Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТОТНО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 22 ноември 2018 г.
Открито в 9,02 ч.
22/11/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев

Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ (звъни): Има кворум, откривам заседанието.

Колеги, продължаваме с първа точка за четвъртък:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО.
Вносител – Министерският съвет.
За Доклада на Комисията по бюджет и финанси, госпожо Стоянова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Председател.
Моля за процедура в залата да бъдат допуснати: госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите, госпожа Цветинка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“, и госпожа Милена Димитрова – експерт в „Регулация на финансовите пазари“; господин Владимир Савов – изпълняващ правомощията на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и господин Николай Петков – държавен експерт в управление „Застрахователен надзор“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в залата.
Гласували 147 народни представители: за 136, против 1, въздържали се 10.
Предложението се приема.
Моля, поканете в залата допуснатите лица.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 1 и 2 по вносител.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Процедура?
Имате думата.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, в работата на днешното пленарно заседание предстоят да се разгледат два закона, които са достатъчно скандални и достатъчно вредни за българските граждани. Тези закони не трябва да бъдат приемани, не трябва да влязат в сила. Днес ще бъдат вдигнати данъците на всички автомобили два пъти, ще бъдат поставени лимити на застраховките.
В тази връзка и с оглед предстоящото гласуване предлагам да направите поименна проверка, за да установим кворума и хората, които ще подкрепят тези закони. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.

Адлен Шукри Шевкед - отсъства
Албена Владимирова Найденова - тук
Александър Димитров Паунов - отсъства
Александър Иванов Мацурев - тук
Александър Койчев Иванов - тук
Александър Маиров Сиди - тук
Александър Николаев Сабанов - тук
Александър Петров Александров - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Тихомиров Симов - отсъства
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ангел Илиев Исаев - тук
Андон Димов Дончев - тук
Андриан Иванов Райков - тук
Анелия Димитрова Клисарова - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Константинов Кутев - отсъства
Ася Атанасова Пеева - тук
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Костадинов - отсъства
Атанас Славчев Стоянов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - тук
Богдан Емилов Боцев - отсъства
Борис Вангелов Борисов - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Янков Ячев - тук
Борислав Иванов Борисов - тук
Боряна Любенова Георгиева - отсъства
Бюрхан Илиязов Абазов - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Георгиев Ламбев - отсъства
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентина Александрова Найденова - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валери Симеонов Симеонов - тук
Васил Миланов Антонов - отсъства
Васил Цветков Цветков - тук
Вежди Летиф Рашидов - тук
Велислава Иванова Кръстева - отсъства
Венка Костадинова Стоянова - тук
Весела Николаева Лечева - отсъства
Веселин Найденов Марешки - тук
Веска Маринова Ненчева - отсъства
Виолета Русева Желева - отсъства
Владимир Славчев Вълев - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Стоянова Желязкова - тук
Георги Георгиев Михайлов - отсъства
Георги Георгиев Стоилов - отсъства
Георги Димитров Андреев - отсъства
Георги Евдокиев Марков - тук
Георги Запрев Динев - тук
Георги Йорданов Йорданов - отсъства
Георги Колев Колев - тук
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Тенев Станков - тук
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - отсъства
Гергана Желязкова Стефанова - тук
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниел Петков Йорданов - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Денчо Стоянов Бояджиев - отсъства
Десислав Славов Чуколов - тук
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Жекова Танева - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Димова Саватева - тук
Дилян Станимиров Димитров - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Величков Георгиев - отсъства
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Данчев - отсъства
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Стоянов - отсъства
Донка Димова Симеонова - отсъства
Дора Илиева Янкова - отсъства
Дора Стоянова Христова - тук
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Евгени Генчев Будинов - отсъства
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Елена Николова Йончева - отсъства
Елена Стефанова Аксиева - отсъства
Елхан Мехмедов Кълков - отсъства
Емил Димитров Симеонов - тук
Емил Маринов Христов - тук
Емил Серафимов Тончев - тук
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ерол Осман Мехмед - тук
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Запрян Василев Янков - тук
Ивайло Ангелов Московски - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Димов Иванов - отсъства
Иван Ивайлов Ченчев - отсъства
Иван Киров Генов - отсъства
Иван Николов Миховски - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Ивелина Веселинова Василева - тук
Иво Ангелов Христов - отсъства
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Илиян Ангелов Тимчев - отсъства
Имрен Исметова Мехмедова - тук
Ирена Методиева Димова - тук
Ирена Тодорова Анастасова - отсъства
Искрен Василев Веселинов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - тук
Йордан Апостолов Апостолов - тук
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Стоянов Младенов - отсъства
Калин Димитров Василев - тук
Калин Николов Поповски - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кольо Йорданов Милев - отсъства
Константин Веселинов Попов - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Христов Янков - отсъства
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кристина Максимова Сидорова - отсъства
Крум Костадинов Зарков - отсъства
Кръстина Николова Таскова - отсъства
Лало Георгиев Кирилов - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - отсъства
Любомир Бойков Бонев - отсъства
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Маргарита Николаева Николова - тук
Мария Йорданова Илиева - отсъства
Мартин Владимиров Тинчев - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милко Недялков Недялков - отсъства
Михаил Ивайлов Христов - отсъства
Младен Николов Шишков - тук
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Надя Спасова Клисурска-Жекова - отсъства
Нели Рускова Петрова - тук
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Никола Илиев Динков - отсъства
Николай Асенов Тишев - отсъства
Николай Веселинов Александров - тук
Николай Георгиев Иванов - отсъства
Николай Димитров Пенев - отсъства
Николай Иванов Цонков - отсъства
Николай Кръстев Бошкилов - отсъства
Николай Цветанов Сираков - тук
Нона Кръстева Йотова - отсъства
Павел Алексеев Христов - тук
Павел Димитров Шопов - тук
Пенчо Пламенов Милков - отсъства
Петър Бойков Витанов - отсъства
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Христов Петров - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Иванов Манушев - отсъства
Пламен Тачев Петров - отсъства
Пламен Трифонов Христов - отсъства
Полина Цветославова Цанкова-Христова - тук
Радослав Любчов Стойчев - отсъства
Радослава Пламен Чеканска - тук
Радостин Радославов Танев - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Росен Живков Иванов - тук
Румен Василев Гечев - отсъства
Румен Николов Георгиев - тук
Румен Петров Генов - тук
Руслан Здравков Тошев - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - тук
Севим Исмаил Али - тук
Сергей Манушов Кичиков - тук
Симеон Георгиев Найденов - тук
Симеон Христов Симеонов - отсъства
Слави Дичев Нецов - тук
Славчо Георгиев Велков - отсъства
Славчо Стоев Атанасов - тук
Снежана Георгиева Дукова - отсъства
Спас Георгиев Гърневски - тук
Спас Янев Панчев - тук
Станислав Иванов Владимиров - отсъства
Станислав Иванов Попов - тук
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Тодоров Станилов - тук
Станислава Красимирова Стоянова - тук
Стефан Апостолов Апостолов - тук
Стефан Иванов Бурджев - отсъства
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Танер Мехмед Али - отсъства
Таня Тодорова Петрова - тук
Таско Михайлов Ерменков - отсъства
Теодора Атанасова Халачева - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - тук
Тодор Байчев Байчев - отсъства
Тома Любомиров Биков - тук
Тома Николов Томов - отсъства
Филип Стефанов Попов - отсъства
Хайри Реджебов Садъков - тук
Халил Реджепов Летифов - тук
Хамид Бари Хамид - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - тук
Христиан Радев Митев - тук
Христо Георгиев Гаджев - тук
Христо Грудев Грудев - тук
Христо Танчев Проданов - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - отсъства
Цветан Борисов Топчиев - отсъства
Цветан Генчев Цветанов - тук
Чавдар Йорданов Велинов - отсъства
Юлиан Кръстев Ангелов - тук
Юлиян Михайлов Папашимов - тук
Явор Божилов Нотев - тук
Явор Руменов Божанков - отсъства

Колеги, имаме кворум, можем да продължим с гласуването.
Подлагам на гласуване трите текста, които бяха прочетени на народните представители, относно наименованието на Закона, текста на вносителя по § 1 и текста на вносителя по § 2, които се подкрепят от Комисията.
Гласували 120 народни представители: за 119, против 1, въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 4 думите „покрисрок, ти“ се заменят с „покрити“ и се създава изречение второ: „Презастраховане е и осигуряването на покритие от презастрахователи на институция, която попада в обхвата на Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (OB, L 354/37 от 23 декември 2016 г.).“
Комисията подкрепя параграфи от 4 до 8 по вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 3, и текст на вносителя за параграфи 4, 5, 6, 7 и 8, подкрепени от Комисията.
Гласували 126 народни представители: за 116, против 3, въздържали се 7.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, като в т. 2:
1. Буква „м“ се изменя така: ,,м) квалификацията, знанията и уменията на служителите, непосредствено заети с дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти, както и на съответните лица в управленската структура на застрахователя, съответно на презастрахователя, които отговарят за дейността по разпространение на застрахователни, съответно презастрахователни, продукти, в това число политики за продължаващо професионално обучение и развитие;“
2. В буква „о“ след думите „процедура за“ се добавя „разработване и“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, като думите „воден от Агенцията по вписванията“ се заличат.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 11, 12, 13 и 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текст на вносителя за § 9 с редакционната поправка, която се предлага от Комисията като първа и втора точка; текст на вносителя за § 10 с поправката, която се предлага от Комисията, и текстовете на параграфи 11, 12, 13 и 14, включително по вносител, които се подкрепят от Комисията.
Гласували 123 народни представители: за 108, против 1, въздържали се 14.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 15 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 15:
„§ 15. Член 286 се изменя така:
„Разпространение на застрахователни и презастрахователни продукти
Чл. 286. (1) Разпоредбите на тази част от кодекса наред с приложимото по част втора за застрахователите и презастрахователите се прилагат за дейността по разпространение на застрахователни и презастрахователни продукти на територията на Република България, извършвана от лицата по чл. 23, ал. 1, т.1 – 3 и 5 и ал. 2.
(2) Разпространението на застрахователни продукти включва дейностите по предоставянето на съвети, предлагането или извършването на друга подготвителна работа за сключване на застрахователни договори, по оказване на съдействие за сключване на застрахователни договори или по оказване на съдействие при упражняване на правата и изпълнение на задълженията по застрахователни договори, в частност при предявяването на застрахователни претенции, включително предоставянето на информация за един или повече застрахователни продукти в съответствие с критерии, избрани от ползвателите на застрахователни услуги чрез страница в интернет или други средства, и съставянето на класация на застрахователни продукти, включително сравнение на цените и продуктите, или предлагането на отстъпка от цената на застрахователния продукт, когато ползвателят може пряко или непряко да сключи застрахователен договор чрез страница в интернет или други средства.
(3) Разпространението на презастрахователни продукти включва дейностите по предоставяне на съвети, предлагане или извършване на друга подготвителна работа за сключване на презастрахователни договори или по сключване на презастрахователни договори, или по оказване на съдействие при упражняването на правата и изпълнението на задълженията по презастрахователни договори, както и при предявяването на претенции, включително когато тези дейности се извършват от презастраховател без намесата на презастрахователен посредник.
(4) Не представлява разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти:
1. инцидентното предоставяне на информация при извършването на друга професионална дейност, извършвана по занятие, ако:
а) предоставящото информацията лице не предприема допълнителни действия по оказване на съдействие за сключването или изпълнението на застрахователен договор;
б) целта на дейността по буква „а“ не е оказване на съдействие на ползвателя на застрахователни услуги при сключването или изпълнението на презастрахователен договор;
2. извършването по занятие на дейност по уреждане на застрахователни претенции от името на застраховател или презастраховател, както и определяне размера на причинените вреди и изготвянето на експертни оценки във връзка със застрахователни претенции;
3. предоставянето на застрахователни или презастрахователни посредници или на застрахователи или презастрахователи само на данни и информация за потенциални застраховащи се, ако лицето не предприема допълнителни действия, за да окаже съдействие за сключването на застрахователен или презастрахователен договор;
4. предоставянето само на информация за застрахователни или презастрахователни продукти, за застрахователен или презастрахователен посредник, за застраховател или презастраховател на потенциални застраховащи се, ако лицето не предприема допълнителни действия, за да окаже съдействие за сключването на застрахователен или презастрахователен договор.
(5) Застрахователен, съответно презастрахователен продукт е съвкупност от условия, образуващи съдържанието на застрахователен, съответно презастрахователен договор и предназначени за пазара.
(6) Разпоредбите на тази част от кодекса не се прилагат за застрахователи, съответно презастрахователи, както и за посредници, осъществяващи дейности по разпространението на застрахователни и презастрахователни продукти, относно рискове, разположени в трети държави, както и за дейности по разпространението на застрахователни и презастрахователни продукти, извършвани в трети държави.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване двата текста: единият е редакцията, която Комисията предлага на текста на § 15, и текстът на вносителя за § 16, подкрепен от Комисията.
Гласували 125 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 22.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 18, 19 и 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текст на вносителя за параграфи 17, 18, 19 и 20, подкрепени от Комисията.
Гласували 126 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 26.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, като думите „за финансов надзор“ се заличават.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, като в ал. 1 думите ,,той да бъде разпространяван или предложен“ се заменят с „неговото предлагане или разпространение“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 21 с редакционната поправка, предложена от Комисията, текста на вносителя за § 22 с редакционната поправка, предложена от Комисията.
Гласували 120 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 23.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 23:
„§ 23. Член 292 се изменя така:
„Изисквания за квалификация и добра репутация на служители, които предлагат застрахователни и презастрахователни продукти
Чл. 292. (1) Всеки застраховател и презастраховател е длъжен да гарантира, че неговите служители, непосредствено заети с дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти, както и съответните лица в управленската структура на застрахователя, които отговарят за дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти, притежават знанията и уменията, определени в приложение № 3, за да изпълняват задачите и задълженията си адекватно. Застрахователят, съответно презастрахователят, осигурява професионално обучение за всяко лице, което постъпва на работа в застрахователя, съответно в презастрахователя, на длъжност, която предвижда непосредствена заетост с дейностите по разпространение на застрахователни, съответно презастрахователни, продукти, което гарантира придобиването на знанията и уменията, определени в приложение № 3.
(2) Застрахователят и презастрахователят осигуряват провеждането на не по-малко от 15 часа професионално обучение ежегодно за всеки от служителите, непосредствено заети с дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти, в това число членовете на управителния му орган, които отговарят за дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти, в зависимост от характера на предлаганите продукти, длъжността и задълженията на лицето, и характера на дейността на застрахователя, съответно на презастрахователя.
(3) Всеки застраховател и презастраховател надлежно документира продължаващото професионално обучение или развитие, завършено от лицата в рамките на годината. Доказателства за спазването на изискванията по изречение първо се представят на комисията при поискване.
(4) Всеки служител на застраховател и на презастраховател, който е непосредствено зает с дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти, трябва да отговаря на изискванията за добра репутация, въведени в политиката по чл. 77, ал. 1, т. 3, буква „н“, както и да:
1. не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;
2. не е лишаван от право да заема материалноотговорна длъжност;
3. не е бил през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. не е обявяван в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, и да не се намира в производство по несъстоятелност.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 24:
„§ 24. Член 293 се изменя така:
„Управление и контрол на изискванията за квалификация и
добра репутация на служители, които предлагат застрахователни и презастрахователни продукти
Чл. 293. (1) Застрахователят, съответно презастрахователят, е длъжен да осъществява текущ контрол за спазване на изискванията за квалификация и добра репутация на служителите, както и на съответните лица в управленската структура на застрахователя, съответно на презастрахователя, които отговарят за дейността по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, определя функция в рамките на системата на управление, която да прилага правилата и процедурите по ал. 1. Прилагат се чл. 79, ал. 1, ал. 3, изречение второ, ал. 4 и 5, чл. 80, ал. 1, т. 3 – 9 и ал. 7, 8 и 9.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване два текста: редакцията, която Комисията предлага на текста на § 23, и редакцията, която Комисията предлага на текста на § 24.
Гласували 122 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 22.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 26, но поради това че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, предлага да се оформи като § 26 и нови § 27, 28, 29 и 30:
„§ 26. Член 294 се изменя така:
„Общи положения
Чл. 294. (1) Застрахователен посредник е всяко физическо или юридическо лице, което не е застраховател или презастраховател, или техен служител, нито посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, и което лице срещу възнаграждение извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти. Застрахователният посредник е:
1. застрахователен брокер или застрахователен агент, регистриран при условията и по реда на този кодекс;
2. застрахователен посредник от друга държава членка, който извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
(2) Посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, е всяко физическо или юридическо лице, различно от кредитна институция или инвестиционен посредник по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 1, съответно т. 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.) и което срещу възнаграждение започва или извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти на територията на Република България като допълнителна дейност, ако едновременно са налице следните условия:
1. основната професионална дейност на физическото или юридическото лице не е разпространение на застрахователни продукти;
2. физическото или юридическото лице единствено разпространява определени застрахователни продукти в допълнение към стока или услуга;
3. застрахователните продукти, които разпространява, не покриват животозастрахователни рискове или рискове, свързани с отговорности, освен ако това покритие е допълнително към стоката или услугата, които посредникът предлага като основна дейност по занятие.
(3) Посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, може да е:
1. физическо или юридическо лице с постоянно пребиваване, съответно със седалище в Република България, което подлежи на регистрация по реда на този кодекс;
2. физическо или юридическо лице с постоянно пребиваване, съответно със седалище в Република България по ал. 2, което извършва дейност без регистрация по реда на чл. 295, ал. 1;
3. посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, от друга държава членка, който извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
(4) Презастрахователен посредник е всяко физическо или юридическо лице, което не е застраховател или презастраховател, или негов служител и което срещу възнаграждение започва или извършва дейност по разпространение на презастрахователни продукти. Презастрахователният посредник може да е:
1. застрахователен брокер, регистриран при условията и по реда на този кодекс;
2. застрахователен или презастрахователен посредник от друга държава членка, който извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
(5) Застрахователните и презастрахователните посредници могат да извършват и друга търговска дейност, доколкото в този кодекс или в друг закон не е предвидено друго.
(6) Когато застрахователен посредник или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, сключва застрахователен договор от името на застраховател и получава от ползвателя на застрахователна услуга застрахователна премия или вноска, се смята, че премията или вноската е получена от застрахователя. Когато посредник по изречение първо получи от застраховател плащане по застрахователен договор, предназначено за ползвател на застрахователни услуги, то не се смята за платено на ползвателя на застрахователни услуги до момента, в който той действително го получи.“
§ 27. Член 295 се изменя така:
„Изключения
Чл. 295. (1) Доколкото друго не е предвидено, част трета на този кодекс не се прилага за посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1. застраховката е допълнителна към стока или услуга, доставена от даден доставчик, когато тази застраховка покрива риск от повреда, погиване или загуба на стоката, или от неизползване на услугата, предоставена от доставчика, или риск от повреда или загуба на багаж и други рискове, свързани с пътуване, резервирано посредством доставчика;
2. размерът на премията за застрахователния продукт не превишава левовата равностойност на 600 евро, изчислени на пропорционална годишна основа, или в отклонение от това, ако застраховката е допълнителна към услуга, посочена в т. 1, и тази услуга се предоставя в продължение на три месеца или по-малко, размерът на премията, изплатена на човек, не превишава левовата равностойност на 200 евро.
(2) Когато извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти чрез лице по ал. 1, застрахователят е длъжен да осигури, че това лице:
1. предоставя на ползвателя на застрахователни услуги информация за:
а) идентификационните данни на застрахователя и неговия адрес;
б) процедурите за подаване на жалби срещу застрахователя;
2. прилага целесъобразни и пропорционални механизми:
а) спазване изискванията на чл. 288, 288а и 333;
б) преди предлагането на застрахователен договор на ползвателя на застрахователни услуги взема предвид неговите изисквания и потребности;
3. достатъчно време преди сключването на застрахователния договор и доколкото е приложимо към дадената застраховка, с оглед на нейния клас, предоставя на ползвателя на застрахователни услуги информационния документ за застрахователния продукт по чл. 325а, ал. 7.
(3) Застрахователят води списък на посредниците по ал. 1, с които е сключил договор.“
§ 28. Член 296 се изменя така:
„Вписване в регистъра на комисията
Чл. 296. (1) Застрахователните брокери, застрахователните агенти и подлежащите на регистрация посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, със седалище, съответно с постоянно пребиваване, в Република България се вписват в регистъра на комисията по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор при условията и по реда на кодекса. В регистъра се вписват и държавите членки, в които посредникът извършва дейност съгласно правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги.
(2) Застрахователният агент и подлежащият на регистрация посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, се регистрират по искане на застрахователите, за които извършват разпространение на застрахователни продукти, освен в случаите по чл. 319, ал. 2, изречение второ. Застрахователният брокер се регистрира по негово искане.
(3) По отношение на посредниците - юридически лица, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор се вписват всички членове на управителните им органи. Застрахователен посредник, съответно посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, който подлежи на регистрация, който е търговец, поддържа актуален списък на всички свои служители, които се занимават непосредствено с разпространение на застрахователни продукти, заедно с доказателствата за спазване на изискванията за квалификация и добра репутация и ги представя на комисията при поискване.
(4) Не се допуска извършването на застрахователно посредничество на територията на Република България без регистрация по ал. 1 от лица, които не са регистрирани като застрахователни посредници или като посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, освен в случаите по чл. 295, ал. 1, както и в случаите на извършване на дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги. Когато застраховател, съответно презастраховател, със седалище в Република България използва услугите по презастрахователно посредничество на търговец със седалище в Република България, застрахователят, съответно презастрахователят, може да използва само презастрахователни посредници, регистрирани по реда на този кодекс.
(5) Не се разрешава регистрация на едно и също лице едновременно като:
1. застрахователен агент и застрахователен брокер;
2. застрахователен агент и посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност;
3. застрахователен брокер и посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност.
(6) При разпространение на застрахователни продукти застрахователят и презастрахователят са длъжни да ползват услугите само на посредници, които са регистрирани, или на такива, които отговарят на изискванията на чл. 295, ал. 1, в това число на посредници, които извършват дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
(7) Комисията създава и поддържа система за регистрация по интернет на застрахователни посредници и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, която осигурява попълване на формуляр за регистрация по леснодостъпен начин в интернет.
(8) Редът за регистрация по ал. 7 се определя с наредба на комисията.“
§ 29. Член 297 се изменя така:
„Условия за регистрация
Чл. 297. (1) Като застрахователен посредник или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, или презастрахователен посредник се регистрира само лице, което отговаря на изискванията, определени в глава тридесета, глава тридесет и първа или глава тридесет и първа „а“.
(2) Посредниците по ал. 1 са длъжни по всяко време да отговарят на изискванията на този кодекс и заместник-председателят осъществява надзор за това. Когато застрахователен, съответно презастрахователен, посредник или подлежащ на регистрация посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, повече не отговаря на изискванията на този кодекс, комисията го заличава от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор и уведомява компетентните органи на приемащите държави членки, когато застрахователният посредник извършва дейност в такива държави при условията на правото на установяване или на свободата за предоставяне на услуги.“
§ 30. В чл. 298 се създава изречение второ: „Изречение първо не се прилага за посредниците, извършващи дейност в Република България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване два текста: текста на вносителя за § 25, подкрепен от Комисията; редакцията, която Комисията предлага за текста на § 26, и създаване на нови параграфи 27, 28, 29 и 30 със съдържание съгласно предложението на Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 24.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 31, като думите „В Глава двадесет и девета се създава“ се заменят със „Създава се“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 32.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване: първо, текста на вносителя за § 27, който става § 31, с редакционната поправка, предложена от Комисията; второ, текста на вносителя за § 28, който става § 32; и трето, текста на вносителя за § 29, който става § 33, подкрепени от Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 24.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 34.
По § 31 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 31, който става § 35:
§ 35. Член 304 се изменя така:
„Изисквания за квалификация и добра репутация
Чл. 304. (1) Всеки застрахователен брокер е длъжен да гарантира, че неговите служители, непосредствено заети с дейностите по разпространение на застрахователни продукти, имат най-малко средно образование и отговарят на изискванията на чл. 303, ал. 1, и притежават съответните знания и умения, определени в Приложение № 3, за да изпълняват задачите и задълженията си адекватно.
(2) Всеки застрахователен брокер е длъжен да осигури продължаващо професионално обучение и развитие на лицата по ал. 1 и на лицата по чл. 303, ал. 2 и 3, за да продължат да изпълняват задълженията си на подходящо равнище, което съответства на изпълняваната от тях роля, включително като всяко лице завърши не по-малко от 15 часа професионално обучение или развитие ежегодно, като се отчита естеството на продаваните продукти, типът разпространител, ролята, която те изпълняват, и дейността, осъществявана в рамките на разпространителя на застрахователни или презастрахователни продукти.
(3) Всеки застрахователен брокер надлежно документира продължаващото професионално обучение или развитие, завършено от лицата в рамките на годината, и резултатите от него, която отчетност се представя на комисията ежегодно в срок до 31 януари на следващата година.
(4) Застрахователният брокер е длъжен да проведе професионално обучение, което да гарантира придобиването на знанията и уменията, определени в Приложение № 3, за всяко лице, което постъпва на работа в застрахователния брокер на длъжност, която предвижда непосредствена заетост с дейностите по разпространение на застрахователни продукти, с изключение на лицата, които отговарят на изискванията на чл. 303, ал. 2.
Професионалното обучение завършва с изпит за придобитите знания и умения, чието успешно полагане се удостоверява с документ от организацията, която го е провела.
(5) Организацията за провеждане на обучението по ал. 4 може да бъде юридическо лице, което е разработило и регистрирало пред комисията програма за обучение, която гарантира овладяването на професионални знания и умения по Приложение № 3, както и конспект с тематичен обхват и процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, които гарантират точното и безпристрастно оценяване на професионалните знания и умения по Приложение № 3. Организацията за провеждане на обучението по ал. 4 може да бъде и застрахователният посредник. Изискванията за регистрация на програмата за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване се определят с наредбата по чл. 303, ал. 7.
(6) Застрахователният брокер осъществява текущ контрол за постоянното спазване на изискванията за квалификация и добра репутация на служителите по ал. 1.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване: първо, текста на вносителя за § 30, който става § 34; второ, редакцията, която Комисията предлага за текста на § 31, който става § 35; и следващо, текста на вносителя за § 32, който става § 36.
Гласували 95 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 22.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 37:
§ 37. В чл. 306, ал. 4 думите „ал. 2, т. 1“ се заменят с „има висше образование“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 38, като:
„1. В т. 9 думите „имат тесни“ се заменят със „са в тесни“.
2. В т. 10 думите „предходните точки“ да се заменят с „т. 8 и 9“, думите „има тесни“ се заменят с „е в тесни“ и думата „пречат“ да се замени с „възпрепятстват“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 39. като в създадената т. 7 думите „има тесни“ се заменят с „е в тесни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване: първо, създаването на нов § 37 с текст, съгласно предложението на Комисията; второ, текста на вносителя за § 33, който става § 38, с редакционните поправки, предложени от Комисията; трето, текста на вносителя за § 34, който става § 39, с редакционните поправки, предложени от Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 70, против 3, въздържали се 25.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 35, който става § 40:
§ 40. В чл. 311 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. промени на вписаните обстоятелства в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;“;
б) създават се т. 3 и 4:
„3. всяка промяна в обстоятелствата по чл. 307, ал. 1, т. 8 – 10;
4. всяка промяна в декларирани обстоятелства от лица по чл. 303, ал. 1 или 3.“.
2. В ал. 2, изречение първо след думата „регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.“
Параграфи 36, 37 и 38 по вносител, които стават § 41, 42 и 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, която Комисията предлага на текста на § 35, който става § 40 и текстовете на вносител за § 36, 37, 38, които стават съответно § 41, 42, 43 и които се подкрепят от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 66, против 2, въздържали се 26.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 39, който става § 44:
§ 44. В чл. 316 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Застрахователният агент – физическо лице, или едноличен търговец, съответно всеки член на управителен орган на застрахователен агент – юридическо лице, и всяко друго лице, оправомощено да го управлява или представлява, трябва да имат най-малко средно образование и да отговарят на изискванията на чл. 303, ал. 1. Застрахователният агент – физическо лице, или едноличен търговец, както и всяко лице, което с решение на компетентен орган на застрахователния агент – юридическо лице, съгласно закона и учредителния акт на агента е определено да отговаря за и да управлява дейността по разпространение на застрахователни продукти, както и всяко лице на ръководна длъжност в застрахователния агент, отговорно за извършване на дейностите по разпространение на застрахователни продукти, трябва да е преминало успешно обучение по чл. 317, ал. 1 или да отговаря на едно от изискванията по чл. 303, ал, 2, т, 1 или 2, Съответните знания и умения са тези, определени в Приложение № 3. Член 303, ал. 3 се прилага съответно. Служителите на застрахователния агент, непосредствено заети с дейността по разпространение на застрахователни продукти, трябва да отговарят на изискванията на чл. 303, ал. 1, да са преминали обучение по чл. 317, ал. 1 и да са издържали изпит по чл. 317, ал. 2.“
2. В ал. 2, изречение второ числото „2 240 400“ се заменя с „2 500 000“, а числото „3 360 600“ се заменя с „3 700 000“.
3. В ал. 8 се създава изречение второ: „Изречение първо се прилага и в случаите, когато събирането на премии не е възложено на застрахователния агент от застрахователя.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 45, като в ал. 2 думите „така, както са установени“ се заменят с „определени“, а в ал. 3 думата „постоянно“ се заменя с „продължаващо“.
Параграфи 41, 42, 43 и 44 по вносител, които стават § 46, 47, 48 и 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, която Комисията предлага за текста на § 39 по вносител, който става § 44; текста на вносителя за § 40, който става § 45 с редакционните поправки, които се предлагат от Комисията; текстовете по вносител на параграфи 41, 42, 43 и 44, които стават параграфи 46, 47, 48 и 49.
Гласували 100 народни представители: за 70, против 1, въздържали се 29.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 50, като в чл. 321б, ал. 2 думите „във връзка с“ се заменят с „относно“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 46, но поради това че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, предлага да се оформи в нови § 51, 52, 53 и 54:
§ 51. Наименованието на Глава тридесет и втора се изменя така:
„Глава тридесет и втора
Право на установяване и свобода на предоставяне на
услуги на застрахователни и презастрахователни посредници“
§ 52. Член 322 се изменя така:
„Извършване на дейност от застрахователен брокер, застрахователен агент и посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, от Република България в друга държава членка
Чл. 322. (1) Застрахователен брокер и застрахователен агент, регистрирани при условията и по реда на глава тридесета, съответно глава тридесет и първа, както и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, регистрирани по реда на глава тридесет и първа „а“, могат да извършват дейност на територията на друга приемаща държава членка при условията на правото на установяване и на свободата на предоставяне на услуги.
(2)Когато посредник по ал. 1 за първи път възнамерява да извършва дейност на територията на приемаща държава членка при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, той предоставя на комисията следната информация:
1. името/наименованието, адреса на управление/седалището или когато е приложимо – ЕИК;
2. държавата членка или държавите членки, в които възнамерява да извършва дейност;
3. категорията си като посредник и в случаите на застрахователен агент и посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност – наименованието на застрахователя, който представлява или с когото има договор за разпространение на застрахователни услуги;
4. съответните класове застраховки, когато посредникът не извършва посредничество по всички класове застраховки или не желае да извършва посредничество по всички класове застраховки, за които е регистриран, при упражняване на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
(3)Когато посредник по ал. 1 за първи път възнамерява да извършва дейност на територията на приемаща държава членка при условията на правото на установяване, посредникът предоставя в комисията и следната информация:
1. адреса в приемащата държава членка, на който могат да се получават документи;
2. имената на всички лица, които отговарят за управлението на клона или на трайното присъствие.
(4) Всяко трайно присъствие на посредник на територията на друга държава членка, което е еквивалентно на клон, се третира по същия начин като клон, освен ако трайното присъствие на посредника не е дъщерно дружество, регистрирано в приемащата държава членка.
(5)В срок един месец от получаването на уведомлението за намерение за извършване на дейност на територията на приемаща държава членка при условията на свободата на предоставяне на услуги, предоставено заедно с информацията по ал. 2, комисията уведомява съответния компетентен орган на приемащата държава членка. Комисията незабавно уведомява писмено застрахователния брокер, застрахователния агент или застрахователния посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, за уведомяването на компетентния орган на приемащата държава членка, както и че посредникът може да започне дейността си в приемащата държава членка. Заедно с това комисията уведомява посредника за начина, по който може да се запознае с правилата, установени в защита на обществения интерес, приложими на територията на приемащата държава членка, както и че посредникът трябва да спази тези правила, за да започне и да извършва дейността си в приемащата държава членка.
(6)В срок един месец от получаването на уведомлението за намерение за извършване на дейност на територията на приемаща държава при условията на правото на установяване, предоставено заедно с информацията по ал. 2 и 3, комисията уведомява съответния компетентен орган на приемащата държава членка и незабавно уведомява писмено застрахователния брокер, застрахователния агент или застрахователния посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, за уведомяването на компетентния орган на приемащата държава членка.
(7)Комисията уведомява посредника по ал. 6 и за информацията относно правилата, установени в защита на обществения интерес, приложими на територията на приемащата държава членка, получена от компетентния орган в тази държава, и го уведомява, че посредникът трябва да спази тези правила, за да започне и да извършва дейността си в приемащата държава членка. Когато в срок един месец от получаването на уведомлението компетентният орган не е изпратил информацията по изречение първо, посредникът по ал. 1 може да открие клона и да започне дейността си.
(8)Комисията може да откаже в срока по ал. 6 да предостави информацията по ал. 2 и 3 на съответния компетентен орган на приемащата държава членка с мотивирано решение, ако организационната система на посредника или неговото финансово състояние са неподходящи или са недостатъчни с оглед на дейността по разпространение на застрахователни продукти, по които посредникът възнамерява да извършва дейност в държавата членка. Комисията уведомява незабавно посредника за решението по изречение първо.
(9)При промяна на някое от обстоятелствата, за които е била предоставена информация съгласно ал, 2 или 3, застрахователният брокер, застрахователният агент или посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, уведомява писмено комисията за промяната най-малко един месец преди извършването й. Комисията уведомява компетентния орган на приемащата държава членка за промяната в срок не по-късно от един месец от датата на получаването на информацията.
(10) Комисията уведомява незабавно съответния компетентен орган на приемащата държава, в случай че застрахователният брокер, съответно застрахователният агент или посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, бъде заличен от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор.“
„§ 53. Член 323 се изменя така:
„Извършване на дейност в Република България от застрахователни
и презастрахователни посредници от друга държава членка
Чл. 323. (1) Застрахователен, съответно презастрахователен посредник, или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, регистриран в друга държава членка, може да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
(2)Комисията незабавно потвърждава пред компетентния орган на държавата по произход получаването на уведомление за намерението на застрахователен, съответно презастрахователен посредник или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, регистриран в държавата по произход, да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги и на информация, аналогична на информацията по чл. 322, ал. 2 и 3. Когато е получено уведомление по изречение първо за извършване на дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване, в срок един месец от получаването на информацията по чл. 6, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (OB, L 26/19 от 2 февруари 2016 г.), наричана по-нататък „Директива (ЕС) 2016/97“, комисията уведомява компетентния орган на държавата по произход за правилата по чл. 289.
(3)Дейността по застрахователно, съответно презастрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги може да започне от датата, на която застрахователният, съответно презастрахователният посредник или посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, регистриран в друга държава членка, е получил уведомление от компетентния орган на държавата по произход за потвърждаване на уведомлението по ал. 2, изречение първо, от страна на комисията.
(4)Дейността по застрахователно посредничество при условията на правото на установяване може да започне от датата, на която застрахователният посредник, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, регистриран в друга държава членка, е получил уведомление от компетентния орган на държавата по произход, че комисията го е уведомила за правилата по чл. 289, съответно от изтичането на срока по ал. 2, изречение второ.
(5)Дейността по ал. 3 и 4 започва и се извършва, като
застрахователният, съответно презастрахователният посредник или посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, регистриран в друга държава членка, спазва правилата по чл. 289.“
„§54. В Част трета, Дял втори, Глава тридесет и втора се създават чл. 323а, 3236, 323в, 323г, 323д и 323е:
„Разпределяне на правомощия между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка по силата на споразумение
Чл. 323а. (1) Когато мястото, откъдето се управлява основната дейност – основното място на дейност, на застрахователен или презастрахователен посредник, или на посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, със седалище в друга държава членка, се намира в Република България, комисията може да сключи споразумение с компетентния орган на държавата членка по произход, по силата на което комисията да действа като компетентен орган на държавата членка по произход по отношение на изискванията по глави IV, V, VI и VII от Директива (ЕС) 2016/97.
(2) Когато мястото, откъдето се управлява основната дейност – основното място на дейност, на застрахователен или презастрахователен посредник, или на посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, със седалище в Република България, се намира в друга държава членка, комисията може да сключи споразумение с компетентния орган на приемащата държава членка, по силата на което компетентният орган на приемащата държава членка да действа като компетентен орган на държавата членка по произход по отношение на изискванията по глави IV, V, VI и VII от Директива (ЕС) 2016/97.
(3) В случай на споразумение по ал. 1 и 2 комисията уведомява посредника, за когото се отнася споразумението, както и Европейския орган.
Разпределяне на правомощия между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка
Чл. 3236. (1) При извършване на дейност по застрахователно, съответно презастрахователно посредничество при правото на установяване на територията на Република България комисията, съответно заместник-председателят, осъществява текущ надзор по отношение на дейността на клона за спазване на изискванията по чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 149 –151, чл. 288, ал. 1 – 3, чл. 288а, 299а, 324, 325, 325а, 330, 333 и по глава тридесет и пета.
(2) Комисията, съответно заместник-председателят, има право да проверява организацията на дейността на клона и да изисква извършването на необходимите промени, които да позволят прилагането на разпоредбите на чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 149 –151, чл. 288, ал. 1 – 3, чл. 288а, 299а, 324, 325, 325а, 330, 333 и по глава тридесет и пета, както и на нормативните актове по тяхното прилагане по отношение на дейността на клона на територията на Република България.
Нарушаване на задълженията при извършване на дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги
Чл. 323в. (1) Когато комисията установи, че застрахователен или презастрахователен посредник, съответно посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, който извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нарушава разпоредбите на този кодекс, тя уведомява за това компетентния орган на държавата по произход.
(2) Когато въпреки предприетите мерки от компетентния орган на държавата членка по произход или ако такива мерки не са били предприети, или са били неефективни и застрахователният посредник, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, продължава да действа по начин, който уврежда в значителна степен интересите на ползвателите на застрахователни услуги в Република България или правилното функциониране на застрахователния, съответно презастрахователния пазар, комисията, след като информира компетентния орган на държавата членка по произход, предприема подходящи мерки за предотвратяване на по-нататъшни нередности, включително чрез налагане на забрана за посредника да продължава да извършва нова стопанска дейност на територията на Република България. В случаите по изречение първо комисията може да отнесе въпроса до Европейския орган и да поиска от него съдействие съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
(3) Алинеи 1 и 2 не засягат правомощията на комисията и на заместник-председателя да приложат мерки по чл. 587, съответно да наложат административни наказания за предотвратяване или прекратяване на нарушения, при необходимост от незабавни действия в защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги. В този случай комисията може да наложи забрана за посредника да продължава да извършва нова стопанска дейност на територията на Република България.
(4)Комисията уведомява незабавно писмено посредника по ал. 1, компетентния орган на държавата членка по произход, Европейския орган и Европейската комисия за всяка приложена от нея мярка по ал. 2 или 3 заедно с изчерпателните мотиви за нейното прилагане.
Нарушаване на задълженията при извършване на дейност при условията на правото на установяване
Чл. 323г. (1) При установяване на нарушение на изискванията по чл. 146, ал. 5 –п 8, чл. 149 –151, чл. 288, ал. 1 – 3, чл. 288а, 299а, 324, 325, 325а, 330, 333 и по глава тридесет и пета от застрахователен или презастрахователен посредник, съответно от посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, който извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване, комисията, съответно заместник-председателят, прилага мерките съгласно този кодекс.
(2) При установяване на нарушение на Директива (ЕС) 2016/97, различно от нарушенията на изискванията по чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 149 – 151, чл. 288, ал. 1 – 3, чл. 288а, 299а, 324, 325, 325а, 330, 333 и по глава тридесет и пета, от посредник по ал. 1, комисията уведомява компетентния орган в държавата по произход на посредника. Прилага се чл. 323в, ал. 2, 3 и 4.
Действия при нарушения в друга държава членка
Чл. 323д. Когато комисията е била уведомена от компетентния орган на приемащата държава членка за извършено нарушение от местен застрахователен или презастрахователен посредник или от посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, който извършва дейност в тази държава членка при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, комисията, съответно заместник-председателят, след установяване на нарушение прилага мерки по чл. 587 и уведомява компетентния орган на приемащата държава членка за тях.
Правомощия по отношение на националните разпоредби, установени в защита на обществения интерес
Чл. 323е. (1) В случай на нарушение на правилата по чл. 289 от застрахователен или презастрахователен посредник или от посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, от друга държава членка, който извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се прилагат мерките и санкциите, които се прилагат за лицата с постоянно пребиваване или със седалище в Република България. В този случай комисията може да наложи забрана за посредника да продължава да извършва нова стопанска дейност на територията на Република България.
(2) Комисията може да наложи забрана на разпространител на застрахователни продукти от друга държава членка да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, когато съответната дейност е изцяло или предимно насочена към територията на Република България с единствената цел за избягване на правни разпоредби, които биха били приложими, ако този разпространител на застрахователни продукти пребивава или има седалище в Република България, и когато неговата дейност застрашава сериозно правилното функциониране на пазара на застрахователни или презастрахователни продукти в Република България по отношение на защитата на ползвателите на застрахователни услуги. При налагане на забраната по изречение първо се прилага редът по чл. 587, ал. 5, 6, 8 и 9, чл. 588 и 589. В такъв случай комисията, съответно заместник-председателят, след информиране на компетентния орган на държавата членка по произход могат да предприемат по отношение на този разпространител на застрахователни продукти всички целесъобразни мерки съгласно този кодекс, необходими, за да бъдат защитени правата на ползвателите на застрахователни услуги в Република България.
(3) Комисията може да отнесе въпроса по ал. 2 до Европейския орган и да поиска от него съдействие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Изказвания? Няма.
Колеги, ще подложа на гласуване два текста: текста на вносителя за § 45, който става § 50, с редакционните поправки, предложени от Комисията и текста за създаването на нови параграфи 51, 52, 53 и 54 с текстове, съгласно предложението на Комисията.
Гласували 119 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 26.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47... (Шум и реплики от „БСП за България“. Народният представител Корнелия Нинова иска думата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Декларация? Започнахме текст, бихте ли изчакали да гласуваме и ще Ви дам думата за декларация?
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 55, като в т. 1, буква „а“ думите „основния текст“ се заменят с „текста преди т. 1“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 47, който става § 55, с редакционните поправки, предложени от Комисията.
Гласували 122 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 27.
Предложението е прието.
От името на парламентарна група имате думата, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми български граждани, бих искала да представя на Вашето внимание някои факти от вчера, да припомня изискванията на Конституцията и законите на страната, да задам четири въпроса на премиера Борисов и да направя призив към Вас.
Фактите. Вчера към 14,00 ч. от Пресцентъра на „БСП за България“ обявихме, че ще посетя селата Малко Шарково, Голямо Шарково, град Болярово, за да се срещна със земеделските производители, чиито животни бяха убити заради съмнения за чума, а вечерта ще проведа открита среща с жителите на област Ямбол и на град Ямбол в града.
Пристигайки в село Малко Шарково, ме посрещна полицейски патрул и срещата ми се проведе под тяхно наблюдение. Пристигайки в село Голямо Шарково, ме посрещна друг полицейски патрул и ситуацията се повтори. Хората там бяха изключително изненадани, защото никога не са виждали толкова полицаи на едно място въпреки десетките сигнали за грабежи, набези и кражби от домовете им. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
За най-голяма изненада срещата ми в къщата на баба Дора, онази баба Дора, която стана символ на протеста... (Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви, запазете тишина и слушайте в спокойна позиция!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: ...самотна възрастна жена, която живее в селото. Та тази среща също беше проведена под полицейско наблюдение. Пред къщата на баба Дора имаше полицейски патрул. (Шум и реплики.)
Същата беше ситуацията в Болярово, където ме чакаше полиция в центъра, а в Ямбол, преди пристигането ми, полицията е влязла в залата на театъра и е разпитвала хората кога ще дойда, за какво са там, за какво е тази среща.
В едно от населените места попитах полицаите, дори си позволих да се пошегувам: какво става, да не сме обявили извънредно положение, че толкова полиция е струпана? И получих следния отговор: „Изпълняваме нареждане от София.“ (Шум, реплики и възгласи от ГЕРБ: „Еее!“)
Тук искам да поднеса уважението си към редовите служители на МВР. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви, запазете тишина!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Те си вършат работата, но на въпроса ми: какво е това нареждане, отговорът беше: „Да не Ви изпускаме от очи“ – цитирам. (Смях, шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
Сега да припомня законите и Конституцията на страната.
Уважаеми български граждани, подобно нещо може да се случи по силата на Закона за събранията, митингите и манифестациите, който задължава организаторите на събранието или митинга, ако искат, да вземат необходимите мерки и да осигурят полицейско присъствие. Организатор на тези срещи е БСП и не сме поискали полиция.
Това може да се случи на основание на друг закон – Закона за местното самоуправление и местната администрация, където се казва, че „кметът може да поиска такова присъствие заради сигурността на мероприятието“. Кметовете на населените места, в които бях, не са поискали такова присъствие. Следователно всичко това беше извън рамките и нормите на закона.
Въпросите ми към премиера Борисов: кой, къде, в кой орган и на какво основание е решил всички мои срещи вчера да се провеждат под полицейско наблюдение?
Второ, всяко мое движение в страната ли оттук нататък ще се следи и контролира от органите на МВР? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Искам официален отговор от премиера Борисов, защото имам неофициална информация, че е решено това да бъде така.
Трето, господин Борисов, ние свободни хора в свободна страна ли сме? Аз се чувствам свободен човек, но вече се съмнявам дали сме в свободна страна под Ваше управление?!
Четвърто, каква е целта на тази организация? Ако е да ме ограничите в действията и думите ми, сте се объркали – това няма как да се получи. (Шум и реплики.) Ако е да респектирате хората да не идват на срещи с опозицията и да изказват свободно мнението си, това е посегателство върху основни човешки, конституционни и демократични права. Вече си позволихте да ходите по домовете, да пишете актове, да налагате глоби за изконното право на участие в митинги и протести. (Реплики.)
Не излизайте с обясненията, че се грижите за моята сигурност, което чувам и оттук – няма информация тя да е застрашена. Ходя свободно сред хората, слава богу, чувствам се добре там и нямам проблеми, така че не излизайте с това обяснение. Нямам нужда от това внимание от органите на МВР. Насочете тези пари, тази енергия и тези средства там, където обещахте: полицаи във всяко село, а не полицаи след лидера на опозицията. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.)
И накрая, оценявам поведението на управляващите като грубо погазване на свободите и правата на гражданите, като полицейщина, като последен опит да спасите властта си с натиск, сплашване и наказание на инакомислещите български граждани.
Накрая обръщението ми е към тях.
Скъпи българи, не се страхувайте – никой, ама никой не може да Ви отнеме правото в рамките на закона да мислите, да говорите и да действате различно от властта и от режима Борисов! Вие сте свободни хора – дали ще живеем в свободна държава, зависи от всеки от нас! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
Колеги, продължаваме със законодателната част от Програмата.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 56:
„§ 56. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „При сключване“ се заменят с „Достатъчно време преди сключване“;
б) създава се т. 7:
„7. дали представлява ползвателя на застрахователни услуги или действа от името и за сметка на застраховател.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Достатъчно време преди сключване на застрахователния договор застрахователният посредник уведомява ползвателя на застрахователни услуги и за това дали:
1. предоставя съвети в качеството си на застрахователен брокер относно разпространяваните от него застрахователни продукти и, дали предоставя съветите си в качеството си на застрахователен брокер съгласно чл. 325а, ал. 5, или
2. има договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи, като в този случай застрахователният посредник му предоставя имената на тези застрахователи, или
3. няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не предоставя съветите си съгласно чл. 325а, ал. 5, като в този случай застрахователният посредник му предоставя имената на застрахователите, за които може да извършва застрахователно посредничество;
4. естеството на възнаграждението, което получава във връзка със застрахователния договор;
5. във връзка със застрахователния договор работи срещу:
а) такса – възнаграждението му се изплаща пряко от клиента;
б) комисиона от какъвто и да е вид в случаите, когато възнаграждението му е включено в застрахователната премия;
в) друг вид възнаграждение, включително икономически ползи от всякакъв вид, предложени или дадени във връзка със застрахователния договор;
г) съчетание на който и да е от видовете възнаграждение, посочени в букви „а“, „б“ или буква „в“.“
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Когато таксата се заплаща пряко от ползвателя на застрахователни услуги, застрахователният посредник го информира за нейния размер или, когато това не е възможно, за метода на нейното изчисляване.
(4) Когато ползвателят на застрахователни услуги прави плащания, различни от текущи премии и планирани плащания, по застрахователния договор след сключването му, застрахователният посредник разкрива информацията по ал. 1 – 3 преди всяко плащане“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, с изключение на посредниците по чл. 295, ал. 1, спазват разпоредбите на ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 и на ал. 2, т. 4“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 57, като в ал. 5 навсякъде думата „дава“ се заменя с „предоставя“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 58, като думите „основния текст“ се заменят с „текста преди т. 1“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 59:
„§ 59. В чл. 329 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „чл. 324 и 325“ се заменят с „чл. 324, 325 и 325а“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Информацията, предвидена в чл. 341 и 342, не се предоставя на професионални клиенти по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 10 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ, L 173/349 от 12 юни 2014 г.), наричана по-нататък „Директива 2014/65/ЕС“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Изказвания, колеги? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване – подлагам на гласуване, първо, редакцията, която Комисията предлага за текст на § 48, който става § 56, текста на вносителя за § 49, който става § 47, с редакционните поправки, предлагани от Комисията, текста на вносителя за § 50, който става § 58, с редакционните поправки, предлагани от Комисията и редакцията, която Комисията предлага за текста на § 51, който става § 59.
Гласували 91 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 15.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 60, като т. 1 се изменя така:
„1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „безплатно информация“ се добавя „по чл. 324 – 328, 341 и 342“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 61, като думите „основния текст“ се заменят с „текста преди т. 1“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 62, като в ал. 6 думите „в ущърб“ се заменят с „във вреда“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, но поради това че не съответства на чл. 50, ал, 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, предлага да се оформи в нови параграфи 63 и 64:
„§ 63. Член 334 се изменя така:
„Документи за легитимиране
Чл. 334. При извършване на дейността си застрахователният брокер се легитимира с издаденото от комисията удостоверение за регистрация, а застрахователният агент, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност – с издаденото от застрахователя удостоверение за легитимация“.
§ 64. Член 335 се изменя така:
„Плащане на застрахователна премия
Чл. 335. Лица, които не са вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 или 12 от Закона за Комисията за финансов надзор като застрахователи, застрахователни посредници или посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, не могат да приемат плащания на застрахователна премия, освен в случаите по чл. 295, ал. 1 или ако имат лиценз за извършване на платежни услуги“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания, колеги? Няма изказвания.
Ще подложа на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 52, който става § 60, с редакционните поправки, предложени от Комисията; текста на вносителя за § 53, който става § 61, с редакционните поправки, предложени от Комисията; текста на вносителя за § 54, който става § 62, с редакционните поправки, предложени от Комисията; и създаването на нови параграфи 63 и 64 с текст съгласно предложението на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 78, против 3, въздържали се 14.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 65:
„§ 65. В чл. 336, ал. 1 думите „или застрахователен посредник“ се заменят със „застрахователен посредник или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 57, но поради това че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, предлага да се оформи в нови параграфи 66 и 67:
„§ 66. В чл. 337 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „агент“ се добавя „съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“.
2. В ал. 2 в изречение първо след думите „Застрахователен посредник“ се добавя „съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“ и в края на изречение второ се добавя „съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“.
3. В ал. 3, в изречение второ думите „чл. 294, ал. 4“ се заменят с „чл. 294, ал. 6“.
§ 67. В чл. 338 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в изречение първо думите „посредник или“ се заменят с „посредник, посредник предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, или чрез“ и в изречение второ след думата „посредник“ се добавя „съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“.
2. В ал. 2 след думите „Застрахователен посредник“ се добавя „съответно посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“, а думите „застрахователният посредник“ се заменят с „посредникът“.
3. В ал. 3 след думата „посредник“ се добавя „посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 68.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Изказвания, колеги? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, която Комисията предлага за текста на § 56, който става § 65; създаването на нови параграфи 66 и 67 с текст, съгласно предложението на Комисията и текста на вносителя за § 58, който става § 68.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 11.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 69, като т. 5 се изменя така:
„5. В т. 5 след думата „работникът“ се добавя „и/или служителят“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 60, но поради това че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага да се оформи в нови параграфи 70 и 71:
„§ 70. Член 341 се изменя така:
„Допълнителна информация за ползвателите на застрахователни услуги във връзка с инвестиционни застрахователни продукти
Чл. 341. (1) При спазване на разпоредбите на чл. 324 и чл. 325, достатъчно време преди сключване на договора, на ползвателя на застрахователни услуги се предоставя подходяща информация по отношение на разпространението на инвестиционен застрахователен продукт и по отношение на всички разходи и такси, свързани с него. Тази информация включва най-малко следното:
1. когато се предоставя съвет – дали застрахователният посредник или застрахователят ще предоставя на ползвателя на застрахователни услуги периодична оценка за подходящ продукт по отношение на препоръчания на този ползвател инвестиционен застрахователен продукт съгласно чл. 342, ал. 11;
2. по отношение на информацията за инвестиционни застрахователни продукти и предложените инвестиционни стратегии – подходящи указания и предупреждения за рисковете, свързани с тези продукти или с конкретните предложени инвестиционни стратегии;
3. по отношение на информацията за всички разходи и свързаните с това такси, които трябва да бъдат оповестени –информация, свързана с разпространението на инвестиционния застрахователен продукт, включително разходите за съветите, когато това е приложимо, цената на препоръчания или предлагания на ползвателя на застрахователни услуги инвестиционен застрахователен продукт, както и начина, по който ползвателят може да ги заплати, като се включват и евентуалните плащания от или спрямо трети лица.
(2) Информацията за всички разходи и такси, включително разходите във връзка с разпространението на инвестиционния застрахователен продукт, които не произтичат от настъпването на стоящия в основата на продукта пазарен риск, трябва да е в обобщена форма, за да може ползвателят на застрахователни услуги да разбере общата цена, както и кумулативния ефект върху възвръщаемостта на инвестицията, и когато ползвателят пожелае това, се предоставя разбивка на разходите и таксите по пера. Когато е приложимо, подобна информация се предоставя на ползвателя на застрахователни услуги редовно, поне веднъж годишно, през време на целия цикъл на инвестицията.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя в разбираема форма и по начин, така че ползвателят на застрахователна услуга да е в състояние да разбере естеството и рисковете, свързани с инвестиционния застрахователен продукт, за да вземе информирано инвестиционно решение. Когато характеристиките на инвестиционния застрахователен продукт позволяват това, информацията може да се предостави в стандартизиран формат.
(4) Застраховател, съответно застрахователен посредник, изпълнява задълженията си по чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 288, ал. 1 и по актовете по чл. 340, когато плаща или получава такса или комисиона, предоставя или получава непарична облага във връзка с разпространението на инвестиционен застрахователен продукт или допълнителна услуга на или от което и да е лице, различно от ползвателя на застрахователни услуги или негов представител, при условие че заплащането или облагата отговаря на всяко от следните изисквания:
1. няма неблагоприятно въздействие върху качеството на съответната услуга за ползвателя на застрахователни услуги;
2. не нарушава спазването на задължението на застрахователния посредник или застрахователя да действа честно, коректно и професионално в съответствие с интересите на своите ползватели на застрахователни услуги.
(5) Алинея 4 се прилага, без да се изключва прилагането на чл. 325, ал. 2, т. 4 и 5 и ал. 5.
(6) С Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (OB, L 341/8 от 20 декември 2017 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359“, се определят:
1. критериите за оценка, дали стимулите, изплатени или получени от застрахователя или от застрахователния посредник, оказват неблагоприятно въздействие върху качеството на съответната услуга, предоставяна на ползвателя на застрахователни услуги;
2. критериите за оценка на спазването от страна на застрахователите и застрахователните посредници, които плащат или получават стимули, на задължението да действат честно, коректно и професионално в съответствие с интересите на ползвателя на застрахователни услуги.“
§ 71. Член 342 се изменя така:
„Преценка за подходящ или уместен продукт или услуга. Предоставяне на информация на ползвателя на застрахователни услуги
Чл. 342. (1) При спазване на разпоредбите на чл. 325а при предоставяне на съвети във връзка с инвестиционни застрахователни продукти застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен да събере необходимата информация относно знанията и опита на ползвателя на застрахователни услуги в областта на инвестициите с оглед на конкретния продукт или услуга, неговото финансово състояние и целите на инвестицията, в това число склонността му към поемане на риск, за да му предложи подходящ продукт, който съответства на допустимото за него равнище на риск и на възможността му да понася загуби. Когато се предоставят съвети относно пакетни продажби, застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен да прецени дали целият пакет от услуги или продукти е подходящ за ползвателя на застрахователни услуги.
(2) При спазване на разпоредбите на чл. 325а, когато застраховател, съответно застрахователен посредник, извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти, различна от тази по ал. 1, при продажби без предоставяне на съвет, застрахователят, съответно посредникът, изисква от ползвателя на застрахователни услуги информация за знанията и опита му в инвестиционната област, към която се отнася предлаганият или търсеният продукт или услуга, така че разпространителят на застрахователни продукти да може да прецени дали разглежданата застрахователна услуга или продукт са уместни за ползвателя. Когато се предвижда пакетна продажба на услуги или продукти съгласно чл. 333, при оценяването застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен да прецени дали целият пакет от услуги или продукти е уместен за ползвателя на застрахователни услуги.
(3) Когато застрахователят, съответно застрахователният посредник, прецени въз основа на получената информация по ал. 2, че продуктът не е уместен за ползвателя на застрахователни услуги, застрахователят, съответно застрахователният посредник, предупреждава за това ползвателя на застрахователни услуги. Това предупреждение може да се извърши в стандартизиран формат.
(4) Когато ползвател на застрахователни услуги не предостави информацията по ал. 2 или предостави недостатъчна информация относно своите знания и опит, застрахователят, съответно застрахователният посредник, го предупреждава, че не може да определи дали разглежданият продукт е уместен за него. Това предупреждение може да се извърши в стандартизиран формат.
(5) При спазване на разпоредбите на чл. 325а, когато не се предоставя съвет по отношение на инвестиционни застрахователни продукти в отклонение от разпоредбите на ал. 2 – 4, застрахователите, съответно застрахователните посредници, могат да извършват дейност по разпространение на застрахователни продукти на територията на Република България, без да е необходимо да получават информация или да извършват преценката по ал. 2 – 4, когато са спазени всички условия, както следва:
1. дейността се отнася до един от следните инвестиционни застрахователни продукти:
а) договори, които водят до експозиция на инвестициите единствено към финансови инструменти, смятани за несложни съгласно Директива 2014/65/ЕС, и не включват структура, която затруднява ползвателя на застрахователни услуги да разбере съществуващия риск;
б) други несложни инвестиции посредством застрахователни продукти за целите на тази алинея;
2. дейността по разпространение на застрахователни продукти се извършва по инициатива на ползвател на застрахователни услуги;
3. ползвателят на застрахователни услуги ясно е информиран, че при извършването на дейността по разпространение на застрахователни продукти застрахователят, съответно застрахователният посредник, не е задължен да преценява дали предоставяният или предлаган инвестиционен застрахователен продукт е уместен и дали извършваната или предлаганата дейност по разпространение на застрахователни продукти е уместна и че ползвателят на застрахователни услуги не се ползва от съответната защита на приложимите правила за извършване на дейността; такова предупреждение може да се извършва в стандартизиран формат;
4. застрахователят, съответно застрахователният посредник, изпълнява задълженията си по чл. 146, ал. 5 – 8 и по актовете по чл. 340.
(6) Когато сключва застрахователен договор с ползвател на застрахователни услуги, чието обичайно пребиваване или установяване е в държава членка, която не прилага изключението по ал. 5, застрахователят, съответно застрахователният посредник, със седалище в Република България, който извършва дейност при правото на установяване или при свободата на предоставяне на услуги, спазва приложимите в тази държава членка разпоредби.
(7) Застрахователят, съответно застрахователният посредник, създава досие, в което включва съответния документ или документи, договорени между него и ползвателя на застрахователни услуги и уреждащи правата и задълженията на страните и другите условия, съгласно които ще предоставя услуги на ползвателя.
(8) Застрахователят, съответно застрахователният посредник, предоставя на ползвателя на застрахователни услуги подходящи отчети за предоставяните услуги на траен носител. Тези отчети включват периодично представяне на информация, поне веднъж годишно, на ползвателя, която е съобразена с вида и сложността на съответните инвестиционни застрахователни продукти и с естеството на предоставяната услуга и в съответните случаи съдържа сведения за свързаните със сделките разходи и извършените услуги за сметка на ползвателя.
(9) Когато предоставя съвети относно инвестиционен застрахователен продукт, преди да бъде сключен договорът, застрахователят, съответно застрахователният посредник, предоставя на ползвателя на застрахователни услуги на траен носител изявление, дали продуктът е подходящ, в което посочва предоставения съвет и начина, по който този съвет отговаря на предпочитанията, целите и другите характеристики на ползвателя. Изречение първо се прилага при спазване на условията на чл. 330, ал. 1 – 4.
(10) Когато се предоставя съвет и в случай че договорът се сключва чрез средство за комуникация от разстояние, което възпрепятства предварителното предоставяне на изявлението, дали продуктът е подходящ, застрахователят, съответно застрахователният посредник, може да представи това изявление на траен носител веднага след като ползвателят на застрахователни услуги бъде обвързан от договор, когато са налице следните условия:
1. ползвателят на застрахователни услуги е дал съгласието да получи изявлението, дали продуктът е подходящ, незабавно след сключването на договора, и
2. застрахователят, съответно застрахователният посредник, е предоставил на ползвателя на застрахователни услуги възможността да забави сключването на договора, за да получи преди сключването му изявлението, дали продуктът е подходящ.
(11) Когато се предоставя съвет и когато застрахователят, съответно застрахователният посредник, е информирал ползвателя на застрахователни услуги, че ще извършва периодична оценка, дали продуктът е подходящ, периодичният доклад съдържа актуализирано изявление за начина, по който инвестиционният застрахователен продукт отговаря на предпочитанията, целите и другите характеристики на ползвателя.
(12) С Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 се определя начинът, по който застрахователните посредници и застрахователите трябва да се съобразят с принципите по този член.
(13) Допълнителни изисквания във връзка с класифицирането на инвестиционни продукти като несложни по ал. 5 се определят с наредба на комисията, когато е необходимо да се осигури спазване на насоките на Европейския орган.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Изказвания, колеги? Няма.
Ще подложа на гласуване следните текстове: първо, на вносителя за § 59, който става § 69 с редакционните поправки, предложени от Комисията; второ, създаването на два нови параграфа – 70 и 71 по предложение на Комисията, с текст съгласно предложението на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 20.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 72:
„§ 72. В чл. 345, ал. 1 т. 9 думите „застрахователния посредник“ се заменят с „посредника“, а след думата „агенти“ се добавя „и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, 63 и 64 по вносител, като стават съответно § 73, 74 и 75.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване следните текстове: първо, редакцията, която Комисията предлага за текста на § 61, който става § 72 с редакционните поправки, предложени от Комисията; текста по вносител на параграфи 62, 63 и 64, които стават съответно параграфи 73, 74 и 75.
Гласували 115 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 15.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 76.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 65, който се подкрепя от Комисията и става § 76.
Гласували 121 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 18.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 77:
„§ 77. Създава се чл. 493а:
„Обезщетение за имуществени и неимуществени вреди
вследствие на телесно увреждане или смърт
Чл. 493а (1) В случаите на смърт на пострадалото лице се дължи обезщетение на увреденото лице за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди, вследствие смъртта на пострадалото лице. В случаите на телесно увреждане на пострадалото лице се дължи обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди.
(2) Комисията, министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика приемат съвместна наредба за утвърждаване на методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице.
(3) В случай на смърт на пострадалото лице, обезщетението на увредените лица към момента на смъртта – съпруг или лице, с което починалото лице е било в съжителство на съпружески начала, дете, включително осиновено или отглеждано дете, родител, включително осиновител или отглеждащ, се определя еднократно в размер съгласно методиката, утвърдена с наредбата по ал. 2.
(4) Когато по изключение друго лице, извън лицата по ал. 3, претърпи неимуществени вреди, вследствие на смъртта на пострадалото лице, тъй като е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия, причиняваща му продължителни болки и страдания, които е справедливо да бъдат обезщетени, размерът на обезщетението се определя съгласно методиката, утвърдена с наредбата по ал. 2.
(5) Лицето, което отговаря за причинените имуществени и неимуществени вреди, дължи обезщетение, което се определя съгласно методиката, утвърдена с наредбата по ал. 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания?
Заповядайте, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вземам отношение по този въпрос, тъй като това е въпросът в Кодекса за застраховането, който доби обществена известност и който ние следим от внасянето на предложението между първо и второ четене. Следим становищата, които различните групи – и актюерите, и другите заинтересовани лица, представиха след внасянето на предложението от колегите. Считаме, че не това е решението на безспорно съществуващия проблем и не това е начинът това решение да се предложи и да се приеме.
Първо, най-елементарното – най-малкият проблем е нашият правилник – Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание. Това предложение не съответства на целта и принципите на големия Законопроект, който сега се чете от колежката. В него има разпоредби за гражданската отговорност, но по никакъв начин те не са свързани с това. Те са свързани с минималните размери на застрахователната сума за „Гражданска отговорност“ и няма връзка с това, което в момента се предлага, а именно плащаните обезщетения на лицата.
Второ, в нашия Правилник се изисква най-елементарното нещо – между първо и второ четене предложението да бъде аргументирано, тоест мотивирано. Липсват каквито и да са мотиви на това изключително съществено предложение. Вие сами чувате какво предизвиква то в обществото и по медиите. Самите вносители повече говорят по медиите. Няма една дума мотив.
Безспорно в изказаните становища от вносителите стана дума, че съществува Европейска директива. Съществува предвиждане на максимални размери – може да си говорим с Вас какви са те. За какви размери в Европа се говори за таван на обезщетенията. След като има такава европейска регламентация, нашият Законопроект влиза и в друга хипотеза на Правилника – че е следвало вносителят да посочи причините, целите, очакваните резултати, да приложи анализ – това липсва.
Моето мнение е, че – да, въпросът трябва да се обсъди, той е изключително актуален и е продължение на един въпрос, който ние обсъждахме през месец август във връзка с фалита на дружеството „Олимпик“, когато станаха ясни за всички ни трудностите, с които се сблъскват застрахователите в България и новите реалности със свободното движение на хора, зелените карти.
Да, въпросът е съществен, но не мисля, че това е начинът да бъде решен. Защо? Защото Договорът за застраховката „Гражданска отговорност“ си е договор между равнопоставени страни, нищо че ни задължават да го сключим по закон. Той има три цели: едната е обезщетителна – това, за което говорим: размерът на обезщетенията. Другата е обезпечителна и следващата е социална функция. Трябва да се намери балансът между интереса и на застрахователите, и на застрахованите лица, на пострадалите, на увредените лица – на всички лица, които фигурират и могат да фигурират в това застрахователно отношение. Дали това е така обаче с предлаганото решение? Аз смятам, че не е, и че в случая единствено интересът на застрахователите е защитен – балансът е нарушен.
Съгласно гражданското законодателство в България – Законът за задълженията и договорите – съществува текст, че: когато някой увреди друг с неимуществени вреди, именно съдът определя обезщетението по справедливост. Съдът! При това предложение изработването на методика и извеждането на размера на обезщетението извън залата на съда, слагането на този таван и определянето в методика за част от лицата, които ще бъдат правоимащи да го получат, за мен, на първо място, освен че нарушава правата на гражданите, нарушава и свободата на съда, и тя не е някаква самоцел.
Свободата на съда да определи обезщетението е едно правово и негово правомощие, което е на хиляди години в гражданското законодателство. Именно съдът, а не актюерът може да види цялото богатство на отношенията и реалното страдание на пострадалите лица. Това предложение в крайна сметка казва, че законодателят и защитаваните от него интереси на актюерите… (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), те нямат вяра в съда. Ще приключа след секунда.
Предложението е противоконституционно, защото за една категория хора режимът за обезщетяване ще е един, за друга категория хора режимът ще бъде друг. Ако трябва да бъда ясен за всички: ако Иван удари Петър с автомобил по главата ще е едно, ако го удари с лопата, обезщетението ще бъде съвсем различно и мога да се аргументирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, завършете, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Приключвам.
Съществуват и други задължителни застраховки. За тях това не съществува като предвиждане.
След мен може би ще кажете сега – това е финалът – че ако не приемем този текст, ще се увеличат вноските, които хората ще плащат по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Милков.
С много надвишихте времето, което Ви е определено по Правилника.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Кажете причините защо това ще се случи. Кажете защо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Завършете, моля Ви, господин Милков. (Народният представител продължава да говори при изключени микрофони.) Господин Милков, не злоупотребявайте, моля Ви.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? (Народният представител Кристиан Вигенин иска думата за реплика.)
Не видях реплики и преминахме нататък.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България, от място): Не гледате насам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ще помоля по навреме да давате заявка и по-решително.
Заповядайте, имате думата за реплика.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Господин Милков, Вие не изяснихте достатъчно добре защо ние трябва да гласуваме против това предложение. Моля да бъдете малко по-ясен в аргументите си, защото… Освен това голяма част от колегите отдясно през цялото време си говориха и не слушаха. Може би е добре да им дадете шанс (шум и реплики от ГЕРБ) да чуят в малко повече детайли за какво точно иде реч. Аз знам, че те смятат, че всичко могат и знаят – това, разбира се, приближава техния край, но нека все пак ние като опозиция им помогнем те да управляват малко по-добре. (Ръкопляскания от „БСП за България“. Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Други реплики?
Господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колега Милков, почти академично, бих казал, беше Вашето изказване. Все пак няма да се съглася с част от него и то с частта, че едва ли не с това предложение се въвежда нещо уникално, невиждано и нечувано. Има други държави – мисля, че много добре го знаете. Предполагам, че сте правили сравнително-правно проучване как е решен въпросът по отношение на застрахователните обезщетения, включително за неимуществени вреди – не изобщо и само общо за обезщетенията за неимуществени вреди по общия Граждански закон и само, и единствено по отношение изобщо, без да се концентрираме върху обезщетенията по застрахователни договори. В много други държави има точно лимити върху обезщетенията за неимуществени вреди и включително, доколкото на мен ми е известно, има и подобни методики, които се предлагат в настоящото предложение.
Да казваме, че тук едва ли не се предлага нещо, което е невиждано, нечувано и непознато като практика, няма как да приема. Няма как да приема и това, че не следва да се отчитат условията, при които настъпва непозволеното увреждане. В случая трябва да отчитаме все пак това, че става въпрос за застрахователен договор и за правоотношение, възникнало от него, а не за непозволено увреждане по принцип и да привнасяме общи принципи към конкретен случай. Смятам, че трябва да се вземе най-доброто, което съществува и в други правни системи, колкото и както се казва популярно – няма нужда да „откриваме топлата вода“ в този случай. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Трета реплика?
Имате думата, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми колега, аз разбрах, че господин Вигенин имаше за задача да Ви даде възможност още три минути да продължите изказването си, използвайки възможностите на Правилника и на процедурата.
Аз обаче ще Ви помоля във Вашата дуплика да се опитате да разграничите проблемите по Зелена карта, за които вероятно ще говорите, тъй като стигнахте дотам, и тяхното евентуално отношение, намиране на място в размера на премията, и проблема, за който в момента ние говорим, и проблема, по който съм направила предложенията, а именно проблемът за разширяване на кръга лица, които имат право да получат обезщетения за своите болки и страдания, неимуществени обезщетения, които вече са факт като искове от тяхна страна и като решение на съда, както и да не бъркате проблемите в застраховането, защото ще е некоректно и мисля, че Вие като юрист не бива да го допускате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Имате думата за дуплика, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми колеги, не аз трябва да разграничавам.
През август месец ние бяхме на извънредно заседание – започвам отзад напред, и министър-председателят беше тук, и ние говорихме за застрахователите. Вчера четох стенограмата от това заседание. Хубаво е всички да я видите. Проблемът беше казан тогава – за размера на плащанията, които ние извършваме, говоря български застрахователни компании, за настъпили ПТП-та и увредени хора в чужбина – там пет хиляди лева няма. Там обезщетения няма! В крайна сметка това, което не ми се искаше да казвам, ще Ви го кажа, защото започнах отзад напред, е следното: да, Вие ще приемете ограничение, ще приемете методика и ще се ограничим ние, ние като общество. Защо? Защото, когато пътува някой и блъсне някой в Белгия, там няма да има такова ограничение и размерите по Директивата, колега, са съвършено различни – много повече.
Ограничавайки възможността българските роднини да търсят обезщетение, ние ще освободим възможността на застрахователите да изпълнят тези задължения. Това е изключително важно!
Второ, предявени били искове. Ами, колега, Вие сте адвокат. Предявени били искове, ами нека да ги предявят. Съдът казва кое искане е основателно, кое не е основателно, на непретърпелия вреди няма да го присъди. Завишеният иск – той може да си претендира колкото иска, съдът няма да присъди на третия братовчед, колкото на съпруг или на деца – спекулативно е това говорене. Колко бил размерът на съдебно присъдените, средният размер на обезщетенията, присъдени от съда? Да, защото бяха за най-близките роднини. Сега, когато са втори, трети братовчед или лице, което претендира, че е увредено, съдът винаги е притежавал тази свобода да се произнесе. В момента Вие искате болките и страданията да ги претворите в методика, което… Пак ще отговоря на колегата: Id quod plerumque fit, за да Вие е съвсем научно.
Не мога да слушам аргументи, че някой някъде е направил нещо, защото ние сме Народното събрание на България и трябва да преценим кое е най-добро за българското общество. Истинският проблем – това, за което угаснаха микрофоните, най-накрая ще го кажа, е заради първата реплика на колегата Вигенин. Истинският проблем е, че от българските застрахователи изтичат суми. Изтичат суми за плащане на обезщетения в чужбина – и те го казаха, не съм го измислил аз. Аз не съм работил като застраховател. Пише го в стенограмата от месец август. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Сега ето това ми липсваше. Кажете на хората реалната причина защо ще получават по-малко и ще плащат повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето Ви изтече, уважаеми господин Милков. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България, от място): Е, не може така точно на секундата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? (Народният представител Кристиан Вигенин иска думата за процедура по начина на водене.)
Имате, думата, господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Моля да си влезете в ролята, защото в залата наистина просто не може да се работи нормално. Вие, колеги от ГЕРБ (шум и реплики от ГЕРБ), много искате ние да участваме в работата на парламента, а в същото време, когато някой от нас се изказва тук, Вие си говорите по телефона, говорите помежду си, подвиквате. Единственият, който слушаше изказването на господин Милков, беше госпожа Менда Стоянова, и то с известна досада. (Реплика от народния представител Менда Стоянова.)
Все пак моля (шум и реплики от ГЕРБ), господин Председател, да въведете ред в залата и колегите, въпреки нежеланието им да слушат каквито и да било аргументи от БСП, поне да бъдат малко по-тихи. Ако искате да си водите двустранни разговори, правете го извън залата. Това най-малкото е неуважение към Народното събрание и неуважение към опозицията. Престанете с тези подвиквания! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги?
Изказване – господин Цонев. (Народни представители от ГЕРБ и от „БСП за България“ си разменят реплики.)
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Проблемът, който разискваме, трябва да излезе извън нивото – да използвам това изтъркано клише – популизма, и да влезе в малко по-професионален анализ. Разбира се, колегите, които говориха от юридическа гледна точка, са прави – поне в повечето им аргументи. (Реплика от народния представител Менда Стоянова.)
В повече от аргументите бяха прави, госпожо Стоянова.
Тук има и други аргументи, които са по-важни от тези. Например какво се случва с новите искове от гледна точка на застрахователните резерви? Предварително искам да кажа – надявам се, че тук няма да имаме никакво разминаване, че целта на този законопроект е да се въведе някакъв ред, да се създадат условия, така че да не се покачва застраховката „Гражданска отговорност“, защото хората протестират срещу това. Те искат нивото да остане поне същото.
Какво ще се случи, когато се заведат новите искове? Вече има заведени такива, казаха колко – над 100 и така нататък, общата сума е 250 милиона. Знаете ли, какво се случва от гледна точка на резервите? Моментално срещу всеки иск, всеки застраховател е длъжен да провизира резерви, няма никакво значение какво ще каже съдът. Докато го каже съдът, той провизира резерви на тази стойност, на каквато е искът. Като провизира тези резерви, а те трябва да бъдат от капитала – при това от собствен капитал, за да не се наруши капиталовият баланс – се качва цената на застраховката и няма откъде другаде да дойдат тези пари.
Какво правим, като не въвеждаме такава регулация? Казваме ли на хората, че това е директният път, магистралата към повишаване на застрахователната премия. Не, не го казваме. Спестяваме го и си стоим тук в плоскостта на: „Не защитавайте застрахователя!“ Ами не защитаваме застрахователя!
Няколко часа заседание в Бюджетната комисия в присъствието на един куп експерти, адвокати и така нататък, и накрая знаете ли какви бяха коментарите – че председателката на Комисията, че моя милост и еди-кой си, и еди-кой си били адвокати на застрахователите. Не! Адвокати сме на хората! Това трябва да бъде казано ясно. Ако нивото на отговорност е неограничено, ако нивото на отговорност е такова, каквото е в Европа, застрахователната премия ще бъде такава, каквато е в Европа.
Само да Ви кажа, колеги, че най-ниската застрахователна премия в Европа е поне два пъти по-голяма от тази в България. Нивото на отговорност обаче е същото. Е, дайте да кажем това на хората в прав текст! Ето, аз се опитвам да направя това. Тоест, ако ние не искаме да има методика, ако не искаме да има някакъв регламент – поне за тези, които тепърва ще бъдат заведени със задна дата – пет години, трябва да кажем на хората, че срещу това ще бъдат провизирани резерви и тези резерви и провизии ще трябва да дойдат отнякъде. Те ще дойдат от ново покачване на застраховката, за да може да се спази капиталовият баланс и да има откъде да се заделят тези резерви. Сега изглежда ли по-просто и по-ясно? Нека, когато претегляме всички „за“ и „против“, наистина да го направим професионално.
Тук се обръщам към ГЕРБ: къде е КФН? Тази работа трябваше да бъде свършена от Комисията за финансов надзор през всичките тези месеци. Категорично възразявам от името на моята парламентарна група, казах го и в Комисията по бюджет и финанси – няма да хвърляте проблема тук, в парламента. Какъвто регулаторен проблем възникне и той се хвърля в парламента. Добре, тогава парламентът да определи една комисия за регулиране на финансовия надзор. Има всички механизми – и законови, и регулаторни, този проблем да бъде решен с актове на Комисията за финансов надзор, а не хората да си мислят, че тези неща зависели от депутатите. Не, те не зависят, ако регулаторите си вършат работата. През цялото време, откакто трае този проблем – поне, откакто той стана обществено достояние с фалита на „Олимпик“, аз питам: къде е председателката на Комисията? В медиите дори я няма, а отива там говорителят на Комисията.
Моля Ви, колеги от ГЕРБ, ако някой не иска да си върши работата, има и други работи, които може да върши. Да не ни подхвърлят тук горещия картоф, защото станаха много горещите картофи в българския парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Цонев.
Реплика, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Господин Цонев, правя Ви реплика, защото не съм съгласна с три от нещата, които казахте.
Първото нещо – Вие казахте, че преждеговорившият колега имал добри юридически аргументи. Не съм съгласна с това. Може би някой от тях – да, но тук той каза, че Директивата не поставя тавани или поставя много високи тавани. Това не е вярно, защото Директивата и таваните, които тя поставя, наистина са огромни – 10 млн. евро са за имуществени вреди и за телесни повреди, там за неимуществени вреди не се говори.
Второто ми несъгласие с Вас, господин Цонев, е, че Вие казахте, че нивото на „Гражданска отговорност“ в Европа – нивото на премиите, е два пъти по-високо. Да, точно така – минималното ниво е два пъти по-високо от българското, но Вие казахте, че обезщетенията са същите. Не, не са същите, господин Цонев. Например една Германия изобщо не плаща обезщетения за неимуществени вреди и средните обезщетения, които се плащат в Европа за неимуществени вреди, господин Цонев, са 25, максимум 30 хил. евро. В България средната цена за последните пет години за неимуществени вреди е 50 хил. евро и тя расте.
Третото, с което не съм съгласна. Вие казахте, че ако сега не приемем тези текстове, застрахователите ще трябва да провизират 250 милиона. Не, господин Цонев, трябва да провизират 500 милиона. Ще Ви кажа защо. Защото това, което Вие четете в писмото на Комисията за финансов надзор, и това, което нейният заместник-председател каза на Комисията, е цифрата 250 милиона, но тя е редуцирана с коефициент 50%. Това са допускания, че всичките искове ще бъдат редуцирани през съда с коефициент 50%. Ако човекът е поискал 200 хиляди, съдът ще му присъди 100 хиляди или нещо подобно. Само че, за съжаление, практиката на съда говори друго. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Други реплики?
Реплика – господин Нотев.
Заповядайте.
ЯВОР НОТЕВ (ОП): Благодаря, господин Председател.
Господин Цонев, призовахте да кажем истината на българските граждани и в репликата се спирам на тези Ваши думи, а след това ще направя изказване.
Нека да кажем истината докрай. Ако се пристъпи и се продължат обезщетенията в размери, каквито се присъждат на най-близкия кръг, ако се продължи тази практика, то застрахователите не биха могли нито да провизират, нито да изплащат реално обезщетенията. Само че не сме прави, когато казваме, че ще ограничим нивото на обезщетенията – това, което се прави в „Преходните и заключителни разпоредби“, което вероятно ще стане предмет на обсъждане и решаване с методиката.
Автомобили втора употреба човек може да купи, да внесе и да управлява. Застраховка втора употреба в условията на живот в Европейския съюз и свободен режим на пътуване на българските граждани няма. Ние ще бъдем задължени да платим пълния размер, какъвто се присъжда и за гражданите на Европейския съюз, където цените на полиците и на обезщетенията са съвсем различни.
Нека да кажем истината и на българските граждани за произшествия, настъпили тук, в страната. Те ще получат обезщетение до 5000 лв., както се споменава тази граница в Преходните разпоредби, обаче горницата ще трябва да заплатят от джоба си – нито този, който има да получава, който е увреден, е гарантиран, че ще има насреща си длъжник, който е платежоспособен, нито този, който управлява автомобила, ще е спокоен, че ще трябва да плати плюс тези 5000 лв. още, да кажем, 20, 30, 40, 50 – колкото присъди съдът, защото с тази методика ние не можем да дерогираме общи принципи на правото.
Законът за задълженията и договорите действа, принципът за справедливост – чл. 52 действа, и съдът очевидно ще се ръководи от тези вековни правила. Те не са измислени тук и сега. Методиката не може да ни предпази от това. Тоест истината е и тази, че ние, приемайки тези правила, привидно отговаряме на интереса за евтина застраховка, но тази застраховка е негодна да изпълни своето предназначение, заради което съществува „Гражданската отговорност“ на автомобилиста и тя е задължителна. Ще продължа после. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Нотев.
Трета реплика? Не виждам.
Имате думата за дуплика.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, благодаря Ви за репликите не за друго, а защото са в същата посока, за която говорех и аз – че има проблем, който трябва да бъде решен. Този проблем, първо, трябва да бъде обяснен на българските граждани и, второ, трябва да поискаме регулаторът да направи така, че да регулира всички тези взаимоотношения съобразно европейската практика, а не само съобразно европейските норми и изисквания.
Аз съм абсолютно съгласен с това, което каза госпожа Стоянова по отношение на провизиите. Нещо повече. Още един факт в тази посока е, че откакто е излязло решението на Върховния касационен съд, на българските застрахователи започнаха да им отказват презастраховане в големите компании в чужбина, а без презастраховане няма споделяне на риска. Тук опираме пак до същото, господин Нотев, че няма кой да покрие щетите, когато няма презастраховане. Попитайте българските застрахователи – обръщам се към КФН: имат ли вече откази за презастрахователни договори в големите компании в чужбина и с кого ще споделят риска на българските граждани? Така че това е в същата посока, за която говорим.
Понеже тук чух, докато говореше господин Нотев, от колегите от левицата: „Спасяват застрахователите“. Не, не спасяваме застрахователите, а пак да обясня. Ако един застраховател фалира, кой поема рисковете на застраховането? Кой?! Поема ги Гаранционният фонд и след това държавата, както става с „Олимпик“ – хората се наредиха и искат от правителството да поеме. Тези отношения трябва да бъдат регулирани така, че да може да се изпълняват абсолютно всички рискове, за които важи „Гражданска отговорност“ – да има нормални обезщетения, обезщетенията да кореспондират с нивото на застрахователната премия и така нататък. Колкото до твърдението, че в Европа са по-високи – да, така е, съгласен съм. Съгласен съм – по-високи са и имуществените, което още повече натоварва.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): По-ниски са.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не, имуществените не са по-ниски. (Реплика от народния представител Менда Стоянова.) Не, не са по-ниски, но няма никакво значение. Важното е, че посоката е тази: за да се регулират тези отношения, трябва да се намери начин застрахователната премия да покрива всички събития. Недейте внушава неистини на хората. Недейте внушава неистини! Трябва да се случи това и според мен трябва да го направи регулаторът. Ако са нужни някакви промени в законодателството, нека да ни ги дадат, нека те да бъдат аргументирани и да ги направим. Това е моят призив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Цонев.
Изказване.
Имате думата, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, аз ще Ви кажа какво е предложението, за което тук всички се изказват. Предложението в този член, който след малко ще гласуваме, е да се изработи методика. Методиката ще бъде изработена съвместно с Комисията, Гаранционния фонд, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика. Тази методика ще даде критерии и индикатори, ще даде възможност за еднакво прилагане и изчисляване на обезщетенията и при имуществени, и при неимуществени обезщетения в резултат на пътнотранспортни произшествия.
Защо е необходима тази методика? Първо, ще кажа, че такава методика има в повече от половината европейски държави и тя е необходима, за да има справедливост – първо, при присъждането на обезщетенията, и, второ, хората да разберат, че трябва да си търсят имуществени обезщетения, такива, каквито плащат застрахователите в Европа и които могат да бъдат много по-големи от тези неимуществени обезщетения, за които сега тук говорим. Затова в Европа неимуществените обезщетения са толкова по-малки от нашите, защото там хората плащат имуществени, но те имат ясни критерии, по които се вижда колко е загубило пострадалото лице от пътнотранспортното произшествие.
Тази методика е необходима и затова, защото в момента практиката на съда е изключително разнородна. От анализа, който са направили на решенията на Върховния съд през изтеклите години за тесния кръг лица, които получаваха обезщетения за неимуществена отговорност, се вижда, че неимуществената отговорност на родители и деца варира от 5000 до 300 000. Това е оценката в парично изражение на болките и страданията на тези хора. Ако няма методика, която да каже по еднозначен начин да се изчисляват те за различните случаи, как ще продължаваме по този начин?
Какво обаче наложи освен методиката и нашето предложение, моето предложение, да се сложи таван до 5000 лв. на обезщетенията за неимуществени вреди при смърт на пътя, на по-далечните роднини – братя, сестри, баби, племенници и не-роднини, които са били в емоционална връзка с пострадалия?
Тук се казаха вече няколко цифри. Трябва да Ви кажа, че до края на годината застрахователите следва да извършват провизии на всички предявени им претенции. Предявените претенции пред застрахователите в момента само за три месеца са над 100 млн. лв. Това, за което говори господин Цонев и аз го коригирах, и това, което е по методиката на Комисията за финансов надзор, те трябва да направят провизии минимум за 250 милиона до 500 милиона до края на годината. И тези провизии са чиста пара, говоря икономически, и тя трябва да бъде финансирана отнякъде. Има два източника за финансиране – единият и нормалният, който е записан в Кодекса за застраховането, е презастрахователната премия. Само че ние не искаме нашата застрахователна премия да се увеличава двойно и тройно. Приемайки това предложение, тя няма да се увеличи изобщо – не само двойно и тройно, въобще няма да се увеличи, поради това че с тълкувателното решение от месец юни на Върховния съд се разшири кръгът на лицата, които имат право на имуществени обезщетения.
Чухме аргументи, че, видиш ли, това тълкувателно решение трябва да действа занапред и Върховният съд ще го коригира в тази посока. Да, но ето, аз тук имам пет решения на Върховния касационен съд, които присъждат обезщетения на разширения кръг лица. Не отричам тяхното право да искат обезщетенията за това, че внуче или правнуче, както е в случая, за който говоря, че брат или сестра са загинали и това е донесло определена емоционална криза в този, който е останал.
Само че едновременно с това, както каза и колегата отляво, трябва да търсим баланса между това хората да бъдат обезщетени и между това, което българският автомобилист – 3 милиона застраховки имаме, трябва да плати. И това според мен е балансът сега. Но искам да Ви кажа, че това ще действа временно, до приемане и въвеждане на методиката, която ще даде критериите, по които да се изчислява нормалният размер на тази застраховка.
Разбира се, че ако едно дете е загубило родителя си на пътя, то има право на обезщетение. В момента се търси неимуществено обезщетение и размерът на това неимуществено обезщетение се определя субективно от конкретния състав на съда. Но ако това дете търси имуществено обезщетение, то може да получи много повече за издръжка до края на пълнолетието си, за издръжка, ако е студент или учи. Само че това не се прави в България, защото няма критерии да се прави и защото адвокатите, които обгрижват тези хора, бутат към неимуществената отговорност, която е много лесна за доказване – с две свидетелски показания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Реплики?
Реплика – господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Господин Председател, преди да направя реплика на госпожа Стоянова, по начина на водене Ви обръщам внимание. Аз Ви се извиних, когато пресрочих времето. Моля Ви и към колегите от управляващото мнозинство…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не можете да съвместите двете. Пиша Ви в момента, че не правите реплика.
ПЕНЧО МИЛКОВ: …с една минута пресрочи времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Вие също. Ако погледнем основното Ви изказване… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПЕНЧО МИЛКОВ: Това, че е с повече от една…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, не правете това.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Това че повече от една втора от държавите в Европа имат методика… Твърдо против методиката съм, Ви заявявам. Нормално е Вашето съзнание, Вашият опит, всичко, което сте Вие, да натиска към методика, уважавам го, но всичко, което съм аз, е гледане на такива неща, които Вие държите в папките – истории живи, човешки. И затова ние в момента няма как да съберем своите позиции. Няма как тази методика, това, че някой е пробил в една втора от държавите и ще пробие сигурно и тук, по някакъв начин, ние да й кажем браво и да я приемем. Голяма грешка ще е тази методика. Баба била, ами стотици хиляди хора са в чужбина и децата живеят с бабите си в момента, факт. Говорете с директора на едно училище колко от децата ходят на училище, а ги отглеждат баби и дядовци! И Вие ли ще кажете, че това дете, когато загине бабата, блъсната от автомобил, ще получи 5000 лв.? Да, Вие ще го кажете! И защо до 5000 лв.? Защо смъртта от пътнотранспортно произшествие струва 5000 лв., а смъртта, както Ви казах, но Вие го подминахте, с лопата по главата от същия човек, на същия човек няма да струва 5000 лв.? Защо, защо е това нещо? Това е разпоредба, която противоречи на Конституцията и е различно тълкуване.
Съдът, и това ще Ви го каже всеки юрист, притежава това право – правомощия, опит и хората там се избират, той е черната кутия да прецени колко е близък един човек с друг човек и да оцени неоценимото – болките и страданията. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Няма как да се съберат актюерите, счетоводителите и да решат: тази мъка е по точка 18, онази болка е по точка 12.
Против методиката съм! (Ръкопляскания от „БСП за България.“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Милков.
Втора реплика? Има ли друга реплика? Не виждам.
Дуплика – госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Наистина, моят житейски опит и Вашият житейски опит, водейки до тези изводи, които Вие и аз от трибуната казахме, явно няма да се срещнат. Но аз искам ясно и категорично да чуят моите колеги от залата и всички тези камери, които в момента снимат и гледат. Аз направих това предложение, защото считам, че това е балансът и възможният компромис днес, за да може 3 милиона български автомобилисти да не получат двойно и тройно увеличение на гражданската отговорност! Затова търсим този баланс.
И ако тази зала днес не приеме моето предложение, отхвърли това, което е записано в доклада, отхвърли ограничението, тавана на широкия кръг лица извън съпрузи, извън деца и родители, отглеждани и отглеждащи – пише в текста, тоест тогава, когато се гледат от баби или лели, извън този кръг, ако отхвърлите тавана до 5000 лв., който бъде присъждан, гарантирам Ви, че до края на годината ще имаме увеличение на гражданската отговорност минимум двойно.
Така че тук, в тази зала, ние трябва наистина да потърсим баланса. Уважавам това, което каза колегата, уважавам всички родители, всички племенници, всички братя и сестри на починали и загинали на пътя, уважавам тяхната мъка, но, за съжаление, трудна е нашата задача на народни представители – да търсим този баланс, който няма вярно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Следващи изказвания?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Първо, искам да започна с това, по въпроса за подкрепа на предложеното изменение искам да заявя категоричната си подкрепа. То е по-скоро допълнение на специалния закон, който регулира материята на застраховането в Кодекса на застраховането. Съзнателно съм направил и съм формирал това мое решение. Признавам, че това е едно тежко решение. Тежко е, защото то има доста аспекти.
Доктор Милков в част от разсъжденията си наведе някои от възможните правни аргументи във връзка със спецификата на споровете по застрахователните казуси.
Уважаеми господин Председател, и господин Жаблянов ми пречи с говоренето, и действително колегите в дясната част също смущават моето изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Прав сте, господин Кирилов.
Колеги, моля Ви, заемете местата си, прекратете разговорите и дайте възможност на господин Кирилов да изложи мнението си!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Позволявам си това, защото действително сложният проблем изисква малко повече внимание.
Колеги, тук иде реч за принципи. Ораторите досега коментираха и акцентираха на това, че се касае за неимуществените вреди, които претърпява едно пострадало лице или неговите наследници. Това не са преките и непосредствени вреди. Това са вредите, които субективно се причиняват на конкретен индивид. Те касаят вътрешния му живот, вътрешния му свят.
Правилото, класическото правило, безспорно е, че тези вреди се определят от съда тогава, когато е налице спор. Тогава, когато е налице спор! Аз смятам, че с предложените изменения по никакъв начин ние не засягаме възможността дискрецията, да го нарека с интерполация, дискрецията, вътрешното убеждение на съда да определи обезщетението.
Също така беше посочено, че съдът в тази си преценка е абсолютно свободен. Той досега няма никакви критерии. То и сега съдът беше свободен. Вие видяхте, че сега разсъждаваме по този въпрос, защото има тълкувателно решение на съдиите от Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд. Поканиха ни, в интерес на истината, Правната комисия ни покани за становище и аз Ви докладвах поканата на председателя Лозан Панов за тази дискусия. Ние тогава се въздържахме. Тогава казахме: добре, нека върховните съдии си кажат тяхното мнение, ако то е безпрецедентно, извън волята на законодателя, ние ще се произнесем като законодател.
Аз Ви питам, колегите юристи, които сега вземат становище, другият ни вариант беше да интервенираме директно като законодател по тълкувателното решение. Вие добре знаете, че тази материя е била тълкувана поне три пъти от български върховни съдилища – два пъти по времето на социализма, където нямаме тази пазарна икономика, нямаме сложната комплексност на взаимоотношенията, нямаме свободата да се претендира свободно. И въпреки това и социалистическият Върховен съд два пъти е променял практиката си.
Няма да коментирам защо сегашният Върховен съд е либерализирал, но е либерализирал. Той ще се изправи пред лавината от дела.
Тъй като времето напредна, много неща искам да кажа по този въпрос, само ще завърша с това: благодаря на колегите от Комисията по бюджет и финанси за това, че търсят в областта на тяхната материя адекватно решение. Щях да кажа и защо това решение не може да го постигне Комисията за финансов надзор, но ще изляза от времето. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Реплики? Не виждам.
Процедура.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Аз все пак смятам, че този хъс, който имате за работа, е полезен, но в 11,30 ч. беше почивката, която Вие трябваше да дадeте. По Правилник в 11,30 ч. има почивка. Народните представители имаме и друга работа – не за обяд, а виждам, че сте и огладнели колеги от ГЕРБ. Така че Ви предлагаме почивката да си е в часа. Има хора, които трябва да посрещнем. Какво сега?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Аталай.
По правилник нямаме почивка дори като понятие, а дали ще има прекъсване, решава председателят, но по искане. Така че – продължаваме.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Каква почивка?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Следващо изказване – господин Нотев.
ЯВОР НОТЕВ (OП): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители! Съвършено правилно госпожа Менда Стоянова определи разглеждания въпрос като въпрос без отговор. Съвършено верни бяха опасенията, че се опитваме да разрешим въпрос, който има своите корени дълбоко и във времето. В подкрепа на това ще кажа само, че тълкувателното решение, което разбуни духовете и съдебната практика, е по дело, което е образувано през 2016 г. Решението е ново, но делото, въпросите, поставени към върховните съдии, които го разгледаха в пленарен състав, са доста отдавна. Искам да кажа, че имаше достатъчно време за всички, които имат професионален интерес и задължение да решат тези въпроси, да обърнат внимание към тях, а не сега, в тези предложения да имаме повод да обсъждаме преходен срок, който тепърва да се обсъди от комисията и да се приеме методика, утвърдена с наредба.
Цялата неяснота, която се внася с тези текстове, създава усещането за неспокойство и за евентуално несправедливо разрешаване на отношенията, които се взимат на плоскостта на застрахователното право. Това, което искам да спомена също, е, че господин Кирилов определи сложността на въпроса от гледна точка на правото и мисля, че това предложение трябваше да има своето място в програмата на Комисията по правни въпроси, трябваше да се произнесем още там. Едностранен е погледът на колегите от Комисията по бюджет и финанси.
И накрая, за да обърна внимание на колегите от парламентарната група на ГЕРБ, ние се изправихме пред една нетипична ситуация, при която по повод на внесеното между две четения предложение лидерът на Партия ГЕРБ се обърна към своите депутати. Припомням Ви това обстоятелство. Някак си затихна това обръщение и остана без ответ и отговор, а може би сега е моментът той да се даде. Господин Борисов призова депутатите да не подкрепят това предложение преди едно широко обществено обсъждане, госпожо Стоянова.
В същия контекст на Кръглата маса, която Вие свикахте, си позволих да Ви поздравя, за това, че сложихте пръст в раната, че повдигнахте този въпрос, който тлее и стои нерешен от години, както вече казах, но дотук. Казах, че трябва да имаме смелостта и куража да го обсъдим пълно и да го решим – нещо, което е в контекста и в съзвучие с това, което предложи премиерът. Мисля, че към момента не сме готови с такова решение.
Обръщам вниманието на народните представители, че до голяма степен предложението на Комисията е твърде различно от първоначално внесеното от името на госпожа Менда Стоянова. Направени бяха много компромиси и отстъпки от всички, които имат отношение към тази проблематика. Тук само в скоби искам да изчистя субектите – това са пострадали граждани, граждани, които са длъжници по повод на причинени от тях увреждания, и застрахователи. Когато се намесят отношенията и очакванията, че адвокати имали пряк интерес – искам да се отгранича от този прочит на ситуацията, доколкото адвокатите представляват чужди интереси, техните хонорари, плащанията към тях са част от плащанията или неплащанията от основните субекти, за които вече споменах. В този смисъл решенията трябваше да се вземат от хората, които присъстваха на тази Кръгла маса, госпожо Стоянова, и на мен не ми допада и не ми се нрави предложението общият принцип на справедливостта по чл. 52 от Закона за задълженията и договорите да бъде подменен с текстовете на предложения чл. 493, които по някакъв собствен критерий дефинират размера на обезщетението: един е имал право да получи, друг е имал задължението да заплати, но какво се променя в същността на задължението да се възмездят вредите, които са причинени виновно? Нищо! Това е технологична подготовка за следващите текстове от Преходните разпоредби, където вече говорим за размера. Казваме: „Някой отговаря до 5 хил. лв.“
Уверявам Ви, а и чухме това на Кръглата маса, госпожо Стоянова, че българският съд няма да се води от методика и от наредба – просто това не са задължителни за него нормативи, и оставяме без отговор по отношение на гражданите, които управляват своите автомобили, които разчитат, че сключвайки задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, тяхната отговорност е обезпечена. Искаме да бъдем спокойни, зад волана на нашите автомобили да знаем, че, не дай боже, ако се случи, има кой да плати вместо нас. Това е големият пробив в този проект.
Ние ще се въздържим да подкрепим този проект – имам предвид депутатите от парламентарната група на „Обединени патриоти“, частта „Атака“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Нотев.
Реплика?
Госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Нотев, уважаеми колеги! Аз разбирам изказването на господин Нотев – той е юрист, аз съм икономист и отново не можем да се срещнем. Само че аз искам да кажа нещо, което ще помоля господин Нотев да потвърди или не. Разбирам, че Партия „Атака“, част от „Обединени патриоти“, няма да подкрепи това предложение. Значи ли, че Партия „Атака“ – в частта, която няма да подкрепи това предложение, всъщност гласува за вдигане на застрахователната премия двойно или тройно? Актюерските разчети още до края на годината ще го покажат на 3 милиона български автомобилисти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика, господин Нотев.
ЯВОР НОТЕВ (ОП): Госпожо Стоянова, Партия „Атака“ не подкрепя механичното увеличение на застрахователните премии. На същата тази Кръгла маса много точно и ясно поставих акцента върху разходната част от този национален капитал, с който разполагат сборно българските застрахователи и казах, че когато се плащат многобройни обезщетения, за многобройни произшествия, за многобройни вреди, разбира се, разходът е непосилно голям за държавата, и попитах защо не се съсредоточим върху намаляване на броя на пътно транспортните произшествия, а сме рекордьори в Европа за това? Това, първо.
Второ, ако трябва да се премине към нова система на оценяване на вредите, а очевидно трябва, а очевидно трябва, ако се приеме методика, каквато също очевидно е необходима, то не бива да става за сметка на най-уязвената част от обществото – тези, които вече реално са участници в отношенията, тези, които са претърпели и предстои да бъдат обезщетени за вреди, изведнъж само с 5 хил. лв., или пък тези, които са разчитали, че някой ще плати вместо тях, но сега се оказва, че няма да плати, защото някой не си е свършил работата навреме. Посочих вече 2016 г., откогато тези въпроси трябваше да стоят остро, с цялата тежест на масата. Това прави Партия „Атака“ и казваме, че сме в защита на българските граждани, независимо случайността на коя от страните в тези отношения ще ги постави.
Призоваваме да не се прибързва с решението. Ние се въздържаме, не гласуваме „против“. Казахме, че сме в съгласие, включително с призива на лидера на Партия ГЕРБ – припомних го вече, и повтарям това. Намираме за разумно подобно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Нотев.
Други изказвания? Няма изказвания.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване създаване на нов § 77 с текст съгласно предложението на Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 101, против 15, въздържали се 8.
Предложението с приема.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 78:
„§ 78. В чл. 499 ал. 1 се изменя така:
„(1) При смърт или телесни увреждания на физически лица обезщетението се определя при спазване на чл. 493а от застрахователя на виновния водач или по съдебен ред.“
По § 66 Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 79, като думите „основния текст“ се заменят с „текста преди т. 1“.
По § 67 Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 80.
По § 68 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68, който става § 81:
„§ 81. В чл. 523 се създава ал. 4:
„(4) Когато е необходимо финансиране на дейността на Гаранционния фонд по изпълнението на договори по чл. 519, ал. 2, с решение на комисията по предложение на управителния съвет на Гаранционния фонд се определя необходимият бюджет или размерът и срокът на временното ползване на средства от фондовете по чл. 521, ал. 1, т. 1 или 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания, колеги? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване следните текстове: създаване на нов § 78 съгласно предложението на Комисията; § 66, който става § 79 с редакционните поправки на Комисията; § 67, който става § 80, и § 68, който става § 81.
Гласували 105 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 11.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 82:
„§ 82. В чл. 565 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) При условията на този кодекс се гарантират вземанията по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците и застраховка по раздел I от приложение № 1 при несъстоятелност на:
1. застраховател със седалище в Република България;
2. клон на застраховател от трета държава, регистриран в Република България само за извършваната чрез клона дейност в страната.
(2)Вземанията по ал. 1 се гарантират, както следва:
1. на всички увредени лица по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците – в пълен размер до размера на минималната задължителна застрахователна сума, установена с този кодекс;
2. на едно лице по застраховките по раздел I от приложение № 1 в един застраховател, независимо от броя на вземанията му и размера им – общо до 196 000 лв.; за вземания на лицето се смятат вземанията по застрахователния договор, в това число вземанията за откупна стойност и за връщане на застрахователна премия по застрахователен договор, който не е бил сключен или не е влязъл в сила, или при предсрочно прекратяване на застрахователен договор.
(3) Вземанията на лицата за лихва за забава на застрахователя по изискуеми вземания по ал. 2 не се гарантират.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите на плащане от страна на бюрото по чл. 506 в системата „Зелена карта“ в качеството му на гарантиращо бюро вместо застраховател по ал. 1, който е с отнет лиценз, за застрахователни събития, възникнали извън територията на Република България по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, за бюрото възниква вземане към Гаранционния фонд за всяко плащане, извършено от бюрото след датата на решението на комисията за отнемане на лиценза на застрахователя, при условие че в срок 60 дни от отправяне на искането за възстановяване на съответната сума от бюрото към застрахователя, последният не е възстановил тази сума на бюрото или бюрото не се е удовлетворило за извършеното от него плащане чрез банковата гаранция по чл. 508, ал. 2 или презастрахователните договори на застрахователя или на бюрото. Гаранционният фонд възстановява на бюрото от Обезпечителния фонд дължимата от застрахователя сума по искането за възстановяване в срок 15 дни от датата на предявяване на вземането към Гаранционния фонд. След плащането от страна на Гаранционния фонд той встъпва в правата на бюрото, в качеството му на удовлетворен кредитор.“
Комисията подкрепа текста на вносителя за § 70, който става § 83.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 71, 72, 73, 74, които стават съответно параграфи 84, 85, 86 и 87.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Дотук – това са шест текста.
Изказвания, колеги? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване следните текстове: първо, редакцията на Комисията за § 69, който става § 82; и параграфи 70, 71, 72, 73, 74 по вносител, които стават съответно параграфи от 83 до 87 включително, подкрепени от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 7.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 88:
„§ 88. В чл. 635 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „или застрахователен агент“ се заменят със „застрахователен агент или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“.
2. В ал. 6 и 7 думите „по реда на чл. 294, ал. 3“ се заменят със „съгласно чл. 295, ал. 1“.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) На застрахователен посредник, включително посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност – юридическо лице или едноличен търговец, който предоставя права на лице, което не е негов служител, както и застрахователен агент, включително посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, който е физическо лице, което предоставя права на друго лице да извършва дейност по продажба на застрахователни продукти и събиране на застрахователни премии или вноски, включително като му осигури достъп до информационна система на застраховател или като му предостави бланка за издаване на полица или за събиране на премия или вноска, се налага:
1. глоба от 2000 до 10 000 лв. – за физическо лице;
2. имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 89, като предлага ал. 1 и 2 да се изменят така:
„(1) Когато във връзка с разпространение на инвестиционен застрахователен продукт застраховател или застрахователен посредник е извършил нарушение на разпоредбите на чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 149 – 151, чл. 288, ал. 1 – 3, чл. 288а, 291, 299а, 324, 325, 325а, 330, 333 или на глава тридесет и пета, включително на актовете по чл. 340, т. 1 и 2 и чл. 342, ал. 12 на застрахователя или посредника се налага:
1. глоба от 2 500 до 1 400 000 лв. – за физическо лице;
2. имуществена санкция от 20 000 до 10 000 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.
(2) При повторно нарушение наказанието по ал. 1, т. 1 е от 5 000 до 1 400 000 лв., а по ал. 1, т. 2 – от 40 000 до 10 000 000 лв.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 90.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 78, който става § 91.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 79, който става § 92:
„§ 92. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В §1:
а) в т. 10 буква „б“ се изменя така:
„б) в която пребивава застрахователният посредник – физическо лице, съответно държавата членка, където е седалището на застрахователния посредник – юридическо лице, а ако според националното му законодателство той няма седалище – държавата членка, в която се намира неговото главно управление; по отношение на лицата, които ежедневно пътуват между държавата членка по своето пребиваване и държавата членка, в която извършват своята дейност по разпространение, тоест тяхна държава членка по месторабота, държавата членка по произхода и по регистрацията е държавата членка по месторабота.“;
б) точка 11 се изменя така:
„11. „Приемаща държава членка“ е държавата членка, различна от държавата членка по произход:
а) в която застрахователят или презастрахователят има клон или предоставя услуги; за застраховането държавата членка на предоставяне на услугите е държавата членка, в която е разположен рискът, когато рискът се покрива от застраховател или от клон, намиращ се в друга държава членка;
б) където застрахователният, съответно презастрахователният посредник или посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност има трайно присъствие или установяване или предоставя услуги.“;
в) точка 13 се изменя така:
„13. „Клон“ е правна форма, под която застраховател или презастраховател, или застрахователен посредник присъства трайно на територията на държава членка, различна от държавата членка по произход, като открива клон по смисъла на приложимото право или като създава офис, управляван от негови служители или от други лица, изрично трайно овластени от застрахователя, презастрахователя или посредника да действат от негово име.“;
г) в т. 32 след думите „ползвателя да съхранява информация“ се добавя „адресирана лично до него“;
д) създава се т. 55:
„55. „Съвет“ е предоставянето на лична препоръка на ползвател на застрахователни услуги по негово искане или по инициатива на разпространителя на застрахователни продукти във връзка с един или повече застрахователни договори.“
2. В § 4:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Минималните размери по чл. 305, ал. 1, чл. 306, ал. 1, т. 1 и чл. 316, ал. 2 се актуализират с регламенти на Европейската комисия, приети на основание и в сроковете по чл. 10, параграф 7 от Директива (ЕС) 2016/97. Застрахователната сума по задължителните застраховки по чл. 305, ал. 1, съответно по чл. 316, ал. 2, е сумата, която е в сила съобразно съответния регламент на Европейската комисия към датата на настъпване на застрахователното събитие, освен ако размерът на застрахователната сума, вписана в застрахователната полица, е по-висок.“
б) в ал. 4 думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1 и 3“.
3. В § 7 се създават т. 9 и 10:
„9. Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (OB, L 26/19 от 2 февруари 2016 г.).
10. Директива (ЕС) 2018/411 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на началната дата на прилагане на мерките за транспониране от страна на държавите членки (OB, L 76/28 от 19 март 2018г.).“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма изказвания.
Ще подложа на гласуване следните текстове: редакцията на § 75, който става § 88; текста на вносителя за § 76, който става § 89, с редакционните поправки от Комисията; текста на вносителя за § 77, който става § 90; текстът на вносителя за § 78, който става § 91; редакцията на Комисията за текста на § 79, който става § 92.
Гласували 81 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 8.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 80, който става § 93.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 81, който става § 94:
„§ 94. В останалите текстове от кодекса думите „търговския регистър“ се заменят с „търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.“
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 95:
„§ 95. До влизането в сила на наредбата за утвърждаване на методиката по чл. 493а, ал. 2 за определянето размера на обезщетенията за пострадалите лица и за увредените лица по чл. 493а, ал. 3 за имуществените и неимуществените вреди вследствие на телесно увреждане, съответно смърт на пострадалия, включително за събития, настъпили преди влизането в сила на този закон, се прилага досегашният ред.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Дотук.
Изказвания? Няма изказвания.
Ще подложа на гласуване: текста на вносителя за § 80, който става § 93; текста на вносителя за наименованието на подразделението; редакцията, която Комисията предлага за текста на § 81, който става § 94; текста на вносителя за наименованието на подразделението; създаването на § 95 по предложение на Комисията, с текст по предложение на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 9.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 96:
„§ 96. (1) До влизането в сила на наредбата за утвърждаване на методиката по чл. 493а, ал. 2, обезщетението за претърпените неимуществени вреди на лицата по чл. 493а, ал. 4 се определя в размер до 5 000 лева.
(2) До влизането в сила на наредбата за утвърждаване на методиката по чл. 493а, ал. 2, лицето, което отговаря за причинените неимуществени вреди на лицата по чл. 493а, ал. 4, дължи обезщетение в размера по ал. 1.
(3) Размерът на обезщетението за претърпените неимуществени вреди от лицата по чл. 493а, ал. 4 за предявените от тях съдебни претенции в периода от 21 юни 2018 г. до влизането в сила на този закон се определя по ал. 1, като тези лица могат да оттеглят своите искове без съгласието на ответника и не носят отговорност за разноски за прекратената част от иска.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 82, който става § 97:
„§ 97. (1) В срок до 23 февруари 2019 г. всеки застрахователен брокер представя в комисията актуален списък на членовете на управителния си орган, определени с решение на орган, компетентен съгласно приложимия закон и учредителния документ на брокера да отговарят за и да управляват дейността по разпространение на застрахователни продукти, като се прилага и съответното решение, на лицата на ръководна длъжност в брокера, отговорни за извършване на дейностите по разпространение на застрахователни продукти, и на своите служители, непосредствено заети с дейността по разпространение на застрахователни продукти, заедно с декларация, че всички посочени лица отговарят на изискванията на чл. 303, ал. 2 и чл. 304, ал. 1, за да изпълняват точно задачите и задълженията си. Когато застрахователният брокер – юридическо лице, не е определил едно или повече лица от управителния му орган да отговарят за и да управляват дейността по разпространение на застрахователни продукти, декларацията се отнася за всичките членове на управителния му орган.
(2) В срок до 23 февруари 2019 г. всеки застраховател представя в комисията актуален списък на застрахователните си агенти, както и на членовете на управителните органи на застрахователните агенти – юридически лица, определени с решение на орган, компетентен съгласно приложимия закон и учредителния акт на агента, да отговарят за и да управляват дейността по разпространение на застрахователни продукти, като се прилага и решение на управителния орган, на лицата на ръководна длъжност в застрахователния агент, отговорни за извършване на дейностите по разпространение на застрахователни продукти, и на служителите на застрахователните агенти – еднолични търговци и юридически лица, непосредствено заети с дейността по разпространение на застрахователни продукти. Представянето на списъка се счита за удостоверяване, че всички посочени лица отговарят на изискванията за подходящи знания и умения по смисъла на чл. 316, ал. 1, за да изпълняват точно задачите и задълженията си. Когато застрахователният агент – юридическо лице, не е определил едно или повече лица от управителния му орган да отговарят за и да управляват дейността по разпространение на застрахователни продукти, удостоверяването се отнася за всички членове на управителния му орган. В срока по изречение първо застрахователните агенти по чл. 319, ал. 2, изречение второ, предоставят декларация за обстоятелствата по изречение първо самостоятелно.
(3) В срок до 23 февруари 2019 г. застрахователите представят в комисията актуални списъци на посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, подлежащи на регистрация и на посредниците по чл. 295, ал. 1, с които имат сключен договор.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, до тук.
Госпожо Стоянова, имате думата за изказване.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми господин Христов, искам да направя предложение: в § 97 по Доклада на Комисията, в ал. 1 текстът „23 февруари 2019 г.“ да се замени с текста „31 декември 2019 г.“. Това е срокът, в който всеки застрахователен брокер представя пред Комисията списък на членовете, които са преминали обучение и отговарят на изискванията.
Моля да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Има ли реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Бяха прочетени два текста с промени. Моето изказване е по първия прочетен § 96.
Този път ще бъда кратък. Предлага се таван от 5000 лв. Моят въпрос е: при липса на аргументи, както казва нашият правилник, при липса на мотиви защо е 5000 лв.? Ние не получихме отговор на трите препятствия, които Ви казах, изобщо да се приема този законопроект, защото противоречи грубо на нашия правилник. Защо 5000 лв.? Защо не 5200лв., защо не 6000 лв.? Не знам.
И по последната алинея. Предвижда се който оттегли вече заявен в съда иск, който е над 5000 лв., лицата, които са завели дела, които са над 5000 лв., да имат право да оттеглят частта над 5000 лв., без да дължат разноски на другата страна. Текстът изобщо не е перфектен, защото лицата не трябва да оттеглят, а да се откажат от тази част от иска, защото правото им спира да съществува. Чисто процесуално пипате в гражданския процес, в момента това е процесуална норма – дали се оттегля един иск, или се отказваш от иск. Когато със закон ти е отнето материалното право и ти вече не можеш да водиш дело за над 5000, ти не трябва да го оттегляш, трябва да се откажеш. Сега ще се случи така, че ако лицето се откаже от иск, ще дължи разноски за частта над 5000 лв. Текстът пипа в гражданския процес.
Пак казвам: материята в гражданския процес изискваше обсъждане, което не се проведе, и в този си вид само ще забърка проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Милков.
Реплики има ли? (Шум и реплики.) Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Първо, ще подложа на гласуване редакционните поправки, които предложи народният представител Менда Стоянова.
Гласували 87 народни представители: за 73, против 7, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване два текста: предложението на Комисията за създаване на нов § 96, съгласно текста на Комисията; и редакцията, която Комисията предлага, на текста на § 82, който става § 97. Напомням, че той вече е с приетата редакционна поправка.
Гласували 89 народни представители: за 72, против 7, въздържали се 10.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 98.
Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Предложението е оттеглено.
По § 84 – предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 84, който става § 99:
„§ 99. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 2 думите „и застрахователните агенти“ се заменят със „застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност“.
2. В чл. 4, ал. 6 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
3. В чл. 13:
а) в ал. 1, т. 23 думите „взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация“ се заменят със „сътрудничи и обменя информация“, а след думите „Регламент 1060/2009“ се поставя запетая и се добавя „като за целта взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация“;
б) в ал. 7 след думите „по ал. 1, т. 5 и 6“ се добавя „когато се отнасят до сливане, вливане, отделяне, разделяне и доброволно прекратяване на поднадзорни лица“.
4. В чл. 20 ал. 4 и 5 се изменят така:
„(4) При постъпване на работа всички служители подават декларация, че за тях не са налице обстоятелствата по ал. 3, като обстоятелството по ал. 3, т. 1 се установява служебно. Декларацията за несъвместимост се подава при условията и по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(5) Всички служители с изключение на тези, заемащи технически длъжности, подават декларации за имущество и интереси по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в сроковете и при условията и по реда, предвидени в него.“
5. В чл. 30, ал. 1:
а) в т. 12 след думите „и застрахователните агенти“ се заменят със „застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност“;
б) точка 16 се отменя.
6. В приложението към чл. 27, ал. 1:
а) в раздел I:
аа) в т. VI, ред 17 думите „всеки етап от“ се заличават;
бб) в т. VII, ред 5 думите „за всеки модул от изпита“ се заменят със „за явяване на всеки модул от изпита“, а думите „всеки етап от“ се заличават;
б) в раздел ІІ:
аа) в т. І се създава ред 35а:“ (съгласно таблицата в доклада)
„бб) в т. IV се създава изречение второ: „Задълженото лице за внасяне на таксата по т. I, ред 35а е посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, но таксата може да се внесе и от застраховател, за който лицето посредничи.“;
в) в раздел IV:
аа) в т. IV, изречение второ думите „и т. VI, ред 15“ се заменят с „т. VI, ред 15 и 17 и т. VII, ред 5“, думите „а тази по раздел I, т. VI, ред 17 и т. VII, ред 5“ се заменят с „а тази по раздел I, т. II, ред 9, т. VI, ред 15 и 17 и т. VII, ред 5“ и след думата „признава“ се добавя „квалификацията, съответно“;
бб) в т. XI, изречение второ думата „съответното“ се заменя със „задълженото“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 85, който става § 100:
„§ 100. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. ...) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2, в т. 2 след думите „Застрахователна дейност“ се добавя „дейност като презастраховател, дейност като схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск“.
Предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 101:
„§ 101. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон Гаранционният фонд подготвя проект на методиката по чл. 493а, ал. 2 и я предоставя на комисията, министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 83, който става § 98; редакцията на Комисията за § 84, който става § 99; редакцията на Комисията за § 85, който става § 100; и предложението за създаване на нов § 101 с текст съгласно предложението на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 6.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 102:
„§ 102. Наредбата по чл. 493а, ал. 2 се приема в срок до една година от влизането в сила на този закон.“
По § 86 – предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага следната редакция на § 86, който става § 103:
„§ 103. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 35 относно чл. 304, ал. 3, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 102 съгласно текста на Комисията и редакцията, която Комисията предлага за текста на § 86, който става § 103.
Гласували 94 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 15.
Предложенията се приемат, а с това завършихме и Законопроекта.
За процедура – господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, предлагам процедура за удължаване на днешното пленарно заседание до приемане на гласуваната точка втора от дневния ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Иванов.
Подлагам на гласуване направеното от народния представител Станислав Иванов процедурно предложение.
Гласували 103 народни представители: за 97, против 4, въздържали се 2.
Предложението се приема.
Уважаеми народни представители, предлагам да се приеме решение на основание чл. 48, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както следва: Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 27 ноември 2018 г., вторник, от 13,00 ч. при следния дневен ред:
1. Второ гласуване на Законопроекта на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Вносител: Министерският съвет, приет на първо гласуване на 6 ноември 2018 г.
2. Второ гласуване на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. Вносител: Министерският съвет, приет на първо гласуване на 6 ноември
2019 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 95 народни представители: за 88, против 6, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Обявявам прекъсване.
Начало на работата в 13,00 ч. съгласно приетия дневен ред.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, във връзка с новото обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 7 ноември 2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 259 от 13 ноември 2018 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България, започваме обсъжданията.
Госпожо Стоянова, имате думата да представите Доклада на Комисията по бюджет и финанси.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„ДОКЛАД
относно Указ № 259 на Президента на Република България, постъпил на 14 ноември 2018 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 7 ноември 2018 г. и мотивите към указа.
На заседание, проведено на 15 ноември 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Указ № 259 на Президента на Република България.
На заседанието присъстваха: от администрацията на Президента на Република България – професор Емилия Друмева, секретар по правни въпроси, и Илия Христозов – съветник по икономика и инвестиции; от Министерството на финансите – Росица Велкова, заместник-министър, и Петя Копчева – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика“; от Агенция „Митници“– Борислав Борисов, заместник-директор, и Йохан Иванов – директор на дирекция „Правна дейност и обжалване“; от Националното сдружение на общините в Република България – Силвия Георгиева, изпълнителен директор.
Указът и мотивите към него бяха представени от професор Емилия Друмева.
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание § 39, т. 6, т. 15, т. 17, т. 23, б. „а“ и „б“, § 40, § 50 и § 64 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 7 ноември 2018 г.
В мотивите си президентът изразява несъгласие с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси относно данъка върху превозните средства, отлагането на срока за реформата за таксата за битовите отпадъци и въвеждането на по-високи данъчни ставки за жилищните имоти в населените места и селищни образувания от Списъка на курортите в Република България и промените в Закона за митниците.
Президентът посочва, че с приетата уредба на данъка върху превозните средства се отменят съществуващите досега данъчни облекчения. Отчитайки стандарта на живот на българските граждани, президентът счита, че с приетия закон данъчното бреме не е съобразено с равнището на доходите на гражданите, което е в нарушение на чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, според който данъците трябва да са съобразени с доходите и имуществото на гражданите.
Също така президентът оспорва промяната в § 39, т. 23, б. „а“ и „б“ относно удължаването на срока за прилагане на приетата през 2017 г. реформа за таксата за битовите отпадъци. Посочва, че запазването до 2022 г. на съществуващата практика за начисляване на таксата за битовите отпадъци е в противоречие с редица решения на Конституционния съд и с чл. 7, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
Президентът оспорва и промяната, въведена с § 39, т. 6 относно чл. 22, с който се въвеждат по-високи данъчни ставки за жилищните имоти в населените места и селищни образувания от Списъка на курортите в Република България. Президентът посочва, че в случая става смесване на елементи на подоходен с имуществен данък, което е в противоречие с практика на Конституционния съд.
Президентът оспорва и промяната, въведена с § 50 и § 64 в Закона за митниците, с която се предвижда структурна промяна в Агенция „Митници“. Президентът счита за недопустимо прекратяването на правоотношенията на служителите поради закриване на администрацията/предприятието по чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Президентът оспорва и промяната в чл. 9 от Закона за митниците, която предвижда прекратяване на правоотношенията на висши държавни служители без предизвестие по преценка на директора на Агенция „Митници“, съгласувано с министъра на финансите.
Във връзка с ветото на президента по Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане в Комисията по бюджет и финанси се получиха писмени становища от Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.
След представяне на Указа и мотивите към него се проведе дискусия, при която становища изразиха представителите на Министерството на финансите, на Националното сдружение на общините в Република България и членове на Комисията.
Както в писмените становища, така и по време на разискванията се изразиха следните аргументи срещу мотивите на президента за наложеното вето на Закона:
1. По § 39, т. 6 относно въвеждането на по-високи данъчни ставки за жилищни имоти в населените места от Списъка на курортите в Република България
Въвеждането на по-високи данъчни ставки за имоти в населени места от Списъка на курортите в Република България е мярка, която цели да се избегне укриването на данъци и да се намали сивата икономика. Укриването на данъци не следва да бъде толерирано, а е необходимо да бъде търсен начин за справедливо данъчно облагане, което не позволява да бъдат неравнопоставени и ощетени съвестните данъкоплатци.
2 . По § 39, т. 15, 17 и § 40 относно данъка върху превозните средства
Данъкът върху превозните средства е имуществен данък, който не е свързан с използването на автомобила, а с неговото притежаване.
В съответствие с това предложената със Закона промяна цели запазване характера и целта на данъка за облагане на имуществото.
Доколкото данъкът върху превозните средства е свързан с притежаването на автомобил, то честотата на неговото използване не може да бъде основа за определянето му, тъй като това не кореспондира с данъчната теория за имуществен данък. В допълнение ползването на движимото имущество не може да бъде установено по адекватен и контролируем начин за целите на определяне на данъка.
По отношение на наличието в автомобила на устройства за намаляване на вредните емисии е установено, че съществуващите в данъчните закони облекчения в тази посока не са ефективни, доколкото същите се използват предимно за намаляване на дължимия данък, тоест за използване на данъчно облекчение, което не може да бъде контролирано от общините.
Видът на горивото има значение за чистотата на атмосферния въздух, поради което електрическите превозни средства са освободени от данък. По отношение на останалите автомобили към настоящия момент не съществува база данни, която да отразява допълнителния вид гориво, който използва автомобила, което води до невъзможност да бъде определен размера на данъка. От друга страна, при наличие на възможност автомобилът да работи с два вида гориво, не би могло да се контролира какво гориво е използвано.
По отношение на разходването на събраните средства от този данък за екологични цели, следва да се отбележи, че съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за публичните финанси постъпленията в бюджета не са целеви и служат за покриване на плащанията и подобна ограничителна разпоредба ще бъде в противоречие на изрична законова разпоредба, предпоставяйки противоконституционност на уредбата.
Конкретният ефект върху засегнатите страни от предложените изменения, свързани с данъка върху превозните средства, не би могъл да се определи, тъй като ще зависи от избраните от общинските съвети ставки и коефициенти за облагане в определените със Закона граници, както и от коефициента за екологичната категория, на която съответстват автомобилите.
Следва да се отбележи, че се очаква намаление на данъка за средния клас семейни автомобили с екологична категория по-висока от „Евро 3“, каквито са притежаваните масово от населението със средни доходи. Увеличение на данъка ще има за най-старите и мощни автомобили, които са ненадеждни и причиняват замърсявания на въздуха с вредни емисии, което е справедливо и социално обосновано от гледна точка на вредите, които причиняват на обществото. Независимо от това, при увеличаване на данъка на стар автомобил, то същият отново ще бъде в пъти по-нисък от данъка на по-новите автомобили.
3. По § 39, т. 23, б. „а“ и „б“ относно отлагане на реформата за таксата върху битовите отпадъци
Причина за предлагането и приемането на подобно законодателно решение между първо и второ гласуване на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е възможността за използване по подходящ начин на данните от преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. относно броя на ползвателите на услугите в имота за определяне на таксата за битовите отпадъци.
По този начин ще се ползва ресурсът, отделен за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г., като въз основа на събраните данни при преброяването и данните от справките на управителите на етажната собственост за броя на ползвателите на услугата в имота, общинската администрация ще има възможност служебно да определи броя на ползвателите.
Това ще доведе до намаляване на административната тежест за всички задължени лица – граждани, бизнес и общинската администрация, чрез освобождаване на задължените лица от подаване на декларации за броя ползватели в имота.
4. По § 50 и § 64 – промяната в Закона за митниците
Нито в Конституцията на Република България, нито в нормативни актове, уреждащи законодателния процес, е изведена изрична забрана с преходни и заключителни разпоредби да се правят промени в други закони.
В своите решения Конституционният съд на Република България застъпва разбирането, че чл. 88, ал. 1 от Конституцията фиксира решаващите етапи на процедурата, по която да се приемат законите в Република България. Като посочва изрично, че законите се обсъждат и приемат на две гласувания, той допуска отделни техни разпоредби да могат да бъдат променяни, респективно да бъдат внасяни допълнения в Законопроекта, и в хода на обсъжданията им в комисиите между първото и второто гласуване на съответния законопроект, и след това да бъдат предлагани за гласуване в пленарната зала.
С промените в Закона за митниците се променя организацията на агенция „Митници“ и се създава материалноправна компетентност министърът на финансите да създаде ново административно звено – териториална дирекция, която да е част от структурата на Агенция „Митници“, и която да организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата й митнически бюра и митнически пунктове, както и да извършват дейности, определени със закон. Следователно държавната администрация в Агенция „Митници“, която изпълнява функциите във връзка с провеждането на митническата политика, ще продължава да осъществява законовоопределените си функции.
Промените в Закона за митниците предвиждат правоотношенията със служителите да се уреждат при условията и по реда на чл. 87а и чл. 106, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за държавния служител, съответно чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда в рамките на определената численост на персонала на Агенция „Митници“ и в съответствие с определената структура и численост на персонала на териториалните дирекции, поради което аргументите за заобикаляне на защитните разпоредби на чл. 87а от Закона за държавния служител и на чл. 123 от Кодекса на труда не са основателни.
С предвижданите промени в Закона за митниците по отношение на възникване и прекратяване на служебните правоотношения с визираните висши държавни служители не се засяга или нарушава цитираната конституционна норма, нито се нарушава принципът на стабилитет на държавната служба. Коментираното Решение № 11 от 1998 г. на Конституционния съд е прието преди влизането в сила на Закона за държавния служител, когато правоотношенията с държавните служители са се уреждали по силата на трудов договор.
С предвижданите промени в Закона за митниците разпоредба, изключваща съдебния контрол на прекратяването на служебното правоотношение с изброените държавни служители, не е предвидена, поради което не може да бъде направена аналогия с обществените отношения, които се уреждат в Проекта на Закона за митниците и тези по нормата от Кодекса на труда, която е обявена за противоконституционна, както и не биха могли да се приложат мотивите на Конституционния съд на Република България в спецификата на конкретния случай.
След приключване на разискванията и проведено гласуване Комисията по бюджет и финанси, с 12 гласа „за“, 9 гласа „против“, без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 7 ноември 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова.
Колеги, откривам разискванията.
Напомням, че времето за разискванията е по общите правила на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Имате думата, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днес за пореден път сме свидетели на това как президентът на Република България проявява повече чуваемост към социално слабите, проявява повече загриженост за спазването на Конституцията и за функционирането на държавата, отколкото ние като Народно събрание, тоест колкото Вие като управляващи, защото, за съжаление, всичко, което е написано като мотиви във ветото, е в доказателство на това, което казвам в момента. Даже ще Ви прочета част от нещата.
По автомобилите: „Състоянието на превозните средства в една държава е проекция на стандарта на живота и показател за съществуващите социални разслоения в нея“. Някой дали ще се противопостави срещу това, което казва президентът?
„И ето защо проблемът е в намирането на подходящия баланс, който да отчита съществуващите реалности и да не накърнява принципа на данъчна справедливост.“ Нещо, което ми се струва, че Вие направихте – накърнихте данъчната справедливост.
По отношение на таксата за битови отпадъци президентът казва: „Намирам за несправедливо сроковете за гражданите и бизнеса винаги да са задължителни, независимо от тяхната готовност, а сроковете за държавата немотивирано да се отлагат“. Нали всички сме равни пред закона? Нали трябва всички да спазваме този закон и всички трябва да спазваме сроковете в закона? Или понеже държавата може сама да си определя законите, е в по-привилегировано положение от гражданите? Затова и гражданите така се отнасят към държавата в момента.
По отношение на данъците недвижимост – става въпрос за различни по вид данъци. Виждате, че даже това не сте разбрали в този закон, който приехте на второ четене, въпреки нашите противопоставяния и че тежестта зависи не само от стойността на имотите, но и от начина, по който те се използват.
Да не говоря за това как се опитвате да смените начина на независимост на държавните служители като гарант на стабилността на една държава с опита да подмените състава на митниците по начин, който няма нищо общо нито със Закона за държавния служител, нито с трудовото законодателство.
Президентът Ви казва: „Държавните служители са замислени като траен, независим от политическите промени гръбнак на държавата, а тази функция изисква стабилитет на служебното положение“. С направените промени Вие точно това нарушавате – стабилитета, независимостта и се опитвате да поставите още една приходна агенция под политическа зависимост, за да може приходите може би да отиват по политическо предназначение и целесъобразност.
За съжаление, уважаеми управляващи, днес при разглеждането на това напълно обосновано вето от Президента на Република България върху Закона за корпоративното облагане искам да Ви кажа, че сме свидетели на поредното действие на театъра на абсурда със заглавието „Управляващите срещу народа“. Ще се опитам да се аргументирам.
Вие вчера се хвалихте, че имате право да вземате всякакви решения и никой няма право да Ви се противопоставя, защото са Ви избрали един милион и половина граждани – милион и двеста от ГЕРБ, и около триста хиляди от „Обединени патриоти“. Искам да Ви напомня обаче едни други числа, които Вие видимо сте забравили, те са от 2016 г. Президентът Радев е избран почти с два милиона и сто хиляди гласа, а кандидатът на ГЕРБ при директния си сблъсък с президента Радев е получил един милион и двеста хиляди гласа. Нещо повече – питам дали всички тези милион и двеста хиляди за Вас и триста хиляди за патриотите днес биха гласували, след като Вие им обещавахте, че няма да увеличавате данъчната тежест, но я увеличихте, след като Вие продължавате да не се съобразявате с исканията на народа, нещо повече, след като Вие наричате тези, които протестират срещу Вас, от вчера Ви цитирам – лумпени и утайка. Вас цитирам, не някой друг.
И Ви питам: след като робувате на числата, на тази представителност кой за кого колко е гласувал, защо не се съобразите със съотношението 2,1 за президента към 1,2 за Вас и да се съобразите с това вето, защото видимо президентът изразява волята на повечето хора, отколкото са гласували за вас тогава и много повече, отколкото биха гласували за Вас днес. Съобразете се с това вето, гласувайте против този закон на трето четене и бъдете достойни защитници на интересите на хората, за които сте изпратени тук, а не за интересите на богатите, които Ви плащат да сте тук. Благодаря Ви. (Оживление в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ерменков.
Реплики?
Заповядайте, господин Марешки, имате думата за реплика.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ерменков, да, всеки може да излъже избирателите с наизустени фрази, хубав пиар и така нататък. Оставам с впечатлението, че Вие твърдите, че в момента в мандата на господин Радев българският народ живее добре, че господин Радев е допринесъл за това българският народ да живее добре. Ние, като част от българския народ… Между другото, като направихме анализа, сме единствените, които не участваме в никакво управление – едната част има мнозинство, която излъчва Министерския съвет, другата част си е избрала президент. И заедно президентът и Министерският съвет управляват, ние си седим отзад, само Ви наблюдаваме и чакаме да направите нещо добро за България.
И Вие сега, не можах да разбера от това, което говорихте, твърдите, че в момента България е перфектна, защото президент е Румен Радев. Това ли трябваше да разбера? Това ли ни внушавате? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото са гласували два милиона по погрешка за него. Направихме два или три консултативни съвета само докато трябваше да бъде решен въпросът за самолетите. Оттам нататък няма ли злободневни теми в държавата? Този човек няма ли да ни събере да обсъдим, дори тази точка да обсъдим? Президента грижа ли го е за народа, или го интересуваха само самолетите?
Внушението, че в момента с президента на БСП и ДПС България се развива добре, е много опасно. Това не е вярно. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ако президентът излезе с тезата, че има качества да управлява, но президентската институция му връзва ръцете, да заповяда – има избори през месец май, излиза от топлото гнездо, излиза от дебелата заплата, прави си политически проект и се явява с всички нас пред българските граждани с неговата програма. Да си видим качествата, да си видим програмата, да си видим визията. Визията за 3500 лв. заплата или за 1000 лв. заплата? Визия за благоденствие на българския народ или за грабеж на българския народ не от едните, но от другите. Това ли ни предлагате?
Ако Вие ми твърдите, че в момента при президентстването на Румен Радев българските граждани са доволни и вече не съжаляват, че са го подкрепили, да сте живи и здрави! Ще дойдат други избори и ще видим. Така ни твърдяха във Варна и за Вашия кмет Кирил Йорданов. И после го изгониха с камъни. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплика – господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ерменков, аз смятам, че трябва да говорим по-аргументирано, а не да влизаме в исторически факти от президентските избори и какви са били резултатите, защото мога да Ви кажа, че от момента, когато приключиха президентските избори, президентската двойка се движи само в насрещното движение. (Бурни ръкопляскания и оживление в ГЕРБ.) Вчерашният случай е доказателство за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Трета реплика има ли?
Господин Ерменков, заповядайте за дуплика.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Марешки, ще се опитам малко по-простичко да го обясня, за да ме разберете.
Не става въпрос за това дали българският народ живее по-добре при президента, защото президентът не управлява държавата. Това, което говорих, беше, че президентът се грижи за това законите, които ние приемаме тук, да направят живота на българите по-добър.
А това дали сте управлявали, или не сте управлявали, вчера разбрахме по какъв начин участвате в управлението.
Към колегите от ГЕРБ – колеги, като ползвате патерица, поне ползвайте здрава, а не счупен бастун.
Господин Цветанов, нямаше да се връщам към историята на числата, ако Вие вчера не бяхте злоупотребили с тях. Вие вчера ни твърдяхте колко много хора са гласували за Вас, колко малко за нас. Аз пък Ви показах колко повече са гласували за президента Радев. Знам, че Ви е обидно. Знам, че не можете да го приемете, но това са фактите, така че живейте с тях.
А когато ръкопляскате на неща, които нямат нищо общо с живота, а са част от жълтата преса, утре народът ще Ви ръкопляска, само че май по някои други Ваши части. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Продължаваме с изказванията, колеги.
Господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, очевидно управляващите се опитват да бутнат дискусията в посока, която да размие основния проблем, който ние се опитваме да решим с това вето на президента върху Закона за корпоративното подоходно облагане.
Като говорихте за насрещно движение, аз мисля, че цялото това управляващо мнозинство се движи в насрещното движение, и то срещу своите граждани.
Уважаеми колеги, днес разглеждаме промените, които Вие направихте в Закона за корпоративното подоходно облагане в резултат на наложеното вето от президента. Фактът, че днес си говорим отново по тази тема, води до един категоричен извод, че разглежданите промени, които Вие направихте, са най-малкото необмислени и ненавременни. За това нещо говори, първо, реакцията на българските граждани, които мигновено излязоха на улицата, и адекватната реакция на президентската институция, която съвсем мотивирано ни върна отново като първокласници, най-вече Вас, да се занимаваме с тази материя.
Знаете, че има няколко форми на данъчно облагане. Едната от тях е облагането на притежаваното имущество, където субекти са собствениците, в случая на леки автомобили, които ще получат най-тежкото данъчно бреме с направените промени. Също така още първокурсниците, които учат финанси, икономика, право и каквото и да е друго, знаят, че данъкът трябва да бъде съизмерим на имуществото на българските граждани. С тези данъци на всички Вас е ясно, че не се преследват някакви сериозни бюджетни цели, но крайният резултат е удар по джоба на домакинствата. И в крайна сметка резултатът за бенефициента, тоест общините, е изключително спорен.
Истината е, че тук се нарушава един от основните принципи на данъчното облагане, а именно принципът на данъчната справедливост, уважаеми колеги. В това трябва да вникнете и да го разберете, защото още както е записано в мотивите, в чл. 60, ал. 1 е записано, че съобразяването на данъка с доходите на имуществото на лицата трябва да бъде непрестанно в мислите и в действията на народните представители, а тук имаме тежко нарушаване на този основен принцип, записан в Конституцията – основния на държавата. Неслучайно мотивите на президента са изградени именно на тази база, в тази посока. Много точно и ясно е написано, че в направените промени се възпрепятства осъществяването на конституционно признати граждански права и вменени задължения.
Уредбата на този данък, както Вие се опитахте да го направите, е да вмените на българските граждани, че с него се преследват цели да се подобри качеството на атмосферния въздух, да се подобри качеството на живот на българските граждани, лягайки върху принципа „замърсителят плаща“. В никакъв случай не стига и не отчита, както е записано, честотата на използването на превозните средства, нито наличието на устройства за намаляване на вредните емисии, нито вида на използваните горива, нито възможността на българските граждани да поемат този допълнителен разход от своя семеен бюджет, който в годините става все по-тънък и по-тънък. Това нещо очевидно не е било водещият мотив, когато се внасяха тези промени.
Още повече, че ние до ден днешен не видяхме точно и ясно разписани мотиви при внасянето на тези текстове в пленарната зала. Не видяхме оценката за въздействие, защото тя е изключително важна, и то на база на закони, които Вие приехте – Закона за нормативните актове. В Правилника за дейността на Народното събрание точно и ясно е написано народните представители какво трябва да направим. А Вие не го направихте това нещо. Дори в Бюджетната комисия, когато сте отхвърлили това вето, не сте дали и две думи в посока да обясните защо, с каква цел и кои уязвими групи ще бъдат засегнати в тази ситуация. Още тогава Ви казахме – на дебатите на първо и на второ четене, че 70% от автомобилите, които се управляват в страната и са налични тук, ще бъдат засегнати от този данък. Вие не направихте нищо в тази посока, за да ни разубедите – нито на крайния потребител, който ще трябва плати от джоба си този данък, какво ще му се случи.
Да не говоря, че с тези нововъведения в данъка се отменят и досега съществуващи данъчни облекчения. Тоест натоварването на данъкоплатеца става малко повече, отколкото е записано вътре в текстовете, които ни се предлагат. И днес вярвам, че здравият разум при Вас ще надделее. Много ми е интересно – особено Патриотичната част в залата как ще реши тази дилема пред своите избиратели, защото съм сигурен, че им задават този въпрос.
Не виждам защо влизаме в такъв дебат, който е залегнал в Конституцията ни, и е записан изключително точно и ясно. В същото време ни изваждате и ни отнемате възможността да се съобразим с данните, които би трябвало да бъдат представени тук пред нас и да ги дискутираме, а именно възможността тези граждани да могат да си платят данъците.
Някои казват: „Да, 10 лв., 15 лв.“, но в крайна сметка никой не знае какъв ще бъде крайният резултат, още повече че прехвърляте отговорността за това – съгласно Закона за местните данъци и такси, на кметовете. И тук, под строй, понеже голяма част са от ГЕРБ, разбира се, ги закарахте да направят събрание и да обявят: „Ние искаме да ги увеличим тези данъци“, без да си дават сметка, че само след няколко месеца ще има избори и ще трябва да ги избират, и техните общински съвети и тези кметове трябва да увеличат данъчното бреме на своите избиратели в общините.
Какво казвате с тези промени? Вижте, ние тук ще борим чистотата на въздуха, в същото време ще отнемем доходите на гражданите, а отговорността ще я носят кметовете. Какво означава това нещо? Искате да кажете, че този парламент на практика вече е абдикирал от своите функции – това правите. Действително единствен изход от тази ситуация е днес Законът да бъде отхвърлен и това вето да бъде одобрено. Защото, ако Вие не чуете тази инстанция, която в законодателния процес дава оценката на законопроектите, а именно президентската институция, на която Конституцията е дала право да връща такива закони, които откровено нарушават норми в Конституцията, Вие ще чуете последната инстанция – българските граждани, и Вие я чувате всеки ден. Рано или късно те ще Ви поставят окончателната оценка и тя ще бъде забрава в историческото бъдеще. Вие ще бъдете забравени! Това ще Ви кажа, защото правите исторически аналогии и тези 2 млн. 200 хил. души ще Ви се видят някаква песен. Това са предупрежденията, които трябва да разберете, че Ви се правят.
Да се върна на Закона. Съгласен съм с написаното в мотивите, че цялостната уредба на данъка върху превозните средства със сигурност няма да постигне целения екологичен ефект. Обяснете ми точно как с увеличаването на данъка на превозните средства Вие ще повишите качеството на атмосферния въздух? По какъв начин ще спрете тези хора да си зареждат автомобилите и да ги карат? Това е един вид скрита рестрикция. Отделно и данъкът към тези граждани. Давате ли им, увеличавате ли им заплатите? Аз не видях в друг закон – нито в Закона за държавния бюджет, който предстои следващата седмица, да им увеличавате възможността да си купят тези електрически автомобили, за които Вие говорите тук, че трябва повсеместно да се карат. Не е екология.
Ние още на предните дебатите Ви казахме, че нито тази минимална работна заплата, която искате след Нова година, е екологична, нито това увеличение от 5,7% е екологично. Още повече, че в редица други закони правите още по-големи безумия. Наистина не разбирам в момента какво Ви води – личните отношения между различните представители на групата или преследването на някаква цел, която да облагодетелства определени кръгове, които може би управляват държавата? Или може би искате да увеличите оборота на господин Марешки в неговите бензиностанции? Това ли е крайната цел, която преследвате?
Колеги, ако имате малко здрав разум днес… (Реплики от ГЕРБ.) Не, Вие няма да съберете 121 гласа, уважаеми колеги, Вие няма да ги съберете, защото съм убеден, че и сред Вас има здравомислещи хора, които утре трябва да отидат при своите избиратели и да им обяснят защо и по каква причина увеличават данъците. Защо и по каква причина ги принуждават да слязат от автомобилите си и по каква причина не им позволяват да водят нормален и достоен живот? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Има ли реплики? Не виждам.
Заповядайте, госпожо Стоянова, за процедура.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Моля в залата да бъдат допуснати госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите, госпожа Мария Сарийска – главен експерт в дирекция „Данъчна политика“ на Министерството на финансите, господин Борислав Борисов – заместник-директор на Агенция „Митници“, и господин Йохан Иванов – директор дирекция „Правна“ в Агенция „Митници“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Гласуваме предложението на госпожа Стоянова за допуск в залата.
Гласували 110 народни представители: за 103, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете лицата, допуснати в залата по предложение на госпожа Стоянова.
Други изказвания?
Господин Божанков – заявихте желание. Имате думата, заповядайте.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ветото на президента ни дава възможност отново да осмислим наистина важна за българските граждани промяна и отново да дебатираме върху текстовете.
Всъщност целите, които си поставя законодателят, по негови думи, са инвестиция в здраве, изчистване на въздуха и въвеждане на принципа „замърсителят плаща“. Тук трябва да отговорим дали тези мерки, които са предвидили – увеличаването на данъците, ще постигнат тези резултати.
Ще Ви цитирам едно изследване на „Делойт“, което Холандия поръчва. Холандия има проблем със старите автомобили или по-точно с технически неизправните. Тук обръщам внимание и подчертавам – технически неизправни. Защото, ако просто натоварим стари автомобили с по-висок данък, може да стигнем до несправедливост по-нов автомобил, който замърсява, защото е технически неизправен, да плаща по-малко – да му намалим данъка, а да увеличим на стария. Тоест това може да доведе до несправедливост. Холандската държава възлага и заплаща доста, за да разбере къде отиват нейните, забележете, технически неизправни автомобили. Оказва се, че една от основните дестинации е България.
Холандия стига до извода, че България е тази дестинация, защото в България действа занижен технически и екологичен контрол. Технически и екологичен! Тук не става дума за данъчна политика. Вдигайки данъците, ние няма да решим проблема с техническия и екологичния контрол.
И сега Ви цитирам отново въпрос към бившия министър Радев, когато го попитахме на колко коли е отказана първоначална регистрация поради непокриване на екологичните норми. Отговорът гласи, че екологични норми няма. Няма норма, над която да бъде отказана регистрация, а няма и газ анализатори в нито един КАТ в България, освен един в София, който е получил такова дарение. Тоест преди да бъде решен този проблем, а да не говорим за последващия, за текущия контрол, където при годишните прегледи контролът не е занижен, на места е направо анархия. И преди да решим тези проблеми, Вие прибягвате до увеличаването на данъците. По този начин няма нищо екологично да се реши – няма да се изчисти въздухът – нещо, което вярвам, че всички искаме. Напротив, просто ще бъдат събрани малко повече данъци без обаче да имаме гаранция къде отиват тези пари. Тоест те отиват в бюджета. Тези пари не са целеви, те няма да отидат, както в Румъния има такива екологични компоненти, инструменти, но се харчат само за екологични политики, само за инвестиции в газ анализатори, само в текущ и първоначален контрол. Нищо такова няма тук и затова Законът няма да изпълни своята цел. Затова трябва да помислим отново и ветото ни дава такъв шанс – да вземем правилното решение. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Божанков.
Има ли реплики?
За реплика – заповядайте.
ЕРДЖАН ЕБАТИН (ДПС): Уважаеми колеги, абсолютно е прав колегата от БСП със своите аргументи.
Само бих искал да добавя, господин Божанков, че посоката на Закона може би е вярна с оглед на синхронизирането, с оглед на екологичното законодателство. Само че да увеличаваш данъчната тежест на хората във времена, когато не са сигурни в собствените си доходи, е несправедлива политика, още повече че подобен Законопроект изкара хората на улицата. Тоест той има формата на политически акт, на обвинение в бедност. Нещо подобно правим ние – обвиняваме хората, за това че са бедни с гласуването на подобен Законопроект, и това силно ги удря, а те са много чувствителни в тази сфера. Нашето общество е чувствително.
Наша е отговорността като политици да не обвиняваме хората в бедност и да не ги караме да се чувстват толкова уязвими на тази основа. Затова „Движението за права и свободи“ няма да подкрепи този закон и ще гласува в полза на ветото на президента, защото нашето общество не е готово за такива промени.
Първо, нека да увеличим доходите на хората, да ги накараме да се чувстват сигурни, стабилни и тогава да гласуваме подобни закони. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ебатин.
Има ли други реплики към изказването на господин Божанков? Ако няма – за дуплика, господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Напълно съм съгласен и мога да дам и още един пример за политика в тази посока, която не е въпрос на увеличаване на данъците, но би имала ефект.
Много коли в нашата държава се движат без съоръжения за пречистване, каквито са DPF филтрите, каквито са катализаторите. Ако отворим интернет и напишем „купувам катализатори“, ще намерим стотици сайтове, които действат в момента и страшно много нерегламентирана търговия именно с такива компоненти, която и в момента е категорично забранена от Закона. Това е опасен отпадък и действа много строг режим в Закона за управление на отпадъците. Това е въпрос на воля от страна на държавата, въпрос на контрол и въпрос да си свършат институциите работата. Хората, които извършват такава дейност в България, дори не се крият – явно до такава степен действат. Това би имало отражение върху въздуха, би помогнало несъмнено на България в посока да неутрализираме и последиците, които я грозят, тоест да плащаме глоби, защото България е осъдена. Но ето, това не е направено, а първо е прибягнато към увеличаване на данъците. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Божанков.
Думата има народният представител Георги Марков за изказване.
ГЕОРГИ МАРКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз не съм специалист в областта на данъците. Безспорно те имат не само фискален, имат и социален, икономически и всякакъв друг характер. Но взимам думата за това, че днес гледаме преди всичко един важен политически акт по време на важни политически събития в страната, и по време на много важно послание на 9 ноември на българския държавен глава.
Аз се отнасям с голямо уважение към конституционното право на вето на българския президент. Отнасям се с уважение и към неговата личност. Самият факт, че днес, в тази зала гледаме вето на държавния глава, който, както стана дума, не е от управляващото мнозинство, показва, че България е функционираща демокрация, функционираща правна система и няма нужда да я сменяме. Защото това е не просто случайно вето на държавния глава, това е над десет, n-ти път имаше вето. И днес ще се види, че управляващата партия – по-скоро мандатоносителят ГЕРБ, няма конституционно мнозинство да преодолее ветото на държавния глава, с което рухва митът, че има срастване на партията с държавата, което ни се внушава непрекъснато и е дълбоко невярно.
Конституцията изисква 121 гласа, които победилата за четвърти път партия, поради характера на избирателния закон, няма. Значи ветото може да бъде преодоляно или от коалиционните партньори, които са три партии, или част от опозицията. Ние сме имали вето, срещу което са гласували представители на опозицията, тоест България е функционираща демокрация. Ако днес ветото бъде преодоляно, българският държавен глава, когото уважавам, може да отнесе въпроса до Конституционния съд, защото данъкът не е само въпрос на фискалност, не е само въпрос на целесъобразност, а и въпрос на социална държава, с което започва българският основен закон.
Омбудсманът може да отнесе въпроса до Конституционния съд и той не е представител на управляващото мнозинство. Госпожа Манолова е ярък представител на българската левица. Аз я уважавам, защото е добър омбудсман. Против това съм да й се взима колата. Не е работа на министри да казват кой искал да я кара, но тя не е представител на мнозинството и може да сезира българския Конституционен съд, както прочие и опозицията. Тоест има широки възможности по българския основен закон за функционираща демокрация и срещу срастване на партията с държавата. Наред с всичко друго е и чл. 11 от Конституцията, който казва, че нито една партия не може да обяви себе си държавна. Ако го направи – ще последва забрана.
Казвам за тези ноемврийски неща, защото беше неделя, изминалата неделя. Има много хора от моето поколение – и по-големи, и малко по-малки, и политолози – как никой не се сети да каже коя е датата в неделя на общонационалния протест. Тя е 18 ноември.
И преди 29 години тук, на площад „Александър Невски“, в условията на комунистическа диктатура, чл. 1 не беше паднал. Десетки хиляди български граждани излязоха, за да свалят системата – комунистическата система. И на трибуната бяха хора от ранга на доктор Желев, от ранга на Блага Димитрова, на хора от Вашите редици като Чавдар Кюранов, когото уважавам, покойният Анжел Вагенщайн и други.
Може ли да сравним онзи помпозен митинг за свобода и демокрация и сваляне на комунистическата система със сегашните протести, които искат смяна на системата? Е как да я сменим? Да ставаме анархокомунизъм? И аз съм съгласен, че има протести, но недейте да казвате: гражданите са на улицата, гражданите протестират. Някои граждани са на улицата, някои граждани протестират.
Ами тя, Европа, се тресе от протести. Вие да сте чули президентът Макрон да си отива от власт? Ами не 30, не три хиляди, триста хиляди протестиращи във Франция и то е гражданска война, когато на протестите загива жена, когато тежко ранените – 14 в момента във Франция, са с опасност за живота. Макрон си ходи, управлява си и така нататък. Ами в Гърция – само преди няколко дни в Атина – млади комунистчета, има ги такива, уважавам ги, 45 години от убитите студенти, за съжаление, от Хунтата. Те хвърляха „Молотов“, направиха клада в Атина, полицията ги би. Такива ексцесии в България няма. Ние трябва да се гордеем, че сме парламентарна демокрация независимо от нашите различия. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Трябва ясно да кажем: в България няма да бъде сменена системата! България няма да върви към анархокомунизъм, а към утвърждаване на системата парламентарна демокрация, към нейното подобряване. Който иска тя да става друга, да стане конституционна монархия, пак трябва да знае, че царят царува, но не управлява. Ако иска да сме президентска република – Велико народно събрание – две трети на три четения, нека стане президентска. Но системата в България е единствено възможната. Тя се нарича демокрация и не може да бъде анархокомунизъм, анархофашизъм и бъркотия. Благодаря. (Възгласи: „Браво!“ Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Марков.
Има ли реплики към изказването?
Господин Божанков пожела реплика – имате думата, господин Божанков. (Шум и реплики. Подвиквания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля за тишина!
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Такива подвиквания от залата, господин Председател, са грозни. Аз много уважавам колегата, който се изказа преди мен.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Кой колега?
ЯВОР БОЖАНКОВ: Колегата Марков, който се изказа преди мен, господин Цветанов.
В България не просто умрели, в България помните, че много хора се самозапалиха и изгоряха като факли и хората продължават да си управляват. (Възгласи: „Еее!“ и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Божанков.
Господин Марков иска думата.
Да попитаме дали има други реплики, господин Марков. (Шум и реплики.) Има ли?
Заповядайте, господин Иванов, за реплика. Изчакайте господин Марков.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Марков, виждам, че за разлика от своите колеги Вие сте разбрали същността на дебата, който ние водим днес, а именно да се спазва българската Конституция и българските закони. Като конституционен съдия знаете каква е процедурата.
Днес целта на този дебат, да обясня на Вашите колеги, и Вие може в дупликата да обясните, е в една-единствена посока – ние да запазим действително този парламентаризъм и да може парламентът да вземе решение в посока да запази мира в държавата. Защото партията, която представлявате в момента, работи в една-единствена посока – да разруши тази система. Рушенето на правовия ред и държавния ред в момента се дължи изцяло на приемането на закони, които пряко нарушават членове на Конституцията. Защото никой не може да оспори, че чл. 60, ал. 1 е тежко нарушен в този закон.
И днес дебатът е именно в тази посока, за да отменим тази справедливост. Защото тук не става въпрос кой президент от коя политическа сила е избран, а става въпрос за това, че българските граждани стават от бедни по-бедни всеки ден, и то на гърба на нарушаването на българската Конституция, която е приемана тук, в тази зала. И това е същността и есенцията днес на дебата: да подобрим качеството на живот на българските граждани именно в тази институция – Народно събрание, която трябва да пази държавността. Ние сме, както Вие казахте, парламентарна република и нека днес да приключим по този начин – като парламентарна република. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Друга реплика няма.
За дуплика – господин Марков, имате думата.
ГЕОРГИ МАРКОВ (ГЕРБ): Аз се отнасям с уважение към младия колега – даже в кулоарите го похвалих за едно негово изказване по международни въпроси.
Съжалявам за този човек, който се запали във Варна, съжалявам за нещата, които станаха тогава, но все пак съм още с акъла си и много добре си спомням, че само два-три месеца след това ГЕРБ спечели категорично изборите във Варна. Моята мисъл е да не се емоционализират и хиперболизират протестите, да се представят като всенароден протест, всенародно движение. Защото, уважаеми колеги, аз тук от тази трибуна съм виждал национална стачка – в края на 90-те години по времето на управлението на господин Луканов, когато нямаше аспирин и памук, и не летяха самолети, нямаше транспорт – това беше огромен протест.
Разбира се, тези хора, които протестират, сигурно си имат своите права, само че те трябва да се движат в рамките на Конституцията, да не пречат на другите хора, да се спазва законът и да видим Балканите. Защо на тези Балкани, когато сме единствени една глава отгоре и се държим интелигентно и спокойно, на фона на галимациите в Гърция, в Румъния четири пъти си сменят правителството, на проблемите на Сърбия с Косово и така нататък, и така нататък, ние да не стоим по-добре и непрекъснато да си създаваме като някакви мазохисти проблеми.
Уважавам Ви като опозиция, имате Вашето право на гледна точка, но няма да сменяме системата, това исках да кажа. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Марков.
Господин Аталай, заповядайте.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, аз дълбоко уважавам господин Марков, но не знам защо господин Марков днес подлага под съмнение конституционното право на президента да предложи наново обсъждане на Закона. Това е негово конституционно право, господин Марков. Той не нарушава Конституцията. Президентът с този законопроект, който ни връща, ни обръща внимание по Конституция, разбира се, още един път да обсъдим евентуално, ако сме пропуснали нещо, което да е в полза и в интерес на обществото. Затова пак сме тук днес. В интерес на всичко това, което днес се случва, разбира се, говорим за данъчна справедливост. Колеги, според мен данъчната справедливост е едно много обтегаемо понятие. Справедлив е според мен онзи данък, който данъкоплатецът с желание още на 1 януари отива, застава пред гишетата и иска да плати. Аз досега такъв данъкоплатец не съм виждал. Затова сме избрани тук, за да може да направим данъчна политика, от която обществото осъзнато да отиде да гласува. Сега имаме ли такова съзнание на нашето общество? Нямаме, защото нямаме такива законопроекти, въз основа на които ние им предлагаме, че тези пари, които се събират от тях, ще отидат в определена политика на държавата – дали социална, дали някаква инвестиционна, разбира се, защо да не е и така? Имаме ли такава политика? Нямаме.
Всъщност Вашата политика, колеги, данъчната Ви политика е колкото се може повече данъци и от тези данъци как и по какъв начин да вдигнете заплатите на държавните служители. Взимате на касиера от „Билла“ данъка, отивате и плащате на назначения от Вас човек в държавна службичка, на която не знае и той за какво е назначен. Но знае деня, господин Марков, заради функциониращата демокрация в България, как и за кого да отиде да гласува, а мисля, че един от принципите, господин Марков, за функционираща демокрация е да бъдеш свободно избран и свободно да избираш. На тази тема съм готов да седнем да спорим и да говорим. Колко хора в България, които са гласували за ГЕРБ, са гласували свободно? (Възгласи: „Еее!“, шум и реплики от ГЕРБ.) Да, реакцията е правилна, благодаря Ви, разбрах! Всички сте така избрани – свободно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ: А какво да кажем за глобите? Колеги, Вие с всеки законопроект, освен данъците, налагате такива глоби, въз основа на които ги отделяте в едни фондове. И ако може да ми кажете глобите от магистралите, от пътищата с тези камери, които ги събирате денонощно, за какво ги ползвате, за какво ги харчите? Само ще Ви припомня, че в предишния мандат имаше една дама, която тук каза, че 100 хил. лв. са дадени за десет пешеходни пътеки. Не може, колеги, да събирате колкото се може повече данъци, да ги разпределяте на държавните служители, да събирате колкото се може повече глоби, да ги разпределяте на Калинка, за да може да прави визия за безопасно движение на безопасните ни, впрочем на опасните ни пътища.
И затова днес президентът ни връща само за една точка. Няма да говоря за § 50 и § 64, където... Не искам да влизам в тази тема. Опитвате се наново в митниците, там, където ще събират акциза, как и по какъв начин се опитвате да се освободите от онези, които си вършат съвестно работата, и ще назначите пак онези, свободно избраните от Вас – с конкурс.
Днес мога да Ви обърна внимание да видите – в Кърджали днес приключва конкурсът за назначаване на директори на училища. Забележете и погледнете колко от тях не са минали през местния председател и през областния председател на ГЕРБ със съответната молба. И те са свободно избрани! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Колеги, ще подкрепим ветото на президента с ясното съзнание, че наложеният данък за стари коли не е справедлив. Искам да представя пред Вас нашата политика, нашата логика. Вие, ако искате, го подкрепете, ако не искате, недейте. Чувстваме ли се европейци?
Само в Германия борбата със старите коли се води на принципа инвестиране в нови технологии и в нови чисти екологични автомобили. На всеки закупен екологично чист автомобил до електрическия автомобил в Германия се дават до 10 хил. евро на собственика, който си сменя колата. А Вашата логика по този закон е обратната. (Реплики.)
Искам да Ви кажа една стара притча, когато царят изпратил везира си да види, вдигайки данъците на хората, какво правят по места. След първото посещение, след второто посещение обяснил, че те работят, а на третия път казал: „Всички играят хора!“
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): Аз мога да я разкажа по-добре. (Реплики.)
РАМАДАН АТАЛАЙ: Мога да го разкажа по-добре. Добре, Вие играете кючеци.
И когато разбрал, че играят кючеци, казал: „Да бягаме!“ Мисля, че дойдохме до това положение!
Дайте да подкрепим ветото на президента, да разгледаме тези параграфи наново. Да влезем в онази политика, която е необходима и за нас, и за Вас, за да може хората отвън да не почнат да играят кючек. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС и „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Аталай. (Реплики от народния представител Вежди Рашидов.)
Има ли реплики? Не виждам.
Заявка за изказване – господин Гьоков. (Реплики.)
Моля, удължете времето на група.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Президентът наред с другите мотиви изразява несъгласие с промените в Закона за местните данъци и такси, касаещи данъка върху моторните превозни средства, отлагането на срока за реформата при определената такса за битови отпадъци и въвеждането на по-високи данъчни ставки за жилищни имоти в списъка на курортите в Република България.
Управляващите декларираха, че са изненадани от мотива на президента за таксата „Битови отпадъци“. Твърдят, че ако се приеме това вето, това означава веднага, без подготовка, да бъдат натоварени много милиони хора за сметка на бизнеса. Странно звучи твърдението „без подготовка“, защото това отлагане е поне от четири-пет години и през това време управлява все ГЕРБ. Имахте възможност да предложите за широко обществено обсъждане, да постигнете консенсус и да приемате начини и принципи за определяне на таксата за битови отпадъци така, че натоварването да не е върху милиони хора за сметка на бизнеса, а да е в съответствие с решението на Конституционния съд и с чл. 7, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. Тоест таксата за битови отпадъци да се определя на основа на необходимите материално-технически, административни разходи по предоставяне на услугата, а не на калпак, както се прави досега. Отлагате налагането на справедливост за 2022 г., когато няма да сте на власт, тоест прехвърляте отговорността на едно друго мнозинство.
Това е поредното отлагане, което говори за непоследователност, безотговорност и безхаберност на управлението. Ще гласувам „против“ отхвърлянето на ветото, защото това е недопустимо и липсва справедливост в решенията.
На следващо място, управляващите остават на позицията си за екокомпонентната такса за колите. Разбира се, че околната среда е важна, защото живеем в нея и от нея зависи нашето здраве и начина на живот. Затова опазването е една от най-важните функции на държавата. Важен елемент в опазването на тази околна среда е чистота на атмосферния въздух. Неговото качество се влияе от множество фактори, които се проявяват по специфичен начин в определени населени места.
Наред със замърсяването от автомобилите сериозен дял имат и емисиите на други вредни вещества – например от изгарянето на твърди горива, например емисиите на големи горивни инсталации, твърди частици от праха и така нататък. При социологическите проучвания в топ три на мерките, които гражданите са склонни да подкрепят, попадат на първо място по-честото миене на улиците; осигуряването на безплатен градски транспорт в дните с високо замърсяване и въвеждане на билети на ниски цени за цял ден пътуване в градския транспорт. Както виждате, сред тези мерки не е увеличаването на данъците за стари автомобили.
С § 39 от Преходните и заключителните разпоредби на този закон отменихте съществуващите досега данъчни облекчения и повишихте данъците. Убеден съм, че при формирането на данъка върху превозните средства трябва да има екологична компонента, но такава, че да не удря най-бедните слоеве на населението. По-скоро да бъдат въвеждани стимули за по-екологичните превозни средства, а не рестрикции за старите автомобили.
Оттук нататък следва въпросът в контекста на това, че се засягат превозни средства на възраст над 15 години, които са над 70% от всички регистрирани в България и се карат от най-бедните слоеве на населението.
Как с приетата цялостна наредба на този данък се постига целта – стимулиране на изваждането на по-старите автомобили от употреба, оттук намаляване замърсяването на атмосферния въздух от вредните емисии на превозните средства? Как, с какви рестрикции направихте значим принципа „замърсителят плаща“? Как отчитате честота на ползване на моторните превозни средства? Как отчитате устройствата за намаляване на вредните емисии, монтирани фабрично на превозните средства? Все неща, които ги правят по-малко замърсители от един автомобил със сертификат Евро 6, но използван всеки ден.
Твърдите, че данъкът върху моторните превозни средства е имуществен данък. Не отговаряте, наясно ли сте, че замърсяването на атмосферния въздух се дължи не на притежанието на автомобила, а на неговото използване.
Откъде става ясно, че събраните от общинските данъци или поне част от тях – екологичната им компонента, ще се ползват за екологични цели? Изчерпахме ли си всички други начини за борба със замърсения въздух, че опряхме до автомобилите на бедните? И още много други въпроси, които са в полза на приемането на ветото на президента.
Има една друга, много важна причина за приемане на ветото на президента. Тя е липса на каквато и да е била социална справедливост на възприетите от мнозинството разпоредби, особено въвеждането на по-високи данъчни ставки за някои автомобили.
Именно заради липсата на социална справедливост са протестите на хората. Чувате ли ги? Те не искат нищо друго освен справедлива цена на горивата и обърнете внимание – отмяна на това несправедливо увеличаване на данъка.
Приетата от мнозинството цялостна уредба на данъка върху превозните средства няма да постигне целения екологичен ефект, но за сметка на това ще породи сериозни социални последствия, изразяващи се в натоварване на по-ниско имотните и по-бедни слоеве от населението за сметка на богатите. Ще задълбочи и без това сериозните неравенства в страната ни. Да напомням ли, че 37% от хората в България са в състояние на крайна бедност, а още толкова са в риск от бедност. Да напомням, че в XXІ век автомобилът не е лукс, а е необходимост.
Наред с високите цени на горивата, това увеличаване на данъка на превозните средства ще лиши много българи от много услуги, включително и от здравни услуги.
Представете си, че живеете в населено място без болница и най-близката е на 80 км. Представете си, че не можете да ползвате моторно превозно средство, защото не можете да плащате високите данъци и високите цени на горивата. Не, не можете да си представите това, защото нямате социална чувствителност и защото „ситият на гладния не вярва“!
Трябва да размислите и да подкрепим заедно ветото на президента. Ще гласувам „против“ отхвърлянето на ветото, защото това е отношение към българина и липса на справедливост е недопустима.
Последно, може би не толкова важно за голяма част от българите, но важно като принцип. С § 50 от Закона променяте Закона за митниците. Наред с другите недомислици в тези промени са нарушени основополагащи принципи на държавната служба и на статута на държавния служител. Тези принципи са, за да гарантират безпристрастно, независимо, професионално и законосъобразно изпълнение на задълженията. Дали Вие искате такова, или искате подчинение, е друг въпрос.
Как ще коментирате въведеното с § 50 изменение на чл. 10, ал. 1 от този закон, след като подобна разпоредба е определена за противоконституционна в Закона за държавния служител и е отменена с Решение на Конституционния съд № 5 от 2016 г., която гласи, че „няма право да бъдат отстранявани от работа само хора преди да бъдат осъдени“. Сега приемате подобен, дори още по рестриктивен текст, засягащ част от държавните служители.
Вие не целите с това борба с корупция, а тотален контрол и подчинение на държавните служители, в случая на митническите служители, за да може на всеки непослушен да му бъде спретната постановка, да му бъде повдигнато обвинение, за да бъде освободен от работа без доказана виновност.
Благодаря Ви за изслушването – смятам, че е необходимо да се вслушате не в моите думи, а във ветото на президента и в неговите мотиви, да гласуваме заедно, да подкрепим това вето. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Има ли реплики?
Първа реплика – господин Марешки.
Заповядайте, имате думата.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, длъжен съм да направя тази реплика в името на справедливостта, за която уж всички говорим. Надявам се, че сме искрени, обаче числата показват съвсем други неща. Ще бъда максимално точен, затова съм си взел очилата.
Виждам, че за един от тези най-бедни хора, които карат най-евтините автомобили – на последния ред, да не казвам името на автомобила, говорим за разлика при новото минимално облагане в рамките на 45 стотинки на месец. За това ли е този цирк? Значи, 10 милиарда за въоръжаване и 45 стотинки за най-слабите коли. (Ръкопляскания от ГЕРБ, ОП и „Воля“.)
Това ли е отношението? Затова ли загубихме четири часа днес – за да си направим този изкуствен имидж пред най-бедните хора, които не са най-бедни заради нас от „Воля“?! (Шум и реплики.) Дайте си сметка.
По друг повод съм си изкарал исторически бележки и знам, че примерно господин Стефан Данаилов е бил министър във Ваши правителства, когато е внасял бюджет, с който на практика нашите майки и бащи, Вашите родители или близки семейства са обричани на глад с бюджет, в който пенсиите са били по 20, 30, 50, 100 лв.
Вие спомняте ли си тези неща за тези хора, които и към днешна дата продължават да бъдат най-уязвими? Вие сега ще ги залъгвате, че заедно с президента им връщате по 45 стотинки на месец – това е едната графа.
Малко по-нагоре има и една друга графа, в която говорим за 18 стотинки на месец. Затова ли се разиграваме ние в момента?
В същото време, когато говорим за справедливост, за други по-скъпи автомобили, пак да не им казвам марките, които са били регистрирани като „баничарки“ и са плащали смешни цени, сега ще бъдат облагани както трябва – да плащат по 500 – 600 лева данъци. Нали за тази справедливост говорим?! Нали затова искате различно данъчно облагане за по-бедните и за по-богатите, за да има справедливост, а в случая подкрепяте несправедливостта?!
Това е относно тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Марешки, времето Ви изтече.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Добре, минавам към изказване, за да не Ви губя времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Нека да завършим процедурата.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Добре, извинявайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има втора реплика, дуплика и след това продължавате с изказването.
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, аз ще продължа в духа на предната реплика. Ще бъда малко по-конкретен, защото целият цирк, който днес гледаме, и предния път дебатите – господин Марешки одеве Ви каза: става въпрос наистина за стотинки. Когато става дума наистина за голямо увеличение, става дума за една категория автомобили, и тя е много специфична. Това е от наложената промяна, когато отпада категоризацията N-1 да бъде облагана с нисък данък и ще Ви кажа конкретно.
За марка Audi A3 Sportback – мощен автомобил, нов автомобил, за който досега е плащан данък 6,50 лв., след промяната ще плаща 618,24 лв.; BMW X6 – пак нов, мощен, спортен автомобил – от 6,50 лв., ще плаща 519,05 лв.
За тези бедни ли, колеги, става въпрос, които Вие толкова пламенно защитавате и президентът върна ветото? Две седмици гледаме, че хората, които протестираха, аз мисля, че нещо или не са Ви разбрали, или протестираха Вие да им запазите ниската цена на данъците на спортните автомобили? Затова ли се борите? Кажете го, излезте и го кажете! Да приключим тази тема и да гласуваме по съвест.
Ако наистина, колеги, гласувате по съвест, мисля, че е справедливо хората с по-новите, с по-мощните автомобили да заплащат по-голям данък. Това е справедливото данъчно облагане. Другото, колеги, е популизъм. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Трета реплика?
Заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа народни представители!
Господин Гьоков, с цялото ми уважение към Вас, понеже това, което изчетохте, го изчетохте много бързо и аз лично не можах да чуя голяма част от думите – чух само „против“, „президента“ и „недомислиците“, само това чух. Искам да Ви помоля в дупликата да го прочетете наново и по-бавно, за да може наистина да разберем какви са Ви мотивите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Господин Гьоков, ще ползвате ли възможността за дуплика? Имаше три реплики към Вас – заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Ангелов, дали чета и какво чета, Вие слушайте. Ако не може да слушате внимателно, има едни капки за уши, Марешки ще Ви ги предложи, първо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля Ви, господин Гьоков!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Второ, ако толкова не схващате за какво става въпрос, може да вземете стенограмата и да прочетете нататък.
Сега по същество. Тъй като не само Вие не слушате, но и другите колеги не слушат, на всичкото отгоре и не четете, ще Ви прочета нещо от мотивите на президента:
„Принципът на социалната справедливост на данъците има основа в чл. 60, ал. 1 от Конституцията“ – господин Марков може да Ви обясни това.
„Що се отнася до данъчните облекчения и утежнения, те са допустими и тяхното определяне съгласно чл. 60, ал. 2 от основния закон е оставено на законодателя. Законодателят обаче е ограничен от правилото на ал. 1, като е длъжен да ги съобразява с доходите и имуществото на платците. Състоянието на превозните средства в една държава е проекция на стандарта на живот и показател за съществуващите социални разслоения в нея. Едва ли има собственик, който не иска да полза по-ново и по-екологично превозно средство, а всъщност мнозинството от гражданите не може да си го позволи заради получаваните доходи.
Ето защо проблемът е в намиране на подходящия баланс, който да отчита съществуващите реалности, да не накърнява принципа на данъчната справедливост. Независимо от въведения екологичен компонент данъкът върху превозните средства по правната си същност е имуществен пряк данък. Затова той следва да е обвързан с имуществото на гражданите, както повелява чл. 60, ал. 1 на Конституцията“.
Господин Марков, може да се намесите и да обясните Конституцията.
Господин Марешки, 45 стотинки на месец. Сигурно гарантирате това, защото и господин Александър Иванов го гарантира. Ако наистина го гарантирате, призовавам всички хора – български граждани, които до месец март си получат данъчните известия, ако данъкът им е в по-голяма сума от 45 стотинки на месец, да Ви изпратят данъчните си известия и Вие с господин Александър Иванов да им поемете тези данъци. Щом сте толкова ларж и смятате, че не бива да се правят такива неща, поемете ги.
Няколко пъти и двамата с господин Иванов споменахте думата „цирк“, че ние правим цирк. По-голям цирк от това, което правите Вие, не виждам, първо.
Второ, ако хората, които протестират навън – сигурно не ги виждате, но те са много, а пък аз ходя на протестите и ги виждам, кажете им, че това, което искаме – намаляване на данъците, е цирк. Не знам защо изпадате в положения, които не носят никакви ползи за Вас.
Да, боря се за намаляване на данъците. Мисля, че Вие заявихте това и в Програмата си, че няма да увеличавате данъците, а пък ги увеличавате. Ето ние, без ангажименти за неувеличаване на данъците, го правим. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло. Народният представител Александър Иванов иска думата за лично обяснение.)
На господин Иванов не му давайте право на лично обяснение, защото той ми прави реплика и няма как да говоря, без да му спомена името.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Времето изтече, господин Гьоков. Благодаря Ви.
За изказване думата има господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Вярно е, че на някои им е трудно дори да четат, но още по-трудно им е да разберат, което четат. Затова към нашето предложение да правим тестове за алкохол, наркотици, емоционално състояние, ние ще добавим може би и за интелигентност, но това е в бъдеще време. Надявам се всички да ни подкрепите. Българите трябва да знаят какви са хората, които ги управляват, които стоят пред парламента и ги представляват.
Относно цирка. Да, може би аз правя най-големите циркове. Ако отидете на някоя от нашите бензиностанции, ще видите голям цирк. То е като протест към всичко това, което Вие сте правили през годините, а именно да създавате монополи, да ги крепите, включително с присъствието на Ваши близки и роднини в управителните органи на тези монополи и картели. Така че аз не се срамувам от цирка, който правим, но не е лошо Вие да се засрамите от цирка, който Вие правите.
Понеже казахме числа… И аз наистина, защото Вие явно нищо не може да направите и пак призовавате аз да свърша работа – да компенсирам хората. Аз мога да ги компенсирам и да поема ангажимент, че за повишения данък на всеки българин, който дойде да зареди в наша бензиностанция, аз ще му платя горницата. Ето това ще направя! Само че вземете и Вие да направите нещо. (Реплики от „БСП за България“.) Нещо направете, за да помогнете на българите да живеят добре. Оправете, коя беше Вашата община? Каварна ли, коя? Направете я слънце. Показвайте я, като обикаляте.
Ще Ви върна малко по-назад. Популизъм щеше да бъде, ако не е цинизъм. Един от Вашите колеги стигна дотам, че намеси самозапалилите се хора. Длъжен съм да Ви припомня, че единият от тези хора протестираше срещу един от най-ярките Ваши кметове и Ваши общински съветници, и протестът на целия град – за тези, които не знаят, не виждам хората от Варна, но да Ви го напомня – искаше оставката на кмета и на общинския съвет.
За по-слабопаметните ще напомня, че когато водихме дебата в общинския съвет, че трябва да се вслушаме във волята на българския народ и да подадем оставки, колегите от БСП казаха следното: „Да, ние първите пет, шест човека, които сме в момента в общинския съвет, може да си подадем оставката, но не гарантираме за съвестта на следващите наши другарчета, че ще ни последват.“ Това беше обявено в залата пред всички: „Ние нямаме гаранция, че нашите другарчета след нас имат съвестта да напуснат общинския съвет.“ Тогава единствено ние дадохме пример. Колежката Славова. Кои бяха още в общинския съвет? Напуснахме общинския съвет и всички 50 или 100 човека, които бяха в листата, дадоха личен пример как политик се вслушва във волята на своя избирател. Всички си подадоха оставките и общинският съвет остана с 48 човека, а не с 51. Къде бяха тогава Вашите другари също да напуснат общинския съвет и да се отиде на нови избори? Така се прави демокрация. Това означава да се вслушаш във волята на своя избирател, във волята на своите граждани. Така че недейте да спекулирате със смъртта на хората, които също са си дали живота, борейки се срещу това, което олицетворявате Вие. Имайте малко милост, имайте малко съвест и не правете това, което правите в момента. Засрамете се! Дайте наистина да помислим как да се преборим с картела, как да направим така, че българските граждани да имат безплатни лекарства винаги, по всяко време – такива от каквито имат нужда към този момент и толкова, колкото имат нужда в този момент.
Ние от „Воля“ знаем как да го направим. Когато имаме възможност, ще го докажем. Знаем как да се преборим с картела. Когато имаме възможност, ще го покажем в рамките на няколко месеца. Няма да чакаме години, мандати и така нататък, за да го направим. Не може ли този консенсус, който всички видяхме, когато трябваше да изхарчим няколко милиарда за безсмислени железа, които българският народ – над 97% казва, че е безсмислен харч и никога се биха го направили, ние харчим техните пари. Този консенсус защо го няма сега? Примерно тези 10 милиарда да ги дадем и да купим на всички тези граждани електрически автомобили. Първо, ще помогнем на социалното състояние, второ, ще помогнем и на екологията. Това не е ли много по-ефективен харч в полза на българските граждани? Защо Вие не дадете такова предложение? Защо не се консолидираме около това? Това е само един малък щрих как можем да бъдем много по-полезни с парите на българите за техния живот, за екологията в България, затова как да се върнат избягалите в чужбина.
Днес пак имах няколко срещи с такива хора – високоинтелигентни, супер възпитани, супер образовани. Те обаче нямат място, не виждат какво да правят – питат мен какво може да направят, за да се върнат и да помогнат на България. Ето, с такива методи ще им дадем шанс да се върнат. А с това да правим дребен популизъм, нищо няма да помогнете.
Дори днес да подкрепим измисленото вето на президента и да спрем тези два лева и колко стотинки – 2,15 лв., беше спомената марка Reno clio 1 и 2 – ще помогнем ли на българския гражданин да живее добре? Излезте и това обяснете. Кажете: да, ние правим това нещо, защото, като го отменим, Вие от утре ще живеете по-добре. Може ли някой от „БСП за България“ да излезе и да каже на българските граждани, че ако ние подкрепим ветото на президента днес, самият президент да излезе и да го каже на българските граждани? Веднага ще подкрепя ветото на президента, ако някой от Вас каже, че българските граждани от утре, когато подкрепим ветото на президента, ще живеят по-добре. Ето това е измама! Това е цинично поведение спрямо нашите български граждани, спрямо Вашите избиратели. Затова ние няма как да го подкрепим. Ние ще подкрепим всяко друго предложение, което рязко, бързо, от днес за вчера ще направи така, че българските граждани да го усетят и да живеят по-добре.
Моля Ви, мислете за такива предложения. Имате пълната наша подкрепа, без значение от коя част на залата ще произлязат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
Реплики?
Господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Господин Марешки, преди да предлагате на Народното събрание тестове за интелигентност, вижте коя точка гледаме в момента. В момента нито гледаме точка за зареждане по бензиностанции, нито за лекарства, нито за самолети. Пет минути Вие говорихте за тези неща. Не знам кой Ви даде справката, в която казвате, че данъците се повишавали 15 стотинки и струва ли си българският парламент да се занимава за 2,47 лв.
Ща кажа статистика не от Георги Свиленски, а от Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община по финансовите въпроси.
Най-масовите автомобили след прилагане на новия данък в най-ниската му скала: Фолксваген Поло – не се притеснявам да кажа и марките – от 1999 г., без евростандарт, в момента плаща девет лева, данъкът му става 32 лв. – 350%.; Опел Корса – 1994 г., без евростандарт, с по-ниска мощност, досега е плащал 23 лв., в момента стават 32 лв. – 50%. (Възгласи и реплики от ГЕРБ.)
Тази реакция, колеги, не срещу мен. Тази реакция – може да се съберете заедно – „Московска“ 33, заместник-кмет господин Барбалов! Официална информация от Столична община! Ако той лъже, значи и аз Ви лъжа, значи лъжем българското общество. Аз не вярвам в Столична община да са Ви излъгали: от 23,00 лв. – 32,00 лв. Това са 50%. От 9 лв. – 32,00 лв. Това са 350%.
Господин Марешки, който Ви е дал тези таблички, него пратете на тест за интелигентност, а не народните представители в тази зала. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Свиленски.
Втора реплика? Няма.
Имате думата за дуплика, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Мисля, че първият, който се записа в необходимостта за тест за интелигентност или поне…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Марешки!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: …по познания по математика, е господин Свиленски, защото от…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Марешки!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: …23 до 32 не е 50%, това няма нужда да го смятам, с просто око се вижда, че не е 50%. (Шум и реплики от ГЕРБ и „БСП за България“.)
Това е Вашият голям проблем. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Имахте възможност, аз Ви слушах внимателно, няма нужда от невъзпитано държание в залата!
Това е големият проблем, господин Свиленски. По тази логика Вие веднага давате възможност на колегите от ГЕРБ да кажат, че по Ваше време пенсията е била 100 лв., а сега е 300 лв. и това е 300% увеличение. Това е проблемът, че процентите върху един лев, ако го направиш и пет лева, ще бъдат 500%, но това не означава, че някой ще обеднее с четири лева или с три лева и тридесет и няколко стотинки на месец. Проблемът е в това, че разсъждавате върху малки числа, които са наследство и от Ваше управление, и в момента каквото и да се направи върху тях, като процент ще бъде голямо. Ама защо ги гледате като процент? Кажете на хората честно, че Вие се борите за един лев на месец! Ако ние им го спестим този един лев на месец, те ще започнат да живеят по-добре. Това всъщност им обяснихте току-що. Даже с по-малко – с осемдесет стотинки на месец – Вие казахте от 23 до 32 са девет лева, което прави осемдесет стотинки грубо на месец, даже и по-малко. Затова ли водим този дебат? С това ли искате да блеснете пред българските граждани? (Шум и реплики от ГЕРБ и „БСП за България“.) Аз затова и използвах толкова дълго да Ви говоря за морал, за практично поведение, за прагматизъм, за неща, с които може наистина да бъдете полезен за българските граждани. Вие с това ли блеснахте в момента? Затова ли ме изкарахте да Ви повторя колко е жалко това, което Вие предлагате?
Аз Ви казвам, понеже Вие явно не можете да се справите, ако наистина всеки един български гажданин, на който данъчното му известие дойде с от 23 на 32 лв., да заповяда на нашата бензиностанция, аз ще му компенсирам цената. (Шум и реплики от ГЕРБ и „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Марешки!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Ще го направя, защото това е толкова елементарно, а Вие дори и това не можете да направите, а правим някакъв страшен дебат, правим някаква страшна реклама – президентът стана много социален и той оправи живота на българските граждани.
Моля Ви, слезте на земята. Казах Ви, за всяко едно разумно предложение, имате пълната ми подкрепа, без значение от коя част на залата да дойде. За да бъда максимално ясен – и Валери Симеонов да предложи нещо добро, ние ще го подкрепим. Ние сме го подкрепяли в някои негови действия. Всеки един човек, който предлага нещо смислено, ще го подкрепяме. Благодаря Ви. (Шум и реплики от ГЕРБ и „БСП за България“. Ръкопляскания от „Воля“.)
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП, от място): С кокала какво стана?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
Следващо изказване – народният представител Йордан Апостолов. (Народният представител Георги Гьоков иска думата за процедура по начина на водене.)
Заповядайте, господин Гьоков, по начина на водене.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Господин Председател, допускате от трибуната някой постоянно да си прави реклама на фирмите, които управлява, на бензиностанциите, на лекарствата. Аз си спомням един такъв случай, господин Председател, че едни майки, с едни фланелки с надпис на гърдите „Системата ни убива!“ (шум и реплики от ГЕРБ), не ги пуснахте, заради това че нарушавали някой член от Правилника на Народното събрание, в който не се разрешава да се прави реклама тук. Сега тук допускате един човек – от вчера, от днес, да си прави реклама на фирмите, които управлява.
Мисля, че от тази трибуна няма как да се прави такова нещо. Моля Ви, направете му поне една забележка, че сте го забелязали, дайте знак…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Вероятно не сте…
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: …защото иначе аз ще Ви обвиня Вас и цялата зала в съучастие в тази реклама. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Ако ще поставяме господин Марешки в неравностойно положение спрямо другите продавачи на бензин и на лекарства, дайте да кажем, че Народното събрание работи за неговата реклама. Направете му забележка! Недопустимо е! (Шум и реплики от ГЕРБ и „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Гьоков.
Господин Марешки не е в неравностойно положение.
Ако бяхте слушали внимателно, щяхте да чуете, че аз направих забележка. Колкото до обвиненията, няма да се учудя да ме обвините в каквото решите.
По начина на водене, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Година и половина и повече може би мина, откакто сме тук, в това Народно събрание, и за първи път си позволявам да направя това нещо.
Като протест срещу двойния стандарт – за Корнелия Нинова може да нарушаваме процедурата, за Марешки не може?! Тя може да си прави реклама?!
Господин Вежди Рашидов многократно излиза тук и ни обяснява…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Марешки, към мен. Обърнете се към мен!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Примерно, господин Вежди Рашидов многократно излиза тук и човекът е създал нещо в живота си, и се хвали. Да, правил е картини, изкуство, правил е други неща… (Шум и реплики от ГЕРБ и „БСП за България“.)
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България, от място): С ръцете си!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Каквото и да е правил, той достойно излиза и се хвали. Ако Вие няма с какво да се похвалите…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Марешки, на какво ми обръщате внимание?
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Обръщам Ви внимание за двойния стандарт. Ако всеки може да се хвали в тази зала, да не ми правите забележка на мен, и аз да мога да се похваля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ами направих Ви забележка преди…
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Мисля, че това беше достатъчно, Вие ме разбрахте. Благодаря Ви и аз.
Имате думата господин Апостолов.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, колеги! Аз искам да Ви направя една забележка, господин Александър Иванов, моля да ме погледнете.
Бих искал да Ви направя забележка, защото Вие не казахте, господин Иванов, че тази баничарка, регистрирана като N-1, тоест това Вие го казахте, регистрирана като N-1 ѝ се вдига данъка, но не казахте, че добросъвестният владелец на такъв автомобил, който го е регистрирал, без да ползва тази измислена категоризация, в момента данъка му ще падне със 100 лв. Тоест от 520, при новите клаузи и еврокатегорията, този данък ще падне на добросъвестния гражданин със 100 лв., а на този, който е ползвал преференциите, ще му стане такъв, какъвто би трябвало да бъде. Това не е най-важното.
Ние от групата на НФСБ в „Обединени патриоти“ ще отхвърлим това вето. Бих искал да кажа, че веднага след това ще предложим и изменение на Закона в тази му част, с която ние не бяхме съгласни още в самото начало. Тоест, ние имахме няколко предложения, които не бяха взети предвид, а именно облагане на хибридните автомобили и това да измерваме действителното състояние на автомобила, при годишните технически прегледи – да мерим газовете.
Колеги отляво, Наредба № 32 е факт и не е вярно, това, което заявихте преди малко, че няма норми, по които да се измерва. Промените в Наредба № 32 са факт и в момента вече имаме база, на която можем да стъпим за екологични норми. Тоест, при прегледи в пунктовете може да се каже кой автомобил трябва да бъде спрян от регистрация, защото не отговаря на тези минимални изисквания. При първоначална регистрация също може да бъде казано кой автомобил не трябва да бъде регистриран.
Още едно нещо. Не бива да си заравяме главата в пясъка като щраусите. Вие много добре знаете защо се налагат тези промени. Знаете го – отляво, отдясно, знаем го абсолютно всички ние. Ако държавата ни не предприемеше такива действия, както и с праховите частици, така и с въвеждането на екологичния компонент, нас ни грози една глоба от 770 хил. евро на ден. Тогава, колеги, да Ви питам, кое е по-справедливото – вдигане с няколко (шум и реплики от „БСП за България“), няма значение дали са стотинки или левове, на данъка, защото бюджета е една кошница, в която, като я напълниш, започваш само да вадиш от нея. Ако започнеш да вадиш 770 хил. евро на ден глоба, това е в много по-голяма степен ощетяване на българските граждани от този данък, който се предлага в момента. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ОП и ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Апостолов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам. (Народният представител Крум Зарков иска думата. Шум и реплики от ОП.)
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България, от място): Не са прекратени разискванията!
Господин Зарков, имате думата. Разсеян бяхте.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Извинявам се, господин Председател, исках да дам възможност на други колеги да вземат думата.
Благодаря Ви, господин Председател. Извинявайте, ако съм се забавил в своята реакция.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! Идеята на президентското вето на който и да е закон е да има ново обсъждане на спорна разпоредба.
Това, което се случва днес в тази зала, надали заслужава думата обсъждане и затова аз ще пледирам за факта да подкрепим ветото, за да има време да се обмислят всички тези предложения още веднъж.
Да си спомним как започна всичко. Идеята е да има екологичен компонент в определен данък, като то беше мотивирано от вносителите да се подтикнат хората да си закупуват автомобили, които замърсяват по-малко. Така ли беше? Така беше! Сега, ако тази такса, този нов данък е незначителен и няма да повлияе с нищо на тяхното поведение, то той е безсмислен и тогава трябва да се каже какво ще се прави с парите, които ще се съберат, колкото и да са те.
Ако обаче, което е по-вероятното, имаме за цел да насърчим – и това е похвална цел, употребата на нови автомобили, то трябва да имаме предвид, че това не може да бъде постигнато по този начин заради тежката икономическа ситуация, в която се намират 3 милиона от водачите на тези автомобили. Разберете, че в момента да насърчаваш купуването на нови коли, като таксуваш старите, е все едно да накажете едно дете, на което са купили марципан, че няма два шоколада. Това е абсурд! (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) Това не е данък! Това е глоба! Това е глоба и това е глоба „Бедност“!
Скоро говорихме тук за данъчните закони в по-общ смисъл. Говорихме за данък общ доход. Там трябваше да е плосък – еднакъв за всички. Това е с цел по-лесна събираемост, по-лесно за всички.
Говорихме за ДДС, предложихме да отпадне ДДС-то, да го диференцираме. Тогава това беше абсолютно невъзможно – за всички трябва да е еднакво.
Днес правим нещо различно. Защо? Казахте, че е заради екологията. Да помислим, моля Ви да помислим! Мислите ли, че като вдигнете с няколко десетки или стотин лева данъка на някой, който трябва да използва своя автомобил, той ще бръкне и ще извади хиляди евро, за да си купи по-нов? Мислите ли, че това ще се случи? Естествено, че няма да има никакъв ефект върху начина, по който хората ползват автомобилите, върху начина, по който хората притежават автомобилите си! Върху избора, който те осъществяват, защото практически те нямат избор, а купуват това, с което имат възможност, за да могат да ходят на работа.
Не подценяваме ни най-малко въпроса с екологията и чистия въздух, но бих Ви предложил алтернативи, като например безплатен градски транспорт, мощна кампания, особено в София, за съвместно пътуване. Ако ни интересува наистина замърсяването на въздуха, защо не атакуваме други причинители – като например прашните улици, с редовното им миене. Това не зависи от хората. Като например химическото замърсяване, за което аз като избраник от Русе съм особено чувствителен, заедно с моите колеги и отляво, и отдясно. Горенето на битови отпадъци и толкова много неща, които могат да се направят за по-качествен въздух и по-качествена околна среда.
Защо, ако наистина сте толкова загрижени за околната среда, отменяте задължението на кметовете да въведат определен начин на събиране на отпадъците, да въведат нова такса? Онази реформа за таксата, която днес отлагате с две години и която президентът връща за ново обсъждане, също е екологична по своя характер. Тя има за цел да направи таксата по-справедлива, всеки да плаща колкото изхвърля и по този начин да се стимулира по-малкото хвърляне на отпадъци.
Обаче за кметовете и за общините – две години натам, за българите, за онези шофьори, които карат старите коли – сега, ама веднага. Защо?
Очевидно е, че трябва да се съберат пари, искате да съберете пари. Какво ще правите с тези пари? Това е последващ въпрос и ние можем да го обсъждаме, ще го обсъждаме следващата седмица, когато разсъждаваме върху бюджета. Логиката на събирането на парите е грешка. Не е правилно да събираш по малко от многото, за да не засегнеш няколкото много, които живеят много добре.
За Вас и Вашата политика всички бедни са замърсители, а всички богати са инвеститори. Еми, не е точна така! Не е така, това не отговаря на истината. Тази логика в икономически, в социален и в политически аспект е пагубна. Тя в крайна сметка е вредна за държавата, защото, когато хората, които най-много се нуждаят от нея, тези, които не могат да си позволят по-скъпите коли, когато те се чувстват притиснати от държавата, те реагират. Реагират, като се защитават – чрез протести или като бягат. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
За пореден път президентът Ви дава шанс да размислите! (Реплика от ГЕРБ: „Времето Ви изтече!“)
Прави са тези, които подвикват, че свършва времето. Само че не моето време свършва! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Реплики? Няма реплики.
Изказване – господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, аз ще започна малко по-конструктивно. Първо, да благодаря на госпожа Нинова за предишното гласуване, в което групата на БСП подкрепи нашето предложение – за автомобилите с газови уредби. Благодаря Ви, това беше едно правилно решение от Ваша страна и откликнахте на нашия призив.
Ваши колеги зададоха на няколко пъти въпроса какво правите Вие с ветото и как ще гласувате. Няма как да не подкрепим закона и няма как да подкрепим ветото, и ще Ви кажа защо.
В момента, в който ветото е създадено само с една много ясна цел, когато президентът реално подтиква определени части от обществото срещу други части от обществото, то ние няма как да го възприемем като друг акт, освен като политически такъв. То не разглежда изцяло технологията на закона, не разглежда предложенията и не ги тълкува по същина. Даже и колегите от БСП, ако си погледнете стенограмата от изказванията, ще забележите няколко взаимно противоречащи си аргументи.
По първа точка от предложението на президента, а именно от ветото от четири такива, говорите с икономически аргументи. По точка втора, която също е икономическа, Вие говорите със социални аргументи и със запазване на принципа на правото – или трябва да използвате еднакъв принцип абсолютно навсякъде, или няма как да го спазвате. А именно: ако казвате, че за първа точка данъкът върху автомобилите ще доведе до повишаване на тежестите за нашето общество, трябва да кажете, че отмяната или ускореното въвеждане на новата такса смет също ще доведе до такива тежести. Тоест в момента призовавате с едната ръка да не се въвежда екотакса за близо 3,7 милиона автомобили, защото, видите ли, тя е пагубна за обществото ни, но за всички жилищни сгради в страната Вие казвате: въведе по-висока такса смет. Това правите реално в момента, няма как да бъде разтълкувано по друг начин.
Разберете, колеги, да, с политическото вето определено гоните политически цели, но не може да постигнете определен политически резултат и Вие няма как да очаквате от нас, че ще се вържем на тази тясна политическа игра, за да може – видите ли, колко е прекрасно ветото. Нито един от Вас, освен може би колегата Зарков, не си позволи да навлезе в същината на т. 2, т. 3 и т. 4 и да коментира по тях. Нито един от Вас не излезе действително от тази трибуна, както е по Конституция, да защитава новото обсъждане на четири точки, не на една, а на четири точки.
Президентът е такъв, за да бъде президент на всички. Ако трябва да има ново обсъждане на всички точки, Вие трябваше да ги представите, да ги коментиране, да аргументирате абсолютно всички точки. В мотивите на президента има може би само един малък абзац, с който аз съм абсолютно съгласен – и колегата Божанков го спомена – замърсителят плаща. В миналото си изказване от тази трибуна Ви говорих, че трябва да има универсален принцип за всички, той трябва да бъде еднакъв, трябва да се спазва – замърсителят да плаща. Това, че бях неналичен тук, доведе и до това да не можем да го вкараме навреме, но още утре ще имаме ново предложение за фактическа смяна на закона.
Това, което и Вие подкрепихте миналия път – за автомобилите с газови уредби, отново Ви призовавам да го подкрепите, и пак се обръщам към колегите от ГЕРБ – да има действително смислен дебат по принцип. Оттам насетне другото ще бъде игра със страховете на хората – колко, до каква степен, по какъв начин, ще влезем в един дебат и изобщо може да стигнем до дебат трябва ли да има данъчна система. Аз съм сигурен, че ако го поставим по този начин въпроса, най-вероятно голяма част от обществото ще каже: да, естествено, не трябва да има данъчна система. За какво някой друг ще взима моите пари?
Ние като общество знаем, че принципът на данъците е много прост – изземват се една част от благата, за да може да съществува държавата, за да може после държавата да преразпределя, за да може, когато ние, Вие, всички пишем предложенията по бюджета, те да имат насреща съответни доходи, които да могат да бъдат преразпределени. А колко и в какви параметри са съответните данъци – става въпрос за местни данъци и такси, това е прерогатив на местното самоуправление и нека те да си го преценят.
Обръщам се към колегите от БСП: говорете с господин Радев – президента. Действително последните вета са написани изцяло политически. Моят призив е: говорете с него и не за това дали има право, или няма право да пише вето, а върху нещо много просто – да го напише така, че то да бъде еднакво за всички български граждани. Да не се подвежда по това да го пише политически. Той е много харесвана личност, подкрепян е от много голяма част от обществото, недейте да го подвеждате да не бъде такъв. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Александров.
Реплики? Няма (Шум и реплики.)
Изказвания – господин Искрен Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Очевидно картата на сиромахомилството е много силна и често се изкушаваме да пресягаме към нея, а на мен ми се ще да задам няколко въпроса на тия, които я разиграват.
На първо място, това вето не е само за един текст, то е за четири текста. Вторият от тях има точно обратното по смисъл, по философия и по ефект значение на това, което има първото. Първото е с идея да се намали данъчната тежест на собствениците на стари автомобили, респективно на бедните хора, казват опонентите на текстовете на закона – нещо, което до голяма степен ние споделяме. Действително там корекция трябва да има. При условие че не се оспорва принципът – че трябва да има компонента, корекциите би трябвало да станат чрез Закон за изменение и допълнение на конкретния закон, което ние ще направим.
Във втората точка е точно обратното. Там се предлага да отпадне втората отсрочка, която даваме – за въвеждането на новия принцип за заплащане на такса „битови отпадъци“. Ще ми се да питам сиромахомилите, които силно цакат с картата по първа точка, съгласни ли са да подкрепят тази втора точка от ветото и да вдигнат с близо 50%, а на някои места и повече, таксата смет на всеки собственик, на физическо лице, на апартамент. Другата страна на въпроса е: говорил ли е някога с някои от общините, които да са готови с този нов тип изчисления, с новата методология и изобщо как биха могли общинските администрации да преминат към този нов тип облагане?
Уважаеми колеги, затова няма как да подкрепим това вето, защото, първо, то ще бръкне много по-дълбоко в джоба на гражданите макар и през имотите, а не през колите.
Второ, защото ще обречем общините на халост, на невъзможност да изпълняват задълженията си по събирането на битовите отпадъци, и съответно всеки от нас ще го усети, виждайки вида на родния си град и съответно мястото, което обитава.
Мисля и съм съвсем убеден, че отхвърляме това вето, което е сбор от няколко текста, а не само текста за колите, който се манифестира широко. Смятам, че тези основателни забележки по отношение на самата таблица за облагане спокойно могат да бъдат развити в един допълнителен ЗИД, който да облекчи положението на тези, които несправедливо биха били ощетени от него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
Реплики? Няма реплики.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Закривам разискванията. (Шум и реплики.)
Подлагам на повторно гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от Народното събрание на 7 ноември 2018 г.
Гласували 176 народни представители: за 130, против 46, въздържали се няма.
Уважаеми народни представители, Законът за корпоративното подоходно облагане е повторно приет. (Ръкопяскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.) Законът ще бъде изпратен на президента на Републиката за обнародване в „Държавен вестник“ в седемдневен срок от получаването му съгласно чл. 101, ал. 3 от Конституцията.
Съобщение за парламентарен контрол на 23 ноември 2018 г., петък:

1. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на един въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов.
2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на пет въпроса от народните представители Никола Динков и Виолета Желева; Георги Гьоков; Николай Иванов и Иван Генов; Димитър Бойчев и Диана Саватева; и Кольо Милев и Таско Ерменков и на едно питане от народните представители Манол Генов и Любомир Бонев.
3. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на два въпроса от народните представители Красен Кръстев и Калин Василев; и Иван Ченчев.
4. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на два въпроса от народните представители Галя Желязкова и Димитър Гечев; и Клавдия Ганчева и Руслан Тошев.
5. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на един въпрос от народните представители Емилия Станева-Милкова и Александър Мацурев.
6. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на девет въпроса от народните представители Светла Бъчварова; Светла Бъчварова и Георги Стоилов; Ирена Анастасова; Йордан Младенов; Кристиан Вигенин –два въпроса; Светла Бъчварова, Никола Динков и Виолета Желева; Никола Динков; и Светла Бъчварова и Кристиан Вигенин.
7. Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще отговори на два въпроса от народните представители Иглика Иванова-Събева; и Димитър Бойчев и Диана Саватева.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Филип Попов;
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Елена Йончева;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на три въпроса от народните представители Георги Михайлов; Александър Александров; и Венка Стоянова;
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на един въпрос от народния представител Георги Михайлов; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Филип Попов;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Свиленски;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Крум Зарков; и Георги Гьоков;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на два въпроса от народните представители Радостин Танев и Галя Желязкова; и Станислава Стоянова и Таня Петрова; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Ирена Анастасова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на един въпрос от народния представител Кристина Сидорова; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Драгомир Стойнев;
- министърът на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Валентин Ламбев;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Свиленски;
- министърът на туризма Николина Ангелкова – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Христо Проданов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- едно питане от народните представители Иван Валентинов Иванов и Стоян Мирчев към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов;
- два въпроса от народния представител Евгени Будинов към министъра на културата Боил Банов;
- един въпрос от народните представители Ася Пеева и Павел Христов към министъра на туризма Николина Ангелкова;
- два въпроса от народните представители Румен Георгиев; и Велислава Кръстева към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов;
Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Нено Димов.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева и министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Редовно пленарно заседание – на 23 ноември 2018 г., петък, от 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 15,01 ч.)


Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев


Секретари:
Станислав Иванов
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания