Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 26 юни 2013 г.
26/06/2013
  Председателствал: председателят Михаил Миков

  Секретари: Филип Попов и Шендоан Халит


  Поради липса на кворум на 26 юни липсва стенограма от пленарно заседание.

  (На основание чл. 48, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, председателят Михаил Миков обявява 30-минутна почивка, поради липса на кворум, след изтичане на обявеното за регистрация време.)

  (След почивката.)

  (В пленарната зала присъстват министър-председателят и членове на Министерския съвет. Присъствието им е във връзка с точки 1 и 2 от Проекта за Програма за работата на Народното събрание за периода 26-28 юни 2013 г., приета на Председателския съвет.

  Заседанието не е открито поради липса на кворум.

  Председателят на Народното събрание Михаил Миков обявява следващото заседание за утре, четвъртък, 27 юни 2013 г. от 9,00 ч. при условие - наличие на кворум.)


  Председател:
  Михаил Миков

  Секретари:
  Филип Попов
  Шендоан Халит
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ