Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 23 ноември 1928 г.
Открито в 16.45 ч.
23/11/1928
Форма за търсене
Ключова дума
22 Обикновено народно събрание