Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 26 октомври 2011 г.
Открито в 9,04 ч.
26/10/2011
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.
Дами и господа народни представители, предлагам на вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за периода 26-28 октомври 2011 г.:
1. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс. Вносител е народният представител Калина Крумова, 29.07.2011 г.
2. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносител е народният представител Калина Крумова, 29.07.2011 г.
3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители са народният представител Калина Крумова, 29.07.2011 г., и втори законопроект – народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова, 31 август 2011 г.
4. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносител е народният представител Калина Крумова, 29.07.2011 г.
5. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Вносители са народните представители Емилия Масларова, Анна Янева и Румен Овчаров, 15.07.2011 г.
6. Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие. Вносител е Министерският съвет, 28.09.2011 г.
7. Парламентарен контрол, предвиден за 28 октомври 2011 г., петък, начален час 9,00 ч.
Моля, гласувайте.
Гласували 126 народни представители: за 98, против 8, въздържали се 20.
Предложението е прието.
Съобщения относно постъпили законопроекти и проекти за решения от 5 до 25 октомври 2011 г.:
1. Проект за решение за приемане на Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България (2011-2020 г.). Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, съпътстваща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
3. Законопроект за хазарта. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, съпътстващи са Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по правни въпроси, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Още едно съобщение: на 14 октомври 2011 г. в Народното събрание са постъпили два материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети”, индекси на промишленото производство, индекси на строителната продукция, индекси на потребителските цени през месец септември 2011 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Първо има думата госпожа Манолова, след нея господин Лютви Местан.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ако някой се е питал какви избори може да подготви и проведе управляващата партия ГЕРБ, то достатъчно е дори и без да е пряк участник в тях, да погледне репортажите, показващи опашките, гневните и изнервени хора, тоталния хаос в края на изборния ден, измъчените членове на СИК с чувалите с бюлетини и ще намери отговора лесно и бързо – най-лошо организираните и зле проведени избори.
Всъщност ако трябва да се даде една комплексна оценка, то тя е много кратка: провал! Организацията на тези избори е еманация на управлението на ГЕРБ: безхаберие, некомпетентност, полицейщина. С едно изречение: „Милиционери правят избори”. Пълно фиаско на гордостта на ГЕРБ – Изборният кодекс! Провал на намеренията за спиране на вътрешния изборен туризъм и манипулирането на изборните резултати, провал на декларираните намерения за предотвратяване купуването на гласове и провал на организацията в изборния ден. Понеже това, както се оказва, не е достатъчно на ГЕРБ - разочарование, унижение и отнето право на глас на десетки хиляди български граждани.
Че имаме един лош закон като сегашния Изборен кодекс – писан, дописван и приеман до късни доби, вече не е изненада! Лошото и некачествено законодателство е трайна практика на Четиридесет и първото Народно събрание.
Че не се вслушва ГЕРБ в предупрежденията на опозицията и не се приемат нашите предложения, също не учудва никого! Правилата в кодекса бяха създадени, за да обслужват ГЕРБ. И това е факт!
Но че ще бъдат дадени толкова основания за оспорване на изборните резултати, толкова много и фрапиращи основания за поставяне под съмнение честността и законността на изборите в България, едва ли някой е предполагал. Основанията ни варират в много широк спектър и всички те фигурират в жалби, подадени в избирателните комисии – общински и централна, около 1000 жалби, включително близо 150 жалби до Върховния административен съд, засягащи нарушения при подготовката на изборите, изборния процес и изборните резултати. По-конкретно: изключване на избиратели от списъците – 468 000 български граждани в така наречения забранителен избирателен списък; неупражнено право на глас от десетки хиляди български граждани поради безобразна организация на изборния ден; най-високият процент на недействителни бюлетини поради усложнени правила и произвол на мнозинствата на ГЕРБ в избирателните комисии; липса на разяснителна кампания и некомпетентност на ръководствата на избирателните комисии; безобразно купуване на гласове; изнесени и предварително попълнени бюлетини; индиански нишки; небивал натиск и издевателства върху избирателите; лош закон; умишлено създадени затруднения; нарушени права, постоянно нагнетяван страх; купени гласове; манипулирани избори; съзнателно създаван хаос.
Това е присъдата за тези избори. И не само нашата. За съжаление, за разлика от своя автор, Алековите герои от изборните баталии от началото на миналия век са живи и те са в редовете на ГЕРБ.
Ние от Парламентарната група на Коалиция за България заявяваме, че всичко това е безобразие и посегателство срещу демокрацията! Такива избори не са правени през последните 22 години преход! Такива избори – нечестни, купени, манипулирани, не сме виждали и ние ще се противопоставим с всички възможни политически и правни средства, включително и чрез искания за касиране на изборите! (Смях от ГЕРБ, ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Местан, заповядайте!
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, днес е Денят на строителя и ако поне отчасти претенцията на ГЕРБ, че гради, се покриваше, ние най-вероятно щяхме да честитим професионалния празник на тази партия. Не знам какво градите, колеги, но едни избори не можахте да организирате. Оценката, която вече се чу, че това са най-лошо организираните избори от 1990 г. насам, е, за ваше съжаление, неоспорима.
Ако бяхме изправени само пред организационното ви безсилие и пред вече доказаната ви некомпетентност, това е едно. Според нас обаче става въпрос за друго, далеч по-уродливо явление. Това, че депутат от управляващото мнозинство пренася или по-точно изнася изборни книжа, е само видимата страна на един опасен процес, който най-точно може да се определи като добре планирани действия за манипулиране на изборите, за провеждане на „честни” избори чрез затрудняване на българските граждани да упражнят свободно своя вот, чрез служебно елиминиране на политическите опоненти.
Да наречеш неудобство всичко това, за което да поднесеш някакво извинение на третия ден от провеждането на вота, е проява на политическа наглост, защото онова, на което станаха свидетели милиони български граждани в изборния ден, не може да се нарече неудобство. Това е политическа безотговорност.
Аз взех думата от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи, за да поставя акцент върху една друга страна на този процес, който вече влиза в полето на Наказателния кодекс. Става въпрос за извършени тежки престъпления от изпълнителната власт. Ако лошата организация стои в полето на чисто техническите или технологичните съображения, то има един въпрос, който вече засяга основно конституционно право на българските граждани – правото да избират своите местни и държавни органи. За първи път една управляваща партия, за първи път едно правителство в грубо нарушение на основния закон лишиха хиляди български граждани от правото им да избират своите местни и държавни власти. Хиляди български граждани, подчертавам – хиляди български граждани, които изцяло покриват изискванията на закона за уседналост, не бяха допуснати да гласуват в изборния ден. Ще подчертая още веднъж – става въпрос за български граждани, които не само през последните 4 месеца, но през последните 4, 14, ако щете 20 години не са напускали страната, не са напускали населените места, в които имат и постоянен, и настоящ адрес, но в деня на изборите се видяха в така наречените забранителни списъци.
Ние питаме кой и защо бръкна в базата данни ГРАО на общините? Защо бяха манипулирани изборните списъци? Защо МВР се намеси неправомерно, противозаконно в този процес?
Ние поставихме този въпрос достатъчно навреме с писмо до министър-председателя. Тогава не бяхме чути. Някой си помисли, че тези списъци засягат само Движението за права и свободи. И за да бъдат обслужени анти ДПС страстите, инициативата на ДПС беше оставена с мълчание и не получи подкрепа. Едва по-късно се разбра обаче, че казусът засяга не само избирателите на ДПС, а хиляди други български граждани в Дупница и в Разград, и къде ли още не. Тогава гражданското общество надигна глас, който се чува все по-отчетливо. Във връзка с това ние поставяме въпроса за отговорността на правителството и в частност за отговорността на министъра на вътрешните работи по организирането на изборния процес в частта за лишаване на хиляди български граждани от конституционното им право на глас.
Настояваме и се обръщаме и към другите парламентарни групи да се включат в общата инициатива за сформиране на анкетна комисия, която да проучи незаконните действия на МВР по организирането на изборния процес.
И ще повторя – ако за някои нарушения се носи административна отговорност, то тук ние сме в полето на Наказателния кодекс, чл. 167, ал. 1 на който гласи: „Който чрез насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи избирателното си право или да бъде избран, се наказва с лишаване от свобода до 3 години.”
Ние от Движението за права и свободи питаме: когато това нарушение е извършено от държавен орган, когато това нарушение е извършено от правителството, когато това нарушение е извършено от МВР, приложим ли е чл. 167? Разбира се, че е приложим. И точно затова – повтарям и с това завършвам – настояваме парламентът да се ангажира с формирането на своя анкетна комисия, която да проучи незаконосъобразните, неправомерните действия на МВР по организирането на изборния процес. Парламентът трябва да изпълни своя ангажимент. Инак, не се съмнявам, че една огромна част от тези български граждани ще потърсят своите права в съда. Нямам съмнения, че тези дела ще стигнат и в Страсбург, за да е обеца на ухото ни, че не може заради партийния интерес на една или друга партия, била тя управляваща, за да спечели на всяка цена изборите да бъдат лишавани десетки хиляди български граждани от конституционните им права. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! На 23 октомври за първи път от последните 15 години проведохме избори две в едно. Проведохме за първи път избори за местна власт и избори за президент и вицепрезидент на Република България. (Реплики от КБ.)
Проведохме избори в условията на ясно разписани, достатъчно рано, изборни правила. В условията на ясно разписани изборни правила за първи път в Изборен кодекс, който е приет през месец декември 2010 г. Този Изборен кодекс и тези изборни правила получиха много висока оценка от международните наблюдатели. Има две изявления отпреди два дни.
Едното е на делегацията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Чета от изявлението на техните представители. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля ви, без реплики от залата.
ИСКРА ФИДОСОВА: „Делегацията бе впечатлена от работата и ефективността на българската изборна администрация. Освен това, тя отбеляза и организацията от страна на Върховния административен съд за разглеждане на жалбите и исканията, свързани с изборите. Делегацията бе окуражена от цялостното мирно и подредено водене на изборите.”
Чета от изявлението на представителите и наблюдателите на ОССЕ – тези наблюдатели, които бяха поканени да присъстват тук от председателя на българския парламент госпожа Цачева, за разлика от 2009 г., когато имаше отказ от управляващите отляво колеги да поканят тези наблюдатели. (Шум и реплики от КБ.)
Каква е оценката на ОССЕ? Според предварителните заключения на наблюдателите, чета от тяхното изявление, „изборите бяха проведени и администрирани по професионален начин на основата на ново законодателство, което е осигурило стабилна основа за провеждането на демократичните избори”. (Шум и реплики от КБ.)
И още едно изречение: „Изборите бяха проведени в среда, която показва зачитане на основните права”.
Колеги, имаме провеждане на два различни вида избори. Местните избори сами по себе си са достатъчно сложни и тежки за провеждане заради това, че има гласуване с по няколко вида бюлетини за отделните избори.
През 2007 г., на предишните избори, тъй като това касае един малко по-сложен процес на организация – чисто технически, също имаше предаване и забавяне на изборните книжа в няколко големи града в страната. Имаше забавяне и сега, но това не е заради некомпетентност или заради лош Изборен кодекс. Това се дължи на факта, че имаме провеждане на два избора в един, че трябва да се определят и да се приключи изборният ден за двата вида избори (реплики от КБ), трябва да се подготвят два протокола за отделните избори. За населените места, където се избира кмет на село, са четири отделни протокола. За останалите са три протокола. Всичко това изисква време. Изисква време и търпение на всички участници в изборния процес.
Груба манипулация е от страна на колегите от БСП и ДПС да се опитват да внушават, че Изборният кодекс, правителството, изборната администрация са довели до хаос в изборния процес, че има манипулация на изборния процес. Няма такава манипулация на изборния процес! Има ясно разписани правила, които се спазват. Ясно разписани правила (шум и реплики от КБ), които гарантират зачитане на човешките права. (Шум и реплики от КБ.)
Господин председател, моля Ви, направете им забележка да се държат прилично, защото те нямат елементарно възпитание за прилично държание както в пленарната зала, така и сред българските граждани, които са нашите работодатели. Не бива да забравяме и за минута това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за ред в залата!
ИСКРА ФИДОСОВА: Какво се случва със забранителните списъци и с това, че има граждани, които не могат да гласуват на местните избори? Има изискване за уседналост, което ние приехме тук, в българския парламент! Изискване за уседналост, което беше атакувано от вас, колеги отляво, което беше потвърдено от Конституционния съд, което получи положителна оценка като принцип от Венецианската комисия, от ОССЕ и от ПАСЕ! (Реплики от КБ.)
Този принцип беше приложен за първи път! За първи път, уважаеми колеги, нямаше автобуси с хора от Турция, които да пристигат и да гласуват на местните избори! За първи път нямаше толкова много фантоми, които да фигурират в избирателните списъци – да ги няма на практика, а да гласуват! За първи път имаше написани правила, които гарантираха сигурността и прозрачността на вота, защото за първи път сме разписали в Изборния кодекс: четирима представители от различни политически сили... (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Манолова, правя Ви забележка официално.
ИСКРА ФИДОСОВА: ...от квотите в общинските избирателни комисии...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И на Вас, господин Овчаров.
ИСКРА ФИДОСОВА: ...приемат протоколите от секционните избирателни комисии! За първи път има правила, които гарантират такава прозрачност!
Да, на вас не ви харесват тези правила, защото, спазвайки закона, ако честно се провеждат избори, ако се спазват всички разпоредби на изборното законодателство, ако не се манипулират изборите, очевидно няма как вие да спечелите тези избори! Затова се получават тези резултати.
Няма нарушаване на изборните правила от страна на МВР! Министерството на вътрешните работи не подготвя списъците, уважаеми колеги и представители на медиите! Министерството на вътрешните работи организира нормалното протичане на изборния ден пред секциите, предаването на книжата и бюлетините!
Уважаеми господа, които говорихте преди малко, бихте ли ми казали през 2007 г., когато България стана член на Европейския съюз, кой управляваше тази държава, кой е отговорен за базата данни в ГРАО? Да, има грешки (възгласи: „Е-е-е!” от КБ), но тези грешки в ГРАО са грешки от 2007 г.! Тези грешки не се дължат на българското правителство!
И когато излизате тук, на тази трибуна, недейте да злословите и да лъжете българските граждани! Няма кой да се ви се върже повече на тези лъжи!
Да, имаше несъответствие, което беше констатирано, между списъците, които са представили от ГРАО, и това, което има като информация в МВР. Това касае 12 хил. граждани на територията на цялата страна. Не може да се търси отговорност на МВР за това, че в списъците на ГРАО има 12 хил. човека, за които има неотразено актуално състояние по отношение на тяхното пребиваване и настоящ адрес в Република България. На фона на над 7 млн. избиратели това е под 0,01% на територията на цялата страна!
Ние трябва на направим така, че да минимизираме допускането на грешки, на пропуски. Всички ние трябва да бъдем активни участници в този процес! Не трябва да създаваме изкуствено напрежение. Не трябва да се опитваме да внушаваме на българските граждани, че има проблем както с изборната администрация, така и с избирателните закони! Няма такъв проблем.
В тази изборна администрация са и вашите представители, уважаеми колеги от БСП и ДПС! Всички секционни и общински избирателни комисии се състоят от представители на всички парламентарно представени политически сили! Там са и вашите представители в изборния ден.
Няма констатирани нарушения и неспазване на Изборния закон от секционните и общинските избирателни комисии! Няма манипулиране на изборите! Няма такава констатация!
Има организирана манипулация от страна на БСП и ДПС! Има плач от ваша страна за това, че в момента губите тези избори, за тези резултати, които показахте в изборната нощ на 23 октомври.
Ще продължим да работим при ясни и прозрачни правила, господа отляво – от Коалиция за България и от Движението за права и свободи.
Ще продължим да спазваме законите в Република България!
Ще продължим да спазваме разпоредбите и препоръките на международните организации, на ОССЕ, на ПАСЕ, на Венецианска комисия. За нас тяхната оценка е изключително важна.
Проблемите, които са констатирани по организиране на изборите, са проблеми, които са от технически характер и за втори тур трябва да бъдат отстранени.
Уважаеми колеги, кой организира провеждането на местни избори? Организират се от общинските администрации.
От кого се ръководят, уважаеми колеги отляво, общинските администрации? От правителството на ГЕРБ ли се ръководят? Не! Ръководят се от избраните мнозинства през 2007 г. на местните избори, така че са абсолютно несъстоятелни твърденията, че правителството на ГЕРБ, че ГЕРБ носи отговорност за това, ако някъде има някакви пропуски по отношение на прилагането на закона, а не по отношение на самия закон.
Всичко това може да бъде променено, ако всеки се отнесе с необходимата отговорност към този процес, всеки поеме своята отговорност – и от политическите партии, и от различните участници, от отделните администрации, които са отговорни за провеждането на изборите.
Колеги, няма манипулация! Не трябва да бъдете подвеждани по никакъв начин от думите, които се говорят от колегите отляво! (Реплики от КБ.)
Да – няма, господин Божинов! Колкото и да го повтаряте! Изборният закон е много добър! Изборният закон се спазва! Ще продължи да се спазва, защото гарантира правата на българските граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин Сидеров, заповядайте – от името на парламентарна група.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Господин Анастасов, надявам се, че няма да прекъснете изказването ми…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Зависи какво ще кажете, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: … както направи колежката Ви Цачева.
Надявам се, ще имате мъжеството да изслушате докрай моето изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има правилник.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Аз няма да влизам във водите на есеистиката и на „поезия в проза”, както досега се чу, защото въпросите, които обсъждаме, са много сериозни.
Вие сте свикнали от мен да чувате емоционални изказвания, защото понякога се ядосвам на това, което става в България, но сега това, което се случи, би трябвало да ни накара да действаме, а не да се ядосваме; би трябвало да ни накара да вземем отговорни решения!
И аз се обръщам към всички политически сили в парламента, избрани от българския народ, без никакво изключение, и ви призовавам – от управляващата партия до всички, които се водят депутати извън групи и така нататък.
Обръщам се към вас с един призив – досега всички, които говориха, Синята коалиция не се изказа, но предполагам, също имат мнение и го изразяват, всички до един, включително и в нотариално завереното пластично изказване на госпожа Фидосова (оживление), ние чухме думите „имаше грешки”. Нали така, госпожо Фидосова? Имаше грешки!
В изказванията от БСП и на ДПС също така чухме констатации, които ние от „Атака” ги потвърждаваме.
Имаше изключително много случаи на нарушения, и то не на нарушения, такива каквито сме свикнали да виждаме, а на драстични нарушения.
Тук пред мен са само няколко снимки, с които (ние ще направим необходимото) да бъдат запознати и ПАСЕ, и ОССЕ, и Венецианската комисия, и „Венецианския търговец” … (Показва снимки.)
Това са отворени чували, от тях изтичат, падат бюлетини, така – разсипани. (Показва снимка.)
Това са чували също. (Показва друга снимка.) Това е от нощта на изборите, уважаеми дами и господа народни представители! Това са чували, които се пренасяха цяла нощ. Знаете за екшъна в зала „Универсиада”, където имаше абсолютен хаос и където двама депутати от ГЕРБ - Станислав Иванов и Иван Божилов, дирижираха този хаос, така да се каже.
Ето ви чували, които са отворени и от тях изпадат бюлетини. (Показва снимка. Шум и реплики от КБ.)
Не, аз говоря с факти и с документи! Не говоря есеистика! Знаете, че съм добър есеист, мога и това, но в случая показвам документи. Това е чувал, от който бюлетината се е разгънала и ето така е паднала. (Показва друга снимка.)
Ето също такъв чувал, от който бюлетините изпадат. Отворени чували! Това са факти, това са снимки, това са свидетелства от страшно много хора, които бяха членове, секретари, заместник-председатели, дори председатели на секционни избирателни комисии в София. В цялата страна това са над 12 хиляди секции.
Аз ви призовавам всеки един от вашите застъпници, членове на секционни избирателни комисии, да излязат с фактите такива, каквито са!
Аз ви призовавам, дами и господа от всички политически сили, да постъпим отговорно. И тъй като всички говорите за демокрация и за принципите на демокрацията, за законност и за ред, ви казвам нещо съвсем просто.
Имам следното предложение: нека да се обединим всички – първо, ГЕРБ, че са най-великите победители на света; второ – БСП, че те заслужават нещо по-добро; трето – ДПС; четвърто – РЗС; пето, шесто и така нататък. „Атака” умишлено я изключвам, защото не искам тук да има партийно пристрастие. Аз съм убеден, че нашият вот е ощетен. Аз съм убеден, че нашият вот – такъв, какъвто беше представен, не е истинският.
Призовавам ви да направим нещо практически изпълнимо, законово, с което да установим бяха ли редовни тези избори или бяха фал-ши-фици-рани. Тук не говоря за манипулация. Манипулация е, когато 6 или 8 месеца облъчваш през основните медии, с които си сключил договори, облъчваш публиката и казваш: „Този е добър! Този е лош!” Това е манипулация. Тази манипулация може да тласне хората да гласуват така или иначе, но аз говоря за фалшификация – нещо, което е вече нарушение на демократичните принципи. Това е нещото, което поставя под съмнения цялата основа на това, което сме. Или сме демократично общество, или да започваме гражданска война, партизанска война.
Да, казвам го сериозно! Защото ако тези избори минат, без да бъдат проверени, сега ще обясня как предлагам да бъдат проверени, ние нямаме никакво основание да признаем властта, такава каквато е. Ако тази власт е на власт с фалшификации, независимо колко, независимо колко!...
И тук ви моля да не си играем с принципите на демокрацията: ама, имало там някакви си хиляда нарушения, това какво е?! Дори едно да има, ние трябва да прегласуваме! Дори едно!
И сега ви казвам какво предлагам: да съберем всички бюлетини, с които се гласува за президент на Република България (на първо време – това), да ги съберем в една зала, може и да не е „Универсиада”, може да е новата спортна зала, която беше построена и тържествено открита наскоро. Тя е голяма, хубава е. Забравих как се казва. Беше много красива на снимките. Там да се съберат всички представители от всички парламентарни и извънпарламентарни партии, които участваха в изборите, защото те са страна – всички, без изключение, да дадат свои представители по паритетен принцип, не по квотен.
Второ, всички граждански организации, които проявяват интерес към изборите и искат да бъдат обществен наблюдател, да дойдат.
Трето – всички медии, които искат, които пожелаят да отразят всичко това.
Четвърто – представители на ОССЕ, ПАСЕ и Венецианската комисия да бъдат поканени и пред цялата тази общност да бъдат преброени – повтарям, преброени! – една по една бюлетините ето така (прелиства един по един листове): една, две, три, четири и така до 3 милиона и колкото са! (Силен шум и реплики.)
След това този резултат да се сравни с протоколите – такива каквито са. Аз имам ужасяващи данни за празни протоколи, неподписани, непопълнени, но това да се сравни с протоколите и да се сравни с данните на служба „Информационно обслужване”, фирмата „Информационно обслужване”, в която, госпожо Фидосова, не участват партиите от парламента. Тя е държавна и се назначава от правителството. Тази служба в крайна сметка обработва електронно данните – тези, които ние гледаме сега по медиите и ги обсъждаме, и задъхани коментатори ги коментират.
Ето така, по този начин ще се убедим, че в България наистина се проведоха честни избори. Ще бъдем наясно и вече всеки ще бъде щастлив и доволен. Е, някой няма да е доволен от резултата, но такъв ще бъде резултатът. Който е победител, ще застане още по-гордо, ще се изпъчи и ще каже: „Ето, аз съм победител!”
Не би трябвало Партия ГЕРБ да има нищо против, нали? Не би трябвало никоя партия да има нищо против едно редовно, едно законово, наблюдавано от всички преброяване на бюлетините една по една.
Нека да дадем пример, така както показваме пример, според господин Дянков във финансовата дисциплина, на цяла Европа как се провеждат честни и демократични избори. Ако някой може да ме обори и да измисли аргумент срещу това, което предлагам, и този аргумент да е конституционен или да е морално оправдан от гледна точка на обществения интерес, моля, заповядайте! Нека да дойде на трибуната.
Аз не виждам аргументи против моето предложение, дами и господа народни представители!
И се обръщам към Вас, господин Анастасов, като председателстващ, и към Председателството на парламента – поемете инициативата за това, тъй като вие сте Председателско тяло на най-висшия орган на властта в държавата. Ако все пак приемаме, че сме парламентарна република, а не канцлерска, а не премиерска или република на Министерството на вътрешните работи, нека Председателството на парламента да поеме тази инициатива, да се преброят всички бюлетини от президентския вот, след това и от местния, но на първо време от президентския, така както ги прелиствам тези листи, и това нещо надлежно да бъде наблюдавано, заснето и описано. И да видим разликите между това, което сега излиза като резултат от ЦИК, и това, което действително хората с хиксче са задраскали.
Мисля, че това е най-честният, той-точният и най-добрият начин да докажем дали изборите бяха фалшифицирани или да! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака” и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин Мартин Димитров – от името на парламентарна група.
Заповядайте, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Решенията на Централната избирателна комисия трябва да могат да бъдат обжалвани, защото се стигна до недопустими ситуации. Това, което стана в Плевен и Монтана, е пълно безобразие, уважаеми колеги, и никой не може да си затваря очите.
Искам да ви дам няколко примера. До Върховния административен съд от Централната избирателна комисия са пратили два преписа на един и същи документ с различно съдържание, на единия от които е дописано изречение на ръка. Това е абсолютно недопустимо!
Общинската избирателна комисия в Разлог или повечето нейни членове, 15 от 16, ако не ме лъже паметта, е пратила писмо до Централната избирателна комисия, че бюлетините, които са в Разлог, са прозрачни. Въпреки това този аргумент не е разгледан, защото в Изборния кодекс има три кумулативни изисквания: бюлетините да бъдат бели, да бъдат непрозрачни и да бъдат над 120 грама. Изискването за прозрачност в много случаи не беше спазено, така че тези избори бяха обект на изключителни манипулации.
Но още по-важният въпрос е: ще се допусне ли оттук-нататък решенията на Централната избирателна комисия да не се обжалват? Ами, следващата стъпка, уважаеми дами и господа, е направо да не допуснете цели партии на следващите парламентарни избори. На тези, които не ви харесват, казвате: „Тези три партии не ми харесват, няма да участват!”
Колкото до претенциите на Българската социалистическа партия към ГЕРБ. Най-големите и най-тежки политически грешки, които направи Централната избирателна комисия, бяха взети от мнозинството ГЕРБ-БСП, които гласуваха заедно по казусите Плевен и Монтана. Относно регистрацията на Плевен жалбата въобще не трябваше да бъде разглеждана – тя е подадена извън срока за обжалване. Срокът за обжалване според Изборния кодекс е 3-дневен. Тя е подадена извън срока и въпреки това БСП и ГЕРБ заедно разглеждат тази жалба. „Атака”, които следваха през цялото време ГЕРБ, дори те не гласуваха това решение, но БСП и ГЕРБ за сметка на това, които пред обществото се представят като най-големите опоненти, заедно отнеха регистрацията на дясната коалиция в Плевен и в Монтана. Принудихме се тази сутрин да гледаме дебат между нашия кандидат за кмет на Плевен, който е с регистрацията на БНД, и кандидата на ГЕРБ. Това направихте вие!
Ако тези практики не бъдат коригирани, следващия път този ЦИК с гласовете на ГЕРБ и на БСП няма да допуснат много партии до участие в изборите. Затова най-спешното, което трябва да бъде направено, е всички решения на ЦИК да могат да бъдат обжалвани пред съда.
И накрая искам да ви кажа следното нещо: същите реплики, които чувам от ГЕРБ, ги чувах и от НДСВ. Те казваха каква голяма сила са и съответно десницата къде е. Ние знаем как да излезем от всяка една ситуация, но въпросът е следният: ако се продължи със същите манипулации на избори, ако се продължи да се действа по този начин, съм убеден, че в крайна сметка нещата ще бъдат докарани до същия абсурд, който гледахме при Жан Виденов през 1996 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Преди да продължим с програмата ни, уважаеми колеги, искам да поздравя деветимата именници от нашите колеги с днешния имен ден Димитровден. Това са Димитър Аврамов, Димитър Карбов, Димитър Колев, Димитър Чукарски, Димитър Атанасов, Димитър Дъбов, Димитър Главчев, Димитър Бойчев, Димитър Лазаров и Димитър Горов. Да са живи и здрави! Весел празник днес за всеки един от тях! (Ръкопляскания.)
Процедура – заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за промяна на точките в дневния ред, а именно: точка четвърта – Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, да стане точка втора, а точка втора – Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, да стане точка трета.
Мотивите ми са следните. Законопроектите за изменение и допълнение на Кодекса на труда и на Кодекса за социалното осигуряване са относно черпене на права, а именно правото на отпуска и правото на обезщетение за биологичната майка и за заместващата майка. Няма как тези два законопроекта да бъдат разгледани и приети, преди да бъдат разгледани основните законопроекти и преди да бъде регламентирано сурогатното майчинство в Семейния кодекс и в Закона за здравето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 90 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.

Първа точка от програмата ни е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС.
Вносител е народният представител Калина Крумова на 29 юли 2011 г.
Има изготвени доклади от Комисията по правни въпроси и от Комисията по здравеопазването. Няма представен доклад от Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае нейният председател госпожа Фидосова.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, ще прочета доклада на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 154-01-84, внесен от Калина Крумова на 29 юли 2011 г.
Комисията разгледа законопроекта на свое заседание, проведено на 14 септември 2011 г.
„На заседанието присъстваха: госпожа Даниела Машева – заместник-министър на правосъдието, госпожа Юлия Меранзова – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство” в Министерството на правосъдието, както и вносителят на законопроекта – госпожа Калина Крумова, която представи неговите мотиви. Като такива бяха посочени демографската криза, застаряването на населението, имиграцията на млади хора и повишаването на броя на семейства с репродуктивни проблеми, които предопределят драстично спадащия брой български граждани. Налице е необходимост от повече възможности за това да бъдат използвани различни инструменти за насърчаване на раждаемостта и в помощ на двойките, желаещи да станат родители.
В България необходимата стъпка ще бъде узаконяването на сурогатното майчинство или наречено „заместващо”. Началото на правната регламентация на заместващото майчинство е от 1985 г. в Брюкселската декларация на Световната медицинска асоциация. Същата година се приема и първият в света Закон за споразуменията за сурогацията в Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия. Сурогатната практика намира място и в българското общество, тъй като стотици семейства публично признават, че сурогатството съществува, но извън рамките на закона, или че нуждаещите се прибягват до процедури в страни като Украйна, където сурогатството е легално и разрешено дори за чужденци.
За да не се срамуват или страхуват българите от репродуктивните си проблеми, а да могат да бъдат родители, да отгледат и възпитават децата си, е необходимо държавата да поеме отговорността за тях чрез законова регламентация на сурогатството.
Заместник-министърът на правосъдието госпожа Машева изказа принципно съгласие за необходимостта от уредба на отношенията, свързани със сурогатството, но изказа съмнения относно пълнотата на уредбата на различни хипотези, засягащи репродуктивното здраве, поради което регламентацията следва да бъде в специален закон, а само основите да се поставят в Семейния кодекс.
По законопроекта се проведе дискусия, в която взеха участие различни представители и членове на Правната комисия. В дискусията бяха обсъдени следните въпроси:
- Изразено бе безпокойство относно статистическите данни за сериозните демографски проблеми в страната, както и наложили се нерегламентирани практики на заместващото майчинство поради наличието на голям брой двойки, които имат репродуктивни проблеми;
- Изразено бе съгласие, че уредбата на сурогатното майчинство е едно от средствата за решаването на проблеми както на хора с репродуктивно здраве, така и със задълбочаващите се тревожни демографски тенденции в страната. Законовата регламентация на заместващото майчинство е една само възможност и необходима мярка наред с държавна политика, основана на комплекс от мерки, в това число и социални мерки в подкрепа на семейството;
- Законопроектът не урежда обаче редица хипотези, като например при репродуктивни проблеми на съпруга, което създава дискриминация по отношение на такива семейства, както и дискриминация по отношение на лица, които не са в брак и много други хипотези, които се включват в състоянието на лица в репродуктивно здраве.
- Независимо от предложението за договорна уредба на отношенията при сурогатство и тяхната парична еквивалентност, законовата регламентация не предвижда комерсиалната форма, а един междинен вариант, при който има заплащане на разумни разноски;
- Предлаганата уредба не поставя под съмнение и не е в противоречие с утвърдени институти на семейното право като понятието „майка”, установяването на произход от баща, оборимата презумпция за бащинство, а е специален институт, който предопределя изключването в определени хипотези на класически дефиниции или тяхната модификация във връзка със спецификата на обществените отношения, които поставя институтът на заместващото майчинство.
Изказано бе и принципно несъгласие с уредбата на сурогатното майчинство от народния представител Лъчезар Тошев, който се обоснова с християндемократичните ценности. Според него уредбата на „утроба под наем” е голямо изключение в отношенията и възприятията в обществото, което налага сериозно обществено обсъждане в контекста на мерки от страна на държавата за защита на семейството.
В отговор на тази препоръка вносителят на законопроекта – госпожа Крумова, информира народните представители, че такова обществено обсъждане на законопроекта предстои на „кръгла маса” в сградата на Народното събрание в края на месец септември, която беше вече проведена.
В заключение, извън принципната си подкрепа за законопроекта, се направи обобщение на дискутираните въпроси. Поради неуредени въпроси, които са факт при хора с репродуктивни проблеми, както и бележки на правно-техническо равнище, се изказа предложение за необходимостта по общо съгласие на представители на различни парламентарни групи от изработването и внасянето на законопроект с подобен предметен обхват. Такъв един законопроект би допълнил внесения законопроект и при съвместното им разглеждане и приемане би дал отговори и по-пълна уредба на деликатната и сложна материя на хората с репродуктивни проблеми, което е тревожна тенденция за българското общество.
След проведеното обсъждане и гласуване с 16 гласа „за” и 3 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 154-01-84, внесен от народния представител Калина Крумова на 29 юли 2011 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
С доклада на Комисията по здравеопазването ще ни запознае госпожа Десислава Атанасова.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 164-01-84, внесен от народния представител Калина Крумова на 29 юли 2011 г.
На свое редовно заседание, проведено на 29 септември 2011 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на здравеопазването и представители на неправителствени и съсловни организации.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Калина Крумова. Тя информира присъстващите, че законопроектът цели преодоляване на демографската криза и репродуктивните проблеми на част от семейните двойки в България.
Вносителят отбеляза, че в законопроекта са предложени дефиниции за заместващо майчинство и за произход на детето при заместващото майчинство. Също така се предлага законодателно уреждане на договорните отношения между съпрузите, ползващи се от заместващо майчинство и заместващата майка.
Госпожа Крумова изрази готовност за обсъждане на предложения както на народните представители, така и на институциите и неправителствените организации, които евентуално да бъдат отразени между първо и второ гласуване на законопроекта, за да се предложи на Народното събрание прецизен и работещ правен механизъм за преодоляване на репродуктивните проблеми на гражданите и родените по този начин деца да бъдат максимално защитени.
В хода на дискусията бе обсъдена възможността за допускане на заместващо майчинство и с донорски сперматозоиди, при условие че яйцеклетката е от съпругата, което, в случай че бъде прието, ще разсее всякакви съмнения за дискриминация по признак пол, но ще наложи промяна на разпоредбите, уреждащи произхода от бащата.
Дискутира се недостатъчната защита на заместващата майка, както и обстоятелството, че всички решения във връзка със запазването на бременността и заченатото дете, освен тези, засягащи здравословното й състояние, ще се вземат от ползващите се от заместващото майчинство.
Обърна се внимание, че не е уредена правната защита на ползващите се от заместване съпрузи срещу недобронамерени действия на заместващата майка. Обсъди се необходимостта от дефиниране на изразите „разумни разноски” и „необходими разноски”. Изразено бе становище, че договорът за заместващо майчинство се нуждае от детайлизиране и прецизиране, за да се предотвратят евентуални бъдещи спорове поради неяснота на правната уредба.
В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около становището, че законопроектът е навременен и адекватен на политиката за подкрепа на репродуктивните проблеми на гражданите и същият е в синхрон със съвременната медицинска наука, но е необходимо прецизиране на дискутираните разпоредби.
Въз основа на проведеното обсъждане и гласуване с 10 гласа „за”, без против и „въздържал се” 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 154-01-84, внесен от Калина Крумова на 29 юли 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Като вносител – заповядайте, госпожо Крумова, за изказване.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги!
Преди да започна по същество с предложените промени, искам да честитим и на Сливен, защото всички хора там днес празнуват на Димитровден. Честит празник!
Първите четири точки от програмата за тази седмица узаконяват така нареченото заместващо майчинство в България. Искрено се надявам и апелирам поне за малко да излезем от изборните и от политическите страсти и да бъдем хора.
По същество проблемът е следният. Както е известно и в международен план сурогатството е нещо, което в България ще наричаме заместващо майчинство. То помага на хората с репродуктивни проблеми да имат своите деца. В момента това е разрешено в голяма част от страните, но има и такива, където е забранено. Напълно сме коректни.
Има обаче държави, където то е позволено за чужденци. В момента българи с репродуктивни проблеми дават не малки суми, за да отидат в друга държава и да имат своето дете.
По официални данни българските семейства с репродуктивни проблеми са над 270 000. На фона на намаляващото население в България 270 000 двойки, които искат да имат деца, не могат да го направят. Мисля, че това е достатъчно сериозна цифра, за да се замислим дали не трябва да им помогнем.
Обръщам се към повечето колеги, защото ние с тях имаме щастието да бъдем родители и знаем какво е да имаш дете. Голяма част от нашите сънародници, които са ни изпратили в Народното събрание, за да правим закони, които да са адекватни за тях, нямат обаче този късмет.
Чрез методите на асистираната репродукция и напредналата медицина това е възможно. Единственото, което се изисква от нас, е със законова рамка да им кажем как биха могли да се възползват от така нареченото заместващо майчинство.
Искам да подчертая, че то ще бъде позволено само и единствено по медицински показатели – тоест при наличие на достатъчно сериозен репродуктивен проблем, че ще бъде позволено само и единствено за български граждани или когато има смесен брак между българин и чужденец.
Понеже в първа точка говорим за промените в Семейния кодекс и за договора, който беше споменат в доклада, искам да кажа, че този договор се прави не за да се гледа на заместващото майчинство като на сделка, а за да може да има взаимоотношение между страните – когато една от тези страни не изпълнява своите задължения, да има съответните санкции.
Ще направя само две уточнения: за да има санкции, предстоят и промени в Наказателния кодекс, които ние ще внесем до 10 дни след приемането на първо четене на този законопроект.
По отношение на споменатата експертна група ще кажа, че следващия четвъртък, 3 ноември, от 16,00 ч в зала „Запад”, официално са поканени представители на всяка една политическа сила, на всички институции и министерства, които имат отношение към този законопроект, за да може всеки един народен представител, всяка една институция, която има своите забележки и препоръки и която иска в България да се раждат повече деца, да изложи своята позиция.
Надявам се да приемете законопроекта и заедно да покажем желанието си в България да се раждат повече деца. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, госпожо Крумова.
Господин Корнезов, заповядайте.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми народни представители, още в началото бих искал да заявя, че по принцип съм за сурогатното майчинство в някои от неговите варианти, но съм против и ще гласувам „против” предлагания ни Семеен кодекс, респективно Закона за здравето, защото в този парламент, а и във всеки парламент се гласуват закони, а не идеи. Въпросът тук е: доколко тази идея – за сурогатното майчинство, намира някакво реално и юридическо покритие с това, което ни се предлага?
Проблемът за сурогатното майчинство или заместващото – някъде го казват майка под наем, другаде – утроба под наем, което е едно и също, е един от най-сложните въпроси, комплексен проблем не само у нас, но и по света. Той е и морален, и философски, и медицински, и генетичен, и биологичен, и каноничен, ако щете. Добре знаете, че църквата не възприема и е против сурогатното майчинство. Но не това ме мотивира за това, което искам да кажа тук.
Още в началото на своето изказване бих искал да поздравя нашия народен представител госпожа Калина Крумова, че поставя този въпрос на разискване в парламента, независимо дали сме съгласни или не. Но за втори път в този парламент се поставя един въпрос, който не е политически, а е общочовешки. Нека да го разискваме, за да видим къде грешим или респективно накъде ще се развиваме.
Тук искам да кажа нещо, което не е отразено в мотивите. В различни държави също има спор относно сурогатното майчинство. В редица държави сурогатното майчинство е забранено. Това са: Германия, Австрия, Швейцария, Китай, Дания, Франция, Италия, Швеция. (Реплики.)
Да, и в Китай.
В други държави е разрешено със закон. Това са: Гърция, Канада, някои от щатите на Америка, Русия, Великобритания, Австралия, примерно Украйна. В трети държави няма регламентация. Абе, както дойде, ако мога да употребя този термин. Но там е работата, че и в държавите, които изброих, където е разрешено, има различни варианти на сурогатното майчинство.
Какво ни се предлага на нас тук, в този парламент, да гласуваме? Основният вариант на сурогатното майчинство, уреден в Семейния кодекс и в Закона за здравето, е така наречената донорска яйцеклетка. Обърнете внимание! В изменението и допълнението на Семейния кодекс, което ни се предлага, където са три текста, е употребен пет пъти терминът „донорска яйцеклетка”. В Закона за здравето от три текста два пъти е употребен терминът „донорска яйцеклетка”.
Какво означава това? Това означава три жени или три майки. Нека да наречем първата генетична майка. Условно наричам генетична майка жената, която дава яйцеклетката. Тя може да е оплодена, може да е замразена, но тъй или иначе една жена дава своята яйцеклетка. Втора жена или втората майка е жената, която дава утробата си. Тази яйцеклетка се внася в утробата й и ражда детето. Нека я наречем биологична – жената, която ражда детето с чуждата яйцеклетка. Третата майка, нека я нарека социалната, е жената, която е поръчала, а после ще отгледа детето.
Питам се: не отиваме ли много далеч? Защото на тази трета майка, която нито дава яйцеклетка, нито ражда детето, всъщност ще й се издаде един акт за раждане, че тя е майка на детето. Мисля, че отиваме много далеч и може би ще кажете – виждам госпожа Крумова: „Ама няма такова нещо! В една дискусия ...”.
РЕПЛИКИ: Няма, няма.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има, има. Седем пъти го повтаряте.
Плюс това, уважаеми дами и господа, вижте чл. 136а, ал. 4 от Закона за здравето, който ни се предлага. Коя жена има право да поръча това дете? Ами жена, „Заместващо майчинство с донорска яйцеклетка се допуска при условие, че ползващата се от заместващо майчинство жена ... при следните условия: с отстранени матка и яйчници. Ами когато на една жена са отстранени матката и яйчниците, може ли да има яйцеклетка? Не може! Така ли е, докторе? (Реплики.)
Значи три жени.
Аз мога да ви прочета още. Вижте текстовете. Даже и при ал. 2 – в някои случаи на онкологични заболявания не може да има яйцеклетка или е много опасно.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Ако има яйчници.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ами като няма яйчници, откъде ще има яйцеклетка?
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Матка няма, но яйчници има.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Така че и на това основание, което ни се предлага, според мен, не можем да приемем този закон.
Поставя се въпросът: разходи? Всичко е разходи, всичко е пари. Е, ако не всичко, то тук пак ще трябват. Няма нито ред в мотивите колко ще струва това на държавата. Само се казва: държавата поема разходите. Дали обаче това е така?
Там, където е познато сурогатното майчинство, то се заплаща. В Съединените щати, разбира се, в различните щати тарифата е различна – между 100 и 150 хил. долара; в Украйна е 25 хил. евро; в Русия е между 17 и 21 хил. долара. Някои казват, примерно проф. Тодоров, и то публично, тези дни във в. „24 часа”: „Дайте при сурогатното майчинство да въведем пазарната система”. Абе, пазарлък. Да, така е, ето го, при мен е. Ако искате, ще го прочета. И не само той – пазар. Да въведем пазар за деца.
Какво ни се предлага в този Семеен кодекс? Уж безплатно, а вътре в самия законопроект – това е чл. 73в, вижте го, „се сключва договор между поръчващата майка, която ще гледа детето и жената, която ще го роди с чужда яйцеклетка”.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Заместващата.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, нека я наречем заместваща.
Значи, има два регистъра, те сключват един договор. Тази жена, която поръчва детето, трябва да плати пет вида разходи. Ще ви ги изброя. Ето го законът, прочетете го.
Първо, разумни разходи. Господ знае кои са разумни?! Второ, необходими разходи. Трето, финансови обезпечения. Четвърто, застраховки. Пето, трябва да плати – други имуществени отношения. В този договор всичко това трябва да се каже перо по перо – 1000 лева, 2000 лева, 2500 лева. Разбирате ли? Това е един възмезден договор, госпожо Крумова – плащам парите и взимам детето. Детето стока ли е? Как може така? Все още българското общество има някакви морални ценности. Този договор практически е покупко-продажба, само че продажба на дете, което за мен е неприемливо и от тази гледна точка.
Каква е практиката в другите държави? Някъде плащането е забранено, другаде е разрешено. Даже в компютъра може да си намериш майки, които си дават утробата под наем, с цената й. Избираш съобразно джоба си. Ама, съобразно джоба си! Това означава, че богатите могат да си поръчат дете, а не бедните.
Споровете, уважаеми колеги, са неизбежни. В държавите, които имат практика в тази насока – Великобритания, Съединените щати, постоянно се водят дела между майката, която е поръчала раждането, и тази, която е родила детето. Майката, която е родила детето, която е закърмила детето си – в нея се ражда естествената любов към това, което тя девет месеца е носила в утробата си, детето е ритало в нейната утроба, тя го ражда! Каквито и договори да се сключат, много често майката, родила детето, не иска да го даде – то е засукало кърма от нея. Има описани случаи, когато майката, която носи бременността, бяга в чужда държава, за да не може да я намерят и детето да си остане при нея. Как можем да спрем това? Плюс това детето не е вещ, за да отиде съдия-изпълнителят да го вземе от майката, която го кърми и която го е родила, за да го даде на другата жена, която го е поръчала. Абсурд!
Във Великобритания практиката и системата на съдилищата е друга. Юристите го знаят. Когато има такъв спор между жената, която е поръчала детето, и жената, която го е родила, се казва, че съдилищата го решават в интерес на детето. Не самият закон казва коя е майката, разбирате ли? Веднъж, в интерес на детето – да бъде дадено на жената, която го е родила, а друг път – на жената, която го е поръчала. Няма такова нещо тук! Кой ще решава тези спорове, госпожо Крумова?
Вторият проблем, който се поставя (за което практиката в другите държави е такава), когато има отказ. Има случаи и ще има, ако се приеме това. Майката, която е поръчала, респективно съпругът й, още преди раждането се отказват по различни причини. В други случаи жената, която е родила детето, също се отказва. Ако не ви е известно, проф. Александър Баранов, който отговаря в Русия за тези неща и работи в Министерството на здравеопазването, включително не само за сурогатното майчинство, а инвитро и така нататък, казва, че по изследвания в Русия 75% от децата, които се раждат по този начин, са увредени. И става така, че нито една от жените не иска да го отгледа – нито която го е родила, нито другата, която го е поръчала.
И още нещо. Тези увреждания, които са неизбежни, може да се дължат на ред причини, но може да се дължат и на жената, която носи в утробата си и ще роди детето, защото примерно пие, пуши, не спазва режим и по този начин уврежда плода. Другата майка казва: „Чакай, аз плащам, за да ми родиш здраво дете, не искам болно дете.”
Как? Кой ще решава този проблем? Съдът ли? Кой съд? Къде ще отиде това дете? Това са реални случаи от живота. Това е, бих казал, „бяло петно”, защото няма решение в самия закон. Не можем да кажем, че всичко ще прехвърлим на съда, защото съдът, госпожо Крумова, е гласът на закона, а Вашият закон няма глас!
Други юридически несъвършенства? Те са много. Ще посоча няколко, които са парадоксални. Семейният кодекс, който се предлага – ето го. Член 61 – господин председателю, Вие сте юрист – ами, че той е абсолютно преписан дума по дума, запетайка по запетайка – първа, втора, трета, четвърта алинея, от сега действащия. Какво? Още веднъж ли ще ги приемаме тези текстове?
Абсолютно същото е положението с чл. 62 – първа, втора, трета, четвърта алинея – както е сега действащият Семеен кодекс. Защо? Два пъти ли ще приемаме едно и също? Само в последната алинейка казваме: „заместваща майка или донорска майка”?
Госпожо Крумова, не може да се законодателства по този начин! И още нещо, госпожо Крумова, извинявайте, че така се обръщам към Вас, но още веднъж Ви поздравявам, че поставяте този въпрос.
В този Семеен кодекс Вие предлагате писмения договор, който се сключва с тези клаузи, за които Вие посочвате, включително и петте вида разноски, цитирам, ама аз го знам наизуст и да не го цитирам. Това е втората ви алинея: „Съдът одобрява договора за заместващо майчинство”. (Реплика от ГЕРБ.) Съдът! Разбра ли, колега? Първо, кой съд? Известно ли ви е, че имаме видове съдилища – районни, окръжни, апелативни, върховни, административни? Кой съд?
Второ, съдът разрешава спорове, госпожо Крумова. Това е юридическата азбука – спорове! Не одобрява някакви договори, защото при договорите няма спор. Това е работа на нотариуса, а не на съда.
Цялата бъркотия, уважаеми колеги, е, че не само има три жени, а понякога яйцеклетката не е ясно от кого е, защото тя е замразена отпреди години, че втора майка, че трета майка. А къде са мъжете? Никакви ни няма! Може ли някой да се оправи в тази бъркотия кой е бащата? Всеки един от нас, всяко дете има само една майка и само един баща. Бащата може да е неизвестен, но пак от мъж ще се е пръкнало, защото тази яйцеклетка трябва да се заплоди, а вие знаете как става това, докторе, и от личен опит, мисля. (Оживление. Смях.) Кой е бащата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Удължете времето.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, удължете го. Даже, аз не говоря от името на нашата парламентарна група, а говоря от свое име.
Как ще стане това?
Уважаеми народни представители, действително времето напредна, но аз мисля, че има място за Закона за сурогатното майчинство, макар и не в този вид. Трябва да имаме Закон за сурогатното майчинство в един нормативен акт, където трябва да бъдат решени генетичните, биологически и медицински проблеми – първо.
Второ, юридическите проблеми на произхода майка–баща.
Трето, трудовите и социални проблеми, защото се касае за това.
Четвърто, административните проблеми.
Пето, госпожо Крумова, наказателноправните проблеми. Вие нямате такъв законопроект. Не ми обещавайте, че след десет дни ще го внесете. Какво ще пишете в него? Вие искате да приемем сурогатното майчинство, а пък после да пишете. Не можете така леко да прекарате Корнезов! (Оживление.)
Изводът е: при решаването на такива проблеми трябва мъдрост и ако сме мъдри, не трябва днес да приемем закона.
Затова, господин председател, ще направя едно отлагателно процедурно предложение, ако мога така да се изразя. Нека днес да дискутираме, но след като приключим дискусиите, подложете процедурното предложение да отложим гласуването както на този, така и на свързаните с него законопроекти.
Изборите идват и си отиват, уважаеми колеги, децата, родителите остават и са вечни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за първа реплика, госпожо Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Господин Корнезов, много съм горда, че съм успяла да Ви провокирам да навлезете толкова дълбоко в темата и затова, че 20 минути Вие говорихте за заместващото майчинство, значи голяма част от работата си съм я свършила.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Двайсет дни с Вас мога да говоря, не само 20 минути. (Оживление.)
КАЛИНА КРУМОВА: Сега по същество. Вие бяхте толкова изчерпателен, че аз в рамките на няколко минути няма да мога да отговоря на всичко, което казахте, но в по-голямата си част то или не отговаряше на истината, или не беше напълно точно.
На първо място, защото много шокира това, което казахте за високата неуспеваемост, искам да уверя, че това не е вярно, защото ако има толкова висока неуспеваемост на заместващото майчинство в държави като Русия и Индия, то няма да се прави.
По-нататък преминаваме към следващия пункт. Ако в България над 270 000 души с репродуктивни проблеми трябва да ги накараме да отидат извън страната, да дадат между 20 или 30 хил. долара или евро, за да имат своето дете, аз смятам, че това не е една отговорна държава.
Когато говорите за раждане на дете с увреждания, при цялото ми уважение, но всеки един нормален човек знае, че при обичайна бременност, възникнала по обичаен начин, може да се роди дете с увреждания и нито един родител, нито заместваща майка, нито биологична майка, нито който и да е иска детето да се роди с увреждания. Никой не може да го предвиди и никой не може да каже дали това ще се случи по този начин.
Другото, което е много важно и с което се спекулира. Когато казваме донорска яйцеклетка, въпреки че Вие тук малко сбъркахте точките, донорството е в промените в Закона за здравето, но аз държа да се упомене. Донорството и донорската яйцеклетка е само един от пунктовете, при които ние разрешаваме заместващо майчинство. Донорската яйцеклетка, както е добре упоменато, се използва само и единствено тогава, когато жената е претърпяла онкологично заболяване, след което не е препоръчително да произвежда яйцеклетка, защото това би могло отново да отключи рак. Виновни ли са жените, които са оздравели и са се справили с рака, затова че едно стимулиране да произведат яйцеклетка може да им струва живота? Аз това искам да попитам, защото не смятам, че е правилно, а за останалото, мисля че ще има достатъчно дискусии да продължа с отговорите си. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожо Крумова, и аз съм се ровил като Вас около този проблем за сурогатното майчинство преди години, а сега конкретният повод са Вашите законопроекти, които сте внесли. Тъй като, разбира се, аз съм юрист, а това са проблеми от гледна точка на генетиката, на медицината, съм направил консултации с най-големите български учени в тази насока, включително и генетици. (Показва документи.)
Вие казахте за уврежданията. Сигурен съм, че познавате това законодателно проучване (показва документи) за регламентиране на сурогатното майчинство ин витро – 89 страница са, изключително полезно, има сравнителен материал вътре. Разбира се, има още доста литература в тази насока, но именно тук изрично цитирам: „Александър Баранов разкритикува руското правителство, че отделя прекалено много средства..., че 75% от децата, заченати по този начин, се раждат инвалиди, което подчертава още веднъж да не се продължава финансирането” и така нататък. Ето го! Не си го измислям!
Второ, Вие ми говорите какво означава заместващото майчинство. Ето Ви чл. 1 – Семеен кодекс: „Заместващата майка, донорът на яйцеклетката...”, Вие сте го писали, не съм го писал аз, „съпруга..., „за повишаване на..., при заместващо майчинство с донорска яйцеклетка майката на детето или съпругата...”. Вие сте го писали! Ето тук е – само в Семейния кодекс, и така ще стане.
Уважаеми дами и господа, има осиновяване. Вие казахте 270, спорен е въпросът дали 250 или 270 двойки нямат възможност да имат деца по една или друга причина и невинаги жената е виновна. „Виновна” – причината една трета е в жената, една трета е при мъжете, а другата една трета е съвкупност от различни фактори.
Не си въобразявайте, госпожо Крумова, че с Вашия закон ще увеличим раждаемостта. Абсурд! Няма държава, която да е увеличила раждаемостта по този начин. Бихме могли да помогнем на този или онзи конкретен случай, но не това е пътят с тези закони, които Вие ни предлагате. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте, д-р Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Днес действително водим една дискусия за изключително важен проблем, който както бе споменато преди малко, касае 250 000 или 270 000, както и да го умножим, това ще го направи проблем за близо половин милион души.
Аз адмирирам и приветствам закона, който беше внесен от нашата колежка, и тук е трудно да се говори след думите на проф. Корнезов, който може би изнесе една лекция за начина как да бъде осъществявано законотворчеството в България и на какви въпроси трябва да отговори, но аз все пак съм лекар и затова ще говоря в качеството си на лекар.
Що се отнася до юридическата част и забележките, които направи проф. Корнезов – да, той имаше право в 90% от посочените примери.
Законът е новаторски и покрива един много важен проблем, а именно заместващото майчинство. Аз бих искал да кажа добронамерено, проф. Корнезов, че с годините и с времето този проблем се увеличава. Ако ние се върнем в 40-те години – Вие знаете, че такива проблеми вероятно са съществували, но процентното съотношение, поне в литературата, е изключително ниско, доколкото се е водила такава статистика.
С развитието на медицината, генетиката – наука, която знаете добре, че до 70-те години не беше приета от така наречения тогава Съветски съюз – това е малко история – си проби път, независимо от това колко привърженици и съответно хора, които са били против развитието на науката. Виждате, че под една или друга форма в страните, които Вие изброихте, заместващото майчинство е разрешено.
Не можем да си затворим очите! Вие, проф. Корнезов, предполагам, ще се съгласите, че ние тук като народни представители сме хората, които трябва да поставим проблема на близо половин милион души, сме длъжни да намерим някакво негово разрешение.
Аз ще се спра на това. Знаете, че когато се създаваше Фондът за асистирана репродукция в България, имаше много противници. Знаете, че тук, в този парламент, по-точно в предния парламент ние дискутирахме изключително много тази тема, колко са „за” и „против” и как да бъде финансиран този фонд. Вие знаете, че тогава бе намерено решение да бъде финансиран от държавата при определени условия и изисквания, на които да отговаря със съответната комисия. Мисля, че тук при едно добро желание, когато се съберат юридически авторитети като Вас, с хора, които са с познания в медицината, би могло да излезе един много добър законопроект.
Нещо много важно, което Вие казвате, с което аз не мога да не се съглася и поставих в Комисията по здравеопазването, е дискриминацията между половете. Мисля, че това е една отстранима пречка.
Другото, което също подкрепям във Вашето изказване, е стриктното прилагане на закона именно за тези семейства – за хората, които действително са загубили възможността да имат дете.
В този ред на мисли именно ние можем да използваме съществуващата комисия към Фонда за асистирана репродукция и тук ние да можем да избегнем всички онези уродливи примери, които се дават за заместващото майчинство като форма на бизнес – това, което Вие казахте. Мисля, че много добре трябва да подчертаем и след приемане на този законопроект ясно да потвърдим и закрепим, че тук заместващо майчинство ще има само за онези семейства, които са лишени от това право.
Друг важен юридически проблем, който се постави на обсъждане, е защитата и правата именно на заместващата майка. Мисля, че тук също е лесно да бъде намерено решение, тъй като правата на бременната майка си минават по закона и няма никакво противоречие.
Тук разглеждате един много дискусионен въпрос за дарителството на яйцеклетки и сперматозоиди съответно – много важен проблем. Вие знаете, че той беше третиран в Закона за донорството. Това е един много важен въпрос, който също беше дискутиран отпреди.
Но, вижте, науката върви напред и аз мисля, че с нея – и юридическата обосновка. Законите трябва да вървят в крак с напредването на науката и всъщност ние да дадем на обществото един законопроект, който да удовлетворява потребностите. В никакъв случай ние не можем да стоим на едно място, така че що се отнася до проблема, който поставихте за първата, втората и третата майка, той също би могъл да намери своето разрешение.
Вие изтъкнахте един проблем – за разделението на хората, които имат възможност, и хората, които нямат възможност. Ето тук мисля, че Вие също донякъде сте загърбили този Фонд за асистираната репродукция, който ще бъде като фундамент и основа за даването на право. Вие добре знаете, че всяка от сега съществуващите норми дава на едно семейство до три пъти да има възможност да направи този опит за забременяване, като държавата отпуска до 5000 лв. Мисля, че при едно добро желание, при една добронамереност тук бихме могли да намерим съответното решение на този проблем.
Минавайки по-нататък, Вие поставихте един друг въпрос, който също мисля, що се отнася в областта на медицината, е намерил разрешение. Вие казвате, че толкова много семейства в днешно време изоставят деца. Да, изоставят деца, за да има възможност, което Вие казахте, после те да бъдат осиновявани. Вие добре казвате като един добър юрист – разкрихте Вашата теза за бременната майка, за това как в бременността се осъществява връзката с плода, с детето, което напълно е така. Но се дава възможност в случай, когато майката износи детето и го роди, тя да може – и в договора това да бъде упоменато, да задържи това дете. Така че не виждам тук такива сърцераздирателни проблеми, които всъщност да дадат друга насока в решаването на този проблем.
Господин Корнезов, няма гаранция за здравето на едно дете, когато то бива носено девет месеца, както при една двойка, заченала по естествен път и има своето дете, така и една майка, заченала инвитро. Гаранцията за бъдещото здраве на детето е еднаква, както в единия, така и в другия случай. Така че аз не бих приел Вашата теза за рисковете. Аз веднага ще говоря с цифри, господин Корнезов. В България мога да Ви кажа, че асистираната репродукция стои на едно много високо ниво, съпоставена с развитите страни, където отдавна се прави репродукцията, семенацията, съответно и раждането на такива деца. В процентно отношение България седи на едно много високо място, а успеваемостта в някои от клиниките минава 70%, което всъщност е един много добър показател за Европа.
Преминавайки по-нататък, искам да поставя още един от проблемите, който Вие казахте, че са юридическа пречка, а именно, че няма гаранции за майката и съответно за заместващата майка от юридическа гледна точка. Мисля, че тук хората, които имат този чисто човешки проблем – не зная дали сте запознати, но те провеждат доста консултации, както и с психолози. Знаете, че за да бъде извършена една репродукция на майка, тя и съответно семейството провеждат такива разговори. Семействата, които кандидатстват за осиновяване, също са подложени на различни консултации, съответно са подложени на това дали те биха могли да бъдат едни добри родители.
Господин Корнезов, в това отношение отричането и примерите, които дадохте Вие за това как този закон не може да бъде приет, мисля, че при един дълбок размисъл, при едно желание действително ние можем да дадем решение на 500 хил. души, на половин милион души. Както Вие казвате – да, действително демографският фактор и раждаемостта няма да бъдат решени с тоя проблем. Но вижте, господин Корнезов, както и във Вашия закон, който Вие предложихте и поставя на обществото едни много сериозни теми, аз мисля, че с надеждата и възможността българските граждани ще могат да реализират майчинството тук, в България. Много е важно да имаш надеждата и шанса, че България – твоята държава, ще ти даде възможност и шанс тук, в България, твоето дете да може да бъде заченато и съответно със заместваща майка да бъде износено. Не лишавайте тези семейства – аз не искам да влизам в спор дали те са 250 хиляди или 270 хиляди, просто не бива да лишаваме тези семейства от тази възможност.
Нещо повече, тези семейства търсят начини и форми да отидат в друга държава, както Вие казахте. Тази заместваща майка може да бъде украинка, може да бъде рускиня, може да бъде индийка. А когато говорим за България, все пак това дете ще бъде заченато, ще бъде родено и отгледано в България.
Не бива тук да загърбваме и един много важен проблем – за развитието на българската наука и българската медицина. Нима нашите лекари са по-лоши и не биха могли да осъществят именно този акт? Така че аз представям една друга гледна точка на Вашите аргументи.
В заключение бих искал да кажа, че законопроектът има доста слаби юридически моменти, но в същото време адмирирам този законопроект – той има своето място и аз лично ще го подкрепя и ще взема участие в работната група. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Първа реплика – господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Доктор Иванов, внимателно слушах Вашето изказване. Всъщност струва ми се, че между нас няма противоречия, защото и аз казах, че по принцип съм за сурогатното майчинство в някои от вариантите му, но трябва да се напише нов закон специално за сурогатното майчинство. Във Вашето изказване Вие също казахте: между и първо второ четене да оправим закона. Не може да се оправи, там е работата. Те са четири закона, не е един.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК, от място): Ще станат пет.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ще станат пет – точно така.
Още нещо, което Вие казахте, направихте някаква аналогия с евтаназията. Евтаназията е проблем за смъртта. Тук е проблем за живота. Така че не можем да правим някакъв паралел. Но разбира се това са вечни въпроси.
Исках да Ви кажа нещо, господин Иванов. В България, без да имам точните данни, защото няма такава точна статистика, около 2500 деца се осиновяват годишно. Около пет хиляди деца остават, които няма кой да ги осинови по ред причини. Така че който желае да отгледа деца, което е много хуманно, спокойно може да осинови, а не да правим подобно истории с донорската яйцеклетка.
И още нещо – Вие споменахте спермата и донорството на сперма, защото тази яйцеклетка трябва да бъде оплодена. Нали е така? От кой? Вижте: „Донор на сперма откри, че има 70 деца” без да е докосвал майките им. Ето в Съединените щати студент, юрист, адвокат, за да може да се издържа, си е продавал спермата. И изведнъж сега открива, че 70 жени родили от него. Жена му го напуска, разбира се, като разбира.
И още нещо – още от римското право има една презумпция. Коя е майката? – Жената, която ражда детето. Даже сега евреин е този, на който майката му е еврейка, а не бащата. Всичко това, обръщано от хилядолетия, сега го обръщаме с краката нагоре. Затова внимателно, мъдро и нека днес да не гласуваме. Да преспим и тогава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика има ли? Няма.
Заповядайте за дуплика, доктор Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Господин Корнезов, направих аналогия между Вашия закон за евтаназията и този закон именно за морално-етичните, религиозни проблеми, които поставят. Мисля, че ако внимателно сте ме слушали, това беше моят подход към Вашия законопроект.
Сега конкретно на Вашата реплика.
Първо, исках да изясня примера, който дадохте за този младеж в Съединените щати. Донорството на сперма е абсолютно анонимно и абсолютно по никакъв начин не може да бъде друго. Това, което цитирате, е една журналистическа сензация. Нещата стоят малко по-различно, тъй като в Съединените щат има специален закон за донорството на сперма – изисквания кой може да дарява, къде може да дарява и в кой щат и по какъв начин да се разполага. Тук завършвам с темата за това донорство.
Вие дадохте пример от древността, дадохте пример за това, че при евреите единствено майката е призната. Но аз преди малко акцентирах на нещо друго, господин Корнезов, на развитието на човешкия род и генетическия материал. Вие знаете, че от едно време, когато една популация се кръстоса помежду си, генетическият фонд се износва. Предполагам, че имате понятие за какво говоря. Затова с времето и развитието на човешкия род, казах, че във времето не е имало такива проблеми и не са били с такъв огромен мащаб на семейства, които да нямат деца, било то по наличието на рак или на други заболявания, където медицината с нейните постижения дават възможност на тази жена да продължи да живее, въпреки тежкото заболяване.
Затова, господин Корнезов, завършвайки ще кажа, че напредъкът на медицината поставя нови изисквания пред обществото, едно предизвикателство. И това предизвикателство трябва да бъде облечено с неговата нормативна и юридическа форма. И мисля, че с Вашия опит, господин Корнезов, сърдечно Ви призовавам да се включите, бихме могли да направим този закон работещ в полза на половин милион души в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин Лъчезар Тошев, заповядайте за изказване.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми народни представители, за разлика на другите двама, говорещи преди мен, бих искал да кажа, че аз по принцип съм против сурогатното майчинство. И тук се отличаваме, въпреки че вие ми дадохте в момента много аргументи в подкрепа на тезата срещу внесените законопроекти. Това, което последно каза господин Корнезов, е може би най-точно. Тези законопроекти объркват отношенията между хората, защото сурогатното майчинство означава точно това – появяват се три майки в този случай. Те самите имат проблеми, но освен тях самото дете ще бъде объркано и неговият живот ще бъде объркан от самото му раждане.
Това е една от големите причини всички вероизповедания в България, които са християнски, да бъдат против внесените законопроекти. Вие чухте становището на Светия Синод на Българската православна църква, което е против узаконяването. Но това не е просто някаква екзотична позиция само на Българската православна църква, тъй като Руската православна църква има същата позиция. Въпреки че в Русия и в Украйна сурогатното майчинство се е превърнало в една отвратителна търговия с цени, каквито каза господин Корнезов – от 25 хиляди евро и повече. Това е абсолютно недопустимо.
Ето какво е становището на Руската православна църква: „Сурогатното майчинство травмира износващата жена, майчинските чувства на която се нарушават, както и детето, което след това може да изпитва криза на самосъзнанието.”
И Гръцката православна църква е на същата позиция, като казва: „Защо пък Гърция трябва да е начело, когато сега едва започва да се говори за тези неща и ние трябва да застанем първи?” Така ли трябва да постъпим? Естествено – не.
В България има възражения от Асоциацията „Общество и ценности” например, която е неправителствена организация, има подписка от специалисти в тази област, включително и психолози, която продължава, против внесените законопроекти и така нататък. Така че тези законопроекти съвсем не са безспорни.
Това, което се предлага в този законопроект – един от петте, които днес ще разглеждаме, е с договор да се въведе статутът на заместващото майчинство по закон. В чл. 73б се казва: „Забранява се заплащане на възнаграждения на заместващата майка”. Обаче в следващото изречение се казва: „На заместващата майка могат да бъдат заплатени само разумните разноски във връзка със здравословното поддържане на бременността, необходимите разноски за възстановяването й след раждането, както и финансовото обезпечаване във връзка с временната й нетрудоспособност.”
Значи не е съвсем така. Някакви средства трябва да бъдат дадени и те остават неясни. Те са наречени разумни, необходими, обезпечаващи и така нататък средства, но това означава, че наистина в крайна сметка говорим за един договор между две страни, което не е допустимо, когато говорим за семейните ценности. Днес е един голям християнски празник – Свети Димитър Солунски, и би било доста гротескно нашият парламент днес да направи такъв подарък на българското общество, като въведе статутът на сурогатното майчинство.
В следващия законопроект, който е внесен, се обяснява, че тези, които участват в процеса на сурогацията, следва задължително да посещават програмата за психологична помощ. В един дебат, който имах по Националната телевизия с госпожа Крумова, тя каза, че не само сурогатните майки, но и другите трябва да посещават. Всички трябва да посещават. В крайна сметка накрая и децата трябва да посещават, защото ще имат този проблем на идентичността. И в крайна сметка няма ли с този закон нашият парламент да въведе нашето общество в един голям колективен „полет над кукувиче гнездо”? Защото в крайна сметка така ще се объркат основите на обществените отношения в България. Тези закони нанасят удар точно върху тези обществени отношения и върху техните основи. След това нашето общество няма да бъде същото, защото тези отношения ще бъдат нарушения с решение на парламента. Тоест парламентът ще е богословил това разбиване на основните обществени отношения.
Такова предупреждение вчера отправи един друг политик, той е председател на Групата на ЕНП в ПАСЕ – Лука Волонте: че ако отворим вратата, след това ще имаме много по големи проблеми, които няма да можем да предотвратим. Заглавието на неговото интервю е „Сурогатното майчинство не трябва да бъде разрешавано никога”. Това е една християндемократична позиция.
Мисля, че ние трябва да приемем решения, които да бъдат отрицателни и да не приемаме тези законопроекти, и петте, които са внесени, защото не е това начинът да бъдат решавани въпросите на хората, които не могат да имат деца.
Съгласен съм, че можем да имаме дебати по тази тема. Нека да имаме, нека да направим кръгла маса, да дискутираме, но да се впускаме в такава авантюра в момента, която нанася удар в най дълбинните слоеве на обществените отношения, на нашето общество – срещу това трябва да застанем категорично и аз не бих могъл да подкрепя тези законопроекти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Първо – госпожа Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): На първо място – към господин Корнезов, въпреки че репликата ми е към господин Тошев.
Господин Корнезов, аз съм поръчала изследването – не само че съм го чела преди да започнем да пишем законопроекта.
Оттук нататък съм напълно съгласна и смятам, че всеки разумен човек ще си направи сметката. Да, с решаването на проблема на семействата с репродуктивни проблеми със сигурност няма драстично да увеличим раждаемостта в България. Но мисля, че решаването на този проблем би било ясен знак за всички граждани, че ние насърчаваме всеки един, който иска да бъде родител в България, независимо дали има или няма проблем. Ако ние не помогнем на хората, които искат да имат деца, въпреки проблемите си, как ще накараме тези, които нямат проблем, да имат деца?
Оттук нататък ще помоля хората, които вземат отношение по законопроекта, да се научат да броят. Няма три майки.
Господин Тошев, когато яйцеклетката е донорска, тя е напълно анонимна. Тук искам да кажа, че ние не разглеждаме проблема за донорството и за пълната анонимност, а разглеждаме въпроса за заместващото майчинство.
Господин Тошев, когато се използва донорска яйцеклетка, майката не се знае коя е, защото има анонимност. Донорска яйцеклетка се използва, само когато има онкологично заболяване. При всички останали случаи яйцеклетката е на майката.
Никоя нормална жена, която може да забременее по нормален път, да има свое дете от съпруга или партньора си, няма да роди дете на други хора и да иска да го задържи при себе си! Това е някаква логика, която просто нямам представа откъде я вадите.
Продължавам, защото Вие говорите за психолозите и за проблема, който щял да се яви.
Господин Тошев, ако Вие искате, заповядайте следващата седмица на това обсъждане. Преди този законопроект да бъде написан, той е обсъждан с психиатри, психолози, лекари и адвокати. И четирите вида специалисти работят и в международен план.
Понеже Вие цитирате Руската църква, аз пък искам да Ви кажа, че руското законодателство в областта на заместващото майчинство е най добре работещото в света.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Доктор Иванов, заповядайте за втора реплика.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колега! В част от репликата на госпожа Крумова се състоеше и моят отговор, защото тук се спекулира с трите майки. Няма такова нещо. Предлагам да седнете и добре да го осмислите – за трите майки. Аз преди малко казах, че когато се прави донорство на яйцеклетки или на сперма, то е абсолютно конфиденциално. Това – от една страна.
Второ, когато една жена, макар и след претърпяна операция – при липса на матка, има яйчници, от нея може да бъде взета яйцеклетка. Давам ви пример, за да ви е още по-ясно. С трите майки мисля, че трябва да приключим.
Трето, Вие много добре знаете и дадохте лош пример с Руската църква. Когато нямате доводи, аз ще Ви дам пример – и от предния, и от по-предния парламент: когато се разглеждаше темата за стволовите клетки и за банката за стволови клетки, Вие бяхте отново против! Знаете много добре, защото това е форма на трансплантация и винаги сте били против Закона за трансплантациите.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК, от място): Не е вярно!
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Справка може да бъде направена.
Така че аз искам да попитам: как и по какъв начин Вие използвате и спекулирате с църквата, защото църквата в началото е била против кръвопреливането, а можем ли да си представим една съвременна реанимация без кръвопреливане? Можем ли да си представим в момента борбата с онкологичните заболявания и с още ред заболявания без стволовите клетки и напредъка на стволовите клетки, и банките, които се създават? Това е форма на трансплантация.
Мисля, че тук трябва да гледаме нещата именно в бъдеще, в развитието на медицината и на науката. Не бива да се затваряме в чисто религиозни догми, защото дори религията има, макар и бавно, своето развитие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин Чукарски – трета реплика.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Господин Тошев, във Вашето изказване казахте, че детето, което ще се роди от сурогатната майка, има опасност да бъде травмирано.
Аз искам обаче да Ви попитам: по-добре ли е това дете просто да не се роди? Алтернативата е точно тази.
Второто. Какво мислите за травмирането на тази майка, която знае, че достиженията на медицината и на науката позволяват тя да преодолее физическия си проблем и да стане родител, а законодателството, ако ние не приемем сурогатното майчинство, би следвало да й отнеме тази възможност?!
Що се отнася до тази жена, която ще износва това дете, смятам, че изцяло доброволният принцип гарантира нейните права, включително и емоционалното й състояние. Аз по никакъв повод не бих искал да си мисля, че ще се стигне до търговия, защото това са абсолютно съкровени неща – стремежът на всяка една жена да стане майка.
Когато медицината позволява това да се случи, аз мисля, че ние не трябва по законодателен път да го ограничаваме, използвайки доводи, включително и религиозни, включително и в такъв ден, какъвто е днешният – празничен ден. Всичко, което човек достига като научно достижение, става с Божията мъдрост и с Божията благословия. Щом това се е случило, нека да го приемем като част от прогреса и от развитието на нашето общество и да подкрепим тези законопроекти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Тошев, заповядайте за дуплика.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря за направените реплики.
Господин Чукарски, в интернет намерих един случай – българка в Крит, след като имала собствени деца, ражда дете от италиански баща, от неизвестна майка и някой от Америка организира всичко това! И то е срещу заплащане, за да заплати с тези пари учението на едно от своите деца в някакъв западен университет. Както виждате, това е сделка, търговия – то е очевидно.
В Русия, където било най-доброто законодателство, където не са се съобразили с позицията на своята православна църква очевидно, тази търговия се води много открито и нагло, както и в Украйна, както и в другите страни! Това е абсолютно отвратително и недопустимо!
Искам да кажа на госпожа Крумова, понеже тя е млад депутат, че може би преди (ето, в момента стават точно 22 години, откакто влязох в политиката, минавайки през градинката пред „Кристал”) 11 години в моята приемна дойдоха едни хора, които се бореха за създаване на семеен съд, който да не травмира децата при разводите на родителите. Те ми дадоха данни за самоубийствата на деца в България, за които не се говори и до днес – много малко се говори, малко хора се интересуват от самоубийствата на деца поради разводите на родителите. В България те са може би над 100 случая – според данните, които получих тогава.
Това е проблем – психологията на децата трябва да се вземе предвид. В случая ако едно дете е родено от леля си, а пък майка му е генетичната майка, но майката, която го е родила, е неговата леля (госпожа Крумова предлага само близки роднини да участват в това нещо) или пък тъщата е родила дете на своя зет и тази баба, освен това, е и майка на това дете, че това в крайна сметка не е ли много по-голяма травма от един развод?!
Помислете си каква врата отваряме и накъде отива нашето общество, ако тръгнем по този път! Ние ще разбием всички традиционни ценности, които от хиляди години са били установени в нашето общество! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има още три изказвания. Часът е 11,00.
Продължаваме в 11,30 ч. Почивка.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава.
Има записали се за изказване народни представители: Мая Манолова, Четин Казак и Емил Радев.
Тези колеги просто ги няма в залата, затова имате думата, господин Стоичков.
Господин Радев, извинявайте. Не Ви видях.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, дотук чухме двама народни представители, които са против предложените законопроекти – първият, поради юридически съображения, с юридически мотиви, които най-вече се изразяват в тезата как нещата не могат да станат.
Вторият народен представител, който се изказа, изложи теза с повече нравствено-религиозни мотиви и основания.
Аз бих се съгласил само с някои от разсъжденията на проф. Корнезов за нуждата от юридическа доработка на предложения законопроект, и то в частта, отнасяща се до договорите.
Разбира се, всеки договор, всяка уговорка между хората може да се изпълни, може да има и неизпълнение с всички тежки последици от това. Разбира се, и в процедурата по осиновяване може да има недоволна страна – осиновители, които в последствие, след осиновяване на детето, въпреки множество медицински прегледи, в неговото развитие се появят аномалии, и в един момент те вече не харесват рожбата си, не харесват осиновената си рожба (шум и реплики), тоест тези процедури, за които се притесняват юристите, и с право донякъде, тези процедури са съотносими към всички отношения между гражданите, между бащи, майки и деца.
Тук в случая, както каза преждеговорившият – уважаемият народен представител Лъчезар Тошев, този законопроект обърквал отношенията между хората. Аз бих казал, че този законопроект дава деца на хората. Ако църквата – било руска, арменска или друга, има друг механизъм, друга инициатива за родители с репродуктивни проблеми, със здравословни проблеми, чрез които идеи могат да бъдат дарени тези родители с деца, аз бих подкрепил една такава идея.
Апелирам към всички народни представители да подкрепим законопроекта на първо четене. Така действително подкрепяме принципите и философията, идеята на този законопроект – идеята, за която не спорим, че е добра и благородна. Ако има нужда законопроектът от усъвършенстване, въпреки че вече стана паразитен изразът, това ще се направи между първо и второ четене, ако въобще може да се оправи.
Аз съм оптимист и вярвам, че законопроектът с юридическа помощ би могъл да се усъвършенства.
Съгласен съм, че тези пет вида разходи, които са изброени, не са точно дефинирани и биха създали проблем в съдилищата, както и между самите родители, които ползват този законопроект, но това не означава, че трябва да отхвърлим законопроекта.
Ако някой има по-добро предложение, госпожа Крумова отвори вратата, написа предложение до всички парламентарни групи, до всички парламентарни комисии да излъчат представител и с молба, ако бъде подкрепен законопроектът на първо четене, в което аз искрено вярвам, да бъде усъвършенстван той откъм юридическата му страна, така че да помогнем на тези 250 хиляди семейства и да се осъществи този единствен вариант да имат дете.
Не беше вярна статистиката и данните, които бяха представени, за осиновяванията. В момента в България има проблем при процедурата по осиновяване – 3500 деца чакат родители и 3500 семейства чакат дете в своите домове, което да осиновят. Има проблем в тази процедура, но това не е тема на днешния дебат.
Що се касае до посещенията при психолог и ранното диагностициране, фитоморфологичен скрининг се наричаше, ако не се лъжа, това ранно наблюдение на плода още в първите месеци от неговото зачеване, по всичките тези неща медицината действително е напреднала и не трябва да се връщаме назад в библейските разкази и сюжети за това как майка еврейка раждала еврейче. (Реплики.)
Аз бих попитал тогава, може би знаете, но преди няколко месеца в Българската академия на науките се представи, включително и на правителството, робот за изкуствено оплождане на яйцеклетка. В тази хипотеза кой е бащата? Роботът ли?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Роботът!
ОГНЯН СТОИЧКОВ: Роботът – добре! И този робот, понеже ме репликирате от място, ще Ви кажа, че е платен изцяло с пари от Германия, на немската държава – там, където уж е забранено заместващото майчинство, но немското правителство е приело за необходимо в бита на хората с техника да се подпомогнат тези семейства, които имат проблеми с репродукцията.
Нека да погледнем с погледа на хора от ХХІ век.
Благодаря на изказалите се дотук медици, на господин Лъчезар Иванов. Действително неговото изказване за мен беше интересно – от медицинска гледна точка да се проследи въпроса.
Апелирам още веднъж: уважаеми народни представители, нека да подкрепим този законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоичков.
Реплики? Няма реплики.
Госпожо Манолова, имате думата за изказване.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз ще подкрепя предложения законопроект не защото, както е записано в мотивите, той ще реши проблемите с демографската криза. Всички ние знаем, че раждаемостта ще се увеличи, ако има адекватни мерки от страна на правителството за защита на майчинството, на младите семейства и на децата
Аз ще подкрепя този законопроект не защото той е съвършен – безспорно има над какво да се помисли. Освен всичко, което беше споменато от моите колеги, тук могат да се добавят и допълнителни мерки за защита на заместващата майка, за правна защита от недобросъвестно поведение на заместващата майка и на ползващите се родители и ред други неща, които биха могли да бъдат отстранени между първо и второ четене на този законопроект.
Аз ще го подкрепя и не защото не съм убедена, че той ще създаде проблеми при своето прилагане, както междупрочем и много други законопроекти, които за първи път уреждат дадена материя, защото и самите отношения между родители и деца са достатъчно сложни.
Аз ще го подкрепя заради тези 270 хиляди български семейства, български двойки, които отчаяно искат дете и не могат да го имат, както и заради факта, че заместващото майчинство, признаваме го или не, съществува – съществува на черно при тотална липса на регламентация и при многобройни възможности за злоупотреби.
Абсолютно прав е проф. Корнезов, че ако някой чукне в Гугъл на термина „давам утроба под наем”, ще види, че се предлагат наистина майки под наем, тоест България е сред страните, които не разрешават и не регламентират сурогатното майчинство, но от друга страна не го забраняват. И то съществува, както и редица други явления в България, просто така, на черно!
Аз ще подкрепя този законопроект именно заради това, че трябва да бъде даден шанс на тези 270 хиляди български семейства, сред които и много мои приятели, които отчаяно искат дете, за да имат този шанс да го направят по един нормален, законово регламентиран начин, а не с всичките проблеми на едно майчинство на черно.
Имате моят глас „за”, но мисля, че доста сериозно трябва да се поработи върху законопроектите между първо и второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Казак има думата за изказване.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз лично също ще подкрепя този законопроект, не защото от юридическа гледна точка е перфектен, а защото все пак той отваря вратата за разрешаването на един социален проблем, който така или иначе безспорно съществува. Това социално явление, наречено сурогатно майчинство, и използването на услугите на заместваща майка за решаването на проблеми със зачеването и безплодието сред българските семейства вече се използва от български семейства и от български майки де факто извън всякаква законова регламентация на национално ниво.
Аз лично познавам такова семейство, което се принуди да наеме услугите на индийка, да отиде и да си прибере детето след това от Индия, извън всякакви норми. Според мен това дете по принцип се води, че е родено от българската му биологична майка, само и само за да избегнат всички останали правни проблеми. Българските семейства, от една страна, в момента са принудени да заобикалят тотално нашите закони, да шиканират с нашето законодателство, използвайки вратичките, които дава законодателството на някои други държави, от друга страна, са принудени да изразходват значителни финансови средства, за да постигнат своята цел. Тоест от моментното състояние така или иначе се възползват български граждани, но те го правят, първо, за сметка на нарушаването на българското законодателство, второ – това могат да си го позволят в момента богатите. Само богатите български майки, богатите български семейства, уважаеми колеги, в момента се възползват от сурогатното майчинство.
Аз виждам като основна заслуга на тази законодателна инициатива, първо – да легализира и да регламентира това социално явление в българското законодателство, и второ – да позволи на по-широк кръг семейства, които не разполагат с такива значителни средства от порядъка на десетки хиляди евро, да се възползват от подобна възможност. Разбира се, и този законопроект, и другите, които го съпътстват, не са съвършени.
Първо, искам да опонирам на изказаната теза от проф. Корнезов, че трябва нов, специален, всеобхватен закон.
Професор Корнезов, Вие много добре знаете, че това е единствената законова възможност да се регламентира този проблем, поради простата причина, че той засяга обществени отношения, които в момента се регламентират от редица закони, повечето от които са с ранг на кодекс: Кодексът за социалното осигуряване, Семейният кодекс и така нататък. Вие знаете прекрасно, че не може с един обикновен закон, пък бил той специален Закон за сурогатното майчинство, да променяме кодекс. В противен случай трябва да отидем срещу собствените си принципи на юристи и на дългогодишни парламентаристи.
Ако беше предпочетена подобна законодателна процедура – един общ Закон за сурогатното майчинство, то той трябваше да бъде само от 4-5 члена по същество, след което един дълъг текст в Преходните и заключителните разпоредби, в който да се изменят Семейният кодекс, Кодексът за здравното осигуряване, Кодексът за социалното осигуряване и така нататък, и така нататък. Тоест де факто щяхме да направим същото нещо, както сега е направено с отделни законопроекти. По-важното за мен не е законодателната техника, която е предпочетена, а по същество да приемем работещ законов механизъм.
Във връзка с това ми се струва, че трябва да поздравим смелостта и инициативата, която е направена – да се регламентира толкова деликатна материя, и да изразим готовност да подкрепим нейното бъдещо развитие. Не трябва априори да отхвърляме. Само защото дадена материя е противоречива, само защото е много деликатна и засягаща редица социални и нравствени аспекти на обществения живот, не бива само заради това априори да я отхвърляме. По същата причина, поради която не трябва априори да се отхвърля например и евтаназията. Напротив, трябва задълбочено да се изследват всички аспекти, трябва да се отчетат както недостатъците, така и положителните моменти и добросъвестно, и добронамерено да се подходи в посока тяхното преодоляване.
Убеден съм, че това може да бъде направено между първо и второ четене и на този пакет законопроекти, специално Семейният кодекс. Има наистина несъвършенства от юридическа гледна точка, но при добро желание и при даване на достатъчно време за работа на експертната група, която би се създала, ако бъде приет този законопроект, могат да се отстранят тези слабости и да се приеме работещо законодателство в тази област. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Казак.
Реплики?
Първа реплика – господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Казак, Вие казахте, че в момента само богатите могат да си позволяват сурогатно майчинство. Да не би, ако приемем закона, бедните да могат да се възползват от това, защото това следва от Вашето изказване?
Ето, вижте: тук се казва, че договорът за заместващо майчинство съдържа задължителни уговорки относно разумните разходи и така нататък. Това е в договора, който се сключва. За Вас може би не е важно, че се сключва договор, за да се създаде дете, но има пък хора, които не могат да приемат такъв начин на отношение.
И що за логика е това? Понеже това се прави нелегално, дайте сега да го разрешим, за да се прави легално?! Това изобщо не трябва да се прави! Това е нашата позиция и по това се различаваме с вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Тошев, ние се различаваме принципно с Вас. Вие отстоявате последователна позиция на консерватор по отношение на всичко, което общо-взето е достижение и на науката, и на съвременната правна доктрина и теория, и, ако щете, на развитието на фактическите обществени отношения. Вие имате това право.
Аз обаче продължавам да поддържам регламентирането му в българското законодателство и даването на възможност именно чрез ясно дефиниране на това що е то „необходими разходи”, и то при българските условия, съгласно българските стандарти, съчетано с даването на права в рамките на останалите законопроекти, които предстои да се разгледат – и Кодексът за социално осигуряване, където се дават същите социално-осигурителни права на сурогатната майка, и в здравното осигуряване, и така нататък. Всички тези законопроекти, които след това предстои да бъдат разгледани, където им се дават тези права, според мен прави значително по-поносимо за българските семейства възползването от тази възможност, отколкото ако трябва да плащат кеш десетки хиляди евро в Индия или в Украйна, или в Русия, или където и да е, за да получат това, което тук биха получили на значително, значително по-ниска цена, с финансовата подкрепа и на държавата – както по силата на тези закони, които цитирах, така и по силата на договора, който ще бъде одобрен и в който ясно ще бъдат регламентирани нещата. Както виждате, дори има предвиден и подзаконов нормативен акт, който ще регламентира изрично стойностите, които ще бъдат значително по-ниски от това, което е в момента фактическото състояние. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата има народният представител Емил Радев.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Смятам, че настоящият законопроект е много навременен и отговаря на изискванията на ХХІ век и на обществените отношения, които животът налага, и ние не можем да си заравяме главата в пясъка и да казваме, че ги няма. Да, над четвърт милион двойки имат този проблем и той по някакъв начин трябва да се реши. Те го решават по един или друг начин и за съжаление понякога на ръба на закона. Практиката с купуване на деца, с нелегалното заместване на майки, със записването им в родилните домове на друго име и така нататък съществува. Тя съществува, защото законът не дава нужната нормативна регламентация на този вид правоотношения.
Нека да говорим за това, че тази практика вече се налага в целия свят. Налага се в страни като САЩ, Русия, Украйна, Грузия. В Европа това са Белгия, Гърция, Ирландия, Финландия. Да не говорим, че ние минаваме в един много разумен модел – на некомерсиалното сурогатно майчинство. Такъв модел е познат в развити европейски държави като Дания, Великобритания, Холандия, Испания.
Смятам, че мястото на тези промени е именно в Семейния кодекс. Като цяло ние отиваме в законодателството за кодифициране на материята и именно Семейният кодекс е нормативният акт, който разглежда всички правоотношения, които възникват между децата и родителите при осиновяванията, както и при брака. Мисля, че мястото на тези правоотношения е в Семейния кодекс, който е и закон с по-голям ранг и урежда този вид правоотношения.
Няма какво да се плашим от думата „договор”. Договорът в Семейния кодекс съществува и за други правоотношения. Ние допуснахме да има договор между съпрузите за имуществена общност...
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Те ли са имуществени отношения?
ЕМИЛ РАДЕВ: Пак казвам, в момента не приемаме модела, който е в Русия, в Украйна, и господин Корнезов го цитира като пошъл. Бих казал, че там наистина има някакви крайности, защото там се позволява комерсиалното, а именно заплащането за този тип правоотношения. Ние отиваме към модела, който е в законодателството на Великобритания, Испания, Дания – некомерсиалното.
Да, разноски има. Като говорим за необходими и разумни разноски, всеки нормален съд би казал какви са те. Има и съдебна практика, има и нормативни актове, които указват какви са необходимите разноски. Така че ние влизаме в правоотношения, които са познати на българското право.
От друга гледна точка, ако не уредим нормативно тези правоотношения, няма да можем оттук нататък да намесим държавата в тях, а именно да създадем дадените фондове, както е Фондът „Ин витро”, за да може държавата да подпомогне тези, които имат такива проблеми, но нямат възможност в момента да отделят средства. Когато вкараме в законодателна рамка тези отношения, оттам нататък държавата може да се намеси и да помисли за финансиране и за подпомагане на двойките с такива проблеми.
Ще подкрепя законопроекта и ви призовавам да уредим тези правоотношения, които наистина касаят огромен брой български граждани, така че те да не се сблъскват със закона и да търсят други начини за уреждане на житейските си проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Радев.
Господин Тошев, заповядайте за втора реплика.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Радев, Вие споменахте случая с Великобритания, където е въведено сурогатното майчинство. Трябва да знаете обаче, че там, ако сурогатната майка (заместващата майка) пожелае, би могла да си запази детето, което е родила. От това, което в момента чета: сурогатната майка е майката. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.) Така е по закона – ако иска, може да го задържи.
Що се отнася до емоционалната привързаност, която не трябва да се подценява, сега чета, че се предлага да се прекъсва бременността в седмия месец чрез цезарово сечение, за да не се появявала в сурогатната майка такава привързаност. (Реплика от народния представител Лъчезар Иванов.) Господин Иванов, мога да Ви го предоставя.
Така че виждате, че това е съвсем различно от онова, което казахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – заповядайте, господин Радев.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Тошев, въпрос на нормативна регламентация е какво ще кажем в този закон – ще разрешим ли да има такива казуси? Ако кажем, че от момента на раждането, за майка се счита приемащото семейство, оттам нататък няма да има правни спорове и няма да има такива казуси. Въпрос на законодателно решение е.
Все пак този закон разглежда светски правоотношения и няма никакъв натиск. Всеки сам избира дали да предприеме тази стъпка и да използва този модел на майчинство. Хора, които имат задръжки от религиозен или от друг характер, законът по никакъв начин не ги задължава да използват този тип правоотношения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата има госпожа Георгиева.
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Изказването ми цели да опровергае с аргументи някои от изказванията, които чухме дотук. Изненадах се, когато чух, че е ужасно лошо да се зачеват деца под формата на договор. Нека не забравяме, че бракът, този свещен брак, особено, когато се сключва пред църквата, също е договор между родителите, за да създадат своите деца в рамките на законен организъм, какъвто е семейството. Смятам, че вие се тревожите, когато договорът е комерсиален, когато е търговски договор.
Нека да ви кажа обаче следното. С липсата на такова законодателство в България се дава възможност хората да ходят и да сключват такива договори в Украйна и там да раждат децата си, защото тук нямат възможност. По този начин се изнася ресурс, капитали и отгоре на това хората трябва да нарушават закона, за да имат деца. Не мога да разбера аргументите, при които даваме възможност на хората да имат деца по законов път, без да им се пречи и излизаме с аргументи, че примерно църквата е против. Сигурна съм, че е имало време, когато църквата е била против цезаровите сечения и е казвала, че майката трябва да умре, щом не може да роди по естествен път. Църквата, като всички други институции, също се развива. Църквата също е минала през много периоди, в които е била в състояние на отрицание на определени явления. Впоследствие църквата е приемала тези явления, защото те са били в полза на обществото, в полза и угода на човека. Човек като Божие създание има свободна воля и което е човеколюбиво – е правилно, господин Тошев. Църквата и нейното отрицание не може да бъде аргумент в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма.
Дебатите са закрити.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Госпожо председател, направих процедурно предложение за отлагане на гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на проф. Корнезов за отлагане на гласуването на първо четене на този законопроект.
Гласували 89 народни представители: за 18, против 52, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс № 154-01-84, внесен от Калина Веселинова Крумова на 29 юли 2011 г.
Гласували 90 народни представители: за 64, против 6, въздържали се 20.
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Моята процедура е да прегласуваме. Нека всеки още веднъж да помисли! Правим един експеримент със себе си и с нещо, което не ми е ясно какво ще стане по-нататък. Приемаме закон, Семеен кодекс, а не идеи.
Затова, госпожо председател, моля Ви да гласуваме още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуваме на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс № 154-01-84.
Гласували 87 народни представители: за 64, против 6, въздържали се 17.
Предложението е прието.

Съгласно промените в предварително приетата програма, следва да обсъдим като точка втора:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
За процедура има думата госпожа Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, благодаря ви, на първо място.
На второ – имайки предвид сложността на законопроекта, поканата ми към всички народни представители, които искат да вземат участие в усъвършенстването на този законопроект, и имайки предвид сложността му, е да удължим срока до възможния най-голям – от 21 дни, и да поканя народните представители следващия четвъртък на експертната работна група в зала „Запад”, 16,00 часа. Благодаря.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Каква е тази експертна група?
КАЛИНА КРУМОВА: Господин Корнезов, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля ви, не влизайте в реплики от място! (Реплики от народния представител Любен Корнезов.)
КАЛИНА КРУМОВА: Предложението ми е за удължаване на срока за предложения между първо и второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедурното предложение – това, което се изговори на трибуната, е състоятелно по отношение удължаване срока за предложения между първо и второ гласуване.
Уважаеми дами и господа народни представители, направено е предложение срокът за предложения между първо и второ гласуване на Семейния кодекс да бъде удължен с максимално възможния срок 21 дни.
Режим на гласуване!
Гласували 81 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Продължаваме по програмата с Доклада на Комисията по здравеопазване за първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.
Госпожо Атанасова, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за здравето № 154-01-88
На свое редовно заседание, проведено на 29 септември 2011 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на здравеопазването и представители на неправителствени и съсловни организации.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Калина Крумова. Тя информира присъстващите, че законопроектът цели преодоляване на демографската криза и репродуктивните проблеми на част от семейните двойки в България. Вносителят отбеляза, че в законопроекта са регламентирани условията, при наличие на които ще се допуска заместващо майчинство, както и задължително участие на съпрузите, ползващи се от заместващо майчинство и на заместващата майка в Програма за психологическа помощ при заместващо майчинство. Госпожа Крумова изрази готовност за обсъждане на предложения както на народните представители, така и на институциите и неправителствените организации, които евентуално да бъдат отразени между първо и второ гласуване на законопроекта, за да се предложи на Народното събрание прецизен и работещ правен механизъм за преодоляване на репродуктивните проблеми на гражданите и родените по този начин деца да бъдат максимално защитени.
В хода на дискусията бе обсъдена възможността за допускане на заместващо майчинство и с донорски сперматозоиди, при условие че яйцеклетката е от съпругата, което, в случай че бъде прието, ще разсее всякакви съмнения за дискриминация по признак пол и ще наложи конкретизиране на медицинските критерии, при които ще бъде допускано.
Предложено бе дейностите по водене на регистъра на желаещите да се възползват от заместващо майчинство, психологическата подготовка на съпрузите и на заместващата майка, преценката за съответствието на състоянието на лицата с медицинските изисквания, посочени в законопроекта, финансиране на дейностите и други да бъдат възложени на съществуващи структури като Центъра „Фонд за асистирана репродукция”, осъществяващ сходни дейности. По този начин ще бъдат реализирани икономии на финансов и човешки ресурс и ще се използва опитът и професионализмът на работещите в областта на репродуктивните проблеми.
Отбелязано бе, че аналогично на процедурите ин витро е необходимо да се посочи максимален брой процедури, които ще бъдат финансирани от държавния бюджет.
Дискутира се необходимостта от задължителността на участието на съпрузите, ползващи се от заместващото майчинство и заместващата майка в Програмата за психологическа помощ, както и предложените санкции при неучастие в психологическата подготовка.
Обърна се внимание, че заместващата майка ще се нуждае от психологическа подкрепа и след раждането.
Постави се на обсъждане и необходимостта от закрилата на роденото чрез този метод дете, което страда от хронично заболяване или увреждане, или което поради други причини не отговаря на очакванията на съпрузите и те не желаят да го приемат.
В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около становището, че законопроектът е навременен и адекватен на политиката за подкрепа на репродуктивните проблеми на гражданите и същият е в синхрон със съвременната медицинска наука, но е необходимо прецизиране на дискутираните разпоредби.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 10 гласа, без „против”, и „въздържал се” – 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето № 154-01-88, внесен от Калина Крумова на 29 юли 2011 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Крумова, желаете ли думата от името на вносителя?
Заповядайте.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Смятам, че голяма част от нещата, които бяха казани по-рано, се отнасят за първите четири точки от седмичната ни програма, а именно промените, които касаят легализирането на заместващото майчинство.
Като вносител искам да запозная най-общо народните представители с това, което включват промените за изменение и допълнение на Закона за здравето в тази му част. Тук упоменаваме при какви предпоставки и при какви положения семействата могат да се възползват от заместващо майчинство, какви са изискванията към биологичните родители и към заместващата майка. Упоменаваме изрично, че то е разрешено само за български граждани. Упоменаваме също така, че искаме и държим да бъде създаден регистър на семействата, които ще се възползват от заместващо майчинство, за да имаме представа как работи този закон, какъв брой семейства с репродуктивни проблеми конкретно обхваща и каква е успеваемостта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги?
Госпожа Масларова, заповядайте.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Съвсем ясно е, че разгорещилият се спор – вече няколко часа по този въпрос, който предполагам, че ще продължи и по втора точка от дневния ред, касае действително един много човешки, много болезнен и много деликатен въпрос – въпросът за сурогатното майчинство.
Първо, искам да кажа, че както много от вас в тази зала, съм твърде раздвоена относно личната си позиция по този законопроект. Раздвоена съм по няколко причини. На първо място, защото дълбокото ми убеждение е, че по този законопроект трябваше да има много по-широко обсъждане и много по-широк обществен дебат. Запознала съм се изцяло с материалите, тъй като все пак не съм участвала в някои от специализираните комисии – на различните неправителствени организации, институции, специалисти. Действително виждам различни нюанси в позициите.
Госпожо председател, тъй като свърши времето на нашата група по първия законопроект, но всъщност всичко това касае един и същ казус, искам да спра вниманието си върху един друг въпрос, който днес в тази зала не се постави.
Първо, не считам, че това е панацеята на демографския проблем в държавата – има твърде много механизми, твърде много други начини, по които да се стимулира демографската политика в страната.
Второ, това беше казано и от други колеги в тази зала – има много деца, които са в домовете, които са изоставени и които не могат да намерят все още своите родители, тъй като родителите – тези, които искат да станат осиновители, имат своите претенции, и може би с основание.
Аз бях респектирана от много острата позиция, която предполагам, че и Вие, госпожо председател, сте получили от Българския патриарх, от Българската църква, бях респектирана от много задълбочените анализи на неправителствените организации.
Като жена, като човек, работещ в социалната сфера, съм много съпричастна към тази болка на хората, които не могат да имат своя рожба, към тяхното желание да имат своя рожба. Винаги съм считала, че достиженията на науката вървят, разбира се, много по-напред, но другото – моралното, човешкото, социалното, до което ние сме достигнали като разбиране, то догонва. Моето дълбоко убеждение е, че генетичната майка и социалната майка, ако мога да се изразя така, трябва да бъдат една и съща. Това е дала природата, така е разпоредила природата.
От всички примери, които бяха дадени тук, ние разбираме, че има много генетични майки, които след това нямат никакви социални ангажименти и изоставят децата си. В същото време има много жени, или родители, които не могат да станат генетични родители, но имат перфектни морални и социални качества към едно дете. Знаете ли, споделям и това, което преди мен споделиха и голяма част от моите колеги, че въпросът е спорен и в другите страни – там се обсъжда и там са поставени различни визии. Явно и там е имало този дебат, който ние водим днес с вас.
Искам да поставя въпроса така, че тук има нещо, което е свързано, малко или много, с търговия. В дебата никой от нас до този момент не постави въпроса за правата на детето.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК, от място): Поставих го.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Не Ви чух, господин Тошев. Не бях в залата, за да Ви чуя.
Тук има нарушение на международни документи, които няма да цитирам, ако действително господин Тошев, е цитирал. Чух неговото изказване в края.
Искам да поставя и друг въпрос, който е много повече социален. Приемаме, че се осъществява всичко онова, което науката вече е допринесла, че имаме донорската яйцеклетка, че утробата на майката възпроизвежда следващото поколение, ражда се детето, предоставяме го на така наречения социален родител, който поема детето оттук насетне. Не знам колко от тук присъстващите жени, а предполагам, че повечето от вас, тъй като има и много млади жени, могат толкова лесно да се разделят с това, което девет месеца е било в утробата им. Не знам колко жени срещу заплащане, след като за първи път сложат рожбата си да засуче от гърдата им, ще се откажат от това дете и ще знаят къде е отишло? Неслучайно казвам – ще знаят. Знам, че има стотици случаи, когато майки, които са предоставили детето си за осиновяване, тоест предварително са подписали декларация, не могат да прекъснат бременността и предоставят детето си за осиновяване. Знам, че след някоя и друга година, а понякога след 12-15 години, тези жени искат да си намерят детето, търсят си рожбата.
В живота се случват най-различни неща. Условието е тази майка да има поне едно дете. Ако не дай си Боже, се случи нещо с тази майка и не може да забременее втори път или трети път, след като е била и донор, така да се каже – сурогатна майка, и по някакъв начин почине детето й, тя автоматично, повярвайте ми, ако тя е майка със сърцето на жена и майка, тя ще си потърси детето.
Свидетел съм, когато раждах моя син, до мен в моята стая имаше една студентка, която беше подписала да се откаже от детето си. Родителите чакаха, знаеха си детенцето и чакаха –тези, които ще осиновят детето. В момента, в който й донесоха детето, тя каза твърдо не. Тя категорично се отказа. Няма да ви кажа колко служби дойдоха да я убеждават, заплашват, а бременността се криеше от бащата и така нататък.
Аз разговарях и с Калина Крумова и й казах, че има много проблеми, за някои от които ние трябва да узреем. Не може изведнъж да кажем, че с това проблемът е решен – узаконяваме го, решаваме го и оттук нататък всичко ще върви по мед и масло. Животът е твърде многолик и в социалната, и в моралната област. Ние не сме помислили какво може да се случи.
Аз не коментирам достиженията на медицината, аз се прекланям пред тези постижения. Но в същото време оттук насетне има много подводни камъни, свързани с моралните ни ангажименти, с моралната ни позиция. А генетичните заложби на това дете след време – неговата агресия примерно, неговите уклони? Винаги, когато един родител, който не е носил това дете, ще има едно наум към това дете. Повярвайте ми! Не е толкова лесно!
В същото време, пак казвам, разбирам колко е трудно да нямаш рожба и да искаш да имаш рожба – по някакъв начин поне да имаш една малка частица чувство, че то е нещо от теб. Защото ти можеш да бъдеш перфектен родител и на осиновено дете.
Така че без да се спирам повече на подробности, като цитирам други страни, нормативни документи и доказателства, аз ще се въздържа. Съжалявам, че парламентарното мнозинство тук не прие да отложим гледането на закона. Нека още малко да поговорим, нека още малко да поспорим, нека още малко да огледаме нещата от всички страни. Въпросът не се решава еднозначно. Законът е едно, а човешкият живот е нещо съвършено различно – с твърде много непознати в закона текстове, параграфи, членове и алинеи, които можем да изменяме, когато ние поискаме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Госпожа Калина Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Масларова, на това, което беше казано, аз искам да отговоря на няколко пункта.
На първо място, аз казах и по време на дебатите по предходната точка – ние не твърдим, че това е панацея. Твърдим, че когато държавата поема отговорност за семействата, които искат да имат деца, но не могат без нашата помощ, тогава ще насърчим и тези, които искат и могат да имат своите деца и ще покажем, че има воля да се раждат повече деца.
Оттам нататък паралелът, който правите с осиновяването, е напълно погрешен. На първо място, аз искам да Ви кажа, тъй като тук има представители на Фондацията „Искам бебе”, на фондациите и на тези граждански сдружения, които представляват хората с проблеми и в чийто интерес е този законопроект, повечето семейства, които имат нужда от заместващо майчинство, вече имат осиновено дете или са в процес на осиновяване. Едното не пречи на другото! Още повече Вие говорихте тук за жените, които изоставят децата си, а след това ги търсят.
Госпожо Масларова, жените, които изоставят децата си, а след това ги търсят, са биологични майки, това е техен биологичен материал. Заместващата майка не е биологична майка, не е нейна яйцеклетката, не са на партньора й или на съпруга й сперматозоидите, с които е оплодена. Тя е износваща майка. Тя е с пълното съзнание, пристъпвайки към инвитро процедурата, че износва чуждо дете. То няма нейните гени. Защо – аз го казах и по-рано – една жена, която може да роди свое собствено дете и поема ангажимент да роди дете на други хора с ясната представа какво представлява заместващото майчинство, защото никой няма да я накара насила да го направи, ще задържи това дете?
В близките седмици тук ще дойде една жена от Великобритания, където заместващото майчинство е факт вече 26 години. Тази жена е ставала заместваща майка пет пъти, жива и здрава е. Заместващото майчинство във Великобритания, както и в Русия, са едно от най-добре работещите и ще покаже, че не е толкова опасно и когато човек съзнава какво върши, затова има и съответните изисквания на какви условия трябва да отговаря заместващата майка, не се получават неприятни ситуации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – заповядайте, госпожо Станиславова.
ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо Масларова! Трябва да преценим като подкрепяме или отхвърляме този законопроект, дали подкрепяме новия шанс, новия избор на тези родители, които са се съгласили на тази процедура. Аз мисля, че такива хора, които искат да имат дете чрез сурогатното майчинство, са хора, за които това е последният им шанс. Обикновено това са хора, които са опитали всичко – имат явно някакви проблеми физиологични, аз съм сигурна, че това са хора, които са опитали всички видове процедури като инвитро и други такива. Това е абсолютно един нов шанс за тях. От тази гледна точка мисля, че трябва да се погледнат нещата, а не от гледна точка на сурогатната майка, която в крайна сметка, както каза и госпожа Крумова, много добре знае условията в самото начало и пред какво се изправя и ако не е съгласна, просто да не се заема с това. Трябва да гледаме от гледната точка на майката, според мен, която не може да има дете, и това е нейният нов последен шанс да го има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – заповядайте, госпожо Георгиева.
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА (Атака): Уважаеми колеги, преди всичко искам да обърна внимание на важния момент, че в никакъв случай не бива да свързваме сурогатното майчинство с осиновяването. Това са две съвършено различни явления, съвършено различни процедури. При сурогатното майчинство става въпрос за деца, които ще се родят в брака от двама души и те ще бъдат под една или друга форма донори на собственото си дете, на техния генетичен материал. Тук не става въпрос за осиновяване, където ангажиментите са различни.
Ангажиментите при осиновяванията най-често са на държавата и тя чрез своите различни процедури иска да гарантира, че при осиновяването детето наистина ще отиде в добро семейство. Това е съвършено различно явление. Не можем по никакъв начин да говорим какво ще направи една майка, особено в случая, когато е сурогатна, след 20 години, когато се присети, че е станала такава.
Вие знаете, че и аргументите при осиновяването са, че майката, която е дала детето си за осиновяване, тръгне да го търси след сума години, на тази майка не й се дава възможност да се възползва от някакви такива права. Защото всъщност правата вече са делегирани другаде.
Аз преди малко изказах аргумент, с който отново се обръщам и апелирам към всички вас – това е един човеколюбив акт, пълно, естествено, нормално човеколюбие, и най-важното – добронамереност! Огромна част от проблемите в нашето законодателство възникват от това, че законите не са правени добронамерено. Най-после имаме един добронамерен закон, който цели акт на човеколюбие. Не мога да разбера аргументите против това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – госпожа Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): С всичко, което казахте, съм съгласна и не съм съгласна. Неслучайно казах, че аз разбирам всички тези хора, които имат този изключително тежък личен проблем, болка, рана, истинска човешка рана. Но не се опитвайте да ме убедите, че ако в една жена по някакъв начин медицински се имплантира една оплодена яйцеклетка – това, което девет месеца ще бъде в мен, то ще бъде различно от мен. Не се опитвайте! Може да го знам – това на хартия човек го знае, но след това емоцията не можете да предвидите.
Преди малко госпожа Крумова каза, че след като тези хора имат такова желание, държавата трябва да им даде това право. Да, добре. По-нататък държавата ще поеме ли някакви отговорности? Какво поемаме за по-нататък?
Вие говорите само и единствено за майките, които ще гледат децата. Хвала за това, което правят, поклон пред тях и пред тяхната жертва, за да има дете. Но защо не мислите за детето? Какво ще се случи с детето, което после разбере? Защото ще дойде време да разбере, че една майка го е родила, а другата майка го е отгледала. Детето някак си го няма в този спор, във всичко това, което говорим.
Аз поставям въпросите от чисто човешките емоции, защото хората сме различни, многолики. Ние с Вас не сме щампа и матрица. Не искам в никакъв случай моето изказване да се счита като ограничение на възможността на тези хора да имат деца. Но нека да поканим всички хора, които имат различни гледни точка. Защото има хора с опит. Да, при осиновяването не се дава майката, която е оставила детето си за осиновяване, да знае къде е осиновено детето. Защо го е направил законодателят? Защото след това има други последващи морални, социални и човешки реакции, които могат да навредят на детето. А тук се знае коя е майката, която ще износи детето, тук се знае коя е майката, кое е семейството, което ще вземе това дете, тук се знаят връзките. Това не е предвидено. На това не сме готови ние като общество. Или може би са готови много малко хора. Може да е безкрайно правилно, но дайте още малко време това да се обсъди. Не може със закон да решаваме всичко. Просто трябва да предвидим и следващото развитие в живота. Животът, пак казвам, е многолик.
Аз знам, че Вие може да ме оборите, тъй като повече сте работили по този въпрос. Казвам ви го от опит, работещ в социалната сфера и знаещ последствията и деликатните ситуации, които животът е предлагал, трагедиите, които животът е предлагал. Това е моята молба към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, преди малко госпожа Масларова постави въпроса за правата на детето. Трябва да е ясно, че когато правата на детето се сблъскват с правата на родителите или на други лица, винаги се зачитат с предимство правата на детето. Те превалират. Правата на детето са по-силни. Защото детето не е домашен любимец. То е човек, то е човешка личност и има право на щастие в своя живот. Това са естествените права. Още от времето на Джон Лок това се дефинира.
В Германия се появи една категория хора след Втората световна война, които са създавани по времето на Хитлер, за да се създаде така наречената арийска раса. Те нямат родители. Срещали са се разни двойки, създавали са тези деца и после са ги вземали и са ги възпитавали. Това са едни нещастни хора. Този експеримент е завършил със създаването на голям брой нещастни хора.
Тук, за да се преодолеят психичните и етичните проблеми, се изисква сурогатната майка, преди да стане такава, задължително да премине една програма за психологическа помощ при заместващо майчинство като заместваща майка. Казахте преди малко, че всички участници трябва да преминат през този курс. След това, след като се появи детето, тогава тази жена трябва да продължи участието си в програмата за психологическа помощ при заместващо майчинство. Това е нов чл. 223а, който изменя членове 136а и 136б. И ако не продължи участието си в тази програма за психологическа помощ, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3500 до 5000 лв. Защо е предвидено това? Очевидно защото тези, които са създали този законопроект, си дават сметка, че това, което се случва, създава проблеми, не е безобидно и обърква човешките отношения по някакъв начин. Това е предложение как да се преодолее тази пречка.
Много дълбоко се съмнявам, че чрез тази програма за психологическа помощ, в която могат да ходят всички участници, че това ще реши въпроса. Не, накрая според мен проблемът ще остане същият, както и досега. В момента тази процедура в някои страни работи от малък брой години и следователно още не знаем какви ще бъдат напълно последиците от тези действия. Дали в крайна сметка накрая всички участници няма да бъдат една група нещастни хора, които са искали да бъдат щастливи, търсили са своето щастие, но по този път, по който са тръгнали, в крайна сметка са стигнали до лош резултат? Това беше и позицията на Гръцката православна църква, която казваше: „Защо Гърция трябва да застава начело?” И тя не е застанала начело на този процес.
Между другото, господин Иванов, Вие казахте, че аз съм бил против и консерватор по отношение на трансплантациите. Аз подкрепих в Тридесет и деветото Народно събрание Закона за трансплантациите при донорство с изрично съгласие, а не съгласие по презумпция. Това е моята позиция – подкрепяме трансплантациите, ако донорството е като алтруистичен акт, даден съзнателно. В случая съзнанието за всичко това, което се случва, е ключово. Ние не можем да го избегнем. То остава в нас. Попитайте всички психолози, които познавате, да видите какво ще ви кажат. Много малко вероятно е тази програма за психологическа помощ да доведе до добър резултат цялата тази група от участници в сурогатното майчинство.
Ето защо ние продължаваме да бъдем против и няма да подкрепим и този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Тошев.
За първа реплика – госпожа Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Тошев! Казах Ви го в дискусията по БНТ и Ви го казвам отново, както го казах и по-рано в дискусията по предната точка: когато е писан този законопроект, той е консултиран с психиатри и психолози, които са работили, за разлика от Вас, който явно, че не сте с такава специалност. Има достатъчно психиатри и психолози и затова сме упоменали защо трябва да се работи.
Една от идеите – аз казах и по-рано, че ще има съгласуване между групите и всеки ще може да си каже мнението, едната от промените, които ние ще внесем, е не само психолози, а тези социални екипи, които работят със семейства, които желаят да станат осиновители, да работят със същите, които желаят да се възползват от заместващо майчинство. Там има и социални работници, има и психолози. Защото при осиновяването, ако желаещите да осиновят дете не посещават така нареченото училище за родители, това дете не им се дава. На същия принцип, ако желаещите да се възползват от заместващо майчинство не осъществяват този контакт с тези екипи, те също така няма да могат да стигнат до такава процедура, защото е ясно на всички, аз мисля, че това е много близо до нормалната човешка логика, че никой човек, който може по естествен път да има дете, няма да прибегне нито до ин витро процедура, нито до заместващо майчинство. Уверявам Ви, това не е от най-приятните действия за когото и да е било.
И понеже госпожа Масларова каза, че иска още време, аз смятам, че ако човек има волята да направи нещо добро, за двадесет и един дни той може да го направи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че тази реплика не беше точно към мен, а беше по-скоро към госпожа Масларова. Но по това, което беше казано, аз бих могъл да посоча още един аргумент, че изискванията за възраст не се прилагат в случаи, че заместващата майка е роднина по права или съребрена линия до четвърта степен на единия от желаещите да се ползват от заместващо майчинство съпрузи. В този случай се допуска възрастта да е до 50 години, което всъщност доказва точно това, за което до преди малко говорихме, че се предлага близки и роднини да износват деца на свои роднини, което според мен също е едно много сериозно нарушение на обществените отношения в едно семейство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да вземат отношение към обсъждания законопроект?
Професор Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Аз исках по първия закон, няма да се повтарям, тук ще се спра само на някои юридически проблеми, които самият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето поставя.
Бих започнал, обръщайки се към уважаемата госпожа Крумова – вече няколко пъти казва за експертна група, в която имало лекари, юристи, психолози, психиатри. Елате и кажете имената им. Кои са тези безименни? Коя е тази експертна група? Нито парламент я е назначавал, нито комисия е я назначавала. Сега дайте за двадесет и един дни тази експертна група, та даже и Корнезов щял да се включи не знам като експерт или като какъв? Защото има експерти и експерти.
Второ, чухме тук аргументи, че виждате ли, сурогатното майчинство под една или друга форма съществува и сега. Колегата Радев каза – на ръба на закона или над закона.
И сега има продажба на деца, даже има и документални филми. Дайте, след като съществува тази търговия с продажба на деца, дайте и тях да узаконим. Впрочем с този закон и Семейния кодекс ние дефакто узаконяваме продажба на деца.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Е, не!
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Е, не, не ... ама да. Няма как. Тази жена, която дава утробата си под наем, няма да е безвъзмездно, колкото и да искате да го забранявате. Колкото искате го забранявайте!
Що се отнася до типичните проблеми – вижте чл. 136а, ал. 1. Казва се: „От заместващото майчинство се ползват само съпрузи”.
Веднага се поставя въпросът, и в теорията, и не само в теорията, и в света, където е разрешено: защо само между съпрузи?
В момента около 50%, особено от младите хора, живеят на съпружески начала. Раждат се даже деца, даже някога връзките им са много по-здрави, отколкото като се подпишеш – „в брак”. Защо трябва да е ограничено? Нека да ни го каже тук. Защо да не дадем възможност и на желаещите да използват тази възможност?
Второ, поставя се въпросът: кой може да се възползва от това? И във втора, и в трета, и в четвърта алинея се говори – „когато жената е безплодна” и се посочват случаите.
В такъв случай, особено в ал. 4, когато е отстранена матка, яйчници, когато е с онкологично и генетично заболяване, и по-нататък ал. 3 – стимулацията на яйчниците, износването на бременността е противопоказно – ето, чета, госпожо Крумова (показва), жената, която поръчва детето, не е носител на яйцеклетката. Затова са три жени.
Е, я ми кажете: как на майката, която поръчва и която ще стане юридическа майка, ще бъдат отстранени яйчниците и ще даде яйцеклетка? Това е абсурд! Питайте поне лекарите. Аз съм ги питал.
Вие казахте тук, че, видите ли, другата седмица ще дойде една госпожа от Великобритания, която пет пъти е била сурогатна майка. Интересно ми е, разбира се, да се срещна и да разговарям с нея, но знаете ли пътя и във Великобритания, пък и в Щатите – когато са приемали сурогатното майчинство, са имали предвид съпрузи или мъж и жена, когато живеят заедно? Сега вече сурогатното майчинство се използва и при гей браковете. Да, така е, прочетете. Даже един много, много известен певец вече има две деца, използвайки сурогатното майчинство. Нататък ли отиваме?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Това вече го чухме.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не, това не сте го чули. Запишете, запишете си го – за гей браковете не съм говорил. Ако искате, можем с Вас да разговаряме. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
Трето, в чл. 136б става въпрос за майката, която ще износи детето. Изисква се съпругът на заместващата майка да даде декларация.
Питам обаче, обръщам се към вносителя: тази жена, която ще износва, майката, ако няма съпруг? (Реплика от народния представител Калина Крумова.) Питам. Да, може само съпрузи да поръчат, но жената, която ще износва, и тя ли трябва да бъде в брак? Не знам. Кажете го, за да е ясно. Аз пък го тълкувам: ако няма съпруг, няма да имаме съгласие. Нали е така? Да бъде ясно и категорично казано.
Освен това, щом се хващате с брака, тук колегата го няма, който каза, че бракът бил договор, бракът не е договор, бракът е съюз между мъж и жена. Друг е въпросът имуществените отношения как се уреждат. В България е съюз между мъж и жена – запомнете го. Мъж и жена! В други държави не е така! (Весело оживление.) Нататък ли ни пращате?
Освен това, уважаема госпожо вносител, вижте какво става. В ал. 2 на чл. 365 давате условията, при които могат да кандидатстват за това сурогатно майчинство и казвате: други условия по ал. 1 ще се уредят с наредба на Министерството на здравеопазването. А, какъв е този двоен режим?! Веднъж ги уреждаме с този закон и казваме кои са, и даваме на министъра на здравеопазването да дописва закона! С подзаконов нормативен акт ние приемаме правни норми от законов характер! Позволете ми, това не е допустимо, и то за условия, за основни принципи! Не можеш да дадеш на министъра да дописва закона!
В този смисъл, още веднъж повтарям, от юридическа гледна точка този законопроект не издържа, няма отговор на редица въпроси, част от които поставих тук, и затова ще гласувам „против”. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Госпожа Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Господин Корнезов, сам го казахте – бракът в България е между мъж и жена, а не за гей двойки. Противоречите си сам в това, което казвате.
Отговарям Ви по ред на номерата.
За Вас не са ли експерти: от Фондация „Искам бебе” – госпожа Радина Велчева и госпожа Лидия Чорбанова; от Министерството на здравеопазването, Център „Фонд „Асистиране, репродукция” – д-р Николай Лалев и д-р Мария Георгиева; от Националния осигурителен институт – Снежанка Малакова, главен юрисконсулт в отдел „Правен” и така нататък?!
Писмата на всички експерти са в мен, защото Вие изразихте някакво съмнение доколко ще са експерти, на всички министерства и комисии от парламента, които ще вземат участие в промените между първо и второ четене, за които говорим и чийто срок удължаваме максимално, за да може законът да бъде направен възможно най-добре.
Оттам нататък Вие питате: защо съпрузи? Защото после всички говорят за правата на детето. Нали се опитваме да дадем добра среда? Тук обаче искам да предпазя да влезем в един друг дебат, защото смесихме сурогатното майчинство с донорството, смесихме го с осиновяването. Сурогатното майчинство няма да се опита да регламентира взаимоотношенията между хората – дали са двойка, дали са семейство, или не са. В момента в българското законодателство няма въведено понятие „съпружески начала” или „фактическо съжителство”. Има „в брак” и „извън брак”. Затова предложението е точно по този начин, господин Корнезов. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
Точно така – само в брак.
Имайки предвид това, което казахте, явно не ми изслушахте репликата към господин Тошев. За задължителната програма аз вече споделих, че това ще бъде една от промените между първо и второ четене. Няма да бъде само с психолог, ще бъде и със социалния работник. Те ще са тези, които работят с осиновяването. Тоест това ще бъде преработено. Имайте предвид, че тези екипи се знаят кои са и са определени.
Оттам нататък Вие коментирахте изискванията към заместващата майка. Естествено, че ако няма съпруг, няма да има декларация. Ние не можем да кажем дали тази жена, заместващата майка, задължително да е омъжена или да не е омъжена. Ако има съпруг, ще даде декларация. Ако няма съпруг, няма да даде декларация. Това е елементарно. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика?
Дуплика желаете ли господин Корнезов?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Може би отзад напред. Вижте самия текст, госпожо. Казвате – съпругът трябва да даде декларация. И се поставя въпросът: трябва ли тя да бъде в брак? Ако е в брак, трябва да даде съпругът, ами ако няма?
Но има и друго изискване, което Вие забравяте – че майката, която ще износва плода, трябва преди това да е раждала свое дете! Това дете да не се е пръкнало отгоре? Пак от мъж е дошло. (Весело оживление. Реплика от народния представител Калина Крумова.)
Смейте се, смейте се. Само за жени приказвате тук, а къде сме ние мъжете? (Весело оживление.)
Що се отнася за тази програма. Вие казвате: преди да сключат договора, включително и след като дойде раждането, трябва да има тази програма, да ги посещават. Ами ако не посещават, какво ще стане? (Реплика от народния представител Лъчезар Тошев.)
И какво? С глобите ли ще се оправи? Тя родила, оставила детето вече, ние ще я караме зорлем да ходи на програмата! Каква ще е тази програма? Ще й четат лекции как се ражда. Това ли е? Разбирате ли? Удар във въздуха е това.
В ред държави, включително във Вашата любима Великобритания, която ни цитирате, е възможно сурогатното майчинство не само когато са съпрузи, а всяка една жена би могла да се ползва от това, стига да желае, даже да не е на съпружески начала.
Впрочем съпружеското съжителство, както знаете, не е регламентирано в България, но в един проект това беше чл. 13. Аз бях против него и понеже съм фаталист, успях да съборя чл. 13 от Семейния кодекс. И сега казвам: да живее бракът, който ограничава свободата на мъжа! (Весело оживление.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания няма.
Моля народните представители да влязат в залата – предстои гласуване! (Председателят няколко пъти повтаря поканата към народните представители да влязат в залата, поради предстоящо гласуване.)
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 154-01-88, внесен от народния представител Калина Крумова на 29 юли 2011 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 73 народни представители: за 61, против 6, въздържали се 6.
Законопроектът е приет. (Шум и реплики от КБ.)
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Не! Не е приет! Кворумът е 61!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Добре, господин Корнезов, законопроектът не е приет.
Госпожо Крумова, заповядайте за прегласуване. (Шум и реплики.)
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаеми господин председателстващ, моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на прегласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 154-01-88, внесен от Калина Крумова на 29 юли 2011 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 63, против 7, въздържали се 7.
Текстът е приет.
Процедура – народният представител Калина Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаеми господин председателстващ, моля срокът между първо и второ четене да бъде удължен на максимално допустимия – 21 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 69 народни представители: за 66, против 1, въздържали се 2.


Преминаваме към:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА.
Вносител е народният представител Калина Крумова на 29 юли 2011 г.
Има един доклад на Комисията по труда и социалната политика.
Господин Стойнев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-87, внесен от Калина Крумова на 29 юли 2011 г.
Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 28 септември 2011 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-87, внесен от Калина Крумова на 29 юли 2011 г.
На заседанието присъстваха: от Министерството на труда и социалната политика – господин Тотю Младенов, министър; господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, и госпожа Смела Нинева, началник на отдел в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”; от Националния осигурителен институт: господин Бисер Петков – управител; госпожа Весела Караиванова – подуправител, и госпожа Антоанета Ганчева – главен актюер.
Присъстваха и представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.
Законопроектът бе представен от госпожа Калина Крумова, която подчерта, че предложеният законопроект е част от пакета законодателни предложения, с които тъй нареченото „заместващо майчинство” се въвежда в българското законодателство.
Основната цел на законопроекта е да уреди трудовите права на биологичната майка и на заместващата майка при заместващо майчинство. Във връзка с това се предвижда биологичната майка при заместващо майчинство да има право на отпуск, приравнен на отпуска поради бременност и раждане в размер на 365 дни след раждането на детето.
Предлага се заместващата майка да има право на отпуск, поради бременност и раждане, в размер на 87 календарни дни, 45 от които преди раждането. Предвидено е заместващата майка да не се възползва от отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и от неплатен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.
Предлага се в случаите на заместващо майчинство бащата да се ползва от правото на 15-дневен отпуск при раждане на дете, както и от възможността след навършването на 6-месечна възраст на детето да ползва вместо майката отпуск до навършването на едногодишна възраст на детето.
Въвежда се задължение за работодателя и длъжностните лица в предприятието да опазват в тайна обстоятелствата във връзка със заместващото майчинство.
Предлага се биологичната майка, сключила договор за заместващо майчинство, да се възползва от специалната закрила при уволнение, предвидена за бременните и за жените в напреднал етап на лечение ин витро.
Същевременно времето, през което е износвана бременността при заместващо майчинство, се предлага да се зачита за трудов стаж, без да е съществувало трудово правоотношение.
На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът е изпратен за становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество. В своето становище Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепя по принцип необходимостта от регламентиране на т.нар. „заместващо майчинство”, като счита, че обсъждането на трудовите права на биологичната майка при заместващо майчинство следва да бъдат обект на регулация след осъществяването на изменения в Семейния кодекс и редица други нормативни актове.
В хода на дискусията народните представители изразиха своята подкрепа за законопроекта, като същевременно бе изтъкната необходимостта от неговото детайлно прецизиране между първо и второ гласуване.
След гласуване с резултати: „за” - 13 гласа, „против” и „въздържали се” няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-87, внесен от Калина Крумова на 29 юли 2011 г.” Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Като вносител, госпожо Крумова, желаете ли да вземете думата?
Заповядайте, имате думата.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Смятам, че с предишните няколко часа дебати, които водим по законопроекта, тъй като той не може да се раздели само в частта Семеен кодекс или само в частта здравеопазване, бяха казани повечето неща.
Само с няколко думи ще кажа, че с промените в Кодекса за социалното осигуряване и в Кодекса на труда се опитваме по всякакъв начин да дадем на заместващата майка и на тази, която се възползва от заместващо майчинство, правата на отпуска, на осигуряване и така нататък, каквито имат всички родители.
Понеже малко по-рано се говореше много за правата на детето и за неговия статут, с всички тези промени ние се опитваме да вменим това, което е факт. Децата, родени вследствие на асистирана репродукция, са като всички останали. Единствената разлика е, че те са се родили по медицински път. По какъв начин тази информация ще достигне до тях, би трябвало според нас, както е и в момента, да бъде решение на техните биологични родители. Това е единствената разлика. И децата като всички останали са деца, и родителите като всички останали са родители, разликата е, че те имат репродуктивен проблем и са се справили с него.
Повярвайте ми, децата, които са родени вследствие на асистирана репродукция, са едни от най-чаканите и най-обичаните деца. Аз смятам, че всеки един от вас, който има наблюдение и е вътре в тази сфера, ще подкрепи законопроекта. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Изказвания? Няма.
Закривам дискусията.
И пак моля народните представители да се върнат в залата, за да можем да гласуваме!
Моля народните представители да влязат в залата – предстои гласуване!
Моля и квесторите да поканят народните представители от Клуба и от парламентарните стаи!
Уважаеми колеги, моля заповядайте в залата!
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-87, внесен от народния представител Калина Крумова на 29 юли 2011 г.
Гласували 71 народни представители: за 63, против 3, въздържали се 5.
Законопроектът е приет.
Процедура – заповядайте, госпожо Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаеми господин председателстващ, моля срокът между първо и второ четене да бъде удължен на максималните 21 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 67 народни представители: за 64, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.
Вносители: народният представител Калина Крумова на 29 юли 2011 г.; и народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова на 31 август 2011 г.
С доклада на Комисията по труда и социалната политика ще ни запознае господин Стойнев.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедура – на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде допуснат в залата за участие господин Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 63 народни представители: за 60, против няма, въздържали се 3.
Предложението не е прието, тъй като кворумът е 61 народни представители.
Уважаеми колеги, с госпожа Цачева нямаме никакво намерение да се занимаваме с този труден проблем – да ви осигуряваме през пет минути присъствието, поради което прекратявам заседанието за днес.
Утре продължаваме в 9,00 ч.
Благодаря. (Звъни.)


(Закрито в 13,09 ч.)Председател:

Цецка Цачева


Заместник-председател:

Анастас Анастасов


Секретари:

Петър Хлебаров

Митхат Метин
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ