Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 2 ноември 2018 г.
02/11/2018
Председателствал: председателят Цвета Караянчева
Секретари: Стоян Мирчев, Николай Александров


9,02 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля да се регистрираме.
Отменете регистрацията. Няма кворум.
Следваща регистрация след 15 минути.

9, 16 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля режим на регистрация.
Прекратете регистрацията.
След 20 минути – трети, последен опит.

9,46 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, заемете местата си.
Трети – последен опит за регистрация.
Прекратете регистрацията.
Колеги, днес няма да има пленарно заседание.
Следващо пленарно заседание – извънредно, във вторник от 13, 00 ч. (Звъни.)Председател:
Цвета Караянчева

Секретари:
Стоян Мирчев
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания