Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 16 ноември 2017 г.
9,01 ч.
16/11/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 16 ноември 2017 г.
9,01 ч.

Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателят Цвета Караянчева

Секретари: Александър Ненков и Симеон Найденов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги!
Режим на регистрация. Няма кворум.
След 15 минути – повторен опит.

9,15 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, моля заемете местата си.
Режим на регистрация.
Няма кворум, в 9,30 ч. – трети опит.

Открито в 9,33 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Режим на регистрация, последен опит.
Има кворум. (Звъни. Силен шум, възгласи и ръкопляскания.)
Благодаря Ви, колеги! Осигурихте ми възможност да Ви направя съобщение.
Уважаеми народни представители, във връзка с наложената на народния представител Антон Кутев дисциплинарна мярка отстраняване от две заседания на основание чл. 162, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по време на пленарното заседание на 15 ноември 2017 г. Ви информирам за следното:
След преглеждане на експресната стенограма от заседанието променям дисциплинарната мярка, наложена на народния представител Антон Кутев, от „отстраняване от две заседания“ на „отстраняване от едно заседание“. Основанието за това е, че от фактическа страна в този случай е осъществен съставът на чл. 161, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Квесторите могат да поканят господин Кутев на днешното заседание.

Продължаваме със Законопроекта, който започнахме вчера, а той е:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА КОНЦЕСИИТЕ – второ гласуване.
„Раздел ІI – Изпълнение на концесионния договор“. Това е чл. 125.
Кой ще докладва?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители!
„Раздел ІI – Изпълнение на концесионния договор“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 125.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 126.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 127.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 128.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Процедура – заповядайте!
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, искам процедура по поименна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Искането Ви е допустимо преди гласуването.
Поименна проверка:
Явор Руменов Божанков - отсъства
Явор Божилов Нотев - отсъства
Юлиян Михайлов Папашимов - тук
Юлиан Кръстев Ангелов - тук
Чавдар Йорданов Велинов - отсъства
Цветан Генчев Цветанов - тук
Цветан Борисов Топчиев - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Христо Танчев Проданов - отсъства
Христо Грудев Грудев - тук
Христо Георгиев Гаджев - отсъства
Христиан Радев Митев - тук
Хасан Ахмед Адемов - отсъства
Хамид Бари Хамид - отсъства
Халил Реджепов Летифов - отсъства
Хайри Реджебов Садъков - отсъства
Филип Стефанов Попов - отсъства
Тома Николов Томов - отсъства
Тома Любомиров Биков - тук
Тодор Байчев Байчев - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - тук
Теодора Атанасова Халачева - отсъства
Таско Михайлов Ерменков - отсъства
Таня Тодорова Петрова - тук
Танер Мехмед Али - отсъства
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефан Иванов Бурджев - отсъства
Стефан Апостолов Апостолов - тук
Станислава Красимирова Стоянова - тук
Станислав Тодоров Станилов - тук
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Иванов Владимиров - отсъства
Спас Янев Панчев - отсъства
Спас Георгиев Гърневски - тук
Снежана Георгиева Дукова - отсъства
Славчо Стоев Атанасов - тук
Славчо Георгиев Велков - отсъства
Слави Дичев Нецов - тук
Симеон Христов Симеонов - отсъства
Симеон Георгиев Найденов - тук
Сергей Манушов Кичиков - отсъства
Севим Исмаил Али - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства
Руслан Здравков Тошев - тук
Румен Петров Генов - тук
Румен Николов Георгиев - отсъства
Румен Василев Гечев - отсъства
Росен Живков Иванов - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Ралица Трилкова Добрева - тук
Радостин Радославов Танев - отсъства
Радослав Любчов Стойчев - отсъства
Полина Цветославова Цанкова-Христова - тук
Пламен Трифонов Христов - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Петър Христов Петров - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Бойков Витанов - отсъства
Пенчо Пламенов Милков - отсъства
Павел Димитров Шопов - тук
Павел Алексеев Христов - тук
Нона Кръстева Йотова - отсъства
Николай Цветанов Сираков - тук
Николай Кръстев Бошкилов - отсъства
Николай Иванов Цонков - отсъства
Николай Димитров Пенев - отсъства
Николай Георгиев Иванов - отсъства
Николай Веселинов Александров - тук
Николай Асенов Тишев - отсъства
Никола Илиев Динков - отсъства
Нигяр Сахлим Джафер - отсъства
Нели Рускова Петрова - тук
Надя Спасова Клисурска-Жекова - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Младен Николов Шишков - тук
Михаил Ивайлов Христов - отсъства
Милко Недялков Недялков - отсъства
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милен Василев Михов - тук
Миглена Дойкова Александрова - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Мартин Владимиров Тинчев - тук
Мария Йорданова Илиева - тук
Маргарита Николаева Николова - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Маноил Минчев Манев - тук
Любомир Бойков Бонев - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Лало Георгиев Кирилов - отсъства
Кръстина Николова Таскова - тук
Крум Костадинов Зарков - отсъства
Кристина Максимова Сидорова - отсъства
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Красимир Христов Янков - отсъства
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красен Георгиев Кръстев - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Константин Веселинов Попов - тук
Кольо Йорданов Милев - отсъства
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Калин Николов Поповски - тук
Калин Димитров Василев - тук
Йорданка Иванова Фикирлийска - тук
Йордан Стоянов Младенов - отсъства
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Апостолов Апостолов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - отсъства
Искрен Василев Веселинов - тук
Ирена Тодорова Анастасова - отсъства
Ирена Методиева Димова - тук
Имрен Исметова Мехмедова - отсъства
Илиян Ангелов Тимчев - отсъства
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Иво Ангелов Христов - отсъства
Ивелина Веселинова Василева - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Киров Генов - отсъства
Иван Ивайлов Ченчев - отсъства
Иван Димов Иванов - отсъства
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Ивайло Любенов Константинов - тук
Запрян Василев Янков - тук
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Ерол Осман Мехмед - отсъства
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Емил Маринов Христов - тук
Емил Димитров Симеонов - тук
Елхан Мехмедов Кълков - отсъства
Елена Николова Йончева - отсъства
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Евгения Бисерова Алексиева - отсъства
Евгени Генчев Будинов - тук
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Дора Стоянова Христова - тук
Дора Илиева Янкова - отсъства
Донка Димова Симеонова - отсъства
Димитър Стоянов Стоянов - отсъства
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Николов Гамишев - тук
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Иванов Данчев - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Величков Георгиев - отсъства
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Дилян Станимиров Димитров - тук
Диана Димова Саватева - тук
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - отсъства
Десислава Жекова Танева - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислав Славов Чуколов - тук
Денчо Стоянов Бояджиев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Делян Александров Добрев - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниел Петков Йорданов - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - тук
Гергана Желязкова Стефанова - тук
Георги Янчев Гьоков - отсъства
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Тенев Станков - тук
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Колев Колев - тук
Георги Йорданов Йорданов - отсъства
Георги Запрев Динев - тук
Георги Евдокиев Марков - тук
Георги Димитров Андреев - отсъства
Георги Георгиев Стоилов - отсъства
Георги Георгиев Михайлов - отсъства
Галя Стоянова Василева - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Владислав Тошков Николов - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владимир Славчев Вълев - тук
Виолета Русева Желева - отсъства
Веска Маринова Ненчева - отсъства
Веселин Найденов Марешки - отсъства
Весела Николаева Лечева - отсъства
Венка Костадинова Стоянова - тук
Велислава Иванова Кръстева - отсъства
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Васил Цветков Цветков - тук
Васил Миланов Антонов - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валентина Александрова Найденова - отсъства
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Георгиев Ламбев - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Бюрхан Илиязов Абазов - отсъства
Боряна Любенова Георгиева - тук
Борислав Иванов Борисов - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Вангелов Борисов - тук
Богдан Емилов Боцев - отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Атанас Славчев Стоянов - тук
Атанас Петров Костадинов - отсъства
Атанас Иванов Ташков - тук
Ася Атанасова Пеева - тук
Антон Константинов Кутев - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Анелия Димитрова Клисарова - отсъства
Андриан Иванов Райков - тук
Андон Димов Дончев - тук
Ангел Илиев Исаев - тук
Алтимир Емилов Адамов - тук
Александър Тихомиров Симов - отсъства
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Петров Александров - тук
Александър Николаев Сабанов - тук
Александър Маиров Сиди - отсъства
Александър Койчев Иванов - тук
Александър Иванов Мацурев - тук
Александър Димитров Паунов - отсъства
Албена Владимирова Найденова - тук
Адлен Шукри Шевкед - отсъства.

Явор Нотев е допълнително записан.
Имаме кворум. Продължаваме заседанието.
Гласуваме наименованието на Раздел II, членове 125, 126, 127 и 128 по доклада на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Наименованието на Раздел II и членове от 125 до 128 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По чл. 129 – текст на вносител, предложение от народния представител Пенчо Милков по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 129:
„Чл. 129. (1) При изпълнение на концесионния договор концесионерът води аналитично счетоводно отчитане за предоставяните услуги и за другите стопански дейности, включени в предмета на договора.
(2) Годишният финансов отчет на концесионера подлежи на задължителен финансов одит от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Моля да гласуваме чл. 129 в редакцията на Комисията.
Тук е мястото да кажа, че няма да участвам в това гласуване. Няма да участвам в това гласуване поради конфликт на интереси.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Член 129 по доклада на Комисията е приет.
От името на парламентарната група на Политическа партия „Воля“ – за декларация.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Бих искала да повдигна един въпрос, който сигурно ще Ви се стори маловажен, а на някои – дори и смешен. Сумите, за които ще говоря, са нищо на фона на милионите и милиардите, които се раздават всеки ден.
В началото на месец октомври в Молдова се състоя поредната световна среща на българските медии в чужбина, организирана от БТА.
Няма да се спирам на значението на такъв тип срещи за нашите общности по света и за медиите, които отразяват техните проблеми, а и внимателно следят ставащото в България.
Моето изказване е за друго – седем народни представители бяха заявили желание да участват в тази среща. Във връзка с пътуването до Молдова парламентът е похарчил сумата от 10 165 лв. Толкова са стрували самолетните билети и хотелските стаи за всички. В крайна сметка се оказа, че на този форум като гост от Народното събрание присъствах само аз. Причината не е ясна… От разходите са възстановени само 1837 лв. Остават още близо 7 хиляди.
Колеги, знам че за някои тази сума е смешно малка, но това са пари на българския данъкоплатец и ние нямаме никакво право да пропиляваме дори и стотинка, най-малкото защото така показваме отношението си към хората и техните средства. Още повече, че това е годишната заплата на един български гражданин.
Господин Председател, предлагам напразно изразходваната сума да бъде възстановена от колегите, които заявиха участие и впоследствие се отказаха. Така ще дадем ясен знак, че като народни избраници ни е грижа за всеки лев, който парламентът харчи и че можем да носим отговорност за разходите, които тази институция прави заради нас.
Аз силно вярвам в максимата, че както се отнасяш към стотинката, така се отнасяш и към милиона. Нека покажем, че сме разумни и отговорни хора и не харчим безотговорно парите на данъкоплатците.
Колеги, ще завърша с един перифразиран цитат от романа „Железният светилник“ на Димитър Талев: „Хората Ви познават. Вие сте народни люде. Народна пара няма да изядете, я!“. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Георгиева.
Аз мисля, че и случващото се днес дава обяснение защо са постъпили колегите тогава по такъв начин.
Да продължаваме, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По чл. 130 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 130:
„Чл. 130. (1) За срока на изпълнение на концесионния договор не се допуска настъпването на основание за изключване както за концесионера и за членовете на неговия управителен или надзорен орган, така и за всяко лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи. Условието се прилага и за подизпълнителите, както и за третите лица – когато има такива.
(2) Концесионерът уведомява концедента за настъпването на основание за изключване. Уведомлението се извършва в 30-дневен срок от настъпване на основанието за изключване или от получаване на информация за настъпването от концедента или от друго лице.
(3) В уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва мерките, които ще предприеме за отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни прояви, както и срока за предприемане на мерките. Мерките може да са кадрови и организационни като: прекъсване на всякакви връзки с лица или организации, замесени в неправомерните прояви; мерки за кадрова реорганизация; внедряване на системи за отчетност и контрол; създаване на структура за вътрешен одит, която да следи за съответствието, както и приемане на вътрешни правила за търсене на отговорност и обезщетяване.
(4) Когато основание за изключване е настъпило за подизпълнител, концесионерът е длъжен да прекрати договора за подизпълнение. В този случай в уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва срока, в който ще прекрати договора за подизпълнение и начина, по който ще продължи изпълнението на дейностите по прекратения договор – от концесионера или чрез възлагане на нов подизпълнител.
(5) Когато основание за изключване е настъпило за трето лице, концесионерът няма право да използва ресурсите му. В този случай в уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва ново лице и представя доказателства, че ще има на разположение неговите ресурси за оставащия срок на концесията, като чл. 63, ал. 4 се прилага съответно. Концесионерът може да не посочи ново трето лице, ако с уведомлението по ал. 2 представи доказателства, че отговаря на изискванията за професионални или технически способности и/или за финансово и икономическо състояние“.
По членове 131 и 132 Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване членове от 130 до 132 включително, по доклада на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Членове 130, 131 и 132 по Доклада са приети единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР КИРИЛОВ: „Раздел ІІІ – Договор за подизпълнение“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 133:
„Чл. 133. (1) С договора за подизпълнение концесионерът възлага на посочено в заявлението или на избрано след сключване на концесионния договор лице изпълнението на конкретно определени дейности от предмета на концесията.
(2) Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, за което не е налице основание за изключване и което отговаря на приложимите условия за участие, когато такива са посочени в обявлението за откриване на процедурата.
(3) Концесионерът може да сключва договори за подизпълнение за дела от концесията и за видовете дейности от нейния предмет, които е посочил в заявлението.
(4) Концесионерът отговаря солидарно с подизпълнителя за изпълнението на дейностите, възложени с договора за подизпълнение“.
По членове 134 и 135 Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ΙΙΙ и текста на членове 133, 134 и 135, подкрепени от Комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Наименованието на раздела и членове от 133 до 135 включително по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Раздел ІV – Изменение на концесионния договор“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 136.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 137.
По чл. 138 има предложение от народния представител Станислав Иванов и група народни представители:
„В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „договорът може да се измени“ се добавя „включително относно срока на концесията,“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) При определянето на удължаване на срока на концесията над предвидения максимален срок се прилагат правилата на чл. 34.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 138:
„Чл. 138. (1) Когато след сключване на концесионния договор възникне обстоятелство, което концедентът не е могъл да предвиди при възлагане на концесията и което налага изменение на концесионния договор, договорът може да се измени, ако това не води до промяна на цялостния характер на концесията, до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50 на сто и до удължаване на срока на концесията с повече от една трета от определения с договора конкретен срок.
(2) Увеличението до 50 на сто по ал. 1 се изчислява спрямо първоначалната стойност на концесията без натрупване на стойностите на предходни промени, независимо от тяхното основание.
(3) Изменение на концесионния договор, което не отговаря на условията по ал. 1, е недействително.
(4) При концесия за услуги, свързани с дейностите по Приложение № 2, концесионният договор може да се измени, независимо от стойността на промяната, ако изменението не води до изменение на цялостния характер на концесията.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от народния представител Станислав Иванов по чл. 138.
Гласували 88 народни представители: за 13, против 13, въздържали се 62.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ΙV и членове от 136 до 138 включително, подкрепени от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Наименованието на Раздел ΙV и членове от 136 до 138 включително са приети по Доклада на Комисията.
Заповядайте за процедура, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, правя процедура, с която оттеглям всички направени от мен предложения, които не са приети от Комисията, тъй като систематично са отразени в други членове на настоящия Закон. Поради тази причина оттеглям всички направени от мен и неподкрепени предложения до края на Закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Продължете, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Благодаря и на господин Иванов.
По чл. 139 има предложение от народния представител Станислав Иванов и група народни представители, което не е подкрепено, и той го оттегли преди малко.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 139:
„Чл. 139. (1) Концесионният договор може да се измени и когато след сключване на договора възникне необходимост от изпълнение на допълнително строителство и/или допълнителна услуга от концесионера, които не са предвидени с клауза за преразглеждане и не могат да бъдат възложени на друг концесионер поради икономически или технически причини, произтичащи от изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост с възложеното с концесионния договор строителство и/или услуги, или поради значително затруднение или съществено дублиране на разходи за концедента, до което би довело възлагането на друг концесионер.
(2) Допълнително възложеното строителство и/или услуги не може да води до увеличаване с повече от 50 на сто на първоначалната стойност на концесията. Член 138, ал. 2 се прилага съответно.
(3) В случаите по ал. 1 изменението на концесионния договор може да включва и удължаване на срока на концесията, определен с договора, при спазване на условието по чл. 34, ал. 1, изречение второ.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 140.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 141.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 142.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 143.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване членове от 139 до 143 включително, подкрепени от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Членове от 139 до 143 включително са приети по Доклада на Комисията.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: „Раздел V – Прекратяване на концесионния договор“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 144.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел V и чл. 144 по вносител, подкрепени от Комисията.
Режим на гласуване.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Наименованието на Раздел V и член 144 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По чл. 145 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„В чл. 145, ал. 2, т. 1 след думата „строителство“ се поставя точка и запетая и текстът до края – отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 145.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 94 народни представители: за 6, против 59, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 145 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Член 145 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за чл. 146, 147, 148 и 149, наименованието на Раздел VΙ, член 150, по който е постъпило предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 150, като в ал. 1 думите „строителството или“ се заменят със „строежа или на“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 151 и чл. 152.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване членове 146, 147, 148 и 149, наименованието на Раздел VΙ и членове от 150, 151 и 152, подкрепени от Комисията.
Режим на гласуване.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Членове от 146 до 149 включително, наименованието на Раздел VΙ и членове от 150 до 152 включително са приети по доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По чл. 153 има предложение от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров:
„В чл. 153 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концесионерът отговаря, извън случаите по чл. 146, ал. 1, т. 2 и т. 3, концедентът дължи на концесионера обезщетение в размер на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, намалени със сумата, съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на възвръщаемост за концесионера за целия срок на договора, но не повече от пазарната стойност на извършените от концесионера инвестиции в обекта на концесията към датата на прекратяване на договора, когато обектът е собственост на държавата, съответно на общината.“
2. В ал. 5: думите „т. 1“ се заличават.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концесионерът отговаря, концедентът не дължи обезщетение на концесионера, когато обектът на концесията е собственост на концесионера или на трето лице. В този случай концесионерът дължи на концедента обезщетение, в размер на възстановените в резултат от експлоатацията на обекта на концесия разходи за инвестиции в обекта на концесията, получени до датата на прекратяване на концесионния договор.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 153.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 154, Глава V –наименование, за чл. 155, наименованието на Глава VI, наименованието на Раздел I, за чл. 156.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение в чл. 153 на народните представители Маргарита Николова и Николай Александров.
Гласували 88 народни представители: за 23, против 5, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване членове 153, 154, наименованието на Глава V, чл. 155, наименованието на Глава VI, наименованието на Раздел I и чл. 156, подкрепени от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
С това членове 153, 154, наименованието на Глава V, чл. 155, наименованието на Глава VI, наименованието на Раздел I и чл. 156 са приети по Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА:
По чл. 157 има предложение от Данаил Кирилов, което се подкрепя от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 157:
„Чл. 157. (1) Жалба се подава в 10-дневен срок от:
1. публикуването в Националния концесионен регистър на обявлението за откриване на процедурата, съответно на обявлението за поправка;
2. съобщаването или уведомяването за съответното решение с изключение на решението на комисията за отстраняване на участник в открита процедура, срокът за обжалване на което започва да тече от уведомяването за решението за определяне на концесионер, съответно за прекратяване на процедурата;
3. узнаването на действие или бездействие по чл. 156, ал. 3, а когато лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, но не по-късно от сключването на концесионния договор.
(2) Жалба може да се подаде от:
1. всяко заинтересовано лице – в случаите по ал. 1, т. 1;
2. всеки заинтересован кандидат и всеки заинтересован участник – в случаите по ал. 1, т. 2 и 3.“
Член 158 е подкрепен от Комисията.
Член 159 е подкрепен от Комисията.
Член 160 е подкрепен от Комисията.
Член 161 е подкрепен от Комисията.
Член 162 е подкрепен от Комисията.
Член 163 е подкрепен от Комисията.
Подкрепено от Комисията е наименованието на Раздел II, както и текстът на вносителя за чл. 164.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 165:
„Чл. 165. (1) Искане за спиране на процедурата за определяне на концесионер се прави едновременно с подаване на жалбата. Искането се мотивира, включително чрез прилагане на съответни доказателства. Искане, което не е направено едновременно с жалбата, не се разглежда.
(2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането по ал. 1 в закрито заседание с мотивирано определение в 7-дневен срок от образуване на производството по жалбата, като оставя процедурата спряна или оставя без уважение искането.
(3) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането по ал. 1 след преценка на възможните последици от спиране на процедурата за всички интереси, които могат да се увредят, включително за обществения интерес и за интересите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с живота и здравето на гражданите, с околната среда, защитените територии, зони и обекти и с обществения ред. Преценката се извършва въз основа на твърденията по жалбата, мотивите, изложени в искането по ал. 1, становището на концедента, ако такова е подадено, и доказателствата, приложени от страните.
(4) Комисията за защита на конкуренцията може да не уважи искането по ал. 1, когато отрицателните последици за всички интереси, които могат да бъдат увредени, надхвърлят ползата от спирането.
(5) Произнасянето по искането по ал. 1 не обвързва КЗК при решаване на спора по същество и не засяга останалите искания на жалбоподателя.
(6) Определението по ал. 2 подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 5-дневен срок от съобщаването му на страните. Съдът се произнася по частната жалба в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно.
(7) Обжалването на определението по ал. 2 не спира производството по жалбата.
(8) Когато с жалбата е поискано спиране на процедурата за определяне на концесионер, процедурата спира до влизане в сила на:
1. определението, с което се оставя без уважение искането за спиране;
2. разпореждането, с което е отказано образуване на производство по жалбата;
3. решението по жалбата – в останалите случаи.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване членове от 157 до 163, наименованието на Раздел II и членове 164 и 165, подкрепени от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Членове от 157 до 163, наименованието на Раздел II и членове 164 и 165 са приети по доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 166:
„Чл. 166. (1) Когато подадената жалба е срещу решение за определяне на концесионер или срещу решение за прекратяване на процедурата, което включва решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер или за провеждане на повторна процедура, със становището си по жалбата по чл. 160, ал. 3 концедентът може да поиска допускане на предварително изпълнение на обжалваното решение. Искането се мотивира, включително чрез прилагане на съответни доказателства. Искане, което е направено след изтичането на срока по чл. 160, ал. 3, не се разглежда.
(2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането по ал. 1 с мотивирано определение в закрито заседание в тридневен срок от получаване на искането, като допуска предварително изпълнение или оставя без уважение искането. Искане по ал. 1, което не съдържа мотиви, се оставя без разглеждане.
(3) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение по изключение, за да се осигурят животът и здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или когато от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, включително за обекта на концесията или за дейността, която трябва да се извършва от концесионера.
(4) Не се допуска предварително изпълнение, когато искането се обосновава с икономически интереси, които водят до непропорционални последици, включително с разходи, които са резултат от отлагане изпълнението на концесионния договор или от провеждане на нова, съответно повторна процедура за определяне на концесионер, промяна на концесионера по договора или изплащане на обезщетения и/или други санкции.
(5) Определението по ал. 2 подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 5-дневен срок от съобщаването му на страните.
(6) Съдът се произнася в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно.
(7) Частната жалба не спира производството по жалбата, но спира допуснатото предварително изпълнение.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 167.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел III.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 168, за чл. 169, за чл.170, за чл. 171, за чл. 172, за чл. 173.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IV, както и текста на вносителя за чл. 174 и 175.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 176:
„Чл. 176. (1) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по отговорността за разноските при условията и по реда на чл. 143 от Административнопроцесуалния кодекс.
(2) В срока за обжалване на съответния акт, КЗК, по искане на страните, може да допълни или да измени акта в частта му за разноските.
(3) Комисията за защита на конкуренцията съобщава на насрещната страна за искането по ал. 2 с указание за представяне на отговор в тридневен срок.
(4) Определението по искането по ал. 2 се постановява в закрито заседание и се връчва на страните. Определението може да се обжалва по реда на чл. 177, ал. 2, съответно чл. 178, ал. 1.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 177:
„Чл. 177. (1) Комисията за защита на конкуренцията с определение прекратява производството:
1. когато жалбата е недопустима;
2. когато жалбоподателят – физическо лице, е починал или юридическото лице е прекратено без правоприемник;
3. при оттегляне на жалбата.
(2) Определението по ал. 1 подлежи на обжалване съгласно чл. 167 пред тричленен състав на Върховния административен съд в 5-дневен срок от съобщаването му на страните. Обжалването спира изпълнението на определението по ал. 1. Съдът се произнася в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага редакция за чл. 178:
„Чл. 178. (1) Решението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
(2) Върховният административен съд се произнася в едномесечен срок от получаването на жалбата и решението му е окончателно.
(3) За неуредени въпроси относно производството по обжалване пред Върховния административен съд се прилагат условията и редът на Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VI.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: До тук, защото после има предложение, което не е подкрепено.
Колеги, изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване членове 166, 167, наименованието на Раздел III, членове от 168 до 173 включително, наименованието на Раздел IV, членове от 174 до 177 включително, наименованието на Раздел V, чл. 178 и наименованието на Раздел VI, подкрепени от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 5.
Членове 166, 167, наименованието на Раздел III, членове от 168 до 173, наименованието на Раздел IV, членове от 174 до 177, наименованието на Раздел V, чл. 178 и наименованието на Раздел VI са приети по Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По чл. 179 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:
„В чл. 179, ал. 2 се правят следните изменения:
1. т. 3 се изменя така:
„3. срокът е определен в нарушение на чл. 34, ал. 5“.
2. в т. 4 думите „максималния срок“ се заменят със „срока“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 179:
„Чл. 179. (1) Недействителен е концесионен договор, който е сключен:
1. без публикуване на обявление за концесия, а в приложимите случаи – на обявление за предварителна информация в „Официален вестник“ на Европейския съюз – при концесия с трансграничен интерес;
2. без публикуване на национално обявление в „Държавен вестник“ – при концесия без трансграничен интерес;
3. в противоречие с публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответно в „Държавен вестник“ обявление за откриване на процедурата;
4. без да е проведена процедура за определяне на концесионер;
5. когато въпреки наложено спиране на процедурата за определяне на концесионер са извършени действия по процедурата;
6. преди да започне да тече срокът за сключване на договора.
(2) Концесионният договор е недействителен и когато:
1. концесията не е включена в съответния план за действие;
2. процедурата за определяне на концесионер е открита без одобрение от съответния орган;
3. конкретният срок е по-дълъг от максималния срок, посочен в обявлението за откриване на процедурата;
4. съдържа клауза за преразглеждане, която включва възможност за удължаване на срока на концесията над прогнозния общ срок на всички допустими удължавания, посочен в обявлението за откриване на процедурата;
5. при провеждане на процедурата за определяне на концесионер е възникнало основание за нейното прекратяване по чл. 117, ал. 2, изречение второ;
6. съдържанието на договора не съответства на минималното съдържание, определено в чл. 122, ал. 2, или противоречи на друго изискване на този закон.
(3) Не може да се предявява иск за обявяване недействителността на концесионен договор, който е сключен въз основа на влязло в сила определение за допускане на предварително изпълнение.
(4) Иск за обявяване недействителността на концесионен договор може да предяви всяко заинтересовано лице.
(5) Искът по ал. 4 се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс в двумесечен срок от публикуването в Националния концесионен регистър на обявлението за възложена концесия.
(6) Когато обявление за възложена концесия не е публикувано, искът се предявява в двумесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от сключването на концесионния договор.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 92 народни представители: за 6, против 63, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 179, подкрепен от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 10.
Член 179 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Преди да премина към докладването на чл. 180, госпожо Председател, моля да ми позволите под формата на процедура да поздравя нашите гости от Разград, които са на балкона на Народното събрание. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре дошли и приятно прекарване в Народното събрание!
Продължете, госпожо Атанасова.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По чл. 180 има предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 180:
„Чл. 180. (1) Всеки икономически оператор, който има или е имал интерес от провеждане на нова процедура за определяне на концесионер, може да предяви иск за обявяване недействителност на допълнително споразумение за изменение на концесионен договор на основание чл. 137, ал. 6 или чл. 138, ал. 4 по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(2) Искът по ал. 1 се предявява в двумесечен срок от публикуване на обявлението за изменение на възложена концесия в Националния концесионен регистър. Когато не е публикувано обявление, искът се предявява в двумесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от сключване на допълнителното споразумение.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VII.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 181.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 182:
„Чл. 182. Всяко заинтересовано лице, което е претърпяло вреди от решение, действие или бездействие на публичен орган при провеждане на процедурата за определяне на концесионер, може да предяви иск по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VIII.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 183.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 184.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава седма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 185.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 186.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 187.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 188.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 189.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 190.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава осма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 191.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 192.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 193.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 194.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава девета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 195.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 196.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 197.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 198.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 199.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 200.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 201.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 202.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 203.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 204.
„Допълнителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване чл. 180, наименованието на Раздел VII, членове 181, 182, наименованието на Раздел VIII, членове 183, 184, наименованието на Глава седма, членове 185 до 190, наименованието на Глава осма, членове 191 до 194, наименованието на Глава девета, членове 195 до 204 и наименованието „Допълнителни разпоредби“, подкрепени от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 6.
С това и членове 180, наименованието на Раздел VII, 181, 182, наименованието на Раздел VIII, членове 183 и 184, наименованието на Глава седма, членове от 185 до 190 включително, наименованието на Глава осма, членове от 191 до 194, наименованието на Глава девета и членове от 195 до 204 плюс наименованието на „Допълнителни разпоредби“ по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Георги Свиленски:
„В Допълнителни разпоредби, § 1 т. 11 се изменя така:
„11. „Пощенски услуги“ са услуги, които включват събирането, сортирането, пренасянето и доставката на пощенските пратки.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Десислава Атанасова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, като в т. 1 думите „електронния подпис“ се заменят с „електронните удостоверителни услуги“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Свиленски.
Гласували 94 народни представители: за 3, против 63, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 1, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 5.
Параграф 1 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията § 2, наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, § 3 и § 4.
Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
Параграф 2, наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“, параграфи 3 и 4 са приети по Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 5 е постъпило предложение от народния представител Христиан Митев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
По § 5 е постъпило предложение от народния представител Пламен Христов и група народни представители:
„В § 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 на края на изречението се добавят думите „и срок, без право на удължаване.“
2. В ал. 2 изречение първо се изменя по следния начин: „Разпоредбите на този закон относно изпълнението, изменението и прекратяването на концесионни договори се прилагат за сключените до влизането в сила на закона концесионни договори, доколкото това не противоречи на уговореното с договора.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Станислав Иванов и група народни представители.
Предложението беше оттеглено в пленарната зала.
Предложение от народните представители Христиан Митев и Емил Димитров по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. (1) Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия.
(2) Разпоредбите на този закон относно изменението, включително и на срока, и прекратяването на концесионни договори се прилагат за договорите по ал. 1. При изменение на договор по ал. 1 се публикува обявление за изменение на възложена концесия в съответствие с чл. 141, ал. 3.
(3) Последиците от прекратяването на договорите по ал. 1 се уреждат по реда на приложимия закон към датата на сключване на договора.
(4) Разпоредбите на този закон се прилагат и за подизпълнителите по договорите по ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, изказвания?
Заповядайте, господин Христов.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В § 5 от „Преходните и заключителните разпоредби“ с предложението, което ние от „Воля“ сме направили, имаме за цел, когато един концесионен договор е сключен при условията на сега действащия Закон, тоест на стария Закон, да няма възможност да бъде удължаван само срокът му. Ако приемем, че ние в момента гласуваме един нов закон, който би следвало да се съобрази с европейската директива и, естествено, като по-добър такъв да замени стария, логично е да считаме, че едни концесионни договори, които са сключени при условията на стария договор и съответно техният срок е съобразен с тези условия, би следвало те да останат да действат при тези условия и със същия срок.
След като вчера приехме промените в чл. 34 на Законопроекта, който в момента гласуваме, и там се дава възможност за по-дълъг срок при специални закони, да заключим заедно с Вас, че е по-добре тогава, когато един концесионен договор е сключен на базата на новия Закон, той да може да… малко по-дълго стана изречението ми, затова ще парафразирам, за да стане по-ясно. (Реплики.)
Не знам дали ще започна отначало, но ще продължа оттам, докъдето съм стигнал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не влизайте в диалог със залата.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ: Идеята е, ако имаме договор при стария Закон, той да действа със срока по стария Закон. Ако ние счетем обаче, че става въпрос за стратегически обект и той трябва да бъде с удължен срок по новия Закон, нашето предложение е задължително да се проведе нова процедура, която да бъде съобразена изцяло с условията на новия Закон и със сроковете, предвидени в него.
Затова моето процедурно предложение е във връзка със становището на Комисията да подложим на гласуване една редакция в § 5 от предложението на Комисията, ал. 2 – да бъде заличено „включително и на срока“. Това да се заличи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре, редакционно е, ще го подложа на гласуване, господин Христов.
Реплики? Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колега Христов, уважаеми гости! Взимам реплика не за да противореча, а всъщност да изясня какво се е случило, след като изменихме срока и го фиксирахме в чл. 34 – на практика и по новия, и по стария режим имаме идентичност. Запазваме действието на договорите, сключени при стария режим, тоест срокът, при който са сключени по стария режим, си остава такъв, какъвто е. Те не могат и няма да получат възможност за нови удължавания при действието на новия Закон.
Това го казвам във връзка с предложението Ви по т. 1, което смятаме, че сме го изпълнили в редакциите на Комисията, както е в ал. 1 и в ал. 2.
По отношение на второто предложение – „Разпоредбите на този Закон относно изпълнението, изменението, прекратяването на концесионните договори се прилагат за сключените до влизане в сила“ – това също сме го отразили в ал. 1. Аз смятам, че макар да е записано, че Вашето предложение тук не е подкрепено, то на практика е отразено изцяло в логиката, която сме заложили за прилагането и действието на новия Закон. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Друга реплика? Няма.
Господин Христов, дуплика.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, аз съм съгласен отчасти с Вас и затова не предложих като процедура да подложим на разделно гласуване предложенията и цялото наше предложение. Но предвид това изключение, което вчера допуснахме за срок, който е по-дълъг от фиксирания, както казахте, в специален закон, там стана ясно за всички, че той може да бъде такъв, какъвто е в специалния закон, и той ще бъде гласуван, но той може да е 35, 50, може и да е 100 години. Тогава, в тази ситуация, вече имаме изключение от правилото, което казвате, и затова аз предложих процедура за заличаване „включително и на срока“. Там според нас ще се породи такъв случай, в който един срок, гласуван в специален закон, ще може да се приложи към концесионни договори, които са сключени при условията на стария Закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Христов.
Изказване – господин Кирилов. Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя изказване, за да продължа с уточненията, касаещи хипотезата – пак се връщаме в основния текст на чл. 34, ал. 1 във връзка с възможността, която е предвидена по принцип – някой друг закон да уреди друг срок. Ако възникне такава хипотеза, ако възникне такъв случай, ако в бъдеще се приеме друг такъв закон – вчера дадох за пример Закона за пътищата или Закона за ВиК услугите – това е действие в бъдещето. Това действие при всички положения ще бъде в обхвата на този Закон, а не на миналия. Параграф 5, който коментираме сега, касае онези договори, които са от миналото, те са заварени. Тях ги преуреждаме с този Закон. Няма как в миналото да е сключен такъв договор по бъдещия Закон за пътищата, примерно, който да бъде със срок, условно казвам 55 години, защото в миналото срокът е бил максимално 35 години. Затова в този случай § 5 не се прилага. Той урежда само действието на заварените.
Пак, за да успокоя всички колеги, ако възникне такъв проект, решѝ се той да се осъществява под формата на концесия, изчислѝ се от предварителните анализи, че тази концесия не може да бъде в срока на основния Закон, тогава ще се наложи с чисто нов законодателен акт – примерно Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата или съответния закон, тогава да се приеме специален срок. Но това е бъдещо условно събитие и то е обусловено изцяло от решението на някой от следващите парламенти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Реплики? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното предложение на господин Христов.
Гласували 93 народни представители: за 12, против 6, въздържали се 75.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване редакционната поправка, която направи господин Христов – в § 5, ал. 2 да отпадне „включително и на срока“.
Гласували 91 народни представители: за 11, против 12, въздържали се 68.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 5, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 81, против 7, въздържали се 2.
Предложението е прието, а с това и § 5 по доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7 и § 8.
По § 9 са постъпили предложения от Ивелина Василева и група народни представители, които са подкрепени от Комисията.
Предложение от Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението по буква „а“ и не го подкрепя по букви „б“, „в“, и „г“. А то е:
„В Преходни и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
б) в т. 5, в новото съдържание на чл. 47а, в ал. 1 думите „Концесия за строителство, концесия за услуга или концесия за ползване на“ се заменят с „Концесии за“;
в) т. 8 – отпада;
г) т. 9 – отпада.“
Постъпило е предложение от народния представител Хамид Хамид.
Комисията го подкрепя и е отразено на систематичното му място като нов § 10.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. В Закона за водите се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17а, ал. 1 думите „по реда на Закона за концесиите“ се заличават.
2. В чл. 20:
а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „С документацията за концесия за добив на минерална вода, както и за водностопански системи и водностопански съоръжения – публична общинска собственост, се определят:“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) С концесионния договор се определят конкретните задължения на концесионера за осигуряване на общото използване на водите и водните обекти и на съществуващите права на използване на водите във водохранилището.“;
в) в ал. 5 думата „предоставя“ се заменя с „възлага“.
3. В чл. 21 ал. 4 и 5 се отменят.
4. В чл. 47:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Концесия за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост и публична общинска собственост, се предоставя след извършване на подготвителни действия и провеждане на процедура. Редът за подготовката и провеждането на процедурата за предоставяне на концесията, както и за изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори за минерална вода се определят с наредба на Министерския съвет. За неуредените въпроси, свързани със стратегическото развитие и планиране на концесиите за добив на минерална вода, мониторинга, управлението и контрола, финансирането на дейността и Национален концесионен регистър, се прилага Законът за концесиите.“;
б) в ал. 2 т. 4 се отменя;
в) в ал. 4 думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“, числото „30“ се заменя с „50“ и думите „се учредява концесионното право, при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите“ се заменят с „е разположен обектът на концесията“;
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Обект на концесията по ал. 1 е минералната вода от находище на минерална вода, разкрита с конкретно водовземно съоръжение, заедно с водовземното съоръжение и вътрешния пояс на санитарно-охранителната му зона.“;
д) в ал. 6, т. 1 думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“;
е) създава се нова ал. 8:
„(8) От участие в процедурата по ал. 1 се отстранява участник:
1. за когото е налице определено със Закона за концесиите основание за изключване;
2. който не отговаря на определените с решението за откриване на процедурата изисквания към професионалните или технически възможности, или към финансовото и икономическото състояние на участниците.“;
ж) в ал. 9 думите „на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на държавна концесия, съответно в решението на общинския съвет – за общинска концесия“ се заменят със „за откриване на процедурата“;
з) алинея 10 се изменя така:
„(10) Годишното концесионно възнаграждение е дължимо на база реално ползваното количество минерална вода, но не по-малко от 80 на сто от предоставения ресурс.“;
и) създава се ал. 12:
„(12) Концесия за добив на минерална вода се предоставя за срок до 35 години.“
5. Член 47а се изменя така:
„Чл. 47а. (1) Концесия за строителство, концесия за услуги или концесия за ползване на водностопански системи и съоръжения, включително за хидротехнически, хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, се възлага при условията и по реда на Закона за концесиите.
(2) Водностопанските системи с комплексно предназначение, при управлението на които компетентните публични органи са различни, се възлагат като съвместни концесии.
(3) Проектът на решение за откриване на процедурата за определяне на концесионер и обосновката на концесията за водностопански системи и съоръжения се съгласуват с министъра на околната среда и водите по отношение на съответствието с влезлите в сила планове за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения.“
6. Членове 47б и 47в се отменят.
7. В глава шеста наименованието „Раздел I Особено право на водовземане и на ползване на водностопански системи и съоръжения“ се заличава.
8. Членове 93, 94, 95, 96 и 97 се отменят.
9. Член 99 се отменя.
10. Създава се нов чл. 102:
„Чл. 102. (1) Процедурата за предоставяне на концесия за добив на минерална вода се открива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите, съответно с решение на Oбщинския съвет по предложение на кмета на общината.
(2) С решението по ал. 1 се определят:
1. предметът и обектът на концесията;
2. максималният срок на концесията;
3. началната дата на концесията;
4. условията за осъществяване на концесията;
5. основните права и задължения по концесионния договор;
6. условията и/или забраните за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по поддържането му на подизпълнители;
7. видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор и/или други обезпечения;
8. условията за плащане и размерът на концесионното възнаграждение, включително:
а) размерът на еднократното концесионно възнаграждение, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор;
б) механизмът за ежегодно актуализиране на концесионното възнаграждение;
в) редът за плащане на концесионното възнаграждение;
г) максималният гратисен период, през който концесионерът се освобождава от задължение да заплаща годишно концесионното възнаграждение – когато такъв се предвижда;
9. условията и графикът за поетапно усвояване на предоставения ресурс;
10. изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
11. условията за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти;
12. задължението на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента на обекта на концесията;
13. задълженията на концесионера за изграждане и поддържане със свои средства на инфраструктура и съоръжения за обществено ползване на свободните ресурси минерална вода, невключени в концесионния договор;
14. обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на определеното с договора равновесие между ползи и рискове за концесионера и концедента, както и последиците от нарушаване на равновесието;
15. други изисквания, свързани с характера на концесията.
(3) Процедурата приключва с решение за определяне на концесионер, прието от Министерския съвет, съответно от Oбщинския съвет.
(4) Решенията по ал. 1 и 3 се обнародват в „Държавен вестник“ и подлежат на обжалване в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В едномесечен срок от влизането в сила на решението по ал. 3 министърът на околната среда и водите, съответно кметът на общината сключва концесионен договор с участника в процедурата, определен за концесионер.
(6) За неуредените въпроси по сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионния договор за добив на минерална вода се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
(7) Споровете относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионен договор за добив на минерална вода се решават по реда на Гражданския процесуален кодекс.“
11. В глава шеста раздел II, чл. 102а-102е се отменя.
12. В чл. 194, ал. 1, т. 4 думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“.
13. Член 195 се изменя така:
„Чл. 195. За добива на минерална вода концесионерът плаща на концедента концесионно възнаграждение.“
14. В чл. 198в, ал. 4:
а) в т. 1 думите „избира ВиК оператор“ се заменят с „изпраща представители в комисията, която провежда процедурата за определяне на концесионер“;
б) в т. 6 думите „концесионното плащане, ако такова е определено, или от“ се заличават.
15. В чл. 198г, т. 1 думите „или избира ВиК оператор по реда на Закона за концесиите“ се заличават.
16. В чл. 198д, ал. 4 думите „от концесионното плащане или“ се заличават.
17. В чл. 198п, ал. 2 думите „по чл. 46, ал. 1 от Закона за концесиите“ се заменят със „за провеждане на процедурата за определяне на концесионер“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания, колеги?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! В този параграф, както сами имахте възможност да се уверите, са предложени ключови промени в Закона за водите. Тези промени в Закона за водите са обвързани с текста в Закона, съгласно който концесиите по отношение на добив на минерална вода остава по стария ред. Но в дебата в Правна комисия на второ четене, за съжаление много късно – на 1 ноември 2017 г., беше получено писмо от министъра на регионалното развитие и благоустройството. То се отнася за случаите, в които се концесионира ВиК оператор, по отношение на когото е образувана ВиК асоциация. Колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а и самият Министър смятат, че по този повод се налага изричен регламент, който да отчете тази специфика.
По тази причина на обсъждането в Правна комисия направих предложението, така както министърът го беше предложил в неговото писмо. То беше гласувано. Гласуването беше 10 гласа „за“ и 10 гласа общо „против“ и „въздържали се“. Тоест не беше подкрепено неговото предложение.
Така си позволявам от трибуната да повторя предложението, така както е в писмото на министъра, като уточнявам, че всъщност то касае точка 14 от текста, така както беше гласуван от Комисията и отразен в Доклада.
Предложението е в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, които касаят изменение и допълнение в Закона за водите, да се извършат следните промени:
„1. В чл. 198в, ал. 4, т. 1 думите „избира ВиК оператор по реда на Закона за концесиите“ се заменят с „взема решение като представител на концедентите за провеждане на процедура за избор на ВиК оператор по реда на Закона за концесиите“.
2. В чл. 198в, ал. 5 да се създаде нова т. 7.
„7. При процедура за възлагане на концесия за избор на ВиК оператор:
а) организира процедурата;
б) назначава комисията по чл. 80 от Закона за концесиите;
в) сключва концесионен договор с участника, определен за концесионер;
г) представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора;
д) организира контрола по изпълнението на концесионния договор.“
3. Досегашната точка 7 става точка 8.“
„Мотиви. Съгласно разпоредбите на Закона за водите, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциациите по ВиК, в които участват държавата и една или повече общини. Когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини, ролята на асоциациите е да осъществят правна и техническа връзка между собствениците на водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения и лицето, което експлоатира тази собственост. Това е наложително предвид факта, че обектът на управление е именно ВиК инфраструктурата и е със сложна собственост. Тя покрива така наречените „обособени територии“, които обичайно съвпадат с границите на повече от една община. При това положение е необходимо да бъде въведен модел за управление, при който множество лица, упражняващи правото на собственост са в състояние да дефинират обща воля и решение по отношение на цялата съвкупност от активи, включително да комуникират с ВиК оператора на обособената територия като едно лице.“
Няма да мога да прочета останалите мотиви, тъй като времето изтече. Но, колеги, представям това предложение, което беше направено с това писмо на министъра на регионалното развитие и благоустройството на Вашата преценка с оглед, ако подкрепите предложението така, вероятно ще създадем регламент за концесиониране на ВиК асоциациите.
А ако решим, че е преждевременно и непълно това предложение, тогава ще подкрепим текста, така както е предложен, но с ясното съзнание, че трябва да довършим в някой следващ момент тази работа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Реплика или изказване имате, господин Димитров?
Заповядайте, господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Искам да направя изказване по повод казаното от господин Председателя. Този Законопроект беше отдавна чакан, тъй като старият беше кръпка върху кръпка. Той беше внесен в Министерския съвет. Министър-председателят го е подписал и беше внесен за разглеждане в Комисията, където много дълго време – почти два парламента – продължи разглеждането му. В момента министър се е сетил, че нещо е трябвало още да се допише, да доредактира уважаемия господин премиер, мисля, че малко е късно. Цялата кореспонденция, която министрите или неправителствени организации водят с Правната комисия, няма никакво отношение в разглеждания днес Законопроект! Ами то може да има още едно ново писмо, което вчера да го е пуснал, а ние днес да не сме го отворили и да чакаме докато всички министри решат след премиера да се изкажат и те, да ги изслушаме и тях. Много се извинявам!
Ако уважаемият господин министър има предложение, да направи ред, по който да го внесе в Министерския съвет, да го защити, както по този Законопроект той вече е правил много предложения, да направят един Закон за изменение и допълнение и да го внесат. Никой не би възразил. Но сега тук, в момента, кажете ми – това редакция ли е, допълнение ли е, промяна на точка, запетайка или цифра? Обаче виждате ли, понеже министърът много настоявал... Ами да го направи в Министерския съвет! Ще бъдем благодарни. Да дойде в Комисията да го обясни. Процедурата не беше такава. Дойдоха две женички, които не знаеше кой ги беше изпратил и размахват някакви документи. Това било писмо. Не е редно така да се пишат закони и то в последния момент.
А иначе предложението може би е много добро, много състоятелно, много навременно, но аз помня думите на вицепремиера Томислав Дончев, когато дойде в нашата Комисия в предишния парламент и каза: „Господа, този закон трябва да бъде европейски, съобразен с всички норми. Старият вече не може да действа. Той е кръпка върху кръпка. Ние сме приготвили един нов, съобразен с всичко“. И новият, съобразен с всичко, се оказва в момента, че с писма го дописваме.
Мисля, че не е редно да прескачаме и да дописваме уважаемия господин премиер тук, в зала, с процедура, която не съществува в Правилника. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Димитров.
Реплика ли, господин Кирилов? Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Под формата на реплика всъщност заявявам, че оттеглям предложението, така както го прочетох. (Ръкопляскания от ОП.)
Припомням обаче, че то беше дискутирано и беше гласувано в Комисията по правни въпроси. Очевидно е, че министърът на регионалното развитие ще следва да задейства отделна законодателна процедура по това. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ОП): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Искам да изкажа благодарност на председателя – той е мъдър, както винаги. (Весело оживление в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
Колеги, други изказвания имаме ли? Не виждам.
Подлагам на гласуване параграфи 6, 7 и 8, които са подкрепени от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 6, 7 и 8 по Доклада на Комисията са приети.
Сега ще гласуваме § 9.
Първо, подлагам на гласуване неподкрепените от Комисията предложения от Корнелия Нинова и група народни представители по букви „б“, „в“ и „г“, защото предложението по буква „а“ е подкрепено по принцип.
Гласували 95 народни представители: за 4, против 52, въздържали се 39.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване § 9 по основния текст – господин Кирилов оттегли своето предложение, подкрепен от Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Параграф 9 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 10:
„§ 10. Разпоредбата на чл. 118ж, ал. 1, т. 4 от Закона за водите не се прилага за водовземане за водноелектрически централи, които към 9 август 2010 г. са въведени в експлоатация.“
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по § 10.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
„§ 11. В Гражданския процесуален кодекс (oбн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 73, ал. 4 думите „една втора размера на таксата за опис“ се заменят с „една втора нейния размер“.
2. В чл. 365, т. 2 думите „концесионен договор или договор за публично-частно партньорство“ се заменят с „и концесионен договор“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12, като в т. 2 относно чл. 43б, ал. 5 думата „строителството“ се заменя с „летището“.
По § 12 има предложение от Корнелия Нинова и група народни представители:
„В § 12, в новия, заместващ текст думите „концесия за ползване“ и запетаята пред тях отпадат.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от госпожа Корнелия Нинова и група народни представители за § 12, който става § 13.
Гласували 86 народни представители: за 7, против 61, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване подкрепените от Комисията: създаване на нов § 10 и параграфи, с нова номерация, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Параграф 10, новосъздаден, и параграфи от 11 до 18 с новата номерация по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 18 има предложение от народните представители Вежди Рашидов и Станислав Станилов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от Корнелия Нинова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
„§ 19. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 3 т. 3 се отменя.
2. В чл. 14, ал. 1 т. 10 се изменя така:
„10. изпълнява правомощията на концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – държавна собственост;“.
3. В чл. 17:
а) в ал. 1 се създава т. 3:
„3. изпълняват правомощията на концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – общинска собственост.“;
б) в ал. 2 т. 2 се отменя.
4. В чл. 81, ал. 2, т. 4 думата „предоставят“ се заменя с „възлагат“.
5. Член 86 се изменя така:
„Чл. 86. (1) За недвижимите културни ценности – държавна и общинска собственост, може да се възлага концесия при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване изискванията на този закон.
(2) При възлагане и изпълнение на концесия за недвижима културна ценност се спазват режимите за опазване на културната ценност, както и условията за провеждане на интегрирана консервация.
(3) Обект на концесия може да бъде една или повече единични или групови културни ценности или части от тях.
(4) Концедентът определя концесионна територия, която покрива териториалния обхват на обекта на концесията, доколкото включените в този обхват имоти са държавна, съответно общинска собственост. Към обекта на концесията като принадлежност може да се включи и поддържаща зона, която представлява територия, необходима за извършване на дейностите по концесията, доколкото включените в нея имоти са държавна, съответно общинска собственост.
(5) Концесионната територия и площта на поддържащата зона се определят с подробен устройствен план при спазване на режимите за опазване на конкретната недвижима културна ценност.“
6. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. (1) При концесия за недвижима културна ценност може да се извършва строителство на техническа инфраструктура, сгради или съоръжения върху концесионната територия и/или върху поддържащата зона.
(2) Строителство може да се извършва само ако е съвместимо с режимите за опазване на съответната недвижима културна ценност и е необходимо за дейностите по концесията.
(3) Когато изпълнението на строителство се възлага от концедента, концесията се определя като концесия за строителство и концедентът определя вида и обема на строителството и изискванията относно изпълнението му.
(4) Независимо от предмета на концесията, при изпълнението на концесионния договор концесионерът може да поставя върху концесионната територия и върху поддържащата зона преместваеми обекти, свързани с изпълнението на концесията при спазване изискванията на този закон.“
7. В чл. 88, в текста преди т. 1 думата „предоставя“ се заменя с „възлага“.
8. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. (1) При извършване на подготвителните действия и в комисиите за провеждане на процедура за определяне на концесионер на концесия за недвижима културна ценност участва най-малко един представител на НИНКН, а когато обектът на концесията включва и археологически недвижими културни ценности – и представител на Националния археологически институт и музей при БАН (НАИМ при БАН).
(2) Процедура за определяне на концесионер на концесия за недвижима културна ценност се открива след положително становище относно спазване на изискванията на този закон от Министерството на културата, а за археологическите недвижими културни ценности – и от НАИМ при БАН. Към искането за изразяване на становище концедентът прилага обосновката на концесията.“
9. В чл. 90:
а) в ал. 2 думите „територията на концесионния имот“ се заменят с „концесионната територия“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Концесията се възлага за срок до 20 години. Когато концесията е за ползване, срокът на концесията може да бъде продължен до 15 години, ако не се установи по надлежния ред неизпълнение на задълженията по концесионния договор. Когато концесията е за строителство или за услуги, изменението на концесионния договор, включително на срока на концесията, може да се извършва само при условията и по реда на Закона за концесиите, както и при спазване на изискванията на този закон.“
10. В чл. 91:
а) в ал. 1 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“, а думите „при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите“ се заличават;
б) в ал. 3 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 18, който става § 19.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Параграф 19 – новата номерация, е приет по Доклада на Комисията.
Колеги, 30 минути почивка.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата, уважаема госпожо Атанасова.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 19 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – § 19 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
По § 22 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – в § 22, т. 1 да отпадне, а т. 2 – 8 стават съответно т. 1 – 7.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.
По § 23 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – в § 23 т. 2 отпада, а т. 3 става т. 2.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.
По § 24 има предложение от народните представители Илиева, Събева, Атанасова, Кирилов и Фикирлийска по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Иглика Събева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като т. 2 е отразена на систематичното й място в § 29, т. 1 и 6, и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
„§ 25. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. …) се правят следните допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1:
а) създава се т. 8а:
„8а. услуги, предоставяни на Българската народна банка, свързани със:
а) обмен на финансови съобщения, комуникация и поддръжка на системи за обмен на финансови съобщения, както и свързани с тях лицензии и услуги;
б) осигуряване на непрекъснат достъп в реално време до финансова и икономическа информация, включително средства за извличане и анализ на цени на активи и други икономически и финансови данни, както и на платформи за търговия и регистриране на финансови и други активи на международните пазари;
в) производство на български разменни и възпоменателни монети;“
б) създава се т. 19:
„19. за договори за осъществяване на охрана на обекти и за договори за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол от служители на Министерството на вътрешните работи, сключвани на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи.“
2. В § 2 от Допълнителните разпоредби в т. 47, буква „а“ след думата „концесиите“ се добавя „или на Закона за подземните богатства“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 28.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 29:
„§ 29. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) В случаите на продажба на акции чрез публично предлагане Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или общинските съвети възлагат след конкурс на инвестиционни посредници подготовката и сключването на приватизационна сделка.
(2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети могат да възлагат на трети лица извършването на експертни дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство, при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Изготвянето на оценки се възлага на независими оценители съгласно Закона за независимите оценители.”
2. В чл. 22а, ал. 2 се създава изречение второ: „На Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол може да се възлагат и други функции, определени със закон.“
3. В чл. 22б:
а) в ал. 4 т. 10 се изменя така:
„10. може да предявява искове, свързани със или произтичащи от сключени приватизационни договори, или от сключени спогодби, или споразумение по т. 8 във връзка с ал. 5 – 8, или от договори за доверителни сметки, банкови гаранции или други документи по сделките, както и може да бъде ответник по такива искове пред съд или арбитраж.”
б) в ал. 5 след думата „неустойки” се добавя „и/или вземания за цена”, а след думата „решение” се добавя „или, за които е издаден изпълнителен лист”.
4. В наименованието на глава осма думите „концесии и“ се заличават.
5. Членове 36, 37, 37а и 38 се отменят.
6. В допълнителните разпоредби се създава нов § 8:
„§ 8. При възлагане по чл. 5, ал. 1 и 2 не се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания, уважаеми колеги.
Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 2, против 68, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване параграфи 20, 21 и 22 по Доклада на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 6.
Параграфи 20, 21 и 22 по Доклада на Комисията са приети.
Подлагам на гласуване предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за няма, против 70, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 23 по Доклада на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 6.
Параграф 23 по Доклада на Комисията е приет.
Подлагам на гласуване предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 3, против 61, въздържали се 32.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване параграфи от 24 до 29 включително по Доклада на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 3.
Параграфи от 24 до 29 включително по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 29 има предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители – в § 29 се създава нова точка 9 със следното съдържание:
„9. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за подземните богатства се създава нов параграф, както следва:
„§... (1) Министърът на енергетиката може да предостави безвъзмездно за управление и ползване на съответните общини за срок до 35 години от влизането в сила на решението по ал. 4 скалнооблицовъчни материали от находища, от които не са предоставени:
1. концесии за добив и не са подадени молби за предоставяне на концесии за добив;
2. разрешения за проучване.
(2) Списък на находищата по ал. 1 се публикува ежегодно до 31 декември на интернет страницата на Министерството на енергетиката.
(3) Предоставянето на скалнооблицовъчните материали се извършва не по-късно от 31 януари на следващата година след подадено писмено заявление от кмета на съответната община въз основа на решение на Общинския съвет.
1. Общинският съвет определя с решение дали да бъде издадено разрешения за проучване на скалнооблицовъчните материали по ал. 1, или да бъде предоставена концесия за добив на скалнооблицовъчните материали по ал. 1;
2. Кметът на общината:
а) сключва договорите за предоставяне на концесии за добив на скалнооблицовъчните материали по ал. 1;
б) издава разрешения за проучване на скалнооблицовъчните материали по ал. 1;
в) изпраща копия на издадените разрешения и предоставените концесии в Министерството на енергетиката и ги публикува на интернет страницата на съответната община;
г) ежегодно до 31 март представя на министъра на енергетиката отчет за ползването на скалнооблицовъчните материали по ал. 1.
(8) Финансовите условия, свързани с предоставянето на концесии за добив и издаването на разрешения за проучване на скалнооблицовъчни материали по ал. 1 по реда на този параграф от общините, са както следва:
а) Предоставянето от общините по реда на този параграф на права за проучване или за добив на скалнооблицовъчните материали по ал. 1 чрез разрешение за проучване или чрез концесия за добив се извършва срещу заплащане.
б) Кандидатите за разрешение за проучване и кандидатите за концесия за добив заплащат такси при подаване на заявленията. Таксата се събира за покриване на административните разходи по производството за предоставяне на разрешението или концесията, като редът за събиране и размерът на таксата се определят с акт на Общинския съвет. Сумите постъпват в бюджета на съответната община, възложила концесията.
в) Титулярят на разрешението за проучване заплаща годишна такса за площ. Размерът на таксата се определя в зависимост от срока на разрешението, размера на предоставената площ и групата подземни богатства, за които се предоставя разрешението, като редът, размерът и сроковете за заплащане на таксата се определят с акт на Общинския съвет. Сумите постъпват в бюджета на съответната община, възложила концесията.
(4) Министърът на енергетиката в срок до 14 дни от подаване на заявлението по ал. 3 с решение предоставя находището на скалнооблицовъчни материали на съответната община. Решението се публикува на интернет страницата на Министерството на енергетиката.
(5) Кметът на общината стопанисва предоставените скалнооблицовъчни материали по ал. 1 в съответствие с изискванията, определени в този закон, като разпоредбите, касаещи предоставянето на концесии за добив и издаването на разрешения за проучване, се прилагат съответно, като:
а) предвидените в чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 29, т. 3; чл. 37, ал. 3; чл. 51; чл. 53, ал. 1; чл. 54, ал. 1, ал. 2 и ал. 4; чл. 54а; чл. 67, ал. 4 и чл. 68 правомощия на министъра на енергетиката се изпълняват от кмета на общината;
б) предвидените в чл. 25, ал. 2; чл. 37, ал. 3; чл. 53, ал. 3 и ал. 4; чл. 54, ал. 4, ал. 5 и ал. 7; чл. 67, ал. 4; чл. 69, ал. 2 правомощия на Министерския съвет се изпълняват от Общинския съвет;
в) в чл. 39, ал. 1, т. 3 съобщението за предстоящо предоставяне на разрешение следва да бъде публикувано на интернет страницата на съответната община, а не на интернет страницата на Министерство на енергетиката;
г) в случаите по чл. 42, т. 3 конкурсът за предоставяне на разрешението за проучване на скалнооблицовъчните материали по ал. 1 се провежда от министъра на енергетиката по реда на Раздел II от Глава втора на Част втора;
д) в случаите по чл. 69 разрешението или концесията могат да бъдат прекратени само с решение на органа, който ги е предоставил по негова инициатива или по искане от министъра на енергетиката;
е) в случаите по чл. 75, ал. 2, ако не се постигне съгласие по ал. 1, заинтересованата страна може да отнесе въпроса за разрешаване пред министъра на енергетиката или пред кмета на общината, който го отнася пред министъра на енергетиката.
(6) Общините имат право да ползват безвъзмездно наличната в Министерството на енергетиката информация за находищата на скалнооблицовъчни материали, предоставени на съответната община.
(7) За ползването на скалнооблицовъчните материали по ал. 1:
г) Концесионерът дължи концесионно плащане, размерът на което се определя в зависимост от вида, групата и ценността на подземните богатства, както и от специфичните условия за осъществяване на добива и първичната преработка. Принципите и методиката за определяне на концесионното плащане, както и границите на минималния и максималния му размер за различните видове и групи подземни богатства по чл. 2, ал. 1 се определят с акт на Министерския съвет. Размерът, условията и редът за концесионното плащане се определят в концесионния договор. Концесионното плащане се дължи независимо от крайния финансов резултат от дейността на концесионера.
д) За находища на подземни богатства с доказани неблагоприятни минно-геоложки, техноложки и икономически характеристики или за възстановяване на добива от находища с преустановен добив в района на общини с трайна безработица Министерският съвет може да приеме решение за освобождаване на концесионера от концесионно плащане за период до 5 години, или за намаляване размера на концесионното плащане до 50 на сто от вече определения за период до 5 години. Решението на Министерския съвет се отразява в концесионния договор или в допълнително споразумение към него.
е) Паричните постъпления от концесионни плащания, неустойки, гаранции постъпват като приход по бюджета на съответната община, възложила концесията, която превежда 50 на сто от концесионното плащане по бюджета на Министерството на енергетиката.
ж) Част от концесионното плащане в размер на 50 на сто се превежда по бюджетите на общините по местонахождение на площите по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2. Когато концесията е за добив от находище със запаси в обем до 500 000 куб. м, цялото концесионно плащане се превежда по бюджетите на съответните общини. Когато концесионната площ е разположена на територията на повече от една община, разпределението на отчисленията от концесионното възнаграждение за общините се прави съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община. Общините отчитат по бюджетите си преведените суми като приходи от концесии.
з) Разпоредбите в Част Втора, Глава Трета се прилагат съответно, доколкото не противоречат на предвидените в настоящата алинея правила.
(9) Министърът на енергетиката не разглежда подадени в периода 1 януари – 15 февруари заявления за издаване на разрешения за проучване на скалнооблицовъчните материали по ал. 1.
(10) В срок до 14 дни от постановяване на решението по ал. 4 министърът на енергетиката изпраща служебно подадените документи по ал. 9 по компетентност на кмета на съответната община.
(11) Правото на управление и ползване на скалнооблицовъчните материали по ал. 1 се погасява при неупражняването му за срок 5 години.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте.
ЕЛХАН КЪЛКОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Предложените от парламентарната група на Движението за Права и Свободи промени в Законопроекта касаят живота и прехраната на хиляди семейства, които в продължение на много години са възпрепятствани от действащото в момента законодателство.
Основният мотив за предложената промяна е, че в районите, където се добиват скалнооблицовъчни материали, сериозен процент от местното население е ангажирано с този поминък. Именно тези хора желаят опростена процедура по предоставяне на концесиите, за да работят и осигурят прехрана на своите семейства.
С тези промени в законодателството ще дадем възможност на общините и местната власт да участват пряко в процеса по отдаване на концесиите с контролни правомощия. В същото време това ще осигури развитие на местната икономика, създаването на по-добра среда за малък бизнес, справедливо разпределение на ползите от концесията между държавата и общините.
Предлагайки тези промени, парламентарната група на Движението за права и свободи застава зад интересите и прехраната на хиляди български граждани. Ние сме последователни в своята политика, а и по този начин всъщност насърчаваме заетостта в необлагодетелстваните райони и в такива, в които демографската криза е много видима.
Всички констатираме, че младите и трудоспособните напускат страната, а не виждаме липсата на държавна политика за тяхното задържане. Пречупвайки проблема през тази призма би било напълно логично внесените от нас предложения да бъдат подкрепени от всички народни представители. Това означава осигуряване на поминък в рискови райони на страната, прехрана на хиляди семейства, живи села, развита инфраструктура, по-висок жизнен стандарт, млади семейства, а оттам живи детски градини и училища.
Не на последно място да Ви припомним, че преди десетилетия за тази тежка работа са ползвани лишените от свобода граждани. Днес в европейска България обработката на камъни е основен поминък на хиляди български семейства, за които държавата не може да осигури друга алтернатива. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кълков.
Има ли реплики?
За реплика – народният представител Делян Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги, предложението Ви по същество не е лошо, то реферира към Закона за подземните богатства. Там наистина има проблем, който трябва да се реши.
Проблемът с подземните богатства, още повече с общоразпространените, скалнооблицовъчните, дори със строителните материали процедурата е изключително тежка, отнема години, множество решения на Министерския съвет, множество институции, които се занимават с темата в тази държава. Не мисля, че най-удачното е да бъдат прехвърлени на общините и да се загуби изцяло контролът върху това полезно богатство, което по принцип е изключителна държавна собственост. Без значение кой го дава, то е изключителна държавна собственост.
Трябва да се мисли в тази посока и да се реши проблемът. Не мисля, че може да стане на парче с Преходни и заключителни разпоредби в Закона за концесиите. Трябва да се изготви цялостно предложение за промяна в Закона за подземните богатства. Ако приемете предложението, може да говорим с Министерство на енергетиката да създадат работна група, на която да възложим да ни предложи текстове в тази посока.
И ние сме съгласни, че особено общоразпространените и скалнооблицовъчните трябва да вървят по изключително опростен ред, да има за тях така наречената „бърза писта“.
А по отношение на приходите, те и сега са така. Ако си спомняте през 2010 г. ние направихме промяна в Закона за подземните богатства, обединявайки функциите на три отделни министерства – Министерството на околната среда и водите, Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството в единно звено в Министерството на енергетиката. Тогава казахме със Закона, че за всички тези общоразпространени до 200 хиляди кубика запаси, ако не бъркам, 100% от концесионното възнаграждение се връща в полза на общината. Тоест парите сега ги получава общината. Тя не върши работата, но получава парите от концесионните възнаграждения, които плащат хората със законни концесии. От останалите над 200 хиляди кубика запаси – 50% от концесионното възнаграждение се възстановява обратно на общините.
Идеята Ви е добра, там наистина има проблем, този проблем трябва да бъде решен, но според мен трябва да се помисли по-внимателно и да се направи изцяло нова промяна или нов Законопроект на първо четене за промени в Закона за подземните богатства, където им е мястото на тези разпоредби. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
Други реплики?
Заповядайте, господин Кирилов, за реплика.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми колега, по-скоро за уточнение вземам думата под формата на реплика. Прав е колегата Делян Добрев. Той говори за целия ресурс на скалнооблицовъчните материали.
Ние изследвахме два конкретни случая, които касаят две находища, с оглед тяхната специфика и с оглед обстоятелството, че дейността там се осъществява от занаятчии. Находищата – така ги дефинираме по Закона, са труднодостъпни и високо в планината. Министерството на енергетиката направи няколко срещи и продължава да прави срещи в тези населени места. Поеха ангажимент от Министерството на енергетиката да търсят гъвкава и адекватна форма, така че да може да се приложи този режим.
Ние смятаме, че занаятчиите, които добиват и оформят скалнооблицовъчния материал, би следвало да се обединяват – дали ще е под формата на кооперации, дали ще е под други форми, но да се обединят и да получат подкрепа, за да оформят книжата и документите си така, че да могат да участват в каквато и да е процедура по Закона за подземните богатства.
Ние не смятаме, че този въпрос е решен. За съжаление, този въпрос остава към момента нерешен, но разчитаме на взаимодействието и на ангажимента, който са поели колегите от администрацията на Министерството на енергетиката. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Трета реплика – господин Чакъров.
Заповядайте.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Колега Кълков, споделяйки по-голямата част от това, което изказахте – съображенията Ви за това предложение, и подкрепяйки ги, искам да Ви обърна внимание, че не посочихте, че вече има прецедент в това отношение. Справката е: първият мандат на управлението на ГЕРБ. Няма да влизам в подробности, но казусът е с минералните води.
Обръщам се към колегата, че в никакъв случай това, че ще имат правомощия и отговорности общините не занижават контрола. Децентрализацията, регионализмът са едни от основните принципи в европейската политика, така че компетенциите, които се възлагат на общините, в никакъв случай не трябва да се подценяват.
След като има такъв прецедент, аз считам, че е редно предложението, което се прави от колегата Кълков, да бъде подкрепено. Вие трябваше да посочите именно този факт като сериозен аргумент с оглед намаляване на административната тежест. Това, което и Вие изказахте, колеги от ГЕРБ, аз също имам немалък опит в това отношение, и знаем, че процедурата е изключително сложна, дълга и тромава. Представете си хората, които едвам връзват двата края в балансите. Тук не става въпрос за някакви свръхпечалби и огромни печалби, както колегата Кълков посочи, в случая става въпрос за едно препитание.
В това отношение ще бъде много важен тест за нас настоящото гласуване, с оглед на което аз се обръщам към Вас, да бъде подкрепено това предложение, защото излиза, че в единия случай е имало воля това да стане преди години, а днес можем да помогнем на тези хора да реализират тази процедура в рамките на общината. Колеги, Вие знаете, Вие сте бивш министър, колко пъти тези хора трябва да идват тук, да наемат експерти – това са все разходи, усложняване, утежняване на процедурата. Много е сложна и тромава процедурата. Докато има хора, които искат да се занимават с тази нелека физическа работа, аз апелирам да бъде подкрепено това предложение. Имайте предвид това обстоятелство, колега Кълков, и Вие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чакъров.
За дуплика – заповядайте, уважаеми господин Кълков.
Уважаеми колеги, имаме гости на балкона от гр. Стара Загора. Моля да ги приветстваме. (Ръкопляскания.)
ЕЛХАН КЪЛКОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Наистина това, което каза д р Чакъров, е така. Със сигурност хората не разбират това, което е по така предложения и досегашен ред за вземане на концесии.
Искам да Ви обърна внимание, че на територията на Благоевградска област само в четири общини препитанието е за над 4500 семейства, които се занимават с този вид дейност. Хората очакват от нас да облекчим административната процедура, трудностите, а не физическите им такива, защото няма как да ни разберат. И това, че част от концесиите – по-малките, ще слязат на ниво територия на община, това по никакъв начин не означава, че общината няма да може да контролира този процес. И в момента общината пак контролира този процес. Мисля, че това не е основание да бъде отхвърлен този текст, още повече – още един път повтарям – че това е основният поминък за над 4500 семейства в района само на Благоевград, а сме направили проучване, че и в други части на страната е така.
Очаквам да се получи подкрепа, за което хората ще бъдат доволни. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кълков.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 111 народни представители: за 21, против 24, въздържали се 66.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Господин Председател, моля за процедура за прегласуване. Колеги не можаха да гласуват.
Колеги, с последните изменения в Наказателния кодекс криминализирахме деянието за добив на подземни богатства без надлежно разрешение по съответния ред. Тези скалнооблицовъчни камъни се третират като подземни богатства, макар че нищо подземно няма там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Хамид, благодаря Ви.
ХАМИД ХАМИД: Колеги, заради водите, заради една-две компании, заради едрия бизнес направихме изключение тогава, а сега заради толкова хиляди семейства, които тикаме да ги подгони съответната прокуратура, че заради два камъка ще получат обвинения, не можем да им помогнем?! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Хамид.
Ще реши някой, че Ви се подмазвам, като Ви оставям да излагате по същество аргументи.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Приемам забележката.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Направо го отстранете от две заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Прегласуване.
Гласували 115 народни представители: за 19, против 19, въздържали се 77.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 29, който след одобрение от Комисията става § 30.
Гласували 111 народни представители: за 93, против 14, въздържали се 4.
Параграф 30 по Доклада на Комисията е приет.
(Парламентарната група на ДПС напуска пленарната зала.)
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 33:
„§ 33. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 28 думите „и на основата на публично-частно партньорство“ се заличават.
2. Точка 35 се изменя така:
„35. изпълнява правомощията на концедент за концесиите за морски плаж, които са с трансграничен интерес по смисъла на Закона за концесиите, включително организира и осъществява дейността по предоставяне под наем на морските плажове, които не са възложени, съответно предоставени на концесия;“.“
По § 33 има предложение от народния представител Румен Георгиев:
„В предложения текст на § 33, т. 1, б. „г“ на Преходни и заключителни разпоредби да се замени с „алинея 5 се отменя“ и навсякъде в текста и на Закона за концесиите и на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие да отпадне възможността за предоставяне на морски плажове под наем.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Савеклиева и Петров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 34:
„§ 34. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 т. 3 се изменя така:
„3. условията за управление на морските плажове и за предоставяне на плажни услуги.“
2. В чл. 7:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Морските плажове или части от тях с прилежащата им акватория се управляват и поддържат чрез възлагане или предоставяне на концесия. Широчината на прилежащата акватория, включена в обекта на концесия за морски плаж, не може да бъде повече от 200 м. Срокът на концесията за морски плаж, независимо дали е със или без трансграничен интерес по смисъла на Закона за концесиите, е до 20 години. Когато възлагането, съответно предоставянето на концесия за морски плаж приключи след 31 април на съответната година, концесионният договор влиза в сила на първи януари следващата година.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) С концесията за морски плаж на концесионера се възлага да извършва дейностите по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, наричани по-нататък „задължителни дейности“, както и да предоставя плажни услуги при условията на концесионния договор. Концесионерът осигурява свободен и безплатен достъп на морския плаж и поставя указателни табели със схеми на отделните зони и условията на концесията.“;
в) създават се нови алинеи 3 и 4:
“(3) Концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение при условията на Закона за концесиите.
(4) Морските плажове или части от тях, за които не е възложена или предоставена концесия, се управляват от министъра на туризма.“;
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Министърът на туризма може да отдава морските плажове по ал. 4 или части от тях под наем за срок до 5 години, при условие че прогнозната стойност на приходите на наемателя не е по-голяма от европейския праг по смисъла на Закона за концесиите и процедурата за предоставяне на концесия за морския плаж няма да приключи до 31 април на съответната година. Наемателят на морски плаж е длъжен да извършва задължителните дейности и да заплаща наемна цена. Отдаването под наем се извършва чрез търг при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.“;
д) в ал. 7 думите „които не са предоставени на“ се заменят със „за които не е възложена или предоставена“, след думите „концесия или“ се добавя „не са отдадени“ и думите „официалната интернет страница“ се заменят с „интернет страницата“;
е) в ал. 8 се създават изречения второ и трето: “Схемата се представя в срок до 31 април на съответната година. Извършването на водноспасителната дейност се възлага от министъра на туризма и/или от областния управител чрез обществена поръчка.“;
ж) алинея 9 се изменя така:
„(9) Морските плажове с прилежащата им акватория в границите на защитените територии по приложение № 2 към Закона за защитените територии, както и морските плажове за природосъобразен туризъм, включени в приложението, не може да се възлагат, съответно предоставят на концесия, или да се отдават под наем.“;
з) алинея 10 се изменя така:
„(10) Концесия за морски плаж, която е с трансграничен интерес по смисъла на Закона за концесиите, както и концесия за строителство за изграждане на изкуствени морски плажове върху имоти – държавна собственост, се възлага при условията и по реда на Закона за концесиите. Концесия за морски плаж, която е без трансграничен интерес по смисъла на Закона за концесиите, се предоставя и изпълнява при условията и по реда на този закон.“;
и) алинея 11 се отменя.
3. В чл. 8:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на туризма:
1. изпълнява определените със Закона за концесиите правомощия на концедент за концесиите с трансграничен интерес;
2. извършва определените с този закон действия по предоставяне на концесии без трансграничен интерес, както и сключва и контролира изпълнението на концесионните договори за тези концесии;
3. открива търговете за отдаване под наем на морски плажове, както и сключва и контролира изпълнението на наемните договори.“;
б) в ал. 2 навсякъде думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“, а думите „чл. 81 от“ се заличават;
в) в ал. 3 думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“.
4. В наименованието на Глава втора „а“ думите „за морския плаж“ се заменят с „без трансграничен интерес за морски плаж“.
5. В чл. 8а, ал. 1 след думата „Концесия“ се добавя „без трансграничен интерес по смисъла на Закона за концесиите“.
6. В чл. 22а:
а) в ал. 1 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“ и навсякъде думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“;
б) в ал. 2 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“, а думите „гаранции, обезщетения и от продажба на документации за участие“ се заменят с „гаранции и обезщетения“;
в) алинея 3 се отменя;
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Финансирането на дейностите по възлагане на концесии за морски плаж се извършва съгласно Закона за концесиите.“
7. В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 1 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания?
Заповядайте.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, ще направя предложение за редакция на докладваните § 32, който става § 33, с промени в Закона за промени в туризма, и § 30, който става § 34, с промени в Закона за Черноморското крайбрежие.
С оглед на отпадането на ал. 3 на чл. 25, която цялата пленарна зала подкрепи във вчерашното заседание, следва да бъдат редактирани и тези текстове, така че да бъдат приведени в съответствие с така гласуваното изменение.
Затова предлагам следната редакция на текста, който се предлага от Комисията, а именно:
„§ 33. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. …) в чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 28 думите „и на основата на публично-частно партньорство“ се заличават.
2. Точка 35 се изменя така:
„35. изпълнява правомощията на концедент за концесиите за морски плаж, включително организира и осъществява дейността по предоставяне под наем на морските плажове, които не са възложени на концесия;“.“
„§ 34. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 т. 3 се изменя така:
„3. условията за управление на морските плажове и за предоставяне на плажни услуги.“
2. В чл. 7:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Морските плажове или части от тях с прилежащата им акватория се управляват и поддържат чрез възлагане на концесия при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване на изискванията на този закон. Широчината на прилежащата акватория, включена в обекта на концесия, не може да бъде повече от 200 м. Срокът на концесията за морски плаж е до 20 години.“
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) С концесията за морски плаж на концесионера се възлага да извършва дейностите по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, наричани по-нататък „задължителни дейности“, както и да предоставя плажни услуги при условията на концесионния договор. Концесионерът осигурява свободен и безплатен достъп на морския плаж и поставя указателни табели със схеми на отделните зони и условията на концесията.“;
в) създават се нови алинеи 3 и 4:
„(3) Концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение при условията на Закона за концесиите.
(4) Морските плажове или части от тях, за които не е възложена концесия, се управляват от министъра на туризма.“
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Министърът на туризма може да отдава морските плажове по ал. 4 или части от тях под наем за срок до 5 години, при условие че прогнозната стойност на приходите на наемателя не е по-голяма от европейския праг по смисъла на Закона за концесиите. Наемателят на морски плаж е длъжен да извършва задължителните дейности и да заплаща наемна цена. Отдаването под наем се извършва чрез търг при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.“;
д) в ал. 7 думите „които не са предоставени на“ се заменят със „за които не е възложена“, след думите „концесия или“ се добавя „не са отдадени“ и думите „официалната интернет страница“ се заменят с „интернет страницата“;
е) в ал. 8 се създават изречения второ и трето: „Схемата се представя в срок до 31 април на съответната година. Извършването на водноспасителната дейност се възлага от министъра на туризма и/или от областния управител чрез обществена поръчка.“;
ж) алинея 9 се изменя така:
„(9) Морските плажове с прилежащата им акватория в границите на защитените територии по приложение № 2 към Закона за защитените територии, както и морските плажове за природосъобразен туризъм, включени в приложението, не може да се възлагат на концесия, или да се отдават под наем.“
з) алинея 10 се изменя така:
„(10) Концесия за строителство за изграждане на изкуствени морски плажове върху имоти – държавна собственост, може да се възлага при условията и по реда на Закона за концесиите.“;
и) алинея 11 се отменя.
3. В чл. 8:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на туризма изпълнява правомощията на концедент, открива търговете за отдаване под наем, сключва и контролира изпълнението на наемните договори за морски плажове.“;
б) в ал. 2 навсякъде думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“, а думите „чл. 81 от“ се заличават;
в) в ал. 3 думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“.
4. Глава втора „а“ с чл. 8а до чл. 8п включително се отменя.
5. В чл. 22а:
а) в ал. 1 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“ и навсякъде думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“;
б) в ал. 2 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“, а думите „гаранции, обезщетения и от продажба на документации за участие“ се заменят с „гаранции и обезщетения“;
в) алинея 3 се отменя;
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Финансирането на дейностите по възлагане на концесии за морски плажове се извършва съгласно Закона за концесиите.“
6. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 1 се отменя.“
Призовавам Ви да ги подкрепите, тъй като те ще са в унисон с вече приетото отпадане на ал. 3 на чл. 25. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Има ли реплики? Няма.
Подлагам на гласуване направените от парламентарната трибуна предложения от народния представител Христиан Митев.
Първо, гласуваме § 33 с редакционните промени, които Ви бяха представени от господин Митев.
Гласуваме предложените промени в § 33 по Доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Подлагам на гласуване направените от парламентарната трибуна предложения за редакционни промени в § 34 от Доклада на Комисията.
Предложенията бяха направени от народния представител Христиан Митев.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Промените, предложени от Христиан Митев в § 34, са приети.
Подлагам на гласуване параграфи 31 и 32 по Доклада на Комисията, както и параграфи 33 и 34 от същия Доклад с вече направените и приети от нас редакционни промени, вследствие предложение на Христиан Митев.
Гласуваме параграфи 31, 32 и 34.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Параграфите са приети.
Гласуваме и предложение от народния представител Румен Георгиев по § 33, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 6, против 57, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя по § 34, който става § 35.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 36.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 37.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 38.
Предложение от Данаил Кирилов за § 39.
Комисията предлага да се създаде § 39 и подкрепя предложението му:
„§ 39. В Закона за Българската банка за развитие (обн., ДВ, бр. …) в чл. 4, ал. 2 накрая се добавя „както и дейностите по чл. 39, ал. 2, т. 4 и 5 от Закона за концесиите.“
Предложение от Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 40:
„§ 40. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. …) се създава чл. 75:
„Чл. 75. (1) При концесия за защитена територия – изключителна държавна собственост, 50 на сто от паричните постъпления от концесионни възнаграждения за тази концесия се превеждат от съответното министерство по бюджета на общината по местонахождението на концесионната територия и на принадлежностите към обекта на концесията, определени съгласно Закона за концесиите.
(2) Когато концесионната територия и/или принадлежност са разположени на територията на повече от една община, сумата по ал. 1 се разпределя пропорционално на разположението на площите на концесионната територия и/или на принадлежностите върху територията на съответната община.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моето изказване и респективно предложение касае § 38, който става § 41. Това е текстът за влизане в сила на Закона. Ние сме приели Законът да влиза в сила в тримесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ и в т. 1 и 2 са посочени изключенията.
Моето предложение е „тримесечен“ да бъде заменен с „едномесечен“. Обсъждахме след второто четене в Комисията по правни въпроси необходимостта да се съкрати вокацио легис на този Закон, който макар да е сложен, администрацията ще положи усилия да извърши подготвителни действия, така че в рамките на месечния срок да се извършат всички организационни, подготвителни действия, включително и по подзаконовата нормативна уредба.
С това обосновавам предложението за замяна на „тримесечен“ с „едномесечен“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Също няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Данаил Кирилов, направено от парламентарната трибуна – в § 38 по вносител думата „тримесечен“ да бъде заменена с „едномесечен“. Става въпрос за § 38 по вносител, който в Доклада на Комисията става § 41.
Гласували 84 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване параграфи от 35 до 38 включително по Доклада на Комисията; предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 39 и 40 със съответното им съдържание по Доклада, както и § 41 след редакционната промяна, която вече приехме.
Гласуваме параграфи от 35 до 41 включително по Доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Параграфи от 35 до 41 включително по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2, т. 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 1.
Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2.
Има постъпило предложение от народния представител Георги Свиленски:
„В Приложение № 2, в т. 5б „бб“ се изменя така:
„бб) „пощенски услуги“ са услуги, които включват събирането, сортирането, пренасянето и доставката на пощенските пратки;.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за приложение № 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Свиленски – то е за Приложение № 2 и не се подкрепя от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за няма, против 64, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за приложения № 1 и № 2, подкрепени от Комисията и фигуриращи в нейния доклад.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Приложения № 1 и 2 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА:
Приложение № 3 към чл. 8, ал. 3.
Предложение от народния представител Весела Лечева:
„В Приложение № 3, на ред втори, „Административни, социални, образователни, здравни и културни услуги", в колона „Код по СVP" думите „и учебно-тренировъчни" – да отпадат.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме предложение от народния представител Весела Лечева, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 5, против 71, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста по Доклада на Комисията за Приложение № 3.
Гласували 91 народни представители: за 90, против 1, въздържали се няма.
Приложение № 3 по Доклада на Комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА:
По Приложение № 4 има предложение на народния представител Весела Лечева:
„В Раздел I, т. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова буква „з":
„з) услуги, свързани с обучение по вид спорт; спортна подготовка; учебно-тренировъчна дейност; участие и реализация в спортни прояви; подготовка, квалификация и преквалификация на специалисти по вид спорт; управление на спортна дейност и спортна инфраструктура; организиране и провеждане на спортни прояви и състезания;."
2. Сегашната буква „з" става буква „и".“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за приложение № 4.
Приложение № 5 към чл. 60, ал. 2, т. 4, буква „б“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за приложение № 5.
Приложение № 6 към чл. 73, ал. 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за приложение № 6, като в т. 8 думите „когато е приложимо“ се заличават, а в т. 9 думата „условия“ се заменя с „условията“.
Приложение № 7 към чл. 75, ал. 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за приложение № 7.
Приложение № 8 към чл. 75, ал. 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за приложение № 8.
Приложение № 9 към чл. 114, ал. 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за приложение № 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Весела Лечева за Приложение № 4, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 6, против 77, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване Приложения от № 4 до № 9 включително по Доклада на Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Приложения от № 4 до № 9 включително по Доклада на Комисията са приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)

Следващата ни точка от дневния ред е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.
Законопроектът е под № 702-01-13 в Деловодството на Народното събрание, внесен е от Министерския съвет на 22 август 2017 г. и е приет на първо гласуване на 21 септември 2017 г.
С Доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще Ви запознае нейният председател – народният представител Цветан Цветанов.
Имате думата, уважаеми господин Цветанов.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Преди да започнем гледането на второ четене на Законопроекта, моля да гласуваме за допускане на Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Моля, поканете заместник-министър Ципов в залата.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г., приет на първо гласуване на 21 септември 2017 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА:
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Наименованието на Закона по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По параграф 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В чл. 17 ал. 5 се изменя така:
„(5) Органите за пожарна безопасност и защита на населението осъществяват дейността по ал. 2, т. 3 в екип от минимум трима служители. В населени места с население до 5000 души се допуска осъществяване на дейността и в екипи от двама служители.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 1 и новия § 2.
Двата параграфа са подкрепени от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Параграфи 1 и 2 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.
Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. Глава трета „а“ с чл. 55а-55и се отменя.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 6.
Комисията предлага да се създаде нов § 7:
„§ 7. Създава се чл. 58а:
„Чл. 58а. Полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението осъществяват водолазна дейност при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на вътрешните работи.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията § 3, който става § 5, § 4, който става § 6, и създаването на нов § 7.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Параграф 5, 6 и новосъздаденият § 7 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Параграф 5. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 8:
„§ 8. В чл. 77 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и лица, спрямо които е издадена заповед за краткосрочно настаняване по чл. 44, ал. 13 от Закона за чужденците в Република България“;
б) създава се т. 3:
„3. лица, за които това е предвидено в закон.“
2. В ал. 2 след думите „ал. 1, т. 1“ се добавя „и 3“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 5, който става § 8, подкрепен от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Параграф 8 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9:
„§ 9. В чл. 81, ал. 1, т. 3 накрая се добавя „или е издадена заповед за краткосрочно настаняване по чл. 44, ал. 13 от Закона за чужденците в Република България“.“
Има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 10:
„§ 10. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) За срока на временното изземване вещта се съхранява в съответното териториално звено на Главна дирекция „Гранична полиция“, гранично полицейско управление, база гранично-полицейски кораби или районно управление на областна дирекция на МВР, в което е предадена или иззета.
(6) След съставяне на протокола по ал. 2 или 3 той се представя незабавно, но не по късно от 24 часа, за утвърждаване от ръководителя на териториално звено на Главна дирекция „Гранична полиция“, гранично полицейско управление, база гранично-полицейски кораби или районно управление на областна дирекция на МВР, в което се съхранява вещта. За предаването или изземването се уведомява държавата членка, въвела сигнала за издирване в ШИС и/или в Интерпол.“
2. Алинеи 8-12 се изменят така:
„(8) Ако в срок до 60 дни от държавата членка, въвела сигнала, постъпи искане за връщане, вещта се връща на посоченото в искането лице, в 7-дневен срок със заповед на съответния ръководител по ал. 6.
(9) Ако в срок до 60 дни от държавата членка, въвела сигнала, не постъпи искане за връщане, вещта се връща на лицето, от което е приета или иззета, в 7-дневен срок със заповед на съответния ръководител по ал. 6.
(10) За връщането по ал. 8 и 9 се съставя протокол.
(11) Алинеи 8 и 9 не се прилагат, когато:
1. вещта е предмет или средство за извършване на престъпление на територията на Република България;
2. вещта е доказателство, обект на обезпечителни мерки или предаването ѝ може да затрудни наказателно производство, образувано в Република България;
3. притежаването на вещта е забранено от законите на Република България.
(12) В случаите по ал. 11 вещта се предава по реда на Наказателно-процесуалния кодекс за целите на наказателното производство.“
3. Създават се ал. 13 и 14:
„(13) При предаване или изземване на бланки за официални документи, които са откраднати, незаконно присвоени или изгубени, издадени документи за самоличност, като паспорти, лични карти, свидетелства за управление на моторно превозно средство, документи за пребиваване и документи за пътуване, които са откраднати, незаконно присвоени, изгубени или обявени за недействителни, документи за регистрация на моторни превозни средства и регистрационни табели, които са откраднати, незаконно присвоени, изгубени или обявени за недействителни, ако не попадат в категориите по ал. 11, се предават по установения ред на съответното дипломатическо или консулско представителство на държавата членка, издала документа, със заповед на съответния ръководител по ал. 6.
(14) Вещ, която не е потърсена в 6-месечен срок от издаването на заповедта по ал. 8 и 9, се смята за изоставена в полза на държавата.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията § 6, който става § 9 и новия § 10.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Параграфите са приети.
За протокола искам да кажа, че § 3 и новия § 4 също са приети преди малко.
Заповядайте, господин Цветанов.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията § 7 да бъде отхвърлен. Комисията не го подкрепя.
Гласували 91 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 8, който Комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен – разяснявам.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители:
„§ 9 – отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване, първо, неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението на народния представител Иван Иванов.
Ще изчакаме малко, има проблем с гласуването в залата.
Гласували 92 народни представители: за 6, против 60, въздържали се 26.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 9, който става § 11.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По § 10 има предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12:
„§ 12. Създава се чл. 106а:
„Чл. 106а. (1) При осъществяване на правомощията си, за запознаване с основанията за предприетите действия и разясняване на правата на лице, което не разбира български език или е глухо, или нямо, полицейският орган може да ползва преводач или тълковник.
(2) Ползването на преводач, тълковник или друго лице, владеещо съответния език, и определянето на възнаграждение се извършва при условия и по ред, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията съответно § 10, който става § 12 и § 11, който става § 13.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Параграфите по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По § 12 има предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители:
„Параграф 12 – отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 14:
„§ 14. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението в обекти може да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Министерството на вътрешните работи въз основа на сключен договор със заинтересованите лица осъществява пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол от органи за пожарна безопасност и защита на населението на:
1. АЕЦ Козлодуй, Мини „Марица-изток“, ТЕЦ „Марица-изток 2“ и Летище София;
2. Сгради или части от сгради, ползвани от Българската народна банка.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1-3“.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Договорите по ал. 1 и 2 се сключват от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, от ръководителите на териториалните звена на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ или от оправомощени от тях длъжностни лица след разрешение на министъра на вътрешните работи.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „чл. 6, ал. 1, т. 4“ се заменят с „ал. 1 и 2“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Гласували 92 народни представители: за 7, против 70, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 12, който става § 14.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Параграфът по Доклана на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По § 13 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 15:
„§ 15. В чл. 129, ал. 5 се правят следните изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „За получаване на разрешение за извършване на всички или на отделни дейности по ал. 2 лицата по ал. 1 подават писмено заявление, с посочен Единен идентификационен код (ЕИК), когато са регистрирани по реда на Търговския закон, към което прилагат:“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава по ал. 1 в легализиран превод на български език за юридически лица, регистрирани извън територията на Република България;“.
3. В т. 2 думите „и документи, доказващи собствеността или правното основание за ползването й“ се заличават.
4. Точка 4 се отменя.
5. В т. 6 думите „наетите лица“ се заменят с „лицата, които ще осъществяват дейностите по ал. 2“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 13, който става § 15.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Параграф 15 е приет в редакцията на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията параграфи съответно по новата номерация 16, 17 и 18.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Параграфите са приети по Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 19:
„§ 19. В чл. 140а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лица, работещи по трудово правоотношение в МВР, могат да осъществяват:
1. охрана и/или пропускателен режим в района на охраняван от МВР обект – сграда, комплекс от сгради или части от тях, съоръжение или част от него или обособен район с определени граници;
2. съдействие при наблюдение на държавната граница;
3. дейности по териториално обслужване на населението.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Дейностите по ал. 1, т. 3 включват:
1. прием на граждани, регистриране на техните сигнали, жалби и предложения, връчване на призовки, съобщения, книжа и други;
2. придобиване на информация от явни източници за подготвяни или вече извършени правонарушения и нейното своевременно докладване;
3. изготвяне на анализи и доклади по проблеми, свързани със сигурността на местно ниво, и предложения за тяхното решаване.
(3) При осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 лица, работещи по трудово правоотношение в МВР, могат да задържат лице, което е нарушило:
1. охраната и/или пропускателния режим в района на охраняван от МВР обект;
2. граничния режим.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 3“.
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6.“
Комисията предлага да се създаде нов § 20:
„§ 20. В чл. 140б, ал. 1 думите „чл. 140а“ се заменят с „чл. 140а, ал. 3“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията § 17, който става § 19, и създаването на нов § 20.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Параграфите са приети по Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 18, който става § 21:
„§ 21. В чл. 160а, ал. 1 думите „В двумесечен срок след“ се заменят със „След”.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 18, който става § 21, гласуваме съдържанието на параграфа.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Параграфът е приет по Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 22.
По § 20 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 23:
„§ 23. В чл. 173, ал. 4 думите „от които поне три години в структурата, в която са назначени“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепени от Комисията § 19, който става § 22, и § 20, който става § 23.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Параграфите са приети по Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По § 21 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24:
„§ 24. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Условията и редът за изплащане на допълнителните възнаграждения по ал. 1 и по чл. 178, ал. 1, т. 2 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, а техният размер – с негова заповед.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Размерът на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 5 се определя за всеки отчетен период със заповед на министъра на вътрешните работи.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.“
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 25:
„§ 25. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) На лицата по ал. 1 се изплаща ежегодно парична сума за облекло при условия и по ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи, и в размер, определян ежегодно с негова заповед.“
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) Сумите по ал. 6 не се облагат с данъци.“
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават допълнително възнаграждение при условията на чл. 259 от Кодекса на труда и в случаите, когато изпълняват част от служебните задължения на отсъстващ държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 или ал. 3 или лице, работещо по трудово правоотношение, по ред, определен с наредба на министъра на вътрешните работи, и в размери, определени с негова заповед.“
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 26:
„§ 26. В чл. 181, ал. 3 навсякъде след думата „служителите“ се добавя „по чл. 142, ал. 1, т. 1 – 3 и ал. 3“.“
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 27:
„§ 27. В чл. 182, ал. 1, изречение второ се изменя така: „Условията и редът за предоставянето на сумите се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, а размерът им – с негова заповед.“
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 28:
„§ 28. В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 имат право на отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, при условията и в размерите, предвидени в Кодекса на труда.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата „служители“ се добавя „по ал. 1 и 2“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.“
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народния представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 29:
„§ 29. В чл. 200, ал. 1, т. 4 думите „наркотично или друго упойващо вещество“ се заличават.“
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 30:
„§ 30. В чл. 203 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 15:
„15. злоупотреба с наркотично вещество.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Условията и редът за установяване на злоупотребата с наркотични вещества се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.“
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 31:
„§ 31. В чл. 207, ал. 1, в текста преди т. 1 думите „т. 2 – 14“ се заменят с „т. 2 – 15“.“
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 32:
„§ 32. В чл. 214, ал. 1 се създава т. 4:
„4. когато се яви на работа в състояние, за което може да се предположи, че е след употреба на наркотично вещество; в този случай отстраняването се извършва от непосредствения или по-горестоящия ръководител и продължава до установяване по реда на наредбата по чл. 203, ал. 3 на наличие или липса на злоупотреба с наркотични вещества.“
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 33:
„§ 33. В чл. 215, ал. 2 след думите „т. 2“ се добавя „и 4“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията § 21, който става 24, и създаване на нови параграфи от 25 до 33 включително.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Параграфите по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 34:
„§ 34. В чл. 226 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. когато служителят не заеме длъжността, на която е възстановен, в 14-дневен срок от влизането в сила на съдебното решение за отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение, освен когато този срок не е спазен по уважителни причини;“
б) в т. 10 след думите „чл. 128, ал. 1“ се добавя „и 2“.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Служебното правоотношение на служителя може да не се прекрати по ал. 1, т. 10, а служителят да се преназначи по реда на този закон, при сключване на нов договор за същия обект на основание чл. 92, ал. 1, чл. 94, ал. 1 или чл. 128, ал. 1 или 2, който влиза в сила непосредствено след прекратяване на предходния договор.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 22, който става § 34.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Параграфът по Доклада на Комисията е приет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 35, като в него думата „отменяне“ се заменя с „отмяна“.
Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 36:
„§ 36. Създава се чл. 257а:
„Чл. 257а. (1) Който наруши правилата за достъп до стратегическа зона на стратегически обект или до зона, свързана с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
(2) За маловажни нарушения по ал. 1 органите на МВР налагат глоба 50 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията § 23, който става съответно 35, и създаването на нов § 36.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Параграфите по Доклада на Комисията са приети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 37.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 38:
„§ 38. В чл. 263 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от 1000 до 10 000 лв.“ се заменят с „от 100 до 1000 лв.“ и думите „от 5000 до 50 000 лв.“ се заменят с „от 1000 до 5000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „от 10 000 до 20 000 лв.“ се заменят с „от 1000 до 2000 лв.“ и думите „от 50 000 до 100 000 лв.“ се заменят с „от 5000 до 10 000 лв.“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) За маловажни нарушения лицата по ал. 1 се наказват съответно с глоба от 100 до 200 лв. или им се налага имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.“
По § 26 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 39:
„§ 39. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 10 думите „Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)“ се заменят с „Регламент ЕС 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ, L 77/1 от 23 март 2016 г.)“.
2. В § 2, т. 1 след думите „ал. 8“ се добавя „и 9“.“
Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 40:
„§ 40. В Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ. бр. 81 от 2016 г., доп., бр. 98 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграфи 73, 74 и 75 се отменят.
2. В § 76 думите „и 75“ се заличават.
3. Параграф 77 се отменя.
4. В § 78, ал. 1 запетаята след числото „69“ се заменя с „и“, а думите „и 73“ се заличават.
5. В § 79 запетаята след числото „69“ се заменя с „и“, а думите „и 73“ се заличават.
6. Параграф 80 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията параграфи съответно 24, който става 37; 25, който става 38; 26, който става 39; и създадения нов § 40.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Параграфите по Доклада на Комисията са приети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: По § 27 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 41:
„§ 41. Приложение № 1 към чл. 92, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 92, ал. 2
Списък на обектите, които Министерството на вътрешните работи охранява с полицейски органи, включително със сигнално охранителна и друга техника:
1. Язовирната стена на язовир „Искър“;
2. Язовирната стена на язовир „Кърджали“;
3. Язовирната стена на язовир „Студена“;
4. Ядрено хранилище „Нови хан“;
5. Железопътни възли – София, Пловдив, Горна Оряховица, Варна и Русе;
6. Летища – София, Варна, Бургас и Пловдив;
7. Административната сграда на комуникациите на Българската национална телевизия – София, ул. „Сан Стефано“ № 29;
8. Националния радио-телевизионен център – София, бул. „Цариградско шосе“ 111;
9. Регионалните телевизионни центрове – Пловдив и Варна;
10. Българското национално радио;
11. Сградата на администрацията на Президента на Република България – София, бул. „Александър Дондуков“ 2;
12. Сградата на Народното събрание – София, пл. „Княз Александър І“;
13. Сградата на Народното събрание – София, пл. „Народно събрание“ № 2;
14. Сградата на Министерския съвет – София, бул. „Александър Дондуков“ № 1;
15. „Изследователски реактор – ИРТ - 2000“ към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – Българска академия на науките;
16. Сгради или части от сгради, ползвани от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
17. Национален музей „Шипка – Бузлуджа“;
18. Национален исторически музей – София;
19. Национална галерия Квадрат 500 – София, пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19 февруари“ № 1.
20. Временните възпрепятстващи съоръжения по чл. 102, ал. 7.“
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 27, който става § 41, и наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Параграфът и наименованието са приети по Доклада на Комисията.
Колеги, ще приключим до тук с Доклада, утре ще продължим.
Благодаря, господин Цветанов.
Съобщение за парламентарен контрол на 17 ноември 2017 г., петък:
I. Разисквания по питане:
Разисквания по питането на народния представител Георги Гьоков към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов относно политика за решаване на демографските проблеми на страната.
II. Отговори на въпроси и питания:
1. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Боряна Георгиева.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на един въпрос от народните представители Николай Цонков и Антон Кутев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на два въпроса от народните представители Светла Бъчварова и Николай Пенев; и Крум Зарков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Любомир Бонев;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Стоян Мирчев;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос от народния представител Полина Цанкова-Христова;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Николай Пенев;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на два въпроса от народните представители Георги Михайлов; и Георги Йорданов, Анелия Клисарова, Георги Гьоков и Илиян Тимчев;
- министърът на културата Боил Банов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- два въпроса от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев; и Васил Антонов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков;
- един въпрос от народния представител Георги Стоилов към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на вътрешните работи Валентин Радев и министърът на околната среда и водите Нено Димов.
Уважаеми колеги, приключи времето за днешния пленарен ден.
Утре редовно пленарно заседание от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)

Председател:
Димитър Главчев

Заместник-председател:
Цвета Караянчева

Секретари:
Александър Ненков
Симеон Найденов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ