Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 16 май 2012 г.
Открито в 9,03 ч.
16/05/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Любомир Владимиров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Дами и господа народни представители, предлагам на вашето внимание Обща програма за работата на Народното събрание за времето от 16 до 18 и 23 май 2012 г.:
1. Прекратяване пълномощията на народен представител. Подадена е оставка от обявения за избран за народен представител от Централната избирателна комисия Николай Нанков.
2. Проекти за решения за промени в състава на постоянни делегации на Народното събрание. Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев.
3. Второ четене на Законопроекта за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Вносител е Министерският съвет.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.
5. Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 – януари 2012 г. Вносители са Яне Янев и група народни представители.
6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вносител е Министерският съвет.
7. Избор на членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – точка първа за четвъртък, 17 май 2012 г.
8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите – общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене три законопроекта с вносители: Иван Николаев Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев, първи законопроект; втори – на Министерския съвет; трети – на народния представител Димитър Атанасов. Тази точка е продължение от предходната пленарна седмица.
9. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози. Вносител е Министерският съвет.
10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители са Министерският съвет – първи законопроект; втори – на Иван Вълков и група народни представители; трети – на Мартин Димитров и Кирчо Димитров.
11. Второ четене на Законопроекта за виното и спиртните напитки – продължение. Вносител е Министерският съвет.
12. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата. Вносители са Валентин Николов и група народни представители.
13. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Вносител е Министерският съвет.
14. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия. Вносител е Министерският съвет.
15. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г. Вносител е Комисията за защита на личните данни.
16. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2011 г. – 31 декември 2011 г. Вносител е Съветът за електронни медии.
17. Парламентарен контрол – в обичайният му час, 11,00 часа, в петъчния ден.
Моля да гласуваме.
Гласували 123 народни представители: за 102, против 4, въздържали се 17.
Предложението е прието.
Постъпили предложения по реда на чл. 43, ал. 3 от правилника.
Първото по време е от народния представител Яне Янев, който предлага в програмата за този период да бъде включен като точка Законопроект за изменение и допълнение на Закона за някои права на лицата, които са били президенти на Република България, внесен в Деловодството на Народното събрание с вх. № 254-01-55 от 24 април 2012 г.
Двумесечният срок по чл. 68, ал. 2 от нашия правилник обаче не е изтекъл. Тази точка е поискана преждевременно за включване в програмата ни, поради което не следва да бъде допускана до гласуване.
Следващото по време предложение е от народния представител Павел Шопов, който предлага в настоящата седмична програма като точка да бъде включен Проект за решение за избиране на членове на Комисията за защита от дискриминация, в това число председател и заместник-председател, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители.
Господин Шопов, слушаме Ви.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, „Атака” има отдавна становище по отношение на тази комисия. Ние считаме, че тя е абсолютно излишна. Тя е една от 130-140-те комисии и други институции в България, които съпътстват министерствата и основната част от администрацията. Тази комисия е в тежест на българския данъкоплатец. Тя се използва само за репресия и нищо друго. Аргументът, че така ни искали от Брюксел, е неоснователен. Има десетки институции, които могат да вършат работата на тази комисия и те я вършат, за да бъдат защитавани българските граждани от дискриминация. Това е единият въпрос. Той е по-важният – тази комисия трябва да бъде премахната, просто не бива да я има в българската администрация.
Другият въпрос обаче е: повече от две години комисията е нелегитимна. Изтекъл е срокът и от квотата на президента, и от квотата на Народното събрание. За да се промени комисията от квотата на президента, първо, трябва да се промени квотата от Народното събрание.
„Атака” от една година е внесла свое проектопредложение за гласуване на нов състав на комисията, то е пред Вас. Досега се оглавява от Кемал Еюп в съгласие с договорките от времето на тройната коалиция и тогавашните управляващи. Тя е предоставена на ДПС като членски състав и всяка година струва по около 4 милиона на българските данъкоплатци.
Комисията продължава да съществува и да издава незаконосъобразни и противоконституционни решения. Те са абсолютно скандални и Вие нямате волята да направите елементарна промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, благодаря Ви.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Затова Ви моля да включите в дневния ред нашето предложение, за да бъде гласуван поне нов състав на комисията, след като нямате воля тя да бъде ликвидирана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Шопов. Разбрахме предложението Ви.
Подлагам на гласуване предложението за включване в дневния ред Проект на решение за избиране членове на въпросната комисия.
Гласували 116 народни представители: за 18, против 18, въздържали се 80.
Предложението не е прието.
За прегласуване – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Това, разбира се, не е първият случай, в който правим предложение, което не се отнася до друго, а до спазване и реализиране на конституционно задължение на българския парламент.
В нормална държава, колеги, това не може да съществува. Две години една нелегитимна комисия продължава да работи, като нейните членове продължават да получават заплати, да се възползват от всички екстри – автомобили, помещения, секретарки, и да бълват, и да продуцират решения, които са най-малкото правно нищо! Другото, което може да се каже – те са абсолютно противоконституционни и противозаконни.
Това, разбира се, буди недоумение у масовия гражданин, но на нас тук – в пленарната зала, някои неща са ни ясни.
Не е въпросът до кадрова немощ на управляващите от ГЕРБ, че не могат да намерят кадри и да попълнят комисията в нейния състав. Въпросът е, че тук съществуват договорки. Договорките са между управляващите от ГЕРБ и ДПС.
Ние сме подозирали такива договорки и то ги има, разбира се, на различни скрити нива, в различни отношения и направления, но това е една от договорките, която ясно се вижда. Тази комисия е много важна за Ахмед Доган и за ДПС. Тя осъществява част от репресията, която ДПС осъществява по отношение на български граждани, като фабрикува и продължава да фабрикува решения, които всъщност са репресията и дискриминацията, а дискриминацията е спрямо българите. Такива решения има страшно много.
Въпреки че при разговорите в кулоарите много пъти сте заявявали и обещавали в най-скоро време въпросът да бъде решен, Вие не го правите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изтече времето, господин Шопов. Давам Ви знак, моля Ви.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Затова ние настояваме да вкарате този въпрос в дневния ред и да го изчерпим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на прегласуване предложението за включване на тази точка в дневния ред.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Решението трябва още тази седмица да мине и да гласувате нов състав на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 117 народни представители: за 18, против 36, въздържали се 63.
Предложението не е прието.
Следващото предложение е за включване на точка в седмичната програма по реда на чл. 43, ал. 3 от правилника. То е на народния представител Венцислав Лаков, който предлага да бъде включен и гласуван Проект за решение за предсрочно изтегляне на българския военен контингент от мисията ИСАФ в Афганистан, внесен от група народни представители от Парламентарната група на Партия „Атака”.
Заповядайте, господин Лаков.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Повод да поставим отново нашето искане за изтегляне от Афганистан, е предстоящата среща на върха в Ню Йорк, за която заминаха върховният главнокомандващ, външният и военният министър.
Повод е и това, че във Франция се състояха избори и новият френски президент категорично заяви своята позиция за незабавно изтегляне от Афганистан.
Нещата се променят, ситуацията в Афганистан се влошава. Станахме свидетели на самоубийства, на атака срещу български войници там и въпрос на късмет е, че не се е стигнало до най-страшното.
Затова Партия „Атака” призовава още веднъж да се преосмисли позицията на парламента и независимо от приетата стратегия за изтегляне от Афганистан, това да стане по-бързо. По този начин ще се освободи ресурс за развитие на Българската армия на българска територия.
Призоваваме Ви да гласувате това решение. По този начин ще покажем, че в България съществуват същите настроения, каквито са в цяла Европа. Мисията в Афганистан е провалена и ние нямаме място там. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението на господин Лаков за включване на въпросния проект за решение като точка в дневния ред.
Гласували 116 народни представители: за 11, против 28, въздържали се 77.
Предложението не е прието.
Господин Лаков, заповядайте за прегласуване.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака): Уважаеми колеги, Вашият вот показва, че България не е франкофонска държава, а ние сме.
Искам да Ви кажа и икономически аргументи. В последните дни статистиката отчита нулев икономически растеж за България. В същото време мисията ни в Афганистан струва 55 милиона годишно. За десетте години наше участие сумата според мен наближава милиард. Тези пари биха могли да бъдат използвани съвсем целенасочено за превъоръжаване, за модернизация, за бойна подготовка на армията, вместо да изтичат в Афганистан.
Нещо повече, по думите на военния министър Аню Ангелов, предстои да плащаме всяка година по 500 хиляди, само за да се издържа афганистанската армия.
Нека да спрем с това разхищение на средства и тези пари да останат в България, а не да се изливат навън, без ясни резултати, без ясни цели. Помислете – все пак това са народни пари.
От Партия „Атака” още веднъж Ви призоваваме: преосмислете Вашето решение и гласувайте за изтегляне от Афганистан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на прегласуване направеното предложение.
Гласували 107 народни представители: за 7, против 27, въздържали се 73.
Предложението не е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 9 до 15 май 2012 г.:
- Законопроект за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа – вносител Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстващи – Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика и отбрана;
- Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност – вносител Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика, съпътстващи – Комисията по здравеопазването, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика и отбрана;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници – вносител Кирил Гумнеров и група народни представители. Водеща е Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност – вносител Кирчо Димитров и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, съпътстваща – Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безмитната търговия – вносител Камен Петков и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, съпътстваща – Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове;
- Законопроект за временно въвеждане на ограничения за заемане на ръководни длъжности – вносител Лъчезар Тошев и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси, разпределен и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите;
- Проект за решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие – вносител Красимир Велчев и Димитър Главчев;
- Проект за решение за попълване състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония – вносител Красимир Велчев и Димитър Главчев;
- Законопроект за ратифициране Изменението на Споразумението за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие, прието с Решение № 131 на Съвета на управителите на банката от 19 юни 2011 г. – вносител Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. По него ще се произнесе и Комисията по външна политика и отбрана;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазването, съпътстваща – Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, Комисията по правни въпроси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове;
- Законопроект за изменение на Закона за административните нарушения и наказания – вносители Светослав Тончев и Ивайло Тошев. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Няколко съобщения:
- На 15 май 2012 г. е постъпил, и днес на 16 май 2012 г. е раздаден на народните представители, общ Проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приети на първо четене на 12 април 2012 г. Проектът е изготвен от Комисията по регионална политика и местно самоуправление на основание чл. 71, ал. 2 от правилника. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене.
В периода от 10 до 15 май 2012 г. в Народното събрание са постъпили пет материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно:
1. Информация за месец март 2012 г. по следните показатели – индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно”, без „Търговия с автомобили и мотоциклети”, индекси на промишленото производство и индекси на строителната продукция;
2. Информация за проведеното през месец април 2012 г. наблюдение на потребителите;
3. Информация за средната месечна работна заплата и списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за първото тримесечие на 2012 г.;
4. Информация за брутния вътрешен продукт за първото тримесечие на 2012 г. – експресни оценки;
5. Информация за индексите за потребителските цени за месец април 2012 г.
Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към точка първа от програмата:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Уважаеми дами и господа народни представители! С Решение № 1833-НС от 10 май 2012 г. Централната избирателна комисия, на мястото на прекратилия предсрочно пълномощията си народен представител Михаил Николовски, обяви за избран за народен представител в 11. многомандатен изборен район – Ловеч, Николай Нанков с ЕГН ..., от листата на Политическа партия ГЕРБ.
Със заявление, вх. № 254-00-948 от 14 май 2012 г. господин Николай Нанков заявява, че на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подава оставка като народен представител и желае пълномощията му да бъдат предсрочно прекратени с решение на Народното събрание.
Предлагам на Вашето внимание служебен Проект на решение за прекратяване на пълномощията на народен представител:
„Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Николай Нанков Нанков като народен представител от 11. многомандатен избирателен район – Ловеч.”
Моля, режим на гласуване.
Гласували 113 народни представители: за 102, против 7, въздържали се 4.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИ ДЕЛЕГАЦИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Постъпили са проекти за решение от Красимир Велчев и Димитър Главчев за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие:

„РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Иван Йорданов Божилов от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ като член на Постоянната делегация на Интерпарламентарната асамблея по православие.
2. Избира Таня Димитрова Въжарова от Парламентарната група на партия ГЕРБ за член на Постоянната делегация на Интерпарламентарната асамблея по православие.”
Ясно е, че промяна се налага поради предсрочно прекратените пълномощия на господин Божилов. (Реплики.) Коректно колегите от залата ми подават реплики – не са му прекратени пълномощията.
Изказвания има ли? Няма.
Поставям на гласуване проекта за решение.
Гласували 116 народни представители: за 110, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.

„Проект

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната асамблея
по франкофония

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Антоний Венциславов Кръстев от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ за член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.”
Изказвания? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 111 народни представители: за 106, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.

Следваща точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СТАТИСТИКА НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ.
Госпожо Стоянова, имате думата за доклад на проекта за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моля за процедура – в залата да бъдат допуснати господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”, и господин Красимир Сивев – началник отдел в същата дирекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Поканете гостите.
Слушаме Ви, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Доклад относно Законопроект за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, № 202-01-19, внесен от Министерския съвет на 30 март 2012 г., приет на първо гласуване на 4 май 2012 г.
Проект – второ гласуване.
„Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа наименованието на закона по вносител.
Гласували 96 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Глава първа – Общи положения.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 1 и предлага следната редакция:
„Чл. 1. (1) Този закон урежда:
1. осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностна търговия със стоки между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, в съответствие с регламентите на Европейския съюз в тази област:
а) Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 638/2004”;
б) Регламент (ЕО) № 222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки (ОВ, L 87/160 от 31 март 2009 г.);
в) Регламент (EО) № 1982/2004 на Комисията от 18 ноември 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1901/2000 и (ЕИО) № 3590/92 на Комисията, наричан по-нататък „Регламент (EО) № 1982/2004”;
г) Регламент (ЕО) № 1915/2005 на Комисията от 24 ноември 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 с оглед опростяване регистрацията на количеството и спецификациите на особените движения на стоки;
д) Регламент (ЕС) № 91/2010 на Комисията от 2 февруари 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, по отношение на списъка със стоки, изключени от статистиката, изпращането на информация от данъчната администрация и оценката на качеството (ОВ, L 31/1 от 3 февруари 2010 г.);
e) Регламент (ЕС) № 96/2010 на Комисията от 4 февруари 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, по отношение на прага на опростяване, търговия по характеристики на стопанската дейност, специфичните стоки и движения и код на вида на сделката (ОВ, L 34/1 от 5 февруари 2010 г.);
2. функциите и правомощията на компетентните органи по осъществяване на статистическа дейност за вътрешнообщностна търговия със стоки;
3. системата „Интрастат”.
(2) Различните или специфичните правила, които се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начинът на тяхното отчитане и деклариране, както и за стоките, които са изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки, се определят с наредба на Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по предложената редакция на чл. 1?
Господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Всички спокойно, безропотно, безметежно слушахме така дългото и протяжно прочитане на текста от госпожа Стоянова. На никой не му идва на акъла и никой не реагира за това, което правим, защото то се е превърнало в навик в българския парламент, няма кой да възрази за неща, за законопроекти, с които си губим времето и които няма да увеличат вътрешнобългарския обмен на стоки и услуги, а имат за цел да отчетат и направят статистика.
През комунизма думата, която използвахме ние, които бяхме дисидентстващите и недоволните от онова общество и от онази власт, беше „стъкмистика”.
В момента от Брюксел са ни спуснали директиви – и то не една, как да направим „стъкмистика” на онова, което в България се ползва като стоки, като услуги във вътрешнобългарския обмен, който би участвал във вътрешноевропейския обмен на стоки и услуги.
Видяхте колко на брой директиви бяха прочетени, цяла революция направихме, каква промяна извършихме, закрихме и съсипахме цяла държава – не че плача за нея, имам предвид комунистическата държава, за да стигнем до още по-голяма бюрокрация. Тогава статистиката или социалистическата стъкмистика се ръководеше от много по-малко правила. Там имаше някакво пестеливо нормиране и се правеше една статистика. Ние в момента сме принудени и накарани от Брюксел – чухте колко на брой са директивите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, кажете нещо конкретно по чл. 1 в редакцията му, защото все пак сме на второ четене, а Вие правите изказване като за първо четене.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Аз говоря за всичко това, което беше изброено – десетките директиви на брюкселската бюрокрация,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По принцип законопроектите се обсъждат на първо гласуване.
ПАВЕЛ ШОПОВ: ...с които ни задължават да се занимаваме с глупости. Вместо да се работи за увеличаване обема на брутния вътрешен продукт, на стоките и на услугите, ние се занимаваме с глупостта как да направим за тях статистика или „стъкмистика”, както казвахме през комунизма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Колега Шопов, трябваше да реагирате, когато влизахме в Европейския съюз. Ние хармонизирахме стотици закони и сега е много ясно, че трябва да приемем тези регламенти. Няма как, това са общи документи за всички страни от Европейския съюз и то, според мен, не влияе отрицателно на това, за което Вие говорите – да увеличаваме производството, стокообмена и така нататък. Мисля, че трябва да подкрепим този законопроект изцяло. Ние от Парламентарната група на Коалиция за България ще го подкрепим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз съм доволен все пак, че залата малко се събуди и дано да сме се позамислили!
Колкото до репликата на господин Радославов, че трябвало да се реагира тогава, ние от „Атака” винаги сме предупреждавали за негативите от нашето участие в Европейския съюз. Тези неща трябва ясно да си ги казваме. Това беше въпросът и на първо четене, когато се обсъждаше философията на законопроекта.
Но виждаме негативите – да ни вкарват в едни рамки с въпросните директиви, които машинално трябва да изпълняваме и тук ние самите, в Народното събрание, сме се превърнали в едни машинки за гласуване.
Вашата забележка, господин Радославов, е много правилна – ще си търпим последиците, ще влизаме в схеми, ще занимаваме с глупости цялата държава, не само българския парламент, само защото бюрократите от Брюксел имат едни виждания и са ни спуснали едни директиви, които трябва да се изпълняват, защото тези директиви им създават работа и оправдават тяхното съществуване по върховете на бюрокрацията на Европейския съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли други изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 1 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Глава втора –
Компетентни органи. Правомощия и взаимодействие”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване ан блок наименованието на Глава втора и редакцията на чл. 2 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 3 има предложение на народните представители Борис Грозданов, Лили Боянова и Димитър Главчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„Чл. 3 (1) Националният статистически институт:
1. определя праговете за деклариране по системата „Интрастат” и видовете данни, подлежащи на деклариране по смисъла на чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004;
2. разработва и поддържа съвместно с Националната агенция за приходите правила за валидация на данните, събирани по системата „Интрастат”;
3. събира данни за специфични стоки и движения на стоки, които не се декларират по системата „Интрастат”, от други административни източници;
4. осъществява вторична валидация на всички събирани или получавани от другите компетентни органи данни;
5. изпраща обобщените и детайлните данни за статистика за вътрешнообщностната търговия със стоки на Генерална дирекция „Евростат” на Европейската комисия в съответствие с изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕО) № 638/2004, както и на чл. 25 от Регламент (ЕО) № 1982/2004;
6. съхранява всички данни за вътрешнообщностната търговия със стоки на задължените по този закон лица и поддържа регистър за тях;
7. изготвя анализи и доклади за качеството на данните за статистика за вътрешнообщностната търговия със стоки;
8. предоставя месечни данни за вътрешнообщностната търговия със стоки на Българската народна банка за целите на текущата сметка на платежния баланс.
(2) Националната агенция за приходите:
1. създава и поддържа система за събиране на данни „Интрастат” – изготвя методология, работни процедури и документи, както и софтуерно приложение, осигуряващо изготвянето на Интрастат декларациите;
2. извършва контрол на обхвата на задължените лица, а чрез валидация контролира качеството на данните, предоставяни по системата „Интрастат” в съответствие с изискванията на чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004;
3. предоставя на Националния статистически институт събираните по системата „Интрастат” данни;
4. предоставя обобщени данни на държавни институции и организации, когато това е предвидено в нормативен акт или въз основа на сключени с тях споразумения;
5. информира Интрастат операторите за задълженията им във връзка със системата „Интрастат” в съответствие с изискванията на чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 638/2004;
6. контролира изпълнението на задълженията на Интрастат операторите, установява административни нарушения и налага административни наказания по този закон;
7. използва наличните данни за вътрешнообщностна търговия със стоки, събирани или получавани по реда на Закона за данък върху добавената стойност и чрез европейската информационна система за обмяна на информация по ДДС (VIES), както и от други административни източници като допълнителни за определяне на задълженията на Интрастат операторите и контрола на достоверността на данните, предоставяни по системата „Интрастат” в съответствие с изискванията на чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004;
8. създава и поддържа регистър на задължените лица по системата „Интрастат”.
(3) Агенция „Митници” предоставя на Националния статистически институт данни за стоките от митническите декларации (ЕАД) в съответствие с изискванията на чл. 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 3 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 80 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членове 4, 5, наименованието на Глава трета „Система „Интрастат”, членове 6, 7 и 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок подлагам на гласуване членове 4 и 5, Глава трета „Система „Интрастат” и членове 6, 7 и 8 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 71, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 9 има предложение от народните представители Борис Грозданов, Лили Боянова и Димитър Главчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 9 и предлага следната редакция:
„Чл. 9. (1) Интрастат декларациите, уведомлението по чл. 10, както и други подлежащи на подаване документи или данни от Интрастат операторите се подават в Националната агенция за приходите по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.
(2) По изключение в случаите на техническа невъзможност от страна на Интрастат оператор или на Националната агенция за приходите, предвидени в наредбата по чл. 6, ал. 2, се допуска Интрастат декларации, уведомление, документи или данни да се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на технически носител, даващ възможност за надеждно възпроизвеждане на информацията и отговарящ на изискванията за формат на записа.
(3) Образците на Интрастат декларации и други подлежащи на подаване документи или данни се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него лице и се публикуват на интернет страницата на агенцията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 9 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 10, 11, 12, 13, наименованието на Глава четвърта „Конфиденциалност. Задължение за опазване на тайна” и чл. 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам анблок на гласуване докладваните членове по вносител, подкрепени от комисията, и наименованието на Глава четвърта по вносител, също подкрепено от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 15 има предложение от народните представители Борис Грозданов, Лили Боянова и Димитър Главчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 15 и предлага следната редакция:
„Чл. 15. (1) Интрастат оператор може да поиска от председателя на Националния статистически институт разширяване на статистическата конфиденциалност по отношение на кода по Комбинираната номенклатура, установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, за определена стока и търговски поток в случаите, когато годишната стойност на съответната търговия на лицето с държави – членки на Европейския съюз, и с трети страни:
1. съставлява повече от 85 на сто от общата стойност на външната търговия на Република България за съответната година с тази стока и по този поток;
2. сумирана с тази на друг оператор или други двама оператори, при условие че този втори или тези двама други оператори също са поискали деклариране на конфиденциалност, стойността съставлява повече от 85 на сто от общата стойност на външната търговия на Република България за съответната година с тази стока и по този поток.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. информация за кода от Комбинираната номенклатура, установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, и потока, за който се иска разширяване на конфиденциалността;
2. обосновка на причините за искането.
(3) Председателят на Националния статистически институт се произнася в 30-дневен срок по искането с мотивирано решение, с което допуска разширяване на конфиденциалността за статистическите данни за външна търговия или отхвърля искането.
(4) Решението по ал. 3 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) След постановяване на решението за разширяване на конфиденциалността разпространението на данните се извършва съгласно Глава шеста от Закона за статистиката.
(6) Разширяването на конфиденциалността се отменя с решение на председателя на Националния статистически институт:
1. по искане на Интрастат оператора;
2. служебно, в случай че в две последователни календарни години не са изпълнени условията по ал. 1.
(7) Преди да отмени разширяването на конфиденциалността по реда на ал. 6, т. 2, председателят на Националния статистически институт уведомява Интрастат оператора, че може да направи възражение или да подаде нова молба в срок 15 дни от получаване на уведомлението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 15 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16 и наименованието на Глава пета „Административнонаказателни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 74 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 17 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
„Чл. 17а. (1) Интрастат оператор, който не подаде Интрастат декларация, не я подаде в предвидените срокове или предостави неизчерпателни или неверни данни в Интрастат декларация, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
(2) Който при поискване от Националната агенция за приходите не предостави в определения срок информацията по чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 1, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.
(3) При повторно извършване на нарушенията по ал. 1 и 2 наказанието се налага в двоен размер.
(4) При системно извършване на нарушенията по ал. 1 и 2 наказанието се налага в троен размер.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 17 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 18 и чл. 19 комисията подкрепя текста на вносителя за членове 18 и 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 78 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Допълнителни разпоредби” както и по параграфи 1 и 2, комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението и параграфи 1 и 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа наименованието на вносителя „Допълнителни разпоредби” и параграфи 1 и 2.
Гласували 80 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби”, както и параграфи от 3 до 11 включително – комисията подкрепя текста на вносителя по наименованието на подразделението и параграфи от 3 до 11 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме.
Гласували 75 народни представители: за 70, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народните представители Стоянова, Донева, Петков и Боянова за създаване на нов § 12.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 12 със следната редакция:
„§ 12. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн., ДВ, бр. ...) в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн., ДВ, бр. ...) § 23 се изменя така:
„§ 23. (1). Незавършените към датата на влизането в сила на този закон ревизионни производства по чл. 114, ал. 1-3, независимо от датата на започването им, се довършват по досегашния ред в срок до пет месеца от влизането в сила на този закон.
(2) Спрените към датата на влизане в сила на този закон ревизионни производства по чл. 114, ал. 1-3 се довършват по досегашния ред в срок до три месеца от датата на възобновяването им.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 могат да бъдат продължени по реда и при условията на чл. 114, ал. 4.
(4) Сроковете по ал. 1 и 2 не се прилагат за ревизионни производства, срокът на които е продължен по реда на чл. 114, ал. 4 преди влизането в сила на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 12 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 80 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 12 има предложение от народните представители Стоянова, Донева, Петков и Боянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12, който става § 13, със следната редакция:
„§ 13. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г., с изключение на § 12, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 13 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието, а с това и законът.
Процедура.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да разменим в нашата програма местата на т. 4 и 5, като сега преминем към разглеждане на т. 5 – Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия, съответно всички точки да се преномерират. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Всъщност само разменяме мястото на тези точки. Разбрах предложението Ви.
Постъпи процедурно предложение сега да преминем към Проекта за решение.
Обратно предложение.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Прощавайте, но когато се прави едно процедурно предложение, трябва да се изложат нормално и мотиви какви са съображенията.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ, от място): Няма такова задължение.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Гласували сме само преди един час дневен ред и сега изведнъж някой от мнозинството излиза и казва: „Разменете двете точки”. Като че ли Вие наистина се чувствате абсолютни господари на положението, даже не аргументирате онова, което имате предвид. Станете, кажете: имаме предвид това и това, нужно е, необходимо е, въпрос на време е, бързаме с някакъв срок.
Толкова ли е важна тази комисия на Яне Янев сега? Това кажете. Ако това Ви е зорът, това Ви е дертът, да Ви разберем и да я приемем. Но след като преди по-малко от един час сме гласували един дневен ред, да правим такива салтоморталета, ние олекваме като парламент. Това просто е несериозно. И то без мотиви.
Станете и кажете какви са Ви мотивите, какви са Ви съображенията да го направите и да го искате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение точки 4 и 5 да разменят местата си и съответно т. 4 да стане Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия, а т. 5 да стане Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.
Гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласували 88 народни представители: за 73, против 14, въздържал се 1.
Предложението е прието. Тоест прието е разместването на точките в дневния ред.

Преминаваме към точката:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ДЕЙСТВИЯ И ИНИЦИАТИВИ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, КАКТО И НА ГРАЖДАНИ, ПРИ И ПО ПОВОД ПОМИЛВАНЕ, ОПРОЩАВАНЕ НА НЕСЪБИРАЕМИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ, И ДАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО И ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЛИШАВАНЕ ОТ НЕГО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2002 – ЯНУАРИ 2012 г.
Вносители – Яне Янев и група народни представители.
Проектът за решение е разпределен на Комисията по правни въпроси, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Имаме становища и от трите комисии.
Първо ще чуем това на Комисията по правни въпроси.
Господин Димитров, заповядайте да докладвате.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная със становището на Комисията по правни въпроси:
„На свое заседание, проведено на 10 май 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди внесения Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 – януари 2012 г., № 254-02-69, внесен от Яне Янев и група народни представители.
Проектът за решение беше представен от вносителя – народният представител Кристияна Петрова.
Конституционният съд със свое Решение № 6 от 11 април 2012 г. обяви за противоконституционно Решението на Народното събрание от 15 февруари 2012 г. за създаване на Временната парламентарна комисия.
В мотивите си Конституционният съд е изложил, че парламентът е възложил на комисията задачи за проучване, в които се визират действия на президента и вицепрезидента на Република България, което представлява парламентарен контрол върху действията на държавния глава, а това е конституционно недопустимо.
Народните представители уважават и в дейността си се съобразяват с решенията на Конституционния съд, и в частност с посоченото решение. В същото време отбелязват, че въпросите за помилванията, опрощаванията и българското гражданство обективно съставляват обществен интерес, който намира своето отражение в общественото мнение. Безспорна е необходимостта от осветляване дейността на държавните органи по посочените теми. В този смисъл обявяването на решението на Народното събрание за противоконституционно не закрива обществения диалог.
Решението на Конституционния съд счита за противоречащи на Конституцията такива проучвания на Народното събрание, които имат смисъл на парламентарен контрол върху действията на държавния глава. Но издаването на президентския указ за помилване, за опрощаване или за българско гражданство е само един от елементите на съответната процедура – разбира се, най-висшият и най-същественият елемент. Той не изчерпва процедурата и като съдържание, и като законова рамка, и като фактически действия, и като ангажирани лица. Тази процедура започва далеч преди указа и продължава след него.
Така например съгласно чл. 34 от Закона за българското гражданство министърът на правосъдието е този, който предлага на президента да издаде или да откаже да издаде указ за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство, както и за отмяна на натурализация.
Издаването на указ за опрощаване на несъбираеми държавни вземания предпоставя мотивираното мнение на министъра на финансите и на общинския съвет, без което не може да бъде издаден указ. За да се стигне до тези предложения на министрите, има редица други процедурни стъпки, в които участват органи на изпълнителната власт, служби на администрацията и длъжностни лица.
Президентът издава указа по своя воля и по своя преценка, но тази преценка по необходимост стъпва върху фактически данни и ангажирани становища, подадени му от редица други органи и лица. Всички те са част от системата на изпълнителната власт и изпълняват функции в процедурите именно в това си качество.
Народното събрание е в правото си да контролира тяхната дейност, както и следва от решението на Конституционния съд, включително и чрез механизма на временните парламентарни комисии.
В горния смисъл Народното събрание трябва да създаде нова временна комисия, която да проучи всички действия и обстоятелства по трите типа производства, предшестващи и последващи президентския указ, без да засяга правомощията на държавния глава.
Анализът на необходимостта от изменения в нормативната база и техният принципен характер е работа на временната комисия. За да бъде този анализ пълноценен и аргументиран, е необходимо комисията да проучи обстоятелствата по производствата, както е указано в текста на проекта за решение, и ако е необходимо, да анализира нормативната база и практиката в България отпреди проучвания период и в Европейския съюз. Тъй като една значителна част от документацията на временната комисия, създадена с Решение на Народното събрание от 15 февруари, е релевантна към работата на предлаганата нова комисия, е целесъобразно тя да се възползва от нея, като я обработва за целите, изложени дотук, и в строго съответствие с ограниченията, постановени от Конституционния съд.
След проведената дискусия и обсъждане с 12 гласа „за”, 4 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание следния проект за решение”, който ще бъде представен от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Да, ще помоля вносителят да го представи. Благодаря Ви, господин Димитров.
Следва доклад от Комисията по бюджет и финанси.
Госпожа Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо председател, колеги!

„ДОКЛАД
относно Проект за решение за създаване на
Временна парламентарна комисия за проучване
на фактите и обстоятелствата, свързани с действия
и инициативи на длъжностни лица от органи на
изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод
помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания,
и даване и възстановяване на българско гражданство
и освобождаване и лишаване от него през периода
2002 – януари 2012 г., № 254-02-69, внесен от
Яне Янев и група народни представители на 24 април 2012 г.

На заседание, проведено на 10 май 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Проекта за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 – януари 2012 г., внесен от Яне Янев и група народни представители.
Проектът за решение беше представен от народния представител Борис Грозданов.
С проекта за решение за създаване на горепосочената Временна парламентарна комисия се предлага комисията да извърши следните действия:
1. да провери действията на лица от изпълнителната власт, инициирали производства, които са завършили с издаване на укази на президента на Република България за помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 – януари 2012 г.;
2. да установи мотивите, нормативните основания и обстоятелствата, при които са инициирани действията на изпълнителната власт по отделните производства;
3. да направи съпоставка с практиката в Република България отпреди периода на проучване и с нормативната уредба и практиката в другите европейски страни.
След приключване на проучването Временната парламентарна комисия следва да изготви доклад за резултатите от проучването и да предложи решения на Народното събрание във връзка с установеното, както и да посочи необходими ли са законодателни промени.
С проекта за решение за създаване на Временната парламентарна комисия се предлага тя да се състои от 13 народни представители, излъчени на пропорционален принцип от парламентарните групи, и да има срок на действие три месеца.
След представяне и обсъждане на проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 14 народни представители, „против” 5 народни представители, без „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 – януари 2012 г., № 254-02-69, внесен от Яне Янев и група народни представители на 24 април 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Сега ще чуем доклада на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
Господин Бакалов, заповядайте да докладвате становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
относно Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 г. – януари 2012 г., № 254 02 69, внесен от Яне Янев и група народни представители на 24 април 2012 г.

На свое заседание, проведено на 10 май 2012 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите разгледа Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 г. – януари 2012 г., № 254-02-69, внесен от Яне Георгиев Янев и група народни представители на 24 април 2012 г.
Проектът за решение беше представен от председателя на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите господин Йордан Бакалов.
След проведеното гласуване, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите с 8 гласа „за” и 1 „против” предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 г. – януари 2012 г., № 254-02-69, внесен от Яне Георгиев Янев и група народни представители на 24 април 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин Бакалов.
От името на вносителите кой ще представи проекта за решение? Има ли желаещи от вносителите, или няма?
Господин Янев, заповядайте, имате думата.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на вносителите искам да изложа част от мотивите към Проекта за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 г. – януари 2012 г.
Както е известно, Конституционният съд със свое Решение № 6 от 11 април 2012 г. обяви за противоконституционно Решението на Народното събрание от 15 февруари 2012 г. за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 г. – 22 януари 2012 г. Мотивите на Конституционния съд в най-кратко резюме се свеждат до това, че парламентът е възложил на комисията задачи за проучване, в които се визират действия на президента и вицепрезидента на републиката, което представлява своеобразен парламентарен контрол върху действията на държавния глава, а това не се допуска от Конституцията.
Самият Конституционен съд ясно посочва, че с правото на помилване конституционният законодател въвежда едно имплицитно задължение – чрез прилагането му да се осигури реализирането на конституционните ценности и принципи, и още – при упражняването на правомощието си по чл. 98, т. 11 от Конституцията президентът следва да се ръководи от разбирането, че проявява висша милост, но едновременно с това е длъжен да гарантира справедливостта. Тоест става дума за прилагане на базови конституционни и морални норми, при това свързани именно с лица, които грубо са ги нарушили. Не може да се запрети на суверена любопитството как това прилагане се е осъществявало.
По аналогичен начин стои и въпросът с опрощаването на несъбираеми държавни вземания. Данъкоплатецът иска да знае кой и защо получава подобна привилегия, за разлика от него самия. Така е и с българското гражданство – гражданинът на България иска да знае с кого и защо трябва да дели страната си.
Дали тези питания са справедливи, основателни и разумни, или не са, е без значение. Те съществуват и народното представителство не може да ги отмине. Затова ние като вносители се съобразяваме с решението на Конституционния съд и както е посочено, цитирам: „Народното събрание би могло да избира временни парламентарни комисии в обсега на своите правомощия и по-специално да се занимава с действията на изпълнителната власт, на министър-председателя и министрите, които са станали инициатори на съответните производства, които завършват с издаването на укази на Президента на Република България, приподписали са указите и по този начин са го валидирали или пък е трябвало да уредят правните последици от тяхното издаване”.
Този текст е достатъчно императивен и ясен в решението на Конституционния съд. Предвид това Народното събрание трябва да създаде нова временна комисия, която да проучи всички действия и обстоятелства по трите типа производства, предшестващи и последващи президентския указ, без да засяга правомощията на държавния глава. В този смисъл сме убедени, че предлаганата от нас временна парламентарна комисия може и трябва да представи на пленарната зала аргументирано становище дали са необходими законодателни промени по тези три конкретни направления.
Що се отнася до това може ли Народното събрание да приеме промени в нормативната уредба, касаеща помилванията, опрощаванията на несъбираеми държавни вземания и промените в българското гражданство, може да се каже, че Конституционният съд в цитираното свое решение е обстоен само по въпроса за помилванията. Накратко, становището на съда е, че президентът се подчинява само на Конституцията. Парламентът може да приеме законодателни промени, по които да се създават определени норми.
Същевременно е записано, че няма пречка чрез закон да се определи процедура, с която да се реализира помилването. Няма пречка с изменение в законодателството да се въведе задължително обнародване в “Държавен вестник” на тези укази, а именно по този проблем имаше дълго време спорове в общественото пространство. Аргументите в подкрепа на обнародването се основават на разбирането за правна симетрия. Доколко съдебният процес и постановените присъди са публични, би следвало указите за помилване на свой ред също да бъдат публични. Със закон може да бъде уреден и режимът на правните последици от упражняване на помилване. Конституционният съд не забранява да се кодифицират отношенията, които касаят действията на всички органи и лица, свързани с помилването, с изключение на президента.
Придобиването и отнемането на гражданство не е разгледано изрично и подробно от Конституционния съд. Тази материя се урежда от специален Закон за българското гражданство, където са указани както условията, така и редът за тези действия. Безспорно в правомощията на парламента е да измени този закон, стига да не засяга функциите на държавния глава в смисъла на решението на Конституционния съд.
В заключение като вносители бихме искали да представим два текста от решението на Конституционния съд, а именно:
„Президентът упражнява правото на помилване на основата на баланс между изискването за еднакво прилагане на закона и други по-значими в конкретния случай конституционни цели. С оглед на това да не се стигне до драстично отстъпление от принципа на равноправието и недопустимо въвеждане на привилегии или ограничаване на правата на гражданите се налага всички граждани да бъдат поставени в еднакво правно положение пред президента и да подлежат на помилване при еднакви условия.”
Формулиран за помилването, този текст се отнася в по-голяма или по-малка степен и за другите две правомощия.
Формулиран във връзка с президента, той дава принципа, който трябва да се спазва.
„Също така органите и длъжностните лица, ангажирани със съответните производства”.
Това би следвало да е отправният пункт в работата на комисията.
Сега искам да Ви запозная с Проекта за решение:

„РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна парламентарна комисия за
проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с
действия и инициативи на длъжностни лица от органи
на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване
на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на
българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през
периода януари 2002-януари 2012 г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 80 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Създава Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 – януари 2012 г.
2. В изпълнение на правомощията си по предходната точка временната парламентарна комисия да извърши следните действия:
а) да проучи действията на лица от изпълнителната власт, инициирали производства, които са завършили с издаването на укази на Президента на Република България за помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през посочения период;
б) да установи мотивите, нормативните основания и обстоятелствата, при които са инициирани действията на изпълнителната власт по съответните производства по предходния пункт;
в) да направи съпоставка с практиката в Република България отпреди периода на проучването, както и с нормативната уредба и практиката в други страни от Европейския съюз;
г) в изпълнение на горното, на основание чл. 80 от Конституцията да изиска становища, документи, писмени и устни сведения от всички органи и длъжностни лица и от отделни граждани, които имат информация по предмета на проучването, както и да извърши всички други необходими действия за обективно проучване;
д) да изготви доклад, който да съдържа резултатите и изводите от проучването, както и предложения за решение на Народното събрание във връзка с установеното, в това число да впише в доклада необходими ли са законодателни промени.
3. Архивът на създадената с Решение на Народното събрание от 15 февруари 2012 г. Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 – 22 януари 2012 г. (Обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г., отм. с Решение № 6 на Конституционния съд от 11 април 2012 г. по Конституционно дело № 3/2012 г.) се предоставя на комисията по т. 1.
4. Временната парламентарна комисия се състои от 13 народни представители, излъчени на пропорционален принцип – 6 от Парламентарната група на ГЕРБ, 2 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на Партия „Атака” и 1 независим.
5. Избира състав на временната парламентарна комисия, както следва:
6. Избира ръководство на временната парламентарна комисия, както следва:
Председател:
Двама заместник-председатели:
7. Временната парламентарна комисия се избира за срок от три месеца.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Янев, когато докладвахте решението, направихте корекции в движение. Правите ги като редакционни предложения, така ли? И в заглавието, и в т. 1 добавяте „януари 2002” .
ЯНЕ ЯНЕВ: Да. Съобразил съм се с бележките, които са направени от комисиите, в които е докладван проектът за решение. Считам, че по този начин са изчистени някои пропуски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Добре.
Откривам дискусията.
Има думата народният представител Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители в полупразната зала! Създаването на тази „нова” комисия е една законодателна шмекерия а ла Яне Янев. Тази комисия, която ни се представя, е един юридически фалшификат. Фалшификат!
Защо казвам тези може би остри думи? Защо е законодателна шмекерия? Защо е юридически фалшификат? Защото, уважаеми дами и господа, само преди месец Конституционният съд излезе с това решение, което е 30 страници (показва го). Тридесет страници! И ако не е известно на някого, има чл. 14, ал. 6 от Закона за Конституционния съд, който казва, че тези решения на Конституционния съд са задължителни, включително за парламента. Може би трябва да бъдат задължителни и за „а ла Яне Янев”.
Друг въпрос е, че проф. Сталев, на когото днес честваме 100-годишнината от рождението, ако някой знае това, най-големият български юрист и бивш председател на Конституционния съд, казва, че решенията на Конституционния съд имат характера на конституционни норми!
Сега ни се предлага една комисия, уважаеми дами и господа, с това квази решение, което ни беше прочетено, което 99% покрива решението, обявено за противоконституционно. Деветдесет и девет процента, госпожо Фидосова! (Реплика на народния представител Искра Фидосова.)
Затова, уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение, което трябва да се гласува. Предлагам Народното събрание да задължи господин Яне Янев да върне на Народното събрание, в касата на Народното събрание всички пари, които е изразходвал като председател на тази противоконституционна комисия, ама от собствените си пари, от собствения си джоб! Защото той подведе преди месец и половина парламента и най-вече ГЕРБ да му гласува тази противоконституционна комисия.
Каква е разликата от 95% между двете решения, както казах?
Единствената разлика, уважаеми дами и господа, включително и с новите редакции, които ни се поднесоха тук, е „длъжностни лица от органите на изпълнителната власт”. Това е добавката – пет думи. Всичко останало е едно към едно с това, което беше обявено за противоконституционно.
Каква е целта на тази противоконституционна комисия, която се обяви за такава и която сега я преповтаряме, прераждаме я? Разбира се, това е да се злепоставят бившият президент Георги Първанов и вицепрезидентът Марин. Затова периодът е 2002-2011 г.
ИВАН КОСТОВ (СК, от място): Няма нужда да го злепоставят.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Костов, чувам, че Вие имате големи проблеми в Синята коалиция. Не се занимавайте с неща, които не разбирате.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим, от място): Те са достатъчно злепоставени.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вижте, разбира се, аз няма да мога да прочета 30 страници от решението на Конституционния съд.
Какво обаче казва Конституционният съд на стр. 11? Цитирам: „Правото на помилване е елемент от взаимоотношенията между държавния глава и съдебната власт”. Държавният глава и съдебната власт! Цитат: „Помилването не засяга осъществяването на изпълнителната власт”. Тогава какво ще проверява Яне Янев? Какво ще проверява!? На парламентарен контрол подлежи само изпълнителната власт. Запомнете: на парламентарен контрол не подлежи дейността на държавния глава – президента. Не подлежи на парламентарен контрол дейността на съдебната власт, както и на Конституционния съд. Това са взаимоотношения между държавен глава и съдебна власт, а не на изпълнителна власт.
Господин Яне Янев, тези укази, казват в решението: „Не се преподписват от министъра на правосъдието”. Какво ще контролирате? Какво ще проверявате? Вие нямате право да проверявате! (Реплика от народния представител Яне Янев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля без реплики от залата.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Отвори си на страница 16, но виждам, че го нямаш решението. В почивката ще ти го принтирам.
На страница 16, цитирам: „Парламентарното управление не означава управление на парламент”. Някои тук, в парламента, се вживяват, все едно че това е конвент. Конвентът е Френската революция с Робеспиер и гилотината. Няма такова нещо! Минали са вече тези времена.
Уважаеми дами и господа, още нещо. В това решение, което, разбира се, преповтаря предното противоконституционно решение, в това решение точката е една и съща – ще проверяваме мотивите. „Нормативните обстоятелства и обстоятелствата при помилването” – самото решение на Конституционния съд на страници 7 и 8: „Не може да се проверяват нито основанието (не е необходимо да бъде посочено), нито мотивите в Указа за помилване”. Въобще не се мотивира. Това конституционно правомощие произтича пряко от Конституцията. Така че нито обстоятелствата, нито основанието, нито мотивите са в правомощията на парламента, камо ли на една временна комисия.
В заключение, за да имат възможност и колегите да вземат отношение, обръщам се към мнозинството от ГЕРБ: уважаеми депутати от ГЕРБ, не ставайте заложници на този, който щеше да уволнява Бойко Борисов, а сега не го използвайте като маша!
За честа на Народното събрание отхвърлете тази квази комисия! Обръщам се към юристите, особено към юристите: не се омаскарявайте с такива квази решения, които отново ще паднат в Конституционния съд.
Госпожо председател, моля Ви, гласувайте моето процедурно предложение – Яне Янев да плати от джоба си разходите на противоконституционната му комисия. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Реплики?
Заповядайте, проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От тази трибуна никога не съм твърдял, че разбирам от право, но много пъти съм казвал, че разбирам от криво.
Първо, Народното събрание няма намерение да контролира с тази комисия никого – това не е парламентарен контрол.
Второ, тази комисия (реплика от народния представител Любен Корнезов), от това, което е записано и от това решение, нищо не произлиза. Нищо не произлиза, нали така? Къде в решението има, че тази комисия като вземе решение, Първанов отива на съд или каквото и да било? Няма такова нещо.
Второ, в момента Георги Първанов, господин Корнезов, не е президент и Марин не е вицепрезидент.
Трето, ако всичко е чисто, Георги Първанов ще публикува всички документи, свързани с помилванията. Така яростно да се бранят тези решения като класифицирана информация, само по себе си предизвиква подозрения, че там има нещо, което не е наред.
Нямам нищо против, мога и да не гласувам предложението за тази комисия. Въпросът е това да се публикува и да стане прозрачно. Пак повтарям: кога и къде указите на президента и вицепрезидента за помилвания са квалифицирани като класифицирана информация, като информация, която не бива да става публично достояние? Няма такова нещо. Ако всичко е чисто – публикувайте ги, вземете решение и го публикувайте, и всички ще разберем за какво става дума.
Аз обаче подозирам, че още от Желю Желев до ден-днешен, (за този президент няма да кажа нищо, защото той все още е на длъжност и нищо не се е видяло), всички президенти от Желю Желев, който даде тон на подобни нарушения с решението си да помилва снахата на Киро Киров, която беше осъдена на три години и половина за кражба, досега там има нечисти действия.
Цялата тази отбрана на двамата – бивши президент и вицепрезидент, още веднъж ще Ви кажа, подозирам, че там има нещо, което не е съвсем в ред. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Втора реплика – имате думата, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Както беше казал Наполеон след битката при Ватерлоо: „От великото до смешното има само една крачка”. Същото се отнася и до определени колеги юристи, които тук, в пленарната зала, правят не просто една крачка, те крачат смело, направо тичат в посока от великото към смешното.
Всъщност до какво опира въпросът? Въпросът опира до това, че обществото иска да се осветли една сива зона в българската политика.
Този парламент може да бъде критикуван от всекиго и за всичко, но в интерес на истината направи няколко важни стъпки – да бъдат осветлени някои сиви зони в българската политика. Това, което се случва с помилванията, всъщност е може би една от последните останали сиви зони. Обществото иска тя да се осветли и да разбере какво става – защо...
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Защо говориш, само за да кажеш нещо?
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: ... по улиците се разминаваме с наркотрафиканти, изнасилвачи, убийци, включително и убийци, които са съсичали с брадви спящи хора и прочие такива неща, които отдавна вече излязоха в публичното пространство. На хора, като крачещия в съответната посока колега юрист, от великото към смешното, просто не им се ще тази зона да бъде осветлена. Това е цялата история.
Що се отнася до прочита на Решението на Конституционния съд, то е толкова извратено, че след това ще направя специално изказване, за да опонирам на тази тема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Трета реплика? Няма.
Господин Корнезов, имате думата за дуплика.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми професор Станилов, разбира се, Вие поставяте важни въпроси, но те имат и конституционни измерения, защото според нашата българска Конституция се публикуват само нормативните актове. В „Държавен вестник” се публикуват само нормативните актове. Указите на Президента са индивидуални актове и затова те не се и публикуват.
Разбира се, няма пречка да се публикува и индивидуален, но е задължително, когато е нормативен. Указите на Президента не са нормативни, те са индивидуални и затова досега не са били публикувани. Нека да вземем решение да ги публикуваме. Няма пречка!
Вие казахте: това са бивши президенти. В самото решение на Конституционния съд, професор Станилов, изрично е казано, че така нареченият имунитет, да го наречем, и след като напуснат съответния президент, респективно вицепрезидент, запазват възможността си на този имунитет, който са имали, когато са заемали тази длъжност, а те отговарят само на две основания – нарушаване на Конституцията и държавна измяна.
Още нещо, професор Станилов. И аз съм за публикуване на обстоятелства, и аз трябва да знам, и хората нека да знаят кой е помилван, защо се дава българско гражданство. Няма пречка в това. Няма пречка! Но кой е юридическият изход, който трябва да търсим? И Вие можете да го намерите. Указите на Президента, както и законите, и другите актове на парламента, единствено могат да бъдат атакувани пред Конституционния съд и той, ако има някаква противоконституционност, ще отмени и указа на президента, включително и за помилването. Защо не атакувате нито един указ и Конституционният съд ще разгледа въпроса – два, три, пет, колкото искате укази, а правите някаква противоконституционна комисия?! Според мен, това не е допустимо.
Накрая, поглеждайки към господин Василев, имаше един древен философ, който беше казал: „Погледни и отмини!”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Относно процедурата, която беше предложена от господин Корнезов.
Господин Корнезов, много добре знаете, че това не е процедура по силата на нашия правилник и не може да бъде подложено на гласуване това, което предлагате. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
Колкото и творчески да подходя, няма как да намеря правна основа, за да го подложа на гласуване. Затова не допускам да бъде направена и обратна процедура.
За изказване – народният представител Четин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, от Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да подкрепим този Проект на решение, тъй като считаме, че това е един лош опит да се камуфлира и да се придаде привидно конституционносъобразен вид на едно по същество противоконституционно решение, вече обявено за такова от Конституционния съд.
Никакъв опит за камуфлаж, никакво изтриване или позоваване на думите „президент” и „вицепрезидент” не може да отнеме характера на едно решение на противоконституционно, което по съществото си преповтаря вече обявеното за такова, като преповтаря всички останали негови части, касаещи ясно дефинирани изключителни правомощия на президентската институция – и за помилване, и за опрощаване на несъбираеми вземания, и за предоставяне и отнемане на българско гражданство. Така че за нас проблемът е ясен и аз се чудя защо управляващата партия ГЕРБ продължава да се подвежда и да играе по свирката на вносителя на едно вече обявено за противоконституционно решение.
Не мога да разбера защо губим времето на Народното събрание, пленарно време, материални средства – професор Корнезов вече спомена, че вече бяха изхарчени такива от предходната комисия. Ние продължаваме да упорстваме, въпреки изричното решение на Конституционния съд, въпреки изричното становище на действащия президент и действащия вицепрезидент, избрани от Политическа партия ГЕРБ, че създаване на подобен орган е недопустимо. Аз се учудвам на базата на какви съображения управляващите продължават да действат в тази посока и да подкрепят това решение.
Не се ли убедихте, уважаеми колеги, че подобни ходове с нищо няма да отклонят, въпреки явният опит за това, общественото внимание от актуалните, от съществените проблеми на държавата? Или се надявате, че понеже вносителят има доказан исторически опит в хвърлянето в общественото пространство, в буквалния и преносен смисъл – простете ми за използването на турцизма, на кьорфишеци или казано на по-чист български, на димки, чрез тази поредна димка вие ще отклоните вниманието и ще замъглите реалните проблеми, по които обществото се вълнува днес? Няма да успеете! Това решение ще оттече в същия канал на противоконституционността, както оттече и предходното, но ние отново ще сме загубили пленарно време.
Когато говорим за крачката между великото и смешното, аз мисля, че една политическа сила в 41-то Народно събрание даде, ама колко много доказателства не за подобни крачки, ами за плонжове от сериозното към гротескното Тази политическа сила се казва РЗС. То не беше уволняване на премиера – хиляди билбордове, то не беше сезиране на Конституционния съд за нарушение на изборите 2009 г., единственият резултат от което беше, че се върна като бумеранг и на един от най-способните им депутати беше отнет парламентарният мандат. То не беше дослук с Алексей Петров, който доведе след това до обръщане на 180 градуса и в момента, заради това обръщане, лидерът на РЗС ходи с охрана на НСО. Въобще има ли по-ясно доказателство за това, че основният вносител на този законопроект е дал толкова нагледни примери за непоследователност? Аз се чудя на управляващата партия как продължава да се подвежда по неговия акъл!?
Уважаеми колеги, аз ви призовавам, наистина да подходим сериозно към тази материя. Ако някой иска да прави проучвания в исторически план за действията и на президентската институция, и за действията на изпълнителната власт, има толкова други механизми, които не изискват прахосването на народна пара.
Най-елементарното нещо – в момента цялата изпълнителна власт, плюс президентската институция, е на ГЕРБ. Най-елементарният подход – искайте, по който искате ред. Всеки народен представител има право да получава информация. Всеки гражданин има право да се ползва от Закона за достъп до обществена информация. Изискайте тази информация от архивите на Министерството на правосъдието за целия период назад, за преписките и по отнемане и предоставяне на българско гражданство, и по помилванията. Изискайте от Министерството на финансите всички преписки по отношение на опрощаването на несъбираеми вземания. Изискайте и от действащия президент, при който се пази целият архив на президентската институция от Желю Желев досега. Нека ви предостави целия архив, ако искате, и се занимавайте с проучвателна дейност, занимавайте се с научно-изследователска дейност и, ако откриете наистина несъвършенства, ако откриете неща, които не са морално или обществено допустими, си направете съответните анализи и направете предложения за промяна в законодателството, както ви призовава и обявява, че е допустимо, Конституционният съд, но не занимавайте Народното събрание като орган със създаването на N-тата по ред временна комисия, която за пореден път да бъде обявена за противоконституционна. Ето, това е моят апел.
Затова правя формално предложение, госпожо председател. За разлика от предложението на господин Корнезов, ще се опитам да направя предложение, което не е толкова... Как казахте Вие?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Творческо.
ЧЕТИН КАЗАК: Да, творческо, и мисля, че то е напълно съобразено с правилника.
Правя процедурно предложение за отлагане на разискванията по тази точка. Тя по същество е недопустима и обявена за противоконституционна. Това личи от текста на решението, където ясно се позовава и се декларира правоприемство между обявената за противоконституционна комисия и тази, която се предлага да се създаде, като се задължава да се предаде архива на предходната.
Как ще предадете архива на една порочно създадена и противоконституционна комисия? Ами този архив е порочно заченат. Той целият е противоконституционен, защото е събран от противоконституционен орган.
Затова, уважаеми колеги, повтарям, нека да отложим разискванията! Надявам се управляващата партия да осмисли своето мнение по въпроса и, ако все пак продължавате да упорствате, че трябва да се гласува, да отхвърлите този Проект за решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Това беше процедурно предложение. Напълно съм съгласна.
Господин Василев, давам Ви думата по процедурата.
Тъй като тази процедура ще подлежи на гласуване, моля народните представители да влязат в залата. Процедурата е коректно направена.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Правите това процедурно предложение с надежда или с увереност, че всяка една минута и секунда, в която приемането на това решение бъде забавено, всъщност ще бъде бонус пред хората, които Ви натискат копчетата, за да заставате да говорите такива работи.
Не се изненадвам по простата причина, че на времето Георги Първанов беше човекът, който заедно с Ахмед Доган направи дългосрочно сътрудничество между левицата и ДПС. Това впоследствие роди тройната коалиция и най-отвратителните политически измами, на които българското общество е ставало свидетел. Всъщност тогава бъдещият вицепрезидент Марин, за който и друг път съм Ви казвал, продаваше вестници на една сергия пред НДК, беше взет и направен вицепрезидент. Преди това пък беше уволнен от предишния президент за неизпълнение на разпореждания на държавния глава и затова, че саботираше приемането на страната в НАТО.
Щом Вие защитавате това с подобни процедури, то аз съм против такава процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Добре.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Четин Казак за отлагане на разискванията по Проекта за решение.
Гласували 91 народни представители: за 21, против 69, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Господин Василев, смятам да дам почивка, защото стана 11,04 ч. Репликите към господин Казак ще останат за след почивката. Има записани още колеги.
Продължаваме в 11,35 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли реплики към господин Казак?
Първа реплика – господин Василев, заповядайте.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Вземам тази реплика заради много странния прочит на решението на Конституционния съд. Между другото и в отмененото решение на Народното събрание за предишната комисия не се съдържаше никакъв текст, който да подлага на съмнение правомощията на президента и вицепрезидента. Там дейността на комисията имаше за цел да бъде насочена именно към действията на органите на изпълнителната власт и на длъжностни лица от изпълнителната власт.
Така че със своето решение Конституционният съд по-скоро се презастрахова и казва – четейки между редовете – ако искате да има такава комисия трябва изрично да е записано, че това ще бъде само и единствено по отношение на органите на изпълнителната власт, длъжностни лица от изпълнителната власт и в никакъв случай срещу действия на президента и вицепрезидента.
В предложения проект за решение на новата комисия е заложено точно това – както в мотивите, така и в самата формулировка на решението. Ние вносителите засвидетелстваме уважението си към Конституционния съд и се съобразяваме на сто процента с това, което казват в своите мотиви. Така че не знам защо да се търси някакъв друг прочит? Не знам какви очила човек трябва да си сложи?! Сещам се за едно произведение на Дъглас Адамс. Главният герой си беше сложил непрогледни очила, през които нищо не виждаше и заради това се чувстваше спокоен. Предполагам, че такива черни, непрогледни очила са си сложили и хората от Движението за права и свободи и от БСП.
В духа на това, което и господин Корнезов каза, с ясното съзнание, че правя процедура, която е недопустима и няма да бъде подложена на гласуване (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), ако Вие искате някой да връща възнаграждения от тази комисия (между другото – проверихме господин Янев не е получавал такива), тогава ние ще искаме с процедурно решение да се върнат всички бонуси на тройната коалиция – и тогава така ще рИвете, така ще рИвете...!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли втора реплика? Няма.
Дуплика, господин Казак – желаете ли?
Заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Василев, силно се надявам Вие наистина задълбочено и през Вашите идеално чисти и прозрачни очила да сте прочели решението на Конституционния съд. Надявам се този път увереността във Вашата правота да бъде потвърдена от Конституционния съд, защото увереността във Вашата непогрешимост беше същата и по време на обсъждането на предходния вариант на проекта за решение. Дано този път сте прочели вярно, редовете и между редовете, решението на Конституционния съд и да сте се съобразили с тях.
Пак Ви казвам, ако искате да свършите нещо полезно и да спестите някой лев народна пара, направете го по начините, по които Ви споменах – ще свършите полезна работа. Наистина има нужда от усъвършенстване в законодателството, по-ясно регламентиране на процедурите по тези правомощия, но не по този начин.
Какво значи това „граждани”? Значи, Вие ще привиквате и граждани? Кои граждани ще привиквате, уважаеми колеги вносители? Кои граждани ще привиквате и защо ще ги привиквате? За изпълнение на правомощия на президентската институция и на изпълнителната власт Вие ще привиквате граждани?!
Искам да Ви напомня също така, че длъжностни лица от изпълнителната власт, в част от визирания от Вас период, е и действащият вицепрезидент, която две години и половина беше (трябва ли да Ви напомням) министър на правосъдието. През нея и чрез нейния подпис една немалка част от процедурите – и по помилване, а още повече за предоставяне и отнемане на българско гражданство, са минали.
Ще привикате ли също вицепрезидента да даде показания в комисията? Искам да заявите ясно от тази трибуна.
Ще Ви обърна внимание, че огромният брой процедури, специално за българско гражданство, се натрупаха именно през последните две-три години по инициатива на бившия министър без портфейл Божидар Димитров, който открито настояваше да се ускорят процедурите, масово да се раздава гражданство на всеки, който е поискал това от определени региони на света и така нататък. Ще повикате ли и господин Божидар Димитров да дойде, за да даде показания?
Искам да заявите от тази трибуна: ще привикате ли Маргарита Попова и Божидар Димитров да дадат показания като бивши длъжностни лица, имащи отношение към тези процедури? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, моля да поздравим с „Добре дошли!” в Народното събрание студентите от Юридическия факултет на Великотърновския университет.
Здравейте и добре дошли! (Ръкопляскания.)
Следващият записан е госпожа Юлиана Колева.
Заповядайте, госпожо Колева.
ЮЛИАНА КОЛЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Парламентът действително не е конвент и предполагам, че никой в тази зала не се изживява като член на конвент, но президентът не е и абсолютен монарх. Напомням това, защото както в решението на Конституционния съд, така надълго и нашироко в теоретичните разработки за помилването е изложен произходът на този институт. Разбира се, тук нямам никакво намерение да преповтарям известни тези, но не трябва да забравяме, че в нашата демократична държава еднакво прозрачни и еднакво известни за обществото трябва да бъдат както действията на законодателната, така и действията на изпълнителната власт, така и действията на държавния глава и на неговата администрация.
Искрено съм учудена, че се поставя под съмнение правото на парламента да разбере наистина какви са механизмите и в частност тези, които не са разписани в специалните закони, във връзка с крайния резултат наречен указ на президента.
Вярно е, че указът на президента не подлежи на парламентарен контрол и действията на президента също не подлежат на парламентарен контрол. Както господин Корнезов отбеляза, 99% от работата на комисията, която беше обявена за противоконституционна, се свеждаше не до това да преценява и да оценява изпълнението на правото и правомощието на президента по помилването и по предоставянето на българско гражданство, а до това как органите на изпълнителната власт са придвижвали тази процедура, защото указът на президента и неговите действия са само върхът на айсберга в тази процедура, минаваща през министерства, през различни други държавни органи и стигаща до президента.
Неслучайно 99% от решението формално се преповтаря. Защото наистина 99% от работата, която се извършва от държавните органи в тези процедури, не е на президента. Вярно е, че най-важният акт – финалният акт, този, който не подлежи на парламентарен контрол, е указът на президента, но пак повтарям, указът на президента се издава в резултат на множество други действия.
Аз не зная защо тази зала, а и самият Конституционен съд се е концентрирал почти изцяло, ако трябва да кажа 99%, върху действията свързани с помилването.
Ще дам пример с българското гражданство и предоставянето на българско гражданство, където ролята на изпълнителната власт и на различните държавни органи е изключително голяма, и е сравнително най-добре разписана като процедура в Закона за българското гражданство. Там има един текст – чл. 16, който дава възможност на държавния глава да предостави българско гражданство на хора, които не са български граждани, и които извън всякакви други основания имат право да придобият българско гражданство заради това, че Република България има интерес от натурализацията им или лицето има особени заслуги в областта на науката, технологията, културата или спорта. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
Не само за спорта, господин Корнезов! Ако беше само за спорта и за участие в нашите национални отбори и за победите, които чужди граждани, които вече са с българско гражданство извоюват за България, това е разбираемо и никой не би го подложил на съмнение. Само че аз съм виждала предложения на министри –примерно на министъра на културата, който дава предложения за придобиване на българско гражданство на някакво лице – чужденец, който е дошъл в България да прави бизнес. Не е ясно какъв бизнес е дошъл да прави в България, не е ясно колко е успешен този бизнес, не е ясно какви работни места е открил, не е ясно какви данъци е платил, но по преценка на министъра на културата има особени заслуги към страната ни и поради това е изготвил предложение това лице да стане български гражданин.
Виждала съм също така и предложения – пак от министри, за придобиване на българско гражданство на лице, чийто съпруг в момента е обект на изгонване от страната от специалните служби, също без някакви сериозни мотиви за това какви са придобивките, които страната ни има от това лице, за да може то да се възползва от тази, според мен, изключителна разпоредба. Разпоредба, по силата на която могат да придобият българско гражданство лица, които наистина имат сериозен принос за развитието на някои от посочените сфери в България. Ето за това става въпрос, че по никакъв начин тези органи на изпълнителната власт не могат да обяснят и мотивират действията си, свързани с направените предложения по Закона за българското гражданство и по този привилегирован текст. Да не говорим, че всички тези предложения са се движели по някаква тъй наречена бърза процедура, която значително много е съкращавала срока и за разлика от хората, които в рамките на обикновената натурализация чакат по 2-3-5-6 години да придобият българско гражданство, те са я придобивали в рамките на месец, а по някога и на по-малко от месец.
Давам тези примери не за да влизам в конфронтация с когото и да било в тази зала или извън нея. Давам тези примери, за да покажа, че неглижирането на парламента по тези въпроси е довело да изкривяване на практиките. И не нашият министър Божидар Димитров е виновен. Напротив, този човек направи невъзможното, за да ускори по законодателен път процедурите за нормалното придобиване, за законовото придобиване на българско гражданство, а не тези процедури, които съвсем откровено и открито заобикалят процедурите за придобиване на българско гражданство.
За да съм в тон с всички, които говорят и за указите за помилване – нека някой в тази зала да ми отговори: защо указите за помилване по никакъв начин не се осветляват до момента? Каква е пречката да бъдат известни? Единственият орган, на когото тези укази се изпращат, е Министерството на правосъдието и то не за някакво одобрение или приподписване, а само и единствено, за да бъде преустановено изпълнението на наказанието. Там, където то въобще е започнало, защото има и случаи, в които самото наказание, забележете, не е започнало, което е в директно противоречие и със сега разписани норми на закона. Защо тези укази не се обнародват по някакъв начин, в някаква форма? Защо парламентът досега е оставил тези процедури без контрол?
Пак повтарям, аз съм последният човек, който би проявил неуважение към решенията на Конституционния съд, както и към правомощията на президента. Както виждате едва сега, когато встъпи в правомощията си новият президент, с вицепрезидента и с новата администрация на президента, тези процедури станаха прозрачни. Самата президентска администрация си разписа правила, по които да уведомява българското общество за случващото се в комисията, която предлага помилванията, а това е изключително чувствителна тема. Тя не може да остане извън полезрението на обществото повече, достатъчно дълго време е била в затъмнение и смятам, че не трябва да продължава така.
Мисля, че нашата комисия би могла да помогне с изводите, със заключенията, с проучванията на чуждия опит и да направи съответните предложения за законодателни промени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Първа реплика – господин Шопов.
Уважаеми колеги, едно съобщение.
На балкона на пленарната зала е делегация на Комисията по образование, наука, култура, човешки права и петиции към Сената на Парламента на Чехия, водена от председателя на комисията Яромир Йермарж. Гостите са на тридневно посещение в България по покана на българския парламент. Моля да ги поздравим с „Добре дошли!” (Всички стават и с ръкопляскания приветстват гостите.)
Господин Шопов, заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! Когато ние от „Атака” Ви говорим и съветваме нещо Вас – от ГЕРБ, вслушвайте се, в това, което Ви казваме и няма да допускате такива грешки. Ако ни бяхте послушали в онова, което Ви посъветвахме при съставянето на първата комисия, нямаше да се наложи цялата тази процедура по обжалване пред Конституционния съд, отмяна и сега отново да гледаме този проблем.
Госпожо Колева, Вие правилно говорихте във Вашето изказване, че тази комисия, която днес се съставя, е насочена в новия й вид и вариант по отношение на действията на администрацията, на правителството и то конкретно на правителството от предишното издание на Четиридесетото Народно събрание, правителството на тройната коалиция.
Тогава Ви казахме от „Атака”, че това трябва да бъде предмета – преди всичко, Вие обаче се отвлякохте в една евтина пропаганда, в опит да бъдете активни и да вземате страна в отношенията вътре в БСП – по отношение на предстоящия конгрес, в това да угодите на подкрепящия Ви Яне Янев, да му направите комисия, с която той да компенсира някои политически липси и дадености – неща, които трябваше да му бъдат в угода и в услуга.
Слушайте ни, няма да сгрешите! Казахме Ви тогава, описахме Ви, уточнихме конкретния предмет на действието на комисията и онова, което трябваше комисията да обследва. Минаха два месеца – напразни усилия, напразни дебати, и сега се връщаме към истинския предмет на комисията, който тогава Ви очертахме в нашите изказвания и предложения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Четин Казак – втора реплика.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Колева, колкото по-малко се вслушвате в добронамерените в кавички съвети на тази или онази политическа сила, която ту Ви подкрепя, ту е в опозиция, ту пак Ви подкрепя, както е РЗС – за втори път в мандата на Четиридесет и първото Народно събрание РЗС отново подкрепя управляващата партия, толкова по-добре ще бъде за Вас и толкова по последователна ще бъде Вашата политика. Колкото по-малко се стараете да угодите на тези подкрепящи Ви от време-на време конюнктурно маргинални политически сили, толкова по-добре ще бъде и по-дълго време ще бъдете сериозна политическа сила.
Както Ви казах, ако наистина Вашите мотиви са толкова добронамерени и добросъвестни – първо, разполагате в момента с целия архив на изпълнителната власт и на президентската институция.
Второ, можете и наистина сте можели да упражнявате този контрол и преди. Вие ни казвате сега, че никой в парламента не се е занимавал с това. Защо не се е занимавал? Къде бяха тогава РЗС, къде беше тогава „Атака”, в предишното Народно събрание? Защо не са упражнявали парламентарен контрол, защо не са изисквали информация по тези случаи? А сега се налага пост фактум, когато вече от три години тройната коалиция я няма, изведнъж се сетиха да вадят, да проверяват старите папки. Защо? Замисълът е пределно ясен!
Уважаема госпожо Колева, аз Ви призовавам наистина тази комисия да извърши добросъвестно своята работа. Ако обаче трябва да направи това, то три месеца са крайно недостатъчен период, защото преписките са хиляди по трите направления на дейност на комисията. Хиляди! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Корнезов – трета реплика, заповядайте.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Колева, аз приемам Вашето изказване като заявка да станете председател на тази комисия. Ако станете председател на тази комисия, аз ще гласувам за Вас, независимо че сте от Сливен. (Оживление.)
Сега, за помилванията две думи, госпожо Колева. Защо вземате 2003-2012 г.? Вземете целия период на президентската институция. Там, госпожо Колева, ще видите, че по времето на Желю Желев и на Петър Стоянов помилванията са три пъти повече, отколкото за периода Първанов-Марин. Вземете целия период, като искате! Защо не го вземете?
Второ, що се отнася до парламентарния контрол, уважаема госпожо Колева. Идеята на парламентарния контрол е да бъде осъществяван на действащо правителство, на действаща изпълнителна власт, а не да се занимава с история. Към БАН има Институт по история, той се занимава с история, а не парламентът, и то със специална комисия да обследва нещо, което е минало и не подлежи на контрол, защото е минало. Времето върви напред, госпожо Колева, даже и в Сливен, а не назад!
Що се отнася до указите. Посочихте два указа, не знам как са попаднали при Вас: единият е бил по предложение на министъра на културата, другият – по предложение на друг министър.
Госпожо Колева, ГЕРБ има народните представители, има мнозинството – тези укази подлежат на атака пред Конституционния съд. Там даже няма срок. Щом сте намерили такива укази, сезирайте Конституционния съд, той ще се произнесе – има чл. 149, ал. 1, т. 1 от българската Конституция. Вие поне сте юрист, и го знаете.
Що се отнася до това, което говорихте. Господин Плевнелиев – новият ни президент, е конституиран по това дело, за което говорим. (Председателят Анастас Анастасов дава сигнал, че времето изтича.) Той е дал писмено становище и в него казва: „Помилването – както се изтъква в становището – не засяга изпълнителната власт, а част от взаимоотношенията между държавния глава и съдебната власт, а това не подлежи на контрол.” Това е казал господин Плевнелиев, прочетете го! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Желаете ли дуплика, госпожо Колева? Не.
Има ли други изказвания?
Госпожо Манолова, заповядайте за изказване.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! След брилянтното изказване на проф. Корнезов и предвид нежеланието на никой от ГЕРБ да му отговори, е ясно, че няма човек в тази зала, който да не си дава сметка, че мнозинството е на път да създаде втора противоконституционна комисия. Това се вижда с просто око и от начина, по който са формулирани задачите на новата комисия, и от периода на проверка, който, незнайно защо, обхваща точно мандата на президентската двойка Първанов-Марин, и от нахалното предложение архивът на обявената за противоконституционна комисия да бъде предаден на новата комисия. Тоест, има явно правоприемство между една обявена за противоконституционна комисия и на друга, на която й предстои да бъде обявена за такава.
Уважаеми дами и господа от ГЕРБ, вместо мнозинството да се засрами, че създаде един наистина унизителен за парламента прецедент – за първи път парламентарна комисия се обявява за противоконституционна, вместо да се засрами от това, мнозинството се е втурнало да подложи парламента на още един позор – за втори път на практика същата комисия да бъде развалена и прекратена, поради противоконституционност.
Наистина това са неща, които са очевидни за всеки юрист в тази зала, а предполагам вече и за всеки народен представител. Неизбежно възниква въпросът: Защо? Защо й е на ГЕРБ втора противоконституционна комисия? Защо трябва да се унижава парламентът за втори път по същия начин? Защото е предизвестено какво ще се случи при атакуване на тази комисия. Защото наистина оставаме с впечатлението, че ГЕРБ не може да преодолее основната си политическа черта, а именно желанието за политически реваншизъм и първосигналната потребност да смачка всеки, който е различен, да смачка, да унизи, да дискредитира всеки свой политически опонент. Затова, комисии до дупка! Комисия срещу Първанов, комисия срещу Станишев, комисия срещу Местан – комисии до дупка с всички средства, включително противоконституционни, да бъде мачкан всеки, който стане и дръзне да се противопостави на ГЕРБ.
Защо го правите? Според мен, защото Ви е страх! Защото нямате аргументи, защото Вие не можете да водите дебата на нивото на политическия и прибягвате до други средства. Защото, уважаеми дами и господа от това мнозинство, по време на Вашето управление всичко в държавата се изкривява.
Парламентарният контрол има едно основно предназначение – да контролира действащата изпълнителна власт.
Какво правите Вие?! Защо в обхвата на тази комисия не попадат действията на Вашите министри, тези, които сега правят предложения за предоставяне на гражданство, за опрощаване на несъбираеми държавни вземания?! Защо комисията, която беше обявена за противоконституционна, не се занимаваше с 538-те указа за българско гражданство, приподписани от министър Попова в качеството й на правосъден министър? Защо тази комисия не се занимаваше с преписките по инициатива на Вашите министри за опрощаване на несъбираеми държавни вземания и за предоставяне на гражданство? Защо не се занимавате с действащите министри, защо само с предишните? Защо времевият отрязък е само в мандата на президента Първанов?!
Правите ли изобщо разлика между прозрачност и парламентарен контрол? Не мога да допусна, че юристите не правят такава разлика, защото при действащ президент и министър на правосъдието няма никакъв проблем да получите всички преписки, ако се интересувате от тях. Или тук целите са други?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ох, намали децибелите! (Шум, оживление, смях.)
МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, целта е ясна, идеята е да се дискредитират предишните, да се реанимира темата за тройната коалиция, да се търси оправдание, да се отклони вниманието на хората от празните им джобове, от празните хладилници, от липсата на работа, от замразените доходи, от липсата на перспектива за всяко българско семейство. Затова принципът на ГЕРБ е зрелища. Вие сте царе да създавате зрелища на публиката. Проблемът е обаче, че формулата Ви обаче би подействала, ако давате и хляб на хората. Вие обаче взехте хляба на българите и затова идеята със зрелищата не действа. Един ден те просто ще Ви изгонят с камъни, защото не може така.
Използвам случая, да се обърна към президента Плевнелиев. Не мълчете, господин Плевнелиев! Не може да гледате безучастно тази гавра и с Конституцията, и с институциите, защото утре това ще се обърне и срещу Вас, и срещу всички следващи президенти. Сигурна съм, че ще се намери някой, който да вземе мотивите на това смешно решение и да ги внесе в следващия парламент. Тогава президентът Плевнелиев ще бъде унижаван, притискан, разкараван с подобни комисии. Тук проблемът не е в действащия или в бъдещите президенти, проблемът е, че с поредното погазване на Конституцията това парламентарно мнозинство погазва демокрацията в България – това е. Горчивите плодове на това управление ще се възпроизвеждат като продължение на тези прецеденти, които създавате, в бъдещето – това е истинската заплаха.
Моля да се удължи времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Да се удължи времето на парламентарните групи.
Има ли реплики? Няма.
Господин Янев, поискахте изказване, желаете ли?
Заповядайте.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Знам защо Ви боли много от тройната коалиция и знам защо подскачате като ужилени. Защото Ви е страх, че макар и след три години, ще излязат много истини, в това число истини от рода на това удостоверение и на това предложение (показва документи), да речем, от госпожа Емилия Масларова, която прави предложение да се даде гражданство на трима украинци. Забележете, те са направили един милион щатски долара инвестиция в Дупница в съдружие с издирваните от Интерпол братя Галеви. Разбирам къде Ви стяга чепикът, разбирам защо Ви притеснява тези укази да станат публично достояние – защото сте изградили крайни корупционни пътеки, които имат касиери и които за това число на инвестиция са отделяли съответна комисионна Зная, че не искате обществото да разбере това нещо, защото става въпрос за милиони.
Какво общо има Вашата другарка Масларова, като министър на труда и социалната политика, с туризма и хотелиерството в Дупница, за да предлага, забележете, за особени заслуги да получат гражданство съдружниците на братя Галеви?! Нима аз съм дал гражданство на съпругата на Денис Ершов, господин Корнезов? Вашата партия, тя прави такива безобразия, тя дава на хора от българския ъндърграунд гражданство. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
И не само това, ще стигна по-далече. Вие сте с претенциите на голям юрист, на голям конституционалист. Идвате на парламентарната трибуна и се опитвате да заблуждавате тези, които не Ви познават. В случая Вие тук не говорите като юрист, а като ортодоксален комунист (смях, оживление от ГЕРБ) и това Ваше говорене изобщо не е подплатено с каквито и да било аргументи.
Ще Ви кажа: запознайте се с материята и тогава се опитвайте да заблуждавате. За да отиде съответна преписка до издаване на указ от президента на Републиката, минава през различни етапи, като всички те са от компетенциите на изпълнителната власт. За да се образува съответна преписка, било то по гражданство или свързана с опрощаване на държавни вземания, пак повтарям, органите на изпълнителната власт изминават няколко етапа. Парламентът е длъжен и може спокойно да осъществява парламентарен контрол над изпълнителната власт.
Колежке, не съм съгласен с това, което казвате: 2010, 2011 и 2012 г. тройната коалиция не е била на власт. Не упреквайте колегите от ГЕРБ. Този мандат е свързан с дейността на всички министри, без изключение. А това, че министрите от тройната коалиция са правили купища от безобразия, не е наш проблем.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Какви са тези безобразия? (Шум и реплики от КБ.)
ЯНЕ ЯНЕВ: Комисията се създава...
Като това, което казах. Вие не се обаждайте, господин Мутафчиев, защото Вие също сте подписвали документи за натурализация и даване на гражданство, които са срам и с които трябва да се занимава прокуратурата и ДАНС.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Не е срамно, а е законосъобразно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Мутафчиев, моля Ви, не се обаждайте от залата. (Шум, реплики от КБ и ГЕРБ.)
ЯНЕ ЯНЕВ: Не може Вие да пишете, че някой е правил инвестиции за милиони, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля ви за тишина от залата!
ЯНЕ ЯНЕВ: ... а от справката на НАП излиза, че той не само не е внесъл нито един лев, а се оказва, дължи данъци в особено големи размери. Вие пък му давате гражданство по натурализация, защото...
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Не е вярно.
ЯНЕ ЯНЕВ: Да, да, Вие, точно Вие и Вашите министри, Вашите колеги са действали по същия начин, като Вас.
По отношение на това, което искаше да подмята господин Корнезов, за Вас се отнася, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Кажи, кажи!
ЯНЕ ЯНЕВ: За разлика от Вас, аз не съм идвал в Ямбол да ме избират за народен представител.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Няма и да те изберат.
ЯНЕ ЯНЕВ: Избиран съм за народен представител само в моя избирателен район, в Благоевград и се гордея с това. И винаги съм бил кандидат оттам.
А Вие като прелетна червена птица прелетяхте от Ямбол в Благоевград – в моя избирателен район. (Силен смях, оживление в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ: След това, защото се страхувате заради слабостта на Вашата партия, от Благоевград прелетяхте в София, което показва колко несъстоятелни са Вашите политически действия...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ: ... и Вашата политическа теза в момента... (Силен шум и реплики от ГЕРБ и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за тишина!
Първа реплика – госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Янев, зададох Ви един ясен въпрос, на който очаквам ясен отговор – госпожа Попова е приподписала 538 указа за предоставяне на българско гражданство. Тези укази са предхождани от съответните преписки, предложения от министри, назначени от ГЕРБ. Защо преписките на тези министри и на тези укази, с които госпожа Попова се е съгласила, приподписвайки ги, до този момент не бяха обект на проверка на Вашата комисия? Защо тази комисия се занимаваше само с предишни управления? Вие сте стар парламентарист и Ви е ясно, че парламентарният контрол се насочва срещу действащата изпълнителна власт. Защо се притеснявате да направите проверка на тези укази – как се е случила процедурата, какви са нейните етапи, спазени ли са изискванията? Или Вас даже Ви е страх да отворите папката на следващата страница, когато започва да действа това правителство?
Отговорете ми конкретно и ясно защо Вашата комисия не разгледа даже една преписка, която е започнала и е приключила в рамките на управлението на ГЕРБ, започната от министър на ГЕРБ и завършила с подписа на министър Попова? Ето това е най-яркото доказателство, че целта на тази комисия е да има инсинуации и политически репресии срещу предишните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика има ли?
Желаете ли дуплика, господин Янев? Заповядайте.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Виждате ли, колежке Манолова, когато отсъствате, колко сте неподготвена? (Смях от ГЕРБ.)
Ако бяхте в час и ако бяхте на всички заседания, не само на две от общо 10…
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Аз не съм член на тази комисия.
ЯНЕ ЯНЕВ: … щяхте да сте наясно, че комисията проверява всички преписки, без да се съобразява кой министър в кое правителство е бил. И сме ги проверявали по години. Да Ви каже госпожа Колева – стигнахме до 2010 г. Така че изобщо не се притеснявайте, че всички преписки, които са подписани от госпожа Попова, също ще бъдат обект на разглеждане от комисията. Бъдете сигурна в това.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): И ще викаш ли вицепрезидента да го питаш?
ЯНЕ ЯНЕВ: В главите Ви е само привикване, само конспирации господин Корнезов! (Оживление.) Спокойно, господин Корнезов! Спокойно!
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Още веднъж ли парите, които бяха похарчени за противоконституционната комисия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за тишина в залата!
ЯНЕ ЯНЕВ: Комисията не е трибунал и комисията не е някаква партизанска палатка, в която да се правят заговори срещу един или друг. Заседанията са публични. Публични! И на всяко заседание може всички медии, които пожелаят, да дойдат, да гледат и да отразяват.
А по отношение на това ме питахте, много пъти съм Ви казвал да не ме дърпате насила за езика, защото ще кипя. (Смях в ГЕРБ.) И мога да Ви прочета, че госпожа Масларова е дала гражданство за особени заслуги ...
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Госпожа Масларова нищо не може да дава бе, Яне! Тя не може да дава.
ЯНЕ ЯНЕВ: Точно тя е дала. Ако не си наясно, язък, че си бил министър! Язък! (Смях от ГЕРБ.) Не си бил за това място. (Оживление.)
Чета: „Инвестирани са 5 млн. евро в „Паничище”, Сапарева баня, „Планински езера”, „Еделвайс” и така нататък. При проверката за тези инвестиции, чета: „От 5 млн. евро се оказва, че не само че няма инвестиции, че въпросното дружество дължи над 350 хил. лв. за съответната година, за която министърът твърди, че има 5 милиона. Ето това ако не е корупция, здраве му кажи!
Такива документи за натурализация за особени заслуги, какви са особените заслуги тук? Особени корупционни заслуги! Това е истината. И знам, че определени хора много ще ги заболи, но все пак, за да си свърши работата комисията пълноценно, дайте Ваши представители, госпожо Манолова, дайте от всички парламентарни групи, нека да има обективност. В спора се ражда истината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Лично обяснение – господин Мутафчиев.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): И аз имам право на лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Имате право, господин Корнезов, разбира се.
Колеги от Юридическия факултет (на балкона има студенти от Юридическия факултет), гледайте, дано сме Ви дали правилна посока в живота.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Господин Янев, използвам тази реплика, за да се спре със спекулациите и това е проблемът и големият спор при информирането на тази комисия, че не е целта да се види истината, да се прави политика на дребно – такава, каквато три години е правена, за да се опитаме да хвърлим кал наляво и надясно.
Първото нещо, Вие казахте много неверни неща. Говорите за една процедура, която е кратка. Няма такава процедура. Процедурата, която става фактически чрез писмо за препоръка за някои от министрите, става по следния начин. Първо, една определена браншова организация представя пред министъра искане и съответно мотивация за това. Министърът проверя чрез своя екип дали отговоря на условията, които са предвидени в закона, и препоръчва, господин Янев. Министърът на което и да е министерство не може да дава гражданство. Нека да не заблуждаваме хората.
При мен има един случай и аз мога да Ви кажа и няма да се откажа от това – да, по искане на браншовата организация една от най-големите български чартърни авиационни фирми, това е „България еър чартър”, нейният собственик, Вие го казахте даже на първата си пресконференция, е руски гражданин, който поиска гражданство. Да, направихме препоръка. Оттам нататък тези документи минават през ДАНС, и Вие го знаете много добре, проверяват се, както говорите сега за този случай за „Паничище”, задължително се проверява дали дължи данъци и тогава от Министерството на правосъдието се взема решение дали да се даде гражданство и се прави предложението до вицепрезидента, който беше упълномощен от президента за това.
Ако тази комисия работи добре, никой нямаше да има нещо против. Ако целта е да се види допуснати ли са някакви нарушения и така нататък, но, за съжаление, май не това е целта. Целта е да говорим, да клеветим, да говорим за корупция, за обвинение и така нататък. Не винаги става дума, господин Янев, за това. Според мен е въпрос на логика и на политическо мислене, което Вие, за съжаление, такава нямате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Професор Корнезов, лично обяснение – заповядайте.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Господин председател, господин Янев! Откъде имате тези документи, които разнасяте тук и ги размахвате? (Реплики от ГЕРБ: Тайна, тайна.) Откъде?
И трябва, господин председателю, да поискате обяснение от този народен представител той ли изнася документи от противоконституционната, ръководена от него, комисия за тези писма или не знам какво? Откъде ги имате? Това е престъпление или граничещо с престъплението. (Оживление.) И не се крийте, господин Янев, зад имунитета си.
Второ, господин Янев, Вие ме оприличихте на птица. Да, аз съм червена птица. (Смях.) А Вие, господин Янев, сте безцветна птица. (Смях.) В миналия парламент пак бяхте депутат, само че облечен в синьо, а сега какво? Прилитате от партия в партия. (Оживление.)
Що се отнася за Благоевград, когато Вие ми бяхте противник, БСП спечели изборите в Благоевград, включително и в Сандански, и имах четири пъти повече гласове от Вас. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Ясно ли Ви е?
И още нещо, господин Янев. Вие сте се подписали в това решение, което искате да ни го представите. Ето, Вие ще проверявате не само длъжностни лица, но и граждани. Граждани! Вие сте го писали, Вие сте се подписали. Ще викате българските граждани ли? Това ли смятате да правите? Конвент ли ще правите Вашата комисия?
Ако имате чест, поне все още малко останала, няма да участвате в тази комисия, камо ли пък да бъдете председател. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Нотев, заповядайте за изказване.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим, от място): Лично обяснение.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (встрани от микрофоните): На личното обяснение не може лично обяснение.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Може, може!
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (встрани от микрофоните): Не може! (Оживление в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Янев, нека да не влизаме в този кръг на лични обяснения. Няма да свършим днес.
Заповядайте, господин Нотев.
ЯВОР НОТЕВ (Атака): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Дебатът по сериозен въпрос взе погрешната несериозна и незадълбочена посока. Прие се, че основното е да се обясняваме лично и да преследваме цели, които непосредствено стоят пред погледа на изказващите се.
Вземам повод и започвам така, защото и аз ще заявя личната си позиция. В състава на Правната комисия, пред която беше докладвано проекторешението, като представител на Политическа партия „Атака” гласувах „против” приемането на решение за създаване на временна комисия. Говоря за второто проекторешение, което намирам, също както и първото, за противоконституционно в съответствие с мотивите и крайното решение на Конституционния съд на Република България. Няма никакво съмнение, че това решение е задължително – то следва да бъде изпълнено такова, каквото е постановено. На всичкото отгоре съображенията, които са изложени в неговите мотиви, са напълно убедителни и достатъчни.
Бих казал и следното. В предложеното ново неконституционосъобразно решение очевидно прозира волята съдържателно то да покрие първото такова, което беше отменено от Конституционния съд. Личи опитът да се заобиколи наличието на такава формална забрана за създаване на комисията, за да може да се прокара точно същият формат за същия период със същите цели и същия предмет на проверка – създаване на временна анкетна комисия.
Обърнете внимание, че като предмет в т. 2, буква „а” на предложеното решение са обявени действията на лица от изпълнителната власт, които са инициирали производства, които обаче задължително са завършили с укази на президента. Защо да не се изследват действия на лица от изпълнителната власт, които не са завършили с указ на президента? Очевидно прицелната точка е това, което беше предмет на проверка от първата, вече отменена като неконституционосъобразна комисия.
Да не говорим за искането да се приеме архивът на създадената с това решение комисия – нещо, което наблюдаваме, че вече е факт, тъй като господин Янев вече ползва събраните документи по повод работата на първата комисия.
Уважаеми колеги, да не се връщам и да не се спирам повече на доводите в подкрепа на правно издържаното съображение да не се подкрепя решение за създаване на такава комисия.
Искам да изясня позицията на „Атака”, каквато я заяви пред Вас проф. Станилов.
Относно предмета и нуждата от изследване на тези действия на президентската институция и на президента „Атака” не е на много по-различно мнение от това, което вече чухте. То се изразява в необходимостта тези действия и тези процедури да бъдат изследвани за нуждите на създаване на норми, които трябва да бъдат задължителни оттук нататък както за държавните служители, за служителите от изпълнителната власт, които имат право и отношение към задействане на тези процедури както за българските граждани, така и за президента на Република България, който, разбира се, трябва да осветли тази част от дейността си, довела до неясноти, до съмнения за лоши практики, да не ги нарека корупционни, които в крайна сметка събудиха толкова страсти днес в залата.
„Атака” е за това да бъде ревизиран периодът, през който страната ни беше ръководена и представлявана от президент след настъпилите промени. Против сме да се ограничи този период – за периода от 2002 до 2012 г., защото такова ограничение се явява изкуствена пречка да бъдат изяснени всички действия, които биха могли да представляват интерес за гражданите на Република България и биха ни убедили, че това изследване се прави именно с цел да се разкрият сивите страни в подобна дейност и да се изведе на светло пред българските граждани тази деликатна материя, която в крайна сметка се докосва до ревизия на влезли в сила съдебни актове, направени по всички правила на действащата правна система и законите в Република България.
Ето защо аз няма да подкрепя проекторешението с пълната убеденост, че формално, но достатъчно е това – то не отговаря на изискванията за приемане на такъв акт на парламента, то би злепоставило парламента в този му вид и в този формат.
На следващо място, заявявам подкрепата си за търсене на начини и форми за осветляване на действията на президентската институция през всичките тези години, когато институтът на помилването и на опрощаването на дългове е действал по силата на конституционно вменени права и задължения на българския президент и вицепрезидент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Нотев.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Чуколов първи вдигна ръка.
Заповядайте.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Помните ли с какво се занимаваше Народното събрание през месец март 2010 г.? Коя беше основната обществено-политическа тема, от която се интересуваха журналисти и политици тогава в България? Това беше импийчмънтът на президента Георги Първанов, на тогавашния президент. Имаше достатъчно мотиви за това, помните. Президентът Първанов в типично ченгесарски стил беше записал един свой разговор със Симеон Дянков – нещо, което противоречи на Конституцията.
В мотивите за събирането на подписи за импийчмънт на Първанов тогава имаше и доста други прегрешения на президента – за това, че не си изпълнява конституционните задължения да идва тук и да се обръща към Събранието, имаше редица други неща, за които още от миналото Народно събрание Партия „Атака” е изобличавала Георги Първанов.
Господин Казак, Вие попитахте: „Атака” къде беше тогава?” – „Атака” беше на мястото си и го изобличаваше. Погледнете стенограмите. Погледнете, ако щете, и пресата от тогава и ще разберете, че „Атака” беше най-нападаната политическа сила тъкмо с огромното давление, което президентът Първанов упражняваше върху тогавашния вътрешен министър с оглед президентските избори. Помните ситуацията.
През месец март 2010 г. бяха събрани 162 подписа, с 8 подписа от групата на РЗС! Тогава Вие се подписахте и под мотивите, господин Янев! Подписахте се под мотивите за този импийчмънт. И когато дойде моментът това решение да се гласува в залата, Вие просто не присъствахте и казахте, че мотивите били подменени!
Тогава със същия този плам, с който говорите сега от трибуната, обяснявахте как ще уволните Бойко Борисов, как в момента Бойко Борисов подменя обществените настроения, обществения ред, как да се развива обществото, как замазва поредния скандал точно с този импийчмънт! Това са Ваши думи.
Направих си труда, преди малко отворих сайтовете и прочетох какво сте казвали тогава. Но явно това е забравено. Тогава Вие громяхте Бойко Борисов и всъщност запазихте президента Първанов още една година на власт. Това се получи тогава с Вашите 8 гласа, господин Янев! Тогавашните Ви мотиви във Вашите очи са били толкова силни, колкото сега ги представяте тук, пред всички нас.
Но истината си е истина и това трябва да е ясно. Тогава Вие спасихте Георги Първанов. Защо го спасихте? Елате да кажете от тази трибуна.
Тук се обръщам към колегите от ГЕРБ: според Вас заслужава ли Яне Янев, има ли моралното право и основание в момента да бъде човекът, който да изобличава Първанов, който да дири сметка за негови решения?! Не, не е той.
Всъщност трябва ли да има такава комисия, която да размишлява върху това какво е правил Първанов, с какви мотиви, да вика граждани да дават обяснения?!
Този стил (отново се обръщам към господин Янев, него имам предвид) беше развит от господин Янев в края на миналия мандат, когато Алексей Петров Ви даваше информация! С тази информация Вие обикаляхте от медия в медия и Ви даваха трибуна, защото информацията беше недостъпна за останалите български граждани и дори за журналистите! Всички медии Ви даваха трибуна!
И пак – малко преди края на мандата ето тази комисия да си направите, да Ви я дадат от ГЕРБ, естествено защото ги подкрепяте сега. От ГЕРБ да Ви дадат тази комисия и Вие да получавате информация от там преди всички останали, както сам се издадохте – тук на трибуната! Но всички медии, разбира се, са добре дошли в тази комисия да чуят как Яне Янев вади факти, как изобличава, как разкрива, колко антикорупционен е той! Да, наистина медиите и гражданите забравят, но има пък кой да напомня какво е било преди две години и няколко месеца.
Но все пак, защо трябва да правим тази комисия, колеги? Тук, от Народното събрание, ние можем да направим следното. Нека да вземем едно решение, да направим декларация, с която се обръщаме към сегашния президент Плевнелиев и му казваме: господин Президент, ето, два пъти в Народното събрание се обсъжда този въпрос – явно този въпрос е важен, какво се е случило по време на мандатите на Георги Първанов. Та, господин Плевнелиев, издайте един указ, с който публикувате всички решения, всички укази, всички административни указания, ако щете, които е давал предишният, по-предишният и по-предишният президент. Нека тези неща да са ясни – да бъдат качени на сайта на Президентството.
Ако щете, да направим един сайт „Гоцелийкс”. Нека всички тези неща да бъдат публикувани там. Нека журналистите, които не са четвърта, първа власт са, да четат, да анализират какво се е случило тогава. Да има една търсачка в този сайт, да може да се търси по имена, да може да се търси по дати.
Какво е това?! Ние ще пренесем нещата в комисията и вече в комисията на час по лъжичка, ей-така, до края на мандата. Като е тук, ще се излиза и ще се размятат документи. Нека тези неща да са ясни за всички. Това секретно ли е? Секретно ли е това, което президентът е взел като решение, като издадени укази?
Ние, в Народното събрание, изнасяме всякаква информация – кой кога идва на работа, кой как гласува, кой кога отсъства, кой какви командировъчни ползва. Абсолютно цялата информация е ясна за българското Народно събрание. Естествено за договорките по кюшетата на кулоарите се досещат журналистите и ги изобличават така или иначе.
Тази херметически затворена институция, каквато е Президентството от началото на прехода, дайте да я разхерметизираме. Дайте да е ясно какво се е случвало там. Помилвана ли е снахата на цар Киро от Желю Желев? Нека да е ясно това нещо! Помилван ли е дон Цеци от Георги Първанов? Нека да е ясно това нещо! Тези неща трябва да станат публично известни, публично достъпни в широкия си смисъл. Когато това стане, ще видите как тогава съответните органи ще се самосезират и от публикации от медиите. Тогава, ако има нужда, нека да правим такава комисия, която ще анализира документите, които вече ще бъдат изнесени.
Няма смисъл сега тук да правим такива трибунали. Да, за българското общество изглежда добре идеята. Да, и ние от „Атака” винаги сме били за това нещо – да е ясно кой какво е вършил през годините, кой кога е бъркал в кацата с мед, кой кога е нарушавал законите, но това да го постигнем с нарушаване на закона, аз го смятам за неправилно. Това да го постигнем само за да угодим на четиримата, или колко са, депутати от РЗС, които подкрепят в момента Борисов, ние от „Атака” го смятаме за неправилно.
Това е, което трябва да знаем – кой, кога и какви идеи е защитавал през миналото.
Имаше тук някакви спекулации, че по някакъв начин ние подкрепяме Първанов. Кой го подкрепя Първанов?! Партия „Атака”, пак Ви казвам, колкото удари сме понесли ние от Първанов и от БСП, няма партия в този парламент и в българския политически живот, която да е понесла толкова удари. Така че по никакъв начин не защитаваме Първанов, но по всякакъв начин защитаваме пред българското общество всичко да е ясно и всеки да си носи отговорността за това, което е правил. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Първа реплика – Емил Василев.
Заповядайте, господин Василев, за реплика.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, господин председател.
Много силно се впечатляваме ние в „Ред, законност и справедливост”, когато представители на партия, които онзи ден взеха 1% в Кюстендил, започват да се изживяват като морални ментори на основните политически сили в парламента. (Шум и реплики.)
Очевидно „Атака” застава против тази комисия. Очевидно „Атака” е с президента и ние търсим това обяснение – защо? Ами, то е ясно: президентът – бившият държавен глава имам предвид, навремето създаде най-крайната националистическа организация, ОКЗНИ мисля, че се казваше, така че очевидно колегите от „Атака” чувстват някаква съпричастност по националистическа линия с Георги Първанов.
Освен това Георги Първанов, не забравяйте, че е читател на някои от най-отявлените антисемитски и ксенофобски книги, които някога са издавани в България. Това всички го знаем – чии книги чете Георги Първанов. Да не забравяме, че Георги Първанов беше и на една позиция с Волен Сидеров, като защитаваха навремето Милошевич. Въобще има много общи неща между „Атака” и Първанов, така че тази позиция на „Атака” нас, в РЗС, въобще не ни изненадва.
Що се отнася до това, че действително някои хора имат самочувствието да застават като морални съдници, де да знам, мисля, че е въпрос все пак на малко скромност, на малко възпитание. Така си мисля аз, без да споменавам имена.
Какво излиза? Позицията на „Атака” днес цял ден се променя. Професор Станилов стана и каза, уважавам го за това: „Прави сте, трябва да има такава комисия!”. Но очевидно нещо се случи и „Атака” се извъртя само в рамките на един час няколко пъти. Колеги, как не Ви се зави свят да се въртите така цял ден?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика имаме ли?
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Само да приключим с репликата.
Дуплика, ако желаете, господин Чуколов?
Заповядайте.
Ще Ви помоля само да се върнем на темата на решението след това. Малко отношенията между партиите...
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Господин Василев, от името на РЗС Вие не отговорихте на въпроса: защо тогава спасихте Георги Първанов? Нямате отговор на това, нали?
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим, от място): Лично обяснение. (Шум и смях.)
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Нямате отговор на това.
В личното си обяснение, ако Ви го даде председателят, моля Ви, отговорете: защо тогава спасихте Георги Първанов?
За единия процент в Кюстендил, за тези подмятания, които правите – те са за Ваша сметка, просто защото изглеждат несериозни. Единият процент на „Атака” в Кюстендил не е един процент. Вашият процент, който имате, не е този, който Ви се полага, защото само от осем секции Ви идват две трети от процентите в Кюстендил. Осем секции в циганската махала, нали? (Реплика от народния представител Емил Василев.)
Осем секции в циганската махала! Хайде, моля ти се! Тези неща са ясни и те могат да се видят. (Реплика от народния представител Емил Василев.)
Както предлагаме – тези неща да се виждат. Както се виждат резултатите от изборите, така да се виждат и резултатите от работата на всички президенти досега. Тогава ще е ясно кой какъв е и за какво се бори, кой откъде е взел електорат, кой какво е правил през годините.
Елате, отговорете на този въпрос: защо тогава спасихте Георги Първанов?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Първо, проф. Станилов – лично обяснение. (Реплика от народния представител Любен Корнезов, шум и реплики от КБ.)
Господин Корнезов, така сте написали правилника едно време: като бъде споменат или засегнат. (Шум и реплики от КБ.) Разчитахме на Вашите традиции, на правилността на Вашите решения, имате толкова опит.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): От трибуната на Народното събрание не съм казал, че „Атака” ще гласува, а напротив, казах, че ние държим всичко да се публикува, за да види обществото за какво става дума.
И освен това, с едно изречение искам да кажа, че аз от тази трибуна за седем години не съм произнесъл нито една неморална реч. Никого никога не съм обиждал, така че да ме наричат морален съдник и прочее комбинации, нямам думи. Не искам да се разправям с преждеговорившия, той е известен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Костов, заповядайте за изказване. (Реплика от народния представител Емил Василев.)
Няма да Ви дам лично обяснение. Влизате в един безкраен кръг на обръщения един към друг.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, господин председател. (Шум, реплики и смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за внимание и тишина в залата!
ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви.
Аз мисля, че оформящото се съгласие да се даде публичност на всички актове, на указите на президента е нещо ценно, което трябва да намери продължение, съгласие, което, надявам се, от ГЕРБ да забележат и да го превърнат в законодателна промяна. Тогава без дати, без от кога до кога да станат ясни всички действия на институцията на президента и на вицепрезидента, за да може да имат самите те чувството, че подлежат на обществен контрол, че тази информация не е скришна, че тя подлежи на проучване, на анализ, на правене на изводи, и това ще бъде за доброто на работата на институцията в тези две важни направления.
Този извод е много сериозен, но този извод и това съгласие не се реализират с това предложение.
Затова искам да обърна внимание, че трябва да си дадем сметка, че след отказ на Конституционния съд правим опит да повторим основанието за атака срещу решение на Народното събрание. При това, както казват вещи юристи – с голям шанс Конституционният съд да отхвърли и това проекторешение, и тази временна комисия. Върху това вземам думата – за да обърна внимание, че когато стане това, авторитетът на Народното събрание ще падне още по-ниско. Това е обективното следствие. Народното събрание е толкова неразумно, че влиза в конфликт с Конституционния съд, дава му нови поводи да отхвърля негови решения. Не виждам разум и полза от такова поведение. Защо му е на Народното събрание да влиза в подобен дебат с Конституционния съд?! Какво ще му даде това? Нищо!
От тази гледна точка предлагам на вносителите, ако имат капацитет, да изтеглят това предложение и да внесат предложение, с което актовете, указите на президента за помилване и опрощаване на вземания да се направят публични.
Моето скромно мнение е, че господин Корнезов не е прав. Тези актове могат да подлежат на публикуване, независимо че са индивидуални. Тези актове дори задължително трябва да станат част от Единната система от информация за противодействие на престъпността. Защото може да се окаже така, че лице, осъждано по дадени престъпления, е получавало помилване, а впоследствие отново е извършвало тези престъпления, както един известен водач на ромска партия в страната – тоест дадено му е помилване и така нататък. Това ще бъде елемент от общото задължение на съдебната власт да публикува актовете, с които тя така или иначе решава индивидуални въпроси – индивидуални вини и индивидуални съдби. Мисля, че няма нищо по-естествено от това нещо.
Това може да бъде подкрепено и аз за такова нещо ще гласувам с чиста съвест. Но честно казано, не виждам смисъл Народното събрание да търси нов сблъсък с Конституционния съд. Не ни е това работата. Тук колегите са прави, че има къде-къде по сложни задачи пред Народното събрание. Надявам се дневният му ред, задаван от ГЕРБ, да постави точно тези сложни задачи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За първа реплика има думата господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, господин председател.
Наблюдаваме нещо, на което станахме свидетели, когато се приемаше Законът за конфискация на незаконно придобитите имущества. Виждаме коалиция от всички партии без ГЕРБ и РЗС, които се противопоставиха тогава на Закона за конфискацията. Сега ги виждаме отново в тази неформална коалиция – да се противопоставят на решението за приемането на тази комисия.
Звучи ми доста йезуитски – от една страна да се говори (има почти пълно препокриване между думите на позицията на „Атака” и позицията на Синята коалиция), че видите ли, трябвало да се освети това тъмно политическо кюше на България, ама дайте да не е чрез тази комисия. Защо? Защото единствено тази комисия, знаете, че може да свърши работа, да доведе до конкретни резултати. Затова се хвърля този прах в очите на обществото!
„Ред, законност и справедливост” и в частност господин Яне Янев са вносители на най-острите декларации срещу бившия президент Георги Първанов в този парламент. Даже си спомням, че госпожа Цачева го беше наказала с най-тежкото наказание – три дни да не може да участва в пленарни заседания, точно заради декларация срещу Георги Първанов. Така че точно нас да ни изкарвате като защитници на Първанов, когато и да е било в миналото, не е честно и е лъжа, която се говори от парламентарната трибуна.
Сещам се заради агентурното минало на Георги Първанов, и с това приключвам, защото горе са студенти от моя избирателен район – Великотърновският.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Господин председателю, времето! Времето на независимите е изтекло. Нямат време.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Млади хора, защо допускате ректорът на Великотърновския университет да е агент на Държавна сигурност?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Съобщавам: времето на независимите народни представители свърши.
Втора реплика – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Костов, аз не споделям мнението – не ако, а когато Конституционният съд върне и обяви за противоконституционно и това решение, че то ще понижи рейтинга на Народното събрание. Не, то ще понижи рейтинга на управляващата партия ГЕРБ, която го е прокарала, която с упорството си да подкрепя налудничавите идеи на едни вносители, ще приеме явно и това решение. От това рейтингът на Народното събрание като институция няма да се промени.
Целият проблем тук е, от една страна, не само че се угажда, а че от друга страна тихомълком се пробутва изпълнението на мръсни поръчки на една политическа сила, която е доказала, че може да прави това успешно, че тя може да борави с измъкнати документи. На времето измъкваше документи от ДАНС и ги развяваше пред медиите на час по лъжичка. Сега ще направи същото, но като измъква на час по лъжичка вече документи от изпълнителната власт и от Президентската институция, които услужливо ще й ги предоставят. Това е! Един и същ сценарий, едни и същи актьори в различни роли – на времето като опозиция, сега като подкрепящи управляващите.
Жалко е, че все пак Народното събрание става заложник на тези игрички и на изпълнението на тези мръсни поръчки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател Костов, Вие не сте юрист, но напипахте същността на проблема и давате от юридическа и от конституционна гледна точка най правилното предложение. Ако управляващите искат да осигурят публичност на актовете на президента за предоставяне на гражданство, помилване и опрощаване на несъбираеми държавни вземания, това може да стане чрез промяна в Закона за “Държавен вестник”, в която да се разпише ясно, че тези укази подлежат на обнародване.
Вие няма как да бъдете обвинен, че сте фен на господин Първанов, но сте политик, който играе по правилата. Това, което се случва в тази зала – дебатът „за” и „против” Първанов, разкрива истинския характер на тази парламентарна комисия. Идеята е да бъде дискредитиран, омаскарен, оплют президентът Първанов – нещо, което е допълнително потвърждение на нейния противоконституционен характер.
Уважаеми колеги, този срамен дебат в тази пленарна зала ще бъде приложен към жалбата ни към Конституционния съд. Стенограмата от този дебат ще бъде най-яркото доказателството, че Комисията „Янев 2” е също толкова противоконституционна, колкото и първата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Аз не схванах връзката между Закона за конфискацията и това, което сега говорим. Сигурно не съм много във форма. Само ще напомня, че Бойко Борисов благодари на Синята коалиция за подкрепата за приемането на този закон. Това ми прави аналогията още по-сложна. Сигурно нещо не се разбираме, ама съвсем.
Второ, аз очевидно трябва да се наредя на опашката на враговете на господин Първанов, която става все по-дълга. Колкото повече пропада човекът надолу, толкова повече опашката става все по-голяма. Това място, което ми се отрежда, мен вече въобще не ме вълнува. Аз въобще мисля да напусна тази опашка, защото съм бил там единствен, когато е трябвало да бъда срещу, когато още не е имало други. Това по отношение на не съвсем достойното нареждане на противниците, според мен, и то в такъв момент за човека, защото – все пак да поставим човекът отделно от политическата му биография.
Вярно е, че не мога да бъда набеден в симпатии, но от друга страна няма да прекрача границите. Аз мисля, че Вие обаче, господин Казак, прекрачвате границите с това вкарване на инструменти от политическия диалог, които, според мен, останаха далеч в миналото и от които ние се стремим да се откажем колкото се може повече. Такива персонални, личностни нападки – това било, пък онова било, пък в миналото какво е и прочее, няма отношение към случая сега. Има един казус. Казусът трябва да бъде решен. Има просто решение. Защо да не отидем към решението? Защо трябва да си пилим нервите един на друг, буквално да влизаме в тези дебати вместо наистина ...
Вие твърдяхте, че имате култура на консенсуса. Къде Ви е културата на консенсуса? Щом усещате, че са готови да влязат със законодателен акт, да направят поправката, за която говори тук отляво Мая Манолова, какво лошо има? Решаваме го, свършваме този въпрос и продължаваме нататък.
Народното събрание има нужда от решения на въпроси. То се е задръстило от такива конфликти – кой, какво, кога, защо и така нататък. Аз мисля, че този диалог трябва да бъде преустановен, защото за страната ни времето не е добро и в други благоприятни времена всеки може да се упражнява в красноречие. Аз мисля, че тази страница може да бъде затворена и е добре да бъде направено. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други желаещи народни представители да участват в дискусията? Няма.
Дебатите са закрити.
Преминаваме в режим на гласуване.
Предстои гласуване, моля народните представители да бъдат в залата.
Докато депутатите се съберат в залата, дами и господа, в предложеният ни от докладчика на становището на Комисията по правни въпроси, в заглавието, наименованието на решението, и в т. 1 пред думите „2002 г.” е добавено „януари”. Това е направено с оглед симетрия, тъй като текстът е ”2002 – януари 2012”, с добавката, която е направена в залата.
Аз ще го подложа на самостоятелно гласуване и след това ще гласуваме предложението. (Реплика.)
Да, и в т. 1, тъй като в т. 3 там вече е „януари 2002”.
Колеги, закрихме дебатите, но в т. 3 се говори за периода от 22 януари 2002 г. до 22 януари 2012 г. В заглавието се говори: „2002 – януари 2012 г.”. Изчетено от докладчика Тодор Димитров: „януари 2002 – януари 2012 г.”.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим, от място): Аз направих редакционната бележка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре.
Поставям на гласуване редакционните бележки, направени в залата, в наименованието на решението и в т. 1 пред думите „2002” да бъде добавен месецът „януари”.
Режим на гласуване!
Гласували 118 народни представители: за 93, против 21, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване Проектът на решение, съгласно становището на Комисията по правни въпроси, съобразен с редакционното допълнение, което току-що приехме с нарочно решение.
Гласуваме Проекта за решение по становището на Правната комисия.
Гласували 121 народни представители: за 92, против 23, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Сега очаквам предложения за състава на Временната комисия и за ръководството.
Госпожо Фидосова, слушаме Ви.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, от името на Парламентарната група на ГЕРБ правя предложение за членове на току-що гласуваната от нас Временна анкетна комисия в състав: госпожа Юлиана Генчева Колева, господин Светослав Тончев Тончев, господин Ивайло Георгиев Тошев, госпожа Цвета Вълчева Караянчева, господин Владимир Цветанов Тошев и господин Емил Димитров Караниколов, като правя предложение госпожа Юлиана Генчева Колева да бъде избрана и за заместник-председател на комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
Заповядайте, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Предлагам господин Яне Янев за член и председател на комисията. Той беше човекът, който първи постави в публичното пространство тези важни въпроси на държавното управление. Той беше и главен модератор на обществената дискусия, която всъщност се проведе през последните няколко месеца. Смятам, че има и моралното право да оглави тази комисия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Василев.
Други предложения?
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, след направеното предложение за председател и член на комисията на Яне Янев, ние няма да участваме в комисията. Ние изложихме съображения, че тази комисия се съставя, за да бъде обслужен Яне Янев за подкрепата, която дава на ГЕРБ. Ясно е, че това е недопустимо с оглед на обстоятелството, че Яне Янев спаси президента Първанов и е крайно неморално човекът, който спаси Георги Първанов при реалната възможност да бъде отстранен от президентския пост, да става председател на комисията. Това е висша политическа демагогия. През всичките тези години видяхме, че Яне Янев е подвластен на подземния свят, на различни други интереси. Той е манипулиран непрекъснато с документите, които вадеше отнякъде, хвърляше безразборно, но все с оглед за политическото си спасяване.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Направи предложение!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Не е етично това, което правите.
Ако председателят на комисията беше от вас, от ГЕРБ, ние можехме да дадем свой представител. Иначе ние не можем да дадем свой представител, който да участва в тази бутафория – човек, който да обслужи тук вашата сделка, която сключвате с Яне Янев за неговата безпринципна подкрепа. Не можем да дадем човек, който да лъска имиджът му и да го реанимира в политическото пространство, след като той стана, общо взето за всички българи, пуделът на Бойко Борисов и ГЕРБ – по-точно политическият пудел, за уточнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, имате думата, за да направите предложение. Разбрахме, че няма да участвате.
Няма такава процедура за изказвания. В момента сме в процедура за предложения.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Аз обосновавам защо ние не представяме наш член в тази комисия, която е бутафорна, безсмислена и имаща за цел да обслужи сделката Яне Янев – ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател! „Ред, законност и справедливост” категорично подкрепя идеята на ГЕРБ да има конституционен регламент за психотестове за всички изборни длъжности. (Шум и реплики.) Много е важно това да се случи, за да не се допускат в българския парламент лица като преждеговорившия да правят за смях българското Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, моля без лични нападки и обиди. Нека да се въздържаме и да се придържаме към добрия тон.
ЯНЕ ЯНЕВ: Нали чухте преди малко какво значи канонада от лични нападки?
Разбира се, ние ще предприемем съответни действия, но е под достойнството ми да се занимавам с хора, които се къпят от Гергьовден на Митровден – два пъти в годината. (Силен шум и реплики. Оживление. Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, принуждавате ме да Ви отнема думата.
ЯНЕ ЯНЕВ: Все пак трябва да има и лична хигиена, която се изисква от всеки нормален човек, камо ли от народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, моля без характеристики, предупреждавам Ви официално! Ще Ви санкционирам по правилника.
Господин Янев, благодаря Ви.
ЯНЕ ЯНЕВ: Добре. Все пак, искам да направя предложение по същество. (Шум и реплики.)
Госпожо председател, искам да въведете ред! Когато се правят конкретни предложения да се спазва процедурата, а не да има общо политическо бръщолевене.
Аз съм готов – заявявам го отговорно, и това ще бъде тест за лицемерната, фалшива опозиция, готов съм да си направя отвод – да не съм председател на комисията. Да видим дали Вие ще я подкрепите?! (Шум и реплики отляво.)
Ето, заявявам го най-отговорно.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: (КБ, от място): Правите ли го – или не го правите?
ЯНЕ ЯНЕВ: Да, правя го. (Ораторът говори встрани от микрофоните. Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев.
Господин Костов, заповядайте.
ИВАН КОСТОВ (СК): Вземам думата, за да кажа, че Синята коалиция поради обективни причини не е взела решение за представителството си в тази комисия. Надяваме се да запълним този пропуск или да изразим становище, след като го обсъдим отново. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Господин Казак, заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Ние от Парламентарната група на Движението за права и свободи ще предложим двама кандидати, при условие че председателят на комисията не е лицето Яне Янев. (Силен шум и реплики.) Ако се приеме самоотводът...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак, моля без такива характеристики. Нали се разбрахме да се придържаме към добрия тон?
ЧЕТИН КАЗАК: Каква характеристика съм дал?! (Шум и реплики.) Добре, народният представител Яне Янев. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гражданин е едно, лицето... (Шум и реплики.)
ЧЕТИН КАЗАК: Ако „лице” е обидна дума, извинявам се.
Така че, ако управляващата партия в ГЕРБ предложи председател на комисията, ние ще предложим наши членове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Няма да се впускам в отговор на нападките. Моето процедурно предложение и изказване е с оглед на новосъздалата се ситуация. Тя е с оглед на обстоятелството, че беше направено изявление за оттегляне на кандидатурата за председател на комисията. Считам, че това е едно ново състояние, в което влизаме по точката на дебата, с оглед на което трябва да се обмисли и да се даде възможност да бъде постигнат консенсус в парламента за съставяне на комисия, но без участието в тази комисия на лицето Яне Янев. (Силен шум и реплики.)
Колеги, беше изказано становище от самия него и ние би трябвало да се съобразим. (Реплики.) Или това е демагогия от страна на Яне Янев, каквато той безброй пъти е проявявал в този парламент? Били сме свидетели в тази връзка.
Когато един народен представител не желае да заеме такава длъжност в един орган, в случая на председател, ние трябва да се вслушваме в неговото искане.
Или може би лицето Яне Янев трябва още веднъж да уточни, да не се пишмани – сериозно ли е неговото изявление, или е поредният фишек, който прави.
Така че, приканете Яне Янев да...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, като на заместник-председател на парламента, не ми е удобно да Ви чета текста що е това процедурно предложение. Каква е Вашата процедура?
ПАВЕЛ ШОПОВ: Това е моето процедурно предложение – да го подканите да изрази сериозното свое отношение и мнение по въпроса: желае ли да бъде председател на тази комисия, както беше предложено? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Това ще даде възможност на други колеги народни представители да станат председатели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев достатъчно ясно и категорично го заяви. Благодаря Ви.
Господин Василев – процедура.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Нека все пак да внесем малко ред – това е целта на моята процедура. Тъй като съм вносител на предложението Яне Янев да е председател на тази парламентарна комисия, само аз мога да го оттегля. (Шум и реплики отляво.)
Току-що разговарях с господин Янев. Той е готов да се оттегли сам и аз съм готов, съобразявайки се с неговото мнение, да оттегля предложението той да е председател на комисията, ако БСП и ДПС сега направят своите предложения за членове на комисията. (Шум и реплики отляво.) Нали това искате? Готов съм. (Реплики от КБ.) Хайде, дайте си предложенията и аз веднага ще оттегля моето.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Оттеглете го! Оттеглете го! (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Без реплики от място – господин Миков, господин Василев, моля Ви.
Господин Найденов, заповядайте.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Слава Богу, че създаването на всяка комисия в парламента, най-вече на анкетните, особено на анкетните, се предшества от дебат в пленарната зала. От този дебат основно от изказвания, реплики и дуплики на вносителите на това предложение, всъщност стават ясни истинските мотиви за създаването на тази анкетна комисия. Тя основно е за политическа употреба, средство за натиск, средство за злепоставяне на достойни хора – каквито са президентът Първанов и вицепрезидентът Марин.
Вижда се от тези евтини пазарлъци, че вносителите са готови на всичко само и само да има такава анкетна комисия и това още веднъж потвърждава тежките съмнения, с които се отнасяме към създаването на тази комисия – имам предвид Парламентарната група на Коалиция за България. Очевидно е, че това са съмнения, които се споделят и от значителна част от другите народни представители, от други парламентарни групи. Вие не се вслушахте в аргументите на моите колеги от парламентарната група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедурата, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Не искате да промените предложението си, да го изтеглите, коригирате, да направите законодателни промени и това е трето потвърждение на съмнението, с което се отнасяме към Вашите истински намерения.
Не, няма да посочваме членове за участие в анкетната комисия от името на Парламентарната група на Коалиция за България. Тези евтини трикове: ама Вие кажете, а ние ще изтеглим, можете да ги водите на Женския пазар, не в пленарната зала. Ние няма да участваме в такива договорки.
Моето предложение, госпожо председател, е да отложим гласуването на поименния състав. Очевидно е, че Народното събрание се нуждае, най-малкото в състава на парламентарната група на мнозинството и на подкрепящите ги не знам колко броя независими народни представители, да водят някакви разговори, да стигнат до някакво съгласие и да го предложат в пленарната зала.
Моля Ви да подложите на гласуване това процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на предложенията за членове на комисия, ръководство и гласуването им.
Гласували 109 народни представители: за 27, против 69, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Госпожо Фидосова, имате думата за процедура.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги, първо с извинение към всички, че втори път ще взема думата под формата на процедура от Парламентарната група на ГЕРБ.
Колеги, обръщам се специално към колегите отляво – представители на опозицията, нека да се отнесем сериозно. Ако Вие дадете Вашите предложения и ако сте искрени във всичко това, което казахте през последните повече от два часа провели се дебати, ако наистина смятате, че тази комисия се създава, за да лъска имиджа на един или друг политик, който и да бил той и както и да се казва, това ще звучи несериозно, ако той, оттегляйки се и заявявайки, че е готов да се оттегли и да оттегли кандидатурата си за председател Вие не направите предложение за членове.
От името на нашата група заявявам, че ако това е начинът да се постигне консенсус и да има работеща в пълен състав анкетна комисия, ще направим предложение за друг председател – от нашата парламентарна група, ако Вие сте съгласни да дадете предложенията си, и това ще бъде госпожа Колева.
Моля Ви да премислите Вашата позиция, ако наистина всичко, което говорихте през последните часове не са лъжи и измислици, елате и дайте Вашите предложения.
При положение, че ги дадете, аз правя предложение от името на нашата група госпожа Колева да бъде избрана за председател на тази комисия, и в условията на приети правила, в условията на консенсус наистина да се разгледат всички тези практики и да се стигне до необходимите законодателни промени, които трябва да има. Няма спор по отношение на това, че трябва да има промяна и публичност по отношение на тези три правомощия на институцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други предложения за състава на комисията? (Реплики от КБ.)
Колеги, когато сме в хипотеза на прекратени разисквания и гласуване за решението, когато се правят предложения за членове на комисии, може да бъде взета думата само по процедурен въпрос. Вие оспорвате правото на...
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Обратно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще Ви дам думата за процедура, но не за обратно предложение, защото явно нещо сте намислили, което искате да ни кажете и търсите вариант за начина, по който да ни го кажете.
Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател, днес сте много великодушна.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Фидосова, Вие много добре виждате, че има проблем и има много „ако” – ако ние, ако Вие и така нататък, и това беше предложението на господин Ангел Найденов. Дайте да прекратим за момента гласуването – има много „ако”. Да седнем и да се разберем, да се направи едно съгласие между политическите партии – кой ще бъде председател, да се говори за членовете и се върнете в тази зала, за да гласуваме всички. Какъв е проблемът? Защо отхвърлихте едно разумно предложение, което Вие потвърдихте по същия начин? Има въпроси. За да участват всички парламентарни групи в тази комисия трябва да се изчистят тези въпроси.
Моля Ви, като председател на най-голямата парламентарна група (реплика от народния представител Искра Фидосова), съпредседател, извинявайте, забравих за „съ”-то, поемете този ангажимент, подкрепете една процедура за прекратяване и след това да се върнем в залата и да го гласуваме. Благодаря Ви, но да се постигне този успех извън залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, извън страстите ще обобщя какви предложения имаме до момента, за да се ориентират народните представители.
От името на ГЕРБ бяха направени предложения за полагащите им се съгласно решението шест народни представители.
След това господин Василев предложи за член и председател господин Яне Янев.
Господин Янев оттегли номинацията си за председател, тоест в момента има валидно предложение за член.
Така ли е, господин Василев? (Реплика от народния представител Емил Василев.)
След което госпожа Фидосова предложи за председател Юлиана Колева.
До момента имаме предложени общо седем члена на комисията – един за председател, който си направи отвод, и госпожа Колева, която е предложена за председател. (Реплики.)
Разбирам, че оттеглянето, отводът на господин Янев е под условие, ако се дадат предложения от страна на... (Реплики.)
Има ли други парламентарни групи, които желаят да направят предложения?
Господин Янев – процедура.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Господин Корнезов, сега ще разбера дали и Вие, както и Вашата партия, лъжете безпардонно и безогледно. От парламентарната трибуна казахте, господин Корнезов, че ако госпожа Колева бъде председател, Вие ще гласувате за нея и ще излъчите членове от Вашата група. Има го в стенографския протокол. Ето, сега аз си правя отвод!
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Браво!
ЯНЕ ЯНЕВ: Не искам да бъда председател. Хайде сега, Ваш ред е, за да се види Вашето политическо лицемерие, че не може да се измери с никакви мерни единици.
И последно, което искам да заявя. Целта на тази комисия не е Яне Янев да бъде председател на някоя временна комисия, а да излезе истината и да възтържествува справедливостта – как са плащани огромни пари за помилване, за даване на гражданство и за опрощаване, какви далавери са правени. За всичко това обществото ще отсъди кой е крив и кой е прав, като излезе докладът на комисията. Това мога да кажа.
Но, ако Вие не предложите, след като аз направих това мое изявление, с удоволствие ще оглавя комисията, за да може всичко, което досега беше скрито, да излезе на бял свят.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Може ли такова нещо!?
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Очаквам вече процедура по начина на водене, колеги!
Господин Казак, заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, аз вече не мога да разбера повратливостта на някои колеги: „ако аз подавам самоотвод, но ако те не предложат, аз ще се върна като председател”.
Подавате ли отвод? Отказвате ли се от председателското място? Кажете: да или не, господин Янев! (Реплики на народните представители Яне Янев и Емил Василев.) Няма „ако”, няма „ако”! (Шум и реплики в залата.)
Ние казахме първоначално...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата, ще прекъсна заседанието, колеги!
ЧЕТИН КАЗАК: ...че ще предложим наши кандидати и сме готови да го направим.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Хайде де, хайде!
ЧЕТИН КАЗАК: И ще го направим!
Но господин Янев да си изясни позицията. (Викове от ГЕРБ.) Под условие ли е, или не е под условие?
Нашата дума е мъжка, за разлика от на някои други. (Викове от залата „Е-е-е!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов има думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ние ясно декларирахме, че ако лицето Янев не е председател на комисията, ще предложим наш представител за член на комисията. При така направените изявления, считаме, че няма годна кандидатура от страна на Янев – тя е оттеглена, с оглед на което ние ясно, без каквито и да е заобикалки и други уговорки и условности – приканваме БСП, ДПС и Синята коалиция да последват нашия пример в това отношение, защото и те направиха такива изявления – предлагаме за член на комисията господин Явор Нотев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата господин Камен Костадинов.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам за членове на комисията господин Четин Казак и господин Митхат Метин, препотвърждавам, макар да не съм водил разговори, че подкрепям предложението на госпожа Фидосова – надявам се, че то няма да бъде оттеглено – госпожа Колева да бъде председател, и се надявам колегите от ГЕРБ да не бламират и предложението на своя заместник-председател. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Давам последен шанс на БКП да покажат дали са мъже или са...
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Не го казвай!
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: ...поради което правя процедура – оттеглям направеното от мен предложение господин Яне Янев да е член и председател на тази комисия.
Вместо това, правя предложение господин Яне Янев да е член и заместник-председател на комисията. (Смях, шум и реплики.)
Хайде да Ви видим, мъжете! Хайде, мъжете, да Ви видим!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, с оглед развитието на предложенията, подкрепяте ли Вашата теза, че няма да предлагате членове на комисията?
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Сергей Станишев, Сергей Станишев!
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Ако трябваше да сляза на нивото на колегите от бившата група на РЗС, щях да кажа, че това е тъпо поведение, лишено от всякакъв смисъл. Тези евтини трикове ги разигравайте другаде, Ви казах веднъж, сега Ви го казвам още веднъж. Глупаво постъпвате и провокирате целия парламент с този тип поведение!
Ние ще участваме в комисията и правя предложение за народните представители Михаил Миков и Мая Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Чуколов има думата.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Госпожо председател, от името на Парламентарната група на Партия „Атака” правя предложение господин Явор Нотев да бъде заместник-председател на тази комисия.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Правилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Благодаря.
Стана ясно и на най-предубедените, че щом като Яне Янев е председател, комисията е противоконституционна, щом не е, значи не е противоконституционна. От този по-голям фарс, аз не съм чувал да има! Така че аз се оттеглям и като председател, и като член на комисията.
Предлагам Емил Василев за член на комисията и госпожа Мая Манолова за заместник-председател. Мисля, че комисията ще бъде интересна. Благодаря Ви. (Смях от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Василев, моля Ви от трибуната да заявите оттегляте ли Вашето предложение за член и заместник-председател на господин Янев. (Шум и реплики от ГЕРБ, от независимите народни представители.) От трибуната!
РЕПЛИКИ: Той сам го оттегли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Затова искам той да заяви оттегля или не оттегля предложението.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Използвам случая да отбележа, че има голям страх от Яне Янев, ама голям страх от Яне Янев! Успокоиха ли Ви се червените комунистически душички вече? (Смях от ГЕРБ.) Успокоиха ли се?
Само че не бъдете спокойни, че, знам ли, да вземе залата да ме избере за член на комисията – още ще трябва да треперите, дами и господа отляво!
А с опитите да замитате следите на прехода, обаче няма да Ви мине номерът! Опитахте се да замитате следите на криминалния преход със Закона за конфискацията, сега се опитвате и чрез тази комисия, като я бламирате. Всички се страхуват от Яне Янев! Той правилно каза: „Когато аз съм председател, е противоконституционна. Като не съм председател, вече е изцяло конституционна”.
Оттеглям всички предложения, направени от мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Има думата госпожа Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, очаквам да не подлагате на гласуване моята кандидатура за заместник-председател на тази комисия, защото тя не е валидно направена, доколкото излиза от независими народни представители. Знаете, че предложенията се правят от парламентарни групи.
Що се отнася до срока на действие на тази комисия, тя ще действа до следващото отменително решение на Конституционния съд, защото е също толкова противоконституционна, колкото и предишната комисия. Ние ще атакуваме тази комисия пред Конституционния съд и, за съжаление, българският парламент ще бъде в срамната ситуация да е в хипотезата на второ позорно петно, втори прецедент с втора противоконституционна комисия.
Нашето намерение е ясно заявено. Приложение към нашата конституционна жалба ще бъдат днешните дебати, които са не само срамни за парламента по своето естество и с всичко казано, но са и най-яркото доказателство, че това е политическа комисия за разправа с президента Първанов и вицепрезидента Марин, че по своя характер тя е абсолютно противоконституционна. Няма желание да се реализира контрол върху изпълнителната власт, което е в правомощията на парламента, а да се клеветят, нападат, охулват политически опоненти. Тази комисия ще е второто позорно петно върху българския парламент. Нейната съдба ще бъде същата, както на първата комисия.
Формално – не подлагайте на гласуване направеното предложение за заместник-председател на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма как да го подложа, тъй като точка 4 от гласуваното решение ясно казва, че: „излъчени на пропорционален принцип: шест от ГЕРБ, двама от групи”, тоест предложенията се правят от името на парламентарни групи.
Очаквам още едно предложение за заместник-председател. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Искаме председател и заместник-председател от ГЕРБ.
Заповядайте, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ако това е проблемът – че госпожа Мая Манолова не е предложена от парламентарна група, аз от името на Парламентарната група на ГЕРБ, като неин председател, предлагам госпожа Мая Манолова за заместник-председател. Благодаря. (Смях, оживление и ръкопляскания в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Велчев, не е това проблемът, а би трябвало групата, на която тя е член, да направи съответното предложение.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Къде го има това изискване, изписано ли е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вижте как е записано в точката.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Нали правя предложение от името на парламентарна група?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, излъчени са на пропорционален принцип, излъчването става от името на парламентарна група.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): За членовете, а за ръководството има предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Камен Костадинов.
Заповядайте.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС): Госпожо председател, мисля, че е време да сложим край на цирка, който водим през последните няколко часа.
Предлагам господин Четин Казак за заместник-председател на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Костадинов.
След като от Синята коалиция заявиха, че нямат готовност да представят член на комисията, с оглед развитието в коалицията, припомням на народните представители номинираните до момента от името на парламентарните групи и независимите народни представители, така както сме приели в решението по точка 4:
- от Парламентарната група на ГЕРБ – Юлиана Колева, Светослав Тончев, Ивайло Тошев, Цвета Караянчева, Владимир Тошев и Емил Караниколов;
- от Коалиция за България – Михаил Миков и Мая Манолова;
- от Движението на права и свободи – Четин Казак и Митхат Метин;
- от Партия „Атака” – Явор Нотев;
- от независимите – Емил Василев.
Режим на гласуване.
Гласували 104 народни представители: за 103, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
За председател има една номинация и тя е за госпожа Юлиана Колева.
Поставям на гласуване предложението за председател на комисията да бъде избрана госпожа Юлиана Колева.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Направени са две предложения от съответните парламентарни групи за заместник-председатели. По реда на предложенията те са за господин Явор Нотев от „Атака” и за господин Четин Казак от Движението за права и свободи.
Анблок ги поставям на гласуване.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Вие сама си решавате тези неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В режим на гласуване сме, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Никъде не е казано, че ръководството се представя пропорционално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Вие държите да подложа и Мая Манолова на гласуване?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Иначе защо ще я предлагаме?!
Нали така е, съгласно правилника?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отменете гласуването.
Консултация с ръководството на парламента, госпожо Манолова, заявете категорично правите ли си отвод, или не?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Сега ще видим дали ще избягаш от отговорност.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Уважаема госпожо председател, Вие много добре знаете, че коректният прочит и на парламентарния правилник, и на решението за избиране числения състав на тази комисия е предложенията за членове и за ръководство да се правят от парламентарните групи по отношение на техните представители.
Благодаря на господин Велчев за доверието, но няма как да участвам в тази комисия, предложена от Вашата парламентарна група.
Решението на нашата парламентарна група е да не излъчваме лица, които да участват в ръководството на комисията.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Вие излъчихте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не в ръководството, решението е само за членове.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Не каза, че си прави отвод.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прави си отвод.
Поставям на гласуване предложението за заместник-председатели от „Атака” – Явор Нотев и от ДПС – Четин Казак.
Гласували 98 народни представители: за 95, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Сега поставям на гласуване проекта за решение, ведно с приетите решения по точки 5 и 6 за състава на временната анкетна комисия и за избор на ръководство на същата.
По начина на водене, заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, ние вече гласувахме Проекта за решение и парламентарните групи изразиха своето становище. Сега гласувахме единствено и само попълване на поименния състав на комисията. Недопустимо е да подлагате отново на гласуване вече гласувано проекторешение. Затова Ви приканвам да не подлагате по този начин на гласуване за втори път проекторешението. То вече е гласувано по същество и поименният състав също. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Приемам забележката Ви, господин Казак.
В такъв случай да се поздравим с приемането на решение за такава комисия (единични ръкопляскания от ГЕРБ), с нейния членски състав и с нейното ръководство.
Процедура – господин Тошев.
ИВАЙЛО ТОШЕВ (ГЕРБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правя процедурно предложение за удължаване на срока за предложения между първо и второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 254-01-47, внесен от народния представител Анастас Анастасов и група народни представители на 28 март 2012 г. с 14 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за удължаване на срока между първо и второ четене по Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Преминаваме към…
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Десет минути остават до края на заседанието, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямам формално предложение, господин Корнезов, поради което съм длъжна да продължа.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, № 102-01-88, внесен от Министерския съвет.
Госпожо Дариткова, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Поставям на Вашето внимание първо гласуване на наименованието:
„Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 89 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 1 има предложение на Даниела Дариткова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! Първите няколко параграфа в законопроекта се отнасят до търговията с енергийни напитки, до тяхната реклама и искам да обърна внимание, че това, което предлага комисията, се различава от позицията на Министерския съвет, поне към момента на внасяне на законопроекта. Защото, обърнете внимание, в този и следващите параграфи в случая се разрешава рекламата на енергийни напитки, насочена към лица, които не са навършили 18 години. Няма да се спирам на всички други ограничения, които отпадат.
В комисията единствено беше дадено разяснение, че поради забавяне на министерството да поиска нотификация, тоест разрешение от Европейската комисия за въвеждане на допълнителни ограничения, тази забрана трябва да отпадне.
Ако мнозинството и вносителите на законопроекта са искрени, единственият компромис, който може да се направи, е да се отложи влизането в сила на следващите няколко параграфа, за да разполага правителството с необходимото време, което то не е направило до момента. Защото иначе самото забавяне може да се тълкува или като проява на небрежност, или като умишлено търсене на повод да се либерализира пазарът с такива напитки, да не се защитят интересите на подрастващите във връзка с насочване към тяхната употреба.
Затова смятам, че ролята на Комисията по здравеопазване не е да дава такива сигнали, а да покаже, че такива ограничения така или иначе ще съществуват. И единствено да се предвидят няколко месеца срок, за да бъдат предприети необходимите действия. Защото в момента е по-добре да се запише подобно изискване, дори с даването на сигнал към производителите и търговците и рекламодателите за такива дейности, вместо въпросът да остава открит неизвестно докога.
Спомнете си, че подобен инцидент в парламента имаше преди време, разбира се в по-тежка форма, свързан с рекламата на леки наркотици. В случая този въпрос също трябва да бъде внимателно обсъден и да се вземе решение, което съответства на съдържащите се в неговото съдържание текстове. Тук ще се водят дълги дебати за ограничаване на тютюнопушенето, нека все пак да се види, че въпросите имат здравно изражение и в двете посоки.
Забелязвам, че напоследък в България колкото една тема е по-незначителна, тя се радва на толкова по-голямо политическо внимание и интерес от медиите. Защото темата за тютюнопушенето, без да бъде пренебрегвана, далеч не е въпросът, който решава проблемите на здравния статус на българина, не е въпрос, съизмерим с други, много по-важни икономически, финансови и социални проблеми, а той ще бъде предмет на едно дълго, обстойно и с не много голям ефект обсъждане.
Смятам, че ако подходът е последователен, в този законопроект трябва да бъде произнесено решение и по двете групи въпроси – не само тези, които засягат тютюнопушенето на определени места, но и тези, които засягат проблема с тези енергийни продукти. Затова моят апел е текстовете да не отпадат от законопроекта, а да бъдат приети така, както са предложени от вносителя. И единствено ако смятат вносителите да предложат разпоредба за отлагане на тяхното влизане в сила. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма реплики.
За изказване – госпожа Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Искам да обоснова това наше предложение, като в никакъв случай Комисията по здравеопазване, съгласувано с Министерството на здравеопазването, няма намерение да се откаже от ограничаването на употребата на енергийни напитки при деца до 18-годишна възраст. Но тук в случая става въпрос за юридическа процедура. Тъй като въвеждаме забрана, която е първа в Европейския съюз, би следвало да минем съответната процедура на нотификация на това решение. Тази процедура изисква в рамките на тримесечен период ние, съобщавайки в специализираната електронна система за това намерение, да получим подробни становища от страните – членки на Европейския съюз. И в този смисъл, дори да приемем отлагателни текстове за влизането в сила на тези разпоредби, може да се наложи да бъдат коригирани след становищата.
Така че, в съгласие с Министерството на здравеопазването ние предлагаме в момента прегласуването на тази промяна в закона, да отпаднат тези параграфи и след като се завърши процедурата, ние отново да направим поправка в закона, която да бъде посветена именно на забраната на енергийните напитки за деца до 18-годишна възраст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Янаки Стоилов – първа реплика.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Както уважаемите народни представители чуха, репликата, която получих от госпожа Дариткова...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това беше изказване. Вие правите реплика.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Тоест аз ще направя реплика, но по същество то беше противоположна позиция на изразената от мен. Тя с нищо не разколебава аргументите, които представих.
След като става дума за няколко месеца, по-добре е тези действия да бъдат приети от изпълнителната власт, текстовете да останат, защото не може забавата на този, който трябва да реши даден проблем, да даде аргумент за неговото нерешаване в неопределено време. Няма опасност да бъдат осъществени ефективни и наказателни процедури към България, тъй като тази процедура е даже много по-дълга от процедурата за нотификация. Но аз пак казвам – днес трябва да се изрази становището на българския парламент по този въпрос. Вторият проблем е за момента, в който тези ограничения ще влязат в сила.
И затова аз призовавам тук министърът на здравеопазването да изрази своята позиция, защото иначе ще се създаде впечатление, че позицията на българското правителство се променя с промяната на хората, които ръководят българското здравеопазване. Такава промяна не би трябвало да има по такива въпроси, които обсъждаме в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преди да дам думата за становище на министъра на здравеопазването, ще ползвате ли дуплика?
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Мисля, че не става въпрос за промяна на становището на вносителя и на Парламентарната група на ГЕРБ, а става въпрос за дефицит на процедурата от юридическа гледна точка, която е трябвало да бъде предварително установена от юридическия отдел на Министерството на здравеопазването, преди да започне процедурата по внасянето на тези предложения. В този смисъл сегашният екип на министерството ще поправи този дефицит и ще се стигне до предложения, които и в момента всички ние подкрепяме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Дариткова.
Госпожо министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Действително Здравната комисия преди една година беше инициатор на тази дискусия „за” и „против” забраната на енергийни напитки. Именно Здравната комисия и аз като неин председател бяхме инициатор на сформирането на една работна група, която да започне работа по текстовете, забраняващи употреба на енергийни напитки на лица под 18-годишна възраст. Предполагам, че колегите от всички парламентарни групи ще ме подкрепят в това изказване.
Действително, когато е работено по подготовката на текстовете, в Министерството на здравеопазването е пропусната възможността да се изпрати нотификационната процедура съгласно Директива 9834 ЕО за съгласувателните действия относно забраната за реклама и продажба на енергийни напитки, а България е длъжна да го направи, тъй като първа въвежда забраната в Европейския съюз. Вече е започнала тази процедура за нотификация, но тя ще продължи в най-краткия си вариант около три месеца. Тоест ние не знаем какво ще бъде становището на Европейската комисия и на останалите държави членки.
Освен това, службата отговорник е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”, които още през месец февруари са сигнализирали Министерството на здравеопазването, че тази процедура не е спазена. Съжалявам, но и към онзи момент, 8 февруари 2012 г., министърът на здравеопазването не е предприел действия за започване на нотификационна процедура.
Към този момент обаче заявявам и моята позиция като министър на здравеопазването, и на цялата Парламентарната група на ГЕРБ, с която съм коментирала тази тема, че вече е започнала нотификационната процедура по Директива 9834 ЕО. Няма отстъпление от нашата позиция и отново ще бъде предложен на Министерския съвет Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето в частта, в която се забранява рекламата и продажбата на енергийни напитки на лица под 18-годишна възраст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо министър.
Други народни представители? Няма.
Поставям на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 1 по вносител.
Гласували 74 народни представители: за 67, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Поради изтичане на времето, определено за пленарно заседание, тук ще прекъснем второто четене на този законопроект.
Преди да закрия пленарното заседание – утре, съгласно приетата от нас програма, започваме с т. 1: Избор на членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)


(Закрито в 14,00 ч.)Председател:

Цецка ЦачеваЗаместник-председатели:
Анастас Анастасов

Екатерина Михайлова


Секретари:
Пламен Нунев

Любомир Владимиров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ