Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 20 ноември 1947 г.
Открито в 15.40 ч.
20/11/1947
Форма за търсене
Ключова дума
6 Велико народно събрание
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания