Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 5 април 2018 г.
Открито в 9,00 ч.
05/04/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Александър Ненков и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.
Колеги, от Централната избирателна комисия имаме изпратено предложение на Решение № 4897-НС от 3 октомври 2017 г. за обявяване на избран народен представител:
„РЕШЕНИЕ
№ 4897-НС от 3 октомври 2017 г. относно обявяването на Елена Стефанова Аксиева за народен представител от Шестнадесети
изборен район – Пловдив
С писмо, № 026-729-09-НС от 2017 г., на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 29 септември 2017 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Нина Пейчева Миткова като народен представител от Шестнадесети изборен район – Пловдив, издигнат от листата на Партия „Воля“ в Четиридесет и четвъртото Народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в Четиридесет и четвъртото Народно събрание от Шестнадесети изборен район – Пловдив, Елена Стефанова Аксиева, със съответното ЕГН, от листата на Партия „Воля“.“
Моля, квесторите, поканете новия народен представител за клетва. (Шум и реплики.)
Колеги, моля Ви за тишина!
Госпожо Аксиева, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички стават.)
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ (Силни ръкопляскания и реплики. Народният представител Веселин Марешки поднася букет на новия народен представител Елена Аксиева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще Ви прочета две съобщения.
На 4 април 2018 г. е постъпил и раздаден на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. (Шум и реплики.)
Колеги, моля Ви, за тишина!
Приет е на първо гласуване на 4 април 2018 г. Проектът е изготвен от Комисията по енергетика на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед на срока за писмени предложения за второ гласуване.
На 4 април 2018 г. е постъпил и раздаден на народните представители доклад на Комисията по енергетика... (Шум и реплики.)
Колеги, моля Ви, за трети път Ви правя забележка!
Доклад на Комисията по енергетика относно провеждане на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране въз основа на решение на Народното събрание за приемане на Процедурни правила за провеждане на жребий, съгласно § 41 от „Преходните и заключителните разпоредби“ на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Според приетите Процедурни правила прекратяването на мандата на отпадналите въз основа на проведения жребий членове ще се осъществи чрез акт на Народното събрание и решение за избор на нови членове. Предложения за членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране се правят от народни представители или от парламентарни групи в съответствие с проведения жребий. Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по енергетика чрез председателя на Народното събрание до 17 април 2018 г включително.
Новопостъпили питания за периода от 30 март 2018 г. до 4 април 2018 г. от:
- народния представител Драгомир Стойнев и група народни представители към Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, относно политиката на Министерството на външните работи относно обезщетяването на тракийските бежанци. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 април 2018 г.;
- Евгения Ангелова към Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно Транскаспийския транспортен коридор. Следва да се отговори в пленарното заседание на 30 април 2018 г.
Писмени отговори от:
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Десислава Костадинова Гушева;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Иван Димов Иванов;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Атанас Стоянов;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Виолета Желева, Кристина Сидерова и Надя Клисурска-Жекова;
- министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народните представители Даниел Йорданов и Красимир Янков;
- министъра на земеделието и храните Румен Порожанов на въпрос от народния представител Атанас Стоянов;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Светла Бъчварова;
- заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Кръстина Таскова;
- заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Таско Ерменков.
Преди да почнем разискванията има декларация от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
Заповядайте, госпожо Захариева.
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Само след броени дни православните християни ще посрещнем най-светлия си празник Възкресение Христово. Празникът, който ни дава вяра и надежда вече 2000 г. В трудните и тъжни дни на Страстната седмица ние си спомняме за саможертвата на нашия Бог, който беше разпнат, за да спаси нас. Това са дни за равносметка и смирение, това са дни, които всеки християнин преживява в очакване на Възкресението.
В българската история православното християнство играе основополагаща роля за създаването, съхранението и възкресението на българската държавност от покръстването, извършено от свети цар Борис Покръстител, в средните векове, когато се положиха основите на монолитната българска културна общност, през петвековното османско владичество, през което християнството се оказа единствената надежда за самосъхранение на българския дух, до Възраждането и борбите за църковна независимост, които формираха и върнаха на картата на Европа българската нация и държавност.
Чрез християнската религия ние получихме и имахме възможност да дарим на редица славянски народи своята писменост и култура. Благодарение на покръстването и последвалото го християнско просвещение българският народ изгради своята идентичност, която в периодите на изпитания съхраняваше неговия дух.
Не бива да забравяме, че нашата религия и културна принадлежност към християнския свят бяха съхранени с усилията и неизмеримите жертви на десетки поколения в различни исторически епохи. Този факт ни задължава да пазим това наследство, да го почитаме не само чрез ритуалите и не само по време на празници.
За България християнството е повече от религия, то е фундамент на българската национална идентичност, без който българското общество би загубило смисъл и ориентир за съществуването си. Защото православното християнство е единствената нишка, която ни свързва със свети цар Борис Покръстител, и неговия син Симеон Велики, със светите братя Кирил и Методий и техните ученици, с дейците на националното възраждане и борците за църковна независимост. Загубим ли тази нишка, ще загубим всичко и най-вече себе си!
През тази година Страстната седмица съвпада с една основополагаща дата в българската история, свързана с празника на Възкресение Христово. На 3 април 1860 г. по време на Възкресната света литургия в църквата „Св. Стефан“ в Цариград българският епископ Иларион Макариополски, вместо да изрече името на Цариградския патриарх Кирил VII, обявява пред множеството: „Помени, Господи, всяко епископство православных!“.
Според църковните канони отказът на епископа да спомене името на Цариградския патриарх означава, че той отхвърля неговата власт. Думите на Иларион Макариополски били посрещнати с радост от онези 5800 миряни, които се намирали в църквата и в нейния двор, а година по-късно той и подкрепилите го владици - Авксентий Велешки и Паисий Пловдивски, платили за смелостта си с тригодишно заточение от Цариградската патриаршия. С този акт обаче Иларион Макариополски, подкрепилите го владици и онези 5800 миряни слагат началото на борбата за църковна независимост на българите, която приключва с успех десет години по-късно.
Тогава, през 1870 г., върху картата на Българската екзархия се появява и съвременната българска нация, която през 1878 г. ще породи и новата българска държавност – държавност, чийто дух, винаги ще носи в себе си и думите на дякон Игнатий, който казва: „В нашата България всички народи ще живеят под едни чисти и свети закони – и за турчина, и за евреина, каквито и да са, за всички еднакво ще е.“.
Уважаеми колеги народни представители, нека преди светлия празник на Възкресението да си спомним за християнските добродетели на семейните ценности, любовта към ближния, милосърдието и смирението!
Нека не само в тези дни се опитаме да помогнем на страдащите, независимо от тяхната религия и етнос!
Уважаеми колеги народни представители! Нека преди светлия празник на Възкресението да си спомним за християнските добродетели на семейните ценности, любовта към ближния, милосърдието и смирението!
Нека не само в тези дни се опитаме да помогнем на страдащите независимо от тяхната религия и етнос!
Нека предстоящият празник стане повод да си спомним, че нашата нация и държавност възкръснаха на Великден, сред иконите на църквата „Свети Стефан“ в Цариград, а това ни задължава още повече да пазим онзи дух на упорит стремеж към свобода и достойнство, които направиха възможна и появата на новата българска държавност!
Светли празници и нека Бог бъде с нас! (Възгласи: „Браво!“ и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Захариева, благодаря за хубавите думи.
Заповядайте за процедура, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение на основание чл. 3, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание срокът за обединения Законопроект по енергетика с вносители Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков; Искрен Веселинов и група народни представители да бъде съкратен на четири дни.
Пояснявам, че всъщност четиридневният срок ще изтече на 18 април 2018 г., което означава, че от днес до крайния срок – 18 април включително, имаме 14 дни – тоест две седмици. Всъщност със съкращаването, заради парламентарната ваканция, удължаваме срока до две седмици. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Добрев.
Има обратно предложение.
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, в практиката на Народното събрание, откакто то е създадено, законопроекти, които се приемат преди празниците и скъсяването на срока по време на празниците, поражда съмнения за лобистки интереси, особено когато е в икономическата сфера. (Възгласи от ГЕРБ: „Еее!“)
Променяме цялостната философия, господин Добрев, колкото и да казвате: „Опа, е, а, е, у“. Не вярвам, че по време на великденската ваканция, при посещението и боядисването на яйцата, ще работите над Законопроекта. Много Ви моля, ако е възможно, да се удължи с една седмица този срок след ваканцията. Нека обаче, поне този път, да направим работещ законопроект, а не законопроект, който в последствие три дни след приемането му, както Закона за корупцията, да се чудим по какъв начин да променим основните членове.
Затова предлагам: нека да удължим срока между първо и второ четене с една седмица, за да може да асимилирате и да осъзнаете, че това, което вчера приехте, особено Законопроекта на Искрен Веселинов, е абсолютно неприложим. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Аталай.
Подлагам на гласуване предложението на господин Делян Добрев за скъсяване на срока.
Гласували 172 народни представители: за 107, против 11, въздържали се 54.
Предложението е прието.
Господин Антонов, заповядайте за декларация от името на парламентарната група „БСП за България“.
ВАСИЛ АНТОНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! След броени дни православните християни по цял свят ще се поздравим с „Христос Воскресе!“, ще се замислим за същността на човешкото съществуване и за онова, което ни прави човеци.
Като законотворци и управленци, ние сме избрани да се грижим за хората, а често забравяме същественото – обикновеният живот и ходът, който той следва. Игнорираме човешките емоции и чувства – нещо повече, сякаш имаме имунитет срещу тях.
Сега сме в едни от най-важните дни на годината, в които може да се погрижим за своята душевност. Това са дните от Страстната седмица, които напомнят за последната от житейския път на Христос на земята. Редно е отново да разчетем посланията, отговаряйки си на въпросите: защо Той изгони търговците от храма, които вместо в дом за молитва, го бяха превърнали в тържище, и намираме ли аналогия с „храма“, в който се намираме ние? Защо Юда продаде Учителя си за 30 сребърника и по време на Тайната вечеря извърши предателство, като чрез целувка го посочи на войниците? Защо Христос понесе мъченията и болката, които получи от нас, хората, като отплата за мисията си да помага и да прави този свят по-добър? Ние често с работата си не предизвикваме ли страдание и болка на хората чрез последствията от нашите непремислени, а често и премислени действия?
Категорично не сме си взели поуки. Предателствата и продажбата са част от битието ни. Сякаш свикнахме с тях и ги отминаваме с лекота.
Днес Възкресението – житейското и библейското, не е само след смъртта, то е надежда, че след всяко зло идва добро, че след всяко страдание има радост, че всеки разкаял се, получава прошка и втори шанс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля заемете местата си.
ВАСИЛ АНТОНОВ: На това ни учат православните ценности. Нека в нашите делници по-често се обръщаме към тях и да ги следваме.
Днес живеем в размирен свят. Световните и регионалните конфликти следват един след друг и са твърде близко до нас. И ние съзнателно или не, чрез действие или бездействие сме част и продукт на тях.
Уважаеми колеги, през тази година Интерпарламентарната асамблея по православие навършва 25 години. В календара на Асамблеята са предвидени няколко значими чествания. Едното е сега в дните между католическия и православен Великден, в столицата на Ливан – Бейрут, с участието на представители от 70 страни. Чест е за България, че първото празнично събитие, посветено на годишнината, се проведе преди седмица в България – в Плевен, с пленерна живопис под наслов „Православните ценности“. За съжаление, за първи път български народни представители не участват в това честване в Ливан през тези дни.
Уважаеми дами и господа народни представители, изконен е стремежът за възраждане и създаване на по-добри възможности за всички хора, нужно е и ние, които водим народа, да възкресим човешкото в душите си. Тогава трудът ни ще е по-полезен за обществото и за мира между човеците.
Светли да са великденските празници за всички! Здраве и благополучие, повече доброта и вяра в дните ни! Честито Възкресение Христово! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Антонов, благодаря и за пожеланията.

Колеги, преминаваме към:
РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАСКО ЕРМЕНКОВ, КРИСТИНА СИДОРОВА, ЛЮБОМИР БОНЕВ И СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА ОТНОСНО ПОЛИТИКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО.
На питането на народните представители Таско Ерменков, Кристина Сидорова, Любомир Бонев и Станислав Владимиров е отговорено на заседанието на 30 март 2018 г., петък. На същото заседание 58 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение за разисквания по питането заедно с Проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание на парламентарен контрол.
Предложението за разисквания по питането и Проектът за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 30 март 2018 г., в петък.
Внесен е Проект за решение, който следва да се гласува: „Проект за Решение, внесен от 58 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“, № 854-00-28, от 30 март 2018 г.“
Кой от парламентарната група ще го представи? Имате 10 минути да представите предложението за разискване и Проекта за решение.
Заповядайте, господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Най-големи правомощия в защита на потребителите на топлофикационните дружества има секторният регулатор Комисията за енергийно и водно регулиране. Той контролира изпълнението на условията по лицензиите, измененията и утвърждаването на общите условия и правила за работа с клиенти, утвърждава цените на топлинната енергия, произнася се по жалбите на потребителите.
Комисията за енергийно и водно регулиране обаче не осъществява контрол върху защита правата на потребителите.
Комисията за защита на потребителите има по-ограничени правомощия в сектор „Енергетика“, и в частност топлоснабдяването. Това е така поради липсата на договори на много от потребителите с топлофикационните дружества, въпреки че на места има много потребители и с индивидуални договори. В голяма част от случаите обаче правомощията на Комисията се ограничават до подаване на колективни искове по неправомерни клаузи в общите условия на тези дружества. Получените жалби на потребителите на топлинна енергия в почти всички случаи се препращат по компетентност от Комисията за защита на потребителите в Комисията за енергийно и водно регулиране или в Министерството на енергетиката.
Комисията за защита на конкуренцията е на мнение, че с оглед на проблемите на потребителите и тяхното ефективно решаване законодателят и заинтересованите държавни органи и неправителствени организации трябва да направят анализ на нормативната уредба, уреждаща правата на потребителите с цел изследване на проблемните области и приемане на нормативни промени, които биха направили тази институционална рамка по-функционална и ефективна.
Прехвърлянето на отговорност и ограничените отговорности на Комисията за защита на потребителите доведоха до това, ще приведа примера в Перник, че въпреки че в началото на проверката заместник-министър Красимир Първанов от Министерството на енергетиката обяви, че сметките на абонатите на „Топлофикация Перник“ ще бъдат коригирани, като периодът, в който топлоподаването е било прекъснато, няма да бъде фактуриран. Въпреки че студуваха и въпреки обещанието на заместник-министъра жителите на града, които нямат договор с дружеството, трябваше да платят почти цялата сума на сметките си, а самите сметки бяха коригирани само с два лева.
За два месеца – от 1 януари до 27 февруари – в „Топлофикация Перник“ има 17 аварии, показва проверката на Комисията за енергийно и водно регулиране. Една от най-големите аварии остави близо 30 хил. души без отопление за две седмици, а останалите са отстранявани в периода за 48 часа. Сами може да си дадем сметка колко дни са без топлоподаване.
Защитата на потребителите обаче е ограничена и няма кой да удовлетворява техните искания. Известно е, че в страната инвестициите в топлопреносната мрежа, ако въобще има такива, са минимални, а ремонтите се правят на парче. Основен ремонт на мрежата не е правен от години – може би близо 40, както разбрахме във Вашето питане.
Затова проблемите, въпреки стотиците публикации в национални и местни медии, въпреки годините недоволство на потребителите на топлофикациите, ще продължават да се задълбочават. Хората ще продължават да студуват, ако Министерството не вземе мерки и не принуди собствениците на дружествата да инвестират в мрежите.
Във връзка с всичко казано дотук, предлагаме на Народното събрание в срок до два месеца от датата на настоящото решение Министерството на енергетиката да представи информация за техническото състояние и експлоатационната годност на енергийните обекти в страната в областта на топлоснабдяването. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бонев.
Колеги, ще Ви прочета времето, с което разполагат парламентарните групи. Във времето на групите влизат и репликите, и процедурните въпроси с изключение на тези, които се отнасят по начина на водене на заседанието. Във времето на групите не влизат дупликите и времето за лични обяснения.
Политическа партия ГЕРБ има 19 минути, „БСП за България“ – 16, „Обединени патриоти“ – 8 минути, „Движение за права и свободи“ – 7 минути, „Воля“ – 5 минути, нечленуващи в парламентарни групи – 5 минути.
Откривам разискванията.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Ерменков. Подготвили сте се, гледам.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Тази папка съм я донесъл, но не се плашете – на Велики четвъртък няма да Ви чета всичко. Това е само докладът, който Комисията за защита на конкуренцията изготви през месец февруари по отношение на топлоснабдяването в България – един изключително интересен доклад, и съветвам всеки, който се занимава с енергетика или му е интересна тази тема, да го прочете. Вътре има препоръки, има и решения. Част от нещата, които сега ще кажа, са свързани именно с този доклад, защото това, което искаме днес да обсъдим, е малко по-широко, отколкото само техническото състояние на системата за топлоснабдяване и инвестициите, които се правят в нея.
Искам да обърна внимание само, че говорейки за топлоснабдяване, преди всичко трябва да се базираме на два основни принципа.
Първият принцип, както винаги, трябва да бъде максимално да защитим обществения интерес чрез възможно по-висока прозрачност в процеса на централизираното топлоснабдяване, особено в онези раздели, които се наричат измерване, разпределение, търговски взаимоотношения и отговорностите на различните участници в процеса.
Второто нещо, което също трябва да имаме предвид, е, че централизираното топлоснабдяване е безалтернативно, като най-ефективен и екологично покриващ всички европейски стандарти начин за масово градско снабдяване с топлинна енергия.
Освен всичко друго, във всичките си действия трябва да се съобразим и с онази граница, която познават единствено експертите по функциониране на системата, чието прекрачване би довело до срив и необратими обществени щети. Едва ли в тази зала има човек, който разбира малко от енергетика и той да не е убеден, че топлофикационните дружества в България са един елемент от цялата система за енергийна сигурност на държавата и че ако ние с нашата политика не доведем нещата до възможността те да функционират в интерес на всички, които са ангажирани с тази дейност, като се започне от предприятията, мине се през онези, които се занимават с топлоснабдяване, и най-важното – стигнем до потребителите, има възможност цялата ни енергийна система да рухне. Това е проблем и той стои пред нас. Имайки предвид и недоволството на голяма част от потребителите, ние сме задължени да намерим онези решения на този проблем, които ще гарантират по-нататъшното развитие на сектора.
Няма да се спирам тук на това какво представлява топлоснабдяването. Мисля, че всеки що-годе интелигентен човек знае за какво става въпрос. Искам обаче да обърна внимание, че услугата топлоснабдяване – нещо, което не е записано в нашето законодателство и което всъщност е основната причина, за да имаме такива недоволства, е, че това е колективна услуга. Тя не може да бъде друга, не може да бъде индивидуална. Няма как да има възможност услугата топлинно снабдяване да бъде индивидуална. Тя е планирана в кварталите и в градските райони като колективна и при всички положения трябва да бъде и солидарна като използване. Именно тази солидарност създава основните проблеми в топлофикационната система и някои недомислици, които са свързани с разпределението и отчитането на енергията, водят до недоверието на потребителите към качеството и количеството на това, което те са получили, съответно на размера на това, което те заплащат.
Много са проблемите, които са свързани с топлофикационните дружества и като инвестиции, и като емисии, които те трябва да заплащат, и като цена, която те трябва да формират, за да имат възможност, от една страна, да поддържат мрежата и инсталациите си в необходимата техническа годност, но, от друга страна, да се съобразяват и с цената на крайния продукт. Има проблеми с така наречените топлинни счетоводители, които, от една страна, имат договори с крайните потребители, но крайните потребители нямат възможност да предявяват претенции към топлофикационните дружества, защото това е опосредствано.
В закона сме дали възможност топлофикационните дружества да играят ролята на топлинни счетоводители, но те нямат тази дейност в лицензиите си. Освен всичко друго, има опасност това да се обърне в монополно положение и да имаме проблеми с Комисията за защита на конкуренцията. Все проблеми, които съществуват пред системата, и проблеми, които ние трябва да решаваме.
Допълнително към това, което казах, трябва да се има предвид, че поради естеството си стоката „топлинна енергия“ е непазарна стока и поради тази причина параметрите в договорите между доставчик и клиент, цена, качество, параметри и количество се утвърждават от независим регулатор, тоест много малко са възможностите за допълнително договаряне между доставчик и потребител на неща, които са извън така наречения договор при публично оповестени общи условия.
Именно поради тази причина всичко това, което казвам, изисква по-широко обсъждане на проблемите. Едва ли днес ще успеем да стигнем до някакви решения.
Искам само да припомня, че през 2013-а и 2014 г. Комисията по енергетика, по онова време под председателството на господин Рамадан Аталай, той е тук, предполагам може да вземе отношение по въпроса, проведе доста заседания, посветени на тези проблеми, при това с широко участие на потребители, на топлофикационни дружества, изобщо на всички, които са заинтересовани в този сектор. За съжаление, тогава не ни стигна времето за промени в законодателството.
В тази връзка аз, като заместник-председател на Комисията по енергетика, ще помоля и председателя на Комисията да създадем работна група с участието на всички заинтересовани страни: Асоциацията на топлоснабдителните дружества, топлинни счетоводители, представители на Министерството на енергетиката, представители на потребителските организации и народни представители, разбира се, за постигане на онзи консенсус, който ще ни позволи да развиваме топлоснабдяването в съответствие с интересите на потребителите, но – подчертавам – и зачитане на интересите на всички по веригата от генериране до снабдяването с топлинна енергия на крайните потребители.
Днес обаче е очевидно, че за да стигнем до тази група, имаме необходимост от технически изправни топлофикационни дружества. Затова Ви моля да подкрепите нашето решение Министерството на енергетиката да ни докладва за техническото състояние на дружествата, защото има опасност ние да направим прекрасни закони в работната група, да стигнем до консенсус, но да нямаме технически изправни дружества, които да изпълняват и да съответстват на това законодателство. Това ще бъде молбата ми.
Госпожо Председател, искам да направя едно редакционно изменение в решението, което сме предложили, защото, разговаряйки вчера след парламентарната сесия с министъра на енергетиката, стигнахме до извода, че е хубаво срокът, в който трябва да ни се представи по нашето решение информацията за техническото състояние, да съответства на началото на отоплителния период. Предлагам следната редакционна промяна: в текста „реши в срок до“ отпадат думите „два месеца от датата на настоящото решение“, на тяхно място се вписва „1 октомври 2018 г.“.
Решението звучи така: „В срок до 1 октомври 2018 г.“ и нататък е по текста „министърът на енергетиката да представи в Народното събрание информация за техническото състояние, експлоатационната годност на енергийните обекти в страната в областта на топлоснабдяването.“
Колеги, това е важен въпрос. Вярно, той касае не всички българи, но голяма част от тях, и касае опосредствано всички, имайки предвид важността на топлофикационните дружества за сигурността на цялата енергийна система на държавата. Благодаря Ви за вниманието. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ерменков.
Реплики към изказването на господин Ерменков? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, днешната тема показва, че в областта на енергетиката в Народното събрание нещата са надпартийни, по-скоро експертни и търсим решение на проблемите, които са се натрупали с години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Което е много добре, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Разбира се, благодаря и за срока, който господин Ерменков предложи, защото разбра аргументите. Мисля, че е по-добрият вариант – госпожа министърът ще е по-подготвена, след като се извършат аварийните, плановите ремонти, съответно инвестициите, за да може да има по-цялостна картина към доклада, който ще предложи пред нас.
Каква е горе-долу фактическата обстановка? Имаме 12 топлофикационни дружества, 11 от които са частни, едно е общинско. Всички те като инфраструктура и като експлоатиращи машини де факто са с 40, че и повече години стаж. Те се нуждаят остро от много инвестиции, за да могат да бъдат поддържани. Ако тези дружества бъдат оставени да фалират и да не функционират, ще се получат доста драматични събития в градовете, в които те действат.
Първо, критичната инфраструктура електропреносни мрежи няма да издържат, защото те също са на доста години, на това отгоре не са разчетени за това потребление, което би било дошло, при условие че те няма да работят.
Още по-лошото е, че както следим чистотата на въздуха в градовете и виждаме, че не сме на първите места по чистота на въздуха, особено в зимните месеци, то тогава този въздух ще ни се стори много по-чист, отколкото в този случай, когато домакинствата ще започнат да горят твърди горива, за да могат да компенсират топлинната енергия, която няма да бъде доставена централизирано. Само едно от дружествата, за жалост, работи на газ. Всички други работят на твърди горива. Знам, че се правят опити в Сливен, в Русе, където да се пробва да се изгарят и биопродукти – костилки, слама и така нататък, така че, първо, да стане рентабилна услугата, която се доставя, и, второ, за да може да се изпълнят и еконормите. Виждаме проблема, който се получи с изискванията за големите горивни инсталации, които се налагат като добри практики в Европа и ще продължат да се налагат. Това поставя под огромен натиск всички дружества, първо, като доставчици на услугата „топлинна енергия“, и, второ, като част от електрическата енергия, която се доставя в цялата страна. Те също са балансиращи мощности, могат да поддържат и пиковата енергия, и да балансират различните флуктуации, които се генерират и от потреблението, и от различните възобновяеми източници. Тоест трябва цялостна стратегия за тези дружества, за да не позволим да се върнем десетилетия назад и да не можем да реагираме на процесите, които ще възникнат, ако тези дружества не работят. Цялостна стратегия трябва поради факта, че ние трябва да се грижим за екологична чистота на въздуха, който дишат нашите деца.
Добро решение е да видим какви са ремонтните и инвестиционните действия, които ще се направят в края на този период, преди началото на отоплителния, но само това няма да е достатъчно.
Абсолютно сте прав, господин Ерменков, че не е лошо да има работна група, знам, че има такава работна група и в Министерството на енергетиката във връзка със Закона за енергетиката, но мисля, че Народното събрание няма да има този капацитет. Нека първо Министерството на енергетиката с капацитета, с който разполага, да даде основата, а оттам нататък ние да започнем да работим върху предложенията, за да можем да ги обогатим, да ги видим от различни гледни точки.
Освен в Закона за енергетиката, аз мисля, че тази стратегия трябва да се заложи и в Енергийната стратегия на България, защото това е важна част от тази енергийна стратегия.
Тук имам справка на база – понеже знаем, че процесът се контролира от две институции – топлоснабдителните дружества: едната е КЕВР от лицензионна гледна точка, другата е Министерството на енергетиката. Министър Петкова предполагам, че повече ще наблегне на този въпрос. Все пак е впечатляващо, че от 2007 г. при 2299 жалби през 2017 г. жалбите са 451, което значи, че има такъв контрол, но ние трябва да намерим начин те да влязат в добрите практики на Европейския съюз – топлофикационните дружества да изпълняват тези добри практики от гледна точка на екологичност и от гледна точка на ефективност. Ние сме дали възможност чрез когенерациите и високоефективното производство да могат да компенсират топлоснабдителната услуга чрез производство на електрическа енергия и тя да се заплаща при по-високи цени. Но ние трябва да насърчим и тези дружества да могат да инвестират в нови технологии, в по-голяма ефективност, така че да започнат да компенсират цялата инфраструктура и да я подменят, за да могат да намалят и аварийността. Всъщност това е, което трябва да заложим за години напред и да сме спокойни, че в един момент няма да търсим аварийни варианти да спасяваме както енергийната инфраструктура, така и топлоснабдителната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Николов.
Реплики към изказването на господин Николов? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Госпожо Министър, Вие от вчера изкарахте повече време в залата, отколкото в Министерството. Дано и Вашето присъствие, и всичко това, което се обсъжда днес, да бъде в полза на обществения интерес. Затова и колегите задават въпроса, и правим разисквания сега.
Уважаеми колеги, ако проследим всичко онова, което е писано в Закона, в Глава „Топлофикация“, и задължението на министъра в Закона, ще установим, че има изградена система и тази система, ако се спазва, би трябвало да са елиминирани определени пропуски, които са се случили тази зима. Но щом като не са елиминирани, има проблем и ние, народните представители, днес разискваме този проблем, който върви може би откакто са създадени топлофикационните дружества – тяхното проектиране, тяхната експлоатация. Народните представители правим всичко възможно по веригата да създадем онези условия, заради които получателят на услугата да не чувства възможността, че някой на негов гръб получава повече средства, отколкото е доставил. Там е проблемът.
Какво правим с производствените предприятия? Там въведохме когенерациите – получават премии за всичко това, което произвеждат, за високоефективно производство. Същевременно на всички ни е ясно, че те не получават онези средства, които са необходими за иновациите. По същия начин кръвоносната система – транспортната система, и евросредства по доставката на парата до съответните разпределителни станции. Сменени са тръби. В София особено са вложени много средства и са сменени, мисля, над 12 000 станции.
Колеги, обаче недоволството на обществото все още го има.
Достигаме до онзи момент, когато преди години – не да се афиширам аз, благодаря, че бях цитиран от тази трибуна, съмнявам се, когато започнат да ни хвалят, но ние тогава направихме цялостно обследване в Глава „Топлофикация“, госпожо Министър. Влязохме в абонатни станции. Какво беше установено? Ако въз основа на тези обследвания не променим Закона, доставката и отчитането, така както онези неправителствени организации внесоха законопроект в парламента – стои някъде и не можем да го приемем, този проблем ще го има винаги.
Какво е то? Произведената топлинна енергия трябва да достигне до абонатната станция. Достига до абонатната станция – дотук търсим отговорност за техническата поддръжка, за експлоатацията, за всичко на топлофикационното дружество.
Оттам нататък обаче, колеги, онази енергия, която е доставена до абонатната станция, влязла в сградата, връщането на използваното количество топлинна енергия и делтата, разликата в това нещо при 100 единици, 70 единици са ползвали абонатите – 30 единици са загуба. Или 30 единици – се отоплява съответната сграда. Ще речем – сградна инсталация или тръби, както и да е. На обществото трябва да му е ясно, че тези 100 единици енергия, доставена до абонатната станция, трябва да се платят. Нищо друго няма, което да решаваме с този закон. Това нещо ако не го решим, колкото и доклади да ни дадете, колкото и проучвания да направим… Чувам колегата от Перник, че седмица-две студуваха, че чакали сконтиране и са получили само 2 лв. от сконтирането. Всичко това е факт, колеги.
Комисията за енергийно и водно регулиране – имаме задължение всяка есен да привикаме всички топлофикационни и генериращи мощности, за да дадат отчет пред Народното събрание за подготовката за есенно-зимния сезон, каква е тяхната готовност.
Получаваме ли такива доклади? Получаваме на хартия. Имало ли е случай, когато топлофикационно или електроснабдително дружество да ни е казало, че е готово докрай и да няма аварийни ситуации? Имало е.
Пак се връщаме на омагьосания кръг. Защо има? Защото на тях не са им платени достатъчно средства, за да направят новите инвестиции, за да ги няма тези аварии и доставки. Включително под натиска и на ГЕРБ, и на БСП, когато разделихме доставката на топлинна енергия да бъде различна от този, който отчита, за да няма съмнение, че доставчикът на топлинната енергия по някакъв начин манипулира системата, Вие върнахте и топлинното отчитане – да има възможност и топлофикационното дружество да го направи. Какво постигнахме, колеги? Допълнително съмнение.
Госпожо Министър, не знам какъв доклад ще ни дадете днес тук, но моята молба е – Глава „Топлофикация“ в Закона за енергетиката трябва да бъде разгледана обстойно и процесът от производството до ползването на енергията. Моята молба към всички, които ползват услугата, е да си я платят, защото плащането навреме на услугата им осигурява сигурността за комфорта, който те получават. Не искам да всявам съмнение, но енергийната ефективност в градовете с топлофикационните дружества е много по-добре развита, отколкото в онези населени места, където нямаме централно отопление. Градовете, където има централно отопление, получиха от управляващите, от държавата до 2 млрд. лв., за да се направи енергийната ефективност. Ефекта от нея ще отчетем някой ден пак от тази трибуна. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Благодаря Ви, госпожо Председател. Няма да злоупотребя.
Смятам, че темата е значима, общественоинтересна, но днес едва ли ще намерим изход от създалата се ситуация. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
Реплики към изказването на народния представител Рамадан Аталай? Не виждам.
Други изказвания, колеги? Не виждам.
Закривам разискванията.
Госпожо Министър, заповядайте за отношение.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! На първо място бих искала да Ви благодаря за това, че тази изключително важна тема беше поставена на дневен ред и беше направен този изключително важен и смислен дебат. Действително темата, свързана с топлоснабдяването, с дейността на топлофикационните дружества, е изключително важна, защото касае голяма част от българските потребители, голяма част от българското общество. Темата се поставя много навреме.
И в отговора, който имах възможност да дам миналата седмица, посочих, че от 12 топлофикационни дружества, които работят на територията на страната, 11 са изцяло частни, само едно е собственост на община. Всички тези дружества сами преценяват каква да бъде тяхната инвестиционна програма, така че те да могат да извършват необходимите инвестиции, които безспорно се връщат като качество на услугата.
Само за информация бих искала да отбележа, че за периода от 2013-а до 2017 г. по Националния план за инвестиции от 12 топлофикационни дружества 11 са се възползвали от този механизъм и средствата, които са инвестирани, са в размер на 67 млн. лв. – за периода от 2013-а до 2017 г. По всички тези проекти са отчетени извършени инвестиции, срещу които пък топлофикационните дружества… (Шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля Ви за тишина.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: …са получили безплатни квоти за над 3 милиона.
Благодаря Ви още веднъж. Благодаря и на колегите от БСП за това, че приеха нашите аргументи. Този доклад ще има много по-голяма стойност, ако ние го предоставим непосредствено преди отоплителния сезон, тъй като от средата на месец април до началото на септември се извършват ремонтните дейности във всички тези дружества. Обективната оценка за това в какво техническо състояние са топлофикационните дружества ще бъде ясна в началото на месец октомври. Благодаря на всички Вас за този дебат. Благодаря и за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Колеги, първо ще подложа на гласуване редакционната поправка, която предложи господин Таско Ерменков – думите „два месеца от датата на настоящото решение“ да се заменят с „1 октомври 2018 г.“.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 167 народни представители: за 167, против и въздържали се няма. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Предложението е прието.
Сега ще Ви прочета отново Проекта за решение с приетата редакционна поправка, който ще гласуваме:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питане от народните представители Таско Ерменков, Кристина Сидорова, Любомир Бонев и Станислав Владимиров към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика на Министерството на енергетиката в областта на топлоснабдяването, № 854-05-18 от 8 март 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
В срок до 1 октомври 2018 г. министърът на енергетиката да представи в Народното събрание информация за техническото състояние и експлоатационната годност на енергийните обекти в страната в областта на топлоснабдяването.“
Вносители – Таско Ерменков и група народни представители.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 168 народни представители: за 167, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Процедурата е формална, по начина на водене.
Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да Ви благодаря за проявеното разбиране. Днес, на Велики четвъртък, показахме, че наистина когато става въпрос за интереса на хората, можем да се обединяваме и можем да търсим общите решения. Благодаря и светли празници на всички! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ерменков. Наистина имаме великденско чудо!

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Да благодарим на министър Теменужка Петкова за участието й в разискванията.
Преминаваме с въпроси към министъра на околната среда и водите господин Нено Димов.
Първият въпрос е от народния представител Лало Кирилов относно издадени разрешителни и събирани такси за водоползване от язовири „Душанци” и „Жеков вир”. (Част от народните представители напускат залата. Шум и реплики.)
Господин Кирилов, може би малко да изчакаме колегите да заемат местата си или да напуснат залата. (Председателите се сменят.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, народните представители да заемат местата си или да напуснат залата, за да водят разговори отвън. Така смущаваме нормалната работа в залата.
Моля Ви, колеги! Да изчакаме още минутка, докато всички заемат местата си или просто излязат.
Моля, продължете.
ЛАЛО КИРИЛОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, в отговор на мой парламентарен въпрос Вие посочихте на кого са издадени разрешителни за водоползване от язовирите „Душанци” и „Жеков вир”, намиращи се на територията на община Пирдоп.
Моля да ми отговорите: от кого са събирани тези такси, на какво законово основание и в чий бюджет са постъпвали? Има ли незаконосъобразно събирани такси и ако е така, потърсена ли е отговорност на виновните за това институции и служители? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кирилов! На основание чл. 195а от Закона за водите таксите за право на ползване на водите за водовземане, ползване на воден обект и за замърсяване, както и глобите и имуществените санкции, се заплащат по бюджетната сметка на Басейновата дирекция, посочена в разрешението, с което е предоставено правото за използване на водите, съответно в наказателното постановление, с което е наложена глобата или имуществената санкция.
Във връзка с горното по издадените от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” разрешителни за водовземане от язовир „Душанци” и „Жеков вир” събираните такси са постъпили в бюджетната сметка на същата дирекция, след което, на основание чл. 196 от Закона за водите, чрез трансфер са постъпили в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Разрешителните са издадени от компетентния орган по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите в лицето на директора на Басейнова дирекция в условията на оперативна самостоятелност.
До 1 януари 2018 г. издадените разрешителни от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” за водоползване на язовирите „Душанци” и „Жеков вир”, включително решенията за продължаване на срока им или измененията им, не са били оспорвани по административен или съдебен ред. В Министерството на околната среда и водите не е постъпвала информация относно поставения от Вас казус.
През тази година община Пирдоп е оспорила пред Административен съд – Пловдив, две решения на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” за продължаване срока на действие на разрешителните за водоползване на язовирите „Душанци” и „Жеков вир” и след влизане в сила на съдебните решения по образуваните дела ще бъдат предприети съответните действия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Имате думата за реплика, господин Кирилов.
ЛАЛО КИРИЛОВ: Уважаеми господин Министър, не съм доволен от Вашия отговор и ще Ви кажа аргументите защо имам такова мнение.
На предходен писмен въпрос към Вас Вие ми отговаряте: „Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите компетентен орган да издаде разрешително за водоползване от повърхностен воден обект публична общинска собственост е кметът на общината, чиято собственост е общинският воден обект.” По-нататък в този писмен отговор Вие отговаряте, че таксите се плащат в общината или в компетентния орган, от който е издадено разрешителното за водоползване.
В следващ въпрос отговаряте какви такси са събирани от Басейнова дирекция от 2010 г. Според отговора на предишния ми въпрос те са събирани незаконосъобразно. Оставям документите –тук има актове за публична общинска собственост и отговор на Басейнова дирекция, когато е заведено делото – 2018 г., че те не са компетентният орган да издаде това разрешително. Смятам, че те са издадени в предходните и са продължавани незаконосъобразно. (Народният представител Лало Кирилов оставя документите на трибуната.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Господин Министър, заповядайте, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Господин Кирилов, надявам се, че тази папка е за мен. Поемам ангажимента да извърша съвсем подробна проверка и да Ви информирам – без да е необходимо да ми задавате въпрос, което естествено може да направите, но веднага щом имам резултати, ще Ви информирам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Вторият въпрос към министър Димов е от народния представител Николай Иванов относно проблема с наводняването на домове и обществени сгради в село Хайредин, област Враца.
Заповядайте, господин Иванов.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Знаете добре, че от години в село Хайредин съществува сериозен проблем с високи подпочвени води, заплашващи домове и обществени сгради от срутване. Причината, според жителите на селото, е съществуването и експлоатацията на Малка водноелектрическа централа „Елена” на река Огоста в района на населеното място.
Във връзка с горното въпросът ми към Вас е: какви проверки са извършвани на малката водноелектрическа централа досега по този и други поводи, какви са констатациите от тях, какво ще предприеме Министерството на околната среда и водите за решаването на проблема и има ли вече експертно становище каква е причината за тази нелека ситуация с имотите на живеещите в село Хайредин? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! По отношение експлоатацията на МВЕЦ „Елена” бих искал да Ви информирам за следното. Съгласно Закона за водите Министерството, респективно Басейнова дирекция, издават разрешителни за водовземане и контролират изпълнението на условията, при което е издадено разрешителното за водовземане. С издадените разрешителни се дават права за използване на водите като природен ресурс при спазване на изискванията на чл. 62 от Закона за водите.
Съгласуването на инвестиционния проект, техническото решение за осъществяването, както и разрешителното и приемането на строителството са предмет на незаконно устройство на териториите и свързаните с него подзаконови актове. Басейнова дирекция нямат компетентност по прилагането на нормите на ЗУТ, както и не упражняват контрол по тяхното прилагане.
МВЕЦ „Елена” е приет с Държавната приемателна комисия на 17 октомври 2012 г. и работи съгласно издаденото от ДНСК разрешително за ползване. Нашите компетенции са ограничени до контролиране спазването на условията на разрешителното за водовземане и разпоредбите на Закона за водите. При констатиране на нарушения предприемаме съответните административно-наказателни и принудителни административни мерки. До момента във връзка с постъпили сигнали на гражданите за високи подпочвени води в района на село Хайредин са извършвани проверки от Басейнова дирекция „Дунавски регион” на 16 януари 2013 г ., на 9 януари 2015 г. и на 28 март 2018 г.
При посочените проверки е установено наличието на повишени нива на подпочвени води в някои имоти на село Хайредин, като същите са разположени над работното водно ниво на МВЕЦ „Елена”. Не е установено експлоатацията на МВЕЦ „Елена” да е причина за повишените нива на подземните води в района. При проверката МВЕЦ „Елена” е работил съобразно установената на разрешителното ограничителна работна кота от 48 м, наложена до осъществяването на Проект за защита на вредното въздействие на водите. Техническото решение за съоръжението на МВЕЦ „Елена” е изготвено съгласно одобрен от община Хайредин Подробен устройствен план. При проектирането работният проект на МВЕЦ „Елена” е бил съгласуван с проект на община Хайредин за коригиране на реката с оглед защита от вредното въздействие на водите, за което община Хайредин има издадено разрешение за ползване на воден обект. Общината не е реализирала инвестиционното намерение за изграждане на тези съоръжения.
Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „г” от Закона за водите защитните съоръжения, както и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населеното място, са публично-общинска собственост.
Съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за водите политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водостопанската система и съоръжения общинска собственост, все още се осъществяват от кмета на общината. Отделно от извършените проверки по сигнали на гражданите се извършват и ежегодни планови проверки за спазването на условията по издаденото разрешително на МВЕЦ „Елена”. При проверките не са констатирани нарушения на условията на издаденото разрешително. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Реплика от господин Иванов.
Имате думата.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора, но е ясно, че проблем в Хайредин има. Общината има известна проектна готовност за реализация на инвестиционен проект, свързан и с полученото разрешение за водоползване, относно създаването на необходимата инфраструктура за предпазване от вредното въздействие на водите на река Огоста.
Моят апел към Вас е Вашето министерство, Вашите експерти да окажат необходимата методическа помощ и подкрепа за община Хайредин по отношение на подкрепа за осигуряване на финансиране на тази важна и необходима за решаването на този проблем инфраструктура. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Иванов.
Имате думата за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, експертите на Министерството винаги са на разположение да окажат помощ.
Искам да подчертая, че разрешението за ползване на воден обект е дадено от 2009 г., тоест минали са вече девет години. Нещо повече – то е изтекло вече през 2015 г., така че местната власт трябва да поеме и своята част от отговорността. Ако съчетаем усилията на местната власт и на централната, съм сигурен, че ще бъде предотвратим продължаващият проблем в село Хайредин, но очакваме инициативата на кмета. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Продължаваме с въпрос към министъра на вътрешните работи Валентин Радев от народния представител Иван Валентинов Иванов относно използването на абонаментни карти за градския транспорт от служители на МВР.
Имате думата за задаване на въпроса, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Радев, настоящият ми въпрос е продиктуван от постъпила информация и разговори със служители на Министерството, че се готви някакъв вид реформа, която да доведе до отмяната на ползването на абонаментни карти от служителите на Министерството на вътрешните работи за градски транспорт, които към настоящия момент ползват.
Моля да ми отговорите: действително подготвя ли ръководеното от Вас Министерство промяна в режима по използване на абонаментни карти за градския транспорт от служители – най-вече униформени служители, какви са мотивите за това нещо, каква е причината, до какво ще доведе според Вас подобна промяна и дали ще подобри това работата на служителите на Министерството на вътрешните работи? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, на основание чл. 185, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, служителите на Министерството пътуват безплатно в обществения градски транспорт при изпълнение на служебните си задължения. Това право се упражнява от служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 3 от Закона за МВР. Размерът на средствата за превоз на служителите, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения, подчертавам, когато това е предвидено в закон, се определя ежегодно с постановление на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за съответната година. Средствата се предоставят от Министерството на финансите на общините, които са спазили нормативно установения ред за възлагане на обществени пътни превози под формата на целеви трансфери от централния бюджет чрез системата за електронни бюджетни разплащания – СЕБРА.
С писмо на Министерството на финансите, регистрационен № 04-04-9 от 12 януари 2018 г., са определени за 2018 г. средства за компенсиране на стойността на безплатните пътувания при изпълнение на служебни задължения на служителите от Министерството на вътрешните работи в размер на 13 млн. 765 хил. лв. Служителите по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона, със статут по Закона за държавния служител, не попадат под тази категория лица. Знаете, че имаме и такива вече, които имат право при изпълнение на служебните си задължения да пътуват безплатно, ползвайки поименни карти, тъй като в Закона за държавния служител законодателят не е предвидил подобна възможност. Те са около 2000 души, между другото.
Средствата за закупуване на неперсонализирани карти или билети, които да им се предоставят евентуално при необходимост, когато ползват градски транспорт, изпълнявайки служебните си задължения, може да се осигурят на основание на един друг член от Постановление на Министерския съвет от 22 декември 2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Съгласно посочената разпоредба, въз основа на служебните задължения и длъжностна характеристика, работодателят утвърждава списъка с лицата, тоест аз, имащи право на транспортни разходи. Тези разходи се извършват в рамките на средствата на бюджета и не се считат за социални такива. С моя заповед е създадена работна група, която трябва да изготви нова заповед, определяща реда за заявяване на карта на служител с оглед необходимостта за изпълнение на служебните задължения, ползвайки обществения градски транспорт. Към настоящия момент работната група е изготвила докладна записка до мен, с която предлагат изготвеният проект на заповед да се предостави за становище на синдикалните организации, а по отношение на държавните служители да се изготвят указания за разпределение до разпоредителите с бюджетни средства, при финансова възможност да поемат разходите за пътуването и на тази категория служители.
Днес, между прочем е 5-и, трябва да заседава Съветът за социално партньорство и тази заповед, след като бъде обсъдена и с тях – нашето предложение, на работна група, ще ми го докладват и аз ще взема решение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Реплика?
Господин Иванов, имате думата.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Радев, да, прав сте, действително в Закона е уреден този статут на служителите да могат да ползват безплатно градски транспорт, но в крайна сметка от Вашия отговор не разбрахме в каква посока ще бъде Вашият разговор и какво е предложението на тази работна група – да има ограничение за пътуването с градски транспорт на служителите на МВР, или да няма такова ограничение? Ако действително се въвеждат някакви ограничения и намаляване на размера на пътуванията или по някакъв начин да бъдат ограничени, това със сигурност ще затрудни работата и изпълняването на служебните задължения на служителите на Министерството на вътрешните работи, най-вече на униформените служители, защото те са основният проблем.
Да, прав сте, държавните служители, които с последните промени на Закона се отделиха от специализираната администрация на Министерството, са по друг режим. Но мен ме притеснява и най вече служителите, които си изпълняват и носят патрулно-постовата служба, дали те ще бъдат засегнати? Наистина моля да ми отговорите, защото, ако е така, действително това ще създаде голям проблем. Не знам, в крайна сметка това дали ще бъде в посока те, вървейки пеша повече, да изпълняват тази си дейност или не знам каква е целта. Но наистина, моля, отговорете ми в своята дуплика в каква посока е решението на работната група, защото това нещо ще даде действително отражение върху работата на служителите на Министерството на вътрешните работи? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Имате думата за дуплика, господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, то не е решение, това е предложение на работната група. Аз Ви казах, че след като го обсъдят със Съвета за социално партньорство, аз ще взема решението. Но за предложението сте прав, мога да го оглася и отсега, какво точно предлагат и каква е идеята въобще, аз не Ви казах това, защото чакам да чуя синдикатите какво ще кажат. А идеята е тези 13 милиона и половина, аз казвам, числото го чухте – 700 и... точното число. Ще Ви кажа още нещо. Когато ми представиха първата заповед, там без мен на всички даваха служебни карти. И аз питам: „Добре, в министерството има служители, директори, заместник министри и всички останали, които ползват служебни автомобили, за какво са им тези карти?“ Защо да не спестим от тези 13,7 млн. лв., примерно 2, 3, 5 млн. лв., и да ги дадем за закупуване на компютри, на каквото трябва там, в районните управления, за битовите условия. Това е подтекстът въобще на целия преглед, който помолих, и вижте колко дълго време се бори администрацията и не може да вземе решение. Аз разбирам, че това е и социална придобивка, но Вие сте прав и ме попитахте точно за тях, за което Ви благодаря – какво става с униформените, какво става с постовите? Никой от тези няма да пострада! Всички, на които им трябва за служебно изпълнение, ще си ги получат. Тоест от 13 милиона, предложението за тях е – в началото беше числото около 36 хиляди служители да са с карти, сега са около 20 – 21, тоест тази разлика, тези пари имам обещанието на министъра на финансите, разликата от тези 13 милиона, примерно до 10 милиона или колкото ще стане, ще го изчислим, ще отидат за такива нужди. А тези, които нямат нужда от карти, защото те са… Не казвам нищо лошо за тези, които не са, има униформени служители, на тях не им трябват. Една паничка с картите – взима, отива, пътува между министерствата, те са в различни сгради, прибира се, оставя го, взима го друг. Няма нужда да има персонална карта и да харчим такива пари. Това е идеята и аз мисля, че ще се съгласите да бъдат спестени пари, но в никакъв случай от тези, които изпълняват такива функции, за които Вие ме питате. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър, за участието днес.
Въпрос към министъра на образованието и науката – Красимир Вълчев от народния представител Ирена Анастасова, Донка Симеонова относно политиката на Министерството на образованието и науката за осигурени условия за работа, квалификация и развитие на ръководните кадри в системата на средното образование в страната.
Госпожо Симеонова, заповядайте, имате думата.
ДОНКА СИМЕОНОВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, в чл. 254 на Закона за предучилищното и училищното образование, както и в Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, са определени статутът и функциите на началника на регионалното управление на образованието. В чл. 3, ал. 3, т. 1 от посочения правилник се казва, че началникът на регионалното управление на образованието провежда държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование в съответната област, като чл. 5 казва, че този началник се назначава от министъра на образованието и науката, разбира се, след съответния проведен конкурс.
В чл. 257 на Закона за предучилищното и училищното образование е определено, че органите за управление и контрол на държавните и общинските институции в системата на образованието, са директорите. Тоест няма съмнение, че началниците на регионалните управления на образованието и директорите на образователните институции са хората, които носят отговорността и трябва да имат съответните компетентности, защото до голяма степен от тях зависи изпълнението на политиката по места.
Същевременно с непрекъснатото засилване на тежестта на административната работа, изобщо на отговорностите на началниците и директорите, от друга страна, на приемните, които сме имали с колегите, се поставя въпросът за проблеми при конкурсите за провеждането на директори и началници, за политически назначения, за извършване на проверки по анонимни сигнали с цел отстраняване на неудобни хора. Тъй като виждаме голямата отговорност, която имат ръководните кадри, смятаме, че Министерството на образованието и науката трябва да има политика, която да гарантира уважението и достойнството на ръководните кадри в системата на образованието. Затова нашият въпрос е: каква е политиката на Министерството на образованието и науката за създаване на условия за работа и развитие на ръководните кадри в системата на образованието? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Симеонова.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Симеонова, по конкретните въпроси, Ви представих основните причини за освобождаването на началници на регионални управления през следващите години. Другите дейности, които провеждаме, са регулярни работни семинари, конферентни връзки, обсъждане на актуалните проблеми в предучилищното и училищното образование и такива, свързани с условията на труд. В реализирането на тези мерки са ангажирани всички заинтересовани страни в лицето на Министерството, образователните институции, работодателските организации и представителните синдикални организации.
Квалификационната структура на педагогическите специалисти по достигната професионално-квалификационна степен се подобрява. Наблюдава се увеличаване дела на тези с придобита четвърта и пета квалификационна степен, която нараства от 10,7% за 2007 г. на 22% за 2017 г.
През 2017 г. акцентът на Национална програма „Квалификация“ беше върху засилване на практическата насоченост на обученията за съвременно ръководене на образователна дейност, така че детето ¬– ученикът, да бъде активен участник в процеса на образование.
Постигането на по-високо качество на образование е свързано и с повишаване на ефективността на работа на образователните институции. Управлението се разглежда като непрекъснат процес на развитие и усъвършенстване на приоритетите на образователните институции.
Резултатите от проведените квалификационни дейности на регионално ниво са повишена квалификация на експертите на РУО, методическа и организационна подкрепа, повишен административен капацитет на директорите, заместник-директорите и други педагогически специалисти. Въведена е задължителна квалификация в системата на квалификационните кредити и гарантиране повишаването на компетентност на педагогическите специалисти за повишаване на образователните резултати на учениците. Това е по отношение на квалификацията.
По отношение на конкурсите, да, в системата на училищното образование има редица директори на училища, които са навършили пенсионна възраст, и други, които са временно изпълняващи длъжността. Ние предвиждаме стартиране на конкурсни процедури в края на този или началото на следващия месец – може би най подходящото време е през месеците юни и юли, за да могат да встъпят от началото на следващата учебна година, а може би най подходящата дата за встъпване е 1 август. През месец май е неподходящо за провеждането на конкурси. Знаем, че през месец юни също има концентрация на работа в образователните институции.
По отношение на стабилитета на служителите, началниците на регионални управления, на директорите, ние по-често сме критикувани, затова че имаме дългогодишни директори, отколкото, че имаме тази постоянна сменяемост.
По отношение на началниците на регионални управления, въобще на ръководните длъжности, при едно по-високо ниво на ръководна длъжност стабилитетът на позицията винаги се балансира и с по-висока отговорност. Често директорът или началникът на регионалното управление е този, който носи отговорност. А пък ако искате, свързано е и с по-високо ниво на изхабяване от ежедневната работа, което може би е причина и в някои от случаите да имаме прекратяване на правоотношенията по желание на съответните лица. Имаме началници на регионални управления, които са и с повече от 10 години стаж.
По отношение на сигналите, опитваме се да реагираме на всички сигнали. По принцип на анонимните сигнали не трябва да се реагира, но е имало случаи, в които сме реагирали и на анонимни сигнали, разбира се, ако те съдържат данни с по-висока степен на информация, с по-висока степен на риск и на достоверност. Но като цяло към анонимните сигнали трябва да се подхожда с повишена доза подозрителност на изнесената информация, както съответно и регионалните управления реагират на сигналите, които има по отношение на училищата. Това е един от въпросите, които също дискутираме, че една голяма част от времето се губи, ако искате, в реакция на сигналите. От друга страна, в една голяма система е нормално да има множество отношения, ситуации, които да изискват проверка. Статистически неизбежно е, така да се каже, да имаме локални проблеми в една или друга образователна институция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Реплика?
Заповядайте, госпожо Симеонова.
ДОНКА СИМЕОНОВА (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора. Стана ясно, че Вие сте разбрали защо задаваме този въпрос – наистина е необходимо да се оказва подкрепа на хората, което заемат в момента ръководни позиции, защото условията за работа наистина са изключително тежки.
В отговора, който Вие ми давате на 7 март 2018 г. на писмения въпрос относно освободените служители на длъжност „началник на РУО“ съответно на РИО, данните, меко казано, са притеснителни, защото в посочения период са освободени 75 началници. Най-честата причина е по взаимно съгласие – 13, дисциплинарно уволнени – 6, получили възможно най-ниската оценка – 5, срещу уговорено обезщетение – 14, разбира се, има и 10 пенсионирани. Мандатност в тази ситуация не ни е нужна, защото те не могат да изкарат и мандатите си.
Призивът ни на срещите, които сме провеждали, наистина образованието да бъде надполитическо и да не се правят непрекъснато смени след всяко идване на ново правителство.
Специално за анонимните сигнали ни помолиха колеги. Упрекът не беше толкова срещу Министерството, колкото срещу регионалните управления. Защото директори казват, че непрекъснато има проверки и молят Министерството отново да заостри вниманието на началниците на регионалните управления, както Вие казвате: „само по изключение може да се прави“, не по-скоро по анонимен сигнал, а не те да се използват за саморазправа с директори, които са неудобни. И без това условията за работа са изключително тежки и ние апелираме за намаляване на административната тежест на директорите.
Разбира се, добрите условия за квалификация да продължават, достойно заплащане и едно предложение, което беше направено на последната наша среща от поредицата за делниците на образованието: да се помисли за персонални пенсии за заслужили деятели на образованието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Симеонова.
Дуплика, господин Министър? Благодаря.
Следващият въпрос към министър Вълчев е от народния представител Ирена Анастасова относно действията на Министерството на образованието като намаляване на административната тежест в дейността на учителите в системата на средното образование в България.
Имате думата да зададете въпроса.
ИРЕНА АНАСТАСОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! В последните години, особено с въвеждането в действие на Закона за училищно и предучилищно образование, административната дейност в българското училище се увеличи неколкократно. Това не е само моя констатация, за това се говори много. Убедена съм, че и в Министерството се знае, защото на всички срещи това е първият проблем, който се поставя. Убедена съм, че и Вие, господин Министър, сте наясно с това.
Със сигурност обаче не сте го изпитвали на гърба си. Колкото и отговорно да подхождате към решаването му, едва ли сте напълно наясно с тази тежест. За да илюстрирам за какво точно става въпрос, ще Ви цитирам малка част от така нареченото „сверяване на часовниците“ между колеги учители в една от групите в социалната мрежа.
На въпрос от колега: какви планове за работа с всеки родител разработват, който въпрос ме порази сам по себе си, отговорите бяха много, но този, който ще цитирам, ме порази много сериозно. Отговорът беше: „Мисля, че в плана за обща подкрепа в училищна програма за прилагане на институционалните политики за подкрепа на гражданството, здравното, екологичното и интеркултурно образование, в План за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, в Годишния план – тематични празници и проекти на училищно ниво, в Програмата за превенция на ранното напускане и намаляване дела на преждевременно напусналите, в Програмата за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи достатъчно залагаме включване на родителите в процеса на педагогическо взаимодействие“ – това говори колегата – „не виждам защо трябва да се прави отделен план, който ще е копие на заложените дейности с родители в останалите планове. Нарочно написах всички тези планове, за да се види колко са“. Аз бих добавила: в Плана за възпитателна работа, в плановете на класните ръководители, в плановете за работа на педагогическите съветници, в Стратегия за развитие на училището и съм убедена, че нещо изпускам.
Вие, мислите ли, че това е нормално? Мислите ли, че всичките тези планове, чиито брой се увеличаваше в последните години в геометрична прогресия, доведоха до по-ефективна работа с родителите? Казвам това, защото такъв е примерът. Този въпрос се отнася за всяко направление на дейност в българското училище.
Тъй като мисля, че няма как да не знаете това, и тъй като публично заявихте през есента на миналата година, че Министерството на образованието е наясно и полага усилия да намали административната тежест и излишната бумащина в училище – нещо, което сте потвърдили преди дни в Пловдив, четох, Ви моля да отговорите на въпроса: какви действия е предприело Министерството за намаляване на административната тежест в дейността на учителите в системата на средното образование в България до момента? Как оценявате ефективността на тези действия? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Анастасова.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Анастасова, да, това е един от най-големите проблеми в системата. Както и Вие казахте – може би най-големият. На срещите, които провеждам, това е въпрос, който се поставя най-остро и по който може би водим най-дълги разговори.
Дали съм запознат. Сигурен съм, че всеки един човек, който работи в системата, е по-добре запознат от мен. Имаме множество информация, предприели сме действия. Тези действия не трябва да бъдат кампанийни, те трябва да бъдат постоянни.
За съжаление, има един такъв рефлекс – често, когато се пишат нормативни документи и механизми в системата, се полага да се запишат задълженията, както Вие казахте, да се изготви някакъв план. Това не върши работа, осъзнали сме го. Едно от действията е да сменим този подход.
Другото е да променим конкретни нормативни документи. През месец октомври бяха направени промени в Наредбата за приобщаващото образование, с което се подобри организацията и качеството на работа при осъществяването на дейности по обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, посредством ограничаване на документацията. Тези промени не са достатъчни, трябва да бъдат направени промени в нов обем.
Това констатираме и колегите работят и в момента. Актуализиран е механизмът за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищното образование, като е опростен алгоритъмът за прилагането му. Двукратно са облекчени административните процедури и е редуциран класификаторът на видовете насилие и тормоз и така нататък.
Част от извършените промени в Наредбата за организацията на дейностите в системата на училищното образование също са насочени към облекчаване на дейностите при организиране на различни изяви от страна на детските градини и училището.
Съвместно с Министерството на здравеопазването разработихме промени в Наредба № 10 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания, в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г. за създадените условия за облекчаване на административната процедура, за въвеждането на възможност за използването на електронна услуга. В момента се изработват проекти на нормативни актове, свързани с управлението на качеството в институциите.
Знаете, че ние отменихме тази наредба, тъй като преценихме, че до замяната й с друга наредба, това би създало допълнителна административна тежест. Една от основните цели на изготвянето на този проект е именно намаляването на административната тежест.
В ход е изменение на Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, което също е насочено към облекчаване на административната тежест и оптимизиране на съдържанието й.
Предприемаме и други мерки за промяна на съществуващата нормативна уредба с цел намаляване на административната тежест спрямо педагогическите специалисти. Аз се надявам, в тези формати, които изработват промените, да се чуе в по-голяма степен гласът на повече педагогически специалисти.
В процес на изменение е и Наредба № 8 за информацията на документите в системата на предучилищното и училищното образование, която ще влезе в сила преди периода на заявяване на задължителната документация за началото на учебната 2018/2019 г.
Целта е от следващата учебна година дневниците да може да се водят на хартия или в електронен вид до внедряването на електронните раздели от модул „документи на дейността на институцията“ в НЕИСПУО. Институциите могат да използват собствени софтуерни продукти за тяхното електронно водене, които осигуряват изработването и наличието на цялата информация, отразена в реквизитите на хартиения вариант.
Предстои оптимизиране на подаването на информация от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование от РИО за протокола за резултатите за изпити и придобиване на средно образование от държавните зрелостни изпити.
Както Ви казах, облекчаването на административната тежест е една от най-важните дейности. Вие и сама казахте, че пречи за същинската дейност на учителите. Всички тези дейности, които са приключили или са предприети, не са достатъчни и тази работа трябва да я продължим. Много често е въпрос и на отношение от работещите в Министерството към регионалните управления, от страна на регионалните управления към училищата.
Аз се опитвам да създам култура на уважение към времето и работата на другия – да има икономичност в исканата информация, в залаганите механизми. Много от механизмите са мислени с добри намерения, но те понякога са довели преди всичко до увеличаване на административната работа и по-малко до реални други резултати, защото дори и да има такъв план, той не гарантира, че дейностите по него ще бъдат изпълнени. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Имате думата за реплика, госпожо Анастасова.
ИРЕНА АНАСТАСОВА (БСП за България): Господин Министър, слушах отговора Ви с интерес. Нека да Ви кажа обаче, че си направих труда да посетя няколко столични училища и затова ще говоря с факти.
Вие цитирахте променената Наредба за приобщаващо образование и нейния нов вариант, в който би следвало административните процедури, каквито бяха заложени в предишната наредба, да бъдат облекчени. Само че не е така.
Например, при налагане на наказание на ученик стъпките са 13 – говорим за един ученик. Започва се с доклад до директора с описание на конкретния случай и да не обяснявам още какво; директорът адресира доклада до училищния координатор; координаторът организира среща с родителите, която се протоколира, разяснява случая; изготвя се уведомително писмо до родителите с мерките; издава се заповед за обща подкрепа на ученика с определени мерки и срокове от директора. След изтичане на срока по т. 5 екипът за обща подкрепа изготвя доклад до директора, който се входира, и не искам да чета всичко останало, нямам и толкова време. Това са 13 стъпки! Тринадесетата стъпка е „заповедта се връчва на родителя на наказания ученик в тридневен срок от издаването й“. Това е за всеки един ученик!
Допълнение към старата наредба е изискването на всички ученици, за които българският език не е майчин, да се осигури обща подкрепа, допълнителни часове по български език – чл. 14, като тази обща подкрепа е за всички ученици, получили слаби оценки за срока. Тези часове могат да са до 80 учебни часа през учебно време и до 30 – през ваканциите. Тези часове не се заплащат на учителите, но в случая не става дума за това.
Представяте ли си колко мотивирани предложения от всеки учител до директора трябва да се направят във всяко едно училище и той колко заповеди трябва да издаде само за това нещо?!
Проверих няколко училища – броят се движи от около 50 до около 150 за слабите оценки, като за всеки ученик трябва да има отделна заповед. (Реплики от министър Красимир Вълчев.) Аз реагирах по същия начин: не може ли в една заповед това да се случи? Не може, защото всяка една заповед трябва да се връчи на всеки един отделен родител.
Помолих колегите от няколко училища да ми направят справка за издадените от тях заповеди за периода 15 септември 2015 г. – 20 март 2016 г., 15 септември 2016 г. – 20 март 2017 г., 15 септември 2017 г. – 20 март 2018 г., тоест да сравним ситуацията при действие на стария закон, при въвеждането на новия и сега, след обещаното намаляване на административната тежест. И понеже съм ограничена във времето, ще Ви цитирам цифрите само за две училища, а те са съответно – 501, 675, 733; 1087 заповеди, 1350, 1400; 477, 711, 765. Цифрите говорят, че поне в този показател ние нямаме никакво подобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Анастасова. Много отдавна Ви свърши времето.
ИРЕНА АНАСТАСОВА: Завършвам с това – повечето от колегите смятат, че над 50% от тяхното време отива в попълване на документи, защото при всяка проверка ги оценяват по документи. И както каза един училищен психолог: „Това ми отнема време да работя с 12 деца със специални образователни потребности, които имам.“
Ще продължа да следя този въпрос, защото това е голям проблем в училище. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Министър, следващият въпрос към Вас е от народните представители Светла Бъчварова и Стоян Мирчев относно изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Заповядайте, професор Бъчварова, да зададете въпроса.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги, уважаеми господа министри! Нашият въпрос с колегата е свързан относно изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Не е тайна за никой, че изпълнението на Програмата в частта „Научни изследвания“ и „Технологично развитие“ изостава в своето развитие и реализация. Причините са различни, може би основната, която се налага, е, че Министерството на образованието и науката за първи път управлява такива проекти и това създава предпоставки много от процедурите и административните изисквания по отношение на програмата да се забавят.
Проблем се появи и при избора на оценители. Трябва да Ви кажа, че все още за мен не е ясно как са класирани проектите, които досега излязоха на база на оценката на тези експерти, тъй като няма абсолютно никаква публичност как е осъществено класирането.
Към момента на задаване на въпроса не бяха подписани договори нито по отношение на проектите за „Върхови постижения“, нито на тези за „Центровете за компетентност“. Също така все още не е ясна и съдбата на третия компонент от Програмата, а това е създаване на регионални центрове с ресурс от близо 100 млн. лв.
Нашите въпроси са свързани. Те са конкретни, защото е важно да получим и конкретен отговор – какъв е времевият график на подписване на договори по двете направления? Ако са подписани, така, както разбирам от медиите – през последната седмица, но това може би не е актуално към този момент, то считате ли, че проектите ще бъдат изпълнени в срок и България няма да изгуби средства в края на 2018 г., когато се прави междинна оценка на проектите и съответно трябва да има постигнати отделни постижения в изпълнение на Програмата? Каква е съдбата на регионалните центрове? Как ще бъдат договорирани средствата, които на този етап не са разпределени – 70 милиона не са разпределени за „Върхови постижения“ и около 11 милиона за „Центрове за компетентност“?
Надявам се отговорите да бъдат конкретни, защото е важно за научната общност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Бъчварова, на 28 февруари ръководителят на Управляващия орган подписа три договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност близо 130 милиона за „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“ по компоненти „Мехатроника и чисти технологии“ с бюджет близо 69 млн. лв., „Информатика, информационни и комуникационни технологии“ за близо 30 млн. лв. и компонент „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ за близо 30 млн. лв. За съжаление, по компонент „Индустрия за здравословен начин на живот“ и „Биотехнологии“ няма класирани проекти.
По отношение на „Центровете за компетентност“ на 30 март ръководителят на Управляващия орган подписа шест договора на стойност близо 120 млн. лв. По компонент „Мехатроника и чисти технологии“ са договорени два проекта – „Чисти технологии за устойчива околна среда“ и „Вода, отпадъци и енергия за кръгова икономика“ за близо 24 млн. лв. и „Център за компетентност, интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ на стойност близо 23,5 млн. лв. По компонент „Информатика, информационни и комуникационни технологии“ е договорен проект „Дигитализация на икономика в среда на големи данни“ на стойност над 13 млн. лв.
По компонент „Индустрия за здравословен на живот и биотехнологии“ проектите са „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци“ за близо 24 млн. лв. и „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина“ с бюджет над 23 млн. лв., „Център за компетентност за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ на стойност близо 13,4 млн. лв. и се финансира по компонента „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.
В момента Управляващият орган приключва проверката на декларираните обстоятелства и предоставените документи по втория класиран проект по компонента „Информатика, информационни и комуникационни технологии“.
По компонент „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ няма второ проектно предложение, което да е класирано за финансиране на оценителната комисия. Първоначалният дизайн – беше заложено да се финансират в четирите направления по един център за върхови постижения и по два центъра за компетентност.
Общата стойност на сключените договори по двете процедури към момента за изграждане и развитие на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност е близо 250 млн. лв. Изпълнението на проектите зависи от тук нататък преди всичко от самите бенефициенти и от помощта от Управляващия орган. Срокът за изпълнение на договорите е до края на 2023 г. Управляващият орган организира за всички бенефициенти по Приоритетна ос 1 както въвеждащи, така и специализирани обучения. Целта е да се подпомогне качествено, своевременно и в съответствие с процедурите изпълнение, както е заложено в дейностите и целите на проекта.
На питането Ви за индивидуална загуба на средства в края на 2018 г. Ви информирам, че на този етап все още съществува риск по отношение на резерва по Приоритетна ос 1 в размер на 14,6 млн. евро. Общата стойност на резерва по Приоритетна ос 1, заедно с националното съфинансиране е 17 млн. 179 хил. евро. Резервът не е разпределен по операции и е свързан с изпълнението на показателите, но продължава да се работи активно за минимизирането му.
Според анализите на управляващия орган за 2018 г. няма опасност от загуба на средства по Правилото „n+3“, тъй като изоставането по Приоритетна ос 1 ще бъде компенсирано с преизпълнение на финансовите показатели по приоритетни оси 2 и 3.
Работи се усилено по подготовката на процедурата за регионални научни центрове. Има изготвен проект на критерии за подбор на операции, които са в процес на актуализация. Управляващият орган на Оперативната програма организира поредица от срещи в страната за осъществяване на консултации със заинтересованите страни на най-ранен етап и стимулиране на партньорството между научноизследователските организации, бизнеса и местната власт.
На база на направената обратна връзка с целевите групи се работи по финализиране на критериите, които ще бъдат обсъдени в подкомитет „Научни изследвания и технологично развитие“ и впоследствие внесени в Комитета за наблюдение за одобрение.
Амбицията на Изпълнителната агенция е процедурата за изграждане на регионални научни центрове да стартира през месец октомври тази година.
По отношение на въпроса Ви за останалия свободен ресурс по двете процедури за „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Центрове за компетентност“ Ви информирам, че общата му стойност е над 87 млн. лв. Тези средства не са загубени по Програмата и Управляващият орган разглежда възможни варианти, които да позволят с остатъчния ресурс да бъдат финансирани и други проектни предложения по списъка от резерви. Окончателното решение ще бъде взето след съгласуване с партньорите от Европейската комисия и одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативната програма през месец май тази година. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Реплика – професор Бъчварова, имате думата.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА: Уважаеми господин Председател, господин Министър! По-скоро няма да е реплика, а допълнителни въпроси, защото Вашите отговори провокираха допълнителни въпроси, на които е важно да бъде отговорено към настоящия момент.
Вие казвате, че няма опасност от загуба на средства, но през 2018 г. трябва да се отчетат междинните индикатори, че за всяка от осите целите са постигнати. Това, че по другите направления на Програмата ние имаме добри постижения и разплащания, не означава, че направление „Наука“ е изпълнило тези критерии.
Искам да попитам: има ли препоръка от Европейската комисия в началото на месец февруари за прехвърляне на средства от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към програма „Иновации и конкурентоспособност“? Такава информация излезе и в медиите. Важно е да знаем въобще има ли такава административна процедура или такава препоръка от Европейската комисия?
На мен ми прави впечатление, че във всичките тези проекти е много важно силата на билките да се разглежда като проект с огромна стойност, креативни индустрии, но хранителната индустрия тотално е изчезнала от проектите, които досега са класирани, а България е една от страните, в които тази индустрия има изключително важно място за развитие на икономиката като цяло.
Тъй като ми направи впечатление, че последните одобрени проекти, които са свързани с центровете за компетентност, средствата за изграждане, за строителни и ремонтни работи са по-големи от 10%. Искам да попитам: има ли промяна в Програмата, тъй като досега в Програмата до 10% трябваше да бъдат средствата, които по проекти се предвиждат за строителни работи, за изграждане на лаборатория. Тук има даже и за закупуване на сгради. В последния прием има проекти, където са предвидени такива средства над 20%. Важно е да ми отговорите, защото лично аз не знам да има промяна в Програмата, но все пак, ако този плюс е предоговориран, моля да ме извините за незнанието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Имате думата за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Госпожо Бъчварова, аз казах, че по отношение на правилото „n+3“ по-скоро няма опасност за размера на верифицираните средства, но по отношение на резерва, който е свързан с изпълнението на индикаторите, такъв риск е на лице.
Има ли препоръка? Да, имаме получено писмо от Европейската комисия, в което се коментира изпълнението на Приоритетна ос 1. Няма нищо ново в писмото по отношение анализа. Ние знаем, че имаме забавяне. Последната година реално процедурите стартираха. Както виждате, към днешна дата почти са приключили със сключването на договорите. Предстои да решим недоговорираните средства дали ще бъдат насочени към проекти от резерва, или ще се рестартират процедури.
В това писмо се казва, че не бива да се изключва и обсъждането на възможността тези средства да се администрират чрез Програмата „Иновации и конкурентоспособност“, която е единствената друга програма, по която имаме средства по тази специфична цел.
Тук не става въпрос единствено и задължително за прехвърляне на средства, но и за съвместна операция, която в по голяма степен да е насочена към бизнеса и към приоритетите, които са в Стратегията за интелигентна специализация. Нямаме решения, няма процедура на този етап. Това е само препоръка и ние трябва да направим анализа, мисля до края на април, рискувам да не бъда точен.
По отношение на проекти в областта на храните, доколкото разполагам с информация, имало е такива проекти. Нямам право, не мога да коментирам оценителния процес. Нямам и информация за научната стойност на проектите.
Съжалявам, че в тази област, в която ние имаме капацитет, няма одобрен проект точно в тази област. Може би това е свързано и с липсата на одобрен проект в направлението „Индустрия за здравословен начин на живот“ в операцията „Центрове за върхови постижения“.
Иначе средствата по Първа ос на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с източник Европейския фонд за регионално развитие, където са предимно средства за реализиране на мерки за подобряване на инфраструктурата, в това число и в проектите за „Центрове за върхови постижения“ и „Центрове за компетентност“, над 70% от средствата са предвидени за подобряване на инфраструктурата.
Тук по-скоро ограничението е обратното – че ние не можем да използваме тези средства в по-голям процент за възнаграждения или за други меки мерки. Минимум 70% от тях трябва да бъдат използвани за инвестиции в научната инфраструктура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Благодаря Ви и за участието днес.
Продължаваме с въпроси към министъра на здравеопазването господин Кирил Ананиев.
Първият въпрос е от народните представители Кристина Сидорова и Надя Клисурска относно заплащането на извинителните бележки от общопрактикуващите лекари.
Имате думата за задаване на въпроса, госпожо Сидорова.
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Според българското законодателство детското здравеопазване е безплатно. Дали обаче наистина е така?
Оказва се, че в последната една година в българската лекарска практика вече съществува заплащането на медицински бележки. Пропуск на закона дава възможност на личните лекари да определят такса до 3 лв. за издаването на медицинска бележка.
В последните месеци на 2017 г. и началото на 2018 г. пациентски организации, както и организации на общопрактикуващите лекари излязоха на протест. Едно от исканията беше да отпадне заплащането на медицински бележки за деца и тази дейност да бъде поета от Здравната каса, за да не бъдат ощетявани личните лекари, които и без това имат достатъчно много ангажименти.
В тази връзка Ви питаме и моля за Вашия отговор: какви мерки ще предприемете за отмяна на тази несправедливост и детското здравеопазване в действителност да бъде безплатно? Както знаем, според действащите нормативни документи, в Здравната каса не фигурира дейността за издаване на извинителни бележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Сидорова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожо Сидорова и Жекова! Медицинските дейности, които се предоставят на пациентите и не се заплащат от тях, са регламентирани в Наредба № 3 от 20 март 2018 г. за определяне на пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Издаването на медицинска бележка, оправдаваща отсъствието на децата по здравословни причини, не е включено в пакета от медицински дейности, осъществявани от общопрактикуващите лекари.
В тази връзка се обсъжда възможността лекарското становище относно необходимостта детето да отсъства по здравословни причини да се осигури чрез отметка в амбулаторния лист, по аналогия на болничния лист, като чрез софтуерно решение ще се попълват автоматично всички необходими за целта данни. Предвижда се становището да бъде самостоятелно обособена част на амбулаторния лист – отрязък, който да може да се отдели от него и да се предостави на пациента.
Националната здравноосигурителна каса е предприела действия за промяна в амбулаторния лист в съответствие с нормативната уредба. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Реплика – госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря за дадения отговор.
Има обаче едно притеснение – това е вероятност, която ще се случи някъде в бъдещето. Какво правим с всичките случаи, които се случват днес, утре? Кога реално, какви срокове сте си дали за реализиране на идеята, която имате?
Искам да върна нещата с оглед на комплексния ни въпрос. Както знаете, 45% от българското население живее под прага на бедността и 550 хиляди български деца са в риск от социална изолация. Точно тези деца и семейства днес, утре, в бъдеще, не дай боже, да се разболеят, няма да имат възможност да си платят съответната сума, за да може по някакъв начин да удостоверят, че няма да ходят на училище по здравословни причини. Убедена съм, че много от тези семейства просто ще направят така, че децата им да не посещават училище, което е в особен риск.
Моля, в репликата Ви към отговора да ни дадете краен срок за това, което предвиждате да се направи в софтуера, защото действително административната тежест, която пада върху общопрактикуващите лекари, е достатъчно голяма. Те имат основание да има такса. Логичното би било Касата да плаща тази административна услуга. Това, което предлагате – чрез амбулаторния лист и отметката, е също добро основание да отпадне тази такса.
Другото нещо, което по някакъв начин ще гарантира –запознати сме със становищата на общопрактикуващите лекари по отношение на тази такса, хубаво е да има някаква обвързаност с родителския ангажимент към училището, който по някакъв начин да удостоверява валидността на тези документи, да има отметка и от съответния родител. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Клисурска.
Имате думата за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Това, което мога да кажа на този етап, е, че в Националната здравноосигурителна каса започна да се работи. Имайте все пак предвид, че това е технологичен процес. Предполагам, че ще изисква определено време разработването на новия амбулаторен лист. Надявам се до края на месец април да приключи тази работа или поне ще я следя и ще мобилизирам екипа на Касата да работи по-ускорено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Виждам, че колегите са удовлетворени – кимат със задоволство.
Следващият въпрос към министър Ананиев е от народните представители Георги Йорданов, Валентина Найденова, Илиян Тимчев относно Проект за подобряване на условията за лечение на спешните състояния, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритет 2.
Имате думата да зададете въпроса.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Едно от нещата, които цялото съсловие и българските пациенти чакат, е случването на широко пропагандирания проект за рехабилитация, реформа на спешната помощ. Както знаем, касае се за два проекта.
Въпросът ми е във връзка с реализирането на Проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, приоритет 2: на какъв етап е изпълнението на Проекта? Какъв е броят на спешните медици, преминали обучение? Ще успеете ли да реализирате напълно Проекта в срока му до 2019 г.?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
Господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доцент Йорданов, доктор Найденова и доктор Тимчев! От 28 февруари 2017 г. Министерството на здравеопазването изпълнява Проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., с основна цел подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на Проекта е 7 млн. лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ за Министерството на здравеопазването.
До момента е извършено следното.
Първо, изготвен е анализ на нуждата от обучение на служителите от центровете за спешна медицинска помощ и разкритите филиали и изнесени екипи към тях и на служителите в спешните отделения на лечебните заведения.
Второ, обявена и проведена е обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на специализирано медицинско оборудване, обзавеждане и канцеларски материали за нуждите на Националния център за обучение и квалификация.
Трето, определена е сградата, в която ще се помещава Центърът, и са изготвени количествено-стойностни сметки за необходимите строително-ремонтни дейности.
Четвърто, приключено е административното изграждане на Центъра. Избран е директор и са назначени експерти съгласно щатното разписание.
Пето, в процес на провеждане е обществена поръчка за избор на изпълнител за осигуряване на публичност по Проекта.
Шесто, в процес на подготовка е изготвянето на цялостна документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по Проекта.
В процеса на подготовка е и създаването на методика и програми за първоначално, периодично и продължаващо обучение на всички категории персонал от центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения и разработването и въвеждането на методики за периодична оценка на квалификацията и професионалните умения в спешната медицинска помощ.
Предстои стартиране на подготовката на обществените поръчки за избор на изпълнител, осигуряващ логистика за персонала от системата на спешната медицинска помощ, както и избор на изпълнител, който ще организира и провежда обучението на всички категории персонал от центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения.
С оглед на законоустановените срокове за провеждане на обществените поръчки се очаква стартирането на обученията да започне в средата на месец септември 2018 г.
Министерството на здравеопазването, съвместно с Националния център за обучение и квалификация, е изработило план-график, съгласно който цялостното изпълнение на Проекта ще приключи в предвидения срок – месец декември 2019 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър.
Реплика – имате думата.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Искам да благодаря на министър Ананиев. Рядко съм получавал толкова добре подготвен и обстоятелствен отговор. Надявам се, че този важен Проект за българското здравеопазване ще бъде реализиран в съответствие с това, което каза министър Ананиев. Още веднъж Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Господин Министър, не искате дуплика.
Следващият въпрос към министър Ананиев е от народния представител Георги Гьоков относно установеното отклонение в показателите на питейната вода в село Казанка, община Стара Загора.
Господин Гьоков, имате думата да зададете въпроса.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Въпросът ми към Вас е за установено отклонение, повишена концентрация на уран в показателите на питейната вода в едно от 52-те села в община Стара Загора – село Казанка.
Имайки предвид, че общественото внимание към темата е обострено, господин Министър, селото не е голямо. Землището му е 38 кв. км, а жителите официално са 132, въпреки че заради прекрасното място, на което се намира – близостта му до Старозагорски минерални бани, го прави привлекателно място за живеене на все повече млади семейства. Има обаче и проблем – намира се в близост до военен полигон „Змейово“ и водоизточниците са му на територията на полигона.
Наскоро, на 17 март 2017 г., се появи прессъобщение на Регионалната здравна инспекция – Стара Загора, в което се казва: „При мониторинг на водата, извършен в централен водоизточник в Казанка, община Стара Загора, е установено отклонение на химическите показатели на водата за питейно-битови цели“. Цитират се наредби, приложения и норми. Тоест питейната вода от водоизточниците на селото е замърсена с уран.
Във връзка с това Регионалната здравна инспекция – Стара Загора, прави предписание за временно ограничаване на ползването на вода за питейни нужди и за готвене до подобряване на качествата й. Взети са и втори контролни проби, които са изпратени в Националния център по радиобиология и радиационна защита в София, за да бъде изследвана отново концентрацията на уран във водата. Вие ще кажете дали са готови те.
Независимо от причината за замърсяването натрапчивото споменаване в прессъобщението на думата „естествен“ в словосъчетание с думата „уран“ по никой начин не успокоява местните жители. Ясно е, че източник на естествен, необогатен уран могат да бъдат единствено и само находищата, разработвани или изоставени, на този силно токсичен за човека радиоактивен метал. В Старозагорска област такива находища няма. Най-близките се намират в Хасковска област.
В същото време водоизточникът, който захранва село Казанка, се намира на територията, както Ви казах, на полигон „Змейово“ и това кара местните жители да се чувстват обезпокоени и не само те, а и всички старозагорци, че наличието на уран е следствие на извършваната там дейност.
Господин Министър, въпросите са: кога и как жителите на Казанка бяха известени за замърсяването и има ли забавяне в известяването? Кой е източникът на замърсяване с уран на централния водоизточник в селото? Възможно ли е замърсяването пряко или косвено да е свързано с дейността – сегашна или минала, на военен полигон „Змейово“? Нормално ли е източник на водоснабдяване, който и да е той, да се намира на територията на полигон, на който се изпитват оръжие и боеприпаси? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков! Отговорността за доставянето на чиста и безопасна питейна вода на населението, както споделих пред Вас, народните представители на миналия парламентарен контрол, отговаряйки на въпроса за състоянието на питейната вода в град Брегово, е разпределена между държавни институции в зависимост от техните експертизи и компетентност и не е ангажимент само на Министерството на здравеопазването. Ето защо Ви предоставям следната информация от компетентността на Министерството на здравеопазването и Регионалната здравна инспекция – Стара Загора, за създалата се ситуация в село Казанка.
При проведен контролен мониторинг през 2017 г. от страна на РЗИ – Стара Загора, е установено превишаване на контролното ниво на обща алфа-активност в питейната вода на село Казанка.
В изпълнение на разпоредбите на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, РЗИ – Стара Загора, връчва на водоснабдителните дружества предписание за провеждане на допълнителни проучвания.
На 8 март 2018 г. РЗИ – Стара Загора, чрез водоснабдителното дружество са постъпили протоколи с резултатите от проби, предоставени за анализ на радионуклеиди и химичният показател естествен уран в БАН от ВиК - Стара Загора. Още същия ден са изпратени в отдел „Радиационна защита“ на РЗИ – Пловдив, който упражнява радиационен здравен контрол на територията на област Стара Загора за изготвяне на експертно становище за определяне на индикативна доза, която представлява здравно значим радиалогичен показател.
На 14 март 2018 г. в РЗИ – Стара Загора, постъпва експертно становище от РЗИ – Пловдив, съгласно което оценката на индикативната доза е по-малка от параметричната стойност от 0,1 mSv, като са дадени и конкретни препоръки по отношение на установените стойности на химичния показател естествен уран, съгласно които ползването на питейна вода следва да бъде ограничено за пиене и готвене от населението.
На 15 март 2018 г. екип от експерти на РЗИ – Стара Загора, събират и анализират цялата налична информация относно схемата на водоснабдяване, резултатите от извършвания държавен здравен контрол в зоната на водоснабдяването, данните от провеждания през предходните години мониторинг, които не показват отклонение по химичния показател естествен уран.
На 16 март 2018 г. в Министерството на здравеопазването се проведе работна среща с представители на РЗИ – Стара Загора, на която беше указана методична помощ по възникналия казус, като бяха обсъдени и последващите действия.
На 17 март 2018 г. РЗИ – Стара Загора, са връчили предписания на управителя на ВиК ЕООД – Стара Загора, за ограничаване - временно, до възстановяване качеството на питейната вода, ползването на питейна вода, като се забранява ползването за пиене и приготвяне на храна, като задължава оператора да доставя на населението на село Казанка вода за питейно-битови нужди с водоноска и/или бутилирана, както и незабавно да уведоми жителите на село Казанка за създалата се ситуация.
На същата дата директорът на РЗИ – Стара Загора, с писмо уведомява областния управител, кмета на община Стара Загора и кмета на село Казанка за създалия се проблем, като препоръчва на кмета на населеното място по подходящ начин също да уведоми населението.
С писмо от същата дата е уведомен и директорът на Областната дирекция по безопасност на храните – Стара Загора. Изпратено е и писмо до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за предприемане на действия от тяхната компетентност.
На 18 март 2018 г., с цел проследяване на показателя през различните сезони, е взета една проба „сурова“ вода от единия от дренажите и една проба от населеното място от крана при потребителя.
На 19 март 2018 г. е взета проба „сурова“ вода от потребителя.
На 19 март е взета проба „сурова“ вода от другия дренаж. Същия ден трите проби са предоставени от ВиК – Стара Загора, за анализ на показател естествен уран в Националния център по радиобиология и радиационна защита.
Към настоящия момент всички предписани мерки се изпълняват, като от страна на РЗИ и ВиК се осъществява мониторинг на питейната вода, доставена с цистерна за нуждите на населението на село Казанка.
По данни на РЗИ – Стара Загора, ВиК – Стара Загора, са предприети действия за проучване и изграждане на ново водовземно съоръжение в землището на село Казанка, извън територията на полигона „Змейово“.
По отношение на поставените от Вас въпроси, касаещи идентифициране източника на „замърсяване с уран на централния водоизточник в селото“, Ви уведомяваме, че Министерството на здравеопазването не притежава компетентност и експертиза да даде отговор на тях. Тези въпроси са от компетентност на други ведомства, на които е възложено управлението на водите, както и на експертна оценка на научните среди, работещи в тази област. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Реплика, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря Ви, че дадохте възможност на министъра да отговори до края, защото е изключително важен за хората, живеещи там, този въпрос.
Господин Министър, аз знам, че не е ангажимент на Здравното министерство, затова преди да задам въпроса си мислех дали към Вас да отправя или към Министерството на околната среда и водите. Тъй като нашият Правилник не позволява такива комплексно насочени въпроси, го зададох към Вас, защото здравето на хората е по-важно от всичко друго – къде е източникът и така нататък.
Зачестиха случаите на наличие на уран в питейната вода и сега отново във Вашето изложение, във Вашия отговор, говорите за естествен уран. Откъде се взе този естествен уран там, като няма такива находища? Може би, трябва да обясним на хората, за да разсеем съмнението, защото старозагорци и жителите на селата, които живеят там по продължението на полигон „Змейово“ имат някакви особени усещания за полигона, че се върши нещо не нередно, а нещо в ущърб на тяхното здраве и ние трябва да ги разсейваме тези неща, ако искаме този полигон да си изпълнява дейността.
В крайна сметка естествен ли е, неестествен ли е този уран? В каква степен е опасен – дали е естествен или неестествен уран, ако мога така да се изразя. Ако е естествен уран обаче, възниква въпросът: защо преди в пробите на водата не се е указало наличие на такъв уран или пък, ако се е указало, защо не е станало достояние до населението?
Ще Ви помоля да разпоредите в близките – не говоря за месеци, а близките години, да се събират данни, да се анализират, да се преценяват рисковете, продължителен мониторинг да се извършва на качеството на водата в района – по-често от обичайното, имам предвид, за да могат хората там да живеят малко по-спокойно.
Можем да говорим много по този въпрос, но пресрочваме времето, затова последното, което искам да кажа, е, че може би има някакви стандартни указания за действия в такива случаи, може би трябва да ги актуализират и да станат известни на хората, за да не се чувстват застрашени от такива бъдещи случаи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Аз също мога да Ви отговоря какви мерки ще бъдат предприети, ако желаете след това да разговаряме и защо има уран, има и радон на друго място, между другото – друга тема.
Благодаря, господин Министър.
Следващият въпрос към министър Ананиев е от народните представители Анелия Клисарова, Георги Йорданов и Илиян Тимчев относно диспечерските звена в центровете за спешна помощ.
Доктор Тимчев, заповядайте, имате думата, да зададете въпроса.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, с реформата в областта на спешната помощ бе изграден нов модел на оповестяване на екипите за изпълнение на спешни повиквания, известен като телефон 112. С това официално бе закрит телефон 150, но неговите структури – диспечери, останаха в центровете за спешна медицинска помощ, подпомагайки системата на оповестяване и играят важна роля в нея.
В последните дни Ваши експерти, в контекста на изказванията си, по повод на Проекта за развитие и модернизация на спешната помощ изказаха становище за премахване на диспечерните звена и дигитализация на оповестителната система.
Нашият въпрос към Вас е: предвижда ли се такъв вид реформа и какво е Вашето становище? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доктор Тимчев.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Клисарова, доцент Йорданов и доктор Тимчев! Системата за спешна медицинска помощ е изградена окончателно през 1996 г. със структурирането на 28 центъра за спешна медицинска помощ.
Паралелно със структуриране на системата е изградена и комуникационно-информационна система, осигуряваща свързаност между всички 198 филиала за спешна медицинска помощ. Към всеки център за спешна медицинска помощ е изградена районна координационна централа със съответен брой диспечерски екипи, които да приемат и предават на мобилните медицински екипи обажданията за спешни повиквания.
До изграждането на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 спешните повиквания се приемат директно от диспечерските екипи в районните координационни центрове през телефон 150.
С изграждането на единен европейски номер 112 директната връзка на районните координационни централи през телефон 150 е прекъсната. Обажданията за спешни повиквания започват да се приемат през шестте центъра на телефон 112.
През 2015 г. поради отчетени затруднения в комуникациите между пациентите, търсещи спешна медицинска помощ и районните координационни централи през телефон 112, бе възстановено обаждането за спешна медицинска помощ и през телефон 150. Обажданията през телефон 150 обаче не попадат директно в районните координационни централи на центровете за спешна медицинска помощ, а се предават през центровете на телефон 112.
Поради отчетените затруднения в комуникациите в самата система за спешни повиквания с номер 112 и в комуникациите с всички служби за спешно реагиране, в резултат на амортизирана комуникационна техника и остарели технологии, със заповеди на министъра на вътрешните работи и министъра на здравеопазването е създадена междуведомствена работна група със задача изработване на концепция за изграждане на нова система за приемане на спешни повиквания и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа с цел подобряване на услугата единен европейски номер 112 на територията на Република България.
За създаването на концепцията работната група обсъжда всички възможни варианти, които ще доведат до подобряване дейността по приемането и предаването на обажданията за спешни повиквания. Предложения за закриване на районните координационни централи и съкращаване на диспечерски екипи не са обсъждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Преди да дам думата за реплика, бих искала да Ви уведомя, че гости на парламента днес са ученици от Средно училище „Христо Ботев“ – град Айтос и ученици от Средно училище „Елин Пелин“ – Руен. Моля, да ги приветстваме. (Ръкопляскания.)
Имате възможност за реплика. Заповядайте, доктор Тимчев.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора. Искам да Ви кажа, че телефон 112 е ключов етап от организацията и изпълнението на спешната медицинска помощ на всички екипи на територията на Република България.
В последните години поради неплащане и поддръжката на софтуера от страна на Министерството на вътрешните работи съответно този телефон беше блокиран и имаше страшно много проблеми в системата на спешната помощ със закъснели повиквания и това застраши и здравето, и живота на екипите, които изпълняват спешните повиквания, както застрашава живота и на ползвателите на услугата – това е българското население.
Надявам се, че с министър Радев ще влезете в добър диалог и синхрон за поддръжката на телефон 112. Разбира се, за мен нивото на спешната помощ и това, което се цели да се върви към електронизация на системата, е хубаво, но смятам, че на този етап България не е готова да поддържа в такава пълна изрядност системата на телефон 112, така че има нужда и от екипите на телефон 150, които подпомагат работата в изпълнението на служебните задължения от работещите в системата на спешна медицинска помощ.
Накрая искам да Ви благодаря, да Ви пожелая светли великденски празници! Живи и здрави!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Тимчев.
Заповядайте за дуплика, господин Министър. Не желаете да се възползвате.
Позволете ми да благодаря на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев за неговото участие в днешния парламентарен контрол. Да му пожелаем весели и светли празници!
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря.
Весели и светли празници на Вас и семействата Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодарим.
Продължаваме с въпрос към следващия министър, министърът на правосъдието госпожа Цецка Цачева. Тя ще отговори на въпрос от народните представители Надя Клисурска, Кристина Сидорова, относно отпадане на обвързаността на заявяването и получаването на свидетелство за съдимост с местоживеенето на лицето.
Заповядайте, госпожо Клисурска, да зададете Вашия въпрос.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, от края на месец февруари 2018 г. е факт последното изменение на Наредба № 26/2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Въведено и уредено бе електронното служебно свидетелство за съдимост, което е средство за постигане на служебен обмен на данните, необходими за издаване на свидетелство за съдимост и премахване на изискването граждани да представят документи пред администрации на органите на изпълнителната власт. Това предпоставя работеща система за обмен на данните, поддържани от бюрата по съдимост.
Промените бяха представени като израз и с цел намаляване на административната тежест. На този фон най-малкото странно и неясно остана отсъствието на промяна на правилото свидетелствата и справките за съдимост, извън хипотезата на електронен вид, да се заявяват и получават най-много по местоживеенето на лицето, а именно не се направи никаква ревизия на чл. 34 от горецитираната наредба. Като имаме предвид и факта, че свидетелствата и справките за съдимост в електронен вид, респективно системата за обмен на данни, са част от уредбата на бюрата за съдимост още от 2012 г., въпросът ни към Вас е: кога предвиждате промяна на чл. 34 в Наредба № 26/2008 г., с която ще бъде създадена възможност лицата да заявяват и получават свидетелство или справка за съдимост от свободно избрано от тях място, независимо от местоживеенето им? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Клисурска.
Заповядайте за отговор, уважаема госпожо Министър.
МИНИСТЪР ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Клисурска, госпожо Сидорова, преди всичко става въпрос за промени в Наредба № 8 – техническа грешка е посоченият номер от Вас, това не е съществено.
Действително във връзка с изпълнение на Решение на Министерския съвет, № 338 от 23 юни 2017 г., за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване изискването и представянето на документи от граждани на хартиен носител в различни администрации, през февруари месец тази година влязоха промените в Наредба № 8.
Накратко да припомня, неведнъж съм пояснявала за какво става дума. С тези изменения се облекчават гражданите и бизнеса, като се предвижда редуцирането на административната тежест, тоест не се изисква, а направо се премахва предоставянето на препис от акта за раждане или удостоверение за раждане в оригинал, или нотариално заверено копие, или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващи данни за родителите на лицето.
Създадена е възможност чрез заявление по електронен път от органите на изпълнителната власт, национални и териториални, както и от Висшия съдебен съвет, от органите на съдебната власт да се извършва и да се издава служебно по електронен път свидетелство за съдимост. Бързам да поясня, че това е валидно само по отношение на граждани, за които няма оперативни данни за извършени престъпления, в това число и по реда на чл. 78а от Наказателния кодекс – става дума за налагане на административно наказание.
По отношение на въпроса, който Вие задавате, Министерството работи по него, тъй като това е свързано с техническата възможност да се осъществи на което и да е място гражданин да подаде заявление и да получи съответно такова. За тази цел в момента в Министерството на правосъдието се осъществява проект по Оперативна програма „Добро управление“ – това е програмата, по която ние ползваме финансовите възможности и тя е с точно наименование „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“, като се очаква до края на годината да бъде създадена тази техническа възможност, за да могат лицата да заявяват и получават свидетелство за съдимост, независимо от свободно избраното от тях място – дали по местоживеене, по местораждане, по местопребиваване. Между другото, такава възможност има и към настоящия момент, само обаче за лицата, които разполагат с електронен подпис.
Всички разбираме, че става дума за техническа възможност, за софтуер, който трябва да бъде изработен, да се внедри и съответно администрацията да го изпълни, но се мисли по този въпрос. Надявам се това да бъде факт до края на годината, основен приоритет на правителството, в частност на Министерството на правосъдието относно облекчаване на гражданите и бизнеса по линия на административните тежести, които съществуват в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Цачева.
Заповядайте за реплика – имате думата, госпожо Сидорова.
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема министър Цачева, благодарим за отговора. Искрено се надявам възможно най-скоро да се случи този проект и наистина реално българските граждани да усетят намаляване на административната тежест. Защото в момента, в който говорим за намаляване на административната тежест, да не можеш от което и да е кътче на България да извадиш свидетелство за съдимост, определено не е намалена тежест, а е усложнена. Така че вярвам, че този проект, за който Вие казахте, ще се случи, софтуерът ще бъде готов и във възможно най-кратки срокове българските граждани ще могат да се възползват от него. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Сидорова.
Заповядайте за дуплика, министър Цачева имате думата.
МИНИСТЪР ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Сидорова, няма увеличение на тежестта, обратното, защото в тази част просто няма промяна. Никога до момента такава възможност не е съществувала по електронен път. Работи се в изпълнение на проекта. Това ще се случи до края на годината, защото много стриктно – ежеседмично, министрите се отчитаме на заседания на Министерския съвет относно основен приоритет в управленската програма на кабинета за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, но тогава и когато това е свързано с технологично време – затова коректно Ви посочих сроковете, това очаквам да се случи в края на годината. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Позволете ми да благодаря на госпожа Цецка Цачева – министър на правосъдието, за участието й в днешния парламентарен контрол.
Приключваме днешното заседание с пожелание за смирение, разум и доброта през следващите светли празници!
Следващото заседание е на 18 април 2018 г. от 9,00 ч. Благодаря за участието Ви в днешния парламентарен контрол. (Звъни.)


(Закрито в 11,38 ч.)


Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр Джафер


Секретари:
Александър Ненков
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ