Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, събота, 28 януари 1939 г.
Открито в 10.20 ч.
28/01/1939
Форма за търсене
Ключова дума
24 Обикновено народно събрание