Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА И СЕДЕМДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 15 септември 2011 г.
Открито в 9,02 ч
15/09/2011
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов
Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Дами и господа народни представители, нямам съмнение, че днес всеки от нас искрено споделя вълнението от първия учебен ден – вълнението на хилядите български деца, на техните родители и учители. Вярвам, че днес, 15 септември, всички, без изключение, можем да се обединим в пожеланията ни към тях за здраве, за много нови поводи за гордост и самочувствие. Каквото и да кажем на българските учители, които възпитават и обучават нашите деца, все ще бъде малко и недостатъчно. Ние сме им благодарни, ние сме им признателни, но ние сме им и задължени.
Днес младите българи имат уникалния шанс да живеят в свят, в който комуникацията е мигновена, а изобилието от информация е необозримо. Това прави достъпът им до познания свободен и лесен, както никога досега. Нека им пожелаем да се възползват максимално от тази възможност, да бъдат сигурни, че знанието може да ги направи силни, уважавани, достойни, че то е най-сигурната гаранция за успех на всяко тяхно начинание.
Още веднъж, честит първи учебен ден и на добър час! (Ръкопляскания.)

Едно съобщение:
С вх. № 153-01-81 от 15 септември 2011 г., регистриран в 8,49 ч. е постъпил Общ проект на Доклад относно приетите на първо гласуване на 31 август 2011 г. законопроекти за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол с № 102-01-33 от 31 май 2011 г., внесен от Министерския съвет; втори законопроект, № 154-01-53 от 28 май 2011 г., внесен от Стефан Данаилов, Антон Кутев и Петър Курумбашев, и гласуваният на 14 септември на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 154-01-59 от 10 юни 2011 г., внесен от Валентин Николов и група народни представители.
Докладът с общия законопроект е изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Текат сроковете за предложения между първо и второ гласуване, предвидени в нашия правилник.
Във връзка с декларацията от Парламентарната група на Коалиция за България във вчерашния ден, в която персонално бях помолена да поканя министър Трайчо Трайков, видно от присъствието му тук, съм изпълнила предложението на колегите. Когато министър Трайков пожелае, ще му бъде дадена думата по въпросите, които бяха третирани в декларацията вчера.
Заповядайте, господин Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, дами и господа! Вече няколко дни сме свидетели на безпомощна, неаргументирана, но за това пък агресивна кампания срещу България и българския туризъм, срещу къртовския труд на хората от бранша и значителния ресурс, който за първи път държавата влага, за да гради имиджа на страната като модерна туристическа дестинация.
Не само чуждите граждани, всички ние сме заложници на водевилна търговска война между две компании. И след като държавата се намеси, за да помогне на засегнатите хора, от 9 септември насам една партия също вдигна знамена на гърба на страната ни, на туристите и на труда на много честни хора, които развиват модерен бизнес и работят отговорно към професията, индустрията и потребителите.
За нас като държава, като правителство, за мен като министър и на туризма, случаят с блокираните по летищата чужди туристи също е неприятен, след като страната ни вече започна да разнообразява туристическото предлагане, да рекламира на целеви пазари, да участва редовно на туристически борси, да облекчава издаването на визи, което в крайна сметка доведе до 40% повече издадени руски визи и 24% повече руски туристи в България само през този летен сезон. Това петно притеснява и мен, но не може да ме накара да преглътна евтиното политическо заиграване с туристическото законодателство на страната и на Европейския съюз.
Като министър на икономиката, енергетиката и туризма съм призван, а и лично заинтересован да опресня късата юридическа и фактическа памет на парламентаристите отляво с факта, че още през 2002 г. България е въвела в законодателството си Директива 90/314 относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки.
Мога да улесня запознаването ви с текстовете в българския Закон за туризма – Глава четвърта, Раздел ІІ, които регламентират начините и механизмите за организиране на тези пътувания, ангажиментите на туроператора, съдържанието на договорите с потребителя, в това число начините и сроковете за предявяване на рекламация, в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на договора.
Туроператорът, с когото те са сключили договор в своята страна, носи отговорност за всяко неизпълнение на своите задължения по договора, независимо дали трябва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти. Така постъпи финландският туроператор, който след два дни извози своите клиенти, но руските граждани са закупили пакетни пътувания от руски туроператори. Следователно защитата на руските потребители може да се осигури единствено от руското законодателство съгласно условията на договорите, които те са сключили със своя руски туроператор.
В допълнение ще припомня, че Русия не е държава – членка на Общността и не е длъжна да спазва изискванията на Директива 90/314, с което тезата за мнимо неприлагане на европейски директиви в българското туристическо законодателство и свързването й с конкретния казус, напълно олеква. Олекват и воплите за гаранционен фонд, който да компенсира потребителите на туристически услуги за понесени вреди, включително покриване на разходите за връщане до началния пункт на пътуването. Предвидени са три правни механизма за обезщетяване – чрез застраховка, чрез банкова гаранция и чрез гаранционен фонд. Страната ни е избрала една от тези възможности – застраховка „Професионална отговорност” на туроператора, подобно на страни като Белгия, Чехия, Словакия, Австрия и Германия, които също са избрали този вид гаранция. За неразбралите ще добавя и дестинации като Холандия, Малта, Италия и Испания, които по Вашето определение също безучастно и безхаберно прилагат и застраховки при несъстоятелност и ги считат за достатъчни изисквания към фирмите. Очевидно през устата Ви чуваме няколко големи туроператори у нас, които имат интерес до монополизират пазара, поставяйки финансови изисквания, на които мнозинството от фирмите да не могат да отговорят. Ние обаче развиваме и специализирани видове туризъм, които се предлагат от специализирани малки туроператори, на които пазарът е намерил място. Затова поведението на синдикални лидери не е подходящо нито за сериозните политици, нито за хора, които са от страната на бизнеса и трябва също да са загрижени да понесем най-малко щети по имиджа на държавата от конкретния случай.
Още по-беззъбо е да давам примери със заразените с вирус деца от детски лагер или с алкохолните турове, които странно не ви дразнят в други страни и които вие не се и опитахте да прекратите, докато имахте механизмите на властта за това. Вероятно от опозиционното кресло лицето им не ви се струва така приятно и подходящо, да бъде част от туристическия продукт в страната.
Много по-уродливо за мен, като български гражданин, е безогледното застрояване на плажовете, кражбите, заменките и други добре познати и толерирани при предишни правителства практики в курортите.
Нашата стратегия за развитието на туризма е по-различна. Във визията и действията на това правителство за сектора са залегнали не само продажбата на зимен и летен туризъм, а и разширяването на предлагането в областта на културния туризъм, СПА-туризма, еко и селския, винения и други. Всичко това има изключително значение за развитието на регионите и дава възможност на много фирми и общини да предложат свои специфични туристически продукти, които да обогатят палитрата на България.
Именно за това структурирането на едро на пазара не е решението. Не бива от един случай да се правят глобални изводи за един успешен туристически сезон и веднага да се търси възможност за атака срещу държавата при неуреден спор между две търговски дружества.
От всички хора в България, включително и леви политици пред избори, очакваме солидарна загриженост и съдействие за решаване на възникналия проблем, защото засяга имиджа на цялата страна като туристическа дестинация. Къс е ефектът от политическото заиграване и ползването на случая като повод за поредно влизане в конфликт пред очите на основателно възмутената преса в Руската федерация.
След като вчера бяха извозени и последните руски туристи, останали от уикенда на наша територия, започвам да си мисля, че някой е „извозил” и вас да предприемете политическа атака в рамките на предизборната кампания, за да убедите хората колко некадърни са управляващите. Очевидно вляво сте пропуснали факта, че авиокомпанията не се казва „Балкан”, а туроператорът не е държавната фирма „Балкантурист”. Сигурно авторите на декларацията помнят онези времена, когато държавата беше единствен собственик и единствено отговорна, но нещата се промениха.
Разбира се, всяка кризисна ситуация е повод за добрия управленец да потърси поуки за това как рисковете в бъдеще да бъдат намалени. Това е и задачата на създадената от мен комисия, която да направи пълен анализ на случая.
Лаская се от мисълта, която натрапвате във вашата декларация, че моята скромна личност засяга имиджа на целия сектор „Икономика”, който, отново да ви напомня, е преди всичко частен. Нямам самочувствието на човек, който е емблема на цялото правителство, за да се налага то да си ходи заради мен. Аз съм екипен играч и денят ми минава в решаване, а не в създаване на проблеми. Сигурно няма да се изненадате, че голяма част от проблемите, които решаваме, получихме от вас. Оставихте ни тотална енергийна зависимост, хаотично развит туризъм и икономика, която не е свързана с образованието и внедряването на иновации.
Знам следващия повод, по който ще ми поискате оставката и ще атакувате цялото правителство в рамките на предизборния период. Това са: нагнетената истерия около шистовия газ, поставянето на знак за равенство между българо-руските отношения и проекта „Белене” въобще, работата ни по междусистемните газови връзки и предстоящият ни договор с „Газпром”. Съветвам ви да не си правите труда да използвате думите на отиващия си президент и анонсите за Голям шлем. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и СК.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на група, заповядайте.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, бих искал да декларирам от името на групата на Българската социалистическа партия и Коалиция за България, че никога и по никакъв повод наш министър, наш народен представител и наш кандидат за президент не е имал вила на плажа.
Второ, искам да повторя още веднъж... (Реплики от ГЕРБ.) Ако вие разпознахте кой има вила на плажа, трябва да ви кажа, че не ме изненадвате. Затова не е нужно човек да се сети, че днес е 15 септември...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Петков, вярно е, че под формата на декларация може да бъде казано каквото и както да...
РУМЕН ПЕТКОВ: Да въведем ред в залата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Мисля, че при присъствието на министър по ваше искане е некоректно да се правят други препратки.
РУМЕН ПЕТКОВ: Искам още веднъж да повторя, че правителството на Република България по силата на чл. 100 от Договора за създаването на Европейската икономическа общност и чл. 7 от Директива 90/314 трябва да изиска достатъчна гаранция от организатора и/или продавача на пакетно-туристическо пътуване. Очевидно в случая такава гаранция не е изискана.
Вашият заместник-министър от националния ефир обяви, че тепърва ще се запознава с тези материали. Това е израз на три неща – некомпетентност, некадърност и незаинтересованост.
Днес ние не можем да изчислим щетите, които вие с вашето безхаберие нанасяте на българския туризъм. Вие „извозвате” нашия туризъм към небитието с вашата некадърност. С вашата некомпетентност, с вашата неподготвеност, с вашето незнание, с вашето нежелание да управлявате процесите в българския туризъм – вие доведохте един наистина успешен туристически сезон до пълно фиаско. Тази неграмотност ще се плаща от всички, които вадят честно и почтено своя хляб от туризма, така както са правили десетилетия наред.
Имиджът на българския туризъм, в основни наши партньори като Русия, като Финландия, като Естония, е сринат. Ако техните правителства не препоръчат България като туристическа дестинация, щетите за нашата страна ще надхвърлят 1 млрд. евро. Този 1 млрд. евро ни струва вашата некадърност и вашата некомпетентност. Човек може да мрази ближния, човек може да мрази другия, но когато човек не понася работата си, той просто трябва да я напусне, за да не пречи на обществото и да не пречи на държавата. Ако вие имате проблем с енергетиката, България преди вас нямаше такъв проблем. Ако вие имате проблем с туризма, България преди вас нямаше такъв проблем. „Извозването” продължава и аз съм убеден, че на следващите избори вие ще бъдете извозени там, където ви е мястото, тоест никъде! (Ръкопляскания отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Въпреки че нищо по съществото на това, което казах, не беше добавено, оборено или опровергано, все пак искам да дам приятелски съвет към тези, които не разбират от икономика, от право, всъщност не знам дали от нещо въобще (смях от ГЕРБ), че в едно договорно взаимоотношение всеки търси правата си от този, с който е сключил договор. Оттам нататък започва всичко. Приятен ден! (Ръкопляскания от ГЕРБ и викове от КБ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ – продължение.
Във вчерашния пленарен ден гласувахме заглавието и от чл. 1 до чл. 52 включително.
Предстои доклад и провеждане на гласуването по Глава седма и следващите от проекта за второ гласуване.
Господин Димитров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа!
Продължаваме с:
„Глава седма – Задължения за предоставяне на информация на инвеститорите”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава седма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на Глава седма.
Гласували 111 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване членове 53, 54 и 55 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56:
„Чл. 56. (1) При всяка промяна на съществените данни, включени в проспекта на колективната инвестиционна схема, в 14-дневен срок от настъпване на промяна проспектът се актуализира и се представя в комисията.
(2) При установяване на непълноти и несъответствия в представения актуализиран проспект заместник-председателят изпраща съобщение и определя срок за отстраняването им. Член 196, ал. 3 се прилага съответно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 56 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 57:
„Чл. 57. (1) Към проспекта на колективната инвестиционна схема се прилага документ с ключовата информация за инвеститорите.
(2) Ключовата информация за инвеститорите представя основните характеристики на съответната колективна инвестиционна схема, така че инвеститорите да могат да разберат характера и рисковете на инвестиционния продукт, който им се предлага, и впоследствие да вземат инвестиционни решения въз основа на информацията.
(3) Ключовата информация за инвеститорите съдържа следните съществени елементи:
1. данни за колективната инвестиционна схема;
2. кратко описание на инвестиционните цели и инвестиционна политика на колективната инвестиционна схема;
3. историческо представяне на резултатите от дейността или прогнози за очакваните резултати от дейността, когато е приложимо;
4. разходи и такси;
5. рисков профил и възвръщаемост на инвестицията, включващи предупреждения във връзка с рисковете, свързани с инвестиции в съответната колективна инвестиционна схема.
(4) Документът с ключовата информация за инвеститорите е с форма и съдържание съгласно Регламент (ЕС) № 583/2010 на Комисията от 1 юли 2010 г. за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ключовата информация за инвеститорите и условията, които трябва да бъдат изпълнени при предоставяне на ключовата информация за инвеститорите или на проспекта посредством траен носител, различен от хартия, или интернет страница (ОВ, L176/1 от 10 юли 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 583/2010”.
(5) Ключовата информация за инвеститорите ясно определя къде и как може да бъде получена допълнителна информация относно предложената инвестиция, включително за мястото и времето за получаване при поискване на проспекта, годишния и 6-месечния отчет, както и езика, на който тази информация е предоставена на разположение на инвеститорите.
(6) Ключовата информация за инвеститорите трябва да е представена кратко и без използване на специализирана терминология. Документът с ключовата информация за инвеститорите се изготвя в общ формат, който позволява сравнения, и се представя по начин, разбираем за инвеститорите на дребно без необходимостта от ползване на други референтни документи.
(7) Ключовата информация за инвеститорите се използва без промени или допълнения във всички държави членки, в които колективната инвестиционна схема предлага дяловете си.
(8) Ключовата информация за инвеститорите представлява преддоговорна информация, която е вярна, ясна и неподвеждаща и кореспондира със съответните части на проспекта.
(9) Ключовата информация за инвеститорите трябва да съдържа ясно предупреждение, че само въз основа на нея не може да възникне гражданскоправна отговорност, освен ако информацията е подвеждаща, неточна или противоречи на съответните части от проспекта.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 57 по предложението на комисията.
Гласували 87 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме членове 58 и 59.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 60:
„Чл. 60. (1) Инвестиционното дружество и управляващото дружество на договорния фонд са длъжни да представят на комисията:
1. годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година;
2. шестмесечен отчет, обхващащ първите 6 месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период;
3. друга информация, определена с наредба.
(2) Изискванията относно съдържанието на отчетите и информацията по ал. 1, редът, сроковете и начинът за представянето й на комисията, както и относно публичното й разпространение се определят с наредба.
(3) Комисията публикува получените отчети по ал. 1, т. 1 и 2 чрез водения от нея регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(4) Годишният финансов отчет на колективната инвестиционна схема се заверява от регистриран одитор.
(5) Резултатите от извършената от одитора проверка на годишния финансов отчет се отразяват в отделен доклад, който е част от годишния финансов отчет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение? Не.
Гласуваме чл. 60 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61:
„Чл. 61. (1) Одитор, ангажиран с извършването на задължителен одит в колективна инвестиционна схема или в друго предприятие, съдействащо за извършването на дейността на схемата, е длъжен да информира незабавно комисията за всяко обстоятелство или решение във връзка с колективната инвестиционна схема или това предприятие, станало му известно при извършване на одита, което може да доведе до:
1. съществено нарушение на законовите, подзаконовите или административните разпоредби, уреждащи изискванията за издаване на разрешение за извършване на дейност, извършването на дейността на колективната инвестиционна схема или на предприятието, съдействащо за извършване на дейността й;
2. възпрепятстване непрекъснатото функциониране на дейността на колективната инвестиционна схема или на предприятието, съдействащо за извършване на стопанската й дейност;
3. отказ от заверка на финансовите отчети или изразяването на резерви.
(2) Одиторът по ал. 1 е длъжен да информира комисията и за всяко обстоятелство или решение, станало му известно при извършване на одита, което може да доведе до последиците по ал. 1, т. 1, в предприятие, което е свързано лице посредством контрол с колективната инвестиционна схема или с предприятието, съдействащо за извършване на дейността й.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 не се прилагат ограниченията за разкриване на информация, предвидени в закон, в подзаконов нормативен акт или в договор.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли народни представители, които имат отношение към редакцията на чл. 61? Не.
Гласуваме чл. 61 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване членове с номера от 62 до 64 включително, подкрепени от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65:
„Чл. 65. (1) Всички маркетингови съобщения до инвеститорите трябва да са ясно обозначени като такива, да са точни, ясни и неподвеждащи. Всяко маркетингово съобщение, включващо покана за закупуване на дялове на колективната инвестиционна схема, не може да съдържа невярна или заблуждаваща информация, както и такава, която да противоречи на информацията, съдържаща се в проспекта и в документа с ключовата информация.
(2) Всички маркетингови съобщения във връзка с предлагането на дялове на колективната инвестиционна схема съдържат:
1. информация за мястото, времето, начина и езика, на който могат да бъдат получени проспектът и документът с ключовата информация или където те са публично достъпни;
2. информация, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, че не се гарантират печалби и че съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства.
(3) Друга информация и допълнителни изисквания към маркетинговите съобщения се определят с наредба.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 65 по доклада на комисията.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 75 народни представители: за 74, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Глава осма – Структури от типа главна - захранваща колективна инвестиционна схема”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава осма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Раздел І – Обхват и одобрение”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме!
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 68.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 67 и 68 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69:
„Чл. 69. (1) Комисията одобрява инвестицията на захранващата колективна инвестиционна схема в главна колективна инвестиционна схема с произход от Република България или от друга държава членка в производството по чл. 12. В случаите на преобразуване по чл. 79 на колективна инвестиционна схема в захранваща комисията предварително одобрява инвестицията на колективната инвестиционна схема в главната колективна инвестиционна схема с произход от Република България или от друга държава членка.
(2) Комисията уведомява захранващата колективна инвестиционна схема в срок 15 работни дни от представянето на пълния комплект документи дали нейната инвестиция по ал. 1, изречение второ в главната колективна инвестиционна схема е одобрена или не.
(3) За издаване на одобрение по ал. 1 захранващата колективна инвестиционна схема представя в комисията:
1. правилата или учредителните документи на захранващата и на главната колективна инвестиционна схема;
2. проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на захранващата и на главната колективна инвестиционна схема;
3. споразумението между захранващата и главната колективна инвестиционна схема или вътрешните правила за извършване на дейност по чл. 71, ал. 3;
4. когато е приложимо, информацията по чл. 79, предназначена за притежателите на дялове;
5. споразумение за обмен на информация между депозитарите на захранващата и главната колективна инвестиционна схема в случаите, когато те са различни, съгласно чл. 75;
6. споразумение за обмен на информация между одиторите на захранващата и главната колективна инвестиционна схема в случаите, когато те са различни, съгласно чл. 77.
(4) Комисията издава одобрение, ако захранващата колективна инвестиционна схема, банката депозитар, нейният одитор, както и главната колективна инвестиционна схема отговарят на изискванията на тази глава, а когато главната колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка – когато тези лица отговарят на изискванията на раздел VІІІ от Директива 2009/65/ЕО.
(5) Когато главната колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка, захранващата колективна инвестиционна схема предоставя на комисията атестация от компетентния орган на държавата членка по произход на главната колективна инвестиционна схема, че последната или съответният й инвестиционен подфонд са главна колективна инвестиционна схема.
(6) Документите по ал. 5 се предоставят от захранващата колективна инвестиционна схема на български език.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи да вземат отношение по тези текстове? Няма.
Гласуваме чл. 69 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме!
Гласували 70 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Раздел ІІ – Общи разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме наименованието на Раздел ІІ.
Гласували 69 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71:
„Чл. 71. (1) Главната колективна инвестиционна схема предоставя на захранващата колективна инвестиционна схема всички документи и цялата информация, необходими на захранващата колективна инвестиционна схема за изпълнение на изискванията, установени в този закон или в актовете по прилагането му. Предоставянето на информацията се извършва съгласно споразумение между захранващата и главната колективна инвестиционна схема.
(2) Захранващата колективна инвестиционна схема няма право да инвестира над ограничението по чл. 48, ал. 1 в дялове на главна колективна инвестиционна схема преди влизане в сила на споразумението по ал. 1. При поискване споразумението се предоставя безплатно на български език на всички притежатели на дялове.
(3) В случаите, когато главната и захранващата колективна инвестиционна схема се управляват от едно и също управляващо дружество, споразумението по ал. 1 може да бъде заменено с вътрешни правила за извършване на дейност, чрез които да се гарантира спазването на изискванията на ал. 1.
(4) Съдържанието на споразумението по ал. 1, съответно на вътрешните правила по ал. 3, се определя с наредба.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 71.
Гласували 73 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 72.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 73:
„Чл. 73. (1) Захранващата колективна инвестиционна схема се ликвидира в случай на ликвидация на главната колективна инвестиционна схема, освен ако комисията одобри инвестиране на най-малко 85 на сто от активите на захранващата колективна инвестиционна схема в дялове на друга главна колективна инвестиционна схема или изменение на устава на захранващата колективна инвестиционна схема, съответно на нейните правила, за да може тя да се преобразува в колективна инвестиционна схема, различна от захранваща.
(2) Главната колективна инвестиционна схема може да бъде ликвидирана не по-рано от три месеца след уведомяване за решението за ликвидация на всички свои притежатели на дялове, а ако захранващата колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка, и на компетентните органи на държавата членка по произход на захранващата колективна инвестиционна схема.
(3) Допълнителни изисквания към процедурата по ал. 1 се определят с наредба.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 73.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 74:
„Чл. 74. (1) При преобразуване на главна колективна инвестиционна схема захранващата колективна инвестиционна схема се ликвидира, освен ако комисията издаде едно от следните одобрения на захранващата колективна инвестиционна схема:
1. да продължи да бъде захранваща колективна инвестиционна схема на главната колективна инвестиционна схема или на друга колективна инвестиционна схема, възникнала в резултат на преобразуването на главната колективна инвестиционна схема;
2. да инвестира най-малко 85 на сто от своите активи в дялове на друга главна колективна инвестиционна схема, която не е възникнала в резултат на преобразуването;
3. да промени своя устав, съответно правилата, за да може да се преобразува в колективна инвестиционна схема, различна от захранваща колективна инвестиционна схема.
(2) Преобразуването не поражда действие, ако главната колективна инвестиционна схема не е предоставила на всички свои притежатели на дялове и на компетентните органи на държавите членки по произход на захранващите й колективни инвестиционни схеми информацията, посочена в чл. 151 или съпоставима с нея. Информацията по изречение първо се предоставя не по-късно от 60 дни преди датата, на която преобразуването поражда действие.
(3) Ако комисията не е издала одобрение по ал. 1, т. 1, главната колективна инвестиционна схема е длъжна при поискване да изкупи обратно или да откупи всички дялове на захранващата колективна инвестиционна схема преди датата, на която преобразуването поражда действие.
(4) Допълнителни изисквания към процедурата по ал. 1 се определят с наредба.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи да вземат отношение? Няма.
Гласуваме чл. 74.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Раздел ІІІ – Банки депозитари и одитори.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 75:
„Чл. 75. (1) В случаите, когато захранващата и главната колективна инвестиционна схема имат различни банки депозитари те трябва да сключат споразумение за обмен на информация, което да гарантира изпълнението на задълженията им. Съдържанието на споразумението се определя с наредба.
(2) Захранващата колективна инвестиционна схема не може да инвестира в дялове на главната колективна инвестиционна схема до влизането в сила на споразумението по ал. 1.
(3) За банките депозитари на главната и захранваща колективна инвестиционна схема, спазващи разпоредбите, установени в този раздел, се смята, че не нарушават правила, ограничаващи оповестяването на информация или свързани със защита на данните, когато такива са предвидени в договор или друг закон. Спазването на разпоредбите на този раздел не поражда отговорност за банката депозитар или за друго лице, действащо от нейно име.
(4) Захранващата колективна инвестиционна схема, съответно управляващото я дружество, носи отговорност за предоставянето на банката депозитар на всяка информация относно главната колективна инвестиционна схема, която е необходима за цялостното изпълнение на задълженията на банката депозитар.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 75, така както ни е предложен в доклада на комисията и от докладчика.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 76:
„Чл. 76. Банката – депозитар на главна колективна инвестиционна схема, уведомява незабавно комисията, захранващата колективна инвестиционна схема, съответно управляващото я дружество, и банката – депозитар на захранващата колективна инвестиционна схема, относно установените от нея нередности по отношение на главната колективна инвестиционна схема, за които смята, че оказват отрицателно въздействие върху захранващата колективна инвестиционна схема.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Гласуваме чл. 76.
Гласували 72 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77:
„Чл. 77. (1) В случаите, когато захранващата и главната колективна инвестиционна схема имат различни регистрирани одитори, тези одитори трябва да сключат споразумение за обмен на информация, за да гарантират изпълнението на задълженията си, включително мерките за изпълнение на изискванията на ал. 3 и 4. Съдържанието на споразумението се определя с наредба.
(2) Захранващата колективна инвестиционна схема не може да инвестира в дялове на главната колективна инвестиционна схема до влизането в сила на споразумението по ал. 1.
(3) В одиторския си доклад одиторът на захранващата колективна инвестиционна схема трябва да вземе предвид одиторския доклад на главната колективна инвестиционна схема. Когато финансовата година за захранващата колективна инвестиционна схема приключва по различно време от финансовата година за главната колективна инвестиционна схема, одиторът на главната колективна инвестиционна схема съставя доклад към датата на счетоводното приключване на захранващата колективна инвестиционна схема.
(4) Одиторът на захранващата колективна инвестиционна схема включва в доклада си информация за установените в одиторския доклад на главната колективна инвестиционна схема нередности и за тяхното влияние върху дейността на захранващата колективна инвестиционна схема.
(5) Когато одиторите на главната и на захранващата колективна инвестиционна схема спазват изискванията на този раздел се приема, че те не нарушават правила, ограничаващи оповестяването на информация, или правила, свързани със защита на данните, когато такива се съдържат в договор или в друг закон. При съобразяване с този раздел не се прилагат ограниченията за разкриване на информация, предвидени в друг закон, в подзаконов нормативен акт или в договор”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Гласуваме чл. 77.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Раздел ІV – Предоставяне на информация и маркетингови съобщения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Раздел ІV, което се подкрепя от комисията.
Гласували 71 народни представители: за 70, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 78:
„Чл. 78. (1) Освен информация по чл. 54 проспектът на захранващата колективна инвестиционна схема съдържа:
1. информация, че колективната инвестиционна схема е захранваща за определена главна колективна инвестиционна схема и в качеството си на такава инвестира постоянно 85 на сто или повече от активите си в дялове на тази главна колективна инвестиционна схема;
2. инвестиционната цел и политика, включително информацията за рисковия профил, както и дали доходността на захранващата и на главната колективна инвестиционна схема са идентични или ако не са, доколко се различават и поради какви причини, включително описание на инвестициите по чл. 67, ал. 2;
3. кратко описание на главната колективна инвестиционна схема, нейната организационна структура, инвестиционна цел и политика, включително рисков профил и информация за начина на получаване на проспекта й;
4. кратко описание на споразумението между захранващата и главната колективна инвестиционна схема или на вътрешните правила за извършване на дейност по чл. 71, ал. 3;
5. начин на получаване на допълнителна информация от притежателите на дялове за главната колективна инвестиционна схема и споразумението между захранващата и главната колективна инвестиционна схема или на вътрешните правила за извършване на дейност по чл. 71, ал. 3;
6. описание на всички възнаграждения или разходи, подлежащи на възстановяване, които се заплащат от захранващата колективна инвестиционна схема във връзка с инвестицията й в главната колективна инвестиционна схема, както и общата стойност на таксите на захранващата и на главната колективна инвестиционна схема;
7. описание на приложимото данъчно законодателство спрямо захранващата колективна инвестиционна схема във връзка с инвестицията й в главната колективна инвестиционна схема.
(2) Освен съдържанието, определено съгласно чл. 60, ал. 2, годишният отчет на захранващата колективна инвестиционна схема включва и отчет за общата стойност на разходите на захранващата и на главната колективна инвестиционна схема. В годишния и 6-месечния отчет на захранващата колективна инвестиционна схема се посочва как могат да бъдат получени годишният и 6-месечният отчет на главната колективна инвестиционна схема.
(3) Захранващата колективна инвестиционна схема представя на комисията освен информация по чл. 56, ал. 1, чл. 58, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите и всяко изменение в тях, годишния и 6-месечния отчет на главната колективна инвестиционна схема, когато тя е с произход от друга държава членка.
(4) Захранващата колективна инвестиционна схема трябва винаги да оповестява във всяко маркетингово съобщение, че инвестира постоянно 85 на сто или повече от активите си в дялове на главната колективна инвестиционна схема.
(5) Захранващата колективна инвестиционна схема предоставя на инвеститорите при поискване безплатно на хартиен носител от проспекта годишния и 6-месечния отчет на главната колективна инвестиционна схема.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 78, така както е по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Раздел V – Преобразуване на колективна инвестиционна схема в захранваща колективна инвестиционна схема и замяна на главна колективна инвестиционна схема.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване наименованието на Раздел V по вносител, което комисията подкрепя.
Гласували 65 народни представители: за 64, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 79:
„Чл. 79. (1) Когато колективна инвестиционна схема възнамерява да започне да извършва дейност като захранваща колективна инвестиционна схема, както и в случай че захранваща колективна инвестиционна схема възнамерява да замени главната колективна схема, в която е инвестирала, тя трябва да представи на притежателите на дяловете си:
1. информация, че комисията е одобрила инвестицията на захранващата колективна инвестиционна схема в дялове на посочената главна колективна инвестиционна схема;
2. документа с ключова информация за инвеститорите по чл. 57 на захранващата и главната колективна инвестиционна схема;
3. датата, на която захранващата колективна инвестиционна схема започва да инвестира в главната колективна инвестиционна схема, или, ако тя вече е инвестирала в нея, датата, на която нейната инвестиция ще надхвърли ограничението по чл. 48, ал. 1;
4. информация, че притежателите на дялове имат право да изискват в срок 30 дни, считано от момента на предоставяне на информацията, обратно изкупуване на притежаваните от тях дялове без никакви други такси освен дължимите на колективната инвестиционна схема за обратно изкупуване.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя най-малко 30 дни преди датата по ал. 1, т. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 79, така както е по доклада.
Гласували 65 народни представители: за 64, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 80:
„Чл. 80. (1) Когато захранващата колективна инвестиционна схема е подала до комисията уведомление по чл. 136, информацията по чл. 79 се представя на български език. Захранващата колективна инвестиционна схема носи отговорност за извършване на превода, който трябва да отразява точно и пълно съдържанието на оригинала.
(2) Захранващата колективна инвестиционна схема няма право да инвестира в дялове на главна колективна инвестиционна схема в нарушение на чл. 48, ал. 1 преди изтичането на срока по чл. 79, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 80, така както е по доклада.
Гласували 64 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 81:
„Чл. 81. (1) Захранващата колективна инвестиционна схема следи ефективно дейността на главната колективна инвестиционна схема. В изпълнение на това задължение захранващата колективна инвестиционна схема може да използва информация и документи, получени от главната инвестиционна схема, нейното управляващо дружество, банка депозитар и одитор, освен ако съществува причина за съмнение относно точността и верността им.
(2) Когато във връзка с инвестиция в дялове на главната колективна инвестиционна схема е получена такса, комисионна или друга парична облага от захранващата колективна инвестиционна схема, от нейното управляващо дружество или от друго лице, действащо от името и за сметка на захранващата колективна инвестиционна схема или на управляващото й дружество, таксата, комисионната или другата парична облага се внасят в активите на захранващата колективна инвестиционна схема.”
Преди това, господин председател, да гласуваме и заглавието на Раздел VІ – „Задължения и компетентни органи”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Димитров.
Изказвания? Няма.
Подлагам първо на гласуване наименованието на Раздел VІ, което е по вносител и се подкрепя от комисията.
Гласували 68 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 2.
Заглавието е прието.
Изказвания по чл. 81? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 81, така както е по доклада.
Гласували 65 народни представители: за 64, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за членове 82, 83 и 84, които се подкрепят от комисията.
Гласували 64 народни представители: за 63, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По чл. 85 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„Чл. 85. Когато захранващата колективна инвестиционна схема е с произход от Република България и комисията получи уведомление от компетентните органи на държавата членка по произход на главната колективна инвестиционна схема относно решение, мярка или констатация за противоречие или несъответствие с изискванията на чл. 58-67 от Директива 2009/65/ЕО или относно докладвана съгласно чл. 106, § 1 от Директива 2009/65/ЕО информация във връзка с главната колективна инвестиционна схема, нейната банка депозитар, одитор или управляващо дружество, комисията уведомява незабавно захранващата колективна инвестиционна схема за постъпилата информация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 85, както е по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Дял втори – Управляващо дружество.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Дял втори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Дял втори, които комисията подкрепя.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Глава девета – Условия за започване на дейност”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава девета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Глава девета по вносител, което се подкрепя от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 86.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 88.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 89.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 90.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за съответните текстове от чл. 86 до чл. 91 включително, които се подкрепят от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По чл. 92 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„Чл. 92. (1) Управляващото дружество е длъжно да представи в комисията годишен отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година със съдържание, определено с наредба.
(2) Управляващото дружество е длъжно да представи в комисията до 10-о число на месеца, следващ тримесечието, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към последната дата на всяко тримесечие, както и тримесечен отчет за капиталовата си адекватност и ликвидност със съдържание, определено с наредба.
(3) При констатирани непълноти и други несъответствия с изискванията на закона, включително с Международните стандарти за финансови отчети, допуснати в отчетите за капиталовата адекватност и ликвидност, както и във финансовите отчети, регистри и други счетоводни документи, заместник-председателят изпраща съобщение и определя срок, в който управляващото дружество е длъжно да ги отстрани. Член 196, ал. 3 се прилага съответно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 92, както е по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По чл. 93 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„Чл. 93. (1) Лице, което е избрано за член на управителен орган на управляващо дружество, трябва да:
1. притежава професионална квалификация, необходима за управление на дейността на управляващото дружество;
2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
3. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. не е обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
5. не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на дружеството;
6. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.
(2) Лицата, ръководещи фактически дейността на управляващото дружество, трябва да имат добра репутация и опит по отношение на типа колективни инвестиционни схеми, които дружеството управлява, и да отговарят на изискванията на ал. 1. Управляващото дружество се управлява съвместно най-малко от две лица, отговарящи на изискванията на изречение първо.
(3) Лице, което е избрано за член на контролен орган на управляващо дружество, трябва да отговаря на изискванията на ал. 1, т. 2 - 6.
(4) Изискванията на ал. 1, 2 и 3 се прилагат съответно и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролните органи на управляващо дружество.
(5) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващо дружество.
(6) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват:
1. по т. 1 – с документ за професионална квалификация;
2. по т. 2 - със свидетелство за съдимост, съответно с еквивалентен документ;
3. по т. 3-6 – с декларация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на чл. 93, както е по доклада.
Гласували 71 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 94:
„Чл. 94 (1) Управляващото дружество уведомява комисията в срок 3 работни дни за избора на нов член на управителен или контролен орган на дружеството или за упълномощаването на друго лице, което фактически да ръководи дружеството или да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на дружеството, и прилага данните и другите необходими документи по чл. 93 за лицето.
(2) Лицата по чл. 93 уведомяват комисията за всяка промяна в декларираните от тях обстоятелства в срок 3 работни дни от промяната.
(3) Ако лице по ал. 1 или 2 не отговаря на изискванията на чл. 93 заместник-председателят може да задължи управляващото дружеството по реда на чл. 195 да освободи това лице или да избере друго лице за член на съответния управителен или контролен орган на дружеството.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 94, както е по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава десета – „Издаване и отнемане на лиценз”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Глава десета, подкрепено от комисията.
Гласували 69 народни представители: за 68, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 95:
„Чл. 95. (1) Лицензът за извършване на дейност като управляващо дружество се издава от комисията.
(2) За издаване на лиценз по ал. 1 се подава заявление по образец, одобрен от заместник-председателя, към което се прилагат:
1. уставът и другите учредителни актове;
2. данни за записания и внесения капитал;
3. данни и други необходими документи за лицата по чл. 93, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица, членове на управителните или контролните органи на заявителя или за други лица, оправомощени да го управляват и представляват, както и сведения за тяхната професионална квалификация и опит;
4. общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори;
5. програма за дейността, включваща най-малко описание на организационната структура на управляващото дружество;
6. правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на управляващото дружество, на инвестиционния консултант, работещ по договор за управляващото дружество, на служителите на управляващото дружество и на свързаните с тях лица;
7. данни за лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в дружеството заявител или могат да го контролират, както и за броя на притежаваните от тях гласове;
8. писмена декларация относно действителните им собственици и произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от заместник-председателя;
9. данни за лицата, с които управляващото дружество се явява свързано лице;
10. други документи и сведения, определени с наредба.
(3) Комисията се произнася по заявлението след консултации с компетентните органи на съответните държави членки, ако заявителят:
1. е дъщерно дружество на друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;
2. е дъщерно дружество на предприятие майка на друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;
3. се контролира от физически или юридически лица, които контролират друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка.
(4) Комисията се произнася по реда на чл. 12, ал. 3 - 7.
(5) При издаване на лиценз управляващото дружество се вписва във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 95, както е по доклада.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 96:
„Чл. 96. (1) В случаите, когато управляващото дружество иска да извършва услуги по чл. 86, ал. 2, които не са включени в неговия лиценз, то трябва да подаде заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя за разширяване обхвата на лиценза, към което прилага документите по чл. 95, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, както и други данни и документи, определени с наредба.
(2) Комисията може да откаже разширяване на обхвата на издаден лиценз, ако прецени, че представените от заявителя документи не отговарят на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.
(3) Комисията се произнася по реда на чл. 12, ал. 3 - 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 96, както е по доклада.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 97.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 97, подкрепено от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 98:
„Чл. 98. (1) Никой няма право да извършва дейност като управляващо дружество, без да е получил лиценз от комисията.
(2) Лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно изискванията на този закон, не може да използва в своето наименование рекламна или друга дейност, думи на български или на чужд език, означаващи извършване на действия по управление на колективна инвестиционна схема.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 98, така както е по доклад.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 99:
„Чл. 99. Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър дружеството с предмет на дейност – дейността по чл. 86, след като й бъде представен издаденият от комисията лиценз.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 99, така както е по доклад.
Гласували 80 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 100:
„Чл. 100. (1) Комисията отнема издадения лиценз, ако:
1. управляващото дружество не започне да извършва дейността по чл. 86, ал. 1 в срок 12 месеца от издаването на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейността по чл. 86, ал. 1 повече от 6 месеца;
2. управляващото дружество е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза;
3. управляващото дружество престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът;
4. управляващото дружество престане да отговаря на изискванията за капиталова адекватност или ликвидност, установени с наредба, и не предложи в 7-дневен срок от извършване на нарушението мерки за привеждането му в съответствие с тези изисквания или в срока по чл. 91 не отстрани нарушението;
5. финансовото състояние на управляващото дружество е трайно влошено и то не може да изпълнява задълженията си;
6. управляващото дружество и/или лица по чл. 93 не са се съобразили с приложена принудителна административна мярка по чл. 195, ал. 1 или са извършили или допуснали извършването на нарушение на чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на чл. 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти или друго грубо нарушение, или системни нарушения на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на Закона за пазарите на финансови инструменти, на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и на актовете по прилагането им.
(2) Преди отнемане на лиценза на управляващо дружество с произход от Република България, което управлява колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, комисията се консултира с компетентните органи на тази държава членка.
(3) Комисията уведомява писмено дружеството в 7 дневен срок от вземане на решението за отнемане на лиценза.
(4) Управляващото дружество може да промени предмета си на дейност само при изричен отказ от издадения му лиценз и ако не е налице основание за принудително отнемане на лиценза.
(5) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза комисията незабавно го изпраща на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър и за назначаване на ликвидатор или на съда – за откриване на производство по несъстоятелност, и предприема необходимите мерки за уведомяване на обществеността.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 100, така както е по доклад.
Гласували 77 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 101:
„Чл. 101. (1) Управляващо дружество няма право да извършва дейността по чл. 86 след отнемане на издадения му лиценз, както и след съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност. За управляващото дружество се прилага съответно чл. 23 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
(2) Управляващо дружество, което е предоставяло услугите по чл. 86, ал. 2, т. 1 и 2, в 14-дневен срок от узнаване за решението на комисията за отнемане на лиценза изготвя и представя в комисията план за уреждане на отношенията си с клиентите. Ликвидаторът, съответно представляващият дружеството, следи за изпълнението на плана за уреждане на отношенията с клиентите на управляващото дружество и представя на заместник-председателя документи, доказващи уреждането на тези отношения.
(3) Отписването на дружеството от търговския регистър е допустимо само след уреждане на отношенията на управляващото дружество с неговите клиенти, за което заместник-председателят уведомява Агенцията по вписванията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 101, така както е по доклад.
Гласували 80 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 102:
„Чл. 102. (1) Управляващо дружество може да се прекратява само с разрешение на комисията.
(2) Управляващо дружество може да се преобразува само с разрешение на комисията, при условие че всички участващи в преобразуването дружества са управляващи.
(3) Условията и редът за издаване на разрешението за прекратяване и преобразуване се определят с наредба.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 102, така както е по доклад.
Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: „Глава единадесета – Изисквания към дейността на управляващото дружество.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава единадесета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Глава единадесета, което се подкрепя от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 103.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 103, което се подкрепя от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 104:
„Чл. 104. (1) Управляващите дружества, получили разрешение да управляват колективна инвестиционна схема, са длъжни по всяко време по отношение на дейността по управление на тази схема да:
1. поддържат стабилна административна и счетоводна организация и техническо оборудване, позволяващи да се осигури автономно управление на портфейлите на колективните инвестиционни схеми;
2. разполагат с механизми за контрол и сигурност в областта на обработването на електронни данни, както и адекватни механизми за вътрешен контрол, включващи по-специално правила, отнасящи се до личните сделки на управителните и контролните органи на управляващото дружество, на служителите на управляващото дружество и на свързаните с тях лица, както и правила за инвестиране на собствените средства на управляващото дружество;
3. изготвят правила за съхранение на информацията и отчетност, които да осигуряват проследяване на всяка сделка, сключена за сметка на управляваните от тях колективни инвестиционни схеми, най-малко по отношение на историята на сделката, стойността й, страните по нея, нейното естество, времето и мястото на сключване, както и дали е сключена при спазване на устава, съответно правилата на колективната инвестиционна схема и действащите към момента на сключване на сделката нормативни изисквания;
4. гарантират, че активите на управляваните колективни инвестиционни схеми са инвестирани в съответствие с устава, съответно с правилата или учредителните документи на тези схеми и с разпоредбите на този закон и на актовете по прилагането му;
5. са организирани и структурирани така, че да свеждат до минимум риска от накърняване интересите на колективните инвестиционни схеми, които управляват, или на клиентите поради конфликт на интереси между управляващото дружество и неговите клиенти, между двама от неговите клиенти, между един от клиентите и дадена колективна инвестиционна схема, която дружеството управлява, или между две управлявани от него колективни инвестиционни схеми.
(2) Управляващите дружества, които имат лиценз да предоставят услугите по чл. 86, ал. 2, т. 1, не могат да инвестират целия или част от портфейла на клиента в дялове на колективни инвестиционни схеми, които те управляват, без да са получили предварителното одобрение от него.
(3) Допълнителни изисквания във връзка с изпълнението на изискванията на ал. 1 и 2 се определят с наредба.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 104, както е по доклад.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 105:
„Чл. 105. (1) Управляващото дружество е длъжно да:
1. действа лоялно и справедливо в най-добрия интерес на колективните инвестиционни схеми, които управлява, и на интегритета на пазара;
2. действа с необходимите умения, грижа и внимание в най-добрия интерес на колективната инвестиционна схема, която управлява, и на интегритета на пазара;
3. разполага и използва ефективно ресурсите и процедурите, необходими за правилното извършване на дейността им;
4. избягва конфликт на интереси, а когато не може да бъде избегнат, да гарантира, че колективните инвестиционни схеми, които управлява, са третирани справедливо;
5. се съобразява с всички регулаторни изисквания при осъществяването на дейността си в най-добрия интерес на инвеститорите и на интегритета на пазара.
(2) Допълнителните изисквания във връзка с изпълнение на задълженията по ал. 1, включително действията, които управляващото дружество следва да предприема с цел откриване, предотвратяване, управление и/или оповестяване на конфликт на интереси, както и установяването на подходящи критерии за определяне на видовете конфликт на интереси, съществуването на които може да навреди на интересите на колективните инвестиционни схеми, които управлява, се определят с наредба.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 105, както е по доклад.
Гласували 73 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Благодаря, господин Грозданов.
Ще продължим с чл. 106, и следващите, в 11,30 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме с доклада за второ гласуване.
Имате думата, господин Грозданов.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 106.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 107.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 108.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок членове от 106 до 108 включително, по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Димитров.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Правя процедурно предложение срокът за писмени предложения между първо и второ четене на приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство, № 102-01-56, да бъде удължен с 14 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за удължаване на срока за писмени предложения между първо и второ четене по указа за дребното хулиганство.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Професор Грозданов, продължете с доклада.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: „Дял трети –
Извършване на дейност от управляващо дружество и предлагане на дялове на колективна инвестиционна схема в рамките на Европейския съюз”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Дял трети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме!
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Глава дванадесета:
„Глава дванадесета – Извършване на дейност от управляващо дружество с произход от Република България на територията на друга държава членка. Извършване на дейност в Република България от управляващо дружество с произход от друга държава членка.”
„Раздел І – Извършване на дейност от управляващо дружество с произход от Република България на територията на друга държава членка.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименованието на Глава дванадесета и Раздел І, така както са по доклада на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 109:
„Чл. 109. (1) Управляващо дружество, което възнамерява да създаде клон в приемаща държава членка, трябва предварително да уведоми за това комисията. Всички клонове, създадени от управляващото дружество в една приемаща държава членка, се смятат за един клон.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
1. посочване на приемащата държава членка, в която управляващото дружество възнамерява да създаде клон;
2. програма за дейността, включваща информация относно вида и обема на дейностите и услугите, които управляващото дружество ще извършва в приемащата държава членка, както и организационната структура на клона, включително правилата за управление на риска на управляващото дружество, както и описание на процедурите и мерките за обработване по подходящ начин на оплаквания на инвеститори и за премахване на ограниченията за упражняване правата на инвеститори от приемащата държава членка;
3. адреса в приемащата държава членка, на който могат да бъдат получавани документи;
4. имената на лицата, отговорни за управлението на клона.
(3) Комисията предоставя на съответния компетентен орган на приемащата държава членка информацията по ал. 2 в срок един месец от получаването й, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - в срок един месец от получаването им, както и информация за действащата в страната система за компенсиране на инвеститорите, в която управляващото дружество участва. Комисията незабавно уведомява управляващото дружество за предоставянето на информацията по изречение първо.
(4) Комисията може да откаже в рамките на срока по ал. 3 да предостави информацията по ал. 2 на съответния компетентен орган на приемащата държава членка с мотивирано решение, ако административната структура или финансовото състояние на управляващото дружество не осигуряват интересите на инвеститорите. Управляващото дружество се уведомява писмено за взетото решение в тридневен срок. Решението за отказ подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
(5) Комисията уведомява Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари, създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ, L 331/84 от 15 декември 2010 г.) за броя и характера на случаите, в които се е произнесла с отказ по ал. 4.
(6) Когато управляващо дружество желае да упражнява дейността по колективно управление на портфейл на колективна инвестиционна схема в приемащата държава членка, комисията прилага към документацията, изпратена на компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава членка, атестация, че управляващото дружество е получило съответното разрешение съгласно разпоредбите на този закон, описание на обхвата на разрешението на управляващото дружество и подробности за всякакви ограничения относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.
(7) Управляващото дружество може да създаде клон и да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава членка след получаване на уведомление от съответния компетентен орган на приемащата държава членка, съответно след изтичане на два месеца от уведомяването по реда на ал. 3, ако в този срок не е получило уведомление от съответния компетентен орган на приемащата държава членка.
(8) Управляващото дружество, което е създало клон на територията на приемаща държава членка, уведомява писмено комисията, както и съответния компетентен орган на приемащата държава членка относно всяка промяна в данните и документите по ал. 2 най-малко един месец преди осъществяване на промяната. Алинеи 4 и 7 се прилагат съответно.
(9) Комисията актуализира информацията, съдържаща се в атестацията по ал. 6, и информира компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава членка за всяка промяна в обхвата на разрешението на управляващото дружество или в подробности – за всяко ограничение относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.
(10) На територията на приемащата държава членка управляващото дружество спазва приложимите правила на тази държава членка, съответстващи на правилата по чл. 105.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания има ли, колеги? Няма.
Гласуваме чл. 109 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 110:
„Чл. 110. (1) Управляващо дружество, което възнамерява да извършва дейност в приемаща държава членка при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон на територията й, предварително уведомява за това комисията.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
1. посочване на приемащата държава членка, в която управляващото дружество възнамерява да извършва дейност;
2. програма за дейността, включваща информация относно вида и обема на дейностите и услугите, които управляващото дружество ще извършва в приемащата държава членка, правилата за управление на риска на управляващото дружество, както и описание на процедурите и мерките за обработване по подходящ начин на оплаквания на инвеститори и за премахване на ограниченията за упражняване на правата на инвеститори от приемащата държава членка.
(3) Когато управляващо дружество желае да упражнява дейността по колективно управление на портфейл на колективна инвестиционна схема на територията на приемащата държава членка, комисията прилага към документите по ал. 2 атестация, че управляващото дружество е получило разрешение съгласно разпоредбите на този закон, описание на обхвата на разрешението и подробности за всякакви ограничения относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.
(4) Комисията предоставя информацията по ал. 2 на съответния компетентен орган на приемащата държава членка в срок един месец от получаването й, както и информация за действащата в страната система за компенсиране на инвеститорите, в която управляващото дружество участва. Комисията незабавно уведомява управляващото дружество за предоставянето на информацията по изречение първо.
(5) Управляващото дружество може да започне дейност на територията на приемащата държава членка, след като бъде уведомено за предоставянето на информацията по ал. 4 от комисията.
(6) В случай че управляващото дружество възложи продажбата и обратното изкупуване на дялове на управляваните от него колективни инвестиционни схеми на трето лице на територията на приемащата държава членка, то предварително уведомява за това комисията.
(7) Управляващото дружество спазва правилата по чл. 105.
(8) Управляващото дружество уведомява писмено комисията, както и съответния компетентен орган на приемащата държава членка относно всяка промяна в програмата по ал. 2, т. 2 най-малко един месец преди осъществяване на промяната.
(9) Комисията актуализира информацията, съдържаща се в атестацията по ал. 3, и информира компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава членка за всяка промяна в обхвата на разрешението на управляващото дружество или за всяко ограничение относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 110.
Гласували 89 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 111:
„Чл. 111. Когато управляващо дружество иска да предлага, без да създава клон, дяловете на колективна инвестиционна схема, която управлява в държава членка, различна от държавата членка по произход на колективна инвестиционна схема, без упражняването на други дейности или услуги, се прилага Глава тринадесета.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 111.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел ІІ – „Извършване на дейност в Република България от управляващо дружество с произход от друга държава членка”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 83 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 112:
„Чл. 112. Управляващо дружество с произход от друга държава членка, получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно Директива 2009/65/ЕО от съответния компетентен орган на тази държава, може да извършва дейността, за която му е издаден лиценз, на територията на Република България чрез клон или при условията на свободно предоставяне на услуги. Всички клонове, създадени от управляващото дружество в Република България, се смятат за един клон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 112.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 113:
„Чл. 113. (1) В срок два месеца от получаването на информация със съдържанието по чл. 109, ал. 2 и атестация със съдържанието на чл. 109, ал. 6 за управляващо дружество от друга държава членка, което възнамерява да създаде клон на територията на Република България, комисията предприема действия по подготовка за осъществяване на надзор върху управляващото дружество в рамките на своята компетентност.
(2) Управляващото дружество от друга държава членка може да създаде клон и да започне да извършва дейност на територията на Република България след получаване на уведомление от комисията, съответно след изтичане на срока по ал. 1, ако в този срок не получи уведомление.
(3) Управляващото дружество от друга държава членка, което е създало клон и извършва дейност по реда на ал. 2, уведомява комисията относно всяка промяна в данните и документите по чл. 109, ал. 2 най-малко един месец преди осъществяване на промяната.
(4) Комисията приема за актуална информацията, съдържаща се в представената от съответния компетентен орган атестация, докато не бъде уведомена от съответния компетентен орган за промяна на данните, посочени в атестацията.
(5) Управляващото дружество от друга държава членка, което упражнява дейност чрез клон на територията на Република България, спазва правилата по чл. 105.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 113 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 114:
„Чл. 114. (1) Управляващо дружество с произход от друга държава членка, което възнамерява да извършва дейност в Република България при условията на свободното предоставяне на услуги, без да открива клон на територията й, може да започне да извършва дейност, след като комисията получи информация от съответния компетентен орган относно програмата за дейността на управляващото дружество в страната.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да съдържа и подробности за всяка схема за компенсиране, предназначена за защита на инвеститорите, в която управляващото дружество участва.
(3) Когато управляващо дружество от друга държава членка желае да упражнява дейност по управление на портфейл, съответният компетентен орган на държавата членка прилага към програмата за дейността атестация, че управляващото дружество е получило разрешение съгласно Директива 2009/65/ЕО, описание на обхвата на разрешението и подробности за всякакви ограничения относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.
(4) Управляващото дружество от друга държава членка уведомява комисията относно всяка промяна в данните и документите по ал. 1, най-малко един месец преди осъществяване на промяната.
(5) Комисията приема за актуална информацията, съдържаща се в представената от съответния компетентен орган атестация, докато не бъде уведомена от съответния компетентен орган за промяна на данните, посочени в атестацията, включително за всяка промяна в обхвата на разрешението на управляващото дружество или в подробности – за всяко ограничение относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.
(6) Управляващо дружество от друга държава членка, което упражнява дейност на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги, спазва правилата по чл. 105.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 114 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 73 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 115.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 116:
„Чл. 116. (1) Управляващо дружество с произход от Република България, което упражнява дейност по управление на портфейл в друга държава членка чрез създаване на клон или при условията на свободно предоставяне на услуги, спазва разпоредбите на този закон, отнасящи се до организацията на управляващото дружество, включително режима за делегиране, процедурите за управление на риска, пруденциалните правила и правилата за надзор, изискванията по чл. 104 и изискванията за разкриване на информация на управляващото дружество.
(2) Комисията осъществява надзор за спазване на правилата по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 116 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 117.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 75 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: „Раздел ІV – Приложимо право при извършване на дейност в Република България от управляващо дружество с произход от друга държава членка чрез създаване на клон или при условията на свободно предоставяне на услуги.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 75 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 118:
„Чл. 118. Управляващо дружество с произход от друга държава членка, което упражнява дейността по управление на портфейл на територията на Република България чрез създаване на клон или съгласно свободата на предоставяне на услуги, спазва правилата на държавата членка по произход, отнасящи се до организацията на управляващото дружество, включително режима за делегиране, процедурите за управление на риска, пруденциалните правила и правилата за надзор, изискванията по чл. 104 и изискванията за отчитане на управляващото дружество.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ГРОЗДАНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 119:
„Чл. 119. (1) Управляващото дружество спазва разпоредбите на чл. 117, ал. 1 относно учредяването и дейността на колективна инвестиционна схема.
(2) Управляващото дружество изпълнява задълженията, определени в правилата, съответно в устава и в проспекта на колективната инвестиционна схема или в учредителните й актове, и задълженията, определени в проспекта, които са в съответствие с разпоредбите на този закон.
(3) Комисията осъществява надзор за спазване изискванията на ал. 1 и 2.
(4) Управляващото дружество взема необходимите решения и носи отговорност за приемането и прилагането на всички мерки и организационни решения, необходими за гарантиране спазването на правилата, свързани с учредяването и функционирането на колективната инвестиционна схема и със задълженията, определени в правилата й, съответно в устава или в учредителните документи на дружеството, както и със задълженията, установени в проспекта.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 119 съгласно доклада на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Раздел V – Управление на колективна инвестиционна схема с произход от Република България от управляващо дружество с произход от друга държава членка.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 73 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 120:
„Чл. 120. (1) Управляващо дружество, което е получило правото да извършва дейност на територията на Република България по реда на Глава десета и което иска да управлява колективна инвестиционна схема с произход от Република България, подава заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, към което прилага следните документи:
1. договор с банка депозитар със седалище в Република България или с клон в Република България;
2. информация за режима за делегиране относно функциите по управление и администриране на инвестициите по чл. 86, ал. 1;
3. атестация от компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество в съответствие с чл. 113, ал. 1 или чл. 114, ал. 3.
(2) Ако управляващото дружество вече управлява друга колективна инвестиционна схема от същия вид в Република България, то представя справка за вече подадените документи по ал. 1, отнасящи се към новата колективна инвестиционна схема.
(3) С цел да се обезпечи спазването на приложимите правила по отношение на управляващото дружество, осъществяващо дейността по ал. 1, за спазването на които отговаря комисията, тя може да поиска от компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество да й предоставят в срок 10 работни дни от изпращане на искането разяснения или информация относно документите по ал. 1 и атестацията по ал. 1, т. 3 дали видът колективна инвестиционна схема, за който се иска разрешение, влиза в обхвата на разрешението на управляващото дружество.
(4) Комисията се произнася по реда на чл. 12, ал. 3-5.
(5) Управляващото дружество уведомява комисията за всяка последваща съществена промяна в документите по ал. 1”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 120.
Гласували 76 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 121:
„Чл. 121. (1) Комисията може да отхвърли заявлението на управляващото дружество, ако то:
1. не спазва приложимите правила по чл. 119;
2. няма разрешение от компетентния орган на държавата членка по произход да управлява вида колективна инвестиционна схема, за който се иска разрешение;
3. не е предоставило документите по чл. 120, ал. 1.
(2) Преди да отхвърли заявлението, комисията се консултира с компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 121.
Гласували 72 народни представители: за 71, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Раздел VІ – Управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка от управляващо дружество с произход от Република България”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме!
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 122:
„Чл. 122. (1) Управляващото дружество предприема мерки в съответствие с този закон и актовете по прилагането му за осигуряване на възможности за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, обратното им изкупуване и предоставяне на информацията на инвеститора.
(2) Управляващото дружество е длъжно да разполага с подходящи процедури и мерки, гарантиращи обработването по подходящ начин на жалби от инвеститори, както и че няма ограничения за инвеститорите да упражняват правата си. Тези мерки трябва да позволяват на инвеститорите да подават оплаквания на официалния език или на един от официалните езици на тяхната държава членка.
(3) Управляващото дружество установява подходящи процедури и мерки за предоставяне на информация при поискване от обществеността и комисията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 122.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 123:
„Чл. 123. Комисията в срок 10 работни дни от получаване на искане от компетентен орган на държава членка, до когото управляващо дружество с произход от Република България е подало заявление да управлява колективна инвестиционна схема с произход от тази държава, му предоставя разяснения или информация по приложените към заявлението документи и по изготвената от комисията по чл. 109, ал. 6 атестация дали видът колективна инвестиционна схема, която дружеството желае да управлява, попада в обхвата на видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява съгласно издадения от комисията лиценз.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 123 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 69 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Раздел VІІ – Надзорна дейност при извършване на дейност от управляващо дружество на презгранична основа чрез създаване на клон или при условията на свободно предоставяне на услуги.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме!
Гласували 64 народни представители: за 63, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 124:
„Чл. 124. (1) Комисията може да изисква за статистически цели всяко управляващо дружество с произход от друга държава членка, извършващо дейност чрез клон, периодично да предоставя информация за дейностите, упражнявани в Република България.
(2) Комисията може да изисква от управляващото дружество с произход от друга държава членка, осъществяващо дейност на територията на Република България чрез учредяване на клон или по реда на свободно предоставяне на услуги, да й предоставя информацията, необходима за осъществяване на надзора за спазването на приложимите правила, за които комисията осъществява надзор.
(3) Управляващото дружество с произход от друга държава членка, което управлява колективна инвестиционна схема с държава по произход Република България, е длъжно да гарантира, че процедурите и мерките, посочени в чл. 122, позволяват на комисията да получава информацията по ал. 2 направо от управляващото дружество.
(4) Когато установи, че управляващо дружество с произход от друга държава членка, което извършва дейност чрез клон или съгласно свободното предоставяне на услуги на територията на Република България, нарушава някое от правилата, за чието спазване комисията отговаря, тя изисква от съответното управляващо дружество да преустанови това нарушение и информира компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество.
(5) Когато управляващото дружество по ал. 4 откаже да предостави на комисията изисканата информация или не вземе необходимите мерки за преустановяване на установеното нарушение, комисията информира за това компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество.
(6) Когато въпреки взетите от компетентните органи мерки за предоставяне на изисканата информация, съответно за преустановяване на нарушението, за които комисията е своевременно уведомена, или поради факта, че тези мерки се оказват неадекватни или не са налице в съответната държава членка, управляващото дружество продължава да отказва да предостави информацията, изискана от комисията съгласно ал. 2, или да нарушава този закон и актовете по прилагането му, комисията може, след като информира за това компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество, да приложи необходимите мерки за предотвратяване или за санкциониране на нови нередности и доколкото е необходимо за предотвратяване осъществяването от страна на управляващото дружество на нови операции на територията на Република България.
(7) Когато услугата, предоставяна на територията на Република България, представлява управление на колективна инвестиционна схема, комисията може да изиска управляващото дружество да прекрати управлението на тази колективна инвестиционна схема.
(8) Преди да се приложи процедурата, предвидена в ал. 5 и 6, комисията може при спешност да наложи превантивна мярка, необходима за защита на интересите на инвеститорите и на другите лица, на които се предоставят услуги, като информира Европейската комисия, Европейския орган за ценни книжа и пазари и компетентните органи на другите засегнати държави членки в най-кратки срокове. Комисията по искане на Европейската комисия отменя или изменя мярката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 124 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 125.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 126.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 125 и чл. 126 по вносител, подкрепени от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 127:
„Чл. 127. Комисията съобщава на Европейската комисия броя и характера на случаите, в които е отказала разрешение по реда на чл. 109, ал. 4, отхвърлила е заявление по чл. 121, ал. 1 или е предприела мерки съгласно чл. 124, ал. 6 и 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 127, така както е по доклада.
Гласували 72 народни представители: за 71, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Глава тринадесета – Предлагане на дялове на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка на територията на Република България. Предлагане на дялове на колективна инвестиционна схема с произход от Република България на територията на друга държава членка.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава тринадесета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Глава тринадесета, което се подкрепя от комисията.
Гласували 67 народни представители: за 66, против няма, въздържал се 1.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Раздел І – Предлагане на дялове на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка на територията на Република България”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Гласуваме наименованието на Раздел І по вносител, което комисията подкрепя.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 128.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 128, което се подкрепя от комисията.
Гласували 69 народни представители: за 68, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 129:
„Чл. 129. Комисията осигурява достъп на английски език чрез официалната си интернет страница до актуална информация за законите, подзаконовите нормативни актове и административните актове, които са извън приложното поле на Директива 2009/65/ЕО, приложими при предлагане на територията на Република България на дяловете на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 129, така както е по доклада.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 130.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 130, което се подкрепя от комисията.
Гласували 68 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 131:
„Чл. 131. (1) Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка предоставя на инвеститорите в Република България цялата информация и документи, достъп до които имат инвеститорите в държавата членка по нейния произход, по начин, по който те се предоставят съгласно този закон и актовете по прилагането му.
(2) Документът с ключова информация за инвеститорите се предоставя на инвеститорите в Република България на български език, а всяка друга информация може да бъде предоставена по избор на колективната инвестиционна схема на български или английски език. Преводът на документа с ключова информация за инвеститорите и на всяка друга информация трябва да отразява точно и пълно съдържанието на оригинала.
(3) Изискванията за предоставяне на информацията и документите по този член се прилагат и при всяка тяхна последваща промяна и актуализация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 131, както е по доклада.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По чл. 132 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„Чл. 132. (1) Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка публикува по подходящ начин информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете си на територията на Република България с честота, определена в законите, подзаконовите нормативни актове и административните актове в държавата членка по произход.
(2) Колективната инвестиционна схема уведомява комисията за честотата и начина, по който публикува информацията по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 132, както е по доклада.
Гласували 68 народни представители: за 67, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По чл. 133 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 134 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за чл. 133 и чл. 134, които са подкрепени от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По чл. 135 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 135:
„Чл. 135. Когато компетентният орган на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема, която извършва дейност на територията на Република България, уведоми комисията за взето решение за отнемане на разрешение или за приложена мярка за спиране на емитирането или обратното изкупуване или откупуването на дяловете на колективната инвестиционна схема, която се управлява от управляващо дружество с произход от Република България, комисията може да приложи мерките по чл. 195 и да наложи административно наказание по чл. 204 спрямо управляващото дружество за нарушаване разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му във връзка с дейността на управляващото дружество.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 135, както е по доклада.
Гласували 68 народни представители: за 67, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Раздел ІІ – Предлагане на дялове на колективна инвестиционна схема с произход от Република България на територията на друга държава членка.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Раздел ІІ, което се подкрепя от комисията.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: По чл. 136 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„Чл. 136. (1) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход и която възнамерява да предлага дяловете си на територията на друга държава членка, предварително изпраща на комисията нотификационно писмо, което съдържа информация относно предприетите мерки за предлагане на дяловете в приемащата държава членка, включително, когато е приложимо, мерките за предлагане на съответните класове акции, а в случаите на чл. 111 - и информация, че дяловете ще се предлагат от управляващото схемата дружество.
(2) Към нотификационното писмо се прилагат:
1. уставът, съответно правилата на колективната инвестиционна схема, проспектът, последният годишен и 6-месечен отчет, преведени съгласно чл. 137, ал. 3;
2. документът с ключова информация за инвеститорите, преведен съгласно чл. 137, ал. 3.
(3) Ако представените данни и документи са непълни или нередовни, комисията изпраща съобщение за това до колективната инвестиционна схема.
(4) В срок до 10 работни дни от получаване на нотификационното писмо и приложените към него документи комисията ги препраща на компетентния орган на държавата членка, в която колективната инвестиционна схема възнамерява да предлага дяловете си. Към тях комисията прилага атестация относно съответствието на колективната инвестиционна схема с изискванията, установени в Директива 2009/65/ЕО.
(5) Нотификационното писмо и атестацията се изготвят на английски език, освен ако е налице споразумение между Република България и приемащата държава членка тези документи да се изготвят на официалните езици на двете държави.
(6) Комисията уведомява незабавно колективната инвестиционна схема за изпращането на документите по ал. 4. Колективната инвестиционна схема може да започне да предлага дяловете си в приемащата държава членка от датата на получаване на уведомлението.
(7) Колективната инвестиционна схема при актуализация на документите по ал. 2 и техните преводи незабавно уведомява компетентния орган на приемащата държава членка по предвидения в закона ред и го информира къде могат да бъдат получени в електронен вид.
(8) В случай на промяна в информацията от нотификационното писмо по ал. 1, колективната инвестиционна схема писмено уведомява компетентния орган на приемащата държава членка преди извършване на промяната.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 136, както е по доклада.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 137:
„Чл. 137. (1) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход и която предлага дяловете си на територията на друга държава членка, предоставя на инвеститорите на територията на тази държава цялата информация и документи, които съгласно глава седма предоставя на инвеститорите в Република България.
(2) Информацията и документите съгласно ал. 1 се предоставят на инвеститорите по начин, установен в законите, подзаконовите нормативни актове и административните актове на приемащата държава членка.
(3) Документът с ключова информация за инвеститорите се предоставя на официалния или на един от официалните езици на приемащата държава членка, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава. Всяка друга информация, различна от ключовата информация за инвеститорите, може да бъде предоставена по избор на колективната инвестиционна схема по един от начините, посочени в изречение първо, или на английски език. Преводът трябва да отразява точно и пълно съдържанието на оригинала.
(4) Изискванията за предоставяне на информацията и документите по този член се прилагат и при всяка тяхна промяна и актуализация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 137, както е по доклада.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението и текстът са приети.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 138:
„Чл. 138. Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава – членка по произход, и която предлага дяловете си на територията на друга държава членка, публикува в тази държава членка емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете си с честота, определена в този закон и актовете по прилагането му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 138, както е по доклада.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 139:
„Чл. 139. Контролът върху дейността на колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава – членка по произход, и която предлага дяловете си на територията на друга държава членка, се осъществява от комисията в съответствие с разпоредбите на чл. 116 и 117, с изключение на контрола за спазване на съответните на чл. 130-132 изисквания в законодателството на приемащата държава членка, както и на законите, подзаконовите нормативни актове и административните актове в приемащата държава членка, които са извън приложното поле на Директива 2009/65/ЕО, който се осъществява от надзорния орган на приемащата държава членка.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 139, както е по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 140:
„Чл. 140. (1) При вземане на решение за отнемане на лиценза, съответно разрешението за извършване на дейност на колективна инвестиционна схема, за прилагане на принудителна административна мярка за спиране на обратното изкупуване на дяловете или друга принудителна административна мярка, или за налагане на административно наказание комисията незабавно съобщава решението си на компетентните органи на приемащата държава членка, а в случаите, когато управляващото й дружество е с произход от друга държава членка, и на компетентните органи на тази държава.
(2) В случая по ал. 1 комисията може да приложи принудителни административни мерки или да наложи административно наказание срещу управляващото дружество само ако дружеството нарушава разпоредби, за спазването на които контролът се осъществява от комисията, а не от компетентния орган от държавата – членка по произход на управляващото дружество.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 140, както е по доклада.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Глава четиринадесета – „Преобразуване и прекратяване”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четиринадесета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Гласуваме наименованието на Глава четиринадесета по вносител, което се подкрепя от комисията.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Раздел І – „Видове преобразуване”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Гласуваме предложението на вносителя за наименованието на Раздел І, което се подкрепя от комисията.
Гласували 69 народни представители: за 67, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 141:
„Чл. 141. (1) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава – членка по произход, може да се преобразува само чрез сливане и вливане след разрешение на комисията, когато всички останали участващи в преобразуването колективни инвестиционни схеми са с произход от Република България.
(2) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава – членка по произход, може да се преобразува само чрез сливане и вливане след разрешение на комисията, когато колективната инвестиционна схема е преобразуваща се и в преобразуването участват колективни инвестиционни схеми с произход от други държави членки.
(3) Преобразуване чрез сливане и вливане на колективни инвестиционни схеми при условията на ал. 2 е налице и при сливане и вливане на отделни инвестиционни подфондове от една или няколко колективни инвестиционни схеми.
(4) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава – членка по произход, може да участва в преобразуване по чл. 142, ал. 3, когато тя не е преобразуваща се, и тази форма на преобразуване е допустима съгласно законодателството на държавата –членка по произход на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми, и е получено разрешение за тяхното преобразуване от компетентния орган на тази държава членка.
(5) Инвестиционно дружество, за което Република България е държава – членка по произход, може да се преобразува и чрез промяна в правната си форма в договорен фонд след разрешение на комисията при условия и по ред, определени с наредба.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 141, както е по доклада.
Гласували 68 народни представители: за 67, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 142:
„Чл. 142. (1) При преобразуване чрез вливане една или повече колективни инвестиционни схеми или съответните й инвестиционни подфондове (преобразуващи се колективни инвестиционни схеми) се прекратяват без ликвидация и прехвърлят на друга съществуваща колективна инвестиционна схема или на съответните й инвестиционни подфондове (приемаща колективна инвестиционна схема) всичките си активи и пасиви срещу предоставяне на дялове на приемащата колективна инвестиционна схема на притежателите на дялове на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми, ако е приложимо – и на парична сума в размер, не по-висок от 10 на сто от стойността на така предоставените дялове, определена на базата на нетната стойност на активите.
(2) При преобразуване чрез сливане две или повече колективни инвестиционни схеми или съответните им инвестиционни подфондове (преобразуващи се колективни инвестиционни схеми) се прекратяват без ликвидация и прехвърлят на друга учредена от тях колективна инвестиционна схема или на съответните й инвестиционни подфондове (новоучредена колективна инвестиционна схема) всичките си активи и пасиви срещу предоставяне на дялове на новоучредената колективна инвестиционна схема на притежателите на дялове на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми, ако е приложимо – и на парична сума в размер, не по-висок от 10 на сто от стойността на така предоставените дялове, определена на базата на нетната стойност на активите.
(3) В случаите по чл. 141, ал. 4 една или повече колективни инвестиционни схеми или съответните й инвестиционни подфондове (преобразуващи се колективни инвестиционни схеми) продължават да съществуват до погасяване на всички неизплатени задължения и прехвърлят нетните си активи на друг инвестиционен подфонд на същата колективна инвестиционна схема, на съществуваща колективна инвестиционна схема или на друга учредена от тях колективна инвестиционна схема (приемаща или новоучредена колективна инвестиционна схема).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 142, така както е по доклада.
Гласували 67 народни представители: за 67, без против и въздържали се.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 143.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 143, който се подкрепя от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 70, без против и въздържали се.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 144:
„Чл. 144. (1) За издаване на разрешение от комисията по чл. 141, ал. 1 се подава заявление по образец, одобрен от заместник председателя.
(2) Комисията се произнася по заявлението в срок 20 работни дни от получаването му, а когато са били поискани допълнителна информация и документи – в срок 10 работни дни от получаването им.
(3) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото разрешение. Ако представената информация и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за предоставяне на допълнителна информация и документи.
(4) Ако съобщението по ал. 3 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.
(5) Комисията отказва издаване на разрешение, ако не са спазени изискванията на закона или на актовете по прилагането му, или не са защитени интересите на инвеститорите. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в тридневен срок.
(6) Документите, които се прилагат към заявлението, условията и редът за преобразуване по ал. 1 се определят с наредба.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 144, така както е по доклада.
Гласували 71 народни представители: за 71, без против и въздържали се.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Раздел ІІ”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел ІІ:
„Раздел ІІ – Издаване на разрешение за преобразуване на колективна инвестиционна схема с произход от Република България, когато в преобразуването участват колективни инвестиционни схеми с произход от други държави членки.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за наименованието на Раздел ІІ, така както е по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 145:
„Чл. 145. (1) За издаване на разрешение по чл. 141, ал. 2 преобразуващата се колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, подава до комисията заявление по образец, одобрен от заместник председателя, към което прилага:
1. план за предложеното преобразуване, одобрен от преобразуващата се колективна инвестиционна схема, а в случаите на преобразуване чрез вливане – и от приемащата колективна инвестиционна схема;
2. актуални проспект и документ с ключова информация за инвеститорите на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка;
3. декларация от всеки от депозитарите на преобразуващата се и приемащата колективна инвестиционна схема, че са извършили проверка за съответствието на данните по ал. 2, т. 1, 6 и 7 с изискванията на приложимото законодателство и правилата на договорния фонд (дяловия тръст) или с учредителните документи на инвестиционното дружество;
4. информацията за преобразуването, която преобразуващата се колективна инвестиционна схема и приемащата, съответно новоучредената колективна инвестиционна схема ще предоставят на притежателите на дяловете си.
(2) Планът за преобразуване по ал. 1, т. 1 съдържа най малко следната информация:
1. определяне на вида на преобразуване и на участващите в него колективни инвестиционни схеми;
2. обстоятелства и обосновка на предложеното преобразуване;
3. очаквано въздействие на предложеното преобразуване върху притежателите на дялове на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми, а в случаите на преобразуване чрез вливане – и на приемащата колективна инвестиционна схема;
4. възприети критерии за оценка на активите, а когато е приложимо – и на пасивите, към датата на изчисляване на съотношението на замяна, посочена в чл. 154;
5. метода за изчисляване съотношението на замяна;
6. планираната ефективна дата на преобразуване;
7. правилата, при които ще се извърши прехвърлянето на активи и размяната на дялове;
8. в случаите на преобразуване чрез сливане – правилата или учредителните документи на новоучредената колективна инвестиционна схема.
(3) Участващите в преобразуването колективни инвестиционни схеми могат да включат и допълнителна информация към съдържанието на плана за преобразуване.
(4) Документите и информацията по ал. 1 се предоставят на български език и на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема, или на език, одобрен от техните компетентни органи.
(5) Когато комисията прецени, че документите и информацията предоставени по реда на ал. 1 са непълни, тя изпраща съобщение до заявителя и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи в срок 10 работни дни от получаване на заявлението. Член 144, ал. 4 се прилага съответно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 145, така както е по доклад.
Гласували 70 народни представители: за 70, без против и въздържали се.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 146:
„Чл. 146. (1) Когато комисията прецени, че документите и информацията по чл. 145 са представени в пълнота, или след допълването им по реда на чл. 145, ал. 5, тя незабавно предоставя копие от тях на компетентните органи на държавите членки по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема.
(2) При разглеждане на документите и информацията по чл. 145 комисията взема под внимание потенциалното влияние на преобразуването върху притежателите на дялове на преобразуващата се колективна инвестиционна схема, за да прецени дали им се предоставя подходяща информация.
(3) Ако комисията прецени за необходимо, може писмено да поиска по-ясно предоставяне на информацията на притежателите на дялове на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми.
(4) Когато комисията е уведомена от компетентните органи на държавите членки по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема, че по тяхна преценка информацията, която ще бъде предоставена на притежателите на дялове на тази схема, не е подходяща и е поискана нейната промяна, комисията се произнася след получаване на уведомление от тези компетентни органи дали са удовлетворени от извършената промяна на информацията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 146, както е по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 147.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 147, което се подкрепя от комисията.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 148:
„Чл. 148. (1) Когато в случаите на преобразуване, в което приемаща или новоучредена колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, комисията получи от компетентните органи на държавата членка по произход на преобразуващата се схема копие от информацията, съответстваща на тази по чл. 145, ал. 1, при разглеждането на тази информация комисията взема под внимание потенциалното влияние на преобразуването върху притежателите на дялове в колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, за да прецени дали на притежателите на дялове се предоставя подходяща информация за преобразуването.
(2) Ако прецени за необходимо, в срок до 15 дни от получаване на копие от информацията, съответстваща на тази по чл. 145, ал. 1, комисията може писмено да поиска от колективната инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, да бъде променена информацията, която ще бъде предоставена на притежателите на дяловете й.
(3) В случаите по ал. 2 комисията уведомява за това компетентните органи на държавата членка по произход на преобразуващата се схема, а в срок 20 работни дни от получаване на предоставеното й копие от документите и информацията, съответстващи на тези по чл. 145, ал. 1, ги уведомява дали е удовлетворена от извършената промяна на информацията, предназначена за притежателите на дялове на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 148, както е по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Раздел ІІІ – Контрол върху преобразуването от банката депозитар и независим одитор, информиране на притежателите на дялове и други техни права, свързани с преобразуването.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел III.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Раздел III, което се подкрепя от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 149.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 150.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 149 и чл. 150, които се подкрепят от комисията.
Гласували 67 народни представители: за 63, против 4, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 151:
„Чл. 151. (1) Участващите в преобразуване колективни инвестиционни схеми, за които Република България е държава членка по произход, предоставят подходяща и точна информация на притежателите на дялове, която им позволява да направят информирана преценка за влиянието на преобразуването върху техните инвестиции и да упражнят правата си по чл. 152, съдържаща:
1. обстоятелства и обосновка на предложеното преобразуване;
2. възможното въздействие на преобразуването върху притежателите на дялове, включително, но не само, съществените разлики по отношение на инвестиционната политика и стратегия, разходи, очакван резултат, периодична отчетност и възможни отклонения в резултатите от дейността, както и, когато е приложимо, изрично предупреждение към инвеститорите за възможна промяна в данъчното им третиране след сливането;
3. всички специфични права на притежателите на дялове по отношение на предложеното преобразуване, включително, но не само, правото за получаване на допълнителна информация, правото за получаване копие на доклада на независимия одитор при поискване, правото за изискване на обратно изкупуване или, когато е приложимо, преобразуване на притежаваните от тях дялове без такса съгласно чл. 152 и крайния срок за упражняване на това право;
4. процедурни въпроси и планираната ефективна дата на преобразуване;
5. копие от документа с ключова информация за инвеститорите на приемащата, съответно новоучредената колективна инвестиционна схема.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на притежателите на дялове след издаване на разрешение за извършване на преобразуването от комисията в случаите по чл. 141, ал. 1 и 2 или след издаване на разрешение от съответния компетентен орган от друга държава членка в случаите по чл. 148.
(3) Предоставянето на информацията по ал. 1 се извършва до 30 дни преди крайния срок за подаване на искане за обратно изкупуване или, ако е приложимо, за преобразуване без допълнителни такси съгласно чл. 152.
(4) Когато участваща в преобразуване колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, е подала уведомление по чл. 136, тя предоставя информацията по ал. 1 и на официалния или на един от официалните езици на приемащата държава членка или на друг одобрен от нейните компетентни органи език. Преводът на информацията по ал. 1 на езика по изречение първо трябва да отразява точно и пълно съдържанието на оригинала и отговорността за изготвянето му е на колективната инвестиционна схема.
(5) Допълнителни изисквания към съдържанието, формата и начина за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят с наредба.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакция на комисията за чл. 151, както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 152.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 152, което се подкрепя от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 153:
„Чл. 153. Възникналите във връзка с подготовката и извършването на преобразуването правни, консултантски и административни разходи не са за сметка на участващите в преобразуването колективни инвестиционни схеми и на притежателите на техните дялове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакция на комисията за чл. 153, както е по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Раздел ІV – Пораждане на действие от преобразуването”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за Раздел ІV, което се подкрепя от комисията.
Гласували 75 народни представители: за 67, против 7, въздържал се 1.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 154:
„Чл. 154. (1) При преобразуване, в което не участват колективни инвестиционни схеми с произход от други държави членки, както и при преобразуване, в което участват и колективни инвестиционни схеми от други държави членки, а приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема е с произход от Република България, датата, на която преобразуването поражда действие, е датата на вписване на преобразуването в търговския регистър, когато участващото в преобразуването дружество с произход от Република България е инвестиционно дружество, съответно датата на вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за комисията за финансов надзор, когато всички участващи в преобразуването колективни инвестиционни схеми с произход от Република България са договорни фондове, или друга, посочена в плана за преобразуване ефективна дата на преобразуването. Датата на изчисляване съотношението на замяна не може да е по-рано от 5 работни дни преди ефективната дата на преобразуване, а датата на определяне нетната стойност на активите в случаите, когато притежателите на дялове имат право на плащане в брой, е ефективната дата на преобразуването.
(2) При преобразуване, в което преобразуващата се колективна инвестиционна схема е с произход от Република България, а приемащата колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка, датата на която преобразуването поражда действие, датата на изчисляване на съотношението на замяна, както и датата на определяне нетната стойност на активите в случаите, когато притежателите на дялове имат право на плащане в брой, се определят съгласно законодателството на държавата членка по произход на приемащата колективна инвестиционна схема.
(3) При преобразуване по ал. 1 пораждането на действие на преобразуването се оповестява публично от приемащата колективна инвестиционна схема по ред, определен с наредба, и за него се уведомяват комисията и съответните компетентни органи от държавите членки по произход на останалите участващи в преобразуването колективни инвестиционни схеми.
(4) След пораждане действието на преобразуване по ал. 1 то не може да бъде обявено за нищожно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакция на комисията за чл. 154, както е по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 155.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 155, което се подкрепя от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 156:
„Чл. 156. Управляващото дружество на приемащата колективна инвестиционна схема уведомява незабавно банката депозитар на приемащата колективна инвестиционна схема за приключване на процедурата по прехвърляне на активи, както и на пасиви, когато такова е предвидено.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 156, както е по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: „Раздел V – Прекратяване на колективна инвестиционна схема.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на вносителя за Раздел V, което комисията подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 76, против 1, въздържал се 1.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 157:
„Чл. 157. (1) Освен по реда на Търговския закон инвестиционното дружество се прекратява принудително:
1. при отнемане на лиценза;
2. когато в срок три месеца след отнемане на лиценза, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото го дружество инвестиционното дружество не е избрало ново управляващо дружество или не се е преобразувало чрез сливане или вливане.
(2) Освен по реда на чл. 363, букви „а" и „б" от Закона за задълженията и договорите договорният фонд се прекратява принудително:
1. при отнемане разрешението на управляващото дружество за организиране и управление на договорния фонд;
2. когато в срок три месеца след отнемане на лиценза, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото го дружество не е избрано ново управляващо дружество или фондът не е преобразуван чрез сливане или вливане.
(3) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза на инвестиционното дружество, комисията го изпраща на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър и за назначаване на ликвидатор.
(4) Заместник-председателят може да разпореди извършването на проверки и да прилага принудителни административни мерки до заличаване на инвестиционното дружество от Търговския регистър и до окончателното уреждане на отношенията с притежателите на дялове.
(5) Условията и редът за прекратяване на инвестиционно дружество и договорен фонд се определят с наредба.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Ще помоля представител от Комисията за финансов надзор да дойде до трибуната, за да уточним някои от текстовете и ако е необходимо, да се направи корекция. (Уточнения между председателя Анастас Анастасов, докладчика Диан Червенкондев и представителя на Комисията за финансов надзор.)
Заповядайте за изказване, господин Червенкондев.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, правя редакционно предложение по чл. 157, ал. 1, т. 2, да се чете:
„2. когато в срок до три месеца след отнемане на лиценза, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото го дружество инвестиционното дружество не е избрало ново управляващо дружество или не се е преобразувало чрез сливане или вливане .”
Тук се добавя „до”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Ще помоля за още едно уточнение: в ал. 2 по т. 2 има същия израз. Също ли да се добави частицата „до”?
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Диан Червенкондев в текста на чл. 157, ал. 1, т. 2 след израза „когато в срок” да се добави частицата „до”.
Абсолютно същото е и с ал. 2, т. 2 – след същия израз се добавя частицата „до”.
Режим на гласуване.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 157, както е по доклада, с току-що гласуваното редакционно предложение на господин Червенкондев.
Гласували 75 народни представители: за 74, против 1, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: „Дял четвърти - Предоставяне на информация на европейската комисия във връзка с дейността на управляващите дружества в трети държави.
Сътрудничество с компетентните органи на държавите членки”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Дял четвърти, което се подкрепя от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 158:
„Чл. 158. (1) Комисията уведомява Европейската комисия за възникнали съществени затруднения за управляващи дружества, за които Република България е държава членка по произход, при установяването им или при извършване на услуги и дейности в трета държава.
(2) По искане на Европейската комисия комисията ограничава или спира за срок до три месеца издаването на разрешения за извършване на дейност на територията на Република България от управляващи дружества от трета държава, както и производствата във връзка с придобиването на преки или непреки участия от предприятие майка, което се регулира от законодателството на тази трета държава. По решение на Съвета на Европейския съюз този срок може да бъде удължен.
(3) Алинея 2 не се прилага по отношение на дъщерно дружество на управляващо дружество, получило разрешение за извършване на дейност в рамките на Европейския съюз, или дъщерно дружество на такова дъщерно дружество.
(4) По искане на Европейската комисия, в случаите когато трета държава не осигурява на управляващо дружество от държава членка извършване на дейност при пазарни условия, равностойни на тези, които правото на Европейския съюз гарантира на управляващите дружества от тази трета държава, или когато трета държава не предоставя режим на национално третиране при извършване на дейност на нейна територия от управляващите дружества от държава членка, комисията я уведомява за всяко подадено:
1. заявление за издаване на лиценз на управляващо дружество, което се явява пряко или непряко дъщерно дружество на предприятие майка, регулирано от законодателството на тази трета държава;
2. уведомление от предприятие майка, което се регулира от законодателството на тази трета държава и възнамерява да придобие участие в управляващо дружество, за което Република България е държава членка по произход, в резултат на което управляващото дружество става дъщерно дружество на това предприятие майка.
(5) Уведомяването по ал. 4 се преустановява след постигане на споразумение между Европейския съюз и третата държава за предоставяне от третата държава на условия за извършване на дейността на управляващите дружества от Европейския съюз, равностойни на условията, които правото на Европейския съюз гарантира на управляващите дружества от тази трета държава за предоставяне режим на национално третиране, или след изтичане на срока по ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 158, както е по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 159:
„Чл. 159. (1) Комисията си сътрудничи с компетентните органи на другите държави членки при упражняване на надзорните си правомощия по този закон и актовете по прилагането му и при необходимост оказва съдействие на тези органи при упражняване на надзорните им правомощия.
(2) При осъществяване на сътрудничеството по ал. 1 комисията използва предоставените й със закон правомощия и в случаите, когато действието – предмет на разследване от компетентните органи на други държави членки, не представлява нарушение на законодателството на Република България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 159, както е по доклад.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 160.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 161.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 162.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 163.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 164.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя от чл. 160 до чл. 164 включително, които се подкрепят от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 165:
„Чл. 165. Комисията може да изпрати сигнал до Европейския орган за ценни книжа и пазари за случаите, когато искане на комисията за обмен на информация съгласно чл. 166-169, за извършване на разследване или проверка на място съгласно чл. 170 или искане нейни служители да придружават служителите на компетентния орган от друга държава членка при извършване на разследване или проверка на място е било отхвърлено или не са били предприети действия в разумен срок.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 165, както е по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 166:
„Чл. 166. (1) Когато управляващо дружество с произход от Република България чрез клон или при условията на свободно предоставяне на услуги извършва дейност на територията на една или повече държави членки, комисията си сътрудничи с компетентните органи от тези държави. Комисията сътрудничи включително с цел да осигури събирането от компетентните органи на информацията по чл. 124, ал. 2 и 3.
(2) Когато управляващо дружество с произход от друга държава членка при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез клон извършва дейност на територията на Република България и на територията на една или повече държави членки, комисията си сътрудничи с компетентните органи в тези държави.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 комисията може да изисква от компетентните органи на държавите членки и е длъжна да им предостави при отправено искане от тяхна страна цялата информация, свързана с управлението и структурата на собственост в управляващото дружество, която може да улесни осъществяването на надзорните й правомощия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 166, както е по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 167:
„Чл. 167. Когато управляващо дружество с произход от друга държава членка извършва дейност на територията на Република България, комисията информира компетентните органи на тази държава за приложените от нея по отношение на дружеството в случаите по чл. 124, ал. 2 и 3 принудителни административни мерки или наложени административни наказания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 167, както е по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 168.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 168, което се подкрепя от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 169:
„Чл. 169. Когато Република България е държава членка по произход на колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващо дружество с произход от друга държава членка, комисията незабавно уведомява компетентния орган на тази държава за проблемите, които е установила в дейността на схемата и които могат да окажат влияние върху способността на управляващото дружество да изпълнява задълженията си.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 169, както е по доклад.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 170.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителите за чл. 170, което се подкрепя от комисията.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: „Част трета – Други предприятия за колективно инвестиране”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Част трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Част трета от закона, което се подкрепя от комисията.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: „Дял първи – Инвестиционно дружество от затворен тип”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Дял първи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Дял първи, което се подкрепя от комисията.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: „Глава петнадесета – Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава петнадесета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Глава петнадесета, което се подкрепя от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 171 и 172.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за текстовете на членове 171 и 172, които комисията подкрепя.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 173:
„Чл. 173. Промяна в устава, в правилата за управление на риска, в правилата за оценка на портфейла и в договора за депозитарни услуги, замяна на банката депозитар и на управляващото дружество, както и замяна на инвестиционен консултант с управляващо дружество и обратно се допускат след одобрение на заместник-председателя. В тези случаи се прилагат разпоредбите на чл. 18, ал. 2 - 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 173, така както е по доклад.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 174, 175, 176, 177 и 178.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за текстовете от закона, съответно за членове 174, 175, 176, 177 и 178 включително, които се подкрепят от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: „Глава шестнадесета – Издаване и отнемане на лиценз за извършване на дейност”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шестнадесета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Глава шестнадесета, което се подкрепя от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 179.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 179, което се подкрепя от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
Стигнахме до чл. 180, който е доста дълъг като текст, поради което ще приключим днес с гласуването по този законопроект.
Съобщения за парламентарен контрол на 16 септември 2011 г., петък, от 9,00 ч.:
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговаря на пет въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов – два въпроса, Петър Димитров – два въпроса, Румен Петков и Пенко Атанасов;
- министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков ще отговори на въпрос от народния представител Михаил Михайлов;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на два въпроса от народните представители Борислав Стоянов и Асен Гагаузов;
- министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще отговори на въпрос от народния представител Николай Пехливанов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на три въпроса от народните представители Николай Пехливанов, Калина Крумова и Иван Николаев Иванов и на четири питания от народните представители Димчо Михалевски – две питания, Искра Михайлова и Ариф Агуш, и Калина Крумова;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на въпрос и на питане от народния представител Драгомир Стойнев;
- министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на два въпроса от народните представители Волен Сидеров и Пенко Атанасов;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов ще отговори на три въпроса от народните представители Михаил Михайлов, Михаил Миков и Емилия Масларова;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на два въпроса от народните представители Георги Божинов, Петър Курумбашев и Димитър Горов, и на питане от народния представител Георги Божинов;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на въпрос от народните представители Румен Петков и Петко Атанасов;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на два въпроса от народните представители Ангел Найденов и Пенко Атанасов и на питане от народния представител Меглена Плугчиева.
На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговорите със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на две питания от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов – на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Касим Дал и Корман Исмаилов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на два въпроса от народните представители Корнелия Нинова и Мая Манолова, и на три въпроса с писмен отговор от народните представители Асен Гагаузов, Петър Димитров и Касим Дал, и Корман Исмаилов.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се отлага отговорът на въпрос от народния представител Кирчо Димитров към министъра на околната среда и водите Нона Караджова и на питане от народните представители Мая Манолова и Димчо Михалевски към министъра на здравеопазването Стефан Константинов.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
Поради служебен ангажимент с международно участие в заседанието за парламентарен контрол не може да участва и министърът на отбраната господин Аню Ангелов.
Утре продължаваме в 9,00 ч. с парламентарен контрол.
Закривам заседанието.

(Закрито в 13,58 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председател:
Анастас Анастасов


Секретари:
Петър Хлебаров

Митхат Метин
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания