Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ОСЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 31 май 2017 г.
Открито в 9,01 ч.
31/05/2017
Видео архив » Преглед на видео архивВидео архив » Преглед на видео архив
Председателствал: председателят Димитър Главчев

Секретари: Станислав Иванов и Сергей Кичиков

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има кворум. (Звъни.)
Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, позволете ми да Ви представя Проекта за програма за работа на Народното събрание за периода 31 май – 2 юни 2017 г., приета на Председателския съвет.
„1. Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г. (поверително). Вносител е Министерският съвет на 28 април 2017 г. Заседанието по тази точка е закрито на основание чл. 50, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда на предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Вносител е Комисията по правни въпроси на 25 май 2017 година.
3. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката. Вносители са Делян Добрев и група народни представители на 18 май 2017 г. Предлага се това да бъде първа точка за четвъртък, 1 юни 2017 г.
4. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година. Вносител е Комисията за енергийно и водно регулиране на 24 април 2017 година. Предлага се това да бъде втора точка за четвъртък, 1 юни 2017 година.
5. Парламентарен контрол – петък, 2 юни 2017 година, начален час 9,00 ч.“
Моля, гласувайте.
Гласували 202 народни представители: за 167, против 2, въздържали се 33.
Програмата за работата на Народното събрание е приета.

Преминаваме към полагане на клетва от народен представител.
Има:
„РЕШЕНИЕ
за обявяване на Кристина Максимова Сидорова за народен представител от Седми изборен район, Габровски
С писмо с вх. № НС 02-61 от 26 май 2017 година на ЦИК е получено решение на Народното събрание от 26 май 2017 година, с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Кирил Николаев Добрев като народен представител от Седми изборен район – Габровски, издигнат от листата на Коалиция „БСП за България“ в Четиридесет и четвъртото народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в Четиридесет и четвъртото народно събрание от Седми изборен район – Габровски, Кристина Максимова Сидорова, съответен единен граждански номер, от листата на Коалиция „БСП за България“.“
Моля, поканете народния представител за полагане на клетвата. (Всички стават.)
Моля, госпожо Сидерова, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен.
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте, господин Гърневски – декларация от името на парламентарната група.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
„Уважаеми колеги, по време на парламентарния контрол миналия петък от трибуната на Народното събрание народният представител Антон Кутев прочете безпрецедентна по своето безочие декларация от името на Българската социалистическа партия. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
От преливащия със злоба и откровен цинизъм текст на цяла България стана ясно, че нереформираната столетница още не се е отърсила от кошмара на изборната загуба, още не е преглътнала поредната политическа плесница, с която избирателите отново я приземиха. Както до последната минута в изборите, така и още в първата от тях червената група продължава да сее напрежение, конфронтация и разделение в обществото. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Да, господин Кутев, след 45 години комунистическа диктатура и 27 години лицемерен преход българският народ, и особено младите поколения, са наясно, че основните белези, основните характеристики, с които партията Ви се отличава през всичките години на своето съществуване, са арогантност, наглост, демагогия, двуличие, грабителство, а най-безспорните ѝ качества са кръвта и насилието. Бих могъл да Ви приведа безброй примери, както и факти, и доказателства за това.
В декларацията от петък се подразних и от твърдението, че Комунистическата партия е избивала невинни българи, както не са го правили и турците. Напълно съм съгласен с Вас! Българските комунисти избиваха цвета и елита на нацията ни, така както наистина никой друг не може да го направи, така, както могат да го направят само истинските комунисти: да убиват българи без съд и справедливи присъди.
След окупацията през 1944 година комунистическата държава изгражда многократно повече концентрационни лагери за мъчения и убийства на достойни българи от самата нацистка Германия и болшевишкия Съветски съюз. (Смях, реплики и тропане по банките от „БСП за България“.) Уважаеми колеги,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за ред в залата!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Уважаеми колеги от всички партии, призовавам Ви да спрем ровенето в раните на нашата история! (Продължаващо тропане по банките от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за ред в залата!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Сега са други времена и са други хоризонтите! България е свободна, независима и демократична държава. Властта се получава не служебно, според чл. 1 от Конституцията, а след вота на народа, регистриран с броя на бюлетините в урните. (Продължаващо тропане по банките от „БСП за България“.)
Крайно време е да осъзнаем, че политическите битки за идеи и философия на управлението би трябвало да приключват с обявяването на победителите в изборите. След структурирането на парламента и формирането на правителство на дневен ред трябва да излезе отговорното държавническо поведение в делата на българските политици.
Страната ни е изправена пред сериозни изпитания, които биха били преодолени с обединените усилия и воля на цялата политическа система – от централната и от местната власт. Тук въобще не става въпрос за широка коалиция или колаборация между идеологически несъвместими партии, макар че в най-развитите демокрации, особено пред национални изпитания, го правят.
Преди години един източноевропейски президент в подобна ситуация бе възкликнал: „Аз не мисля за следващите избори, а за следващите поколения“. Днес тази страна е много по-добре интегрирана в лоното на проспериращите народи от нашата.
Госпожо Нинова, онези от партиите, които в изборната кампания заложиха на злост, реваншизъм, популизъм, съвсем закономерно загубиха. Загубиха, защото народът ни е достатъчно зрял, за да прецени кой е гарант за европейското бъдеще на България, кой е наясно с ежедневните проблеми на хората и кой предлага реални стъпки за тяхното решение.
РЕПЛИКИ ОТ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“: Кой? Кой?
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Не Вашият „Кой?“, а Той – Премиерът! (Смях в „БСП за България“.)
Впрочем всички партии назоваваха общоизвестните проблеми на страната и във вътрешен, и във външен аспект, но доверието за трети път в последните осем години да води страната в дните на изпитание отново получи министър-председателят Бойко Борисов и водената от него Политическа партия ГЕРБ. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Знаете ли защо, госпожо Нинова? Защото, освен безспорните си лидерски качества, в тези осем години той се утвърди като истински държавник. (Смях в „БСП за България“, ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото, докато яздихте черния жребец на мегдана (смях от ГЕРБ) и се вживявахте в ролята на Жана д’Арк с победно копие в ръка, докато плашехте народа ни, че ще му бъдете следващият премиер, Бойко Борисов заяви: „Радвам се, че най-после и социалистите разбраха, че България има наследени от доста, доста десетилетия тежки проблеми, за които ние не носим никаква вина“. (Реплики от „БСП за България“.) И наистина проблемите на страната ни в икономиката, в социалната сфера, в демографията, в здравеопазването, образованието, културата и останалите сектори на обществения живот са плод на десетилетия вървене в обратна на нормалното човешко развитие посока. В съвременния свят, когато желязната завеса бе свалена, това безспорно стана ясно за всички. (Реплики от „БСП за България“.)
Длъжен съм да Ви припомня, другарки и другари, че от окупацията на България през 1944 г. до 2017 г. ни делят цели 73 години и 63 от тях с явни или коалиционни правителства е управлявала Вашата комунистическа партия с три поколения дейци.
Първото – безродници и убийци, които със сопи и куршуми налагат дивашкия комунизъм. (Силен шум и реплики, възгласи „Ууу!“, тропане по банките от „БСП за България“.) Комунизъм – днес заклеймен. Заклеймен и обявен за престъпен.
Второто от синовете им – партийната номенклатура, която разграби държавата, а след ноември 1989 г. се превъплъти в ролята на строител на съвременния капитализъм, с отвратителен олигархичен вариант по руски образец. (Реплики от „БСП за България“.)
Третото поколение – достойните внучета днес в лявата страна в парламентарната зала демагогски ни проповядват социална справедливост (ръкопляскания от ГЕРБ), морал и нравственост.
Е, как няма България да е най-бедната и изостанала страна в Европейския съюз?! (Реплики от „БСП за България“.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Отивай при Иван Костов.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Въпреки всичко, Бойко Борисов заяви, че когато ГЕРБ спечели изборите, ще предложи на всички политици да решават заедно проблемите на България, и то бързо, в името на конкретния човек, защото хората нямат никаква вина, за да продължават тегобите им.
Ето заради това спасително национално обединение, госпожо Нинова, обединение около програма с приоритети за възраждане на България, той бе преизбран отново.
Министър-председателят удържа на думата си и призова всички отговорни партии да загърбят партизанщината и да заработят най-накрая за народа си. Предложи високи постове на опозицията, предложи най-високия пост в държавата – председател на Народното събрание, на Вас, госпожо Нинова, като лидер на БСП. С този държавнически акт той не целеше да прелъсти левицата (реплики от „БСП за България“), а ние, българите, да демонстрираме ярко политическо единство и воля за продължаване на европейския път за развитие на страната ни пред Европа и света.
В навечерието на българското председателство на Европейския съюз това е особено важно. Целта е в следващите години България да постигне значителен социално-икономически растеж и задълбочаваща се интеграция в структурите на европейското семейство. БСП обаче отхвърли протегнатата ръка. Явно родните комунисти продължават да възприемат България единствено като еднолична тяхна територия, ведно с българския народ. Територия, която не желае да поделя с никого, пък било то и за доброто на народа.
Е, господин Кутев, не се наемам да коментирам заклинанията Ви от миналата седмица, че няма да допуснете ГЕРБ да управлява цели 30 години. Сигурен съм обаче, че с поведението от дните след изборите от днес Вашата партия може да спечели избори или само в Северна Корея, или в Сибир. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Не знам това дали ще е добре за народите в онези ширини, но поне в България най-после ще настане мир! Благодаря.“ (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Гърневски.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България, от място): Лично обяснение!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: По начина на водене няма да Ви дам думата. (Реплики от „БСП за България“.) За лично обяснение също няма да Ви дам думата. Това е от името на парламентарна група. Няма как да прекъсна, който прави декларация от името на парламентарна група. (Реплики от „БСП за България“.) Няма да Ви дам лично обяснение на декларация от името на парламентарна група.
Декларация от името на групата на ДПС.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България, от място): От името на група!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: От името на група – заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Честно казано, спрямо нашия парламент нямаше нужда да стигаме до тази процедура от името на група, защото сте длъжен да дадете и личното обяснение, тъй като моето име беше споменато няколко пъти в негативен контекст очевидно. И това е очевидно за всички. Така че да кажете, че не можете да дадете лично обяснение, е абсолютно несъстоятелно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Слушам Ви за декларация от името на група.
АНТОН КУТЕВ: Декларацията от името на група ще си я произнеса, не се притеснявайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не се притеснявам. Ще Ви отнема думата. Ако не започнете с декларация от името на група ще Ви отнема думата.
АНТОН КУТЕВ: Не може да ми отнемете думата. Трябваше да я отнемете на… (Председателят изключва микрофоните, ораторът продължава да говори при изключени микрофони, ръкопляскания от ГЕРБ, реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Слушам Ви за декларация от името на групата.
АНТОН КУТЕВ: И второто, което трябва… (Председателят изключва микрофоните, ораторът продължава да говори при изключени микрофони, реплики от „БСП за България“). Няма как да ги комбинирате и двете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Слушам Ви за декларация от името на група.
АНТОН КУТЕВ: По повод на декларацията от името на група.
Вижте, аз се опитах, между другото, да бъда доста толерантен миналата седмица, защото всъщност единственото, което правих, е, че цитирах Вашия колега. При това нито веднъж не си позволих да спомена името на колегата, съвсем умишлено. Това, че всички сте се разпознали в тази декларация и че сте разпознали името на колегата си, не е мой проблем.
Между другото, в тази книга се говори много подробно за връзките на Бойко Борисов и Цветелина Бориславова включително с Пашата, но аз тези неща не ги споменах. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това ли е декларация от името на група?
АНТОН КУТЕВ: Нали разбирате, че при това положение аз се опитах наистина да бъда умерен и да изведа някакви принципни политики?
Това, което не споменах миналата седмица, освен всичко друго, беше фактът, че сега тук седи господин Гърневски и ни обвинява, че сме някакви зли комунисти, които правели ужасни неща, та ни прати чак в Сибир.
Господин Гърневски, истината е, че аз и Корнелия Нинова никога в живота си не сме били членове на БКП. Обаче Бойко Борисов, Цецка Цачева и още 18 души от Вашата група… Биха ли си вдигнали ръцете, които са били? Осемнадесет души, които са били! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Давайте бе, хора, защо се криете? Сега списък ли ще вадим? Да Ви цитирам ли кои сте били? Защо се криете? Вдигнете ръце, бе! Давайте! Всички, които бяхте членове на БКП.
Не е лошо това, че сте били членове на БКП и скъпи хора. Лошото е, че допускате това говорене в обществото.
Миналата седмица според мен не ставаше дума за противопоставяне между едните и другите. Миналата седмица ставаше дума за това, че държавата има нужда от смислена идеология, че смислената идеология разделя лявото и дясното. Че лявото и дясното се разделят по пътя на човешките съдби, а човешките съдби минават през милион и половина граждани на държавата, които са под линията на бедността. За това говорихме.
Говорихме за това, че вчера на Консултативния съвет за национална сигурност трябваше да става дума за заплатите на военните, а не за военната техника и за самолетите. Говорихме за това, че всяко едно решение в България може да има лява и дясна част. Всяко политическо решение задължително го има. И че след 26 години преход ние трябва да търсим левите решения, защото това е нещото, от което обществото има нужда. За това говорихме.
Не съм говорил за лагерите, както не съм говорил за безочието на хората, които сменят по пет политически сили. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Не искам да обръщам парламента в нещо, което прави този разговор. Аз не искам да вкарваме парламента в разговора за онова минало. Не защото миналото не е важно!
За съжаление, имам една майка вкъщи с тежка деменция – от нея знам, че когато нямаш минало, нямаш бъдеще. Когато не помниш какво се е случило назад, не можеш да знаеш какво ще се случи напред. Така че миналото е важно, но не е това, за което Вие говорите. Това, което Вие през цялото време се опитвате да наслагвате сега – отричате цели поколения!
За пореден път го казвам: моят баща беше почтен човек и беше заклет комунист. Никога не си е сменил партията. Да не говорим, че не е първо поколение, преди него има още двама. Гордея се с това. Гордея се, че моят баща, който имаше куп възможности да прави куп неща, никога не го е правил. Той си живееше в апартаментче, което цял живот изплащаше, и караше „Запорожец“. (Ръкопляскания от БСП за България.) Гордея се с това, че този човек нито веднъж не наруши правилата и законите на страната! Няма да приема някой сега да ми казва, че видите ли, цялото поколение и всички тези хора били крадци, убийци и какви ли още не, и да ги праща в Сибир! В паметта на баща си няма да го направя!
Съветвам Ви да не го правите и Вие, защото в тази държава все още живеят седем милиона тук, от които два или три милиона са живели и тогава и помним какво е това. Не можете да задраскате миналото ми! (Шум и реплики. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев.
Господин Карадайъ, заповядайте от името на парламентарна група.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
В духа на това, което каза господин Кутев – … (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: ...„когато нямаш минало, нямаш и бъдеще“, да си припомним миналото. Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На 29 май 1989 г. държавното ръководство в лицето на Комунистическата партия в България обяви масовото изселване на български турци и мюсюлмани и даде начало на силовото депортиране, останало известно като „голямата екскурзия“.
Повече от 360 хиляди души са принудени набързо да изоставят домовете си, имуществото си и да потърсят убежище в съседна Турция и в Европа.
Още в самото начало насилственото преименуване, като един античовешки акт, предизвика вътрешната съпротива на всички засегнати. Тази съпротива в някои случаи на места получава външни проявления и прераства в открити демонстрации, бунтове и сблъсъци. Този процес на отпор има своето начало далеч в миналото, но мнозина от нас сме свидетели на събитията през 70 те години на миналия век и помним периода 1970 – 1973 г.; 1975 – 1976 г. с бунтовете, демонстрациите и свидните жертви в областите Благоевград, Смолян и Пазарджик.
При насилствената смяна на имената в края на 1984 г. и през месец януари 1985 г. има десетки загинали, стотици са бити и задържани, а повече от 500 души са изпратени в лагера „Белене“.
За периода месец декември 1984 г. до месец февруари 1985 г. са сменени личните документи на над 800 хиляди души. Сменени са имената на покойници, на места са унищожени мюсюлманските гробища.
След 1985 г. съпротивата добива организирани форми главно в Североизточна България и тя има значителна роля за оформянето на открито гражданско противопоставяне на комунистическия режим в последните му години.
През месец май 1989 г., независимо че организаторите начело с господин Ахмед Доган се намират в затворите, успяват да организират масови митинги, гладни стачки, протести, които заливат цяла Североизточна България, и най-масови те са в областите Шумен, Варна, Разград, Добрич, Силистра, Търговище и Русе. Срещу демонстрантите са хвърляни въоръжени сили. На много места се стига до сблъсъци, има загинали, стотици са ранени.
Майските събития от 1989 г. пряко кореспондират със събитията, свързани с оформянето на открито гражданско противопоставяне на комунистическия режим в последните му години и падането на тоталитарния режим на 10 ноември 1989 г. Повечето от формиращите се дисидентски групи се обявяват срещу възродителния процес. Исканията на тези организации и техните членове за гарантиране на малцинствените права в България получават гласност основно чрез изявления в западните радиостанции.
С масовите протести през месец май 1989 г. се слага началото на края на така наречения „възродителен процес“, с което и началото на края на тоталитарния режим в България. Така решението на ЦК на БКП за изпълнение на програма за насилствена смяна на имената на българските турци и мюсюлмани претърпява своя категоричен неуспех. Тази програма остава в историята като „възродителен процес“, при който на повече от един милион мюсюлмани принудително са сменени имената, включително на починалите, който процес забранява езика, религиозни традиции и общности ритуали и цели подмяна на идентичността. Със своята античовешка същност катализира протестните актове и движения на българските турци и мюсюлмани, и на всички демократично мислещи хора в страната.
Предупрежденията на Тодор Живков, че, ако някой разчита, че у нас ще дойде друго ръководство, което би променило политиката на България, то жестоко се заблуждава, не се сбъдват.
В международен аспект събитията в България имат връзка и с конференцията на Съвета за сигурност и сътрудничество в Европа посветена на проблемите на човешките права и свободното движение на хора през границите, проведено в Париж от 30 май до 23 юни 1989 г. Както на тази конференция, особено на конференцията по човешките измерения в Копенхаген от 5 до 29 юни 1990 г. е подчертано, че спазването на правата и свободите е в основата на демокрацията. За всичко това обществото знае много малко. За престъпленията няма наказани.
Посочените процеси са в основата за създаването на ДПС от д-р Ахмед Доган и вече 27 години ДПС води последователна политика за утвърждаване на демокрацията в нашата родина, за защита на основните права и свободи на всички български граждани, за справедливост, за сигурност и стабилност в страната, в Европа и в света.
Ние от ДПС за пореден път заявяваме искане събитията, свързани с така наречения „възродителен процес“, с майските събития и събитията от месец декември 1989 г., да получат своята историческа оценка. За пореден път поставяме искане крайните национализми и радикализми категорично да бъдат осъдени и да нямат място във властта. (Шум и реплики от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.)
Независимо от нашите предупреждения, днес място във властта имат тези, които в програмата си обещават разбиване капсулирането на циганските гета и турскоговорящите региони; да се подпомага доброволното ограничаване на раждаемостта за тези региони чрез безплатно предлагане на противозачатъчни средства и гинекологична помощ. Това звучи като химическа стерилизация, прилагана от Хитлер спрямо славянските народи.
Държавата трябва да осигури бързо приобщаване за всеки, който полага усилия за това, тоест стерилизация на малцинствата. Освен това, да се създават изолирани селища за нежелаещите подобно приобщаване чрез стерилизация, като горепосочените селища могат да бъдат превърнати в туристическа атракция за чистите расово. Под тези обещания седи подписът на сегашния председател на Съвета по етнически и демографски въпроси. Цинизъм! (Шум в ГЕРБ, реплики от народния представител Павел Шопов.)
Във властта са лица, които извършиха атака по време на молитва; които призовават държавата да защитава яростно съпротивата на граждани срещу религиозни свободи; лица с нацистки поздрав, с шеговито обяснение на същия вицепремиер, че даже и той лично си правил такива майтапчийски снимки в Бухенвалд пред труповете на милиони евреи, демократи, роми, социалисти.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Лъжеш!
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Цинично и брутално!
До този дефицит на държавническа политика и национално отговорно поведение сред управляващите ДПС последователно провежда своята политика и е твърдо за спазване на етническия мир, за създаване на стабилност в региона и страната, за сигурност на гражданите, за спазване на правата и свободите на всички български граждани, за справяне с бедността и демографската катастрофа.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, ние от ДПС искаме стабилност на държавата, а не на властта. Искаме сигурност за всички български граждани, а не за отряд шегобийци. Искаме демократично управление на страната, а не имитация и зле прикривана жажда за власт и привилегии. Искаме днес да осъждаме недопустими проявления на една античовешка идеология, не да чакаме историята да го направи. Искаме върховенство на закона, а не бандитски прояви. Блъскаха възрастна жена на границата преди изборите – това показаха телевизионните репортажи. Не е била само възрастната жена, няколко души били избутали хора от цял автобус. „Аз се гордея с това, което направихме!“ – заявява главният герой по-късно.
Това в правова демократична държава е недопустимо. Тези лица нямат място във властта. Да се използва демокрацията като параван за същинските намерения е опасно начинание. Да се злоупотребява с името на народа е опасно начинание. Това увеличава и без друго големия дефицит на справедливост, руши доверието в демокрацията и в демократичните институции, реставрира тъмни политически процеси.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес управляващите имат важна задача – да се преборят с основните страхове на българските граждани за сигурността, да премахнат усещането за ярка несправедливост. Всички сме призвани да работим, за да постигнем онази нормалност, при която правата и свободите, справедливостта и солидарността са основни ценности, другостта и различието е национално богатство. Всичко друго е връщане назад, жив популизъм, път към национално предателство. Всичко друго е отказ от така необходимите реформи – условие за постигане на горните цели, и в контекста на необходимите реформи за Европейския съюз, чието председателство ще поеме България.
Нека в ден като днешния си дадем сметка, че историята може и да се повтаря. Нека от миналото да се извлекат верните уроци за бъдещето, за да имаме общо европейско бъдеще. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ.
От името на група думата има народният представител Веселин Марешки. След него – народният представител Искрен Веселинов.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, от мое име и от името на нашата парламентарна група искам да се извиня на нашите братя, българските турци, за трагичните събития от миналите години, които доведоха до много тъга и нещастия за голяма част от българския народ.
Нямаше да се изказвам, но бях провокиран от такива думички като „нормалност“, „воля“, „толерантност“. Стана ясно от иначе силните слова, че и днес в българския парламент мнозинство има Българската комунистическа партия, разпределена в различни групи.
Само че, господин Кутев, искам да Ви кажа, че тук са бледите копия на истинските български комунисти, които изградиха държавата. 27 години още се краде и не може да бъде откраднато това, което е изградено през годините. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Преди седмица всички ние подадохме декларации за конфликт на интереси. Понеже много хора си позволиха да правят различни коментари кой има право да ходи тук или там, кой има право да представлява България, кой какъв да бъде, от името на нашата група ние призоваваме, освен икономическия конфликт на интереси, да бъдат записани и хомосексуалните конфликти на интереси, конфликтът на интереси, свързан със зависимост от алкохол и злоупотреба с наркотични вещества. Защото няма да допусна откровен хомосексуалист да ми задава въпроса: имам ли право да бъда някъде? И не само аз, а всеки един нормален български гражданин. Всеки трябва явно да излезе и да каже своите зависимости, за да се знае кой какъв е и кой от името на какви зависимости гласува за определен закон или за нещо друго.
Абсолютен „цинизъм“, и тази думичка беше спомената, е такива хора да се подвизават във властта, а някои от тях и в Народното събрание, и да ставаме за смях. След време става ясно, че имаме и осъдени такива народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Силно се надявам да не споменете имена само. (Оживление.)
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Не, няма да ги спомена.
Аз пък се надявам, както в декларацията на господин Кутев, и в нашата декларация те сами да се разпознаят – или да заявят своята зависимост, или тихомълком да напуснат Народното събрание. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от парламентарната група на „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата, уважаеми господин Веселинов, за декларация от името на парламентарната група на „Обединени патриоти“.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Нямахме намерение да правим днес декларация, но не можем да мълчим, когато се повтарят лъжи и когато една пропаганда опитва да върви по Гьобелсовия път, повтаряйки една и съща неистина хиляди пъти, докато хората свикнат, докато повярват, че това е истина. Подобен беше опитът на господин Карадайъ да очерни за пореден път „Обединените патриоти“. (Народният представител Мустафа Карадайъ напуска пленарната зала.)
Хубаво е, че напуска. Той очевидно няма нужда от това да има дебат. Има нужда да клейми и да създава негативно усещане у хората към нашата формация.
Истината е друга. Истината е, че днес, в началото на XXI век, след повече от четвърт век преход България и българите сме най-бедните, най-нещастните, най-бързо изчезващите в Европа – това е благодарение и на усилията на Движението за права и свободи, които в този четвъртвековен период управляваха почти половината време. Това е благодарение на техните усилия да създават кръгове от фирми, да сепарират части от българската територия, да провъзгласят като основен принцип на своята кадрова политика етническия и съответно верноподаническия. Те превърнаха всъщност правенето на политика и правенето на пари в едно и също нещо и по този начин очерниха изобщо обществената работа в страната и политиката като понятие. Всичко това те го направиха и го наричат нормалност. Те искат патриотите да не са във властта и да се върнат към тази своя нормалност на кръговете, на краденето, на източването на държавата. Е, това няма да стане, уважаеми дами и господа, това няма да стане, скъпи сънародници!
Нашата цел като формация, като обединение на действащите патриоти винаги е била една – да възстановим държавността, и мисля, че това се случва днес в настоящото управление. Да възстановим защитните сили на националния ни организъм, защото след десетилетията либерална утопия, която се опитвахме да изживеем, от държавата е останало твърде малко. В това отношение имаме съюзници, имаме мнозинство и се надяваме, че в годините на този мандат, на това правителство ще се случи онова чувствително оттласкване от дъното, което българите желаят.
По отношение на многократно тиражираните обвинения за събитията на границата. Очаквах Политическата партия, наречена „Движение за права и свободи“, която тогава се опитваше да се представя за патриотична, да отчетат поне едно – спряхме ДОСТ по пътя им към парламента. Очевидно този опит за представяне е бил поредната мимикрия, каквато е мимикрията, която непрекъснато разиграват в Брюксел, представяйки се за либерали (реплика от народния представител Хамид Хамид), на другия ден ги виждаме в редиците на ислямистите, така че знаем защо са нервни ДПС. Нервни са, защото, освен че ще секнат техните приходи от източването на държавните ресурси, ще бъде преразгледан основен лост за тяхното влияние, а именно паразитирането върху ислямското вероизповедание.
Аз заявявам от тази трибуна, че в рамките на следващите дни в Деловодството на Народното събрание ще бъде внесен Законопроект за промени в Закона за вероизповеданията, които ще направят наказуемо използването на вероизповеданията за политически цели – нещо, което ДПС прави от десетилетия.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): В голяма грешка си, момче!
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ще продължим по начина, по който сме започнали в това Народно събрание. Ще продължим по начина, по който от години водим политиката си. Той се подчинява на една- единствена максима – България над всичко!
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): „Дойчланд юбер алес“.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Този вой на хората, които ограбваха държавата, за нас е само знак, че вървим по правия път. Благодаря. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Веселинов.
Всичко досега бяха декларации от името на парламентарни групи.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Гърневски започна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Съобщения.
Постъпили законопроекти и проекторешения:
На 25 май 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Вносители са Делян Добрев и Данаил Кирилов. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси.
На 25 май 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
На 25 май 2017 г. е постъпил Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2016 г. Вносител е Икономическият и социален съвет. Разпределен е на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
На 26 май 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
На 26 май 2017 г. е постъпил Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността ѝ през 2016 г. Вносител е Комисията за защита на личните данни. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
На 29 май 2017 г. е постъпил Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2016 г. и Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2016 г., част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 г. Вносител е Комисията за финансов надзор. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическата политика и туризъм и Комисията по труда, социалната и демографската политика.
На 30 май 2017 г. е постъпил Законопроект за концесиите. Вносители са Данаил Кирилов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по културата и медиите, Комисията по околната среда и водите, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по енергетика.
На 30 май 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители са народните представители Данаил Кирилов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
На 30 май 2017 г. е постъпил Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г. Вносител е Комисията за защита на конкуренцията. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
От Комисията за защита на личните данни на 26 май 2017 г. в Народното събрание е постъпила Обобщена информация по чл. 261а от Закона за електронните съобщения за периода януари 2016 г. – декември 2016 г. Материалът е предоставен на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил пребиваването на територията на страната за времето от 28 май 2017 г. до 10 юни 2017 г. включително на военнослужещи от Силите за специални операции на Република Гърция за провеждане на съвместно учение „Болкан тайгър“. Уведомлението е постъпило на 26 май 2017 г. с вх. № 703-09-7 и е предоставено на Комисията по отбрана.
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че за времето от 27 май 2017 г. до 10 юли 2017 г. включително в района на съвместното американско съоръжение „Учебен полигон „Ново село“ ще се проведе съвместна българо-американска подготовка „Джойнт трейнинг 3“. Подготовката се провежда в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учение в страната и чужбина през 2017 г. и не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни дейности, водени от други (на друга държава или организация) въоръжени сили. Уведомлението е постъпило на 26 май 2017 г. с вх. № 703-09-8 и е предоставено на Комисията по отбрана.
В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането на формирования от Въоръжените сили на Република България за участие в съвместната подготовка – учения в Република Сърбия. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжение сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 30 май 2017 г. с вх. № 703-09-9 и е предоставено на Комисията по отбрана.
В Народното събрание е постъпил окончателен Одитен доклад № 1216 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на „Летище София“ ЕАД – град София, за периода 1 януари 2013 г. до 30 юни 2016 г. Одитът е възложен на Сметната палата на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата с Решение на Народното събрание, прието на 29 юли 2016 г., обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г. С писмо на председателя на Народното събрание Докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Материалът е изпратен на народните представители по служебната им електронна поща и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
В Народното събрание е постъпил Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода от 25 април 2017 г. до 24 май 2017 г. и Протокол № 23 от заседанието на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
От Националния статистически институт е постъпила Информация за общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността за април 2017 г., бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите през май 2017 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Уважаеми колеги народни представители, точка първа от седмичната ни програма – „Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г.“ с гриф „Поверително“ е документ, класифициран по Закона за защита на класифицираната информация с гриф за сигурност „Поверително“.
Съгласно чл. 50, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание заседанията на Народното събрание са закрити, когато се обсъждат документи, класифицирани по Закона за защита на класифицираната информация в случаите по ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Заседанието е закрито, без това да се обсъжда и гласува.
Поради това разпореждам всички външни лица да напуснат залата и балконите, както и да бъде преустановено прякото предаване по медиите и излъчването по интернет.
(Следва закрито заседание.)

(След закритото заседание.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми народни представители, продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ И ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ ЗА СЪДИЙСКАТА И ЗА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Доклад на Комисията по правни въпроси – с него ще Ви запознае председателят на Комисията, народният представител Данаил Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!
„ДОКЛАД
относно обсъждане и приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
На свое заседание, проведено на 25 май 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди въпроса за приемане на процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
Необходимостта от провеждането на публичната процедура произтича от изтичането на мандата на членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, на основание чл. 130, ал. 3 от Конституцията на Република България. С оглед изпълнението на разпоредбата на чл. 130, ал. 1 от Конституцията на Република България, Комисията по правни въпроси на основание чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага да се приемат процедурни правила за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект на решение…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Само за момент, господин Кирилов. Изчакайте да се включат камерите и микрофоните, за да не ни обвинят, че няма прозрачност.
Квесторите, моля, поканете представителите на медиите да заемат местата си, заседанието вече е открито. Благодаря.
Имате думата, уважаеми господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 130, ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
І. Предлагане на кандидати и представяне на документите на кандидатите за членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
1. Предложенията за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание се правят от народни представители по колегии, от които шестима – за съдийската, и петима – за прокурорската. Предложенията се внасят в писмена форма чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията по правни въпроси в 21-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание.
2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат, включително и изразени становища от професионални, академични и други организации. Към предложенията се прилагат следните документи:
- писмено съгласие на кандидата по образец – Приложение № 1 към решението;
- подробна автобиография;
- копие от документи за завършено висше образование по специалността „Право“; документи, свързани с изискванията за несъвместимост; както и документи за юридическия стаж и кариерното развитие на кандидата;
- декларация по образец – Приложение № 2 към решението, че не са налице обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 9, 10 и 11 от Закона за съдебната власт;
- документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
- свидетелство за съдимост;
- удостоверения от Националната следствена служба за наличие/липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства.
3. В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси:
- писмена концепция за работата си като член на Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител;
- декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си, както и декларация за наличие на частен интерес по смисъла на чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по образец, предложен от комисията и от пленума на Висшия съдебен съвет и утвърден от министъра на правосъдието.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията, заедно с документите по Раздел I, се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специална секция на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, предложил съответния кандидат.
2. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, Комисия по правни въпроси, или по електронен път на електронна поща: kpv1@parliament.bg не по-късно от седем дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
4. Становищата и въпросите се публикуват в срок до три дни след представянето им на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.
III. Проверка за допускане на кандидатите до изслушване
1. Комисията по правни въпроси на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали са представени всички необходими документи и дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността „член на Висшия съдебен съвет“ от квотата на Народното събрание.
2. Когато Комисията по правни въпроси установи, че кандидатът не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок от 5 дни от уведомяването.
3. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по Раздел I или не отговарят на изискванията по чл. 17, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
4. След извършване на проверката Комисията по правни въпроси изготвя списък на кандидатите за съдийската и за прокурорската колегия, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за съдийската и за прокурорската колегия и се публикува на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на допуснатите кандидати за членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.
2. Комисията по правни въпроси изслушва само допуснатите кандидати по поредността им в списъка за съдийската и за прокурорската колегия.
3. Вносител на предложението представя кандидата в изложение до 2 минути.
4. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като член на Висшия съдебен съвет в изложение до 10 минути за всеки кандидат.
5. Народните представители могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути.
6. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на въпрос към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 2 минути.
7. Комисията по правни въпроси внася в Народното събрание доклад от изслушването, към който се прилага списък на кандидатите, подреден по азбучен ред на собствените им имена, за съдийската и за прокурорската колегия, участвали в изслушването. Към доклада се прилагат и проекти на решение за избор на член на Висшия съдебен съвет поотделно за съдийската и за прокурорската колегия.
V. Избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват допуснатите кандидати.
2. Комисията по правни въпроси представя доклад за проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от вносител на предложението по поредността им, определена в списъка на кандидатите за съдийската и за прокурорската колегия, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до 2 минути.
4. Провеждат се разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите за съдийската и за прокурорската колегия.
6. Избран е кандидатът, който е получил най-много гласове, но не по-малко от две трети от гласовете на народните представители.
7. В случай че повече от шест кандидати от съдийската колегия, съответно пет кандидати от прокурорската колегия получат необходимия брой гласове съгласно изискванията на чл. 130, ал. 3 от Конституцията на Република България и на чл. 19б от Закона за съдебната власт, то измежду кандидатите, получили необходимия, но най-малък равен брой гласове, се провежда балотаж и за избран се смята този, който е получил най-много гласове, но не по-малко от две трети от общия брой народни представители.
Решението е прието от 44-тото Народно събрание на ... 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание – Димитър Главчев.
Приложение № 1
към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата …...............................................................,
с ЕГН …..............., л.к. № .........., изд. на…........ от МВР.....................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за член на Висшия съдебен съвет от …........................... колегия.
Декларатор: ......
Приложение № 2
към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на
Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата …...............................................................,
с ЕГН …..............., л.к. № .........., изд. на…........ от МВР.....................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
- не са налице основанията за несъвместимост съгласно чл. 18, ал. 1, т. 9, 10 и 11 от Закона за съдебната власт;
- при наличие на основания за несъвместимост по чл. 18, ал. 1, т. 1 -7 от Закона за съдебната власт в едномесечен срок от избора ще предприема необходимите действия по реда на чл. 18, ал. 2 от Закона за съдебната власт.
Декларатор: .......“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Закривам разискванията.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата – предстои гласуване.
Преди това, уважаеми колеги народни представители, моля да поздравим гостите от единственото училище в България за планински водачи в с. Черни Осъм, община Троян. (Ръкопляскания.)
Подлагам на гласуване Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, както Ви беше представен Проектът от председателя на Правната комисия народния представител Данаил Кирилов заедно с две приложения, които също Ви бяха представени от парламентарната трибуна.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Проектът на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание е единодушно приет.
С това изчерпихме Програмата за днес.

Утре продължаваме от 9,00 ч. с двете точки, които бяхме приели още в началото на заседанието.
Закривам днешното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 10,32 ч.)


Председател:
Димитър Главчев

Секретари:
Станислав Иванов
Сергей Кичиков
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания