Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 19 май 2017 г.
Открито в 9,01 ч.
19/05/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателят Цвета Караянчева

Секретари: Александър Ненков и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имаме кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми колеги народни представители, на основание чл. 48, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам да се приеме решение редовното пленарно заседание на 25 май 2017 г., четвъртък, да се проведе от 14,00 ч. до 19,00 ч.
Моля, гласувайте.
Гласували 152 народни представители: за 149, против 1, въздържали се 2.
Във връзка с току-що приетото решение, позволете да напомня и на ръководствата на комисиите, и на техните членове да организират заседанията на комисиите в четвъртък, 25 май 2017 г. по най-удобния за тях начин.
Предложения по дневния ред може да правите до 18,00 ч. на 23 май 2017 г.
Съобщение: в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през и пребиваването на територията на Република България на военнослужещи от Албания, Великобритания и Испания за участие в учението на НАТО.
Уведомлението е постъпило на 18 май 2017 г., с № 703-0-5, и предоставено на Комисията по отбрана.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 12 май 2017 г. до 18 май 2017 г. от:
- народния представител Корнелия Нинова, народните представители Жельо Бойчев и Манол Генов към Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 май 2017 г.;
- народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към Теменужка Петкова – министър на енергетиката, относно актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 май 2017 г.;
- народния представител Крум Зарков към Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 май 2017 г.;
- народния представител Антон Кутев към Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, относно кадровата политика на правителството. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 май 2015 г.;
- народния представител Георги Йорданов към Николай Петров – министър на здравеопазването, относно Стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 май 2017 г.
Писмени отговор от:
- министъра на здравеопазването Николай Петров на два въпроса от народните представители Стоян Мирчев и Георги Свиленски;
- министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Даниел Йорданов;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Теодора Халачева.
Преминаваме към отговорите на въпроси.
Първият въпрос е към Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството. Той ще отговори на въпрос от народния представител Васил Антонов относно стратегия за довършването на автомагистрала „Хемус“.
Заповядайте, господин Антонов, да развиете въпроса.
ВАСИЛ АНТОНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател на Народното събрание, дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Министър, в управленската програма на новото правителство, в частта за транспорта един от основните приоритети, който е застъпен, е завършване на магистрала „Хемус“. Във Ваше интервю наскоро, господин Министър, Вие също споменахте като много важен приоритет именно завършването на магистрала „Хемус“.
На неколкократните въпроси, които бях поставял на Вашата предшественичка в предишния парламент, твърде често отговорите, които получавах, бяха обтекаеми, оптимистични, но в тях нямаше нищо конкретно. Много често изграждането на трасето, проектът за трасето беше променян, а процедурите, които вървяха по обществените поръчки, бяха забавяни, а твърде често бяха и отменяни.
Безспорно изграждането на магистрала „Хемус“ е изключително важно, което ще даде възможност за икономическото развитие на този район, а също така ще даде възможност на хората, които живеят там, да се изравнят в развитието със Северна и Южна България. Това определено го приемаме като сериозен въпрос.
Въпросът ми към Вас е: каква е Вашата стратегия за завършване на магистрала „Хемус“?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Антонов.
Думата има министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Николай Нанков.
Заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Антонов, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) в годините е претърпяла поредица от действия, с които проекти, като скоростния път Ботевград – Видин, автомагистрала „Русе – Велико Търново“, Тунела под връх Шипка и автомагистрала „Хемус“, респективно въпросът, който Вие задавате, да бъдат ресурсно обезпечени и реализирани.
Конкретно за автомагистрала „Хемус“ предстои да бъдат построени следните участъци от трасето на автомагистралата:
Първият участък от Ябланица до пътния възел „Боаза“ с дължина 9,3 км.
Вторият е от „Боаза“ до разклона Плевен – Ловеч, знаете, второкласен път II-35 с дължина 50 км.
Третият участък от разклона Плевен – Ловеч до Велико Търново с дължина около 85 км.
Четвъртият от Велико Търново до пътния възел „Буховци“ с дължина 90 км.
Последният участък е от пътен възел „Буховци“ до ресурсната земя по магистрала „Хемус“ до пътен възел „Белокопитово“ – около 16 км.
Общо изброените участъци са 250 км строителство на автомагистралното трасе.
Проектите за отделните участъци условно може да бъдат обособени в три групи. За два от тях с обща дължина 25,6 км, знаете, е стартирана обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране и строителство, тоест за инженеринг, и обществена поръчка за консултантски услуги. Това е отсечката, която споменах, от Ябланица до пътен възел „Боаза“ с дължина 9,3 км и тази от пътен възел „Буховци“ до пътен възел „Белокопитово“ с дължина над 16 км.
За първата отсечка има избран изпълнител за проектиране и строителство с предложена цена в размер на 55 млн. лв. Оферираната, тръжната цена, заложената по обществена поръчка беше 96 милиона и има почти два пъти – с 40% редуциране на цената на база на предложената оферта. Цената е без ДДС, споменах, 55 млн. лв.
Решението беше обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). КЗК се произнесе в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“. В момента обаче има подадени пет жалби пред Върховния административен съд (ВАС). Това е информация от вчера. Естествено, ще изчакаме решението на Върховния административен съд, за да можем да сключим договор с дадения изпълнител и да стартираме изпълнението на тази отсечка. За консултантската услуга на този участък предстои да бъде избран изпълнител.
За втората отсечка, която споменах, от пътен възел „Буховци“ до пътен възел „Белокопитово“ предстои отваряне на ценовите предложения. Вчера се отвориха ценовите предложения за строителство и консултантска услуга. Индикативната стойност е 133 млн. лв. без ДДС за проектиране и строителство и 2,6 милиона за консултантски услуги.
Втората група отсечки са 50 км между пътен възел „Боаза“ и пътен възел Плевен – Ловеч. Там е стартирана обществена поръчка за избор на проектанти. В рамките на няколко дни ще подпишем договор. Проектантите ще проектират тези 50 км на три етапа. Срокът за изпълнението на проектирането е шест месеца.
За третата група отсечки, за останалата част от трасето на автомагистралата е изработен идеен проект. В края на 2015 г. е издадено решение по Оценка за въздействието на околната среда (ОВОС), но за участъка от километър 206+500 до 222-ри километър на магистралата се е наложило изработване на нов вариант на трасето. За това е сключен договор с изпълнител и към момента проектантският екип отстранява констатираните от АПИ забележки и пропуски по документацията. Новите варианти ще бъдат подложени отново на ОВОС, за което е сключен договор с външен изпълнител през 2016 г.
За довършването на автомагистрала „Хемус“, не е тайна, е необходим значителен финансов ресурс. По индикативни данни, въпреки че виждаме, че цените при сключването на договори падат, и то значително, ресурсът е повече от 2 млрд. лв.
За 2017 г . с Постановление на Министерския съвет от януари са осигурени 22 млн. 880 хил. лв., за да може да стартират двата участъка, с които първоначално ще имаме избран изпълнител, за съответно авансово финансиране по техните договори. Допълнително от бюджета на АПИ са осигурени още 1 млн. лв. за доразплащане на проектирането и строителството. Разбира се, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенция „Пътна инфраструктура“ продължаваме работа по финансовото обезпечаване на проекта, като се обсъждат различни варианти за осигуряване на средства, включително и от въвеждането на ТОЛ таксата. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Може би в следващите отговори също ще говоря за ТОЛ таксата във възможността, която ще ми дадете като дуплика.
Спирам дотук. Наистина, търсим възможности за финансирането на всички участъци, за които споменах на автомагистрала „Хемус“. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Нанков.
Заповядайте за реплика, господин Антонов.
ВАСИЛ АНТОНОВ: Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, разбирам Вашето желание за детайлно описание на цялата ситуация по изграждане на магистрала „Хемус“, но определено искам да Ви кажа, че отговорът Ви беше крайно незадоволителен.
Вие сте министър, и с това започнах, че Вашата предшественичка вървеше точно по този път, по който вървите Вие сега – дълги и обтекаеми отговори без конкретност.
Хората, които живеят в Северна България и всички ние като опозиция желаем конкретно да ни отговорите кога ще бъде завършена магистрала „Хемус“? Колко ще струва тя? Кога ще свършат най-сетне тези процедури, за да можем да имаме завършена магистрала?
Безспорно всичко, което изброихте дотук – и скоростният път, който е Русе – Търново; и този, който е Видин и за който предстои моят колега да зададе въпрос за Видин – София, скоростният път; и Тунелът под Шипка са много важни. Без магистрала „Хемус“ те са безсмислени. Без магистрала „Хемус“ става безсмислено живеенето и труда в Северна България.
Заслужава си да ми отговорите на още един въпрос: с колко нараства крайната цена след всяко нейно определяне на магистрала „Хемус“ като приоритет? Защото в голяма степен хората си задават един въпрос. Многократно се поставя този въпрос като приоритет във всеки един кабинет Борисов. Като финал ние нямаме никакво решение, а непрекъснато се увеличават средствата, които следва да бъдат отделени за тази магистрала. Благодаря Ви, очаквам Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Антонов.
Думата има министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков за дуплика.
Заповядайте, господин Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Антонов, бъдете сигурни, че за нас като правителство намаляването на диспропорцията между Северна и Южна България е не само основен приоритет, а е наша основна цел и автомагистрала „Хемус“, и всички пътни отсечки в Северна България, които изброих, стратегически такива, ще са основен инструмент за намаляването на тези диспропорции.
Съгласен съм с Вашите констатации за важността, за приоритетността на магистралата, но явно не сте слушали добре отговорът ми, тъй като именно в правителството на Борисов 2 стартира реалното изпълнение като процедури, а правителство 3 ще стартира реалното изпълнение като дейности по изграждането на отделни отсечки.
Финансирането за първите 9,3 км, ако говорим по трасета Запад – Изток, именно от пътния възел „Боаза“ към Ябланица, е осигурено. Там просто чакаме да мине законосъобразната процедура по обжалването пред Върховния административен съд. Сключваме договор. Тук наистина с констатацията, че постоянно се оскъпява трасето, не бих могъл да се съглася, тъй като в отговора преди малко споменах, че от 96 млн. лв. заложена цена, оферентът, предложил и спечелил съответно, е с цена 55 млн. лв. Виждате, че има редукция с 40% на предложената от Агенция „Пътна инфраструктура“ цена. Тоест има икономия на средства, които средства ще бъдат използвани съответно за нови участъци.
Относно трасето Изток – Запад, от пътен възел „Белокопитово“ към пътен възел „Буховци“ отново сме в процедура – провеждане на тръжната процедура, по отваряне на ценовите оферти на кандидатите. Предполагам, там също биха могли да постъпят жалби, но това е изконното право на всички засегнати страни, засегнати, в добрия смисъл на думата, конкурентния принцип в участието в една обществена поръчка да обжалват процедурите.
Финансиране. Споменах за важни плащания и по двата договора е осигурено от държавния бюджет, респективно от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ приоритетно ще се разходват средства именно за тези обекти.
Преди малко споменах за ТОЛ таксите – изключително важна тема, която аз ще развия може би в дупликите към следващи въпроси, защото всички Вие, уважаеми народни представители, ще ме питате за отделни пътни отсечки в отделни области – второкласни, десетокласни пътища, първокласни, скоростни такива, автомагистрали. Докато не въведем наистина социално справедливия модел ТОЛ такса и електронна винетка, ние ще имаме проблем с финансирането на пътния сектор в България. Въведем ли го, на годишна база ще имаме между четири и пет пъти по-голям ресурс не само за рехабилитация на стари пътни отсечки, а за строителство и изграждане на нови такива. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Декларация от името на Парламентарна група – „БСП за България“.
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Минаха почти два месеца от изборите за Четиридесет и четвърто народно събрание и почти месец от избора на правителството на господин Борисов. През това време парламентът не работи пълноценно. Мисля дори, че поставихме рекорд с най-краткото заседание от 23 минути. Как изглежда това извън тази сграда, Вие знаете – зле. Това е още един аргумент да се срива авторитетът на институцията. Защо това е така? Правителството на Бойко Борисов няма законодателна програма. В предизборната кампания Вие дами и господа от ГЕРБ, обещавахте, твърдяхте, че сте готови да управлявате, че се връщате трети път на власт и влизате с летящ старт във властта – да видим този старт, който се оказа не летящ, а фалстарт.
Фактите от началото на Четиридесет и четвъртото народно събрание – има внесени шест законопроекта – четири от тях от БСП, един от „Воля“ и един от ГЕРБ, и един от „Обединени патриоти“ и от ГЕРБ, изтеглен след това.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Вашите са стари, от миналия парламент.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Това е законодателната Ви инициатива до днес. ГЕРБ и „Обединените патриоти“ преди изборите обещаваха повишаване на пенсии, повишаване на заплати, борба с битова престъпност, отпадане на маловажен случай, борба с корупцията, Закон за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Къде са тези закони почти два месеца след началото на нашата работа? Нищо от това не се случва, но без да обещавате внесохте лобисткия Закон за строителство върху земеделски земи с променено предназначение.
Преди изборите доходи и сигурност на народа, след изборите тези същите неща, само че за мнозинството и управляващите.
Ние от БСП внесохме предложения в Кодекса за социално осигуряване за преизчисляване на всички пенсии, промени в ГПК, касаещи частните съдебни изпълнители и ограничаване на злоупотребите с хората, Закон за храните – за защита на българското производство, Законопроект за българския жестомимичен език в помощ на хората с увреждания, Временна комисия за неизплатени заплати и осигуровки на работници, Временна комисия за замърсяване на водите с уран.
Уважаеми управляващи, ние не спечелихме изборите, но Ви дадохме законодателна програма. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Вие очевидно нямате такава. Нека Народното събрание да работи по нашата, която е на банките Ви под формата на законопроекти.
Втората основна част от нашата работа е парламентарният контрол – нека видим и там съотношението управляващи – опозиция БСП. ГЕРБ са задали един въпрос, „Обединени патриоти“ – три, „БСП за България“ – четиридесет и осем.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Браво!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: По-важното е, че министрите на Бойко Борисов от тези четиридесет и осем са отговорили досега, до днес само на пет.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Кога?
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ, от място): Има срокове!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Управляващите за един месец не изпълняват и втория си ангажимент за парламентарен контрол. Два месеца нищоправене на управляващи и правителство. През това време кипеше трескава работа по разпределяне на власт и пари. Помните ли в предизборната кампания коя беше една от опорните точки на Бойко Борисов? – „Ето го моя екип, БСП нямат екип. Искаме дебат между екипи, не между лидери.“ Какъв се оказа този екип днес? Заместник-министър на енергетиката срещу когото шест работодателски организации пишат гневна декларация; заместник-министър на външните работи, за когото се разгоря спор дали е бакалавър или магистър, но пък човекът има принос, че е един от онези млади, които целуват публично ръка на Борисов на обучение на младежи ГЕРБ. Има ли връзка това отношение към дипломацията с празния стол на България на срещата в Пекин, който събуди недоумението на много европейски лидери и на участниците в тази среща? Кумата на един от ръководителите на ГЕРБ става заместник-министър. Заместник-министър на транспорта, когото Съюзът на българските превозвачи и международните превозвачи обвиняват в злоупотреби. Целият състав на БДЖ е настръхнал от ръководството, което назначихте. Заместник-министър на МВР, който казва, че проблемите трябва да се решават с бой и се възхищава на шериата, където се прилагало насилие. Мога да продължа с подобни скандални назначения във всички сектори, но няма да ми стигнат десетте минути за декларацията. Това е екипът на Бойко Борисов, с който той пред изборите така парадираше.
Затова ще завърша с последното – заместник-министър в правителството на Граждани за европейско развитие на България с хитлеристки поздрав и вицепремиер с майтапчийски снимки от „Бухенвалд“. Докъде докарахте европейска България? Заради властта и парите ли сте готови да пренебрегнете изконни европейски и български ценности? Ние искаме оставката на Валери Симеонов. Понеже си позволявате да обвързвате този случай с изречението, произнесено от колегата Крум Зарков, няма да пренебрегна този въпрос. Изправям се и пред Вас, и пред целия народ, и казвам следното: ние сме различни от Вас и отликата е в следното. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): За това сте права.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Когато Крум Зарков произнесе тази реплика, БСП я определи като грешка. ГЕРБ определя днешната ситуация като майтап. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Грешка – майтап. (Ръкопляскания и реплики от „БСП за България“: „Браво!“.) Аз казах на Крум Зарков: „веднага и светкавично трябва да се извиниш публично на българския народ“, и той го направи. Бойко Борисов каза: „На всеки се е случвало в командировка да си прави такива майтапи и е човешко“. Извинение от едната страна, от другата –човешко било да правиш хитлеристки знаци, да се снимаш и да се пускаш в социалните мрежи с тях.
Трета разлика, Крум Зарков беше издигнат за народен представител и народът пряко го избра, и затова е тук. Той е минал през пряк избор. Ако народът беше решил, че той не е достоен, Крум нямаше да е тук. (Реплики от ГЕРБ.)
Тези заместник-министри, даже и директор на дирекция вчера в Министерството на отбраната, не са получили волята на народа, те са избор на Бойко Борисов и той носи отговорност за това. Дотук с разликите между нас и Вас в тези ситуации.
Ние имаме въпроси не само към Вас, към Европейската народна партия, която е политическото семейство на десните партии и на ГЕРБ в Европа и те са: това правителство отговаря ли на критериите Ви за демократично и европейско? Предизборната кампания – висши представители на Вашето политическо семейство идваха в България и заклеймяваха БСП като антиевропейска и антидемократична и призоваваха тя да не бъде избирана, защото ще изведе България от Европейския съюз. Помните ли защо беше направено това? Заради нашата позиция да защитим българската икономика и българското производство като отхвърлим Споразумението с Канада СЕТА. Ето затова Вашите европейски лидери ни посочиха за антиевропейска партия. Къде са днес тези Ваши европейски лидери? Защо мълчат? Къде е тяхната оценка за това, че много представители вече на уж европейско правителство в България правят хитлеристки знаци, снимат се и ги публикуват, и се гордеят с това? Къде са Ви европейските лидери и що за двойни стандарти са това на Европейската народна партия? (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
През тези два месеца на подялба на власт, скандал след скандал и гузно мълчание на Борисов, народът какво получи? Това е най-важното. Увеличение на цените на газ, парно и вода, съдът отмени минималната заплата, съдът отмени националната здравна карта на Борисов 2, еколози протестират срещу лобистки закон, майки на деца с увреждания протестират за нечовешки условия за отглеждането им, шест работодателски организации протестират срещу Вас, синдикати и МВР излизат с гневна позиция и не дават и 100 дни на това правителство в тази позиция, напрежение в служители и синдикати в БДЖ, очаква се увеличение на тока от 1 юли, текат проверки на българската прокуратура и Европейската банка за развитие за саниране и съмнение за корупция, тече проверка на строителството на магистрали от прокуратурата със съмнение за корупция.
Столична община вчера се опита извън всякакъв закон и правила да разпредели едни 36 милиона на доближени до Вас фирми. Това е реалният живот извън тази сграда и извън Вашата представа за политика и управление.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Как са доближени тези фирми до нас?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Виждам, че негодувате, дами и господа от ГЕРБ, но можете ли да отречете тези факти? Това е истинската същност на правителството на Борисов 3 и истинската картина на живота в България.
На фона на всичко това искам да поздравя парламентарната група на БСП. (Шум и реплики от ГЕРБ: „Еее!“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ориентирайте се към приключване, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Последователни сме колеги, не в приказките, а в делата. Нашата програма вече е факт, ние защитихме чрез законите интересите на хората (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), които ни изпратиха. Приключвам.
Благодарение на нас беше оттеглен лобистки закон и беше спряна далаверата в Столична община. Когато управляващите се скриха, ние бяхме при майките…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето Ви изтече, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Две изречения моля. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Когато бяхме на висотата на български държавници обединители предложихме декларацията за Македония и всички се съгласиха, тоест ние доказваме, че има опозиция, има алтернатива, има и държавници, когато това го налага интересът на България. Това е… (Народният представител продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Нинова, времето Ви изтече. (Ръкопляскания и възгласи от „БСП за България“: „Браво, браво!“)
Други декларации?
Господин Тодоров, заповядайте от името на парламентарната група на ГЕРБ.
АНТОН ТОДОРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днешната декларация на БСП трябва да кажем, че доказва едно единствено нещо: че това е партия, която всеки път достига зеещи висини в наглостта, в безсрамието, партия, която пее в лицето на своята председателка ария на позора. (Ръкопляскания от ГЕРБ, реплики от „БСП за България“.) Арията на позора, чийто добър изпълнител е госпожа Нинова, съдържа няколко елемента и тя е директен призив срещу разума, срещу фактите, срещу здравия смисъл. Здравият смисъл, госпожо Нинова и господин Попов, представлява проверено емпирично знание. Какво знаем за партията БСП? Знаем, че това е партия със сгрешено име. Тя е Небългарска социалистическа партия. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Тя е наследник на Небългарската комунистическа партия – партия, която два пъти се опита да направи нашето Отечество република на Съветския съюз… (Силен шум, реплики и тропане по банките от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата!
АНТОН ТОДОРОВ: Три пъти докара България до фалит, изби елита на България и вкара в затвора спасителя на българските евреи. (Тропане по банките от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Тодоров, само за момент.
Моля за ред в залата!
Продължавайте, господин Тодоров. (Парламентарната група на „БСП за България“ напуска залата.)
АНТОН ТОДОРОВ: Вашите конгреси следват онези поредици конгреси на другата небългарска партия – комунистическата партия, чийто наследник сте Вие, партията, която осъди спасителя на българските евреи, партията която уби наследниците на баба Тонка, партията която уби над 30 хиляди българи! Клахте българите, както и турчин не ги е клал! (Ръкопляскания и възгласи „Браво!“ от ГЕРБ.)
При внимателно изследване на образа на Небългарската компартия, пардон, соцпартия, ясно се вижда едно нещо: че това е партия, която е съставена от особена порода нагли хора, хора, които се опиват от своята безнаказаност. И това, че Вие не можете да изтърпите фактите, които казвам в момента, е единствено доказателство за правилността на това, което аз говоря.
Днешната боркиня с корупцията госпожа Нинова би трябвало да отговаря на конкретни въпроси. Ако в България имаше съд, ако в България имаше прокуратура, тя отдавна трябваше да бъде на място хладно, на място тъмно. (Ръкопляскания и възгласи „Браво“ от ГЕРБ.) И понеже е от нежния пол, няма да призова на това място хладно и тъмно тя да прави от големи камъни малки камъни, а от малките камъни чакъл, но все пак трябваше да понесе някаква отговорност за нахалството, което демонстрира всеки път, колчем цъфне на тази трибуна.
Ще завърша декларацията от името на парламентарната група на ГЕРБ с нещо, което беше казано от една велика американска историчка, апропо еврейка по произход – Гертруд Химелфарб се казва. Тя казва така: „Комунизмът всъщност се оказа националсоциализъм с повече късмет.“ Казано е така, че не може да добавиш нищо, нищо не можеш да отнемеш. Бих казал, че тази партия никога не направи извинение за престъпленията към нас българите, към българската нация, към България.
И тук ще цитирам един техен бивш член – на БКП, който в своите спомени, когато се връща от лагерите в ГУЛАГ, казва да не се повтори никога вече: „Дано да не се повтаря никога вече управлението на БСП, което представлява утопията на власт!“
Завършвам с това, че тези хора трябваше най-накрая да се извинят за престъпленията на БКП и за своите престъпления по време на 28-годишния преход. Госпожа Корнелия Нинова каза, че БСП никога не е участвала в приватизация и не е участвала в това, което нарича „Сдружения за кражби и грабежи“. А приватизирането на външнотърговското дружество „Техноимпекс“, което само в една столица – Хараре, има активи за милион и половина, тя, което приватизира с РМД за сумата 70 хиляди долара, как Ви се вижда? Това участие ли е в бандитска приватизация? Според мен РМД-тата правилно бяха наречени „разбойническо ментарджийски дружества“ и шампионът в България по правенето на този тип приватизация се нарича Корнелия Нинова, която цинично отсъства в момента (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
А недостойната кампания, която БСП и нейните обръчи в този парламент ¬– партията ДПС, етническата партия, която също според мен е част от небългарските обръчи в нашата политика, поведоха една недостойна кампания в самото начало на кабинета Борисов 3 и понеже споменаха конкретно заместник-министъра на външните работи, ще кажа, че техен министър-председател на 34 години стана и доведе до такава сполука за България, визирам лицето Жан Виденов, че милиони българи излязохме на улицата и ги свалихме с камъни и дърве – все едно се отбраняваме срещу османския поробител, който беше нахлул в Отечеството ни.
Министър-председателят Васил Радославов става такъв на 32 години. Това, че Георг е на 25 години, единствено е отношение към младите хора. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Виждам че тук има няколко десетки от тях. Трябва да знаете, че не партията със сгрешено име е тази, която ще гарантира Вашето влизане във висшата власт – изпълнителна, законодателна и съдебна. Партията, която гарантира на образованите, на умните, на знаещите езици българи, млади хора, е ГЕРБ и се намира в тази част на залата, а не в ляво! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
И завършвам моето изказване с нещо, което мисля, че е важно. Казано е в „Притчи Соломонови“: „Десните пътища Господ наглежда, а левите са развалени“. Левите пътищата са ето тук – развалените пътища според най-великата книга на човечеството. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Тодоров.
Господин Ерменков, заповядайте по начина на водене. (Парламентарната група на БСП влиза в залата.)
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Неслучайно направих паузата след „уважаеми“.
Госпожо председател, Вие показвате отново двоен аршин! Вие прекъснахте нашия протест срещу опита за обида и не опит, а направо явна обида не само на нашата парламентарна група, а и на един милион хора, които са гласували за нас и които един политически травестит нарече престъпници, нарече лъжци! Защото този човек няма, първо, морала да стои тук – на тази сцена, и да превръща тази трибуна в сцена! И Вие допуснахте това нещо без да му направите забележка, защото тази декларация, се надявам, не е от името на ГЕРБ и като дискредитира ГЕРБ, защото това не може да бъде езика на съвременната политика, защото, когато гледаш миналото, виж преди всичко себе си и своите роднини, които са престъпници и осъждани, преди да излезеш тук на тази сцена и да превръщаш тази трибуна наистина в позор за себе си, не за някой друг!
И затова Ви моля, госпожо Председател, следващия път, когато тук станат хора, които нямат съвест, които нямат спомени, които сто пъти са се превръщали като палачинка в тиган, да бъдете много строга към това, което говорят! Една декларация от името на парламентарна група трябва да бъде нещо, което да изказва мнението на групата. Много се надявам ГЕРБ да не застават зад тази декларация, защото наистина те ще бъдат… не мога, даже думи нямам от възмущение, но това ще бъде наистина тяхното падение! Една такава декларация показва, че в българския Парламент има хора, които не уважават избора на българския народ, че в Парламента има хора, които предпочитат да гледат миналото, че в Парламента (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) има хора, които обиждат, които не знаят за какво са тук и най-вероятно са тук…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Ерменков, времето изтече!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: … за да почистят собствената си съвест, която нямат.
Много Ви моля, бъдете принципна и когато стават такива безобразия, ги прекратявайте навреме! А иначе българският народ ни гледа и той ще отсъди кой прав – кой крив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков.
Заповядайте, господин Кутев – по начина на водене.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, моята процедура е свързана с това, че с подобни действия като това, което се случи – това, че се връщаме 26 години или може би даже 76 години назад, не е най-важното. Важното е, че сриваме авторитета на това най-високо място, в което се намираме. Аз съм длъжен да кажа, след всичко, което чух, че не се асоциирам с това, за което колегата говореше. Нямам нищо общо с този образ, който той изрази и вярвам, че и зрителите, и хората на България, и гражданите могат да оценят това.
Но искам да подчертая, че освен това аз се гордеех с баща ми, който беше партиен секретар и смятам, че беше почтен човек. И се гордея с много негови приятели и колеги, които бяха партийни секретари и бяха почтени хора. И това, което правите в момента…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ: Ами, не можете да го допуснете, госпожо Председател. Не може цели поколения да бъдат задрасквани, само защото някакъв човек е неуравновесен. Няма как да го направите! (Реплики от дясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, без квалификации!
АНТОН КУТЕВ: Моля Ви да помолите колегите от ГЕРБ, които са членували в БСП или в БКП да си вдигнат ръката. Моля да Ви видя колко от Вас сте членували в БКП и БСП, защото сте повече от половината. (Реплики от ГЕРБ.)
Пак по начина на водене. Ако Вие позволявате по този начин да се води Народното събрание, нямаме място ние, а пък Вие – съвсем, в Народното събрание. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кутев.
По начина на водене – заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Председател, аз не смятам, че след всяка една декларация, трябва да давате повод на много хора да говорят. Защото декларацията, и то днес в парламента, го зададохте Вие, колеги от ляво! Защото парламентарната група на ГЕРБ знаем какъв е Вашият подход и бяхме готови с два вида декларация. Вие поръчахте това да бъде днес в парламента. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Моля Ви, бъдете коректни! Ако Вие днес бяхте достатъчно коректни, ако бяхте градивни, ако се отнесохме с необходимото уважение към тези млади хора, които днес са в залата…
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Процедурата е по начина на водене.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: …щяхме да имаме декларация, която щеше да бъде за предстоящия празник…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: …24 май, за българската просвета и за българската култура. Но това, което Вие зададохте като тон, искате…
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Процедурата е по начина на водене.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: …постоянно да рушите доверието на българския парламент.
Затова, госпожо Председател, придържаме се към Правилника за организацията и дейността на 44-тия парламент. След декларации, ако вървим в посока да търсим начин и повод да искаме думата, смятам, че не е коректно. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Заповядайте за процедура.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председателстващ, колегите бяха дългословни, господин Цветанов – също. Ако бях на негово място, бих се обидил на такава декларация, защото предполагам, че както всички нас, дълбоко в корените си някой зад себе си в поколенията не може да няма някой член на БКП. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Но една препоръка, госпожо Председателстващ – не пускайте хора на тази трибуна, които не са си изпили хапчетата сутринта!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това не е ли обидно, госпожо Председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, дръжте се прилично!
Имам право на две минути обяснение. Няма как да знам от името на парламентарна група какво точно послание ще се изрече от парламентарната трибуна. Дадох възможност на БСП над 10 минути да развие своята декларация. По същия начин дадох думата и на парламентарна група на ГЕРБ. В процедура на декларация от парламентарна група няма как да знам какво ще се говори там.
Приключваме с личните обяснения.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Процедура, процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Декларация от името на парламентарна група на „Атака“. (Народни представители от БСП за България искат процедура.)
Имахте възможност на няколко процедури, господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България, извън микрофоните): Искам процедура, имам основание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Процедура – заповядайте.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Струва ми се, че поведението на нашия колега, който се опита да прочете декларация от името на парламентарна група, господин Тодоров е осъдително.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това е към председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене! Ще ви отнема думата, господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Добре, по начина на водене, госпожо Председател.
Вие трябваше да прекъснете господин Тодоров в момента, който той обвини най-старата българска политическа партия в престъпление…
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Вие не ни ли обвинявате?
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: …в момента, в който произнесе тези думи, тъй като това беше декларация на българския фашизъм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Жаблянов,…
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Фашистите шестват не само в правителството, шестват и в парламента.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Това не е по начина на водене!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Господин Тодоров, трябваше да бъде отстранен…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене, господин Жаблянов!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Господин Тодоров трябваше да бъде отстранен от заседанието, да му бъде отнета думата и да му бъде наложено наказание.
Вие трябва да прекратите сами подобни изказвания. Това не са невинни жестове, това не са невинни изказвания. Това не е примитивния антикомунизъм на ранната десница, това е възкръсналия български фашизъм. (Ръкопляскания от „БСП за България“. От ОП искат думата за процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Давам думата на господин Волен Сидеров за декларация.
Последна процедура по начина на водене. Няма смисъл да повтаряме едно и също.
Заповядайте.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, дами и господа! Понеже като водещ на Народното събрание допускате непрекъснато от трибуната на Народното събрание да има манипулации, внушения, нападки за фашизъм, нацизъм и така нататък. Говорят се различни неща от опозицията и е редно, когато се изказват явни лъжи или неистини, да се подсказват или да се дават някакви примери за това всъщност тези, които говорят тези неща, верни ли са или не. Не трябва да се допуска от трибуната на Народното събрание да има заблуда, да се говори, че някой бил фашист, че се възраждал фашизмът и така нататък. (Реплики от БСП за България.)
Само мога да кажа следното и може това да го дадете като пример на опозицията и на БСП следното. Кметът на Плевен по времето на Втората световна война след това в своите спомени е написал: „За Коледа не можах да се уредя с германски войник заради местните комунисти, които приютиха всички, защото те бяха съюзници със Сталин и Хитлер…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, по начина на водене, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: …и тяхната партия“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще Ви отнема думата!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Те бяха тези с нацистите и фашистите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, господин Ангелов!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Те, те!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Декларация от името на парламентарна група на Патриотичния фронт. (Реплики.)
Заповядайте, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (ОП): Благодаря, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Прощавайте, грешката е моя – не „Патриотичен фронт“, а „Обединени патриоти“.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Все едно и също е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Прощавайте!
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Госпожо Председател, дами и господа народни представители, господа министри, драги гости, драги журналисти! Искам да започна с един призив да се успокоим. Първо, нямаме нужда от инфаркти по време на петъчното заседание, някои хора от нас са вече на възраст. Наистина няма нужда от тази превъзбуденост, с която днес започна заседанието. Върнахме се в дискусия от 90-те години. Аз ги помня. Помня тогава нападките – комунисти, некомунисти. Смятам, че това вече е излишно. В 2017 г. сме. Преживели сме периодите, в които се нападахме, плюехме, докато през това време някои хора ни ограбваха. Хайде да прекратим това и да покажем, че сме зрели политици, които искаме нещо да върви напред.
Разбирам обидата и засегнатостта на групата на БСП, разбирам и нападките на господин Тодоров, който отдавна се занимава с публицистика и разобличава престъпления на този режим, при който наистина имаше престъпления. Но престъпления има и днес, престъпления е имало винаги в политиката на България. А исторически погледнато политиката на света е толкова парадоксална, че наистина преди малко колегата Юлиан Ангелов спомена един парадокс. Да, съветска Русия и хитлеристка Германия бяха съюзници до 1941 г. След това Хитлер нападна съветска Русия. Но понеже тук днес и вчера, и тези дни има една много изострена превъзбудена полемика за това кой е нацист и кой е фашист, аз искам само да Ви кажа, че когато на Нюрнбергския процес в килията на Ялмар Шахт – икономическия министър на Хитлер, влезли да му кажат, че ще има процес срещу „ИГ Фарбениндустри“ – това е компанията, без която германската военна индустрия нямаше да успее, той се засмял на глас и казал: „Тогава трябва да съдите „Стандартойл“, защото бяхме съдружници и без тях германската военна индустрия нямаше да се възроди“.
„Шел“ – всички знаете за „Шел“, зареждате си колите, не правя реклама, за телевизиите специално, казвам го в исторически план...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Продуктово позициониране.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: …„Роял Дътч Шел“ – дружеството, което е основано от Хенри Детердинг. Не знаете ли? Ако не знаете, да Ви кажа. Тук влиза един силно, много уважаван от мен, образован човек – проф. Христов, той знае много добре, че Хенри Детердинг – основателят на „Роял Дътч Шел“, е бил фанатичен последовател на Хитлер и го е подпомагал финансово по времето преди той да дойде на власт. Ами, дайте да закрием бензиностанциите „Шел“, защото ги е създал човек, който е бил поклонник на Хитлер, ама истински поклонник, не такъв измислен или набеден за каквито обявихте заместник-министри и вицепремиера Симеонов!
По тази актуална тема искам да кажа няколко думи, защото аз имам много и голям, и горчив, и полезен опит в тази посока. Още с появата на партия „Атака“ през 2005 г. бяхме нападнати и аз лично като човека, който направи този пробив, бяхме показвани като нацисти, хитлеристи, граф Дракула и всичко възможно – злодеите на ХХI век, които ще запалят Трета световна война. Правеше го същото шоу, с което сега иска да изманипулира българското обществено мнение и да ни вкара в изборна система, която ще унищожи демокрацията в България. Същото шоу аз го осъдих за лъжа и клевета, защото беше сложило думи в устата ми, които не съм произнасял. Осъдих го, но какво от това! Ефектът беше постигнат, общественото мнение беше обработено и вотът за нас – патриотите, тогава беше ударен по този подъл начин! Сега се цели същото нещо.
Аз уважавам амбициите на госпожа Нинова. Уважавам и това, че тя като един млад човек, амбициозен, вероятно технократ, тогава е била назначена от Иван Костов като изпълнителен директор на едно голямо външнотърговско предприятие (ръкопляскания), след 1998 г. Помня ги тези години! Тогава бях основен и силен критик на Иван Костов, продължавам да бъда, защото смятам, че той съсипа индустрията на България, индустриалната мощ на България и това съм го чувал много пъти от колеги от БСП.
Но тогава на един млад амбициозен човек му е дадена позиция, на която да се реализира. Как се е реализирала тя тогава аз не знам. Но реализацията на „Техноимпекс“ е нула, това не съществува. Огромните активи на тези външнотърговски предприятия бяха заличени, разпродадени за стотинки и досега за това никой не отговаря, за съжаление.
В момента лидерът на БСП се опитва да напада „Обединени патриоти“ по един некоректен начин, да посочи, че ГЕРБ са взели за партньор някои, които са съмнителни като политическа коректност, моля Ви. Защо?
Първо, бяхте загрижени за нашата програма, не се изпълнявала Програмата на „Обединени патриоти“. Програмата на „Атака“ не се изпълнявала! Благодаря за Вашата загриженост, но оставете ние да се грижим за нашата Програма и нейното изпълнение. (Реплики от БСП.)
Видяхте, че правителството започва със силни стъпки, видяхте, че още в първите седмици вицепремиерът Симеонов, който го нападате по този некоректен начин, защото той нито има нацистки наклонности, нито е поклонник – това са абсолютни клевети, лъжи, манипулации, и Вие ги знаете добре. Аз го познавам този човек от ученическите години, знам, че той няма такива виждания; знам, че едно издание е направило провокация спрямо него – такива срещу мен са правени десетки пъти; знам много добре, когато има медийни атаки как могат да ти вкарат в устата нещо, което не си казвал.
Вие правите тази атака, защото видяхте, че в това правителство започва истинска работа. Още първите седмици бяха направени мерки, които облекчиха туризма. Още първите седмици бяха направени мерки, които дадоха възможност на всички, които искаха деца да имат деца ин витро да го направят без ограничение. Бяха направени и продължават да бъдат правени мерки (ръкопляскания от ГЕРБ), които по някакъв начин да тласнат все пак напред този, който иска нещо да прави, нещо да върши в България! Дори този изтеглен закон според мен беше някак си презастраховане, защото Вие го критикувате като лобистки, но всъщност даваше възможност на хора, които искат да произведат нещо в България, да го произведат, да го направят, да им се удължи срокът. Но, добре. Вдигна се вълна от някакви протести и веднага ГЕРБ изтеглиха закона.
Виждате, че има реакция. Реакция има при хора, които имат съвест, които искат да управляват в съответствие с народните виждания, и когато се появи въпросната снимка на заместник-министъра на регионалното развитие той веднага беше оттеглен. Веднага, на часа! Е, какво повече искаме? Този човек наистина е компетентен, този човек наистина можеше да бъде полезен за България. Но политическата игра е такава – политиката е жестоко занимание! Знаем го и затова аз говоря на моите колеги: да, всяка една дума може да бъде използвана, всяка една грешка – плащаш след това много висок данък. Плащал съм го, знам го. Затова в момента аз призовавам не само към разум и умереност, ами наистина да гледаме същината на нещата, действията.
Валери Симеонов е деен човек, енергичен човек, той иска да свърши нещо и аз го знам, сигурен съм. Аз лично съм го критикувал толкова остро, както никой не го е правил, но знам, че той има качества да свърши нещо. Ако сега го нападате за това, че е казал нещо си на един вестник, което не е предадено коректно, това означава, че всъщност търсите не добрия, не политическия, не принципния начин на критика, а този по втория начин – втория стандарт, другия стандарт. Искате да изкарате някой нацист, при положение че много добре знаете, че не е такъв. Това да се развее пред Европа, за да се стресне някой и да каже: „Ей, вижте с какви хора управлявате!“ Ами, управляват с ГЕРБ, управлявате с хора, които са доказали, че минават през всички битки, че наистина искат да направят нещо за България, че са понесли всички удари, всички черни печати, всички хули и нападки, през които сме минали, и продължаваме да бъдем коректни и точни.
И именно защото това правителство тръгна, както беше в предишното с реформаторите – без претенции от тяхна страна за властови позиции, и както виждате само двама вицепремиери, с които ние заявяваме нашата политическа отговорност на „Обединени патриоти“, че споделяме отговорностите на управлението – нито постове, нито позиции. Какво означава няколко заместник-министри или двама министри, един министър всъщност реално, и то лидер на партия, който застава – имам предвид Каракачанов, и вицепремиер Симеонов, които застават с лицето си, с името си и с риска да бъдат охулвани.
Обръщам се с призив най-вече към групата на БСП, защото, ако тръгнем нали да…
Аз поне съм свидетел на този период 2005 г. – 2009 г. Ами тогава, дами и господа, драги колеги, с кого бяхте коалиционен партньор Вие и ДПС? Ами, със сина на този, който вкара България в оста и беше съдружник на Хитлер. Синът на цар Борис беше Ваш коалиционен партньор. С истинския Хитлер говоря, а не с восъчната му фигура. Ако тръгнем да ровим така нещата, значи просто няма да има оправия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Сидеров, ориентирайте се към приключване.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: За да има оправия, нека да гледаме същината – какво се прави, какво се върши, критикувайте ни по това, което вършим реално в политиката, в икономиката и социалната сфера. Тогава ще бъдем почтени, тогава ще бъдем истински колеги в Народното събрание. Всичко друго е игра, на която вече й е минало времето. Благодаря Ви за вниманието. (ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Сидеров.
Благодаря Ви, че върнахте спокойния тон в залата.
Преминаваме към следващия въпрос от нашия парламентарен контрол – въпрос на народния представител Николай Георгиев Иванов относно скоростен път София – Видин, степен на готовност на изграждането.
Господин Иванов, заповядайте да развиете въпроса си.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател!
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! През 2011 г. официално беше обявен стартът на проектирането на скоростния път Ботевград – Видин. Две години по-късно беше пуснат в експлоатация новият мост на река Дунав при Видин, с което стратегическото значение на направлението София – Видин, надхвърли регионалните рамки.
В края на 2014 г. в интервю по Националната телевизия министърът на регионалното развитие тогава – госпожа Лиляна Павлова, заяви, че за участъка Мездра – Ботевград има проектна готовност и е подаден за финансиране по плана „Юнкер“. Един месец по-късно от трибуната на Народното събрание, в отговор на народни представители, тя информира, че нито парцеларният план е одобрен, нито са стартирали отчуждителните процедури за трасето.
Изминаха шест години, в които в предизборни кампании, в управленски приоритети, се поемаха ангажименти за изграждането на скоростния път, но нито проектите, нито източниците на финансиране, нито намеренията на правителствата станаха ясни и обявени в конкретни срокове.
При посещението си във Враца в последната предизборна кампания настоящият министър-председател – господин Бойко Борисов, пое категорично ангажимент за изграждането на този път през мандата. Това беше официално заявено от господин Борисов и при обявяването на приоритетите на правителството от тази трибуна.
В тази връзка, уважаеми господин Министър, моят въпрос към Вас е: кога ще започне изграждането на скоростния път по направлението София – Видин, и каква е степента на проектната му готовност?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
За отговор има думата министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Николай Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Иванов, изграждането на скоростен път София – Видин е заложено като един от важните приоритети не само на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а и на правителството Борисов 3, на кабинета Борисов 3 като част от нашата управленска програма. Към момента Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела всичко необходимо за изграждане на скоростния път по трасето на път I-1/Е-79 Видин – Ботевград. Поетапно и последователно са подготвени отделни проекти, свързани с реализацията на цялостното трасе. Ще кажа кои са нашите приоритети респективно по отделните отсечки.
Общата дължина на трасето е 147 км., разделено на 4 участъка.
Първият е Видин – Монтана, 95 км., изцяло ново строителство.
Вторият участък е Монтана – Враца, 30 км., реконструкция и ново строителство.
Третият участък е Враца – Мездра, 8,9 км., рехабилитация на съществуващото трасе.
Четвъртият участък е Мездра – Ботевград, 32,8 км., изцяло ново строителство.
Приоритетен обект на Агенция „Пътна инфраструктура“ по направлението на първокласния път от София към Видин и обратно е обходът на град Димово и участъкът Мездра – Ботевград, като първи стъпки. Говорейки за участъка от Видин към Димово и обхода на град Димово, преминаването през града със засиления трафик е невралгична точка и сериозен проблем за целия район.
Пътното трасе с обхода на Димово е с дължина 11,2 км. Индикативната стойност на тази отсечка – обходът на Димово, е 56,2 млн. евро с ДДС. Знаете, че основен проблем на цялостното трасе е липсата на финансиране, неусвоеното финансиране към момента, тъй като цялата отсечка е с индикативни заложени стойности над 800 млн. евро.
Ще кажа, защото зададохте въпрос какъв е статусът на проекта по направлението Видин – Ботевград, ще обясня какви са нашите варианти и възможности за търсене на източници за финансиране.
В участъка Видин – Монтана обектът има готов идеен проект. Изготвен е доклад по ОВОС, постановено е положително решение, което се обжалва от Коалиция за устойчиво развитие. След поискване от страна на АПИ на предварително изпълнение такова е потвърдено от ВАС в края на 2016 г. След изработването на техническия проект ще се процедира съответно – такъв е нормативът – по парцеларен план. Предвижда се през септември тази година да бъде получен техническият проект, вкючително подробният устройствен план, парцеларен план, подлежащ на одобрение от Националния експертен съвет по устройство на територията към Министерството на регионалното развитие и благдоустройството. След това ще се извърши отчуждителната процедура в обозрими срокове – около една година, до края на 2018 г. В този индикативен срок не са включени евентуалните обжалвания на отчуждителните актове.
Тръжната процедура за строителство се предвижда да бъде въведена през 2018 г. Индикативната стойност на строителството на този участък е 450 млн. евро с ДДС, без да се включва обходът на Димово, за който споменах в началото.
Вторият участък, пътят Монтана – Враца, за него има готов идеен проект. След произнасяне от МОСВ по отношение допустимостта на инвестиционното предложение спрямо близко разположената складова база за взривни вещества в местността „Ловни дол“, класифициран като обект с висок рисков потенциал, ще започне нова процедура по ОВОС. Едва след постановяване на решението по ОВОС могат да продължат дейностите по проекта. Предвижда се процедурата по строителството да се обяви в края на 2018 г. – такъв е нашият линеен график, ако всичко е о`кей по ОВОС-а или в началото на 2019 г. Индикативната стойност за строителството на този участък е 150 млн. евро с ДДС.
Третият участък Враца – Мездра, за него се предвижда рехабилитация и основен ремонт. Няма нужда от отчуждения, рехабилитираме съществуващо трасе. В началото на 2018 г. АПИ ще разгледа следните варианти: дали да стартира процедура за избор на проектант за участъка, същуствуващ четирилентов габарит, или да планира процедура за рехабилитация и основен ремонт на инженеринг, за мен лично по-добрият вариант. Индикативната стойност е 10 млн. евро.
Четвъртият участък, Мездра – Ботевград, в момента текат отчуждителните процедури. Там има пълна проектна готовност. Това споменахте и Вие като отговор на министър Павлова по предходни питания от Ваша страна и на колеги народни представители. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Нанков.
Господин Иванов, заповядайте за реплика.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора, макар че ситуацията с този важен инфраструктурен проект към днешна дата едва ли удовлетворява някого.
За съжаление, липсата на истинска управленска воля през последните години доведе не само до загуба на възможности за финансиране, но и до загуба на човешки животи. Само от началото на годината са десетки жестоките пътни произшествия и жертви от тях, като последната е преди 3 дни.
Колкото и да е малка, остава надеждата – тук ще цитирам журналиста Любомир Йорданов, че „най-сетне тъмното антре на Северозапада ще стане коридор“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Господин Нанков, желаете ли дуплика? Не, благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Георги Ячев Гьоков относно състоянието на държавната и общинската пътна инфраструктура на територията на област Стара Загора – мерки за подобряването.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Нанков, както сте наясно, състоянието на инфраструктурата на една страна оказва силно и сериозно влияние върху нейното икономическо развитие – и за икономическия растеж, и за инвестициите, и особено за чуждестранните инвестиции, за благосъстоянието и добруването на хората, на народа. Със същата сила всичко това се отнася и за влиянието върху развитието на отделните области в тази страна. В България може да се каже, че качеството на пътищата продължава сериозно да раздалечава регионите един от друг по отношение на развитието им.
В страната 35-40 % от пътищата са с добро качество на пътната настилка, а останалите – не. По-малко от половината пътища са добре. Затова по-голямата част от въпросите в този парламент, от предишния, а сигурно и в бъдещия парламент ще се отнасят за пътната инфраструктура в страната и ще са към Вас.
Въпреки че пътната инфраструктура на територията на област Стара Загора е добре развита, остава сериозно фрагментирана по отношение на качеството ѝ. Има отлични пътища, но има и такива в окаяно състояние. Пътищата в окаяно състояние оказват негативно влияние върху бизнеса в региона и върху неговото развитие.
Като народен представител от 27-и многомандатен избирателен район Стара Загора, съм задавал многократно въпроси за различни пътища от областта, които наистина са в окаяно състояние и оставят цели общини в неравностойно положение спрямо останалите.
Сега е началото на мандата Ви и в тази връзка помолих да дадете актуални данни за състоянието на държавната и общинската пътна инфраструктура, а най-вече за състоянието на пътната настилка на територията на цялата област Стара Загора. Моля да отговорите на няколко въпроса, които са: Какви мерки и решения за рехабилитация, ново строитество и подобряване на състоянието сте предвидили до края на 2017 г.? Кои участъци от държавната и общинската пътна инфраструктура на територията на областта са в крайно лошо състояние според Вас и според Агенция „Пътна инрфаструктура“? Кои от тях планирате да рехабилитирате и ремонтирате до края на 2017 г.? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Думата има министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Николай Нанков.
Заповядайте, господин Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, много ще ми е трудно в рамките на 3 минути да отговоря изчерпателно. Ще Ви оставя писмена справка за всичко, което задавате като въпрос, бъдете сигурен.
Републиканските пътища на територията на област Стара Загора са с обща дължина 883 км., като от тях едва 220 са наистина в лошо, незадоволително състояние. Останалите са в средно –класификацията на АПИ е тристепенна: добро, средно и лошо състояние.
Краткосрочните мерки за подобряване състоянието на републикаканската пътна инфраструктура в област Стара Загора са следните.
По програма „Текущ ремонт и поддържане“ на АПИ продължават дейностите по ремонта на настилки и отводняване на пътища, възстановяване на отводнителните системи, подмяна и ремонт на пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка. На автомагистрала „Тракия“ до момента тази година е извършен ремонт на настилката от 15 хил. кв. м. на територията на област Стара Загора. Предложени са за изпълнение още 114 хил. кв.м. за ремонт на участъка от километър 156 до километър 170 и обсъждаме възможности за осигуряване на необходимите средства. По груби сметки – 6 млн. и 700 хил. лв.
Можем да открием няколко основни пътни участъка от републиканската пътна мрежа на територията на област Стара Загора, които са в лошо транспортно и експлоатационно състояние и се нуждаят от неотложен ремонт със средства извън лимита, определен за текущ ремонт и поддържане.
На първо място, това е второкрасният път Велико Търново – Гурково, в регулацията на град Гурково, с индикативна стойност 1 млн. и 900 хил.лв. с ДДС.
На второ място, третокрасният път Обручище – Гълъбово, с дължина 15,7 км., с приблизителна стойност 4 млн. и 800 хил. лв.
На трето място, третокласният път Сърнево – Пшеничево – Хан Аспарух, с дължина от 11 км., с индикативна стойност 3 млн. и 300 хил. лв.
На четвърто място, пътят Опан – Венец – Разделна – Гълъбово, с дължина 16,1 км., с индикативна стойност 1 млн. и 400 хил. лв.
На пето място, третокласният път на границата на Областно пътно управление Пловдив – Опълченец – Оризово, с дължина 7,350 км., с индикативна стойност почти 3 млн. лв. – 2 млн. 950 хил. лв.
На шесто място, третокласният път Казанлък – Бузовград, с държина почти 2 км., с индикативна прогнозна стойност 950 хил. лв.
На седмо място, път 2-56 от Павел Баня, в участъка от път 1-6 до град Павел Баня, с дължина 3,26 км. и отсечката до село Кория с индикативна стойност 3 млн. и 600 хил. лв.
На осмо място, второкласният път Полски градец – Мъдрец, с дължина 1 км. 500 м, с предварителна стойност 600 хил. лв.
И на последното девето място, като отсечки с необходимост от неотложен ремонт, е третокласният път в граните на Областно пътно управление Стара Загора е Ямбол – Маца, с прогнозна стойност на ремонта 300 хил. лв.
Планираните строително-монтажни работи по програма „Ново строителство“ на АПИ през 2017 г. на територията на Областно пътно управление – Стара Загора е предимно да се изпълни допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичането на автомагистрала „Тракия“ и път III-666, промени на тръжната процедура, избран е изпълнител. Договорът е на стойност 1 млн. 71 хил. лв. Срокът за изпълнение е 45 календарни дни.
Наред с това в област Стара Загора, това е една оптимистична новина, една позитивна новина, по Оперативна програма „Региони в растеж“, тоест там имаме гарантирано финансиране, знаете, са включени цели две пътни отсечки. Лот 1 – път II-57 Стара Загора – Раднево, с дължина от почти 40 км на стойност 28 млн. лв. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) За съжаление към момента решението за избор на строител на СМР се обжалва, но трябва да видим процедурата по обжалване, ще сключим договор максимално бързо, дай Боже да се стартира 2017 г. Привършвам, госпожо Председател. И лот 19 – път III-663 Чирпан – Симеоновград, с обща дължина 15 км на стойност 13 млн. лв. Отново имаме обжалване и предстои сключването на договор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Нанков.
Господин Гьоков, заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господа министри! Господин Министър, благодаря за отговора. Отчитам грешката си, че може би въпросът трябваше да бъде писмен, защото той съдържа голям обем информация и в рамките на три минути надали можете да ми дадете цялата информация. Ще бъда изключително доволен, ако ми я предоставите в писмена форма, без да задавам повторен въпрос за писмен отговор.
Само искам да Ви кажа, че съм наясно и старозагорци са наясно, че в област Стара Загора пътищата са на сравнително добро ниво, сравнявайки ги с пътищата в други области в страната. Но хората, които живеят до тези пътища, които наистина са в ужасно състояние… Между другото, слушах внимателно отговора Ви, но не чух за община Братя Даскалови, където цялата община разчита на един 60-километров път, който минава през цялата община и е в много ужасно състояние. Не искат дори да им карат хляба на тези хора.
Господин Министър, много неща могат да се разбират под благоустрояване, когато говорим за благоустрояване като принцип, но да знаете, че на хората, които живеят и комуникират по тези разбити от години пътища, благоустрояването започва от ремонта на тези пътища – да не си трошат колите, да не се вдига прах и шум при преминаването на коли и камиони оттам, да не им се тресат къщите. Това са дребнички неща, но са важни за тези хора, защото те я се качат по магистралата един път в годината, я не, а пък по тези пътища минават ежедневно, дори и по два-три пъти на ден.
В заключение, господин Министър, искам да Ви пожелая да обещавате по-малко от предния министър и да изпълнявате повече от обещаното, за да няма облепени информационни табели на Агенция „Пътна инфраструктура“, това е в кръга на шегата, разбира се, но тази шега е право в десятката, с такива надписи от рода на „Добре дошли на Марс!“. Спомняте си пътя Русе – Кубрат. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Пожелавам Ви искрено да имате успехи в ремонта на инфраструктурата и рехабилитацията й. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
За дуплика – министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Николай Нанков.
Заповядайте, господин Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, щастлив съм наистина от факта, че Вие, предполагам и Вашата политическа сила е еволюирала в разбирането си, че асфалтът, той не се яде, разбира се, но инфраструктурата, и пътната включително, е основна част не само от инфраструктурното развитие, а респективно е предпоставка за цялостното социално-икономическо развитие не само на България, а и на отделните региони. И, разбира се, намаляване на диспропорциите между тях.
Благодаря Ви за обективната оценка. Наистина в област Стара Загора републиканската пътна мрежа е в значително по-добро състояние от повечето от областите в Северна България, например. Ето, и колегата Мирчев в Силистра, и Краси Янков в Добрич, и Иванов в Шумен биха задали същите въпроси.
Имаме респективно подход, който, убеден съм е даже малко над политически, който би довел до създаването на устойчив пътен сектор от гледна точка на възможностите той да се самофинансира и да не разчита на постоянни дотации от държавния бюджет, на външни източници, било то заемни, било по линия на европейските фондове. Това е именно смесения модел на ТОЛ такси и електронни винетки. Колкото по-бързо въведем модела, толкова по-бързо ще имаме необходимия ресурс. Към момента той е 300 млн. лв. от приходи от винетки, а необходимият ресурс на годишна база е над 800 млн. лв., за да можем да отговорим и поемем наистина реалните ангажименти не само към народните представители и към Вас, господин Гьоков, за област Стара Загора, а и към всички останали, тъй като нуждите и в третокласните, и във второкласните, а защо не и в немалка част от първокласните пътища в страната, пътищата от републиканската пътна мрежа наистина са огромни.
И на второ място, това, което казвате, наистина това ще бъде основна наша цел. Малко по-общо отговарям в дупликата. Много важно е качественото разходване на ресурса. В количествено отношение споменах какъв е механизмът и каква е дългосрочната ни визия – ТОЛ такси и електронни винетки, но качеството и ефективно изразходване на финансов ресурс също е наша основна цел и трябва да имаме икономии и от мащаба. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Нанков.
Преминаваме към последния въпрос за министъра на регионалното развитие и благоустройството. Въпросът е от народния представител Стоян Михайлов Мирчев, относно изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадни води –гр. Силистра.
Заповядайте, господин Мирчев, да развиете въпроса си.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, в началото ще отворя една скоба – да, има добри пътища в Силистренска област, но има и в много тежко състояние, с което ще се занимаем и през контрола, за да мога да Ви обърна внимание, да може да се подобри пътната мрежа.
Ще Ви въведа с няколко думи за икономическото състояние на област Силистра, преди да вляза в дълбочина във въпроса.
Област Силистра е най-бедната област: най-нисък брутен вътрешен продукт; най-малък процент заети в активна възраст – под 36%; публично-частните инвестиции са 0%; има най-лошия демографски профил в държавата, механичният прираст е отрицателен – с 2000 човека е намаляла за четири години областта; всяка година се закрива по едно училище или детска градина.
Конкретният ми въпрос е свързан с районната пречиствателна станция. Община Силистра е изпълнила проект по Оперативна програма „Околна среда“, приоритетна ос 1 –„Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадни води – Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра“. Сумата на предоставената безвъзмездно финансова помощ е 70 млн. лв., от които 24 са за пречиствателна станция. Изпълнението завършва през месец май 2016 г., когато пречиствателната станция е въведена в експлоатация и реално ВиК дружеството оператор в Силистра трябва да поеме нещата. До момента това не се случва, при положение че една година преди завършването на проекта през 2015 г. ВиК е уведомено, за да стартира процедура при подготовка, калкулиране на цена, обучение и други процедури.
Моят въпрос към Вас е: защо до днес не е прехвърлена пречиствателната станция на ВиК Силистра? Има ли становище на Министерството, което Вие ръководите, по въпроса? И има ли указание за предприемане на действия по прехвърлянето? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Мирчев.
Думата има министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Николай Нанков.
Заповядайте, господин Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Мирчев, съгласно разпоредбите на Глава единадесета „а“ от Закона за водите територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и съоръжения и предоставянето респективно на ВиК услуги се разделя на обособени територии. Управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по ВиК в тези територия, а в случая на област Силистра, асоциацията по ВиК на обособената територия се обслужва от „ВиК – Силистра“ ООД.
На 1 март 2016 г. е сключен Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между асоциацията по ВиК – Силистра, и „ВиК“ ООД – Силистра, който договор влиза в сила от 1 април – месец след сключването му 2016 г., и е за срок от 15 години, считано от датата на влизане в сила.
Изградените обекти по проект „Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадъчни води Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра“, за които Вие споменахте, са публично-общинска собственост. Съгласно разпоредбите на подписания договор, в случаите, когато някой от членовете на асоциацията създаде или придобие публични активи, какъвто е настоящият казус, след датата на влизане в сила на договора между асоциацията и ВиК оператора, асоциацията по ВиК предоставя тези активи на оператора, след като същите, има няколко условия, бъдат въведени в експлоатация в съответствие с действащото законодателство, или изцяло завършени – това е настоящата хипотеза. В случаите, когато за активите не се съставя Протокол-образец 16, или не се издава разрешение за ползване, съгласно действащото право, това не е настоящия казус. Първата хипотеза касае Силистра.
Цялата документация, свързана с предприетите активи – строителни книжа, технически паспорт и други документи, необходими за стопанисване, поддържане и експлоатация на активите, следва да бъде предоставена от собственика на активите на ВиК оператора чрез приемно-предавателен протокол.
За предаването на Регионалната пречиствателна станция за отпадни води – Силистра, на ВиК оператора е необходимо решение на Комисията за енергийно и водно регулиране за одобряване на бизнес плана на оператора и предложените в него цени на услугите, както и разхода за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Регионалната пречиствателна станция за отпадни води – Силистра, които се калкулират с цената на водата. Добре известен факт!
На 16 май 2017 г. в КЕВР – Комисията по енергийно и водно регулиране, е проведено обществено обсъждане на бизнес плана на ВиК ООД – Силистра за период 2017 – 2020 г. и предложената цена на ВиК услугите в регулаторния период, включително и разходите за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Регионалната пречиствателна станция за отпадни води – Силистра.
Решението на КЕВР за одобряване бизнес плана на оператора и предложените в него цени на услугите се очаква да бъдат одобрени, такива са индикациите от Комисията, и да влязат в сила в началото на месец юни 2017 г., тоест след по-малко от две седмици.
В отговор на Вашия въпрос за предаването на Регионалната пречиствателна станция за отпадни води – Силистра и ВиК оператора Ви информирам, че са предприети всички необходими действия в рамките на тези три седмици, откакто съм министър, и окончателното уреждане на въпроса за предаването й ще бъдат решени след решението на КЕВР, за което споменах, през месец юни 2017 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Нанков.
Господин Мирчев, заповядайте за реплика.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Благодаря за подробната информация. Разбирам, че са предприети съответните действия за прехвърляне от страна на общината към Асоциацията по ВиК.
Това, което ме притеснява, е забавянето, защото това забавяне от един месец струва на общината около 50 хиляди лева, тоест става въпрос за една година. Това са доста пари, над половин милион лева – предвид че обучението е завършило 2016 г. още, станцията е влязла в действие през май месец 2016 г., общината, както казах, затова обърнах внимание в началото, по принцип е една от най-бедните и тези пари можеха да отидат за детските градини, които имат недостиг, за детски площадки, които не са ремонтирани, за детските кухни, за спортните клубове.
Мен лично ме притеснява, тъй като излезе информация, че водата в Силистра ще поскъпне с 30 процента от 2001 г., дали за това има вина и това забавяне, което е натоварило общината с 500-600 хиляди лева, дали има начин да се компенсира това поскъпване? Ако погледнете статистическите данни, в община Силистра средната заплата е два пъти по-ниска, отколкото в страната. И тези 30 процента ще поставят голяма част от домакинствата в невъзможност да изплащат своите задължения към ВиК.
Радвам се, че са предприети съответните действия, но с това закъснение ще се натоварят и домакинствата.
Надявам се, воденето от Вас Министерство да намери съответните лостове да може да се компенсира тази цена и да не бъдат натоварвани домакинствата, пак ще повторя, в една област, където икономическото състояние на българина може би е в най-тежко състояние. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Мирчев.
Уважаеми господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, господин Мирчев! Ще завърша може би. Да не започвам с логиката на ценообразуването, тъй като Вие обърнахте внимание на ценообразуването в настоящия казус – господин Генов и господин Костадинов могат да Ви обяснят малко по-подробно.
Две неща!
На първо място, забавянето по приемането и предаването от общината към Регионалния оператор, ВиК оператора, не е единствено и само за сметка и поради вина на ВиК оператора. Напротив, нашата информация, това което имаме като справка от ВиК Силистра ООД, е именно неокомплектованата документация от община Силистра, внасяна два пъти до настоящия момент. Споменах, че вече всичко е изчистено. За две седмици успяхме да оправим всички документи, които община Силистра не беше подготвила. В момента КЕВР ще промени бизнес плана и ще калкулира респективно разходите за експлоатация, поддръжка и стопанисване на съответната станция, респективно в цената на водата.
Не забавянето и експлоатацията, по-скоро поддръжката от общината за тази една година е причината за повишаване цената, за предложението за повишаването цената на водата, тъй като все пак Комисията по енергийно и водно регулиране ще се произнесе ще ли се повиши или няма да се повиши.
Годината не е 2001, а 2021 г. В рамките на този петгодишен период на този бизнес план е предложено такова повишение, но то именно идва като една не малка част от него, именно поради факта, че ВиК Силистра трябва да експлоатира, да поддържа, да стопанисва тази пречиствателна станция. Знаем, че поддръжката, експлоатацията на пречиствателните съоръжения, пречистването на отпадните води се калкулират през цената на водата. Те затова са разходи за самия оператор, за самото ВиК дружество.
Що се касае до социално-икономическите показатели в област Силистра, аз съм напълно съгласен с Вас. Информацията, която изнесохте, е коректна. Трябва само да отбележа, че все пак секторът е регулиран, социално регулиран, имаме социална поносимост на цената на водата. В област Силистра не сме все още на горните прагове, както се казва. Напротив! Помните 2015 г. този праг на социална поносимост беше намален от 4 на 2,5 процента от доходите на домакинствата в съответната област. Последното решение – ние малко задълбахме на темата „Цена на водата”, е на КЕВР. Факт е, че трябва тази инфраструктура, изградена с европейски средства, да се експлоатира, поддържа и респективно през нея да се предоставя качествена услуга на населението, жителите на община Силистра, през цената на водата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Нанков.
С това приключиха въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Николай Нанков. Да му благодарим за участието.
Преминаваме към въпроси към министъра на здравеопазването Николай Петров. Първият въпрос е питане от народния представител Анелия Димитрова Клисарова относно разпределението на финансовите средства за болнична медицинска помощ между отделните области в страната.
Заповядайте, госпожо Клисарова. Имате три минути да развиете питането си.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми професор Петров, уважаеми дами и господа народни представители! Този въпрос е много актуален и поставям на обсъждане това питане, защото той вчера беше – за което благодаря много, обсъждан на Комисията по здравеопазване. Много сериозен и болен въпрос, касаещ много малки, големи, държавни и общински болници в страната. На всички ни е известно, че има напрежение в момента за сключване на договорите между болниците и съответните регионални здравно-осигурителни каси.
Искам да Ви дам една статистика, че от 2009 г. до сега от близо два милиарда за здравеопазване се отделят три милиарда и половина. Или всяка година ние с по 200 милиона увеличаваме средствата за здравеопазване, но, за съжаление, резултатът не е добър. Защо се случва това? Затова, защото в системата на здравеопазване навлязоха много нови технологии, а тези технологии са скъпоструващи, високотехнологични и българските граждани имат право на това лечение. Трябва да кажа, че само за последните три години линейните ускорители са се увеличили с 27. Много модерна, много високотехнологична апаратура, която е задължителна за лекуване в онкологията. Има две нови болници, знаете, в Плевен и Панагюрище, и някои болници разшириха своя обем на работа. Именно затова средствата в здравеопазването продължават и няма да достигат. А какво се получи на практика? За това тримесечие и за настоящата 2017 г. лимитите паднаха на между 5 и 10 процента за различните болници. Това създава напрежение.
Второ, което създава напрежение: как касата е разпределила за различните болници различни лимити? Наблюдаваме, че в държавни и общински болници лимитите са намалени до 10 процента, а в други болници са запазени или дори увеличени.
Гражданите на област Варна, но и много други области след това ми се обадиха, че са разтревожени от тази ситуация и затова питането е: на какъв принцип се формират бюджетите на регионалните здравно-осигурителни каси в различните области на страната и в частност, как е определен бюджетът на РЗОК Варна? На какво се дължи диспропорцията в заплащането на болничната медицинска помощ между отделните области в страната?
Искам да Ви кажа за Варна и за области – има до десет пъти разлики от една болница до друга, след като всички български граждани плащат еднакви здравно-осигурителни вноски.
Моля, професор Петров да предприеме действия за справедливо разпределение на средствата за медицинска болнична помощ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисарова.
Думата има проф. Николай Петров – министър на здравеопазването.
Заповядайте, господин Петров – имате пет минути за отговор на питането.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема проф. Клисарова, ние дълго дискутирахме тази тема с Вас както междуличностно, така и вчера в Комисията по здравеопазване. Мога да Ви дам подробен отговор, мога да Ви дам и къс отговор. Кой предпочитате?
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България, от място): Нека да е късият отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Подробният отговор касае различните периоди, но в крайна сметка принципът е, че Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса разпределя бюджетите на регионалните каси и те правят разпределението на база на утвърдени, отчетени и заплатени в минало време дейности. (Реплики от народния представител Анелия Клисарова.) Исторически принцип!
Задължително ще Ви представя моя отговор. По периоди са разбити – започва се от декември и март, но с това ще отегча аудиторията. Излишно е да повтарям едно и също за различните периоди. Има една подробност. С Решение от 20 декември 2016 г. Надзорният съвет на НЗОК определя месечни стойности за РЗОК-тата – ето там става разпределението – изпълнители за болнична помощ по Приложение 2 и по Приложение 1. Всичко това се прави на база средномесечна отчетена и заплатена стойност за минало време. Възлага се на директора на управителя на Касата до 15 януари да внесе предложение за методика, по която прави това разпределение. Надзорният съвет разпределя на РЗОК-тата, РЗОК-тата, правят средномесечни корекции и където трябва да се добавят или да се намаляват, излизат 1 млн. 200 хил. лв. горе-долу недофинансиране, което е статистически малко и би могло да бъде поето от резерва.
Ще Ви пратя целия писмен отговор, за да не отегчавам цялата аудитория.
Бих искал да обърна внимание на следното обаче. На 23 февруари тази година на съвместно заседание на НЗОК и Управителния съвет на Лекарския съюз се подписва Националният рамков договор, при който се определя очаквания месечен разход за болнична помощ да бъде не повече от 133 милиона. Определя се такъв и на годишен размер 1 милиарда 600 милиона. Така, така, така …
При този разчет се очертава един недостиг от 3 млн. 900 хил. лв., което представлява така наречените „3% недофинансиране“. Обаче обърнете внимание – при подписването на този договор е вкарано условието, че „ако настъпи надвишаване на обемите за болнична помощ, за медицински изделия“ и така нататък, „ще се премине към договаряне на коригирани цени в рамките на оставащите средства“. Това мен определено ме притеснява, защото това е поемане на ангажимент за корекция на цените на клиничните пътеки и на медицинските дейности.
Другото от моя отговор са подробности, ще Ви предоставя целия писмен отговор, но според мен проблемът е заровен в това.
Въпросът Ви е абсолютно основателен, самият аз съм си го задавал многократно. Може би това ще влезе във Вашите отговорности и задължения като народни представители, защото Вие ковете законите – да се произнесете за това. Това ли ще бъде принципът – брой лечебни заведения, или брой население? Тогава би възникнал и въпросът: да не би пък пациентите от една област да ходят в друга, защото има повече лечебни заведения? Риторичен е, разбира се. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Госпожо Клисарова, заповядайте за два уточняващи въпроса.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Изключително благодаря на проф. Петров, защото много точно, ясно и конкретно обясни или сложи на масата проблема, който е много важен и много труден за решаване.
Няма да задавам допълнителни въпроси, защото вчера около час обсъждахме как може да бъде решен проблемът.
Искам да подчертая тук, че отговорността е не само на здравния министър, голяма отговорност има Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса и голяма отговорност има финансовият министър.
Мисля, че през месец март има писмо, в което финансовият министър отговаря, че е невъзможно да бъдат изплатени, защото няма средства, за да бъдат платени надлимитните средства, които са около 19 милиона за 2016 г., а това е реално извършена дейност. И какво става? Ние казваме: „Болниците имат задължения!“ Не болниците имат задължения, това е тяхна извършена медицинска дейност. На тях не им е платена от април месец миналата година точно тази надлимитна дейност, която е утвърдена и уточнена. Много е важно да се знае, че трябва да се направи.
И второ, много правилно казахме, и с проф. Петров говорихме – пациентите трябва да отидат в болницата, където те искат, където ще получат качествено и адекватно лечение, а не в болница, където има лимити. Трябва да спазим принципа „парите следват пациента“, а не в коя болница има лимити и как са разпределени тези лимити.
Затова, проф. Петров, направо обобщавам и Ви моля – знаете, че са необходими едни 188 милиона. Нека тези 188 милиона заедно с финансовия министър, заедно с Надзорния съвет бъдат отпуснати от резерва на Касата. Има ги тези средства в резерва на Касата. Така проблемът ще бъде решен много бързо. Много е важно това, защото недофинансирането на болници ще доведе до фалити, особено на малките общински болници. Ще загубим болниците, ще загубим човешкия потенциал, който е в тази болница. На кого е необходим фалит на общинска болница в малък град?! И за големите болници е изключително трудно, защото пък държавните, областните болници и университетските болници – ами те поемат най-тежките случаи от целия регион. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема проф. Клисарова.
Отговор? (Реплика от министър Николай Петров.)
Добре, благодаря Ви.
Преминаваме към втория въпрос от народния представител Георги Йорданов Йорданов, относно неизпълнение на Решение № РД-НС-04-17 от 17 януари 2017 г. на Надзорния съвет на НЗОК.
Заповядайте, господин Йорданов, за две минути.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Явно, че когато говорим за здравеопазване, за съжаление, не говорим за медицина, а говорим за пари. Такова е времето.
Благодаря на проф. Клисарова и на министър Петров, защото те въведоха темата.
Във връзка с преодоляване на неблагоприятните последици от лимитиране на изплащането на медицинската дейност, извършени от лечебните заведения за болнична помощ за 2016 г. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса взе решение за изплащането им, което не е изплатено и досега.
Моят въпрос е: защо не е изпълнено Решение № 4 от 17 януари 2017 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и какви са конкретните действия, предприети от Вас в тази насока?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Йорданов.
Думата има министърът на здравеопазването проф. Николай Петров.
Заповядайте – три минути за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми доц. Йорданов, въпросът Ви е основателен, защото това решение е взето и има определен срок за неговото изпълнение.
Хронологично нещата се развиват така, че в случая се касае за надлимитната дейност за периода април – ноември 2016 г.
Този ангажимент беше поет от министър Москов, доколкото си спомням, аргументите за това бяха очакванията на средствата, които ще се спестят от пръстовия идентификатор. Такъв отчет и точни цифри аз не съм видял все още – за ползата, макар от временното ползване на идентификатора. Ще се боря да видя резултат, независимо какъв е.
Стойността на тези плащания: за болнична помощ – 18 млн. 700 хил. лв., за медицински изделия – 406 хил. лв.
На 27 януари тази година Надзорният съвет взема решение да се актуализира това нещо и да се пристъпи към плащане. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди разпределението на средствата.
На 1 февруари НЗОК изпраща писмо до министъра на финансите, който да одобри това плащане. Отговорът от министъра на финансите е получен на 6 февруари, в който Министерството на финансите не подкрепя тази идея на НЗОК.
Аргументите са много добре разписани. Това е и писмото на министър Кирил Ананиев (показва писмото) и те са свързани с това, че в бюджета за януари месец има предвидени 50 млн. лв., които са стари – от 2016 г., плюс изпълнението за 2017 г., и плюс тези надлимитни за 2016 г. – 19 милиона, сумата става прекалено голяма.
Въпреки това Надзорният съвет при взето решение е предприел стъпки към реализиране на това плащане. Това не се е случило по тяхно обяснение във връзка с подписването на Националния рамков договор с дата 1 април тази година. От тук нататък тече срок, в който, аз вчера разговарях с министър Горанов, ще се направи анализ защо сега. Едва от вчера, ако не се лъжа, или онзи ден направихме промените в Надзорния съвет на Касата и трябва да се направят много точни анализи, данни, до които аз все още не мога да се добера, за да се направят сметки и да се вземе решение за евентуално деблокиране на част от резерва и да се разплатят тези 19 млн. лв.
Проблемът обаче, доц. Йорданов, не е в тях, макар че това не е малка сума. Проблемът е доста по-голям. Той беше разгледан вчера на Комисията по здравеопазване.
Ако правя аналогии с години назад, като че ли стана хронично май – юни винаги да има напрежение, винаги да се пипа резерва. И в този ред на мисли се надявам до началото на месец септември да имаме готовност за конкретни предложения и когато се прави бюджета за следващата година, за да не допуснем и догодина – търся я думата, как да го нарека – бъркотия!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще имате възможност в дупликата да довършите, господин Министър.
Благодаря на министъра на здравеопазването.
Заповядайте, господин Йорданов.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, колеги!
Професор Петров, всички ние мислим, целият български народ е наясно с тежкото наследство, което Ви се падна – да оправите тази бъркотия. Използвахте точната дума.
В случая обаче става реч за съвсем друго.
В началото на тази година, когато трябваше да бъдат изплатени средствата за извършената през месец декември дейност, която се изплаща през месец януари, напълно необосновано и без никакви мотиви Здравната каса лимитира дейността – рестриктивно, естествено надолу. За да успокои напрежението в болниците тогава тя каза, Надзорният съвет взе това решение, в което каза: да, ама тези пари ще бъдат компенсирани с изплащане на тази надлимитна дейност, за която Вие споменахте, за същия период, която е около 19 млн. лв. за всичките болници в България.
Аз си мисля, че още тогава финансистите, които се занимават със здравеопазването, сякаш са знаели, че тези пари няма да бъдат изплатени. Да, болниците бяха успокоени. Решението не е изпълнено.
Обаче вчера на нашата дискусия в Здравната комисия не мога да приема поведението на управителя на Националната здравноосигурителна каса, който каза: „Аз искам да бъда осъден от съдебната система на Републиката, за да платя тези пари“. Какво значи? Един управител на Здравната каса, който изпълнява решения на Надзорния съвет на Здравната каса, за да го изпълни, казва, че трябва да бъде осъден и тогава ще го изпълни. Аз не приемам такова поведение и такава комуникация между администраторите в системата на здравеопазването.
Мисля, не искам да употребя думата, но по закон трябва да се дисциплинира дейността в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Аз съм притеснен в момента, защото в новия Съвет няма човек с медицинско образование. Да, той вероятно ще работи много добре, когато се касае за финансова ефективност, но когато се касае за медицинска целесъобразност – за хора като нас, които сме се заклели с Хипократовата клетва, мисля, че ще има недостиг. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Йорданов.
За отговор – господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаеми доц. Йорданов, за това – за Надзора на Касата сте абсолютно прав. Временно решение е докато изтече карантинния период на двамата заместник министри. Аз имам амбицията двама заместник-министри да бъдат в Надзора. Те са с медицинско образование и квалификация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Министър.
Преминаваме към третия въпрос – от народния представител Елена Николова Йончева и Виолета Русева Желева, относно завишаване на нормата на радиологични показатели на питейната вода в град Хасково.
Заповядайте, госпожо Йончева, за да развиете въпроса.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, народни представители!
Моят въпрос е към министъра на здравеопазването проф. Николай Петров.
Господин Петров, кой носи персонална отговорност за това, че жителите на град Хасково в продължение на доста голям период от време са консумирали вода със завишени стойности на радиоактивност? Ще потърсите ли административна отговорност от главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев за укриване на информация и за престъпна небрежност, вследствие на което са допуснати завишени норми на радиоактивност в питейната вода?
Искам само да напомня, че от тази трибуна преди известно време ние поставихме въпроса за политическата отговорност, която трябва да понесат трима от министрите в предишното правителство на Бойко Борисов, защото Районната здравна инспекция в град Хасково е трябвало да направи мониторинг на питейната вода при крайния потребител, след като Басейнова дирекция е установила завишение, и то в пъти, нормите на радиоактивност в част от подземните води на град Хасково. И според Наредба № 9 за чистотата на питейната вода такъв мониторинг е трябвало да бъде направен.
За съжаление, ние не получихме отговор кой ще понесе политическата отговорност и затова моят въпрос към Вас, проф. Петров, е: кой ще понесе лична отговорност за това? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Йончева.
Думата за отговор има министърът на здравеопазването проф. Николай Петров.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Йончева! Съгласно Закона за водите и Закона за здравето Министерството на здравеопазването има компетенцията в 28-те регионални здравни инспекции да следи качеството на водата при потребителя. Басейнова дирекция е тази, която отговаря за качеството на водата в подземните, в повърхностните водни тела и така нататък. В този смисъл здравните инспекции нямат задължението, отговорността и правата да следят качеството на водата в подземните водни тела.
Доколкото ми е известно, има такова замерване, но първата информация в РЗИ – Хасково, първото писмо за наличие на повишена алфа активност и уран е получено на 4 април 2017 г. В абсолютно къси срокове и по абсолютно всички правила Министерството на здравеопазването с неговите структури, специално РЗИ-тата, си е свършило работата – ако искате, мога да Ви ги чета дословно, ако искате, мога да Ви ги пратя в писмения отговор да ги видите – като са взети описаните в Правилата мерки за даване на препоръки за спиране на употребата за питейни нужди и за готвене. Този процес се развива, както знаете. Вече не е само Хасково. На ниво правителство се взе и решение – отпуснати са 2 млн. лв. за Хасково, но има и други населени места, където този проблем съществува. Той е многостранен според мен. От една страна, ще си направя труда да видя и да се запозная с периода, когато е станало подписването на новите норми.
Добре известно Ви е, че в Европейския съюз има страни, които не вземат тези референтни стойности. Имаме маса експертни становища за това, което Вие наричате „опасност“, че тя е никаква. В момента очакваме отговора на група експерти от Световната здравна организация, който много вероятно ще бъде в същата посока. Така или иначе обаче фактите говорят, че има замърсяване, че трябва да се вземат мерки.
Бих искал да използвам тази трибуна и да призова да се детайлизира отговорността, защото отговорността на Министерството на здравеопазването е да контролира и да даде препоръки. Има Междуведомствена група, има парламентарна Комисия. Председателят на Комисията е изключително активен човек. С него съм се срещал вече пет пъти – човекът търси решение. Много се надявам тази Комисия да излезе с предложение за решение, но в същото време и се притеснявам, защото всички въпроси са към Здравното министерство, а нашата функция е контролна и препоръчителна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Реплика – госпожо Йончева, заповядайте.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Министър, действително такова писмо е изпратено на 4 април 2017 г., но информацията, която е била в това писмо за радиоактивно замърсяване на подземните води на град Хасково, е излязла на страницата на Министерството на околната среда и водите още на 15 януари 2017 г. Петнадесети януари 2017 г.! До тази информация достъп са имали и Районната здравна инспекция – Хасково.
Нещо повече, Басейнова дирекция не е била длъжна да изпраща това писмо. Разговарях с господина, който е подписал писмото. Той каза, че то е изпратено извън всякакви нормативни изисквания, защото информацията за заразените подземни води е публикувана на страницата на Министерството. Това е докладът (показва) действително публикуван на 15 януари 2017 г. Тоест четири месеца, след като се е знаело за тези стойности, Районната здравна инспекция не е предприела никакви мерки, а тези мерки са записани – Вие ще ги видите, Вие сигурно ги знаете, в Наредба № 9 – за качеството на питейната вода. В ал. 5, т. 1 и 2 се казва, че след като са установени такива завишени радиологични норми на подземните води, трябва РЗИ, заедно с ВиК, да установят несъответствията и да вземат съответните мерки.
Ще Ви дам копие, ако искате, от тази Наредба.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Аз я имам.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: Да, благодаря Ви.
Тук прокуратурата ще каже дали става дума за престъпление, но във всеки случай става дума за престъпна небрежност и за укриване на информация. Дали това е било нарочно укривано, или става дума за небрежност, аз не мога да кажа. Информацията се е знаела не на 4 април, пак повтарям, а на 15 януари 2017 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Йончева.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Йончева! В комуникацията на тези контролни органи – Басейнова дирекция, регионалните здравни инспекции, има много ясни регламенти. Това кой какво е публикувал на сайта си, не означава задължение на другия да следи какво е публикувала на сайта съответната дирекция. Ето, днес не съм чел сайта на Здравното министерство дори. Тоест има ясно разписани правила за комуникация и за движение на информацията.
Вие поставяте въпроса и сте абсолютно права, че това е един пропуснат срок от време, който поставя в риск здравето на населението. За щастие, не е поставено под риск здравето на населението, защото стойностите са пределно ниски, и това говорят всички медицински експертизи. Но така или иначе това е пропуск в комуникацията, ние няма да го допуснем повече. Едно от нещата, които ще препоръча парламентарната Комисия, която разследва този случай, ще бъде точно това: ясно разписани правила оттук нататък кой кого информира, на какво ниво, в какъв срок реагира, с каква компетентност и с какви отговорности. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Това беше последният въпрос. (Реплика от народния представител Елена Йончева.)
Не, не може, процедурата е изчерпана.
Благодаря на министъра на здравеопазването проф. Николай Петров.
Преминаваме към въпроси към министъра на земеделието, храните и горите господин Румен Порожанов.
Първият въпрос е на народния представител Георги Янчев Гьоков относно практика на компаниите да предлагат стоки от една и съща марка и опаковка, но с различни съставки в старите и новите членки на Европейския съюз.
Заповядайте, господин Гьоков, да развиете въпроса.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Порожанов, въпросът, който задавам, знаете от какво е провокиран и сигурно сте наясно, че 90% от българите са убедени, че стоките на българския пазар, които се продават – било то хранителни и други, са с по-лошо качество от тези в страните от Централна Европа, дори когато са произведени от една и съща компания и са с една и съща марка и опаковка.
Оказва се обаче, че и други страни и народи мислят така. Наскоро в медиите се появи информация, че в Словакия критикуват компаниите, произвеждащи храни, че делят потребителите на класи, а словашкото Министерство на земеделието – аналогът на нашето Министерство на земеделието, храните и горите – обвини няколко международни хранителни компании, че имат неетични действия и ползват по ниско качество съставки за продукти, предназначени за Словакия, в сравнение с храните, които продават в по-богатите западни съседки. Словашките потребителски организации пък се оплакват, че популярни марки използват съставки с по-ниско качество. Земеделското министерство в Братислава заяви, че иска да се обедини с други страни, предимно от Източна Европа, за да направят постъпки пред Европейския съюз за прекратяване на практиките компаниите да предлагат стоки еднакви марки и опаковки, но с различни съставки в, условно казано, старите и новите членки на Европейския съюз.
Господин Министър, следват естествените въпроси, които би си задал всеки български гражданин, след като се запознае с тази информация. Тези въпроси в общи линии се свеждат до това: българският орган, който следи за качеството на храните на българския пазар – Българската агенция по безопасност на храните, констатирала ли е подобни практики на български пазар на храни? Ако има такива констатации, моля да ги споделите в отговора на въпроса ми и да ги направите публични. Ако до момента в Агенцията не са работили в тази посока, ще разпоредите ли да се направи един най-общ сравнителен анализ в тази посока? Бихте ли се отзовали от името на българската държава към призива на Словашкото земеделско министерство за обединени постъпки пред Европа? Какви други мерки ще предприемете за прекратяване на практиката компаниите да предлагат еднакви марки и опаковки с различни съставки в страните – членки на Европейския съюз? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Гьоков.
Думата има министърът на земеделието, храните и горите господин Румен Порожанов. Разполагате с три минути за отговор.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, въпросът е изключително актуален и интересен. Ще внеса допълнителна информация към това, което Вие представихте. Безспорно констатацията на Словашкото министерство, на Словашкото правителство за разликата в качествата на идентични продукти, продавани на западния пазар на определени държави и конкретно в Словакия, породи голям интерес.
Малко информация. През последните няколко години в рамките на свободната търговия страховете от тъй наречения феномен „двойнствено качество на храни с еднакъв етикет“ нарастват. Тези продукти се продават в различни страни от Европейския съюз, често от един и същи производител.
На заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство, проведено на 8 март тази година, е дадено предложение министрите на земеделието на държавите членки да бъдат държани в течение за развитието на отправените към органите на Европейския съюз за защита на потребителите искане за разглеждане на проблемите, свързани с разликата на качествата на хранителните продукти.
На проведена среща на 16 март тази година в Брюксел в рамките на Комитета, създаден по силата на Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, представители на Словашката република, на Унгария, Чешката република и на Хърватия са информирали за вече приключили и текущи проучвания и са потвърдили отново наличие на подобни констатации, както е в словашкия случай.
Във връзка с изнесените данни на други страни – членки на Европейския съюз, свързани с разликите в качеството на хранителните продукти, в България е създадена работна група под егидата на Българската агенция по безопасност на храните – тя е направена на 13 март тази година – която да извърши проучване на пазара или изготви анализ за определянето на групите храни и показатели като първа стъпка, които следва да бъдат обект на лабораторно изпитване. Работната група трябва да изготви план за действие, включващ конкретни мерки на база на резултатите от анализа. По-късно ще Ви кажа какво е направено.
Българската агенция по безопасност на храните е извършила проучване на българския пазар на храни, произведени от един и същ производител, предлагани в различните държави членки, като целта на проучването в този случай е да бъде изготвен анализ и да се определят групите храни и показателите, които трябва да бъдат обект на лабораторно изследване. В списъка са включени пет групи храни – шоколадови изделия, безалкохолни напитки и плодови сокове, млечни продукти, месни продукти и детски храни. Това са храни, произведени в Германия, Швейцария, Италия, Австрия, Дания, Холандия, Франция. На едно от заседанията на работната група са поканени и участвали водещи външни експерти, представители на Националния център за обществено здравеопазване и анализи към Министерството на здравеопазването, с които са обсъдени критериите за сравнителен анализ и капацитетните възможности на лабораториите на територията на страната да извършват тези анализи. Българската агенция за безопасност на храните е приела поканата и на Комисията за защита на потребителите – да се присъедини към нейната инициатива и на Федерацията на потребителите в България за установяване на изнесената в медиите информация за двойствения стандарт.
В момента сме на етап, който започва от 22 май. Това е вземането на проби от храни директно от пазара на стари държави членки, което ще стане по график от 22 май до 30 юни тази година. Този график е представен пред Комисията за защита на потребителите и Федерацията на потребителите с предложение за предприемане на действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Порожанов, ориентирайте се към приключване.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Добре.
Две думи за графика. Предстои вземането на проби от стоки в две от страните членки, които са елемент по списъка, който е представен. Ще Ви дам допълнителна подробна информация. Същите стоки да бъдат взети от нашия пазар и да бъдат изследвани по показателите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Заповядайте за реплика, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господа министри! Господин Порожанов, приятно съм изненадан, че сте предприели някакви действия, защото отскоро сте министър, а сте започнали такива действия по установяване на различия в храните. Зададох въпроса като към министър, който отговаря за храните, защото различията са във всички стоки, но като че ли най-обидно е това по отношение на храните. Не стига, че българинът по принцип не се храни с качествена храна заради царящата беднотия, но дори когато си позволи да си купи нещо „по-марково“, той се натъква на двоен стандарт, сякаш е човек второ качество. Доволен съм, че сте предприели действия по въпроса.
Не мога обаче по Вашите думи да преценя какви са тези действия – правилни ли са, достатъчни ли са. Времето ще покаже това, но моля да не спирате работата в тази посока, защото 90% от българите са убедени, че това е така. Всяко замъгляване на проблема няма да ги задоволи. Въпросът е принципен и важен. Макар че сме нови страни членки, не сме хора втора ръка. Има Общ пазар и такъв подход не е етичен, не е морален. Можем да нареждаме още много епитети, но е недопустимо производителите да се разделят на две категории, на две класи, още повече, че цените на стоките, продавани на българския пазар, едва ли са по-ниски от тези на чуждите пазари.
Европа на две скорости – като че ли това вече е решено. Ние отново клекнахме пред началниците от привилегированите страни от Брюксел. Но чак и за храните да я караме по два стандарта – това като че ли идва в повече на българите! Българинът най-много мрази несправедливостта!
На финала ще Ви препоръчам да установите контакт със Словашкото министерство и да видите какви общи действия могат да се предприемат, защото едва ли Европейският съюз и Брюксел толерират подобно поведение от страна на компаниите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков.
За дуплика – заповядайте, господин Министър. Разполагате с две минути.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря.
Абсолютно съм солидарен с това, което казвате. Трябва да отбележа, че действията са предприети преди аз да встъпя в длъжност като министър. Още през месец март Агенцията по храните се е сезирала.
Ефективният начин е изграждането на ефикасен метод, та този проблем да се реши в рамките на унифициран контрол в рамките на Европейския съюз. Нашето изследване, което предполагаме, че ще потвърди изследването на другите страни, ще бъде допълнителен аргумент и информация в тази посока, за да се избегне този двоен стандарт.
В някои от стоките дори и параметрите, които са описани, се различават. Иначе марката и наименованието са абсолютно същите. Цената – нека да покажа и нашия анализ – не изключвам да бъде еднаква, при съпоставими валути. Това, което ще излезе при нас, ще го оповестим. Дебатът в Брюксел е отворен на ниво „Съвет на министрите по земеделие“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Преминаване към втори въпрос от народния представител Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова относно прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. през 2017 г.
Заповядайте, госпожо Бъчварова, да развиете въпроса си.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Уважаеми госпожо
Председател, господа министри, колеги! Моят въпрос е свързан с необходимостта да получим актуална информация за това какъв ще бъде индикативният график на работната програма по прием по мерките по Програмата за развитие на селските райони. Това, което направих като справка, видях, че през месец септември е публикуван такъв график, а месец декември е актуализиран. Към този момент това, което беше предвидено в началото на годината – да бъде разгледано и прието, съответно като проекти, не се изпълнява.
Моят въпрос към Вас е свързан, първо, с това ще имаме ли актуализиран график по прием на проекти и този график ще бъде ли достатъчно точен, за да бъде изпълняван за сроковете и месеците, в които ще бъде съответно приет? Той как ще бъде приет – дали от Вас, дали ще бъде съответно с Комитета по наблюдение? Може би трябва да го уточните, тъй като различните процедури изискват и различно време за неговото приемане.
И във връзка пак с проектите по Програмата за развитие на селските райони ме интересува какво е състоянието по усвояването на средствата по Програмата досега. Както знаете, по Правилото „N+3“ през 2018 г. страната ни трябва да се разплати, по проекти по съответните мерки, но също така да постигне и заложените в Програмата междинни цели. Непостигането на тези цели води до загуба на средства, под условие, разбира се, но все пак това е някакъв проблем, който трябва да бъде анализиран още през 2017 г. Още повече че има мерки на четвъртата година, по които не са започнали да се приемат проекти – говорим за мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделските дейности“. Говорим също така за горските мерки, за които даже няма и проекти за наредба. Говорим за мярката „Хуманно отношение към животните“, там видях че има проект за наредба.
В тази връзка моят въпрос е: има ли риск от загуба на средства, които ще бъдат съответно реализирани през 2018 г.? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Бъчварова.
Думата за отговор в рамките на три минути има министърът на земеделието, храните и горите – господин Румен Порожанов.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря отново.
Уважаема госпожо Заместник-председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо проф. Бъчварова! Да, има забавяне в индикативния график. Не е някаква тайна дори, ако щете, без да го казвам с какъвто и да е умисъл, в последните три месеца в служебното правителство не се работеше дори по Наредбата за 4.2, дори и по каквото и да е.
Днес това е единствената причина, безспорно. Индикативният график вече е готов като актуализиран и ще бъде качен на страницата на Държавен фонд „Земеделие“ и на Министерството до края на деня. Сега искам, когато се върна, да го погледна за последен път.
Разбира се, в него е съчетана възможността да се отворят всички мерки, които са в готовност, тези, които ще бъдат актуални през тази година с подготовка на наредби, които трябва да бъдат довършени и, разбира се, с капацитета на Разплащателната агенция – да може да приеме и обработи сравнително в срокове тези проекти. Като казвам „сравнително в срокове“ не е някаква тайна, че поради големия интерес при кандидатстването в наредбите в срок от три месеца това е невъзможно. Затова и в момента има Проект на наредба по горските мерки. Да, той не е публично оповестен. Там ще се стартира. Трябва да се актуализира последно мярка 4.2, за да бъде отворена в началото на август – септември, но всичко това ще бъде качено на страницата, за да има предсказуемост при кандидатстването.
Нашият стремеж е да възобновим в добър ритъм оборота по приемането на мерките, обработката и, разбира се, всичко това ще допринесе за едно добро изпълнение и разплащане навреме.
Преминавам към втората част на Вашия въпрос от гледна точка на рисковете. Първият чек ще е през 2018 г., там ние трябва по Правилото „N+3“ да имаме усвоени близо 503 млн. евро. До момента са усвоени 284 млн. евро. В контекста на 2018 г. отсега мога да Ви кажа, че няма да има проблем. Проблем обаче може да се появи през 2019 г., защото там веднага скачат още едни между 400 и 500 млн. евро, които вече трябва да бъдат затворени в рамките на годината. Затова изпълнението на усвояването на средствата, разбира се, по всички правила и изисквания трябва да се завърти оборотът много, много добре.
Разбира се, стремежът беше през предходните две години да се дадат приоритети на най-атрактивните мерки от гледна точка на създаване на принадена стойност в земеделието – това бяха за производство и преработка на земеделска продукция. Малко по-назад остана мярката за неземеделските дейности. Неземеделските дейности може би ще сложим в индикативния график със съответната Наредба в края на тази година. Разбира се, тук би било много полезно. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Да приключа ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Завършете си изречението.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Много полезно е да дебатираме и проблемите, които се появиха, затова, разбира се, и съчетано в Програмата къде трябва да имаме приоритет, не да залитнем отново в така наречените „мерки за туризъм, за фотоволтаици“ и за други. Тук трябва да се даде акцент на реалното производство в малките селски райони. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За реплика, госпожа Бъчварова. Заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, господа министри! Господин Порожанов, благодаря за отговора.
Първото, което ми се ще Вие да поемете като ангажимент, е този график, който ще бъде публикуван до края на деня, така или иначе Вие го поразказахте за какво става въпрос, да поемете твърдия ангажимент, че няма да бъде променян, защото знаете, че всеки един проект, който се изпълнява, изисква огромно усилие, огромен обем информация, и ако отново ние преминем в хипотеза непрекъснато да отлагаме сроковете, знаете, че това води до сериозни проблеми за тези, които кандидатстват.
Второ, не получих отговор на въпроса, свързан с риска за усвояване на средствата. Вие казахте, че 503 млн. евро трябва да се разплатят, няма проблем за 2018 г., до 2018 г. ние трябва да докажем и достигането на междинните цели на Програмата по мерки.
Все пак, виждайки информацията, която е публична и с която съответно и Вие разполагате, ми се струва, че може би там ще има проблем, а това след себе си води до сериозна комуникация и трудности с Европейската комисия по отношение на спиране на една или друга мярка, по отношение на авансите, които са получени. Това е също една тема, която трябва отсега да започне да бъде обект на Вашето внимание, за да не се получат сътресения. Имаме опит от първия програмен период, когато в последния момент решавахме въпросите, за да не изгубим средства и съответно имаше и доста сериозни проблеми.
Освен това, моята молба е наистина проектите за наредби, които касаят и ще регламентират основните изисквания към тези, които подготвят проектите, да бъдат достатъчно навреме подготвени, публични, за да имат всички равната възможност да кандидатстват и да се подготвят, така както те считат, че е необходимо да направят, за да имат едни успешни проекти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви уважаема проф. Бъчварова.
За дуплика – заповядайте, господин Министър. Имате две минути за дуплика.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Безспорно поемам ангажимент за това индикативният график във вида, в който ще се качи за тази година да бъде спазван. Съгласен съм и с Вас затова, че в конкретни случаи при отварянето на приемите нямаше достатъчно време между наредба и прием и така нататък, това няма да се допусне. Ще има достатъчно – не по малко от 4 седмици от излизане на наредба, заповед и самият прием винаги ще бъде с готови указания преди това за прилагането на съответни критерии, и разбира се, готовност на Разплащателната агенция в рамките на функционалностите на ИСАК да може да приема.
По отношение на средносрочния анализ в края на 2018 г. по изпълнение на Програмата – да, то има своите аспекти и от гледна точка на изпълнение на индикатори, на резерва, който се съдържа по мерките. Отворен съм да комуникираме с Вас и в оперативен порядък. Това, което трябва да бъде направено в рамките на усвояване и изпълнение на индикаторите, ще го анализираме. Там, където трябва, ще предприемем мерки. Това сме го започнали вече. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Колеги, имаме два въпроса към господин Порожанов и един въпрос към господин Караниколов.
Наближава времето за почивка. Предлагам да изкараме всички въпроси докрая, без да правим почивка. Благодаря Ви.
Преминаваме към третия въпрос от народния представител Дора Илиева Янкова относно състоянието на българската гора.
Заповядайте, госпожо Янкова, да развиете въпроса си.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Уважаеми господин Порожанов, въпросът ми е относно състоянието на българската гора. Три години приблизително по това време поставям въпроса за състоянието на българската гора. Тук стои госпожа Танева и знае за това, което алармирах не на лично свое основание, а на тревогата на родопчани, на хората, на представители на гилдията, които се занимават с гората.
За съжаление, две години се пропуснаха много неща, свързани с дейности, да бъде съхранена гората откъм съхнене.
Господин Министър, през последните две години съхненето отиде в много по-големи размери от въздействието на насекомни вредители, абиотични фактори – спор няма, и климата. Не можем да заобиколим и човешкия фактор – дали управленски, или друг.
На следващо място, хората се интересуват какви мерки се вземат от ръководеното от Вас министерство и, естествено, по вертикала надолу. Ние знаем, че това са делегирани функции на предприятията по места – моят избирателен район, Южноцентрално държавно предприятие, за да може да бъде съхранена особено родопската гора и гората като цяло в страната, да може да се възпроизведе, защото, спор няма, че трябва да има сеч, за да се отстрани короядът. Паралелно с това като стопановеди, като хора, свързани с икономиката, със стопанството на страната, а гората е част и от това, за своевременното усвояване на повредената дървесина.
Моля за Вашия отговор в началото на мандата Ви като министър. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Янкова.
Думата има министърът на земеделието, храните и горите господин Румен Порожанов.
Заповядайте, господин Порожанов, за отговор в рамките на три минути.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова! Вкарвате ме в специализирана материя, затова ще Ви предоставя информацията, която е на мое разположение.
В последните две години действително е установено увеличаване на повредите върху иглолистните гори, което се наблюдава най-вече в Източните Родопи, Кърджалийска и Смолянска области, както и в Кюстендилска, Пернишка и Софийска. Повредите се изразяват в съхнене, предимно на изкуствено създадените гори, и са в резултат на нападения от насекоми, вредители и болести, като през 2016 г. темповете на нападение на короядите са се увеличили над три пъти.
Влияние върху тяхното разпространение оказа и природното бедствие през месец март 2015 г. в Родопите, което беше в особено големи размери. От страна на Южноцентрално държавно предприятие бяха предприети своевременни организационни действия за спешно събиране и реализиране на повредената дървесина. В резултат на тези мерки са усвоени над 1 млн. куб. метра паднала дървесина или 95% от достъпната инвентаризирана маса, както и през настоящата година продължава работата в най-пострадалите от бедствието държавни и горски стопанства.
Най-ефективна лесозащитна мярка за ограничаване на развитието на стъблени вредители е сечта на нападнатите дървета и почистване на отпадъците от нея.
Други мерки за контрол на вредителите са залагане на ловни дървета, обелване кората на дърветата по време на какавидното им развитие и ограничаване на сечите в тези райони. Профилактиката изисква да не се оставят дървени материали в сечищата през летния период за повече от един месец, което се прилага в момента, а сечищата да се почистват от отпадъците и сечта.
На база на лесопатологичната прогноза през 2017 г. за усвояване на повредената от корояди дървесина са предвидени санитарни сечи върху 7 900 хектара, от които 3 900 хектара са гори държавна собственост. По данни от държавните горски стопанства обемът на изсъхналата от корояди дървесина в държавните гори е 230 хил. куб. метра, като към края на месец април от тях са добити и реализирани 28%, а освободените площи са 758 хектара.
Към изкуствено възобновяване на тези площи ще се пристъпи, ако се установи, че процесите на естествено възобновяване в тях са затруднени или неосъществими в регламентирания от Закона за горите тригодишен период.
В горските територии се провежда постоянен лесопатологичен мониторинг за установяване динамиката на развитието на популацията на короядите, чрез залагане на феромонови уловки като през 2017 г. в районите на Смолян, Кърджали и Перник са заложени 110 броя.
Други причини, от които съхнат иглолистните гори, са фитопатогенните гъби. Нападението от фитопатогенната гъба в най-големи размери е установено през 2016 г. върху 400 хектара, а през 2017 г. са инвентаризирани нови 4 500 хектара.
Във връзка със силното разрастване на засегнатите площи в началото на месец май 2017 г. се проведе извънредно лесопатологично обследване за определяне степента на нападение и нивото на разпространение на вредителя. В обследването участваха учени от Лесотехническия университет, от Института за гората при БАН. Предложени са конкретни мерки и действия срещу фитопатогена, като върху силно засегнатите площи ще бъдат проведени санитарните сечи.
За поддържане здравословното състояние на горите продължава изпълнението на предприетите мерки – няколко на брой, после мога да Ви ги изброя предвид ограниченото време.
Въпреки увеличаването на нападенията на определени вредители и болести, здравословното състояние на горите е добро като засегнатите площи са значително под санитарния минимум, каквото е заключението на Националната комисия по лесозащита.
От страна на Министерството на земеделието, храните и горите са предприети възможните и необходими административни и организационни мерки за ограничаване на разпространението на болестите и вредителите в горите и недопускане на масови нападения върху големи площи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Реплика – заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Господин Министър, действително теоретично е така. През 2015 г. предупредихме, че ще има проблеми със снеголома и снеговала. Частично свършиха работа – говоря за Южноцентрално държавно предприятие може би и на други места.
При появяването особено в по-големи размери на корояда едва миналата година през месец август се направи работно съвещание в Смолян и си представете, че сега на откриване на Седмицата на гората, заместник-директорът на предприятието казва: „В особено големи размери станаха щетите с корояда“. Тоест имаме проблем, който е много сериозен – състоянието на българската гора, особено на родопската, корояд, съхнене и проблеми.
Защо зададох въпроса? На Вас ще Ви пишат докладите. Това е специализирана материя. Молбата ми е: бъдете много строг! Накарайте Ботьо Арабаджиев, цялото предприятие в Родопите да си върши работата. Искайте да Ви дават отчети. Аз ще Ви питам всеки месец писмено какво реално те вършат месец за месец, защото в Баните, Ардино, Мадан, Смолян, Чепеларе, Доспат, Девин е като пожар. Мога да Ви донеса снимки. Родопчани страдат. Това е екосистема, това е свързано с голяма сеч, която трябва да стане. На Вас правилно са Ви написали –след три, четири години трябва да стане залесяването и възстановяването. Иначе ние ще изтървем родопската гора.
Затова се обръщам към Вас: бъдете много строг и накарайте хората, които по места държат зеленото злато на България не да продават дървесината и от това да печелят, а преди всичко от името на народа и на българската държава да бъдат стопани на българската гора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Янкова.
Дуплика? Няма.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Кръстина Николова Таскова относно сертифицираните лаборатории за контрол на храните.
Заповядайте, госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Уважаема госпожо председател, уважаеми министри, уважаеми колеги народни представители! На първо място искам да благодаря на министър Порожанов, че ни предостави информация относно предприетите мерки за анализ на хранителните продукти.
Повдигам темата за качеството на храните, тъй като тя е от изключително значение за здравето на нацията, а най-вече за здравето на нашите деца. Получавам много сигнали от граждани, които ме информират, че се сблъскват постоянно с този въпрос и настояват за по-строг контрол и адекватни управленски мерки. Много майки са притеснени за качеството на храните в училищните столове и също така в яслите, в градините.
Моят въпрос към Вас е породен именно от тези сигнали. Искам да попитам: достатъчно ли са сертифицираните лаборатории за контрол на храните и каква е тяхната ефективност?
Вярно ли е, че пробите се изпращат в чужбина и колко струва това на България и има ли санкционирани за продажбата на нискокачествени хранителни продукти на българския пазар? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Таскова.
За отговор – министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Имате три минути за отговор, господин Порожанов.
Заповядайте.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Таскова, наистина въпросът Ви е много резонен, актуален и е хубаво да го комуникираме периодично.
Относно капацитета, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като контролен орган по безопасността на храните, разполага с общо 12 акредитирани лаборатории за изпитване на проби от храни. В изпълнение на Регламент на Европейския съюз 882 от 2004 г. за официалния контрол със заповед на министъра на земеделието и храните са определени и националните референтни лаборатории, които отговарят на референтните лаборатории на Общността съгласно изискванията, както следва:
- три специализирани структури за научноизследователска и лабораторно¬-диагностична дейност в областта на храните на централно ниво;
- национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт с четири национални референтни лаборатории;
- централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология и пет национални референтни лаборатории;
- централна лаборатория за химични изпитвания и контрол с четири национални референтни лаборатории;
Освен това девет областни лаборатории за контрол на храните, влизащи в структурата на областните дирекции на Агенцията, ситуирани в град София, Шумен, Благоевград, Пловдив, Хасково, Варна, Враца, Сливен, Габрово.
На територията на Република България функционират и 38 частни акредитирани лаборатории за изпитване на храни.
Като държава – членка на Европейския съюз, и в изпълнение на законодателството Българската агенция по безопасност на храните ежегодно изготвя и изпълнява четири национални програми за контрол, свързани с анализи в областта на храните. Изследванията, за които българската Агенция по безопасност на храните няма необходимото оборудване и капацитет, се насочват във външни акредитирани лаборатории в България, а при липса на такива в страната въобще проби се изпращат в лаборатории на други държави членки. Тази практика се прилага и в другите страни от Европейския съюз.
Информация за това какво е пратено за анализ през 2016 г. извън България:
Общо са изпратени тринадесет проби за анализи на стойност 6 хил. 053 лв. – обща стойност. Пет проби от тях са по официалните мониторингови програми, йонизиращи лъчения и хепатитен вирус, замразени плодове в акредитирани лаборатории в Австрия и Италия на обща стойност 1352 лв. и осем проби на гъби и храни с вложени гъби за съмнение на атропиново отравяне в акредитирани лаборатории в Италия на обща стойност 4 хил. 700 лв.
По отношение на контролните функции и санкционираните лица.
През 2016 г. са извършени проверки за взимане на проби за качеството на храните, които са предлагани на българския пазар. От общо 991 проби, именно за наличие на немлечни мазнини в продукти, във фалшификация на пчелен мед, физико-химични показатели на продукти, произведени по браншови и национални стандарти, 65 от пробите са показали несъответстващи резултати относно някои от показателите, свързани с качеството на храната, вследствие на което са предприети необходимите административни действия и мерки в зависимост от нарушението.
В заключение, капацитетът от лаборатории за обхващане на контрола по храните съществува. Има какво да се желае в оборудването на лабораториите, тъй като някои от тях са с доста старо оборудване – тук вече говорим за инвестиции, за инвестиционен план и за обезпечаването с най-малко средства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Заповядайте за реплика, госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Уважаеми господин министър Порожанов, благодаря Ви за изчерпателната информация, която получихме, и Ви благодаря за отговорите на въпросите – колко са сертифицираните лаборатории. От Вашето изложение не можах да разбера според Вас достатъчно ли са тези сертифицирани лаборатории и каква е тяхната ефективност, след като сме единодушни, че темата е актуална и нашето население е с впечатление, че ефективността не е достатъчна и според мен не само с впечатление. Какви мерки ще предприемем за по-засиления контрол тогава и как ще регулираме ефективността на лабораториите? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Таскова.
Господин Министър – за дуплика.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Не бих искал да се тълкува за неефективност на лабораториите. Това, че не сме с най-модерно оборудване в някои от лабораториите не означава това. Единствено, когато нямаме капацитет – видяхте случаите са единични, тринадесет на брой са през изминалата година с капацитет за конкретни показатели и са изпратени в чужбина. Както виждате, те не струват огромни суми и така нататък.
Темата с модернизацията на лабораториите, с това да има по-добро оборудване е актуална не само при нас, а абсолютно за всяка техника, която е дори в администрацията, дори и във всяко едно друго направление. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Това беше последният въпрос към министъра на земеделието, храните и горите господин Румен Порожанов. Да благодарим за участието му в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към въпросите към министъра на икономиката господин Емил Караниколов.
Въпрос от народния представител Димитър Иванов Данчев относно надграждане и разширяване на уеб базираната информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между български служби по търговски и икономически въпроси в чужбина – СТИВ, и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).
Заповядайте, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, спрямо предавателни протоколи № 1 от 14 октомври 2016 г. и № 2 от 24 октомври 2016 г. към договор, сключен между Агенцията за малки и средни предприятия и фирма „Айсиджен Корпорейшън“ ЕООД за изпълнение на дейности по внедряване на уеб базирана информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между българските служби по търговско-икономически въпроси в чужбина и Агенцията с обща цена за изпълнение предмета на договора в размер на 68 хил. 800 лв. без ДДС е въведена в експлоатация посочената уеб базирана система. Няма и месец по-късно в Агенцията по обществени поръчки (АОП) е предоставено Решение № РД 16-73 от 22 ноември 2016 г. на заместник-изпълнителния директор на Агенцията за малки и средни предприятия за откриване на процедура за договаряне без предварително обявление за надграждане и разширяване на уеб базираната информационна система. Като възложител Агенцията настоява, че надграждането и разширяването на посочената информационна система може да бъде извършено само от лицето, носител на авторските права, тоест от фирмата, с която е сключен посоченият първоначален договор за внедряване на уеб базирана информационна система. Въпреки заключението на АОП, че използването на желания вид процедура не е безспорно доказано, поръчката за надграждане е обявена и възложена на изпълнителя. Тук държа да отбележа, че по неизвестни причини „въведената“ в експлоатация система все още не е достъпна за крайни потребители.
Господин Министър, предвид на гореизложеното моля да ми отговорите каква е причината система, която е струвала 68 хил. 800 лв. без ДДС да се надгражда със стойност почти 10 пъти по-голяма от стойността на първоначалната поръчка, именно за сумата от 608 хил. 333,33 лв. без ДДС, както и има ли писмено становище относно целесъобразността на системата и нейното надграждане от страна на крайния ползвател, именно представители на бизнеса, респективно работодателските организации? Съгласуван ли е проектът на възложеното на фирмата-изпълнител с Дирекция „Външно икономическа политика“ в Министерството на икономиката, която осъществява оперативното ръководство на СТИВ и има ли доклад на Дирекцията по отношение на работата със системата? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев.
Думата за отговор има министърът на икономиката господин Емил Караниколов.
МИНИСТЪР ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости! Първо, искам да благодаря на народния представител господин Данчев за въпроса, който е отправил към мен, защото това за мен беше изключително важна информация. Ще дам кратка ретроспекция какво се е случило и ще кажа какви мерки сме предприели.
Веднага след като получихме Вашия въпрос, беше разпределено на Инспектората към Министерство на икономиката и към дирекция „Правна“ да се извърши проверка на фактите, които Вие поднесохте. Какво констатирахме?
С обява, изходящ номер от 21 септември 2016 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия – ще я наричам Изпълнителна агенция от тук нататък – благодаря, е стартирала обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Внедряване на уеб базирана информационна система за обслужване на вътрешна комуникация между българските служби по търговско-икономическите въпроси в чужбина – така наречените СТИВ, с прогнозна стойност 69 хил. лв. без ДДС.
Въз основа на утвърден Протокол от 30 септември 2016 г. е избран изпълнител и поръчката е възложена на класирания на първо място участник „Айсиджен корпорейшън“ ЕООД. Предложената цена е в размер на 68 хил. 800 лв. без ДДС, както и Вие посочихте. Това е изпълнено, платено е съответно и имаме един продукт. След малко ще обясня какво се е случило.
С последващо Решение от 22 ноември 2016 г. е открита процедура на договаряне без предварително обявление, както и Вие казахте, по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за обществените поръчки с предмет „Надграждане и разширяване на тази уеб система, база“. Изключително прав сте, че има становище на Агенцията по обществени поръчки, която констатира, че има съмнение за разделяне на обществената поръчка. Коректността изисква да кажа, че тя е сезирала и Агенцията за финансова инспекция, както и Сметната палата.
Инспекторатът и дирекция „Правна“ на Министерството на икономиката също констатират и считат, че има съмнения за разделяне на обществената поръчка.
Относно другите твърдения съм длъжен да Ви уведомя, че докладът, който е предложен към мен във връзка с искането, изрично е посочено: „Рискови фактори констатирани от работната група – проектите са възложени на фирма, изпълнител, без предварително съгласуване с дирекция „Вътрешно-икономическа политика…“, която е и компетентна за това, „…която осъществява оперативното ръководство на СТИВ и без консултиране със самите СТИВ“.
На настоящия етап СТИВ не са запознати с платформата, тъй като тя в момента не работи и ще обясня защо. Няма писмено становище относно нейната целесъобразност от страна на крайния потребител, а именно бизнесът. Не е предвиден механизъм за подпомагане на българския бизнес в държави, в които не функционира СТИВ.
Втората процедура, мога да обърна внимание, че за нея тя е била на три етапа. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло).
Съвсем кратък ще бъда.
Била е в три етапа, първите два са изпълнени, платени са малко над 510 хил. лв. с ДДС. Забележете, договорът е изтекъл на 15 март, но третият етап – тестване и внедряване, не е извършен, тъй като в момента няма платформа. Не са предоставени разработките за основния етап. Така или иначе договорът е приключил на 15 март. Във връзка с всички тези констатации, предприетите действия към момента и по предложение на Инспектората, и „Правна дирекция“ на Министерство на икономиката са да сезираме също по наша молба АДФИ. Това се случи вчера. Вчера също така сезирахме и Софийска градска прокуратура. В момента Инспектората установява длъжностните лица, които са имали отговорност и задължения по тази процедура и съвсем скоро очаквайте мерки в тази насока, ще бъдете уведомени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За реплика – заповядайте, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за предоставения отговор. Смятам, че предоставената от Вас информация показва една порочна практика при обявяването и възлагане на обществените поръчки. Всеки от нас разбира, че с оглед развитието на информационните технологии, Агенцията за малки и средни предприятия като възложител е била напълно наясно, че с изграждането на уеб системата ще възникне и потребност от надграждане с нови функции, поради това независимо към кой момент ще възникне необходимост за тяхното придобиване, би следвало в първоначалната обществена поръчка, както и Вие сам казахте, безспорно на продукта да е била предвидена възможността за надграждане, респективно да е възложена по реда, съответстващ на общата прогнозна стойност, което е щяло да позволи създаването на конкурентен подбор при избягването на опасността от изкуствено стесняване параметрите на първоначалната поръчка.
От така изнесените факти, излиза, че Агенцията за малки и средни предприятия предварително е възложила поръчка за изграждане на уеб базирана система, за която априори е знаела, че няма да върши никаква работа. Самата заявка за надграждане буквално няколко дни след пускането на системата в експлоатация, без практически никакъв опит от нейното използване, красноречиво потвърждава това, както и намерението на Агенцията за малки и средни предприятия от самото начало да намери начини за заобикаляне разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Информацията за проведените координационни срещи и срещи с бизнеса безспорно звучат добре, но очевидно те са проведени на етап, на който обществената поръчка вече е била възложена, а не преди нея, както би следвало, за да може информацията от тези срещи да бъде предложена, респективно остойностена в заданието за внедряването на системата. Каквото и да е безспорен факт остава обстоятелството, че и към днешна дата, за съжаление, системата не е достъпна за използване от българските производители, респективно за интернационализацията на тяхната дейност, каквото несъмнено според мен следва да бъде основната полза от една такава система. В този смисъл съм удовлетворен от Вашия отговор, господин Министър, и смятам, че предвид гореизложеното имате всички основания да предприемете необходимите мерки за предотвратяване и прекратяване на подобни порочни практики при обществените поръчки в системата на Министерството на икономиката, както и при установяване на административни и други нарушения да сезирате – както вече разбирам, че сте направили, за което съм благодарен, незабавно компетентните органи. Благодаря Ви.
МИНИСТЪР ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев.
Господин Министър – за дуплика. Няма.
Това беше последният въпрос към министъра на икономиката господин Емил Караниколов.
Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Това беше последният въпрос от днешния парламентарен контрол. Приключи и пленарната програма за тази седмица.
Следващо редовно пленарно заседание на 25 май 2017 г. от 14,00 до 19,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)


(Закрито в 11,48 ч.)Председател:
Димитър Главчев

Заместник-председател:
Цвета Караянчева

Секретари:
Александър Ненков
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания