Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 8 октомври 1999 г.
Открито в 9,05 ч.
08/10/1999
  Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Александър Джеров
  Секретари: Илия Петров и Ивалин Йосифов


  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
  Днес рожден ден имат колегите Йордан Нихризов и Валентин Симов. Честито! Желаем им всичко най-хубаво! (Ръкопляскания.)
  На основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правя предложение точка в днешния дневен ред да бъде законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.
  Има ли някой срещу това предложение?
  Има думата господин Кънчо Марангозов.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Ние не разполагаме с това, което в момента предлага председателят като дневен ред. Той не е съобщен предварително, поне аз не зная да е съобщен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не е съобщен. Сега правя предложение.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: И все пак, когато човек влезе в пленарна зала, трябва да се подготви дори и да не взема отношение по въпроса.
  Затова правя предложение, господин председател, заседанието да се отложи и да започне от 11,00 ч., когато е парламентарният контрол. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Марангозов.
  Ще поставя първо на гласуване предложението за отлагане на заседанието. Ако не се отложи, тогава ще гласуваме дали точката да бъде предложената от мен.
  Моля, гласувайте предложението за отлагане на заседанието, което е преди парламентарния контрол.
  Гласували 149 народни представители: за 138, против 1, въздържали се 10.
  Предложението е прието.
  Продължаваме в 11,00 ч. (Звъни.)
  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
  Днес се навършват 120 години от създаването на българската стенография. Позволете ми от името на всички народни представители да поздравя нашите стенографки, да им пожелаем всичко най-хубаво, здраве, успехи! (Ръкопляскания.) И да им благодарим за хубавата работа, за това, което те правят за нас и без което не можем.
  Новопостъпили питания в периода от 1 до 7 октомври:
  Питане от народния представител Стефан Нешев към Александър Божков - заместник министър-председател и министър на промишлеността, относно неефективното управление и приватизиране на ИЦМ "Инженеринг" ЕАД - Асеновград. Следва да се отговори на 15 октомври.
  Питане от народния представител Руси Статков към Александър Божков - заместник министър-председател и министър на промишлеността, относно мерките на Министерството на промишлеността за защита интересите на държавата и търсене на отговорност на длъжностни лица, допуснали нарушения, констатирани от ревизия на Държавен финансов контрол - Монтана, в "Берг Монтана фитинги" ООД. Следва да се отговори в пленарно заседание на 15 октомври.
  Има за връчване писмени отговори:
  - от министъра на отбраната Георги Ананиев на актуален въпрос от народния представител Станка Величкова;
  - от заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Веселин Методиев на актуален въпрос също от госпожа Станка Величкова;
  - от министъра на околната среда и водите Евдокия Манева на актуален въпрос от народния представител Велко Вълканов.
  За процедура има думата господин Иван Генов.
  ИВАН ГЕНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Настоявам в днешния списък на питанията и актуалните въпроси да бъде включено моето питане от 30 септември т. г. до министъра на външните работи относно класифицирането на членовете на дипломатическия корпус у нас по цивилизационния критерий - степен на седесарство. В пълен разрез с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, многоуважаемият господин Йордан Соколов - председател на Тридесет и осмото Народно събрание, отклони питането ми с мотива, че той не съответства на чл. 78, ал. 2 от правилника на събранието. Но там пише, цитирам: "Питанията трябва да се отнасят до основни въпроси от дейността на министрите, за които те отговарят". Откога, господин председател, и в коя страна дипломацията, дипломатическият корпус са извън патримониума на министъра на външните работи?
  Съвсем доброжелателно попитах госпожа Надежда Михайлова, след като тя определи в Ловеч високоуважаемия испански посланик у нас господин Хосе Кодер като голям седесар, дали може да доразвие своята цивилизационна оценка за състава на дипломатическия корпус в София - кои посланици са големи, по-големи, най-големи или просто седесари? Има ли сред тях мутанти, т.е. бесепари, депесари, безенесари и т.н.? Съгласете се, че отговорът на питането би имал приносен характер в световната антропология. Несъстоятелна е тезата на многоуважаемия председател, че изявленията на госпожа Михайлова са направени не в качеството й на министър. Това силно се разминава с вижданията на самия министър-председател и на самата госпожа Михайлова, която заявява, че покрай всичко друго е и министър.
  Питам, господин председател, наистина ли уважаемата госпожа Михайлова само денем е министър, когато произнася наизустени фрази за Европейския съюз и НАТО, а с настъпването на мрака скришом излиза от парламентарен контрол и се превръща в лидер на СДС, което й позволява да говори свободно и естествено, използвайки каруцарски език?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече.
  ИВАН ГЕНОВ: Ето защо аз ще подкрепя законопроекта на господин Иво Атанасов за предпазване на министрите...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече, господин Генов.
  (Председателят изключва микрофоните, народният представител продължава да говори при изключени микрофони. Ръкопляскания от Демократичната левица.)
  Господин Генов, аз съм много доволен, че Вие изложихте какъв Ви е бил въпросът. Не може да бъде предмет на парламентарен контрол такова изявление, още по-малко да искате един министър да прави някаква преценка, която Вас ви интересува.
  Не искам да споменавам, че в частен разговор - знаете какво ми заявихте - че сте задали въпроса с надеждата, че той ще Ви бъде върнат. (Оживление.)
  За процедура има думата господин Кънчо Марангозов.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, дами и господа народни представители! Господин министър-председателят ползва правото си да отложи с една седмица моя актуален въпрос, защото той се отнася до различни изказвания, взаимно изключващи се становища на министри във връзка със стартирането на здравната реформа. Тук е Муравей Радев, който се разходи до Вашингтон, за да му кажат, че няма да ни отпуснат заем и че здравната реформа ще струва 250 млн. долара, а сега няма пари. Господин Божков казва, че тя ще се въведе частично, само не се разбира дали частичното ще бъде 10 на сто. В същото време министър Бояджиев заявява: "Здравната реформа ще стартира, въпреки че няма пари". А в друг вестник казва: "Ние сме в цайтнот".
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Каква Ви е процедурата?
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Процедурата ми е, че господа министрите, в това число и господин министър-председателят - това е процедурен въпрос, на който искам да отговорите Вие, господин председател - страхуват ли се да отговорят на този въпрос преди изборите в България? Благодаря. (Единични ръкопляскания от ДЛ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Веднага ще Ви отговоря. Не се страхуват. Когато един министър има права ние, като народни представители, и Вие, господин Кънчо Марангозов, ако зачитате правата на хората, трябва да зачитате и техните права. Когато един министър има право на едно отлагане, излишно е тук да губите времето на Народното събрание и на данъкоплатците, за да задавате наивни въпроси защо не Ви се отговаря. Защото има това право. Научете се от вашата партия да зачитате човешките права. (Весело оживление.)
  За процедура има думата господин Цонев.
  ИВАН БОРИСОВ ЦОНЕВ (ДЛ): Господин председател, моята процедура е съвсем конкретна и е адресирана към Вас. Става дума за следното - в следващия петък, 15 октомври, ще има ли парламентарен контрол или не? Господин председател, имам сериозно основание да поставя този въпрос. Аз разбирам, че нашите въпроси отляво са твърде неудобни. Ето, вижте днешния парламентарен контрол. От общо 19 въпроса 7 са на колегите от СДС. Няма да коментирам това.
  ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС, от място): Ние да не питаме ли?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Каква е процедурата?
  ИВАН БОРИСОВ ЦОНЕВ: Ето процедурата. Аз имам за днес внесени четири парламентарни въпроса. В днешния парламентарен контрол не е включен нито един.
  Моят въпрос е: ще има ли в следващия петък парламентарен контрол или не? Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Иван Борисов.
  Съгласно нашия правилник, парламентарен контрол има всеки петък. Най-малко председателят може да Ви отговори ще има ли. Това е така нареченото бъдещо събитие. Като дойде следващият петък само пленарната зала може да реши да няма. Щом по правилник има - ще има.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Нали е ден за размисъл.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз не мога да отлагам парламентарен контрол.
  За процедура има думата господин Евгени Кирилов.
  ЕВГЕНИ КИРИЛОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Разрешете да изразя искрените съжаления на голяма част от депутатите в залата, че толкова дълго време вече нямаме удоволствието да видим госпожа Михайлова в тази зала. Ние сме убедени, че това е Ваша вина, тъй като Вие върнахте и миналата седмица два въпроса от двама наши колеги, току-що и господин Генов изрази възмущение по този повод.
  Аз искам да кажа, че основанието госпожа Надежда Михайлова да не дойде да отговори на моя въпрос днес всъщност е това, че е участвала в някаква конференция. Аз съм убеден, че това не е желанието на госпожа Михайлов. Аз съм сигурен, че въпреки нейното силно желание да дойде тук и да прелее част от нашия рейтинг и авторитет на парламента, е било осуетено от Вас. И смятам, че във всички случаи парламентът губи от нейното непоявяване тук.  Моят въпрос беше свързан преди всичко с подготовката на посещението на наблюдателите, тъй като докато министрите водиха битки за местната власт по места, ние тук решихме, че най-добре е наблюдателите да дойдат, да успокоят всички и да създадат една атмосфера на спокойствие, тъй като много от нашите колеги и хора на държавното управление са заплашени, че ако го загубят, ще загубят и топлите си държавни места. Ние желаехме да се възпроизведе тук една убеденост, че когато дойдат наблюдателите, тези неща ще спрат. А може би е най-добре да спрат още отсега!
  Съжалявам, че госпожа Михайлова вероятно е отпратена от Вас да бъде и да стои през цялото време на някоя конференция. Знаете, че министри могат да се отделят оттам, да дойдат тук и т.н.!
  И смятам, че е редно да поискам обяснение както от Вас, така и от госпожа Михайлова. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  Не съм я отпратил аз, така че се успокойте. (Шум и реплики от блока на Демократичната левица.)
  Смятам, че разбрахте, че въпреки многото изявления лично на Вас и на хора от Вашата парламентарна група, наблюдатели ще има. Така че би трябвало вече да сте спокойни.
  За процедура има думата господин Ангел Найденов.
  АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Уважаеми дами и господа, господин председател! Според списъка за парламентарния контрол от миналата седмица министърът на отбраната беше поставен последен в този списък. Поради недостиг на време останаха трима от министрите, предполагам за тази седмица. Оставям настрана факта, че министърът на отбраната е последен в рамките на парламентарния контрол, което не ми се иска да вярвам, че е някаква оценка или подценяване на едно ключово ведомство. Но предполагам, че има определени притеснения, защото отново в днешния списък министърът на отбраната е последен. Преди него има 16 въпроса и 1 питане, което на практика означава, че отново няма да стигне времето за достатъчно актуални и сериозни проблеми: за военното образование и за социалната защита на военнослужещите.
  Процедурата ми, господин председател, е да наредите министърът на отбраната да бъде тук, в залата. И да приключим по списъка, който остана от миналата седмица. А след това да продължим с новопостъпилите актуални въпроси.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
  РЕПЛИКА ОТ ОДС: Вие губите времето с процедури!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ако има още няколко процедури, предполагам, че не само за неговото питане, за Вашето питане няма да остане време, а вярвам, че и за още доста други питания.
  Има думата господин Руси Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги! Процедурата ми е свързана със спазването на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Господин председател, Вие неоснователно сте върнали мое питане до министър-председателя относно мерките на правителството на Република България за осигуряване на допълнителни целеви средства за социално подпомагане на общини поради рязкото увеличаване броя на правоимащите. Защото, съгласно Закона за социалното подпомагане, политиката в социалното подпомагане се определя и се ръководи от Министерския съвет.
  В случая аргументът Ви, че трябва да се обърна към министрите, не издържа в съответствие със законовия текст. Защото господин Нейков, към когото многократно съм се обръщал, ми казва: "Господин Муравей Радев дава парите". Господин Радев се връща към него. А хората, които са много, не само от общините от моя регион, не само от Якимово, не само от Вълчедръм, не само от Бойчиновци, не само от Громшин - родното място на колегата Иван Георгиев, където бях онзи ден, очакват действително, тъй като тази година наистина рязко нарасна... Вие, господин Радев, питахте за Якимово: "Защо  5 пъти?" Ами, 5 пъти се е увеличила безработицата в този регион, тъй като има ликвидация на предприятия. Господин Върбанов Ви отговори за "Легхорн", което е ликвидирано. И прие, че неправилно е ликвидирано. Но за съжаление тези хора, господа, имат права, които не се реализират. И ние с Вас не можем да чакаме да ни хванат, буквално казано, някъде "за гушата", преди да сме си свършили работата.
  Ето затова, господин председател, считам, че Вие трябва да изпълните разпоредбите на правилника и питането да бъде насочено към точния адресат - министър-председателя на Република България.
  А използвам случая да се обърна към колегите от мнозинството. Тук е и министърът на финансите. Да не отлагаме този проблем - общините, които действително се нуждаят от допълнителни средства за изпълнение на Закона за социалното подпомагане да ги получат.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече.
  РУСИ СТАТКОВ: Има възможност по Закона за държавния бюджет, господин Муравей Радев, това да стане. Има излишъци. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече.
  Господин Статков, приложил съм правилника, а не съм го нарушил. Има си ресорни министри. Те са длъжни да Ви отговарят на питане, след като е в техния ресор. Вие не можете да съедините две питания към двама министри, за да Ви отговаря за техните ресори министър-председателят. Това са елементарни неща. Дайте сега да не си служим с някакви такива популистки мерки, само за да има изказване за процедура.
  Преминаваме към отговори на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа господин Венцислав Върбанов.
  Има думата народният представител Георги Михайлов да развие своя актуален въпрос относно регистрирането на селскостопанска техника съгласно изискванията на закона. Заповядайте.
  ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! В изминалите години на осъществяваща се поземлена реформа настъпиха дълбоки отрицателни изменения в енергонаситеността на селското стопанство. Тракторите намаляха наполовина. Зърнокомбайните - с една трета, зърноочистителните машини също намаляха наполовина. България се залива с рециклирани трактори и комбайни. Следва да отбележим, че енергонаситеността в животновъдството е в още по-тежко състояние.
  При тези условия и съгласно § 2 на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за регистриране на селскостопанска и горска техника, в срок от 3 месеца от влизане в сила на закона, придобитата техника трябваше да се ригистрира. Като се имаше предвид, че законът е в сила от средата на месец юли 1998 г., това означава, че сега - през средата на октомври, вече има почти година, откакто трябваше да приключи регистрацията на селскостопанската техника.
  Моля, господин министър, да отговорите на актуалния ми въпрос: колко и каква селскостопанска техника е регистрирана съгласно изискванията на закона? Какво показват анализите на министерството? Ще бъде ли в състояние българският земеделски производител да извършва есенната и пролетната селскостопанска кампания според традиционно установените срокове и изисквания на агротехническата наука? В този смисъл какво предприема министерството за осигуряване на селскостопанското производство с необходимата техника? Още повече, че в мотивите на приетия закон е казано, цитирам: "Със законопроекта се цели да се преустанови съществуващият хаос в областта на разпространението, поддържането, регистрацията и контрола на земеделската и горска техника, да се спре с присвояването, разкомплектоването и спекулациите с прехвърлянето на собствеността на земеделската техника". Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Михайлов.
  Има думата министър Върбанов.
  МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов! До 30 септември тази година е извършена регистрация на 18 207 броя трактори; 6094 броя зърнокомбайни; 10 942 броя трактори и ремаркета. Разполагам и с по-подробни данни, подредени по различни показатели в таблица, която ще Ви предоставя.
  Имайте предвид, че до приемането на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника липсваше цялостна регламентация по този въпрос. Разполагахме само с откъслечни и много стари данни за колесните трактори и ремаркетата, което затрудняваше работата на министерството в тази сфера.
  Господин Михайлов, Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа редовно преди всяка пролетна, лятна и есенна кампания в земеделието набира информация за основната земеделска техника, която се предвижда да вземе участие в предстоящата работа. Набира се информация за наличността на нови машини и резервни части в нашите заводи-производители, търговци, както и на фирми-вносителки. На база на събраните данни министерството изготвя разчети за възможностите при извършването на съответната земеделска кампания. Набелязват се мерки за подпомагане на земеделските производители чрез разкриване на нови кредитни линии от Държавния фонд "Земеделие". Оказва се информационна помощ на земеделските производители относно възможностите за купуване на нова техника и резервни части.
  За извършващата се в момента по набраната от министерството информация към 4 октомври 1999 г., в страната са извършени следните обработки: дълбока оран - 3 млн. 690 хил. дка, предсеитбена подготовка - 3 млн. 391 хил. дка.
  По данни на министерството към 27 септември 1999 г. в подготовката на площите за есенната сеитба участва земеделска техника, както следва: плугове за предсеитбена оран - 16 хил. 724 бр., дискови брани - 8618 бр., тракторни валяци - 5331 бр., сеялки за зърнено-житни култури - 6762 бр. Над 90 на сто от сеитбените агрегати имат реална дневна производителност над 100 дка.
  На база сеитбените агрегати, с които разполагаме, считам, че за 20-25 благоприятни работни дни могат да бъдат засети 13 - 13 млн. и 500 хил. дка есенници, тоест, колкото традиционно се сеят всяка година у нас.
  Господин Михайлов, от всичко изложено дотук, става ясен отговорът и на поставения от Вас въпрос. Земеделските производители са обезпечени с техника и могат да извършват есенната и пролетната селскостопанска кампания според традиционно установените срокове и изискванията на агротехническата наука.
  По отношение на въпроса Ви какво предприема министерството за осигуряване на селското ни стопанство с необходимата техника, искам да Ви информирам, че основна задача в областта на механизацията на земеделието през 1998 и 1999 г. бе да се затвърди постигнатият прелом в обновяването на наличната земеделска техника.
  Създадените от правителството благоприятни икономически условия - безмитен внос на земеделска техника, отпускането на ниски лихвени кредити чрез държавния фонд "Земеделие", напредъкът на поземлената реформа, приватизацията на над 100 държавни фирми за агромеханизирани и сервизни услуги, позволиха общо за последните три години земеделските производители да закупят над 400 нови зърнокомбайна, над 600 бр. нови трактора с мощност над 80 конски сили и друга земеделска техника, която е описана в таблица.
  Инвестициите в земеделска техника само за 1998 г. възлизат над 80 млн. щ.д.
  Подновяването на техниката остава и занапред основна задача пред министерството в областта на механизацията на земеделието, без което е немислимо постигането на конкурентно и рентабилно земеделско производство. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Върбанов.
  За реплика има думата, ако желае, господин Георги Михайлов.
  ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател. Благодаря и на Вас, господин министър, за отговора. Но от отговора става ясно, че селскостопанската техника е намаляла много повече, отколкото е необходимо за обработване на българската земя.
  Освен това стана ясно вече, че този закон наистина е слаб закон, още повече че в момента регистрацията на селскостопанска техника е само в областта на сдруженията, тоест кооперации и други такива сдружения, докато частните, едноличните притежатели на селскостопанска техника почти не са я регистрирали и всъщност ползват нерегистрирана, при това не в състояние на обезопасеност селскостопанска техника.
  Вие знаете, колеги, че бяха предложени законопроекти за решаване на въпроса за селскостопанската техника - с производството, търговията, разпространението й. Но високомерното мнозинство не прие тези законопроекти, прие един законопроект, който всъщност е един катаджийски закон.
  Макар че не само този закон е лош, можем да кажем, че въобще законопроектите, които се приемат от мнозинството и не приемат измененията и допълненията, които опозицията прави показват, че те всъщност не се изпълняват. Така например вчера мина тук,през залата, "по търлъци" един много важен закон - Законът за кооперациите.
  И аз искам да ви кажа, че един наш колега юрист днес каза: новото правителство, което ще управлява България, трябва да приеме един обобщаващ закон, с един-единствен член - "Всички приети закони от правителството на Иван Костов да бъдат отменени като невалиди". Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Михайлов.
  Господин Михайлов, може би не знаете, че такъв закон беше приет в 1951 г. за отмяна на всички дотогавашни закони. И видяхме докъде стигнахме в 1989 г. (Частични ръкопляскания в мнозинството.)
  Има думата господин министър Върбанов.
  МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Господин Михайлов, много намирисва на комунизъм това, което току-що казахте. Аз искам да Ви кажа, че всичко останало, предвид Закона за регистрация на селскостопанската техника, който Вие казахте, не е вярно. И ако си направите труда да прочетете таблиците, ще видите, че аз съм прав. Заповядайте. (Господин Георги Михайлов взима папката с таблиците.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря Ви, министър Върбанов.
  За процедура има думата госпожа Дончева. Заповядайте.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, надявам се, че ще се въздържате да коментирате всяко появяване на депутат от опозицията и всяка изречена от него дума. Защото поведението Ви, което, разбира се, не е изключение днес, няма нищо общо с утвърждаване авторитета на Народното събрание.
  Също така ще Ви бъдем много благодарни, ако ни спестите измерването на интелекта с хронометър.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. Мога да ви обещая, че няма да се въздържам тогава, когато народен представител се отклонява от темата. Питането е за регистрирането на селскостопанската техника. Вие чухте народният представител с какви изявления се изяви тук, които нямаха нищо общо с актуалния му въпрос.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Всички чуха, няма защо да им го казвате пак.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, има защо. Защото мен, като председател, правилникът ме задължава да обръщам внимание, когато някой се отклонява от темата. Но време е наистина този правилник да се спазва. Така че, времето не само че ще се измерва, а ще се спазва точно.
  И понеже казах, че за мен това е тест за интелигентност, издръжте теста. Какво да Ви обяснявам повече?
  Има думата народният представител Михаил Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Господа министри, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Върбанов! Преди около година аз си позволих да се интересувам от същата тема. В писмен отговор Вие тогава доста бодрячески ми отговорихте, че няма проблеми.
  Но ето, че дойдоха изборите и министрите тръгнаха из страната. И понякога е и полезно министрите, макар и по повод някакви политически мероприятия, да се срещат с избирателите. И на една среща на господин Бакърджиев в гр. Кула са му били поставени съвсем сериозни въпроси, които съществуват по отношение на земеразделянето. Въпроси, които иначе, като че ли бяха извън полезрението на вашето ведомство, макар и моето подсещане от есента на миналата година.
  Вследствие на това беше уволнен шефът на поземлената комисия. Като изключим това, че той е и лидер на Евролевицата, в което би могло да се търси и някакъв политически елемент, като че ли това е някакъв атестат за нещата със земеразделянето там, в това землище.
  По-късно и Вие посетихте на място гражданите. Чули сте от тях или може би са Ви предали, ако не сте могли да чуете, че там наистина има проблеми, свързани със земеразделянето.
  В този смисъл аз минах след Вас и те упорито ме питат: какво ще стане с този план за земеразделянето? Тук кой ли не мина.
  И аз това, което мога да направя за тях, е да поставя отново въпроса пред вас, за да чуят те ясно и конкретно, не предизборно, не преди местните или някакви други избори, какви ангажименти вашето ведомство ще поеме в тази насока. Като добре би било Вие с един ясен отговор да отговорите и кога поземлената служба ще се сдобие с нов началник. Защото сега предстои и връщането на горите, пък и земеразделянето. Така че тази служба трябва да функционира съвсем пълноценно. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
  Има думата министър Върбанов.
  МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков, много бързо забравихте, че когато вие бяхте на власт, и вашите министри обикаляха страната по време на предизборната кампания.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): С цялото си министерство.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля!
  МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: А сега на конкретния въпрос. В община Кула е възстановена собствеността на девет землища в периода 1994-1998 г. и земеразделянето е приключило. В землището на град Кула, което представлява десетото землище на общината, планът за земеразделяне е влязъл в сила и до момента са извършени трасирания на около 80% от площите.
  След получени сигнали, по мое нареждане, със Заповед РД-46-14-55 от 1 октомври 1999 г. е назначена комисия, която ще прецени има ли допусната явна фактическа грешка и дали следва да се извърши преработка на влезлия в сила план за земеразделяне на град Кула.
  Междувременно се установи наличие на явна фактическа грешка в землището на село Цар Петрово и по искане на поземлената комисия и на част от собствениците се проведе комисия, която установи наличието на тази явна фактическа грешка и необходимостта от преработка на плана за 2300 дка, при възстановени 35 700 дка.
  Предстои сключването на договор с фирма-изпълнител за извършване на частичната преработка.
  Уважаеми господин Миков, при констатиране на явна фактическа грешка при възстановяването на собствеността в реални граници и в останали землища на община Кула, ще си упражня правата и ще издам заповед за отстраняването на тези грешки. А за Ваше сведение, вече има и назначен председател на поземлена комисия - Кула. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
  За реплика има думата господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
  По същество аз съм изключително доволен вече от конкретните параметри, в които влиза този процес - процесът на земеразделянето. Аз мисля, че и гражданите, които слушат сигурно сега, или пък аз ще им предам стенограмата, ще останат доволни, господин министър.
  Иначе това, което можехте да си спестите - за посещенията и участието на министрите в предизборната агитация - ами, всички хора казват, че "за сто години седем министри за 20 дена никога не са минавали. Обикаляли са и едни, и други, но толкова много министри! Ние каним, там гражданите канят, целия Министерски съвет. Би могъл в определен момент по време на предизборната кампания да проведе и едно свое заседание там, което ще бъде чест за нас". Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
  Преминаваме към отговори от министъра на финансите господин Муравей Радев.
  Има думата народният представител Борислав Джолев да развие своя актуален въпрос относно възникнала финансова криза в община Сандански и създалото се социално напрежение сред нейното население като резултат от формирането и изпълнението на бюджета на общината за 1999 г . Заповядайте.
  БОРИСЛАВ ДЖОЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Радев, актуалният ми въпрос към Вас е провокиран от стачката на 95% от учителите от град Сандански, която започна на 20 септември 1999 г. и продължи десет дни.
  Вече месеци наред учители, лекари, социални и културни работници не получават полагащите им се месечни възнаграждения или получават символични суми в размер на 35 лв.
  На общинските съветници на 3 август 1999 г. е изпратено копие от отчета по изпълнението на бюджета на общината за първото полугодие на тази година, но на тях е било отказано той да се разгледа и приеме като изпълнение съгласно чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация както на заседание на постоянната Комисия по бюджет, финанси и финансов контрол, така и на последното редовно заседание на общинския съвет. Същевременно до момента не е отговорено на тяхното писмено искане да бъдат запознати с резултатите от приключилата финансова ревизия, направена от Министерството на финансите, по изпълнение на общинския бюджет. А от отчета за изпълнение на бюджета към 30 юни се вижда, че финансовото състояние на общината е повече от плачевно и това неимоверно увеличи социалното напрежение сред населението.
  Ето защо Ви моля да ми отговорите изчерпателно и с факти:
  - какво е фактическото състояние на община Сандански по изпълнението на общинския бюджет за 1999 г. към настоящата дата;
  - каква е връзката и ролята на Министерството на финансите спрямо неговото планиране и приемане в този му вид в началото на годината;
  - възможно ли е и какво по-точно да се направи, за да спадне социалното напрежение в общината, породено от липсата на средства за заплати на лекари, учители и др.;
  - с какви средства ще посрещне общината наближаващата зима и края на календарната година при такъв огромен бюджетен дефицит;
  - кои са истинските причини за това състояние на нещата, след като през отминалата 1998 г. нищо не подсказваше подобен развой?
  С актуалния си въпрос към Вас относно възникналата финансова криза в община Сандански и създалото се социално напрежение сред нейното население като резултат от формирането и изпълнението на бюджета на общината за 1999 г. бих желал да разбера чия е вината за това състояние на бюджета; може ли да се успокоят хората, че ще се намерят средства, необходими за изплащане на заплатите им и за покриване на дефицита в образованието, здравеопазването и социалната сфера. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Джолев.
  Има думата министър Муравей Радев.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Джолев, Вие ми зададохте поредица от въпроси, тежки и болезнени въпроси, които задават общините и хората, които живеят в тези общини. На много места в България, като резултат от изключително лошото финансово управление на тези общини и последиците от това лошо финансово управление водят точно до такива въпроси, които ми зададохте, и ще се опитам да им отговоря дотолкова, доколкото Министерството на финансите има отношение към тях.
  Община Сандански приключи бюджетната 1998 г., миналата година, с неразплатени разходи в размер на 210 хил. лв. Всички числа, които казвам оттук насетне в по-нататъшните въпроси, които ще ми бъдат зададени днес, 8 на брой, ще ги казвам в нови деноминирани български лева. Значи с тези 210 хил. лв. всъщност се утежняват разходите за тази, 1999 година.
  Фактическото финансово състояние на общината към 31 август т.г. е следното:
  Най-напред собствени приходи. Разчетените собствени приходи от данъчната администрация за тази година са в размер на 3 662 000 лв. Те са изпълнени към 31 август в размер на 2 477 000 лв. Или това представлява 67,6 на сто - нормално за посочения период общо за страната.
  Второ, субсидии от републиканския бюджет. При преведени от републиканския бюджет за бюджетите на общините средно 68,5 от 90-процентния размер на одобрената със Закона за бюджета за тази година субсидия, на общината са преведени 1 627 000 лв. Или това представлява 69,8 на сто. За същия период на миналата година, при преведени средно за страната субсидии 67,4 на сто, на общината са преведени 1 562 000 лв. Или това е 66,7 на сто. Може да съпоставите величините. Изводът се налага от само себе си.
  Отношението на субсидия към общия обем на прогнозния бюджет за 1999 г. е 40,4 на сто. Тази субсидия се превежда ежеседмично, всеки вторник и регулярно, без прекъсване.
  Важно е да знаете относителното тегло, че субсидията всъщност тежи в общия обем на целия бюджет 40 на сто - по-малко от половината.
  Общината посочва неразплатени разходи към 31 август т.г. в размер на 1 млн. 251 хил. лева, от които за медикаменти - 161 хил. лева, заплати - 428 хил. лева, осигурителни вноски - 163 хил. лева, социални помощи - 45 хил. лева, храна - 44 хил. лева и т.н. - все приоритетни разходи. В сравнение със същия период на миналата година неразплатените разходи са нараснали 8 пъти и половина към 31 август. Това по отношение на фактическото състояние на нещата.
  По отношение на ангажиментите и възможностите на Министерството на финансите. Редът за съставянето и изпълнението на общинските бюджети е регламентиран със Закона за общинските бюджети, бюджетните взаимоотношения на общините с Републиканския бюджет, в Закона за устройството на държавния бюджет, както и някои специфични разпоредби с годишен характер в ежегодния Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година, в случая за 1999 г. Финансирането на разходите за общия бюджет се извършва съгласно Закона за общинския бюджет - от собствени приходи, които са данъчни и неданъчни, субсидии от Републиканския бюджет и заемни средства.
  Съгласно чл. 11, ал. 4 от Закона за общинския бюджет кметът на общината съставя окончателен проект на бюджета на основата на предоставена разчетна информация от Министерството на финансите, за очакваните постъпления от собствени приходи и определените бюджетни взаимоотношения на Република България за съответната година. Общинският съвет приема бюджета на общината за 1999 г. със собствени приходи в размер на 3 млн. 914 хил. лева при разчет на данъчната администрация 3 млн. 662 хил. лева, или с 252 хил. лева повече, което представлява около 7 на сто ръст над разчета.
  Съгласно чл. 141, ал. 1 от Конституцията на Република България общината има самостоятелен бюджет. Разпределението на финансовите средства се извършва чрез бюджета на общината, одобрен от общинския съвет при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, публичност и в интерес на населението на общината.
  На основание решение на Народното събрание от 30 юли т.г. органи на Държавния финансов контрол, град Благоевград извършиха тематична финансова ревизия на община Сандански, като за установените нарушения във финансовата дисциплина е съставен ревизионен акт. Констатираните нарушения показват, че кметът на общината не е спазвал разпоредбите на чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет за тази година и е изразходвал средства в нарушение на бюджетните приоритети. В резултат на неспазване на бюджетната дисциплина е допуснал превишение на неприоритетните за сметка на приоритетните разходи и към 30 юли т.г. разходите по одобрения годишен бюджет на общината за посочения период са превишени общо с 334 хил. лева, в т.ч. по пера, без да има утвърден годишен разчет за тези разходи. За допуснатите преразходи на бюджета и нарушените приоритетни разходи на кмета на община Сандански инж. Костадин Бузов на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния финансов контрол е съставен акт за административно нарушение.
  Общинското ръководство през м. юли направи постъпки пред Министерството на финансите за отпускане на временен безлихвен заем от Републиканския бюджет. Искането беше разгледано от експертен съвет и на основата на определени принципи, един от който беше нарушаване на бюджетната дисциплина, на тази община не бе отпуснат заем.
  Извършеният анализ на разходите по общинския бюджет към 31 август показа, че сравнявайки обемите на бюджетните кредити с размера на разходваните средства, се установи, че има неспазване на бюджетната дисциплина. Неспазването на бюджетната дисциплина е довело до преразходването на 622 хил. лева общински бюджетни средства без общинската администрация да е била оправомощена за това от общинския съвет, т.е. без кметът да е имал пълномощие от общинския съвет. За допуснатите нарушения със Заповед № 317 от 17 септември е преустановен трансферът на определените с годишния Закон за държавния бюджет субсидии за общината до тяхното отстраняване. Беше спряна субсидията на тази община. След представянето на актуализацията на общинския бюджет Министерството на финансите продължи да предоставя ритмично средства от Републиканския бюджет съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет за 1999 г., като към 15 октомври на общината са преведени 1 млн. 958 хил. лева и още 389 хил. лева. Това представлява 83,3 на сто, като в същото време за страната този процент е 79,3. Значи на община Сандански е отпусната значително по-висока субсидия, отколкото средната за страната.
  Какво може да се направи по-нататък? Трябва да се знаят няколко неща.
  Първото е стриктно спазване от страна на общинското ръководство - кметът на общината и общинската администрация, на Закона за общинските бюджети и другите законови и подзаконови нормативни актове при изразходване на средствата от общинската хазна.
  Второ, стриктно спазване на чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет за тази година относно приоритетността на разходите. Това го говорим вече няколко месеца.
  Трето, регулярното представяне на разчетената с държавния бюджет субсидия за 1999 г. за общината от страна на Министерството на финансите - нещо, което казах, че вършим всяка седмица, всеки вторник регулярно до този момент. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Радев.
  Има думата, ако желае за реплика, господин Джолев.
  БОРИСЛАВ ДЖОЛЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател, благодаря Ви, господин Радев! Ще използвам минутите за реплика, за да внеса един нов нюанс. В днешния брой на регионалния в. "Струма" от Марияна Сурлева, която е кореспондент на вестника от Сандански, има следната дописка:


  "СЛЕД УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
  В САНДАНСКИ ХЛОПВАТ ВРАТИ

  От понеделник детските заведения в община Сандански затварят врати, ако кметът инж. Костадин Бузов не отмени скандалната си заповед, алармираха директорките на детските заведения. В началото на седмицата кметът Бузов издаде заповед всички месечни такси, плащани от родителите, да бъдат превеждани в общинския бюджет, вместо да остават за закупуване на храна в касите на детските градини, както е практиката досега. Директорите реагираха, че в последните дни от мандата си Костадин Бузов иска да запълни дефицита си във фонд "Работна заплата", който той е изразходвал неправомерно за странични плащания.
  През последните дни супите и десертите на децата са спрени. Те получават само основно ядене, а запасите в складовете са само за 2-3 дни. Ако Бузов не си отмени заповедта и принуди директорките да внесат в общинския бюджет исканите месечни такси, в понеделник деца няма да се приемат в детските градини, защото няма да има с какво да ги хранят, а това ще предизвика гнева и недоволството не само на работещите там, но и на родителите."
  Не искам да правя коментар върху това, което е написано във в. "Струма". Благодаря Ви още веднъж, господин Муравей Радев.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Джолев.
  Има думата народният представител Свилен Димитров да развие своя актуален въпрос относно резултатите от извършената от Сметната палата финансова проверка на община Пловдив.

  СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър на финансите! В началото на тази парламентарна сесия в изпълнение на решение на Народното събрание от 30 юни т. г. изслушахме отчет на Сметната палата и Ваш отчет, господин министър, по резултатите от извършените проверки по изпълнението на общинските бюджети за първото шестмесечие и за годината. И в двата материала информацията за проверката в община Пловдив бе оскъдна. Споменава се само, че общината неправомерно е завишила приходната си част над прогнозата на териториалното управление "Данъчна администрация" от 54 млн. 798 хил. нови лева на 87 млн. 882 хил. Тоест с около 60 на сто. Кметът на общината господин Спас Гърневски не е отчел изпълнението на бюджета за първото шестмесечие пред общинския съвет и се прави констатация, че неразплатените разходи са 8 млн. 726 хил. нови лева. Ако обаче към тях прибавим и временния безлихвен заем от републиканския бюджет в размер на 4 млн. 567 хил. лева, заемът за погасяване към Булбанк в размер на 3 млн. и 78 хил. лева, се вижда огромната задлъжнялост на общината - 16 млн. 371 хил. нови лева.
  В същото време собствените приходи са изпълнени само 36 на сто в размер на 32 млн. лева и то в силния за приходната част на бюджета период, когато се плащат имуществените и подоходните данъци.
  Изпълнението на капиталовите разходи също е около 38 на сто, като се очаква за цялата година то да не прехвърли 50 на сто от заложеното в бюджета. В същото време по мнение на експерти в общината общият дефицит в края на годината ще надхвърли 25 млрд. лева.
  Не можах да получа информация каква част от временния безлихвен заем от републиканския бюджет е преведен на община Пловдив към 30 септември т. г., колко са неразплатените разходи към 30 септември общо и в това число приоритетни разходи, колко са неразплатените социални помощи, в състояние ли е общината да осигури вноските в здравноосигурителния фонд на 15 хил. общински служители и 12 хил. безработни?
  Затруднен от липсата на отговор на тези въпроси и силно обезпокоен от финансовото състояние на община Пловдив, позволете да Ви задам актуалния си въпрос: Бихте ли ме информирали по-подробно за резултатите от проверката на Сметната палата, констатациите и препоръките, направени от нея, и предприетите от Вас мерки съгласно упоменатото от мен решение на Народното събрание от 30 юни т. г.?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димитров.
  Има думата министър Муравей Радев.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин Димитров, ще получите исканата информация за община Пловдив, разбира се, но, как да Ви кажа, тя не е била давана в исканата от Вас дълбочина и обем, когато четяхме с колегата от Сметната палата нашите доклади за констатациите от извършените проверки, затова защото там не се разглеждаше всяка една община сама за себе си в този обем, който Вие искате. Не по друга причина. И ако си спомняте, аз пръв започнах тогава с това, че една от общините, които най-много са завишили очакваните собствени приходи, това е община Пловдив. Така че задавате точен въпрос и ще получите точен отговор. Вас Ви интересуват резултатите от Сметната палата - така сте формулирали официално писмено въпроса си към мен. Значи аз говоря за тези констатации сега. Ето ги.
  На основание решението на Народното събрание от 30 юни е извършена тематична проверка на община Пловдив от органите на Сметната палата. Констатациите от тази проверка са следните.
  Бюджетът на общината е приет съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за общинските бюджети. Общината е разполагала с прогнозните данни на данъчната администрация за очаквания размер на собствените приходи при разработването и приемането на бюджета. Приетите собствени приходи надвишават значително прогнозните разчети на Главно управление "Данъчна администрация" с 58,9 на сто, като към 30 юни 1999 г. са изпълнени 36,7 на сто спрямо годишния им размер.
  Нарушен е чл. 22 от Закона за общинските бюджети, като разходите са извършвани над размера на постъпилите приходи по бюджета на общината. Неразплатените разходи към 30 юни са 8,7 млн. нови лева и са намалели с 1,2 на сто спрямо 30 декември м.г., когато е имало по-голям размер на неразплатени разходи. Тоест за това полугодие те са намалели с 1,2 на сто. Значи следва да се има предвид, че към 31 август неразплатените задължения са имали 219 бр. общини от всичко 262 на брой. Или 84 на сто от българските общини са имали неразплатени задължения към края на м. август, което означава, че всички те, в това число и тази община, са направили разходи, без да имат средства за обезпечаване на тези разходи.
  При съставяне и изпълнение на бюджета в община Пловдив са спазени определените приоритети на чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г. При съставянето на бюджета е спазен и чл. 14, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г., като планираните собствени средства за социални помощи са в размер, равен на одобрената с чл. 10, ал. 1 от същия закон целева субсидия за социални помощи от републиканския бюджет.
  Казвам онези неща, които Сметната палата проверява и казва това спазено ли е или не е спазено. Затова Ви ги изреждам така схематично.
  По отчет към 30 юни т. г. изплатените социални помощи с източник собствени приходи са 1,2 на сто в повече от получената целева субсидия от републиканския бюджет. Към 30 юни т. г. са останали неразплатени социални помощи в размер на 0,3 млн. лева поради изплатени помощи в същото време за миналата година. С тези средства са изплатени онези социални помощи, останали от миналата година.
  По-нататък. Общинският съвет е приел бюджетни кредити за капиталови разходи от собствени средства при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за тази година.За шестмесечието са извършени капиталови разходи от собствени средства в размер на 3,4 млн. лева, представляващи всъщност 3,9 на сто от собствените приходи. По-малко от 4 на сто от собствените приходи са изразходвани за капиталови разходи.
  Към 30 юни 1999 г. са усвоени 33,2 на сто от преведената целева субсидия за капиталови разходи от републиканския бюджет. Нарушен е чл. 25 от Закона за общинските бюджети, като кметът не е внесъл в общинския бюджет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 1999г. в установения срок. Внесен е с известно закъснение.
  Спазена е разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети. Тоест кметът е определил със заповед правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
  Независимо от проверката на Сметната палата бе извършена и проверка от органите на Държавен финансов контрол. Резултатите от тези две проверки съвпадат. Едната от констатациите на Държавен финансов контрол е, че относителният дял на разплатените приоритетни разходи към плановия годишен размер към 30 юли т. г. е 84,8 - 85 на сто при усвояване на неприоритетни такива за същия период от 40,5 на сто. Може би трябва да се задълбочим в тази съпоставка. Това означава, че при намален размер на средства, с които се разполага, два пъти повече от тези средства се изразходват за приоритетните разходи и няма неприоритетно изразходване на средства. И два пъти по-малко се изразходват за онези разходи, които всъщност са неприоритетни. Това е нещо, което рядко се случва в много от общините.

  Ежемесечно Министерството на финансите анализира финансовото състояние на общините, включително и това на община Пловдив. Извършеният анализ на финансовото състояние на общината към 31 август показва следното.
  От постъпилите приходи в общинския бюджет за 1999 г. на стопански организации и фирми, надвнесли авансово данъка за общините от миналата година - знаете, че трябва да се възстановява в някои общини авансово преведения данък върху печалбата най-вече, който след това, като се приключи годината, ако се установи, че трябва да се връща, той през тази година от средствата на общините се възстановява на фирмите, които са надвнесли този данък - та от тези надвнесени средства тази година са прихванати и възстановени към 31 август 1,7 млн. нови лева. Нещо, което само няколко общини в България са успели да направят.
  В рамките на одобрените бюджетни кредити за финансиране на капиталовите разходи от собствени средства са разходвани 2,7 млн. нови лева и за сметка на целевите субсидии - 2,5 млн. лв.
  При сравняване на обема на бюджетните кредити с размера на разходваните средства се установи спазване на бюджетната дисциплина, поради което на община Пловдив не е преустановена на основание чл. 38 от Закона за устройство на държавния бюджет одобрената от Народното събрание субсидия.
  Основен дял или 43,7 на сто от общия размер на неразплатените разходи имат тези на здравеопазването. По данни на общината около 42 на сто от лекуваните болни в общинските здравни заведения на територията на страната са от други общини. И това е един проблем, който напоследък много сериозно се чувства не само в тази, а и в няколко други големи общини, които имат общински болници, обслужващи голяма част от населението извън населението на самата своя община. Може би това е нещо, по което трябва да се замислим и да търсим някакво решение по-нататък, за да направим още по-справедлива тази обективна методика на разпределяне на средствата като субсидии.
  Така че това е отговорът на Вашия въпрос, господин Димитров, и то от Сметната палата така, както са изредени констатациите в нея. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Радев.
  За реплика има думата господин Свилен Димитров.
  СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Господин министър, при явните несъответствия между прогнозните данни на териториалното управление "Данъчна администрация" и заложеното в бюджета и при всички изнесени факти за неизпълнение на бюджета възникват редица въпроси. Защо не е актуализиран общинският бюджет съгласно Ваше писмо от 27 юли тази година, в което се казва: "Несвоевременното актуализиране на общинските бюджети представлява нарушение на финансовата и бюджетната дисциплина."?
  Вие заявихте, че бюджетната дисциплина в Пловдивската община е спазвана, затова няма спиране на субсидията.
  Аз мисля, че спиране на субсидията в Пловдив няма, защото към първото тримесечие Вие сте превели 80 на сто от годишната субсидия за общината. Получени са 9 млн. 890 хил. нови лева при годишна субсидия 12 млн. 800 хил. лв. А преди малко отчетохте, че средно за страната е 68%. Затова са изплатени редица социални ангажименти на община Пловдив.
  В същото време какъв е размерът на субсидията, преведен към 30 септември? С какви средства наскоро е изплатен и заемът към "Булбанк" никой в Пловдив на може да каже. Може би само счетоводителката на общината?
  Уж в изпълнение на т. 1 от решението на Народното събрание от 30 юни Вие спряхте субсидиите на редица общини, нарушили според Вас Закона за бюджета. Защо не приложихте тази санкция и към община Пловдив? И вярно ли е, че към края на септември всъщност е преведена цялата 90-процентна субсидия за общината?
  На тези въпроси може би не желаете да дадете отговор, защото те показват как сте решили да печелите изборите в Пловдив - заобикаляйки закона и решенията на Народното събрание и толерирайки некадърния син кмет, създавайки комфортна предизборна ситуация за новия син фаворит
  д-р Чомаков.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димитров.
  За дуплика има думата министър Муравей Радев.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Димитров, твърде произволни обвинения си позволихте да отправите от тази трибуна. Аз Ви моля да не обвинявате без да чуете това, което преди малко Ви отговорих. (Реплика от народния представител Свилен Димитров.)
  Ако то е стигнало до Вашето съзнание, Вие щяхте да чуете преди малко, че и Сметната палата, и Държавен финансов контрол констатираха едно и също нещо - няма нарушение на финансовата дисциплина в община Пловдив.
  СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ, от място): Каква субсидия сте превели за Пловдив?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Димитров, правя Ви бележка. Никой не Ви е прекъсвал Вас.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Аз спирането на субсидиите на тези ... (Неразбираеми реплики от народния представител Свилен Димитров.)
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Мога ли да продължа?
  Ами тя, истината, не е удобна за господина, на когото много му се ще да се актуализира бюджета на някоя община, а не на онази, която той може би си представя, че трябва да бъде. Не може да искаш законово и да спреш субсидията да се актуализира бюджетът на онази община, при която двете констатации - и на Сметната палата, и на Държавен финансов контрол не намират нарушение на финансовата дисциплина. Това е толкова ясно. Сто и четиридесет общини! На тях спряхме, в които бяха констатирани нарушения. Аз Ви обяснявам, че няма констатирани нарушения, а Вие пак твърдите, че според Вас трябвало така да се случи. Сега, какво трябва да се случи според Вас е едно. Какво показват проверките на обективните контролни органи е съвсем друго.
  Вижте, господин Димитров, това, което е нарушението на този кмет, за който Вие говорите, че е некадърен, за този кмет, който според Вас...
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Щяхте да го оставите, ако беше кадърен. (Реплика от народния представител Свилен Димитров.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, господин Димитров!
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Този кмет, който трябва по някакъв начин сега ние тук с Вас заедно да отчетем, че не си е свършил работата. Сметната палата намира две нарушения. Две!
  Едното нарушение е това, че той е предвидил много по-голям размер на собствените приходи. Това не може да бъде обаче вменявано задължение като нарушение, защото може да има и ние не търсим отговорност на общините, които са си завишили собствения размер. Казваме само, че много от тях са го направили неправомерно, в смисъл, че са се откъснали от реалната основа. И второто му нарушение на този кмет, голямото му нарушение, е че той, разбирате ли, че той не си бил дал отчета на 30 юни или в срока по закона. Е, закъснял, малко по-късно. И затова трябва до го обесим?
  Вижте, той има неразплатени разходи. Това е вярно. Тези неразплатени разходи са 9% към целия му бюджет. Но този, същият кмет, за който Вие говорите, завари това кметство с 30% неразплатени разходи, а сега са вече 9. И трябва да Ви кажа, че ако Вие вземете доклада на Сметната палата и прочете какво пише за всички общини, община Пловдив е една от онези общини, които биха могли да служат за пример по отношение на всички останали в доклада на Сметната палата. Попитайте господин Георги Николов, той ще ви каже същото.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Радев.
  КЪНЧО МАРАНЗОГОВ (ДЛ, от място): Защо не го оставихте пак кмет като е толкова умен? Като е толкова добър финансист да го бяхте оставили.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Марангозов, не се провиквайте от място.
  Има думата народният представител Татяна Дончева да развие своя актуален въпрос относно финансовото състояние на община Габрово. (Министър Муравей Радев разговаря с народния представител Йордан Цонев.)
  Господин Цонев!
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Муравей Радев не е идвал скоро в Бургас.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Марангозов, от финанси нищо не разбирате, така че недейте поне тези въпроси... Там, където сте компетентен, сме Ви слушали с внимание.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Аз затова искам Муравей Радев да дойде в Бургас, за да обясни финансите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ами ще дойде, защото да не дойде? Само че ще има тогава питане защо пък е дошъл.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Заповядайте, госпожо Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин министър на финансите! След като присъстваме вече няколко седмици на този водевил, организиран от Вас, за да докажете, че 90 на сто от държавата се управлява от хора, абсолютно несъстоятелни и известни под името "червени кметове", реших днес да Ви задам въпрос за синята община Габрово, която 10 години се управлява от СДС, за която не мога да намеря данни никъде, а широката общественост не може да намери кмет.
  От 1 юли 1999 г. не са изплащани заплатите на лекарите и учителите. Това предизвика остро социално недоволство в града. Юли месец беше спрян за 2 седмици токът на общината и хората си бъркаха в очите след здрача. Само с намесата на областния управител токът беше пуснат с едно споразумение за разсрочено плащане, като разсроченото плащане ще става след изборите. Болницата 10 дни нямаше пари за храна и пускат храна от скоро при намален порцион.
  При това състояние на общината се очертават около 3 млрд. 800 млн.лв. бюджетен дефицит към средата на септември по неденоминирани лева. Аз много бих се радвала, ако габровската общественост може да получи от Вас обяснение за финансовото състояние на общината във връзка с проверките, които Вие организирахте от Сметната палата и Държавен финансов контрол. Извършвани ли са такива проверки от Сметната палата и от Държавен финансов контрол, какви констатации са направени, какви мерки ще предприемете?
  Смешно е да четете за Габрово това, което преди малко прочетохте за Пловдив. В Габрово неслучайно се разпространява плакат "Белчев е кметът и Дачев знае защо". Спестете това на хората там, тъй като те в голямата си част са ваши привърженици и симпатизанти, но те са предприемчиви и сериозни хора и са се наслушали на обещания.
  Кажете какво е финансовото състояние на общината само с една цифра и какви мерки вземате, какви проверки сте възложили и какво ще правим до края на годината? А иначе сега да въртите и да сучете това, което на колегата казахте..., той Ви пита: "Цялата ли субсидия преведохте на Пловдив и дали сметките към момента не Ви излизат, благодарение на това?", а Вие си говорите за всичко друго, но не и за това. Надявам се, да не изпадаме в такива ситуации.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече.
  Благодаря на госпожа Дончева.
  Има думата министър Радев. (Реплики от опозицията.)
  Моля за тишина! (Реплики от господин Марангозов.)
  Моля Ви, господин Марангозов!
  РЕПЛИКИ ОТ ДЛ: Защо само на нас правите бележки?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: И на тях им правя бележка, но вие не чувате изглежда.
  РЕПЛИКИ ОТ ДЛ: Правите им, но не им споменавате имената.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Казах на господин Петров три пъти. Вие не слушате. Вие слушате само това, което на вас ви е приятно.
  Думата има министър Радев.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Дончева! Аз не правя разлика между общините по някакъв признак, освен по един-единствен - дали спазват или дали нарушават закона. И това, което от тази трибуна съм казал по отношение на данни за тази или друга община, извлечени както от непрекъснатата отчетност, която постъпва в Министерството на финансите, така и от констатациите на Държавен финансов контрол и на Сметната палата. Така че тук, от тази трибуна, онези числа, които казвам, и тези тенденции, които произтичат от тези числа, са абсолютна истина и те са абсолютно верни.
  Така че вашият опит да разделите общините на такива и на онакива, просто си е опит за вас самите. Но това, което чувате от мен, е абсолютно неутрално.
  Вас Ви интересуват конкретни неща, които са констатирани от проверките в община Габрово. Те са следните.
  Община Габрово е приключила бюджетната 1998 г., тоест миналата година, с неразплатени разходи в размер на 295 хил.лв. Всичко това утежнява бюджета на общината за настоящата година, защото влиза с един обем от неразплатени разходи и трябва сега от бюджета за тази година да ги разплаща за сметка на миналата година - 299 хил.лв.
  Общинският съвет приема бюджета на общината за тази година със собствени приходи в размер на 14 млн. 750 хил.лв. при разчет на данъчната администрация 9 млн. 531 хил.лв., което е с 5 млн. 219 хил.лв. повече, или изразено в процент увеличението е 54,8 на сто - завишена прогноза спрямо разчета на данъчната администрация.
  На основата на възприетия принцип при формирането на бюджетните взаимоотношения на общината с Републиканския бюджет, а именно нарастване на субсидията на базата на бюджет към бюджет, а не на субсидия към субсидия, както беше предишните години, нарастването на прогнозния бюджет на общината към миналогодишния такъв е 119 на сто при очаквана инфлация за тази година от 1,8 на сто.
  По приходната част - собствени приходи. Разчетените собствени приходи от данъчната администрация за цялата година, казахме 9 млн. 531 хил.лв., са изпълнени към 31 август тази година на 6 млн. 430 хил.лв., което е 67,5 на сто при средно за страната 75,4 на сто, или това е 356 хил.лв. по-малко от същия период на миналата година. Тогава средното изпълнение за страната е било 79 на сто, а на общината е било 90 на сто - рязко преизпълнение миналата година и рязко неизпълнение тази година.
  Субсидиите от Републиканския бюджет. При преведени от Републиканския бюджет общо за страната по общини средно 68,5 на сто от 90-процентния размер на субсидията по закона за тази година, на община Габрово са преведени 2 млн. 540 хил.лв., което е 67,6 на сто. Значи 68,5 на сто средно за страната - 67,6 на сто малко по-малко от средното за страната.
  Отношението на субсидията, тоест теглото на субсидията към годишния бюджет е 29,8 на сто - близо 30 на сто, значи не толкова силно влияе субсидията, отколкото собствените приходи и при рязък срив на собствените приходи, тогава финансовата нестабилност на общината по-ясно се чувства.
  Общината посочва неразплатени разходи към 31 август в размер на 2 млн. 323 хил.лв. За същия период на миналата година общината не посочва никакви неразплатени разходи, тоест изплатила е всички разходи миналата година за този период, а тази година посочва вече 2 млрд. 323. Значи в края на миналата година и началото на тази година има около 300 млн.лв. неразплатени или 300 хил. нови пари, сега са станали вече повече от 2 млн.лв.
  На основание решение на Народното събрание от 30 юли бе извършена проверка от Държавен финансов контрол в община Габрово и тя констатира следните по-важни неща: ревизията счита, че с приемането на бюджета неправилно са завишени собствените приходи, тъй като отчетените такива към 31 юли показват общо изпълнение едва 39 на сто. Това незадоволително изпълнение на собствените приходи на бюджета за 1999 г. е довело до увеличаване на неразплатените разходи в общината, които към 31 юли вече възлизат на 1 млн. 968 хил.лв. по констатация на Държавен финансов контрол.

  Независимо от това анализът на фактически извършените разходи за ревизирания период показва, че са спазени разпоредбите на чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за тази година за приоритетност на разходите. Значи, независимо от тази финансова недостатъчност, разходите са били изразходвани целесъобразно и по приоритетност. Няма неспазени приоритети.
  Спрямо годишния размер за медикаменти са изразходвани 70 на сто от кредитите, за заплати и социални осигуровки - 51 на сто, за храна - 52 на сто, докато за другите разходи - неприоритетните - изпълнението общо е 34 на сто, два пъти по-малко средства за неприоритетни разходи.
  Основната констатация, която ревизията прави от тематичната проверка, е, че кметът на общината Николай Дачев не е изпълнил цялостно решение № 6 на общинския съвет, взето с протокол № 5 от 25 март т.г., съгласно което и в съответствие с членове 22 и 28 от Закона за общинските бюджети същият е бил задължен като първостепенен разпоредител с бюджета да разпорежда извършването на разходи до размера на постъпилите приходи, което той в установения случай не е извършил. В общината органите на Сметната палата не са извършвали такава проверка. Анализът на разходите на общинския бюджет към 31 август показва при сравняване на обема на бюджетните кредити с размера на разходваните средства се установи, че има неспазване на бюджетната дисциплина. Неспазването на бюджетната дисциплина е довело до изразходването на 553 лв. - не хиляди лева - 553 лв. общински бюджетни средства без общинската администрация да е била оправомощена за това от общинския съвет.
  Независимо, че сумата е незначителна - става дума за 553 лв. - това е едно установено нарушение и със заповедта за спиране на субсидиите на тези 141 общини - в тях е включена и община Габрово - и на община Габрово е била спряна субсидията затова, че е нарушила бюджетната дисциплина с 500 лв., независимо че, както Вие твърдите, това е синя община и, както казвате, хората там са сини привърженици. Само за 500 лв. нарушение е спряна субсидията, госпожо Дончева! За 500 лв.! За милиони левове на другите общини нарушения също така е спряна.
  Затова искам да ви кажа: не правете тази аналогия, няма цветови признак за определяне отношението на Министерството на финансите към тези общини.
  Ето ви едно изключително ниско, малко, дребно нарушение - 500 лв., това са старите 500 хил. лв. - и затова сме спрели субсидията на тази община дотогава, докато тя не си актуализира бюджета. И едва след като го е актуализирала, сме продължили да издължаваме тези средства.
  Дано съм удовлетворил интереса ви към данните за община Габрово. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Радев.
  За реплика има думата госпожа Дончева.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин Радев! Първо, не мога да не Ви обвинявам в двоен стандарт. Трите червени общини бяха проверени от Сметната палата и Държавен финансов контрол, без да констатират никакви нарушения на съответните органи, при това, без да има реални практически проблеми там.
  Вашето правителство създава такива проблеми, след като спряха за няколко часа тока в Трявна, въпреки че те си бяха абсолютно издължили задължението към НЕК.
  Но аз искам да Ви поставя още няколко други въпроса. Аз не съм привърженик да не се спазва финансовата дисциплина. Аз съм обаче противник на това да извивате ръцете на хората и на управленците по места, използвайки едно добро начинание за предизборни цели доста профански.
  Имала община Габрово 39 на сто изпълнение на собствените приходи. Някой има ли задачата да провери доколко са реални цените на приватизираните обекти? Защото начинът, по който се извършва тази приватизация, ето ви едното перо за намаляване на приходите в общината. Общината си посочила 2 млрд. лв. задължения - неразплатени разходи, които всъщност са 4 млрд., господин Радев. Четири! Един месец след това това се оказа, но калкулирайки още, защото например общината не е внесла след 1 юни нито лев за вноските за здравно осигуряване на пенсионерите, което също ще бъде един много сериозен разход. Много приоритетно са изразходвани сумите. Само че никой не се рови в това по какви цени болницата закупува лекарства и от кои фирми и също така дали не плаща строително-монтажни работи, които не са извършени в обема и по цените, по които трябва. Тогава за какво ни е Вашата проверка и какво тя ни дава?
  Вие издигнахте лозунга "Заедно можем повече". Габрово е пълно опровержение на този лозунг. Две години и половина вие работите заедно при пълен провал.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Когато един... (Госпожа Дончева продължава да говори при изключени микрофони.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече, госпожо Дончева. Изключвам Ви на политическите предизборни лозунги. Да се спазва правилникът. (Госпожа Дончева продължава да говори при изключени микрофони.)
  Времето Ви изтече. Никой няма да Ви чуе.
  Затова освободете трибуната. Никой няма да Ви чуе. Вие, ако тук гледате наистина като на водевил, в който се включвате, толкова по-зле за Вас.
  За дуплика има думата министър Радев.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Госпожо Дончева! Тук, от тази трибуна толкова важни неща говорим, но наистина, ако искате да я превърнете в предизборен митинг, то не е тук мястото. Има си събрания, има си митинги, правете ги, говорете си каквото искате.
  Вие ми задавате тук отговорни въпроси и аз съвсем отговорно Ви отговарям. Ами слушайте отговора ми поне. Или той толкова Ви интересува, че казахте си, каквото имахте да кажете, хората Ви чуха, какво Ви интересува по-нататък? Това ли е отношението Ви?
  Госпожо Дончева, слушайте сега. Аз отговарям на всички въпроси, които ми се задават. Днес, в петък, имам осем въпроса. От тези осем въпроса пет са от опозицията. Аз не бягам от нито един въпрос и Ви казвам: ако Вие искате, ако Вие се съмнявате, че е имало някакви нередности някъде по приватизацията или по договори за строителство, или пък за цени на лекарства и медикаменти, госпожо Дончева, Вие сте народен представител. Аз не съм пъдар на държавата. Вие като народен представител, ако имате някакво съмнение, имате всичките права. Знаете чудесно Вашите права, Вие сте юрист. Можете да съберете данни и ако в тези данни има умисъл за нарушение, знаете какво става оттам нататък. Защо искате тук, от тази трибуна, правейки евтини политически спектакли, да кажете, че едва ли не всичко онова, което приоритетно като разход е било извършено в която и да е община, нищо от него не е за вярване. Ей така, просто да го кажете, да го хвърлите във въздуха! Ами докажете това, което казвате. Вие сте юрист и народен представител. Направете го.
  Някак, как да кажа, олеква цялото това мероприятие, наречено парламентарен контрол, от начина, по който Вие се опитвате да го провеждате.
  Добре, че има въпроси не само от вашата парламентарна група. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Радев.
  За процедура има думата госпожа Дончева.
  По водевила ли е процедурата или извън водевила?
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председателю! Искам разрешение да предоставя на министър Радев доказателства за фирма "Киндекс" - Монтана, която в миналите избори под името "Монстрой" асфалтира покривите на ЕТЗ "Подем", за да изкара пари за предизборна кампания, а сега "Киндекс" е поела асфалтирането на училищата - на всичките им покриви. Това вероятно пак се връзва с приоритетните разходи.
  За Ваше сведение искам да Ви кажа, че зад тази фирма стоеше господин Цоньо Ботев и неговият син, видно от съдебната й регистрация, както и роднините на бившия областен управител на Монтана от СДС.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре де, нали щяхте нещо да давате? Госпожо Дончева, поискахте от мен разрешение да дадете нещо на министър Радев. Давам Ви разрешение, но не виждам нищо да му давате.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Ще му го дам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
  Има думата господин Руси Статков.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги и особено колеги от СДС! Аз искам да се спазва правилникът и настоявам, господин председател, Вие днес си изпускате нервите...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Никак!
  РУСИ СТАТКОВ: Не може да влизате в диалог с колегите, които взимат отношение и по същество да търсите реплики и да отнемате тяхното внимание.
  Аз за първи път съм благодарен на поведението на господин Радев, защото той доказа пред българската общественост, че има двойнствен стандарт. Колко мило и колко му беше драго обяснението за преразхода на Пловдив и на Габрово, и на всички други...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оставете господин Радев какво е направил. Придържайте се към процедурата.
  РУСИ СТАТКОВ: По нисък от тревата беше.
  Процедурата ми е да водите заседанието съобразно правилника, а господин Радев да не иска от колежката доказателства, а да възложи на финансов контрол, както е в Закона по финансов контрол да направи ревизия и да си вършите работата, господин министър.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Тя самата иска да ми ги даде. Аз не съм ги искал.
  РУСИ СТАТКОВ: То стана след като председателят и Вие я карате да Ви търси доказателства. Финансов контрол трябва да си свърши работата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Трябва, разбира се.
  РУСИ СТАТКОВ: Процедурата ми е да си свърши работата председателя, да води заседанието както трябва.
  А на господин Радев благодаря, че ни показа двойнствения стандарт.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, разберете се с госпожа Дончева иска ли да дава доказателства или не.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Защо той Ви упреква за това? Не разбирам. Изглежда че той се страхува, че нямате доказателства.
  ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Защото е работа на финансов контрол, господин Соколов. Имам ги, ще ги дам на медиите.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Нали аз ще ги проверявам, значи на мен трябва да ги дадете.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата народният представител Благой Димитров да развие своя актуален въпрос относно груби финансови нарушения в община Белослав, Варненска област.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви.
  Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Обществеността в община Белослав е разтревожена от това, че общината е във фалит благодарение на некадърното ръководство на червения кмет в община Белослав и на безхаберните решения на червеното мнозинство в общинския съвет.
  Аз изисках един доклад от Държавен и финансов контрол - Варна, във връзка с тематична проверка на община Белослав и искам да спра вниманието ви на два основни момента.
  Първо, не е спазен прогнозният разчет за собствените приходи, който е одобрен от Главно управление "Данъчна администрация" в Министерството на финансите и общинския съвет в Белослав е одобрил размер на собствените приходи със завишение от 7,65 на сто. Оказва се, че това решение е безхаберно, тъй като неизпълнението на собствените приходи се е предопределило на базата на това решение на общинския съвет и на базата на ниската събираемост. И към 16 август тази година изпълнението по собствените приходи е едва 35,35 на сто. От това следва и невъзможността на община Белослав да се разчете към републиканския бюджет. До края на август тази година не са приведени към републиканския бюджет никакви суми. Впрочем искам да спомена, че само Белослав и Девня от малките общини имат такива задължения към републиканския бюджет.
  Вторият основен момент е във връзка с безхаберието на кмета на общината, който не е могъл или не е искал да усвои средства от бюджета за изплащане по параграф "Външни услуги" задължения към Български морски флот. Това е ощетило общината в особено големи размери. Аз само искам да обърна внимание на цифрата 17 млн. 69 хил. 616 лв. съдебни разходи по дело, на базата на което общината е осъдена от Параходство "Български морски флот".
  Уважаеми господин министър, моят въпрос е ще носят ли виновните лица, включително кметът и неговата администрация, административна наказателна отговорност и какви конкретни мерки предвижда Министерството на финансите във връзка с това? Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димитров.
  Има думата министър Радев.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Димитров! Наистина положението с тази община е много неприятно, бих казал плачевно. Но нека да се водим по конкретните числа така, както са записани от проверката на Държавен и финансов контрол, извършена в резултат на решението на Народното събрание от 30 юли тази година.
  От тази проверка се установи, че по § 15, тоест "Външни услуги" са извършени разходи в размер на 78 на сто от годишния бюджетен кредит. Целият бюджет за годината, 80 на сто от него, е отишъл във "Външни услуги". Най-неприоритетният разход. Това се дължи на факта, че с решение от 22 март 1999 г. Варненският окръжен съд е осъдил община Белослав да заплати на Параходство "Български морски флот" извършени услуги за 1997 г. - забележете, от 1997 г. - с ферибот по сключен договор пак през 1997 г. на сумата 473 хил. нови лева. От тях главница - 366 и лихви - 90, съдебни разноски по делото - 17 и така нататък.
  За изплащането на това присъдено задължение е наложен запор върху сметките на общината. В резултат на това в общината започват да се натрупват неразплатени разходи които към 30 юни тази година достигат 288,5 хил. лв. а към 31 юли достигат 291 хил. лв., от които за заплати - 74 хил., социални помощи - 32 хил., медикаменти - 17 хил. и така нататък.
  Освен това в общината за тази година е на вноска към републиканския бюджет. Единици са тези общини, които не получават субсидии, а обратно - внасят от събраните средства в републиканския бюджет така, както е постановил законът за тази година. И тази вноска трябва да бъде в размер на 393 хил. лв. за годината. Към 31 август една стотинка не е постъпила в републиканския бюджет от това задължение на общината.
  Изпадайки във временен недостиг на финансови средства, Министерството на финансите е подпомогнало общината три пъти тази година. Три пъти сме подпомогнали финансово общината. Двата пъти са, като първият е временен безлихвен заем на 28 юни от 136 хил. лв. за целево разплащане на задължения към "Български морски флот", за да се разчисти задължението към тази година. И на 10 август тази година - за разплащане на неплатени приоритетни разходи в размер на 72 хил. лв., от които за медикаменти - 15 хил. лв., за заплати - 55 хил. лв., за храна - 2 хил. лв. и така нататък. Като отделно от тези две финансови инжекции, безлихвени до края на годината, Министерството на финансите е предоставило целево резервираните в републиканския бюджет средства в размер на 195 млн. лв. под формата на субсидии за транспорта. Дадени са и онези субсидии за транспорта, които бюджетът е бил предвидил за тази година изцяло.
  Предвид това, че с бюджетните средства на общината за 1999 г. са изплатени разходи в особено голям размер за задължения, и то възникнали през 1997 г. по редовно сключен договор за услуга, с който размер са били ощетени държавният бюджет за настоящата година, поради невнесена вноска и служителите от бюджетните сфера ощетени по същия повод, поради закъснели заплати и други социални плащания, както и част от гражданите на община Белослав, ползващи безплатни и частично платени медикаменти и социални помощи, на основание чл. 10, т. 3 и 4 от Закона за Държавен и финансов контрол ще бъде извършена пълна финансова ревизия на общината за периода 1997 - 1999 г., независимо от приключилата тематична проверка по решението на Народното събрание, за да може в резултат на тази вече пълна финансова ревизия да се установи абсолютно точно и да се посочи конкретната вина и конкретната отговорност на виновните длъжностни лица, които допуснаха тази година, почти цялата част от бюджета, основната - 80 на сто от бюджета до този момент, да бъде изразходвана не по предназначение и не за това, за което се прави бюджетът на една община. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Радев.
  За реплика има думата господин Благой Димитров.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю.
  Уважаеми господин министър, аз съм доволен от отговора, защото Вие поемате ангажимент наистина виновниците, некадърниците, които управляват в момента община Белослав, да бъдат подведени под административна, а според мен би следвало и под наказателна отговорност. Защото ние сме свидетели и обществеността е много разтревожена от това, че общината е управлявана толкова некадърно.
  Впрочем аз искам да кажа, че и в момента виновниците за това тежко финансово състояние на общината отново се кандидатират. И ненапразно, уважаеми колеги, министърът на транспорта беше в община Белослав, включително и министър-председателят, защото ние сме много разтревожени от финансовото състояние на община Белослав. И спекулата, която непрекъснато се прави от опозицията за някакви предизборни срещи на членове на Министерския съвет, просто не отговаря на истината.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не се отклонявайте от въпросите.
  БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Господин председателю и уважаеми господин министър, уважаеми колеги, аз смятам, че с тази нова ревизия на Държавен и финансов контрол наистина на виновните лица ще им бъдат отсъдени съответни административни и наказателни мерки. Това изисква и самата общественост в община Белослав. Благодаря ви.
  КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Това ще го каже съдът, а не Благой Димитров.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димитров.
  Има думата народният представител Илия Петров да развие своя актуален въпрос относно финансова ревизия на община Оряхово.
  ИЛИЯ ПЕТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! При срещи с жители на община Оряхово, включително и последната в присъствието на господин Йордан Соколов, те изразиха силно недоволство от начина, по който общината изпълнява бюджетните си задължения и особено разплащането на социалните помощи в село Селановци. Те ни помолиха да огласим истината. И затова, господин Радев, моят въпрос е следният: Моля да ми бъде отговорено до какви изводи е достигнала ревизията на Държавен и финансов контрол в община Оряхово?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Петров.
  Има думата министър Радев.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Господин Петров, в изпълнение решението на Народното събрание от 30 юли т. г., Главно управление "Държавен и финансов контрол" при Министерство на финансите извърши тематична ревизия на община Оряхово, област Враца, обхващаща периода 1 януари 1999 г. - 13 август 1999 г. В резултат на финансовата ревизия се констатира следното.
  При проверката на сключените договори за отдадени под наем недвижими имоти общинска собственост на граждани и фирми за периода от 1 януари до 31 юли са събрани и отчетени в приход на местния бюджет 14 хил. лева. До откриване на настоящата тематична ревизия на 13 август неиздължените и неотчетени наеми от наематели възлизат на 2 хил. лева. Тоест несъбрана част от тях, непостъпила в общината. Нарушение е установено и при изплащането на средствата за социални разходи от фонд "Социално-битово и културно обслужване". В случая не са спазени разпоредбите на чл. 36, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, съгласно който социалните разходи, направени от работодателите, се облагат при източника им с данък, който е окончателен.
  Размерът на изплатените средства за социални разходи възлиза на 16,9 хил. лева, вместо полагащите се 13,5 хил. лева. Тоест превишението от 3,4 хил. лева представлява по същество дължимия данък по Закон за корпоративното подоходно облагане. Или 3400 лева не са изплатени като данък за държавата. Същият е начислен и изплатен за сметна на други бюджетни средства, вместо да бъде изплатен от фонд "СБКО", с което е причинена вреда на общинския бюджет в размер на 3400 лева.
  Министерството на финансите извърши анализ на отчета за касовото изпълнение бюджета на община Оряхово към 31 август т.г. и установи, че при сравняване на обема на бюджетните кредити с размера на разходваните средства е налице неспазване на бюджетната дисциплина. Нарушението на бюджетната дисциплина е довело до разходването на 222 хил. и 600 лева общински бюджетни средства без общинската администрация и кметът да са били оправомощени за това от общинския съвет по съответния ред. Нарушението на бюджетната дисциплина е довело до изплащане на неприоритетни разходи в размер на 222 хил. и 600 лева, като в същото време общината посочва неразплатени приоритетни разходи към 31 август в размер на 278 хил. и 700 лева, от които за медикаменти - 17 хил. и 800 лева, социални помощи - 212 хил. и 100 лева, за храна - 8000 лева, стипендии и т.н., и т.н. Ето къде е разликата - разплащаш неприоритетен разход над размера, нарушаваш финансовата дисциплина, а приоритетният разход, онзи, който на първо място би трябвало да бъде изплатен, остава неразплатен към настоящия период.
  След констатиране на нарушението на основание чл. 38 от Закона за устройството на държавния бюджет, със Заповед № 378 от 17 септември т. г. е преустановен трансферът на субсидията за община Оряхово, считано от 22 септември. Спряна е субсидията на тази община до узаконяването на нарушенията от общинския съвет на сесия, пренарежда съответните разходни пера и узаконява по този начин нарушенията на общинската администрация.
  Общинският съвет на община Оряхово на 24 септември с Решение № 542 е актуализирал бюджета на общината - това, за което сега Ви казах - в резултат на което Министерство на финансите е продължило да превежда ритмично субсидиите на общината. Ако това нещо е станало на 24 септември, фактически са влезли в срока на седмицата, която бяхме дали за актуализация на бюджетите, след което Министерство на финансите би трябвало да спре субсидията. Фактически общината бързо е актуализирала бюджета си и на практика реално спиране на субсидията не е имало. Така че до този момент тя продължава ритмично да получава своята субсидия.
  Към 7 октомври т.г. на общината са преведени 1 млн. 628 хил. лева, което в процент прави 81 на сто, а средно за страната са преведени 79 на сто на оставащите общини.
  Проверка от Сметната палата не е извършвана, а само от финансов контрол и тези данни, които Ви казах, са от финансовия контрол и от оперативната отчетност на Министерство на финансите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Радев.
  За реплика, ако желае, има думата господин Илия Петров.

  ИЛИЯ ПЕТРОВ (СДС): Господин председател, господин министър! Искам да Ви благодаря за тези данни. И аз само ще повторя цифрите, защото все пак жителите на община Оряхово трябва да чуят отново, че неправомерно са изразходвани 222 хил. лева, без общинската администрация да е била упълномощена за това. А в същото време неприоритетните разходи, за които стана дума, неразплатените приоритети, между които 212 хил. лева за социални помощи не са били изплатени. Ето откъде произлиза проблемът с тези социални помощи, за които толкова често ни задаваха въпроси.
  Но във връзка точно с тези проблеми аз преди четири дни получих едно писмо от господин Страхил Петров, което, между другото, е изпратено и до Вас, господин министър. В това писмо пише следното: "Кметът на Оряхово господин Христо Иванов непрекъснато Ви злепоставя пред града и района, че за безпаричието на хората сте виновен лично Вие и Ви карикатури с плакати, които разнася из града. Интересува ни, след като няма средства за социално слабите и стипендии за децата, за приоритетни обекти, как и откъде взе средства кметът за луксозен спортен обект като тенискорт." В същото време господин Хари Георгиев от Оряхово ми пише следното писмо, в което той казва, че е пострадал от природни стихийни бедствия и обръщайки се към кмета за помощ, последният му отговорил, че такава помощ ще му дадена от общината при положение че той лично доведе 100 души, които да гласуват за него. И тези писма ще Ви ги дам, за да ги прочетете.
  Следващото писмо, което отново констатира нарушения на кмета, който вместо да се занимава с общината, се занимава с несвойствени дела, е от господин Георги Александров...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече.
  ИЛИЯ ПЕТРОВ: ... който е заплашен от кмета... Да, извинявайте, че го пресрочих.
  Искам обаче да завърша със следното: нека цифрите, които преди малко чухте и жителите на община Оряхово надявам се добре са ги чули...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Петров, времето Ви изтече. Недейте излишни обобщения да правите.
  ИЛИЯ ПЕТРОВ: Да, благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За процедура има думата господин Иван Борисов.
  ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Господин председател, моята процедура е директно към Вас. И тя е най-добронамерена. Обръщам се с молба към Вас, господин председател, да спрем този цирк, който разиграваме в момента. Това, което става сега, с нищо не способства за изграждане на авторитета и укрепване достойнството на българския парламент.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Кое е циркът?
  ИВАН БОРИСОВ: Това, което колегата Илия Петров зададе, няма никаква връзка с това, което отговори господин Муравей Радев за социалните помощи в Селановци.
  Аз бях, господин Соколов, след Вас в Селановци. И те ме питаха: "Защо на нас не ни разрешиха да зададем нито един въпрос на господин председателя". Беше препълнена залата, когато бях в Селановци. Днес пак ще бъда там.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: На Вас зададоха ли Ви?
  ИВАН БОРИСОВ: Да, много въпроси ми зададоха.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Е, много се радвам! Значи, Вие сте им отговорили! Трябва да сте доволен.
  И на мен ми зададоха.
  ИВАН БОРИСОВ: Да, подставени или подготвени хора!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: В Селановци тогава са Ви излъгали, защото поне 20 въпроса ми зададоха.
  ИВАН БОРИСОВ: Не, не са ме излъгали. Подготвени сценарии. Днес така ще бъде и в Борован.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Много Ви моля, недейте...
  ИВАН БОРИСОВ: Но много Ви моля, нека да спрем този цирк.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, искате ли да има контрол? Предлагате да прекъснем контрола?
  ИВАН БОРИСОВ: По този начин, по който се води, това не е контрол!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не по този начин. Вие правите цирк тук.
  ИВАН БОРИСОВ: Не, аз не правя цирк.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Каква Ви е процедурата? Какво значи да спрем цирка? Да говорим за общини, които на Вас са Ви удобни. Това ли искате?
  ИВАН БОРИСОВ: От 8 актуални въпроса към господин Радев 5 или 6 са въпроси на колеги от СДС.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Напротив. И това не знаете.
  ИВАН БОРИСОВ: Това е цирк!
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Пет са ваши!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Хайде да ги проверим! Хайде да видим колко са вашите!
  ИВАН БОРИСОВ: Стана дума за Селановци. Аз ще предоставя сега на господин Нейков един пакет с развалени храни, които хората са получили като социални помощи. И с подписка: "Господин министър, спрете по този начин да се гаврите с нас!" Аз сега ще Ви предоставя, господин Нейков, специално това, което пък изпратиха на мен, колега Илия Петров, също от Селановци. Вие ще ги видите.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля Ви се!
  ИВАН БОРИСОВ: И аз съм ги пратил...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля Ви се! Изтече ви времето! Каквото искате, представяйте. Това не е процедура!
  Всеки народен представител има право да задава актуален въпрос. Това не е привилегия на опозицията - вие да си задавате.
  ИВАН БОРИСОВ (ДЛ, от място): Това е цирк!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Цирка Вие го правите. По-голям цирк от това, което сега направихте, има ли? Да говорите за Селановци, че не са ми задавали въпроси? Когато един час отговарях на въпроси?
  ИВАН БОРИСОВ: В Кнежа на кои въпроси отговорихте?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: На много въпроси. Недейте... Сега от Селановци - на Кнежа! После за къде ще ме питате? За Бяла Слатина да Ви отговоря? За Хайредин да Ви отговоря? Навсякъде ми задават въпроси, но изглежда или Вашите хора Ви заблуждават, или Вие тук заблуждавате Народното събрание. И затова циркът е у вас, а не у нас.
  Има думата народният представител Стефан Нешев да развие своя актуален въпрос относно финансовата несъстоятелност на общински бюджети да изплащат социалните помощи.
  СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, господа министри! Ще си позволя една малка процедура. Позволете от мое име и от името на всички, които са пристрастни към ценностната система на социалдемокрацията, и както един министър каза: "към трите "С", да ви благодаря за личната позиция по отношение на т.нар. влогово-кредитни кооперации. Ние сме ви задължени за положителното отношение към тях.
  Господин министър, аз ще се опитам да не правя политика от неща, които са силно притеснителни за голяма част от нашето население. Ние имаме добрата информация. Аз се надявам, че днес, октомври месец, около 90 на сто от общините в България са във финансова несъстоятелност. Не могат да покриват потребните им разходи. За разлика от някои мои колеги трябва да ви кажа, че това не се дължи на злонамереност или лошо управление, а на обективни предпоставки, които създадоха несъответствие между приходната и разходната част на бюджетите. Не искам да ви казвам, че още в началото на 1999 г. редица общини имаха дефицити, които не бяха покрити с новия бюджет за 1999 г. И трябваше по някакъв начин да покриват тези дефицити.
  Но искам да ви кажа какви са обективните предпоставки за бързото, изпреварващо нарастване на разходната част спрямо приходната част на общинските бюджети. Вие много добре знаете, че се промени икономическата обстановка, в която функционират общините. Увеличиха се цените на електрическата енергия, на водата, на топлоносителите. Всички тези увеличени цени рефлектират върху разходите, които трябваше да извършат общините. Няма дадености за същата тенденция, за увеличаване на приходната част. Напротив. Поради голямата стагнация в производството, в икономиката, се увеличи броят на безработните. Оттам се увеличи потребността от социални помощи. Поради стагнацията елементите, които формират приходната част, като данък "Общ доход", данък "Печалба" не можаха да се постигнат или не намериха такъв ръст, какъвто може би беше потребен, за да се компенсира увеличаващата се част в разходите. И израз на една такава постановка е писмото на господин Асен Асенов Димитров - общински съветник, подчертавам това, в община Димово и преди всичко в с. Арчар, който заедно с подписите на 60 човека, достойно положени, сигнализират поради факта, че това е един регион, в който стагнацията е до степен на пълна безработица. Единственият доход са социалните помощи. Те са във физическа невъзможност да покриват нуждите си и да оцеляват, а още повече - не могат да изпратят децата си в училище, защото нито могат да ги нахранят, нито да ги облекат, нито да им купят потребните учебници и помагала. Всичко това притеснява мен, естествено, като народен представител. Затова, позволявайки си да Ви изпратя и писмото, искам да Ви попитам: какви действия ще предприемете за актуализиране на Републиканския бюджет в частта му "Общински бюджети", за да се отстрани обективната необвръзка между приходите и разходите в същите. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Нешев.
  Има думата министърът на финансите господин Муравей Радев.

  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Нешев, Вие започнахте Вашия въпрос с уговорката, че искате да бъдете обективен и безпристрастен и да проследите обективни процеси, които налагат, по един или друг начин, промяна на бюджетните съотношения за настоящата година. Ще ми се да вярвам, че Вие самият сте убеден в това, което казвате, че има такава необходимост. Защото аз съвсем не съм убеден в нея и ще се постарая сега да Ви докажа, че съм прав.
  Вие поставяте фактически два въпроса. Единият е за финансовата несъстоятелност на общините да поемат своите социални разходи. И вторият е резултат от първия, че като няма такава обективна възможност, е наложително актуализиране на държавния бюджет за тази 1999 г. Без значение в коя част, актуализация казвате, че трябва да има в бюджета за тази година. Аз ви казвам, че това не е необходимо, не се налага и сега ще се опитам да Ви го докажа.
  Но първо на причината, която изтъквате, че има такава финансова несъстоятелност в общините. Трябва да е ясно, че при изготвянето на държавния бюджет за миналата година, искам оттам да започна, още за 1998 г., изплащането на социални помощи от общините, в държавния бюджет консолидираната фискална програма, бяха разчетени, за миналата година, средства в размер на 85 500 000 нови български лева социални помощи - миналата година, в целия държавен бюджет.
  От извършения в Министерството на финансите преглед на приетите от общинските съвети самостоятелни бюджети на общините се установи, че одобрените от общинските съвети средства за социални помощи за миналата година са в размер на 69 500 000 лв., което е с 15 млн. лв. по-малко от оценените нужди от социални помощи на хората за миналата година. Това е право и прерогатив на общинския съвет.
  Там имаше едно правило, което казваше, че не може да се планират всяка година по-малко разходи за социални нужди, отколкото са изразходвани по отчет за предходната година. И това тук, събрано в цялата страна по общински бюджети, казвам, че е намалено с 15 млн. лв. за 1998 г.
  Това наложи да се вземат някакви мерки за настоящата година и бе променена законовата рамка за осигуряване на бюджетни средства и собствени средства на общините по отношение на социалните разходи в следния вид.
  С чл. 10 и чл. 14 от Закона за държавния бюджет за тази година се въведе нов механизъм за финансиране подпомагането на социално слабите и неосигурените граждани, като се въведе нов вид целева субсидия от републиканския бюджет в размер на 50 на сто, на половината от оценката на нуждата на цялата страна от социално подпомагане в общините. Половината от тази нужда държавата пое целево като субсидия и промени формулата, с която се разпределяше държавната субсидия и включи и такова перо.
  И аз казвам, че до този момент държавата в субсидията изпълнява изцяло своя ангажимент, превеждайки всеки вторник целево и тази част от субсидията - обща и целева субсидия за капитални вложения, целева за социално подпомагане в размера, гласуван от Народното събрание за тази година.
  В същото време общините имаха свои задължения, пак по закона, да осигурят другата част, другата една втора от нужните средства за социално подпомагане, именно при гласуване на своите бюджети от общинските съвети. Тяхното задължение беше да гарантират наличието на още поне 50 на сто от сумата на субсидията, целево преведена за социални нужди.
  Утвърдените с чл. 10 от закона за тази година за бюджета целеви субсидии за социални помощи са в размер на 53 500 000 лв., които заедно с останалите 50 на сто собствени средства на общините възлизат общо на 107 млн. лв. Това е оценката на нуждите на страната за социални помощи тази година, от които половината са общински, половината - от републиканския бюджет.
  В сравнение с предвидените социални помощи на бюджета от миналата година, това е 126,6-127 на сто ръст към миналогодишните, при очаквана инфлация за тази година от 1,8 на сто. Надявам се това, което ви казвам сега, да започне вече да ви говори нещо. При очаквано средно увеличение на минималната работна заплата и на гарантирания минимален доход - това са величини, които пряко се отнасят към тази категория хора, които трябва да получат социални помощи, при очаквано средно увеличение на минималната работна заплата и гарантирания минимален доход за тази година от 25 на сто. Още нещо, по което трябва да помислите.
  От 1 януари т.г. целевите субсидии за социални помощи се превеждат от републиканския бюджет по бюджетите на общините регулярно по график в първата седмица на всеки месец, предвид тяхната значимост - разпределят се на месечни порции.
  Предвидената целева субсидия за социални помощи към 31 август т.г. възлиза на 31 млн. лв. Към същата дата 87 общини, от общо 262 общини в България, не са осигурили необходимите собствени средства за социални помощи до задължителния удвоен размер на тази субсидия - до тези сто на сто, за които говорим.
  С това се създават предпоставки за възникване на социално напрежение и увеличаване размера на неразплатените приоритетни разходи, какъвто е именно разходът за социална помощ.
  Няколко такива общини.
  Община Каспичан. Републиканският бюджет превежда към 31 август 210 хил. лв. Общината изплаща към същата дата само 220 хил. лв. социални помощи. Нейната половина просто я няма, отсъства тук. Или неосигурени до общия размер 200 хил. лв. от задълженията на общината, от ангажимента на общината.
  Община Шумен. Преведени са от републиканския бюджет 491 хил. лв., изплатени са от общината общо 757 хил. лв. към същата дата, или са спестени от собствените средства, които трябваше да предостави - 225 хил. лв.
  Нови пазар. От републиканския бюджет са изплатени 103 хил. лв., изплатени от общината - 126 хил. лв., или са спестени собствени средства, тоест те са спестени за общината, но хората не са ги получили и се създава социално напрежение, в размер на 80 хил. лв.
  Казанлък. От републиканския бюджет са изплатени 208 хил. лв., общината е платила 330 хил. лв. - отново 85 хил. лв. от нейния ангажимент неплатени на хората.
  Община Карлово. От бюджета са предвидени 374 хил. лв., платени са 624 хил. лв. Неосигурени средства от общината, неразплатени на хората - 124 хил. лв.
  Същевременно на 50 от посочените общо 87 броя общини, с моя Заповед № 378 за неспазване на финансовата дисциплина бе преустановено превеждането на субсидията, което означава, че в тези общини са изплащани непредвидени и неприоритетни разходи за сметка на социални помощи и други приоритетни разходи.
  Ето го в чист вид това нарушение. В най-чист вид е дадено тук това нарушение. Значи той не плаща с тези пари, с които по закона е задължен да плаща социални помощи на хората, които имат нужда от това. Държавата е дала своята задължителна част по закон на тези хора. Общината трябва да даде своята част - половината от тези разходи. Но тя не само че не ги дава там, но и нарушава бюджетния си закон, извършвайки неприоритетни разходи над годишния размер, над това, което общинският съвет му е гласувало за 12 месеца. Тези общини изразходват средствата там, оставяйки неразплатени социални разходи. И това нещо общинският съвет им е утвърдил към датата на тази заповед, за която аз ви говоря.
  Разбирате ли за какво става дума? Надявам се, че разбирате, но може би не ви е удобно. (Реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля, без реплики от място!
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: И така, по отношение на втория въпрос - за евентуалната възможност за корекция на държавния бюджет, актуализация, както се казва, на държавния бюджет. Има няколко аргумента, които е добре да бъдат разбрани.
  Изпълнението на собствените приходи на общините, които са на субсидия от републиканския бюджет, а не онази, за която преди малко говорихме - че трябва да е на вноска към бюджета - онези, които получават субсидия от държавния бюджет, които са общо 255 общини в България. Или това е 97 процента, малко над 97 процента от всички общини в България са на субсидия, получават освен собствените си приходи и субсидия от републиканския бюджет. Та към 31 август 89 на сто от разчетените собствени приходи на тези общини са постъпили в тях. Почти 90 процента в края на месец август! Това означава, че във всички случаи годишният размер на собствените приходи, говоря общо за страната, ще бъдат преизпълнени, след като в края на месец август 89 процента от разчета на собствените приходи по данни на Данъчната администрация са изпълнени. Това - първо.
  Второ, субсидиите се превеждат ритмично и ежеседмично. Към 31 август са преведени 68,5 на сто от годишния размер, 90-процентния размер по закон, при преведени за миналата 1998 г. 67,4. Или с 1,1 процента повече, отколкото миналата година за същия период, без да има такъв размер тогава на тези неразплатени разходи. Огромна е разликата между тогава и сега. Защо? Хайде да се опитате да си отговорите на този въпрос - защото? Аз след малко ще се опитам пък да ви кажа, ако не сте си отговорили.
  На 33 общини с временен недостиг на финансови средства през месец август бяха отпуснати временни безлихвени заеми общо в размер на 15 млн. лв. Вие ще кажете: да, Вие говорите за цялата страна, и така може да е, като вземете числата за България като едно цяло, общо. Да, отделни общини обаче - и сигурно е, и така е, наистина не е така за всяка една община. Това е средно аритметично. Затова ви казвам, че на 33 общини, когато преценихме - и то не аз, и то не само Министерството на финансите, а междуведомствена комисия, от няколко ведомства, плюс Националното сдружение на общините в България, техни представители - на тези 33 общини бяха отпуснати такива безлихвени кредити, именно защото знаем: и по обективни причини те са в такова състояние, че да им се помогне. И това е направено.
  Следващият аргумент. В резултат на извършените проверки по общини от Сметната палата и от Държавен финансов контрол и констатираните нарушения на бюджетната дисциплина, бяха преустановени субсидиите на 141 общини. До момента са актуализирани 113 общински бюджета - до момента, преди няколко дни, откогато са тези данни. Сега остават не повече от 20 от всичките 262. Или от всичките 140, на които бе спряна субсидията, остават само 20 да актуализират своите бюджети. На тези 20 обаче е възможно общинските съвети да преценят, че кметовете персонално и лично носят отговорност и не би трябвало онези нарушения, които са направили, да ги узаконяват посредством решение на съответния общински съвет. Вероятно така стои въпросът за тези 20 или поне за част от тези 20 общини, след като на 140 общини 120 успяха да актуализират и то много бързо своите бюджети и да получат своята субсидия така, както е гласувана за тази година.
  Така че по този начин, с актуализацията на тези бюджети, своевременно след тази мярка се създадоха условия за заздравяване на бюджетната дисциплина и преустановяване нецелесъобразното и незаконосъобразното разплащане на неприоритетни разходи за сметка на приоритетните такива.
  От всичко казано до този момент е повече от ясно, че от страна на държавата са създадени необходимите условя - необходимите условия! - за изпълнение на общинските бюджети, което от своя страна не налага извършването на промени в бюджетните взаимоотношения на общините с републиканския бюджет.
  Аз разбирам, че на някои хора, от опозицията най-вече, много им се иска да се върне старата практика на неколкократно актуализиране на държавния бюджет на България през годината. Е, да де, ама просто няма да стане! И не затова, че аз не искам - аз наистина не искам - просто няма обективни причини, които да го налагат. Там е разликата. И ако това сега съвсем обективно го разгледате, съвсем обективно го прецените като аргументи, като цифри, ако щете, като тенденции, аз съм сигурен, че не може който и да е от опозицията да стигне до друг извод, освен до този, който сега ви казах.
  Актуализация на бюджета не се налага. Държавата е създала всички необходими условия. И не говорете повече за това - и на предишните въпроси имаше такива обвинения - че държавата, видите ли, поскъпвала цените, пък вменявала нови задължения на общините, които не били финансово осигурени. Не е така! Всички тези поскъпвания на енергоносители или на това, което предишната година е било ясно, че ще стане, са включени в разчетите за бюджета за тази година, първо. Второ, всички онези допълнителни ангажименти, които общините поемат извън регулярните си, също са обезпечени финансово - всяко едно от тях за тази година, включително прословутите допълнителни възнаграждения на учители, тези три допълнителни възнаграждения. Всичко това допълнително се дава от бюджета към разчетите на общинските бюджети.
  И това не е само моя констатация. Казвам ви, че ние работим с това Сдружение на общините много плътно. По най-важните въпроси работим с тях, бих казал, абсолютно професионално. И това, което ви казвам, се разисква там и решенията са общи. Така че тук става въпрос не за становище, за мнение на министър или на министерство, или на нещо... Тук става въпрос за обективна истина. За това става дума. А че някой кмет е решил да остави умишлено неразплатени точно социалните разходи, че някой кмет за сметка на това тези пари ги е похарчил над годишния размер на целия си бюджет, който му е гласувал общинският съвет... Значи субсидията на държавата и собствените му приходи, гласувани като размер цяло за годината от общинския съвет в определен размер, той е похарчил на осмия месец пари повече от 12 месеца, които общинският съвет му е дал, при това, забележете, на неприоритетни разходи, и неплатил социалните помощи от задължението, което по закон има - извинете, но как да ви кажа, това е нечовешко, това е престъпление на такъв кмет. Не може този кмет да очаква сега, който и народен представител от вас сега добросъвестно да дойде и да каже: да, ама там хората нямат пари. Наистина нямат пари. Вярно е, че нямат пари. И сигурно в община Димово няма пари. Но нямат пари, защото точно там и на други места са похарчени пари не където трябва, оголени са тези разходи. И сега вие, надявам се, че идвате тук добронамерено, искате да кажете какво правим оттук насетне. Да узаконим ли този рекет на тези хора, ви питам аз вас като народни представители? Да узаконим ли този рекет? Аз не съм съгласен да узаконяваме този рекет, защото след това това става система.
  Искате ли да ви кажа за вашата община Димово какво е положението, там, откъдето ме питате, да видите тези хора, които страдат - и моето съчувствие към тях е искрено - защо страдат те? Знаете ли какво е станало в тази община? Ей сега ще ви кажа. Ей сега ще ви кажа в тази община какво е станало.
  РЕПЛИКА ОТ ДЛ: Всички кметове сякаш са идиоти в тази държава.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Може ли да спазвате правилника? От място не се говори.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Вижте сега за община Димово. Значи собствените приходи на община Димово, които тази година са разчетени по разчета на Данъчната администрация в размер на 154 хил. лв., са изпълнени към 31 август 124,4, което представлява 82 процента от годишния размер. Средно в страната на общините до този момент собствените приходи към 31 август са 75 процента. Значи те към 31 август имат 82. Седем процента повече от средното за страната имат собствени приходи в община Димово, първо.
  Второ, как стои субсидията на фона на тази картина? От републиканския бюджет са преведени 68,5 на сто от 90-процентния размер на тази община. За страната е това. А на общината са преведени 69,6. Значи с един процент и нещо отгоре повече субсидия, отколкото средно за страната, повече собствени приходи. Повече субсидия от средното за страната! Неразплатени разходи колко?
  Вижте колко са неразплатените разходи. Към 31 август община Димово посочва неразплатени разходи от 192 хил. лв., от които за социални помощи - 191 хил., за храна - 0,2 и така нататък. Значи целият размер на неразплатените разходи, почти 100 на сто са само неразплатени социални разходи, от които държавата е дала половината целево от своята субсидия за тях. Значи те са отклонили дори и тази целева държавна субсидия, която е трябвало да бъде изразходвана за тези хора. Как казвате Вие на такова нещо? Как бихте нарекли действието на една общинска администрация в този случай?
  По-нататък. Към 31 август анализът на общинския бюджет показва следното: няма други неразплатени разходи. Единствените, които общината не е изплатила, са тези. Значи основният извод е, че условията са създадени, превеждайки от бюджета 1 на сто повече отколкото средното за страната, 7 на сто общината е събрала повече от средното от собствени приходи и на фона на тази картина - 100 на сто неразплатени социални разходи. Извинете, аз не знам Вие като чувате тези неща, бихте ли настоявали да узаконим тази чиста форма на рекет? Това социално напрежение е създадено там абсолютно умишлено.
  Жалко за хората, но те трябва да знаят, че вината е в онзи, който по този начин така неприятно е манипулирал с числата и е нарушил грубо закона. Защото, пак казвам, дори целевата субсидия, отпусната от бюджета, не е отишла там, където трябва. Надявам се, че Вие искрено поставихте въпроса. И още повече се надявам, че това, което ви казах, го осмисляте добре. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министъра.
  Господин Нешев има право на реплика.
  СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател! Господин Радев, дълбоко се съмнявам в това, че всички общини, които имат дефицит, го правят от това, че не умеят да управляват или са злонамерени. Аз Ви казах, че причините за дефицита са обективни.
  Тук обаче аз искам да Ви дам един съвет. И си го позволявам, защото мисля, че животът ми е дал доста мъдрост. В екстремни ситуации, когато има финансови и икономически катаклизми в обществото, има два подхода за решаването им: единият е волунтаристичен и тогава се пораждат групите на алхимиците, които обещават, че ще измислят технологията за производство на злато и ще нахранят всички, ще им дадат щастие; другият е на прагматизма и на обективните дадености, какъвто е подходът на Рузвелт през голямата криза в Съединените американски щати и света. Тогава въз основа на ефективните изследвания на Кенси и неговите имперични зависимости той въвежда регулираната пазарна икономика и спасява държавата и народа си.
  Аз моля правителството да съобрази тези неща и да не бъде мотивирано само от това да служи на интересите на Международния валутен фонд, а да служи на интересите на народа си. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Нешев.
  Господин министър, искате ли да вземете думата? Не.
  Господин Руси Статков има думата за процедура.
  РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри! Съжалявам, че днес за втори път поставям този въпрос, господин председател, но искам и Вие, и който и да е водещ да реагира, когато от трибуната на Народното събрание министър прави политическа агитация. Тук е господин Нейков. Аз поставих процедура по връщане на мое питане, господин Нейков, във връзка с увеличения брой на хората, и то многократно, в страната за социално подпомагане, Вие го знаете, ние сме говорили с Вас, и необходимостта от това правителството да насочи средства. Питането ми беше върнато. Сега господин Муравей Радев се опитва да говори за една община, която не е Пловдив, а е била досега с червено управление, и с друг тон, с друг глас - хайде, това е едната страна на въпроса, - но и с лъжа, господин Радев. Защото Вие много добре знаете, че 50 на сто от това, което се дава за социално подпомагане, е целевата субсидия. Другите 50 на сто са от общините. И Димово, и всички общини, за които стана дума дотук, са изплащали много повече, Якимово - два пъти, от това, което е целевата субсидия. Но тя не стига. И няма да стига, когато има в пъти повече увеличени правоимащи. И това е сериозният проблем. Няма смисъл оттук да се води предизборна агитация и да се упреква който и да било.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Какъв е процедурният Ви въпрос, господин Статков?
  РУСИ СТАТКОВ: Процедурата ми е да не се прави политическа агитация и Вие да прекъсвате господин Радев, когато се опитва по този начин да използва парламентарната трибуна.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Статков.
  Продължаваме с въпроса на господин Александър Каракачанов относно държавните субсидии за общините.
  Господин Каракачанов, имате думата да развиете Вашия въпрос.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На среща с обществеността в Карлово на 24 септември Вие сте изказали становище, че ако бъде избран кандидатът за кмет от Съюза на демократичните сили, то общината ще бъде привилегирована финансово от държавата, респективно от Министерството на финансите. Наистина аз не твърдя, че това е 100 на сто истина, но искам да знам от Вас дали наистина сте казали нещо близко по смисъл. Искам да потвърдя, че такива заплахи масово се лансират от представители на управляващите на предизборни събрания и то в много по-груб вид. Стига се даже до изявления от рода на: "Ако не изберете нашия кмет, ще ви намалим или въобще няма да ви отпуснем държавната субсидия за общината".
  В тази връзка, уважаеми господин министър, моят актуален въпрос към Вас е:
  1. Какви са Вашите възможности като министър на финансите да привилегировате определени общини? Предвиждате ли да правите това след изборите и по какъв признак?
  2. Какви са Вашите възможности като министър на финансите да санкционирате, тоест да наказвате определени общини? Предвиждате ли това да правите след изборите и по какъв признак?
  Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Каракачанов.
  Има думата министърът на финансите господин Муравей Радев да даде своя отговор.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми господин Каракачанов, Вашият въпрос е достатъчно тенденциозен и абсолютно необоснован, но аз ще Ви отговоря така, както го задавате. Вие слагате в устата ми чужди думи, въз основа на тези чужди думи правите някакви заключения, правите едни свободни изводи в резултат на това, което някой вероятно Ви е казал. Напоследък българската опозиция има навика да доказва това, което казва, но от Вас чух обратното - съмнение в това, което твърдите.
  Няма да говоря за средствата, с които това става, господин Каракачанов, но аз не използвам думата, която Вие казахте. Много рядко съм я употребявал в живота си и най-малкото сега в предизборните си обиколки. Така че това, което казахте, не е вярно.
  Второ, дали някой използва по-груби начини и методи на агитация, това не мога да кажа. Аз не отговарям за друг, отговарям за себе си.
  Но Вие ме питате две неща. Първото е дали се привилегирова някой чрез субсидиите и мога ли аз да правя това. Господин Каракачанов, отговорът е категоричен: не, не го правя! Защото субсидията в България е неутрална по отношение на управлението на общините като цветова гама. Господин Каракачанов, тя е неутрална дотолкова, доколкото е продукт на обективни критерии. И Вие това чудесно го знаете. Затова Ви казах, че въпросът Ви е тенденциозен и необоснован.
  Вторият обаче - за санкциите, тук сте абсолютно прав. Санкции имаше и ще продължава да има. Ще бъдат санкционирани всички онези общини, които не спазват закона. И то тези общини ще бъдат санкционирани с всички онези средства, с които законът ме задължава да го правя. Сто и четиридесет общини бяха санкционирани преди известно време. За нула време 120 от тях се поправиха. Надявам се бързо да сторят това и другите 20. И по-нататък ще има санкции за онези, които нарушават закона. Тук вече отговорът ми е: да, но там и само там, където е нарушен законът, и с начина и средствата, разрешени от закона. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Радев.
  Господин Каракачанов, имате право на реплика.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Господин Радев, благодаря за отговора, макар че Вие може би не разбрахте, че аз го задавам със симпатия към Вас. Ще Ви кажа нещо, което на Вас може би не са Ви го казвали от опозицията, но Вие сте един от малкото министри, които трудно могат да бъдат атакувани лично за некоректност в личен план и заподозрени, ако щете, в корупция. Естествено, можете да бъдете атакуван като министър на някаква политика, но в крайна сметка това е работа на опозицията - да Ви атакува за Вашата политика.
  Аз зададох този въпрос специално, защото има много некоректни хора, може би някои, които лъжат наистина, включително и от опозицията, но има много и от управляващите, които плашат по този начин хората. Аз исках да чуят хората от министъра на финансите, че това не може да стане, че самият министър на финансите няма да го направи. Защото наистина това е важно. Защото очевидно е, че и сега има общини, които имат кметове на СДС и които на практика от това не са процъфтели. Защото е такова положението в държавата. И Вие го знаете най-добре като министър на финансите.
  Но аз исках да чуя също така, че не може да има и санкции, и най-вече министърът на финансите ще държи за това, и на политически признак, за да знаят хората по места, че привилегиите не са възможни, както Вие самият казахте, а пък санкциите наистина ще бъдат обективни. За да не се спекулира повече по събрания, понеже, пак твърдя, аз много се радвам, че ако някой не ме е разбрал в Карлово, то Вие по този начин сте дали възможност и той да разбере, че не сте казали точно такива по смисъл думи. Защото така поне се чуваше в Карлово, когато бях там. От тази гледна точка може даже да ми благодарите за това нещо. Но много се радвам, че Вие потвърдихте този факт - че не може да има привилегии. За да го чуе българският народ и да се престане с тази спекулация по предизборните събрания.
  Благодаря Ви, господин министър.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Каракачанов.
  Министърът на финансите има право на дуплика.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря, господин председател.
  Господин Каракачанов, винаги съм казвал това, което сега чухте. И никога не съм го отричал, и пак ще го повтарям винаги, когато ме запитат. Но нека да направим малко разлика. Тук Вашият въпрос сигурно освен тази тенденция има и още една: ето той е министър, другите министри ходят, поемат ангажименти, какви са те - представители на държавата и използват държавната власт в защита на своите кандидати, правилно ли е това или не. Вероятно и това бихте попитали.
  Искам да Ви кажа, че министърът - това е политическа фигура и Вие чудесно го знаете, защото той е представител на управляващото политическо мнозинство в страната, в която е избран за министър. Първо.
  Второ, изборите - това са според мен един акт, политически акт на излъчване на представители, политически представители обаче на съответните нива на властта - държавна, местна и т.н. И нищо по-естествено няма от това един министър в политическата си функция, която заема, да стои зад своите политически кандидати, представители на тази политическа сила, която и той представлява. Къде е разликата? Разликата е там, че, аз пак казвам, стоя абсолютно категорично зад всички наши кандидати. И го казвам това на тези предизборни срещи, на които ходя. Затова защото, неслучайно го казвам, господин Каракачанов, казвам го, защото те са най-добрите. Знаете ли защо са най-добрите? Защото ние се готвим една година с тези хора за тези избори. Никой не е повече подготвен от тях самите. И това, което те обещават, и това, което те като ангажимент поемат пред своите избиратели, е, защото те не само познават техните проблеми, но и те знаят как да ги решат и не обещават глупости. Ние не им разрешаваме да обещават глупости, а стоим зад тях дотолкова, доколкото те и тяхната програма е част от Програма 2001, но на правителството, господин Каракачанов. И в този смисъл наш дълг е да стоим точно зад тях. И го правим. Благодаря ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин министъра.
  За процедура има думата господин Каракачанов.
  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Господин министър, моята процедура беше: много съжалявам, че развалихте хубавото впечатление от Вашия отговор с репликата си.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
  И последният актуален въпрос към министъра на финансите е актуален въпрос от господин Михаил Миков относно методиката за изготвяне на бюджета на общините за 2000 г.
  Имате думата, господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
  Уважаеми господин председател, господа министри, господин Радев! За съжаление от мнозинството няма нито един народен представител в залата, явно въпросите на бюджетите на общините не ги интересуват много, по-скоро са тръгнали да подкрепят в унисон с това, което Вие казахте, кандидатите за кметове. Кои ще бъдат най-добрите, господин Радев, това ще каже народът.
  Понеже Ви слушах през цялото време на парламентарния контрол и то все по въпроси, касаещи бюджетите на общините, аз останах изумен от едно. И ако не беше предизборно време и политическите спекулации, макар че при министрите въпросът стои по-различно от другите дейци на политиката, бих нарекъл някои от пасажите в изказванията Ви обикновен цинизъм. Не може, господин министър, Вие да санкционирате общини! Вие казахте: ние ги санкционирахме тези общини. Там живеят, господин министър, граждани, които в крайна сметка са граждани на републиката, данъкоплатци. И този подход на един министър от републиканското правителство е подход, който е недостоен. Вие можете да санкционирате длъжностни лица, но не граждани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Миков, нека да преминем към актуалния въпрос.
  МИХАИЛ МИКОВ: Доколкото тези санкции са свързани с бюджета и с методиката, по която той се изготвя, аз искам да поставя своя въпрос и във връзка с явното неизпълнение на бюджетните параметри, заложено и като формиране на субсидията, и като преценка за реалността на собствените приходи, предложени от общините. Защото, господин министър, когато говорите за собствените приходи, които са предложени от общините, никой не е знаел, че вашето правителство ще започне процедурите по ликвидация на "Видахим" във Видин, в Казанлък, в Карлово - същите тези общини, които преди малко обвинихте. Защо в методиката нямаше критерии, корективи на една такава дейност, която несъмнено е дейност на правителството? Много е лесно да се каже: общините не дават това, което са задължени. Е, как да го дадат, като не са го събрали, защото Вие ликвидирахте предприятията? Като няма данъците, няма ги тези собствени приходи, откъде да ги дадат?
  Аз искам да поставя и другия въпрос - въпроса за балансираното развитие на страната чрез тази методика. Миналогодишната методика не отразяваше по никой начин различните нужди на общините, не отразяваше реалната безработица в София и в Пловдив и реалната безработица във Видинско или в Кайнарджа, Силистренско, или в село Голеш, където бях миналата седмица. Не отразява топлите и студени дни в годината. И ред други подробности, които в крайна сметка принуждават общините да извършват допълнителни разходи.
  Искам да знам дали тази година е направено нещо за корекция в методиката. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Миков.
  Има думата министърът на финансите господин Муравей Радев, за да даде своя отговор.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря, господин председател.
  Господин Миков, наистина хората ще кажат кой ще бъде следващият кмет. И се надявам скоро да го чуете по начина, по който вероятно този път независимо от това, което до този момент се прави за обяснение, за извинение за предстоящите загуби, може да бъде от един или друг, по един или друг начин поднасяно. Това е съвсем друга тема. Съжалявам, че започнахте за това да говорите Вие. Аз бих Ви казал, че поне като юрист Вие трябва да познавате добре законите в България и да знаете, че възможностите на Министерството на финансите да санкционира отделни личности, виновни в тази или онази община, за геноцида, който те са провели, са нищожни. Десет лева, това е санкцията на министъра на финансите. Повече не може. Повече - съд, прокуратура и години наред. Знаете какво става.
  Но, господин Миков, законът, същият този закон повелява министърът на финансите тогава, когато има нарушена бюджетна и финансова дисциплина, да спре субсидията на общината, за да може онзи дерибей най-после да се сепне и да започне да работи така, както законът повелява. И това го пише в закона и Вие трябва да го знаете - че това е мое задължение, не само право, но и задължение.
  Въпросът, който поставяте, разбира се, е по-друг. Не биваше да започвате оттам, за да не Ви отговарям и аз по този начин. Вие казвате за методиката, която всички знаем, че е обективна и се старае по някакъв неутрален начин да разпредели оскъдните държавни средства за всички.
  Тази методика - и тук като юрист малко неправилно поставяте въпроса, защото методиката не е за изготвяне на бюджета на общините, ...
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): А за определяне на бюджетните взаимоотношения.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: ... а е Методика за бюджетните взаимоотношения, което е много по-различно. Надявам се вече знаете, че нещата не са еднакви. Но както и да е.
  Методиката за определяне на бюджетните взаимоотношения е прилагана от 1993 г. - тогава се прилага за първи път. Тази методика, чрез Закона за общинските бюджети, всъщност и определя реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинските бюджети, бюджетните взаимоотношения между общините и Републиканския бюджет и режимът на извънбюджетните средства на общините. Това се урежда в този закон - Законът за общинските бюджети. Самата методика като елемент, вече на особен инструмент, който използва този закон, тази методика за определяне на бюджетните взаимоотношения е разработена и приложена за първи път през 1993 г. в изпълнение разпоредбата на чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно който общината съставя бюджет на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата, разпределяни между общините по критерии, определени със закон. Ето го основанието, на базата на което съществува тази методика.
  До настоящата година в резултат на редица промени, настъпили както в приходната, така и в разходната част на общинските бюджети, методиката претърпя значителни промени, господин Миков. Приложената методика за 1993 г. съдържаше само 4 елемента и 5 обективни критерии, докато методиката през тази година съдържа вече 7 елемента и 26 обективни критерии. Методиката, която Министерството на финансите ще предложи за определяне на бюджетните взаимоотношения на Републиканския бюджет с общините за 2000 г., ще се характеризира със следното.
  Първо. Запазване на основния принцип, на който е изградена, а именно обективност в разпределението на финансовите средства от Републиканския бюджет за бюджетите на общините.
  Второ. Повишаване на прозрачността в разпределението на финансовите средства.
  Трето. Съобразяване и прецизно отразяване движението на финансовите потоци и провежданите реформи, които засягат общините.
  Четвърто. Запазване на изравнителния елемент във формулата, изграден на основата на съпоставимост на бюджет към бюджет, а не субсидия към субсидия.
  Пето. Определяне броя на обективните критерии в съответствие с очакваните промени по общинските бюджети в резултат на провежданите реформи.
  Ето това, което питахте Вие, вероятно би могъл да се вмести в този параграф - в т. 5.
  Окончателният си вид методиката за определяне на бюджетните взаимоотношения на Републиканския бюджет с бюджетите на общините за 2000 г. ще придобие след нейното консултиране с Националното сдружение на общините в България, което ще се проведе в съответствие с разпоредбата на чл. 37 от Закона за общинските бюджети и предстоящите срещи с общините по проектобюджета за 2000 г.
  Така че ние ще бъдем благодарни, господин Миков, на всеки народен представител и най-вече на специалистите от Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол да дадат своя принос не само за обективизирането, но и за усъвършенстването на методиката съобразно онази картина в страната, която в момента най-добре подхожда, към нея да се приспособи такава методика, а не обратно. За това искрено ще ви бъдем благодарни. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин министър.
  Господин Миков, имате право на реплика.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин Джеров.
  От отговора аз разбрах едно - че въпреки поетия от Вас ангажимент, господин министър, в отговор на актуален въпрос на народния представител, уважавания народен представител Стефан Нешев, който се занимава с тази проблематика, от 30 октомври 1998 г., където също сте обещали 26 критерии - те са били 26 и миналата година, но в тази насока за една година нищо не е направено. Тоест бюджетът пак започва да се подготвя по онази методика, която Вие неслучайно казвате - от 1993, но която Ви харесва на Вас. Която превръща държавата в "майка най-млечна", както казва Елин Пелин за едни общини, каквито са София, Пловдив с неговата надземна железница, и в мащеха за други, където се нуждаят от социални помощи, където не им стигат парите за дърва за огрев. Защото не само парното трябва да се субсидира. Защото държавата вдигна тая година примерно цената на дървата за огрев. Тук няма внос, няма нищо. Просто ги вдигна и това не е разчетено в общинските бюджети за тази година.
  Аз съм недоволен от този подход, от тази изгубена година в обективизирането и съобразяване с реалните нужди на тези критерии, по които се изготвя. Да, наистина наименованието й е "Методика за взаимоотношенията". Има няколко общини, които обратно - дават към бюджета. Но аз не се учудвам в приоритетите, които вие приемате - политически приоритети. Защото сега, когато говорите за неприоритетно разходване на средства, ние трябва да си кажем: а нима е приоритетно купуването на правителствен самолет за 32 млрд. лева, което е бюджетът на същата тази община Димово за 32 години? И нека тези приоритети, но истинските приоритети, а не политическите и предизборните да залегнат в новата методика.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Миков.
  Желаете ли думата?
  Има думата министърът на финансите за дуплика.
  МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Господин Миков, въпреки моите уважения към Вашите юридически способности, длъжен съм да кажа, че това, което преди малко чух, единственият начин да го възприема е в резултат на това, че Вие не познавате материята, по която се изказвате. Тази методика, за която говорим, нейните механизми, онова, което тя прави, начинът, по който тя се съставя и резултатите от нейното приложение са нещо, което явно Вие не познавате, защото това, което казахте, само така може да бъде обяснено.
  Аз съм готов да поговоря с Вас, да поспоря, ако искате да седнем да говорим елемент по елемент по тази методика и да видим нейната обективност дали е достатъчна съобразно ситуацията в страната към този момент и очакваното й развитие за следващата година, когато ще се отнася тази методика. Ама да седнем да го направим професионално. Сега тук да си приказваме кьорфишеци, да правим популизъм, просто не е необходимо, защото това е толкова важно за цялата държава, че поне това, надявам се, разбирате. Ако другото не знаете, това сигурно разбирате. Готов съм, когато искате, да седнем и да Ви убедя, че не сте прав.
  МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): И да приемете, ако съм прав.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
  Следва актуалният въпрос към доц. Петър Бояджиев - министър на здравеопазването. Той е поставен от народния представител Станимир Калчевски относно резултатите, изводите и препоръките от извършената проверка в болницата на град Добрич.
  Давам думата на господин Станимир Калчевски да развие своя актуален въпрос.
  СТАНИМИР КАЛЧЕВСКИ (ДЛ): Уважаеми господин председател!
  Станимир Калчевски, 8. Добрички избирателен регион. В залата останахме четирима народни представители и Вие разбирате, че в момента ние ще работим само за нашите радиослушатели.
  И така, уважаеми господин министър, през пролетта на тази година беше извършена проверка в болницата на град Добрич. Резултатите от тази проверка не са станали достояние и не са огласени пред обществеността.
  Моля Ви, господин министър, да ни запознаете какви са резултатите, какви са изводите и какви са препоръките от извършената проверка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
  Има думата доц. Петър Бояджиев - министър на здравеопазването, за да даде своя отговор.
  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Калчевски! Да, на 8 април 1999 г., или може би малко по-рано е приключила проверката, извършена от Сметната палата. И тя на тази дата, която споменах, изпраща до кмета на община Добрич и директора на Обединена районна болница - Добрич, доклад за извършената проверка по приложението на Наредба № 5, Наредба № 22 и Наредба № 9.
  Този акт или протокол на Сметната палата Ви казах, че е изпратен на кмета, досегашния кмет господин Росенов. Така че може би той е трябвало да огласи, или някой друг, резултатите от проверката. Но като чуете за какво става дума ще разберете, че той не е бил заинтересован да огласи тези резултати.
  Те показват, че са констатирани не твърди, значими нарушения при попълването на някакви медицински документи за болнично и извънболнично лечение. Нарушени са някои правила - има пропуски при воденето на регистъра на лицата, упражняващи частна медицинска практика по Наредба № 5 в общинската администрация. Но по-същественото е друго.

  Установено е, че в болницата е направен един незаконосъобразен разход, възлизащ на 108 млн. 695 хил. стари лева. Тези средства са изплащани на "Газинженеринг" ООД - гр. Добрич, за доставка на природен газ.
  Каква е историята и откъде идват тези закононарушения?
  През 1996 г. е сключен договор между община Добрич и "Газинженеринг" ООД - гр. Добрич, за газификация на болницата. В края на 1997 г. по настояване на кмета господин Росенов договорът се прехвърля за изплащане от болницата, като я задължава да заплаща за инвестиционните разходи около 5500 долара ежемесечно без в тази сума да влизат сумите за ДДС. Тези средства е разпоредено да се изплащат от издръжката на болницата, като съответната субсидия за тези инвестиционни разходи не са прехвърлени от общината към болницата.
  Аз смятам, че е задължение на болницата и в нейния бюджет трябва да са предвидени средства за заплащане на горивото, а не за инвестиционните разходи по изграждане на самата газификационна система, която е част от цялостната газификационна система на града. Можеше и това да се случи, ако съответните средства бяха пръхвърлени на бюджета на болницата.
  Така че този акт на общинския съвет по настояване на господин Росенов е довел до ощетяване и намаляване фактически на издръжката на болницата, което е в ущърб на населението. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на доц. Бояджиев.
  Господин Калчевски, имате право на реплика.
  СТАНИМИР КАЛЧЕВСКИ (ДЛ): Уважаеми господин министър! Моят въпрос не е толкова елементарен и безболезнен.
  Искам да Ви запозная с две мистерии в болницата на гр. Добрич.
  Пръсва се отоплителната инсталация на болницата в средата на 90-те години, поради немарливост. Лицето, виновно за това, е осъдено. Сега това лице в гр. Добрич е със заплата 1 млн. и 350 хил. лева и е директор на едно транспортно предприятие. Там има специалисти от БЗНС - "Народен съюз" с 30-годишен стаж, на които не се дава път, тъй като БЗНС е натикан в ъгъла на политическата сцена, но да оставим транспорта.
  Втората мистерия в болницата е, а и Вие много добре знаете, че проф. Янчо Калчев и доц. Ташев са изхвърлени на улицата. Вие знаете този проблем. Един велик българин, какъвто е проф.Калчев, със скалпел в ръка спасява живот след живот, цялото здравеопазване в Добрич е задължено на този човек. Същата е ситуацията и с доц. Ташев, който е шеф на БЗНС в гр. Добрич.
  Питам: докога тези неща ще бъдат пренебрегвани? Някои хора днес от болницата се домогват до властта на този над 100-хиляден град, какъвто е гр. Добрич.
  Изборът в Добрич е ясен, по-ясен е и от пролетен ден, както се казва, но болницата изживява в момента тежка икономическа криза, както и нашето здравеопазване. Вашата намеса в болницата на гр. Добрич е крайно необходима. Аз апелирам за това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Калчевски.
  Има думата министър доц. Бояджиев.
  МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин Калчевски, кой къде работи и какви заплати получава не е обект на проверката на Сметната палата, нито пък е обект на моето внимание.
  Що се отнася до моите колеги, които, както много добре знаете, са ми добри колеги и приятели, знаете може би и моето лично отношение, но аз не намирам никакво закононарушение в този случай.
  А това кой се домогва и кой ще се домогне до властта в община Добрич, ще кажат избирателите, а не аз. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин министъра.
  Часът е 14,00 ч., поради което приключваме и с парламентарния контрол днес.
  Следващото заседание е в сряда, 13 октомври, от 9,00 часа.
  Закривам заседанието. (Звъни.)

  (Закрито в 14,00 ч.)


  Председател:
  Йордан Соколов

  Заместник-председател:
  Александър Джеров

  Секретари:
  Илия Петров

  Ивалин Йосифов
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ТРИДЕСЕТ И ОСМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

   Последни заседания