Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 21 ноември 1928 г.
Открито в 16.35 ч.
21/11/1928
Форма за търсене
Ключова дума
22 Обикновено народно събрание