Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 9 ноември 2016 г.
Открито в 9,02 ч.
09/11/2016
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствал: заместник-председателят Димитър Главчев

Секретари: Александър Ненков и Чавдар Пейчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги!
Моля да заемете местата си и да се регистрираме. (Звъни.)
Има кворум – откривам заседанието.
Уважаеми колеги, позволете да Ви представя Проект за програма за работата на Народното събрание за периода от 9 до 11 ноември 2016 г.:
1. Проект за решение във връзка с работата на Народното събрание през ноември 2016 г. Вносители са народните представители Борислав Великов и Борис Ячев, на 8 ноември 2016 г.
2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители са Красимир Велчев и група народни представители на 8 октомври 2015 г. Приет е на първо гласуване на 24 февруари 2016 г.
3. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г. Вносител е Комисията за регулиране на съобщенията на 20 юни 2016 г.
4. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги – „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г.“. Вносител е Комисия за регулиране на съобщенията, 20 юни 2016 г.
5. Второ гласуване на Законопроект за независимия финансов одит. Вносител е Министерският съвет на 18 май 2016 г. Приет на първо гласуване на 14 юли 2016 г., продължение.
6. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г. и Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2015 г. Вносител е Комисия за защита на конкуренцията на 26 май 2015 г. и 27 май 2016 г.
Моля да гласуваме предложения Проект за програма.
Гласували 149 народни представители: за 117, против 6, въздържали се 26.
Програмата ни за работа за седмицата е приета.
Предложение за включване в дневния ред по чл. 50, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„На основание чл. 50, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагаме да се включи като точка в предстоящата седмична програма на Народното събрание от 9 до 11 ноември 2016 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен“.
Входящият номер е 654-01-8, внесен е от Методи Андреев, Петър Славов и група народни представители на 27 януари 2016 г.
Предложението е на народните представители Методи Андреев и Петър Славов – заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! С колегата Методи Андреев сме предложили един важен Законопроект, който може би отлежава вече година в Деловодството на Народното събрание. Както чухте, става дума за Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.
Този Закон действа от 2000 г., много вярно казва какви поражения е нанесъл комунистическият режим на българската държава и българската нация, но същевременно не казва и не предприема никакви действия към последиците от тези тежки заварени събития.
Това, което ние предлагаме, е, на първо място, в училищата, в университетите наистина да се изучава истината за този режим, за да знаят младите хора, вече 27 години след края на комунистическия режим в България, наистина какво е причинил той на българската нация.
Също, това, което предлагаме, е остатъци от този режим своевременно да бъдат отстранявани. Ако става дума за някакви предмети със стойност, те да отидат в музея, но не на най-различни места да стоят артефакти от този, обявен за престъпен, подчертавам – обявен за престъпен със Закон режим, да стоят артефакти и различни хора да ходят и да им се кланят, и да възхваляват комунистическия режим, който е нанесъл тези тежки поражения за страната ни. (Шум и реплики от ляво.)
Понеже, естествено, чувам от лявата страна различни подвиквания: „Ааа!“, „Ууу!“, искам да Ви кажа, уважаеми колеги, че, за съжаление, комунизмът не е минало и в съвременните изменения антикомунизмът има своите съвременни измерения. И съвременните измерения са това, например, да чуеш вота на българския народ на един референдум, а не както от ляво предлагаха – да се забрани провеждането на референдум с избори.
В съвременния свят да бъдеш антикомунист означава и да не държиш хората на опашки да чакат в чужбина, за да гласуват пред посолствата, а означава да си създал електронното гласуване и те да могат като в една нормална европейска държава, в която не е имало комунизъм, да гласуват.
Има и още много други измерения на съвременния антикомунизъм, но за да може той наистина да се случва в държавата ни, ние трябва да сме оценили историята подобаващо, трябва да сме преодолели последиците от нея, а това става и чрез измененията, които ние предлагаме с колегата Андреев. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Славов.
Гласуваме предложението за включване като точка от дневния ред на предложения Законопроект от народните представители Методи Андреев и Петър Славов.
Гласували 142 народни представители: за 88, против 38, въздържали се 16.
Предложението е прието.

Постъпили законопроекти и проекторешения за периода 26 октомври – 8 ноември 2016 г.
На 26 октомври 2016 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстващи са: Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по икономическата политика и туризъм.
На 27 октомври 2016 г. е постъпил Законопроект за доброволчеството. Вносители са Светлана Ангелова и група народни представители. Разпределен е: водеща е Комисията по правни въпроси и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по здравеопазването, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
На 27 октомври 2016 г. е постъпил Проект за решение за организация за настаняване в общежития от закрит тип на всички имигранти, преминаващи незаконно държавната граница на Република България. Вносители са Красимир Каракачанов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, на Комисията по външна политика и на Комисията по бюджет и финанси.
На 27 октомври 2016 г. е постъпил Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари – 30 юни 2016 г. Вносител е Съветът за електронни медии. Разпределен е на Комисията по културата и медиите.
На 31 октомври 2016 г. е постъпил Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. Вносител е Министерският съвет. Водещата е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по здравеопазването.
На 31 октомври 2016 г. е постъпил Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на всички останали комисии в Народното събрание.
На 31 октомври 2016 г. е постъпил Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по труда, социалната и демографската политика.
На 31 октомври 2016 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по труда, социалната и демографската политика.
На 1 ноември 2016 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
На 1 ноември 2016 г. е постъпил Законопроект за допълнение на Гражданскопроцесуалния кодекс. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията правни въпроси.
На 3 ноември 2016 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията правни въпроси и Комисията по външна политика.
На 3 ноември 2016 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносители са Александър Ненков и Станислав Иванов. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Разпределен е и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
На 4 ноември 2016 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Съпътстващи са Комисията по околната среда и водите и Комисията по земеделието и храните.
На 7 ноември 2016 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за малките и средни предприятия. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм – водеща, и на Комисията по образованието и науката.
На 7 ноември 2016 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносител е Министерският съвет. Водеща е на Комисията по културата и медиите. Съпътстващи са Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
На 8 ноември 2016 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
На 8 ноември 2011 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност. Вносител е Министерският съвет. Законопроектът предстои да бъде разпределен.
На 8 ноември 2016 г. е постъпил Проект за решение във връзка с работата на Народното събрание през ноември 2016 г. Вносители са народните представители Борислав Великов и Борис Ячев.
След малко предстои да го разгледаме.
Съобщения.
На 1 ноември 2016 г. с входящ № 639-00-17 в Народното събрание е постъпил Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 25 септември 2016 г. – 24 октомври 2016 г., и Протокол № 45 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. С писмо Отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 2 ноември 2016 г. с входящ № 656-24-1 в Народното събрание е постъпило Становище на Фискалния съвет относно Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. С писмо Становището е изпратено на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по труда, социалната и демографската политика и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
В Народното събрание са постъпили материали от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно: общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за септември 2016 г.; бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през 2016 г.; проведено през октомври 2016 г. Наблюдение на потребителите и Информация за септември 2016 г. по следните показатели:
- индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно“ без търговия с автомобили и мотоциклети;
- индекси на промишленото производство;
- индекси на строителната продукция.
Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2016 Г.
„На основание чл. 85, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме Проект за решение във връзка с работата на Народното събрание през ноември 2016 г.“
Вносители са доц. Борислав Великов и Борис Ячев.
Ще Ви представя Проекта за решение:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
във връзка с работата на Народното събрание през ноември 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Народното събрание не провежда пленарни заседания за времето от 9 до 11 ноември 2016 г. включително.
2. За времето от 9 до 11 ноември 2016 г. включително народните представители не ползват служебен транспорт от Народното събрание с изключение на дните, в които са участвали в заседания на парламентарните комисии.“
Следват подписи на вносителите.
Имате думата, уважаеми колеги.
Има думата госпожа Корнелия Нинова за декларация от името на парламентарна група.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Правите две огромни грешки.
Първата, не чухте какво ни казаха три милиона и половина българи в неделя. (Силен шум в ГЕРБ.) Не чухте гласа на тези хора, който каза: „Не Ви харесваме. Искаме да работите повече, да не харчите толкова пари от нашите, които ние Ви плащаме като заплати и субсидии, и да работите не за личното си обогатяване и партиен интерес, а за нас, за хората и за нашите интереси.“
Какво предлагате днес?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това е по точка от дневния ред, госпожо Нинова! Ако искате, направете го като изказване, но не може да е от името на парламентарна група по точка от дневния ред.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Добре, ще се съобразя с Правилника.
Днес, освен че предлагате да не работим…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не е от името на група, а изказване.
Моля, сменете режима.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Предлагате да се гледа закон, който да обяви комунистическия режим за престъпен.
Какво правите, бе, хора?! Кандидатът за президент, който подкрепяте, искате да го обявите за престъпник, защото е бил партиен секретар по време на онзи режим ли?! (Силен шум в ГЕРБ.)
Министър-председателят ли искате да обявите за престъпник, защото е бил член на партията по онова време?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Нинова, до тази точка не сме стигнали. (Силен шум в ГЕРБ.) Моля Ви, изкажете се по Проекта за решение.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Изказвам се от името на група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не можете от името на групата. Тази точка я има в дневния ред
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Хората казаха: „Работете за нас, а не за партийния си интерес“. Вие работите в момента за партиен интерес.
Втора грешка – загубихте на първи тур, и вместо да си вземете поуките от това, пуснахте страха, натиска и внушаването за нестабилност. (Реплики от ГЕРБ, възгласи, силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Нинова, ще Ви отнема думата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Господин Главчев, на какво основание ще ми отнемете думата? Искам да направя декларация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Че правите изказване от името на група по точки от дневния ред.
Изяснете се какво правите. Ако правите декларация, нека да не е по точки от дневния ред. Изяснете се.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: От сега нататък говоря от името на парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добре. Нека да не е по точки от дневния ред.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Не е по точки от дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добре, имате думата, без точки от дневния ред. (Шум, реплики, възгласи от ГЕРБ.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Загубихте на първи тур и вместо да си вземете поука, правите втората грешка – всявате страх, натиск, внушавате нестабилност и катаклизми в страната. Не плашете хората! Това няма да се случи! Ние няма да допуснем дестабилизация на България. Ние сме гаранта за спокойствието на българските граждани, за работата на институциите, за уважението на Конституцията. (Шум, реплики и възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: С падането на ГЕРБ не пада България, обратно – България се изправя. Не правете от Вашата загуба национална трагедия.
Щели да спрат еврофондовете. Кой Ви го каза това, дами и господа?! (Реплики от ГЕРБ, шум, възгласи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не се обаждайте от залата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Щял да се върне тоталитарният комунизъм. Дотам ударихте дъното – това изречение да го произнесе партиен секретар, който плаши, че непартиен президент ще върне тоталитарния комунизъм.
Внушавате, че щели да се продадат интересите на България. Кой го прави? Външен министър, който ни продаде интереса в ООН и смени Ирина Бокова с Кристалина Георгиева! Външен министър, който подписа Споразумението с Канада и продаде българското земеделие и българската икономика!
Щели сме да превърнем България в гето за бежанци. Кой го казва? Правителство, което прие Постановление 208 за трайно заселване на бежанци в България, за плащане на техните здравни и социални осигуровки. (Шум, реплики, възгласи от ГЕРБ.)
Изборът на 13-и бил избор между леви и десни ценности. И го казва вицепремиер, който беше такъв и в ляво правителство – с леви ценности. Казва го човек, който беше еврокомисар в ляво правителство, изпратен с леви ценности. Що за раздвоение на личността Ви хвана за една нощ, бе хора?
Щяло да спре санирането, дървата, няма да изплащате майчинство, ще купувате гласове, ще всявате страх и ужас. В Ловешко на бедните хора, които докарахте до това състояние, защото постоянно замразявате доходи, раздавате по два килограма кайма и един хляб. Гавра с народа си. (Силен шум, реплики, възгласи от ГЕРБ.)
В Бургас – ще спирате парите за града, а в Сливен – осветлението. Дотам ли стигнахте? Така избори няма да спечелите.
Каните се да манипулирате и да фалшифицирате. (Възгласи от ГЕРБ.) Това, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, е агония. Агонията на една загуба. Но това няма да стане агонията на България. Това ще стане новото начало и новият път за България. Защото този път народът няма да го позволи. Над един милион или близо един милион българи се произнесоха: искат промяна! Уважете гласа на хората! Демонстрирате неуважение към народа си и той ще Ви го върне на 13-и. Те поискаха промяна. Ние им я предложихме и тя ще стане на 13-и, въпреки Вас. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
От името на Парламентарната група на ГЕРБ – председателят на групата, народният представител Цветан Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Смятах, че днешният ден ще вземем решение, с което ще намалим политическото противопоставяне, за да можем в следващата седмица да се концентрираме върху основните цели, които си поставя българският парламент – подготовката за приемане на Бюджет 2017.
Уважаеми дами и господа отляво! Искам да Ви поздравя за добрия резултат, който постигнахте на изборите! Трябва да бъдем коректни, когато на първи тур Вие успяхте да постигнете този резултат.
Тук не трябва да драматизираме ситуацията. За мен по-важно е в оставащите няколко дни да има смислен дебат – политически, и българските избиратели да направят своя цивилизован избор за бъдещето на България.
Що се касае до обвиненията за страховете, които налагаме, мога да Ви кажа, че ако се върнем няколко месеца назад, ще си спомним как се гласуваше Изборният кодекс. Ще си спомним, че предложенията, които бяха направени на дебата от парламентарната група, в дискусиите, които се водеха, да въведем смесена система – пропорционална и мажоритарна, Вие бяхте против. Така че Вие сте против мажоритарният елемент, защото когато въведохте мажоритарния елемент през 2009 г., знаете, че всъщност тогава Вие оценихте грешката, която допуснахте, защото знаете, че нямате обществена подкрепа за Вашите кандидати. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Загубили сте доверието на обществото.
Що се касае до дестабилизация и което казахте, госпожо Нинова, смятам, че дестабилизацията идва от Вас.
Нека да бъдем обективни. Когато говорите за Сливен, че ще спираме тока, нека да припомним какви бяха резултатите, след като загубихте в Сливен и наследството, което оставихте на сегашния кмет – минус 40 милиона лева. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Кой ще плати тези пари? Трябва държавата да се намеси и държавата се намесва, защото имаме повече приходи от стабилността, която има днес. (Реплики от БСП ЛБ, възгласи и силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не се обаждайте от залата!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ако ми позволите само да довърша. Всичко, което говорихте за Вашите политики и давахте като емблема и Смолян също го оставихте с наследство над 25 милиона лева.
Уважаеми дами и господа, нека да не забравяме и какво се случи с КТБ. КТБ е само преди две години и това беше във Вашия управленски мандат с министър-председател Пламен Орешарски. Нека да бъдем обективни. (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Що се касае до гетото за бежанци, нека да Ви припомня, че Вашата политическа кампания започна точно с това – да си играете със страховете на хората. И когато видяхте какво са направили Вашите евродепутати в Брюксел, тогава всъщност Вие дадохте заден и се чудехте как да се обяснявате.
Госпожо Нинова, Вие казахте, че ще извикате евродепутатите да Ви дадат отчет. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Шум, реплики, възгласи от БСП ЛБ.) Извикахте ли господин Станишев?! Извикахте ли Вашия кандидат за вицепрезидент Илиана Йотова?! Извикахте ли я?! Какви обяснения тя Ви даде за тази резолюция, която подписахте и която подкрепихте? Нали разбирате, че това е двойно лице, което показвате пред обществото.
Когато говорите за санирането – да, хората имат притеснения, че действително санирането може да спре. (Шум, възгласи, реплики от БСП ЛБ.) Момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не влизайте в диалог от залата!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Госпожо Нинова и уважаеми колеги отляво, Вие имахте възможността да направите и да предложите на обществото такава политика във Вашия управленски мандат. Защото това беше по идея на Делян Добрев в 2013 г., когато правехме управленската си програма, само че нямахме възможността да имаме втори пореден управленски мандат, защото с манипулациите от Костинброд, с играта със страховете на хората, Вие успяхте да направите правителство. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Нека да припомним, че работехме в условия на заграждения, на полицейско присъствие, което беше прекалено много, а нямахме полицейското присъствие в малките населени места, което беше необходимо.
Нека да не забравяме този факт, защото санирането е възможно да продължи, когато имаме достатъчно добра фискална политика, когато имаме достатъчно приходи в бюджета и правителството доказа, че има тези приходи.
Нека да си припомним какъв дефицит оставихте на правителството. Нека да си припомним какъв е дефицитът в момента, който се предвижда за 2017 г. – 1,4. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Нека да припомним, че всъщност парите, които се събират повече в бюджета, ще отидат за санирането. Но при Вас не могат да се съберат повече пари, защото Вие харчите необосновано и го правите по начин, по който всъщност задлъжнявате държавата и след това, когато идва друго правителство, се стараем да върнем Вашите вересии, а Вие да си правите популистките изказвания. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Шум и реплики от БСП ЛБ.)
За мен по-важно е да се концентрираме върху днешната програма, защото в програмата има една точка и смятам, че е много важно да бъде приета – поради отсъствието на заседания тази седмица, да направим извънредно заседание във вторник другата седмица, да направим удължено работно време в петък за парламентарния контрол, за да нямате основания за мотивация да говорите тук, че всъщност не искаме да заседаваме и че искаме да абдикираме от законодателната си дейност.
Искаме да работим законодателно, искаме да приемаме закони, които да са в интерес на обществото, а не да бъдат под въздействието на популизма и на тези неистини, които говорите постоянно. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Убеден съм, че всички ние трябва да се концентрираме в това как да стигнем до хората.
Що се касае до референдума, мога да Ви кажа, че от Политическа партия ГЕРБ и от парламентарната група обмисляме вариант да подкрепим всички решения, които бяха направени, и тогава да видим какво ще обясните на българските граждани, когато въведем мажоритарния елемент изцяло. Защото Вие бяхте против и нека да си припомним кои бяха най-големите защитници на тезата да няма референдум. Вие бяхте тези – от парламентарната група на БСП ЛБ. Припомнете си го и нека да го припомним заедно на българските избиратели. Защото има стенограми от заседанията, които бяха проведени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов. (Ръкопляскания. Шум. Народният представител Корнелия Нинова иска думата.)
Моля Ви за ред в залата – не мога да разбера какво точно иска госпожа Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Лично обяснение на декларация няма да Ви дам. (Шум и реплики от ГЕРБ: „Лично обяснение на декларация не може! Не може!“. Реплики от народния представител Корнелия Нинова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Няма да Ви дам лично обяснение на декларация.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ, от място): Тогава ще заобиколя Правилника – по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: По начина на водене може, но към мен.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ, от място): Да – към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Към мен.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Господин Главчев, преброих – за седемнадесет минути или колкото минути там говори господин Цветанов (шум и реплики от ГЕРБ), двадесет и една лъжи. Двадесет и една лъжи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Към мен трябва да бъде.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Господин Цветанов, все така карайте! Ето тази арогантност Ви докара до тук. (Шум ГЕРБ.)
Най-важното, каквото и да говорите, народът се произнесе – уважавайте народа си!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Нинова, към мен.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Народът Ви каза: „Губите!“ (Шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други декларации? Няма.
Преминаваме към дебат по първа точка от дневния ред – Проекта за решение.
По точка първа думата за изказване има народният представител Димитър Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители мисля, че е добре да овладеете всички емоциите си, защото днес не е ден парламентарната трибуна да бъде използвана за поредната предизборна плеяда. Днес обаче е ден, в който все пак трябва да кажем няколко от истините, които се прикриват.
Аз няма да злоупотребявам с неимоверно добрия резултат на Обединените патриоти, защото трябва да бъдем смирени – смирени пред това, че въпреки че през тези две години беше направено не малко, нека да не забравяме, че 2014 г. България беше практически пред фалит, с фалирала банка, която ограби над 3 милиарда и половина, с висящи негарантирани депозити на стотици хиляди български граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: По Проекта за решение, моля Ви.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Това е точно по Проекта за решение – правя мотивация защо и как ще гласуваме по този Законопроект, господин Главчев. Това е част от моята мотивация – следете мисълта ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Трудно ми е.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Това са нещата, които не трябва да бъдат забравени. Има обаче нещо много важно. Първото важно нещо е, че през тези две години, уважаеми колеги, управлението проведе една изключително слаба социална политика. Тази социална политика се води от един вицепремиер и министър, който постигна едва 3%, но резултатът от тази слаба социална политика беше ясен и виден. На първо място, невъзможност на българските граждани въобще да стигнат до етапа на пенсиониране. Четиридесет години осигурителен стаж е невъзможно в нашите условия да бъде постигнат. Това нещо обаче беше подкрепено от „БСП лява България” и то не трябва да бъде забравено.
Освен това, когато предложихме увеличаване на минималната пенсия от 300 лв. в бюджет 2016 г., забележете, тези, които първи скочиха против, бяха „БСП лява България”. Ето това е добре да се знае. Същите тези така наречени „социалисти“, бяха по-десни и от крайно десните, които аз поздравявам, подкрепиха единодушно това предложение. Стенограмите са ясни и добре видни. Ние тези неща трябва да ги кажем, защото, пак повтарям, въпреки постигнатите успехи, българският народ продължава да живее бедно с изключително ниски доходи, само че за това имат принос както от ляво, така и от дясно, така и от центъра. Ето затова българският народ на тези избори каза: „Не, ние не подкрепяме!“ Да, той не е подкрепил в никакъв случай БСП, защото те не участват в изборите – те не участват. Те днес нямат право да говорят, тъй като нямат свой кандидат. Кандидат има някакъв инициативен комитет. Защо ще подкрепя днес този Проект за решение? Защото за пореден път не считам, че тази трибуна трябва да бъде обект, за поредните предизборни изявления и тази трибуна не трябва да става повод за приемане на поредните лобистки закони като един от тези лобистки закони, уважаеми господин Цветанов, беше вкаран през Закона за насърчаване на заетостта и Ваши колеги, заедно с БСП подкрепиха източването на стотици милиони български пари, от българския данъкоплатец, които ще бъдат изхарчени през следващата година. Българският народ разбира това, вижда го и дава своята оценка, а тя не е приятна за тези, които уж се делят на леви и на десни, а когато трябва да бъде приет поредният лобистки закон, го приемат. Така беше със Закона за обществените поръчки, така беше със Закона за концесиите, който стои в момента някъде в прашните рафтове, така е и с този Закон за авторските права, който сега един чиновник се опитва да пробута, а генезисът на този Закон също идва от ляво – от БСП, и там се цели източване на над 300 млн. лв. от българския данъкоплатец. Всичко това трябва да се знае от българския народ.
Бъдете смирени, не надигайте глави, не се хвалете, защото стои един много важен въпрос, ако утре правителството подаде оставка, големият въпрос е: с кой ще управляват БСП? (Шум и реплики от ГЕРБ: „С ДПС“.)
Дали няма да върнат това ДПС, което ние две години изстъргваме непрекъснато от властта? Дали не иска лявата олигархия да върне и олигархията от ДПС на власт? Дали това не е тяхната цел? Ето това е истината! (Ръкопляскания, шум и реплики от ГЕРБ: „Браво“.)
Тази истини трябва да се казват.
Тъй като за нас медиите са запечатани, ние имаме наложена цензура, ние нямаме средства да плащаме на медии, за да казваме тази истина на българския народ, днес аз съм принуден да я кажа тук, от тази най-висока трибуна на Народното събрание, и да припомня за пореден път, че България е Република с парламентарно управление.
Това са целите на лявата милионерска олигархия, която се стреми да възстанови онази олигархия от ДПС, която ние две години изстъргваме и никога ДПС не е било повече навряно в ъгъла както през тези две години.
Надявам се, че след няколко месеца, когато направите този опит да възстановите модела „Кой?“, да върнете ДПС, за съжаление, ние пак ще трябва да заобикаляме центъра на София, защото българският народ не е токова глупав и да не Ви види какво считате да направите, и какво ще направите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля да се върнете на темата.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Това е истината.
Благодаря, господин Председател.
Лично аз ще подкрепя този Законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Байрактаров.
Има ли реплики? Няма.
Думата има народния представител Янаки Стоилов. (Шум и реплики.)
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Аз ще изчакам, господин Председател, за да може да настъпи необходимата тишина или пък народните представители, които са встрани, да седнат или да напуснат залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, моля да заемете местата си.
Квесторите, моля, настанете народните представители по местата им.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Може ли, господин Председател, да помолите народните представители да седнат на местата си или да напуснат залата, ако не се интересуват от тази дискусия? (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля народните представители да заемат местата си в залата и да осигурят нормална атмосфера за работа!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Аз ще обоснова становище на Парламентарната група на „БСП лява България“ защо няма да подкрепим Проекта за решение, а за работата на Народното събрание през тази седмица.
Защо парламентът трябва да работи? Ще започна с контрааргумента, че почти винаги през последните години в такива случаи Народното събрание не е заседавало. Да, това е така. (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Извинявайте, господин Стоилов. (Силен шум.)
Уважаеми колеги, моля Ви, ако имате разговори, излезте извън залата, за да може да се работи нормално.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Аз разбирам, че мнозинството от народните представители смятат този въпрос за предрешен и маловажен, но нека все пак да имаме възможност да представим своите аргументи.
Искам да подчертая, че днес традициите не са това, което бяха. Те не са такива – не защото ние искаме или не искаме, а защото, ако не сте забелязали, настъпват резки и дълбоки промени в нагласите на голяма част от българските граждани по отношение на политиката. И те не се свеждат просто до подкрепата на едни или на други кандидати, а отразяват трайни нагласи, които най-вероятно ще се развиват в следващите месеци и близките години.
Аз няма да се отклонявам от темата, доколкото това не се налага да обоснова с какво ние трябва да се занимаваме и не искам да влизам в полемика за хора, които може би не са забелязали, говорейки ни някакви неща, че те не произлизат само от България. Приказките, че олигархията управлява на едно или на друго място, са крайно ограничени. Не забелязвате ли, че под формата на демокрация в редица, включително развити страни, се развиват олигархични модели? Това не е български патент. Това вече води до все по-голямо недоверие в самите институции и дори в изборите като инструмент да се преодолеят натрупаните през десетилетията противоречия.
Аз няма да говоря за това, че Вие предизборно се опитвате да подмените дневния ред с такива точки за продължаване на дискусиите върху Закона за обявяване на комунистическия режим за престъпен, неслучайно около 20 години след неговото приемане. Защото неговите инициатори, ако искаха това да бъде закон, щяха да включат част от последиците, които предлагате днес, но тогава под ударите на този Закон щяха да попаднат и част от неговите инициатори, включително и днешни застъпници. И е много по-удобно, когато по същество е действала една политическа декларация дълги години, Вие сега да я трансформирате в някакъв полузакон, който далеч вече няма актуално, а историческо значение.
Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Според мен Вие самият трябва да предложите промени в дневния ред, на което имате право, и една от точките да бъде дискусия по въпросите, които бяха предмет на проведения през изминалата неделя референдум. Според мен Народното събрание още тази седмица трябва да приеме декларация или решение, с която по принцип да заяви своите намерения как смята да се занимае с това, което му повелява законът.
Аз няма да се впускам в дискусията по същество. Това наистина е отделна и важна тема, но при всички случаи този резултат, независимо дали референдумът е валиден или пък близко до тези граници, да даде насоки за това как парламентът ще се отнесе към преобладаващото мнение, изразено от българските граждани. Защото не е достатъчно днес попътно да се каже кой ще подкрепи или няма да подкрепи тези предложения, а да се покаже, че тези резултати предпоставят дълбоки промени с трудно предвидими последици. Така, както във Великобритания парламентът и правителството нямаше как да не се съобразят с народния вот, макар и особено оспорван, така и българският парламент трябва да покаже какви действия ще предприеме. И вероятно това няма как да стане без да започне обсъждането на нов Изборен кодекс. Как точно той ще изрази волята на българските граждани, е вече въпрос на дискусия, но аз смятам, че липсата на бърза реакция от страна на Народното събрание ще засили натиска върху институциите, ще ерозира доверието към тези институции и може да задълбочи политическата криза, независимо от предстоящата развръзка на президентските избори идущата неделя.
Друга тема, която е важно да се обсъди на този етап само в Комисията по външна политика, са резултатите от изборите в Съединените американски щати и тяхното отражение върху сигурността и развитието на световната политика. Смятам, че без да се приема някакво решение, е добре да се събере информация, да се чуят различни становища и това също да помогне при формирането на българската външна политика през следващите месеци. Това са само част, но най-важните теми, с които нашето Народно събрание трябва да се занимава през тези дни. Защото днес, така или иначе, преминаха престрелките за различните тълкувания от изборите за президент на първия тур, те ще продължат кампанията, така или иначе, предимно медийно, нищо не пречи на народните представители да се занимаят с най-важните въпроси и по това ние да покажем, че отговаряме на очакванията на огромната част от българските граждани, че те искат, след като има постоянно действащ парламент, този парламент да работи и да се занимава с това, което за тях има най-голямо значение.
Затова именно, господин Председател, госпожи и господа народни представители, ние ще отхвърлим предложението за неприсъствени дни в Народното събрание – затова да не се провеждат пленарни заседания, и призоваваме и други народни представители да подкрепят това наше становище. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.
Реплики? Няма реплики.
Други изказвания? Също няма.
Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.
Да Ви запозная още един път с Проекта за решение, който ни е предложен от колегите Борислав Великов и Борис Ячев.
„РЕШЕНИЕ
във връзка с работата на Народното събрание
през ноември 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Народното събрание не провежда пленарни заседания за времето от 9 до 11 ноември 2016 г. включително.
2. За времето от 9 до 11 ноември 2016 г. включително, народните представители не ползват служебен транспорт от Народното събрание, с изключение на дните, в които са участвали в заседания на парламентарните комисии.“
Преминаваме към гласуване.
Гласували 154 народни представители: за 107, против 44, въздържали се 3.
Проектът за решение е приет.
Преди да закрия днешното заседание съгласно току-що приетото решение, позволете да Ви съобщя, че днес на Председателски съвет единодушно бе постигнато съгласие във вторник от 13 ч. да има заседание с днешния дневен ред. Това ще бъде направено с разпореждане от страна на председателя, тъй като е по-лесно технически.
Заповядайте за процедура, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, на база на това предложение, което анонсирахте преди малко, смятам, че трябва все пак да преосмислим дали в 13 ч., а защо не да го направим от 14 ч., защото предполагам, че всички комисии, които ще бъдат отложени в днешния, в утрешния ден, ще могат да си насрочат съответните извънредни заседания на комисиите от 10, 11, 12, за да може до 14 ч. да са приключили.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Тринадесет часа е добре!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли някой против да е в 14 ч., за да е по-удобно за провеждане на комисии? Обратно становище има ли? Няма.
Ще се съобразя с предложението в разпореждането, което ще бъде пуснато от страна на председателя. Благодаря.
Следващото редовно заседание е на 16-и от 9,00 ч., а за извънредното ще получите допълнително съобщение.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 9,52 ч.)

Заместник-председател:
Димитър Главчев

Секретари:
Александър Ненков
Чавдар Пейчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ