текстове, които са възпроизведени и в новия законопроект.
  Така че, когато се говори за велики проблеми, които се очаквало, нека да гледаме и как се е прилагал този закон досега, дали е създавал проблеми и такива бомбастични твърдения да правим едва на такава основа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  За реплика – заповядайте, господин Маринчев.

  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги! Уважаеми господин Цеков, Вие сменихте господин Кошлуков да ни обяснявате, че с всички текстове от новия закон, за който говорите, че е толкова велик закон, се повтаря стария закон. За какво правите тогава тоя нов закон? Ако старият закон е калпав и вие правите нов закон – добре, приемам. Но вие с всяко оправдание за ваши неудачни текстове казвате: ама това е стария закон. Значи вие не сте чели стария закон.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ, от място): Но не съм го гласувал.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Не, не съм го гласувал, не съм бил депутат тогава. Вие дали сте бил – не знам, но и Вие не сте бил.
  Но щом като е нов, променете текстовете, които са калпави. Защото, според мен, госпожа Литрова правилно … (Реплика от народния представител Борислав Цеков.)
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Господин председател, много моля да направите забележка на господин Цеков!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Цеков, много Ви моля! Дупликата става тук и след това, господин Цеков.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Аз мисля, че госпожа Литрова е права да се определи кой е органът или някакъв текст – сега не мога да подскажа конкретен текст, който да казва, че в Устава трябва да бъде записано примерно задължително кой ще се разпорежда в такива случаи.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): То е ясно.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Съгласен съм и с това.
  Но с такива оправдания “този текст е от стария текст”, тоест не правете забележки. Вие правите нов закон, а не давате да се критикува новия закон с оправдание, че той е същият като стария. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не виждам желаещи за втора реплика.
  Господин Цеков, имате право на дуплика.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Разбира се, господин Маринчев, и наименованието на закона е същото. Това е истинско безобразие. Вие какво искате, да се запише, за да е различно, че слънцето изгрява от Запад? Ами това са стандартни текстове, които ще ги има във всеки закон за политическите партии относно прекратяването. Така че недейте да спекулирате с тази тема.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Доста неща се казаха по чл. 45 и аз ще си кажа моята приказка. Отново един текст, който този път не е напълно некадърен, но е достатъчно непълен, за да уреди съответните отношения. Оправданието е, че това е точно преписан текст от предния закон. Господин Корнезов преди мен каза нещо, което липсва в текста – ами какво ще стане с персонала на тази политическа партия, когато реши да се пенсионира например? Ами ако тази политическа партия има задължения към НОИ, към държавното обществено осигуряване? Никой не е помислил. Вярно е, че и в сегашния закон не е помислено. Но вече има хора в България, които не могат да се пенсионират, защото са имали неблагоразумието да работят в някоя политическа партия и тя да е изчезнала в пространството. Ние в момента просто санираме тази история и оттам нататък те могат да ходят или при арменския поп, защото омбудсман не сме утвърдили още, или да се обърнат към Господ.
  Оттук нататък имаше казани доста думи за имуществото. Моят колега Муравей Радев не е прав, защото в България е имало случаи, когато се е дарявало имущество. Аз ще кажа името на човека, той е записан дори в Българската енциклопедия – нарича се Андрей Конов. За съжаление на колегите от ляво, участник е в Бузлуджанския конгрес, но не принадлежи към БКП, а към Българската социалдемократическа партия. Дарил си е цялото имущество на партията, само че след това комунистическата партия е решила да го национализира, вследствие на което БСДП, наследникът или БРСДП(о) е останало без това имущество, и всички дела са заминали в една процедура, която е неразрешима.
  Но има и друг случай, уважаеми колеги – 1934 г. в България на власт идва един политик, наречен Кимон Георгиев, който забранява политическите партии и заедно с тях им взема всичкото имущество, което те са притежавали. Един репресивен акт на държавата тогава, който в момента ние се опитваме по някакъв начин да възпроизведем в този закон.
  Така че, когато говорим по текстовете, а аз говоря по текстовете, а не в емоционално отношение, ние трябва да се разберем за едно нещо: или ще правим закон, така както е пропагандиран – нов закон, различен от сега съществуващият, определящ перфектно отношенията на политическата система, или ще правим някакви кръпки, които тук ще се поправят в движение.
  Госпожа Мингова я няма, аз обикновено към нея се обръщах, тъй като този закон нема? честта да мине през Правната комисия. Той не само че нема? честта да мине през Правната комисия, но дори господин Кошлуков няма да отрече, че когато се опитвах да отида и да защитавам предложенията си, тъй като съм човекът, вкарал най-много предложения между първо и второ четене, комисията се изнесе в Нов български университет на заседание, за да може да бъде пред лицето на народа, но не и пред лицето на народните представители, които имат предложения. Това е малка подробност за начина, по който този закон се появи в българския парламент на второ четене.
  Затова аз по никакъв начин не мога да виня народните представители, които не са направили своите предложения, които сега откриват грешките, защото този закон трябваше да бъде обсъждан в българското общество и преди всичко представен на хората, които са специалисти по правните въпроси в този парламент, а има достатъчно специалисти-професори , които можеха да се изкажат.
  Сега в момента ние виждаме текстове, които поправяме на коляно, връщаме се, пак повтарям термина на нашия председател, транспонираме текстове към вече приети такива, и оттам нататък ще сглобим поредното произведение на изкуството, за което ще се оправдаваме, че ако това, което сме написали много приличало на сегашния закон, то просто така си съществува. А ако е някаква абсолютна новост, която не работи, ще казваме, че за това е виновна цялата зала.
  Уважаеми господин Кошлуков, уважаеми колеги, аз не се присъединявам към виновните, защото правя всичко възможно да ви покажа, че текстовете ви не струват пукната пара.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Нихризов.
  Има ли желаещи за реплики? Няма.
  Госпожо Дончева, всички чакаме Вашето изказване. Заповядайте.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми колеги, аз мисля, че тоя текст наистина създава някои проблеми, но те не са ония, за които говори госпожа Литрова. Предназначението на Закона за политическите партии не е да урежда вътрешните отношения в партиите. Ако едни хора не искат да бъдат в една партия или в едно сдружение, или в един синдикат, те просто се разделят, някои напускат. Но това не може да бъде проблем на държавата, както проблемите на партия “Оборище” не могат да бъдат проблем на държавата. Правете каквото искате във вашата си къща, ако искате се оскубете, ако искате се бийте, но те просто не могат да бъдат проблеми на държавата, още по-малко трябва да вменявате на държавата задължение да приема Закон за партиите, който да урежда всички подробности на вашите отношения.
  Иначе в чл. 14, ал. 1, т. 12 на закона, който сме гласували дотук, а това е редакция, която я има във всички предшестващи варианти на тоя закон, се предвижда като задължителен реквизит на Устава условията и реда за прекратяване на политическа партия. Това означава органът, който взема решение; условията, при които това решение се взема, и в общи линии даже обхвата на решението.
  Проблемът обаче ми се струва на друго място, където го поставиха другите колеги. При прекратяването на партията в първите три хипотези на чл. 41, тоест решение за сливане или вливане в друга партия, за разделяне на две или повече партии и за саморазпускане съгласно Устава, наистина е добре съответният орган на партията да взема решение. Но същевременно е напълно възможно да има задължения към НОИ, към данъчни и към други държавни институции.

  Значи би трябвало решението за разпределяне на имуществото да бъде решение за разпределяне след като се погасят тези задължения. Може би трябва да се помисли по хипотезата – когато има и други задължения, задължения към частни лица дори. Примерно задължения към наемодателя – не плаща наем от продължение на година, две, три и т.н. Защото няма пречка на политическа партия наемодател да бъде частно лице. Държавата определя, но няма пречка да бъде частно лице. Това може да бъде един симпатизант на партията. Както например НДСВ, преди да се регистрира, по време на предизборната кампания, беше в частна сграда, предизборният офис на формацията.
  Сега не мога да го импровизирам по микрофона и не мисля, че е полезно за закона. Защото, ако същевременно вкараме и частните лица вътре, сред онези, за които партията ще бъде задължена да погаси задължения, може да се създадат условия за подписване на привидни договори и де факто, примерно, част от ръководството на партията или други хора с фиктивни договори да бъдат задължени и да се получи преразпределяне на имуществото на партията на практика фиктивно.
  Затова правя предложение да отложим приемането на чл. 45 и да се сложат допълнителни хипотези по отношение на ал. 1 кои плащания трябва да обхване законът, преди да бъде позволено на ръководството на партията или на съответния орган да разпределя имущество.
  По отношение на ал. 2 хипотезата на чл. 40, т. 4 има кусур, че не обхваща всички хипотези на досегашните редакции на закона.
  Нямам нищо против, господин Кошлуков, както искате, така го редактирайте, само че си следете текста.
  Съзрях усмивка от госпожица Хачикян, надявам се тя да е абсолютно готова с това кои плащания към кои институции ще бъдат погасени, преди съответният орган на партията да получи правото да разпределя. Защото не е сложно Софийският градски съд да постановява решението, само че един от документите, който ще иска, е документът от НОИ за платени суми.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Дончева.
  Има предложение за отлагане гласуването на чл. 45.
  Има ли противно предложение? Не виждам.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Татяна Дончева за отлагане на този текст, за да се даде възможност за по-пълна формулировка.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 213 народни представители: за 102, против 105, въздържали се 6.
  Госпожо Дончева, имате възможност да поискате прегласуване. Искам да обърна внимание, че е задължително да се гласува само със собствените карти.
  Заповядайте, госпожо Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Правя процедура за прегласуване с надеждата, че една голяма част дори от депутатите на НДСВ, за които може би проблемът изглежда малко мъгляв, но предполагам, че все знаят от другите партии, създадени в ранната демокрация. Навсякъде има проблеми с хора, които се пенсионират, с хора, които отиват на друга работа и им искат осигурителни плащания, и по отношение на търговски операции, които допреди две-три години партиите доста охотно извършваха, имаше проблеми с данъци, имаше проблеми с всякакви видове сделки, имаше създадени партии, завъртени всъщност само на стопански операции, когато те бяха пролем и на данъчните власти. Ние сега значително сме ограничили стопанската дейност още с предишния закон. Само че "и значително ограничената стопанска дейност" не означава липсваща. Дали сме издателска, дали сме друга дейност – това нещо подлежи на общо облагане с данъци.
  Този текст просто ще създаде проблеми и аз не знам защо господин Кошлуков продължава да настоява да вкарва парламента в нещо за собствения си хатър. Мисля, че има достатъчно разумни хора – и от Комисията по бюджет и финанси, и от Комисията по икономическата политика, и от Комисията по труда и социалната политика, които да разберат, че просто не се говорят празни приказки.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Отново подлагам на гласуване предложението на госпожа Дончева за отлагане на чл. 45.
  Моля, гласувайте със собствените си карти, уважаеми народни представители от всички парламентарни групи.
  Гласували 214 народни представители: за 90, против 108, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  За процедура думата има господин Кошлуков.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Уважаеми господин председател, в 11,20 ч. чухме всички мнения и становища на брилянтните академични умове по проблема за това: като не си плати една партия задълженията, какво да я правим. Отговора нашето общество го е дал – такава партия няма никакво място в политическия живот. Не е наша задача неизрядните платци, не е наша задача глупостите на партиите в търговската им дейност да ги насърчаваме. Затова правим този закон.
  Чухме становищата, не видяхме никакъв принос към текста. В 11,20 ч., пак повтарям, едва-едва приемаме втори член. Аргументирам, за да бъде ясно кой какво прави в залата.
  Затова правя процедура за прекратяване на дебата по този член и да преминем към гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Обратно процедурно предложение се прави от господин Любен Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Правя обратно процедурно предложение, господин председателю.
  Тъй като господин Кошлуков каза, че нищо не е чул, аз казвам: не знам дали е чул, но нищо не е разбрал. (Ръкопляскания от КБ.)
  Има проблеми в този текст, даже и при това, което госпожа Литрова и госпожа Татяна Дончева ни казват. Когато една партия се саморазпусне, добре, съответният орган е по нейния устав и този съответен орган разпределя имуществото. По самия текст това означава, че този орган, а органът са хора, човеци, може да си разпредели цялото имущество помежду си безконтролно и то напълно законосъобразно. Примерно Партията на българските жени или пък "Оборище" се съберат, казват, че се саморазпускат и си разпределят имуществото помежду си.
  Може ли това да бъде? Това пише в закона, господин Кошлуков. Това пише във вашия закон.
  Затова моля да се продължи дискусията. Не може така слепешката да се приемат правни норми. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Кошлуков за преустановяване на дебата по чл. 45.
  Моля, гласувайте това предложение на господин Емил Кошлуков.
  Моля, гласувайте със собствените си карти! Собствените си пултове използвайте!
  Гласували 198 народни представители: за 112, против 82, въздържали се 4.
  Това процедурно предложение се приема. Преустановява се дебатът по чл. 45.
  Преминаваме към гласуване.
  Първо, подлагам на гласуване направеното предложение от господин Червеняков, подкрепено от госпожа Литрова, да не бъде "съответният орган", а да бъде "върховният орган на партията". Това е предложението, което подлагам на гласуване.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 186 народни представители: за 63, против 101, въздържали се 22.
  Госпожа Теодора Литрова иска думата за прегласуване.
  Заповядайте, госпожо Литрова, имате възможност да направите това искане.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Благодаря, господин председателю.
  Уважаеми колеги, в случая става въпрос чрез закон и единствено законът да задължи всяка една политическа партия, когато става въпрос за разпределяне на имущество, това да се извършва чрез върховния орган. Не може някакъв нискостоящ орган, който е записан в устава, да бъде задължителен при разпределение на имущество. Единствено върховният орган може със задължението чрез закон да попречи на евентуални спекулации при недобронамерени политически субекти. Ако искаме да изградим една политическа система, в която законът да има върховенство, а не подзаконови нормативни актове, би следвало да приемем, че върховният орган на политическата партия взема отношение по въпроса за имуществото.
  Затова правя процедурно предложение да прегласуваме и да подкрепите това предложение, направено от мен и от колегата Червеняков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Подлагам отново на гласуване това предложение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 204 народни представители: за 71, против 105, въздържали се 28.
  Не се приема.
  Следващото предложение е също на госпожа Теодора Литрова – във втората алинея да не е само т. 4, а да бъдат точки 3, 4 и 5. Моля, гласувайте.
  Гласували 197 народни представители: за 49, против 112, въздържали се 36.
  Не се приема.
  Заповядайте, госпожо Литрова.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА (НДСВ): Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за прегласуване с аргумента, че в чл. 41 по решение на народното представителство записахме, че се разпускат политически партии след решение на Конституционния съд. Това означава, че би следвало имуществото на политическа партия, която е разпусната с решение на Конституционния съд за противоконституционност, да бъде в полза на държавата и тя да започне неговото разпределение, след като погаси съответните задължения.
  Правя процедурно предложение за прегласуване и по т. 3 в случай на саморазпускане това имущество да преминава в полза на държавата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това ще го гласуваме отделно, госпожо Литрова. Трите се отхвърлят, вероятно ще се приеме следващото, което е само четвърто и пето.
  ТЕОДОРА ЛИТРОВА: Тъй като в процедурата на гласуване се включваше и предложението ми по т. 3 да бъде включено в ал. 2 на чл. 45, искам да обоснова защо. След като не решихте, че върховният орган на партията може да взема решение по отношение на имуществото, това означава, че един орган на партията, в някои случаи еднолично и само председателят на някоя политическа партия, може да вземе да разпредели имуществото на цялата партия може би в негова лична полза. Един прецедент може да се превърне в практика. Затова ви предлагам това имущество при саморазпускане да бъде в полза на българската държава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Отново подлагам на гласуване предложението на госпожа Литрова.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 201 народни представители: за 83, против 109, въздържали се 9.
  Не се приема.
  Подлагам на гласуване по-ограниченото предложение, което се подкрепя, както разбрахте, и от госпожа Мингова, да се включи освен т. 4 и т. 5. Струва ми се, че и госпожа Татяна Дончева направи това предложение.
  Моля, гласувайте тази корекция в ал. 2.
  Гласували 192 народни представители: за 115, против 52, въздържали се 25.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване целия чл. 45 с направената корекция.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 201 народни представители: за 121, против 63, въздържали се 17.
  Член 45 е приет.
  Обявявам половин час почивка. (Звъни.)


  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
  Глава седма, господин Кошлуков.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  По наименованието на Глава седма няма предложения. Остава същото – “Административнонаказателни разпоредби”.
  По чл. 46 има предложение на Борислав Цеков: в чл. 46, ал. 1 думите “от 5000 до 10 000 лв.” се заменят с “от 200 до 2000 лв.”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  И текстът на чл. 46 е:
  “Чл. 46. (1) Лице от ръководен орган на политическа партия или лице по чл. 32, което извърши нарушение или допусне извършване на нарушение на изискванията за набиране и разходване на средства, за управление на предоставеното имущество и за финансова отчетност в този закон, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.
  (2) Лице от ръководен орган на политическа партия или лице по чл. 32, което не представи списъци на дарителите по чл. 23, ал. 1, т. 3 и 4 и списъци за предприятията с под 5 на сто държавно или общинско участие, предоставили средства на съответната политическа партия, или възпрепятства извършването на одит от Сметната палата, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.
  (3) Получените средства и имущества в нарушение на този закон се отнемат в полза на държавата.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Имате думата за изказване по чл. 46 от законопроекта.
  Има ли желаещи?
  Заповядайте, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Имам само една редакция на текста или по-скоро отпадане на текста, тъй като в случая смятам, че това ще доведе до различни тълкувания и няма да може да се прилага самата алинея. Става дума за израза “или допусне извършване на нарушение”.
  Ако лицето е нарушило законова разпоредба, смятам, че е нормално то да бъде санкционирано по някакъв начин. Но да се третира вътре и изразът “позволило да се допусне нарушение”, създава двусмислие в текста и съответно възможности за субективни тълкувания. Затова предлагам изразът “или допусне извършване на нарушение” да отпадне от текста.
  Това е процедурното ми предложение по този член.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря ви.
  Други изказвания? Заповядайте, господин Анастасов.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Моето предложение във връзка с този чл. 46 е свързано винаги с позицията, която съм отстоявал във всички закони. Много е голям диапазонът на наказанието – от 5 до 10 000. И това е предпоставка, хайде да не кажа за корупция, но нещо подобно.
  Защото какъв е критерият? Кого ще глобиш с 5 хил. лв. и кого ще глобиш с 10 000 лв.? Въпросът е маржът да не бъде повече от 1000 лв. Тоест безсмислено е да стане каквото и да е договаряне между наказвания и проверяващия. И затова ви предлагам или текстът да добие вида: “се наказва с глоба от 5 до 6000” или “се наказва с глоба от 9 до 10 000”. Това е предложението.
  Както и другите вече, които са предложени, ако се приеме предложението на Борислав Цеков или на някой друг от колегите, диапазонът да бъде по-малък. Ето, както тук, от 1000 до 5000. Или да бъде от 1000 до 2000, или да бъде от 4000 до 5000.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Ама Вие направихте около шест предложения. Дайте без “или”. Значи правите предложение отколко доколко. Каква е Вашата визия и ми го дайте. А не “или”.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Не, няма да Ви го давам, а ще Ви го кажа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Ама как да го гласуваме?
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Ами ето, казвам Ви: предложението на комисията – чл. 46, ал. 1, предлагам текстът да добие вида: “от 5000 до 6 000 лв.”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Добре, това е Вашето предложение.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Продължавам по-нататък. Но нека да не водим диалог.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не, за да разбера какво да гласуваме.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: “По ал. 2 глобата да е в размер от 1000 до 2000 лв.” Тоест това е редакционна поправка.
  И пак повтарям, това избягва възможността за корумпираност. Значи някой ще даде 1000 лв., друг ще даде още 1000 лв. сухо и ще мине с 2000 лв., вместо с 5000 лв. Всеки ще предпочете така. Това е принцип в данъчната политика и ще ви помоля да се съобразявате с хора, които са специалисти именно в данъчната политика и в данъчното законодателство.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Соколов – процедура.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ОДС): Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моята процедура е да се спазва Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание. Абсурдно е сега да се правят предложения под формата на редакционни. Размерът на една санкция не може да бъде предмет на редакция. Каква ще бъде глобата? Имало е срок, направени са предложенията, има предложения на комисията. Сега си губим времето тук и слушаме някакви такива несъстоятелни изказвания, по 5-6 предложения да се правят от трибуната, които изобщо според мен не трябва да ги поставяте нито на разискване, нито на гласуване. Който сега се е сетил, може да направи наистина редакционни предложения. Само че веднъж завинаги трябва да стане ясно какво означава редакционна поправка. Не може поправка по същество – дали да има или не санкция и какъв да бъде размерът на санкцията, да се опитваме да я представим като някаква редакционна поправка. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това е по-скоро процедурно предложение. Господин Соколов предложи да не се подлага на гласуване това предложение на господин Анастасов.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ, от място): Защото някой е заинтересован да има корупция, затова!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Госпожо Дончева, заповядайте.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Ще ви призная, че тези думи на господин Соколов за мен са пълна изненада. Да се твърди, че не може да се дискутира в пленарна зала размерът на санкциите и да се правят други предложения, че кога е било това?! Да не се дискутира размерът на санкцията! Ами, това първо е абсолютно неверно. Още повече, че става дума за един закон, който вместо да върви в Комисията по правни въпроси и бюджетните текстове да бъдат съгласувани с Комисията по бюджет и финанси, тръгна в Комисията по гражданското общество. Заради претенциите за имидж на двама-трима души и за да се запълни работата на тази измислена комисия, още откакто съществува парламентът. Нейната дейност не беше ясна нито когато той се откри, няма да стане ясна и когато се закрива. Само ще ни създаде проблем с два-три закона, които са всъщност уплътняване на дейност и опит да се намери политическо приложение на някой, който не може да си го намери в традиционната дейност.

  Текстът е сериозен, защото е свързан със санкциониране на лицата, които се занимават с финансирането на партии. Една много тежка дейност и към всички хора, които се занимават с нея, обикновено има сериозни упреци. Дали схемите, по които се работи, са най-прецизни, дали те са най-прозрачни, като същевременно, без да намаляват ефективността в набирането на средства, дават възможност за една прозрачност, за един разумен контрол дори от страна на членовете и ръководствата на самите политически партии? Вие знаете, че в България има проблем с така наречените бизнес политици, които стават особено влиятелни в своите партии и са с особено големи възможности при рекрутиране? на всичко – на листи, на политика, на ключови решения и т.н. Но същевременно тези хора са изложени на много силно течение, защото, каквото и да направят, то е на ръба на закона и на морала.
  Санкцията, която тези хора ще понасят, според мен, трябва все пак да бъде градирана и когато се започва налагането на санкции, да не започваме с налагане на толкова крути санкции, които в крайна сметка ще станат неприложими. Когато една глоба е прекалено голяма и когато не съдържа възможности да се преценява едно нарушение - дали то е дребно или пък е особено съществено, дали става дума за някаква малка сума пари или за голяма сума пари, ние даваме възможност за неприлагане на текста. Защото, дори да се установи нарушение, една част от санкциониращите казват: "Е, все пак и минималната глоба е толкова голяма, че тя очевидно не е справедливо да бъде прилагана".
  Второто предложение на чл. 46, ал. 1 – "или допусне извършване на нарушение на изискванията за набиране и разходване на средства" е нещо, което според мен създава много сериозни капани. Първо, аз нямам впечатление, че българските политически партии имат особено добри финансисти, говоря за счетоводители, хора, които оформят начина на набиране, начина на отчитане, начина на разходване. Много често, това е моето впечатление от всички партии, нещата се оформят криво-ляво отгоре, обаче, ако се зарови някой здраво вътре, просто вижда, че недоизкусурени неща има от първата стъпка и всички знаем, че в кампаниите се въртят една достатъчно голяма сума пари, които са практически безотчетни и че накрая се прави някакво счетоводство, колкото да се оформи.
  Вярно е, че старият Съюз на демократичните сили бяха най-големи гяволи и най-големи специалисти в това как да получават дарения, ама ужким чрез обява в "Държавен вестник". Всички знаем, че дарения не се получават от обява в "Държавен вестник", нито от обява във вестник "Демокрация", нито от обява във вестник "Дума", а се ходи и се договаря със съответните спонсори, поемат се някакви ангажименти. Какво става в крайна сметка, ако се натъкнем на една хипотеза като тази във фондация "Демокрация"? Кой да отговаря за нея? Ръководството на партията казва: "Ами, ние си пуснахме обява във вестника, обадиха ни се едни, преведоха ни по сметката 200 хиляди долара и ние какво? Ами, ако сме нарушители, ще ви върнем сумата. Ама ние какво да направим?". Ами лицата, които се явяват фактическите куфарчета? Ами ако нарушение извърши Максим Димов? Не споменавам моята партия, влезте ми в положението, но към мнозинството – ако нарушение извърши Максим Димов, който не е член на ръководството на политическата партия, а всички знаем, че това е човекът каса, какво става?
  Затова аз смятам, че този текст в този вид не трябва да бъде приеман. Трябва да се спре до "което извърши нарушение или допусне извършване на нарушение". Трябва да има алинея, която е за всички лица, които са се занимавали с набирането на средства незаконно, не само за членове на ръководството. И за мен глобите трябва да бъдат коригирани два-три пъти. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли други изказвания по текста?
  Заповядайте, господин Червеняков.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, продължаваме да оправяме закона в движение. Аз имам и въпрос, и предложение към вносителите.
  Съгласно ал. 2 на чл. 46, както се предлага от комисията, отговорност ще носи лице от ръководен орган на партията или лице по чл. 32, което не представи списък на дарителите по чл. 23 и списъците за предприятията с под 5 на сто държавно или общинско участие, или пък възпрепятства извършването на одит от Сметната палата. В първия случай е използван съединителният съюз "и". Дали става въпрос за комулативна даденост на двете предпоставки при налагането на отговорност, или става въпрос за самостоятелни хипотези, една от които, ако не е изпълнена, това лице същевременно ще носи отговорност? Ако замисълът на вносителите е да бъдат самостоятелни предпоставки, то трябва да бъде използван друг съюз – "или". И правя това редакционно предложение по текста на ал. 2, за да може да бъдат отразени ясно случаите, в които ще може едно лице от ръководния екип на партията или по чл. 32 да носи отговорност. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Червеняков.
  Заповядайте за реплика, госпожо Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Господин Червеняков, аз не разбрах редакционните Ви бележки към текста. Ако в ал. 2 има резон фразата да бъде "Лице от ръководен орган или лице по чл. 32", защото всъщност тяхно е задължението да определят лицата, които ще дават списъците, защо не предлагате и корекция в ал. 1 на чл. 46 – да бъде само "Лице, което извърши нарушение на изискванията за набиране, разходване" и т.н.? Това да не бъде даже и член на партия, ако ще бъдем прецизни. Просто лице, което извърши нарушение на изискванията за набиране и разходване на средства. И да е ясно, първо, че няма да се ограничава кръгът на лицата до двама души бушони, които ще изгорят, ако някой ги хване натясно, а същевременно ще отговарят и всякакви лица – и членове и не членове. И ръководството на партията, което не е ангажирано пряко с финансовата дейност, но в определени моменти вземе някакви решения, също да се знае, че отговорността няма да бъде до главния счетоводител и до финансовия специалист.
  Така че не схванах редакционното Ви предложение за ал. 1 така ли трябва да се тълкува – само като "Лице, което извърши нарушение" и отпадане на останалите фрази.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това е само реплика без редакционно предложение, нали, госпожо Дончева?
  Заповядайте за дуплика, господин Червеняков.
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Уважаема госпожо Дончева, очевидно е, че моето предложение за "или" се отнася не за лицата, а за нарушенията. Тоест, да стане въпрос за различни нарушения, а не за различни лица. "Или" не се отнася за първата част от текста, а след "23, ал. 1, т. 3 и 4" съюзът "и" да бъде заменен с "или".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, това го разбрах, аз специално.
  Това предложение за ал. 2 направи господин Червеняков.
  Има думата за изказване господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми господа, аз предлагам субектът на това нарушение – "Лице от ръководен орган или лице по чл. 32, което финансово отговаря" да се замени с израза "който". Тоест всяко лице. И освен отговорност за партийно отговарящите, да има отговорност и за спонсорите. Отговорност за спонсорите за нарушаване на закона. Защото това ще бъде истинският акт, господин Кошлуков, за спиране на незаконното финансиране.
  Какъв е парадоксът, който се е случил и метаморфозата в комисията? По чл. 24 в проекта е влязло, че се забранява финансиране от юридически лица в частна полза и е излязло за залата "забрана за финансиране от юридически лица в обществена полза". Тоест, моделът на фондация "Демокрация" всъщност е приет в текста, който влиза в залата. Правиш фондация за изборите и я регистрираш в частна полза.
  Такъв тип измамливо прекратяване на незаконното финансиране мисля, че българското общество не иска. Законопроектът влиза в единия вариант, а в залата се появява в другия вариант. И какво става? Всъщност цялото финансиране на кампанията няма да я прави партията, а ще я прави нарочно създадената фондация, по отношение на която фондация няма никакви забрани в този закон.
  Това ли иска народното представителство? Защото на първо четене е приет друг текст, който съществено променя смисъла на финансирането.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Ние не сме на този текст. Ние сме на друг текст.
  МИХАИЛ МИКОВ: Ние сме на друг текст, господин Кошлуков, само че отговорността за лицата, партиите няма никакво значение, когато вие сте провели механизма партиите да се финансират – не самите партии, а юридически лица в частна полза, които се създават нарочно да кумулират и харчат средства извън този закон.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: До 30 хил. лв.
  МИХАИЛ МИКОВ: Ето за това става въпрос. По отношение на тях никакви забрани и ограничения няма. Забраните и ограниченията са по отношение на партиите.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Лъжеш, не е вярно.
  МИХАИЛ МИКОВ: Внимателният прочит на чл. 24 и това, което се е случило с него между първо и второ четене, и това, което е предложила комисията, забраните са само за партиите. Ето този механизъм се утвърждава с този закон.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Дайте редакцията, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ: Редакцията ми е: “който”, всеки, защото и кметът Софиянски не е в ръководния орган на своята партия и той не носи отговорност за финансирането на неговата партия. Като отвориш АПИС, виждаш, че кметът Софиянски е лидер на партията, не е в ръководния орган, защото иначе не може да бъде кмет. Носи ли някаква отговорност лидерът на партията – тук има член на неговата партия, няма го днес – носи ли за незаконно финансиране на партията на Софиянски? Не носи, защото ще каже: аз не съм член на ръководния орган. Защото ако е член на ръководния орган, няма да бъде кмет. Ето затова става въпрос. Тук предколедно, уважаеми дами и господа, такъв закон приемат.
  Затова моето предложение е, пак повтарям, “който всеки”...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Без лице, “който извърши нарушение”.
  МИХАИЛ МИКОВ: “Който извърши нарушение” – такъв текст би бил нормален и нека да се оповести този текст на спонсорите. Въпросът за частните, юридическите лица в частна полза и в обществена полза тепърва ще бъде предмет на обществени дебати и въобще моделът, който се въвежда. Моделът на фондация “Демокрация” – този модел се въвежда. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: По този начин и ал. 2 трябва да бъде. Само първа?
  МИХАИЛ МИКОВ: Първа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Алинея 2 е редактирана по същия начин: “лице от ръководен...”.
  МИХАИЛ МИКОВ: Втората си остава.
  (Реплика от народния представител Татяна Дончева.)
  МИХАИЛ МИКОВ: Променям субекта на извършваното нарушение. “На който всеки”. Благодаря Ви, госпожо председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Корнезов, заповядайте за реплика на господин Миков. (Реплика от НДСВ.)
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Вие се засрамете, вие. Не се засрамвайте, поне се изчервете.
  Господин Миков, поставяте много сериозен въпрос, но надали тук можем да го решим. Разбира се, кой може да бъде санкциониран? Както го казвате “който”, значи така – “всеки, който може да бъде”. Добре, ако е физическо лице, съгласен съм. Но това може да бъде нарушение, извършено от юридическо лице. Може ли на юридическо лице да налагаме административна глоба?
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ, от място): Може.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Е, може. Елате да го кажете. Разбира се, че тук става въпрос, че юридическото лице не може да има вина. Тук е – до субективния състав на извършеното закононарушение. Аз съм за тази идея, но явно текстът трябва да се преработи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Дуплика – господин Миков, заповядайте.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Корнезов, дами и господа! В рамките на тази процедура това може. Иначе какво ще стане? Всички партии ще си извадят финансистите от ръководните органи. Финансистът няма да бъде в ръководния орган и пак ще се избяга от това, което вие уж целите за пред обществото. Това ли целите? Както кметът Софиянски може да не бъде в ръководен орган, за да е хем кмет, хем лидер на партия, така и финансистите на партиите няма да бъдат в ръководните органи и тогава няма да има санкция за тях. Четете целия закон. В рамките на тази процедура това мога, господин Корнезов. Друга процедура – който иска, друго да прави. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Миков.
  Други желаещи за изказване по този текст?
  Господин Петков, не виждам Вие или господин Червеняков е протегнал ръка, затова се поколебах.
  Преди това процедурно предложение – господин Цеков.
  Заповядайте.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Уважаема госпожо председател, аз моля след изказването на господин Петков да се прекратят разискванията по тази разпоредба. Мисля, че всички принципни съображения бяха изложени и моля да бъде гласувано това предложение.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): Няма, няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Обратно процедурно предложение – заповядайте.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Аз правя обратно процедурно предложение, защото смятам, че Новото време, след като видя, че хитрата сврака може да падне с двата крака и вместо да се изкарат едни големи борци срещу партиите-фантоми, срещу стопанската им дейност, срещу незаконното финансиране и какво ли не още, се оказа, че те целенасочено са прокарвали повече от година един закон, който е предназначен да легализира, само че с префинени средства незаконно финансиране, корупционни схеми и никаква наказуемост.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: За Манджуков.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Не за Манджуков, за Спас Русев, господин Кошлуков. За този, с който се срещахте, след като приключиха изборите 2001 г. в задния двор на “Хилтън”. Така че извинете ме, господин Кошлуков, Вие се занимавахте със Спас Русев и група, Вас и Спас Русев снимаха на яхти, Вие си ходите в Монако, и Вие се мъчите да финансирате на принципа “кон за кокошка”, и Вие се мъчите от тази работа да направите безотговорност. Така че няма да спирате сега дискусията по текста, докато се оформи възможност да се направи текст, който наистина да създава по-големи гаранции срещу корупцията и финансирането.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Ще Ви дам думата след процедурата. Беше направено процедурно предложение от господин Цеков да се прекратят разискванията. (Реплики.)
  РУМЕН ПЕТКОВ (КБ, от място): Вие преди това ми дадохте думата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Да, но когато се поиска процедура, се дава думата веднага и тя изпреварва всякакви други заявки за изказване. (Реплики.)
  Няма да лиша господин Петков от изказване. Изкажете се и след това подлагам на гласуване предложението на господин Цеков.
  Пет минути, господин Петков. Действително преди него вдигнахте ръка, да не...
  РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Това го възприемам като умилителен коледен подарък. Имам една молба към Вас: да не охарактеризирате изказванията на народните представители, защото си позволихте да определите госпожа Дончева като твърде словоохотлива, а самата Вие преди това прекъсвахте на няколко пъти говорещия от трибуната Георги Анастасов.
  На мен ми се иска да погледнем малко по-внимателно предложението на господин Борислав Цеков, което е в духа на това, което предложи госпожа Дончева: от 200 до 2000 лв. Защото със стартирането на такъв тип санкции – от 5000 до 10 000 лв. – и със стартирането на санкции от 1000 до 5000 лв. не мисля, че ще постигнем най-добрия възможен резултат в този законопроект. Още повече, в следващия чл. 47 се говори за санкции на кметове от 1000 до 5000 лв. Вероятно има партии и лидери, които имат нагласата и имат възможността да осигуряват такъв тип изплащане на санкции, но това очевидно не е в нормалните възможности на нито един партиен лидер и на нито един кмет. Затова ми се иска да концентрираме вниманието си върху това предложение на господин Борислав Цеков, защото то в крайна сметка реално отразява възможностите на длъжностните лица, в т.ч. на политическите фигури, и то в крайна сметка е една възможност за ефективно осъществяване на закона върху хората, които биха извършили съответните нарушения.
  Към тези упреци, които госпожа Дончева съвсем уместно отправи ми се иска да поразгърна малко темата, защото през последните дни прекалено много внимание беше концентрирано около позицията на Българската социалистическа партия и на левицата относно този законопроект, че едва ли не стремежът на социалистическата партия и левицата е свързан с клубовете и наемите от тези клубове, които ние получаваме.
  Документите, с които разполагат всички от Сметната палата много ясно и много категорично показват, че всички приходи, които са влезли в Българската социалистическа партия са общо 57 хил. лв. и това не са средствата, които нито ще изправят Българската социалистическа партия, нито ще я сринат, така че опитите да се правят такъв тип внушения пред обществото смятам най-малкото за некоректни.
  Но към Спас Русев и компания могат да бъдат добавени “Видео интернешънъл интервенция” и т.н., и т.н. Така че, който тръгва да прави такъв тип внушения трябва много добре да си дава сметка, че животът не започва днес и животът няма да завърши утре и че в тази зала сигурно от 240 народни представители, 200 са средно информирани български граждани. И когато се извършват спекулации на гърба на една или на друга политическа сила трябва да си даваме сметка, че нито една от тези политически сили няма да стои безучастна и няма да позволи с непочтени средства да се катерят върху нейния гръб.
  Така че молбата ми към всички народни представители, в т.ч. към вносителите, е да се държат достатъчно почтено, да се държат достатъчно коректно, ако имат за цел действително да водим някакъв конструктивен разговор, който да позволи в крайна сметка хигиенизирането на политическия живот в страната, една адекватна, нормална предизборна кампания, която да позволи утвърждаването на легитимни, носещи обществено доверие политически субекти. Останалото е стремеж да се гарантира възможността отделни политически партии да бъдат финансирани абсолютно незаконно и абсолютно нехигиенично от друг тип субекти, политическите решения да се вземат на друго място, а не в ръководните политически органи и не в пленарната зала. Така че предложенията, които бяха направени от господин Михаил Миков, от госпожа Татяна Дончева, което аз тълкувам по-скоро като подкрепа на предложението на господин Борислав Цеков, са достатъчно сериозни. Моля всички народни представители да погледнат на тях с нужната отговорност както към днешния така към утрешния ден на политическия живот в страната. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от господин Цеков да се прекратят разискванията по чл. 46 от законопроекта.
  Гласували 212 народни представители: за 120, против 79, въздържали се 13.
  Предложението се приема.
  Преминаваме към гласуване на предложенията, които са направени по този текст от законопроекта както в зала, така и писмено между първо и второ четене.
  Първото предложение е на господин Борислав Цеков, което не е подкрепено от комисията и което се отнася до размера на административните санкции.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 210 народни представители: за 155, против 53, въздържали се 2.
  Предложението на господин Цеков се приема и то ще се отрази в текста на ал. 1, ако бъде приет.
  Преминаваме към редакционните корекции, които бяха направени в ал. 1 на чл. 46.
  Първото предложение беше от господин Нихризов в текста да отпаднат думите “или допусне извършване на нарушение”.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 210 народни представители: за 205, против 4, въздържал се 1.
  Това предложение се приема.
  Сега обаче трябва да поставя на гласуване предложението на господин Миков, което е в следната редакция: “който извърши нарушение на изискванията” – нали така, госпожо Дончева – “за набиране и разходване на средства” и текстът продължава. Това да бъде редакцията на ал. 1.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 184 народни представители: за 60, против 108, въздържали се 16.
  Предложението не се приема.
  Имате думата за прегласуване, госпожо Данчева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Аз правя предложение за прегласуване и смятам, че има здрава логика с първите гласувания, което парламентът направи по текста.
  Редуцира се допускането на извършването на нарушение. Остава само “който извърши нарушение по закона”. Намалява се санкцията, за да може все пак това да е нещо, което се прилага по-често и същевременно нека тази отговорност да може да носи всеки, който извърши нарушение, макар и с 200 лв. глоба. Истинската санкция е в ал. 3 с конфискацията на средствата, които са получени по този начин, но нека да започнем да санкционираме и такава санкция да носи всеки. Какво са 200 лв. глоба, извинете ме?!
  Ако оставим лице от ръководен орган на партията създаваме няколко врати, които да направят текста неприложим. Първо, финансистите формално да не са в ръководния орган, а да се издаде заповед, по която всички тези финансови неща да ги подписва лице не от ръководния орган.
  Втора, създаваме възможности да се правят допълнителни касички, да се прави финансиране от юридически лица, които формално не са политически партии. Защо? Не е нужно!
  Аз смятам, че голямата част от парламента е добросъвестен сторонник за това да започне една лека борба с финансирането през задната врата. Никакъв проблем няма с глобите от 200, 300, 500 лв., но нека това да бъде за всеки. Затова ви предлагам прегласуване на текста и смятам, че този път и господин Кошлуков ще е “за”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви.
  Има предложение за прегласуване на предложението на господин Миков за редакция на ал. 1: “който извърши нарушение” и текстът продължава.
  Гласували 192 народни представители: за 74, против 110, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Преминаваме към гласуване на предложенията по ал. 2. Беше направено предложение от господин Червеняков след номерацията на текста “чл. 23, ал. 1, точки 3 и 4” съюзът “и” да се замени с “или”. Нали така, господин Червеняков? Добре.
  Моля да гласуваме това предложение.
  Гласували 185 народни представители: за 173, против 6, въздържали се 6.
  Текстът е приет.
  Думите “за предприятията” автоматично в ал. 2 се заменят с “търговските предприятия”, тъй като приехме още в началото тази редакционна корекция по законопроекта.
  Имаше предложение от господин Анастасов санкцията по ал. 2 да бъде заменена на 2 хил. лв., от 1000 до 2000 лв.
  Гласуваме това предложение, имайки предвид, че чувствително се промени и санкцията по ал. 1, след като приехме предложението на господин Цеков.
  Гласували 183 народни представители: за 135, против 28, въздържали се 20.

  Моля да гласуваме целия текст на чл. 46 със съответните редакционни корекции, които се приеха в залата.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 185 народни представители: за 135, против 10, въздържали се 40.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
  По чл. 47 има предложение от народния представител Борислав Цеков:
  В чл. 47 думите “от 1000 до 5000 лева” се заменят с “от 500 до 1500 лева”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Има предложение от народния представител Панайот Ляков, което е подкрепено от комисията.
  Така че текстът на комисията за чл. 47, който да стане чл. 48 е:
  “Чл. 48. (1) Кмет или областен управител, който не изпълни задължение, произтичащо от съдебно решение за отмяна на отказ за предоставяне на помещение на политическа партия, се наказва с глоба за неизпълнение в размер от 1000 до 5000 лв. от съответния съд.
  (2) При повторно нарушение глобата е от 5000 до 10 000 лв.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Имате думата за изказване по чл. 47 – номерация на вносителя.
  Господин Гагаузов, заповядайте.
  АСЕН ГАГАУЗОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Текстът, който прочете председателят на комисията, е меко казано странен. Какво значи: ако не може да предостави помещение? Ами, ако няма такова помещение, какво да правим кмета или областния управител? Ако този текст остане, аз предлагам към него да има и съответното финансово обезпечаване от страна на държавата, която приема такива текстове. Ако няма такова помещение, дайте пари на областния управител или на кмета да построи един офис на партията и да й го даде. Става въпрос за личен ангажимент вече на самия областен управител и на кмета на общината, че не може да предостави на 300-та партии, които се намират в България. Това са смешни работи.
  Може да има обжалване, за това, че не му се предоставя помещение и съответно да има и възможността – кметът или областният управител, да реагира на това нещо. Как ще реагираш в едномесечен срок, ако нямаш къде да ги настаниш тези хора?
  Аз смятам, че този текст трябва да отпадне, това не е нормално. Трябва да има срок или най-малкото, което е – държавата, която ги задължава да правят това, трябва да им осигури съответния финансов ресурс. В противен случай това е наказателна акция против областните управители или против самите кметове. Има тук колеги, които са били кметове и областни управители и да кажат, ако сега им се предостави такова решение на съда, как ще го изпълнят, по какъв начин? Моето предложение е този текст да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Гагаузов.
  Господин Петков, заповядайте.
  РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз изцяло подкрепям притесненията на господин Гагаузов, защото през последните няколко години ние включително законово вменихме задължения на кметове на общинските съвети да извършат един много сериозен обем приватизация на общинската собственост. И това в много голяма степен ще ги постави пред невъзможност да изпълнят този текст на закона.
  Ние, от една страна, ще поставим кметовете и областните управители в невъзможност да изпълнят текста на закона, от друга страна, ще създадем ненужно напрежение срещу кметовете и областните управители в политическите сили или поне в определени политически сили, чиито интереси няма да бъдат удовлетворени според техните виждания. И от трета страна, с отпадането на такъв текст, ние ще създадем условия кметовете и областните управители да преценяват еднолично необходимостта от удовлетворяване с база на нуждите за нормално функциониране и работа на съответните политически сили.
  Аз бих предложил този текст, в тази му формулировка, да бъде отложен за обсъждане сега, за да може да се намери решение, което да създаде нормална възможност за кметовете и областните управители да търсят решение на този тип проблеми, но и същевременно да бъде реален ангажимент пред държавата и на държавата към институциите – общински съвет, кмет и областен управител, че ще бъдат подкрепени в решаването на проблемите с базата на различните политически сили. Защото в противен случай, пак казвам, ще бъдем изправени пред много тежко политическо напрежение в редица кметства и територии на цели области.
  Вие трябва да си давате сметка, че в тази зала сега сме партии, които имат различна представеност в местните органи на самоуправление, че сме партии, които имат далеч различна представеност в областните администрации. Стремежът да се реализира този текст, точно в този му вид, ще бъде повод за институционално напрежение между кметовете и областните управи, ще бъде повод за тежко политическо напрежение и атака срещу местните органи на самоуправление от политически сили, чиито проблеми, както казах, няма да бъдат удовлетворени според нуждите, които те сами преценяват за себе си.
  Тъй че предложението ми е текстът да се отложи и да се намери едно балансирано решение, което да защити местните органи на самоуправление, областните управи и същевременно да е предпоставка за решаване, което реално отразява възможностите на територията на съответната община и съответната област. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Петков.
  Други предложение по чл. 48?
  Госпожо Дончева, заповядайте.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Аз имам едно предложение. В следващите 5-10 минути всички колеги по региони просто да направят една рекапитулация – регион по регион, особено за малките общини. Като махнем 28 областни центъра, от 286 общини, направете си сметка колко, и всеки колега да си направи сметката какви са възможностите в тези малки общини за даване на клубове.
  Аз в своя регион имам четири общини. В двете по-малки просто има по едно помещение, което е като стая, като малка заличка за БСП и за старото СДС. Дори сега със СДС и ДСБ ще трябва да се търси още едно помещение – говоря за парламентарно представени политически сили. (Реплика на народния представител Васил Маринчев.) Не е вярно това, че само БСП има. Господин Маринчев, мисля, че е малко неудобно да говорите точно Вие. Човек като се разходи из София, друго освен клубове на СДС, не вижда. И то от хубава по-хубава сладкарница, ресторанти и какво ли не. Хайде да направим с Вас едно турче един час и половина около “Раковски” 134, покрай пл. “Славейков” и да видите на какво ще се натъкнем. Би трябвало тогава просто да Ви е неудобно да говорите. Ако БСП има 50 клуба, вие имате сигурно 250. И то да не говорим какви луксозни заведения в центъра на София. Оставете помещенията на приземните етажи на "Позитано” и “Раковски” 134. Оставете ги тях, да видите какви хубави заведения.
  Но аз все пак говоря за практическия въпрос. Тридесет и три има много широк обхват. Те са длъжни да предоставят под наем помещения на партии, получили над едно на сто и на коалиции – получили над три.
  Значи ако тук сме сега седем групи, ние имаме 16 коалиционни партньори, всеки от тях на това основание иска помещения, вие сте четири или пет, говоря за крайното дясно, СДС си е отделно със старите клубове, НДСВ сега навсякъде търси клубове…
  РЕПЛИКА ОТ НДСВ: Още няма.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Добре, но когато става дума за партия на мнозинството, която има областни управители, там нещата са по-решими. Вие нямате нужда от промяна на закона, защото областният управител получава партийно поръчение за 6, за 8 месеца да намери съответни помещения. Той има други механизми да провери какви са помещенията и да хареса нещо.
  Аз обаче говоря за чл. 33, който предвижда получилите над 1 на сто. Това са 20-30 такива формации! (Неразбираема реплика от народния представител Петър Жотев.)
  Ами колко са? Само при нас са 16, господин Жотев. Ами нека да е на коалиции, получили над 3 …
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Вашето е една коалиция.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Е, какво?! Вие мислите, че в помещенията на БСП ще се намъкнат още 16?! Няма да се намъкнат! Всеки си иска помещения. Проблемът ще бъде наистина много дълбок. В малките общини въобще няма такива помещения. Хората приключиха приватизацията на много места. Даже там, където помещения бяха раздадени за партийни клубове, бяха взети и приватизирани. Смятам, че политическите партии трябва да имат поне по едно помещение за дейност. По-добре е да стимулираме в малкия град да има примерно едно помещение като заличка със стотина места, което да могат да използват всички по задължение, под наем от общината, когато става дума да си правят събрания, някакви клубни срещи, макар че пак ще възникне проблем кой кога го ползва, на кого го е дал кметът, на кой взел наем, на кой не взел. Но просто няма такъв фонд. Още по-малко – да слагаме такива глоби. Извинявайте, но тези кметове вземат 1000 лв. заплата. И 2000 лв. да вземат, как така ще им слагате глоба от няколкомесечни заплати? И защо? Защото не може да ви съчини помещения?! На кого защитаваме правата? На Новото време, което нямало клубна база и искало в Горно нанадолнище да си има клуб, защото не се съмнявам, че НДСВ има механизмите на четири години управление да си осигурят този въпрос – къде през министерства, къде през областни управители. Тази работа се прави за Новото време. И аз не виждам защо трябва кметове и областни управители да ги посечем по този начин, да ги правим зорлем закононарушители.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За реплика има думата господин Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаема госпожо Дончева, Вие от тази трибуна отправихте едно предложение към мен. Аз също от трибуната искам да кажа, че го приемам. В удобно за Вас време правим един тур по маршрут, избран от Вас, и ще доразвия въпроса – там, където намерим клубно помещение, заведение, сладкарница или кръчмичка, както казват господин Кошлуков и господин Цеков, на Демократи за силна България – черпя аз, а там, където намерим на БСП – черпите Вие. (Оживление в залата.)
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ, от място): Евала, господин Маринчев!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За дуплика има думата госпожа Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Господин Маринчев, на Демократи за силна България няма да намерим, но на СДС ще намерим десет пъти повече - като започнем от кьошето на “Раковска” до Първа градска болница, онази луксозна сладкарница, като минем по цялата “Раковска”… Шапка ви свалям. Могли сте, направили сте го. Десет години сте управлявали София – добре, обаче сега не си умивайте ръцете с Демократи за силна България. Клубната база в София така сте я прибрали, че просто няма накъде. Но аз не плача за София. В София сгради има, къщи има, а ако няма, все ще се намери някоя добродетелна банка да купи и на Новото време някоя сграда на бул. “Мария Луиза”. Все ще се намери!
  Аз говоря за кметовете на по-малките общини и за областните управители, защото става дума може би за 250 общини, които няма откъде да намерят такива помещения и които ние зорлем искаме да направим закононарушители.
  Смятам, че има здрава логика в следното: законът да предвижда по-малко забрани, обаче да е премислено какво да е забранено. Иначе тези хора в момента, в който направят третото закононарушение, вече могат да направят и 303-о, защото си казват: “Ние като сме почнали, няма защо да спираме. Каквото и да направим, все е нарушение”.
  А ако искате да разгледаме помещенията на СДС, с най-голямо удоволствие. Смятам, че Милен Велчев, чийто бюджет сме спрели, за да гледаме този на господин Кошлуков, ще трябва да ви отдели няколко заплати като тези, които ги взехте вчера.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Ралчев.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, госпожо Дончева! Не става въпрос за първоначално решение, а за решение на съд за отказ. Там по обективен начин ще бъдат преценени възможностите на задължените лица. Очевидно се касае за виновно поведение. Мисля, че това обръща нещата.
  Очевидно е – ние имаме изпълнение на съдебно решение за отмяна на отказ. Значи има заявление, че отказът е неправилен, преценка на съд, че отказът е неправилен и постановяване на решението.
  Бих си позволил да предложа на вашето внимание едно допълнение към този текст, и то да бъде идентично като този на чл. 46: “ако деянието не представлява престъпление”.
  Колега Миков, в Наказателния кодекс има такъв текст: “който не изпълни съдебно решение”.
  Иначе съм съгласен с доводите, че размерът на глобата е твърде завишен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Господин Ралчев, правите ли предложение за редакция?
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ: Да, госпожо председател: “ако деянието не представлява престъпление, с размери от 1000 до 2000 лв. за първото деяние и от 2000 до 5000 лв. за второто деяние”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За реплика има думата Татяна Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми господин Ралчев, както е написан текстът, е: “След като отказът му е бил отменен от съда”. Отказът може да бъде отменян на всяко основание. Например в един куп случаи - на процедурно основание за всякакви неща.
  Господин Ралчев, не можем да направим извод от това, че има отказ от съда, това, че има фактическа възможност за предоставяне на помещение. Така е написано в чл. 47. След като отказът му е бил отменен от съда…
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ, от място): “Отмяната на отказ за предоставяне …”. Това е пълното изречение.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Вие четете чл. 48, господин Ралчев, а аз чета чл. 47.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Той е 48, госпожо Дончева. Долната редакция е последната.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Значи за отмяна на отказ за предоставяне на помещения, отмяната на отказа може да стане на много основания и само в малка част от тези хипотези фактически ще има помещения за предоставяне. Едното не следва от другото.

  Така че, господин Ралчев, смятам, че това не ви върши работа. Нито пък при повторно нарушение глоба от 5000 до 10 000 лв. Просто ще ви хванат две малки партии – Новото време и Оборище - и сте на пангара с 10 000 лв. Но това са 20 месечни заплати. Какъв е този кмет, който получава тази сума, за да ви заплати санкциите? Извинете, но и Сметната палата му налага по-малки глоби.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за дуплика, господин Ралчев.
  БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ (НДСВ): Уважаема колега Дончева, наистина съм съвсем категоричен, че този път не мога да се съглася с Вас. Фактическият състав е пределно ясен: отмяна на отказ за предоставяне на помещение. Така че всички останали хипотези ги махнете. И след като имаме един диспозитив на един съд, който касае точно тази хипотеза, няма да спорим с Вас. Много ми е неудобно!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За процедурно предложение има думата господин Цеков.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, госпожо председател.
  Аз разбирам, че любезната покана на господин Маринчев събуди у госпожа Дончева особена словоохотливост, но мисля, че се чуха достатъчно аргументи по тази разпоредба и процедурното ми предложение е да прекратим разискванията по нея.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Прекратяване на разискванията по чл. 47.
  Обратно процедурно предложение – господин Маринчев.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ОДС): Благодаря, госпожо председател.
  Аз правя формално обратно предложение на това предложение – да не се спират дебатите. Според мен има още какво да се каже. Действително и аз смятам, че размерът на глобите за кметовете и за областните управители не съответства, особено като ги сравним с глобите и наказанията по предходния член. Споделям и това, което каза госпожа Дончева, че в малкото населено място може би няма клубове, може би в големите населени места има клубове.
  Същевременно освен че правя обратно процедурно предложение, искам да попитам, за да си знаем поне за оставащите членове колко минути ще се отпускат за дебат – 5, 15 или 18?
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ, от място): Три!
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Тогава да гласуваме всичко ан блок до края!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Има процедурно предложение от господин Цеков да се прекратят разискванията по чл. 47.
  Гласували 188 народни представители: за 115, против 72, въздържал се 1.
  Процедурното предложение е прието.
  Преминаваме към гласуване по текстовете.
  Първото предложение е на господин Гагаузов и господин Петков за отпадане на чл. 48.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 180 народни представители: за 64, против 101, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме предложението, направено от господин Румен Петков, да се отложи гласуването на чл. 47.
  Гласували 185 народни представители: за 67, против 97, въздържали се 21.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Борислав Цеков за промяна на санкциите в текста.
  Гласували 187 народни представители: за 185, против няма, въздържали се 2.
  Предложението се приема.
  Моля да гласуваме чл. 47, който става чл. 48, в окончателния му вариант.
  Гласували 181 народни представители: за 113, против 10, въздържали се 58.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: По чл. 48, който става чл. 47, няма никакви предложения.
  “Чл. 47. Актовете за констатиране на нарушенията по чл. 46 се съставят от длъжностните лица, упълномощени от председателя на Сметната палата. Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата и съставянето на актове, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Изказвания по чл. 48? Няма.
  Моля да гласуваме текста.
  Гласували 179 народни представители: за 164, против няма, въздържали се 15.
  Текстът е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: По Допълнителна разпоредба нямаме никакви предложения. Тя е:
  “По смисъла на този закон “анонимни дарения” са дарения, при които самоличността или фирмата на дарителя са запазени в тайна по отношение на трети лица; “средства” са всички парични или непарични средства, предоставени на политическа партия въз основа на възмездна или безвъзмездна сделка от трети лица; “фондонабиращи мероприятия” са дейности по набиране на средства въз основа на възмездна или безвъзмездна сделка, под формата на пари, услуги, техническо оборудване, труд и информация в полза на политическа партия; “финансов отчет” е годишен финансов отчет по смисъла на Закона за счетоводството; “независим финансов одитор” е регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит; “дъщерни юридически лица” са търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел, в които като съдружници, съответно като учредители и/или членове участват в предприятия с над 5 на сто държавно или общинско участие.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Изказвания по текстовете от Допълнителната разпоредба? Господин Стоилов, заповядайте.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, господа народни представители, в този текст има въпроси, които той не изяснява във вида, в който е представен в т. 3 и 6, но аз ще говоря сега само по т. 3 – за фондонабиращите мероприятия. Тази идея може да се приеме – партиите да организират подобни мероприятия. Тя беше и силно рекламирана. Но аз предлагам в определението за фондонабиращи мероприятия да отпаднат възмездните сделки. Защото, питам се, какви възмездни операции може да осъществява политическата партия, набирайки тези фондове, за собственото си финансиране?
  Затова смятам, че тези фондонабиращи мероприятия трябва да отговарят на две условия. Едното е партиите да призовават тези, които са готови да станат дарители, или пък да формират тези фондове, да го правят безвъзмездно. Второто е, тези фондонабиращи мероприятия да не заобикалят забраната за анонимни дарения, защото съществуват възможности, въпреки шумно издиганите лозунги, точно фондонабиращите мероприятия да оставят анонимни дарителите. Това в текста не е записано, но по някакъв начин трябва да бъде изразено, за да не се превърнат всички подобни сбирки в един начин за нелегално, според вече приетите разпоредби на тоя закон, финансиране на партиите.
  Искам да кажа още нещо, без да удължавам много времето на своето изказване – че преди Коледа, отделяйки голямо внимание на тези подробности, които интересуват партиите, целият парламент и участващите в него политически групи, които инициират тази тема, изпадат в едно партийно самозадоволяване, което не знам дали създава добро впечатление, след като на дневен ред са въпросите на държавния бюджет. А с това да предоставят на десетките партии, които най-малкото ще бъдат, да не казвам стотици и по новия закон, с режима за 1% за тези, които са направили коалиции и които са останали да съществуват като партии в коалициите, наистина трябва да се отделят определени квартали в общините, които да бъдат седалища на партиите. Може би на път е българският парламент да създаде, може би трябва да се помисли за нещо като партия на всички партийци, домове на партийната дейност, в които на всяка партия да бъде дадена по една канцелария, защото за повече няма да има място, в която нейните местни активисти да седят, да приемат граждани, да дават указания на държавните и местните власти. И може би да има едно общо помещение като стол, ресторант или нещо друго, в което тези партийци да се събират заедно и да си беседват, и да продължават своя щастлив партиен живот.
  Според закона нещо подобно трябва да стане, за да се прилага той във вида, в който вече е приет от мнозинството. Благодаря ви. (Весело оживление. Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Има ли желаещи за реплики към господин Стоилов? Не виждам.
  Заповядайте за изказване, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! За т. 6 аз няма да говоря, защото това определение ще го оставя за специалистите по закона. Само ще поставя няколко въпроса във връзка с т. 3.
  Съгласен съм с Янаки Стоилов, че думите “възмездна сделка” мисля, че не се отнася това да продадеш една близалка за 30 хил. лв. на определен тип бизнесмен или, ако това е било целта на фондонабиращото мероприятие, то просто ние заобикаляме така наречените анонимни дарения, които пропагандирахме, че забранихме.
  Когато водихме спор с господин Кошлуков пред камерите на Българската телевизия, аз му поставих възможността да помисли върху една идея – за да не бъдат заобикаляни тези фондонабиращи мероприятия на анонимните дарения, да имат лимит. Тогава аз предложих лимитът да бъде 10 хил. лв., господин Кошлуков каза: защо не 20 хил. лв.? Така че съм напълно съгласен с неговото предложение. В края на краищата в досегадействащия закон анонимните дарения имаха някакъв таван, докато тези фондонабиращи мероприятия, които идват уж от американския опит, нямат никакъв стойностен таван. Тоест те могат да бъдат една удобна възможност за заобикаляне на забраната в закона да има анонимни дарения. Още по-лошо, те могат да станат форма за рекет върху бизнеса в България.
  Предлагам в израза “са дейности по набиране на средства” след думата “средства” да се добави “до 20 хил. лв.” Не можах да направя това предложение писмено, тъй като то дойде впоследствие от предложения, свързани със Сметната палата. Оттам нататък текстът да продължи като думата “възмездно” отпадне от текста, защото в края на краищата, дори когато ползваме американския опит, господин Кошлуков трябва да се съгласи, че има следене господин Буш и господин Кери да участват с еднакво количество средства на изборите и тези средства да бъдат лимитирани по някакъв начин.
  Отлично съзнавам, че когато кажа, че предложението ми е редакционно, то няма да бъде напълно в текста на правилата, но нямам друга форма, под която да го предложа, тъй като смятам, че все пак има рационалност в него. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Вие също поддържате предложението да отпадне думата “възмездна”, което направи господин Стоилов, но искате след “безвъзмездна сделка” да се лимитира нейния размер ли?
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: До?
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ: “Двадесет хиляди лева”. Приемам предложението на господин Кошлуков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за реплика, господин Василев.
  АТАНАС ВАСИЛЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Нихризов! Аз първоначално също изпитвах известни колебания по това дали изразът “възмездни сделки” да стои в тия финансово-набиращи мероприятия, но това, което на пръв поглед изглежда, че няма смисъл да влиза тук. На практика ми се струва, че една партия не може да организира един, да речем, предизборен концерт, и цялата печалба, която ще реализира от него, да си я вкара в някакъв фонд, който е обособен за изборите. Така че на мен не ми се струва много оправдано да се изключват възмездните сделки, които биха били направени.
  Друг е въпросът за лимита. Там съм съгласен по принцип, че трябва да има някакъв лимит. Ако щете, лимит на отчисленията при възмездните сделки или, ако щете, в абсолютна цифра, що се отнася до безвъзмездните сделки. Но тоталното изключване на възмездни сделки от фондонабиращите мероприятия ми се струва не съвсем основателно всеки път. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  Заповядайте за дуплика, господин Нихризов.

  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Господин Василев, моето предложение беше преди всичко за лимита и беше продиктувано от един реален случай в Съединените щати, когато въвеждат едноръките автомати, а има забрана за хазарта, там по онова време един хитър икономист е измислил, че при всяко участие се получава по едно лукче и по този начин фактически не участваш в хазартна сделка, тоест да залагаш пари без нищо, а получаваш насреща съответната възмездна част на сделката, която ти осъществяваш. За да не се правим на подобни хитреци, каквито са известни от 30-те години, аз смятам, че е разумно и пред камерите на Българската телевизия дори предложих сумата 10 хил. лв. като лимит, за да има някаква граница в тези мероприятия. Господин Кошлуков предложи 20 хил. лв. и аз се съгласих с него, но мисля, че ще сте съгласен с мен, че трябва да има някакви граници. Иначе излиза тунел, в който могат да влязат средства, които не са съобразно правилата на закона, каквито търсим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
  За изказване думата има господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Явно тези допълнителни разпоредби, вместо да изясняват приетите вече текстове от закона, те още повече ги замъгляват и не правят чест на един парламент да приема такива текстове.
  Няма да се спирам на т. 6. Аз не я разбирам. Не знам кой я разбира тук.
  Вие, госпожо председател, сте специалист, професор, Герджиков преподава търговско право, ама “юридически лица с нестопанска цел”, какви са тези “дъщерни юридически лица”? Въобще няма да говоря по т. 6. Не е ясна.
  Вижте т. 2, на която никой не се е спрял досега: “Средства” са всички парични или непарични средства, предоставени на политическа партия въз основа на възмездна или безвъзмездна сделка от трети лица”.
  Аз няма да се спирам на това що е сделка, що е възмездна, що е безвъзмездна, но тук щом е възмездна, значи е покупко-продажба, примерно. Има винаги продавач, има и купувач. Ако е дарение, има дарител, има дарен. В договорите винаги има две страни, за да се сключи този договор и съвпадащите воли. Кои са тези трети лица? Аз не разбирам.
  Моля господин Кошлуков да ми поясни кои са тези трети лица? Трети лица! Тези трети лица са извън сделката, извън хората или физически и юридически лица, които са сключили договора. Трети лица! Моля, разяснете ми, защото това ще бъде принос в областта на цивилното право.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ, от място): Предложи нещо.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Няма да ви предлагам. Казвам ви, че това е срам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: За изказване думата има господин Цеков.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря, госпожо председател.
  Имам две предложения.
  Първо, по § 1, т. 2 предлагам да отпадне изразът “от трети лица”.
  Второто ми предложение е от § 1, т. 3 да отпадне изразът “труд и информация”.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ, от място): А т. 6 какво да я правим?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Точка 6, моля ви.
  Госпожо Дончева, имате думата.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми дами и господа, опасявам се, че нашият проблем тук няма да бъде редакционен и не може да бъде решен с това – тук да останат тези думи, а там да се добавят еди-кои си.
  Точка 6 е новост в правото.
  Не се обръщам към господин Кошлуков да обясни какво е искал да каже, защото това е извън неговите възможности. Смятам, че той не е бил наясно нито когато го е написал, нито сега.
  Не знам дали господин Цеков може да каже, но фактът, че той излезе и направи дребни бележки по други текстове, но не и по това, за мен говори, че и той не може да отговори на въпроса.
  По-сериозният въпрос е къде в закона се съдържа терминът “дъщерни юридически лица”? Защото, колкото човек да е чел закона, ние стоим в залата, гласуваме текст по текст, но на няколко пъти сме прекъсвали закона. Къде в закона е употребен този термин?
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: В чл. 24.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Дали само в 24-и? Гарантирате ли? Господин Цеков най-много е работил по закона, направете преглед.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ, от място): Не съм.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Ако той е на едно единствено място, добре. Но според мен трябва да се направи преглед на закона, да се види къде и в какъв контекст е упражнен терминът “дъщерно юридическо лице”, за да може не просто да се махне записът на т. 6. Защото такова животно в правото няма, господин Кошлуков. Това, което сте направили, е просто…, да ме извини господин Великов от първия ред, той поне не е юрист и не може до такава степен да се потресе. Това, което е написано, е потресаващо.
  Проблемът е къде в закона се съдържа терминът, за да бъде махнат оттам, където се съдържа, независимо че текстът най-вероятно е гласуван и тогава да се махне от т. 6.
  “Третите лица”, за които говори господин Корнезов. Добре, ще махнем “трети лица”, но вижте какво остава: “средства” са всички средства…”. Моля ви, това не може да бъде дефиниция.
  Също така по отношение на възмездните сделки в т. 3. Дали само “труд и информация” е проблемът?
  “Фондонабиращи мероприятия” обикновено се разбират като сбирки със спонсори, на които се събират средства, дарения за някаква кампания. Господин Атанас Василев даде друга хипотеза: организира се един концерт и приходите от концерта са някакъв вид възмездно мероприятие. Само че такива възмездни и безвъзмездни сделки могат на практика, така формулирани, да бъдат всички, а не само тези двете, за които се говори. Значи такива договори може да имате, примерно, срещу бъдещи министри, които да ви свършат еди-какво си срещу получаване на еди-каква си сума. Може да имате примерно безвъзмездно предоставяне на ресторантите в София за един месец, след като за всички е ясно, че такова безвъзмездно предоставяне на ресторанти, ядене и пиене и т.н., е всъщност едно спонсорство срещу други услуги.
  Това, което е вкарано в т. 3 и е кръстено “фондонабиращи мероприятия”, е действително целият граждански оборот. Това не е смисълът. Смисълът е законът да урежда вид мероприятия, в които без заобикаляне на анонимните дарения ще е ясно, че това мероприятие е за спонсорство – дали то ще е концерт, дали ще е коктейл, дали ще е нещо друго, но там ще се набират средства и ще има една листа, в която ще е ясно кой дарител какво дава, или че ще си купуват билети, примерно, но те са на по-малки суми.
  Такава дефиниция на “фондонабиращи мероприятия” е абсолютно заобикаляне на всякакво рацио на такива фондонабиращи, то включва целия живот.
  Защо ще махате “информация и труд”, господин Цеков? Купувате си софтуерен продукт за изборите. Нямате си регионални структури, ще им раздавате компютри – това също е възможно. Защо да е забранено?
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ, от място): Информацията не е софтуер.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Защо да не е? Вие какво смятате – че информация е само да си купиш едни агенти, които да ходят да разпространяват някакви слухове ли? Защо ще ги махате?
  Аз смятам, че трябва да се отложи текстът на § 1 и да се преработи това. Не е достатъчно да махнем т. 6. Просто трябва да се види къде се съдържа в закона и какво следва.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Госпожо Мингова, заповядайте за редакционна корекция на т. 6.

  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ): Очевидно в т. 6 на § 1 на Допълнителната разпоредба става дума за някаква група лица, които могат да попаднат под общата категория "свързани лица", което е понятие, което го има в редица закони, включително и в Търговския закон.
  Затова предлагам т. 6 да звучи по следния начин:
  "6. "свързани лица" са търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел, в които като съдружници, съответно като членове участват търговски дружества с над 5 на сто държавно или общинско участие."
  Респективно да се върнем, госпожо председател, и да прогласуваме чл. 24, където в т. 4 текстът да звучи по следния начин:
  "4. средства от търговски дружества с над 5 на сто държавно или общинско участие или от техни свързани лица."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Ясно е, че днес предколедно измислихме нов вид правна фигура – дъщерно юридическо лице в NGO, сдружение с нестопанска цел. Може би ще направим още приноси…
  Казвам го само като увод, че парламентът е настроен доста откривателски и може да открие още неща.
  Искам да взема отношение по т. 3 и да попитам тези вносители като как си представят фондонабиращо мероприятие на информация в полза на партията? Като Емил Боев? (Шум и реплики в залата.)
  Как си представят фондонабиращо мероприятие на информация в полза на една партия?! Това просто надминава и най-доброто въображение, което е постигнато в т. 6 – фондонабиращо мероприятие на информация в полза на партия…
  Отиваме да видим какво представляват фондонабиращите мероприятия и къде са употребени. Установяваме, че става въпрос за финансирането на партии. Каква е връзката между информацията, уважаеми дами и господа, и финансирането на партия? Да не би връзката да е като онази връзка с яхтата на господин Кошлуков, с информацията, която се намери в багажника на колата на Доктора, дето я гръмнаха? Това фондонабиращо мероприятие ли е?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това се предлага да отпадне, господин Миков! Господин Цеков направи предложението.
  МИХАИЛ МИКОВ: Е, щом се предлага – добре. Хубаво е, че е минало на първо четене и на финала на второ четене все пак господин Цеков го е видял.
  По-нататък – по отношение на фондонабиращите мероприятия.
  Правилно е и за "труд". Безвъзмездна сделка с труд си е бригадирско движение. (Оживление в залата.) За възмезден труд трябва да има трудов договор, така че труд да не се набира на тези фондомероприятия, да се набират "услуги".
  Уважаеми дами и господа, ако не сте предложили услуги, предлагам и "услуги".
  Може ли да има фондонабиращо мероприятие за услуги? Всички сме много изморени, всички сме коледно настроени, но не може да има фондонабиращо мероприятие на услуги, труд, камо ли на информация.
  И накрая, предлагам ви тези фондонабиращи мероприятия…(Реплика от залата.)
  Да, Пазардишкият почин.
  Добре, явно господин Кошлуков, като е от този регион, го е приел присърце.
  Дейности по набиране на средства – точка. Дейности по набиране, а пък после ще си купят компютри, услуги, ще си наемат хора по трудови договори, явно вносителите имат желание информация да купуват, ако искат и имат бол пари, да купуват. Така че "фондонабиращи мероприятия" са дейности по набиране на средства. Средства, пари – левове, валута и пр., всичко, разрешено от закона.
  Моето предложение е сериозно да се окастри този текст, за да придобие някаква форма.
  Друг е въпросът, че като кажеш "дейности по събиране на пари", нямаш никаква дефиниция на фондонабиращи мероприятия, а всъщност уж това е била целта – реално нямаме дефиниция на фондонабиращи мероприятия. Тя е дейност по набиране на средства – край, точка. По никой начин тази дефиниция няма да изчисти въпроса с незаконното финансиране. Да речем, че успеем да приемем предложението на господин Цеков да отпадне търговията с информация, ще е добре, поне да не се ползва търговия с информация при набирането на средства. В тази процедура това можем да направим. Не можем да дадем дефиниция, която да е стриктна и наистина да пречи при фондонабиращи мероприятия да се прави това, заради което хората смятат, че партиите се финансират незаконно. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте, госпожо Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Господин Миков, защо искате от фондонабиращите мероприятия да се махне онова, което не е пари, като реално политическите партии получават и логистична помощ? Какво се включва в нея? Защо информацията я свеждате само до това, кой какво ви е казал за някой, което може да се използва в кампанията и го тълкувате по този начин? Ако си спомняте, в ранната демокрация първата помощ, която получиха новите демократични сили, беше компютри, софтуер и други неща. Защо законът да не допуска това? Помощта може да бъде софтуерен продукт и той може да бъде технология, сложена на компютър, за обработване на изборни резултати, на протоколи в деня на избора и всякакви такива неща. Информацията не е само аз да се срещам с Цвятко Цветков да си обменим мисли по специалните служби. Нали информацията е все пак по-широко понятие!
  "Труд и услуги". Искате една група хора да ви лепят плакатите. Не могат да ви дадат пари, няма да ви дадат тези пари, ще ги поканите на партито, което организирате, но една група от 20 студенти ви обещава да лепят плакати в кв. "Младост". Това е логистична помощ. Това е нещо, което, ако трябва да го организирате иначе, ще трябва да го платите. Предлагате тази дейност да се изключи от отчета? Така можем да изключим от отчета всяка дейност. Да, може от този текст да се направи и пародия, но аз съм против изключването на тези неща. Само че твърдя, че начинът, по който е формулирана т. 3, обхваща целия живот и можете да си сключите договори за всякакви услуги, които нямат връзка нито с избори, нито с кампании, нито с нищо, даже договори, които имат преки ангажименти, които след това се приемат в управлението – за подписване на договори, за даване на пари, за осигуряване на обществени поръчки и т.н.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за втора реплика, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков, може ли само за пет секунди да чуете репликата ми. Действително има начин, по който да се помогне на политическа партия, без да бъде свързано с пряката размяна на средства. Затова най-важната според мен част на текста е... (Силен шум, ръкопляскания и възгласи “Браво” в КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля ви, правя забележка на министъра на финансите, както и на господин Миков. Макар че инициаторът беше господин Овчаров. (Силен шум и реплики.)
  Моля ви, реплика на господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ: Господин Миков, свършихме с парите. Понеже завързахте въпроса за определението на “фондонабиращи мероприятия” само до просията, видях чашката, тя се използва при подобни случаи, искам да ви кажа други две неща по текста, съвсем набързо. Отнася се за следното.
  Може да бъде получена и логистична помощ, но тя може да бъде остойностена. За мен най-важният въпрос беше да има все пак някакъв лимит на това мероприятие, което ние наричаме фондонабиращо.
  И тъй като сега ще преразгледаме така или иначе чл. 24, ако не тук, то в този член да сложим лимит на фондонабиращото мероприятие, пък било то изразено в парични средства, в банкноти и стотинки, които ви дадоха в момента, или в тип логистична помощ, или оборудване, компютри, размножителна техника. Защото всяко такова нещо може да се остойности. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Дуплика – господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Имам идея какво е фондонабиращо мероприятие и съвсем сериозно възприемам репликите. За мен фондонабиращо мероприятие е дейност по мотивиране на дарители да дават разни неща. Това би била вярната дефиниция. Само че в тази процедура аз не мога да подменя целия текст и да заменя мотивирането за предоставяне на тези неща, защото другото са дарения, които много подробно са описани преди това, уважаеми дами и господа.
  Значи самото предоставяне на едно, друго или трето нещо е дарение. А фондонабиращото мероприятие не е дейност по събиране на пари, а е дейност по мотивиране на определени лица да даряват еди-какво си. Само че сме стигнали до такъв етап на процедурата, че аз не си позволих да го предложа. В крайна сметка, ако погледнете текста на чл. 23, защото питате, ами, там е казано: “дарения и завещания от физически лица”.
  А фондонабиращото мероприятие е дейност – дали ще е коктейл, дали ще е празник, дали ще е партия, дали ще е нещо друго, при което се мотивират тези лица да даряват на партията, да я подпомагат. Значи има един класик, който казва: “От живото съзерцание към абстрактно логическото мислене и оттам към практиката”.
  Има живо съзерцание, има практика, а при формулировката на текста е изгубен третият елемент. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Две процедури: първо господин Валери Цеков, след това господин Борислав Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за удължаване на днешното заседание с два часа. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Процедурно предложение за удължаване на пленарния ден с два часа.
  Гласували 218 народни представители: за 118, против 96, въздържали се 4.
  Предложението се приема.
  Прегласуване – госпожа Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, правя противно процедурно предложение не защото не искам да продължим да работим, а защото в последните няколко дни по начина, по който стахановски сме започнали, правим грешка след грешка. Нервите на всичките са се опънали и мисля, че за утре също имаме дневен ред и имаме пленарно заседание. Нормално е да си поизбистрим главите, да си прегледаме текстовете и да дойдем в утрешния пленарен ден, както е гласуван, да продължим своята работа. И то да продължим работата по онези законопроекти, които са изключително важни и е наложително да бъдат приети до края на отиващата си вече 2004 г.
  Така че аз ви моля да подложите на прегласуване направеното предложение за удължаване на работното време с два часа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Предложение за прегласуване на предложението за удължаване на пленарния ден с два часа.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 228 народни представители: за 123, против 103, въздържали се 2.
  Друго процедурно предложение – господин Цеков.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Уважаема госпожо председател, чуха се много предложения по Допълнителната разпоредба - § 1, много от тях резонни. Затова предлагам да прекратим разискванията и да преминем към гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Предложение за прекратяване на разискванията по Допълнителната разпоредба.
  Гласували 209 народни представители: за 118, против 79, въздържали се 12.
  Процедурното предложение се приема, което означава, че преминаваме към гласуване.
  Подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Дончева, което тя направи в хода на изказването си – да се отложи гласуването на Допълнителната разпоредба.
  Гласували 209 народни представители: за 80, против 125, въздържали се 4.
  Предложението не се приема.
  Сега започваме да гласуваме редакционните предложения.
  По т. 2 има предложение думите “от трети лица” да отпаднат.
  Моля, гласувайте това предложение, което беше направено от господин Цеков.
  Гласували 210 народни представители: за 192, против 11, въздържали се 7.
  Това предложение се приема.
  Преминавам към предложенията по реда на постъпването - по т. 3.
  Първото беше на господин Нихризов – да отпаднат думите “възмездна сделка”, а след “средства” да се добавят думите “до 20 000 лв.”.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Поотделно да ги гласуваме, защото моето предложение беше само за едната дума.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Значи това са отделни неща. Правилно, господин Стоилов.
  От т. 3 да отпадне “възмездно” е предложението на господин Стоилов. Само че моля някой да следи какво ще се получи от текста накрая, в крайния му вариант по пътя на отпадането.
  Гласували 202 народни представители: за 187, против 10, въздържали се 5.
  Думата “възмездно” отпада.

  След “средства” да се добави “до 20 000 лв.” – предложение на господин Нихризов.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 209 народни представители: за 81, против 98, въздържали се 30.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте за процедура, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кошлуков! Няма да ви разказвам българския анекдот, който завършваше: “Моля, дръжте си на думата, аз съм за първото”, защото вие навярно знаете за какво се отнася.
  Господин Кошлуков, Вие сам предложихте пред екраните на Българска телевизия лимитът да бъде 20 хил. лв. и да има такъв. Моля Ви, не правете този знак на колегите, още повече, че господин Василев подкрепи това предложение. Все пак трябва да имаме някакъв лимит на тези фондонабиращи мероприятия, които най-накрая ще разберем за какво се отнасят. Защото в края на краищата лимитът се свързва със сума на средства.
  Уважаеми дами и господа народни представители, моля ви подкрепете в определението да има лимит за тези фондонабиращи мероприятия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Още веднъж гласуваме предложението на господин Нихризов лимитът да бъде 20 хил. лв.
  Гласували 207 народни представители: за 86, против 106, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Цеков от текста да отпаднат думите “труд и информация”.
  Гласували 186 народни представители: за 115, против 40, въздържали се 31.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Миков за най-краткия текст на т. 3:
  “Фондонабиращи мероприятия са дейности по набиране на средства”.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Това е възможната редакция в момента. Друго не може да се направи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Така е, да.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 202 народни представители: за 78, против 109, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  Заповядайте за процедура, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви.
  Уважаема госпожо председател, правя предложение за прегласуване не само поради настояване на господин Севлиевски.
  Уважаеми дами и господа, описването по този начин ще ни злепостави и ще доведе до едни тълкувания при самата формулировка на текста. Обясних ви защо. Едно са даренията, съвсем друго е мотивиране по даването на тези дарения, по оказването на помощ и прочие. В крайна сметка най-късият текст в рамките на тази процедура би създал най-малко конфузия за народното представителство при тълкуването на тази допълнителна разпоредба, която се приема в момента, без по същество да промени нещо, премествайки тези описания на възмездни, безвъзмездни сделки и прочие, слава Богу, че “информацията” отпадна.
  Ето затова най-добронамерено правя своето предложение за късия вариант на текста, който най-малко ще може да се тълкува и то в една светлина, която не е добър атестат за Народното събрание. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Подлагам на прегласуване предложението на господин Миков.
  Гласували 213 народни представители: за 94, против 113, въздържали се 6.
  Предложението не се приема.
  Сега услугите ще останат ли?
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Трябва да останат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Текстът добива следната редакция засега:
  “Фондонабиращи мероприятия са дейности по набиране на средства въз основа на безвъзмездна сделка под формата на пари, услуги, техническо оборудване в полза на политическа партия”.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ОДС, от място): Да паднат и “услуги”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Ако падне “услуги” остава: пари и техническо оборудване.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ОДС, от място): Услуги е много широко понятие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Това е текстът. Чувате го как звучи сега: "Пари, услуги, техническо оборудване”.
  Заповядайте, господин Василев.
  АТАНАС ВАСИЛЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Преди малко ние приехме, че от текста на т. 3 отпадат думите “възмездни сделки”. Ако отпадне “възмездни сделки”, как ще останат услуги? Аз не знам какви ще са тези безвъзмездни услуги? Дарения на услуга? Както се казва, това е бригадирско движение. Нека да синхронизираме текста все пак. Защото, ако трябва да останат услугите, нека да остане и възмездността.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: “Възмездна” да остане. Каква е тази услуга?
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): И аз не знам, но инатът ви е голям.
  АТАНАС ВАСИЛЕВ: Затова аз правя предложение да се върнем отново към прегласуване на “възмездността” тогава да си останат и услугите, за да могат нещата да са последователни и стройни. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Не може. Вече гласувахме “безвъзмездни” да отпадне.
  АТАНАС ВАСИЛЕВ: Бригадирското движение нали се спомена тук. Благодаря ви за вниманието.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Госпожо председател, така е, създават се вътрешни противоречия,трябва да я върнем.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Какво да направя сега?
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Предложението на колегата е да се върне думата “възмездно” в текста. Очевидно се създават вътрешни противоречия и тя трябва да остане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Създава се вътрешно противоречие в текста при това последователно отпадане на думи от него. Така че гласуваме още веднъж при положение, че “услуги” остава, да остане и думата “възмездна сделка” вътре.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Не може да се прегласува. (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Нова редакция на текста е това.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Точно така. И окончателна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Някой ще направи ли редакция на този текст все пак?
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Да, остава “възмездна” падна “труд и информация”. Това е. (Шум и реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласуваме.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Какво гласуваме?
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: В режим на гласуване сме.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (встрани от микрофоните): Дайте почивка да се опитаме да оправим този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Няма да се оправя този текст и да помагате.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Не, напълно сме се оправили. Това, че на някой в главата не му е ясно, е друг проблем. Нека да гласуваме.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Дайте почивка.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: В режим на гласуване сме. Какви са правилата?
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Не сме в режим на гласуване. На таблото пише “Емил Кошлуков”, не пише “гласуване”.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Хубаво, от одеве има предложение, което ще се подложи на гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Госпожо Мингова, елате, моля Ви, да дадете редакцията на текста. (Реплики в залата.)

  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ): За протокола, госпожо председател:
  “3. Фондонабиращи мероприятия са дейности по набиране на средства въз основа на възмездна или безвъзмездна сделка под формата на пари, услуги или техническо оборудване.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласуваме тази редакция на т. 3.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Не може да я гласуваме, защото гласувахме да отпадне това нещо.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Механичното отпадане на думи от един текст не води доникъде. Затова даваме една цялостна редакция, в която има синхрон.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 180 народни представители: за 127, против 53, въздържали се няма.
  Прегласуване – господин Стоилов, заповядайте.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, преди няколко дни говорихме за това, че парламентът заседава, без да се съобразява с правилника. Днес поставям въпроса, че парламентът приема текстове по същия ред. Преди 5-6 минути гласувахме предложение за отпадане и отпаднаха “възмездните сделки”. Сега под някакъв претекст се възобнови предложението с “възмездните сделки” и всъщност се получи трето гласуване, което ни връща към началото, независимо че беше прието да отпаднат възмездните сделки. Аз не знам даже как да поискам прегласуване, защото ние гласуваме нещо, което вече беше гласувано и не трябваше да се подлага на гласуване под някакъв претекст, че не можело да има безвъзмездни услуги. Защо да не може? Мога да ви дам 3-4 примера за безвъзмездни услуги. Тоест този, който прави услугата, предоставя някакъв резултат чрез своите действия на другиго, без той да му дължи съответната престация. Защо да не може? Може и затова аз призовавам да се върнем към текста, който вече беше приет, и да се прегласува, т.е. да се гласува срещу това предложение, което вече е трето гласуване на един текст, който беше приет. (Реплики.)
  Ние не гласуваме, но се твърди, че вече има текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Гласуваме още веднъж редакцията, която госпожа Мингова даде на т. 3. Така е, като се дописват закони в залата.
  Гласували 199 народни представители: за 122, против 76, въздържал се 1.
  Текстът е приет.
  Обяснение на отрицателен вот – господин Божинов, заповядайте.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): След толкова много уверения, че се прави нещо сериозно, за да бъде прозрачно финансирането на партиите и да се ограничи онова, което смятаме за порочно, с този текст в една голяма, разбира се, суматоха се отвориха възможностите практически за всичко, което може да се плаща. Затова и гласувах “против”.
  Аз чета този текст по следния начин. Фондонабиращо мероприятие може да бъде и законодателството в парламента. Ако един субект поиска, при положение че са му изтекли договорите за безмитни бензиностанции, да се гласува, че само този, който е имал до вчера, ще може да продължи до приемането ни в Европейския съюз, и, ако с гласовете си партията поеме ангажимента да извърши тази услуга, вие записвате, че това фондонабиращо мероприятие законодателна дейност може да бъде възмездено. Че по-голям позор и признание за това, което правите, има ли? Затова аз гласувах “против”, пък който е гласувал “за”, да ходи по предаванията на всички телевизии и да обяснява какъв модел господин Кошлуков е внесъл направо от Америка директно в България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Моля да гласуваме редакцията на т. 6 от Допълнителните разпоредби, както госпожа Мингова я предложи – “свързани лица са търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел, в които като съдружници, респективно членове, участват търговски дружества с над 50 на сто държавно или общинско...”.
  Както е формулирано, гласуваме т. 6.
  Гласували 183 народни представители: за 132, против 51, въздържали се няма.
  Точка 6 се приема.
  Моля да гласуваме Допълнителните разпоредби.
  Гласували 194 народни представители: за 122, против 70, въздържали се 2.
  Текстът е приет.
  Налага се редакция в чл. 24, т. 4, където са употребени думите по същия начин “дъщерни юридически лица”. За протокола - да се заменят със “свързани лица”, както беше представено.
  Моля да гласуваме.
  Гласували 187 народни представители: за 131, против 29, въздържали се 27.
  15-минутна почивка. (Звъни.)

  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ (звъни): Заседанието продължава след дадената 15-минутна почивка.
  Господин Кошлуков, продължаваме с "Преходни и заключителни разпоредби".
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Благодаря на председателя и с Божията помощ ще довършим и "Преходни и заключителни разпоредби". Остана съвсем малко.
  "§ 1. За неуредените в този закон въпроси се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел."
  Комисията подкрепя текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли изказвания по § 1? Няма.
  Моля, гласувайте заглавието и § 1.
  Гласували 129 народни представители: за 121, против 1, въздържали се 7.
  Заглавието на Раздел "Преходни и заключителни разпоредби" и § 1 са приети.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: "§ 2. Този закон отменя Закона за политическите партии (обн. ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., изм., ДВ, бр. 103 от 25.11.2003 г.)."
  Няма други предложения.
  Комисията подкрепя текста.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли изказвания? Не виждам.
  Гласуваме § 2 от "Преходните и заключителните разпоредби".
  Гласували 136 народни представители: за 127, против няма, въздържали се 9.
  Параграф 2 е приет.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: По § 3 има предложение от Йордан Нихризов и Кина Андреева, които предлагат да се отмени.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Цеков оттегля двете си предложения и комисията предлага:
  "§ 3. Политическите партии, регистрирани до влизането в сила на този закон, се пререгистрират по реда на този закон, като подават в съда документи в 6-месечен срок от влизането му в сила. Започнатите производства по регистрация на политически партии към влизането в сила на този закон се прекратяват. При неподаване на документи за пререгистрация в съда в срока по ал. 1 политическата партия"… (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Може ли по-високо, господин Кошлуков? И по-бавно, за да може да се чува!
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Чета текста на комисията:
  "При неподаване на документи за пререгистрация в съда в срока по ал. 1 политическата партия се прекратява от съда по искане на прокурор, а при влязъл в сила отказ за пререгистрация се заличава служебно от съда.
  (4) Областните управители и кметовете на общини прекратяват договорите за наем на помещения, държавна или общинска собственост, сключени с политически партии, прекратени по ал. 3 в едномесечен срок от прекратяването."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, по § 3...
  Ще Ви дам думата, разбира се, и Ви записвам – Татяна Дончева.
  Да изясним ситуацията по § 3 – има предложение на Нихризов за отпадане на § 3. Така ли е?
  Има предложение на народния представител Кина Андреева за отпадане на § 3.
  Имаме две предложения на Борислав Цеков. И двете – отмятам, за да има яснота.
  Чухте и окончателната редакция на § 3.
  Откривам дискусията по § 3.
  Има думата Татяна Дончева, след това господин Четин.
  Заповядайте, госпожо Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Аз имам процедурно предложение уморените заместник-председатели на парламента, председателят на парламента и шефът на Комисията по правни въпроси да бъдат поканени в залата. Става дума за един текст, който господин Осман и господин Емил Кошлуков смятат, че ще го коригират в залата без всъщност да си дават сметка, че той съдържа проблеми, за които въобще не подозирате.
  Затова наистина моля да дойдат хора, които наистина разбират и които вярвам и мнозинството ще може да кредитира като разбирачи и ползващи се с политическото му доверие.
  Алинея 1 на § 3 предвижда тотална пререгистрация на политиическите партии. Това нещо означава, колеги, не да се внасят промени в съда. Промени в съда също се наричат "пререгистрация" и всяка партия, сдружение, синдикат и т.н. си ги внася. Това, което е написано в § 3, ал. 1, означава, че политическите партии, регистрирани до момента, се пререгистрират по реда на този закон, тоест с цялата процедура и не е само въпросът с петте хиляди души. Регистрират се с цялата процедура и ред.
  Когато правихме същото нещо за сдруженията с нестопанска цел и за религиозните организации, никога не сме допускали да се приема от закона начин на тотално прекратяване на всички и учредяване наново, защото, ако този текст се приеме в този вид, това означава, че всички трябва да бъдат учредени наново – и физическите, и юридическите лица са еднакви в това отношение. Те могат да се учредяват и раждат един път. И, колкото е невъзможно за физическите лица на седмата година от раждането на човека да му кажете: "Я се роди отново, защото така е решил законодателят!", толкова е невъзможно и за юридическите лица. Това е правено веднъж през 1934 г. от Кимон Георгиев и втори път след 9 септември 1944 г. И аз смятам, че не е редно да се прави и сега – да накарате регистрираните до момента партии да представят на съда в някакъв период от време доказателства за нещо ново, което настъпва, примерно, предния път от 50 души учредители поискахме партиите да са 500 и всички, регистрирани до момента, трябваше да си представят доказателства, че имат 500 члена. Но това, което се иска тук, означава всички политически партии да отидат на ново учредяване по този ред.
  Защо ви е това? Къде това се вмества в Конституцията? И сега господин Ремзи Осман, след едни консултации, в които аз юрист не видях, с изключение на него, ни дава текст. Той е завършил в Благоевград. Господин Корнезов да отговаря за дипломата му. Те донесоха лист, според който ще ни кажат, че парламентарните политически партии няма да бъдат по този ред. Какво ще направим? Какво ще направим, освен противоконституционен текст? Какво? Какво от това?
  Ние създаваме противоконституционен текст за всички останали. Може да бъде разумно те да представят доказателства за някакви нови обстоятелства, примерно, за 5-те си хиляди члена, или за други неща, но да направим тотално нова регистрация, като на практика прекратим всички, това просто може да го измисли само господин Кошлуков! И да се опитва да направи текст мармолесвайки го оттук, защото не може да събере 5 хиляди души и да отиде да се регистрира!…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Госпожо Дончева, нека да не си обиждаме колегите.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: С нищо не се обиждаме! Не 5 хиляди души, щото той не може да ги събере, ами да се регистрира служебно за избори, елиминирайки всичките си конкуренти и, щото накрая ключът от бараката за този закон е заровен тук, не е заровен в кръчмите и барчетата! Тук е заровен и той касае възможността Новото време да участва на избори служебно. Ако може и да ги класират за финала направо, щото те не могат да се класират по общия ред, тръгвайки от осминафинала! Това е нещо, което е недостойно и няма никакво ново време в тази работа. Има само каруцарска интрига за това как да бъде елиминирана цялата конкуренция. И това ви е битката и за тиретата, и за БЗНС-та, и за всякакви – есета, и за всякакви други, дето сте им заплакали на гроба, когато се обединяват. Ами, ако искат, да се обединяват, бе, господин Кошлуков! Само че те имат зад гърба си участие в няколко поредни избори и резултати – кметове, парламентарни групи и т.н. И то не служебно получени! Не като откъснем петнадесетина души от една парламентарна група, а хора, които са си заработили четирите процента с труд и пот!
  Параграф 3 трябва да отпадне. Параграф 3 трябва да отпадне като противоконституционен и смятам, че не бива да ни слагате на гърба на 240 души, от които сигурно поне 200 се самоуважават, обстоятелството, че ние просто ще се опитаме да елиминираме всичката си конкуренция извън тази зала, щото на нас ни е хубаво да сме си народни представители и ако може да сме такива до края на живота си, ще е хубаво, поради което няма защо да имаме конкуренция. Хубаво е тук да ни запишат служебно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Дончева.
  Първа реплика – господин Кошлуков. Заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Ще гледам, господин председател, да върви текстът. То това е парламент не училище. Да обяснявам на БСП какво се прави с този закон и какъв е смисълът е напълно излишно. Те си помнят БКП, ЦК, Политбюро - така си карат и така ще вървят.
  Този текст е написан преди две години. Имаше шест месеца за абсолютно всичко. Хубаво е режимът, който се въвежда, да е еднакъв за всички, абсолютно вярно, и затова така е внесен. Както виждате БСП, които съзряха противоконституционни текстове, или са заспали тогава, или са били в кебапчийницата при Азис, защото не са го забелязали.
  Хубаво е, тези предложения най-накрая някой да ги даде. Защото е много лесно да се дрънка от трибуната и да се дават оценки на други парламентарни групи и партии и то от уважавани от мен юристи, ама е много трудно да седнеш да напишеш два реда като две години лежи този закон вътре и да съзреш тази бомба. Хубаво, че го вкарахме в залата – БСП да си осъвремени представите за партийно строителство.
  Да, текстът важи и става. За съжаление вече този шестмесечен срок не може да се спази и очевидно ще направим предложение за промяна. Не по наша вина, както не по наша вина се бави Избирателният кодекс, който също не ви харесва на вас в БСП, че ще изберат мажоритарно депутати, а няма да си редите магаретата в листата. (Реплика на Михаил Миков.) И поради тази причина на Избирателния кодекс, който също внасяме и също лежи от три години, и Законът за лобизма, и Законът за етичните стандарти на народните представители висят. И поради това висене днес сме в този тупик.
  Да, ще направим предложения, обмислили сме го и сме го консултирали, за да може да влезе в сила този закон. Наистина е важно партиите да се регистрират – дали ще подадат документи за тези 5 хил., как ще го направим, ще го решим заедно. Щеше да стане всякак, ако не бяхте бойкотирали работата.
  Но ви казвам, че България рано или късно ще има прозрачно финансирани партии и мажоритарно избрани депутати. Аз вярвам, че Дончева ще влезе мажоритарно избрана, не бива да се тревожи толкова.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Кошлуков.
  Дуплика – госпожо Дончева. Заповядайте.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Господин Кошлуков, ако не можете да правите нещо, не го правете. Вие имахте самочувствието да вземете този закон от Правната комисия, макар че винаги този закон се е гледал в Правната комисия и неслучайно. Вие решихте, че морето Ви е до колене, направихте си го през задната врата, защото така Ви беше по-удобно. Защото там има достатъчно грамотни хора, които половината от тези неща щяха да ги редуцират. И понеже не можете да го вкарате по нормален начин го вкарахте през задната врата, както през задната врата издевателствате над мнозинството, за да бъде приет този закон, а министърът на финансите да виси в бюфета.
  Въпросът е принципен. Създадено юридическо лице не може да бъде прекратено просто така. Законодателят предвижда хипотези, в които то може да се прекрати, и за да бъде нормален животът в една демократична държава те обикновено са когато се нарушава законът, Конституцията, но не и когато то функционира нормално.
  Това, което вие ни предлагате, е най-нормално функциониращи политически партии да бъдат просто така прекратени, независимо, че досега са създадени при досегашните условия и ред, защото вие измисляте нов. Ами законът действа занапред, господин Кошлуков. Този закон не може да действа за назад. Занапред може да им поставите нови условия, ако искате да им поставите 5 хил. души или там някакви други неща. Дайте им възможност не да се преучредяват, защото няма логика.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Има пререгистрация. Не учредяване.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Конститутивното действие, настъпило с факта на регистрацията, ние да го заличим със закона, след което да започнат те наново да се създават. Ако вие не разбирате, мисля, че господин Цеков разбира и госпожа Мингова разбира. Тръгвате, правите го, но не по този ред. По този ред вие пречите за упражняване на политически права на гражданите и ги правите неравнопоставени. Просто това става с този текст.
  Можете да редуцирате партии по друг начин, можете да им слагате изисквания за участие в избори, може да ги накарате, ако 5-те хиляди души са ви проблем, да ви представят доказателства, че имат 5 хил. души. Такива неща може, но де факто да ги прекратите - защото това става от вашия текст, това излиза. Щом ще се учредяват по новия ред, значи те ще се учредяват наново. Новият ред е различен от стария. Нищо, че те съществуват, че са юридически регистрирани, че са си живели.
  Съжалявам, господин Кошлуков, пререгистрация се казва на всичко. Седалището да смените се казва пак пререгистрация и управителния съвет да смените, пак се казва пререгистрация. Но това, което вие сте написали, се пререгистрира по реда на този закон. По реда на този закон означава, че ще се учредяват наново, че ще се регистрират наново и всичко останало наново. Господин Кошлуков, това е написано. Щом сте написали по реда на този закон, а не сте написали, примерно, учредените до момента политически партии представят на съда доказателства за обстоятелствата по точки еди-кои си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Дончева.
  Господин Казак, заповядайте.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Наистина § 3 е един от най-важните параграфи в този закон и логично ние стигнахме до него след толкова дебати и многобройни заседания.
  След проведени консултации с политическите парламентарно представени сили, бяха изработени две предложения за промяна в § 3, които надявам се, че ще бъдат приети с преобладаващо мнозинство.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Три са.
  ЧЕТИН КАЗАК: Тоест за параграф 3 са три.
  Първо в § 3, ал. 1 срокът за пререгистрация, тъй като е прекалено дълъг и ще съвпадне с провеждането на изборите, се предлага да бъде намален от 6 месеца на 3 месеца.
  След това се създава нова алинея втора със следното съдържание:
  “(2) Не подлежат на пререгистрация регистрирани политически партии, които са участвали самостоятелно или в коалиция в парламентарните избори на 17 юли 2001 г. и имат народен представител в Тридесет и деветото Народно събрание, както и политическите партии, които имат достатъчен брой народни представители за образуване на самостоятелна парламентарна група.” Това мисля, че решава въпроса за по-голямата част от присъстващите партии и народни представители.
  Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
  “(3) Политически партии, които отговарят на условията по ал. 2, но са регистрирани чрез повтаряне на наименованието или абревиатурата на друга партия, регистрирана преди тях, както и чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци, подлежат на пререгистрация с друго наименование или абревиатура в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.”
  Последното предложение е във връзка с отложената за гласуване ал. 2 на чл. 14, която трябва да се върнем да гласуваме. Тя ще бъде с идентичен текст.
  Сега искам само с две думи да обоснова това, което се предлага. Уважаеми колеги, съвсем не се подвеждайте по изказването на преждеговорившия народен представител. Не става дума за екс леге закриване на юридически лица. Никъде в закона не пише екс леге, затова и преждеговорившият народен представител се застрахова като каза де факто. Така че има известна разлика и тя ще бъде открита от непредубедения читател.
  Второ, има подобен прецедент. Когато се прие Законът за юридическите лица, който замени регламентацията на юридическите лица с нестопанска цел, дотогава регламентиран в Закона за лицата и семейството, беше предвиден подобен ред за пререгистрация, като се принудиха всички юридически лица с нестопанска цел, които желаят да продължат да функционират по новия ред, да приведат в съответствие своите устави и да минат през съда. Тук се предлага абсолютно същия подход, който по никакъв начин не беше санкциониран от Конституционния съд. Тук се предлага пререгистрация, тоест всички политически партии да се съобразят с новите изисквания, да представят необходимите документи пред съда, за да може той да ги регистрира по новия закон. Никакво заличаване и прекратяване на политически партии по силата на закона не се предлага. Така че обвиненията в противоконституционност са неоснователни.
  Уважаеми колеги, предлагам ви да подкрепите тези предложения. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Бихте ли ми дали текстовете, ако обичате!
  Господин Христов, заповядайте за реплика.
  МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Благодаря, господин председател.
  Понеже ме обвинява, че нямам нагледна агитация, ще дам емблематична такава. Тъй като тук чухме едно ново предложение, аз искам да попитам, когато някои хора, група са се обединили на базата на българската Конституция и на базата на тази Конституция са направили собствен свой устав и на този устав и организация са сложили име, кой е господин Четин Казак да решава какво ще бъде това име?!
  Искате да се казвате Чет Казаков? Господине, Вие май забравихте какво ви се случи преди време на вас. Това са неща, които са свързани с онова, за което говорим в момента. Кой Ви дава право име и марка, която е наложена, когато в цял свят се плаща за това да вземеш дадена марка, кой ви дава право да я вземете или да я отнемете?! Къде го има това?!
  РАСИМ МУСА (ДПС, от място): И ти ще сложиш една нуличка отпред или отзад.
  МОНЬО ХРИСТОВ: Моля ви се, господа, когато правите някакво предложение, първо да погледнете нещата от гледна точка на Конституцията и от гледна точка на правата на сдруженията и правото на дадено сдружение да избере как ще се нарича неговата организация. Благодаря. (Пререкания между народните представители Моньо Христов и Расим Муса.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля за тишина!
  За втора реплика има думата господин Анастасов.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Имам реплика като допълнение към текстовете, които той предложи.
  Моля за по-голяма тишина.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, обсъждаме изключително важен параграф. Моля за внимание и тишина!
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: За да се избегне това, за което говореше Татяна Дончева – в ал. 1 да се направят две редакционни корекции. (Силен шум в залата.)
  Правя реплика към неговото допълнение. В чл. 16 след точки 7, 8 и 9 да се направи добавка, за да е ясно какви документи подават в съда.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Откъде го четеш това? Ние нямаме такъв текст.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Този, който действа в момента. Казвам какво трябва да се добави към него.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Кой е действащият, господин Анастасов?
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Този, който е предложен от комисията на второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Алинея 1 е много ясна и точна – тя е от три реда.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Не е много ясно, защото там трябва да бъде казано ясно точно какви документи …
  Предлагам документите да бъдат: по чл. 16, алинеи 7, 8 и 9. Разбирате ли ме сега?
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Но този член има само четири алинеи.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Пардон, грешка на езика. Предлагам в чл. 16, ал. 3, точки 7, 8 и 9…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля ви, кажете ясно какво предлагате.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Още веднъж: след думата “документи” да се добави “чл. 16, ал. 3, т. 7, 8 и 9”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Добре. Времето Ви изтече.
  Това не беше реплика към господин Четин Казак. Това не е негово предложение, а е в основния текст.
  За трета реплика има думата господин Китов.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Четин Казак, не знам дали си давате сметка какво предлагате. В ал. 2 давате една хипотеза, а в ал. 3 казвате, че дори да отговаряш на тази хипотеза, дори с име, в което има тире – какъвто е нашият случай и си влязъл в парламента, трябва да се пререгистрираш, защото имаш тире.
  Значи в първата хипотеза отговаряш на определени условия както всички останали и не подлежиш на пререгистрация, а във втората хипотеза, защото има тире, въпреки че именно с това тире си влязъл, ти трябва да направиш нова пререгистрация. Няма как със закон да се сменят имена, още повече, че при хипотезата, която давате в ал. 2, БЗНС – Народен съюз отговаря. И ако трябва с тази алинея да правите нещо, кажете, че това го правите само срещу БЗНС – Народен съюз.
  Нека да запазим добрия тон, но така излиза де факто.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това беше трета реплика.
  Има думата за дуплика господин Четин Казак.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Неуважаеми господин Моньо Христов, аз няма да отговарям със същия тон, с който Вие поставихте въпроса. Първо, това не са лично мои предложения. Изрично посочих, че това са текстове, обмислени и съгласувани с политическите сили в парламента.
  Второ, не може да се прави такава евтина съпоставка между личните имена на хората, при които има пълна свобода всеки да се кръсти както си иска. Може да има 100 хил. Моньовци и Мунчовци в България, но никой няма от това да създаде проблем. Когато обаче става въпрос за юридически лица, има други изисквания – за автентичност на името, да не се повтарят имена и т.н. Така че не може да се прави такава евтина съпоставка между двата проблема.
  На трето място, никой не цели с този текст да елиминира когото и да било. Отдавна знаете, че има предложение да се премахне паразитизмът, да се премахне използването на отдавна утвърдени имена и абревиатури, с които да се крадат гласове и т.н. Именно за да се преборим с този феномен, се предлага тази редакция. Ако вие можете да предложите по-добра редакция, предложете. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  За процедура има думата заместник-председателят на Народното събрание – господин Корнезов.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Господин председателю, разбирам много тежкото и деликатно положение, в което се намирате и Вие, защото това, което се разиграва тук, е един абсурд. Всички знаем, че съгласно чл. 71 от нашия правилник могат да се правят само редакционни предложения или предложения за отпадане. Аз чух тук от уважаемия господин Казак най-основния текст от целия закон, но само го чух. Никой не го е видял. Аз не съм го видял.
  Затова, господин председателю, поне този текст, който бе прочетен тук, с тези три алинеи, да се направи необходимото, за да ни се даде и да го видим. Не можем да гласуваме правни норми, и то съществени за политическия живот, само от това, което сме чули. Необходимо е парламентарните групи да вземат отношение. Възможно е да е имало консултации. Знам, че са правени консултации, но едно е консултации, друго е да се гласува закон.
  Затова, господин председателю, предлагам поне този текст, който господин Четин Казак прочете тук, да се раздаде на народните представители или поне по парламентарни групи в няколко екземпляра на група, за да видим за какво става реч. Аз лично не мога да се ориентирам какво следва от всичко това, което господин Казак прочете. Раздайте го, дайте да го видим. Даже затваряйки си очите и нарушавайки нашия правилник, нека да приемем нещо, което ще бъде от полза за всички! Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Значи предлагате текстът с предложенията на господин Казак да се размножи и да се раздаде на отделните парламентарни групи.
  За процедурно предложение има думата господин Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Това беше първата част и от моята процедура. Но аз предлагам да бъде дадена и почивка.
  Уважаеми колеги, така чутият текст създава едно тягостно впечатление, че всички, които сме тук, много деликатно сме се уредили един по един до един. Значи всички партии, които са участвали в изборите и имат поне един депутат, за тях няма проблем.
  МИРОСЛАВ СЕВЛИЕВСКИ (НВ, от място): Ние нямаме.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Има и за вас, втората част на изречението казва, че онези, които са се отделили, но са една цяла група, и те нямат проблем. Какво ще стане с парламента до изборите, когато всички десет души, недоволни от листите, ще тръгнат да правят партии, та да се възползват от този закон? Знаете ли какво липсва на този текст? Ако трябва да обслужим всички, които са в залата, трябва да напишем, че и тези господа, които са горе на балкона, които имат поне по един представител на балкона по време на приемането на този закон, също могат да пререгистрират партиите си. За да обслужим всички, които сме в тази зала. Ами онези партии, които са участвали в избори и имат принос за парламентарните групи с програмите и с политиката си, но не са пробутали депутат в листите, на тях какво им казваме? Вас, понеже ви няма в залата тук, дето пишем текста, вие сте вън от играта!
  Толкова е нескопосан, толкова е себичен този текст, че ако нямаме време да го обсъдим, не можем да го гласуваме.
  МИРОСЛАВ СЕВЛИЕВСКИ (НВ, от място): Защо тогава не приемете оригиналния текст?
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Защото и оригиналният, и този страдат от същите недостатъци.
  Господин председател, моля да дадете почивка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не мога да ви дам почивка. Ето го правилника, един час след началото на пленарното заседание и един час преди завършване на пленарното заседание нашият правилник не позволява да даваме почивка. Сега е 15,03 ч. И да искам, не мога да ви дам почивка. Вие знаете, че вчера гласувахме днес да работим от 9,00 до 16,00 ч. и утре от 10,00 до 15,00 ч. Всичко трябва да бъде ясно.
  За процедура, госпожа Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Току-що председателят ми показа правилника и каза, че нямаме право да искаме почивка един час преди края на работното време, което е 16,00 ч. Приемам.
  Аз правя процедурно предложение председателят по този правилник да ми покаже къде на второ четене на законопроект пише, че може да се внасят нови текстове и да ми го посочи, за да можем да продължим нататък. Моля Ви, господине, по процедура да ми намерите този текст.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Любезна госпожо, седнете си, ако обичате. Уважаеми колеги, нека да запазим добрия тон. Всичко ще изчистим.
  Господин Казак каза, че внася редакционни текстове подобрени текстове на основния текст. (Шум и реплики в ОДС и в КБ.) За това става дума, за нищо друго.
  Иска ли някой друг думата по процедура? Няма желаещи.
  Има думата за изказване господин Кошлуков.
  ЕМИЛ КОШЛУКОВ (НВ): Уважаеми господин председател, скъпи колеги! Само напомням на уважаемите депутати от БСП, че сме отложили чл. 14, който трябва да го гледаме. Така че гледаме този текст, който е отложен от самите нас и му е време вече да бъде разгледан. Няма никакви промени. Няма никакви промени, текстът предстои да бъде гледан и гласуван от Народното събрание. Нищо ново внесено няма! Съжалявам, че тази процедурна хватка не хваща.
  Второ. Аз разбирам, че настъпва напрежение в БСП и листите, защото трябва да се уреждат депутати, битките са тежки и очевидно тази редакция в закона им обърква сметките. Ама не правим закон за БСП, правим за България.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Кажи пак за кръчмите!
  ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Най-накрая, преди Коледа, освен че трябва да махнем чалгаджийниците, кебапчийниците и кръчмите, най-накрая трябва да покажем на българското общество. И обяснявам защо Комисията по гражданско общество го гледа на многобройните въпроси от БСП. Именно защото партиите са еманацията на гражданското общество в политиката и единственият начин гражданите да участват в политиката е чрез партиите, именно затова им дължим след 15 години лъжи шуробаджанащина, кражби, далавери, на целия политически елит, който познаваме добре, именно защото виждаме, че и услугите, които им са чудни, особено в областта на съветници и кметове за БСП, и клубовете, и регистрацията, и прозрачността, и отчетността са крайно належащи, именно защото виждаме, че българският народ отказва да гласува и основната реплика е "всички са едни и същи", да си политик е непрестижно, да си депутат е недостойно, рейтингът на този парламент пада, ние дължим на нашето общество и на нашия народ ясни правила за участие в играта – кой как влиза в политиката, по кои канали, кой му плаща, как работи и как става утре депутат, избира министър, назначава областен и всичко друго, което прави.
  Да, партиите трябва да се променят. Законът е чудесен и ако някой си беше направил този труд, който днес виждам да кипи, преди две години, щяхме да сме забравили за него, да сме го приложили, да сме се пререгистрирали и да сме отговорили на очакванията на българските ни съграждани. За съжаление обаче БСП се надяваше тайничко, че няма да мине и винаги вярваше, че ще могат да си уредят коалицийките, партийките, клубчетата и всичко, което правят. Не, дойде му времето, то това е новото време и това е обещанието на НДСВ – да му дойде времето за промяна на политическия модел. Това пише в програмата, защото сме я писали всички заедно с колегите. Ще има и мажоритарни избори, и закон за референдумите, и закон за лобизма, и нови партии! И колкото и да се съпротивлявате, до 5 да седим, до 12, абе в един миг ще мине. Какво правите, излагате се пред цял народ! Показвате колко ви е страх някой случайно да не ви вземе безценното кебапче! И да не би случайно да покаже откъде си прибирате парите за кампанията, да не изскочи някой варел. От какво се страхувате, бе, уважаеми колеги? Кое ви пречи, юристи? Щели да се пререгистрират! Нали сте стара партия, на сто години, бе! Нали сте огромна партия със стотици хиляди!
  Този бойкот на закона, който...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля Ви, добрия тон!
  ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Това, което виждате, показва лицето на БСП, колеги. Хора, които искат да крадат, лъжат и за тях реформата е да го няма Бай Тошо, иначе всичко постарому да си караме. Така си представяте клубовете – като вили, като Дом № 1 на ЦК на БКП, така си представяте партиите, всичко държавно, така си представяте регистрацията – нищо няма да пипаме. Ето тези хора бойкотират цял месец закона! И това го виждат вашите избиратели, нашите и целият народ.
  Какво правите вие? Какво предложихте до момента? Имате ли един текст по тези параграфи да сте внесли, бе? Да сте написали две думи и да кажете: леле, тук има един текст противоконституционен.
  Загрижиха се за бюджета, като влезе Законът за партиите. Че нали същият този бюджет щяхте вчера да го давате на Конституционния съд! Загрижиха се за данъците. А бе как така изведнъж ви събудиха будната гражданска съвест две параграфчета?
  Явно законът е важен и щете, не щете, както в 1990 г. не щяхте нито свободни избори, нито наблюдатели, нито многопартийна система, така днес ще приемете и това. На хапчета през 15 години ще ви променяме, докато ви изчистим! Докато най-накрая се стопите, ликвидирате, превърнете се в социалдемократи или каквото стане, ама да ви няма в този вид! Преди 15 години слушах същите коментари от същите хора – колко е невъзможно, колко е важно…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Времето изтече.
  ЕМИЛ КОШЛУКОВ: А бе вие не сте мръднали, бе!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има записани три реплики – господин Божинов, госпожа Дончева и господин Иво Атанасов.
  Господин Божинов, заповядайте за първа реплика.


  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, колкото и есеистично да говори преждеговорившият народен представител, каквито и нападки да отправя към нашата партия, той не може да скрие простият факт …
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Господин Божинов, това са евтини номера.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Да, да … разбира се.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Продължавайте, господин Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: ...когато поставя въпроса кой, как влиза в политиката той трябва да отговори как неговата партия влиза в политическия живот на България. (Единични ръкопляскания от КБ.)
  Това е въпросът, господин Кошлуков, и колкото да ръкомахате, колкото и да повтаряте изтърканите клишета за нашата партия, тя е на повече от 100 години и е преживяла 100 години, защото е била необходима на някого. (Реплика на народният представител Емил Кошлуков.)
  И затова е преживяла 100 години, но вие се отцепихте от новото мнозинство, създадохте една партия вътре в рамките на това мнозинство и сега чрез закон без да се регистрирате, без да отговорите на тези изисквания, които отправяте към другите партии, искате тихомълком през задния вход да влезете в политическия живот на България и не мислете, че другите са глупаци и ще се очароват от начина, по който говорите и няма да оценят, че лицемерничите, когато поставяте летвата да я прескачат другите, а вие искате да минете под нея.
  МИРОСЛАВ СЕВЛИЕВСКИ (НВ, от място): Ние сме вътре, вътре сме.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: И отново да бъдете шампион по висок скок. Този, който минава отдолу, той пълзи, той се нарича по друг начин и той не може да присъства реално в политическия живот на България. Вие се вписвате, че сте партия, която не е участвала в изборите, но видите ли има парламентарна група, която се е отцепила от мнозинството. Жалко, за да не кажа друго, и не Ви прилича да поддържате този тон, с който не може да излъжете никой в България.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Добре.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Това е моята реплика.
  ПРЕДСЕДАТЕР ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Втора реплика – госпожа Татяна Дончева.
  Трета реплика – господин Иво Атанасов.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (КБ): Уважаеми господин Кошлуков, съжалявам за Вас и за големия залък, който сте се напънали да глътнете. БСП е била голям залък за много по-велики и много по-мащабни хора от Вас. (Реплика от народния представител Мирослав Севлиевски.)
  Преживяла е всякакви обстоятелства за повече от 100 години, била е забранявана и разстрелвана и я има и днес. Само че БСП е създадена, защото така е пожелала историята и интересите на огромната част от бедните българи, които продължават да съществуват.
  Вие се създадохте, паразитирайки върху общественото отношение към бившия монарх, вкарахте се в редиците му, сменяйки пета формация, за да станете депутат, предадохте на първия завой бившите си колеги, пробутвате ни месеци наред, че сте Ново време, нова мисъл, ново чувство. Вие не сте забравили нищо от Вашия реваншизъм преди 15 години, с който разпалвахте маргинали. Нищо не сте забравили от това и се мъчите да го пренесете, а аз мисля, че то не е необходимо на никого, нито на парламента, нито на България, нито на хората й. Не се опитвайте да глътнете залъка БСП и да ме убеждавате от парламентарната трибуна как ще ни унищожите нито нас, нито тия след нас, нито онова, което историята и традициите на нашата партия няма да унищожите. БСП има структури и възможности с най-голяма лекота да представи съдебните доказателства за 5-те хиляди души.
  Четете си рейтингите, господин Кошлуков.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Какъв е проблемът?
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Опасявам се, ще трябва да Ви услужваме с част от членовете си. (Шум и ръкопляскания от КБ.)
  Ние сме добри хора, в нашата партия е имало едни странно гледащи на коалициите хора, които понякога се е налагало да подпомагат с наши организирани членове липсата на структури и хора други политически партии. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви. Много интересна реплика.
  Трета реплика – народният представител Иво Атанасов, заповядайте.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми дами и господа, господин Кошлуков! Аз свикнах с Вашата логорея, както и повечето от нас, но още великият Гьоте казва, чрез своя герой Фауст: “Щом думи ти натрупаш кат' есенни листа, недей под тях търси плода на мъдростта”. (Ръкопляскания от КБ.)
  На това сме свидетели в днешното късно следобедно заседание на българския парламент. (Реплики от НДСВ.)
  Аз разбирам Вашето желание да пренаредите по Ваш вкус българския политически модел, но не може Вие да бъдете примера на този политически модел.
  Колегите преди мен казаха, че Вие сте основател на Съюза на демократичните сили, след това влизате с бюлетината на НДСВ, след това преминавате в Новото време и Бог знае още колко партии ще смените, докато прецените, че политическият модел се е подредил по Ваш образ и подобие. Само че въпросът е дали България има нужда от това. Ако Вашият политически модел включва член на Вашата парламентарна група, като Мирослав Севлиевски с един действащ министър Милен Велчев и един вече бивш министър като Пламен Петров да седят в една яхта в Монте Карло и да си играят карти и да си говорят кой знае за какво...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това е извън контекста, господин Атанасов. (Реплики от КБ.)
  ИВО АТАНАСОВ: Аз отказвам да приема този политически модел.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля Ви... (Реплики.)
  ИВО АТАНАСОВ: Ако си спомняте, Вие прескочихте до Лондон, както аз прескачам до Кюстендил и на следващия ден друг Ваш член Борислав Цеков също прескочи до Лондон, опитвайки се да Ви помага. Не е това политическият модел, господин Севлиевски, който е нужен на България. (Реплики.)
  Ако Вие ще искате да отида в дискотека “Пикадили” във Велинград и да ме набият … (Откъслечни ръкопляскания), за да се включвам във Вашия политически модел…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Атанасов …
  ИВО АТАНАСОВ: Аз не приемам този политически модел и България не приема този модел. (Реплика от народния представител Мирослав Севлиевски.)
  Новото време не може да бъде новият морал на България. (Реплика от народния представител Мирослав Севлиевски.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Имате думата за дуплика, господин Кошлуков.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Абсолютно вярно е това, което казаха преждеговорившите. Ние нито държим да харесват нас, нито Новото време. Искаме политически модел, който променя правилата за подбор, излъчване, издигане и избиране на политическия елит.
  Аз се занимавам съвсем кратко в сравнение с ветераните от БКП, само от 15 години с политика, като сложим затвора – 20 години и само веднъж съм бил депутат. (Смях и реплики от КБ.)
  Но винаги съм изповядвал едно и също и съм се борил и в СДС, и в НДСВ, и в Новото време, и ако трябва ще се боря и в БСП да стане – да се приемат три принципа: прозрачност в управлението, мажоритарни избори, право на хората да се произнасят, което са референдумите и нов модел на политическите партии. Това е, за което се боря, и мечтая да се случи.
  Това е моята представа за България – нея съм отстоявал през всичките години. И когато същите тези хора ми обясняваха, че чл. 1 на Конституцията, ръководната роля на тяхната партия - важна, полезна и дълготрайна, трябва да се запази - да, бяхме малко, една шепа дисиденти, но я махнахме. И стотици хиляди български граждани, и милиони, го подкрепиха. Това е историческата истина. Ако тези хора ги слушаме, те ще искат да върнат и чл. 1. Не само няма да се пререгистрираме, ще има една партия – БКП и тя ще управлява цялата държава. И така беше. То така беше, ние знаем вашата философия.
  РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Долу БКП.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Не си позволявам лични нападки и коментари, защото е под нивото ми. Калифорнийското ми образование не ми позволява да се връзвам на московските глупости. (Възгласи “E-е-е!” и “Браво!”.)
  За съжаление сте учили само в Москва. Какво да ви кажа?
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Имаше ли лъжа? Излъгах ли нещо?
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Но мога да ви кажа друго, което си струва да обсъдите: има ли нужда България от мажоритарни избори? Има ли нужда България от референдуми – правото на хората между изборите да гласуват! (Реплики.)
  Има ли нужда България от прозрачност на политическите партии, особено в частта финансиране? (Реплики.)
  Ако смятате, че е така, направете вашите усилия и във вашите движения да се случи.
  Какво внесохте вие за три години и половина в тази област? Кой е вашият закон? Коментирате чуждите, обсъждате живота на хората и давате акъл. Да, слушал съм ви. По същия начин ми обяснявахте за Съветския съюз и как трябва да сме 16-та република. Слушал съм ви, цял живот ви слушам.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): Но не прихвана.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Моето наследство и пример не знам какъв е, но вашият е 10 млрд. дълг на бай Тошо, дето още го плащаме, и държава на Варшавския съюз, дето след 15 години стана НАТО, и армия, и земеделие, и индустрия, която се чудим как да оправим. Ма вие, ако бяхте много мъдри политици, щяхте още да сте на власт, бе. (Шум и реплики.) Ма, вие ако разбирахте много от това, нямаше да правим 80…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви много, господин Кошлуков.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Така че ви моля, нека да преминем към гласуване на текст, който устройва всички. Нямам никакви претенции, но закон трябва да има.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Уважаеми колеги, вървим по реда на записванията.
  Има думата господин Борислав Китов.
  Да се готви Георги Божинов. (Шум и реплики.) След това е записана госпожа Андреева, след това - господин Румен Петков, и след това - Борислав Цеков.
  Това са записаните досега.
  БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз се надявам, че всички ние в момента ще проявим наистина уважение към едно основно право на българските граждани – правото на свободно сдружаване. Именно това право, господин Кошлуков, което липсваше до периода, за който Вие говорите, бе прието като една от най-големите крачки напред. Разбира се, аз трябва да бъда съвсем искрен, за да кажа, че ние минахме и през детските години на разбирането на това право. И аз не мога да не кажа, че наистина е, меко казано, смешно в България да има над 350 партии. Но така или иначе ние трябва много ясно да си дадем сметка, че с този закон ние не уреждаме положението на която и да е политическа партия, а уреждаме правото на българските граждани за свободно сдружаване. Затова ние наистина трябва да се въздържаме от всякакви перипетии, които биха могли да се окажат пречка за тяхното свободно сдружаване.
  Ние обаче сме напълно съгласни, че трябва да има правила. Ние сме съгласни, че трябва да има яснота, прозрачност при финансирането и при отчетността на политическите партии. Но тези начини не считаме, че трябва да стават революционно. Ние считаме, че тези начини е нормално да стават еволюционно, с постепенни поправки и със създаване на естествени бариери, които тези, които не са сериозни, които не се отнасят сериозно към проблемите, да ги накарат сами да бъдат забравени както от избирателите, така впоследствие да бъдат и извадени от този регистър. Защото ние също сме съгласни, че не бива да има партии, които да използват клубна база за развиване на стопанска дейност. Но, говоря, колеги, за онези, които нямат реална политическа дейност. Защото всеки един, който знае какво е нормална политическа дейност, ясно знае, че без тази стопанска дейност политическите партии не могат да се издържат. Това е нормалното отношение, защото финансирането на политическите партии е недостатъчно да се издържат общински и областни настоятелства.
  Не мога да не се съглася тук до известна степен и с госпожа Дончева, защото, когато ние говорим, че ще правим нещо оттук насетне, да, това е вече равно за всички. Когато ние искаме да повишим изискванията, разбира се, можем да повдигнем изискванията за всички, така че все пак да отговарят на определени условия.
  Искам да кажа следното, колеги: ако приемем, че тези политически сили, които участват в българския парламент, са онези политически сили, които най-сериозно се отнасят към проблема, имат най-добро припознаване от българския народ, така както има известна разлика във финансирането на тези партии, би могло наистина, и по отношение на пререгистрацията, да имат известна привилегия. Но, ако приемем тази теза - да изравним нещата наравно, не е ли да видим дали, подобно на финансирането, това да се отнася и за онези политически сили, които имат над 1%? Аз го давам само като една теза.
  И не на последно място искам много ясно да кажа на всички уважаеми колеги: не госпожа Мозер се е отцепила от БЗНС и е формирала друга политическа сила, което е наложило тя да стане с тире. Тези тук, които добре познават българския политически живот, знаят, че ние бяхме принудени да направим това, а не сме разцепвали никой, нито сме искали да обсебваме име. Затова ни боли, уважаеми господин Казак.
  Но аз се надявам, че всички ние ще проявим една воля, за да потърсим онзи баланс, който наистина да позволи на българските граждани свободно да се сдружават. И ако повишим изискванията, то трябва да стане постепенно и за всички.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте за реплика, господин Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Господин Китов, обръщам се към Вас. Един последователен земеделец, какъвто безспорно сте Вие, и един утвърден политик, както можете да бъдете определен, има право да говори по този начин от тази трибуна и му е простено да не скрие емоцията си и отношението си към това, което става. Но ми се струва, че не сте забелязал един много съществен проблем в този закон. Вие говорите за отцепилите се – кой от кого се е отцепил. Проблемът на закона е, че има двоен стандарт за отцепилите се. Едните отцепници, тези, които се отцепиха от НДСВ, трябва да бъдат устроени, а едни други отцепници от ДПС, които са сложили “N” отпред, трябва да бъдат по определен начин… Тук е проблемът, уважаеми другари, когато има двоен подход към едно и също нещо. Аз предлагам…
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Нали вие предлагахте за вашата партия. Глупости говориш! Това е предложение на БСП!
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Завършвам с това: ние можем да не гласуваме по този текст и аз това ще предложа на нашата парламентарна група, за да ви оставим да си решите проблемите, както можете. Тези проблеми не засягат Българската социалистическа партия. Но проблемът е, че за едни отцепници трябва да превиеш гръб, а на другите да нанесем удар. Това е проблемът.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Каква Ви е репликата, господин Божинов? Злоупотребявате с правилника.
  Господин Божинов отстъпи мястото си за изказване на народния представител Румен Петков.
  Заповядайте, господин Петков.
  РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  При цялото ми уважение към Вас съм принуден да констатирам и при Вас двоен стандарт в отношението Ви към изказванията на различните народни представители. Когато господин Кошлуков ни връщаше в 1990 г., Вие не преценихте, че това е встрани от темата. Когато господин Атанасов говореше по темата и по това, което господин Кошлуков говореше, Вие преценихте, че той излиза от рамките на дискусията и темата, която е очертала тази дискусия.
  Това, че господин Кошлуков говори на народното представителство на “бе”, не показва нищо повече от неговото възпитание. Това, че господин Кошлуков се опитва за пореден път да наложи абсолютно нереализуемата идея, че става дума за клубове, от които социалистическата партия реализира някакви приходи, аз го казах достатъчно ясно: в Сметната палата има съответните документи и там е надлежно отбелязано, че приходите, които Българската социалистическа партия получава от такъв тип помещения, не надхвърлят 57 хил. лв. Но една констатация на господин Кошлуков, че Българската социалистическа партия не е мръднала от 1990 г., не бива да бъде подминавана ей-така. Очевидно той е мръднал, но е мръднал прекалено много, за да бъде слушан с внимание и уважение от пленарната зала.
  И Ви моля тогава, когато се правят изказвания, които имат тежки квалификации в себе си, които имат обидни квалификации, които имат дълбоко неверни квалификации, да вземете някакво отношение като председателстващ заседанието, защото това е една от причините доверието към Народното събрание да е в тая нулева точка, към която се намира днес.

  Втората причина е такъв тип несъстоятелни закони, за които всички юристи практически в залата се обединиха около идеята, че вътре има дълбоки недомислия, че вътре има неща, които дискредитират законодателството, че вътре има текстове, които уронват престижа на Народното събрание, и заради това се правят тези промени в ход – от 30 и не знам кой член се връщаме на 24 член, заради това отлагаме чл. 14. Точно заради такъв тип несъстоятелни идеи и предложения ние въртим на място, ние въртим на празен ход. Аз смятам, че най-редното е да отложим дискусията по този текст и да намерим едно общоприемливо решение.
  Господин Кошлуков зададе въпроса какво сме предложили ние. През 2002 г. народни представители от Коалиция за България предложиха Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. Защо управляващото мнозинство, в това число несъществуващото тогава Ново време, не направиха възможното този законопроект да бъде разглеждан и да бъде приет в Народното събрание? Защо този закон се бави толкова време и се чака да бъде сега използван като лост за натиск и лост за изнудване на управляващото мнозинство и на правителството?
  С извинение, какво означава министърът на финансите да виси като бръснарски каиш отвън? Това е вашето отношение към министъра на финансите. Това не е отношението на цялото Народно събрание. Не съм прекалено загрижен за неговото здраве, аз не съм най-загриженият за неговото здраве, но вие показвате вашето отношение към бюджета, вие показвате вашто отношение към парламентаризма и вие в крайна сметка показвате вашата несъстоятелност да внесете каквото и да е читаво. Защото промените, които вие направихте върху текста, който беше внесен от народните представители от Коалиция за България, целят да се осигури финансиране на политически партии по нехигиеничен начин, целят да не бъде постигната тази цел да има реални политически субекти, зад които стои реално политическо доверие.
  Аз ще си позволя да не съм напълно съгласен с господин Божинов, но една от целите на такъв тип законодателни решения трябва да бъде недопускането на роене на политически партии, които впоследствие да търсят спекулации с една или друга абревиатура, спекулации с историята, постиженията както в положителна, така и отрицателна посока на една или друга политическа партия.
  Така че, господин председателю, първо, Вие не бива да допускате двоен стандарт в отношението си към изказванията на различни народни представители.
  Второ, смятам, че дискусията досега показа, че има достатъчно болни въпроси, които могат да предизвикат тежки колизии, в това число и излишно нагнетяване на взаимоотношенията между различните политически партии в страната.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля Ви да завършвате Вашето изказване.
  РУМЕН ПЕТКОВ: Завършвам. Смятам, че най-разумното предложение е както сме отложили чл. 14, така да отложим и § 3, за да можем да отидем към един текст, който да удовлетвори целите, които сме си поставили с този законопроект, и да внесе някакво спокойствие в политическия живот на страната.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Петков.
  Аз ще си позволя да направя един коментар.
  Господин Петков, винаги съм се старал да спазвам правилника. Както председателят Герджиков, така и ние, които председателстваме, се стараем да спазваме правилника и това го правим.
  Разбира се, че когато господин Иво Атанасов отиде до Монте Карло и палубата на кораба, е нещо нередно.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ, от място): На яхтата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Яхтата.
  Разбира се, че и патосът на господин Кошлуков не беше в добрия тон.
  Но Вие преди малко нарекохте министъра на финансите бръснарски каиш (смях от КБ), което на български език значи обработена кожа за точене на бръснач. Аз не Ви направих забележка.
  От моя дългогодишен опит на депутат казвам всичко това. Аз оставям на вашето възпитание, на вашата култура, на вашата толерантност като народни представители вие да определите вашия добър тон. Председателстващият не може като класен ръководител да прави непрекъснато бележки за тона, но той трябва да прави бележки, съобразно правилника, да не се излиза извън дискутираната тема.
  Давам думата за реплика на господин Кошлуков към изказването на господин Петков.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Искам само да уточня. Очевидно е много лесно да се говорят големи думи от трибуната, ама човек трябва и да чете малко. Това предложение, което виждате в текста, е идентично с текста на Радоев и Камов – тези от Коалиция за България, които са го внесли, в обединения доклад е залегнало.
  Просто известявам, без да се съмнявам нито за секунда в свежата памет на господин Петков и неговото брилянтно познаване на законите, че именно неговите колеги са внесли този текст.
  Това ми е първата реплика.
  Втората е, че ако трябва да се учим и да се укоряваме, и да си правим забележки по поведение и етичност, хубаво е пак да мерим с един аршин. Десет пъти от тази трибуна чухме квалификации за Новото време, десет пъти се занимават само с нас и ни обясниха какви сме, какво работим, защо сме тук и как сме се създали и не чух вашето възмущение от това. Изведнъж днес стана страшно.
  Трето, този закон трябва да се случи. Дали е недомислица или не, аз не знам, обаче знам, че вие не го искате от ден първи. Вие дори и хартията, на която е написан, не харесвате. Нищо не ви харесва.
  А предложението ви за закон, ако е това от Коалиция за България, е интегрирано на 85%. Попитайте колегите Камов и Радоев дали техните предложения са залегнали в обединения проект. Те ще ви отговорят.
  Друго на БСП не съм видял. Съжалявам, че правя препратки с 1990 г., но тогава вашето предложение за Закон за политическите партии се наричаше Конституция на Тодор Живков и чл. 1 – водещата роля на БКП.
  Извинявайте, време е да отговорим на потребностите на ХХІ век. Имаме нужда от нов закон. Ако имате идеи, дайте ги. Недейте да коментирате чуждите само. Дайте вашите. Напишете закон, предложете нещо. Имахте мнозинство преди един парламент, защо не направихте вие такъв модерен и съвременен? Ние се опитваме да отразим в законите, които пишем, по-различна представа за страната.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Времето за реплика свърши. Благодаря Ви.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Това е. Ако имате желание, давайте.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  За дуплика думата има господин Петков.
  РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Аз Ви моля да не ми вменявате квалификацията каиш по адрес на финансовия министър. Защото аз с откровена загриженост за него и за отношението на мнозинството не толкова към министъра в конкретния персонален план, колкото към правителството и въобще към Закона за бюджета, казах, че това мнозинство държи министъра да виси като бръснарски каиш. Така че Ви моля да не ми приписвате такъв тип квалификации по адрес на министъра.
  По повод на това, което господин Кошлуков каза. За мърдането аз вече за себе си нямам съмнение, но очевидно той има едно оставане в битието на мисленето от 1990 г. Оттогава действително доста неща са се променили. В тези промени да се правят твърдения, че едни политици са прекалено много напред, а други са останали безвъзвратно в миналото, най-малкото е невярно. Сигурно по адрес на Новото време са правени много квалификации от тази трибуна.
  Но, уверявам Ви, господин Кошлуков, че има още достатъчно квалификации, които могат да бъдат направени. На Ваше място не бих ги чакал с нетърпение. Защото Вие много добре знаете какво казах оттук преди час и двадесет минути, много добре знаете за какво става дума и всички Ваши опити да бъде пръскана БСП Ви съветвам да ги оставите на малко по-заден план не само с цената на възпитанието, а с цената на един конструктивизъм, за който всички говорим.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Има думата за изказване народният представител Кина Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да върна лентата малко назад и да припомня какво се случи преди около година, когато гледахме двата законопроекта, внесени за нов Закон за политическите партии в тази зала. Единият законопроект беше на господин Севлиевски и група народни представители. Той имаше претенцията да реформира тотално българската политическа система. Той съдържаше и много примамливите предложения партиите да се превърнат в търговски дружества и да извършват стопанска дейност.
  Другият законопроект, внесен от господин Бойко Радоев и група народни представители от Коалиция за България обаче също имаше претенции да реформира изцяло българската политическа система и съдържаше тази идея за тотална пререгистрация на всички политически партии. Там също се съдържаше предложението партиите да имат възможност да правят свои търговски дружества. Тогава Коалиция за България подкрепи и двата законопроекта на първо четене и каза, че това са два добри законопроекта. Радвам се, че колегите за толкова кратко време са претърпяли такава сериозна еволюция и днес наистина са видяли, че политическата система не може да се реформира със силови методи. Тогава – преди една година, от тази трибуна изразих своето становище, че наистина броят на политическите партии в България трябва да бъде намален, но не чрез приемането на рестриктивни и административни мерки, а чрез създаването на един механизъм, който постепенно да позволи партиите-фантоми в българския политически живот да не съществуват.
  Днес продължавам да мисля по същия начин и смятам, че не можем да се кичим непрекъснато с епитети как искаме да направим всичко по възможно най-добрия и най-моралния начин, как искаме да реформираме системата. Законът, който сме приели до този момент, ще създаде толкова много затруднения, защото маса текстове в пленарната зала се коригираха и в момента, според мен, никой не знае какво точно сме приели… Непрекъснато господин Кошлуков ни поучава, че партиите трябва да бъдат финансирани прозрачно – така е, и такъв текст беше приет – да се забранят анонимните дарения. Но преди малко в Допълнителните разпоредби приехме един такъв текст за фондонабиращите мероприятия, чрез който практически се легализират анонимните дарения. Така че тук отново виждаме този двоен стандарт, който е характерен и за управляващото мнозинство, а и за представителите на Новото време. Те си позволиха в името на тази лична реклама да спрат дори гледането на държавния бюджет, което за мен е абсолютно неприемливо.
  Уважаеми колеги, имам предложение по този законопроект и то е § 3 да отпадне. Мисля, че това предложение си струва да бъде подкрепено, защото то единствено решава по един справедлив начин онова, което българският политически живот и българските политически партии трябва да извършат. Още повече, че ние, като парламентарно представени политически партии, трябва да се чувстваме морално задължени да осигурим същия режим на съществуване и на останалите политически субекти в държавата. Всичко останало прилича на един пазарлък и на двоен стандарт – нещо, което смятам, че няма да донесе никакви позитиви нито на нас – парламентарно представените политически партии, нито на политическата система в България.
  Още веднъж апелирам, уважаеми колеги – подкрепете моето предложение § 3 да отпадне. Още повече, че то е внесено по реда на нашия правилник и отговаря на всички изисквания. Няма да се наложи отново да издевателстваме над правилника на Народното събрание, както много пъти го правехме през тези дни.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, в този дух е направено Вашето предложение на второ четене.
  Заповядайте за реплика, господин Василев.
  АТАНАС ВАСИЛЕВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Андреева! Няма да се произнасям по цялото Ваше изказване, в него има много ценни моменти, но Вие посочихте, че съществува колизия между т. 3 на § 1 от Допълнителните разпоредби и идеята за забрана на анонимното спонсориране. Няма такова нещо, защото в окончателния вариант, доколкото не ме лъже паметта, трябва да се види стенограмата, набирането на средства, фондонабиращите мероприятия са дейности, които всякога се извършват при добиване на имущество или услуги чрез сделка. Сделката винаги си има страни. Няма как да бъде анонимна. Струва ми се, че тук противоречие няма. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, госпожо Андреева, за дуплика.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС): Уважаеми господин Василев, нормално беше да се приеме предложението, което постъпи в залата и да се сложи лимит на тези сделки, но вие го отхвърлихте. Ето това ме кара да направя извода, че тези фондонабиращи мероприятия ще се превърнат в една скрита форма на анонимни дарения. (Реплики от залата.)
  Аз съм длъжна да изразя своето становище, длъжна съм да защитя своето предложение. Колкото и на госпожа Анелия Атанасова да не й харесва, ние…
  АНЕЛИЯ АТАНАСОВА (НДСВ, от място): Не, не е към Вас!
  КИНА АНДРЕЕВА: Ние все пак трябва да имаме силите да се изслушваме, да приемаме чуждото мнение и когато то е разумно, дори да го подкрепяме.
  Още веднъж апелирам да подкрепите моето предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата за изказване Борислав Цеков.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Предлагам следната редакция на ал. 1 на § 3:
  “§ 3. (1) Политическите партии, регистрирани до влизането на този закон в сила, представят в съда в тримесечен срок документи по чл. 16, ал. 3, точки 7 и 9, както и нотариално заверена декларация от ръководството на политическата партия за тяхната автентичност.”
  Позволявам си, за да не взимам повторно думата, да направя процедурно предложение за прекратяване на разискванията по тази разпоредба и преминаване към гласуване. (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това е на второ четене и във всеки момент може да се направи подобно процедурно предложение съгласно зеления правилник до мен. Само на първо четене не може да се направи подобно предложение без да се изчерпи времето на всяка парламентарна група.
  Заповядайте за обратно процедурно предложение, господин Анастасов.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
  Правя следното процедурно предложение: първо, в момента обсъждаме един от най-важните, основополагащи параграфи на този закон. В самото начало от Четин Казак беше направено едно предложение, с което сега представените партии в парламента не подлежат на пререгистрация. Погледнете законово и от морална гледна точка, че този текст противоречи и поставя два основни проблема…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Процедурното Ви предложение какво е?
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Ще стигна до процедурното си предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Вие говорите по същество!
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Процедурата ми е именно в тази връзка и ще обоснова защо искам да продължат разискванията.
  Поставяте в дискриминационно отношение други политически партии! Не е коректно, тук се създава някакъв елитаризъм! Това е едното.

  И вторият съществен момент, забележете, българските граждани нямат право да членуват в две партии. (Реплика на Мирослав Севлиевски.) Момент, господин Севлиевски, не скачайте, слушайте внимателно! Малко спокойствие и ще разберете какво казвам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Вие направихте 5-минутно изказване.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Не, не е 5-минутно.
  ПРЕСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не сега, преди 15 минути.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Именно защото искам изказванията да продължат в тази насока, искам да насоча народните представители да разсъждават именно така.
  Най-големите партии, с най-голямата численост са тук, в парламента. И ако те не си дадат данните и ЕГН-та на хората, вие разбирате, че може да се получи дублиране на имената, може големи партии да дадат свои членове на други по-малки партии, за да се регистрират. Или някои да избегнат този елемент.
  Разбирате ли какъв е проблемът? И затова искам да се продължат разискванията по този въпрос, защото е изключително важен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Времето свърши. Благодаря Ви, много. Точно така.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: И аз моля наистина този път мнозинството да не гласува от позиция на силата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има направено перфектно по правилника предложение за прекратяване на дискусиите по § 3 от закона.
  Има и обратно предложение. Чухте аргументите.
  Гласуваме прекратяване на дискусиите по § 3.
  Моля, гласувайте. Квесторите да поканят народните представители в залата.
  Гласували 218 народни представители: за 115, против 86, въздържали се 17.
  Предложението се приема.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ, от място): Прегласуване!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, заповядайте, господин Анастасов.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Господин председател, седите в момента заедно с един уважаван юрист, тук има много юристи. Вижте...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Аз съм сам на пулта. Той стои до мен. Заповядайте, по същество.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Именно заради това. Молбата ми е: нека всички да помислят много сериозно дали да прекратим тези разисквания. Защото има опасност да влезем в такава процедура, да се гласуват такива текстове, за които после много хора ще съжаляват. Помислете още веднъж при това прегласуване! Нека да продължим разискванията. Нека най-важния член да не го караме по стахановски. Недейте да препускате! Обръщам се и към Новото време, и към ДПС, и към НДСВ: недейте да бързате с това гласуване на § 3! Ще имаме време, ако трябва извънредно ще работим.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ, от място): Няма да бързаме! Един ден!
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Въпросът е, че се отложи времето, господин Илчев, и чак сега го гледаме, в последния момент. Това при свършен факт ли ще го правим? Недейте, с нерви не се приема закон! Ако с нерви приемаме закони, жалко за това Народно събрание.
  Предлагам прегласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Гласуваме отново предложението за прекратяване на дискусиите по § 3.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 218 народни представители: за 119, против 82, въздържали се 17.
  Предложението е прието.
  Преминаваме към гласуване на направените предложения.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Процедура!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, господин Цеков.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Господин председател, уважаеми колеги! Процедурата ми ще бъде следната: за да дадем възможност Народното събрание в крайна сметка да се произнесе окончателно по този законопроект, предлагам да спрем часовника. Остават само четири-пет параграфа от Преходните и заключителни разпоредби. Благодаря ви.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Нямаме кворум за това.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Бихте ли информирали по кой текст е това предложение?!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Продължаваме работата. И господин Стоилов, бих Ви информирал. От две седмици практикуваме точно това: спиране на часовника. Практиката се наложи, уважаеми народни представители. Чудя се на Вашия въпрос. От две седмици спираме часовника по абсолютно същия начин. (Силен шум и реплики в КБ.)
  Започваме с гласуването на предложенията, направени по § 3.
  Господин Миков – процедура. (Реплика.)
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): То не се гласува това предложение, защото е “контра легем”. Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Уважаеми дами и господа, наистина постепенно лошата практика на неспазване на правилника се превръща в закон – нещо, което е твърде недопустимо. Мисля, че сутринта ние, от Коалиция за България, оставайки в залата и осигурявайки кворум да се проведе днешното извънредно заседание, достатъчно ясно показахме, че искаме Народното събрание да работи. Друг е въпросът мнозинството какъв дневен ред задава на Народното събрание.
  Но при така създалата се ситуация, уважаеми господин председателю, в нарушение на правилника Народното събрание да заседава и при отсъствието на кворум, което явно се вижда тук, в залата (силен шум и реплики), аз Ви моля да направим проверка на кворума и тогава да се отиде към процедура по спиране на часовника. Поне да е ясно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Аз ще поставя на гласуване направеното процедурно предложение на господин Цеков да спрем часовника.
  МИХАИЛ МИКОВ: Аз искам проверка на кворума от името на парламентарна група и, ако има кворум, няма защо да се гласува. Часовникът се спира без гласуване. Нямаше нужда от тази процедура.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Добре. Ако обичате, дайте ми списък. (Народните представители от КБ напускат залата.)


  Адриана Георгиева Брънчева - тук
  Алеко Константинов Кюркчиев - тук
  Александър Великов Маринов - тук
  Александър Димитров Паунов - отсъства
  Александър Манолов Праматарски - отсъства
  Александър Стоянов Арабаджиев - отсъства
  Александър Христов Филипов - отсъства
  Алекси Иванов Алексиев - тук
  Алиосман Ибраимов Имамов - отсъства
  Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - отсъства
  Ангел Вълчев Тюркеджиев - тук
  Ангел Петров Найденов - отсъства
  Андрей Лазаров Пантев - отсъства
  Анели Гинчева Чобанова - тук
  Анелия Йорданова Мингова - тук
  Анелия Христова Атанасова - тук
  Антонина Бончева Бонева - тук
  Антония Стефанова Първанова - тук
  Асен Димитров Гагаузов - отсъства
  Асен Йорданов Агов - тук
  Асен Любенов Дурмишев - тук
  Атанас Атанасов Папаризов - отсъства
  Атанас Димитров Щерев - отсъства
  Атанас Крумов Додов - тук
  Атанас Петров Василев - тук
  Атанаска Михайлова Тенева-Ганева - отсъства
  Ахмед Демир Доган - отсъства
  Ахмед Юсеин Юсеин - отсъства
  Благой Николаев Димитров - отсъства
  Бойко Илиев Рашков - отсъства
  Бойко Кирилов Радоев - отсъства
  Бойко Стефанов Великов - тук
  Борислав Бориславов Цеков - тук
  Борислав Георгиев Владимиров - тук
  Борислав Георгиев Спасов - тук
  Борислав Димитров Китов - отсъства
  Борислав Любенов Великов - тук
  Борислав Николов Ралчев - тук
  Борислав Славчев Борисов - тук
  Ботьо Илиев Ботев - отсъства
  Валентин Илиев Василев - тук
  Валентин Николов Милтенов - тук
  Валери Георгиев Димитров - тук
  Валери Димитров Цеков - тук
  Ваня Крумова Цветкова - тук
  Васил Богданов Василев - отсъства
  Васил Димитров Паница - отсъства
  Васил Тодоров Калинов - отсъства
  Васил Христов Маринчев - тук
  Величко Стойчев Клингов - тук
  Венко Митков Александров - тук
  Венцислав Василев Върбанов - отсъства
  Весела Атанасова Драганова - тук
  Весела Николаева Лечева - отсъства
  Весела Николова Караиванова-Начева - отсъства
  Веселин Борисов Черкезов - тук
  Веселин Витанов Близнаков - тук
  Владимир Иванов Димитров - отсъства
  Владимир Михайлов Дончев - тук
  Владимир Стоянов Джаферов - отсъства
  Владислав Борисов Костов - тук
  Гадар Агоп Хачикян - тук
  Георги Владимиров Юруков - отсъства
  Георги Георгиев Пирински - отсъства
  Георги Костов Станилов - отсъства
  Георги Любенов Хубенов - тук
  Георги Стефанов Панев - отсъства
  Георги Тодоров Божинов - отсъства
  Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
  Гиньо Гочев Ганев - отсъства
  Господин Христов Чонков - тук
  Даниел Василев Вълчев - отсъства
  Даниела Владимирова Никифорова - тук
  Даринка Христова Станчева - тук
  Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
  Диляна Николова Грозданова - отсъства
  Димитър Енчев Камбуров - отсъства
  Димитър Иванов Абаджиев - отсъства
  Димитър Иванов Стефанов - отсъства
  Димитър Илиев Димитров - отсъства
  Димитър Кателийчев Пейчев - тук
  Димитър Лазаров Игнатов - тук
  Димитър Милков Ламбовски - отсъства
  Димитър Николов Димитров - отсъства
  Димитър Станимиров Дойчинов - отсъства
  Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
  Димитър Цвятков Йорданов - отсъства
  Димчо Анастасов Димчев - тук
  Донка Стефанова Дончева - отсъства
  Евгени Захариев Кирилов - отсъства
  Евгени Стефанов Чачев - тук
  Евгений Стефанов Бакърджиев - отсъства
  Евгения Тодорова Живкова - отсъства
  Евдокия Иванова Манева - тук
  Екатерина Иванова Михайлова - тук
  Елиана Стоименова Масева - тук
  Елка Панчова Анастасова - тук
  Емел Етем Тошкова - тук
  Емил Илиев Кошлуков - тук
  Емилия Радкова Масларова - отсъства
  Енчо Вълков Малев - тук
  Златка Димитрова Бобева - тук
  Иван Георгиев Иванов - отсъства
  Иван Йорданов Костов - отсъства
  Иван Николаев Иванов - тук
  Иван Павлов Павлов - тук
  Иван Тодоров Козовски - отсъства
  Иво Първанов Атанасов - отсъства
  Илчо Георгиев Дуганов - тук
  Ирена Иванова Маринова-Варадинова - тук
  Ирина Георгиева Бокова - отсъства
  Исмет Яшаров Саралийски - тук
  Йордан Ангелов Нихризов - тук
  Йордан Георгиев Соколов - тук
  Йордан Иванов Бакалов - отсъства
  Йордан Мирчев Митев - тук
  Йордан Николов Памуков - тук
  Йордан Стоянов Димов - отсъства
  Камелия Методиева Касабова - отсъства
  Камен Стоянов Влахов - тук
  Касим Исмаил Дал - отсъства
  Кемал Еюп Адил - отсъства
  Кина Симеонова Андреева - тук
  Кирил Станимиров Милчев - тук
  Клара Петкова Петрова - тук
  Коста Георгиев Костов - тук
  Коста Димитров Цонев - отсъства
  Кръстанка Атанасова Шаклиян - тук
  Кръстьо Илиев Петков - отсъства
  Лиляна Калинова Кръстева - тук
  Лъчезар Благовестов Тошев - тук
  Любен Андонов Корнезов - отсъства
  Любен Йорданов Петров - отсъства
  Любомир Пенчев Пантелеев - отсъства
  Людмил Славчев Симеонов - тук
  Лютви Ахмед Местан - отсъства
  Люцкан Илиев Далакчиев - тук
  Маргарита Василева Кънева - тук
  Мариана Йонкова Костадинова - тук
  Марианна Борисова Асенова - тук
  Марина Борисова Дикова - тук
  Марина Пенчева Василева - тук
  Марио Иванов Тагарински - отсъства
  Мариус Цаков Цаков - тук
  Мария Вердова Гигова - отсъства
  Мария Иванова Ангелиева-Колева - тук
  Мария Иванова Спасова-Стоянова - тук
  Милена Иванова Милотинова-Колева - тук
  Милена Костова Паунова - отсъства
  Милена Христова Михайлова-Янакиева - тук
  Мима Петрова Ненкова - тук
  Минчо Викторов Спасов - тук
  Мирослав Петров Севлиевски - тук
  Михаил Райков Миков - отсъства
  Михаил Рашков Михайлов - отсъства
  Младен Петров Червеняков - отсъства
  Моньо Христов Христов - отсъства
  Муравей Георгиев Радев - тук
  Мустафа Зинал Хасан - тук
  Надежда Николова Михайлова - отсъства
  Надка Радева Пангарова - тук
  Надя Димитрова Атанасова - тук
  Наим Иляз Наим - тук
  Наско Христов Рафайлов - тук
  Недялко Иванов Калъчев - тук
  Несрин Мустафа Узун - отсъства
  Никола Джипов Николов - отсъства
  Николай Георгиев Камов - отсъства
  Николай Евтимов Младенов - отсъства
  Николай Петров Бучков - тук
  Николай Симеонов Николов - отсъства
  Николай Цветанов Чуканов - отсъства
  Нина Стефанова Чилова - отсъства
  Нина Христова Радева - тук
  Нонка Дечева Матова - тук
  Огнян Стефанов Герджиков - тук
  Огнян Стефанов Сапарев - отсъства
  Осман Ахмед Октай - отсъства
  Панайот Борисов Ляков - отсъства
  Пенка Иванова Пенева - тук
  Петко Димитров Ганчев - тук
  Петър Василев Мутафчиев - отсъства
  Петър Владимиров Димитров - отсъства
  Петър Иванов Агов - отсъства
  Петър Стоилов Жотев - тук
  Петя Велкова Божикова - тук
  Пламен Димитров Кенаров - отсъства
  Пламен Неделчев Моллов - тук
  Радослав Георгиев Илиевски - отсъства
  Радослав Николов Коев - тук
  Ралица Ненчева Агайн - тук
  Рамадан Байрам Аталай - отсъства
  Расим Муса Сеидахмет - тук
  Ремзи Дурмуш Осман - тук
  Росица Георгиева Тоткова - тук
  Румен Йорданов Петков - отсъства
  Румен Стоянов Овчаров - отсъства
  Румяна Денева Георгиева - тук
  Румяна Цанкова Станоева - тук
  Рупен Оханес Крикорян - тук
  Светлин Илиев Белчилов - тук
  Светослав Иванов Спасов - тук
  Сергей Дмитриевич Станишев - отсъства
  Сийка Недялкова Димовска - тук
  Силвия Петрова Нейчева - тук
  Снежана Великова Гроздилова - тук
  Снежина Венциславова Чипева - тук
  Стамен Христов Стаменов - отсъства
  Станимир Янков Илчев - тук
  Стела Димитрова Ангелова-Банкова - тук
  Стефан Атанасов Минков - тук
  Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
  Стефан Николаев Мазнев - тук
  Стилиян Иванов Гроздев - тук
  Стойко Илиев Танков - отсъства
  Стойчо Тодоров Кацаров - тук
  Стоян Илиев Кушлев - тук
  Татяна Дончева Тотева - отсъства
  Татяна Стоянова Калканова - тук
  Теодора Владимирова Литрова - тук
  Теодора Георгиева Якимова-Дренска - тук
  Теодора Димитрова Константинова-Гайдова - тук
  Тодор Костов Бояджиев - отсъства
  Тодор Найденов Костурски - тук
  Тома Янков Томов - отсъства
  Тошо Костадинов Пейков - тук
  Хасан Ахмед Адемов - тук
  Христо Атанасов Механдов - тук
  Христо Ганчев Марков - отсъства
  Христо Йорданов Кирчев - отсъства
  Христо Любенов Георгиев - тук
  Хюсеин Ниязи Чауш - отсъства
  Цветан Петров Ценков - тук
  Цонко Киров Киров - тук
  Четин Хюсеин Казак - тук
  Юлияна Дончева Петкова - тук
  Юнал Саид Лютфи - тук
  Юнал Тасим Тасим - тук
  Явор Тодоров Милушев - тук
  Янаки Боянов Стоилов - отсъства


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заседанието продължава при наличието на 135 народни представители, заедно с председателя и заместник-председателя. (Ръкопляскания от мнозинството.)
  Часовникът е спрян до Коледа.
  ГЕОРГИ ЮРУКОВ (КБ, от място): Сто и осемнадесет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Юруков, аз не съм безчестник, ясно ли Ви е? Така че не ми говорете такива неща. Когато аз казвам, че са 135, следователно не са 118. Ясно ли Ви е това? (Реплики.)
  Ако обичате, заемете своите места. Коалиция за България е свободна да прави каквото намери за добре. (Оживление.)
  Процедурата за прекратяване на дебата беше приета.
  Има ли предложения по § 3?
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): По § 3, господин председател, уважаеми колеги, ние чухме редакцията, която предложи колегата Четин Казак за нови алинеи 2 и 3 и за преномерирането на сегашните алинеи 2, 3 и 4.
  В ал. 3 колегата Казак прочете текст, който включва партиите, които са по ал. 2 от неговия нов текст. Искам да предложа редакционна корекция преди да пристъпим към гласуване на тези текстове, които колегата Казак прочете, а именно думите “които отговарят на условията по ал. 2” да бъдат заменени с думите “с изключение на тези по ал. 2”. И останалото, както е прочетено от колегата Казак.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Цеков, за тази помощ.
  Смятам, че вече можем да преминем към гласуване. Дискусията е прекратена.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ, от място): Искам да направя предложение по ал. 1. (Реплики от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Първо, има едно предложение на народния представител Румен Петков.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ, от място): Имам предложение по ал. 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Първо предложението за отлагане. Ако се отложи текстът на § 3, тогава ще видим какво ще правим.
  Предложение за отлагане на гласуването на § 3 е направено от Румен Петков.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 163 народни представители: за 24, против 122, въздържали се 17.
  Не се приема.
  Следващото предложение за отпадане е на Йордан Нихризов и Кина Андреева – отпадане на § 3.
  И Божинов има също предложение за отпадане.
  Моля, гласувайте тяхното предложение за отпадането на параграфа.
  Гласували 160 народни представители: за 34, против 126, въздържали се няма.
  Не се приема.
  И сега преминаваме към окончателната редакция, която беше предложена от господин Валери Цеков.
  Господин Казак, какво беше Вашето предложение?
  Има редакция, направена от Четин Казак. Вие сте я чули в пленарната зала. Редакцията е по § 3 с корекциите, направени от господин Валери Цеков. Сега вече ми стана ясно.
  Моля, гласувайте този текст. (Силен шум и реплики в залата. Реплики от опозицията: “Кой текст?”)
  Нали го чухте? Прочетен е от Четин Казак.
  ИВАН ИВАНОВ (ОДС, от място): Понеже нямаме текста, той не е раздаден, моля да го прочетете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е вярно. Още веднъж да се прочете и е хубаво ако може да се разпространи по още няколко екземпляра. Ще е хубаво, ако може да се преснима и да се даде на парламентарните групи.
  Много ви моля, господин Валери Цеков да прочете окончателната редакция много бавно и четливо, за да се чуе много внимателно от всички народни представители.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ, от място): Нали ми обещахте да ми дадете думата?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Все пак ако господин Цеков се съгласи да приеме в неговата редакция това, което Вие ще добавите, аз съм съгласен.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Благодаря Ви, господин председателю.
  Предложението на моя колега Четин Казак е по ал. 1 на § 3, което гласи: “Политическите партии, регистрирани до влизането в сила на този закон, се пререгистрират по реда на този закон, като подават в съда документи в” - по негово предложение от 6 стават –“3-месечен срок от влизането му в сила”.
  По ал. 1 това е предложението. Срокът от 6 месеца става 3 месеца.
  По новата ал. 2, която той предложи, тя има следната редакция: (Реплики.)
  “Не подлежат на пререгистрация...”
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ, от място): Не е така.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Извинете ме, господин председателю, аз чета текста на господин Четин Казак, защото с него разполагам. Има направена една добавка към него от моя колега Цеков. Дайте ми го, ако обичате, колега Цеков, да прочета и тази добавка.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ, от място): Аз ще си го прочета.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: И след това да продължим, за да сме наясно как изглеждат отделните алинеи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Цеков, много Ви моля ал. 1 да е точно и ясно формулирана, за да се чуе.
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ (НВ): Именно.
  Първото предложение беше направено от мен и то гласи:
  “Алинея 1 да стане:
  “Политическите партии, регистрирани до влизането на този закон в сила, представят в съда в 3-месечен срок документи по чл. 16, ал. 3, точки 7 и 9, както и нотариално заверена декларация от ръководството на политическата партия за тяхната автентичност.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е ал. 1?
  БОРИСЛАВ ЦЕКОВ: Това е моето предложение по ал. 1 на § 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е редакцията на ал. 1 на § 3. Ще го гласуваме по алинеи, за да не стане затормозване.
  Уважаеми народни представители, гласувайте тази редакция по ал. 1.
  Гласували 163 народни представители: за 150, против 11, въздържали се 2.
  Алинея 1 се приема.
  Ще помоля да представите точно втората алинея бавно, много ясно.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, текстът на ал. 2 по предложението на господин Казак трябва да звучи по следния начин:
  “Не подлежат на пререгистрация регистрирани политически партии, които са участвали самостоятелно или в коалиция в парламентарните избори на 17 юни 2001 г. и имат народен представител в Тридесет и деветото обикновено Народно събрание, както и политическите партии, които имат достатъчен брой народни представители за образуване на самостоятелна парламентарна група.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това е новата редакция на ал. 2. Това е една коректна редакция, ми се струва.
  Гласувайте тази редакция.
  Гласували 145 народни представители: за 137, против 6, въздържали се 2.
  Приема се с една корекция – един глас има повече “против”. По погрешка е натиснато от господин Юнал Лютфи копчето на господин Любен Корнезов, така че това да влезе в протокола, за да няма после партийни недоразумения.
  Имате думата за отрицателен вот, господин Янаки Стоилов.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господа народни представители! Това е един от текстове, които много ясно илюстрират интересите на политическата върхушка, бих казал, защото при многото лозунги за обновяване на политическия живот, за еднакви критерии, за взискателност към партиите и рязко намаляване на броя на слабо влиятелните партии този текст позволява да се възпроизведат много от тях.
  Забележете какви възможности се допускат. Всяка една партия, макар да има и един народен представител, вкаран под някакво наименование на коалиция само за това, че има своята собствена регистрация, ще бъде освободена от това да докаже, че има обществено влияние. Тук са включени и тези, които имат парламентарни групи.
  Аз бих приел това, ако в България имаше по-голяма стабилност. Не съм против дори в един парламент да се създават от съществуващите партии нови парламентарни групи, но те трябва да се докажат в политическия живот. Не може да паразитираш върху някаква партийна основа, да използваш парламента, за да се легитимираш като партия, след това да минеш по този привилегирован режим без да докажеш, че имаш някаква обществена подкрепа.
  Ето това показва, че и Новото време, съжалявам, че те използват едно хубаво име от българската история, защото тези, които са говорили за ново време са имали предвид нова епоха, а не новите политически комбинации, затова този текст показва, че парламентарните партии не искат да приложат единен критерий – всички политически партии да представят, че имат минимално изискуемия брой членове и да се явят за доверието на българските граждани.
  Ето, докато в парламента няма достатъчно политици и партии, които да предлагат еднакви критерии, а не да се занимават няколко седмици със собствените си партийни въпроси, в България няма да се обнови политическият живот, ако искате и още пет закона за политическите партии да приемете, господа!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов.
  Заповядайте, господин Георги Анастасов, за отрицателен вот. (Шум и реплики в залата.)
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Дали ме или ме няма, това е вече въпрос на гледна точка – дали ме виждате. Мога да дойда и да ви докосна.
  Защо гласувах против и първата, и втората точка?
  Първо, защото се налага дискриминация спрямо съществуващи партии. И се създава някакъв елитаризъм.
  Второ, казах го и одеве, ще го повторя пак – тук са представителите на най-многочислените партии. Как ще разберем тези партии, които сега ще си подадат документи за пререгистрация, че не дублират членове на най-големите партии в България? На този въпрос някой може ли да отговори – как ще разбере съда, че един човек не членува в две партии?
  И третият момент, заради който гласувах против е, че не искахте да изслушате това, което сме договорили и когато се разглеждаше чл. 14 го направих като предложение. Вие казахте тогава, че то трябва да мине в преходните параграфи – в § 3. В случай, че съдът, понеже има три месеца, не си свърши работата в сроковете по чл. 17, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 2, какво правим? Партията си е изпълнила задълженията, подала си е документите и какво правим ви питаме вас? Тази партия може съдебно да я смачкат. Не са един или два случаите и не викайте: “Е-е-е!”. Отидете в съда и ще видите – за три месеца може да ти направят номер и да не те пререгистрират.
  Затова предлагах простичък текст: в случай, че партията си е подала документите в съда, но съдът не е спазил сроковете по чл. 17, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 2, тя участва в парламентарните избори със старата си регистрация. Нека съдът да е този, който да се заинтересува, да гони и да насрочи заседанието.
  Аз Ви питам, господин Герджиков, Вие сте специалист...
  Знам, че просрочвам времето, но ме изслушайте! Вие сте специалист и знаете от търговското право - хиляди са сроковете, които съдът не спазва при регистрацията на фирмите, който е от един месец. И Вие го знаете от опит. И сте го казвали на лекции!
  Затова аз гласувах против и Ви моля Вас като председател на Народното събрание, като юрист и професор – помислете и този текст да бъде включен, така че ако съдът откаже да регистрира някой, а той е с изрядни документи, той да може да се яви на избори, а не да има съдебен произвол!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Анастасов. Очаквам трети отрицателен вот, но виждам, че няма заявка за него.
  Остана ал. 3. Искам да помоля: уважаеми господин Кошлуков, Вие или някой друг да представи точно окончателната редакция на ал. 3, за да се чуе ясно в пленарната зала.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Господин председател, благодаря Ви.
  Аз ще прочета съдържанието на новата ал. 3, но с тази корекция, която аз направих. Доколкото разбирам, колегата Четин Казак ще поиска да гласуваме отделно моята редакция и отделно неговата, така че аз ще прочета текста така, както аз предлагам да изглежда ал. 3:
  “Политически партии с изключение на тези по ал. 2, които са регистрирани чрез повтаряне на наименованието или абривиатурата на друга партия, регистрирана преди тях, както и чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци, подлежат на пререгистрация в тримесечен срок от влизане в сила на този закон.” (Шум и реплики в залата.)
  За пояснение, колеги, тази алинея на практика въвежда един преходен характер на разпоредбата да се изиска пререгистрация за тези политически партии, които имат дублиране на наименованията, абривиатурите или тези, които имат прибавени знаци към тях. Така че, според мен, би трябвало да гласуваме тази ал. 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По уточнението на редакцията, за да е ясно и после да няма недоразумения, заповядайте, господин Осман.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! След приемането на ал. 2 вече няма смисъл от ал. 3. Прочетете внимателно, няма смисъл! Защото ние в ал. 2 казахме, че не подлежат на пререгистрация и т.н. И по ал. 3 или трябва да гласуваме предложението на колегата Четин или ако не се възприема, с това изменение няма смисъл. Остава ал. 2 така, както е приета преди малко. Но с това изменение, което предлага д-р Валери Цеков няма смисъл. Тогава се преповтарят алинеите. (Реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли смисъл или няма смисъл, много ви моля, обяснете ми. Вие два часа сте дебатирали и накрая не се разбрало кое има смисъл!
  И ясно ли Ви е, господин Казак? Кажете, за да стане ясно на всички нас, защото на мен не ми е все още!
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, аз искам да помоля първо, да подложите на гласуване предложението на колегата Ремзи Осман да отпадне ал. 3, тъй като след това ще гласуваме ал. 2 на чл. 14, където забраната за повтаряне на наименования, абревиатури така или иначе се въвежда. И всички партии ще бъдат задължени да се съобразят с нея при пререгистрацията, а за тези, които няма да отидат на пререгистрация, съгласно ал. 2, просто няма да се съобразят. Така че ал. 3 става излишна.
  Ако не се приеме това, предлагам моята редакция също да бъде поставена на гласуване, т.е. вместо словосъчетанието “с изключение на тези по ал. 2” да бъде “включително партиите по ал. 2”. Като искам още веднъж да подчертая – това не е насочено срещу БЗНС-Народен съюз. Ние достатъчно омекотихме редакцията на ал. 1, така че няма какво да се притесняват. Това е, за да бъдем принципни при отстояването на нашите позиции. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Паунов, заповядайте.
  Нека все пак да изчистим нещата, за да знаем какво гласуваме и да не направим после грешка БКП да остане извън парламента.
  АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (КБ): Ние не сме БКП, ние сме комунистическа партия на България. Но освен парламентарни партии има и извънпарламентарни партии. Има 5-6 вида БКП-та и тогава действително трябва да бъде гласувана ал. 3, за да остане само едно БКП. Да няма БКП “Георги Димитров”, БКП-марксисти, болшевики и т.н. Вие мислите само за парламентарните партии. Има извънпарламентарни партии, които дублират едно и също име и затова е необходимо да се гласува тази ал. 3. (Шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Разбирам разума на това, което казахте. Дано и колегите са разбрали този разум.
  Има предложение да се гласува ал. 3 да отпадне, като ненужна. Има и обратното предложение, че е много нужна.
  РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Аз оттеглям предложението си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Предложението за отпадане се оттегля се. Следователно трябва да се гласува ал. 3, така както беше представена в залата.
  Има две редакции. Първата редакция, която господин Четин Казак представи и след това редакцията на господин Цеков.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване редакцията на ал. 3, която ще я гласуваме, няма да отпада в редакцията на народния представител Четин Казак.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 161 народни представители: за 21, против 57, въздържали се 83.
  Предложението не се приема.
  Следващата ал. 3 е в редакцията на Валери Цеков, който я представи съвсем отчетливо.
  Моля, гласувайте ал. 3 на § 3.
  Гласували 174 народни представители: за 153, против 11, въздържали се 10.
  И този параграф е приет, защото всичките тези алинеи поотделно са гласувани.
  Господин Цеков, заповядайте.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Господин председателю, за да помогна, позволявам си да взема думата. Когато предложих и изчетох съдържанието на новите алинеи 2 и 3 аз казах, че останалите алинеи, които в оригиналния доклад на комисията са алинеи 2, 3 и 4, следва да се преномерират. Ние трябва да ги гласуваме тези три алинеи.
  Още едно уточнение. Понеже в новата алинея 3, която току-що приехме, също има един срок – в ал. 3 по доклада на комисията. Тя също трябва да се добави: “При неподаване на документи за пререгистрация в съда в сроковете по ал. 1 и новата ал. 3”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това нова алинея ли е?
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Това е старата ал. 3, която ще сте преномерира, но тя трябва да отрази и новата ал. 3, в която също има срок.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Горе-долу ми стана ясно.
  Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване току-що представеното от господин Валери Цеков.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 150 народни представители: за 148, против 1, въздържал се 1.
  Приема се.
  Остана ли нещо негласувано по този прословут § 3? Приет ли е окончателно? Борислав Цеков и Валери Цеков, прието ли е всичко както трябва? Добре, благодаря.
  По чл. 14, ал. 2.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Уважаеми господин председател, това е отложеният член, който вече трябва да бъде гласуван.
  Алинея 2 на чл. 14 добива следната редакция:
  “(2) Не се допуска повтаряне на наименование или абревиатурата на друга партия, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Сега по този текст трябва да има разисквания.
  Има ли? Няма.
  Подлагам на гласуване тази ал. 2 на чл. 14.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 137 народни представители: за 135, против 1, въздържал се 1.
  Приема се.
  Отложен е чл. 33.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ:
  “Чл. 33 (1) Държавата и общините предоставят под наем на политически партии, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава, помещения за осъществяване на тяхната дейност.
  (2) Помещенията по ал. 1 могат да се предоставят и на партии, получили над едно на сто от действително подадените гласове на последните парламентарни избори.
  (3) Предоставянето на помещения на политически партии се извършва съгласно Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми народни представители, имате думата по този текст.
  Заповядайте, господин Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Редакцията, която правя в текста, е не “които имат парламентарна група”, защото тук парламентарни групи имат коалициите. В момента една единствена партия има самостоятелна парламентарна група. Предлагам текстът да бъде така, както беше записан във варианта на комисията: “Партиите, представени в парламента, имат право да получават помещения за извършване на своята дейност.” и решаваме въпроса. (Реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Всъщност това е текстът не на комисията, а на вносителя.
  Има ли други изказвания, съмнения, колебания, несъгласия? Няма.
  Остава да гласуваме текста по комисията и по вносителя.
  Нормално е първо да се гласува текстът по комисията.
  Първо, подлагам на гласуване текста, както беше представен от господин Кошлуков.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 155 народни представители: за 125, против 30, въздържали се няма.
  Този текст се приема.
  Давам думата на господин Нихризов за процедурно предложение за прегласуване.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Обръщам се към мнозинството. Не означава, че в момента, в който някой си загуби парламентарната група в парламента, няма достатъчно депутати, ще трябва да тръгнат да му вземат клубовете. Извинявайте, но когато прилагаме някакви принципи, нека да бъдат докрай ясни. Как може да има политическа партия, която е изкарала 1% и не е представена в Народното събрание, да има право на клуб, а партия, която няма достатъчно депутати за една парламентарна група, да няма право на клуб?!
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ, от място): Как да няма право?!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Отново подлагам на гласуване текста на комисията, представен от господин Емил Кошлуков.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 147 народни представители: за 116, против 31, въздържали се няма.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: Има още няколко преходни и заключителни разпоредби и параграфи, по които няма никакви предложения. Комисията подкрепя изцяло текста на вносителя.
  “§ 4. В срок от 6 месеца от влизане в сила на този закон областните управители и кметовете на общини прекратяват договорите за наем на помещения – държавна и общинска собственост, сключени с политически партии, които не са регистрирали кандидати в последните избори за народни представители, проведени на 17 юни 2001 г., или са получили под едно на сто от гласовете при две поредни участия в избори за народни представители, за президент и вицепрезидент и за общински съветници.”
  Нямаме предложения, нямаме коментари.
  Да чета ли и другите параграфи, защото и по тях няма предложения?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Ако няма предложения, трябва да ги представите ан блок.
  ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КОШЛУКОВ: “§ 5. В чл. 50, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители се създава т. 3:
  “3. удостоверение от Сметната палата за своевременно внесени финансови отчети за последните три години.
  § 6. В чл. 6, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката се създава т. 5:
  5. удостоверение от Сметната палата за своевременно внесени финансови отчети.


  § 7. Чл. 40, ал. 2 от Закона за местните избори се изменя така:
  “(2) Партиите представят препис от съдебното решение, с което са регистрирани, както и удостоверение от Сметната палата за своевременно внесени финансови отчети за последните три години. Когато партии участват в коалиция, препис от съдебното решение и удостоверение от Сметната палата се представят за всяка от тях. Партийните коалиции представят решението за своето образуване, подписано от ръководствата на съответните партии, образец от подписите на лицата, които ги представляват, и образец от печата.”
  С § 8 изменяме Закона за държавната собственост, Закона за деноминацията на лева и другите свързани закони – думите “централните ръководства на политическите партии” се заменят с “централните и регионалните ръководства на политическите партии”.”
  Параграф 9 – в набор от закони, в ал. 4 след думите “за нуждите на местните ръководства на политическите партии” се добавя “и коалиции”, но това отпадна. И в ал. 6, изречение второ, думите “както и за помещенията, предоставени на политическите партии за клубна дейност” се заличават.
  Параграф 10, последен, казва: “Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: За изказване има думата господин Александър Маринов.
  АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ако остане само този текст в § 10, който ни е предложен, с влизането на закона в сила и на ал. 2 от чл. 34 ще се породи колизия със Закона за задълженията и договорите, тъй като партиите трябва да прекратят сключените договори с наемателите, ползвателите на клубовете. По досега действащия закон те, надявам се, масово са оформени перфектно и ако не се даде възможност в предвидения срок по Закона за задълженията и договорите за необходимите предизвестия, за да бъдат прекратени, ще се стигне до конфликти, които ще трябва да се решават по съдебен ред.
  Затова предлагам текстът да се допълни “с изключение на чл. 34, ал. 2”, който влиза в сила от 1 януари 2006 г., за да се даде възможност да бъдат изчистени тези взаимоотношения, без да се създава излишно напрежение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Маринов.
  Дали има други желаещи по тези финални параграфи? Не виждам.
  Ще подложа на гласуване направеното предложение от народния представител Александър Маринов за допълване на § 10, така както той го направи – изключението този текст, който предвижда договорите за наем, да влезе в сила от 1 януари 2006 г.
  Моля, гласувайте предложението на господин Александър Маринов.
  Гласували 160 народни представители: за 21, против 130, въздържали се 9.
  Не се приема това предложение.
  И сега подлагам на гласуване от § 4 до § 10 включително, така както са предложени от комисията.
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ, от място): Не може! Аз имам предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Тук не са отразени. Какви предложения имате?
  АНЕЛИЯ МИНГОВА (НДСВ): Съжалявам, господин председател, не чух, че председателят на комисията е прочел всички параграфи до края на закона. Ние сега гласувахме текста на чл. 33, от който отпадна тази част, която се отнася до органа, който предоставя помещения на политически партии общинска или държавна собственост по режима в Закона за държавната, респективно Закона за общинската собственост, което означава, че са безсмислени и лишени от съдържание параграфи 8 и 9, които се отнасят до промени в Закона за държавната и Закона за общинската собственост. И ние просто логически следва сега да гласуваме за тяхното отпадане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря. Сега вече е съвсем ясно и коректно.
  Подлагам на гласуване отпадането на параграфи 8 и 9, които се обезсмислят с оглед на приетите преди това текстове.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 166 народни представители: за 165, против 1, въздържали се няма.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване останалите параграфи – 4, 5, 6, 7 и 10, които, разбира се, ще се преномерират.
  Моля, гласувайте тези параграфи.
  Гласували 155 народни представители: за 153, против 1, въздържал се 1.
  Параграфите се приемат.
  С това законът е приет. (Ръкопляскания.)
  Господин Валери Цеков, заповядайте.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
  Уважаеми колеги, искам да направя едно процедурно предложение. За да успеем утре да приключим с работата по предложената програма, предлагам да преминем към Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията за създаване и функциониране на Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа в София. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Подлагам на гласуване направеното предложение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 144 народни представители: за 135, против 9, въздържали се няма.
  Приема се.

  Преминаваме към тази точка от дневния ред:
  РАТИФИКАЦИЯ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА ОРАГНИЗАЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ФРАНКОФОНСКИЯ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА В СОФИЯ.
  Искам да поканя господин Дурмишев да представи доклада на комисията.
  ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, представям ви доклада на Комисията по образование и наука относно Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията за създаване и функциониране на Франкофонски регионален център за Централна и Източна Европа в София, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2004 г.
  “На свое редовно заседание, проведено на 8 декември 2004 г., Комисията по образование и наука разгледа Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията. На заседанието присъстваха проф. Камен Велев, заместник-министър на образованието и науката, представители на синдикални и неправителствени организации, журналисти.
  Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията за създаване и функциониране на Франкофонски регионален център за Централна и Източна Европа в София е подписана на 2 септември 2004 г. в Париж въз основа на решение на Министерския съвет от 29 юли 2004 г.

  Регионалният център е нова структура на Междуправителствената агенция на Франкофонията със статут на юридическо лице. Изборът на София за седалище на регионалния център е високо оценен за постиженията на нашата страна в изучаване на френски език, което е и доказателство за неоспоримото място, което тя заема в района.
  В рамките на разширяване на Европейския съюз основните дейности на центъра ще бъдат насочени към подкрепа за развитието на Франкофонията и франкофонския обмен, превръщането му в място на сътрудничество на ниво френски език, като чужд език, задълбочаване на взаимодействието между министерствата на образованието на страните от Централна и Източна Европа.
  Центърът ще подкрепя националните и езикови политики в страните от региона. Страни по Спогодбата са Министерството на външните работи и Министерството на образованието и науката – за българското правителство и Междуправителствената агенция на Франкофонията – за Международната организация на Франкофонията.
  Правителството на България се задължава да предостави на разположение необходимите за неговото функциониране помещения и да поеме разходите по възнаграждението на един технически секретар /с Допълнителна договореност към Спогодбата, на центъра се предоставя незаетия етаж от сградата, в която се помещава Франкофонският институт за администрация и управление на ул. Монтевидео № 21 в София/.
  Съгласно Спогодбата постоянно пребиваващият чужд персонал или временно командированите в България чуждестранни служители на центъра, включително и членовете на техните семейства, се освобождават от визови такси и такси за разрешения за пребиваване. Освобождават се от дължимите митнически спорове, ДДС и акциз стоките, внасяни от центъра, предназначени за неговото функциониране, а така също и стоките, внасяни от служителите, предназначени за лично ползване.
  От своя страна, Международната организация на Франкофонията се задължава да подкрепя дейността на центъра, осигурявайки оборудване и необходимите средства за функционирането му, поема разходите по възнагражденията на директора и другия постоянно или временно назначен персонал.
  Спогодбата се сключва за неопределен срок и се прекратява по взаимно съгласие на договарящите се страни, като срокът на предизвестието за денонсиране на Спогодбата следва да бъде най-малко една календарна година.
  Комисията по образованието и науката с 15 гласа “за”, “против” и “въздържал се” – няма, взе следното решение:
  Предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията за създаване и функциониране на Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа в София, № 402-02-79, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2004 г.”
  Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дурмишев.
  Следващият доклад е на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност. Искам да помоля нейният председател проф. Венко Александров да представи доклада на тази комисия.
  Заповядайте, господин Александров.
  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря Ви, господин председател.


  “ДОКЛАД
  относно Законопроект № 402-02-79 за ратифициране на
  Спогодбата между правителството на Република България и
  Международната организация на Франкофонията за създаване
  и функциониране на Франкофонския регионален център за
  Централна и Източна Европа

  На своето редовно заседание на 18.11. 2004 г., Комисията по външна политика, отбрана и сигурност разгледа Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията за създаване и функциониране на Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа в София и взе следното становище:
  Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията за създаване и функциониране на Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа в София.
  Становището бе прието единодушно.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Александров.
  Уважаеми народни представители, това бяха докладите. Започваме разисквания.
  Господин Александров иска думата – заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ: Искам да апелирам към колегите да подкрепят тази ратифицикация, която е изключително престижна за България. Само за последните три години тук беше генералният директор на Франкофонията и новоизбраният, впоследствие след него. България има определени традиции в това, а и твърде добри амбиции.
  Предлагам и препоръчвам на народните представители да подкрепят тази ратификация. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
  Преминаваме към гласуване на първо четене на ратификационния закон.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
  Приема се единодушно.
  Господин Дурмишев, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предлагам да бъде гласуван и на второ четене този законпроект.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Подлагам на гласуване процедурното предложение за преминаване към второ четене, предпоставките за това са налице.
  Моля ви, гласувайте.
  Гласували 136 народни представители: за 136, против и въздържали се няма.
  Приема се.
  Господин Дурмишев, ще бъдете ли така любезен да представите закона на второ четене – заглавието и член единствен, за да го подложа на гласуване.
  ДОКЛАДЧИК АСЕН ДУРМИШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!

  “ЗАКОН
  за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията за създаване и функциониране на Франкофонския
  регионален център за Централна и Източна Европа

  Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията за създаване и функциониране на Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа в София, подписана на 2 септември 2004 г. в Париж.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  По текста на закона, заглавието и член единствен има ли желаещи за изказване? Не виждам.
  Моля, гласувайте този законопроект, така както беше представен.
  Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
  Приема се единодушно.
  Процедурно предложение – господин Цеков, заповядайте.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Процедурното ми предложение е следващата точка от нашето днешно заседание да бъде проекта за решение за бюджет на Българската народна банка, внесен от Българската народна банка. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има предложение да преминем към бюджета на БНБ.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 129 народни представители: за 95, против 34, въздържали се няма.
  Приема се.

  Преминаваме към:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
  Заповядайте, госпожо Радева.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА:

  "ДОКЛАД
  по проект за решение на Народното събрание относно бюджета на Българска народна банка за 2005 г.,
  № 407-00-21 от 29 октомври 2004 г., внесен от
  Българска народна банка

  На заседаниe, проведено на 2 декември 2004 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за решение на Народното събрание, относно приемането на бюджета на БНБ за 2005 г., внесен от БНБ.
  На заседанието присъстваха господин Иван Искров – управител на БНБ, госпожа Емилия Миланова – подуправител на БНБ, госпожа Ваня Пауновска – главен счетоводител на БНБ, господин Петко Кръстев – главен секретар на БНБ, господин Георги Николов – председател на Сметната палата, и проф. Иван Душанов – член на Сметната палата.
  Изложение по проектобюджета на БНБ направи господин Искров, който подчерта: проектът на бюджет на БНБ е изготвен на основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Българската народна банка и е приет от Управителния съвет на Банката на заседание, проведено на 28 октомври 2004 г.
  Бюджетът е разработен в съответствие с макрорамката за 2005 г., приета от Управителния съвет на БНБ.
  Проектобюджетът е изготвен съгласно следните основни принципи:
  - ниво на разходите на Централната банка, гарантиращо ефективното изпълнение на задачите й, определени в Закона за БНБ, при спазване на строга бюджетна дисциплина;
  - осигуряване на обвързаност на проекта за бюджет за 2005 г. с изпълнението на бюджета на Банката през текущата година;
  - определяне на ниво на приходите на БНБ, което да е в съответствие със следваните принципи на разумна банкова практика и ограничаване и ефективно управление на риска.
  Разходите, предвидени в бюджета за 2005 г., които имат по-съществено увеличение в сравнение с бюджета за 2004 г., са:
  - разходи за паричното обращение - с 1 544 хил. лв.;
  - разходи за персонала – с 1 401 хил. лв.;
  - разходи за външни услуги – с 1 159 хил. лв.;
  - разходи за евроинтеграция – с 1 333 хил. лв.
  Разходите, свързани с паричното обращение, са 20 100 хил. лв. и представляват 32,5% от общите разходи. Включени са 18 700 хил. лв. разходи за производство на банкноти и за отсичане на нови монети. При определянето на необходимото количество банкноти и монети през 2005 г. са взети предвид: очакваното увеличение на парите в обращение; подмяната на изхабените в процеса на обращението банкноти; поддържането на оперативен, логистичен и стратегически запас от банкноти.
  Разходите за персонала и социалното осигуряване са увеличени с размера на очакваната инфлация и съответстват на следваната от БНБ политика на управление на човешките ресурси. Те са разчетени на базата на утвърдени щатни бройки, в които са включени и щатни бройки за заемане от трудоустроени лица съгласно Кодекса на труда и Закона за интегриране на хората с увреждания.
  Предвидените за първи път разходи, свързани с участието на БНБ в Европейския съвет на централните банки (ЕСЦБ), са посочени отделно и в значителна степен са условни. Тези средства са предназначени за участието на представители на БНБ в дейността на органите за управление на Европейската централна банка (ЕЦБ) и за осигуряване на комуникации между централните банки.
  Инвестиционната програма на Банката възлиза на 14 366 хил. лв. Инвестиционните разходи целят подобряване на информационната и комуникационната инфраструктура, придобиване на технически средства за безопасността на Банката и нейните регионални касови центрове и реконструкции и модернизация на сградата на БНБ, започнала през предходната година.
  През 2005 г. БНБ ще продължи да генерира положителен финансов резултат в размер на 230 092 хил. лв. Прогнозата за този резултат се основава на нарасналия обем на валутните резерви и очакваните промени на международните финансови пазари. Прогнозният финансов резултат е консервативен, поради високата степен на неопределеност и несигурност на международните финансови пазари и следваната в отговор на това политика на поемане на минимални рискове при управлението на международните валутни резерви на страната.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: "за" – 14, "въздържал се" – 1, без "против".
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да обсъди и приеме следното

  РЕШЕНИЕ:
  за приемане на бюджета на БНБ за 2005 г.

  Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 48 от Закона за Българската народна банка

  РЕШИ:

  1. Приема бюджета на Българската народна банка за 2005 г., както следва:
  Раздел І – РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА БНБ – 61 930 хил. лв.
  1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение – 20 100 хил. лв.
  2. Разходи за материали, услуги и амортизации – 21 489 хил. лв.
  3. Разходи за персонал и социално осигуряване – 15 455 хил. лв.
  4. Разходи за социална дейност – 1 852 хил. лв.
  5. Други административни разходи – 1 701 хил. лв.
  6. Разходи, свързани с участието на БНБ в Европейския съвет на централните банки – 1 333 хил. лв.

  ІІ. РАЗДЕЛ ІІ – ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – 14 366 хил. лв.
  1. Разходи за ново строителство, реконструкция и модернизация – 4 200 хил. лв.
  2. Разходи за машини, обслужващи паричното обращение – 0
  3. Разходи за технически средства за безопасността на БНБ – 1 034 хил. лв.
  4. Разходи за специализирани автомобили и други транспортни средства – 505 хил. лв.
  5. Разходи за електронизация на БНБ – 7 825 хил. лв.
  6. Офис мебели и канцеларско оборудване – 410 хил. лв.
  7. Разходи, свързани с участието на БНБ в Европейския съвет на централните банки – 392 хил. лв.

  2. Управителният съвет на Българската народна банка по предложение на управителя може да изменя бюджета по отделни показатели в рамките на утвърдените суми по раздели І и ІІ, като увеличенията по отделните видове разходи не може да надвишават 20 на сто от одобрената с този бюджет сума."
  Господин председател, искам да направя процедурно предложение в залата да бъде допуснат управителят на Централната банка господин Искров.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в пленарната зала управителят на Българската народна банка.
  Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
  Поканете господин Искров.
  Добре дошъл, господин Искров, в пленарната зала в 17,20 ч. (Единични ръкопляскания.)
  Заповядайте, господин Божинов, имате думата.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, нямаме нищо против да напрегнем докрай своите сили и да поработим и по този важен въпрос, но имаме всички основания да смятаме, че мнозинството е решено да доведе пародията на днешния ден докрай и тази пародия да се изрази в онова, което се готви, господин Ралчев да добави към днешния дълъг дневен ред така нареченото удължаване на енти път на срока на “Петролгейт”.
  Вие разбирате, че трябва да има някаква мяра и затова в отговор на вашето поведение и отчитайки сериозността на проблема, който разглеждаме, при толкова останали народни представители това е недопустимо.
  От името на парламентарната група трябва да проверим кворума. Предлагам поименна проверка на кворума. (Шум и реплики от залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Господин Божинов, искам да ви кажа, че в днешния пленарен ден Вие поискахте проверка на кворума веднъж, беше направена, поискахте проверка на кворума втори път, беше направена, сега искате проверка на кворума трети път. Това вече идва вповече.
  Уважаеми господин Божинов, кажете
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, Вие сте човекът, който наляво и надясно говори против ваденето на картите от маншетите, а виждате, че няма народни представители, за да бъде легитимно решението. Това е причината. Да има поне половината от народните представители, за да може да заседава Народното събрание. В залата няма толкова народни представители.
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Те са отвън.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Като са отвън, да влязат в залата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Поканете народните представители в пленарната зала.
  Докато влязат всички народни представители, разисквания по същество по проекта за решение на Народното събрание за приемане бюджета на Българската народна банка.
  Има ли желаещи? Не виждам.
  Подлагам на гласуване проекта за решение за приемане на бюджета на БНБ за 2005 г.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 129 народни представители: за 128, против няма, въздържал се 1.
  Решението се приема.
  Господин Искров, може да благодарите на Народното събрание, че в 17,25 ч. в събота се прие вашия бюджет и можете да управлявате банката спокойно през следващата година. (Ръкопляскания от НДСВ.)
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, ако няма депутати, които да влязат в пленарната зала, за да я направят годна тя да работи, аз ще закрия заседанието. (Шум и реплики от залата.)
  Затова искам всички народни представители, които са в сградата, да продължат да влизат, както го правят.
  Господин Цеков, ако смятате да ни държите повече от 20 мин., аз ще се възпротивя.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председателю. Нека да са 35 мин. Правя предложение до 18,00 ч. да прочетем колкото е възможно от Преходните и заключителни разпоредби на бюджета на Република България за 2005 г. Това, което остане, ще приемем утре сутринта. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Това предложение харесва ли ви, уважаеми народни представители?
  РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Хубаво е, нали?
  Господин Божинов, удовлетворя ли Ви това?
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Напълно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  И така, преминаваме към:
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2005 Г. – продължение.
  Заповядайте, госпожо Радева.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА:
  “§ 67. В Кодекса за социално осигуряване в § 22а от Преходните и заключителни разпоредби думите “2004 г.” се заменят с “2005 г.”.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 67.
  Бих искала да ви кажа, че на стр. 162 има едно предложение на госпожа Росица Тоткова, което като систематично място трябва да бъде преместено тук, където са текстовете по Кодекса за социалното осигуряване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Следователно трябва да се гласува и нейното предложение.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Позволете ми да го представя.
  Предложение на Росица Тоткова за нов параграф:
  “В чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване думата “календарни” се заличава.”
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Госпожо Тоткова, подкрепена сте от комисията.
  Има ли желаещи народни представители да вземат думата по този параграф? Няма.
  Подлагам на гласуване § 67 заедно с предложението на госпожа Росица Тоткова, подкрепено от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 151 народни представители: за 149, против няма, въздържали се 2.
  Приема се.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА:
  “§ 68. В Закона за закрила на детето чл. 44а се отменя.”
  Предложение на народния представител Панайот Ляков: предлага § 68 да отпадне.
  Народните представители Росица Тоткова и група народни представители също предлагат § 68 да отпадне.
  Народните представители Никола Николов и Иван Иванов – също.
  Народните представители Димитър Камбуров и Теодора Константинова – са с едно и също предложение.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 68.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, госпожо Андреева.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, осъзнавам, че всички вече са много изморени, но ви моля за малко внимание, защото този текст е много важен.
  Със Закона за държавния бюджет се прекратява действието на един член от Закона за закрила на детето и искам да ви го прочета:
  “Чл. 44а. Към министъра на правосъдието се създава фонд “Подпомагане на деца” като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Фонд “Подпомагане на деца” е юридическо лице със седалище София. Средствата във фонда по ал. 1 се набират от остатъка от държавните такси в размер 95 на сто, събирани от съдилищата по молбите за осиновяване, държавните такси, събирани от Министерството на правосъдието по молбите, с които се иска съгласие по чл. 136, ал. 1 от Семейния кодекс, държавните такси по чл. 136б, ал. 9 от Семейния кодекс, дарения и завещания, други източници, определени със закон или акт на Министерския съвет. Средствата от фонда се разходват за подпомагане на деца в риск, на специализирани институции, в които са настанени деца на приемни семейства и на родители, които са взели децата си от специализирана институция и се грижат за тях.”
  Уважаеми колеги, в този фонд пари от бюджета на постъпват. От бюджета на Министерството на труда и социалната политика са отделени всичко на всичко 1 млн. лв. за подпомагане на деца и семейства, които искат да вземат деца от институции и да ги отглеждат вкъщи.
  Преди време имах въпрос към министъра на правосъдието и той ми отговори, че в този фонд в момента са натрупани някъде около 250 хил. лв., това беше през м. октомври, а той едва започва да съществува.
  Затова се обръщам към вас: нека да не закриваме този фонд със Закона за бюджета! Ако неговото място не е към министъра на правосъдието, нека в Комисията по въпросите на децата разгледаме този проблем и решим къде и към кого да бъде създаден този фонд. Това е най-лошото възможно решение, без да сме му позволили да започне да действа – да го закрием! Още повече, че, повтарям, той не се субсидира от бюджета! Средствата по него се натрупват само от отчисления от държавни такси. (Реплики от НДСВ.)
  Да, така е!
  Моля ви да подкрепите предложението на толкова много народни представители... (Реплики от НДСВ.)
  Така е, току-що прочетох откъде се набират средствата във фонда! Нищо от бюджета не постъпва в този фонд!
  Ето законът, господин Цеков, недейте да обърквате народните представители!
  Призовавам ви, като се основавате на текста, който ви прочетох, и на своята съвест, и на здравия разум, да подкрепите това наше предложение!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Андреева.
  Заповядайте за изказване, господин Пирински.
  Ако и господин Пирински Ви подкрепи, ще се замисля сериозно.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председателю, подгответе се да се замислите сериозно, защото наистина ми се струва, че аргументите на госпожа Андреева и на всички, които предлагат отпадането на този текст, са напълно основателни.
  Господин Валери Цеков в момента се запознава с онова, което и аз държа в ръцете си.
  Аргументът на госпожа Андреева, че източниците на този фонд не зависят от бюджета, са напълно основателни.
  Второ, господин председателю, предполагам, че предложението за отпадане е по общи методологически съображения. Знаем, че и Международният валутен фонд има изисквания всякакви допълнителни фондове, извънбюджетни сметки колкото се може да се интегрират в бюджета, да няма такива особени сметки.
  Може би е добре, господин председателю, да чуем господин Дацов, който, виждам, има готовност да даде информация по този въпрос, какви са все пак съображенията на министерството, защото не вярвам министерството с лека ръка да игнорира този проблем. Но, така или иначе, господин Дацов, ако не представите много убедителни доказателства, аз също бих се обърнал към пленарната зала да отпадне този параграф.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Заповядайте, господин Дацов.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът е много принципен, тъй като в момента съществуват и са създадени две административни структури, които обслужват една и съща политика. Става въпрос за това, че тази политика за закрила на децата в риск съществува и се осъществява в Министерството на труда и социалната политика чрез Държавната агенция за закрила на детето. Там има определени средства за осъществяване на тази политика. (Реплики от ОДС.)
  И едновременно с това този фонд е подчинен на съвсем друго министерство, т.е., има две административни структури, което не е най-добрият пример за синхронизиране на политиката.
  Освен това това противоречи на един друг основен принцип, който все пак се мъчим да спазваме – че приходите не могат да бъдат целеви, тъй като не мога да се съглася, че средствата, които постъпват в този фонд, не са бюджетни приходи.
  Просто не са бюджетни разходи. Съгласен съм, че не са бюджетни разходи, тъй като постъпват, но са бюджетни приходи.
  Има един член в Закона за устройството на държавния бюджет, който изрично казва, че приходите не могат да бъдат целеви.
  И все пак не е редно да се създават някакви структури, тъй като по-важна е политиката, която се прави, а не създаването на няколко административни структури, където, ако я няма тази политика, няма как да бъде обслужвана.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Дацов.
  Това, което чухме, беше важно, за мен поне, предполагам, че и за народните представители.
  Заповядайте, господин Гагаузов.
  АСЕН ГАГАУЗОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Не мога да се съглася, че приходите не могат да бъдат целеви. Напротив, имаме много такива примери. Целеви са приходите по отношение на такса смет и се използват точно за тази цел. Не могат да бъдат осъществявани разходи без да бъде посочен приходоизточник, евентуално в бюджета – с това мога да се съглася.
  Какво означава да се правим на толкова принципни за някаква сума, която засяга една много специфична политика, свързана с децата, за 250 хил. или 300 хил. лв. на година? Вярно е, че ако тези приходи не отидат в този фонд, ще отидат в бюджета. Но никъде не е забранено създаването на целеви сметки, в случая на целевия фонд, какъвто е този. Напротив, има закон за него и Законът за държавния бюджет се ползва от Министерството на финансите в много случаи именно за разпра с някои от законите, които сме приели преди това.
  Така че и аз мисля, че този параграф може да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Беше защитена и Вашата позиция, господин Пирински, защо ще го репликирате?
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Да, господин председателю, но Вие изразихте съгласие по принцип с онова, което каза господин Дацов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Не, казах, че беше важно да го чуем.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Да, беше важно да го чуем, безспорно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Много е важно господин Недялко Калъчев да каже нещо, което да внесе яснота.
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ (НВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Създаването на подобни фондове е практика, за съжаление, в нашето събрание и тя се промъква през Социалната комисия. Там се създават фондове на фондовете.
  Още след изказването на госпожа Кина Андреева исках да предупредя – за какво ни е тогава Агенцията за закрила на детето? Логиката е, че парите трябва да следват съответния управляващ. Ако искате да направим нещо хубаво, тогава можем просто да преформулираме този фонд и той да отиде към агенцията. Ама нерде Ямбол – нерде Стамбул! Министерството на правосъдието се занимава със затворниците и изведнъж – фонд за подпомагане на деца! Смешна работа.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Заповядайте за реплика, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин Калъчев, съвсем накратко.
  Имате основание, ако държавата в тази област работи както трябва, ако агенцията си изпълнява пълноценно функциите, ако има действаща система. Тогава и господин Дацов е прав – всичко трябва да е в бюджета, това са бюджетни средства и т.н.
  Много добре видяхме дебата за шапката и за петте инстанции, които госпожа Михайлова ни обясни как се занимават с децата и в края на краищата те остават без ефективна подкрепа и в тази ситуация правителството предлага да се закрие нещо, което, така или иначе се е задействало.
  Аз разбирам, ако искаше да направи тези промени, които вие предлагате, да излезе с едни предложения, а не просто да ни казва, че това са бюджетни средства и затова всичко трябва да влезе в бюджета.
  Ето защо подкрепям да отпадне ликвидирането на този фонд, докато другите неща не функционират както трябва.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Господин Маринчев, заповядайте.
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ОДС): Благодаря, господин председател.
  Господин Калъчев, този фонд беше създаден миналата година със закон по предложение на Министерския съвет. Нима за тази една година и малко се убедихме, че този фонд не трябва да съществува?
  Когато ние внесохме предложение на Държавната агенция за закрила на детето да се предоставят допълнително милион и половина и казахме точно за какво - за дейност на тази агенция, вие като мнозинство не го приехте. Сега с лека ръка закривате нещо, което може да бъде само от полза за децата, и за онези, които ще отглеждат деца в приемните семейства. Как така се отказвате с лека ръка от такова нещо? Аз не мога да разбера! Как ще се изправите пред вашите избиратели и ще кажете: аз гласувах за това да отпадне този фонд!
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Ами като не работи!
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ: Като не работи, да се застави да работи.
  А госпожа Андреева правилно каза, че може би мястото му не е към министъра на правосъдието, може би мястото му е към министъра на труда и социалната политика. Това е друг въпрос.
  И не приемам доводите на господин Дацов. Чисто формално, че това са някакви бюджетни пари, може би, но останалото не го приемам. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Госпожа Андреева – трета, последна реплика.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС): Уважаеми господин Калъчев, Вие очевидно не сте разбрали за какво става въпрос. Държавната агенция за закрила на детето има отпусната бюджетна субсидия, която покрива само заплатите, издръжката и малко пари за капиталови разходи. Няма нито една стотинка за дейност. От бюджета на Министерството на труда и социалната политика е отделен един милион за подпомагане на семейства, които взимат деца от институции и ги отглеждат, за приемни семейства и т.н. Кой и откъде ще се вземат средства за подпомагане на деца в риск, за подпомагане на семейства в риск, каквато е функцията на този фонд?
  Призовавам ви, този въпрос по никакъв начин не е свързан с гласувания от нас и гледания в момента бюджет. Нека в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта да дойдат представители на всички институции, които са свързани със закрилата на детето. Нека там да стане дебат, нека да видим къде е систематичното място на този фонд. Защото когато преди края на миналата сесия някъде юли месец зададох моето питане на министър Станков, той призна, че не знае за съществуването на такъв фонд.
  В резултат на моето питане, пак от тази трибуна, той призна, че са му трябвали няколко месеца, за да изпрати писма до съдилищата и да започнат да идват постъпления. Ами, тези постъпления вече идват във фонда. Дайте сега да го закрием, вместо да направим много по-лесното нещо! Да започнат тези постъпления да отиват по предназначение и наистина да помагат на деца, които са в риск, които имат проблеми, а и на самите институции за отглеждане на деца, защото ако някой в тази зала може да каже, че тези институции са в едно добро състояние, аз не бих си изкривила съвестта, за да го твърдя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Господин Калъчев, имате право на дуплика.
  НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ (НВ): Уважаеми колеги, дуплика и процедурно предложение.
  За съжаление не ме разбрахте правилно. Аз нямам нищо против фонда и съм съгласен с неговото съществуване. Само казвам, че не му е мястото при затворниците.
  И затова правя процедурно предложение да отложим разглеждането на този параграф. Дайте до края на деня или до утре една различна редакция за прехвърлянето на фонда, аз не съм специалист в тази материя, признавам си, и да го гласуваме. Прехвърляме фонда и готово, това ще е най-доброто.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Следователно предложението е да отложим гласуването. Това предложение съм длъжен да го подложа на гласуване.
  Моля ви, има процедурно предложение за отлагане на § 68.
  Моля, гласувайте това предложение на господин Недялко Калъчев.
  Гласували 161 народни представители: за 26, против 108, въздържали се 27.
  Не се приема неговото предложение. Не отлагаме този параграф.
  Госпожо Тоткова, имате право да се изкажете. Заповядайте.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Много ясни аргументи бяха изложени в пленарната зала за това, че се взема прибързано, необмислено решение за закриване на един фонд.
  Аз ще повторя само следното: този фонд беше създаден със Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, внесен от Министерския съвет. Този фонд съществува от една година. Той не е заработил, защото никой не е проявил достатъчно грижа. Имаше възражение от заместник-министъра на финансите за това, че не можело да се използват целеви средства от бюджета за децата.
  Уважаеми господин заместник-министър, как може да се използват целеви средства от бюджета за допълнително възнаграждение на членовете на Комисията за защита на конкуренцията? След няколко члена, ето в чл. 71а, ще бъде гласувано от вас вероятно по съвест да се използват целеви средства от глоби, санкции и не знам какви още приходи от членовете на Комисията за защита на конкуренцията. Значи за тях може да се използват 25% за допълнително възнаграждение, а за децата не могат да се използват такива средства, за да се извършат всичките тези действия за превенция на децата в риск! Не мога да споделя такова отношение.
  Затова смятам, че този въпрос, ако има проблеми във взаимоотношенията на Министерство на правосъдието с Министерство на труда и социалната политика, трябва да бъде дискутиран и да бъде намерено решение. Но това решение не може да бъде намерено в Закона за бюджета на Република България. Смятам, че този текст трябва да отпадне от Закона за бюджета, след което да се проведе дискусия и да се намери най-доброто решение.
  Господин Калъчев, Вие дължите едно извинение на Комисията по труда и социалната политика. Съжалявам, че председателят на комисията го няма, но комисията никога не е създавала фондове, както Вие твърдите. Този фонд беше гласуван в друга комисия. Аз също бих гласувала за него, но е редно в коректния тон да казвате нещата такива, каквито са. Комисията по труда и социалната политика не създава фондове. А Вие като член на тази комисия най-добре трябва да знаете, но като не присъствате, как да знаете?
  Така че, независимо че това е било в задълженията на Комисията по младежта и спорта, аз също бих гласувала, гласувала съм и отново бих гласувала за създаването на такъв фонд. Още повече, че беше отхвърлено едно предложение – да се гласуват допълнителни средства на Агенцията за закрила на детето, защото тя без средства няма да има функции. Единственото нещо, което ще прави, е да издържа чиновниците, назначени на работа в нея, а това не е нашата цел. Ако Вашата цел е да създадете 50 работни места, нашата цел е да има средства за дейност, които да се изразходват по предназначение.
  Така че избирайте. Днес имате право на избор – или да има целеви средства за децата, или да има целеви средства от бюджета за допълнително възнаграждение за Комисията за защита на конкуренцията. Това е изборът, който трябва да направите днес. Така че с тези евтини заблуди, уважаеми, многоуважаеми от мен господин заместник-министър, не трябва си служим в парламента. Защото Вие казахте, че не може целеви средства от бюджета да се дават за едно или за друго. Ето, прочетете § 71а и ще видите как целеви средства се дават за допълнително възнаграждение на членовете на тази комисия.
  Аз не искам да кажа, че те не заслужават, но не трябва да противопоставяме още повече децата в риск на една комисия, която се грижи за много отговорни функции и дейности, които са й възложени със закон. Уважавам институциите… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
  Господин председателю, звъните ми преди да ми е изтекло времето.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Хубава работа! Как можахте? Една секунда точно, което значи, че Ви изтича времето. Хубава работа! Винаги съм бил толерантен към Вас.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Хубаво, като ми изтече времето, тогава ще ми…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Как можахте да го кажете? Да развалите доброто впечатление, което имам към Вас.
  РОСИЦА ТОТКОВА: Благодаря Ви за доброто отношение, надявам се то да се изразява и в действие.
  Така че много ви моля да направите избора по съвест – за децата или за чиновниците.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Тоткова. Толкова съм бил толерантен към всички вас по отношение на изказванията.
  Госпожо Ангелиева, какво ще кажете Вие по въпроса? Вие се занимавате с децата.
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ОДС, от място): Тя няма отношение към децата.
  МАРИЯ АНГЕЛИЕВА (НДСВ, от място): Как да нямам?
  ДИМИТЪР ИГНАТОВ (ОДС, от място): Стани и кажи тогава!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Заповядайте, госпожо Радева.
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Уважаеми колеги, мисля, че на всички е ясно, че грижата ни за децата не може да се изразява в поддържането на един фонд, който практически няма визия, няма политика и не прави нищо за децата.
  Правя процедурното предложение да прекратим обсъждането на този параграф.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Този параграф да се отложи?
  ДОКЛАДЧИК НИНА РАДЕВА: Не, да прекратим обсъжданията.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Обсъжданията да се прекратят, за да се премине към гласуване.
  Заповядайте за противно процедурно предложение, госпожо Тоткова.
  РОСИЦА ТОТКОВА (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа, аз правя противно процедурно предложение да не се прекъсва дискусията по този параграф.
  Уважаема госпожо Радева, ако този фонд не е заработил, за това нямат вина децата в риск, а те чакат фондът да заработи. Тук Вие правилно поставяте въпроса, че той трябва да заработи. И той трябва да заработи – има си министър, има безброй чиновници в това министерство, които получават добри заплати. Те просто трябва да си вършат работата. Проблемът не е във фонда, проблемът не е във функциите на фонда. Проблемът е в това, че някой не си е свършил работата. А деца в риск в България има. И ние какво правим сега с вас? С лека ръка ще гласуваме 25% допълнителни заплати за някои си чиновници, макар и нужни, важни, уважавани от мен, а за децата в риск? Те са се организирали. Виждате ли какъв е парадоксът? Комисията за защита на конкуренцията се е организирала, появява се нов параграф, при това, много добра организация, те си защитават интересите. В същото време не можем да защитим интересите на децата в риск. Как може такова нещо?
  Аз категорично възразявам срещу такъв подход. Ако не можете да управлявате фонда, вие не може да управлявате държавата. Като не можете да управлявате държавата, не ви е мястото тук. (Ръкопляскания от ОДС.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Моля да гласувате направеното предложение за прекратяване на дебата, за да се премине към гласуване.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Нина Радева.
  Гласували 159 народни представители: за 107, против 52, въздържали се няма.
  Предложението се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народните представители Панайот Ляков, Росица Тоткова, Кина Андреева, Йордан Нихризов, Никола Николов, Иван Иванов, Васил Василев, Димитър Йорданов, Димитър Камбуров, Теодора Константинова и в залата още на Георги Пирински, на Асен Гагаузов и на други, които не са се изказали.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 169 народни представители: за 69, против 61, въздържали се 39.
  Не се приема.
  Госпожо Андреева, можете да поискате прегласуване. Това ще бъде последното гласуване за деня.
  КИНА АНДРЕЕВА (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение за прегласуване. Мотивите, които бяха изложени тук, са достатъчно сериозни.
  Уважаеми колеги, не се оставайте да бъде манипулирани по този начин. Членът, който в момента дебатираме, не е свързан по никакъв начин с бюджета. Той не е свързан с приходите и разходите. Дайте да направим така, че да може утре да имаме възможност да подпомагаме онези деца, които имат нужда от помощта на българската държава. Останалото е двоен стандарт, лицемерие и цинизъм!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми народни представители, поставям отново на гласуване предложението на народните представители за отпадане на параграфа.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 172 народни представители: за 66, против 57, въздържали се 49.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя, който се подкрепя от комисията.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 164 народни представители: за 102, против 45, въздържали се 17.
  Този параграф се приема.
  Това беше последният параграф за днес.
  Уважаеми народни представители, искам сърдечно да ви благодаря за големия героизъм, който проявихте и в днешния ден, а вие, съответно, ако искате можете да благодарите на мен.
  Утре продължаваме в 10,00 ч. и народните представители, с изключение на председателя, могат да бъдат в спортно облекло.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 17,59 ч.)


  Председател:
  Огнян Герджиков


  Заместник-председатели:
  Камелия Касабова

  Юнал Лютфи


  Секретари:
  Гадар Хачикян

  Георги Анастасов  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Проект на Конституция на Република България

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

  Избор на член на Централната избирателна комисия

  Избор на председател на Икономическия и социален съвет

  Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

   Последни заседания