Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 20 ноември 1929 г.
Открито в 16.10 ч.
20/11/1929
Форма за търсене
Ключова дума
22 Обикновено народно събрание