Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 2 август 2013 г.
Открито в 9,03 ч.
02/08/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателят Мая Манолова

Секретари: Деница Златева и Шендоан Халит


ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ (звъни): Откривам заседанието. (Оживление в ГЕРБ.)
Уважаеми народни представители, преминаваме към следващите точки от програмата за работата на Народното събрание за дните 1 и 2 август 2013 г.

Вчера беше отменен парламентарният контрол, а днес първа точка е:
НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, приет от Народното събрание на 11 юли 2013 г.
Заповядайте за изявление от името на парламентарна група, уважаеми господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, преди да взема думата от името на Парламентарната група на ГЕРБ, Ви моля поради техническите проблеми, които възникват с техническите устройства, малко да удължавате времето за регистрирането на кворума. Смятам, че това ще бъде по-коректно към всички колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! В последната седмица ставаме свидетели на ескалация на политическия реваншизъм на тройната коалиция. В администрациите в цялата страна се извършват масови уволнения по политически критерии. Поредното доказателство за това е отстраняването на председателя на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов и неговата заместничка Даринка Янкова, без да бъде посочен нито един мотив за това решение на правителството.
В историята на Държавната агенция за закрила на детето няма друг председател, освен господин Каменов, който да е получавал по-категорична подкрепа от гражданския сектор, родителските организации и самите деца заради прозрачността в комуникацията и в работата си.
Искам да благодаря и на неправителствените организации, които днес присъстват тук в знак на подкрепа за дейността на Калин Каменов като председател на Държавната агенция за закрила на детето.
Вместо да бъдат отчетени постигнатите резултати и успехи, както и реформите, стартирани от 2010 г., се стигна дотам да бъдат отричани всички постижения на България след скандалите от 2009 г. Вследствие на активната работа на Калин Каменов и неговия екип, Държавната агенция за закрила на детето подобри координацията и взаимодействието между институциите при работата с деца в риск или жертви на насилие.
През 2009 г. беше въведена националната телефонна линия за деца – 116 111, като само за 2012 г. има над 100 хиляди обаждания и 20 хиляди консултации. През последните три години бе улеснена процедурата за осиновяването на деца и всяка година над 1000 деца напускат институциите. Активно беше популяризирана приемната грижа и от 200 приемни семейства до 2009 г. в средата на 2013 г. приемните родители вече са над 1600, а децата, изведени от институциите, са близо 1700. Преди четири години в България имаше 114 детски домове, в които живееха 7 хиляди деца, днес домовете са намалени, а децата в тях са около 4 хиляди.
В изпълнение на Националната стратегия за деинституционализацията, приета през 2010 г., в 52 общини стартираха пет проекта за изграждането на 149 центъра и 36 защитени жилища за деца и младежи в риск, финансирани с европейски средства.
В разрез с принципите на приемствеността, правителството безпардонно отрече всички тези безспорни постижения и отстрани председателя на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов без никакви мотиви. Сериозно сме обезпокоени от опасността скандалният случай „Могилино” през 2008 г., който се превърна във визитка на управлението на тройната коалиция, на Емилия Масларова и на представителите от Движението за права и свободи, отново да стане реалност в живота на българските деца в риск.
Тези опасения се засилват и от подмяната на Калин Каменов с човек, който вече е ръководил държавната агенция, но е бил уволнен заради финансови нарушения. Липсата на приемственост и прозрачно управление е предпоставка за компрометиране на стартиралия процес и създаването на реални рискове за деца в институциите.
Особено безпокойство буди и фактът, че правителството все още не е заявило ясно ще продължи ли успешната реформа. Алармираме, че в момента липсва елементарна политическа воля, за да заработи Националният съвет за закрила на детето. Вече втори месец министерствата, органи по закрила на детето не могат да излъчат свои ресорни заместник-министри.
От началото на новото правителство все още не е заработила и междуведомствената работна група, която управлява, координира, планира и взема решения по плана за действие и работа с Европейската комисия. Няма ресорен министър, който да контактува с европейските институции по процеса на деинституционализацията. Няма готовност за дискусии по редовния мониторингов доклад за напредъка на България по процеса, който страната ни трябва да защити пред Европейската комисия. Всички тези факти са реална заплаха както за децата, които имат нужда от подкрепа, така и за европейско финансиране на тази политика.
Ето защо българският евродепутат Моника Панайотова сезира Европейската комисия за политическото уволнение на Калин Каменов и отправи въпрос към комисарите с какви механизми ще гарантират, че това няма да компрометира процеса на така желаната деинституционализация.
От тази най-висока трибуна алармираме и за съществения реален риск Държавната агенцията за закрила на детето да се превърне в орган за саморазправа с българските граждани с активна позиция. (Възгласи от КБ и ДПС: „Е-е-е!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това опасение е породено от настояването на коалиционните партии БСП и „Атака”, агенцията да санкционира родителите, които протестират с децата си срещу безобразията на настоящото правителство. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това е основната причина за политическата разправа с Калин Каменов, който категорично отказа агенцията да бъде използвана за политически цели вместо в интерес на българските граждани.
Политическият реваншизъм обаче не спира дотук. Политическата метла на тройната коалиция доведе и до вчерашното уволнение на директорите на всички регионални структури на Министерството на околната среда и водите – отстранени са директорите на 16 регионални инспекции по околна среда и води, на 4 басейнови дирекции и на 3 дирекции „Националeн парк”, без никакво предизвестие. Правомощията на служителите са прекратени по преценка на министъра със заповеди, които влизат в сила автоматично. Уволнените служители са безспорни експерти и професионалисти. (Възгласи от КБ и ДПС: „Е-е-е!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Назначени са след провеждането на конкурси и повечето от тях работят над 20 години в системата на МОСВ и са назначавани от всички досегашни правителства. Дирекциите, които бяха обезглавени от политическата метла, са бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда”. Хаосът в системата и парализирането на държавната администрация чрез подобни политически действия застрашава сериозно изпълнението на проектите в областта на превенция от наводнения, управлението на речни басейни и опазването на чувствителни зони.
Очевидно зад този груб акт на политически реваншизъм и репресия прозира желанието на тройната коалиция да постави на ключови постове свои послушници, както днес има в един от вестниците: „Областният лидер на ДПС – представител на МОСВ във Варна”, може би това е експертизата, която Вие залагате? Тройната коалиция поставя на ключови постове тези свои послушници, които удобно да прилагат и интерпретират екологичното законодателство в полза на нечии интереси и да компрометират изпълнението на проектите. Това е стара практика на тройната коалиция, вследствие на която Европейската комисия при управлението на тройната коалиция стартира наказателна процедура срещу България заради грубото нарушаване на европейските норми за опазване на околната среда.
От Парламентарната група на ГЕРБ категорично осъждаме политическия реваншизъм и разправата на служителите в държавната администрация.
Незабавно призоваваме правителството, министър-председателят и Народното събрание да спрат политическата репресия в страната.
Предупреждаваме, че подобни действия нанасят непоправими щети на администрацията и ще окажат негативен ефект върху работата и с евроатлантическите партньорски институции. Парализирането на администрацията ще погуби бизнес климата в страната и ще отблъсне чуждите инвеститори.
Скъпи колеги депутати, моля Ви, вземете предвид всичко това, което изразява Парламентарната група на ГЕРБ, защото ако бъдем санкционирани от Европейската комисия и понесем щетите, които са европейската солидарност за бедна България, моля, не влизайте в политическия популизъм, а да изхождаме от професионализма на тези хора, доказали го през всичките години. Назначени са чрез конкурс, а не по начина, по който в момента ги отстранявате от тези постове. Благодаря Ви. (Продължителни ръкопляскания от ГЕРБ.)
Искам още веднъж да благодаря и на неправителствения сектор. Вие винаги говорите и претендирате, че се отваряте към неправителствения сектор. Днес тук са над 15 неправителствени организации със своите представители. Трябва да Ви кажа, че над 200 застанаха в подкрепа на дейността на един доказан професионалист, какъвто е Калин Каменов. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Понеже винаги вървите в политическия популизъм и политическата риторика, само да кажа, че за първи път председател на Държавната агенция за закрила на детето е председател, израсъл в дом без родителски грижи и знае каква грижа трябва да се полага за тези деца и как да се реализира политиката по деинституционализацията. Благодаря Ви. (Продължителни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз. Господин Монов – от името на парламентарна група.
Заповядайте, уважаеми господин Монов.
ХРИСТО МОНОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Като човек, работещ в областта на психичното здраве, съм малко обезпокоен. Във Вашата група говорите ли си? Преди няколко дни господин Борисов ни обвини, че работим с кадрите на ГЕРБ и вършим работата си, а сега ни обвинявате, че някой бил уволнен!
Да Ви кажа само няколко лъжи, които изрекохте, господин Цветанов, от тази трибуна. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Това изказване ли е, или реплика?
ХРИСТО МОНОВ: Това е изявление от името на парламентарна група. (Продължаващ силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не употребявайте думата „лъжи”. Това предизвиква настроенията. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ХРИСТО МОНОВ: Добре, ако „неистини” е по-точно, ще Ви ги кажа.
Когато беше назначен да работи в Държавната агенция за закрила на детето през месец ноември 2009 г., господин Калин Каменов нямаше нито един ден работа в системата за закрила на детето. Беше работил единствено и само като електротехник. (Реплики от ГЕРБ. Възгласи „браво” от ДПС.)
Второ, спешният телефон за деца беше изграден по времето на председателството на госпожа Ширин Местан, а беше открит на 14 октомври 2009 г. от господин Бойко Борисов. Нали така, господин Борисов?
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от място): Не мога да помня всичко. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ХРИСТО МОНОВ: Този телефон, за да проработи, бяха необходими три години и половина работа на широк екип от специалисти на Държавната агенция за закрила на детето.
А що се отнася до прословутата деинституционализация, ще Ви дам само два примера. Едно изведено дете в приемно семейство струва 250 хил. лв. на българската държава. Такива са данните. Извинете ме, но за 250 хил. лв. едно дете до двадесетата си година доста добре би могло да бъде отгледано. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Общо целият процес по деинституционализация струва на българската държава 220 млн. лв., а са изведени 2 608 деца. Разделете ги и вижте какъв дълбок професионализъм!
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Затова го подкрепят тези организации.
ХРИСТО МОНОВ: Извинявайте, но ако мислите, че политиката по закрила на детето е само деинституционализацията (реплики от ГЕРБ), доста са Ви ограничени вижданията.
Самият факт, че 46 хил. български първолаци ще получат помощ от държавата, означава, че 60% от децата... (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
ХРИСТО МОНОВ: Не викай като хамалин, бе! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Това означава, че 60% от българските първокласници са под прага на бедността! Големият проблем при защитата на правата на детето е благосъстоянието на българските деца, за което Вие четири години не направихте нищо. (Шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ.)
Нека Ви видят всички Вас, които не направихте нищо за четири години!
Така че – вземете си го този професионалист, отглеждайте си го и правете каквото искате с него! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Монов.
Господин Цветанов – за лично обяснение.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Какво лично обяснение на изявление на парламентарна група?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да се обясни, оставете го.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Монов, не бяхте ли Вие човекът, който се обърна към всички мирно протестиращи български граждани, които се организираха в социалната мрежа, да ги назовете „интернет лумпени”?! (Ръкопляскания, възгласи „браво” от ГЕРБ.) Не бяхте ли Вие човекът, който извикахте Калин Каменов и му дадохте указания да направи действия, с които да санкционира всички родители, които протестират с децата си на площадите?
ХРИСТО МОНОВ (КБ, от място): Не, не съм давал.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Не бяхте ли това Вие, господин Монов?
ХРИСТО МОНОВ (КБ, от място): Не, не!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Монов, след като Вие не оценявате преживяното от господин Калин Каменов, защото, пак повтарям, той е израсъл в дом без родителски грижи и е достигнал до тази позиция, завършил е висше образование и се е доказал с качествата, с дейностите си, за направеното е получил подкрепата на хората, които днес са дошли тук да го подкрепят. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветанов, кое е личното в цялата история? Вие продължавате изявлението.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Имайте уважение, когато споменавате имената както на... (Говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветанов, изчакайте малко. Направете си личното обяснение, а не продължавайте изявлението от името на група, моля Ви! (Силен шум в ГЕРБ.)
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин председател, мисля, че Вие за пореден път демонстрирате какъв е стилът на работа на тройната коалиция и на това мнозинство. (Продължаващ силен шум в ГЕРБ.)
Аз говоря за важни неща. Трябва да е ясно, че когато човек излиза на парламентарната трибуна и споменава имена, в лицето на бившия министър-председател Бойко Борисов и моето име, като вицепремиер и министър на вътрешните работи, като Цветан Цветанов, искам господин Монов просто да знае, че хората не забравят кой ги назова интернет лумпени. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветанов, да Ви обясня и аз нещо – споменаването на името е повод да Ви дам думата, за да направите лично обяснение, а не да продължите изказването от името на група. Това имах предвид и моля всички народни представители, когато вземат думата за лично обяснение да знаят, че споменаването на името е повод, но трябва да са засегнати и в изказването си да изразят лично отношение по този въпрос, а не да се изказват по теми въобще, какъвто беше случаят преди малко.
Господин Цонев, от името на група – заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Преди това господин Цонев от името на парламентарна група. Беше го заявил преди това.
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател, че все пак получихме възможност от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи да изкажем отношението си към това, което чухме в момента, въпреки че страшно сложно е с възпитани слова човек да изрази отношение към това изявление от името на парламентарната група на ГЕРБ.
Кога, уважаеми колеги от ГЕРБ, сте искрени? Кога бяхте искрени – сега, или когато три седмици след встъпването Ви в длъжност тук министърът на земеделието Мирослав Найденов дойде и гордо докладва, че току-що е уволнил 28 директори на областни земеделски служби? И Вие срутихте залата от аплодисменти. (Ръкопляскания от ДПС.) Тогава ли бяхте искрени, или сега?
Кога сте искрени? Когато уволнихте всички директори на РДВР до един и ги сменихте (ръкопляскания от ДПС), независимо от това кой има успехи и кой няма успехи?
Кога сте искрени – когато сменихте всички шефове на приходната администрация на териториални и регионални звена на хора, постигнали 34% данъчни приходи от брутния вътрешен продукт, за да ги замените с хора, които докараха данъчните приходи до 26% от брутния вътрешен продукт?
Как да нарека това, което правите днес към правителството, благодарение на което беше въведен терминът „калинка“ (единични ръкопляскания от ДПС) като символ на назначенията по партийна, шуробаджанашка и най-вече абсолютно некомпетентна линия? Заради Ваши кадри се извършиха десетки експертизи на фалшиви дипломи. Заради Вашите партийни кадри по места бяха уволнени доказани професионалисти. Вие сменихте – от заместник-министър до портиер в селско училище. И това е ноторно известен факт на цялото българско общество.
Сега сте се изправили тук, не знам с какво лице, да претендирате за това, че хора, които назначихте само по партийна линия, по никакви други качества, въпреки че във всяка администрация, във всички назначения има и качествени хора, което трябва да бъде оценено. Но Вие нямахте този подход към администрацията и към хората, които уволнявахте. И сега се изправяте и искате обяснение от хората, които правят това с желанието да ревизират тази политика не с принципа, с който Вие я реализирахте. Защото днес се чуха изказвания от хора, които са освободени, че ще се явят на конкурс. И се чуха изказвания на министрите, че тези хора ще бъдат допуснати на конкурс и една голяма част от тях ще бъдат преназначени. Аз не мога да разбера как трябва да се квалифицира това Ваше изказване. Може би, ако трябва да си послужа с цитат от нашите български класици – „Смешен плач“. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Доктор Дариткова – по начина на водене.
Заповядайте, уважаема госпожо Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! За пореден път сме свидетели на некоректно отношение от страна на ръководството на това събрание и нееднакъв подход към различните парламентарни групи. Мачкате дебата, избирателно давате думата. (Реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля ви за тишина!
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Аз знам, че сте затворили възприятията си, за да не чуете случайно исканията на протестиращите. Затова сте оглушели и ослепели. (Реплики от КБ и ДПС.) Но слушайте поне какво се случва в тази зала, защото това дълго не може да продължи. Така или иначе трябва да чуете хората, защото иначе, затворени в собственото си самодоволство и чувство за безпогрешност…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ако обичате, д-р Дариткова, по начина на водене.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: … рано или късно ще загубите много повече от това, което губите в момента.
Да се изказват становища от името на парламентарни групи, носители на мандата, които ни компрометират не само пред българското общество, но и пред цяла Европа… (реплики от КБ). (Председателят изключва микрофоните. Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Доктор Дариткова, моля Ви, коментирайте начина на водене. (Реплики и тропане по банките от ГЕРБ.)
Доктор Дариткова, спрете, ще Ви дам пак думата, но коментирайте начина на водене, а не това, което правят народните представители. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.) Ако обичате, не слушайте Велчев, той си вика така. (Смях в КБ и ДПС.)
Моля Ви, Вие коментирате моята работа и на ръководството, ще Ви дам още време, но не това, което се случва в пленарната зала от народните представители. Това е по начина на водене.
Заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Това, което се случва в пленарната зала, е дело на това ръководство, на това Народно събрание, което трябва да изгради имиджа на това Народно събрание, който е катастрофално нисък. (Реплики от КБ.) Същият е имиджът и на това управление, а сега противопоставянето на българските деца и на едни деца в домове и идеята за връщането към стари модели на възпитание на деца... (Шум и реплики в КБ и ДПС. Председателят изключва микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Доктор Дариткова, напуснете трибуната. Злоупотребявате с правото си на процедура по начина на водене. Благодаря Ви.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Няма лично обяснение, защото някой Ви е споменавал. (Реплики от ГЕРБ.)
Ако имате предвид да вземете тази процедура от господин Монов, вече приключи. Сега можете да направите някаква процедура по начина на водене, ако искате.
Заповядайте по начина на водене. Но Ви моля – по начина на водене. Не злоупотребявайте с тази процедура като преждеговорившата.
Заповядайте, уважаеми господин Борисов.
БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Господин Цонев, …
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: По начина на водене, господин Борисов, е към мен, не към Цонев.
БОЙКО БОРИСОВ: Господин председателят прекрасно води събранието. (Оживление и ръкопляскания.) Но, аз много исках да Ви дам пример с подобни „калинки” при Вас, но те толкова бързо…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Борисов, ще Ви отнема думата, ако влизате в диалог с Цонев, защото после и той ще иска лично обяснение и така цял ден ще мине в лични обяснения.
БОЙКО БОРИСОВ: Не, не влизам в диалог. При Вас толкова бързо ги сменяте, за часове, че ние докато реагираме и те вече са сменени. (Смях в ГЕРБ.) Толкова бързо.
Господин председател, аз само Ви моля сутрин, когато се регистрираме, защото го правите всеки ден и не е случайно (оживление)…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля за тишина.
БОЙКО БОРИСОВ: … да изчаквате едната минута да се регистрират всички народни представители.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Госпожа Цачева ще Ви обясни.
БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Манолова, аз се казвам Бойко Борисов, а не Цецка Цачева. И моля да се спазва наредбата, закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, не влизайте в диалог, защото цял ден лични обяснения няма да допусна.
БОЙКО БОРИСОВ: Само това Ви моля.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цонев, моля Ви!
БОЙКО БОРИСОВ: Така че прекрасно водите събранието, но спазвайте …
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цонев, моля Ви, не влизайте в тази личнообяснителна процедура. Цял ден ще се обяснявате лично. (Оживление.)
Заповядайте, господин Цонев. Вие сте последният. Не споменавайте имена, ако обичате. Много Ви моля. (Оживление, смях.)
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Да, има в един сайт такава рубрика: „Онзи, комуто не се споменава името”. Може би трябва да използвам този идиом.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС, от място): Това е от „Хари Потър”.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не е вярно, че смените, които правим, когато това се налага, е защото кадрите, които сме предложили, имат характеристиката на Вашите „калинки”. Това е съобразяване… (Реплики от Бойко Борисов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Борисов, сега би трябвало да Ви накажа. Седнете си на мястото. (Оживление.)
Господин Цонев, продължете.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Ако мислите, че се говори спокойно от тази трибуна, като се провиквате оттам, не е толкова спокойно, но в крайна сметка ще трябва да свикнем с този Ви начин на работа в Парламента. Очевидно от първия ден това е новата форма на изразяване – викове от място.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): Какво е това лично обяснение?
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Личното обяснение е по повод това, че се обърна към мен Вашият лидер по повод на назначенията, които правим ние и че става въпрос за „калинки“. Не, не става въпрос за „калинки“, а става въпрос за съобразяване с общественото мнение, такова каквото ние демонстрираме от първия ден на управлението на това мнозинство. (Шум и реплики.)
И така, и така съм станал, да не забравя да кажа по повод репликата на преждеговорившия преди Вас (реплики от ГЕРБ), към господин Монов, че бил нарекъл определени хора „лумпени”. Нека да кажа, че е по-добре да наречеш хора, които нарушават правата на други, лумпени, отколкото да кажеш на едни лекари, че са детеубийци. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Приключихме с обясненията.

Да преминем към дневния ред:
НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, ПРИЕТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2013 г. И ВЪРНАТ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ С УКАЗ № 153 НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ЧЛ. 101 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Заповядайте, господин Бисеров, за да представите Доклада на Правната комисия по новото обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин председател.

„ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси

относно Указ № 153 от 24 юли 2013 г.
на Президента на Република България,
постъпил на 25.07.2013 г., за връщане за ново обсъждане
на Закона за изменение и допълнение
на Закона за специалните разузнавателни средства,
приет от Народното събрание на 11 юли 2013 г.

На редовно заседание, проведено на 31 юли 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Указ на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства и мотивите към него.
Председателят на Комисията по правни въпроси господин Христо Бисеров представи пред членовете на Комисията съдържанието на Указа и мотивите към него.
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България Президентът връща за ново обсъждане § 24, относно чл. 34е, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 4, т. 1 и т. 3 и § 26, относно чл. 34з от Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства с основен аргумент, че се пораждат съмнения за несъответствие с конституционните принципи за разделение на властите и независимост на съдебната власт.
С § 24 в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства се създава нов чл. 34е, в който са посочени дейностите, които Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства следва да извършва за изпълнение на възложената му в чл.34б, ал.1 задача. В този параграф Президентът на Републиката оспорва уредбата, свързана с:
- дейността по изискване, в рамките на компетентността на Националното бюро, на информация от органите и структурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства (чл. 34е, ал. 1, т. 1);
- дейността по даване от Националното бюро на задължителни указания, свързани с подобряване режима на използване и прилагане на специални разузнавателни средства, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация;
- правото на достъп на членовете на Националното бюро, както и служителите му, с оглед компетентността им, до всички документи във връзка с използването и прилагането на специални разузнавателни средства и всяко помещение, в което се съхраняват документите за тях.
Мотивите за оспорването в тази част развиват тезата, че в рамките на информацията, която Националното бюро следва да получава, се включва и следствената тайна. Според мотивите изискването на такава от магистратите или разследващите органи ще наруши пряко или косвено неприкосновеността на следствената тайна.
Според мотивите дейността по даване на задължителни указания за подобряване на режимите за използване и прилагане на специални разузнавателни средства, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация създава предпоставки за зависимост или влияние върху вътрешното убеждение на съдии, прокурори и разследващи органи, които са независими и се подчиняват само на закона.
Параграф 26 от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства предвижда изменение на чл. 34з от закона, който е свързан с парламентарния контрол върху органите, които извършват дейностите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства.
В мотивите за оспорването на този параграф се посочва, че норми с такова съдържание създават възможност отделни магистрати да бъдат задължени да се явят пред постоянна комисия на Народното събрание, за да дават разяснения и вероятно да предоставят материали по следствени дела. По такъв начин може да се влияе върху вътрешното убеждение и да се постигне намеса в работата на независимата съдебна власт. Цитирана е практика на Конституционния съд.
В обсъждането на Указа и мотивите към него участие взеха народните представители Мая Манолова, Филип Попов, Смиляна Нитова, Петър Петров и Христо Бисеров.
Те припомниха, че за първи път Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства беше създадено през 2008 г. в изпълнение на осъдителното решение на Съда по правата на човека по делото „Асоциацията за Европейска интеграция и права на човека и Екемджиев срещу България” от 28 юни 2007 г. С него се установява несъответствие на Закона за специалните разузнавателни средства с Конвенцията за правата на човека и със стандартите на Съда срещу злоупотреби, тъй като липсва независим орган за контрол върху цялата дейност, свързана със специалните разузнавателни средства. Независимо от това през 2009 г. Бюрото беше закрито.
Участващите в дискусията народни представители обърнаха внимание, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, от който са оспорените разпоредби, възстановява Националното бюро като независим орган за контрол и му възлага съответните на тази задача правомощия. По същество тези правомощия са комбинация от:
- контрол за законосъобразност на процедурите и
- защита правата и свободите на гражданите от незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.
Подробното описване на дейностите, които Националното бюро може да извършва, част от които са оспорените разпоредби в § 34, е необходимо с оглед статута на Бюрото като държавен орган. Ако законът не ги укаже, на основание основен правен принцип, че на държавните органи е забранено всичко, освен изрично определеното със закон, Бюрото няма да може да изпълни задачата, за която е създадено.
Дейността по получаване на информация, която е предвидена като дейност на Бюрото, е неразривно свързана със задачата му да осъществява контрол върху процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства, както и върху процедурите по съхраняване и унищожаване на информацията, получена от тях. Такова е и описанието на тази задача в чл. 34б, ал. 1 от закона, който не се оспорва. В оспорвания чл. 34е, ал. 1 изрично се определя, че информацията, която Бюрото може да изисква е в рамките на компетентността му, т.е. информация, която има отношение към процедурите, спазването на които то контролира.
Не е в законовата компетентност на Бюрото да изисква информация какви данни са събирани при използването на специални разузнавателни средства. Именно данните от разследванията съставляват следствена тайна според Решение на Конституционния съд № 9 от 2011 г. по Конституционно дело № 7/2011.
Във връзка със същата задача – контрол за спазване на процедурите, е и дейността по даване на задължителни указания, която е уредена в оспорвания чл. 34е, ал. 1, т. 3. Националното бюро няма компетентност да дава указания по същество по неприключили наказателни производства. И законът никъде в уредбата си не предвижда такава възможност.”
Искате ли малко по-високо да Ви прочета следващия абзац? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Добре, няма тогава.
„Известна неяснота възниква от направената в мотивите към Указа връзка между правото на достъп до документите и помещенията, предоставено с оспорения чл. 34е, ал. 4, и накърняването на независимостта на съдебната власт. Контролните функции на Националното бюро предполагат достъп до документи, каквито са например регистрите при съответните органи. А тези документи според правилата за документооборота се съхраняват в съответни помещения. Лишаването от такъв достъп би довело до лишаване от съдържание на контролната дейност.
Най-озадачаваща от юридическа гледна точка според народните представили от Комисията по правни въпроси е тезата, изразена в мотивите на Указа, че „конституционният законодател е предвидил, че контролната дейност върху магистратите и техните актове се осъществява от Висшия съдебен съвет и Инспектората към него”.”
Това е в кавички от Указа.
Да прочета още един път, да не съм сбъркал: „контролната дейност върху магистратите и техните актове се осъществява от Висшия съдебен съвет...”.
„Всеизвестно е – смята Комисията по правни въпроси, че контролът върху актовете на органите на съдената власт се извършва само и единствено по реда на инстанционния контрол.”
Господин Президент, съжалявам.
„Във връзка с оспорването на § 26 относно парламентарния контрол, народните представители обърнаха внимание, че освен класическата форма на парламентарен контрол, която Народното събрание осъществява по отношение на изпълнителната власт, форма на парламентарен контрол е и този, който осъществяват постоянните и временните му комисии. Той се изразява в изслушване на отчети и информации, свързани с работата на съответното ведомство. Такава форма на парламентарен контрол е, например изслушването и приемането на докладите на върховните съдилища и на главния прокурор, което е предвидено изрично в чл. 84, т. 16 от Конституцията. А в тези доклади традиционно се съдържа и информация във връзка правомощието на съответната структурата от съдебната власт, свързано с дейностите по разрешаване и използване на специални разузнавателни средства. Упражняването на тази форма на контрол не може да надхвърли рамките на конституционните правомощия на Народното събрание, които не включват контролиране на движението на неприключили наказателни производства, както и не допускат намеса от законодателния орган по тяхното същество.
Народните представители изразиха неразбиране защо се атакува целият текст на новия чл. 34з, при положение че неговата ал. 2 възпроизвежда буквално чл. 80 от Конституцията. Едва ли идеята на авторите на мотивите на Указа е била да се оспори конституционна норма поради противоречие сама със себе си. Дори и да не беше включена в този закон, по силата на прякото действие на конституционните норми задължението за явяване пред парламентарна комисия на длъжностните лица възниква винаги при отправена покана към тях. Факт е, че в цитираното в мотивите към Указа Решение № 5 от 1995 г. на Конституционния съд се отбелязва, че при прилагането на нормата от категорията на длъжностните лица трябва да отпаднат президентът, вицепрезидентът, конституционните съдии и всички магистрати. Също така е факт обаче, че със същото решение Конституционният съд приема, че съществуването на норма с такова съдържание в нормативен акт с ранг на закон не е противоконституционно.
В изказванията си народните представители припомниха, че в обсъждането на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства активно участие взеха представители на всички органи на съдебната система, както и представители на органи на изпълнителната власт, които имат отношение към дейностите, свързани със специалните разузнавателни средства. Никой от тях не постави под съмнение коректността на текстове на закона по отношение на принципите за разделението на властите и независимостта на съдебната власт.
След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Бисеров.
Откривам дебата по новото обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.
Уважаеми колеги, имате думата за изказвания.
Първа заявка от господин Атанас Мерджанов от Парламентарната група на Коалиция за България.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, ще се опитам да се огранича само в юридическа аргументация, макар че с действията си държавният глава е на път да изхаби това изключително ценно правомощие на институцията, като се спра на следното.
Заключението на Президента, че така приетите текстове накърняват независимостта на съдебната власт, неприкосновеността на следствената тайна и допускат възможност за намеса във вътрешното убеждение на съда, прокурора и разследващите органи, не може да бъде подкрепено поради следните съображения:
Първо, дейността на Националното бюро по изискване на информация от посочените по-горе лица е ограничена в рамките на неговата компетентност. Съгласно § 20 относно чл. 34б Националното бюро е независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, спазване на принципа на финансовата обвързаност, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез специални разузнавателни средства, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС.
Всяка една от тези дейности е стриктно определена в Закона за специалните разузнавателни средства и Наказателно-процесуалния кодекс. В тази връзка следва да се има предвид, че специалните разузнавателни средства са само един от способите за събиране на доказателства и изискването на информация няма връзка и не означава намеса във вътрешните убеждения на съответните органи. Това е така, защото, от една страна, съдът, който решава дали са налице предпоставките за използване на СРС, не е съдът, който решава делото по същество. Дори последният може да откаже да приеме доказателства, събрани чрез СРС, които са разрешени за използване от другия, компетентен по чл. 15 от Закона за специалните разузнавателни средства, съд.
От друга страна, разрешаващият съд може да откаже използването на СРС на формално основание или поради немотивираност на необходимостта от използване на такива средства или способи, но относно изискването на информация не е свързано и няма как да накърнява независимостта на съда при вземане на решение. Именно тази свобода е израз на вътрешното убеждение на съответните органи по смисъла на НПК и тя не подлежи на контрол нито от Бюрото, нито от Парламента.
Следва да се спомене и че Президентът не връща за ново обсъждане посочената по-горе разпоредба на чл. 34б, § 20, оправомощаваща Бюрото да извършва дейността по наблюдение. Върнатата норма определя само начина, по който тя се осъществява.
Второ, твърдението, че изпълнителната власт не може да дава задължителни указания по прилагането на закона, а не по решаването на конкретен правен спор, е несъстоятелно и не намира опора в практиката. Например съгласно Закона за защита на класифицираната информация Държавната комисия по сигурността на информацията при изпълнение на своите задачи и дейности издава укази до задължените по закона субекти, в това число и съответните органи на съдебната власт, които си служат с класифицирана информация. Това е според чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на класифицираната информация.
Аналогично с такива правомощия разполага и Комисията за защита на личните данни, която издава задължителни предписания до администраторите във връзка със защитата на личните данни според чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни.
Независимостта на съда по решаването на конкретни дела няма нищо общо с правилното прилагане на законовите разпоредби, които касаят съдилищата като органи, прилагащи закона. В този смисъл е неоснователно да се твърди, че върнатата разпоредба е в противоречие с разпоредбите на чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията на Република България. Тоест нарушава принципите на разделение на властите и независимостта на съдебната власт, защото в случая тя нито визира съдебни дела, нито указва на съда как да ги реши, както се посочва в Конституционно решение № 15 от 1998 г.
Трето. Що се отнася до възможността за достъп до документи и помещения, в които те се съхраняват, то тя е ограничена в рамките на компетентността на Бюрото и неговите служители, защото е предвидена единствено и доколкото да позволи на членовете на Бюрото и на служителите му да изпълняват задачата, възложена им от закона и очертана в чл. 34б – текст, който не е върнат за ново обсъждане, както бе посочено по-горе.
Четвърто. Разпоредбата на върнатия § 26 относно чл. 34з регламентира осъществяването на контрол чрез постоянна парламентарна комисия върху държавните органи, които извършват дейностите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства. Предвижда се и длъжностните лица, когато бъдат поканени да се явяват пред комисията, да предоставят исканата информация. Тълкуването, че съгласно мотивите, че чрез тази форма на контрол Народното събрание може да влияе върху вътрешното убеждение на магистратите, както и че е недопустимо по този начин да бъде предоставяна информация, която е следствена тайна, поражда възражения в няколко посоки.
Относно намесата във вътрешните убеждения могат да се приведат аргументите, посочени в т. 1 по-горе. В мотивите на Президента е цитирано Конституционно решение № 9 от 2011 г., с което е обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 100 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на Четиридесет и първото Народно събрание относно предоставянето на сведения, които са следствена тайна. В това решение Конституционният съд заявява, че депутатите нямат право да получават информация – следствена тайна. Тук трябва обаче да се вземат предвид два допълнителни елемента.
Първо, липсва легална дефиниция на понятието „следствена тайна”, поради което коя информация отговаря на това определение остава предмет на субективна преценка.
Второ, това конституционно решение е взето с много крехко мнозинство – 7 на 5 гласа между конституционните съдии. Точно по този въпрос в особеното си мнение съдиите Друмева и Стоева заявяват, че законодателната власт може да има достъп до информация, представляваща следствена тайна, когато същата й е необходима за осъществяването на нейните конституционни правомощия. От горното следва, че въпросът относно конституционносъобразността на правото на народните представители да получават информация – следствена тайна, е предмет на дебат предвид минималното мнозинство, с което решението е постановено, и сериозната аргументация в множеството особени мнения.
Нещо повече, именно поради наличието на две конституционни решения, посоченото решение на Конституционния съд и второто решение, споменато в Указа на Президента – Решение № 5 от 1995 г., липсва основание да се приеме, че върнатата разпоредба на § 26 ще доведе до противоконституционно изслушване на магистрати, а още по-малко – до правото на постоянната парламентарна комисия да иска съответно да получи информация, която е следствена тайна.
Трудно би могло да бъде споделено твърдението, че разкриването на такава информация и намесата в независимостта на съдиите, прокурорите и разследващите органи, произвеждат конфликт с разпоредбата на чл. 117, ал. 2 от Конституцията на Република България, прокламираща независимостта на съдебната власт. От една страна, защото изведеното в мотивите тълкувание на § 26 предполага използването на подобна информация от народните представители за други цели, извън посочените в закона, поставяйки по този начин под съмнение добросъвестното и законосъобразно поведение на депутатите. И от друга, защото не бива да се забравя, че подобна независимост произтича и се обуславя не от обстоятелството, че тази власт разполага с информация, недостъпна за другите власти, а от способността й да взема решенията си по вътрешно убеждение, обосновано на обективно, всестранно и пълно изследване на установените факти и в подчинение само на закона.
В заключение, ако се приемат аргументите на Президента, то това автоматично изключва възможността за контрол над СРС, освен от Висшия съдебен съвет. Такъв контрол от Висшия съдебен съвет обаче може и трябва да бъде осъществяван без каквито и да е допълнителни разпоредби поради общата му компетентност, свързана с работата на магистратите.
Видно от скорошните събития и дебати, както и от повтарящите се препоръки от Европейския съвет, е, че допълнителен контрол е много необходим, и то именно върху дейност, при която се ограничават основни права и свободи на гражданите. Това е и твърдението на самия Президент, който в Указа за връщане на двете законови разпоредби заявява, че споделя въвеждането в закона на механизми за контрол и подобряване на дейностите по използване на прилаганите специални разузнавателни средства.
Ето, тези съображения и мотиви са в основата на категоричното ни съзнание, че не бива да бъде подкрепяно ветото, наложено от Президента на Републиката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин Мерджанов.
Реплики? Не виждам.
Заповядайте, за изказване, господин Вучков.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Слушах много внимателно аргументите на колегите, които се изказаха преди малко. Отново искам да напомня, че Президентът връща Закона за изменение и допълнение на Закона за СРС, като изтъква аргументи относно неконституционосъобразност относно някои текстове в закона, основно тези, които се отнасят до само някои от правомощията на новото Бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и върху някои от правомощията на новата мега Комисия за контрол на службите, електронните съобщения и специалните разузнавателни средства.
Отново ще напомня двата акцента в мотивите, които господин Президентът е поставил, основно върху два от текстовете на българската Конституция, които са не просто текстове, а визират конституционни принципи.
Първият е чл. 8 от Конституцията, който прокламира принципа за разделение на властите. Държавната власт бива законодателна, изпълнителна и съдебна.
Вторият, изключително важен текст – чл. 117, ал. 2 от българската Конституция, според който при изпълняване на своите функции съдебната власт е независима и магистратите се подчиняват единствено и само на закона.
Наистина, много аргументи се посочиха от ораторите преди мен, но все пак ми се струва, че не се отговаря в подробности и достатъчно аргументирано на основните критики на Президента. Пак подчертавам, атакуват се само някои от правомощията на мега комисията и на бюрото. Не се поставя под съмнение изобщо необходимостта от извън институционален контрол – било от страна на бюрото, било от страна на Комисията за контрол на службите, електронните съобщения и специалните разузнавателни средства.
Конкретно господин Президентът атакува най-напред и по-точно връща две от разпоредбите на чл. 34е, а именно бюрото да може да изисква в рамките на своята компетентност информация от органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 от променения закон; и на второ място, да се дават допълнителни указания, свързани с подобряване режима на използване и прилагане на специални разузнавателни средства, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация.
Искам специално да насоча вниманието върху това, че съществуват поне четири решения на Конституционния съд за период от повече от 15-20 години, от 1993 г. насам, според които недопустимо е нито да се изисква информация от лица, които са съдии, прокурори, съдебни заседатели, следователи или разследващи органи, нито да им се дават задължителни указания, а осъществяването на дейността на разследващите органи, прокурорите и съдиите се реализира въз основа на закона и тяхното вътрешно убеждение. Създаването на каквито и да било предпоставки за зависимост или влияние на задължителните указания, преценката и насоките от други държавни органи и длъжностни лица е в пряко противоречие с редица конституционни текстове и най-вече на разпоредбата на чл. 117, ал. 2 от Конституцията.
Освен това, втората група съображения, които можем да открием в мотивите на Президента, са насочени към някои от правомощията на новата постоянна комисия, която осъществява парламентарен контрол върху държавните органи, които извършват дейности във връзка със специалните разузнавателни средства.
Наистина и според нас не може да се сподели възможността, създадена чрез променения закон, магистрати да се явяват пред парламентарна комисия, за да дават обяснения, разяснения, вероятно да имат и достъп до така наречената „следствена тайна” или доказателствени материали.
Наистина искам да обърна внимание върху това, че в променения Закон за специалните разузнавателни средства никъде няма посочена изрична гаранция чрез изричен текст или по някакъв друг начин, според който да не се допусне нарушаване наистина на неприкосновеността на това понятие „следствена тайна”.
Нашата парламентарна група ще подкрепи ветото на Президента. Искам обаче отново да напомня, че когато законът се променяше на първо четене, изразихме доста критични бележки по така предложения законопроект. Искам също така да напомня, уважаеми колеги, че този Закон за специалните разузнавателни средства, който беше променен преди малко повече от около две седмици, трябва задължително да се разглежда в синхрон с променения Закон за ДАНС.
Имаме много други критики, които ще продължим да отправяме. Основно те са две. Най-вече върху това, че ДАНС продължава да бъде структура, която притежава, управлява специално звено за техническа операция, включително използване на специални разузнавателни средства за разлика от Вътрешното министерство, чиято такава структура беше извадена от министерството и преподчинена на новата ДАТО. Смятаме, че подобен подход демонстрира непоследователност. Единствено верният път е структурата в ДАНС, която може да осъществява подслушване и физическо проследяване на граждани също да бъде изведена от ДАНС и да бъде преподчинена на новата ДАТО.
Разбира се, можем да отправим и много други критики, но отново ще подчертая: основното съображение, за да подкрепим ветото на Президента на републиката, се състои в това, че в действащите редакции на закона липсват гаранции, че ще бъдат спазени два основни конституционни принципа за независимост на съдебната власт и вземане на решения по вътрешно убеждение. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вучков.
Има ли желаещи за реплики? Не виждам.
Заповядайте, господин Червеняков, за изказване.
МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, ще подкрепя становището на Правната комисия за повторно приемане на измененията и допълненията на Закона за специалните разузнавателни средства, приети от това Народно събрание. Аргументите ми в тази насока са няколко.
На първо място, действително съгласно чл. 101, ал. 1 и в срока по чл.78 от Конституцията президентът може да върне мотивирано даден закон за повторно разглеждане. От тази гледна точка действително представляват интерес мотивите на ветото на Президента, които е изложил пред Народното събрание. Искам изрично да подчертая, че част от тях могат да бъдат изцяло подкрепени.
На първо място е посочената подкрепа от страна на Президента на необходимостта от изменения и допълнения в Закона за специалните разузнавателни средства. Това, което се случи в последните четири години с използването на тези специални разузнавателни средства, очевидно е обусловило извода на президента, че през последните години българското общество стана свидетел на безпрецедентна поредица от поводи за обстойно преосмисляне на процедурите, органите и механизмите за прилагане на специалните разузнавателни средства, породи се необходимостта от промяна в посока създаването на гаранции и контрол по допустимостта и изпълнението на тази строго специфична дейност. Именно от тази гледна точка интерес предизвикват върнатите текстове, които дават възможност за един по-голям контрол от Националното бюро за контрол и от Специалната парламентарна комисия.
Но да продължа в оценките. В мотивите си президентът подкрепя трите основни промени, които се правят в закона: първо, създаването на Националното бюро за контрол, второ, създаването на Специалната агенция ДАТО, и трето – засилване на механизмите за контрол, в това число и чрез принципа „СРС-тата следват парите”, тоест финансирането на тяхното използване. Това е изрично отбелязано в мотивите на президента. Той е записал в своите мотиви: „Споделям въвеждането в закона на механизми за контрол и подобряване на дейността по използването на СРС, както и заложените идеи за намиране на баланс между ефективна борба с престъпността и защита на правата и свободите срещу незаконосъобразно използване на СРС.”
Създаването на Агенция ДАТО той характеризира като положителна стъпка и изразява своята надежда, че тези принципи ще бъдат последователно приложени в практиката.
По отношение на изразените опасения искам да кажа, че тези текстове, които се оспорват, специално двете правомощия на Националното бюро да изисква информация в рамките на своята компетентност и също така да дава задължителни указания по режима за използване на специалните разузнавателни средства, не представляват никаква новост в нашата законодателна практика. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства от 23 декември 2008 г. буквално са записани същите текстове, които се пренасят в това законодателство. Повече от година докато са действали тези текстове, никой не ги е оспорил.
В предишното Народно събрание е приета една специална инструкция за организацията на дейността и работата с класифицирана информация на членовете и експертния състав на Подкомисията за контрол по СРС и ЗЕС. В тази инструкция са дадени даже значително по-широк кръг правомощия на Парламента. На проверка по реда на тази инструкция съгласно чл. 6 подлежат определените в Закона за специалните разузнавателни средства и ЗЕС институции, органи и предприятия, забележете, техните поделения, подразделения, структурни звена, обособени части, наричани по-долу за краткост „организациите”; на второ място, лицата от организациите, обект на контрол, отговорни за прилагането на СРС; на трето място, лицата от организациите, обект на контрол, отговорни за спазването на мерките за сигурност и защита на информацията във връзка с прилагането на специалните разузнавателни средства и Закона за електронните съобщения.
В чл. 15 в реда на извършване на проверка изрично е казано, че ръководителят на организацията е длъжен да осигури достъп до помещенията, в които се съхраняват документите във връзка с използването и прилагането на СРС, както и до помещенията, в които се съхранява получената чрез тях информация. Виждате какви широки правомощия е предвидило предишното Народно събрание в инструкцията, която организира тази дейност по контрол и проверка върху незаконосъобразното прилагане на специалните разузнавателни средства.
Съмненията си президентът изразява с два термина: първо, създаването на предпоставки и, второ, създаването на възможност. Това са съмненията на президента върху текстове, които са съществували в нашето законодателство, не са оспорени от никого и в изричните становища, които получихме от органите на съдебната власт, нямаше ни най-малко съмнение или намек за това, че някой ще се вмества в тяхната дейност.
Не искам да изпадам в подробности на обсъждането на трите текста, които се оспорват. Но е действително и парадоксално това, което се сочи в становището на президента. Господин Вучков съвсем правилно цитира Конституцията, съгласно която съдебната власт е независима и магистратите в своята дейност се подчиняват единствено и само на закона, нали така?
Вижте какво е записано в мотивите: „Конституционният законодател е предвидил, че контролната дейност върху магистрати и техните актове – забележете, осъществяват Висшият съдебен съвет и Инспекторатът към него.” Може ли Висшият съдебен съвет и Инспекторатът да упражняват контрол върху актовете на независимата съдебна власт? Всички знаем, че съществува единствено институционалният контрол, който съгласно нашата Конституция е триинстанционното производство. Това е единственият начин да се контролират актовете на съдебната власт и никакви други органи по закон не могат да бъдат създадени, защото нарушават този основен принцип. А това едва ли не е един от основните аргументи, с които президентът връща закона за ново разглеждане.
В заключение искам да кажа, че ако някой изразява някакви съмнения по отношение на нарушаване на Конституцията, той разполага с пълното си право да атакува тези текстове пред Конституционния съд. Той е единственият, който може да вземе решение на текстове, които са съществували в нашето законодателство, текстове, които в много по-разширен вид са съществували в рамките на дейността на предишното Народно събрание – дали противоречат на текстове от българската Конституция.
Ето защо аз ще подкрепя мнението на Правната комисия за повторно приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Червеняков.
Думата поиска народният представител Явор Нотев.
Заповядайте, уважаеми господин Нотев.
ЯВОР НОТЕВ (Атака): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Поставени сме пред въпроса да подкрепим или да не приемаме аргументите, с които Президентът на Република България атакува текстове от Закона за специалните разузнавателни средства. Всъщност искам да Ви попитам: абревиатурата СРС какво Ви говори? Дали някой в тази зала се сеща, че това е абревиатурата на най-големия съд в България – Софийски районен съд. Никога и никой не го свързва с тези букви.
Аналогията, която предизвикват тези букви, е със скандал, а не с правосъдие. И това не е случайно, и това е другата страна в добавка на изразеното вече становище, че в тази сфера на обществените отношения ние бяхме свидетели и преживяхме не един скандал. Българското общество започва да следи материята от времето, когато трябваше да се коментират думите на председателя (президента) Петър Младенов за това дали той е изрекъл фразата: „Да дойдат танковете”, или е повикал своя съратник Станко.
Българското общество стана участник в скандалите „Гном”, „Лиани”, „Танов гейт”, „Горна Оряховица” – по повод, на който бяха четени ВДС-та от СРС-та, позволявам си да говоря така, защото всички вече знаят какво означава това, „WC-скандала” с последица уволнения и освобождаване на действащи прокурори.
В крайна сметка ние достигнахме до ситуация, при която българските граждани престанаха да изричат сакралната фраза: „Имам да ти кажа нещо важно, но не по телефона”, а започнаха да оставят телефоните си в съседни, изолирани помещения и дори да свалят батериите си.
Има ли нужда от регламентация на отношенията в тази сфера? Струва ми се, че отдавна е казано, че има. Ползвам случая, за да заявя политическото решение, забележете, политическото решение на Партия „Атака” да подкрепи повторното гласуване на закона и да отхвърли ветото на Президента върху някои от текстовете, които му се струват противоконституционни.
Впрочем позицията на Партия „Атака” в тази сфера е изключително последователна. По време на разследването на скандала „Танов гейт” с участието на представителя в подкомисията за контрол на СРС-та, в мое лице Партия „Атака” проведе разбирането, че са налице изключително тежки деформации в работата със специалните разузнавателни средства, с охраната на информацията, която се получава чрез тях, респективно с ползването на тази информация.
Тогава подкрепихме решение на компетентната подкомисия, изразена в десет точки, които би следвало да доведат до конкретни мерки за преодоляване на тези деформации и за въвеждане на спокойствие и ред в обществото по повод на тези констатации за изтичане на информация и ползване за нуждите на други цели, а не за нуждите на правосъдието.
Припомням, че това беше времето, когато „Атака” заяви тази своя позиция, при което Министерският съвет, министерският екип на тогавашния премиер – лидер на Партия ГЕРБ, се съгласи единодушно да бъдат подслушвани, незнайно защо в този състав като министър фигурира и името на днешния Президент на Република България. Не е чудно тогава, че с този начин на мислене и отношение към проблемите в сферата Президентът би могъл да посегне с правомощията си на ефективен и действен контрол по отношение на работата със специалните разузнавателни средства, защото трябва да си или безразсъдно смел, или подведен, за да направиш такава стъпка в тази особено чувствителна сфера на обществото. Това за подвеждането ми хрумва по повод на нееднократно цитирания абзац от мотивите на Президента, което представлява – тежка правна грешка. Вероятно автор на тази грешка не е самият Президент.
Уважаеми колеги, разбирането ни е, че подкрепата на президентското вето би лишило от съдържание и от същност предложените и гласувани от Българския парламент промени. Няма как да се съгласим, че една дейност, която е лишена от възможност да бъде контролирана, ще произведе резултат, ефект, за който вече, струва ми се, няма защо да се убеждаваме, че има консенсус.
Промени в тази сфера трябва да има. Въпросът е дали трябва да се контролират правилата, принципите, процедурата, по която се употребяват специалните разузнавателни средства. И тук не може да има никакво съмнение, че контролът, като част от управленческата дейност, може и трябва да намери място в този закон. Той има своето място по начина, по който е гласуван и този начин не противоречи на българската Конституция, както многократно вече се изтъкна.
Бих сравнил ситуацията със следното: бихме ли могли да заявим, че един контрольор – най-елементарен пример, в градския транспорт, който изисква от нас да покажем основанието, с което ние пътуваме и се намираме в превозното средство, извършва обиск, по смисъла на НПК. Трябва ли да има прокурорска заповед за това? Може ли да подозираме, че този контрольор ще поиска да види телефонните номера в нашия джиесем или да провери съдържанието на портфейла, или на дамската чанта на пътничката? Разбира се, че затова няма как да става дума в тези правила, които обсъждаме и които се отнасят към специалните разузнавателни средства.
Трябвало да има изричен текст за запазване на следствената тайна, но защо – това е принцип. Кой посяга на следствената тайна? Ами тогава да напишем няколко думи за адвокатската тайна, за лекарската тайна, за други видове служебни тайни, които евентуално биха могли да бъдат накърнени с призоваването на съответни длъжностни лица пред комисия от Парламента.
И още нещо – аргумент от това, което се чу вече от тази трибуна. Подкомисията работи при действието на тази инструкция, която беше цитирана от господин Червеняков. Злоупотреби с правомощията, които бяха много широко определени, не се наблюдаваха. Злоупотребите бяха другаде. Злоупотребите бяха там, където не можаха да бъдат спрени, защото не се приеха законовите промени, за които Партия ГЕРБ, в качеството си на управляваща тогава партия, се заканваше и се заричаше да извърши, без обаче да доведе докрай тези свои намерения.
Уважаеми колеги, намирам, че казаните съображения по повод на несъстоятелността на предложеното вето върху текстовете на 343е, ал. 1, т. 1 и 3 във връзка с 343б от Закона за специалните разузнавателни средства ни убеждават, че тези текстове трябва да бъдат подкрепени. Очевидна е необходимостта от подкрепа на текста на чл. 34з, който пряко кореспондира с текста на чл. 80 от Българската конституция. Аргументът, че няма как Конституцията сама на себе си да противоречи, прозвуча вече от тази трибуна и няма защо да бъде повтарян, той просто трябва да бъде споделен и по този начин да се убедим по какъв начин трябва да гласуваме в предстоящото гласуване.
В заключение, за да не отегчавам аудиторията, бих казал следното. Материята със специалните разузнавателни средства, убедихме се – тези, които бяхме членове на подкомисията, е изключително деликатна, изключително прецизна във връзка с отзвука в общественото пространство.
Господин президентът се е заел да посочи, според него, известни недостатъци, за което вече казах, че го е направил с аргументи, които не могат и няма как да бъдат споделени.
Тук се обръщам към всички! Специалните разузнавателни средства са като въглен – ако не те изгори, той може да те очерни. Не бива с нечисти помисли да посягаме към тази материя. Тук политиката трябва да мине на заден план и трябва да вземем решения, които да доведат до обществено спокойствие и сигурност, доколкото е възможно в този технологичен век. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Нотев.
Преди да Ви дам думата за изказване, господин Лазаров, искам само да съобщя, че има проблем с излъчването на заседанието в интернет. Оказва се, че фирмата, която трябва да осигурява това, не го осигурява.
Имаме два варианта – или да продължим заседанието, или ако някой предложи и залата гласува пряко излъчване на дискусията по ветото, да продължим нататък. Длъжен съм да направя това съобщение.
Заповядайте, господин Лазаров, за изказване. След това госпожа Манолова.
Господин Ципов, Вие ще се изказвате ли също? Да.
Заповядайте, уважаеми господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Слушах с внимание доводите на преждеговорившите. Никъде в тях не се оспори принципът на разделение на властите и това, че няма как представителите на една власт да задължават или да контролират представителите на съдебната власт, говоря в конкретния случай.
Никъде обаче в своите мотиви президентът не е казал, че не трябва да има контрол върху разрешаването, използването и прилагането – тук искам да наблегна на думата „прилагането” – на специалните разузнавателни средства. Напротив, в мотивите си той приветства измененията в закона – засилването на контрола, с оглед събитията. Това беше споменато и от критиците на неговите мотиви, но казва, че трябва да има прецизност в някои от текстовете. Те са само два – чл. 34е и чл. 34а.
За какво става въпрос? Член 34е – изискана в рамките на своята компетентност информация от органите и структурите по чл. 13 – там няма проблем, ясно е кои са по чл. 13, 15 и 20. Става въпрос за съда, за изискване на информация от органите на съда – тези, които дават разрешение, тоест съдията.
Да, но в този законопроект има нещо ново, което го нямаше в предишните законопроекти. Новото е, че вече пред съда трябва да се представят мотиви за невъзможността необходимите данни да бъдат събрани по друг начин и описание на изключителните трудности, с които е свързано събирането. Аз приветствам това, така трябва и да бъде.
А също – съдът може да изисква цялото дело или всички материали преди да даде разрешение. Питам аз, питам хипотетично, но на практика това може да се случи – може ли бюрото да изиска всички тези материали? Така както е записано в текста на чл. 34е – да, може. Питаме: за какво са му? За да провери дали съдията обосновано е дал разрешение? Това категорично не е в правомощията на бюрото. Или просто да се сдобие с една информация, която не му е необходима в случая за проверката.
Така че президентът в тази част – и във ветото, което той налага, и в мотивите не казва, че не трябва да има контрол. Очевидно трябваше да има прецизиране на тези текстове, уважаеми колеги. Вместо това вносителите на законопроекта и колегите от Правната комисия са се съсредоточили да оспорват мотивите във ветото на Президента.
Втората част – даване на задължителни указания, свързани с подобряване на режима – за прилагането го оставям настрана – и използване. Питам аз: ама, бил този текст в закона през 2008 г. Ами, бил е, но някой не е обърнал внимание. Може ли да даде това бюро задължителни указания на магистратите, на прокурорите по използването на специалните разузнавателни средства? Така записано – може. Може ли това бюро да даде задължителни указания на прокуратурата – имам предвид другите органи, а не магистратите в прокуратурата, и служби и да задължи административните ръководители на прокуратурата да издадат съответните актове, насочени към администрациите на прокуратурата? Очевидно може, така записано в този закон.
За какво говорим тогава? За какви принципи за разделение на властите говорим? Да, бюрото би трябвало да координира, бюрото би трябвало да предлага на административните ръководители на съдебната, на изпълнителната власт, на новосъздадената агенция, на органите по чл. 13, на министъра на вътрешните работи, защото излиза, че бюрото може да даде задължителни указания на министъра на вътрешните работи, на председателя на ДАНС – но, хайде, нещата там от друг ъгъл погледнати, могат да бъдат обосновани. Но така записано излиза, че бюрото може да даде задължително указание на главния прокурор или на всеки един магистрат, на наблюдаващия прокурор по използването на специалните разузнавателни средства.
За това става въпрос, колеги, за такава прецизност става въпрос, за да не остане и капка съмнение или привкус, че, видите ли, един орган на изпълнителната власт – едно бюро, ще дава задължителни указания на органите на съдебната власт и те са длъжни да го изпълнят, защото от там нататък има актове. Нали?
Аз с нетърпение ще очаквам, защото не се съмнявам, че Вие вместо да вникнете в изискването за прецизност на тези текстове, тръгнахте по плоскостта да оспорвате мотивите на Президента по принцип. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин Лазаров.
Реплики? Не виждам.
Госпожа Манолова има думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Ако иска господин Ципов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Манолова, давам думата на Вас, господин Ципов след това ще се изкаже – групите се редуват.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Обсъждаме един доста спорен, както стана ясно от изказванията до този момент, бих казала абсурден в определени негови части, документ – президентското вето. Дали президентът го е поръчал на своя юридически екип или неговият юридически екип го е подвел, аз не мога да коментирам, но наистина е тревожно, че подписът на президента, на държавния глава стои под мотивите на това президентско вето.
Ще започна с юридическите аргументи и с аргументите в подкрепа на ветото, изказани от колегите от ГЕРБ до този момент.
Президентът твърди, че с оспорените текстове се посяга на независимостта на съдебната власт и на принципа на разделение на властите както по отношение на текстовете, които регламентират правомощията на Националното бюро за контрол върху специалните разузнавателни средства, така и по отношение на парламентарната комисия, която ще контролира използването на СРС.
По отношение на правомощията на националното бюро. Аз няма да цитирам текстовете, защото това направиха всички колеги, които се изказаха до този момент, но очевидно на юридическия екип на Президента, а и на колегите от ГЕРБ, е убягнал фактът, че правомощията на националното бюро се отнасят до използването и прилагането на СРС, както и до съхраняването и унищожаването на информация, събрана от СРС, при това – забележете – както коректно казва текстът, в рамките на правомощията на националното бюро. Тоест, по никакъв начин не се засяга актът на разрешаване на използването на СРС, решението на съда, с което той се произнася по определено искане, а с последващите действия, които следват след това.
Интересно е тълкуването на господин Лазаров по отношение на това какво означава терминът „използване на специални разузнавателни средства” и че според него прокурорите използват специалните разузнавателни средства. Бих си позволила да го поправя и да кажа, че прокурорите боравят с веществени доказателства, изготвени на база на приложени специални разузнавателни средства. В текстовете, отнасящи се до правомощията на Националното бюро за контрол върху специалните разузнавателни средства, в никакъв случай не се посяга върху независимата воля на съда, върху вътрешното убеждение на магистратите, нито се прави опит по някакъв начин за намеса в действията на разследващите органи.
Що се отнася обаче до осъществяване на контрол по отношение прилагането на СРС-та, по отношение съхраняването и унищожаването на информация, по отношение на документите и регистрите, бих казала дори включително по отношение на помещенията, в които се съхраняват документите, това е абсолютно задължително и е очевидно защо: за да се спре безконтролният теч на информация, събрана със специални разузнавателни средства, за да се спре разнасянето на флашки, да се спре пазарът на информация, събрана със СРС. Ясно е с каква цел – да бъдат притискани, изнудвани, дискредитирани определени хора, които са неудобни на разполагащите с такава информация. Очевидно обаче има кръгове, които искат пазарът на информация, събрана със СРС, да не секва. Определено има такива кръгове, които искат безобразията по дискредитиране и омаскаряване на хора да продължат и, волно или неволно, президентското вето обслужва тези интереси.
По отношение на специализираната парламентарна комисия, която ще контролира използването на специални разузнавателни средства, отново очевидно на юридическия екип на Президента, който е изготвил мотивите за неговото вето, изцяло е убягнал фактът, че от правомощията на парламентарната комисия за осъществяване на контрол абсолютно е изключено решението на съда за разрешаване прилагането на специални разузнавателни средства. По никакъв начин парламентарната комисия не се опитва да влияе на свободната воля на магистратите, на принципа за формиране на решението въз основа на вътрешното убеждение на магистрата. Няма и намек за подобна намеса. Текстовете не опитват по никакъв начин да въведат възможности за контрол или упражняване на някакво друго влияние по неприключили разследвания. Няма такъв текст, няма такъв намек.
Тук обаче трябва да се прави една елементарна разлика – разликата между това що е то „съдебно администриране”, що е то „администриране изобщо” и що е то „правораздаване”. Има разлика между магистратската дейност „правораздаване”, в която е абсолютно недопустима каквато и да е намеса, и има разлика между администрирането, в смисъл поддържане на регистър за поисканите специални разузнавателни средства, информация за заявителите и прочие. Има ли юрист в тази зала, който да не прави разлика между тези две понятия? Аз съм убедена, че няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има, има.
МАЯ МАНОЛОВА: В този контекст давам пример и с практиката на парламентарната подкомисия, в която бяха участници и сегашни депутати от ГЕРБ. Ако тази подкомисия си е позволявала да се интересува от дейността на административни ръководители магистрати, то тя е била изключително и само в частта, отнасяща се до съдебното администриране. В този смисъл един изключително сериозен аргумент според мен е фактът, че при обсъждането на Закона за специалните разузнавателни средства участваха представители на Върховния касационен съд, на Върховната касационна прокуратура, на Главния прокурор, на Висшия съдебен съвет и нито един от тези представителни органи за магистратските среди не направи и най-малката забележка, не изрази никакво съмнение, че по някакъв начин законът се намесва в независимостта на съдебната власт. Нали не подозирате Върховния касационен съд или Висшия съдебен съвет в желание да угодничат на това парламентарно мнозинство?! Нали не се съмнявате, че ако някой от тези висши магистрати се беше почувствал притеснен, че е възможна и най-малката намеса в независимата съдебна власт, щеше да реагира незабавно?! Отговорът е един: няма и най-малкото съмнение за опит за намеса в независимите решения на съдебната власт.
Тук също е достоен за анализиране фактът, че очевидно юридическият екип на Президента е решил, че е на по-високо ниво от юридическата преценка на Висшия съдебен съвет, на Върховния касационен съд, на Върховна касационна прокуратура. Юридическият екип на Президента е решил, че по-добре от тези висши магистратски органи, каквито са Висшият съдебен съвет, Главният прокурор, председателят на Върховния касационен съд, разбира принципа на разделение на властите и по-добре разбира възможностите за намеса в действията на независимата съдебна власт. Бих се съгласила, че е възможно подобно разбиране и самочувствие на юридическия екип на Президента, ако въпросното вето не беше пълно с правни абсурди; ако същият този юридически екип не беше написал забележителния, изумителния, абсурдния текст, че според конституционния законодател контролната дейност върху магистратите и техните актове се осъществява от Висшия съдебен съвет и от Инспектората към него. Ето нивото на юридическия екип на Президента! Това изречение е достатъчно, за да дадем оценка на този юридически екип.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Времето, времето!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Времето, госпожо Манолова. Приключвайте.
МАЯ МАНОЛОВА: Приключвам с още едно изречение.
Моля да удължите времето на групата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля да се удължи времето на групите.
МАЯ МАНОЛОВА: Определено юридическите аргументи издишат. Очевидно са надделели политическите аргументи на Президента да наложи това вето.
Тук въпросът е какви са тези политически аргументи, които се отнасят именно до контрола върху специалните разузнавателни средства. Защото, ако имаше най-грандиозен скандал, който да е белязал предишното управление, това беше скандалът с незаконното използване на специални разузнавателни средства, със злоупотребата с тях, който беше възможен именно поради липсата на контрол и контрол от независим орган, каквото е новосъздаденото бюро според този закон, и истински контрол от действаща парламентарна комисия.
Не чухме Президентът по никакъв начин да възроптае или да се възмути от безобразията, причинени от безконтролната употреба на специални разузнавателни средства. Единственото, с което сме запомнили изявата на Президента, е в предишното му битие на министър, при което той каза, че няма нищо против да бъде подслушван, включително без да има основания за това. Е, очевидно в новото си битие той не е претърпял особена еволюция, след като налага вето именно върху създадения контрол върху използването на специални разузнавателни средства. Извинявайте, но това е в пълно противоречие с очакванията и желанията на българските граждани. Те, за разлика от бившите Борисови министри, не желаят да бъдат подслушвани незаконно. Една от стъпките да бъде осуетено подобно подслушване, е въвеждането на ясен контрол и от независим орган, и от Парламента върху прилагането на специалните разузнавателни средства.
Ето затова законът трябва да бъде препотвърден при днешното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, госпожо Манолова.
Няма реплики, никой не желае да репликира.
Къде отиде господин Ципов? Беше се записал за изказване.
Заповядайте, господин Радев.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съдейки от това какво каза преждеговорившата, имам чувството, че този закон не се е прочел изцяло, или просто приемането му е било толкова далече, че някой не си спомня вече какво пише в него. Никой на практика не иска да възпрепятства законосъобразното използване и контрола върху разрешаването и използването на специални разузнавателни средства, както и последващите действия – било то при използването им в наказателните производства, било то в процедурите за унищожаване изготвени вече доказателства и веществени доказателствени средства. Но нека да говорим какво точно пише в закона, да припомним.
Член 34б, ал. 1: „Националното бюро за контрол на специални разузнавателни средства, наричано по-нататък Националното бюро, е независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства”. Разрешаване, прилагане и използване!
Член 34з, ал. 1: „Народното събрание чрез постоянна комисия осъществява парламентарен контрол върху държавните органи, които извършват дейностите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства”.
Ако някой смята, че няма контрол върху разрешаването, изрично в този закон е записано и „контрол върху разрешаването”. Това е един неделим процес, който започва от искането за използване на специални разузнавателни средства, минава през тяхното допускане, с две думи разрешаване, от там нататък през самото прилагане и по-нататъшното им използване в самото наказателно производство.
Ние тук се сблъскваме с контрол върху самото разрешаване, което се извършва на практика от независимата съдебна система. И много ясно е казано, че този контрол ще се осъществява както от бюрото, така и от независимата парламентарна комисия. От тази трибуна юрист да говори, че контролът върху разрешението не е включен в правомощията и на бюрото, и на независимата парламентарна комисия, на практика показва или некомпетентност, или непознаване на закона.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Прочети оспорените текстове.
ЕМИЛ РАДЕВ: Нека да се прецизират текстовете, да не остават съмнения даже, че ще се въздейства върху независимата съдебна система, защото така има много по-големи гаранции, че именно контролът при разрешаването, което е първоначалният контрол и именно затова там се произнася съдия, ще бъде много стриктен, ще бъде без въздействие от когото и да е и ще бъде основан на вътрешното убеждение на съответния магистрат и впоследствие няма да може да му се иска сметка защо, как или пък предварително да му се въздейства при вземането на решения за един наистина много деликатен процес по разрешаването на използване на специални разузнавателни средства.
Нека да прецизираме закона в тази му част. Това е в интерес на целия процес по използване на специални разузнавателни средства, ще даде много по-добри гаранции от досегашните и няма да остане никакво съмнение, че на практика се погазват конституционни норми. Ние в тази зала трябва да се стремим по всякакъв начин всяко съмнение, че дадени текстове противоречат на Конституцията и на такива разпоредби, които касаят самостоятелността на отделните власти, да бъдат избегнати.
От тази трибуна Ви призовавам наистина да коригираме тези текстове, то е в интерес на цялото общество, то е в интерес и ние като законодатели да покажем воля, че можем да правим качествени нормативни актове. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Радев.
Реплика към Вас ще отправи господин Нотев.
След това господин Ципов, ако още има желание за изказване.
МАЯ МАНОЛОВА: Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Личните обяснения след репликите и дупликите.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ, от място): Не съм й споменавал името.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Манолова, името Ви не е споменавано. Ако искате да изразите някакво несъгласие, имате право на реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Имам ли време?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Имате време, защото го удължихте.
Заповядайте, господин Нотев.
ЯВОР НОТЕВ (Атака): Колеги, съвсем кратка реплика към изказването на господин Радев. Аз чета текста, който поначало не е обект на президентското вето – чл. 34б, на който и Вие се позовахте и не разбирам Вашето притеснение и необходимостта от това той да се поправи.
Член 343б казва: „Националното бюро за контрол над специалните разузнавателни средства, наричано по-нататък Националното бюро, е независим държавен орган, който осъществява” – забележете – „наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства”.
Наблюдение на процедурите, господин Радев и това трябва да се схваща буквално и да не произведе каквото и да било притеснение. Наблюдение, а не участие в алгоритъма на искане и издаване на разрешение.
И да кажа нещо от опита на членовете на подкомисията в миналия Парламент. Ние бяхме очевидци на това как тази процедура с едно писмо на председателя на Софийски градски съд Владимира Янева следваше да доведе до един абсолютно превратен и неточен резултат. Янева каза, че отчетността на броя на специалните разузнавателни средства няма никакво значение, има значение броят на лицата, които са били следени с тях. Оттук нататък твърдя, че това е въпрос от компетентност именно на Парламента и на комисията. Той не може да бъде решаван с писма и да обръща представата на обществото за това дали има проблем, няма ли проблем и как се решава този проблем. Тогава реакцията на подкомисията беше абсолютно адекватна, но в много други случаи ние останахме безсилни, защото не съзряхме опасността от това впоследствие да има действие на лица, които придобиха прякора „Отвертката”. Ние не бяхме убедени, че няма устройства и станции за мобилно подслушване, които после вече се обективираха като „сивия крайслер” и така нататък. Необходими са тези промени, повярвайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Нотев.
Други реплики има ли?
Госпожо Манолова, желаете ли реплика?
Заповядайте. Господин Радев не Ви е споменал името, но явно имате...
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Каза „преждеговорившата”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: С тези широки тълкувания на личните обяснения видяхте сутринта загубихме половин час да се обясняват лично народни представители.
МАЯ МАНОЛОВА: После ще спорим по правилника, но там е написано: който е бил засегнат или споменат поименно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Давам Ви думата за реплика.
Всички сте засегнати много. (Оживление.)
МАЯ МАНОЛОВА: Пестим време, господин Радев, затова ще Ви кажа само с едно изречение, че очевидно не сте ме слушали внимателно. Цитирах оспорените от Президента текстове, които са предмет на дебат и по които Парламентът ще трябва да се произнесе, и там изрично е изключена процедурата по даване на разрешение за използване на специални разузнавателни средства. Прочетете внимателно ветото и тогава правете пространни разсъждения върху моето изказване.
Освен това аз и не очаквам да се намери депутат от ГЕРБ, който да каже, че е необходим контрол върху използването на специалните разузнавателни средства. Вие наблюдавахте спокойно и безучастно произвола на предишната изпълнителна власт, вакханалията със злоупотреба със СРС-та, стимулирахте пазара, теча на информация, способите да се изнудват и рекетират определени лица чрез изваждане на информация, събрана със специални разузнавателни средства, така че изобщо не очаквам сред Вас да има искрени поддръжници за това да има ясен ред при използването на СРС. Но това ще е оценено от българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова.
Други реплики? Трета реплика, не виждам.
Господин Радев – за дуплика.
Моля Ви, въздържайте се да споменавате имена на присъстващи в залата, защото всичките са много обидчиви. (Оживление.)
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, дано като се обръщам така към Вас няма да има 240 искания за лични обяснения. (Оживление.)
Господин Нотев, тези текстове, които цитирах, са свързани на практика и указват какви са правомощията и на Бюрото, и на Комисията.
Да, прав сте – докато в текста за Бюрото се използва думата „наблюдава”, в текста за парламентарната комисия се използва думата „контролира”. Това е вече въпрос и на тълкуване какво е именно „наблюдение”, какво е „контрол”. Но така или иначе думата „контрол” ясно я има в един от тези текстове.
Оттам нататък – да, тези текстове на практика доизясняват правомощията и на Комисията, и на Бюрото, свързани и с разрешението, и с използването на специални разузнавателни средства. Именно „използването” е родовото понятие, принципно, като си говорим. И в съдебната практика за „използване” знаете, че в повечето от случаите се има предвид самият процес от искането за прилагане на специални разузнавателни средства до самото им внасяне по съответното наказателно производство.
Да, този закон е нужен. Този закон трябва да се промени. Контролът трябва да бъде наистина ефикасен, за да могат всички тези лоши практики през последните 24 години, които наблюдаваме в използването на специалните разузнавателни средства – аз не съм такъв оптимист, че изцяло ще секнат, но поне в голямата им част да бъдат осуетени преди да стават скандалите и да се използват неправомерно специални разузнавателни средства.
Надявам се, че ние тук ще намерим волята да го направим качествено и да го направим така, че да ограничим изцяло неправомерното прилагане на специални разузнавателни средства, неправомерното използване и неправомерното използване извън наказателния процес на специални разузнавателни средства.
Целта е в опита си да направим по-законосъобразно това производство, да не даваме на допълнителни органи възможността по някакъв начин те да злоупотребяват с права. Казах: да не даваме потенциалната възможност!
Нека да направим възможно най-изчистените и ясни правни норми, така че оттук нататък след няколко месеца да не се сблъскаме с нови случаи, породени именно от този закон...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: С времето се сблъскахте и с ограниченията в правилника!
ЕМИЛ РАДЕВ: ...от този закон за по някакъв начин въздействие върху целия процес на използване на специални разузнавателни средства. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз.
За изказване – господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Аз ще бъда съвсем кратък, защото се чуха по-голямата част от аргументите в подкрепа или в неподкрепа на ветото на Президента.
Само с едно изречение искам да кажа, че всъщност мотивите за налагане на ветото са свързани с това да бъдат прецизирани тези текстове, защото те определено биха могли да породят някои съмнения и опасения, а всъщност това, на което ще се опитам съвсем накратко да наблегна е, защото с този изменителен закон се дадоха заявки да бъде засилен контролът по отношение на използването на специални разузнавателни средства на първо място, и на второ място – ограничаване на това използване на специалните разузнавателни средства.
За съжаление, с изключение на един или два текста в този изменителен закон, уважаеми дами и господа, не видяхме абсолютно никакви предложения, които да бъдат реално свързани с това да бъде ограничено използването на специални разузнавателни средства. Затова ще Ви призова да бъде подкрепено ветото на президента, за да седнем и да помислим по какъв начин именно трябва да работим в тази насока за ограниченото използване в бъдеще на специалните разузнавателни средства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, уважаеми господин Ципов.
Реплики?
Мая Манолова – за реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Ципов, не заблуждавайте публиката и народните представители, които не са юристи. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
С промяната на оспорените текстове по никакъв начин няма да се стигне до някакво ограничаване на използването на специалните разузнавателни средства.
Връщането на закона по начина, по който е формулирано ветото може да стане единствено и само по отношение на оспорените текстове, не и по други текстове от този закон. Ако Вие наистина сте искрен в желанието си да допринесете в ограничаване използването на специални разузнавателни средства и осъществяване на контрол върху тях, можете да се включите в дебатите по закона, да направите предложения между първо и второ гласуване, но впрочем Вие много добре знаете, че това е невъзможно, защото от три години в предното управление, след като дадохте заявка, че ще промените Закона за специалните разузнавателни средства, Вие не направихте абсолютно нищо, включително в качеството си на председател на Вътрешната комисия. Абсолютно нищо!
Днешното гласуване, ако трябва да го кажем честно, ще раздели залата на две групи – едни, които искат да има контрол върху използването на специални разузнавателни средства и не желаят да бъдат подслушвани незаконно и други, които нямат нищо против да бъдат подслушвани незаконно, както впрочем беше обичайната практика в предишното управление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова.
Господин Ципов, няма други желаещи за реплики.
Ще се възползвате ли от правото си на дуплика?
Заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Не съм се опитвал по никакъв начин да заблуждавам пленарната зала. Напротив, съвсем ясен бях в изказването си, че всъщност чрез приемането на това вето трябва да се даде старт на дискусията за реалното ограничаване на използването на специалните разузнавателни средства и аз ще участвам активно в едни такива бъдещи дискусии.
По отношение на това кой заблуждава и кой не заблуждава залата, само искам да напомня, че преди малко се споменаваше, че съдът издава разпореждане, издава разрешение за прилагане на специалните разузнавателни средства, затова, уважаеми колеги, отново съвсем ясно искам да заявя: нека това вето да даде старт на една много по-сериозна дискусия, а защо не и дискусия за изготвяне на един нов Закон за специалните разузнавателни средства, защото нека да не се заблуждаваме – този закон е изготвен преди повече от 15 години при съвсем различна ситуация, при съвсем различна техника, която е била използвана преди 15 години. Знаете вече в какви времена живеем и дали наистина не трябва да седнем и да помислим за едни нови принципи и правила за използването на специалните разузнавателни средства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, уважаеми господин Ципов.
Заповядайте за изказване, уважаеми господин Петров.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Смятам, че връщането за ново обсъждане на отделни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства от президента е неправилно, като част от мотивите на президента са несъстоятелни.
В края на краищата президентът връща само едни отделни текстове. Това са текстовете в § 24 и в § 26, като в § 24 връща само четири текста – от ал. 1 на т. 1 и 3, и ал.4, т. 1 и т. 3.
Считам, че така изведени от контекста и взаимносвързването на различните текстове може да доведе до една неправилна интерпретация и тя всъщност е направена тази неправилна интерпретация в мотивите, където е казано, че тези текстове противоречат на разделението на властите.
Считам, че няма такова противоречие. Изваждането само на тези текстове от закона довеждат до неговото осакатяване на практика, защото в своите мотиви Президентът казва: „изискване на информация от органите и даване на задължителни указания”, като услужливо пропуска, че става въпрос за изискване на информация, която е в рамките на съответната компетентност, а съответната компетентност на органите по чл. 34е е указана в чл. 34б. Там ясно е казано: „наблюдение на процедурите”. Всъщност става въпрос на практика за контрол.
Ние от Парламентарната група на „Атака“ подкрепихме законопроекта при неговото първоначално приемане. Считам, че няма нито една сериозна причина да не бъде подкрепен и сега и да бъде преодоляно ветото на Президента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Петров.
Някой желае ли да репликира господин Петров? Няма такива.
Други желаещи за изказвания? Не виждам.
Извън залата, в залата, няма желаещи за изказвания.
Закривам разискванията.
Моля народните представители да влязат в залата за гласуване.
Уважаеми народни представители, кратко ще поясня за тези, които за първи път ще участват в процедурата по прегласуване на трето четене на приет законопроект, върнат за ново обсъждане... (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Моля Ви се, чакам, господин Борисов. Не се притеснявайте, обясняваме как става гласуването. Не бързайте.
... върнат за трето обсъждане в Народното събрание.
Искам да поясня за тези, които за първи път ще участват в такава процедура, че гласът „за“ е за преодоляване на ветото, или за трето прегласуване на приетия законопроект. Гласът „против“ и „въздържал се“ обикновено е свързан със съпротива срещу гласуването на приетия закон. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Смях.)
Мисля, че всички са вече в залата, ще имат възможността да участват в тази процедура. (Шум и реплики.)
Още има да влизат.
Седнете по местата си господин Кутев и господин Добрев. Седнете, заемете местата си.
Моля режим на гласуване.
Има ли проблеми с пултовете? (Шум и реплики.)
Ще изчакам да стане една минута. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Добре, прекратявам. Щом не искате, прекратявам гласуването, посочете резултата.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Хайде, една минута мина. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да, ако обичате, прекратете гласуването и посочете резултата. (Силен шум и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Гласували 189 народни представители: за 120, против 69, въздържали се няма.
Заповядайте за процедура. (Силен шум от ГЕРБ.)
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаеми господин председател, моля за процедура за прегласуване. Явно апаратът ми не е оправен от вчера, продължава да прави проблеми. (Ръкопляскания, шум и реплики „Браво!“ от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Покажете първо по групи и след това процедура по прегласуване. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Поставям на прегласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, който Комисията по правни въпроси е предложила на Народното събрание да бъде приет повторно.
Моля Ви, режим на гласуване.
Една минута ще продължи гласуването.
Прекратете гласуването и посочете резултата. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
Гласували 194 народни представители: за 125, против 69, въздържали се няма.
Законът за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства е приет от Народното събрание и така е преодоляно президентското вето.
Давам почивка 20 минути и след това продължаваме по дневния ред.(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми народни представители, тук е министър Стойнев. Вчера имаше желание да бъде изслушан за ситуацията в рудник „Ораново”. За жалост вестите не са добри.
Преди малко имах разговор с министър-председателя, който е депозирал Програма на правителството ведно с план за нейното изпълнение. Той беше пожелал и имахме намерение днес да се проведе сериозна дискусия върху Програмата на правителството, но при създалата се обстановка, при удълженото обсъждане при повторното гласуване на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, очевидно времето значително напредна. При тази обстановка се разбрахме с министър-председателя и правителството – онези, които са на разположение на Народното събрание, тази сериозна дискусия по представената Програма на правителството да се състои в първата работна седмица на месец септември, в първите работни дни, за да може тогава всички парламентарни групи и всички народни представители да се включат активно и да участват в дебатите по Програмата на правителството. Така че очакванията днес да се обсъжда Програмата на правителството се отлагат за първата работна седмица на Народното събрание през месец септември.
За процедура има думата господин Атанас Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, благодаря за предоставената ми възможност, но преди всичко искам да кажете на квесторите да поканят народните представители в залата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Помолих ги веднъж. Моля по-настойчиво: квесторите да не седят в залата, а да се разходят из коридорите и да поканят народното представителство да заеме местата си в залата.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ: Вземам думата, за да направя процедурно предложение. Предвид изключителния интерес към изявлението и доклада на министъра на икономиката и енергетиката господин Стойнев, разискванията по тази точка да бъдат излъчвани пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение. (Няколко народни представители заявяват, че не могат да гласуват от пултовете си.)
Има някои пултове, които не работят. Отменете гласуването.
Ново гласуване на процедурното предложение на господин Атанас Мерджанов за пряко излъчване на заседанието на Народното събрание.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Моля Българската национална телевизия и Българското национално радио да включат съответно камерите и микрофоните, за да се отрази пряко заседанието на Народното събрание по тази точка.
Господин министър, искате думата. Заповядайте.
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! По искане на опозицията вчера аз трябваше да дойда тук, пред Вас и да изнеса доклад относно случилото се в мина „Ораново”.
Днес сутринта в 9,00 ч. бяха намерени телата на останалите двама миньори, затрупани в калта.
Ще Ви помоля, преди да изнеса фактите, да почетем паметта на всички загинали в мината. Благодаря. (Всички стават. Едноминутно мълчание.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Господин министър, имате думата за изложение по случая.
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да изкажа искреното си уважение към миньорите и минните спасители, както и към областния управител Муса Палев, кмета на община Симитли Апостол Апостолов, също така управителя, а не собственика на рудник „Ораново” – Валери Манов, които 18 дни работеха на 24-часов режим, за да достигнат до двамата затрупани миньори.
От началото на спасителната операция бяха прокопани 89 метра в рудник „Ораново” – 59 метра в основната галерия и 33 метра по обходната галерия. Търсенето на двамата миньори продължи до днес сутринта, когато в 9,00 ч. бяха открити телата на Иван Лазаров и Николай Михайлов.
Днес тази трагедия получи своята развръзка и е време за отговори. Информацията, която ще Ви представя, е структурирана в три основни направления:
- информация за хода на минно-спасителните дейности;
- информация за изпълнение на концесионния договор и констатирани нередности;
- информация за констатирани от Министерството на икономиката и енергетиката проблеми и предложения за решаването им.
Припомням Ви, че на 16 юли 2013 г. около 9,45 ч. в 64-та подетажна събирателна галерия в рудник „Ораново” изтича огромно количество кал с вода и едри скални късове, като заплашва профила на изработката в 160-ия метър. След пропадането остават двама заградени и двама затрупани миньори. Предприети са действия – опит за подаване на чист въздух през водоотливна тръба и изгребване на натрупания материал. Същият ден е констатирана смъртта на двама от миньорите – Христо Младенов и Асен Стойнев. За съжаление вчера в рудника имаше още един смъртен случай – почина 49-годишният Асен Грънчаров. Причина за смъртта е инфаркт на миокарда.
Минно-спасителните дейности се ръководят от главния инженер на рудник „Ораново”. В тях участват Минно-спасителната служба на въгледобив – Бобов дол, с която „Пирин-Ораново” ЕООД – концесионер на рудник „Ораново”, има договор, и доброволната минно-спасителна група на самия рудник. Работата им е подпомагана и консултирана от специална работна група, създадена с моя заповед. Тя бе изпратена на мястото на инцидента, за да прецени рисковете, да консултира и предложи оптимално решение за провеждане на минно-спасителните операции в рудника. В нея участват представители на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” , „Минпроект” АД, Министерството на икономиката и енергетиката и експерти по минно спасяване.
Към момента е установено мястото на калния пробив, довел до срутването. Знаете, че когато спасителите стигнаха именно до срутването, прецениха, че е прекалено рисковано да продължат напред и затова предприеха действия за пробиването на обходна галерия, за да се стигне до двамата затрупани миньори. Взети са проби от глина и вода, които се анализират. Изискани са и данни за сеизмична активност и количество валежи, паднали в региона от началото на април до средата на юли. Тече проверка на Инспекцията по безопасност на труда. Прокуратурата е започнала досъдебни производства и разследва всички трудови злополуки, както и начина на раздържавяването на рудника и по-късното прехвърляне на концесията от „Балкан МК” на „Пирин-Ораново” ЕООД.
Бих искал да подчертая, че по отношение на цялостната дейност на рудника контролни правомощия и задължения имат различни институции: Министерството на икономиката и енергетиката съгласува цялостен годишен работен проект за дейността - това е основният документ, по който се извършва работата във всеки рудник - осъществява държавния контрол по спазване на цялостните и годишните работни проекти на дейността по добив, както и контрола върху изпълнението на проектите за консервация, ликвидация и рекултивация, осъществява текущ контрол чрез периодични проверки на изпълнението на задълженията на концесионерите по конкретните концесионни договори, включително по изпълнение на задълженията за концесионни плащания, включително проверка на документи и планирани проверки на място, извършени въз основа на предварително одобрен от министъра график, както и извънредни проверки на мястото при миннодобивния обект. Министерството на труда и социалната политика следи за спазване на изискванията за техническа безопасност и безопасност на труда. Главната инспекция по труда при Министерството на труда и социалната политика упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Министерството на околната среда и водите - по отношение на въздействието на компонентите на околната среда. Министерството на културата осъществява контрол върху изпълнението на работните проекти, когато тяхното изпълнение засяга културни ценности. Местната администрация и по-конкретно кметът на общината, на чиято територия се извършва концесионната дейност, извършва контрол по Закона за подземните богатства за съобразяване с границите на предоставените площи и недопускане на дейности извън площите, определени със съответния договор.
Неслучайно ги изброявам, защото е необходимо едновременно с обезпечаване на минно-спасителните дейности, с разкриване на причините за срутването, обществото да получи точен отговор на въпроса за това как държавата изпълнява своите контролни функции.
Като министър на икономиката и енергетиката вече обявих, че ще представя цялата налична информация, засягаща правомощията на ръководеното от мен министерство. Приключи проверката на Инспектората към Министерството на икономиката и енергетиката, която назначих на 18 юли 2013 г. Концесионер на рудника е фирма „Мина Ораново” ЕООД.
С Решение № 217 от 17 април 2002 г. Министерският съвет предоставя концесия за твърди горива – кафяви въглища, от находище „Ораново”, област Благоевград, като определя за концесионер без търг или конкурс „Мина Пирин” ЕАД, Симитли. Срокът на концесията е 35 години. С изменение на решението от 2004 г. определен за концесионер без търг или конкурс е купувачът на рудник „Ораново” – обособена част от „Мина Пирин” ЕАД. Впоследствие, в резултат на приватизация чрез публичен търг с договор от 6 януари 2005 г., собственик на рудник „Ораново” става „Балкан МК” ЕООД. Купувачът се задължава да сключи концесионен договор съгласно Решение № 217 от 17 април 2002 г. на Министерския съвет в срок до два месеца от датата на подписване на приватизационния договор. В изпълнение на посоченото на 7 февруари 2005 г. е сключен концесионен договор между Министерския съвет, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев и „Балкан МК” ЕООД. В него е указано, че концесионерът се освобождава от концесионни такси за срок от пет години. С Решение № 807 на 16 декември 2008 г. Министерският съвет разрешава на „Балкан МК” ЕООД - Перник да прехвърли на „Пирин-Ораново” ЕООД - Перник изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на въглища – подземни богатства, по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства от находище „Ораново”, без да се изменят условията на предоставената концесия.
В изпълнение на решението е подписан Анекс № 1 от 21 януари 2009 г. към концесионния договор между министъра на икономиката и енергетиката, „Балкан МК” ЕООД и „Пирин-Ораново” ЕООД, отразяващ прехвърлянето на правата и задълженията по предоставената концесия. Към настоящия момент „Пирин-Ораново” ЕООД с управител Валери Манов е собственост на „Балкан МК” ЕООД с управител Красимир Михайлов Христов, която от своя страна е собственост на „Енергетик 2004” АД, в която мажоритарен собственик на капитала е Красимир Михайлов Христов.
В рудника са наети 262 служители, 148 от които подземни работници. Според договора за концесия „Пирин-Ораново” ЕООД има задължението до първи ноември всяка година да представя за съгласуване в Министерството на икономиката и енергетиката годишен работен проект за работата, която ще извършва през следващата година. Концедентът следва да го съгласува в 30-дневен срок, но не по-късно от първи декември на всяка календарна година.
В настоящия случай в изпълнение на задълженията си по договор с писмо от 5 ноември 2012 г., концесионерът е представил следните материали за разглеждане в Министерството на икономиката и енергетиката: Годишен работен проект за 2013 г., Проект за противопожарна защита на рудник „Ораново” за 2013 г., Проект за комплексно обезпрашаване на рудник „Ораново” от 2013 г., Авариен план на рудник „Ораново” за 2013 г., Вентилационен план на рудник „Ораново”, Комплект технологични паспорти за работата през 2013 г.
Годишният работен проект за 2013 г. за находището е внесен със закъснение от пет дни. След разглеждане на внесените материали за 2013 г. те не са съгласувани. Концесионерът е уведомен, че годишният проект за добив на въглища през 2013 г. от находище „Ораново” ще бъде съгласуван, след като бъдат представени в Министерството на икономиката и енергетиката допълнителни материали, но не му е указан срок, в който следва да ги представи! Въпреки че процедурата по съгласуване е следвало да приключи до месец декември 2012 г., писмото, с което концесионерът е уведомен за необходимостта от допълнителни материали, е изпратено чак на 20 февруари 2013 г., което е в нарушение на срока, предвиден за съгласуване в договора.
Към днешна дата концесионерът не е представил изисканите материали и Годишният работен проект за 2013 г. не е съгласуван с МИЕ. Съгласно концесионния договор, ако концедентът не одобри Годишния работен проект и бюджет, концесионерът ще предприеме само такива действия, които са необходими, за да поддържа концесията в сила и действие, включително и започване на работа по годишния работен проект и бюджет, за да се изпълнят изискванията в задълженията за тази календарна година. Въпреки липсата на съгласуван годишен работен проект, дейността по добива не е преустановена. Нещо повече, на 18 април 2013 г. при извършен текущ контрол на мястото на находището от експерти на Дирекция „Природни ресурси и концесии” от Министерството на икономиката и енергетиката, в протокола от проверката на проверяващите инспектори, вместо да изискат непредоставените документи, свързани със съгласуването на годишната работна програма, са направили следния извод: „В находището се води нормална експлоатационна дейност”. Повтарям: „В находището се води нормална експлоатационна дейност”.
В приложение към досието, в констативен протокол от 18 април 2013 г., е отбелязано, че концесионерът не е изпълнил задълженията си за заплащане на концесионното възнаграждение, както следва: не е платил изцяло концесионното възнаграждение за второто полугодие на 2011 г.; не е платил концесионното възнаграждение за първото полугодие на 2012 г.; не е платил концесионното възнаграждение за второто полугодие на 2012 г. Общо дължимите суми към момента са 111 хил. 911 лв. без ДДС и 6425 лв. лихва.
Съгласувателната процедура между концесионера и концедента от 2010 г. съгласно Закона за подземните богатства е следвало да бъде уредена в подзаконов нормативен акт - Наредба за обхвата и съдържанието на Годишния работен план. Въпреки това администрацията не е инициирала изготвянето й, а дейността по съгласуване се осъществява на база „практика” на Дирекция „Природни ресурси и концесии” към МИЕ. Вече е изготвена такава наредба, в понеделник ще бъде качена на сайта на Министерството на икономиката и енергетиката.
Изводите от проверката на Инспектората, както и изисканите от мен доклади от Дирекция „Природни ресурси и концесии”, ясно сочат, че към месец юли 2013 г. няма съгласуван Годишен работен проект за дейността на концесионера за 2013 г. В нарушение на правилата на договора от страна на Дирекция „Природни ресурси и концесии” по времето на министър Делян Добрев е забавена съгласувателна процедура и въпреки че има подаден Годишен работен проект на концесионера, е изпратено писмо за отстраняване на несъответствията с двумесечно закъснение, без да бъде даден срок за отстраняването му. Съгласувателната процедура между концесионера и концедента не е уредена нито в закон, нито в подзаконов нормативен акт поради бездействие на администрацията. Концесионерът не е изпълнил дадените му указания за отстраняване на несъотвествията и в абсолютно нарушение е продължил добивната дейност през 2013 г.
И нещо, което може би е най-страшното. Добивната дейност в 64-та подетажна галерия се извършва в нарушение на закона. В несъгласуваната Годишна работна програма през 2013 г. тя е предвидена за разработка в период след месец август 2013 г.
Уважаеми дами и господа народни представители, това означава, че те въобще са нямали право да стъпят именно в тази галерия през 2013 г. Можели са да стъпят едва в началото на месец август, тоест от вчера, докато там са извършени конкретни дейности по добиване на въглища.
Въпреки всички изброени нарушения нито министър Делян Добрев, нито служебният министър Асен Василев са предприели действия за отстраняване на нарушенията или спиране дейността на рудника.
Липсва нормативна уредба на процедурата по съгласуване на цялостния и годишните работни проекти за разработване на находища за добив на подземни богатства с Министерството на труда и социалната политика в частта им, засягаща изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и техническа безопасност с оглед осигуряване на всеобхватен, надежден контрол на изпълнението им.
Липса на всеобхватен и ефективен контрол относно техническата безопасност на труда в находище „Ораново” – това налага извършване на съвместни проверки на рискови обекти, в това число и находище „Ораново” от компетентните органи на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката и енергетиката.
Уважаеми дами и господа народни представители, големият урок от трагедията в рудник „Ораново” е както за концесионерите, така и за администрацията, държа да го подчертая, така и за държавата. Каквито и да са причините за срутването на калната маса, това ще кажат специалистите, обаче има един безспорен факт – концесионерът е действал незаконно, а администрацията си е затваряла очите.
Ето тази опасна престъпна симбиоза между некоректен бизнес и държава трябва да бъде пресечена и аз съм решен това да го направя! Държавата трябва да се върне на мястото си, като нормотворчество, като регулация и като контрол. И затова смятам, че точно тук, в Парламента, е добре да започне дискусия за пропуските в нормативната уредба, за слабостите на администрацията, за безнаказаните концесионери, които не спазват закона. Тази дискусия трябва да се пренесе и в изпълнителната власт, и в организациите на бизнеса, и в синдикатите, защото всички имат своята роля.
Основната отговорност, разбира се, е на държавата, но отговорният бизнес трябва да има своето място в създаването на правилата, синдикатите – своята отговорност като посредник между работниците и работодателите.
По моя инициатива и с подкрепа на Минно-геоложката камара вече е създадена работна група, която трябва да изготви експертна оценка на действащата нормативна уредба и да предложи промени. В нея влизат експерти, научни работници, инженери, представители на бизнеса от Минно-геоложката камара, от Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски” и „Минпроект”.
Първата работна среща бе в сряда. Задачата на групата е до месец да подготвят промени и допълнения на действащите – Правилник за минно-спасителна и газоспасителна дейност, Правилник по безопасността на труда при разработване на находища по открит начин, Правилник по безопасността на труда в подземни мини. Предстои и утвърждаване на Правилник за безопасни и здравословни условия на труд при подземен добив. Екипът от специалисти ще работи за актуализиране на остарелите правилници за безопасност в мините, с цел да се осигури ефективно функциониране на регионалните минно-спасителни служби.
Искам отново да се върна на въпроса за отговорността. Вече свиках Дисциплинарен съвет, който ще потърси отговорност от служителите на Министерството на икономиката и енергетиката от Дирекция „Природни ресурси и концесии”. Днес получих и оставката на директора.
Смятам, че държавата трябва да е безкомпромисна към концесионерите, които нарушават закона, които нарушават правата на служителите и работниците си. Знам, че рудник „Ораново” изхранва над 200 семейства в региона. Социалните измерения на всички наши действия трябва също да бъдат преценени и ние с министър Хасан Адемов имаме готовност да предложим решение. Алтернативата „хляб” или „смърт” е вече недопустима за държава – членка на Европейския съюз.
Затова след окончателното спиране на минно–спасителните дейности, както и на проверки на съответните органи в рудника, следвайки закона, аз ще предприема стъпки за спиране на действието на концесията. Това означава спиране на добивната дейност като концесионерът е длъжен да предприеме действия за поддържане на рудника и минните изработки, така че да са годни за последващо използване.
При спряно действие на концесията, концесионерът ще има срок, за да предостави Годишен работен проект за 2013 г., в който са отстранени констатираните пропуски, за които концесионерът е бил писмено уведомен, да заплати дължимото концесионно възнаграждение в размер 111 хил. 911 лв. без ДДС и 6425 лв. лихва или да предостави погасителен план за разсрочено плащане на задължението; да изпълни направените от Главна инспекция по труда предписания. Въпреки че Министерството на икономиката и енергетиката не е контролен орган по отношение безопасността на труда, смятам, че тук трябва да сме единни с Министерството на труда и социалната политика.
Ако тези предписания не бъдат изпълнени, ще предприема стъпки към прекратяване на концесията. Категоричен съм, че тази мина ще продължи да работи само, ако сме напълно сигурни, че сигурността на хората е гарантирана, че се работи по правилата, че държавата си получава концесионните вноски.
Всички контролни органи от тук нататък трябва да са изключително стриктни в работата си. Затварянето на очи пред нарушенията ще бъде наказано! В момента текат проверки на абсолютно всички концесионни договори, които се извършват в момента в страната. Следващата сряда с решение на Министерския съвет ще има и специална финансова помощ за всички спасителни групи, за миньорите, които в условия на непрекъсната работа с риск за живота си, работеха за спасяването на своите колеги.
Тук трябва да отворим дебата за тези минно–спасителни служби, защото те в момента са частни, уважаеми дами и господа народни представители. Те нямат нужните финансови средства, за да имат необходимата техника и да се отзовават навреме за спасяването, не дай си Боже, когато стане инцидент.
Ние трябва да задължим може би всяка мина да има конкретна специализирана служба. Някой ще каже – да, те и сега имат. Имат, но е на доброволен принцип. Изискват се много средства, които явно самите концесионери нямат възможност да отделят. Не може от Бобов дол до „Ораново” да идват с една уазка, при положение че това е спасителна служба. Тази уазка на втория ден се разваля.
Имаме много въпроси, но уверявам Ви – започната е работа, и трябва да ги отстраним.
Тези концесионери, неизрядният бизнес от сега трябва да разберат, че вече има държава, която ще следи за реда и контрола, че това става нашата основна функция. Защото когато няма ред и контрол – и администрацията, държа да подчертая, тя също трябва да влезе в своите функции, защото тя трябва да следи за този контрол – всеки ще носи своята отговорност. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Това беше изслушване по искане на депутати от Парламентарната група на ГЕРБ.
Благодаря на министъра за пълната информация.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА (ГЕРБ, от място): За изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте!
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ, от място): Каква е процедурата?
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Първо, искам да благодаря на целия екип, който почти денонощно…
РЕПЛИКА ОТ КБ: Няма такава процедура.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: …беше в мина „Ораново”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: По начина на водене.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: По начина на водене.
Благодаря Ви, госпожо председател, че ми дадохте думата, но нямаше друг начин, по който да я взема в момента.
От името на колегите ми от Парламентарната група на ГЕРБ искам да изкажа съболезнования към семействата на загиналите.
Нищо не би могло да компенсира човешкия живот, но ние сме отворени за следващите дискусии и за всичко, касаещо промяна в нормативните уредби, така че такива трагични инциденти да не се случват в бъдеще.
С колегите ми от Парламентарната група на ГЕРБ взехме решение семействата на загиналите да бъдат компенсирани от нас, тоест, то не е компенсация – да бъдат подпомогнати с 5 хил. лв. на семейство.
Отново казвам, че нищо не би могло да компенсира човешкия живот, но всичко, което ние тук, като народни представители, заедно с министерствата можем да направим, за да бъде нормативната уредба такава, че да не се допускат следващи такива трагични инциденти, ще бъде направено и ще имате и нашето съдействие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Ръководството на Народното събрание също изказва своите съболезнования на семействата на починалите миньори – наистина страшна трагедия за семействата на хората, които загинаха през последните дни.
Надяваме се, че законодателна инициатива ще има от страна на Министерството на икономиката и енергетиката. Уверявам, че Народното събрание ще направи необходимото за най-бързо разглеждане и приемане на закони, които да подобрят изискванията към поддържането на условия на труд, които да съхраняват живота и здравето на хората. Това, разбира се, е и въпрос на административен контрол.
Благодарим на министъра на икономиката и енергетиката, който беше неотлъчно в „Ораново”, заедно с министъра на труда и социалната политика, в най-трудните за „Ораново” моменти.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Лично обяснение!
РЕПЛИКА ОТ КБ: Няма такава процедура.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): Споменаха ми името.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Извинявайте, господин Добрев. Аз проявявам коректност, когато народни представители искат на ръба на процедурата, да изкажат съболезнования от парламентарната трибуна и мисля, че това е допустимо.
Но ако искахте лично обяснение, можехте да го направите веднага след изказването на министър Стойнев.
Ще имате възможност да се изкажете в рамките на следващата парламентарна процедура, а именно разглеждането на т. 7 от седмичната програма – Доклад за състоянието на енергетиката в Република България, към която преминаваме.

Следваща точка:
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Преди да дам думата на председателя на Комисията по енергетиката, искам да припомня на народните представители, че с Решение на Народното събрание от 20 юни 2013 г. за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката беше взето решение да се задължи министърът на икономиката и енергетиката да изготви Доклад за състоянието на енергетиката и да го представи в Народното събрание. Докладът съгласно т. 4 от това решение е внесен в Народното събрание на 29 юли 2013 г., той е разгледан от Комисията по енергетиката.
Сега ще дам думата на председателя на комисията Рамадан Аталай да представи доклада пред народните представители.
ДОКЛАДЧИК РАМАДАН АТАЛАЙ: Благодаря, госпожо председател.
Първо, една процедура – да допуснем в пленарната зала на основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на господин Иван Айолов – заместник-министър на икономиката и енергетиката, и на господин Боян Боев – изпълнителен директор на „Български енергиен холдинг” ЕАД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Няма обратно процедурно предложение.
Подлагам на гласуване процедурата, предложена от господин Рамадан Аталай.
Гласували 101 народни представители: за 99, против 2, въздържали се няма.
Предложението на господин Рамадан Аталай е прието.
Моля допуснатите лица да влязат в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК РАМАДАН АТАЛАЙ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги!

„ДОКЛАД

Комисията по енергетика на свое редовно заседание, проведено на 30 юли 2013 г., обсъди Проект за решение във връзка с Доклада за състоянието на енергетиката в Република България, представен в изпълнение на т. 4 от Решението на Народното събрание за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката, прието на 20 юни 2013 г.
На заседанието присъстваха Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката, Иван Айолов – заместник-министър на икономиката и енергетиката, Ивайло Стоянов и Сава Савов – съветници.
Докладът за състоянието на енергетиката беше представен от министъра на икономиката и енергетиката, който изтъкна, че секторът е в изключително тежко финансово състояние. В доклада бяха отчетени: намален добив на местни енергийни ресурси; намалено производство на електрическа и топлинна енергия; намален износ на електрическа енергия; намалено потребление на електрическа, топлинна енергия и природен газ.
Като изключение от общата тенденция беше посочено увеличеното производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.
В доклада се посочва и наличието на висока вътрешна задлъжнялост между отделните участници по веригата „добив-производство-пренос и разпределение на ресурси и енергия“.
Друг съществен момент, който се отчита в доклада, е недостатъчното изпълнение на инвестиционните и ремонтните програми, посредством което се създават предпоставки за застрашаване на сигурността на електроенергийната система и увеличаване на възможността от тежки аварии.
В последвалата дискусия участие взеха народните представители Рамадан Аталай, Магдалена Ташева, Явор Куюмджиев, Красимир Янков, Желю Бойчев.
Беше постигнато съгласие, че представената в доклада информация изисква да бъде подкрепена със задълбочен анализ, който да показва причините, довели до тежкото състояние на сектора, дължат ли се тези резултати на лошо управление и ако това е така – съответните длъжностни лица да бъдат подведени под отговорност.
В съответствие с резултатите от доклада беше изтъкната и необходимостта от изготвяне на нова енергийна стратегия, отчитаща проблемите на сектора.
Въз основа на направените разисквания, народните представители и председателят на парламентарната Комисия по енергетика – Рамадан Аталай, предложиха проекта на решение. Проектът за решение бе приет с 10 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“.
Комисията по енергетика предлага на Народното събрание за приемане следния:

„Проект!
РЕШЕНИЕ
във връзка с Доклада за състоянието на енергетиката в
Република България

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, и в изпълнение на т. 4 от Решението на Народното събрание за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката, прието на 20 юни 2013 г.

РЕШИ:
1. Въз основа на резултатите от Доклада за състоянието на енергетиката в Република България, постъпил на 29 юли 2013 г., възлага на министъра на икономиката и енергетиката да предприеме съответните действия по изготвяне на анализ за състоянието на сектор „Енергетика“, както следва:
а) анализ на проблемите при производството на електрическа енергия – по видове първични енергийни източници и технологии на производство;
б) анализ на проблемите при преноса на електрическа енергия и управлението на електроенергийната система, както и на проблемите в механизма на компенсиране на обществения доставчик във връзка с неговите задължения към обществото – изкупуване по преференциални цени на електрическата енергия, произведена в резултат на високоефективно комбинирано производство и на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници на енергия;
г) анализ на сключените от производствени централи – държавна собственост и НЕК-ЕАД основни договори за доставки и продажби;
д) анализ на сключените от НЕК-ЕАД дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия, както и на договорите и на заемните споразумения за реализация на инвестиционни намерения за изграждане на нови енергийни обекти за производство на електрическа енергия;
e) анализ на подсектор „Топлоснабдяване“ и проблемите, свързани с кръстосаното субсидиране на топлинната и електрическата енергия;
ж) анализ на подсектор „Газоснабдяване“ и на инфраструктурните проекти в областта на преноса и транзита на природен газ на територията на Република България.
2. Анализът по т. 1 да се подготви и представи на Народното събрание в срок до три месеца от деня на приемане на решението.
3. Въз основа на резултатите и оценките от анализа, съответните компетентни държавни органи да извършат проверка за финансовото и икономическото състояние на предприятията от сектор „Енергетика“, като при установяване на нарушения да се потърси отговорност на съответните длъжностни лица.
4. В срок до 9 месеца от деня на приемане на решението, министърът на икономиката и енергетиката да разработи проект на нова енергийна стратегия, а Министерският съвет да внесе проект на стратегия за приемане в Народното събрание.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Аталай.
Откривам дебата по доклада и приложеното проекторешение от Комисията по енергетика.
Министър Стойнев пожела думата. Предполагам ще представите доклада?
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще представя основните параметри в доклада.
Разбирам очакванията на всички Ви и на обществото за резултатите от този дебат. Ще помоля да не политиканстваме, защото ситуацията наистина е много тежка.
Чух призивите за кръгли маси. Да, работа на опозицията е да критикува. Чух, че не одобряват новия модел на ценообразуване. Чух, че синдикатите желаят да се включат в кръглата маса. Нямам нищо против.
Моето желание обаче тук пред Вас е да изясня реалните факти, да видим каква е цялостната картина на ситуацията, защото в крайна сметка все още сме парламентарна република.
Докладът, който ще бъде представен на Вашето внимание, е изключително обективен. Той дава точна снимка на ситуацията. Състои се само от данни и цифри. Диалог – да, съгласен съм. Не съм от хората, които ще се оправдават с миналото. Завареното е заварено, но трябва да се гледа напред и да се обединим, за да намерим най-правилните решения за реформа в сектора „Енергетика“.
Енергетиката на България към настоящия момент е в изключително тежко състояние. Проблемите се наблюдават по цялата верига – от добив и износ на първични енергийни ресурси, въглища и природен газ, до преобразуваните им в електро- и топлоенергия, съответно до пазарите на тези продукти, в това число износ на електроенергия. Това са натрупани с години проблеми и нерешаването им доведе до дисбаланс в целия сектор.
В представения доклад за състоянието на енергетиката на Република България са направени анализи на секторите от енергетиката.
Електроенергетика: в електоенергийната система на страната се наблюдават тревожни тенденции. Данните са за първото тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. Намалението на брутното производство от кондензационните ТЕЦ е с 36,8%, от АЕЦ – с 2,2%. Намалено е брутното вътрешно потребление на електроенергия с 9,6%. Намалено е крайното потребление на електроенергия със 7%, като в бита намалението е с 9,6%, а в стопанския и в обществения сектор намалението е с 5,1%. Намалението на търговския износ на електроенергия е с 32%.
През анализирания период единственото увеличение се наблюдава при производството на електроенергия от възобновяеми източници, което бележи ръст с 51,2% за първото тримесечие на 2013 г. През 2012 г. спрямо 2011 г. също се наблюдава намаление на всички параметри, с изключение на брутното производство на електроенергия от възобновяеми източници, което бележи ръст от 40,7%.
За периода 2009-2012 г. към електроенергийната система на страната са присъединени общо 1563 мегавата централи, използващи възобновяеми източници, като от тях вятърни централи с мощност 340 мегавата, фото-волтаични централи с мощност 970 мегавата. През 2009 г. инсталираните мощности от вятър и слънце са били 341 мегавата, докато през 2012 г. същите са достигнали инсталирана мощност от 1651 мегавата. Това показва, че през периода 2009-2012 г. са въведени в експлоатация близо 80% от централите, използващи вятърна и слънчева енергия в страната. На практика България ударно и без разумно планиране почти е изпълнила изискванията към 2020 г. да гарантира 16% от общото производство на електроенергия да бъде от възобновяеми енергийни източници. Към момента то е почти 15%. Това води до много сериозни проблеми с поддържане на баланса на производство и потребление на електрическата енергия.
Намален е износа на електроенергия. През месец юни 2012 г. предходното правителство към такса пренос и достъп прибавя и добавките за зелена и кафява енергия, високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи, което увеличава цената на 34,26 лв. или 17,25 евро. Това направи цените за износ неконкурентоспособни на пазара, което от своя страна чувствително понижи реализирания износ на електроенергия.
Въпреки обективните обстоятелства, като икономическа криза, понижено търсене на електроенергия на международните пазари и намаляване на цената на електроенергията, предходното правителство е взело поредица от неправилни решения. Този извод се налага в голяма степен и при дейността НЕК, като износител на електроенергия. Поради лошото управление на НЕК компанията не е работила ефективно, въпреки че притежава лиценз за търговия с електроенергия, което й дава възможност да търгува и на външни пазари. Очевидно в НЕК-ЕАД не е работено сериозно и задълбочено за проучване на борсовите пазари в региона и разработване на маркетингова стратегия с цел разширяване на пазарното участие на компанията.
През периода 2012 г. и първото полугодие на 2013 г. се наблюдава спад в износа на електроенергия, като намалението на търговския износ през 2012 г. спрямо 2011 г. е 22%, за шестте месеца на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. е 61%, а ако се сравнят полугодието на 2013 г. и това на 2011 г., спадът е приблизително 70%. Тоест, ако през 2011 г. износът с произход България се равнява на 10 061 гигават часа, износът от НЕК е бил 2636 гигават часа. До 30 юни 2013 г. износът е бил 1488 гигават часа, а директният износ от НЕК е бил едва 43 гигават часа.
Неглижирането на интересите на държавните предприятия в енергетиката, отказът от адекватни мерки при състояние на криза през последните четири години логично водят до моментното им изключително тежко състояние. Тези констатации се потвърждават от анализа на състоянието на дружествата – собственост на Българския енергиен холдинг.
Анализ на НЕК.
Финансовият резултат за 2012 г. е загуба в размер на 100 млн. лв. Дружеството отчита влошени финансово-икономически показатели, които се характеризират с:
- влошаване на финансовия резултат спрямо 2011 г. със 107 млн. лв. в резултат на намаления износ на електроенергия;
- значително увеличените задължения за дивиденти в размер на 163 млн. лв. са резултат на провежданата от предишното управление и политика на ГЕРБ за увеличение на плащания дивидент до 80% от печалбата преди данъци на дружествата;
- значително увеличение на краткосрочните задължения в размер на 1 млрд. 179 млн. лв. за периода 31 декември 2009 г. - 30 юни 2013 г.;
- общо задълженията на НЕК към 30 юни 2013 г. възлизат на 2 млрд. 573 млн. лв.
Разходите по АЕЦ „Белене” от 2009 г. до юни 2013 г. са в размер на 385 млн. лв. С решение на Народното събрание от 29 март 2012 г. е прекратено изграждането на ядрена централа на площадка „Белене”. След тази дата плащанията продължават. Платените разходи в периода 29 март 2012 г. – юни 2013 г. са в размер на 73 млн. лв., а начислените – в размер на 35 млн. лв.
АЕЦ „Козлодуй”.
Въпреки отчетената висока печалба за 2012 г. в размер на 146 млн. лв. дружеството отчита влошени финансово-икономически показатели към месец юни 2013 г., които се характеризират с:
- отчетена загуба за първо полугодие на 2013 г. в размер на 6 млн. лв. в резултат на намаления износ на електроенергия и намаленото натоварване на мощностите. Това не се е случвало от отделянето на АЕЦ „Козлодуй” като самостоятелно дружество през 2000 г.;
- високата печалба за 2012 г. се дължи на нецелесъобразно ниски разходни равнища и неизпълнение на ремонтната програма. Ефектът от тази печалба е дължим дивидент за 117 млн. лв.;
- сключвани са договори с авансови плащания над 40% при установена практика за непредоставяне на аванси;
- над 350 млн. лв. вземания от НЕК ЕАД.
Поради факторите посочени по-горе дружеството дължи 260 милиона дивидент.
Планираната инвестиционна програма за 2013 г. е 200 млн.лв., но поради ликвидни проблеми до месец март са изпълнени едва 10% от плана за периода.
Общо задълженията на АЕЦ „Козлодуй” са нараснали от 2009 г. до месец юни 2013 г. с 143 млн. лв.
За периода 31 декември 2009 г. – 31 юни 2013 г. краткосрочните задължения се увеличават с 253 млн. лв.
Към 30 юни 2013 г. общите задължения на дружеството се равняват на 819 млн. лв.
Тази политика, провеждана през последните години, води до драстичното неизпълнение на инвестиционната програма за 2012 г., което доведе до изместване на графиците и сериозно компрометиране реализацията на проекта за повишаване на топлинната мощност на блоковете до 104% и – забележете – и проекта за продължаване на срока на експлоатация на блоковете.
Анализ на „Булгаргаз”.
Дружеството отчита съществена загуба за 2012 г. в размер на 114 млн. лв. основно поради начислена обезценка на вземанията от „Топлофикация София” ЕАД. Към месец юни 2013 г. финансово-икономическите показатели се характеризират с:
- обезценените вземания от „Топлофикация София” ЕАД възлизат на 222 млн. лв.;
- общо задълженията на „Булгаргаз” ЕАД са нараснали от 2009 г. до месец юни 2013 г. с 207 млн. лв.;
- към юли 2013 г. задълженията на „Топлофикация София” ЕАД към „Булгаргаз” възлизат на 227 млн. лв., а тези към БЕХ ЕАД – 233 млн. лв., или общо 460 млн. лв. дължи „Топлофикация София”.
За периода 31 декември 2009 г. – 30 юни 2013 г. краткосрочните задължения се увеличават 199 млн. лв.
Общо задълженията към 30 юни 2013 г. се равняват на 403 млн. лв.
„Мини Марица Изток”.
Дружеството отчита минимална печалба за 2012 г. в размер на 6 млн. лв., като се отчита допълнително влошаване на финансово-икономическите показатели към месец юни 2013 г., които се характеризират с:
- отчетена загуба за първо полугодие на 2013 г. в размер на 34 млн. лв. в резултат на намалялото производство;
- във връзка със ограниченията за производство, започнало през втората половина на 2012 г., добитите от „Мини Марица Изток” ЕАД лигнитни въглища за първите пет месеца на 2013 г. са 7 млн. 850 хил. тона, което представлява намаление от 4 млн. 941 хил. тона, или 38,6%.
Трудностите срещани от НЕК ЕАД при плащане на електроенергията, произведена от топлоелектрическите централи, създава ликвидни проблеми и нарушава паричния баланс както в търговските дружества – производители на електроенергия, от Групата на БЕХ, така също и в „Мини Марица Изток” ЕАД, единственият в страната доставчик на лигнитни въглища.
Общо задълженията на „Мини Марица Изток” ЕАД са нараснали от 2009 г. до месец юни 2013 г. със 100 млн. лв.
За периода 31 декември 2009 г. – 30 юни 2013 г. краткосрочните задължения нарастват с 22 млн. лв.;
Към 30 юни 2013 г. общо задълженията се равняват на 372 млн. лв.
ТЕЦ „Марица Изток 2”.
Дружеството отчита печалба за 2012 г. в размер на 45 млн. лв., чието ниво се запазва спрямо 2011 г. Въпреки това се отчитат влошени финансово-икономически показатели към месец юни 2013 г., които се характеризират с:
- отчетена загуба за първо полугодие на 2013 г. в размер на 6 млн. лв. в резултат на намалялото производство;
- значително увеличените задължения за дивиденти в размер на 72 млн. лв.
Общо задълженията на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД са нараснали от 2009 г. до месец юни 2013 г. със 111 млн. лв.
За периода 31 декември 2009 г. – 30 юни 2013 г. краткосрочните задължения нарастват с 222 млн. лв.
Към 30 юни 2013 г. общо задълженията на „ТЕЦ Марица Изток 2” се равняват на 708 млн. лв.
ЕСО.
Дружеството отчита загуба за 2012 г. в размер на 38 млн. лв. Към месец юни 2013 г. се отчитат влошени финансово-икономически показатели, които се характеризират с:
- отчетената печалба към месец май 2013 г. в размер на 30 млн. лв. не е представителна, защото тя не отразява допълнителни разходи за студен резерв. При признаване на тези разходи резултатът на дружеството би бил загуба от 110 млн. лв.;
- задълженията на дружеството към ТЕЦ „Марица Изток 2” са нараснали до 39 млн. лв.
За периода 31 декември 2009 г. – 30 юни 2013 г. краткосрочните задължения нарастват с 32 млн. лв.
Към 30 юни 2013 г. общо задълженията са 84 млн. лв.
Като се вземе предвид, че ЕСО ЕАД има неплатени фактури за студен резерв към НЕК ЕАД в размер на 208 млн. лв., а реализираните приходи от такса достъп от производители на възобновяема енергия в размер на 45 млн. лв. подлежат на връщане, може да се заключи, че общите задължения за разглеждания период бележат ръст от 287 млн. лв.
„Булгартрансгаз”.
Дружеството отчита печалба за 2012 г. в размер на 108 млн. лв. Към месец юни 2013 г. се отчитат влошени финансово-икономически показатели, които се характеризират с:
- намалява рентабилността на продажбите като печалбата към месец май 2013 г. бележи 20% спад до 40 млн. лв.;
- намаляване на приходите с 15% за първите пет месеца на 2013 г.
Общо задълженията са нараснали от 2009 г. до месец юни 2013 г. с 41 млн. лв.
За периода 31 декември 2009 г. – 30 юни 2013 г. краткосрочните задължения нарастват с 23 млн. лв.
Към 30 юни 2013 г. общо задълженията са 150 млн. лв.
Описаните по-горе обстоятелства водят до значително влошаване на ликвидността на дружествата и ги лишава от възможности да извършват необходимите инвестиционни и ремонтни разходи.
Рекапитулация към момента.
Общо са нараснали задължения на дружествата в групата БЕХ ЕАД за периода 2009 - юни 2013 г. в размер на 1 млрд. 494 млн. лв.
Настоящите задължения на дружествата само към БЕХ ЕАД са в размер на 1 млрд. 241 млн. лв.; задължения на „Топлофикация”-София към БЕХ ЕАД са 363 млн. лв. и „Булгаргаз” ЕАД – 97 млн. лв., са в размер на 460 млн. лв. или общата задлъжнялост само в групата БЕХ и от „Топлофикация”-София се изчислява на 1 млрд. 700 млн. лв.
Описаните по-горе проблеми водят до значително влошаване на финансовата позиция на дружеството, риск от намаление на кредитния му рейтинг и съответно оскъпяване на привлечения ресурс.
Влошената ликвидност създава и сериозен проблем пред дружеството за приключването на международните газови проекти, по които то е страна.
Изпълнение на ремонтната и инвестиционната програма.
Лошото управление на дружествата, освен върху финансовото им състояние рефлектира и върху ключовите за сигурността ремонтни и инвестиционни дейности.
На практика е налице неизпълнение на планираните всяка година ремонтни и инвестиционни програми. Това създава предпоставка за намаляване на експлоатационната сигурност и увеличава вероятността от възникване на тежки аварии с непредвидими последици.
В потвърждение на направените изводи са данните за изпълнението на инвестиционната и ремонтна програма на дружествата от системата на БЕХ.
През първите две години 2009 и 2010 г. изпълнението на инвестиционната програма е над 80%, а на ремонтната дори над 100%.
През следващите две години – 2011 г. и особено 2012 г., резултатите се влошават, като изпълнението на инвестиционната програма в някои от тях спада до 38%.
Незадоволителното изпълнение на ремонтни и инвестиционни програми за 2012 г. за най-големите дружества е, както следва: изпълнението на инвестиционната програма в ТЕЦ „Марица изток 2” е 39% спрямо планираното.
Необичайно ниско в процентно отношение е изпълнението на инвестиционната програма на НЕК ЕАД – едва 37%, и на АЕЦ „Козлодуй” едва 37% от утвърдените им програми.
Ниско е изпълнението на ремонтната програма в големите държавни дружества, което за НЕК ЕАД е 47%, за АЕЦ „Козлодуй” е 46%.
Статус на процеса по отделяне на ЕСО от НЕК
Процесът на отделяне е крайно забавен – с повече от две години, спрямо срока, определен от Европейската комисия, който е март 2011 г.
През месец май 2012 г. е сключен консултански договор за отделянето на ЕСО ЕАД от НЕК ЕАД. Предвиденото възнаграждение според договора е в размер на 8 млн. 4 хил. лв. без ДДС, а към момента са платени 4 млн. 700 хил. лв. без ДДС.
Въпреки че акциите на ЕСО ЕАД са прехвърлени на БЕХ ЕАД едва на 30 април 2013 г., отделянето на електропреносната мрежа е все още в начален стадий на развитие. По силата на действащите договори за кредит за фактическото отделяне на мрежата е необходимо предварително съгласието на банките кредитори на НЕК ЕАД, а все още няма – забележете, предоставен официален финансов модел за развитие на дружествата след отделяне на мрежата.
Поради факта, че срокът на договора е девет месеца от неговото подписване или до изпълнение на поетите ангажименти, а по-голяма част от ангажиментите по разделянето все още не са приключили и са изготвени само информационни доклади, взаимоотношенията между БЕХ ЕАД и консултанта са в процес на прекратяване.
Банките кредитори изразяват несъгласие с плана за прехвърляне на активите от НЕК в ЕСО поради липсата на приемлив финансов модел и защита на рискове, свързани с обслужване на заемите.
Настоящата ситуация предопределя забавяне на процеса с минимум шест месеца и налагане на санкции от страна на Европейската комисия.
Нарушения при търгове за електрическа енергия.
Тук не мога да спомена конкретно фирми, тъй като компетентните органи в момента са се самосезирали и има конкретни разследвания.
Провеждани са търгове за продажба на електроенергия без да е определена долна граница, с което е продавана електрическа енергия на нереално ниски цени.
Сключвани са договори от дъщерни дружества на БЕХ съдържащи клаузи, че закупената електроенергия може да се продава единствено в България и не може да се изнася. Поради тази причина е образувана наказателна процедура срещу България от Европейската комисия на 3 декември 2012 г., във връзка с предполагаема злоупотреба на АЕЦ „Козлодуй” и НЕК с монопол, което може да доведе до глоба от 10% от оборота на БЕХ.
В нарушение на Правилата за осигуряване на качеството и продажбата на електрическа енергия на свободния пазар е допуснато отправяне на покана към класирани фирми, участвали в процедурата за сключване на Договор за продажба на електроенергия, два дни преди подписване на протокола за обявяване на резултатите от проведената процедура. Два дни преди да се обявят резултатите са канени фирми! (Оживление.)
При проведената тръжна процедура за продажба на електрическа енергия на търговци за реализация на външен пазар през месец юли 2011 г. класираният на последно място участник – повтарям: класираният на последно място участник е предложен от комисията за сключване на договор, въпреки наличието на други участници с предложена по-висока цена.
Открита е тръжна процедура за продажба на електрическа енергия, касаеща периода месец юли 2012 – месец юни 2013 г., като в нея не е определено количеството електрическа енергия, която се предлага за продажба.
Топлоснабдяване.
Централизирано топлоснабдяване е основна форма за отопление в гъсто населените градски райони, като около 15-16% от населението у нас използва услугите на топлофикациите за отопление и битово горещо водоснабдяване.
Безспорното значение и важност на топлофикационния сектор за енергийната система на страната обаче не кореспондират със състоянието му в момента, а именно влошено финансово състояние на топлофикационните дружества.
Финансовото състояние на повечето от топлофикациите е лошо. В резултат на финансовия недостиг се променя неблагоприятно структурата на разходите на топлофикационните дружества:
Разходите за горива нарастват с близо 75%, поради цените на природния газ.
Обезценените вземания от клиенти нарастват два пъти и стават съпоставими с разходите за заплати.
Настъпва драстичен спад на разходите за ремонти, които намаляват над три пъти.
Делът на приходите от електрическа енергия става доминиращ.
Намаляващ пазар на топлинна енергия.
В периода 2009–2012 г. се констатира намаляване продажбите на топлинна енергия, което се дължи основно на намаляващото търсене на продукта. През 2012 г. спрямо 2009 г. е по-ниско потреблението с 9%. Намаляването на потреблението на топлинна енергия се дължи на: загубата на индустриални клиенти, намаление на потреблението на топлоенергия от битовите потребители. Намалението на потреблението на топлинна енергия при битовите потребители е резултат от възможността крайният потребител сам да определя и регулира количеството потребена топлинна енергия, както и от атмосферните условия.
Остарели и неефективни мощности и мрежи.
Критично ниска събираемост на вземанията от битови клиенти и срив на доверието на клиентите към топлофикациите – малко над 50% събираемост.
Задлъжнялост към обществения доставчик на природен газ – „Булгаргаз” ЕАД. Само „Топлофикация София” ЕАД има задължения от 450 млн. лв. към БЕХ и „Булгаргаз”.
Проблемите, свързани с лошото финансово състояние и ниската събираемост на вземанията, създават невъзможност на дружествата да изплащат задълженията си. Това поставя под въпрос не само финансовата стабилност на топлофикациите, но поставя и под въпрос финансовата стабилност и на техния основен доставчик “Булгаргаз” ЕАД.
В заключение, следва да се отбележи, че дори да се създадат добри условия за модернизирането на производствените мощности на топлофикациите, разпределението и преносната мрежа, без да се развиват инсталациите на клиентите и без да се решат проблемите със събираемостта и връщането на доверието на потребителите няма да може да се достигне до търсените оптимални резултати. Необходими са комплексни, координирани и едновременни действия във всички аспекти, описани по-горе.
Газоснабдяване.
Газов пазар.
Газоразпределението се осъществява от частни регионални и локални компании, като с основен пазарен дял от 61,85% са дъщерните дружества на „Овергаз” АД, „Ситигаз България” с пазарен дял от 12,92% и „Черноморската технологична компания” с 10,24%.
Местен добив на природен газ. Общият добив на природен газ в страната през 2012 г. възлиза на приблизително 340 милиона кубически метра. Добивът на природен газ през 2012 г. е с 12% по-малко от този през 2011 г. Изключително тежкото финансово състояние на „Булгаргаз” ЕАД е основна причина, поради която газовото хранилище „Чирен” към 30 юни 2013 г. беше празно и не можеше да бъде обезпечен следващият отоплителен сезон. Благодарение на действията, предприети от ръководството на БЕХ за осигуряването на необходимите парични средства от началото на юли започна процес по нагнетяване на газ в газовото хранилище „Чирен”.
Потребление на природен газ в страната.
Общото потребление на природен газ в страната през 2012 г. е в размер на 2 млрд. 748 млн. куб. м, което е с 8% по-малко от това през 2011 г. За първото тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. се отчита: намален е добивът на природен газ с 30%; намален е вносът на природен газ с 20%; намалено е потреблението на природен газ с 10%; намален е транзитният пренос на природен газ с 5,6%.
Текущо състояние по изпълнението на междусистемните газови връзки.
Междусистемната газова връзка България – Гърция: проектът е в етап на съгласуване на трасе, площадки и подготовка на технически проект.
Междусистемната газова връзка България – Сърбия: проектът е в етап предпроектно проучване, в това число проучване на възможността за реализация на технически, икономически и пазарни аспекти. Изготвя се вариант на технологична схема и теренно издирване на археологически обекти в трасето. Проектът се финансира по Оперативна програма „Конкурентоспособност” и има възможност да бъдат изгубени 47 млн. евро.
Тук бих искал да подчертая, че от наша страна има конкретни действия, но има огромно забавяне от страна на Република Сърбия.
Междусистемната газова връзка България – Турция: през 2009 г. бе идеен проект, все още е на етап идеен проект.
Междусистемната газова връзка България – Румъния: по проекта има забавяне с шест месеца спрямо одобрения план. Работи се по него, но най-важното към момента – все още няма изградена реверсивна връзка, чрез която да се внася газ към България, тоест газта само излиза от страната, а ние няма как да внасяме от Румъния.
Въгледобив.
За първото тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. се отчита намаление на добива на въглища с 30,7 %.
Основният проблем, пред който са изправени въгледобивните дружества, е ограниченото търсене на въглища от топлоелектрическите централи. То се дължи на ограничената консумация на ел. енергия в страната, както и ограничения износ на такава.
Основният производител на лигнитни въглища „Мини Марица Изток” ЕАД през 2012 г. отчита намаление от 9,6% на добитите количества спрямо предходната година. Намаляването и замразяването на продажната цена на добиваните в дружеството лигнитни въглища след 2009 г. води и до влошаване на финансовото състояние на дружеството. Даже имаше период, в който цената на въглищата вместо да бъде увеличена, дори бе намалена.
Промени в нормативната база.
С последните изменения на Закона за енергетиката от 5 юли 2013 г. се въведе нов модел на ценообразуване, който отговаря на очакванията на клиентите за по-прозрачно, точно и обективно ценообразуване в сектора. Променен бе механизмът за закупуване на студен резерв и разполагаемост и въвеждане на пазарен принцип за осигуряването им. Износът на електроенергия беше освободен от добавките в цената за пренос на енергията (за зелена и кафява енергия и за невъзстановяеми разходи). Въведе се възможност за балансиране на системата чрез ограничаване на производството на електроенергия при наличие на свръхпроизводство. Направена беше промяна в механизма за изкупуване на енергия от възобновяеми енергийни източници и на компенсиране на разходите, свързани с това изкупуване. Ограничи се обемът на изкупуваната по преференциални цени електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин.
За първи път досега, благодарение на приетите законодателни инициативи, се постигна намаление на цената на електрическата енергия както за битовите, така и за индустриалните потребители. Повтарям, така и за индустриалните потребители.
Самите индустриалци не вярваха в това, което се случи. Дори изпратиха писмо до президента на Републиката да наложи вето на този законопроект. Радвам се, че той не наложи вето, защото това, което се случи, наистина е факт. Натоварват се в момента всички мощности и се гарантира работата на българските миньори.
Уважаеми дами и господа народни представители, всички сте наясно, че проблемите на енергетиката рефлектират пряко върху икономиката и социалната стабилност. Енергетиката е и в основата на националната ни сигурност. Затова още веднъж Ви призовавам за отговорност, обективност и конструктивност в дискусията оттук нататък. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Уважаеми колеги, чухме доклада на Правната комисия и проекта за решение. Чухме представянето на доклада от страна на министър Стойнев.
Имате думата за изказвания и по доклада, и по проекта за решение.
Заповядайте, господин Куюмджиев.
ЯВОР КУЮМДЖИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Искам да споделя с Вас, че съм много доволен от доклада, който чухме преди малко.
Господин министър, изцяло съм съгласен с Вас, че трябва да спрем да гледаме назад, а да гледаме в бъдещето и да се опитваме заедно да решаваме проблемите на българската енергетика. Но преди да го направим, си мисля, че трябва веднъж завинаги да стане ясно в каква ситуация заварихме българската енергетика.
Само ще припомня на всички, че в първия ден на този Парламент служебният министър Марин Райков от тази трибуна заяви, че е заварил катастрофа в българската енергетика.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): Не е вярно!
ЯВОР КУЮМДЖИЕВ: От данните, които изнесохте, се потвърждава точно тази констатация на служебния премиер.
Господа бивши управляващи, Вие нанесохте непоправими щети на българската енергетика през последните три години и половина. Ще Ви припомня само няколко срамни факта от Вашето управление. Прекратихте стратегически важния за развитието на България и за бъдещето на страната ни Проект за изграждане на атомна централа. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Прекратихте изграждането на стратегически важния нефтопровод „Бургас-Александруполис”. В таксите пренос вкарахте зелената и кафявата енергия и невъзстановяемите разходи. Говорехте непрекъснато за диверсификация на доставките на електроенергия. Къде са връзките със съседните страни? Какво стана с любимото „Набуко”? Умря! А какво направихте с „Южен поток”? Нищо! (Реплика от народния представител Делян Добрев.) Къде отидоха всичките Ви обещания? На вятъра!
През тези няколко години, освен това, разпространявахте и груби лъжи. Ще се спра конкретно на една от тях. Говоря за възобновяемите енергийни източници и преди всичко фотоволтаичните инсталации. По Ваше време през 2011 г. отворихте прозорец за инсталирането на близо 1000 мегавата слънчеви централи, които се изкупуват задължително на средна цена от над 480 лв. Това доведе до днешната катастрофална ситуация на електроенергетиката на страната.
Знам какво ще отговорите, господин Добрев, вероятно. Ще кажете: имаше едни подписани предварителни договори, които ние трябваше да изпълняваме. И това е голямата Ви лъжа, която години наред размахвахте. Сега ще Ви обясня. Вие бяхте две години министър и така и не разбрахте, че...
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): Една.
ЯВОР КУЮМДЖИЕВ: Добре, година и половина, колкото бяхте, няма значение.
В това време можехте поне да разберете какъв е процесът по инсталиране на фотоволтаични централи и че задълженията за държавата възникват след издаването на разрешение за ползване, което се издава от Дирекцията за национален строителен контрол, която беше под Ваш контрол, на базата на което се подписва договор за изкупуване. Преди това има хиляди процедури, една от тях, разбира се, е подписването на предварителен договор, но той не задължава държавата с нищо.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): Е, добре.
ЯВОР КУЮМДЖИЕВ: Задължава единствено подписването на разрешение за ползване. Тези 970 мегавата разрешителни дойдоха по Ваше време, като голяма част от тях се случиха през месец юни 2012 г. Трябва да стане ясно веднъж завинаги кой доведе българската енергетика до това състояние. Когато го изясним, остава тежка работа, която ще свършим въпреки Вас. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, имате възможност за реплики.
Заповядайте, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги! Господин Куюмджиев, добре почнахте, лошо продължихте. Ако си говорим за бъдещето, както каза министърът, въпреки че и в неговото изказване имаше политически тези, в моето изказване ще се спра на някои от тях, може би щеше да се получи добър дебат, но Вие започнахте с катастрофа в енергетиката и кой я е причинил.
Искам още веднъж да Ви напомня, макар че на цялото българско общество е ясно от много дълго време, че ние не сме подписвали нито Споразумение за АЕЦ „Белене”, нито сме поемали ангажименти за милиарди, които са платени към момента, нито сме строили ВЕЦ за един милиард, който допълнително товари Националната електрическа компания, нито сме подписвали дългосрочни договори. Не сме подписвали споразумения, не сме давали гаранции за особени залози. Така че хубаво е може би тези неща да си ги припомняме.
А по отношение на зелената енергия – мисля, че Вие бяхте заместник-министър в момента, в който се прие законът през 2007 г. и се поправяше през 2008 г., заместник-министър по енергетиката, който участваше или най-вероятно е участвал в комисиите. На мен ще ми бъде много интересно да прочета стенограмите – дали сте подкрепяли този закон или не, но на базата на същия този закон до 3 май 2011 г., когато ние спряхме подписването на договорите, всички заедно в тази зала с консенсус, до този момент бяха подписани близо 12 хил. мегавата – предварителни и окончателни договори. А твърдението Ви, че предварителните договори не налагат никакви задължения на държавата, е меко казано несериозно. Затова няма да го коментирам. Цена от 480 лв. е след промяната през 2011 г. на заварените договори. Със закона, приет 2007 и 2008 г., цената беше 699 лв. и не можеше да се променя. Това също си го припомнете.
Така че нека бъдем конструктивни. Няма смисъл едни и същи неща да си ги повтаряме сто пъти, защото каквото и да кажете, не можете черното да направите бяло. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Добрев.
Има ли други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика Куюмджиев.
ЯВОР КУЮМДЖИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, господин министър, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Добрев, аз Ви благодаря за това, което казахте, особено за конструктивизма, но докато продължавате да казвате неистини, няма как да се получи конструктивен диалог.
Чета данни от Министерството на икономиката и енергетиката: „През 2009 г. – инсталирани в страната 6 мегавата слънчеви централи (не 12 хиляди, а шест), а 2012 г. – 976”. Деветстотин и седемдесет мегавата са инсталирани по Ваше време! (Реплика на народния представител Делян Добрев.)
След като имаше договори за 12 хил. мегавата, къде са тези централи? Няма ги. Недейте да апострофирате. Няма да влизаме в диалог в залата. Ако искате, ще отидем да пием кафе и ще си приказваме. Но тук не се прави диалог.
Освен това искам да прочета писмо от Вас към госпожа Милка Гечева – началник ДНСК, копие до Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството:
„Уважаема госпожо Гечева, във връзка със зачестилите напоследък сигнали за пороци в издаването на разрешения за ползване на фотоволтаични инсталации, се обръщам към Вас с молба да бъде разпоредена спешна проверка, касаеща издаването и удостоверяването на законосъобразността им, както и да бъде извършван постоянен контрол при издаването на разрешенията. Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма. 29 юни 2012 г.”
Това е свидетелство, че изтървахте контрола. На 29 юни започвате да се опасявате от това, че се инсталират хиляди мегавати, тоест 1000 мегавата слънчеви централи, които ще затруднят системата, и молите да се спре това безумие. Това Ви прави чест, защото все пак сте схванали каква беля сте направили. Но тя в момента е непоправима в този смисъл.
Аз обаче съм убеден, че бъдещето е добро, защото Вие няма да бъдете повече във властта. Благодаря. (Смях възгласи в ГЕРБ.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не ние!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Добрев, досега бяхте с господин Куюмджиев в процедура „изказване-реплика-дуплика”.
Сега ще дам думата на госпожа Ташева от Парламентарната група на „Атака”, а Вие ще имате възможност да се изкажете след нея, ако желаете.
След Парламентарната група на „Атака” ще дам възможност на Парламентарната група на ГЕРБ да се изкаже спокойно. Ще има време за всички.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Уважаема госпожо председател, господин министре, дами и господа народни представители! Партия „Атака” подкрепя проекторешението, изработено от Енергийната комисия, което възлага на правителството в 9-месечен срок да изработи нова енергийна стратегия на България, като преди това по необходимост анализира всички предприятия в този сектор – нещо много необходимо.
Ние обаче настояваме анализът да не се прави свенливо, а да се стигне до дъното на причините, които доведоха до упадък на българската ядрена енергетика, имам предвид най-вече в този подсектор.
Защо акцентираме върху ядрената енергетика? Защото, уважаеми господин министре, уважаеми народни представители, сигурно забелязахте, че в доклада, който набързо представи сега министър Стойнев, както и докладът, който беше раздаден на 30 юли на Енергийната комисия – ето го, той е в мен, ядрената енергетика липсва. За АЕЦ „Белене” почти нищо не е казано. Мисля, че просто нищо. Нула упоменавания. АЕЦ „Козлодуй” присъства маргинално. Например на първа страница пише, че ядрената централа има 2 хил. мегавата инсталирана мощност, на пета страница пише, че в последно време поради пагубната политика на ГЕРБ е било намалено производството на АЕЦ с 33,9%. Фактически ядрената енергетика е в колапс. Затова и енергетиката на България е в колапс. Затова и икономиката на България е в колапс.
Аз ще се занимая първо с това – защо този критичен, най-важен и между другото най-високотехнологичен подсектор от българската енергетика, отсъства от доклада.
Злостна кулоарна мълва твърди, че господин министърът не е получил данните за моментното състояние на ядрената енергетика, защото е саботиран от намиращите се по-надолу, под него в йерархията останали от предишното управление „калинки”. Аз не вярвам на тази мълва, но ако това е вярно, господин министре, Вие трябва да предприемете мерки. Вчера Вашата колега в Министерството на околната среда и водите показа как се действа. Това е страшно. Не можем да позволим политически отпадъци от минали управления да правят обструкции на управление, което се опитва да спаси енергетиката, ерго икономиката на България. (Възгласи в ГЕРБ.)
Вторият вариант за тази голяма липса в доклада, озаглавен „Състояние на енергетиката”, втората възможна причина за липсата на ядрената енергетика, за анализа на ядрената енергетика от този доклад, са някои геополитически съображения. Всички знаем, че на 5 февруари 2012 г. тук, в България, за няколко часа кацна държавният секретар на Съединените щати Хилари Клинтън, зачеркна на бърза ръка проекта „АЕЦ „Белене”, напъха силово фалиралата американска компания „Уестинг хаус” и понеже нямаше какъв друг бизнес да й дадат, дадоха й бизнеса да участва в доставките на гориво за АЕЦ „Козлодуй” и дамата си замина. Ето, това е фаталната дата, след която – да си послужа с един модерен и популярен сред дясната част израз – това беше „дъ типинг поинт”, когато министър председателят на България най-безсрамно си обърна позицията на обратно и от голям привърженик на проекта „АЕЦ „Белене” стана най-големия негов враг.
Оттогава започна нещо безпрецедентно – раздухването на черен пиар, пиар кампания срещу нещо такова, което може да се окачестви във физически и математически термини и числа като една АЕЦ. Черната кампания срещу АЕЦ „Белене” прерасна - и в момента продължава да върви по медиите - в чиста проба русофобия. Ето за това става дума. Така беше оклеветен един проект, може би най-големият, най-голямата инвестиция в 24-годишния криминален, трагичен преход на България - инвестиция за 6 млрд. 300 млн. лв., в която руската страна щеше да инвестира и мажоритарния 51 процентен дял на българската държава, а имаше и поне няколко западни инвеститори. Да напомня: РВЕ – германската, която беше отказана поради клевети и непремерени, неграмотни изявления на дясната част на българския спектър; имаше и финландски инвеститор – „Фортум”. Френската „Алтран” и „Фортум” бяха готови да купят по 25% от оставащия дял на проекта. Те заявиха това на 30 ноември 2010 г. Всички помним как до тях стоеше като истукан лобистът на едно от ЕРП-та Трайчо Трайков и отказа да каже на тази пресконференция колко ще бъде държавният дял. Той се срамуваше да каже, че държавният дял е 51%. Страхуваше се да каже, че проектът е печеливш за българската държава.
С това стигам до най големия проблем на българската енергетика. Най-големият проблем на българската енергетика никога не е бил липсата на инвеститори или на финансиране. Най-големият проблем е един социално-политически феномен, който се роди при управлението на Борисов, физкултурника Цветанов и така нататък. Това е Калинката като явление в нашето общество. Това е едно странно и почти парадоксално съчетание на невежество, наглост и политическо нагаждачество. Тепърва България ще страда и ще плаща скъпо за тези ята от Калинки, които нахлуха като скакалци в българската икономика и все още продължават да я точат. Все още не всички са изчистени. Опасявам се, че министър Стойнев ще трябва да отбие река, ще трябва да извърши Херкулесов подвиг, за да ги изчисти, защото те са неизтребими.
Искам да Ви напомня, че в последния период от Вашето пагубно управление Вие сложихте начело на АЕЦ „Козлодуй” един Ваш колега, известен като „Баничаря” – Николов. Махнахте, отстранихте професионалиста, технократа Александър Николов и сложихте Валентин Николов. А за шеф на Надзорния съвет беше назначена една палавница (смях и ръкопляскания в КБ, ДПС и „Атака”), завършила екология и дипломната й работа е посветена на популацията на орлите в Централния Балкан. Ето това е Вашето разбиране за управлението на ядрената енергетика! И затова някой трябва да плаща. Надявам се, че ще доживея да видя как плащате.
Нищо от проблемите на ядрената енергетика не намира място в досега издадените документи от това Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Шопов, седнете си на мястото!
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Не само в доклада, изготвен от министерството, колеги, но през следващите заседания ние ще трябва да се произнесем и върху един доклад, наречен „Доклад за състоянието на Националната сигурност за 2011 г.”, изготвен пак от дясната част, в който на българската енергетика са посветени точно три странички и един абзац. Три странички! Като имате предвид определящата роля на енергетиката за която и да било национална сигурност, представете си колко разбират и колко ги е еня за националната сигурност, след като са посветили на енергетиката, на енергийната сигурност на България три странички, в които са включили и клетвите си към новата религия – глобалното затопляне и промените в климата.
Разбира се, на заседанието на 30 юли присъстващите представители на министерството и лично министър Стойнев, и председателят Рамадан Аталай компенсираха голямата дупка, големия дефицит, липсата на ядрената енергетика в този доклад, като представиха допълнителни данни. Те са отчайващи. Ние не разбираме как е възможно миналата година АЕЦ „Козлодуй” да отчете 146 млн. лв. печалба, а сега да се твърди, че тя е пред фалит? (Реплики от ГЕРБ.) Как става това? Вие допреди шест седмици управлявахте... О, не, какво говоря, Баничарят управляваше до онзи ден, моля Ви се! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Следователно трябва да се предприемат спешни мерки за компенсиране на пораженията, които управлението на „Калинките“ нанесе на българската енергетика и на ядрения й подсектор в частност.
Ще дам няколко примера и няколко предложения, които правителството може да започне да изпълнява още от утре.
Първо, както всички знаем, няма нито един документ на нито една брюкселска институция, която да изисква, да подсказва или по някакъв начин да загатва за закриването на първи, втори, трети и четвърти реактори на „Козлодуй”. Според онзи розовобузест симпатичен човек Ферхойген ние българите сами сме решили да си закрием АЕЦ-а. Той твърди това съвсем сериозно.
Досега обаче не се намери достатъчно глупав и безотговорен ръководител на тази държава да нареже работещи, функциониращи ядрени реактори. Това се случи едва след като начело на държавата застана огнебореца с дисертацията. (Ръкопляскания от КБ.) Дори Соломон Паси, когато ги закриваше и танцуваше под звуците на Тина Търнър, не смееше да каже каква ще е съдбата на първи и втори реактор. Но Калинката е потънала в лъчезарно невежество. Тя спокойно върши престъпление, защото не разбира какво прави, разбирате ли? Малко хора в България знаят, че първи и втори реактор на АЕЦ „Козлодуй” бяха предадени на специално създаденото предприятие ДПРАО – държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” и нарязани на старо желязо! Ние от „Атака” питаме: в тези два реактора имаше перфектно работещи системи, много скъпо струващи помпи, аварийна система за ранно предупреждение и така нататък - на кого ги продадохте и за колко? Това трябва да се знае. Надявам се и ние настояваме това да бъде включено в анализа, с което сега ще ангажираме Министерството на икономиката и енергетиката. Това трябва да бъде ясно – на кого са продадени частите, на които ГЕРБ наряза първи и втори реактор?
Но трагедията не свършва дотук. На 27 февруари, докато 300 хиляди българи в 40 града протестираха с ей такива лозунги, на които пишеше: „Вън чуждите ЕРП-та, национализация или смърт!”, които искаха електроенергийният системен оператор да започне да изкупува за вътрешно потребление само тока от АЕЦ „Козлодуй”, точно по това време правителството в оставка, представете си, задължава Агенцията за ядрено регулиране да издаде лиценз на ДПРАО за усвояване или експлоатация и на трети и четвърти реактор на АЕЦ „Козлодуй”. Това означава, че, виждайки че си отиват, че умират политически, те са гледали да доунищожат каквото могат от българската ядрена енергетика. Какво означава ДПРАО да има лиценз за усвояване на трети и четвърти блок – перфектно работещи, които ние, с нашите пари на стойност стотици милиони евро, модернизирахме преди да бъдат закрити? В момента са перфектно работещи.
Между другото понеже са напълно изплатени, те произвеждат ток по 30-40 – най-много, лева на мегават/час. (Реплики от ГЕРБ: „Времето, времето”.) Ние настояваме действието на тази лицензия, господин министър, веднага да бъде прекратено, защото „Калинките“ няма да се поколебаят да нарежат за скрап и още два ядрени реактора, нищо че работят перфектно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Ташева, имате възможност да поискате удължаване на времето на групата или да прекратите изказването си.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Бих искала, ако може.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Времето изтече, вече не може.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Цачева, спокойно. Заседанието го ръководя аз, а не Вие. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Продължавайте.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Ние настояваме действието на тази лицензия веднага да бъде прекратено! Това са поръчки на чужди и враждебни на България сили.
Надявам се, че анализът, който ще предшества изработването на нова енергийна стратегия на България, ще доведе и ще ангажира и българската прокуратура. Защото няма никакъв смисъл да пишем анализи и стратегии, ако тези, които доведоха най-печелившия сектор в българската икономика от десетилетия, един сектор обречен на успех, тези, които го доведоха до криза и до частична ликвидация, трябва да си понесат не само своята политическа, но и своята съдебна отговорност. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ, „Атака” и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Ташева. (Шум и реплики от ГЕРБ. Реплика от народния представител Томислав Дончев.)
Момент, първо процедурите по реплики, както е според парламентарния правилник. Първи поиска реплика господин Иванов. Той го направи още по време на изказването, така че, господин Дончев, ще изчакате малко. (Уточнения между народните представители Станислав Иванов и Димитър Лазаров. Реплики.)
Дадох думата на господин Иванов – той ще каже, дали се отказва. (Реплики от ГЕРБ.)
Заповядайте, господин Дончев. (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
Да, господин Лазаров, видях Ви, седнете си на мястото. (Силен шум и реплики.)
Желаете ли реплика? (Реплика от народния представител Томислав Дончев.)
Добре. Има ли желаещи за реплики към изказването на госпожа Ташева?
Заповядайте, господин Цветков.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Ташева, почти всичко, което казахте е абсолютно вярно и затова получихте аплодисменти от залата. Искам да Ви кажа, че имате лека грешка в това, че тези „котараци” допреди шест седмици са се навъртали около държавата. За съжаление, специално този „котарак” от Козлодуй се оказва, че още продължава – фирмите, свързани с него, да снабдяват ученическите лагери, които са отговорност на държавата, но мисля, че и детските градини и яслите в София.
Така че, за съжаление, ако от енергетиката са взети мерки да не се навъртат „котараци”, в Столична община и в ученическите лагери още се навъртат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за други реплики? Няма. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Госпожо Ташева, имате възможност за дуплика. (Реплика от народния представител Магдалена Ташева.)
Госпожа Ташева се отказа от дупликата.
Господин Лазаров, заповядайте за процедура.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, не превръщайте трибуната на Народното събрание в чалготека! Служебно нямате право да удължавате времето, на която и да е парламентарна група. (Шум и реплики отляво.)
Не беше поискано такова, не беше поискано от преждеговорившата удължаване на времето.
Госпожо председател, Вие нямате право служебно, на когото пожелаете – по симпатия, или на коалиционните Ви партньори, да удължавате времето за изказване, а такова не беше поискано. Много Ви моля, спазвайте правилника! Това не е чалготека, това е Народно събрание!
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Именно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Лазаров, парламентарният правилник дава възможност на всяка една от парламентарните групи да поискат удължаване. Очевидно госпожа Ташева не беше завършила своето изказване и имаше възможност, тъй като времето на група не беше удължено, да поиска такова. Превратното тълкуване на правилника беше патент на предишното парламентарно ръководство. Тук правилата се спазват такива, каквито са.
Впрочем, на мен също днес господин Миков ми даде възможност, в свое изказване, да поискам удължаване на времето на групата, за да си завърша изказването. Това е нормална процедура, която един народен представител предоставя на друг народен представител – в случая аз, в качеството си на водещ заседанието, на един народен представител. Нормални отношения между парламентаристи. Нормални! Независимо кой, от коя парламентарна група е говорещият, след като има право да си довърши изказването.
Мисля, че е крайно време нормалността да се върне в Народното събрание, включително и в отношенията между парламентарните групи и народните представители. (Реплики от ГЕРБ: „Не беше отразено”. Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
Изказването ми, госпожо Цачева, е въз основа на парламентарната процедура, която ми дава възможност, в рамките на две минути след направена процедурна забележка по начина на водене, да обясня поведението си като водещ пленарното заседание. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Реплики от ГЕРБ: „Не беше отразено”.)
Моля, отразете парламентарната процедура. (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
Няма да Ви дам лично обяснение, защото Вие ми направихте забележка по начина на водене и аз в рамките на парламентарната процедура отговорих. Това е реплика – дуплика. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Заповядайте, господин Иванов.
След Вас – господин Янков. (Реплики от ГЕРБ.)
Вие желаете ли изказване, господин Дончев? (Реплика от народния представител Томислав Дончев.)
Добре, първо, господин Дончев, след това Вие, господин Янков.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Манолова.
Процедурата ми е по начина на водене – наистина към Вас. Уважаема госпожо Манолова, Вие знаете, че ние работим по правилник. Правилникът, който сме гласували и който Вие сте съставили и сте приели – коалицията, която в момента подкрепя правителството. Вчера не ми дадохте думата, нарушавайки грубо правилника – чл. 51, в който пише, че при процедурни въпроси думата се дава веднага. Питам Ви: вчера защо Вие не ми дадохте право да поискам процедура? (Силен шум и реплики отляво.)
Всичкото това, което казах до момента, ме навежда до мисълта, че Вие, госпожо Манолова, тълкувате правилника, както на Вас Ви изглежда за добре или както за Вас е приемливо, което е недопустимо. Затова и господин Лазаров преди малко възрази. Затова и всички ние излязохме от тази зала.
Госпожо Манолова, вразумете се! Ако не можете Вие да спазите процедурите, дайте право на някой друг, но недейте да ни предизвиквате отново да постъпваме така, както считаме, че не е правилно. Не ни карайте да постъпваме с непрофесионални и непарламентарни способи към това, което Вие всеки ден насаждате в тази зала, а именно невъзможността да водите заседанията.
Затова пак Ви казвам: не ни предизвиквайте, водете по правилника, който Вие сте избрали и който Вие сте гласували! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
Точно това се старая да правя – да прилагам точно и коректно правилника по отношение на всички, независимо от коя парламентарна група са.
Има думата господин Томислав Дончев – за изказване. (Реплика от КБ. Шум и реплики от ГЕРБ.)
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, предлагам да освободите мястото на председателстващ, защото Вие грубо продължавате да нарушавате правилника. (Силен шум и реплики отляво.)
Освен че без да е поискано удължаване на времето, Вие се изказвате в нарушение на правилника, неясно в какво качество. Не беше отразено време. В какво качество Вие се изказвате – две минути, пет минути, шест минути? Превърнахте Парламента на чалга. (Реплики от КБ.)
И да довърша предложението си: моля, освободете мястото на водещ на това заседание поради Вашето грубо нарушаване на правилника, който Вие си гласувахте. (Шум и реплики отляво.)
Две минути, вярно е, по правилник имате право да се изкажете – не беше ясно, не беше отразено в какво качество се изказвате. Не злоупотребявайте с това, че сте първа, като водеща заседанието, сред равни. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Лазаров, както вече обясних, няма нарушение на правилника. Не е ясно какво е основанието на Вашата процедура, а капризи на народни представители няма как да удовлетворявам. (Реплики от КБ: „По темата”.)
Господин Дончев, заповядайте за изказване – по възможност, по темата.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ): Пряко по темата.
Уважаема госпожо председателстващ, господин министър, уважаеми колеги! Признавам си, че зоологията и особеностите на инсектите или растителната защита не са ми стихията. Въпреки това ще се опитам да вляза в стилистиката на разговора, който тече тук. „Калинките“ може да са вредни или да са опасни, въпреки че влизайки в темата „Растителна защита”, те се хранят с листни въшки. (Ръкопляскания и смях от ГЕРБ.)
Много по-опасни обаче са „дървениците” и „хлебарките” (силен шум, ръкопляскания и смях от ГЕРБ), които налазват по коридорите на властта. Край на цитата. (Възгласи: „Браво, браво!”, и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Дончев.
Това беше изказване на господин Томислав Дончев по Доклада за състоянието на енергетиката. (Смях от КБ.)
Има ли реплики към това изказване? Няма.
Имат възможност други желаещи да се изкажат по Доклада за състоянието на енергетиката.
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (КБ): Уважаема госпожо председателстващ, господин министър, уважаеми колеги! Аз ще се опитам да Ви върна на темата, по която дискутираме и по която министърът на икономиката и енергетиката внесе доклад.
Ще ми се да направя уточнението, че съм получил информация от сегашното ръководство на АЕЦ „Козлодуй”, тъй като имах възможност в един по-стар период да работя с част от сегашното ръководство, като председател на Съвета на директорите. Смятам, че на сегашния директор Иван Генов като професионалист, доказал се назад във времето, отново му се налага да въведе ред в безредието, специално в това предприятие.
Провокиран съм от госпожа Ташева, на която благодаря за емоционалното изказване. Моето изказване няма да бъде толкова емоционално, но ще бъде свързано с Първа атомна централа АЕЦ „Козлодуй”.
От доклада стана ясно, че в момента ядрената централа има влошени финансово-икономически показатели – нещо, което не се е случвало за десетилетието назад, в което е работила.
Ще повторя това, което каза и министърът на икономиката и енергетиката – 350 милиона вземания от НЕК, над 260 милиона дължим дивидент на собственика Българския енергиен холдинг; сериозно изоставане при изпълнение на стратегическите проекти, които са с висока обществена значимост, а именно продължаване срокът на експлоатация и увеличаване на топлинната мощност на V и VІ блокове до 104%; неизпълнение на инвестиционната и ремонтната програма за предходните 4 години, видно от доклада – на стр. 38.
С болка съобщавам на всички Ви, ако не сте обърнали внимание, че изпълнението на ремонтната програма за НЕК е 47%, за АЕЦ „Козлодуй” – 46%. Отварям една скоба. Колеги, нали на всички ни е ясно, че във връзка с ремонтната програма в тези числа, зад които стоят суми на българските данъкоплатци, има голям процент аварийни ремонти, което е свързано с намалената инвестиционна програма в тези няколко години и нестабилната работа на всички производствени мощности, а то пък е свързано с допълнителните възобновяеми енергийни източници, като включени в системата.
Връщам се на АЕЦ „Козлодуй” като емблема на технологичното развитие на България в смисъл на енергетиката. Това, което ни кара да бъдем горди, че сме част от семейството на ядрените страни, е точно АЕЦ „Козлодуй”.
Причините, довели до това състояние на централата, са комплексни, но могат да бъдат групирани.
Първо, това, което зависи от изпълнителната, включително от законодателната, власт, са промени в нормативната уредба за периода на управление на централата на кабинета Борисов. И нещото, което господин министърът спести, е изключително затруднено стартиране на процедури по Закона за обществените поръчки поради непрекъснато променящите се правила от Българския енергиен холдинг в периода 2009-2013 г., при които възложител е ядрената централа и всички енергийни дружества, като за този период следва да се иска разрешение за стартиране на процедури и сключване на договори от Българския енергиен холдинг и това разрешение е с неоправдано забавяне. Например – ползвам примери за АЕЦ „Козлодуй” за 2012 г., привеждане на отчета за анализ на безопасност в съответствие с актуалното състояние на блокове V и VІ на АЕЦ „Козлодуй”, разрешение за стартиране – 10 месеца; актуализация на анализите за блокове V и VІ на АЕЦ „Козлодуй” с отчитане на новите касети тип „ВВР-1000”, разрешение за стартиране – 10 месеца; доставка на нов статор – извършване на реконструкция на роторен генератор тип „ТВВ-1000-4 УЗ” и реконструкция на възбудител за осигуряване на работата на 1100 мегавата, разрешение за стартиране – 6 месеца.
Това буди съмнение и във връзка с това, което се установи, че непрекъснато са променяни правилата, включително и за обявяване на процедури по Закона за обществените поръчки. Смятам, че допълнено с констатацията и в доклада на министър Стойнев, че са сключвани договори с авансови плащания – над 40%, при установена практика до 2009 г. за предоставяне на авансови плащания само в изключителни случаи, и то само до 10% от стойността на договора, допълнено с драстичното неизпълнение на инвестиционната програма, примерно за 2012 г. е в размер на 39 млн. лв. при планирани 135 млн. лв., допълнено с констатацията за нецелесъобразни и неефективни организационни и кадрови промени в дружеството под ръководството на бившия изпълнителен директор Валентин Николов, така добре охарактеризиран – благодаря на колежката – колеги, господин министър, моята информация е, че в момента прокуратурата работи по случаи, свързани със сключени договори при наличие на конфликт на интереси.
Призовавам от трибуната на Народното събрание министерството и компетентните органи да направят проверки за целесъобразност и законосъобразност на действия и бездействия на Валентин Николов – бивш директор на АЕЦ „Козлодуй”, и Михаил Андонов – бивш изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг, по отношение на оперативни решения на лицата и при провеждане на обществените поръчки, на които възложител е АЕЦ „Козлодуй”, съответно за бившия изпълнителен директор на БЕХ и за другите енергийни дружества. Да бъде направен опит да се подпомогне работата на компетентните органи дали зад въпросните лица не стоят и други, по-висше позиционирани, които да са в графата подстрекатели, подбудители, помагачи.
Мисля, че истината за управлението до структуриране, до избора на кабинета на Пламен Орешарски, трябва да бъде предоставена на обществеността и гражданите – хората от цялата страна трябва да знаят какво се е случвало в периода 2009-2013 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Янков.
Господин Добрев желае реплика.
Заповядайте.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Госпожо председател, колеги, господин министър! Господин Янков, продължаваме да политиканстваме: говорите за процедури за продажба на електроенергия, доколкото разбирам, с изискване за плащане на аванс при сключване на договора.
Искам да Ви припомня, че по времето на същия господин Иван Генов, от когото Вие се възхищавате в момента, преди 2009 г. нямаше въобще конкурси за продажба на електроенергия. Тя се продаваше с резолюция. Помните ли това време?! Подаваш писмо: „Искам да закупя ток“ и господин Иван Генов отгоре пише: „Да“ или „Не“. Ако е „да“, съответно – на каква цена. Електроенергията се продаваше на 50 лв., в момента се продава на 70 лв. на свободния пазар.
КРАСИМИР ЯНКОВ (КБ, от място): Не сте запознат.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По същото това време всички процедури на АЕЦ „Козлодуй“ бяха договаряни без обявление. Знаете ли какво значи това? По Закона за обществените поръчки договаряне без обявление означава, че си избираш произволна фирма, отиваш и я наемаш тя да ти свърши работа, за колкото реши тя, или за колкото решиш ти.
Хубаво е, призовахте министъра, компетентните органи да направят всички възможни проверки, ако има нарушения. Аз винаги съм бил за максимална прозрачност и информираност на обществото, нищо лошо няма в това, но нека не злоупотребяваме с начина на управление и да придаваме трагичен образ на управлението на АЕЦ „Козлодуй“, който през последните четири години винаги е бил на печалба и то над 100 млн. лв. на година. Нали така?
По отношение на ремонтната инвестиционна програма, инвестиционната програма няма отношение към печалбата. Ще кажете, че ремонтната програма има – защото ремонтната програма е по-малка, затова печалбата била по-висока. Дори да извадите сто процента ремонтната програма, пак ще получите многократно по-високи печалби, отколкото за периода 2009 г.
Твърдите, че тези програми са изпълнявани на 46%. Аз Ви желая и да се надявам Вие през следващите години да покажете как се изпълнява по-голям процент от тези програми. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
Има ли други желаещи за реплики? Не виждам.
Господин Янков, имате възможност за дуплика в рамките на 3 минути.
КРАСИМИР ЯНКОВ (КБ): Вие бяхте министър на икономиката, енергетиката и туризма за дълъг период. Аз се изненадвам, че не сте стигнали до това, което се е случвало преди да бъде сменен Иван Генов, защото той не е сменен от Вас. Бъдете сигурен, че наистина не сте познавали работата на ядрената централа.
Говорите за счетоводна печалба, а в същото време в самото предприятие има влошен паричен поток, включително за първи път ръководството на централата говори за затруднения при плащания във връзка с дивидента. (Реплика от народния представител Делян Добрев) От това, че сте искали да бъде счетоводно отчетена печалбата, за да може и господин Дянков, като финансов министър, да промени наредбата и вече 80% от дивидента да бъде превеждан в бюджета на Република България, сега разбирам, че всъщност Вие не знаете какво сте правили и не знаете какво сте направили с българската енергетика. Не сте се поучили от добрите практики, каквито са били 20 години в демокрацията преди да дойдете на власт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Имате възможност за други изказвания.
Господин Ерменков, заповядайте за изказване.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Госпожо председател, мисля, че това беше правилното обръщение по правилника ни, а не председателстващ, както употребяват някои хора. Няма значение. (Оживление.)
Госпожо председател, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да взема отношение по част от Доклада за състоянието на енергетиката, която липсва – липсва частта, наречена „енергийна ефективност“. По нея няма нищо написано, предполагам, защото няма нищо какво да се запише да е направено за последните 3-4 години в тази област. Нищо, освен че се е говорило много по нея. Знаем, че всички министри на регионалното развитие и благоустройството, и всички министри на икономиката, енергетиката и туризма от предишното правителство говореха за енергийна ефективност. Но какво постигнаха? Когато дойде ГЕРБ на власт, България потребяваше 7,5 млн. т условно гориво по-малко в сравнение с 2003 г., тоест плащаше някъде около 2,5 млрд. лв. по-малко за това гориво.
През 2011 г. обаче в резултат на многото говорене и нищо неправене в областта на енергийната ефективност, България вече започна да използва 1 млн. 200 хил. т условно гориво повече в сравнение с 2009 г. Можете сами да направите сметка какво означава това за българската икономика.
Сравнение с Европа. В Европа през 2012 г. страните са се разделили на три групи, изключвам Гърция и Португалия, които са в така наречения „енергиен колапс”, където потреблението на енергия спада заедно със спада на брутния вътрешен продукт. Има отличници, като Германия и други по-развити страни, които постигат, макар и минимален, но ръст на брутния вътрешен продукт с абсолютно намаляване на потреблението на енергия.
Страните, които би трябвало да са от нашата черга, като Чехия, Унгария, Полша, постигат изпреварващ ръст на брутния вътрешен продукт в сравнение с ръста на потребената енергия, тоест намаляват своята енергийна интензивност. И само България – забележете – само тя заема почетното първо място по ръста на своята енергийна интензивност, като ръстът на енергийното потребление надхвърля 4 пъти, повтарям, надхвърля 4 пъти ръста на брутния вътрешен продукт. Това не е измислено от мен, можете да го видите в данните на Националния статистически институт.
Предполагам, че причините ще бъдат предмет на анализ. Аз ще имам редакционно предложение към решението на комисията, което трябва да бъде гласувано от Народното събрание.
Освен всичко друго обаче, имаме и едно некадърно структуриране на оперативните програми.
В Министерството на регионалното развитие Оперативна програма „Регионално развитие“ по времето на министър Лиляна Павлова отдели 60 млн. лв., за да бъдат обновени, не искам да използвам думата „санирани“ панелните многофамилни жилищни блокове. Знаете ли колко са подписаните до този момент договори? Два блока, два! Тези пари могат да изчезнат.
Не е по-добро и състоянието в областта на конкурентоспособността и зелената енергия. Там има някъде около 200 предложени проекта, разгледани са някъде около 30, мисля, че са одобрени някъде около 15. И да се лъже, то ще е с по 2-3 бройки. Тук има 300 млн. лв., които висят и също можем да изгубим.
Господин министър, причината за това е, не искам да използвам думата „Калинки“, но има служители, които най-вероятно или не искат да работят, или не могат да работят, или специално не работят. Това е работа, която Вие ще определите.
И понеже казах, че имам едно редакционно предложение, не искам да влизам повече в анализите, надявам се, че това ще се случи след като и ако приемете тази редакционна поправка.
Предлагам в решенето във връзка с Доклада за състояние на енергетиката в Република България към т. 1 да се добави буква „з”: „анализ на причините, довели до влошаване на енергийната ефективност в България и прогноза за развитието на енергопотреблението до 2020 г.”, защото без тази прогноза няма как да разработваме каквито и да било стратегии.
И допълнително в т. 4 предлагам след думите „нова Енергийна стратегия” да се добави „по чл. 3, ал. 2 от Закона за енергетиката и Национална стратегия по енергийна ефективност по чл. 3, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност”.
Това според мен ще ни даде възможност, след като имаме ресурсна подкрепа и определяне на възможностите да разберем какво ще ни трябва и как ще го постигнем.
И, господин министър, във връзка с това, че има опасност да загубим и средствата, много Ви моля, слушайте някой път по радиото има едни предавания „За по-чиста България”. Там пише така: „Нека всеки ден да изчистим поне по един боклук, който не сме направили ние.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Искам да Ви помоля да ми ги дадете писмено. (Народният представител дава предложенията си в писмен вид.) Благодаря.
Това са редакционните предложения за промени в проекта за решение.
Има ли реплики към изказването на господин Ерменков?
Заповядайте, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Господин Ерменков, съгласен съм с Вас, че енергийната ефективност е изключително важна тема. Ние винаги сме заявявали това. Сигурен съм, че аз и моите колеги ще подкрепим Вашата редакционна поправка. Наистина трябва още много работа и по двете оперативни програми – по Оперативна програма „Регионално развитие” и по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, за да се усвоят средствата, които са налични. Трябва и да се ускори тази работа, защото в края на тази година приключва програмният период и ние трябва да сме сключили всички договори до края на годината – дори е желателно месец октомври-ноември. Така че новите екипи, които работят по тези програми, трябва да продължат дори с още по-големи усилия от тези, които ние полагахме.
Изключително важна е и промоцията на енергийната ефективност и възможностите, които дават тези програми. Затова вземам думата, за да го повторя и аз след Вас.
По отношение на това какви са до момента постигнатите резултати, Вие самият казахте, че четири пъти повече енергия харчим за единица брутен вътрешен продукт. Вчера в телевизията се разминахме, защото казахте 30%. Явно нещо не сме се разбрали. Правилната цифра наистина е между 4 до 5 пъти.
По отношение на свършените към момента проекти знаете, че по фонд „Козлодуй” успяхме да защитим средства за публичните сгради. Проведоха се процедурите и в момента, доколкото знам, вървят ремонтите на около 250 обществени сгради, детски градини и училища, които в момента се правят. И това е най-мащабната единична програма за енергийна ефективност. Министър Стойнев го подписа, сигурен съм, че ще го видим и на...
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Не беше подписан и затова се забави.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да, не беше подписан, затова се забави, добре че министър Цонев го подписа бързо. Със сигурност ще видим хубавите сгради при откриването им, след като свършат ремонтите в края на лятото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
Има ли други реплики към изказването на господин Ерменков?
Заповядайте, госпожо Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър! В допълнение към това, което каза колегата Добрев и най-вече като реплика за господин Ерменков – господин Ерменков, Програмата за енергийна ефективност е едно добро начало. Тя със сигурност дори не покрива нуждите с тези 60 милиона, които отделихме, но важното е, че създадохме програма, която предвижда мерки за реална, истинска енергийна ефективност, която да бъде постигната тогава, когато реализираме съвкупност от мерки в една сграда, независимо дали е частна или е публична сграда.
Ако трябва да направим една ретроспекция на Програмата за регионално развитие, каквато я видяхме в 2009 г., в нея такава Програма за енергийна ефективност изобщо не съществуваше за обновяването на жилищните сгради в този й вид. А когато говорим за публичните сгради, нека да си спомним, че към днешна дата имаме над 450 публични сгради, в които са въведени мерки за енергийна ефективност, но това се случи след промяна на подхода по Оперативна програма „Регионално развитие” и вместо ремонт на сгради на парче, където се случваше първият и вторият етаж да бъде предвиден за ремонт, но течащият покрив да не се ремонтира, това не е енергийна ефективност. Това е частично и крайно недостатъчно ремонтиране.
Това, което направихме и усилията, които положихме, е всяка една сграда, която се ремонтира, независимо дали е жилищна или публична сграда, да има задължително енергийно обследване, енергиен одит, да предпише мерките, които трябва да бъдат въведени, за да се постигне определеният клас енергийна ефективност. Това е ефективно управление на ресурса. Да, има да се положат усилия, за да се усвоят средствата, но все пак нека не забравяме, че техният срок за усвояване е 2015 г. Аз вярвам, че това е реалистично и може да се случи.
Дайте да престанем с това плюене назад, да гледаме напред как да подобрим енергийната ефективност в държавата, защото само тя ще доведе до намаляване на сметките, а не чрез изкуствено занижаване на цената. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Павлова.
Господин Ерменков, предполагам, че чухте репликата.
Уважаеми колеги, моля Ви, заемете местата си, защото пречите на изказващите се.
Заповядайте за дуплика.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Госпожо председател, господин министър, дами и господа народни представители! Благодаря наистина за вниманието, което обърнаха господин Добрев и госпожа Павлова на думите, които казах. Аз само пак ще повторя, че едно е потенциал на реални мерки по енергийна ефективност, наистина ние сме 30% по-зле от европейските, друго е сравнение на потребление на енергия и брутен вътрешен продукт просто така, за статистиката.
Това, което искам да кажа – радвам се, че господин Добрев споделя тревогите за това, че се бави системата. Затова се обърнах накрая с тези думи към министъра – да намери начин, в това число, ако трябва и кадрови решения, за да се ускорят тези дейности, които наистина могат да доведат до загубата на парите.
Госпожо Павлова, само искам да Ви кажа, че тези над 400 сгради, които Вие наистина финансирахте по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1, ако не се лъжа, „Подобряване на социалната инфраструктура”, се случиха само защото имаше вече налични енергийни обследвания, които намразеното правителство на тристранната коалиция беше финансирало общините да ги направят.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): Не беше.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Недейте да спорите, погледнете, питайте министър Плевнелиев, пардон, сега президентът да Ви каже, че ние бяхме заложили това като изискване и така нататък. Няма да влизаме сега в професионални спорове.
Вярно е, че Вие положихте усилията. Аз само обърнах внимание на това, че невинаги добрите намерения са достатъчни. Някой път стигаме до извода, че пътят към ада е постлан с такива намерения. Затова обръщам внимание и на Вашия наследник в министерството – нека и той предприеме необходимите мерки, в това число и кадрови, за да могат да се ускорят процедурите. Аз не говоря за „калинки”, аз говоря само за професионалисти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Госпожа Павлова желае думата за изказване.
Заповядайте.
Извинявайте, господин Гуцанов, но нека да има редуване между парламентарните групи. Затова Ви пренебрегнах и давам думата на госпожа Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Понеже виждам, че няма да имаме възможност за удължено работно време, в което да обсъдим доклада, държа да отбележа няколко елемента от част от доклада, които отбелязахте, защото аз вярвам, че ако искаме да направим нещо добро за българските граждани, които са ни избрали да бъдем тук, трябва да се обединим около това какво е нужно да се направи занапред.
Не мога обаче да пропусна като коментар на това, което беше казано от някои парламентарни групи, за това какво е състоянието на сектор „Енергетика” и едва ли не сектор „Енергетика” е в това критично състояние, в този дисбаланс, само защото в последните три-четири години има определени действия или неща, които не са могли да се случат по времето на управлението на ГЕРБ.
Нека да си припомним всъщност защо енергетиката е в това състояние към днешна дата. И това не е защото нещо се е случило само през последните четири години. Нека не забравяме в енергетиката какво се случи – един мегаломански голям щит, в рамките на който се сключваха споразумения без да има ясна визия, ясна финансова обосновка на цената на тези споразумения. Имахме една безогледна, безконтролна, на жълти стотинки проведена приватизация в сектора в периода 1998-2008 г., приватизация, на която се разпродадоха и мините, и ТЕЦ-овете, и големите ремонтни фирми. Това пак ли ГЕРБ го направи? Не го направи! Трябва да бъдем обективни.
ЕРП-тата също бяха продадени на безценица и затова в момента имаме проблеми! Всичко това доведе до ....(Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, моля за тишина в залата! Ще имате възможност за реплики към госпожа Павлова.
Извинявайте, госпожо Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Всичко това доведе до създаването на монополни структури, това създаде олигархични структури, монополи, зависимости в бизнеса, това доведе и до сегашното състояние на енергетиката, това доведе и до всичко това, което виждаме като резултати в доклада и в отчета.
Затова аз вярвам, че освен описаното в доклада и определено имаме коментари и критики към новото ценообразуване на тока, това, което трябваше да се направи, но за съжаление не го направихте, но аз вярвам във Вашата добра воля и от тук нататък да промените подхода и да го направите е това – да се преразгледат договорите с частните централи, те да бъдат предоговорени и там да се натисне цената, не както е в момента – по-ниската цена на тока да я плащат двете държавни дружества Басейна на „Марица” и АЕЦ „Козлодуй”. Това до какво ще доведе?
Ще унищожим държавните дружества, които произвеждат най евтиния ток, на най-ниска цена и какво ще се случи? Ще ги фалираме и ще трябва цената на тока да се увеличи в пъти, защото ще го купуваме от скъпите частни производители на електроенергия. Не е това, което трябва на българската енергетика!
Затова аз апелирам към Вас не само за проверки, не само да се плюем какво е направило правителството – извършете действия, за да подобрим цената. Това ще стане само ако предоговорите изцяло договорите с частните централи, ако натиснете там цената те да плащат това намаление в цената, а не държавните дружества. Държавата трябва да се грижи за държавните дружества, които произвеждат най-евтината електроенергия. Как да се грижи? Да удължим живота на Пети и Шести блок на „Козлодуй”.
Това са мерките. Това е инвестиционната програма, която трябва да се реализира. Това, което трябва да направим, е модернизацията и изграждането на системите за намаляване на емисията от азотни окиси в ТЕЦ-овете, в държавните ТЕЦ-ове, да се погрижим за всички българи, които работят там. Над 13 хиляди души работят там само в тези две - държавните дружества и мините, а като добавим техните семейства и всички фирми, които правят доставки, това са стотици хиляди работни места, стотици хиляди българи, които се издържат от това. Там трябва да са насочени и усилията на министерството и на държавата: държавните фирми и хората, които работят в Маришкия регион.
Аз бях кандидат за депутат именно от Старозагорския регион. Имах срещи, познавам проблемите и затова вярвам, че там трябва да са насочени нашите усилия. И, разбира се – не, че частните са врагове. Те не са врагове, но когато те работят при условия, които не са изгодни за държавата, които не са изгодни за гражданите, там трябва да се работи, за да вървим напред и за да има смисъл от всичко това, което се прави. В противен случай, не си позволявайте да изпадате в популизъм, защото с това загробваме българските граждани. Благодаря. (Шум и реплики от КБ, ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Павлова.
Колеги, имате възможност за реплики. (Шум и реплики.)
Уважаеми колеги, изчерпване процедурата по изказване. (Министър Драгомир Стойнев иска думата.)
Извинявайте, господин министър, часът е 14,00! Никой не е поискал удължаване на времето. (Реплики от ГЕРБ.)
Заповядайте за реплика, господин Куюмджиев.
След 14,00 ч. искания за удължаване на времето не се правят. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
В процедура изказване-реплика сме! (Шум и реплики.)
Господин Куюмджиев, дадох Ви думата за реплика или се отказвате от нея? (Силен шум и реплики в залата.)
Ще Ви дам възможност и на Вас.
ЯВОР КУЮМДЖИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Аз продължавам да се изумявам как Вие не можахте да разберете – бивши дами и господа управляващи, че белите, които направихте, са огромни.
И не може, когато говорите за енергийна ефективност и правите реплики да не се осъзнавате... Всъщност – може, защото не разбирате от тия неща, да казвате, че енергийната ефективност е само при сградите. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Енергийната ефективност се получава още повече при източника на генерация, по време на транспорта на електроенергията, на всички топлинни източници, Вие я увеличихте енергийната интензивност на българската икономика, създадохте всичките проблеми, които в момента се опитваме да решим и Ви уверявам, че ще ги решим, въпреки Вас. Благодаря.
ИЛИЯ БАТАШКИ (КБ, от място): Браво! Изпълни задачата!...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Шопов, реплика ли желаете? Заповядайте.
Три реплики от различни парламентарни групи! След това ще дам думата на господин Гуцанов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Госпожо Павлова, добре напомнихте за престъпната приватизация на правителства много преди Вас. Те всички са за бесене! За тези неща, за които Вие споменахте! Никой не го направи! И Вие не го направихте! Само че и Вие участвате и Вие сте в кюпа с тази престъпна приватизация.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): Какво общо имаме ние?
ПАВЕЛ ШОПОВ: Как? Ами Вие продадохте по терлички, тихом и мълком 33% от миноритарните пакети от електроразпределителните дружества – продължаване на престъплението, нещо което направи необратимо връщането на тези активи на електроразпределителните дружества в държавата. Това можеше да стане. Беше съвсем възможно.
И знаете ли – има съмнение, че някои от торбите с парите със „Спартан”-ите до Ливан са тези пари, които бяха получени от Вас. Не казвам от Вас лично, разбира се, но от Вашата политическа сила за тази услуга, така че и Вие сте виновни за тази престъпна приватизация. И Вие се нареждате в целия този голям пакет!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): А Вие колко получихте за своите услуги?
ПАВЕЛ ШОПОВ: Що се касае до Вашата теза за скъпия ток от „Мариците” 1 и 3 – ами, ние от „Атака” четири години Ви повтаряхме, заклинахме, говорихме, молихме да осветите тези договори, да направите нещо. Ама нищо не направихте. (Реплики от ГЕРБ.)
Да, ние ще продължим да настояваме за това.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Ами, направете го, нали сега сте управляващи!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Вие не направихте нищо за намаляване на цената на тези договори, за тяхното преразглеждане, така че недейте да демагогствате.
Вие четири години не направихте нищо срещу това „Мариците” 1 и 3, уж американските партньори и 15% от тях неизвестни кои, Вие знаете кои, молихме Ви това да ни кажете: кои са тези собственици на тези 15% от „Марица 1” и „Марица 3”. Ние подозирахме, заявявахме, но Вие и това не направихте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Реплики поискаха госпожа Ташева и господин Гуцанов. (Реплики.)
Ако те се откажат от правото си за реплика, господин Гуцанов се отказва.
Госпожо Ташева? (Реплики на народния представител Димитър Лазаров встрани от микрофоните.)
Изказващият се беше от Вашата парламентарна група. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Председателят вчера обяви, че ще се дава думата на по един от всяка парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Лазаров, досега искахте процедура, а сега...
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Вчера председателят даде възможност на господин Местан да направи реплика на изказал се от ДПС. Много моля да ми дадете тази възможност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Лазаров, заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател!
Госпожо Павлова, преди малко в изказването се постави въпроса за продажбата на реактора на АЕЦ „Белене” от 1989 1990 г., даже по-рано.
Много Ви моля, вземете отношение кой продаде този реактор, бих казал – подари го, срещу какви задължения на българското правителство и по време на кое правителството това стана и срещу какви пари за транспорт!?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Павлова, имате възможност за дуплика. (Шум и реплики от КБ.)
Господин Миков, да изчерпим парламентарната процедура!
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, колеги! Безспорен е фактът, че това, което казвате Вие от „Атака” – ясно е, че подкрепяте управляващите. Може сега да Ви огрее нещо да направите, ама не съм сигурна, защото като все пак анализираме последните петнадесет години в сектор „Енергетика” трудно ще е да ги накарате, въпреки че ги подкрепяте, да развалят нещо, което те са подписали. (Шум и реплики, ръкопляскания от ГЕРБ.)
Нека не забравяме и по темата за „Енергийна ефективност”, също по репликата за нея – първо, да отбележим, че говорим за пренос на електроенергия, а не за „транспорт”, защото транспортираме домати и краставици, иначе енергията се пренася! (Оживление.)
Ако говорим конкретно в темата – защо НЕК е в това лошо състояние, за което министърът каза? Защото се платиха два милиарда, от които милиард и триста хиляди за „Белене” и 700 милиона за какво? За „Цанков камък”, неефективно похарчени пари за два проекта, които са финансово и икономически необосновани.
Ако тези 2 милиарда бяха дадени за енергийна ефективност, нямаше да имаме проблем, защото аз съм съгласна, че енергийната ефективност не е само на сградите. Тя е и на електропреносната мрежа, тя е и на всички сгради. В своята съвкупност тя е много важна и ако тези 2 милиарда ги бяхме похарчили разумно, сега нямаше да сме в тази ситуация, нямаше да са такива цените и сметките, които плащат българските граждани. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Павлова.
Думата поиска и господин Стойнев, но парламентарното време свърши.
Не мога, уважаеми господин министър, да Ви дам думата, освен ако няма съгласие в залата. (Силен шум и реплики.) Очевидно няма такова съгласие, съжалявам.
Разглеждането на Доклада за състоянието на енергетиката в Република България очевидно ще бъде предмет на първото заседание след ваканцията на Парламента.
А сега съгласно решението на Парламента обявявам края на последното заседание.
Следващото ще се проведе на 4 септември 2013 г. от 9,00 ч.
Пожелавам на тези народни представители, които ще работят през месец август, приятна работа, на тези, които ще почиват, приятна почивка!


Ще се видим на 4 септември 2013 г. (Звъни.)

(Закрито в 14,07 ч.)Председател:
Михаил Миков


Заместник-председател:
Мая Манолова


Секретари:
Деница Златева

Шендоан Халит
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ