Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 25 февруари 2004 г.
Открито в 9,02 ч.25/02/2004
  Председателствали: заместник-председателите Любен Корнезов и Юнал Лютфи

  Секретари: Ралица Агайн и Несрин Узун

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ (звъни): Уважаеми народни представители, откривам днешното пленарно заседание.
  Позволете ми да ви запозная с проекта за програма за работата на Народното събрание за периода 25-27 февруари 2004 г.
  1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Сърбия и Черна гора за социално осигуряване. Вносител – Министерският съвет.
  2. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Гаранционно споразумение между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Договор за заем за рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ “Марица-Изток 2” ЕАД между Японската банка за международно сътрудничество и ТЕЦ “Марица-Изток 2” ЕАД. Вносител – Министерският съвет.
  3. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България – гранични преходи по трансевропейската пътна мрежа”). Вносител – Министерският съвет.
  4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
  5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване.
  6. Първо четене на законопроекти за адвокатурата. Вносители – Борислав Ралчев и група народни представители; Камелия Касабова и група народни представители.
  7. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2004 г. Вносители – Валери Цеков, Хасан Адемов, Росица Тоткова и Емилия Масларова.
  8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, продължение.
  9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
  10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
  11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа.
  12. Парламентарен контрол.
  Моля, гласувайте предложената програма.
  Гласували 142 народни представители: за 122, против 10, въздържали се 10.
  Програмата е приета.
  Уважаеми народни представители, има постъпили три предложения за допълване и пренареждане на програмата.
  Има предложение от народния представител Иво Атанасов: “Уважаеми господин председател, на основание чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от името на Коалиция за България предлагам в програмата на Народното събрание за периода 25-27 февруари 2004 г. да бъде включен като точка от дневния ред проект за решение за създаване на Временна анкетна парламентарна комисия, която да извърши проверка по дейността на министри, областни управители, кметове и други държавни служители по удовлетворяването на реституционните претенции на Симеон Сакскобургготски”.
  Имате думата, господин Атанасов.
  ИВО АТАНАСОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
  Уважаеми дами и господа! И тази събота и неделя повечето от нас бяхме в избирателните си райони и имахме възможността да се убедим, че един от въпросите, които най-много вълнуват онези, които са ни изпратили тук, е за реституционните претенции на господин Симеон Сакскобургготски. Това се доказва и от социологическите изследвания – 61% от българите според проучване на “Медиана” проявяват интерес към това дали имотите на бившия цар са върнати правомерно. По-голям интерес предизвиква само темата с раздадените от сегашното управление апартаменти на висши държавни чиновници.
  Много добре знаем какво пише на фасадата на тази сграда – “Народно събрание”. И след като нещо вълнува народа, ние сме длъжни да откликнем. Не може народът да се вълнува от едно, а ние тук да се занимаваме със съвсем друго.
  Ето защо нашата парламентарна група за пореден път, може би за четвърти, предлага включването на тази точка в дневния ред. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Иво Атанасов.
  Гласували 178 народни представители: за 90, против 77, въздържали се 11.
  Предложението се приема. (Ръкопляскания в КБ и ПСОДС.)
  За процедурно предложение – господин Пенчев, заповядайте.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Правя предложение за прегласуване. Мотивите ми са многократно излагани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Поставям на прегласуване предложението на Иво Атанасов за включване на тази точка в дневния ред.
  Гласували 199 народни представители: за 98, против 93, въздържали се 8.
  Предложението не се приема.
  Има предложение на народния представител Димитър Абаджиев:
  "Уважаеми господин председател, на основание чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям предложение за включване като точка първа в дневния ред на Народното събрание за седмицата 25-27 февруари 2004 г. проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване на всички данни по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак."
  Господин Абаджиев , имате думата.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Прав беше господин Иво Атанасов, че ние трябва да откликваме на въпросите на избирателите. Сигурен съм, че той, както и неговите колеги от БСП, са разбрали, че един от най-често задаваните въпроси е защо след като никой не се притеснява от тези твърдения както и президентът, така и БСП за трета или четвърта поредна седмица това предложение за твърденията за петролно финансиране на БСП се отхвърля? И на хората, предполагам, че и на нас вече ни е ясно, че се отхвърля съвсем умишлено и че не се включва в дневния ред – че е сключена поредната сделка между БСП, ДПС и НДСВ.
  Но дайте днес да направим така: да гласуваме това предложение като един личен тест пред всеки един от нас кой, кога наистина бяхме искрени, когато говорехме за тази петролна афера. Нали всички искахме да се разкрие обективната истина? Нямало никакви съмнения, нямало никакви притеснения. Дайте, след като няма, наистина да гласуваме и Народното събрание да утвърди, да установи дали има такава истина.
  Моля, господин председател, да подложите на гласуване личния тест пред всеки народен представител днес за приемането на такава комисия за петролното финансиране на Българската социалистическа партия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Разбира се, господин Абаджиев.
  Уважаеми народни представители, чухте аргументите на народния представител Димитър Абаджиев.
  Моля, гласувайте предложението на господин Абаджиев да бъде точка първа от днешния дневен ред.
  Гласували 184 народни представители: за 87, против 22, въздържали се 75.
  Предложението не се приема.
  За процедура има думата заместник-председателят на Народното събрание Асен Агов.
  АСЕН АГОВ (ПСОДС): Господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Саддам Хюсеин е финансирал Българската социалистическа партия. (Възгласи от БСП: "Е-е-е!". Весело оживление.)
  РЕПЛИКА ОТ БСП: Не е вярно.
  АСЕН АГОВ: Пише в един иракски вестник.
  И от тази гледна точка, ако това предизвиква толкова възбуда в левицата, нека да има временна анкетна комисия, която да опровергае тези твърдения. Инак усмихнатите им лица нямат никакъв смисъл в тази зала.
  Господин председателю, аз моля да прегласуваме, като апелирам към съвестта на онези 75 въздържали се, които някак не могат да определят своето поведение спрямо истината. Истината трябва да бъде разкрита. Българското общество е заблуждавано с грешни следи на подчинените на президента специални служби. То е заблуждавано, че уж нямало нищо от същите онези, които са извършили прикриването на това финансиране на БСП от Саддам Хюсеин, както пише в един и иракски вестник.
  Ето затова, господин председателю, аз настоявам да се прегласува това, като моля онези 75 народни представители, ако са отдадени на истината, да променят своя вот и да подкрепят създаването на такава временна анкетна комисия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Поставям на прегласуване предложението за създаване на временна анкетна комисия, направено от господин Абаджиев, да бъде точка първа в дневния ред за работата на Народното събрание.
  Гласували 194 народни представители: за 106, против 30, въздържали се 58.
  Предложението се приема. (Ръкопляскания от ПСОДС.)
  Има още едно предложение, то е от народния представител Емил Кошлуков – председател на Комисията по въпросите на гражданското общество:
  "Уважаеми господин председател, на основание чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в програмата на Народното събрание за 25-27 февруари 2004 г. да бъде включен като точка втора от дневния ред второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа."
  Тази точка е на последно място в приетата вече програма.
  Заповядайте, господин Кошлуков.
  ЕМИЛ КОШЛУКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми колеги, отново правя това предложение със същите аргументи, тъй като волята на народа и нейното изслушване не се променила и начинът да чуваме своите избиратели, освен приемни, е да повярваме в сентенцията "Глас народен - глас Божий", а не да му запушваме устата.
  Благодаря на всички, които миналия път подкрепиха и се надявам, че този път ще намерим по-широка подкрепа за този закон. Това е добър закон и е крайно време, ако вярваме в демокрацията, да го покажем на дело тук, в залата.
  Моля абсолютно всички колеги да подкрепят този закон. Наистина разчитам на тази подкрепа. Ако избирателите ни казват нещо, то е, че искат да решават съдбата си и че ние не сме богоизбрани и не можем да забраняваме на българския народ да произнася своето мнение по най-важните въпроси, които касаят живота на всеки един гражданин. Ако сме служители на нашите избиратели, нека да го демонстрираме в залата.
  Благодаря ви предварително за подкрепата и се надявам този закон да влезе в дневния ред, а не лицемерно да го пишем последна точка всеки път и всеки път да се правим, че не съществува.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, поставям на гласуване предложението на народния представител Емил Кошлуков – второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа от единадесето да отиде на второ място в тазседмичната програма на парламента.
  Гласували 173 народни представители: за 61, против 23, въздържали се 89.
  Предложението не се приема.
  Имате думата за процедура, господин Кошлуков.

  ЕМИЛ КОШЛУКОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Позволявам си да поискам прегласуване, защото разпечатката от това гласуване ще бъде разлепена във всички предизборни щабове на следващите парламентарни избори. (Шум и реплики от залата.) И ще ви кажа защо.
  Защото трябва много ясно да отговорим пред своите избиратели, които представляваме тук и в чието име се кълнем, от какво ни е страх, от какво се притесняваме да дадем право на народа да се произнася за съдбата си. Защо някой демократ в тази зала, както всички се обявяваме, се страхува, че може пък народът случайно да му каже, че не е прав? Защо се въздържаме и не подкрепяме суверенното право на българските граждани да се произнасят?
  Моля ви да прегласуваме и да преосмислим това решение. Това наистина е важно гласуване за всеки един от нас.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря ви.
  Моля да прегласуваме предложението на народния представител Емил Кошлуков.
  Гласували 166 народни представители: за 66, против 26, въздържали се 74.
  Предложението не се приема.
  От името на парламентарна група думата има господин Овчаров.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин председател! През миналата седмица, както и много месеци преди това, Коалиция за България изрази своята ясна и категорична позиция срещу реализацията на сделката за продажбата на Българската телекомуникационна компания като непрозрачна, незаконна и неотговаряща на националните интереси на страната. Ако преди две години, когато приемахме в тази зала стратегията за приватизация на БТК, тази сделка изглеждаше странна, днес тя вече е престъпна. Тя е престъпна, защото за тези две години не се сбъднаха апокалиптичните прогнози за състоянието на БТК. Само за тази година нейната печалба е 360 млн. лв., а миналата година беше 240. Защото за тези две години се промени конюнктурата на международния финансов пазар. Защото за тези две години цифровизацията на БТК е увеличена повече от два пъти, около 40%.
  Миналата седмица от името на парламентарната група с подписа на нейния председател бяха изпратени писма за срещи до заместник министър-председателя Лидия Шулева и до заместник министър-председателя Николай Василев. За съжаление, уважаеми дами и господа, тези двама държавни чиновници не отговориха на нашето искане да дойдат и да ни информират за това каква сделка сключват и с кого я сключват. Аз разбирам, че госпожа Шулева е забравила, или може би никога не е знаела, какво значи глаголът “министриу”, който значи “служа”, в първото си значение и е повярвала, че тя е единственият човек, който може да се разпорежда с една от най-печелившите български компании. Искам да припомня на госпожа Шулева, че в същите тези кабинети, в които тя се разхожда сега, преди пет години се разхождаше също един такъв министър, може би малко по-пълен от нея, който идваше в тази зала и казваше: “в българската икономика става това, което аз кажа”. Сега никой вече не чува и не слуша този министър, а и като каже нещо, то е вече безинтересно за всички с изключение на прокуратурата. Затова искам да предупредя госпожа Шулева да помни опита на своите предшественици.
  Всъщност ясно е защо не идват тези заместник министър-председатели, защото няма как да отговорят на четири много ясни въпроса.
  Първият въпрос, на който и вие няма да можете да отговорите, е: кой е новият собственик на Българската телекомуникационна компания? Коя е финансовата схема, чрез която се финансира новият собственик? Коя е тя? Къде изчезнаха всички тези “Топ Ко” и други кипърски офшорки? Откъде се появиха новите собственици? Откъде се появи “Фармако”? Откъде се появиха холандски и гръцки банки – ИБРД, “Суис Лайф”, “Абу Даби”, “Ентерпрайс инвестмънт” и още други?
  Забравили ли сте, господа народни представители, какво записахте преди две години в стратегията? Там пише така: “Абсолютно условие за допускане до по-нататъшно участие е представянето на доказателства относно финансовата обезпеченост на плащането на цената”. Предварително условие.
  Ще ви прочета още нещо от стр. 17: “Непредставянето на доказателства около финансовата обезпеченост на предлаганата цена е абсолютно основание за недопускане на кандидата до втория етап на процедурата”.
  На кой етап от процедурата вие променяте схемата на финансовото обезпечаване на сделката? Може ли някой от вас да ми отговори на този елементарен въпрос?
  Има и още един въпрос, на който сигурно ще ви бъде трудно да отговорите. Той е: кога и как беше поискан лиценз за трети GSM-оператор? Съгласно същата тази стратегия и същата тази стр. 17 това трябва да стане заедно с подаването на индикативните оферти. Кога и как беше поискан този лиценз? Кога и как беше определена цената, на която се дава третият GSM-лиценз? И на този въпрос нямате отговор.
  Няма да може да отговорите и на третия въпрос: кога, как и защо беше решено дивидентът за 2003 г. да бъде разделен между българската държава и новия собственик при положение, че миналата година същият този нов собственик се отказа от дивидента за 2002 г.?
  Искам да предупредя министър Василев, че ако в срок от три дни той не предприеме действия като принципал за усвояване на този дивидент от българската държава, ние, както и миналата година, ще сезираме прокуратурата за неговите действия.
  И четвъртият въпрос, на който ще трябва да отговори преди всичко господин Илия Василев. Неслучайно той от вчера отново е в отпуска. Този въпрос е: защо не се внася в Надзорния съвет на Агенцията за приватизация Договорът за сделката за продажба на Българската телекомуникационна компания? Смешно е и обяснението, което се лансира от господин Илия Василев: че, видите ли, с определението си от 3 септември Върховният административен съд е одобрил с мълчаливо съгласие сделката. Нищо подобно! В определението на Върховния административен съд се казва, че с мълчаливо съгласие е одобрена преписката, внесена от управителния съвет в Надзорния съвет на 31 юли 2003 г.
  Искам да ви информирам, че решението на Министерския съвет, с което се променят условията по сделката, е от 8 август 2003 г. Тоест, новият Договор за продажбата на БТК не е одобрен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, с което господин Илия Василев извършва грубо нарушение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол и на Устройствения правилник на самата Агенция за приватизация.
  Уважаеми господин председател, аз разбирам, че в хаоса, който е обхванал управлението на държавата, всеки се опитва да лови риба в мътна вода както може. Но искам да предупредя и Вас, и всички други управляващи, преди всичко министрите, че отговорността в крайна сметка ще се търси от всички тези, които злоупотребяват със служебното си положение.
  Финансирането и лансирането отново на схеми, които преди една година изложиха България по най-груб начин, искам да ви припомня сделката с “Булгартабак”, лансирането отново на подобни финансови спекуланти, отново лансирането на интересите на Лондонския княжески кръг и изместването на националните интереси на България не могат да бъдат нещо, което Парламентарната група на Коалиция за България ще толерира.
  Надявам се, че и Вие, господин председател, ще подкрепите нашите намерения.

  Призовавам ви в изпълнение на чл. 24, ал. 3 от Правилника на Народното събрание да свикате извънредно заседание на Комисията по икономическата политика на българския парламент днес с една-единствена точка: информация за приватизацията на БТК и в това заседание да участват: заместник министър-председателят Лидия Шулева, заместник министър-председателят Николай Василев и изпълнителният директор на Агенцията за приватизация господин Илия Василев – за да можем да разберем най-после кой на кого и какво продава за сметка на българската държава. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря, господин Овчаров.
  Преминаваме към две съобщения.
  На 24 февруари 2004 г. по парламентарни групи е раздаден обобщен проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, изготвен на основание чл. 68, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави предвид срока за писмени предложения.
  Второто съобщение:
  “До председателя на
  Тридесет и деветото
  Народно събрание

  ЗАЯВЛЕНИЕ
  от Надежда Николова Михайлова – председател на
  Парламентарната група на
  Съюза на демократичните сили

  Уважаеми господин председател,
  На 24 февруари 2004 г. беше взето решение за образуване на парламентарна група на СДС с ръководство, както следва: председател – Надежда Николова Михайлова, заместник-председатели: Валентин Илиев Василев и Христо Йорданов Кирчев.
  Моля да обявите в пленарно заседание Парламентарната група на СДС и нейното ръководство, както и да ги впишете в специалния регистър. Предоставям решение за образуване на групата.”
  Налице са, уважаеми народни представители, 13 души със собственоръчно поставените подписи на всички членове и ръководството на тази нова парламентарна група.
  Заповядайте по процедурен въпрос, госпожо Масларова.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Току-що в изявление от името на Парламентарната група на Коалиция за България господин Румен Овчаров Ви призова като председател на Народното събрание да кажете своето да или не по т. 24 от правилника на нашия парламент за свикване днес следобед на извънредно заседание на Комисията по икономическата политика. Вие сте длъжен, господин председател, да информирате Народното събрание за Вашето решение по това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Щях да го направя, госпожо Масларова, но не виждам председателя господин Валери Димитров.
  Няма го в София? Няма го в България.
  Щях да поговоря с председателя дали днес няма обявено редовно заседание на комисията и ако няма, щях да му разпоредя да събере комисията на извънредно заседание. Но сега чувам от ръководството на Парламентарната група на НДСВ, че господин Димитров е в чужбина.
  ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Има заместници.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Постъпили законопроекти и проекторешения. (Шум на недоволство от КБ.)
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост с вносители Юлияна Дончева и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси.


  Започваме с точка първа от приетата програма за тази седмица, а след гласуването точка първа става:
  ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ДАННИ ПО ТВЪРДЕНИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТ РЕЖИМА НА САДДАМ ХЮСЕИН В ИРАК.
  Само за ваше сведение искам да ви кажа, уважаеми народни представители, длъжен съм да информирам Народното събрание, че по този въпрос се водеха преговори с представители на всички парламентарни групи за състава, срока и конкретизиране на някои други технически данни за по-ефективна работа на тази комисия, включително и как да бъде сформиран нейният състав – дали на пропорционална или на паритетна основа. Консултациите бяха прекъснати, просто за ваше сведение съм длъжен да ви дам тази информация. Но тъй като Народното събрание прие да бъде първа точка, съгласно правилника съм длъжен да открия дискусията по точка първа.
  Заповядайте, госпожо Михайлова.
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Взимам думата като един от вносителите на проекта за решение и се обръщам към народните представители да подкрепят този проект, който внесохме на 21 януари 2004 г.
  Вярно е, господин председател, че един месец се водиха преговори между представителите на парламентарните групи в българския парламент, но тези преговори не доведоха до решение, а направиха нещо друго – в този един месец се направиха опити следите да се затулят за един от най-големите скандали, които се появиха в последните месеци, бих казала години, а именно – финансирането от режима на Саддам Хюсеин на Българската социалистическа партия и на лица, свързани с нея. В рамките на този един месец, в който се водеха преговорите, практически беше дадена възможност на президента на страната Георги Първанов, който, за времето, за което се твърди, че БСП е свързана с режима на Саддам Хюсеин, беше дадена възможност на настоящия президент с подчинените му служби да прави проверки, които обаче в нас оставиха съмнение, че не са извършени коректно. Разполагаме с информация, че тези проверки наистина не са били коректно направени.
  Парламентът е мястото, където би могло да се направи една ефективна преценка и събиране на данни, които да дадат възможност да стигнем до истината.
  Ето защо се обръщам към народните представители от всички парламентарни групи да подкрепят проекта за решение, който сме внесли, и да създадем парламентарна анкетна комисия, която в рамките на два месеца да направи проверка и да изнесе обективната истина – истината, която е необходима на цялото българско общество, истината, която ще покаже доколко коректно са правени проверките от службите, подчинени на президента Първанов, и доколко истината, изнесена в чужди вестници, е това, което е истина и трябва да разберем. За да може да стигнем до това, редно е комисията, която ще се състави, да бъде създадена на принципа на паритетно представителство на парламентарните групи – нито една политическа сила да няма мнозинство, тъй като изнесеното наистина е в интерес на цялата политическа система. Ако се докаже, че наистина има такава политическа корупция и купуване на съвест, то това трябва да се знае.
  Разбира се, трябва да се носи и отговорност, ако това е истина. Именно затова тази комисия трябва да бъде съставена по други правила – на паритетен принцип.
  Парламентарният съюз на Обединените демократични сили настоява председател на тази…
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Кой е този съюз?
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има го, господине, този съюз, проверете в регистрите, има парламентарен съюз, има Парламентарна група на Обединените демократични сили.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля ви за тишина!
  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Настояваме председателят на тази временна комисия да бъде представител от средите на Обединените демократични сили. Ние инициирахме тази проверка, ние поискахме изнасянето на истината и държим представителството и председателството на тази комисия да бъдат така, както ги предложихме. Имаме готовност да предложим имена и човек, който да оглави тази комисия, да излезе обективната истина наяве. Благодаря ви.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Има думата народният представител Николай Камов като вносител. Има няколко проекта.
  Заповядайте, господин Камов.
  НИКОЛАЙ КАМОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не се чувствам по никакъв начин обвързан с никакви консултации, макар че беше редно инициаторите и на третия проект, внесен по този повод, да бъдат поканени за консултациите.
  Още нещо искам да кажа. Смешно ми звучаха всички твърдения, но това е обичайно за нашите нрави в политиката – за това, че нашият проект за решение по някакъв начин отклонява вниманието от БСП. Уверявам ви, че Българската социалистическа партия научи за идеята от тази трибуна, когато беше гласуван Законът за политическите партии. Ние предложихме нашия проект, свързан с току-що гласувания от Народното събрание нов Закон за политическите партии. Ако са били искрени намеренията с този закон да се промени радикално партийната система, в частност и нейното финансиране, би следвало със същите гласове да бъде подкрепено и това решение.
  Изумително е как едни и същи хора, когато са на власт у нас, проявяват партийна надменност, надминаваща и световните образци, а когато са в опозиция, и особено в криза, каквато сега преживява СДС, проявяват партийна злоба. Защото нищо друго, освен дребна партийна злоба не е предложението да се разследва една партия, макар и спомената в пресата. (Шум и реплики в ПСОДС.) Това е факт, но няма никакъв факт и никакво доказателство в потвърждение на тази теза. Напротив, най-вероятното е в сделките с режима на Саддам Хюсеин да бъде замесена управляващата тогава партия. Най-вероятно е, защото корупцията, уважаеми господа, е присъща на тези, които са на власт.
  Аз бих обърнал изцяло призива на моя уважаван колега господин Асен Агов. Уважаеми господа, ако СДС не се притеснява от това да бъде разследвано дали няма някакви незаконни сделки от негово име или ангажирани с неговото име през този период, защо не подкрепите това решение? Ако СДС и ДПС, които през този период са били с различен статут в българската политика, се притесняват, нека да решим така този въпрос. Защото след броени дни нашата страна ще стане пълноправен член на Северноатлантическия договор. Всички искаме до края на тази година да се приключат преговорите. Ако ние не поставим на чисто най-голямото съмнение у нас, 60% от българите са убедени, че партиите се финансират от сивата или черната икономика, а сега се появяват съобщения и за подобни финансирания отвън. Което е в директно нарушение и на сега действащото законодателство.
  АНАСТАСИЯ МОЗЕР (ПСОДС, от място): Не всички, не всички.
  НИКОЛАЙ КАМОВ: Единственото принципно решение от тези, които са предложени тук, и човек трябва да бъде много предубеден, за да не го признае, е да се направи анкетна комисия за всички възможни случаи. Нещо повече, случаят с фондация “Демокрация” е толкова разпространен, толкова дискутиран в пресата, че елементарната справедливост и добросъвестност щом се прави подобна комисия, защото става дума също за финансиране, би следвало да го включи, както сме предложили ние като вносители.
  В този смисъл апелирам към уважаемите народни представители да не се поддаваме на традиционната нашенска възможност, когато някой, и то без да бъде доказано виновен, е поставен под съмнение, неговият политически противник да използва описаните от Алеко Константинов методи незабавно, без даже да се замисли. Ако ние всички се опитаме да бъдем отговорни пред конкретните възможни случаи, които дискредитират името на страната ни, не на партията ни, вие ще подкрепите нашия проект.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Записани са Николай Младенов, Валентин Василев и господин Абаджиев.
  Сега има думата господин Николай Младенов.
  НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ (ПГСДС): Благодаря Ви, господин председател.
  Какъв цинизъм, уважаеми народни представители, чухме преди малко! Какъв цинизъм! От редиците на партията, която най-вероятно е взела пари не само от Саддам Хюсеин, партията, която оглавяваше през 1999 г. протестите срещу нашите съюзници в НАТО, партията, която преди може би година или малко повече беше посетена от представители на една сръбска партия, част от чието ръководство в момента е в затвора за убийството на министър-председателя Джинджич, партия, чийто председател изпрати едно любовно, останало в аналите на историята писмо до Слободан Милошевич. Какъв цинизъм!
  От какво ги е страх? Страх ги е, че ако се направи анкетна комисия, тя ще открие, че документът, който е изнесен в иракския вестник, най-вероятно е истина. Освен това най-вероятно има много повече доказателства, които те не са успели да скрият през последните седмици, които доказват преките им връзки с режима на Саддам Хюсеин.
  Миналата седмица направих една справка и помолих министъра на икономиката и вицепремиер госпожа Шулева да ми даде справка за работата на българо-иракската икономическа комисия за периода от 1995 г. насам. Вътре има много интересни неща и аз като народен представител искам да предам тази информация, както и много друга информация, с която се съпътства тази справка, на една комисия в Народното събрание, която да разследва случая с Българската социалистическа партия, защото съм убеден, че тепърва предстои да излезе наяве цялата дълбочина на връзките между тях и режима на Саддам Хюсеин.
  В едно обаче господин Камов е прав и това е за връзките на управляващата партия с този режим. Да, господин Камов, на управляващата партия през 1996 г. Разровете се малко, сигурно имате архиви. Спомнете си статия в един вестник, мисля, че държавата беше Кувейт, в която се говореше за документ, доказващ договорености между българското правителство, оглавявано от Жан Виденов, и режима в Ирак, как да бъдат намерени начини за заобикаляне на ембаргото. Да, малко преди посещението, доколкото знам, на доведения син на Саддам Хюсеин в България.
  Няма толкова лесно да ви се размине и се надявам да не ви се размине толкова лесно. Защото именно няколко дни преди приемането на България в НАТО ние нямаме време да влизаме в Северноатлантическия алианс с двойни политически стандарти. Не можем да си позволим в българския парламент да има партия, която да е взимала пари от режима на Саддам Хюсеин.
  Знаете ли как беше открито заседанието на сръбския парламент? Ваши колеги и приятели, сред които и господин Шешел, при откриването на заседанието на демократичния сръбски парламент се обръщат към представителите на дипломатическата общност, поздравяват ги и казват, че искат специално да поздравят посланика на Република Ирак – посланик на Саддам Хюсеин, чийто народ заедно със сръбския народ се е борил срещу световния империализъм. Ами, те поне са честни. Кажете си го и вие най-накрая. (Единични ръкопляскания и възгласи в ПСОДС.) Те поне са честни в това, което правят.
  Защо трябва да ни заблуждавате на едно ниво, че подкрепяте някакъв национален консенсус за НАТО, а междувременно да го подкопавате, да подкопавате стабилността на този консенсус на ежедневно ниво и да се опитвате да скриете дълбочината на вашите връзки с терористичните режими по света, които са известни на всички? Ами, аз няма да се учудя, че ако освен от Саддам Хюсеин и от Милошевич вие сте взели пари и от други недемократични режими на този свят. Взимайте откъдето искате, няма нищо лошо, обаче не го правете в името на България и не заплашвайте по този начин името на нашата родина. (Шум и реплики в блока на КБ.)
  В този смисъл като съвносител на това решение призовавам народните представители да го подкрепят, да го гласуваме днес, за да се създаде тази комисия, да ъ се даде пълно право да разгледа информацията по случая и Народното събрание да призове и излезе с призив за ембарго за всяка друга институция, която смята да се занимава с този случай, да не се занимава с него некоординирано, без комисията, която ще бъде създадена днес. Защото иначе вашият президент, който в момента е назначил за шефове на службите ваши хора, чийто роднини членуват във вашия Партиен съвет, не може да се разчита, че ще предостави обективна информация по случая, най-малкото, защото той е засегнатата страна.
  Затова призовавам народните представители да подкрепят проекта и комисията да започне да работи в най-кратки срокове. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: За първа реплика има думата господин Камов.
  НИКОЛАЙ КАМОВ (КБ): Уважаеми господин Младенов, съжалявам, но тъкмо към мен трудно можете да отправите тези думи. Достатъчно известна е моята позиция спрямо правителството на Жан Виденов. Нещо повече, заради този подход аз съм напуснал БСП.
  Кой е двойният стандарт? Това, което вие се опитвате да покажете и адресирате към един хипотетичен, чисто хипотетичен случай, защото особено от българската преса всеки ден могат да се вземат какви ли не поводи за подобно нещо. Или подхода, който ние предлагаме, аз ще ви прочета текста – това не е двоен стандарт, това е принципно отношение.
  Точка втора от нашия проект гласи:
  "2. Проучването да започне с публикуваните данни, свързани с финансирането на фондация "Демокрация" и публикациите в иракската преса за финансиране на БСП чрез сделки с иракски петрол от режима на Саддам Хюсеин."
  Това е нашето предложение. Ако няма двоен стандарт, вие по същия начин, да не кажа, че сте и партийно заинтересовани в момента, да разследвате случая за фондация "Демокрация".
  Ако питате мен, този случай е много по-скандален от предположението за Ирак. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: За втора реплика има думата господин Агов.
  ПЕТЪР АГОВ (КБ): Благодаря, господин председателю.
  Уважаеми колеги! Постепенно ние сме на път да превърнем този проблем в един фарс и то благодарение на някои народни представители, които очевидно искат по един непринципен, неморален начин да експлоатират един проблем, който не е доказан и остава да виси само като едно съмнение, като едно писание, което не беше потвърдено по никакъв начин.
  Преди да започна по същество обаче, искам да отбележа следното. За разлика от някои хора, расли под крилото на бившата БКП, използвали всички възможности и привилегии, които тази партия е давала, аз съм от съвсем друго съсловие. И затова, когато се говори за принципи, когато се говори за морал, ние трябва да се стремим да ги докажем пред собствения си народ, който ни е довел тук.
  Затова аз подкрепям предложението на господин Камов – да бъдат включени и паралелно да бъдат разгледани всички онези проблеми, свързани и с въпроса за иракския петрол, и с фондация "Демокрация", където беше признато, че парите са получени и не само получени, но и похарчени.
  Иначе, уважаеми колеги, както казах в началото, ние ще продължим да превръщаме във фарс това, с което се занимаваме. А народът ни, който ни гледа оттук, ще го нарече с обикновени думи. В българския език това се нарича дебелоочие, а нашите колеги от ДПС го наричат тепегьозлук.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря ви.
  За трета реплика има думата господин Петков.
  РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Когато говорим за двойни стандарти, ще кажа няколко думи, с които навярно ще зарадвам едно от двете СДС-та.
  Говорейки за двойни стандарти, трябва да сме наясно…
  ВАСИЛ МАРИНЧЕВ (ПСОДС, от място): Това изказване ли е или реплика?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Реплика към господин Младенов.
  РУМЕН ПЕТКОВ: Трябва да сме наясно, че цялото СДС вземаше пари от Майкъл Чорни, че цялото СДС вземаше пари от изгонени от България бизнесмени, и то правителството на СДС и цялото СДС ги харчеше с еднакъв хъс и настървение…
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): А вие от търговските си дружества.
  РУМЕН ПЕТКОВ: То не си даваше сметка, че освен двойни стандарти не може и не бива да има двоен морал.
  РЕПЛИКИ ОТ ПСОДС: Максуел, кажи за Максуел!
  РУМЕН ПЕТКОВ: Защото всички пари, които са източвани от ДДС, са точени на гърба на българския народ. Всички пари, правителството на СДС чрез свои фирми, чрез роми и т.н., и т.н. крадеше юнашки и организирано на гърба на българския народ.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСДОС, от място): А външнотърговските дружества?
  РЕПЛИКИ ОТ ПСОДС: Максуел, Максуел!
  РУМЕН ПЕТКОВ: Относно фразата "вашият президент". Президентът е на всички български граждани и той е избран по един убедителен и недвусмислен начин.
  Аз добре разбирам вашата завист, защото в основата на СДС стоят завистта и омразата.
  Бих искал още веднъж да акцентирам вашето внимание върху предложението на господин Камов. Нека да бъдат проверени всички политически партии, за да сме с чисто лице пред обществото. Нека да се види кой колкостотин хиляди долара е получавал не само от Майкъл Чорни. Нека да бъде проверен и Максуел, нека да бъдат проверени всички живи и мъртви, а при мъртвите вие с общи усилия си изпращате вашите СДС-та, но това е ваш проблем.
  В крайна сметка започвам да стигам до извода, че са прави тези, които твърдят, че по-страшно от бивш комунист и от роднини на бивши комунисти няма. Това е близко до един процес, останал отдавна в историята. (Ръкопляскания от ПСОДС.)
  АНАСТАСИЯ МОЗЕР (ПСДОС, от място): Това не е по правилата. (Неразбираеми реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря ви.
  За дуплика има думата господин Младенов. Имате три минути за Вашата дуплика, господин Младенов.
  НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ (ПГСДС): Съжалявам, че толкова много се засегнахте, че чак три реплики трябваше да организирате набързо.
  Искам да се извиня на господин Камов. Разбира се, аз много добре си спомням, че той беше в Евролевицата, но в крайна сметка всички правим собствения си избор за партията, към която принадлежим съзнателно, на базата на нашите разбирания за света. Виждаме къде Вие седите в момента и явно там Ви е мястото.
  Искам да кажа на Народното събрание в подкрепа на искането за сформиране на тази комисия, че нямаме основание да се съмняваме, че списъкът е невалиден. Най-малкото, един човек от този списък вече е изваден от британския парламент, именно защото е вземал пари от иракския режим. (Неразбираеми реплики от КБ.)
  Защо английският депутат от Лейбъристката партия може да бъде изваден оттам, разбира се, чрез подставени фирми, а ние да не смятаме, че Българската социалистическа партия не е правила същото? Нека да го изясним.
  Аз нямам нищо против всички партии да се разследват, но нека да не прилагаме вашите маниери от 1944-1947 г., когато мои роднини от тази зала са били изведени от вашите народни представители и са заведени в лагерите на България. И тук има хора, които много добре си спомнят това. Това е от същия този период, когато вие изваждате един проблем и го превръщате в проблем на всички. Вие имате проблем, уважаеми господа отляво. Вие сте взели пари от Саддам Хюсеин. Докажете, че не сте ги взели.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Докажете, че сме ги взели.
  НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Те може да не са ви ги дали на централата, но може би вашите генерали са ги взели, а на вас само са ви платили тока на “Позитано”. Не знам какво точно са направили. Нека да направим тази комисия, да разгледаме този случай. Разбира се, ако всичко се докаже, ще трябва да бъде понесена съответната политическа отговорност. Ако се опровергае – още по-добре за България. Ще падне едно голямо черно мазно петно, което вие в момента сложихте върху името на България преди приемането на страната ни в НАТО.
  Затова, уважаеми господин председател, правя процедурно предложение да прекратим дебата, да преминем към гласуване и да вземем решение дали ще направим или няма да направим тази комисия. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Това не може да се направи, съгласно правилника, защото всяка парламентарна група има определено време. Докато това време не се изчерпи или няма желаещи да вземат участие в дискусията, аз не мога да прекратя дискусията по приемането на проекта за решение.
  Има думата за изказване Валентин Василев.
  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (ПГСДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Дълги години България беше обвинявана във връзки с тероризма, че финансира терористични правителства и организации по света, че им предоставя оръжие, че помага те да вземат властта и да съставят правителство. Това беше, за съжаление, името на България през този период и не случайно днес дълговете на други страни към България са именно от такива страни – от Либия, от Ирак, от Виетнам, от Куба и т.н., и т.н.
  От 1990 г. насам всички ние заедно се опитваме стъпка по стъпка да изчистим това петно от авторитета на България. И днес, когато ние вече сме членове на антитерористична коалиция, когато наши войници се борят срещу тероризма и загиват, дават живота си в тази борба, ние сме длъжни отново да продължим да пазим това име. На нас ни предстои да станем членове на НАТО, членове на Европейския съюз. Тук не става дума само за Българската социалистическа партия. Тук отново е хвърлено петно върху името на България, защото вестниците пишат: “български фирми”. Този вътрешнопартиен, вътрешнополитически въпрос е важен, но той не е толкова важен, важно е името на България. Важно е ние като институция да изчистим това петно и да заявим, че не парламентът, не правителството, бихме се радвали дори ако не Българската социалистическа партия, ако можете да докажете това нещо.
  Ето защо аз не приемам опитите да бъде изместена тази тема. Защото днес ние трябва да отговорим точно така, както отговарят и други страни, както отговаря и Великобритания, както се правят разследвания в много други страни. Колкото по-бързо направим това, толкова по-добре за България. И ето защо аз призовавам тази комисия да бъде съставена и да действа възможно най-бързо, най-коректно и най-точно именно така, както беше гласувано. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Реплики няма.
  Заповядайте, имате думата.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Щем не щем трябва да констатираме, че дневният ред на българския парламент се определя от някаква иракска многотиражка. Питам се защо е така? Причината очевидно се крие, поне според мен, в политическия слугинаж, в слугинския комплекс на разпадналия се вече Съюз на демократичните сили, който, за съжаление, е обхванал и част от колегите от НДСВ. С огорчение трябва да кажа, че приживе СДС често е действал като пета колона на чужди интереси. (Смях в ПГСДС и ПСОДС.) Като добре дресирани пудели въртяхте услужливо опашка винаги, когато ви подсвирне чуждестранният чорбаджия. Ако това беше само за сметка на СДС, това поведение не би било фатално. За съжаление, то по-малко засяга БСП, но уязвява твърде много българското достойнство.
  Логиката на иракската афера, уважаеми колеги, е следната. Когато се оказа, е няма оръжие за масово поразяване, някой публикува някакъв списък. Когато се оказва, че няма автентични документи, появиха се на бял свят някакви ментета. Когато всички разбраха, че те са фалшиви, тогава може би ще се намерят някакви свидетели. Ако свидетели не се намерят, може би ще проговори Саддам Хюсеин. Ако не поговори Саддам Хюсеин, може би ще проговорят неговите двойници. И когато дори всичко това да не се случи, от храсталака ще изскочат безпризорните депутати Димитър Абаджиев, Николай Младенов или пък кралят на крайбрежната приватизация Валентин Василев.
  Слушайки ги човек разбира...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Времето за реплика изтече, господин Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Не, не е реплика, а е изказване.
  Слушайки ги човек разбира защо синята идея деградира до обикновени сини прашки, зад които сега господата от СДС, тези последни самураи, се опитват да скрият политическата си голота. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте за реплика, господин Кирчев.
  ХРИСТО КИРЧЕВ (ПГСДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Пантелеев, уважаеми колеги! Не става въпрос тук да се замерваме с обидни епитети, които показват слабостта на аргументите и слабост на морала. Нека да се чуем. Едва ли в тази зала някой е убеден, че лично господин Пантелеев е правил тези работи, или господин Овчаров. Нека да не бързаме да се обвиняваме. Но вие знаете отлично, много добре знаем, половин България знае, че открай време, от дълго време Държавна сигурност и техните служители, с които, за съжаление, вие поддържате връзки, вие знаете това нещо, са внасяли петрол, чрез наркоканали са изнасяли оръжие, това го разправяха надълго и широко, вие го знаете. Знаете за служителите от Тексимбанк, който наказахте, Бог да го прости бай Георги Найденов и другите. Знаете тези неща и тези канали съществуват до ден-днешен. Затова беше награден и господин Манджуков – за големите му подвизи за България ли? Награди го вашият президент за тези неща, приятели. Недейте подскача, недейте нарича СДС такива и онакива. Това не са аргументи, това е слабост.
  Вие знаете много добре, че от СДС нито аз, нито госпожа Мозер от ОДС има канали, нито господин Костов, който денонощно тук нападате. Знаете това нещо. И нека да видим тези канали и да разберем съществуват ли, защото наистина, както се казва, те са петно за България. Защото вие знаете в световната политика никой не казва Кирчев от ОДС, еди-кой си от БСП и т.н. Да видим с кого са свързани тези канали. Вие знаете, че съществуват. Отлично ги знаете. И днес работят. Знае се това нещо. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря. Желаете ли дуплика, господин Пантелеев? Заповядайте.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Аз споделям желанието на господин Кирчев да изчистим петната. Ако не можем да ги изчистим с химическо чистене, нека ги изрежем. Но, господин Кирчев, това усилие вече е направено. И фактите са налице. И те отхвърлят тезата, че има замесена българска политическа партия. Това показаха констатациите на българските специални служби. (Шум и реплики от ПСОДС и ПГСДС.)
  Колкото до вашия афинитет за разкриване на истината, искам да ви припомня, че в миналия парламент ние около 50 пъти предлагахме да бъде създадена една комисия, която да разследва приватизацията, включително, господин Василев, и крайбрежната. И тя беше отхвърлена от СДС. И обстоятелството, че тогава СДС си затвори очите за това наше предложение и го подминаваше с глухо мълчание, отхвърляйки го, днес е причината за неговия разпад. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Има думата Димитър Абаджиев.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! След вътрешните вълнения на господин Пантелеев, нека все пак да припомним фактите такива, каквито бяха и които дадоха основание да се предложи създаването на такава комисия.
  Преди повече от месец в иракския вестник "Ал Мада" беше публикуван списък на лица и организации, които са били финансирани чрез петролни сделки от бившия режим на Саддам Хюсеин. В този списък фигурираше името на Българската социалистическа партия. Парламентарно представена политическа сила в българския парламент! И нека да напомня, че никой тогава в публикациите в световната преса не е твърдял, че става въпрос за директно получаване на пари от тази организация или от тези организации, а за реализиране на печалби от фирми чрез тези сделки, които фирми са финансирали по един или друг начин тази партия, било то на предизборна кампания или по друг начин.
  След това тук беше на посещение иракският външен министър, който ние изслушахме в Комисията по външна политика, отбрана и сигурност. Искам да припомня какво каза той: "Иракският вестник "Ал Мада" е авторитетен иракски вестник, един от най-авторитетните, чийто главен редактор е виден деец на Комунистическата партия в Ирак, когото ние уважаваме и нямаме основание да се съмняваме в тези публикации." "Освен това - казва той – известно е както на хората в Ирак, така и на световната общественост, че режимът на Саддам Хюсеин чрез петролни сделки купуваше съвестта на политици и на цели организации." Още нещо добави той на наш въпрос – че има много по-фрапиращи доказателства по тази тема, които обаче са предмет на държавна тайна и се разкриват по определена процедура. Тогава господин Ангел Найденов, който се изказа от името на Коалиция за България, увери иракския външен министър, че Българската социалистическа партия е била много за това да се разкрият всички данни, да се разкрие цялата истина, защото за нас било важно това да стане, да се изчисти това петно. Защото България влиза само след два месеца в НАТО. Защото България е част от тази антитерористична коалиция.
  Добре, след всички тези данни и след всичко това, което чухме и от иракския външен министър, естественото поведение на българския парламент като висшата държавна институция беше да избере моментално такава комисия, за да може тя да провери всичко, тя да поиска тези данни от иракските институции и тя авторитетно да излезе със заключение. И това заключение, тази истина ще бъде от полза и ще засили авторитета както на България, така и на самата Българска социалистическа партия.
  Оттук нататък започна отлагането на комисията. Нека да проследим логиката на твърденията. Тук господин Румен Петков прави сравнение между различни твърдения за това, че правителството на Обединените демократични сили е получавало пари от известния бизнесмен Майкъл Чорни. Нали така? Твърдения, които документално бяха опровергани. Но каква е логиката? Това правителство е получавало пари, а го е изгонило, тоест, забранило му е достъпа до България. Твърденията за Българската социалистическа партия от медиите, които не са опровергани, от иракския вестник, са налице. Българската социалистическа партия какво поведение имаше? Последователно тя беше категорично против действията на световната коалиция в Ирак. Тя последователно изпращаше делегации и демонстрираше приятелското си отношение към иракския режим. Тоест, самото поведение на партията засилва съмненията. И за да бъдат опровергани, най-нормалното е да се избере такава комисия.
  Другото твърдение или другият аргумент е за службите, на които президентът бил възложил да направят проверка. Този президент Георги Първанов е бил председател на същата тази партия през този период. Нормално е той да бъде едно от лицата, които са заинтересовани. Защото към този момент той е бил председател на тази партия, службите се назначават от него. Най-сигурният начин да се опровергае всичко е назначаване на комисия от парламента.
  Аз искам да декларирам от тази трибуна, че ние разполагаме със средства и ще предложим средства и механизми, чрез които да опровергаем изводите на службите, които са направили т.нар. заключение по този скандал. И ще предложим такива средства.
  Затова нека да се гласува предложението за създаване на комисия. Това ще бъде в интерес на всички. Още повече и най-вече на Българската социалистическа партия.
  Тук отварям още една скоба. Вашият член на Висшия съвет на БСП Захари Захариев призна, че неговата фирма е участвала с един милион барела и попита къде са другите единадесет. Значи вече има такива признания за реализиране на печалби от фирми, които са близки с вас. (Реплики от КБ.) Опровергайте ги. След като Вие сте толкова сигурен, гласувайте за тази комисия. Нали сте спокойни?
  Затова нека да гласуваме това предложение, за да може българският парламент да извърши своята проверка и тогава да излезе с изводи, които ще бъдат важни за България, която само след броени месеци, отново повтарям, ще стане член на НАТО. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Абаджиев.
  Има думата за изказване народният представител Петър Мутафчиев.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Трябва ли да има комисия в парламента, когато има някакви съмнения, без значение за коя политическа сила става дума, за нейното финансиране? Говоря за съмнения. Разбира се, че трябва да има.
  Но когато от тази трибуна се говори с конкретни обвинения без да има доказателства за това, поражда едни други съмнения, че целта, включително на вносителите, не е да излезе наяве истината, а да се прави политика от това. И аз наистина гледам, уважаеми господа отдясно, на вас с доста сериозно съжаление и ще ви обясня защо. Защото вие се опитвате, заедно с вас, с проблемите, които имате, с пропастта, в която попадате – и официалното ръководство на СДС, и новата политическа сила, която трябва да прави политика, за да се формира, начело с Иван Костов – се опитвате да увлечете държавата.
  Аз, в края на краищата, се чудя защо вие, след като говорите за морал, разбирам нов морал, надявам се няма да е като на НДСВ, само да се казва, а да няма реалност. Но, като говорите за нов морал, защо оттук все членове на фондация "Демокрация" – госпожа Михайлова също беше член, господин Абаджиев също, господин Костов – говорят за морала и за чистотата на финансиране на политическите партии. Говорим със слухове.
  Да, в един вестник е пуснато едно недоказано твърдение, което слага петно на БСП и ние го казахме. Но в една телевизия – и то уважавана българска телевизия – беше казано ясно и изразено съмнение, че парите, които пристигат в България от Майкъл Чорни, са пари от пране на наркопари. Това е. Значи излиза, че вашата фондация, тъй като там е доказано ясно с документи, че е била финансирана, е финансирана тогава от наркопари.
  И аз Ви питам, уважаеми господин Костов и уважаема госпожо Михайлова, какъв е проблемът да се съгласите да се проверят политическите партии, включително и това ваше финансиране, включително и твърденията за БСП в една комисия? Защо е този двойнствен стандарт? Ако искате да излезе цялата ни страна чиста, виждам, че сте загрижени включително и за държавни институции, за президентство и т.н., излезте първо чисти вие. Истинският демократ е такъв – очисти себе си, за да можеш да претендираш, че другите са чисти.
  Аз не мисля, уважаеми дами и господа, че вие сте чисти. И това, че господин Абаджиев казва: "Виждате ли, доказателствата се разсеяха и няма ясни доказателства", не, господин Абаджиев, фондация "Демокрация" е доказано, че е финансирана от Майкъл Чорни с 200 хиляди. И може би това не са единствените пари. Вие знаете колко повече са. Това може да го каже Иван Костов и Вие можете да го кажете, и Муравей Радев може да го каже.
  Затова ви моля, в името на морала, за който вие пледирате, поизчистихте, поизмихте си лицето, а сега в името на новия морал ще ви моля: бъдете така добри, за да докажете, че и вие желаете да разберете имало ли е чисто финансиране или не и в Съюза на демократичните сили. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин Абаджиев, заповядайте за реплика.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Уважаеми господин Мутафчиев, по отношение на твърденията за фондация “Демокрация” аз казах няколко думи, очевидно не сте внимавали в последователния начин, и то документално, с който се опровергаха досегашните твърдения и документи дали тази фирма е на Майкъл Чорни.
  Аз искам да Ви попитам: нима Вие твърдите, че най-големият футболен клуб в България е финансиран с пари, които са резултат от пране на наркотици, от наркотрафик. Нима това твърдите Вие днес?
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Не го твърдя аз.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ: Питам Ви. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Дуплика има ли или няма? Реплики?
  Две реплики – на господин Мутафчиев и господин Соколов.
  Заповядайте.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Мутафчиев! За вас е много изгодно да правите такива отклоняващи маневри. Въпросът за претенциите на Майкъл Чорни, че е дал пари на фондация “Демокрация” е съвсем ясен вече. Оказа се чиста фалшификация. Включително публикациите във в. ”Труд”. Нали видяхте двата документа? Кой има нужда да фалшифицира документи? Този, който знае, че истината не му служи. Освен това тези 200 хил. долара са осчетоводени, знае се за какво са употребени. От фирма, която не е на Майкъл Чорни, господин Овчаров.
  ИРИНА БОКОВА (КБ, от място): Чия е тя?
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз искам да припомня на БСП, че вие имате богата традиция да взимате пари по нечестен начин. Тук е господин Румен Петков. Забравихте ли случая Акрам? Да ви го припомня ли?
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): О-о.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, да, о-о, господин Овчаров, о-о.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Знаеш ли колко неща ще ти припомня?
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да ви припомня ли тези 300 хил. марки, с които беше заловен синът на иначе уважавания Николай Добрев на границата? Отидоха у вас.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Къде отидоха?
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: В БСП.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Сериозно?
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, най-сериозно. Колкото и да ви е смешно.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля! Моля, не влизайте в диалози! Моля Ви!
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Много са тези случаи. Неслучайно господин Манджуков беше награден за развитие, забележете, на отношенията с народите от ОНД. Оказва се, че не е било за развитие на отношенията на България с ОНД, а развитие на отношенията на БСП с режима на Саддам Хюсеин. Това е истината. Ще трябва да я преглътнете. Ако се опровергае това, всички ще бъдем доволни. Лично аз се съмнявам, че ще се опровергае. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Втора реплика – Христо Кирчев.
  ХРИСТО КИРЧЕВ (ПГСДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Мутафчиев! Съжалявам, че един млад човек като господин Мутафчиев го изкарват на редута. Може би той едва ли се е занимавал с такива петролни афери.
  Сега постоянно се занимаваме с фондация “Демокрация”. Доколкото на мен ми е известно, там има прокурорска проверка – нека да не отнемаме прерогативите на съдебната власт и постоянно да раздуваме. Просто и да искаме, тук не можем нищо да кажем.
  Има нещо друго, уважаеми колеги от БСП, този петролен проблем е международен. Пуснете CNN, аз знам, че имате хора, които говорят английски, пуснете Euronews – по него време видях колко много засегнати депутати, министри по цяла Европа изведнъж подскочиха. Явно това е един огромен международен проблем. Преди малко, когато правих реплика, ви казах – това остава върху името на България. Това не остава върху името на Мутафчиев, Кирчев и т.н. Нека това нещо да се разследва, парламентът да излезе с едно становище и международната общност да каже – ето, вижте, българският парламент излезе със становище по този въпрос.
  Ние не сме се събрали тук да вдигаме някаква клада и в момента да горим няколко човека от БСП, които като Митко Палаузов и като Александър Матросов са излезли да водят някаква битка, да спасяваме честта на БСП. Тук са: БКП, БСП, стари връзки на Държавна сигурност – отлично знаете, че съществуват и до ден-днешен. Съжалявам, че младо момче като господин Мутафчиев го изправят тук още с пионерската връзка да защитава Държавна сигурност.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Тя, че ми е червена, е червена, но не е пионерска.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Искате ли думата за дуплика? Заповядайте.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): За мен е удоволствие да отговоря. Че връзката ми е червена, господин Кирчев, червена е, и Вашата е такава, но не е пионерска. Въпросът е много сериозен и аз най-напред ще отговоря на господин Абаджиев.
  Не аз твърдя, че тези пари са такива и не Вие твърдите, надявам се, че БСП е била финансирана от Саддам Хюсеин чрез петролопари. Това го твърди един вестник, а за наркопарите го твърди един журналист в национална телевизия.
  Аз обаче искам да ви попитам, затова не обвинявам никой футболен отбор: защо вие изгонихте точно спонсора на този футболен отбор от България, вероятно защото парите му са били чисти и е нямало никакво съмнение към него? Защо питате мен, аз питам вас, защото вие бяхте управляващи.
  По отношение на репликата на господин Соколов. Уважаеми господин Соколов, аз честно да ви кажа, се учудвам по какъв начин в момента върви защитата на това: виждате ли, при нас нямаше никакъв проблем. Вие, СДС, се разделяте за 1200 други неща, но по отношение на фондация “Демокрация” вие мислите единни. Защо? Защото всички бяхте финансирани оттам, защото знаете какъв е проблемът. Защо сте единни там – и вие, и Надежда Михайлова, и всички останали? Това е проблемът. Ако искате и това петно да се изчисти от вас, бъдете така добри като нас - да гласуваме заедно за проверка на политическите партии, както е предложено от Николай Камов, и да решим този въпрос.
  Уважаеми господин Кирчев, само една дума искам да Ви кажа. Вие, доколкото разбрах, сте избран в ръководството на Съюза на демократичните сили. Надявам се, че ще останете принципен, какъвто бяхте като народен представител, и няма да се промените като ръководител в СДС. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Давам думата за изказване на народния представител Гиньо Ганев.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): Вярно е, уважаеми господин председателю, че парламентът е място за говорене, но не небрежно и не всичко, и от всеки – който както намери за добре.
  Списък, в който е уличена Българската социалистическа партия. Кой ви дава право да твърдите, че това трябва да се транспортира върху името на България и, понеже имало в списъка български фирми, пак заради България, защото ще влизаме в НАТО, това трябвало да бъде опровергано или пък не. Нещата се свеждат до финансирането по един или друг начин на една българска партия. Тука е прав господин Камов, че когато става дума именно за финансиране на партии, около което финансиране като метод има много големи подозрения, да се направи една парламентарна комисия. Какво страшно има в това? Парламентарната комисия няма да измести съда. Аз се чудя на някои хора тук - така лесно да говорят и с такава ниска проба на аргументи. Имаме данни, господин Абаджиев, имаме средства, аз помислих да не са финансови, и всичкото това не се дава там, където трябва - на съответните органи, да има комисия – ние там ще кажем.

  В България има институции. Ако някой народен представител има справки – някои твърдят това, друг имал достатъчно данни, трети имал други познания, да ги даде на съответните институции. Но тук една парламентарна комисия, която ще има чисто политически характер, трябва да бъде с предмет на дейност финансирането на партиите, защото върху това е съсредоточено вниманието на обществото днес. Дали се казва Фондация “Демокрация”, Майкъл Чорни или пък този списък, според мен няма никакво значение. Искате за всяко поотделно да правим парламентарни комисии ли? Аз имам чувство, че тук се говорят спомени от други балове. Шешел бил казал… Е, добре, какво общо има това с нашия проблем тук?!
  И аз виждам отново да се възражда едно отвратително противопоставяне, което гази българските възможности за по-добър живот. Трябва да се направи комисия. Тя да бъде в духа на това, което предложи господин Камов, защото темата е именно финансирането на партиите.
  Е, как да бъде председател на тази комисия член на СДС?! Не чувате ли какви аргументи се излагат? Какъв обективен председател може да бъде той, който казва, че имал едно сако с много джобове като илюзонист и оттам щял да вади всеки момент данни, справки или други средства. Това е несериозно. Да, нека тази комисия да бъде на паритетни начала, но с широк предмет и начело на комисията да се сложат председател и участници в нея – хора, които няма да ни занимават с друга музика, освен с музиката на българските партии – сега, днес, а може би и утре, защото сме пред избори.
  Колкото се отнася до това, че казах, че тук се разказват спомени от други балове, в които са се танцували валсове, аз си спомням, приятели, тази песен за последния валс, която също не се оказа последна, валсът също не се оказа последен, защото тези дни се играе от СДС по един много различен начин. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата за реплика Петър Жотев.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ганев, възразявам срещу Вашето изказване. Не съм съгласен с него, въпреки моите уважения към Вас. Темата на обществото не е финансирането на партиите, въпреки че това сигурно е важен въпрос. Създаден е международен скандал, в който е въвлечена българска партия. Това не е работа само на тази партия. Аз много съжалявам когато която и да е българска партия се въвлече в международен скандал. Господин Ганев, според мен Вие не сте прав. България е въвлечена чрез една от основните политически сили в България. Това е реалността. В международната общественост се задават въпроси. Кой ще отговори на тези въпроси, ако една българска институция не се произнесе максимално компетентно? Едва ли ще може да направи такова разследване, което да отиде докрай и да покаже с цифри, с данни и факти какво точно е ставало. Защото тази дейност по принцип едва ли е била прозрачна. Защо трябва да товарим комисията с предмет на дейност, който ще обхване около 300 партии? Ами малките партии, които не са сега в парламента, с тях какво става? Това ли може да бъде предметът на тази комисия? В никакъв случай! Има дневен ред – един скандал, според мен ясно дефиниран. Това е петролен скандал. Много се надявам и ще бъда щастлив, ако БСП излезе абсолютно чиста от този скандал, защото като народен представител ми тежи, а и мои колеги най-вероятно са без никаква заслуга и никакво отношение към това нещо. Депутатите тук едва ли са се занимавали с петрол. Това е абсурд! Ние трябва да подкрепим тясна комисия, с ясен предмет на дейност – изчистване или потвърждаване на фактите около този петролен скандал. Надявам се час по-скоро тази комисия да каже: “Нищо не се е случило”.
  А кой ще бъде председател на тази комисия? Аз нямам отношение по този въпрос. Но защо да не бъде от СДС, защо да не бъде от която и да е партия?! Това ще го разберем. Основното е да подкрепим идеята за комисия с ясен предмет на действие. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин Ганев, ще се възползвате ли от правото си на дуплика? Заповядайте.
  ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): Думите ми бяха ясни. Не може от една парламентарна комисия да се иска повече от това, което тя може да даде по регламент и по традиции. Някой казваше тук: “Има становище на специалните комисии, но ние не му вярваме, защото те са при президента”. Е, какво да направи тази парламентарна комисия?! Да навлезе в детайлите на работата на специалните служби ли?! Това не е ли несериозно?! Това ли искаме?! Ние искаме комисия с политическо съдържание и понеже няма никакво съмнение, че двата скандала – щом искате, и аз така да ги нарека - са равнопоставени от гледище на живота на партиите, какво пречи те да бъдат съединени в тъкмо политическия аспект на всичко това, за което говорим тук?! Другото е работа на съдилища, на прокуратура и т.н. Повече от парламентарната комисия не можем да искаме. Но вие искате да говорите тук каквото намерите за добре, за да служите на други говорители, на публика, избиратели и т.н. Парламентарната комисия няма такава цел.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата за изказване господин Йордан Нихризов.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми колеги от БСП, по времето на социализма имаше един много хубав анекдот, в който един нашенски комунист спорел с американец. Когато на нашия комунист му свършвали аргументите, той допирал до едно и също нещо: “Ами Вие защо биете негрите?”. Изглежда такъв подход сте решили да приемете като защита вие и сега. Само че времето е отминало. Има залепено едно мазно леке върху авторитета на България. Ако не разбирате това, ще ви припомня, че Ирак дължи на България над 1 милиард, натрупан по ваше време. Когато стана въпросът за публикацията в иракския вестник, от иракска страна беше казано, че ще се търсят виновните за този скандал от иракска страна и съответно Ирак ще търси възмездие за нанесените му щети. Така че ако не разбирате как е замесена България посредством вашето име, вие сте прави да си отстоявате каквато искате позиция.
  Интересно е нещо друго – че вие се позовавате на становища на специални служби, които кой знае защо са подчинени на този човек, който на времето е оглавявал вашата партия.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Уважавай институциите! Този човек е президент на България!
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ: Аз се учудвам след изказванията на господин Захариев как някои служби успяха да открият Ирак на картата. Защото и това можеше да се появи в нашата преса.
  Единственият сериозен начин е ние да поставим нещата на решението на една парламентарна комисия.
  Госпожо Масларова, аз виждам кой Ви защитава. Защитава Ви например Вашият коалиционен партньор господин Агов. Бих се обърнал към него. Господин Агов, спомняте ли си преди две години, когато аз Ви попитах защо не сте внесли вноските в Социнтерна, друг представител на БСП – господин Първанов, през м. март 2001 г. каза, че 20 хил. долара не са проблем за партия като БСП. Откъде имаше парите БСП да плаща чужди дългове – на БСДП? Уважаеми господа и дами от БСП, въпросът остава да виси във въздуха.
  Бих припомнил и нещо друго. Не замесвайте много проблеми в един, за да не се получи никакво решение. Защото ако трябва да отворим страницата на истината, аз бих попитал: къде отидоха външнотърговските дружества преди 1989 г.? Защо да не направим комисия и за тях? Аз лично съм съгласен. (Шум в блока на КБ.) Предполагам, че и вие също.
  Нека това да бъде конкретната комисия по конкретния повод. Тогава ще излязат може би наяве много неща, които се случиха в България за тези години. Тогава ще се види как се появиха първите милиони на видните бизнесмени, как се появиха т.нар. кредитни милионери, как се появиха онези собственици на банки, които след това набързо фалираха до 1997 г.

  Уважаеми дами и господа от БСП! Когато една партия е съгрешила, тя трябва да направи съответната ревизия на действията си. Когато една партия смята, че не е съгрешила, трябва да възприеме напълно резонно една проверка, а не да бяга и да се опитва да размие въпроса. Ако можете да кажете нещо за СДС, то за Българската социалдемократическа партия не можете да кажете, защото и 50 долара за нея са твърде голяма сума, когато ги събира от членовете на тази партия. Докато за вас това, което стои в момента, е съмнението.
  Аз зная отлично, че на “Позитано” № 20 в мазето нямате резервоар, в който Саддам е наливал петрол, и вие не сте точили от него. Но и вие отлично знаете, че по света има доста фирми, с които могат да се правят съответните дарения на специални хора и специални организации.
  Така че не бягайте, уважаеми колеги, от проблема, а го поставете, ако действително считате, че сте една реформирана партия. Защото вътре може да излезе и съмнението как така бързо прескачате нива в международно отношение и дали евентуално те пък не са свързани със старите ви приятелски връзки. Тоест, ако искате да бъдете действително нови, отрежете съмненията за своето минало. Това ще направите посредством тази комисия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата за реплика господин Петър Агов.
  ПЕТЪР АГОВ (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Не мога да скрия, че удивлението ми от това, което слушам, все повече нараства. Наистина май превръщаме парламента в театър на абсурда.
  С господин Нихризов ние много добре знаем проблемите на БСДП. Може би някои, след които той вървеше през тези години, ги знаят и по-добре от нас. Знаят как беше открадната Българската социалдемократическа партия от нейните истински членове. И тази кражба беше извършена с помощта на онези идоли, след които сега някои слепци продължават да вървят, без да си дават сметка за нерадостната съдба, която ги очаква.
  На въпроса защо БСДП не си плащаше членския внос, отговорът, господин Нихризов и колега социалдемократ Нихризов, е много прост: БСДП нямаше пари, затова не плащаше. БСДП нямаше фондации, като “Бъдеще за България”, чрез които да източва губещи държавни предприятия. (Ръкопляскания в блока на КБ. Възгласи: “Браво!”) Нямаше пари като фондация “Българка”, която също от губещи предприятия …. (Единични ръкопляскания в блока на КБ.) Миналата седмица видях два документа, които доказват, че тази фондация, ръководена от съпругата на господин Соколов, е взела два пъти – един път 10 хил., един път 15 хил. лв.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Накрая да приключите Вашата мисъл.
  ПЕТЪР АГОВ: Та говорим ли за тези неща, все пак нека в главите ни да има мисъл, че се знаят много неща, много неща могат да се докажат и не тук да се говорят празни приказки и да се прави абсурден театър. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Агов.
  Втора реплика – народният представител Петър Жотев.
  ПЕТЪР ЖОТЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Нихризов, аз подкрепям Вашето изказване като много съдържателно и точно фокусирано върху необходимостта да се създаде специализирана комисия по петролния скандал. Единственото ми възражение – и държа да го подчертая – е, че Вие споменахте, че не е лоша идеята да се създаде комисия на парламента, която да се занимава с външнотърговските дружества, функционирали преди 1989 г.
  С най-добри чувства нашият колега Лъчезар Тошев направи същото предложение в миналия парламент и ми отправи актуален въпрос, в резултат на което направих всичко възможно и мобилизирах целия ресурс на Министерството на икономиката, за да му отговоря възможно най-коректно.
  Господин Нихризов, приятелю Нихризов! Тези, които са създавали външнотърговските дружества, са си свършили много чисто работата. Нищо не е останало, всичко е прибрано, документите са изчезнали, няма следа. Вероятно и тази сделка с външнотърговските дружества би попаднала в един такъв подобен петролен скандал, но службите и тези, които са били над тях – политически, са работили перфектно. Така че аз предлагам да затворим тази тема, тъй като просто нищо няма да се намери, за голямо съжаление.
  РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА КБ: Коя тема?
  ПЕТЪР ЖОТЕВ: За външнотърговските дружества.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Господин Нихризов, заповядайте за дуплика.
  ЙОРДАН НИХРИЗОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Агов! Аз отлично знам, че БСДП никога не е била богата партия. Но на мен ми беше много интересно защо една друга партия – БСП, реши да плаща чужди дългове? И аз си припомних това нещо, което е отразено на страниците на в. “Труд” от м. март 2001 г. и Вие отлично го знаете. Откъде се намират толкова пари в излишък, ако те не са дошли по някакъв лесен начин? Това поражда съмнението. А оттам нататък стои въпросът: действително ли искаме да се получи, господин Жотев, онова, което е станало с външнотърговските дружества? Защото, ако вървим по пътя, който предлагат нашите колеги – за обобщаване и размиване на проблема, службите или съответните хора, които са отговаряли, ще зачистят следите. Сега, в момента, те са сравнително уплашени и в първия момент започнаха да надигат крайчеца на завесата.
  Аз си спомням много добре как един наш колега отиде и тържествено връчи меч на диктатора Саддам Хюсеин. И тогава всички, които седяха в тази част на залата, бяха много доволни от жеста.
  Аз си спомням също много добре как се говореше за защитата на една държава в лицето на нейния диктатор; как се правеха съответните намеци, че има угода на чужди интереси и как се организираха митинги анти- това, за което в момента Вие твърдите, че сте. Вярно е, че оттогава са минали две години, но очевидно старите следи са останали. И докато още не са зачистени следите, господин Жотев, както ще се получи може би след месец, може би след година, нека да отворим страницата и да я прочетем, а след това да я затворим. Иначе ще остане въпросът за съмнението, уважаеми колеги от БСП, че винаги има нещо нечисто, защото така или иначе доста страници не прочетохме и нека поне това, за което имаме пресни данни, да го видим на чисто.
  Аз искрено вярвам, че всички вие сте абсолютно уверени в правотата си. Аз искрено желая БСП да не бъде замесена. Но за да не бъде замесена в един скандал, самите вие направете така, че да изтриете обвинението от своята партия. В противен случай аз бих твърдял, че вие също искате да участвате в затриването на следите така, както направиха вашите предшественици в годините около 1990 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата за изказване господин Асен Агов, заместник-председател на Народното събрание.
  АСЕН АГОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители! Аз няма да се кълна в искреност, защото този дебат е дълбоко неискрен, когато си отправяме упреци и обвинения един към друг. Обаче смятам, че ще се придържаме към духа на българската Конституция, към духа на българските закони и ще пазим честта на българските институции, ако подходим към този въпрос така.
  Първо, абсолютно несъстоятелно е предложението на уважавания от мен колега Николай Камов. С фондация “Демокрация” и цялата история около нея се занимава българската прокуратура. Има следствие. Има заведени две дела. Следователно работата на една парламентарна комисия би била наистина намеса в работата на съдебната система – нещо абсолютно недопустимо. Ето затова е несъстоятелно предложението на Николай Камов.
  По-нататък. В българските средства за осведомяване излязоха достатъчно данни за икономиката на саддамовата корупция. Как е станало това? Първо, не е необходимо БСП или свързани с нея фирми да са участвали в програмата “Петрол срещу храни”. Достатъчно е било лица, свързани с Българската социалистическа партия, да са получили определено количество петрол под формата на т.нар. купони, след това да са ги прехвърлили на фирми, които търгуват с петрол, защото тук правилно беше отбелязано, че БСП не е петролна фирма, а парите от комисионната, които в никакъв случай не са 150 млн., а са около 15 млн., това е стойността на сделката, са отишли в Българската социалистическа партия.
  ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): А ако са отишли при Майкъл Чьорни?
  АСЕН АГОВ: С Майкъл Чьорни, господин Мутафчиев, Ви казах, че се занимава прокуратурата. И тъй като прокуратурата не се самосезира по случая БСП – петрол, незнайно защо, затова трябва да има анкетна комисия, която да сезира със своите изводи прокуратурата и тя да установи има ли престъпление или няма престъпление. Това е нормалният път. И аз наистина ви моля да запазим своята трезва мисъл и да разсъждаваме за това как се процедира в една държава с утвърдени институции.
  По-нататък. Не е необходимо парите да са влезли непременно в касата на БСП. Достатъчно е да са влезли във фирми, които са поддържали кампанията на БСП.
  По-нататък. Има още един канал за незаконна търговия с петрол, незаконен износ на петрол, който никъде не е документиран. Това е каналът през Сирия. Това също трябва да бъде изследвано. Това ни подсказа и министърът на външните работи, когато каза, че ще ни даде всички данни. Аз ви моля наистина да запазите трезвият дух на тази дискусия.
  Ето защо, заради тази икономика на саддамовата корупция, са абсолютно несъстоятелни изводите на българските специални служби. Защото те не се занимават с икономиката на тази саддамова корупция, а се занимават с това да проучват дали през българските митници и през българските фирми е влизал или не е влизал петрол и дали е излизала храна или не е излизала храна. А всъщност комисионните са се раздавали много преди да се достигне до касата, водена междупрочем от Банк Национал де Пари на Обединените нации, за финансиране на програмата за храните. Ето тези неща трябва да се изяснят в комисията. Това са данните.
  Затова смятам, че българските специални служби – контраразузнаването и разузнаването, не са си свършили работата. Техните изводи са прибързани. И ние разполагаме със средства и доказателства, които ще предоставим на тази комисия, които ще докажат, че са несъстоятелни и заблужаващи изводите на българските специални служби. Повтарям, ние разполагаме с такива средства. Разполагаме с тези средства и ще ги предоставим на комисията, защото смятаме, че цялата истина трябва да излезе. Тя трябва да излезе и да не бъдат компрометирани българското разузнаване и българското контраразузнаване да служат на една политическа кауза.
  И най-накрая – за председателството на тази комисия. Няма как в един парламент, многоуважаеми господин Ганев, да не бъде избран политик за председател на тази комисия. Няма как, нали? Следователно той винаги ще бъде упрекван в някакво пристрастие. Това означава, че ние не можем да изберем и председател на Народното събрание, защото той е политик и принадлежи към една политическа партия. Но такава е логиката, нали, господин Ганев, на парламентаризма, едно мнозинство или една политическа група да излъчва свой кандидат за председател. Тоест, тази теза е абсолютно несъстоятелна.
  И накрая, завършвам, като искам да сумирам онова, което казах преди малко. Несъстоятелно е предложението на БСП, защото една комисия, която да се занимава и с фондация “Демокрация”, ще бъде пряка намеса в работата на съдебната власт. Това е недопустимо в една демокрация. (Смях и реплики от КБ.) Една анкетна комисия може да събира данни и след това да ги предостави на прокуратурата, а тя, ако сметне за необходимо, ще се заеме с този случай. В този случай обаче е точно обратното.
  И затова аз предлагам, господин председателю, да обявите като юридически несъстоятелно предложението на колегата Николай Камов. То е неиздържано от правна и от конституционна гледна точка. И да се подложи на гласуване единствено и само предложението, направено от господин Димитър Абаджиев и други народни представители.
  Също така смятам, че когато е ясно на всички каква е икономиката на корупцията на Саддам Хюсеин, ние не трябва да вярваме на изводите на специалните служби. И това трябва да бъде установено именно от тази временна комисия. Да, специалните служби трябва да се явят пред тази комисия, господин Ганев, и да дадат своите показания. Защото ние като данъкоплатци плащаме тяхната издръжка и те дължат да ни дадат своите обяснения, защото подлежат, поне част от тях, на парламентарен контрол.
  Именно затова, господин председателю, аз смятам, че единственото възможно решение в правно отношение е това, което е предложено от господин Димитър Абаджиев. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  Уважаеми народни представители, имаме две минути до почивката, а има записани за изказване господин Румен Овчаров и господин Камов. Аз предлагам да дам почивка и след това да продължим дискусията.
  Желаете да се изкажете ли? Заповядайте, господин Овчаров, но в 11,00 ч. ще трябва да Ви прекъсна.
  Заповядайте, имате думата.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ако има нещо вярно в това, което каза господин Агов, то е, че тази дискусия е абсолютно неискрена. И целият този патос, с който тук ни разсмиваше 15 минути, е толкова смешен и неискрен, че добре е, че той самият си го признава.
  Всъщност всичко това, което правите, уважаеми дами и господа, от Съюза на демократичните сили, е много елементарно – търсите кауза. Търсите нещо, за което да приказвате. Търсите нещо, с което отново да привлечете общественото внимание. И тъй като нямате кауза, търсите враг по най-елементарния, първосигнален инстинкт. И кой да бъде този враг? Естествено Българската социалистическа партия. Не можем да ви бъдем враг, уважаеми дами и господа от СДС и бившето СДС! Просто защото вече сме в различни категории. Разберете го това, търсете някакъв друг, който да отговаря на вашето положение и на вашето състояние.
  Има обаче няколко неща в изказванията днес, които не могат да бъдат отминати без коментар. Аз ще направя достояние на Социалистическия интернационал направеното днес твърдение от така наречената Българска социалдемократическа партия, че Социалистическият интернационал е една организация, която може да бъде подкупвана – това, което току-що заяви тук господин Нихризов.
  Изключително ме впечатли изказването на господин Абаджиев. Той прави много широки крачки в реформирането и широтата на мисленето си. За него един комунистически вестник е уважаван, а един комунистически лидер е вече авторитетен. Не знам какво мислеше преди няколко дни в залата на Националния дворец на културата. А сега тук ще му обясня и каква е схемата за фондация “Демокрация” и 200-те хиляди долара. Защо един изгонен от България човек изведнъж се е сетил да преведе 200 хил. долара на фондация “Демокрация”? Ами защото, господин Абаджиев, освен господин Майкъл Чорни тогава имаше една комисия по далекосъобщенията – Държавна комисия по далекосъобщенията, която се ръководеше от един друг хубав човек, който се казваше Таушанов. И тази комисия по далекосъобщенията трябваше да издаде лиценз на Мобилтел точно тогава, през юни 2001 г. Ако Вие сте го забравили, господин Иван Костов го знае много добре. И за да бъде получен този лиценз, Майкъл Чорни беше политически изнуден да изпрати тези 200 хил. долара на фондация “Демокрация”. (Ръкопляскания в КБ.) Ако Вие не го знаете, добре е оттук нататък да не спекулирате с това.
  Бих искал също така да помоля господин Николай Младенов да не прави такива дълги екскурзии във времето и толкова далеч на изток. Не е необходимо да чете кувейтски вестници и да се връща в 1996 г., за да разказва за връзките на български правителства с иракския режим. Аз ще му предложа да прочете едно решение на българското правителство от 18 май 2000 г., което одобрява българска делегация за посещение в Ирак. Ще му предложа също така едно друго решение на българското правителство от 13 юли, с което се одобряват предложенията и свършеното от тази делегация в Ирак. А сега ще ви прочета и имената на хората, с които тази делегация тогава се е срещала в Ирак. Те са се срещали с господин вицепремиера Тарик Азис. Кой номер беше този човек в списъка на военнопрестъпниците, спомняте ли си? Те са се срещали с вицепремиера и министър на финансите Фекмет Ибрахим. Те са се срещали с министъра на индустрията и минералните ресурси Абдан Набдул Маджид, с министъра на търговията, с министъра на земеделието, министъра на здравето, министъра на петрола (ръкопляскания в КБ), министъра на иригацията (ръкопляскания в КБ), председателя на Комисията по енергетика, с цялото правителство. И там са им благодарили за доброто отношение на Ирак към България. Вие, господин Жотев, сте бил ръководител на тази делегация. Ще го отречете ли? (Ръкопляскания в КБ. “Браво!”) И кой е основният резултат, кой е бил основният акцент в работата, която сте вършили, според доклада, който сте представили в Министерския съвет? “Основният акцент на посещението в Ирак бе лобирането пред министри от кабинета на Ирак за участие на български фирми в обявени от Ирак търгове в рамките на Меморандума за разбирателство между Ирак и ООН.”
  А сега ще ви прочета още няколко цитата, уважаеми господа от СДС. “Той бе техническото лице, с което разговаряхме за цената. Ние обявихме колко пари искаме. Той погледна предложената от нас цифра и попита: наистина ли това ви е цената? Стоката ви е много хубава. Останахме с усещането, че ни кани да вдигнем цената.” И малко по-нататък: “Предложихме нова по-висока цена. Чиновникът видя новата цифра и каза друга цена, доста по-голяма от нашата, като добави: ето тази цена за вас е най-подходяща. След това назова една сума, която те щели да ни дадат над новата цена. Обясни, че добавката трябвало да я дадем на комисионер.” (Ръкопляскания в КБ.)
  Знаете ли кой казва това, уважаеми господин Костов и уважаема госпожо Михайлова, която не присъствате тук? Това го казва областният координатор на Съюза на демократичните сили до 2001 г. в гр. Ямбол Петко Проданов, който е посещавал нееднократно Ирак и е лобирал за точно такива фирми. Не само е лобирал, договарял е комисионите. Отново ли имате очи да застанете тук, на тази трибуна, и да приказвате за Българската социалистическа партия? Не ви ли е малко срам?
  В крайна сметка, уважаеми господин председател, аз не можах да разбера защо управляващото мнозинство реши да допусне този цирк и да отнеме повече от два часа парламентарно време в една абсолютно измислена и абсолютно изхабена кауза, кауза, от която заек няма да изскочи, уважаеми дами и господа от Съюза на демократичните сили!
  И за да нямате никакви съмнения, аз казвам тук ясно и категорично, Българската социалистическа партия и Коалиция за България ще подкрепи създаването на тази комисия. Защото тази комисия ще разкрие за вашите връзки, за вашите комисиони не само с Майкъл Чорни и изнудването на Майкъл Чорни, но и с фирми, които са сключвали сделки с Ирак.
  Затова, господин председател, Ви предлагам освен предложението на господин Камов да включите в дискусията и да бъде гласувано и другото предложение – за разследване на целия период от 1998 до 2004 г. дейността на държавните институции, за да видим не само какво някой някъде си е написал, а какво някои хора реално са правили, докато са били на власт, докато са управлявали България, докато са злоупотребявали с името на България и с интереса на България. Благодаря. (Ръкопляскания в КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
  За реплика – заповядайте.
  АТАНАС ЩЕРЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Овчаров, учудвам се на Вашето самочувствие, защото Вие разбирате от всичко и можете да критикувате всичко.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): По тази тема.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: По тази тема, разбира се. Откъде накъде пък БСП е друга категория партия? Я вижте вие, БСП била категория, с която СДС не може да се сравнява! Откъде го извадихте този аргумент не мога да разбера! Това е първото нещо. И второто нещо, което искам да ви питам, как може да смятате, че всички народни представители не могат да разберат елементарната логика и тя е, че държавни и правителствени делегации са ходили и ще ходят в държави с еднолични режими,но това е съвсем друга тема от това една партия да прави връзка с определени структури на една диктаторска държава и да получава оттам изгоди. И аз искам да ви попитам не ви ли е страх, че тази комисия ще разнищи връзките на Българската социалистическа партия с партията БААС?
  РЕПЛИКИ ОТ КБ: Не!
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Не се страхувате? Щом не се страхувате, подкрепете наистина съществуването на тази комисия.
  РЕПЛИКИ ОТ КБ: Нали точно това току-що направихме!
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Подкрепете наистина създаването на тази комисия и тогава ще се разберат точно тези неща, а не ми говорете тук празни приказки как една държавна делегация отишла в Ирак. И кого мислите, че с това нещо ще впечатлите? Не мога да разбера! Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: За втора реплика – Иван Николаев Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Овчаров, чувствам се задължен да взема думата, тъй като Вие апелирахте към нас да се засрамим от това, което правим. Считам, че, господин Овчаров, преди всичко това трябва да сторите Вие. Вие трябва да се засрамите, защото във Вашето изказване гвоздеят беше върху Майкъл Чорни.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Така ли?
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Да, точно така!
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Там ли ви стиска?
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: И там Вие излъгахте по един абсолютно нагъл начин. Преди всичко Вие споменахте като председател на Комисията по далекосъобщенията някакво измислено име. Този, който беше председател на ДКД, беше Иван Георгиев Таушанов – човек, за когото неговите заместници след това не можаха да кажат една дума за каквито и да било корупционни действия. (Смях и реплики в КБ: “Е как ще каже!”.)
  Смехът е крайно неуместен, защото това показва не само вашата неинформираност, но и безсилна злоба.
  На второ място, в съответствие с фактите, още в края на 2001 г., далеч преди датата, която Вие казахте и която е отразена вече в стенограмата на Народното събрание, Лев Леваев, господин Овчаров, е изкупил акциите на Мобилтел. В 2001 г.! Никакъв Майкъл Чорни няма нито като ръководител, нито в управителния съвет, нито по какъвто и да е начин в ръководството на Мобилтел. Лицензът се издава на Мобилтел именно на Лев Леваев!
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Кога?
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Април 2001 г., господин Овчаров! Ако желаете, ще Ви предоставя и пълните данни.
  Завършвам: след като Вие по такъв начин излъгахте, говорейки съвсем произволно за неща, които или не познавате, или по-скоро умишлено подменяте, аз считам, че за всичко останало, което остава, съществува съмнение, че това е също лъжа, както това, което казахте и за Мобилтел.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  За трета реплика – народният представител Муравей Радев.

  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, днес БСП се държи като пехливанин, като един пехливанин, обилно намазан с шарлан, който непрекъснато бяга извън тепиха и не иска да се бори.
  Уважаеми господин Овчаров, това че Вие и Вашите колеги непрекъснато повтаряте някакви 200 хил., които някой си Майкъл Чорни бил превел. Уважаеми господин Овчаров, аз Ви призовавам по-внимателно с това име да боравите вие, от БСП, защото, ако вие се позовавате на едно твърдение, с което самият Майкъл Чорни се опитва да докаже собствеността върху тази фирма, която е превела парите, чрез документ, фалшифициран 18 пъти - това е неговото доказателство - то онези 6 млн. долара, с които направихте вашата Орсовска банка, бяха негови пари и той съди България за тях, а не вас. Защото Вие и Вашата партия – Вие тогава бяхте министър, господин Овчаров, Вашата прима балерина, не без известната Веска Меджидиева, с всичките тези пари отиде накрая на света и сега България трябва да ги плаща. Тези пари, вярно, бяха на Майкъл Чорни и той си ги иска. Но Вие кажете защо тези пари не са в България? Защо тази Орсовска банка, която създаде тогава Вашата Веска Меджидиева, снаха на Мирчо Спасов – надявам се за някои хора името Мирчо Спасов още значи нещо. Това е онзи човек, който издевателстваше в лагерите на комунизма и на комунистическите затвори и по негово нареждане хвърляше трупове на затворници на прасета. Същата снаха на този човек измъкна тия 6 млн. на Майкъл Чорни в Южноафриканската република. Поне малко се засрамете!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, имате думата за дуплика.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Разбираме, че истината боли, но, както се казва, когато фактите говорят, би трябвало и такива хора като Муравей Радев да мълчат. За съжаление, на тях това усещане не им е присъщо.
  Ако се интересувате, господин Радев, от сделката с Централна кооперативна банка и от това как бяха опростени тези задължения на държавата и как беше направена цялата тази далавера, вместо да питате мен, питайте човека, който стои точно зад Вас, защото той беше адвокат по тази сделка.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Кажи му името.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Той се казва Йордан Соколов и няма нищо общо с Българската социалистическа партия, поне аз дотолкова знам.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): И Орсов и той няма нищо общо.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Що се отнася до шарланите и борбата, вече Ви казах, господин Радев, няма да се борим с вас, просто, защото сме в различни категории. Различни са ни категориите на пехливанлъка. Станахте прекалено дребни. Даже вече станахте непотребни за България.
  Що се отнася до приказките на господин Щерев. Аз виждам, че в осъзнаването на истината за своето битие той е стигнал до втория си период - като седесар, и сега вече се изживява като такъв. Надявам се, че в близко време съвсем ще узрее и ще стигне до истината, и ще се върне там, където е бил преди 15 години, като член на Българската комунистическа партия.
  Що се отнася до изказването на господин Иванов. Вижте, господин Иванов, ако този човек, който Ви суфлираше, има нещо да ми каже, а тоя човек се казва Иван Костов, да има смелостта да дойде и да го каже от тази трибуна. Да не пуска патици като Вас, с извинение за думата, да говорят тук неща, които самите те не разбират за какво става дума.
  Що се отнася до туй, което говорите. Да, Леваев купи акциите и през април месец те бяха негови. Но забравихте ли кога ги върна обратно на Чорни? Забравихте ли, че това беше една фиктивна продажба? Вие наистина ли мислите, че тук, в тази зала, всички сме наивници или глупаци на средна възраст, господин Иванов? Затова, когато друг път ставате да повтаряте чужди думи, просто оставете човека, който Ви ги суфлира, да дойде и да ги каже той.
  А господин Таушанов беше просто един послушен изпълнител, каквито бяхте всички в онова правителство и в онази парламентарна група. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от БСП.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Преди да дам почивка от половин час искам да се обърна към господин Овчаров и господин Камов.
  Тъй като ние гласувахме точката, формулирана от господин Димитър Абаджиев, а в края на Вашето изказване Вие предложихте да се гледат три, но трябваше да ги предложите съгласно правилника, както господин Абаджиев, за да влезе в дневния ред.
  Вие ще направите процедурно предложение тук, което трябва да бъде подложено на гласуване и тогава вече работата ще продължи. Това гласи правилникът.
  Половин час почивка. (Звъни.)  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ (звъни): Продължаваме нашата дискусия по първа точка от дневния ред.
  Думата за изказване има народният представител Николай Камов.
  НИКОЛАЙ КАМОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Признавам, че дискусията по този въпрос днес много по-добре мотивира предложението, което съгласно правилника 24 души сме внесли за обсъждане, отколкото текста, отбелязан в нашите мотиви. Тази дискусия до момента беше прекрасна илюстрация на това, че трябва да се подходи принципно, а не както обикновено правим, или много често, да бъда по-щедър към нашата парламентарна практика.
  Имаше пряко адресиран упрек към мен и колегите вносители, на който държа да отговоря, затова, че ние нямаме, правно основание, видите ли, защото проблемът с фондация “Демокрация” вече е в прокуратурата.
  Първо, това се учи в първи курс в Юридическия факултет, но ние сме длъжни да бъдем с елементарна правна култура. Вината не може да бъде колективна. Една партия не може да бъде виновна. Вината има две форми – на умисъл и небрежност, и това действително се установява в съответната процедура, предвидена в закона. Това, че един въпрос е в прокуратурата, по никакъв начин не отменя необходимостта политически и с правомощията на една парламентарна комисия да бъде проучен, в противен случай едва ли не се признава, че тези, към които са насочени обвиненията, са в категорията на престъпниците и с тях не трябва да се занимава парламентарната комисия.
  Съгласен съм напълно с всички оратори, които казаха, че въпросът има много сериозен международен отзвук. Тъкмо от тези съображения мисля, че ние днес, уважаеми колеги, имаме две възможности: едната е да хвърлим кал един върху друг, това вече го сторихме тази сутрин много пъти, едни българи да обвинят други българи – това го правим 14 години.
  Втората възможност е да стартираме една своеобразна операция “Чисти ръце”, където всички партии, към които биха могли или вече има адресирани съмнения в областта на закононарушения за финансиране отвън, да бъдат подложени на една проверка, подчертавам, като се започне с тези скандали, за които днес говорихме, но се обхване и един по-дълъг период.
  Тук ще прочета второто изречение на нашето предложение: “Да обхване данни за подобни случаи в Тридесет и седмото, Тридесет и осмото и Тридесет и деветото Народно събрание.”
  Колеги, в нашия проект за решение ние не бягаме от проверката по публикациите в иракския вестник. Няма такова нещо. Противопоставянето на това предложение означава само едно – да се избяга от проверката за фондация “Демокрация” и от други подобни случаи. Това, което каза господин Овчаров тук, е достатъчно основание комисията да включи в проверката си тези факти. Нима вие и неангажираните с подобни действия не бихте подкрепили такова предложение? То е принципно.
  Искам да предложа процедура, но преди това да апелирам към колегите от НДСВ. За разлика от другите партии, представени в този парламент, вие не подлежите на съмнение, ако така мога да се изразя, или с други думи, ако думите за новия морал в политиката не са само думи, предполагам, че най-ентусиазираната, най-категоричната подкрепа за това да не се адресира само към една партия, а да се подходи принципно, би следвало да дойде от вас. Така че мисля, че гласовете на мнозинството в случая би трябвало да говорят много за съответствието между заявления и практически действия.
  Уважаеми господин председател, процедурата, която искам да направя, е изцяло в съответствие и на самото съдържание на дискусията, и на начина, по който ние сме третирали три предложения по един и същи въпрос досега в нашия дневен ред, така че предлагам, освен предложението на Съюза на демократичните сили, да бъде гласувано и предложението, внесено от господин Корнезов и група народни представители, и предложението от мен и група народни представители.
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  За реплика думата има господин Соколов.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Камов! Вие наистина искате да ни убедите в нещо, в което Вие сам не вярвате, че това, което предлагате, нямало за цел да осуети проверката по отношение на петролния скандал, а едва ли не да се проверяват всички минали и бъдещи парламенти.
  Аз искам пак да ви напомня и да отговоря на господин Овчаров, защото той каза много неистини, може това да му е стил, аз не приемам такъв стил, за шестте милиона на Майкъл Чьорни. Само че аз бях, господин Овчаров, адвокат на Централна кооперативна банка срещу претенциите на Майкъл Чьорни и аз бранех българската банка. (Реплики от КБ.) Точно така. А вие взехте парите, шестте милиона.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Така ли?
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Защото с трите милиона беше регистрирана Орсовата банка, а другите три милиона по нареждане на Павел Тренев отидоха директно в седемте фирми “Орион”, което беше..., да ви припомня ли покойният Луканов какво каза: “Мародерският кръг “Орион”, свързан с правителството на Жан Виденов.” А пък в това правителство, незнайно как и Вие бяхте член. Така че нещата доста добре се връзват.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): А да ви кажем ли за “Сапио”.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: За това, което се прави, аз искам чисто процедурно да поставя въпроса, господин председател. Имаше внесено предложение за конкретно решение за създаване на анкетна комисия с точно определена задача. Гласувахме го, приехме го и това разглеждаме сега.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Искате да кажете, че го вкарахме в дневния ред.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ: Разбира се. Тези други предложения за проекти и т.н. нека да си ги внесе БСП, да си влязат в дневния ред и когато му дойде времето, ще ги разглеждаме. Сега изобщо нямаме такава възможност.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Соколов, в правилника няма текст, който да забранява правенето на предложения ад хок. Член 75 ясно говори по този въпрос. Така че всеки народен представител може да направи предложение и се подлага на гласуване.
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС, от място): Какво предложение? За дневен ред?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не за дневен ред. В текста на обсъждането на тази точка за проекта за решение, който е предложил господин Абаджиев…
  ЙОРДАН СОКОЛОВ (ПСОДС, от място): Къде са техните решения?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Сега ще ги предложат.
  Има ли други желаещи за изказвания?
  Искам да обявя времето, което остава за отделните парламентарни групи. НДСВ има 38 мин. неизползвано време, ОДС има 14,3 мин., Коалиция за България има 16 мин., ДПС – 30 мин., независимите – 7,3 мин.
  Има ли други народни представители, които желаят думата?
  Заповядайте, господин Иванов.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги!
  Нормалната човешка логика, ако се използва в случая, би трябвало да накара колегите от Коалиция за България да подкрепят предложението за създаване на анкетната комисия. В същото време в техните изказвания непрекъснато се забелязва едно крещящо противоречие. Те заявяват, че това, което се говори – че с петрол от Саддам Хюсеин е била финансирана Българската социалистическа партия, не е вярно, и в същото време не желаят създаването на тази комисия.
  Повтарям, ако следваме нормалната човешка логика, няма по-удачен ход за тях от това да приемат създаването на тази комисия, която да докаже, че това не е вярно. Тогава това ще бъде един тежък упрек към вносителите, че са загубили парламентарно време по сигнал, който се оказва неистина. Самата съпротива, която се оказа, с всички възможни словесни средства показва, че оттам се носи един неприятен мирис, може би мирис на иракски петрол.
  Обръщам се към господин Овчаров, който напуска залата, но все пак ще кажа така. Той има любезността да ме нарече “патица на някой”. Единственият отговор е, че човек по себе си съди за околните.
  Второ, понеже все пак много усилено БСП се стреми да експлоатира темата за Майкъл Чорни и независимо от фактите, които се изнасят, отново се разчита на неосведомеността и доверчивостта на българските зрители и слушатели, искам да повторя отново някои факти.
  Още през м. декември 2000 г. Лев Леваев започва процедурата по изкупуване на акциите на “МобилТел”. Впоследствие това, което държавната комисия по далекосъобщения изисква от Лев Леваев – искам директно да го заявя – е вместо “МобилТел” да бъде представлявана чрез две офшорни фирми – едната в Насау, другата в Кипър, тя да бъде регистрирана в страна от Европейския съюз и след това да бъде регистрирана и в България. През м. февруари акциите са иззети от офшорните фирми и “МобилТел” действително се регистрира в Ротердам. На 28 март отново по искане на Лев Леваев като собственик “МобилТел” е регистриран в Софийския градски съд, представяйки всички необходими документи. Едва след това – на 5 април, се издава лиценз на “МобилТел”, който от “МобилТел” АД става “МобилТел” ЕАД със собственик Лев Леваев. Това са фактите.
  Към тях искам да добавя един друг момент, защото действително това, което говори господин Овчаров, е безотговорно. През м. декември, когато в България пристига Лев Леваев като един много голям израелски бизнесмен, на срещите, които провежда в Държавната комисия по далекосъобщения е придружаван от израелския посланик по това време Емануил Зюсман. Изказването на Емануил Зюсман го има в протоколите на Държавната комисия по далекосъобщения. Той заявява от името на държавата Израел, че Майкъл Чорни няма нищо общо с “МобилТел” и с акциите, които ще изкупи Лев Леваев.
  Това е официално заявление, господин Овчаров, което тежи много повече от Вашите напъни тук, от парламентарната трибуна.
  И накрая, първо, може би господин Овчаров ще ми обясни как след като на 5 април е издаден официален лиценз на “МобилТел” със собственик, отново повтарям, Лев Леваев, на 5 юни Майкъл Чорни по твърдението на БСП и на някои техни адвокати в пресата привежда 200 хил. долара, за да се издаде този лиценз. Не знам има ли нормално мислещ човек, който да превежда подкупи, след като е получил официалния документ, официалния лиценз и дейността на “МобилТел” се е развивала.
  Отново ще кажа – всичко това, изтъкването, преекспонирането на тези въпроси, лъжливото им осветляване, защото говоря с факти и мога да ги представя и дори на господин Овчаров, ако изобщо ги прочете, защото той не желае да оперира с фактите, показва, че и останалите твърдения, които се носят от трибуната от Вас, господин Овчаров, едва ли кореспондират с истината. Знаете, че най-силното оръжие е истината. Ако Вие противопоставяте факти на фактите, които изнесох, мога да приема Вашата позиция. Ако ли не – Вие действително съдите за другите по Вас самия. Ще Ви припомня, че определението беше “патица”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Заповядайте, господин Овчаров, за процедура.
  РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам от тази трибуна да се извиня на господин Иванов за термина, който употребих по повод на неговото изказване. В това, което казах, няма нищо лично, господин Иванов, и Ви се извинявам лично.
  Но това, че Вие още веднъж ставате от тази трибуна и отново се изявявате като говорител на един друг човек, който кротичко стои отзад и Ви се подхилва, си е наистина Ваш проблем. Фактите, които току-що казахте, на практика не опровергават нито едно от твърденията ми. Какво стана със сделката на господин Леваев и къде отидоха в крайна сметка акциите? Какво се случи? Даде ли господин Таушанов лиценз на “МобилТел” или не…
  ВАСИЛ ПАНИЦА (ПСДОС, от място): Каква е тази процедура?!
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Този честен и хубав човек, този послушен изпълнител на това, което му казваше тогавашният министър-председател.
  Можете да подвиквате, но това е истината. Разбирам, че тя боли.
  Господин докторе, Вие също сте бил в Ирак заедно с онази делегация, затова поне Вие мълчете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви лично, господин Овчаров, че постъпихте колегиално. Парламентарната етика трябва да бъде над всичко.
  Уважаеми народни представители, има ли желаещи за други изказвания? Не виждам.
  Господин Камов, искам да отговоря на Вашето процедурно предложение относно съвместното или по-точно поредно гласуване паралелно с проекта за решение, внесен от господин Димитър Абаджиев и останалите два – единият Вашият и на група народни представители, и другият на господин Корнезов и група народни представители. Текстът на чл. 75 с всичките му алинеи не позволява това да стане, за съжаление, на това пленарно заседание. Няма текст, който да ми позволи да го подложа на гласуване.
  Но онова, което позволява правилникът, уважаеми колеги, обръщам се вече към всички, е, че към този проект, който е предоставен, могат да се правят редакционни поправки и да отпадат текстове.
  Господин Абаджиев, заповядайте, за да прочетете отново Вашия проект за решение като вносител.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС):

  “Проект за решение
  за създаване на Временна комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  РЕШИ:
  1. Създава временна комисия със следната задача: да проучи всички данни по твърденията, изнесени в българските и чуждестранни медии, за финансирането на Българската социалистическа партия от режима на бившия иракски диктатор Саддам Хюсеин.
  2. Комисията се избира за срок от два месеца.
  3. Комисията се състои от 12 народни представиели – по трима от всяка парламентарна група или съюз.
  4. Избира председател и членове, както следва...”
  Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Чухте проекта за решение от четири точки.
  Заповядайте, господин Миков, за процедура.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, от името на парламентарна група искам поименна проверка на кворума.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Добре, поименна проверка.
  Моля, дайте ми списък.
  Адриана Георгиева Брънчева - тук
  Алеко Константинов Кюркчиев - тук
  Александър Великов Маринов - тук
  Александър Димитров Паунов - тук
  Александър Манолов Праматарски - тук
  Александър Стоянов Арабаджиев - тук
  Александър Христов Филипов - тук
  Алекси Иванов Алексиев - тук
  Алиосман Ибраимов Имамов - тук
  Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - тук
  Ангел Вълчев Тюркеджиев - тук
  Ангел Петров Найденов - тук
  Андрей Лазаров Пантев - отсъства
  Анели Гинчева Чобанова - тук
  Анелия Йорданова Мингова - тук
  Анелия Христова Атанасова - тук
  Антонина Бончева Бонева - тук
  Антония Стефанова Първанова - отсъства
  Асен Димитров Гагаузов - отсъства
  Асен Йорданов Агов - отсъства
  Асен Любенов Дурмишев - тук
  Атанас Атанасов Папаризов - отсъства
  Атанас Димитров Щерев - тук
  Атанас Крумов Додов - тук
  Атанас Петров Василев - тук
  Атанаска Михайлова Тенева-Ганева - тук
  Ахмед Демир Доган - отсъства
  Ахмед Юсеин Юсеин - тук
  Благой Николаев Димитров - тук
  Бойко Илиев Рашков - отсъства
  Бойко Кирилов Радоев - тук
  Бойко Стефанов Великов - отсъства
  Борислав Бориславов Цеков - тук
  Борислав Георгиев Владимиров - отсъства
  Борислав Георгиев Спасов - отсъства
  Борислав Димитров Китов - тук
  Борислав Любенов Великов - отсъства
  Борислав Михайлов Борисов - отсъства
  Борислав Николов Ралчев - тук
  Борислав Славчев Борисов - тук
  Ботьо Илиев Ботев - отсъства
  Валентин Илиев Василев - тук
  Валентин Николов Милтенов - отсъства
  Валери Георгиев Димитров - отсъства
  Валери Димитров Цеков - тук
  Ваня Крумова Цветкова - отсъства
  Васил Богданов Василев - тук
  Васил Димитров Паница - тук
  Васил Тодоров Калинов - отсъства
  Васил Христов Маринчев - тук
  Величко Стойчев Клингов - тук
  Венко Митков Александров - тук
  Венцислав Василев Върбанов - отсъства
  Весела Атанасова Драганова - отсъства
  Весела Николаева Лечева - отсъства
  Веселин Борисов Черкезов - тук
  Веселин Витанов Близнаков - тук
  Владимир Иванов Димитров - отсъства
  Владимир Михайлов Дончев - отсъства
  Владимир Стоянов Джаферов - отсъства
  Владислав Борисов Костов - тук
  Гадар Агоп Хачикян - тук
  Георги Владимиров Юруков - отсъства
  Георги Георгиев Пирински - тук
  Георги Костов Станилов - отсъства
  Георги Любенов Хубенов - тук
  Георги Стефанов Панев - тук
  Георги Тодоров Божинов - тук
  Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
  Гергана Христова Грънчарова - тук
  Гиньо Гочев Ганев - тук
  Господин Христов Чонков - тук
  Даниел Василев Вълчев - отсъства
  Даниела Владимирова Никифорова - тук
  Даринка Христова Станчева - тук
  Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
  Диляна Николова Грозданова - тук
  Димитър Енчев Камбуров - тук
  Димитър Иванов Абаджиев - тук
  Димитър Иванов Стефанов - отсъства
  Димитър Илиев Димитров - тук
  Димитър Кателийчев Пейчев - отсъства
  Димитър Лазаров Игнатов - тук
  Димитър Милков Ламбовски - тук
  Димитър Николов Димитров - тук
  Димитър Станимиров Дойчинов - отсъства
  Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
  Димитър Цвятков Йорданов - тук
  Димчо Анастасов Димчев - тук
  Евгени Захариев Кирилов - отсъства
  Евгени Стефанов Чачев - тук
  Евгений Стефанов Бакърджиев - отсъства
  Евгения Тодорова Живкова - тук
  Евдокия Иванова Манева - тук
  Екатерина Иванова Михайлова - отсъства
  Елиана Стоименова Масева - тук
  Елка Панчова Анастасова - тук
  Емел Етем Тошкова - отсъства
  Емил Илиев Кошлуков - тук
  Емилия Радкова Масларова - тук
  Енчо Вълков Малев - отсъства
  Златка Димитрова Бобева - тук
  Иван Георгиев Иванов - тук
  Иван Йорданов Костов - тук
  Иван Николаев Иванов - тук
  Иван Павлов Павлов - тук
  Иван Тодоров Козовски - тук
  Иво Първанов Атанасов - тук
  Иво Севдалинов Цанев - отсъства
  Илчо Георгиев Дуганов - отсъства
  Ирена Иванова Маринова-Варадинова - отсъства
  Ирина Георгиева Бокова - тук
  Исмет Яшаров Саралийски - отсъства
  Йордан Ангелов Нихризов - тук
  Йордан Георгиев Соколов - тук
  Йордан Иванов Бакалов - тук
  Йордан Мирчев Митев - тук
  Йордан Николов Памуков - тук
  Йордан Стоянов Димов - тук
  Камелия Методиева Касабова - отсъства
  Камен Стоянов Влахов - тук
  Касим Исмаил Дал - отсъства
  Кемал Еюп Адил - отсъства
  Кина Симеонова Андреева - отсъства
  Кирил Станимиров Милчев - тук
  Клара Петкова Петрова - тук
  Константин Любенов Пенчев - тук
  Коста Георгиев Костов - тук
  Коста Димитров Цонев - отсъства
  Кръстанка Атанасова Шаклиян - отсъства
  Кръстьо Илиев Петков - отсъства
  Лиляна Калинова Кръстева - тук
  Лъчезар Благовестов Тошев - тук
  Любен Андонов Корнезов - тук
  Любен Йорданов Петров - тук
  Любомир Пенчев Пантелеев - тук
  Людмил Славчев Симеонов - тук
  Лютви Ахмед Местан - тук
  Люцкан Илиев Далакчиев - тук
  Маргарита Василева Кънева - тук
  Мариана Йонкова Костадинова - отсъства
  Марианна Борисова Асенова - отсъства
  Марина Борисова Дикова - тук
  Марина Пенчева Василева - тук
  Марио Иванов Тагарински - отсъства
  Мариус Цаков Цаков - тук
  Мария Вердова Гигова - тук
  Мария Иванова Ангелиева-Колева - тук
  Мария Иванова Спасова-Стоянова - тук
  Милена Иванова Милотинова-Колева - отсъства
  Милена Костова Паунова - отсъства
  Мима Петрова Ненкова-Запрянова - тук
  Мирослав Петров Севлиевски - тук
  Михаил Райков Миков - тук
  Михаил Рашков Михайлов - тук
  Младен Петров Червеняков - отсъства
  Моньо Христов Христов - отсъства
  Муравей Георгиев Радев - тук
  Мустафа Зинал Хасан - тук
  Надежда Николова Михайлова - тук
  Надка Радева Пангарова - тук
  Наим Иляз Наим - тук
  Наско Христов Рафайлов - отсъства
  Недялко Иванов Калъчев - отсъства
  Несрин Мустафа Узун - тук
  Никола Богданов Николов - тук
  Никола Джипов Николов - тук
  Николай Георгиев Камов - тук
  Николай Евтимов Младенов - тук
  Николай Петров Бучков - тук
  Николай Симеонов Николов - тук
  Николай Цветанов Чуканов - отсъства
  Нина Стефанова Чилова - отсъства
  Нина Христова Радева - тук
  Нонка Дечева Матова - тук
  Огнян Стефанов Герджиков - отсъства
  Огнян Стефанов Сапарев - тук
  Осман Ахмед Октай - тук
  Панайот Борисов Ляков - тук
  Пенка Иванова Пенева - тук
  Петко Димитров Ганчев - отсъства
  Петър Василев Мутафчиев - тук
  Петър Владимиров Димитров - тук
  Петър Иванов Агов - тук
  Петър Стоилов Жотев - тук
  Петя Велкова Божикова - отсъства
  Пламен Димитров Кенаров - отсъства
  Пламен Неделчев Моллов - тук
  Радослав Георгиев Илиевски - тук
  Радослав Николов Коев - тук
  Има 121 народни представители в залата.
  Продължаваме нашата работа. Имаме кворум, уважаеми народни представители.
  Заповядайте за процедура, господин Пенчев.
  КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тъй като малко тегаво тръгна тази работна седмица, правя процедурно предложение да удължим с един час работното време днес. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение днешният пленарен ден да бъде удължен с един час.
  Гласували 157 народни представители: за 94, против 38, въздържали се 25.
  Процедурното предложение е прието. Днес ще работим с един час удължено работно време.
  Процедура ли, господин Николов? Заповядайте.
  НИКОЛА НИКОЛОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! През последните две седмици се проведоха политически консултации между парламентарните групи и бих искал тук да вметна, че независимите народни представители са 15 човека.
  В тази връзка правя конкретното предложение за корекция в текста: комисията се състои от 17 члена, по 4 от всяка една парламентарна група и 1 независим народен представител. Благодаря за което.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Седемнадесет души, паритетно 4 по 4 плюс 1. Така ли? Така.
  Заповядайте, господин Камов.
  НИКОЛАЙ КАМОВ (КБ): Уважаеми господин председател, преди всичко искам още веднъж ясно да заявя, че Коалиция за България няма никакви причини да се притеснява от създаването на такава комисия. Единственото, за което ние настояваме, е да се подходи принципно, а не безпринципно, поради което, съвместно вносителите на други две предложения, предлагаме една единствена редакционна промяна в текста, внесен от господин Абаджиев.
  Точка първа от неговия текст гласи, че – създава временна комисия със следната задача: да проучи всички данни по твърденията, изнесени в българските и чуждестранни медии. Това е мотивът.
  Ето публикацията в българската медия – в. “Труд” от 12 февруари 2004 г. Ако това заявление, което прави изявен активист на СДС и описва механизма, по който представителите на режима на Саддам Хюсеин са се опитвали да подкупят управляващата партия в България, не е достатъчно основание, за да влезе в предмета на комисията, аз не знам какво е друго. Плюс това, това попада изцяло под хипотезата на текста на господин Абаджиев.
  Предложението, което правя, е следното: в заглавието и в т. 1 вместо “Българската социалистическа партия” да се запише “български политически партии”. (Смях и реплики в блока на ПСОДС и ПГСДС.) Колеги, това е единственото принципно предложение.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС, от място): Няма други партии в списъка.
  НИКОЛАЙ КАМОВ: Второ, ако е необходимо, би трябвало според мен, но аз не съм участвал в консултациите, тук да бъдат съобщени и договореностите, вече постигнати на консултациите по срока на работа на комисията и по броя на народните представители, които да се включат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Заместник-председателят на Народното събрание господин Корнезов има думата за предложение по проектотекста. Заповядайте.
  ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви.
  Ще бъда максимално кратък. В консултациите, които проведохме преди две седмици, стигнахме поне до няколко параметри въз основа на това решение.
  Първо, действително комисията се състои от 17 човека, като има един независим, и, че председател на комисията ще бъде от Парламентарната група на НДСВ.
  Второ, че срокът за комисията няма да бъде два месеца, а ще бъде един месец.
  Затова, господин председателю, правя процедурното предложение на базата на последната договореност:
  “2. Комисията се избира за срок от един месец”.
  Точка 3, вместо 12 народни представители – 17, по четирима от всяка парламентарна група или съюз, плюс един независим, като председателят на комисията е от най-голямата парламентарна група НДСВ. Това са моите предложения. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, разбрах Ви.
  Искате думата за предложения по текста? Заповядайте, господин Пантелеев.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, аз искам да направя само едно пояснение във връзка с това, което предложи господин Камов и беше оспорено с възгласи от залата, по повод тази поправка. Не става дума въобще за всички политически партии, …
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Важно е гласуването, в залата може да има възгласи.
  ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: … а само за тези, за които има данни в чуждестранния или в българския печат, както сте написали. В случая има данни за две партии – за СДС и за БСП. Аз не мисля, че тежестта на публикацията във в. “Труд”, с неколкостотин хиляди тираж, е по-малка от тежестта на публикацията в арабския вестник “Ал Мада”, с тираж на многотиражка. Ето защо мисля, че ще бъде разумно да приемем това предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Вие всъщност потвърждавате предложението на господин Камов, господин Пантелеев.
  Има ли други народни представители, които желаят да предложат редакционни поправки по проектотекста? Не виждам.

  Преминаваме към гласуване на конкретните предложения, направени от народните представители, които взеха думата досега.
  Господин Николов, Вашето предложение се съдържа в предложението на господин Корнезов, сумирано в три предложения. То е включено тук.
  Ще подложа на гласуване двете предложения – на господин Камов и на господин Корнезов, което обхваща няколко предложения по три точки.
  Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Николай Камов – в т. 1 – няма да чета преамбюла, текстът да гласи така:
  “РЕШИ:
  1. Създава временна комисия със следната задача: да проучи всички данни по твърденията, изнесени в българските и чуждестранни медии за финансирането на български политически партии от режима на бившия иракски диктатор Саддам Хюсеин”.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували 189 народни представители: за 52, против 109, въздържали се 28.
  Предложението на господин Камов не се приема.
  Преминаваме към гласуване на предложенията, направени от заместник-председателя на парламента господин Любен Корнезов, а те са както следва:
  1. Общият състав на комисията да бъде от 17 души. Принципът на съставяне да бъде паритетен – по 4 депутата от четирите парламентарни групи плюс един независим.
  Моля да гласуваме това предложение. То е т. 3 от проекта за решение.
  Гласували 188 народни представители: за 182, против 4, въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Второто предложение касае т. 2. В проекта за текст е записано, че комисията се избира за срок от два месеца. Господин Корнезов предлага срок от един месец.
  Моля, гласувайте предложението на господин Корнезов – вместо два месеца, комисията да работи един месец.
  Гласували 194 народни представители: за 111, против 73, въздържали се 10.
  Предложението се приема.
  Преминаваме към третото гласуване.
  Третото предложение на господин Корнезов е следното: председателят на тази временна анкетна комисия да се оглавява от народен представител от Парламентарната група на НДСВ.
  Моля, гласувайте това предложение: гласували 190 народни представители: за 142, против 35, въздържали се 13.
  Предложението е прието.
  Уважаеми народни представители, тъй като пленарната зала прие комисията да се състои от по четирима народни представители от четирите парламентарни групи плюс един независим, моля ръководствата на четирите парламентарни групи и групата на независимите да ни представят имената.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ, от място): Нека да гласуваме целия текст на решението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Изменен и допълнен окончателният текст гласи:
  “РЕШЕНИЕ
  на Тридесет и деветото Народно събрание за създаване
  на Временна комисия за проучване на данните по твърденията
  за финансиране на Българската социалистическа партия от
  режима на Саддам Хюсеин в Ирак

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:
  1. Създава Временна комисия със следната задача: да проучи всички данни по твърденията, изнесени в българските и чуждестранни медии, за финансирането на Българската социалистическа партия от режима на бившия иракски диктатор Саддам Хюсеин.
  2. Комисията се избира за срок от един месец.
  3. Комисията се състои от 17 народни представители - по 4 от всяка парламентарна група или съюз и 1 независим.
  4. Избира председател и членове, както следва: ....”.
  Моля, гласувайте окончателния текст на решението.
  Гласували 180 народни представители: за 177, против няма, въздържали се 3.
  Решението е прието.
  Остава да попълним поименния състав на ръководството и членовете на временната комисия. Това ще направим сега.
  От името на Парламентарната група на ОДС...
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Какво ОДС?!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Димитър Абаджиев вдигна пръв ръка. Заповядайте, господин Абаджиев.

  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): От името на Парламентарната група на Обединените демократични сили, по силата на нейно решение – не на Парламентарния съюз, а на Парламентарната група…
  РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА КБ: Може ли да има парламентарна група?
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ: Да, може, тя така е регистрирана.
  Предлагаме господин Асен Агов, господин Димитър Абаджиев и господин Йордан Соколов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Четирима, господин Абаджиев!
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ: Сега ще има предложение и от новата парламентарна група.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Добре.
  Има думата господин Станимир Илчев.
  СТАНИМИР ИЛЧЕВ (НДСВ): От Парламентарната група на НДСВ предлагаме: Борислав Ралчев – за председател на комисията, и за членове от нашата квота – Владимир Дончев, Тошо Пейков и Марияна Костадинова. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Госпожа Масларова, заповядайте.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви.
  От името на Парламентарната група на Коалиция за България предлагаме кандидатурите на господин Румен Овчаров, на господин Петър Димитров, на господин Атанас Папаризов и на господин Георги Юруков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата господин Лютви Местан. Заповядайте, господин Местан.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
  От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагаме за членове на комисията господин Юнал Лютфи, господин Касим Дал, госпожа Емел Етем и господин Лютви Местан. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
  Има думата господин Валентин Василев. Заповядайте, господин Василев.
  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (ПГСДС): Уважаеми господин председател! Наистина, преди няколко седмици Парламентарният съюз на Обединените демократични сили разглежда този въпрос и определи четири имена. Сред тези четири имена беше и лидерът на СДС Надежда Михайлова, като тогава ние предложихме нивото на комисията да бъде по-високо, тъй като въпросът е изключително важен за страната. След всички преговори, които водихме днес, се установи, че това ниво ще бъде малко по-ниско.
  Затова от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили аз предлагам в тази комисия да бъдат включени Николай Младенов и Никола Николов. Това е с решение на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили. (Шум в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не, влизате в нарушение на вече прието и гласувано от парламента решение. Бройката може да бъде 17 души, господин Василев! Не мога да приема това нещо. Бройката общо на комисията е 17 души.
  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, тогава Вие можете да го подложите на поименно гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Добре. (Шум в залата.)
  Спокойно, колеги, правилникът дава отговор на всичко! Спокойно!
  Има думата госпожа Банкова. Заповядайте, госпожа Банкова.
  Моля ви за тишина!
  СТЕЛА БАНКОВА (независим): Уважаеми господин председател! Предлагаме от квотата на независимите народни представители господин Никола Николов.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожа Банкова.
  Моля народните представители да заемат своите места. Остават максимум 5 мин. работа по тази точка.
  Ще поставя на гласуване безспорните парламентарни групи, които се вписват в приетото вече решение в т. 3 за състава на народните представители и за председателя, след което ще поставя на поименно гласуване предложените 3 плюс 2 кандидатури. Четиримата от петимата, които получат най-много гласове, ще формират четиричленния състав на двете парламентарни групи – на Обединените демократични сили и на Парламентарната група на СДС. Това може да стане в рамките на правилника.
  Подлагам на гласуване предложението, направено от Парламентарната група на НДСВ, в състава на временната комисия да влязат народните представители Борислав Ралчев, Владимир Дончев, Тошо Пейков и Марияна Костадинова.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 166 народни представители: за 162, против няма, въздържали се 4.
  Квотата на народните представители от НДСВ е приета.
  Преминаваме към предложението на Парламентарната група на Коалиция за България. Също четири души са представени. Това са: Румен Овчаров, Петър Димитров, Атанас Папаризов и Георги Юруков.
  Моля, гласувайте предложението за тези четирима народни представители от Парламентарната група на Коалиция за България.
  Гласували 153 народни представители: за 145, против 3, въздържали се 5.
  Предложението е прието.
  Преминаваме към гласуване на групата от четирима народни представители на Парламентарната група на Движението за права и свободи - Юнал Лютфи, Касим Дал, Емел Етем и Лютви Местан.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 156 народни представители: за 146, против 1, въздържали се 9.
  Квотата на Парламентарната група на ДПС също е приета.
  Подлагам на гласуване предложението на групата на независимите за член на комисията да бъде господин Никола Николов.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 154 народни представители: за 128, против 13, въздържали се 13.
  Предложението е прието.
  Преминаваме към предложенията, направени от Парламентарния съюз на ОДС и Парламентарната група на СДС по реда на постъпването им.
  Господин Абаджиев, заповядайте за процедура.
  ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ (ПСОДС): Само кратко разяснение. Както беше казано, парламентарният съюз към онзи момент беше взел решение за четирите предложения. Днес чисто формално юридически сме изправени пред следната ситуация: имаме Парламентарен съюз на ОДС, който продължава да съществува юридически, състоящ се от Парламентарната група на ОДС и независими, и Парламентарна група на СДС. Ако подхождаме принципно, тогава всяка парламентарна група трябва да има по четири кандидати. По силата на добра воля ние не правим предложение за четири души. От Парламентарната група на СДС е направено предложение за двама души. Парламентарният съюз се състои в момента от 37 души, а парламентарната група – от 13. Или трябва да се приемат и двете предложения и съставът да се увеличи на 18 души… (Шум и реплики от КБ.) Тогава от всяка парламентарна група трябва да има по четири представители. Ако има добра воля, нека да се приемат направените предложения от двете парламентарни групи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Абаджиев, вече не може да се наруши гласуваната цифра от 17 души.
  Преминаваме към гласуване по реда, както диктува правилникът.
  Моля, гласувайте за член на комисията от парламентарните групи на ОДС и СДС четиримата да бъдат избрани, както следва.
  Първо гласуваме за член да бъде избран господин Асен Агов, който да представлява Парламентарния съюз и Парламентарната група на СДС.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 165 народни представители: за 107, против 31, въздържали се 27.
  Господин Агов вече е член на комисията.
  Поставям на гласуване кандидатурата на господин Димитър Абаджиев за член на тази комисия от двете парламентарни групи.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 174 народни представители: за 145, против 7, въздържали се 22.
  Господин Димитър Абаджиев също вече е член на комисията.
  Поставям на гласуване кандидатурата на господин Йордан Соколов.
  Гласували 174 народни представители: за 50, против 105, въздържали се 19.
  Кандидатурата на господин Йордан Соколов не се приема.
  Поставям на гласуване кандидатурата на Николай Младенов, който също да стане член на тази временна анкетна комисия.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 157 народни представители: за 112, против 21, въздържали се 24.
  Господин Младенов вече е член на комисията.
  Последно поставям на гласуване предложението за Никола Джипов Николов, който също да бъде член на тази временна анкетна комисия.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 166 народни представители: за 130, против 27, въздържали се 9.
  Господин Никола Джипов Николов е също член на комисията.
  По този начин се попълни квотата от 17 души на комисията, както изисква решението на Народното събрание.
  Сега трябва да изберем и председател на комисията. Предложението е направено от НДСВ – председател на комисията да бъде народният представител Борислав Ралчев.
  Моля, гласувайте за тази кандидатура.
  Гласували 151 народни представители: за 119, против 27, въздържали се 5.
  Председател на тази временна анкетна комисия ще бъде господин Борислав Ралчев.
  С това първа точка от дневния ред е изчерпана.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Точка втора е:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
  Водеща е Комисията по труда и социалната политика.
  Господин Адемов, заповядайте.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.

  “ДОКЛАД
  по Законопроект за ратифициране на Спогодбата между
  Република България и Сърбия и Черна гора за социално
  осигуряване, № 402-02-9, от 16 февруари 2004 г.,
  внесен от Министерския съвет

  На редовно заседание на Комисията по труда и социалната политика, проведено на 19 февруари 2004 г., се разгледа и обсъди законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Сърбия и Черна гора за социално осигуряване. В заседанието взеха участие: господин Валери Апостолов, заместник-министър на труда и социалната политика, Йордан Христосков, управител на Националния осигурителен институт, Дикран Тебеян, заместник-председател на Българската стопанска камара, господин Чавдар Христов, изпълнителен секретар на КНСБ и др. Госпожа Валентина Кръстева, директор в Националния осигурителен институт, представи спогодбата, с която гражданите на двете държави се равнопоставят по права и задължения по обхванати социално-осигурителни рискове и свързаните с тях плащания.
  Спогодбата включва норми, регламентиращи приложимото законодателство. Максимално се защитават правата на българските граждани, пребиваващи и работещи в другата договаряща се държава. Обхванати са всички социалноосигурителни рискове. Регламентирани са паричните обезщетения при временна неработоспособност и майчинство, пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, поради трудова злополука или професионална болест, наследствените пенсии, както и паричните обезщетения при безработица. Предвижда се взаимно зачитане на осигурителния стаж и други.
  В спогодбата са спазени основните принципи на международното осигурително европейско право. От деня на нейното влизане в сила се прекратява действието на Конвенцията по социално осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия.
  След обсъждането и проведеното гласуване с резултати: "за" – 14, "против" и "въздържали се" – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: предлага на Народното събрание да подкрепи законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Сърбия и Черна гора за социално осигуряване № 402-02-9 от 16 февруари 2004 г., внесен от Министерския съвет.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, д-р Адемов.
  Комисията по външна политика, отбрана и сигурност няма представено свое заключение, но тя не е водеща комисия. Можем и без становището на подпомагащата комисия да разглеждаме този законопроект.
  Чухте доклада на водещата комисия.
  Имате думата, уважаеми дами и господа.
  Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този законопроект? Няма.
  Моля да гласувате законопроекта на първо четене.
  Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
  Законопроектът е приет на първо четене.
  Имате думата за процедура, д-р Адемов.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Господин председател, правя процедурно предложение законопроектът за ратифициране на Спогодбата между Република България и Сърбия и Черна гора да бъде гласуван и на второ четене.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли противоположно процедурно предложение? Няма.
  Моля да гласувате процедурното предложение, направено от д-р Адемов.
  Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
  Процедурното предложение е прието.
  Доктор Адемов, имате думата за второ четене на законопроекта.
  ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин председател.

  "ЗАКОН
  за ратифициране на Спогодбата между
  Република България и Сърбия и Черна гора
  за социално осигуряване

  Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Сърбия и Черна гора за социално осигуряване, подписана на 11 ноември 2003 г. в Белград."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по законопроекта на второ четене? Няма.
  Моля да гласувате законопроекта на второ четене.
  Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
  Законопроектът е приет и на второ четене.

  Преминаваме към трета точка от дневния ред:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЯПОНСКАТА БАНКА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЛОКОВЕ 1-4 В ТЕЦ "МАРИЦА-ИЗТОК 2" ЕАД МЕЖДУ ЯПОНСКАТА БАНКА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ТЕЦ "МАРИЦА-ИЗТОК 2" ЕАД.
  Имате думата за процедура.
  ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат заместник-министърът на енергетиката и енергийните ресурси господин Илко Йоцев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
  Моля да гласувате за допускане на заместник-министъра в залата.
  Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
  Процедурното предложение е прието.
  Моля квесторите да поканят заместник-министъра в пленарната зала.
  Давам думата на председателя на Комисията по енергетика господин Веселин Близнаков да прочете доклада на водещата комисия по този проект за решение.
  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Благодаря Ви, господин председател.

  "ДОКЛАД
  на Комисията по енергетика
  относно проект за решение за даване на
  съгласие за водене на преговори и сключване на
  Гаранционно споразумение между правителството
  на Република България и Японската банка за
  международно сътрудничество по Договора за заем
  за рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД
  между Японската банка за международно сътрудничество
  и ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД, № 402-03-3, внесен от
  Министерския съвет на 29 януари 2004 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 18 февруари 2004 г., Комисията по енергетика обсъди проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Гаранционно споразумение между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по договор за заем за рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД между Японската банка за международно сътрудничество и ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД.
  На заседанието присъстваха: господин Милко Ковачев – министър на енергетиката и енергийните ресурси, господин Илко Йоцев – заместник-министър на енергетиката и енергийните ресурси, господин Костадин Сирлещков – началник кабинет на министъра в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, госпожа Галина Тошева – началник отдел в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, господин Атанас Димитров – изпълнителен директор на ТЕЦ "Марица-изток 2", господин Илиан Ненчев – финансов директор на ТЕЦ "Марица-изток 2", и господин Стефан Сотиров – началник отдел в Министерството на финансите. Проектът беше представен от министър Милко Ковачев и госпожа Галина Тошева.
  Този проект за реконструкция на ТЕЦ "Марица-изток 2" блокове 1-4 беше представен и разгледан в Комисията по енергетика на нейно редовно заседание, проведено на 11 декември 2002 г. На това заседание Комисията по енергетика подкрепи намеренията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за даване на ход на процедура по привличане на средства от Японската банка за международно сътрудничество.

  Гаранционното споразумение ще гарантира Договора за заем за рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД между Японската банка за международно сътрудничество и ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД, който ще подпомогне решаването на редица проблеми, свързани с опазването на околната среда и новите екологични изисквания, както и удължаване на експлоатационния ресурс на централата.
  ТЕЦ "Марица-изток 2" е базова централа с осем енергийни блока. Блокове 1-4 (стара част), са достигнали повече от 130 на сто от проектния си ресурс и има доста нужда от модернизация. Чрез рехабилитацията ще се увеличи както мощността на блоковете, така и животът им с повече от 20 години.
  В съответствие с Енергийната стратегия на България и разработения "План за действие с минимални разходи" планът за реализация на проекта е предвиден за периода 2004-2007 г.
  При оценка на необходимостта от реализация на проекта се има предвид, че блокове 1-4 на ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД са най-старите блокове на централата с обща инсталирана мощност 600 мгвт. След рехабилитацията ресурсът на централата ще бъде удължен, а инсталираната мощност на четирите блока ще достигне 700 мгвт.
  Във връзка с ангажиментите на Република България за извеждане от експлоатация на енергийни мощности в АЕЦ "Козлодуй" е необходима ускорена реализация на този проект с цел предотвратяване на рискове от енергиен дефицит в периода след 2006 г. Общата стойност на проекта възлиза на 29 537 196 000 японски йени (217 666 409 евро по кръстосан курс през лева за 18 февруари 2004 г.), 85 на сто от които (25 106 616 600 японски йени - 185 015 598 евро), ще се финансират с експортен кредит от Японската банка за международно сътрудничество. Условие за сключване на заемно споразумение е предоставянето на държавна гаранция през 2004 г.
  С Решение № 513 на Министерския съвет от 2003 г. за проекта "Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД, финансиран със заем от Японската банка за международно сътрудничество е предвидено да бъде издадена държавна гаранция за 2004 г. Основни параметри на заема са, както следва:
  Обхват на проектното финансиране от Японската банка за международно сътрудничество – реализация на мерки за пълна рехабилитация на старата част на централата (блокове 1-4), изграждане на сероочистващи инсталации и реконструкция на турбини № 5 и 6.
  Общ размер на кредита – 25 106 616 600 японски йени, което е 185 015 598 евро. Кредитът ще бъде отпуснат в японски йени, което ще създаде механизъм за ограничаване на валутния риск.
  Годишна лихва: фиксирана годишна лихва – 1,49 на сто; рискова премия – 1,38 на сто; обща лихва по кредита – 2,78 на сто, фиксирана на годишна база.
  Общ срок на заема – 14 години, гратисен период – 4 години и 10 години погасяване според погасителен план.
  След проведената дискусия Комисията по енергетика с 9 гласа "за", без "против" и "въздържали се" реши:
  1. Одобрява проекта на Гаранционното споразумение между Република България и Японската банка за международно сътрудничество като основа за водене на преговори.
  2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България да даде съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Гаранционно споразумение между Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Договор за заем за рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД между Японската банка за международно сътрудничество и ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД в размер на 25 106 616 600 японски йени.
  3. Задължава японската страна да осъществи инвестиции в Република България на стойност не по-малка от 10% от размера на държавната гаранция в приемлив срок.” Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря, господин Близнаков.
  Давам думата на заместник-председателя на Комисията по бюджет и финанси господин Имамов, тъй като не виждам председателя госпожа Нина Радева в залата, да представи доклада на комисията.
  ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ:

  "ДОКЛАД
  по проект за решение за даване на съгласие
  за водене на преговори и сключване на
  Гаранционно споразумение между правителството
  на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по договор за заем за
  рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД
  между Японската банка за международно сътрудничество и
  ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД № 402-03-3,
  внесен от Министерския съвет на 29 януари 2004 г.

  На заседание, проведено на 12 февруари 2004 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Гаранционно споразумение между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по договор за заем за рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД между Японската банка за международно сътрудничество и ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД № 402-03-3, внесен от Министерския съвет на 29 януари 2004 г.
  От името на вносителя на заседанието присъстваха министърът на енергетиката Милко Ковачев, Илко Йоцев – заместник-министър, Юлиан Ненчев – финансов директор на ТЕЦ "Марица-изток", и специалисти от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и Министерството на финансите.
  В мотивите към проекторешението и в експозето си министър Ковачев изтъкна, че гаранционното споразумение ще гарантира договор за заем, който ще подпомогне решаването на редица проблеми, свързани с опазването на околната среда и новите екологични изисквания, поставени от Европейския съюз, и предотвратяване на недостига от електроенергия в страната след 2006 г. предвид прогнозираното непрекъснато увеличаване на потреблението на електроенергия след 2006 г.
  ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД е базова електроцентрала, която е най-голямата в страната. Блокове 1-4 са достигнали повече от 130 на сто от проектния си ресурс и имат остра нужда от модернизация. Чрез рехабилитацията ще се увеличи както мощността на блоковете, така и животът им с повече от 20 години.
  Разработен е подробен проект "Рехабилитация и изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1-4 на ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД. Проектът предвижда реализация на мерки за цялостна рехабилитация на старата част на централата и изграждане на сероочистващи инсталации, като в процеса на преговорите към обема е включена и реконструкция на тубрини № 5 и 6.
  Общата стойност на проекта възлиза на 29 537 196 000 японски йени, 85 на сто от които (25 106 616 600 японски йени) ще се финансират с експортен кредит от Японската банка за международно сътрудничество. Условие за сключване на заемно споразумение е предоставянето на държавна гаранция през 2004 г. Предоставянето на държавна гаранция ще допринесе за значително намаляване на разходите за реализация на проекта, което от своя страна е предпоставка за постигане на по-ниска цена на електрическата енергия, произвеждана от електроцентралата. Реализирането на проекта създава реални предпоставки за рехабилитация на блоковете при цена на 1 квт инсталирана мощност, неколкократно по-ниска в сравнение с цената за изграждане на нови мощности, т.е. рехабилитацията е икономически най-изгодният вариант и поради това следва да бъде приоритетно осъществена.
  Основните параметри на заема са следните:
  Обхват на проектното финансиране от Японската банка за международно сътрудничество – реализация на мерки за пълна рехабилитация на старата част на централата (блокове 1-4), изграждане на сероочистващи инсталации и реконструкция на турбини № 5 и 6.
  Общ размер на кредита 25 106 616 600 японски йени. Кредитът ще бъде отпуснат в японски йени, като се създаде механизъм за ограничаване на валутния риск.
  Годишна лихва – фиксирана годишна лихва 1,49 на сто; рискова премия – 1,38 на сто; обща цена на кредита – 2,87 на сто, фиксирана на годишна база.
  Общ срок на заема - 14 години, гратисен период – 4 години (18 месеца от пускането в експлоатация на първия рехабилитиран блок) и 10 години погасяване според погасителния план.
  След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: "за" – 10 народни представители, без "против" и "въздържали се".
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България да даде съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Гаранционно споразумение между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Договора за заем за рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД между Японската банка за международно сътрудничество и ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД в размер на 26 106 616 600 японски йени."
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря на господин Имамов.
  Имате думата, уважаеми дами и господа народни представители, по този проект за решение.
  Господин Мазнев, заповядайте.

  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа, ще споделя само няколко думи по законопроекта. Вярно е, че ТЕЦ “Марица-изток 2” вече работи 130% от проектния си срок и наистина се налага тази рехабилитация. След тази рехабилитация първи, трети и четвърти блок ще увеличат мощността си от 150 на 177 мгвт, на втори блок – от 150 на 165 мгвт. Отделно ще се работи по сероочистващите инсталации. Това е добре.
  Тук трябва да кажа, че подготовката на този проект започна още по време на предишното правителство, по време на управлението на господин Иван Костов. Радостно е, че след това продължи да се работи в тази посока.
  Ние имахме едно заседание на Комисията по енергетика на 11 декември 2002 г., ако си спомняте, господин Йоцев. Тогава разгледахме също проблема. Това обаче, което ме притесни тогава и сега е, че влиза в пленарната зала за разглеждане чак три години от мандата на това правителство. За мен това е едно значително забавяне. Но, независимо от това, все пак това е един проект, който е важен и за българската икономика като цяло, за българската енергетика, важен е за област Стара Загора, за хората, които работят там, за специалистите-енергетици, които работят в комплекса.
  Моето желание наистина е да го подкрепим, защото той е добър за цялата икономика.
  Благодаря ви още веднъж.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Мазнев.
  Други желаещи народни представители да вземат отношение по този проект за решение?
  Заповядайте, господин Димов.
  ЙОРДАН ДИМОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
  В парламентарната Комисия по енергетика аз подкрепих проекта относно финансирането и реконструкцията на ТЕЦ “Марица-изток 2”, защото считам, че е целесъобразен и, както каза и колегата, необходимо е да се направи в кратки срокове. Моята парламентарна група в състава, който е тук, също ще го подкрепи.
  Имам един въпрос към вносителя и той е във връзка с опасението да не би да се проточат по-нататъшните преговори, след като се получи мандат от Народното събрание. В смисъл, че в първоначалните разговори с “Мицуи”, като изпълнител, и с Японската банка за международно сътрудничество се сочеше цифрата, по-точно съотношението за участие 80 на 20%, съответно за Японската банка и за българската страна, която трябва да осигури. В проекта сега е посочено 85% японско участие във финансирането. Съществува ли проблем и този проблем няма ли да задълбочи и да затрудни преговорите по-нататък по отношение на окончателното подписване на споразумението? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря на господин Димов.
  Давам думата на народния представител Георги Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря, господин председател.
  Аз също се присъединявам към становищата, че Народното събрание следва да подкрепи този законопроект за решение и взимам думата, за да задам някои допълнителни въпроси, както направиха и преждеговорившите, свързани със следните аспекти на предложеното решение.
  Единият въпрос е свързан с онази част от схемата, която предвижда 10-процентна инвестиция на японската страна в България – 10% от стойността на гаранцията, която се иска. Говорим за 185 млн. евро, т.е. инвестицията трябва да стигне някъде към 18,5 млн. Както е посочено в мотивите на вносителя на стр. 4, са разглеждани различни възможности с японските партньори – приватизация на водноелектрически централи, изграждане на нови ВЕЦ, изграждане на нова хидроенергийна мощност, встъпването им в правата на дружеството, което развива проекта за нова мощност на ТЕЦ “Марица-изток 1” и т.н.
  В заседанието на Бюджетната комисия господин министър Ковачев потвърди, че такива разговори се водят и са в напреднала фаза, но не можа да назове по-конкретно все пак към какви приоритетни инвестиции има ориентация. Моят въпрос е свързан именно с опасението, изказано и от господин Димов, дали изясняването на този въпрос и договарянето на такива инвестиции, което не е никак проста работа, няма отново да отхвърли реализацията на проекта не с месеци, а с години напред?
  Вторият въпрос е свързан със самата сложност на проекта, тъй като разбираме, че “Марица-изток 2” е основната мощност в комплекса и е основна за националната икономика – това са шест блока. В заседанието на Бюджетната комисия стана дума, че само по себе си изпълнението на такъв проект е изключително комплексна задача.
  Както виждаме, господин председателю, наглед изпълнението е разсрочено малко във времето – 14 години, от които 4 гратисен период. Но, забележете, започва да тече от рехабилитацията на първия блок. Тези първи 4 гратисни години могат да се изнижат неусетно и да се встъпи в периода на погашение при едно не съвсем ритмично изпълнение на самия график на проекта.
  Господин министърът сподели, че се водят преговори за привличане на мениджърска фирма или мениджърски екип, който да поеме по-конкретно управлението на този проект. Бих бил благодарен, ако господин Йоцев сподели нещо и по този въпрос.
  Третият ми въпрос е към господин Близнаков. Господин Близнаков, във Вашия доклад в текста, който сте внесли като Комисия по енергетика, в края на т. 2 е посочена една по-голяма сума от онази, която прочетохте. Сигурен съм, че има ясно обяснение на въпроса, но за да не остава неизяснен и този въпрос ми се струва, че би било добре да го изясните.
  Благодаря Ви, господин председателю.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Пирински.
  Зададоха се няколко въпроса и ще моля председателят на комисията и заместник-министърът да дадат отговор на народните представители.
  Заповядайте, господин Близнаков.

  ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
  Господин Пирински, действително е така, но има допусната техническа грешка. Сумата, която е отразена първоначално в решението на комисията, отразява общата стойност на проекта. Всъщност гаранционното споразумение за общия размер на кредита, за останалото не е необходимо да се дава държавна гаранция, тъй като са средства от страна на България. Тази техническа грешка ще се отстрани, като посочим вярната цифра, а тя е по-малка и е 25 млрд. 106 млн. 616 хил. 600 японски йени.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин заместник-министър Йоцов има думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИЛКО ЙОЦОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, искам да благодаря за успешната работа на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по енергетика. Там се разискваха много от въпросите. Ще отговоря съвсем кратко и ясно на въпросите, които бяха повдигнати.
  Първият въпрос е относно организацията. Наистина този проект изискваше сериозна организация, където бяха създадени няколко екипа – технически, юридически и финансови, като работна група, които работиха съвместно и успяха, благодарение на тази работа, да спазят графика, който бяхме начертали съвместно с японската страна.
  Наистина въпрос на преговори е, защото имаме поставени от правителството задачи, и съвместно с Министерството на финансите сме разработили рамка какво да постигнем по време на тези преговори. Благоприятното в този случай е, че България беше повдигната в степента на кредитния риск от пета в четвърта група според правилата за международно експортно финансиране, така че един от основните въпроси относно листите сме спокойни, че ще постигнем добри условия. Организацията е създадена.
  Преминавам към въпроса на господин Пирински, тъй като има връзка между двата въпроса. Относно сложността на проекта. Преимущество е, че вече направихме подобен проект за 7 и 8 блок, когато подменихме сероочистките. Този опит ни показва как да вървим по вече отъпкания път. От друга страна, търгът за консултант инженер-мениджър на проекта ще се обяви до 10 дни, готови са тръжните документи, прегледани са и от специалисти. Проектът наистина е сложен, но се надяваме да го спазим навреме. Остава въпросът за 10-процентната инвестиция от японска страна. Това е въпрос, който в Съвета за структурна реформа към Министерския съвет беше поставен и после беше решен от Министерския съвет с Решение № 513, където се реши да се използва синергията, тъй като това ще е единственият проект, финансиран…
  МИРОСЛАВ СЕВЛИЕВСКИ (НДСВ, от място): Кажи какво е това синергия?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИЛКО ЙОЦОВ: Ще отговоря на този въпрос, ако бъде зададен по надлежния ред.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Няма надлежен ред тук, отговорете.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИЛКО ЙОЦОВ: Имам предвид да бъде използван положителният ефект от даването на една държавна гаранция, от ангажирането на държавата в един такъв проект с постигане на един по-положителен ефект към привличане на повече японски инвестиции в държавата. По този начин започнахме преговорите с японската страна и бяхме начертали различните сфери на инвестиции. От японска страна получихме положителен отговор, който казва следното: ние искаме да направим реална инвестиция, не ни ограничава размерът минимум 10%. Защото 10% или близо 18 млн. е една относително голяма сума, но относително малка сума за инвестиции в енергетиката. В енергетиката 18 млн. евро не са толкова голяма сума в нашите проекти. Затова по предложение на Министерския съвет се определи разумен срок, който се дискутираше близо година и половина, в който да може да бъде дадено на японската страна да направи избор за своята инвестиция.
  Те са начертали поне четири големи проекта, за които са готови да извършат инвестицията веднага. Инвестиция в “Марица-изток 1”, инвестиция в “Марица-изток 3” – проект, касаещ увеличаване на мощността на “Марица-изток 3”, инвестиции в хидроенергийни проекти. Работна група от японска страна беше на посещение и са набелязали точните места, където могат да се направят тези инвестиции. Желание за приватизация на термични централи, по-скоро ТЕЦ “Перник” и ТЕЦ “Русе”.
  Преди 10 дни японска делегация беше на посещение в гр. Банско, където огледа възможността да инвестира в проект за производство на електроенергия от биомаса.
  Така че тези проекти са достатъчен портфейл от възможности, който се надяваме да се осъществи навреме и в срок. Ако има още въпроси или неяснота, мога да ги уточня. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
  Имат думата народните представители, които желаят да вземат отношение по този проект за решение, включително и ако има нещо неясно, заместник-министърът е на наше разположение.
  Нарушавайки правилника, давам думата на господин Мазнев.
  РЕПЛИКИ ОТ НДСВ: Защо да нарушаваме правилника?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Мазнев иска да зададе въпрос. (Реплики от КБ.) Приемам упреците върху себе си.
  СТЕФАН МАЗНЕВ (ПСОДС): Аз Ви благодаря, господин председател! Тъй като аз зададох въпрос в Комисията по енергетика, но не получих точен отговор, искам да ми кажете, ако е възможно, разбира се, точно с колко ще се увеличи производствената цена на 1 квтч след рехабилитацията? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Мазнев.
  Ще може ли да отговорите, господин заместник-министър, макар че такава процедура на въпроси и отговори не е много специфична за парламента, но така започна.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИЛКО ЙОЦОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! В комисията разглеждахме въпроса за цената и как тази инвестиция ще повлияе върху цената.
  Проектът “Марица-изток 2”, след всички направени изчисления, е един от най-конкурентоспособните по този показател. Само за сравнение ще кажа, че проектът “Марица-изток 3” има отражение на средните продажни цени с около 3%, което миналата година се реализира като вътрешни разходи за производство. “Марица-изток 1” имаше влияние от около 10% от средните производствени разходи в системата, не върху централата.
  В случая с проекта “Марица-изток 2” тази сравнима оценка е около 1,5% на средните производствени разходи в системата. Това е проект, който най-плавно, от една страна, ще модернизира и увеличи мощностите с най-малки специфични капиталовложения и същевременно с най-малко въздействие върху общия размер на цените. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря, господин заместник-министър.
  Има ли други народни представители, които желаят за вземат думата? Няма.
  Господин Близнаков, моля да прочетете проекта за решение, за да преминем към гласуване. След това ще дам думата на господин Муравей Радев.

  ДОКЛАДЧИК ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  “Проект на решение
  за даване на съгласие за водене на преговори и сключване
  на гаранционно споразумение между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по договор за заем за рехабилитация на блокове
  от 1 до 4 в ТЕЦ “Марица-Изток 2” ЕАД между Японската банка за международно сътрудничество
  и ТЕЦ “Марица-Изток 2” ЕАД

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
  Р Е Ш И:
  Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Гаранционно споразумение между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по договор за заем за рехабилитация на блоковете от 1 до 4 в ТЕЦ “Марица-Изток 2” ЕАД между Японската банка за международно сътрудничество и ТЕЦ “Марица-Изток 2” ЕАД в размер на 25 млрд. 106 млн. 616 хил. 600 японски йени.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не виждам желаещи да се изкажат по текста.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
  Решението е прието.
  Заповядайте, господин Радев, за процедурно предложение.
  МУРАВЕЙ РАДЕВ (ПСОДС): Благодаря Ви, господин председател. От името на Парламентарната група на ОДС искам половин час почивка. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Длъжен съм и ще дам този половин час почивка, но моля за известно обяснение. Гласувахме удължаване на работното време до 15,00 ч. Има комисии, които са насрочени за 14,30 ч., а други за 15,00 ч.
  ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПСОДС, от място): Анулирайте го.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не мога да го анулирам, ако някой направи процедурно предложение….
  Виждате, че не е много целесъобразно удължавайки работното време да правим почивка, но имате право като парламентарна група да го искате.
  Заповядайте, господин Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председателю, предлагам да използвате правата си по правилника и да обявите за закрито днешното заседание, тъй като е повече от очевидно, че далеч няма кворум в залата и Вие може да го установите с просто око.
  Освен това намирам за напълно неприемливо онези, които предлагаха да работим до 15,00 ч., сега вече ги няма. Това е подигравка!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Обявявам 30 мин. почивка. (Звъни.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (звъни): Уважаеми колеги, в залата има 124 народни представители. Налице е необходимият кворум, продължаваме заседанието.

  Преминаваме към:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ № 1 КЪМ ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЗА ПРОЕКТ “БЪЛГАРИЯ - ГРАНИЧНИ ПРЕХОДИ ПО ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ПЪТНА МРЕЖА”.
  От Комисията по бюджет и финанси не виждам председателя госпожа Нина Радева, затова ще помоля господин Имамов да прочете становището на комисията.
  ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ:
  “ДОКЛАД
  по проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и
  сключване Изменение № 1 към Финансовия договор между
  Република България и Европейската инвестиционна банка (проект
  “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”),
  № 402-03-2, внесен от Министерския съвет на 23.01.2004 г.

  На съвместно заседание с Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството, проведено на 18 февруари, Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”), внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството –министър Валентин Церовски, заместник-министър Румен Митов и изпълняващият длъжността “директор” на Изпълнителна агенция “Пътища” господин Милош Поцков.
  В мотивите към проекта за решение и направеното експозе от господин Поцков се изтъкна, че измененията на Финансовия договор от 1998 г., с който се осигурява държавен заем в размер на 40 млн. евро за рехабилитация и подобряване на транзитните пътища между България и Гърция, се налага поради невъзможност на Изпълнителната агенция “Пътища” да усвои в предвидения срок последния транш от заемните средства по договора.
  В отговор на молбата от 7 октомври 2003 г. Европейската инвестиционна банка е дала съгласие за изменение на Финансовия договор и удължаване на срока за усвояване на тези средства до 10 октомври 2004 г. чрез Изменение № 1 към договора, което променя и други аспекти от съдържанието му, като:
  - заемополучателят следва да възстанови заема в съответствие с амортизационната таблица, посочена в Приложение В, за суми, усвоени преди 1 септември 2003 г., и съгласно амортизационната таблица, посочена в Приложение В1, за суми, усвоени след 1 септември 2003 г.;
  - навсякъде в договора думата “EСU” следва да се замени с “евро”;
  - в § 5 определението “Главно управление на пътищата (ГУП)” да се замени с “Изпълнителна агенция “Пътища” (ИАП)”.
  Причините за отклонение от графика на споразумението за заем с Европейската инвестиционна банка са свързани както със закъснение на подготовката на ЛОТ-1, така и със закъснения по време на строителството. Закъсненията при подготовка на обекта са причинени от забавено отчуждаване на необходимите терени за строителство, както и от продължителната тръжна процедура, която е започнала през 2000 г., а договор за строителство е бил подписан на 29 ноември 2001 г. Закъсненията по време на строителството са свързани със закъсняла мобилизация на изпълнителя, променени условия в състоянието на пътя в сравнение с предвидените мероприятия в проекта, пропуски в проектното решение, довели до повторно проектиране на участъци и др.
  След дискусията по проекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: “за” – 8 народни представители, “въздържал се” - 1, “против” – няма.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България да даде съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”), внесен от Министерския съвет на 23.01.2004 г.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря.
  ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми господин председател, аз пропуснах, надявам се ще ми позволите да направя процедурно предложение и се надявам, че господин заместник-министърът все още е тук, но моля да бъде допуснат в залата заместник-министър Румен Митов във връзка с обсъждането на тази точка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да. И господин Великов се канеше да направи същата процедура, но Вие го изпреварихте.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (НДСВ, от място): Той е един от най-добрите специалисти в страната.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не, ако имате обратно процедурно предложение, заповядайте. Няма.
  Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
  Гласували 97 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 3.
  Процедурното предложение се приема.
  Моля квесторите да поканят господин Митов. Заповядайте.
  Втората комисия, на която е разпределен този проект за решение, е Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството. За съжаление не виждам господин Ремзи Осман. Има ли представители на Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството? Заповядайте, госпожо Дикова.
  ДОКЛАДЧИК МАРИНА ДИКОВА:

  “СТАНОВИЩЕ
  на Комисията по местното самоуправление, регионалната политика
  и благоустройството относно проект за решение № 450-01-19 за
  даване на съгласие за водене на преговори и сключване на
  Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България
  и Европейската инвестиционна банка за Проект “България –
  Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”

  Проектът за решение беше представен от представител на Изпълнителна агенция “Пътища”.
  Измененията на Финансовия договор са свързани с удължаване на крайните срокове за отпускане и превеждане на траншовете и някои технологични срокове за приемане и отчитане на извършените разходи и не засягат неговите финансови параметри. В мотивите на вносителя се посочва, че това се налага поради закъснение на подготовката за ЛОТ-1 и закъснения по време на строителството.


  Като основни причини за това забавяне се изтъкват проблемите при отчуждване на необходимите терени за строителство, както и продължителната тръжна процедура. Получено е одобрение от страна на Европейската инвестиционна банка за удължаване срока за усвояване на средствата до 10 октомври 2004 г.
  В хода на дискусията бяха поставени редица въпроси относно причините за забавяне изпълнението на проектите и съответно за мерките, взети за преодоляване на допуснатите досега слабости, както и за ефективността от усвояването на средствата по финансовото споразумение.
  Тъй като не всички въпроси получиха пълен отговор на първото заседание, беше изискана подробна информация от Изпълнителна агенция “Пътища” за изпълнението и причините за забавянето на проекта.
  Второто заседание бе проведено съвместно с Комисията по бюджет и финанси. На него присъстваха: господин Церовски – министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Митов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Ананиев – заместник-министър на финансите и господин Поцков – изпълнителен директор на Изпълнителна дирекция “Пътища”.
  Изчерпателни отговори и писмена информация по въпросите, повдигнати на първото заседание, бяха дадени от представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите и Изпълнителна агенция “Пътища”.
  В резултат на проведената дискусия Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 глас “въздържал се” реши да предложи на Народното събрание да приеме внесения от Министерския съвет проект за решение за даване на съгласие за сключване на Споразумение за Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”).”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви.
  Откривам дискусията по този проект за решение. Имате думата, уважаеми дами и господа.
  Има думата народният представител Георги Пирински.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
  Господин председател, позволявам си да ангажирам и Вашето, и вниманието на пленарната зала с проекта за решение, защото си заслужава да се обърне внимание на проблема, който е възникнал, да се обърне внимание върху начина, който се търси за решаването на този проблем сега.
  И преди всичко, господин председателю, да се обърне внимание какво следва оттук.
  Онези, които са прочели по-внимателно и мотивите на вносителя - Министерския съвет, и становищата на комисиите, не може да не са забелязали, господин председателю, че в т. 3 от писмото от 7 октомври, с което Европейската инвестиционна банка потвърждава съгласието си да се променят условията, се предвижда датата 31 декември 2002 г. да бъде заменена с датата 10 октомври 2004 г. Това означава, господин председателю, че точно с две години е закъсняло изпълнението на този обект. Това означава, че вместо целият този поток, който върви към нашата южна съседка Гърция от миналата година да пътува по един нормален път, и сега се движи между строителни площадки.
  В мотивите на вносителя, с които се прави опит да се обясни това абсурдно състояние на нещата, се посочват две групи причини – закъснение на подготовката на ЛОТ-1 и закъснение по време на строителството. Казва се, че при подготовката е забавено отчуждението на терените, имало е продължителна тръжна процедура. Договорът за строителство е подписан на 29 ноември 2001 г. Добре, подписан е най-накрая на 29 ноември 2001 г., но какво става след това, господин председателю?
  Закъсненията са свързани по-нататък със закъсняла мобилизация на изпълнителя, променени условия в състоянието на пътя в сравнение с предвидените в проекта, пропуски и неточности в проектното решение, повторно проектиране на участъци, провеждане на нови отчуждения и т.н., и т.н.
  Не знам, господин председателю, дали считате, че е допустимо при една такава картина, която се представя на Народното събрание, в тази част от неговото заседание, когато се работи извънредно и като казвам, че се работи, в повечето случаи работата се изразява в натискане на бутони, да минем без малко по-сериозно обяснение в пленарната зала от страна на Министерския съвет – каква е картинката сега, преодолени ли са тези пороци и в какви срокове ще бъде изпълнен проектът?
  Както беше отбелязано от доклада и на Комисията по бюджет и финанси, и на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, а втората комисия е гледала на две заседания този въпрос, второто заседание – съвместно с Бюджетната комисия, на това заседание за първи път лично господин Церовски малко повдигна завесата за реалното състояние на нещата в усвояването на средствата от Агенция “Пътища”. Той внесе два доклада – единият по-общ – за необходимите средства за агенцията, другият, по-специален – за участъка, за който говорим.
  От първия доклад излиза, че миналата година агенцията не е разплатила извършени разходи за близо 50 млн. лв., а за тази година й трябват още 250 млн. лв. над утвърдения бюджет, за да свърши минимално необходимото, за да започне помалко да се оправя състоянието на пътищата, тъй като, както каза министърът, ако тези средства не се дадат, ще продължава влошаването състоянието на пътната мрежа.
  По втория проект вече доста по-подробно са описани нещата, за които става дума.
  И възниква въпросът, господин председателю, с какво ни занимава Министерския съвет, когато ни предлага проектобюджети, в които всичко е обвързано и всичко е прекрасно, и ни се отчитат преизпълнения за миналата година, а в същото време се оказа, че само в сферата на пътното строителство към днешния момент има 300 млн. лв. неусвоени средства и то за най-крещящите нужди. И ние сега ще одобрим това решение, ще продължим срока с две години.
  Не знам дали постъпихте най-правилно, като преценихте, че в 14,45 ч., след половинчасова почивка е редно да се обсъжда този въпрос, освен ако не възразявате той да се гледа чисто формално.
  Това са въпросите ми, господин председателю. Иначе Народното събрание е поставено пред необходимостта да одобри този проект за решение, независимо, че прави впечатление и това, че писмото на Европейската инвестиционна банка е от 7 октомври миналата година, а днес е 26 февруари 2004 г. И се пита какво е ставало половин година, та чак сега стига до нас това разрешение за актуализиране на договора?
  Така че, господин председателю, има много въпроси. Не знам дали си ги задавате и Вие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да разбирам ли, господин Пирински, че правите процедурно предложение господин Церовски като ресорен министър, да присъства на заседанието при разглеждането на тази точка от дневния ред? Виждам, че и част от писмата са адресирани до него. Ако правите такова процедурно предложение, можем да го гласуваме.
  Вие сами разбирате, че въпросите не могат да бъдат адресирани до мен и аз да им отговарям.
  Не правите такова процедурно предложение. Благодаря.
  Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по този проект за решение?
  Господин Миков, заповядайте.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  Аз мисля, че сутринта поискахме една комисия, която Вашият колега, ръководещ заседанието, така и се ослуша да свика – Комисията по икономическата политика за БТК. На мен ми се ще обаче от комисията, която ни предлага единодушно да гласуваме този проект, да чуем дали те са изслушали внимателно всички тези въпроси, които постави народният представител Пирински и които съществуват в мотивите на Министерския съвет: закъснение по време на строителство, закъснение на подготовката на Лот1, закъсняла мобилизация на изпълнител. Какви са тези приказки? Закъснялата мобилизация на изпълнителя трябва да води до санкции в договора. Не може да има такива приказки в мотивите, които ни внася Министерският съвет – тук да иска удължаване. Защото това води и до други загуби.
  Ако забелязвате, става въпрос за лихви, лихвите на усвоените средства преди стария срок, преди септември си текат – 1 септември 2003 г. Само че пътят не може да се ползва, защото не е довършен. Коя е тази фирма? Аз не знам коя е, знае ли комисията коя е тази фирма, която е сключила договор с Агенция “Пътища”? В тази комисия поинтересували ли са се най-малкото тази фирма има ли някакви отговорности за срокове, някакви санкции за неизпълнение или Народното събрание са някакви натискащи копчета там господа и дами, които всякакви такива случаи ги покриват със забрава.
  Така че едното ми предложение, господин председател, е към Вас: да насрочите другата седмица свикване на водещата Комисия по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството, на което да поканят Агенция “Пътища”, ако искат да канят министъра, и да изслушат Агенция “Пътища” за причините за тези констатации. (Реплики от залата.) Ами, някой да излезе да обясни. Тук в мотивите на Министерския съвет и аз от доклада поне не чух да има обяснения за тези констатации, обяснения за някакви отговорности. Хайде, Народното събрание пак да удължи сроковете чрез една проста процедура – ратификация. След една година пак ще се появи, не могли да се мобилизират изпълнителите или подизпълнителите, или еди-кой си, лихвите текат, държавата плаща лихви, народните представители ратифицират, защото не плащат лихви, а получават заплати.
  Това е процедурата ми – ако може от комисията малко повече информация. Ние не сме против удължаването на срока, но, ако срокът се удължава заради виновно неизпълнение, някой трябва да понесе някакви санкции и отговорности. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря на господин Миков.
  Чух от залата, че такова изслушване е имало.
  Господин Имамов, заповядайте да внесете яснота. Ще помоля и господин Митов също да вземе отношение по поставените въпроси.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
  Много от въпросите, които бяха повдигнати от господин Пирински и господин Миков, бяха обсъждани на съвместно заседание на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството. Моето лично становище е, че по-голямата част от тези въпроси са основателни. Аз самият много често, господин Пирински, пътувам по този път и често си задавам въпроса защо наистина не е завършен. Предполагам, че съответните институции от изпълнителната власт би трябвало да предприемат необходимите мерки, ако наистина има виновно неизпълнение, така както каза господин Миков. В края на краищата аз си задавам въпроса: какви ще бъдат последствията, ако ние не утвърдим това решение. Предполагам, че господин Митов ще бъде по-конкретен и по-детайлен в тези обяснения. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Реплика – господин Пирински.
  Господин Миков, реплика ли искате? Господин Пирински - първа реплика.
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря, господин председателю.
  Да, господин Имамов, действително на съвместното заседание всички тези въпроси бяха дискутирани, но, както каза и господин Миков, дискусията е едно, ясните отговори са друго.
  Второ, каквито и констатации да са направени в комисиите, те трябва ясно да прозвучат тук – в пленарната зала. Ние досега не получаваме такива отговори от правителството. Съгласете се, че и Вие, като представител на управляващото мнозинство, не е достатъчно да си задавате сам тези въпроси, а трябва да съдействате с онези средства, с които разполагате, за да се дадат тези отговори в пленарна зала. Всичко онова, за което говори господин Миков, са съвършено конкретни материални последици от състоянието, което е създадено. Не е ясно кой носи тези последици. Ние не можем просто да приемем така да одобряваме, без достатъчна яснота. Вие казвате – добре де, какво ще стане, ако отложим. Аз казах – не съм за това, разбирам, че трябва да дадем това разрешение. Но там въпросът не може да приключи. Затова аз подкрепям господин Миков в неговото предложение, господин председателю, независимо че са проведени две заседания, да се проведе трето другата седмица и там много ясно да се каже какво е състоянието, какви са просрочията, какви са дължимите неустойки, кой какви санкции е понесъл и в какви срокове точно ще бъде изпълнен проектът.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Миков, Вие искахте втора реплика.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Имамов! Има още един принципен въпрос: с колко се е увеличил проектът? Защото от мотивите на Министерския съвет се разбира, че Изпълнителна агенция “Пътища” ще финансира стойността на строителството над първоначалната стойност на договора. Значи колко и какви са били тези пропуски и неточности в проектното решение? Кой е бил проектант? Носи ли някаква отговорност? Повторно проектиране на участъци. Нали разбирате, че с одобрението по принцип, защото е нужно да се завърши проектът, се търси легализация на някакви абсолютно незаконни действия от страна на някой. Това са все въпроси, Вие не знам какво сте обсъждали в тази комисия, ама не чух някой да излезе и да каже: еди-кой си – в проектното решение – такива проблеми – това, това, това, съвсем конкретни въпроси са в мотивите на Министерския съвет. Ако Министерският съвет е имал отговори, да ги е написал. Ако Министерският съвет не иска да дава тези отговори на обществото, да си трае, да не си ги пише в мотивите. Той ги написал в мотивите, ние ги четем, искате да гласуваме, а отговори на тези въпроси няма.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли друга реплика? Няма.
  Господин Имамов, заповядайте. Имате право на дуплика.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, едва ли имате основание да търсите от мен обяснение на един договор, който е подписан на 27 юли 1998 г. Аз не се наемам да дам отговор на всички ваши въпроси. Тук е заместник-министърът, предполагам, че и той не би могъл да даде отговор на всички тези въпроси. Съгласен съм с вас, че трябва да се търсят отговори на тези въпроси и, че трябва да се търси отговорност на онези, които са допуснали, както Вие се изразихте, разбира се, аз не съм юрист и не мога да твърдя дали е вярно, дали има виновно неизпълнение, дали държавата понася някакви загуби в целия този процес. На всички е ясно, че проблемите със строителството на пътища в България са много големи и те не са създадени от сега управляващите. На всички е ясно, че Движението за права и свободи многократно настоява тези проблеми да бъдат решавани с повече финансови средства. Аз се надявам господин заместник-министърът да даде яснота по въпросите, които вие поставихте и държа на това. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря на господин Имамов.
  Има думата господин Митов – заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН МИТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
  Може би най-същественото, от което трябва да започна, е това, че искането на Изпълнителна агенция "Пътища" за изменение на Финансовия договор с Европейската инвестиционна банка за удължаване на срока за усвояване на оставащите средства се изразява само в отлагане на срока за заявяване на последния транш от заема. Това не води до промяна във финансовата стойност на обекта. Това е в отговор на Вашия въпрос. (Шум и реплики в залата.)
  Знам какво ще ме попитате и ще ви отговоря.
  Има три участъка в населени места, за които допълнително се настоя да бъдат също рехабилитирани. За тях средствата се отпуснаха от бюджета на Изпълнителна агенция "Пътища" и изобщо нямат никакво отношение към това, за което си говорим днес. Те са 6,5 млн. лв.
  Това, което каза господин Пирински, че със забавянето всъщност още две години пътят е бил строителна площадка не е съвсем така, защото се забави започването на обекта. Този договор е подписан през 1998 г. Обектът е започнат на 15 март 2002 г., така че на практика в това време той не е бил строителна площадка. Такова удължение няма.
  Господин Миков, мисля, че за увеличението на стойността ме разбрахте – с една стотинка дори не се увеличава стойността на обекта. Проблемът е единствено в удължаването на срока.
  За удължаването на срока, ако разрешите, господин председател, мога съвсем подробно да обясня. (Шум и реплики в залата.)
  Да, ще ви обясня, ако разреши господин председателят. В детайли ще ви обясня.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, разбира се!
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР РУМЕН МИТОВ: Първото нещо – за препроектирането – във времето, когато е лансиран този търг, е имало решение да се ползва като път срещу заплащане, на ТОЛ-система. Това нещо след известно време отпада. Решава се, че няма да се плаща пътят и в тази връзка се налага да се направят пътни възли на три населени места. В тази връзка е направено препроектирането. Всичко, каквото е поискано, сме докладвали на заседание на двете комисии. Господин Пирински даже присъства и прeдполагам, че може да каже, че доста в детайли ги прочетохме нещата там.
  Първо, тръжната процедура за избор на изпълнител започва в края на 2000 г. След това комисията налага преразглеждане и налага повторно да се проведе тръжната процедура. Взема се решение за изпълнител чак на 29 ноември 2001 г. Решението е строителството да започне от 15 март 2002 г. Ето ви първото сериозно закъснение – нещо, на което ние не можем да влияем, защото консултантът е Луис Бергер. Това е Датски пътен директорат заедно с фирмата "Луис Бергер". Те поискаха да бъде преразгледан и проведен отново търгът.
  Всъщност, аз като ви казвам "поискаха", малко погрешно се изразявам, защото аз не съм участник в това, но го казвам по данни, които са подадени от колегите.
  Второто нещо, което беше като причина за забавянето – това беше отчуждаването. Този участък е в две части – едното е от пътен възел Даскалово до Старо село, което е уширение, удвояване на съществуващия път в една дължина от 18 км, а другото е реконструкция на съществуващия път Старо село – Дупница. Тази отсечка е от 22 км. Там, в тези 22 км, не се налагаха отчуждения, но в първия участък, понеже пътят се удвоява, там има отчуждения. Нека сега да не навлизам в детайли, но бяха замесени и горският фонд, имаше едни много, много дълги процедури, които наистина забавиха отчужденията. Извърши се промяна на предназначението на земята. Имаше неточни планове, преповтаряне на собственици и т.н. Това са неща, които са извън Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Въпросът не е да се защитаваме. Това закъснение беше доста чувствително. И най-дребното всъщност е закъснението от изпълнението на строителството. То има най-малко участие в общия срок от закъснението, като причините за закъснение по времето на строителството мога да ги обясня.
  Вие поставихте въпроса защо сме закъснели в мобилизационния период. Да, действително, човек си казва: "Защо така правят?". Ами, ще ви отговоря. Просто еколозите в продължение на четири или пет месеца не разрешиха на асфалтова база до Радомир да бъде монтирана. Кой може да направи нещо в този случай? Ние имаме цели обекти, примерно, автомагистрала "Струма", които се спират по такива причини и мога да ви кажа, че вече години спират автомагистралата и никой не може да се пребори с това. (Шум и реплики в залата.)
  Освен това за промените в проектните решения – мисля, че ви поясних, че се състои във въвеждането на пътните възли, които свързват автомагистралния участък със селата Студена, Боснек и Старо село.
  Казвам ви, че навремето, през 1998 г., се е говорело за платено преминаване и е нямало такива възли. Всичко това е обяснено пред комисията.
  Казахме, че се увеличи обемът на работите, които се изпълняват, но това не е за сметка на този Финансов меморандум, за който говорим днес. Това беше абсолютно наложително, защото не може пътят да е рехабилитиран и на три места, минавайки през населените места, пътят да остане във вида, в който беше. Това нещо се финансира от бюджета на Изпълнителна агенция "Пътища" и няма абсолютно никакъв проблем.
  Незавършени отчуждения, оспорване на собственост, провеждане на мероприятия за обезщетяване на собственици за пропуснати ползи, решаване на проблеми в тези участъци по време на строителството, а сега да не ви изброявам колко проблеми възникнаха при подземните комуникации, които не може по никакъв начин да ги констатираш предварително, които също бавят. Всичко това доведе до тези закъснения, но пак казвам, че началната дата беше изместена много и не се е работило на обекта в продължение на толкова много години, за да говорим за това, че той вече толкова години е строителна площадка.
  Сега вече нещата са изяснени и мисля, че срокът трябва да бъде спазен. Благодаря Ви, господин председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
  Вече е 15,03 ч.
  Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по този проект за решение, респективно други искания?
  Ако няма, ще го поставя на гласуване.
  Има ли? Няма.
  Поставям на гласуване решението за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект "България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа").
  "Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

  РЕШИ:

  Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект "България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа")."
  По текста на решението има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 102 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 5.
  Решението е прието.
  Няма да чета съобщенията за заседанията на комисиите. Те ще започнат явно по-късно – в 15,30 ч. Всеки народен представител знае комисията, в която трябва да заседава.
  Закривам днешното заседание.
  Утре продължаваме в 9,00 ч. (Звъни.)

  (Закрито 15,06 ч.)

  Заместник-председатели:
  Любен Корнезов

  Юнал Лютфи

  Секретари:
  Ралица Агайн

  Несрин Узун


  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ