Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН И ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 16 ноември 2012 г.
Открито в 9,03 ч.
16/11/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Менда Стоянова и Екатерина Михайлова

Секретари: Милена Христова и Любомир Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Процедура.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаема госпожо председател, колеги народни представители, процедурното ми предложение е да се състави една група от народни представители от всяка от парламентарните фракции, които са специалисти по конституционно право, за да предложат решение на Народното събрание на това, което вестниците пишат: „Случаят Марковска прераства в институционална криза”. За да не се превърне в институционална криза случаят Марковска и да не се парализира дейността на Конституционния съд, най-разумно е група депутати – авторитети, да седнат да обсъдят този казус и да предложат решение.
Това, което вчера прочетох в електронните медии, че госпожа Искра Фидосова ще намери решение, не е сериозно. Тя каквито решения можа – предложи, писа писма и така нататък. Честно казано, доверие в нея едва ли има откъдето и да било, даже от средите на Парламентарната група на ГЕРБ. Затова е разумно да се обмисли такъв изход от ситуацията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, наистина казусът, който трябва да бъде решен, е много сложен. Затова аз предлагам друг начин за решаване на този въпрос.
Госпожо председател, Вие трябва да поискате втора дата, за да може госпожа Марковска да се закълне, защото това ще стане прецедент.
Аз поставям друг основен въпрос: решенията на Конституционния съд от 2003 г., ако не се вземе предвид, след като господин Танчев не се е заклел тогава пред председателя на Народното събрание, актуални и коректни ли са?
Вие разбирате ли в каква хипотеза хвърлихме в момента цялото Народно събрание и решението, което взехме?
През 2003 г. господин Танчев се е заклел пред заместник-председателя на Народното събрание, а не пред председателя. Вие разбирате ли в каква хипотеза сме, ако някой от тези четиримата не пожелае, защото не харесва някой от кандидатите?
Затова Ви моля да напишете отново писмо, с което да се изиска госпожа Марковска да положи клетва като конституционен съдия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Великов, писма не съм писала, няма и да пиша.
Когато участниците в клетвата представляват колективни органи, те могат да бъдат заместени от свои заместници, така както се е случвало и в състава на това Народно събрание – при мое отсъствие господин Лъчезар Иванов, в качеството му на заместник-председател, е представлявал Народното събрание. Както се случи и вчера – Лазар Груев, председател на Конституционния съд, отсъстваше, но се заместваше от неговия първи заместник-председател. Така че направете малко по-задълбочена справка с нормативната уредба и тогава излизайте с предложение да пиша писмо на когото Вие решите.
Новопостъпили питания за периода от 2 ноември 2012 г. до 15 ноември 2012 г. от:
- народния представител Димчо Михалевски към Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуреност на бъдещите периоди с подготвени за изпълнение проекти за пътната инфраструктура. Следва да се отговори в пленарното заседание на 23 ноември 2012 г.;
- народния представител Корнелия Нинова към Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно политиката за подобряване на бизнес климата в България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 23 ноември 2012 г.;
- народния представители Корнелия Нинова към Томислав Дончев – министър по управление на средствата от Европейския съюз, относно политиката за усвояване на средствата от Европейския съюз. Следва да се отговори в пленарното заседание на 23 ноември 2012 г.;
- народния представител Корнелия Нинова към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно политиката за държавни помощи. Следва да се отговори в пленарното заседание на 23 ноември 2012 г.
Писмени отговори за връчване от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на питане от народния представител Йордан Бакалов;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Румен Петков;
- министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос от народния представител Румен Петков;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на три въпроса от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра по управлението на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на два въпроса от народния представител Евгений Желев;
- министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Теодора Георгиева;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на въпрос от народния представител Петър Димитров;
- министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Дурхан Мустафа;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Яне Янев.
Процедура – господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Процедурата ми е категорично възражение срещу начина, по който тръгва днешното пленарно заседание. Става дума за поредното неявяване на министър-председателя в заседанието за парламентарен контрол в пряко и грубо нарушение на изричните задължения по Конституция и по правилник.
Вчера, госпожо председател, госпожа Михайлова, която Ви заместваше, в края на съобщението за днешния парламентарен контрол употреби една формулировка, която за мен е безпрецедентна и куриозна и си заслужава да бъде коментирана от Вас: „Поради предварително планиран ангажимент в заседанието на парламентарния контрол не може да участва министър-председателят на Републиката”.
Вие знаете, че аз му зададох питане за дългосрочния икономически план на правителството, който той обявява в първа страница в своя доклад по бюджета като основа на разходната политика на правителството. Господин Борисов трябваше да отговори на 2 ноември. Разбрахме се да не настоявам да идва само за моето питане, да отложи отговора си. Следващия петък – 9 ноември, парламентът не заседаваше във връзка с кончината на патриарх Максим. Днес е последният възможен срок, в който министър-председателят да изпълни конституционното си задължение.
Независимо че госпожа Михайлова прочете съобщението, госпожо председател, сигурен съм, че Вие сте го видяла и одобрила предварително, защото Вие се занимавате с подреждането на парламентарния контрол. Така че възражението ми е съпроводено с пряк въпрос към Вас: постарахте ли се да обясните на министър-председателя, че изпада в пряко нарушение на Конституцията, по-специално чл. 90, където пише, че „не по желание отговарят министрите, а че са длъжни да отговарят”?
Има един текст в нашия правилник: чл. 86, ал. 3, който гласи, че в 10-дневен срок, след като не се е явил да изпълни задължението си, даденият министър е длъжен лично да се яви пред Народното събрание и да обясни защо не е изпълнил своето задължение. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Право да Ви кажа, аз не вярвам, че този текст ще намери реализация в дадения случай, както, разбира се, предпочитам в леко шеговит тон да коментирам поредния абсурден акт на отсъствие на министър-председателя, но той е повече от сериозен, защото пряко уронва Парламента, Конституцията и държавата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Пирински.
Преминаваме към разисквания по питането на народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев.
Процедура?
Заповядайте.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, моля на основание на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в залата да бъде допусната госпожа Виржиния Хубчева – началник на отдел „Държавни и горски предприятия” в Министерството на земеделието и храните, по повод изказването и разискванията. (Реплики от народния представител Емилия Масларова.)
Виждам, че репликирате от залата, госпожо Масларова. Процедурното предложения за допуск в залата правя по повод подготвеното изказване на министъра на земеделието и храните, във връзка с техническата обезпеченост. (Шум и реплики.)
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Това не е законодателна инициатива, а контрол!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дами и господа народни представители, няма пречка, когато е поискано по надлежния ред, едно изказване да бъде онагледено със съответни технически средства и пособия. Искането за допускане в залата е техническото участие на компютъра със смяна на слайдовете, които ще коментира министърът в процеса на нашите разисквания.
Поставям на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 108 народни представители: за 93, против 7, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят госпожата.
На питане на народния представител Димчо Михалевски относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев е отговорено в заседанието за парламентарен контрол на 2 ноември 2012 г. – петък. На същото заседание 52-ма народни представители от парламентарните групи на Коалиция за България и Движението за права и свободи, както и един независим народен представител, са внесли предложение за разисквания по питането на народния представител Димчо Михалевски заедно с проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на заседанието на 9 ноември 2012 г., петък.
С решение на Народното събрание е отложено пленарното заседание на 9 ноември 2012 г., като е гласувано заседанието за парламентарен контрол на 16 ноември 2012 г. да бъде от 9,00 ч. със същия дневен ред, тоест да започнем с разискванията по питането на народния представител Димчо Михалевски и отговори на въпроси и питания. Предложението за разисквания по питането и проекта за решение са раздадени на народните представители на 7 ноември 2012 г., сряда. Внесен е и втори проект за решение във връзка с разисквания по питането на народния представител Димчо Михалевски от 8 народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ на 7 ноември 2012 г. – сряда. Проектът за решение е раздаден на народните представители на 8 ноември – четвъртък.
На гласуване днес ще подлежат два проекта за решение. Първият проект за решение е от вносителите на предложението за разисквания по питането с № 254-02-137 от 2 ноември 2012 г., регистриран в 11,20 ч. Вторият проект за решение е внесен от народни представители от ГЕРБ с № 254-02-138, регистриран в 15,57 ч. на 7 ноември 2012 г.
Припомням разпределението на времето, с което разполагат народните представители: ПГ на ГЕРБ – 25 мин., КБ – 10 мин., ДПС – 9 мин., СК – 6 мин., „Атака” – 5 мин., независими народни представители – 5 мин. В това време не влиза времето за представяне на проекта за решение и изказването на министъра.
От името на поискалите разискванията и вносители на основния първи проект за решение думата има господин Димчо Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Всяко българско правителство има няколко първостепенни отговорности към българските граждани – сигурността, прехраната и отоплението през зимата за хората. Това не са единствените отговорности, за които правителството трябва да намира решение, но са отговорности от чието решение зависи физическото оцеляване на хората. Днес поставяме на дебат въпроса за дебата за огрев. Този дебат трябва да даде отговор на следните два въпроса.
Първо, политиката на правителството дава ли гаранции за честни и прозрачни процедури, които са необходимото условие да има достъпна цена за дървата за огрев?
Второ, политиката на правителството дава ли достатъчни гаранции за наличието на дърва за огрев, които да са балансирано разпределени по територията на страната и достъпни за хората, когато са им нужни?
За да отговорим на тези въпроси, нека да проследим хронологията на действията на настоящото правителство и резултатите от тези действия. През април миналата година се прие новият Закон за горите. Правителството пое ангажимента бързо, при прозрачно съгласуване с браншовите организации, да изработи нова Наредба за дейността на горите. Наредбата беше изработена, но всички бяхме излъгани. Правителството прие друга Наредба за дейността в горите, която нямаше нищо общо с тази, изработена при обществен и браншови консенсус. В края на 2011 г. реализирахме два негативни резултата. Първо, лобистите в правителството и извън него надделяха над обществения интерес и създадоха условия за реализация на техния, частен интерес. Второ, загубеното време за безполезно и измамно флиртуване с браншовите организации забави да се направят прозрачни и частни търгове за добив на дървесина. Така в края на миналата година и началото на тежката зима достигнахме до пълен абсурд – дефицит на дърва за огрев. Общата паника, ценовият скок бяха само въпрос на време и те не закъсняха.
Основният въпрос: кой е отговорен и виновен за дефицита, паниката и ценовия скок за дървата за огрев през миналата зима е кристално ясен – виновно е правителството. По-болезнена е обаче другата констатация за възникналия проблем, който едновременно бръкна дълбоко в джобовете на българските граждани и остави немалка част от тях без дърва за огрев в тежката зима. Проблемът се създаде не заради грешка, не заради некомпетентност, а заради ясно преследваната и постигната цел да се създадат привилегировани условия за много тясна икономическа група около правителството – условия, които за една година донесоха десетки милиони печалби на най-близките на ГЕРБ, и в ГЕРБ. Условия, които обаче удариха обикновените хора и по-големите преработватели на дървесина.
Какъв залог трябва да имаш пред себе си, за да жертваш интереса на хората, интереса на индустрията си, за да задоволиш тесен, частен и за съжаление партиен интерес? Явно залогът пред правителството е бил и е колосален. Интерес, измерван с много големи числа. Фактите за това са безспорни. В пика на паниката за дърва за огрев през месец февруари тази година, правителството не се посвени да подари първата голяма хапка дървесина през Софийската стокова борса на своя най-близък кръг. Тази бруталност взриви обществеността и бранша. Народът и индустриалците поискаха правила и равнопоставеност. Последва нов кръг на театрални разговори, обещания и заклинания. Кучетата се лаеха, а керванът си вървеше.
Докато правителството и браншът излагаха аргументи и контрааргументи, последва нова поредица от големи апетитни хапки дървесина за приближените на ГЕРБ. Резултатът е ясен. Огромни пакети дървесина на цени под пазарните с по 20-30 лв. на кубически метър, бързи и лесни, сладки печалби за десетки милиони. Същевременно големите преработватели често спираха и спират в момента работа заради липса на суровина. Докато се губеше време за ремонт на наредбата, която много просто можеше да бъде завършена още през месец март-април, защото интересът и исканията бяха ясни, през това време правителството и колегите бързахте да защитите Вашия интерес чрез нови промени в Закона за горите. И дори след грандиозния скандал със ски-пистите през месец юни, през месец юли приехте текстове за дългосрочните договори, за конкурсите, за ползването на дърва за огрев в електроцентралите на биомаса. Кучетата пак се разлаяха и керванът пак си вървеше. Нови обещания за защита на интереса на обществото и фирмите от добивната и преработвателната промишленост, флиртуване с депутати от опозицията по телефона, категорични отговори на наши питания в парламентарния контрол без никакви последици, отново работни групи за наредбата.
Междувременно търговете за добив на дървесина от месец септември спряха и в момента няма значими големи търгове, които да са в ход. Започна масиран износ на дървесина за Гърция. Цената на дървата за огрев хвръкнаха от 55-60 лв. миналата година за кубик, на 80 до 90 лв. на кубик в момента. От добитите от началото на годината до днес дърва за огрев в обем между 2,5 милиона и 3 милиона кубика – половината са изнесени в Гърция. Широко рекламираната инициатива на правителството за гарантиране на евтини дърва за населението не работи. Резултатите са много частични, малки по териториален обхват и абсолютно незадоволителни откъм количества.
На практика или няма достатъчни количества, или разходите на хората за добив и превоз от гората на дървата са непосилни за тях. Дълги списъци чакащи хора, високи цени на дървата в населените места. Зимата е на прага и недостатъчните количества отново ще доведат до дефицит. Паника и ценови шок на дърва за огрев за втора поредна зима. Защо? Защо пак?! Не си ли взехте поука от миналата година? Кое е по-важно за Вас – да осигурите топлина на хората, или да осигурите комфорт за Вас и Вашите приближени? И ако до вчера е имало и един процент надежда, че все пак нещо ще трепне във Вас, ще се замислите и ще предприемете действия да осигурите хората за зимата, от миналата седмица всичко е ясно. Новият текст на приетата миналата седмица Наредба за дейностите в горите от Министерския съвет показва ясно Вашите цели. Бетонирахте конкурсите за апетитните хапки без реална конкуренция по дългосрочните договори, гарантирахте на приближените Ви посредници да използват масово подизпълнители и да прибират за себе си лъвския пай, въоръжихте директорите на държавните предприятия с инструмент да отстранят всеки неудобен и не близък до Вас кандидат, гарантирахте на приближените Ви минимум от 20 до 35% от дървесината, а на местните фирми, забележете, от 0 до 33%. Мога дори да прогнозирам – 0% за опонентите, и 33% за клакьорите. Всичко, което Ви описах дотук, уважаеми колеги, не е лош сън или някаква приказка с черен сценарий. Това е самата истина, нелицеприятна и изключително горчива за всички български граждани.
Прочетох контра предложението на колегите от ГЕРБ, което е в противовес на нашето предложение за решение на този казус. Ще Ви цитирам само едно изречение: „Подкрепя политиката и действията на правителството, свързани с осигуряване на дърва за огрев за населението”.
Колеги, гротеската е пълна. Очевидно за политика не може и да говорим след тази хронология, която Ви разказах. Половината от добитите дърва за огрев са в Гърция и камионите не спират. Цените са с 45-50% по-високи от миналата година, социалните дърва са малко и достъпни за малцина, зимата е на прага и дефицитът е въпрос на седмици. Кажете ми, къде тук виждате политика и какво точно от тези факти подкрепяте?
Затова решението е просто – трябва да спрем кервана на приближените Ви търговци. След като правителството не може да изпълни възложените му компетенции в необходимия обем, трябва да се намеси Народното събрание.
Във връзка с това аз предлагам на Вашето внимание Проекта за решение по нашето питане, внесено на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Проектът за решение гласи следното:
„1. Възлага на Министерския съвет в двумесечен срок да разработи Многогодишна програма за гарантиране на устойчивия добив на дървесина за огрев за населението, която да включва конкретни мерки, периоди и индикатори, както следва:
Първо, гарантиране на минимално необходими количества на добив и предлагане на дървесина за огрев, както по време, така и по балансирано териториално разпределение в страната;
Второ, гарантиране на нормални равностойни пазарни условия за всички фирмите, добиващи и търгуващи с дървесина за огрев;
Трето, противодействие на ценовите спекулации на пазара на дървесината за огрев;
Четвърто, устойчиви програми за гарантиране на количества дървесина за огрев на социално уязвими групи български граждани;
Пето, пазарни механизми за управление на баланса между реализирания износ на дървесина за огрев и нейното предлагане на вътрешния пазар.
2. Задължава министърът на земеделието и храните в шестмесечен срок от приемането на Многогодишната програма за гарантиране на устойчивия добив на дървесина за огрев за населението да запознае Народното събрание с резултатите от нейното изпълнение.” Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Михалевски.
От името на вносителите – Проект за решение, № 254-02-138, от 7 ноември 2012 г. ще ни бъде представен от госпожа Танева.
Заповядайте.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър на земеделието и храните! Аз ще Ви запозная с мотивите на предложението, което сме направили на Народното събрание, като преди това искам само в резюме и много кратко да кажа няколко цифри, а после в хода на дебата предполагам, че колегите ще кажат много конкретика.
За последните три години от началото на мандата на правителството на ГЕРБ добивът и реализацията на дърва за огрев от държавните гори чрез държавните горски и държавните ловни стопанства бележат всяка година ръст – 5-10%, като тази година очакванията са за 14%. Това са данни, които са статистически и са вменени в съответните счетоводни отчети на държавните горски предприятия. Това са цифрите за последните три години последователен ръст. Направена е организация чрез кметовете на населени места със списъци за задоволяване на дърва за огрев на всички нуждаещи се.
По отношение на ценовата политика искам да кажа, че тези дърва за огрев на населението, които могат да си добиват сами, средната цена е с 35% по-ниска отколкото дървата за огрев, които се добиват чрез търговците на временен склад. Това са крайните статистически цифри. Всичко останало е говорене, което може да бъде интерпретирано по различен начин, но фактите говорят това: последователно увеличение на дървата за огрев и това, което е за местното население, ценови равнища – най-ниските, които могат да добиват сами – 35 на сто. Ето защо това, което беше цитирано и от колегата Михалевски като проект за решение, сме го предложили по този начин.
В законодателството са направени сериозни стъпки към осигуряване на гаранции за снабдяване на местното население с дърва за огрев. Действащата нормативна уредба осигурява реда и начина, които са прозрачни, достъпни и в съответствие с нуждите на гражданите.
На първо място в Закона за горите е определен ред, даващ гаранции за снабдяване на населението с дърва за огрев. Тези принципи са доразвити и в Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Предприети са всички необходими мерки с оглед настъпването на зимния сезон, предвидени са ясни правила и конкретни стъпки за осигуряване на населението, което се нуждае от дърва за огрев. Отговорност за това е възложена и на кметовете на населените места с оглед изготвяне на списъци при спазване ограниченията, предвидени в закона. Голяма част от общините в планинските райони са собственици на горски територии, подходящи за предоставяне на дърва на местното население. Там, където това е невъзможно, е предвиден механизъм за снабдяване от държавните горски територии, управлявани от държавните предприятия и техните териториални поделения. В достатъчно голяма степен са защитени правата на гражданите.
Към настоящия момент с предвидените в Закона за горите изменения, които допускат горските стопанства да извършват самостоятелен добив на дървесина, се осигурява още една възможност за гарантиране доставката на дърва за огрев. Именно за снабдяване на населението с дърва за огрев е един от случаите, в които се допуска самостоятелно извършване на дейността от стопанствата, за да не е налице зависимост от сроковете за провеждане на процедури и възлагане на дейности на други лица. Допустимо е също продажба на местното население настоящата дървесина на корен, която гражданите могат да добият сами и така да се редуцират разходите свързани с добива.
На основанията, които и в началото като статистика представих, ние предлагаме на Народното събрание съгласно неговият правилник да реши:
1. Подкрепя политиката и действията на правителството, свързани с осигуряване на дърва за огрев за населението, съгласно действащата нормативна уредба.
2. Министерството на земеделието и храните на шестмесечие да изготвя анализ на цените на дървата за огрев и на реализираните директни продажби на физически лица, който да бъде публикуван на електронната страница на министерството.
3. Министерството на земеделието и храните да гарантира изпълнението на горскостопанските планове, за да се осигури задоволяване на потреблението от дървесина.
Освен това мога да допълня, че наредбата, която бе приета в началото на месец ноември – Изменението за възлагане на дейностите в Министерския съвет, беше приета след направени множество работни срещи и работни групи с браншови организации и създаване на правила и процедури така, че да бъде задоволено както местното население, което има нужда от дърва за огрев, така и всички местни, а също и големи преработватели.
По-късно в хода на дискусията мога да изнеса данни за избирателния район от който съм, за да докажа наново със статистика, че това, което правителството и министерството имаше като цел за принципност, прозрачност и задоволяване на всички групи, видове групи, големина на преработватели, се постига както с подзаконовите нормативни актове, така и в хода на изпълнението на тези подзаконови нормативни актове.
Вярно е, че дебатите за това бяха доста разгорещени, интересите са много разнопосочни, но е важно, че накрая цифрите и статистиката показват, че се върви към изпълнение на тези политически цели. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Танева.
Колеги, откривам дискусията.
Имате възможност за изказвания.
Заповядайте, господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин министър!
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ, от място): Не се научихте, че се казва госпожо председател, а не председателстващ!
ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Елементарното възпитание мисля, че е задължително за тази зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, не влизайте в диалог от място.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Взех думата за изказване, защото преждеговорившият колега от опозицията изрече толкова лъжи, че ще ни трябват сигурно три часа, за да ги обясним. (Реплики от народните представители Ангел Найденов и Петър Димитров.) Ще бъда малко по-кратък, нямаме такова време.
Първо, миналата зима беше най-тежката и имаше най-тежките климатични условия, които аз помня в моя съзнателен живот. Три-четири месеца изобщо не можеше да се влезе в гората. Никой не го е очаквал и когато се оказа, че може да има недостиг на дърва, ако си спомняте, министърът на земеделието разпореди да се извадят от резерва конфискуваните дърва от бракониери и така се спаси положението, за да няма дефицит на дърва и хората да могат да ги закупят на поносими цени.
Относно това дали има дърва за населението, трябва да сте много безочливи, за да кажете, че там има проблем. На вратата на всяко горско и ловно стопанство е написано много ясно и категорично: „Дърва за огрев от 38 до 50 лв.”, в зависимост от това дали човекът си ги извозва сам или ползва транспорт.
Няма нито един кмет, който да се е оплакал, че списъците, които е дал за задоволяване на населението с дърва на преференциални цени, не са изпълнени и Вие много добре го знаете. Повтарям, няма нито един кмет в Република България, който да се е оплакал, че неговият списък на нуждаещи се хора не е изпълнен. Тук говорим за хората, които са с по-ограничени финансови възможности. А за останалите, вижте, околовръстното шосе и всички останали складове и пунктове – те са препълнени с дърва. Да обяснявате как хората нямат дърва или как цената е непоносима са нагли лъжи, не Ви отиват.
Проблемът Ви не е в дървата, проблемът е в това, че откакто са създадени държавните горски предприятия, те вдигнаха не толкова обемите на добив, както каза колежката – вдигнати са в рамките на 5%, но при 5% повдигане на добива, те вдигнаха над 25% финансовите си постъпления, като от тях по-голямата част останаха като чиста печалба. С тези пари за първи път и със законодателството, което ние и Вие гласувахме, в България се отделят пари за пътна мрежа в горите. Това не е правено от десетилетия. Има недостъпни басейни, където дървесината гниеше и още гние, вместо да бъде оползотворена, от което има стопански и екологични ползи. Само за тази година за пътища са отделени над 40 и няколко милиона лева, не мога да бъда точен в цифрата. За залесяване – 20 и няколко милиона, при положение че до създаването на тези държавни горски предприятия горската система беше дотирана от държавата. Правите ли сметка какъв ред е въведен и какъв ръст има, за да може не само да не е дотирана системата, но да отдели пари за пътища, за залесяване, и то в огромни размери, след това да си плати данък дивидент на министерството, да плати данък печалба на бюджета? Вие много добре знаете, господа, че заплатите в горската система бяха едни от най-мизерните в държавата и това беше дълги години при Вашето управление. Горските мизерстваха и всички им се подиграваха. Млади специалисти, които завършваха Лесотехническия университет, си търсеха работа едва ли не като общи работници, само и само да не работят по специалността. Откакто са създадени 6-те държавни горски предприятия, заплатите в системата са повишени два пъти – запишете си го: два пъти, и продължават да бъдат повишавани. Всичко това се дължи на доброто управление на министерството, на доброто управление на 6-те предприятия, защото да вдигнеш обемите само с 5% и да постигнеш всичко това се дължи на две неща: на добро управление и на спиране на краж-би-те!
РЕПЛИКА ОТ КБ: Браво!
ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Сега разбрахте ли защо горската система винаги е била на дотация? Заради краж-би-те! Драстичното намаляване на условията да се случва това води до добрите резултати. Ако там Ви боли, господа, няма да се получи това, което искате. Горските предприятия ще работят и ще работят все по-добре. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, не съм съгласен с казаното от Вас. Преди една седмица бях в община Белово и се срещнах с доста хора оттам, в това число и с много кметове на населени места. Без да съм търсил тази тема, те поставиха пред мен въпроса, че не могат да снабдят хората с дърва за огрев на тези цени, които са обявени. Шестдесет процента от населението действително е получило тази възможност, но останалите 40% от населението нямат възможност да се сдобият с количества дърва за огрев от тези преференциални, да ги кажем, цени. Не допускайте, че те са казали това, за да злоупотребят с истината.
Ако държите да научите истината, направете си труда да проверите. Но истината е точно тази – че преференциалните цени, които са анонсирани, както казахте и Вие, и другите твърдят, че няма никакъв проблем с дървата за огрев, това не е така, поне там не е така. Те сочат за една от основните причини, че дърва се трупат на едри пирамиди за експорт и заминават за южната ни съседка Гърция. Поради тази причина в този район дървата не достигат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Димитров, заповядайте.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаеми колега, поемам ангажимента аз да задам писмено питане до министъра на земеделието и храните относно района на Белово и когато имаме точните цифри, защото те ще бъдат – няма как да не са точни, можем да отидем заедно с Вас, за да се срещнем с кметовете, да кажат какви са проблемите. Предполагам, че и министърът няма да откаже една такава среща. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Процедура – заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, моля да приложите нормите на Закона за конфликт на интереси и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които изискват при изказване, ако някой от колегите депутати има конфликт на интереси, да го декларира. Моля, ако депутати или членове на семействата им са собственици на гори и ловни стопанства, преди да се изкажат, да декларират този конфликт на интереси, за да е ясно кой чии интереси защитава в тези дебати. Благодаря. (Възгласи: „Браво!” от КБ, ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Тасим, имате думата за изказване.
ЮНАЛ ТАСИМ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Тази сутрин слушам много бодри изказвания от страна на председателя на Комисията по земеделието и горите. Още по-бодро прозвуча колегата от управляващото мнозинство. Имам усещането, че живеем в паралелен свят. Имам усещането, че съвсем сте се откъснали от реалността в България и се опитвате да внушавате на всички, че е вярно само това, което Вие говорите, а не това, което съществува като начин на живот в България и въобще реалността е друга. Това ще го разберете малко по-късно. Помня един министър-председател, в момента е в залата, който също не вярваше, че има друга реалност. Тези неща обаче се отчитат на финала на един мандат и в началото на следващия. Може после да се наложи да мълчите дълго време, защото сте говорили доста неверни неща.
Уважаеми дами и господа, за да има една нормална стопанска година по отношение на добива на дървесина, трябва да са налице няколко прости условия. Първо, трябва да има добро законодателство – по Ваши твърдения това го има. Много пъти съм се опитвал да оборя това Ваше самоизтъкване на темата, но след малко ще се спра и на него.
Второ, трябва да има подходяща чисто природна даденост, която да позволи тази дейност в гората. За радост, тази година имаме прекрасно лято – задължително условие, за да се постигнат някакви цели в управлението на сектора.
Последното важно условие е да има ръководители в сектора. На последното ще се спра най-накрая.
Първо, ще кажа за най-елементарното. Уважаеми дами и господа, знаете, че имаше тежка и дълга зима. За разлика от други колеги, които Ви нападаха през изминалата зима за недобрата свършена работа, не го направих, няма да го направя и сега. Тази тежка и дълга зима обаче даде възможност, първо, на хората, които потребяват дървесина, дърва за огрев, за дървопреработка и така нататък, да разберат, че за следващата трябва да вземат по-сериозни мерки. Така е по природните закони. Даже държавните чиновници разбраха, че тази година редът трябва да бъде по-ясен и по-предвидим. Времето също позволяваше това – дълго, горещо лято, прекрасна есен. Въпреки всичко, първо, не е вярно, че проблемът с дървата за огрев е решен. Паралелен свят!
Има няколко примера, ще дам само един. Миналата седмица кметът на Момчилград написа официално писмо до министъра на земеделието и храните, че 70% от населението на региона няма дърва за огрев. Уважаеми дами и господа, вижте, говорим за хора, които живеят в горски територии, които са създали тази гора, опазили са я, съхраняват я много добре. И днес те нямат достъп до дърводобив! Основната причина е във Вашето законодателство.
Казвам „Вашето”, но знам, че това е по идея на министъра. Така или иначе, се пише на Ваш гръб, защото Вие сте подизпълнители на идеите на министъра. Приехте един закон, който какво направи на практика?
Първо, създадоха се ясни схеми за източване на най-големия държавен ресурс – българската гора. Въведохте понятието „местни търговци”. Под „местни търговци” се разбират местни Ваши активисти, които имат дейности в гората.
Второ, това го направиха държавните горски стопанства. Държавните предприятия съгласно закона вече имат стратегически партньори, които могат да добиват дърва 15 години с преференции. Да не се връщам на правото на държавните горски предприятия сами да добиват дървесина. Знаете обаче какво стана миналата година с тази дървесина. Тогава тя отиде за изборите. Впрочем проблем с дървата няма там, където имаше частични избори. Всички участвали в частични избори имат дърва за огрев за следващите няколко години. Ако тръгнем да обясняваме само този факт, ще си обясним цялата схема на дърводобива в България и проблемите, които има.
Аз твърдя, че целият Родопски масив все още изпитва огромен недостиг от дърва. Първо, получи се висока цена при търговците на дървесина, тоест приятелите на властта продадоха през 15-20 лв. на кубичен метър правото да добиват дървесина и да продават дървесина. Тази цена автоматично беше включена в крайната цена. След това министърът на земеделието и храните успя по най-популисткия начин да подведе и премиера Борисов, който обяви фиксирана цена за добитата дървесина. Естествено, при тези тежки условия хората са принудени да се насочат към този вид дървесина, защото изглежда, че тя е удобна и достъпна. Да, ама не!
Трето, тук съм съгласен със статистиката, която даде председателят на комисията госпожа Танева за добитата дървесина. Къде обаче е тази дървесина?! Госпожо председател, тази дървесина отива в Гърция, защото в закона се казва, че всеки български гражданин може да изнесе каквато си иска дървесина откъдето си иска, без никой в България да попита: „Тази дървесина твоя ли е? Добил ли си я? Какъв вид, какво качество е и къде отива?”. Това е написано в закона. Казвал съм го много пъти от тази трибуна и продължавам да го казвам.
Нормално е тези, които са се сдобили с тази дървесина, да отидат да продават в Гърция на 100 евро кубика, отколкото да продават за 20 евро в България. По-логично от това поведение няма и не може да има. Парадокс: в Гърция вече пазарът е преситен с българска продукция, с български дърва за огрев, там цените падат, а в България има недостиг и цените са високи! Дефицит, при положение че имаме най-дългото лято, есен без валежи, а хората в много региони, бих могъл да дам пример с Крумовград, където хората стават в 4,00 ч., за да се записват в Държавното горско стопанство, за да се сдобият с дървесина в очакване на тежката зима. Такава е картината. А да твърдите, че няма проблеми, накрая с това започвам да свиквам и аз, което не е добре. Живеем в паралелен и грозен свят.
Днес не е темата, но Вие имате много странна обосновка за увеличеното количество добив от гората, без това да има отношение към бюджета – твърдя, към хората, защото още нямат дърва за огрев. Схемите, които измислихте, са схеми за малко хора, за много малко хора, които имат права по закон, но много хора страдат от това. Това, че произвеждате повече, на базата на това, че има висока лесистост, съставът на българската гора се увеличи – грешна и невярна теза. Няма да се включвам в тази тема, защото не е тема на разговора ни, но това дава право да произвеждат повече, без да се задоволява пазарът. Задоволявате конкретни монополи и външен пазар. Гърция внасяха дървесина и от Македония, но вече не внасят, внасят само от България и този пазар е преситен.
Другото, което се случи, е нечувано: чрез наредбата Вие дадохте на една-единствена фирма в България 42% от добитата дървесина да минава през стоковата борса. Фирма, която никога не е стъпвала и не знае какво е това „дървесина”, вероятно знае само какво са кубичните метри и някакви цифри, които отиват някъде. Имам дълбокото подозрение, че това са приятели на властта. Някои говорят, че това са приятели на министъра, нека той да го каже. Факт е, че това не даде възможност на българските предприятия, които преработват дървесина, днес да работят поради липса на суровина. Представяте ли си?! Ние презадоволихме гръцкия пазар, а българските потребители на дървесина изпитват глад. Това се случва за първи път. Моля да се отговори. Имали сме много срещи с браншовиците, които го изтъкваха много пъти, казваме го и ние, но Вие бодро декларирате, че по статистика има повече добив и повече успехи. Не Ви разбирам, но Вие ще разберете какво се е случило на следващите избори, защото хората все още чакат и не са сигурни дали ще получат дървесина.
Въпросът е сложен, но може да има простичък отговор. Първо, оттук да обявите, че ще вземете мерки да промените законовата база. Това трябва да се случи, имате още време.
Разбира се, за всичко има виновници. Вие сте подизпълнители, но най-големият виновник е министърът на земеделието и храните. Аз смятам, че ако днес на обяд той си подаде оставката, малко ще Ви олекне, защото ще имате какво да кажете в събота и неделя на Вашите избиратели или поне ще се знае, че един път обещанието виновните да бъдат наказани се е случило във Вашия мандат. Ако не го направите сега, ще направим вот на недоверие, но тогава бихме могли да си спестим поне тази тема. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Реплики?
Господин Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Тасим, първо, искам да Ви коригирам някои неточности в терминологията по закона и наредбата.
Първо, в закона няма термин „местни търговци”, а има термин „местни преработватели”. Считам, че това е едно от най-големите достойнства на този закон, защото защити малките местни преработватели да имат гарантирана суровина, гарантирана по закон, и то в рамките на цели 33% – на една трета от местния ресурс.
Второ, господин Тасим, прочетете наредбата! Никъде в наредбата не пише и няма термин „стратегически партньор”. Няма такъв термин.
Трето, след като населението е задоволено с дърва за огрев, не виждам какво толкова страшно има, че се изнасят дървесина, защото влизат свежи валутни приходи в националната ни икономика. И още повече, че никой не може да забрани, ние сме в рамките на Европейския съюз, и там движението на стоки и капитали е абсолютно свободно. Миналата година се търсеше начин при тежката зима да се ограничи износът. Коментирали сме многократно и с Министерството на земеделието и с юристите на Министерския съвет. Оказва се, че освен Гърция, за която не може да се забрани по никакъв начин като член на Европейския съюз, Турция има подписана спогодба с Европейския съюз и не може да се ограничи дори и за Турция. Така че не това е фаталното. И спрете да преекспонирате борсата, защото на борсата са продадени по-малко от 3% от количеството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика?
Заповядайте.
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Обръщам се към колегите отляво и по-скоро към господин Тасим – не е вярно, че Вие сте най-загрижените относно дървата за огрев за българското население. Като пример ще Ви дам, най-вероятно има райони, в които наистина няма добро снабдяване на дърва за огрев на населението и това се предимно селските райони и в близост до тези гори, където хората си имат традиция. Това не се отнася за градското население.
Точно в резултат на тази суха година, на това сухо лято, на това търсене от Гърция и от Турция, естествено по пазарните механизми започна сериозен износ към тези страни. Естествено се повишиха пазарните цени. И точно в тази връзка в началото на септември ние установихме, че всички търгове и конкурси, които е трябвало да бъдат проведени в рамките на годината, са се провели. И министърът е свидетел, че ние от област Силистра, декларирахме, че има такава опасност, в резултат на което всички количества, които бяха на терен, всички, които не бяха добити, се направи едно разпределение. Хората по селата си дадоха списъците и в момента мога да кажа, че са 100% задоволени в тези региони, в които са свикнали да ползват такава дървесина за огрев.
Друг е въпросът по отношение на цените. Цените наистина нямаше как да бъдат 30 лева. Цените, в които населението бе задоволено в момента, са под 45 лева. Така че ние също сме загрижени за тези проблеми, но те са свързани с пазарните условия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Трета реплика – госпожа Танева.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Тасим, искам само да Ви репликирам в частта, че новият Закон за горите е отменил документация, която улеснява незаконния износ на дървесина. Това не е вярно. Новият Закон за горите, който приехме и наистина имаше промени в частта относно придружаващите документи, беше съгласуван с Агенция „Митници”, и премахна само един документ, който на практика нито се събираше като статистика, нито се отработваше, нито се анализираше. Цялата документация, с която в момента се съгласява износът, е съгласно разпоредбите на митническото законодателство. И в този смисъл тогава, когато има контрол върху това, става въпрос за възможност да се установи произход и законността на придобитата дървесина.
По отношение на цялото изказване мога само едно да повторя – важното е и държавните предприятия имат тази възможност, тяхната работа последователно показва това, че може да се работи, така че да се задоволят нуждите на населението от дърва за огрев и че Вашият акцент на изказванията отива към посока едва ли не, че това е един вид единствената социална политика за населението с ниски доходи. Това изобщо не е така. Това, че има износ, че има търговия, ние от 2007 г. сме приели, Вие сте били тогава управляващи, да бъдем на един общ пазар в един Европейски съюз, в който спазваме всички условия. Ние трябва да работим за това да можем да задоволим търсенето. Когато има висока цена на продукция, която произвеждаме – това е добре. Другата посока е да мислим за обществото и за повишаване на неговите доходи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин Тасим, имате думата за дуплика.
ЮНАЛ ТАСИМ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Димитров, да твърдите, че няма местни потребители и търговци в закона е незаконно. След това, когато говорим за закони, аз имам предвид и подзаконовата нормативна уредба, която допълва закона. Говоря за двете наредби, които конкретизират закона или я обосновават. И по-скоро една възможност, както е в целия случай, да се изкриви целият закон. Законът не дава възможност 42% евентуално да се продават през стоковата борса, но наредбата дава тази възможност.
Ако ми кажете, че няма стратегически партньор, в закона го няма, но в наредбата е казано, даже му дават коефициент 0,25 от участие. Тоест Ваши познати, така твърди горската гилдия, лично познати – Ваши и на Вашия министър, на нашия министър, които с тези 0,25% стратегически партньори отнякъде печелят правото за дейности в гората. Това е истината. И ако смятате, че това не е вярно – вярвайте си, но всички знаят, че е така.
Нека кажем още нещо: ако отида днес в Момчилград, защото дадох преди малко пример с Момчилград, всички, които са активни дейци на ГЕРБ, имат дърва за огрев за две години напред. Факт. Знам ги поименно. Затова Ви казвам: там вече държавните служители – било шефът на Държавното горско стопанство или директорът на Агенцията, нямат никакво значение пред един, спокойно мога да го нарека разбойник, който е възстановен от Вас, който казва на кого да се дават дърва на тази цена. Поименно. Назначихте едни безлични ръководители, с които вече не си заслужава човек да говори каквото и да било, най-малкото да говори професионално. До там докарахме нещата, че един човек, който беше изхвърлен от системата, аз мога да Ви кажа защо, сте му дали правото с един-единствен ангажимент в определени райони да има 2000 гласа, 1000 гласа, и 1500 гласа. Ако това се постигне, значи Вашата политика е правилна. Вашата политика в дърводобива е чиста политика за изборите. Нищо повече. И от това страдат всички хора, които не мислят като Вас. Това е истината. А някои печелят много. Много печелят и те са много малко, за съжаление. Но не съм сигурен, че България печели. Защото това е най-важният и най-голям останал ресурс в България. Над 100 милиарда, казват някои специалисти. Вие ще съкратите този ресурс за кратко време. Хубаво е, че няма да имате повече възможност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Процедура по начина на водене.
ВАНЯ ДОБРЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Госпожо председател, народният представител Корнелия Нинова поиска преди малко, колегите, които ще се изказват, да декларират конфликт на интереси. Аз също очаквах, че това ще стане. Защото би трябвало да живеем в среда извън медии и да не знаем чие име от ГЕРБ не се свързва с дървената мафия или с горските площи. Така че бих Ви помолила наистина както вчера народния представител Корнелия Нинова стана и декларира пред всички Вас, че няма конфликт на интереси във връзка с друг закон, нека и всеки, който тук се изказва, също така да го декларира. Аз например декларирам, че няма нищо общо. Нека и останалите. Много моля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Добрева, в чл. 119 от Правилника на Народното събрание е казано, че при внасяне на законопроекти и изказване в пленарно заседание или комисия народен представител с финансов интерес от обсъждания проблем е длъжен да разкрие този интерес. Всички народни представители са запознати и са задължени да спазват правилника. Председателят на Народното събрание не може да знае кой какви финансови интереси в различни области притежава, така че всеки народен представител преценява дали е в хипотезата на чл. 119 и прилага този член. Благодаря.
Господин Костов – за изказване.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Тази дискусия тук прилича на поредния опит да се прави PR акция и да се печелят дивиденти с тема, която е много чувствителна за хората. Прилича, защото тези, които в момента са най-яростните критици на практиките, които се прилагат от ГЕРБ, са първооткриватели на тези практики. Така беше. И на практика част от проблемите, включително това хора, които са собственици на предприятия, да не могат да закупуват дървесина, за да я преработват, се натрупаха и чакаха своето решаване. Практиките са преди всичко на Движението за права и свободи – те много добре знаят това.
Сега – ако позволите няколко думи за общия контекст. През 1985 г. добивът на дървесина в България, който създаваше възможност гората да расте и да се развива, беше 4,5 милиона кубически метра. Днес със сигурност е много повече от 14,5 милиона кубически метра, защото са минали 30 години, а за тези 30 години гората експоненциално нараства прираста си.
Мисля, че в Министерството на земеделието и храните нямат сериозни анализи за това какъв ресурс има в момента България. Министърът трябва да бъде така добър да чуе тези думи – че там е скрито най-голямото богатство на България, и да се запознае отвътре с естеството на това богатство, защото те са верни думи. Верни думи!
България има огромни възможности да добива дървесина, без да унищожава горските си масиви. Това е истината, защото в момента има огромен прираст на дървесина – дърветата са най-мощни. Тогава младата гора, през 1985 г., имаше този прираст. След 30 години прирастът е експоненциално по-висок.
Първият извод, който министърът трябва да направи, е да си обясни защо като сме толкова богати на дървесина – като газим вода, ходим жадни.
Това е големият въпрос: защо това огромно богатство се използваше в миналото, използва се и сега, преди всичко за да се купуват гласовете на хората, и то на бедните хора?! Това е срамна стара практика още отпреди 1944 г. в България! Срамна, долнопробна политика, такава на битово ниво – ще те пусна да идеш да си отсечеш, но направи за мен еди-какво си! Така ли е? (Реплика от народния представител Димчо Михалевски.) Който разбира, ще потвърди тези думи.
Въпросът сега е: решението, което предлагат господин Михалевски и неговите колеги, решава ли този въпрос? В никакъв случай не го решава. По никакъв начин не го решава!
Много ме плаши тази загриженост, която тук председателят на Комисията по земеделието и горите изрази към хората. Опазил Бог от такива загрижености!
Вижте колко е просто, госпожо. Като имате гигантски ресурс, единственото нещо, което трябва да направите, е да развиете пазарна конкуренция, за да има достатъчно фирми, които да добиват и да предлагат. Това е единственото, което е нужно, а не Вашата загриженост! Опазил Господ от Вашата загриженост персонално към хората, към народа! Тази загриженост е абсолютно излишна. Както е излишно и това, което предлагат колегите от БСП.
Вижте какво предлагат – многогодишни програми за устойчив добив. Какви са тези работи? Ами това е задача на лесоустройството, това е част от работата – хората го правят и са компетентни десет пъти (реплика от народния представител Димчо Михалевски), хиляда пъти повече от Вас. Те няма да секат там, където ще увредят гората!
Това е част от една голяма наука, господин Михалевски, която Вие сигурно не познавате! (Реплики от народния представител Димчо Михалевски.) Така че това, което ще им записвате, са наистина празни приказки.
Второ, да се гарантират минимално необходимите количества. Как ще ги гарантирате Вие?! Като какво? Като Ваша грижа, вместо грижата тук на ГЕРБ! Как ще ги гарантирате? Какво гарантирате? Как го гарантирате? При наличието на толкова много ресурс единствената гаранция е да развиете пазарни фирми, да има конкуренция и те да отсекат толкова, колкото имат нужда хората.
Какво ще гарантирате Вие тук? От тази зала какво ще гарантирате? Нищо не можете да гарантирате, разбира се.
Трето, нормални, равностойни пазарни условия на фирмите, добиващи и търгуващи с дървесина. Тук е единствената находка в това, което предлагате.
Трябваше това проекторешение (показва го), ако искахте да обобщава дискусия, да бъде: да се промени този и този закон с тази и тази концепция. Това е, което трябваше да се направи, ако считате, че в законодателството от това управление или от предишното са изградени достатъчно пречки, за да се развие пазарната конкуренция, пазарът на добива и на потреблението на дървесина. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Какви баланси са Ви подгонили тук между износа на дървесина и нейното предлагане на вътрешния пазар? Какви са тези… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изтече времето на групата.
ИВАН КОСТОВ: Може ли да го удължите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Не може.
ИВАН КОСТОВ: Съжалявам.
Но това с пазарния баланс е пълна глупост. Това е същото като баланса, който се опитват да поддържат със зърнопроизводството.
Прост въпрос – стара, изключително порочна политическа практика да се използват нуждите на хората, за да бъдат притискани да гласуват за този, който им разрешава най-елементарното нещо – да отидат и да си добият дървесина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря Ви, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ: Много лесно могат да се направят механизмите, ако държавата иска да подпомага.
Само това изречение накрая – много е прост механизмът за подпомагане на хората, на които държавата иска да облекчи условията, за да си закупят дървесина. Това е елементарно да се направи, но то би извадило политическата манипулация от тази система на доставка на дървесина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Костов, моля да приключите.
ИВАН КОСТОВ: А това никой от Вас не иска да направи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря Ви, господин Костов.
Първа реплика? Няма.
Лично обяснение.
Господин Михалевски, имате думата.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Господин Костов, почти прозвучахте като Тодор Живков. Какво ще решаваш ти, като нямаш пари? Вижте, стигнахме дотам в Народното събрание. Много внимателно в нашите мотиви изложих, че защото въпросът не се решава от изпълнителната власт, тук сте прав, че те имат всички механизми да го решат, се налага да предложим това решение.
Аз съм учуден малко – прочетете внимателно параметрите и индикаторите под проекторешението. Логиката е много ясна – пазарни механизми на равнопоставен добив и конкуренция, което ще гарантира и количествено, и достъпни като цена дърва за огрев. Точно това, което казвате, сме предложили.
По баланса. Вижте, нашата държава страда, …
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Михалевски, все пак имате лично обяснение.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ:… хронологически страда от липсата на наблюдение, не на намеса – на наблюдение на балансите на своите ресурси.
Вие сам го казахте преди малко – за ресурса в горския фонд, за материала, който не можем да ползваме и да ни донесе доход, да ни донесе добавена стойност.
Само че спомнете си друг един такъв ресурс, когато критикувате политиката на правене на баланси – по кое време държавата спря да си прави баланса на земята?! Не да се меси в собствеността. Балансът на земята кога спря да се прави? Помните ли? Двехилядната година.
И страдаме от това. Това го правеше Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Като бяхме там, се опитахме да възстановим – оказа се, че е изключително тежко. Започнахме някакви действия – не ни стигна времето.
Аз смятам, че ние сме модерно общество, не трябва да страдаме от скрупули кой е ляв и кой е десен. Когато се предлага нещо полезно, не опитвайте винаги да го зачеркнете, макар да съзнавате, че има рационално зрънце. А ние предложихме това, което всъщност Вие излагате. Считам, че няма противоречие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожа Караянчева – за изказване.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Днес нямаше да вземам думата, защото мислих, че разговорите тук ще бъдат единствено и само на експертно ниво.
Оказа се обаче, че няма как да избягаме от политическото говорене на нашите опоненти. (Шум и реплики от КБ.)
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Е, как ще избягаш от политическо говорене в Народното събрание?!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: В момента говоря аз!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Колеги! Уважаеми господин Найденов, моля Ви от място – не, ще Ви дам думата след малко.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Когато искате Вие да вземете думата, моля заповядайте.
Искам да Ви кажа, че основният инструмент за работа в Родопския регион и по-скоро в област Кърджали, за репресия спрямо населението, бяха точно горските стопанства и горските служители. В продължение на доста години тези хора се притесняваха да изразят своя вот, защото бяха заплашвани, че ще останат на студено, защото няма да имат дърва, няма да имат вода, не им се правеха пътища или предизборно им се обещаваха.
От пет години ние работим с тези хора, с обикновените хора и знаем техните проблеми. Всеки понеделник аз имам приемна в областния град, ходя по общините и знам какви са проблемите. До момента в област Кърджали на 100% има доставени дърва за населението.
Да, има проблем в Момчилград, господин Тасим. Така е. Той ще бъде отстранен. Имам уверението на ръководството на този район, така че нещата ще бъдат вкарани в ред.
Искам обаче да Ви кажа и нещо друго – какви са цените в нашия регион, защото тук се опитват да спекулират по някакъв начин с цени: 24,50 лв. са иглолистните, цените са без ДДС, 31,29 лв. са широколистните. Това са на склад. Когато хората сами си добиват дървесината от сечището – иглолистните са 5 лв., широколистните са 12 лв., стига да си осигурят транспорт. Стига сте спекулирали с тази тема!
Колеги от БСП, видях как мина Вашата приемна в Кърджали и в седемте общини – от 3-4 човека, с които се срещате на тези приемни, няма как да добиете ясна представа как се случват нещата. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ, възгласи: „Браво!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики?
Първа реплика – господин Тасим. (Шум и реплики.)
Имате думата за реплики. Има ли реплики? (Шум и реплики.)
Господин Тасим – за лично обяснение.
ЮНАЛ ТАСИМ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема колежке Караянчева, твърдите, че в последните пет години сте въвели ред в системата в Кърджалийско. Звучите наистина бодро.
Днес всички, които се изказвате, като комсомолски секретари обяснявате нещата на такъв фон, такава представа създавате, че едва ли не има мир и любов в тази система и тук сме измислили някакъв гаф.
Истината е много тежка. Всички ръководители на държавни горски стопанства бяха подменени, сменени буквално. Аз ще Ви кажа, защото 11 години съм отговарял за този ресор в нашата централа. (Силен шум, реплики и провиквания от ГЕРБ.)
Да, да, имах го този ресор! (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, колеги! Моля! Моля да не се обаждате от място!
ЮНАЛ ТАСИМ: Затова ще Ви кажа, че за тези осем години беше сменен само шефът на Регионалното управление на горите, само един-единствен ръководител, защото иначе системата прави огромни поразии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Тасим, аз не виждам личното обяснение във Вашите думи!
ЮНАЛ ТАСИМ: За всичко това става въпрос. Всичко това, което говорим, е следствие на „активната работа” на моята колежка!
Имах въпрос към министър Найденов: защо за 20 лв. дърва бяха изгонени трима държавни служители с общо стаж 45 години? Знаете го това! И улицата говори, че това е под лично Ваше давление. Това, ако е начин да се разправяте с хората – за 20 лв. да изгоните трима служители, да назначите трима други, които имат една-единствена цел (реплики), а дали са компетентни или не, това е съвсем отделно. Това е голяма тема. Ясно е, че не са, но те имат една-единствена задача – да утроят гласовете за ГЕРБ в региона. Това е истината. И на това, ако му викате, че сте въвели ред и справедливост, здраве му кажете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Лично обяснение на лично обяснение няма. (Силен шум, реплики и провиквания от ГЕРБ.)
Госпожа Караянчева – за лично обяснение. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Само ще Ви кажа нещо, че сега в момента хората се записват в държавните горски стопанства за дърва не при кметовете, защото кметовете имаха възможността да ги манипулират и да регулират подаването на дърва. (Силен шум, реплики и провиквания от ДПС.)
Сега, записвайки се в държавните горски стопанства, всеки има право да вземе толкова, колкото иска. Благодаря Ви. (Шум и реплики от ДПС, провиквания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За изказване – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, уважаеми народни представители! Успокойте се! Свалете малко напрежението. Много сте се емоционализирали! И неслучайно, защото на Вас не Ви е въпросът ще има дърва за хората или няма да има. За Вас – и за едните, и за другите, за спорещите, каращите се тук – и на тези, които задават въпроса и по чиято инициатива се прави дебатът, и отговарящите, управляващите от ГЕРБ, имате една цел – да извлечете съответните политически дивиденти и активи. Не Ви е за хората, които нямат дърва и проблемите на хората с дървата.
Това е простата истина! Винаги гората е била място за политически спекулации. От дървата, от гората са се хранили много политици, храните се и Вие, както се хранеха и предишните управляващи.
Сега ще Ви кажа каква е Вашата грешка – от ГЕРБ, казахме Ви го още от самото начало. Вие я допуснахте и затова сега ставате за резил. Съжалявате и се пишманите, казано на майчиния език на една партия тук, за онова, което не сте направили.
Ами, Вие сменихте шест души, които са шефове на горски стопанства, само че спряхте дотук. И нищо не направихте по-надолу. Една от Вашите сделки с ДПС – Вашата коалиция и съвместно управление зад кулисите, е точно това, да запазите кадрите на ДПС по места, по горите, по горските стопанства, навсякъде и на всички нива – отгоре до долу! Тоест, шест души сменихте, но дотам!
Тук има, така да ги наречем, горски депутати, които много, много разбират от горите. Ние много добре разбираме и знаем всички хора по места, които ни слушат – знаят, че това е така. Долу си стоят кадрите, които ДПС назначаваше, качваше, сваляше и които са тяхна електорална база, които са техни касички, които продължават да им носят от експлоатацията и сеченето на горите не малко, а Вие сега, в края на мандата, се усещате, че това е така, само че много късно. Когато Ви казвахме в началото някои неща, които да направите, Вие не ги направихте, защото в тройната коалиция горите бяха дадени на Ахмед Доган. Това беше споразумението, това беше сделката тогава, за да се крепи тройната коалиция три години имаше параметри, имаше разграфени сегменти, кой – къде, кой – колко и кой – какво, така че горите си бяха тяхно дело, Вие не променихте нищо в това отношение.
Затова сега от БСП ще го направят. Не го правят толкова от ДПС, за да не изглежда толкова подозрително. Потриват ръце. За три години и половина долу нищо не мръдна. Защото тези шест души шефове, които сложихте, нищо не направиха. И те не мръднаха. И те влязоха в колаборация. И те не излязоха послушни служители на управляващия, каквито надежди им се възлагаха от начало. Пък и той не им нареди от един момент нататък, защото си направи сделката с ДПС.
Това са причините за проблемите с дървата за огрев. Затова основно потоците от дървесина, които изтичат, не са толкова за съседна Гърция, не толкова за други държави. Всички знаем турските фирми, които работят като предприятия. Знаем ги къде са – по Средногорието, знаем и в Павел баня. Много пъти тук сме поставяли въпроси и на сегашните министри, и на предишните – че диво се секат горите, за двуметровките, които се изнасят (всички ги виждаме, когато пътуваме към морето) към българските пристанища, а оттам – най-вече към турските. Да не говорим за сухопътния транспорт! България е сечище за нуждите от дървесина за турската икономика. Това се осъществява и реализира. Не че България получава някакви облаги в парично изражение, но такава е политиката и тя се определя от тия. Те я диктуват, те я реализират. Това са истините. Другото е политизиране, буря и страсти.
Имайте мъдростта да разберете някои от тези истини и не се гневете толкова!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Господин Костов – процедура.
ИВАН КОСТОВ (СК): Вие сте отскоро водещ, госпожо председател, и затова изглежда не познавате практиката на парламентарния контрол. Не се дава реплика след реплика при излизане на депутат за лично обяснение. Отбележете си това. Това, че колегите от ГЕРБ поискаха Вие да го направите...
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ, от място): Това беше лично обяснение, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ: Лично обяснение... Господин Тасим беше предизвикан на лично обяснение и той при отговора си не може да не спомене този, който го е предизвикал, което не дава основание за второ лично обяснение. Това е практиката. Сега Вие откривате наново колелото! Така е редно да бъде.
Освен това има спор дали трябва да има лични обяснения по време на парламентарен контрол. Моля, нека председателството да реши този въпрос. Защото в момента вместо дебат излиза пререкание между народни представители, които взаимно се обвиняват или упрекват в нещо. От това не печели големият дебат.
Много моля, нека председателството да реши въпроса – какви лични обяснения ще дава по време на парламентарен контрол. Нека веднъж завинаги да стане ясно, че депутат, който е предизвикан за лично обяснение, има право да спомене името на този, който го е предизвикал, защото противното е неразумно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Костов.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Поискахте да говорим с аргументи и сега ще се опитам да направя това, но срещу Вашите аргументи, които изтъкнахте в подкрепа на политиката на правителството на ГЕРБ. Записах си ги и ще се опитам да ги оборя един по един с факти, цитати и изказвания само на колеги от ГЕРБ, като започвам от министъра и ще приключа с кметовете на ГЕРБ (някой твърдеше от колегите, че нямало недоволни такива), за да бъдем точни с факти.
Първият Ви аргумент – създали сте прекрасно, прозрачно и навреме прието законодателство, което урежда правоотношенията в горите. Пълна лъжа, колеги! Правихте няколко поправки в Закона за горите и не приехте навреме наредбата към тези закони, която стана факт само преди два дни. За да се аргументирам, цитирам министър Найденов, 18 март, тук пред нас, в парламента: „До края на месец март ще бъде приета наредбата.”. Сега сме ноември, а е приета преди два дни. За какво законодателство ми говорите?! И какво се случи през това време, докато се лутахте умишлено с наредбата?!
Вторият Ви аргумент е: „Преборихме се с корупцията и затова сте недоволни”. Разполагам с декларация от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, Браншовото сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България, Асоциацията на горските фирми в България – тоест възможно най-широко представителство на бранша. Ето я декларацията (показва я) и в нея пишат, че в горите се вихри такава невиждана и нечувана корупция, откакто управлява ГЕРБ, че това е непоносимо за целия бранш. Това са думи на бранша срещу политиката на ГЕРБ и срещу Вашия аргумент, че сте ликвидирали корупцията.
Третият Ви аргумент – износът за Гърция бил печеливш за България и за горските стопанства. Ето какво каза министър Найденов през април пред нас: „Ние не трябва да спираме търговията с Гърция, защото високите цени в момента водят до допълнителен финансов ресурс към държавните горски предприятия”. Лъжа! Водят до допълнителен финансов ресурс към няколко фирми на ГЕРБ, които изнасят в Гърция, защото горските стопанства не изнасят директно в Гърция. Те продават евтино на няколко фирми на ГЕРБ, а те пък ги препродават в Гърция на 120 евро. Къде отива печалбата? Във всеки случай не в горските стопанства (реплики на народните представители Красимир Велчев и Цветомир Михов).
Нямало никакви проблеми, всички кметове били доволни, хората били доволни – имало евтини дърва.
Да започна сега с цитатите на хората и на кметовете. Започвам от Благоевград – моят избирателен район, управляван от Вас кмет, Ваш заместник-кмет, а имате и Ваш шеф на Горското стопанство в Благоевград. Чуйте какво казват те за Вас самите: „На домакинство се полагат едва 2 кубика – казва шефът на горското – макар че преди месец аграрният министър Мирослав Найденов обяви, че ще осигури по 10 кубика. Причината е, че капацитетът на горското стопанство е малък и не може да осигури по-големи количества.”
Тук се намесва кметът на ГЕРБ – господин Камбитов, който казва: „За да помогнем на хората от общината, ще им осигурим транспортни фирми, които евтино да им го закарат по домовете”. Казва това в присъствието на министъра. И след един ден, когато хората очакват вече тази помощ, излиза Вашият заместник-кмет Калин Зашев и казва: „Дървата са струпани на склад на горския път в землището на благоевградското село Падеш. Хората трябва сами да си уредят транспорта до домовете. Като платят по 30-40 лева за един курс, дървата силно се оскъпяват, затова много от тях се отказаха”. Казва го заместник-кмет на ГЕРБ. И имало недоволни. Според Вас – нямало недоволни.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Няма такъв заместник-кмет!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Продължавам.
Гърците вдигат цените у нас. Преди месец, за да добиеш кубик дърва от Ловешко, струваше 48 лева. Сега вече цената е 72 лева. Повишението е точно с 50% заради търсенето от страна на гърците. Това обявяват Вашите хора в Ловешко и собствениците на дървени борси.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Нали на Горското плащат 70 лева?!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Южно-Централното – Ивайло Исаев, заместник-директор, Ваш, казва следното: „В това влизат Смолян, Кърджали, Пловдив и Пазарджик” – понеже тук чухме, че в Кърджали нямало никакъв проблем. Вижте какво казва Вашият човек Исаев: „Заявените количества за сеч на корен – 110 хил. кубика, вече са изчерпани. Очакваме дефицит. А предстоят най-студените месеци”.
В Кърджали цената на дървата достигна 150 лева на тон.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Казвате, че горските не печелят, а те печелят. Кое е вярното?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: В Шуменско кметовете на общините Бяла река и Върбица (уж нямало недоволни кметове) казват: „Едва след протести успяхме да убедим Горското да осигури дърва за хората. Нареждаха се опашки през два часа през нощта, за да се върнат без бележки, защото им се казваше, че няма дърва. Досега такъв голям проблем с горивото не е имало” – кмет на Бяло поле, най-голямото село в Шуменско.
Къде Ви отидоха аргументите, колеги?
Имало добро законодателство. Лъжа! Все още го нямате. Наредбата е на два дни и не е приложена.
Били сте ликвидирали корупцията. Ами целият бранш Ви казва, че сте най-корумпираните. Не аз, не ние.
Били сте осигурили дърва на хората. Ама хората реват и казват: „Два кубика не ни стигат и не си заслужава да наемаме транспорт и да плащаме още 40 лева. Става невъзможно за нас”.
Нямало недоволни кметове. Ама Вашите кметове най-много пищят. Чух аргумент – понеже кметовете били лоши, сега ще ходим да правим списъци в горските стопанства.
Господин министър, не въведохте ли Вие тази система с кметовете?! Кога разбрахте, че е лошата, нали я въведохте съвсем скоро? Нещо и Вие се объркахте коя система е лоша.
Опитах се с аргументи, цитати и факти да оборя аргументите Ви и да Ви докажа, че последователно наложихте хаос в политиката на горите, за да можете в този хаос да уредите своите фирми, за да вземете големите пари от дървата, за да лишите хората от дървата за огрев в най-студените месеци, с което провеждате антинародна политика в интерес на облагодетелстването на няколко души от ГЕРБ. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – заповядайте, господин Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаема госпожо председател! Уважаема госпожо Нинова, честно да Ви кажа, чудя се справката, която представихте, защо я правите?
В горския отрасъл от много години тече дебат каква да бъде политиката и каква да бъде основната линия на движение? Едно време правителството на ОДС – 1997-2001 г. по искане на Световната банка извади стопанската дейност от горските стопанства и ги направи държавни лесничейства, за да не се занимава държавата със стопански дейности.
През 2001 г. дойде на власт заместник-министър от Вашата парламентарна група – госпожа Плугчиева. Оттогава – 11 години, тя се бори, за да се случи това, което сега се случи. Стана така, както тя го обявяваше, както тя го искаше, както беше заложено във всичките Ви документи. Затова искам да Ви попитам и моята реплика е: не сте ли доволни от това, че нещата са по начина, както основният горски във Вашата парламентарна група – госпожа Плугчиева, го искаше?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Правя тази реплика, защото не мога да подмина, когато някой от левицата каже: „Ние не сме корумпирани, а някой друг е корумпиран”.
Дами и господа от левицата, да Ви кажа, че Вие сте просто тарторите, царете на корупцията в България. В България не Ви отива да говорите по този начин! (Реплики от КБ.)
В горския сектор имаше проблеми в продължение на много години. Тези проблеми бяха предимно в предишните два мандата –по време на Сакскобургготски, и по време на тройната коалиция. Неслучайно едно лице, което повечето хора наричат „мадридският лъжец”, другият му прякор е „горският”. Този Ваш коалиционен партньор изнесе стотици хиляди кубици най-висококачествен дървен материал от Рилските гори. Добре че в един момент се намеси РЗС (оживление и смях), добре че с подкрепата на управляващите беше приет мораториум върху разпореждането с имотите на „горския”, иначе в този район всичко щеше да заприлича на Мусала – това, което той искаше да подарява на някого, тоест абсолютно голо.
Министърът на земеделието и храните може да бъде критикуван и ние сме го критикували по други въпроси. В интерес на истината обаче той започна действително да въвежда ред в горския сектор. Дървата стигнаха до хората и по социални програми, започна и борсова търговия с дърва. Това са неща, които според нас са в положителна посока. Така че нека дебатът да не върви от страна на левицата на принципа крадецът вика: „Дръжте крадеца!” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – думата има господин Андонов.
ЙОРДАН АНДОНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Госпожо Корнелия Нинова, опитвате се да внушавате на колегите аргументи, справки. Трябва да си смените листчето, объркала сте си листчето, от което четете.
След като твърдите, че сте народен представител от Благоевградски избирателен район, недопустимо е да не познавате заместник-кмета на Благоевград. Лицето, което коментирате, няма нищо общо с кметската администрация и внушението, което тук правите – че пищят кметовете на ГЕРБ.
Помислете си! Объркали сте си листчето, госпожо Нинова. Това показва доколко сте представител от Благоевград. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): По реда на репликите. Не сме ли доволни от това което се случва, защото едва ли не ние сме искали така да стане? Не, не сме доволни! Твърдя, че нито сме искали, нито сме правили такива неща в горите. Да припомня пак фактите: не ние направихме поправката дърва да се използват за производство на биомаса, за да се облагодетелстват наши депутати – беше направено от Вас и по Ваше време; не ние въведохме големите търгове в горските стопанства на микс дървесина, където се явяват големите играчи, купуват ги по 20 лв., и след това ги препродават по 120 лв. – въведохте го Вие; не ние въведохме безконтролната сеч и безконтролния износ за Гърция, който ощетява българските ползватели – Вие го въведохте. Нищо подобно нито сме искали, нито сме правили в предишното управление. Така че не прехвърляйте отговорността, защото и хората имат памет и знаят, че по онова време нямаше проблем с дървата за огрев. За пръв път от толкова години има такъв проблем.
По отношение на корупцията – нямали сме право да говорим! Колеги, цитирах Ви всички видове браншови организации, които казват, че сте най-корумпираните в сектора. Ако трябва да цитирам още някой?! Госпожа Маринкова, която работи в Беглика, казва следното: „По-гнусно и престъпно управление от това в горите няма.” Аз Ви цитирам хората, които Ви сочат за корумпирани. Не Ви цитирам измислени неща.
По отношение на господин Благоев. Не знам, може би с колегите от Благоевград след това трябва да се уточним – Ваш ли е, не е ли, припознали ли сте го, не е ли, но се води заместник-кмет на Благоевград от ГЕРБ и той е цитирал тези думи. (Реплики от ГЕРБ.)
Ако не Ви харесва, че вече Ваши хора Ви посочват като корумпирани и неуспешни политици, това си е Ваша работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване Георги Андонов.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Госпожо Нинова, освен листчето, май трябва да седнете и да попрочетете. Толкова много са Ви объркали във Вашата централа, че няма докъде. Казахте Калин Зашев! Той няма нищо общо с благоевградската институция като местна власт.
Конкретно по темата за горите. Ясно е, че единствено освен популизъм и демагогия друго нищо не целите с цялото това нещо.
Ще Ви дам един съвет: вместо да ходите да се снимате по селата с хората, седнете и вижте какви са реалните проблеми.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Кой се снима най-много?
ГЕОРГИ АНДОНОВ: Снимате се като Бриджит Бардо с танцуващите мечки. (Ръкопляскания и смях в блока на ГЕРБ.) Седнете и вижте за какво става въпрос.
В Гоце Делчев сме подсигурили 400 семейства с евтини дърва на стойност 36 лв. Тук Вие ще кажете, защото Ваши хора казаха, че не е имало възможност хората да си купят евтини дърва. Не е имало, защото, госпожо Нинова, Ваши членове, които са съдружници с Ваши колеги депутати от Вашата парламентарна група, си наредиха цялата фамилия да вземат евтини дърва – хора, които карат коли за по 100 хил. лв. Затова, госпожо Нинова, не можаха хората да си купят евтини дърва. Но въпреки това за Благоевградска област дървата за огрев са 75 хил. куб., с 10 хил. куб. повече на пряко договаряне със самите граждани, госпожо Нинова, и с 21 хил. кубика чрез фирми и чрез процедури по Закона за обществените поръчки и по наредбата и Закона за горите.
Проблемът, че горските не печелят, мисля, че не е основателен – това, което казахте. Горските стопанства излизат с печалба над 40%! Това го има във финансовите отчети, които те представят. Може да проверите, все пак сте народен представител в тази област. Идете, вижте ги. Не само да излизате и да говорите тук, да демагогствате и да казвате, че Калин Зашев е заместник-кмет на Благоевград. (Реплика от народния представител Корнелия Нинова.) Калин Зашев казахте, госпожо Нинова, Калин Зашев!
Проблем по отношение осигуряването на дърва за огрев наистина имаше, защото ние сменихме самата процедура. Досега хората бяха свикнали да добиват по един начин дървата за огрев – като отиваха директно и си ги режеха в гората. Сега тези условия и тази практика, които налагаме, са много по изгодни за хората, защото те взимат дърва на стойност 36 лв. нарязани, готови на временен склад. Това го има. Три хиляди кубика за Гоце Делчев. Миналата година за цялото потребление на населението са били подсигурени 5500 кубика. Мисля, че проблем в региона няма.
Господин министър, благодаря за това, че когато в момента казахме, че голямата експанзия по отношение износа за Гърция от страна на фирмите може би щеше да доведе проблем, Вие разрешихте да се увеличи лесофондът със още 10%, които минаха на пряко договаряне с хората и на минималната цена. След проведените процедури с дърводобивните фирми, хората вече си ги получават. До края на този месец всички, които са подали заявление, ще получат дърва. Благодаря Ви много. (Възгласи от ГЕРБ: „Браво! Браво!”, ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика? (От ДПС искат думата.)
От секретариата ми подават, че нямате време. Няма възможност. (Шум и реплики в ДПС.)
Имате четири секунди, за които ще си сложите картата. Съжалявам!
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС, от място): Имаме пет секунди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съжалявам!
Втора реплика? Няма.
Лично обяснение на госпожа Нинова.
Ако споменете името на господина, който няма време от парламентарна група, няма да му дам думата за лично обяснение. (Председателят се обръща към народния представител Корнелия Нинова.)
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС, от място): Имаме пет секунди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, излагаме се като институция! (Шум и реплики в ДПС.)
Имате думата, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Колега, според мен, преди да говорите, трябваше по онези два закона – за конфликт на интереси и по Правилника за работа на Парламента, да декларирате, че сте в конфликт на интереси, че имате лични интереси в Горското в Гоце Делчев, за да е ясно от чие име говорите. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Първо това.
Второ, фактите от сутринта са следните: в Гоце Делчев са подадени 600 заявления за дърва, платени са 400, а 100 семейства са си ги получили. Проверете го! Шестстотин заявки, 400 платени, 100 получени.
По отношение на снимането по селата. Засегнахте ме, че ходя по селата да се снимам. Ако на четвъртата година Вие не сте го разбрали, понеже сте млад и нов колега, да Ви обясня: по-голяма и по-важна част от работата Ви е не да седите тук и да вършите глупости под формата на такова лобистко законодателство, а да бъдете по селата и при хората. Така че обвинението Ви, че съм по селата, е комплимент за мен, защото там е основната ми работа. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Защо да съм се снимала? Защо по тази логика не зададете въпроса на Вашия шеф – министър-председателят Бойко Борисов?
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ, от място): Той върши работа за разлика от Вас.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Вчера излезе отново статистиката, че той е най-сниманият и най-отразяваният човек в държавата в последните шест месеца.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Прави нещо.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Ако и снимането е престъпление, първо го питайте него. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Давидов.
ВЕСЕЛИН ДАВИДОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаема колежке Нинова, все се питам какво е чувството ... (Шум и реплики.) Какво е чувството от 20 години нищо да не направиш в Родопите, да ги зарежете на някои хора, които 20 години най-безотговорно манипулират и използват хората, притискат ги с този жизнен ресурс, до който всеки следва да има достъп, използват това именно за такива политически цели и да ходите и да се снимате, и сутрин да ставате, да си гледате снимките из медиите, да се гледате в огледалото и да намирате, че всичко е наред, да намирате кусур, че едва ли не законодателството има някакви дефекти. Какво направихте 20 години, ако нещо би следвало да има?
Законодателството е перфектно. Виждате, че работи. В община Сатовча, ако миналата година са били в Горското стопанство около 16 хиляди кубика, тази година са раздадени 22 хиляди кубика. Бих казал, хората са задоволени на 100-120%, защото имат дърва и за по-дълго време от зимата. Последната зима беше тежка, нямаха проблеми. Виждате, че и тази няма да имат. Не виждам каква Ви е драмата – да драматизирате, да ходите да се снимате по този начин. И то не е наистина, а само да правиш това нещо. (Шум и реплики в КБ и ГЕРБ.)
В родното ми село Кочан, където Вашите партньори отпреди, техният изявен лидер ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Правите изказване към народните представители, а не водите диалог с определен народен представител.
ВЕСЕЛИН ДАВИДОВ: Извинявам се!
Колеги, в родното ми село, където преди някои раздаваха порциите най-безотговорно, някои други отстрани ги гледаха и не им пукаше за това 20 години, сега се сетиха отведнъж за хората в Родопите. Сетиха се отведнъж за проблемите. Ако за Вас това е нормално, за мен не е нормално. Нека дискусията се премести в експертната част, защото това политизиране е неадекватно.
Виждате, че няма драма, използвате отделни единични случаи, където може има би малки проблеми, едва ли не да ги приповдигнете по не най-красивия начин. Хората отдавна разбраха кой наистина върши работа, кой се грижи за тях и хората отдавна вече не биват използвани чрез такива инструменти и лостове да бъдат притискани с тези жизнени продукти, каквито ги има, за политически цели. Отговорете ми как става това? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – госпожа Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Колеги, предлагам да спрем да се занимаваме с моите снимки и да се върнем на сериозността на темата. Ако ще обсъждаме моята физиономия, можем да го направим извън времето в залата, за да не губим и нашето време, и това на хората.
Двамата колеги, които се изказаха, са депутати от Гоце Делчев. Честно Ви казвам, момчета, не знам как ще отидете сега в района си, след като всички в Гоце Делчев Ви чуха що глупости изговорихте. След като единият от Вас е главен играч в кражбите в Горското стопанство. Как ще отидете и ще погледнете тези хора?
Пак казвам: искате да говорим експертно, а не политически. На двамата Ви връчвам Декларацията на всички браншови организации, които са експерти и които едно по едно изреждат какви са проблемите в бранша, какви са причините и кои – субектите. Субектите накрая сте Вие – правителството на ГЕРБ и мнозинството на ГЕРБ. Спрете да се занимаваме с личните си отношения. Дайте да чуем хората. В този случай те са две групи – едната са браншовиците: дървопреработвателна, мебелна промишленост и така нататък. Имаме тяхното мнение и ще Ви го дадем. Другата група хора са потребителите на дърва – обикновените хора, които изпитват недостиг. Всички те Ви казват: „Имаме проблем, дайте, решете го, помогнете ни”.
Добре, защо не искате да ги чуете, а се занимаваме тук с някакви глупости кой колко пъти се снимал по вестниците?
Ще Ви кажа защо – защото бягате от сериозния дебат. Защото в принципите на политиката на Бойко Борисов и на ГЕРБ, провеждана вече трета година, е, когато нямате аргументи, да излизате с някакви глупотевини, с някакви елементарни неща, с коментари на снимки и на поведение. Това е истината. Отнехме Ви аргументите и затова минахте към лековатото. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Георги Андонов – лично засегнат. (Реплики.)
Това е лично обяснение към колегата, когото спомена госпожа Нинова, и по повод на това тя взе лично обяснение, но в нейното изказване визира двама души, от които друг един се е засегнал. Правилникът налага ... (Шум и реплики в КБ.)
Слушаме Ви, господин Андонов.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви много, госпожо председател.
Колеги, госпожо Нинова, благодаря, момченце съм, да, но все пак сме колеги, да не сваляме толкова ниско нивото. (Реплики.)
Ще имам не очите, ами най-голямото удоволствие и самочувствие да отида при тези хора, долу, в региона, защото това, което направихме за тях, не сте го правили през 23 години назад в управлението и през 45-е, в които управлявахте чрез БКП. (Шум и реплики:”Не можеш да говориш така!”.) Мога да Ви кажа това, защото нашият регион усвои общински проект на стойност над 75 млн. лв. и национални проекти на стойност над 180 милиона.
Конкретно за горите. Вашият младежки председател, защото казахте тук партии, младежкият председател на БСП в Гърмен излезе и каза, че е доволен от политиката на правителството в сектор „Гори”. Какво по-конкретно от това да Ви кажа? Казвам Ви: три хиляди кубика отпуснахме чрез заповедта на министъра за увеличение на Лесофонда на пряко договаряне със самите потребители – самите хора. От тези 3 хил. кубика – това са 400 семейства, 250 вече имат дърва в къщите си. До края на месеца и 400-те семейства ще си получат всичките дърва.
От целия този проблем, за който Вие казвате, мисля, че единственото нещо е, че сменихме, опростихме начина за раздаване на тези дърва чрез самите горски и на пряко договаряне с гражданите. Хората мислят, че по този начин ще получават по-добра услуга и по-добра цена.
Без да прекаляваме с тази тема, мисля, че господин министърът трябва да вземе отношение тук и да каже по-конкретно за цялата политика за цялата страна. На хората вече им омръзна да се занимават. Благодаря Ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С време разполагат парламентарните групи на Коалиция за България, ГЕРБ и независимите народни представители.
Имате думата по начина на водене.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, Вие предлагате селективен подход, когато давате думата на отделни народни представители на трибуната.
Ние с господин Муса Палев също сме от Благоевградския избирателен район и сме засегнати от това, което каза госпожа Нинова, но Вие дадохте думата на Вашите народни представители.
Освен това Парламентарната група на ДПС има 5 секунди, а Вие не разрешихте на наш представител да използва тези 5 секунди. (Смях и реплики от ГЕРБ.)
В Благоевградска област има тежки обвинения срещу представителите на Горското стопанство за рекет и изнудване. В момента има протести на бизнесмени и хора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това вече не е по начина на водене.
Приемам забележката.
Господин Палев, имате думата да ползвате 5-те си секунди.
МУСА ПАЛЕВ (ДПС): Искам да попитам господин министъра за последния...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Палев, времето Ви изтече. (Шум и реплики.)
Времето изтече, няма възможност. (Народният представител Муса Палев продължава да говори при изключени микрофони.)
Има ли други колеги от парламентарните групи, които да разполагат с време и да желаят да вземат отношение? Няма.
Господин министър, слушаме Ви.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми колеги, които сте на трибуната! Ще помоля да представя колегите, които нямат право да присъстват в залата. Ще кажа по няколко думи за тях.
Тук са директорите на 6 те държавни горски предприятия. Искам да кажа, че това са директори, които са назначени в тези държавни горски предприятия във връзка с промяната в Закона за горите. Нито един от тях не е кадър на ГЕРБ. Това са хора, които са назначени и управляват българските гори от времето в годините назад.
Дължа им да ги представя по имена. Те всички са инженери. Инженер Пейо Върбанов е директор на Югоизточното предприятие; инж. Ботьо Арабаджиев е директор на Южноцентралното предприятие; инж. Юри Миков е директор на Северозападното предприятие; инж. Иван Недков е директор на Централното северно предприятие; инж. Йордан Радославов е директор на Североизточното предприятие и инж. Светльо Петров е директор на Югозападното предприятие.
Представям тези хора, защото те заслужават уважение, както искам да представя и главния секретар на Изпълнителната агенция по горите инж. Маринова, която също не е сменена. Това са хора в системата на горите от много, много години, назначени са не от мен, назначени са от предишните правителства. Започвам с това, за да докажа, че тук няма политика – там, където професионализмът има място, той го намира.
След малко ще имам възможност да Ви дам данните, защото от почти или над два часа говорене до момента се чуха какви ли не аргументи, но аз се надявам след това тези хора, тъй като нямат право да говорят в залата, а имат право на трибунката, да кажат неща, които да чуят тези, които това ги интересува. Нещата наистина са добри за тях.
Започвам и държа да отговоря на господин Костов, въпреки че той излезе от залата. Направени са анализи по отношение на българските гори. Има проект със Световната банка и на базата на този проект е направен анализ и той показва, че наистина, съгласен съм с него, българските гори имат огромен капацитет. Това е направено. Задочно го казвам, господин Костов, тъй като напуснахте залата.
На останалите и във връзка с дебата ще кажа, че през последните три години правителството води последователна политика за задоволяване потребностите на населението с дърва за огрев. Осигуряването на дърва за огрев на населението е сред приоритетите, които Министерството на земеделието и храните изпълнява ежегодно, създавайки необходимата организация и своевременно прилагане. Доказателство за това е отчетената от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства реализация на дърва за огрев от горските територии – държавна собственост, чрез директни продажби на физически лица.
Към края на месец октомври 2012 г. е отчетена реализация на 1 млн. 50 хил. пространствени кубически метра дърва за огрев за населението, с което са задоволени нуждите на около 200 хил. домакинства. Една трета от този обем е реализиран чрез продажбата на стояща дървесина на корен, а останалото количество – чрез продажба на добита дървесина от временен горски склад.
Това количество е с 235 хил. пространствени кубически метра или 29 на сто повече от реализираното количество за същия период на предходната година, или с 49 хил. пространствени кубически метра – 5 на сто повече от същия период на 2010 г.
До края на годината държавните горски и ловни стопанства са предвидили да предложат минимум още 300 хил. пространствени кубически метра дърва за директна продажба на физически лица, като при искане от страна на кметовете на населени места това количество може да бъде завишено.
Отчетените данни по категоричен начин доказват, че предлаганото количество дърва за огрев чрез директни продажби на населението през последните години се увеличава, като това количество е съобразено с планирането в горскостопанските планове годишно ползване на дървесина от държавните горски територии, в това число и на дърва за огрев. Определеният средногодишен обем за добив на дървесина, включително на дърва за огрев в проектите и плановете, гарантира постоянно и устойчиво многофункционално стопанисване и ползване във временните горски територии –държавна собственост.
По тази причина не е обоснована необходимостта от разработване на специална многогодишна програма за гарантиране на устойчивия добив на дървесина за огрев на населението, която Вие желаете.
Общото количество на реализираните дърва за огрев от държавните горски и ловни стопанство през последните четири години се увеличава от 2 млн. 530 хил. пространствени кубически метра до 3 млн. 450 хил. пространствени кубически метра, което се дължи на увеличения обем на добитата дървесина от горските територии – държавна собственост, в рамките на предвижданията на лесоустройствените проекти.
Държавните горски и държавните ловни стопанства планират всяка година количества дърва за огрев, които ще се предлагат на физически лица за лична употреба на базата на миналогодишния реализиран обем и изготвени от кметовете на населените места списъци. Тези количества преди всичко са съобразени с предвидените за съответната година ползване от държавните гори.
Следва да отбележа, че съгласно чл. 111, ал. 3 от Закона за горите цитирам: „Физическите лица закупуват дървесина от горските територии – собственост на общината, в която е постоянният им адрес, а когато това е невъзможно – от горските територии – държавна собственост.” Или казано с други думи: ангажиментът по предлагането на дърва за огрев на населението не е само и единствено на държавните горски и държавните ловни стопанства, а преди всичко на общините, които разполагат с горски територии и имат предвидено ползване на дърва за огрев.
Има общини, които разполагат с немалък дървен ресурс и извършват стопанска дейност в гори – общинска собственост, без да предоставят количества дървесина за нуждите на населението. В тези общини държавните горски и ловни стопанства се затрудняват да осигурят изцяло необходимите за населението количества дърва от горските територии – държавна собственост, без участието на самите общини. Освен това съществуват райони, където преобладават горски територии – общинска или частна собственост – Берковица, Ловеч, Велико Търново, Смолян и други.
Искам да подчертая, че реално факторът, който лимитира предлагането на дърва за населението, е ограниченият дървен ресурс, който не е равномерно разпределен на територията на страната. Това не позволява предлаганите от стопанствата дърва за огрев да бъдат балансирано териториално разпределени на площта на страната. Съществен е и фактът, че потреблението на дърва също не е равномерно териториално разпределен.
Дами и господа народни представители, държа да подчертая, че в Министерството на земеделието и храните до момента не са постъпвали сигнали от представители на местната власт за недостиг или затруднения при снабдяването на населението на дърва за отоплителния сезон 2012-2013, с изключение на един сигнал от кметове на населени места в района на община Петрич. В този случай, по инициатива на областния управител на Благоевград своевременно бе проведена среща с участието на представители на министерството и от Югозападното държавно предприятие, вследствие на която бе намерено съвместно решение и предприети незабавни и конкретни действия за осигуряване на необходимите за жителите дърва за огрев.
Липсата на сигнали от общините недвусмислено показват, че от страна на държавните предприятия и техните териториални поделения е създадена добра и ефективна организация, свързана с предлагането на дървесина от държавните гори на физически лица за лична употреба.
Освен осигуряването на дърва за огрев на населението, Министерството на земеделието и храните изпълнява и определена социална функция при конкретни случаи, за които се изисква намеса на държавата. Такъв е случаят с наводнението в с. Бисер в началото на годината. На създалата се ситуация е реагирано своевременно, като държавните предприятия предоставят чрез дарение 258 пространствени кубически метра дърва за огрев за нуждите на пострадалите в първите дни.
С Решение на Министерския съвет от 26 септември 2012 г. за построяване на нови домове на нуждаещите се жители и във връзка с недостига на дървен материал за продължаване на възстановителните работи, държавните горски предприятия са предоставили безвъзмездно на Българския червен кръст 1005 кубически метра едра строителна дървесина – трупи. В момента от държавните предприятия чрез дарения се осигуряват 500 пространствени кубически метра дърва за огрев на пострадалите от земетресението в гр. Перник и околните населени места.
Във връзка с тясното сътрудничество и оказана помощ от структури и служители на Министерството на вътрешните работи при гасенето на горски пожари, които бяха значителни по брой и мащаб през тази година, при извършването на проверка за установяване законния произход на транспортираната дървесина, както на територията на страната, така и на контролните гранично-пропускателни пунктове, управителните съвети на държавните горски предприятия са приели решение за безвъзмездно предоставяне чрез дарение на дърва за отопление на административните сгради на структурите на МВР – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, столичните и областните дирекции на МВР, главните дирекции „Гранична полиция”, РПУ-тата и всички структори в МВР, които ползват дървесина за огрев, в размер на 5 хиляди 170 пространствени кубически метра дърва. С това сме икономисали допълнителен ресурс на държавния бюджет.
Не са изключение и редица други случаи на предоставяне на малки количества дърва за огрев чрез дарение на крайно нуждаещи се социално слаби лица и семейства, детски градини, църкви и училища. Например, за Дома за сираци в Нови хан ще бъдат предоставени безвъзмездно 200 пространствени кубически метра дърва за огрев, каквото направихме и миналата година.
Както предполагам вече знаете, на заседание на Министерския съвет на 7 ноември се прие Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
В наредбата са направени сериозни стъпки към по-голяма публичност към привличане на браншовите организации и бизнеса при формирането на решение за развитието на този сектор.
Създадени са гаранции за активно участие на представители на браншовите организации в горския сектор при планиране на мероприятията и определяне обемите на предлаганата дървесина.
Въведени са текстове, които определят реда и начина за провеждане на консултации с министъра на земеделието и храните, директорите на държавните предприятия и представителите на бизнеса. Тези консултации ще се провеждат преди одобряването на годишните планове и подготовката на процедурите за следващата година. Целта е да бъдат дадени насоки на министъра на земеделието и храните относно търсенето на суровина и нуждите на преработвателите с цел по-правилно планиране, гаранции за задоволяване на вътрешния пазар, а също и планираност и предвидимост на приходите на предприятията.
Едно от най-важните решения, взети съвместно с браншовите организации, е въвеждането на норми, които определят провеждането на две основни тръжни сесии за продажба на дървесина и възлагане на дейност. Едно от изискванията на представителите на браншовите организации в горския сектор е предвидимост и планираност на процедури. Целта на тази норма е да се определят периоди от годината, свързани с технологичната специфика на дейностите в горските територии и добива на дървесина. Тъй като през есента са приети и одобрени годишните планове за ползване на дървесина за следващата година на държавните предприятия, е оправдано да се проведат процедури в период, в който поради зимните условия дейностите на терен трудно се изпълняват и бизнесът има свободен ресурс за подготовка на документи и участие в процедурите. Същевременно по този начин се сключват договори и се предвиждат дейности, обезпечаващи заетост непосредствено след започване на годината. Така се осигурява периодичност и сигурен подход на предприятията и същевременно заетост на фирмите в сектора.
Следващата тръжна сесия се предвижда през пролетта с цел осигуряване на заетост през летния период. С това се постига същевременно сигурна продажба и отдаване на дейности на по-голяма част от годишните планове и не се допуска разпокъсано обявяване на процедури по всяко време на годината.
Във връзка с това бих искал да Ви информирам, че с писмо от 7 ноември на Министерството на земеделието и храните вече са дадени указания до държавните горски предприятия за предприемане на необходимите действия за подготовка и обявяване на процедури по възлагане на дейности и продажба на дървесина от годишните планове за ползване на дървесина за 2013 г., с което целим да осигурим ритмичност и непрекъснатост при предлагането на дървесина от държавните горски територии в началото на следващата година.
Сега ми позволете да Ви покажа на екрана няколко графики. (Показва мултимедия.)
На първата графика ясно се вижда, че при добива и реализацията на дървесина от горски територии – държавна собственост, за периода от 2006 до 2009 г., виждате, са реализирани средно 3 млн. 848 хил. кубически метра дървесина, а от 2010 до 2012 г. средно 4 млн. 565 хил. кубически метра, или се отчита ръст от 19%. (Показва мултимедия.) Видяхте.
Ръст от 42% се наблюдава при приходите от продажба на дървесина – 42% ръст! Вижте! Както виждате на втората графика, до 2009 г. приходите са средно 177 милиона, а към 2012 г. – 252 милиона. Сега нали можете да си направите сметка? Ако ръстът на добитата дървесина е 19%, а ръстът на приходите е 42%, останалото сте го крали, господа! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е отговорът.
Искам да обърнете внимание на графиката на заплатите в държавните горски и ловни стопанства. (Показва мултимедия.) Тя е много ясна. Както виждате, средната работна заплата през 2006 г. е 369 лв., през 2009 г. – 492 лв., а след реализацията на реформата, срещу която роптаете дружно, заплатата нараства на 771 лв. през 2011 г. и на 880 лв. през 2012 г.
Тук ще кажа едно нещо – на дебат, или питане по повод горите в Народното събрание, представител от Вашата парламентарна група каза следната поговорка: „Заплата малка в гората, но гора голяма”. Тоест това беше принципът по време на Вашето управление – „Заплата малка, гора голяма”, тоест те си намираха. Сега гората е същата, заплатата обаче, виждате (показва мултимедията), е двойно по-голяма и повече, отколкото по Вашето време.
Накрая, искам да Ви покажа една графика, тъй като ние като народ имаме къса историческа памет, с която да припомня и на Вас, да припомни и на зрителите, които ни гледат, слушателите, които ни слушат. (Показва мултимедия.) Тази графика, господа, е нещо, поради което Вие трябва да се срамите, докато съществувате и никога да не задавате въпроси за горите. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) В тази графика са показани заменките, които Вие направихте по време на Вашето управление. През 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006 г. – със синичкото (показва мултимедия), е ДПС, малко по-скромни. През 2007 г., 2008-а и 2009 г., тези, които днес инициираха това питане – много, много по-нескромни. (Шум и реплики. Оживление.) След това, виждате, че има нули, защото с едно от първите си решения това Народното събрание и парламентарното мнозинство прие мораториум върху това, което Вие направихте – бастисахте българските гори! Тридесет и три хиляди декара подарихте на приближени на Вас. Знаете ли колко дърва щяха да се добият от тези 33 хил. декара?!
За Ваше сведение по данни на ЕВРОСТАТ, не на някой друг, по време на управлението на ГЕРБ, българските гори са единствени в Европейския съюз, които имат ръст. Така че, когато това говори, за да не забравите, ще Ви го пускам всеки път, когато ме питате, обещавам, по въпроси, свързани с горите. Защото, както е казано в народната поговорка: „С бога и прилика” – Вие обаче срама нямате! (Бурни ръкопляскания в ГЕРБ.)
Последно, към инициатора на днешното питане, за да му дам думата, той все пак трябва да има повод, за да може да вземе думата, ще покажа нещо, което написах (показва) – не знам камерите дали го виждат добре. Като доктор пиша малко грозничко, но мисля, че се разбира. Осемдесет милиона делено на 36, прави тези много двойки – или 80 милиона струва, господин Михалевски, „Водното огледало” в Кърджали, на което Вие сте идеолог. Тридесет и шест лева е себестойността на добив на един кубик дърва за огрев. Ако разделим тези 80 милиона, които Вие пропиляхте и изсипахте там, ще се получат точно 2 млн. 222 хил. 222,2 кубика дърва за огрев. Това е поредица от двойки и това не е случайно – калкулаторът така го показа, сметнете, пробвайте. Толкова двойки заслужавате Вие и Вашето правителство, вместо да питате мен. (Възгласи: „Браво!” от ГЕРБ.) Това онагледява всичко. Благодаря Ви. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Колеги, Коалиция за България, ГЕРБ и независимите депутати имат малко останало време. (Народният представител Димчо Михалевски разговаря с председателя Менда Стоянова.) Вашето име не беше споменато, изобщо не беше споменато!
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ, встрани от микрофоните): Господин министър, нали споменахте името ми?
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Не, не!
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ, встрани от микрофоните): Не, каза: „господин Михалевски”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Не, ще направим справка с протокола.
Имате думата сега, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Когато нямате аргументи, започвате с лични нападки. Аз няма да Ви отговарям за Водното огледало. (Възгласи, оживление и смях в ГЕРБ.) Ще Ви кажа само, че 60 млн. евро, с които увеличихте цената на автомагистрала „Люлин”, като ги разделите на тези многото двойки, ще видите какво ще се получи.
Само че, господин министър, аз имам въпроси по същество. Защо Вие в момента обвинявате, че някой е крал с увеличените приходи на държавните предприятия, като много добре знаете откъде идва това – от увеличената цена на дървесината средно с 20% и смачканата цена на добива, защото Вие вкарахте „Глобал пропърти консулт”, „Херон” и другите фирми?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): За заменките говори.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Искам да Ви питам оттук – хайде, другата седмица ще Ви дам актуално питане: как върви плащането на „Глобал пропърти консулт” към държавните предприятия по техните големи договори? Тогава да видим кой краде и къде отиват парите.
Второ, не лъжете, че няма протести в страната. През месец септември в Батак имаше протест на населението, на което се наложи Държавното горско стопанство, присъстващите горе представители на Южното държавно предприятие, да ходят да обясняват защо са разпределили по три кубика на семейство и след натиска го вдигнаха на десет! Осигурете дърва на хората! Вашата наглост в края на мандата е голяма! Разбираемо е, много пари взехте, много пари, които никое друго правителство не е взело! (Шум, оживление и реплики от ГЕРБ.) Да, да, взехте! Взехте! И за това ще Ви се потърси много скоро сметка! И ако, не дай си Боже, след няколко седмици има дефицит на дърва, ние ще поведем протеста срещу Вас. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Колеги от ГЕРБ и независимите, има ли желаещи за изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на проектите за решение.
Съгласно правилника се подлага на гласува, първо, основният проект за решение, който е всъщност проектът за решение, внесен от депутатите на Коалиция за България, № 254-02-137. Изчитам решението:
„РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на народния представител Димчо Михалевски до господин Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните, относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Възлага на Министерския съвет в двумесечен срок да разработи Многогодишна програма за гарантиране на устойчивия добив на дървесина за огрев за населението, която да включва конкретни мерки, периоди и индикатори:
- гарантиране на минимално необходими количества на добив и предлагане на дървесина за огрев, както по време, така и по балансирано териториално разпределение в страната;
- гарантиране на нормални равностойни пазарни условия за фирмите, добиващи и търгуващи с дървесина за огрев;
- противодействие на ценовите спекулации на пазара на дървесина за огрев;
- устойчиви програми за гарантиране на количества дървесина за огрев на социално уязвими групи български граждани;
- пазарни механизми за управление на баланса между реализирания износ на дървесина за огрев и нейното предлагане на вътрешния пазар.
2. Задължава министъра на земеделието и храните в шестмесечен срок от приемането на Многогодишната програма за гарантиране на устойчивия добив на дървесина за огрев за населението да запознае Народното събрание с резултатите от нейното изпълнение.”
Гласували 126 народни представители: за 35, против 88, въздържали се 3.
Решението не е прието.
Процедура за прегласуване.
ЮНАЛ ТАСИМ (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, много държа да бъдем коректни. Днес имаше много случаи, когато личеше кой от коя партия е, но когато парламентът гласува предложение за решение, трябва да бъдем съвсем коректни. Казахте, че това предложение за решение е от колегите от БСП. Това е вярно донякъде, защото за това решение има 52 подписа и от други народни представители, включително и от ДПС, така че нека се разбере правилно, че този протест или предложение за решение е от много депутати, а не от няколко човека.
Предлагам прегласуване, надявам се колегите от мнозинството да разберат за какво иде реч и да гласуват правилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Приемам.
Прегласуване.
Гласували 129 народни представители: за 34, против 93, въздържали се 2.
Решението не е прието.
Отрицателен вот.
Заповядайте, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Гласувах „против” и при гласуването, и при прегласуването. РЗС също е „против” този проект за решение, внесен от левицата, защото тези хора не са загрижени за интересите на гражданите, а са загрижени за интересите на дървената мафия, която беше изхвърлена от горите. Това е истината! Всъщност господата отляво изпълняват една поръчка на техните спонсори от дървената мафия, която вече е вън от играта.
И понеже, господа, сте вън от играта, затова имахте наглостта да направите и това обсъждане днес. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втори отрицателен вот? Няма.
Преминаваме към гласуване на второто проекторешение, изчитам го:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питане на народния представител Димчо Михалевски към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев
Народното събрание, на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,
РЕШИ:
1. Подкрепя политиката и действията на правителството, свързани с осигуряване на дърва за огрев за населението, съгласно действащата нормативна уредба.
2. Министерството на земеделието и храните на шестмесечие да изготвя анализ на цените на дървата за огрев и на реализираните директни продажби на физически лица, който да бъде публикуван на електронната страница на министерството.
3. Министерството на земеделието и храните да гарантира изпълнението на горскостопанските планове, за да осигури задоволяване на потреблението от дървесина.”
Режим на гласуване.
Гласували 126 народни представители: за 90, против 34, въздържали се 2.
Решението е прието.
Петнадесет минути почивка.
В 11,45 ч. продължаваме с парламентарния контрол. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА (звъни): Колеги, продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Следват отговори на въпроси и питания към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните.
Постъпили са 10 въпроса.
Предлагам едно разместване на начина, по който са постъпили въпросите. Да започнем с въпросите на господин Павел Шопов по молба съответно на господин Шопов и на господин Михалевски със съгласието на госпожа Манолова и на госпожа Петрова, след това да продължим с общия отговор на въпросите на господин Георги Пирински и Димчо Михалевски, след което да продължим по реда, по който са постъпили въпросите.
Заповядайте, господин Шопов.
Въпрос от народния представител Павел Шопов относно собствеността на даляните в Синеморец, Ахтопол и Царево.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Да, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми народни представители! Поставих този въпрос в края на лятото и мина доста време. Тогава той стоеше относно това прави ли се нещо за промяната на собствеността на даляните в три южни Черноморски града – Синеморец, Ахтопол и Царево – тези даляни, които преди около сто години са били създадени от тогавашните рибари и рибарски кооперации, като средство за изхранване на прехраната на рибарите от градовете?
Въпросът го задавам, защото рибари от тези градове се обърнаха към мен, силно обезпокоени от информация, а и от някои конкретни действия, че се правят опити да се осъществят процедури по отнемането на даляните и предоставянето им на частни физически и юридически лица.
Моят въпрос към Вас, господин министър, е: правени ли са опити за приватизиране на тези съоръжения, които имат морска част – коловете и мрежите, които се набиват там и се менят, и стационарна, постоянна част от сгради, намиращи се на съответни места по крайбрежието? Това наистина са прелестни, прекрасни места по крайбрежието.
Правят ли се опити да се промени собствеността на тези съоръжения? Открити ли са някакви процедури за това и на какво основание? Каква е политиката и какви са перспективите изобщо, включително и като собственост, относно даляните по останалата част от българското Черноморие?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов! Преди всичко бих искал да информирам, че с изменението в Закона за рибарството и аквакултурите през 2008 г. се промени и статутът на даляните от обекти за стопански риболов в уред за стопански риболов.
В действащата нормативна уредба до 2008 г. далянът е разглеждан като обект за стопански риболов, който обхваща част от брега и прилежащата към него акватория и се отдава за ползване по реда на Закона за концесията. След изменението на закона през 2008 г. се променя статутът на даляните и съответно начинът на тяхното ползване.
Към настоящия момент тази уредба е разписана в чл. 21 и чл. 21л от Закона за рибарството и аквакултурите. Съгласно тези текстове далянът е стационарен мрежен уред за пасивен стопански риболов, разположен в определена част от акваторията на Черно море – зона на действие, и има точка на привързване към морското дъно или брега. Целта на промяната от 2008 г. е да се даде предимство на лицата, желаещи да се занимават с риболов, избягвайки възможността за вземане на концесия на част от морския бряг за дълъг период.
Според действащата нормативна уредба стопански риболов със специализиран уред далян се извършва след получаване на разрешително за стопански риболов, издаден след проведен конкурс по реда, разписан в Закона за рибарството и аквакултурите, и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми. Срокът на разрешителното за стопански риболов със специален уред далян е десет години, което дава възможност за по-дългосрочна инвестиция от страна на заинтересованите лица. В този ред на мисли бих желал да изтъкна, че един от основните критерии при оценяването на офертите на участници в конкурса за получаване на разрешително за стопански риболов с далян е опит в областта на рибарството, като на него се дава повече тежест в сравнение с техническите възможности за изграждане на уреда.
Конкретно по въпросите Ви, господин Шопов, бих искал да Ви уведомя, че държавата в лицето на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури не прави опит за отнемане на даляните. Тя единствено издава разрешителни за стопански риболов с този вид уред. Всички правила за провеждането на конкурсите са ясно разписани в Закона за рибарството и аквакултурите.
Към момента през последните години по реда на чл. 21а – 21и от закона са проведени конкурси за 13 броя, тъй като ме попитахте за брой даляни. За даляните, за които все още не са проведени конкурси, се прилагат разпоредбите на § 53 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите от 2008 г., съгласно който лица, придобили права за извършване на стопански риболов чрез далян, до влизането в сила на този закон, запазват така придобитите си права до провеждането на конкурс по чл. 21а – чл. 21л.
По отношение на политиките и перспективите относно даляните по българското Черноморие, бих желал да Ви уверя, че Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури има твърдото намерение да приложи стриктно разпоредбите на закона относно ползването им и постепенно за всички даляни да бъдат проведени процедури за разрешително за стопански риболов. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин министър.
Заповядайте за реплика, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин министър, от Вашия отговор виждам, че съвсем основателно е безпокойството и притеснението на рибарите от тези места, от които ми поставиха въпроса, а и на рибарите изобщо – на хората, които действително се занимават традиционно с риболов, и то с древен риболов и които изкарват хляба си, както техните предци, деди и прадеди, отпреди сто години, са създали традиция и начин на риболов, който явно в момента е променен със закона като нормативна уредба.
От това, което Вие казвате, виждам, че те са абсолютно прави в притеснението си, че тези съоръжения – даляните, ще бъдат раздадени на определени хора, които сигурно няма да имат и нищо общо с риболова или желанието дори да осъществяват риболов. Както те знаят, защото не са вчерашни – те следят материята, и са наясно, че целта е не толкова мрежата да е с коловете в морето, а да бъдат взети, да бъдат усвоени или приватизирани, или по-точно да им бъдат харизани на тези хора – говоря за участниците в така наречените „конкурси”, както Вие ги нарекохте, на прилежащата територия, на пространството в китните и прекрасни заливи, където сигурно ще бъдат изградени хотели и други подобни съоръжения, които нямат нищо общо с рибарството и рибарската дейност.
Абсолютно прави са. Искам да Ви информирам, че има много силно напрежение. В момента клокочи страшно недоволство. Явно е, че по цялото Черноморие, не само в тези три града нещата са стигнали много напред. Затова от тази трибуна призовавам рибарите да се организират и да защитят позицията си, да се даде отпор на това, което ще следва оттук нататък, а то ще бъде крайно нечестно и ощетяващо интересите им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин министър, за дуплика.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов! Разговарях с хората. Те наистина имат доста голямо притеснение. На инициираната среща в Бургаския регион имаше и кметове, и народни представители. Обещах им да проверя всички процедури. Възложил съм да бъде извършена проверка и да бъде представен нарочен доклад по случая.
Нещо повече, ако на базата на доклада техните притеснения се потвърдят, съм готов да инициираме промяна в Закона за рибарството и аквакултурите. Както споменах още в началото, това е промяна, извършена през 2008 г. от предходното Народно събрание. Не знам какви са били мотивите. Вие тогава бяхте депутат, вероятно помните дебата по промените. Ако те правят нещата по-лоши, отколкото всъщност са били в годините назад, пак повтарям, нямаме абсолютно никакъв интерес и като административно ръководство на министерството, надявам се и колегите от управляващото мнозинство, ще подкрепим промяна, която да върне предишното статукво. Надявам се да ни подкрепите за тази инициатива, ако, повтарям, всичко това се потвърди от доклада, който съм изискал по този случай. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Въпрос от народния представител Павел Димитров Шопов относно задължението на рибарите в България да се регистрират по Търговския закон.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми народни представители! Този въпрос също беше поставен от рибари.
Само две думи по първия въпрос. Господин министър, Ваша работа е да инициирате такава промяна. Да се дават или да не се дават даляните, да има или да няма конкурси пак е работа на министерството и на Ваша директива. Съветвам Ви да спрете тази дейност и процедурите, които текат. Това можете да направите, докато бъде поправена тази уредба, която наистина е много лоша и е приета от тройната коалиция. Вие обаче сте четвърта година на власт и трябваше, това е за добро, мисля никой нямаше да възрази, ако процедурата беше спряна. Иначе опасността е такава, каквато Ви очертах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Шопов, не Ви остава време да развиете втория си въпрос.
ПАВЕЛ ШОПОВ: По втория въпрос нещата са добили, доколкото разбирам, положително развитие. Той е подаден също в края на лятото, когато проблемът все още съществуваше и имаше сериозно напрежение във връзка с действията на правителството за регистрацията на рибарите в България по Търговския закон. Сами разбирате, че това задължение им създаваше много грижи и проблеми, тежести, които много често са и финансови.
Тук съм задавал такъв въпрос, защото аналогично беше положението и със зърнопроизводителите. Моят въпрос беше дали правителството ще коригира тази своя политика. Считате ли, че задълженията по Търговския закон, с които рибарите трябваше да бъдат натоварени, а това са хиляди български граждани, нямаше да създадат проблеми за препитанието им от риболов?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шопов, въпросът Ви наистина вече не е актуален, тоест има решение, и то положително решение на въпроса. Въпросът е зададен от Вас в качеството Ви на народен представител, но той беше задаван от обществеността и депутатите от тези региони.
На базата на проведена дискусия предприехме мерки. Знаете, че имаме задължения, които произтичат от Търговския закон, от негово изменение от 3 август 2012 г., гласувано в Народното събрание.
Направих си труда да проверя, че при дебатите по промените в закона не е повдиган въпросът дали ще пострадат определени общности, в случая малките рибари. Както и да е, законът е влязъл в сила, което доведе до определено напрежение. Проведохме разговор с рибарите. Решението вече е обявено при тях, а и в масмедиите, но да го кажа тук, от тази трибуна. Вече е внесен законопроект за промяна на този закон от народния представител Христина Янчева на 13 ноември. Законопроектът е разгледан и е приет на първо четене в Комисията по земеделието и горите. Да се надяваме, че ще бъде приет и в пленарната зала. По този начин дребните рибари няма да имат задължението да се регистрират като търговци и да купуват касови апарати.
Единственото мога да кажа, че инициативата е направена. Надявам се на подкрепа от всички парламентарни групи в залата промяната да бъде приета и да освободим рибарите от това допълнително бреме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Шопов, имате думата за реплика.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря, господин министър. Така, както бе направено и тече освобождаването на рибарите от регистриране по Търговския закон, от това тежко финансово и юридическо задължение, дано така станат нещата и с даляните. Аз следя нещата. Видях, че миналата седмица комисията в Народното събрание е разгледала предложението. Така трябва да бъдат решавани проблемите.
Доволен съм, че на моя въпрос е отговорено положително и Вие сте били запознат. С общи усилия, включително на опозицията, каквато сме ние от „Атака”, е хубаво тези въпроси да се решават. Това е един от много редките случаи, когато управляващите се вслушват в наши идеи и предложения. Това обаче е за доброто на българските граждани и аз съм удовлетворен от Вашия отговор.
Ще се завърша със следното. Нека по подобен начин да бъде подходено и по предишния въпрос за даляните, защото това е страшна несправедливост. Приватизацията в България наистина е престъпна, а тук, разбира се, се касае за един вид приватизиране с други средства на тази дейност и на съоръжения, които са изградени преди повече от 100 години от рибарите за нуждите на риболова и тяхното препитание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Преминаваме към общ въпрос, тоест два въпроса с общ отговор.
Въпрос от народния представител Георги Пирински относно заповед за закриване на Държавното горско стопанство „Беглика”.
Заповядайте, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо председател, господин министър, колеги! Въпросът ми към министър Найденов е следният.
С Ваша заповед от 31 октомври нареждате, считано от 1 януари 2013 г., да се закрие териториално поделение Държавно горско стопанство „Беглика”, а дейността му да премине към Държавно горско стопанство „Родопи”.
Горско стопанство „Беглика” е със 110-годишна история и постоянно е реализирало положителни финансови резултати. Ето защо Вашата заповед предизвика пълно недоумение и остър протест сред обществеността на град Батак. Налага се мнението, че тя е продиктувана не от обективни икономически съображения, а от стремеж да се обслужат интересите на група заинтересовани лица, извършващи ловна дейност, с намерения напълно да монополизират достъпа до и ползването на горските ресурси на територията на двете стопанства.
Господин министър, какви са Вашите мотиви, обосноваващи закриването на Държавно горско стопанство „Беглика”? Как ще опровергаете налагащото се мнение, че обслужвате интересите на група заинтересовани лица?
Цитира се писмо от 5 септември на господин Арабаджиев, когото днес Вие посочихте през почивката на балкона на Парламента, където той мотивирано Ви предлагал такова закриване. Тези мотиви останаха неизвестни, пълна тайна. В отговора на Вашето министерство на запитванията на граждани от Батак звучат най-общи чиновнически обяснения от рода „оптимизация на дейността” и „по-добри икономически резултати”.
Вярвам, че сте информиран каква е реакцията в Батак – остро възмущение срещу Вашето нареждане без всякакви обективни мотиви, без всякакво обяснение, което да се даде на гражданите.
Проведената така наречена „информативна среща” миналата сряда също е била доста скандална, защото са били изгонени всички граждани, които биха желали да чуят мотивите. Самият господин Арабаджиев не е присъствал. Заявено е било единствено, че няма да има уволнения. Абсолютно без основания и скандално Ваше решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Следва въпрос от народния представител Димчо Михалевски относно закриване на Държавно горско стопанство „Беглика”.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, много жалко е, че продължаваме темата за отделяне на продуктивни части от българските гори и даването им в частни ръце. Вижте колко сте последователен и как продължавате да ни давате повод след повод. Моля Ви обаче в изказването си да не прехвърляте вината към шефа на Държавното централно южно предприятие, защото той Ви е подчинен, Вие сте му работодател и отговаряте за горската политика.
Моят въпрос е: защо този марка на българското горско стопанство „Беглика”, едно от малкото горски стопанства, което притежава международния сертификат ФСС, където нашите зрители и слушатели трябва да знаят, че от 12 хиляди хектара над 9 хиляди са продуктивни и средната възраст – забележете, драги колеги и драги български граждани – на дърветата там е 85 години. Ние даваме златна дървесина в ръцете на едно ловно стопанство, което вече е предадено в ръцете на един много, много, много близък на властта човек от Пловдив.
Та моят въпрос, господин министър, е: защо правите това? Още повече „Беглика” миналата година беше натоварено, едно от малкото горски стопанства им увеличиха таксата, която трябваше да отчислява за държавното предприятие от 15 на 32 лв., забележете, за да компенсира загубите на другите горски стопанства в Южното централно предприятие. Преди малко тук ни показвахте едни графики какви огромни печалби има. Оказва се, че вътре бъркотията е доста интересна.
Та защо тази „златка кокошка” на българското горско стопанско, емблемата я давате в частни ръце? Това е моят въпрос към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин министър, имате думата за общ отговор на двата въпроса.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господа Пирински и Михалевски! Както вече неведнъж съм заявявал в зала по повод въпроси, свързани с обединяването на горски стопанства, процесът за оптимизиране на броя на държавните горски стопанства започна още през 2010 г. и ще продължи с цел създаване на условия за най-ефективно управление на горските територии държавна собственост и изпълнение на регламентирания в Закона за горите основен предмет на дейност на държавните горски предприятия.
Закриването на Държавно горско стопанство „Беглика” и преминаването на дейността му към Държавно горско стопанство „Родопи” е предложено от Управителния съвет на Южно централното държавно предприятие град Смолян във връзка с процеса на оптимизиране на дейността и броя на териториалните му поделения. Изложените мотиви са следните: първо, двете териториални поделения са с малка площ и са разположени на територията на една община – Община Батак. Обединението им ще оптимизира всички дейности и ще доведе до по-добри финансови резултати.
Второ, като съседни стопанства и обусловено от релета, голяма част от територията им гравитира към общата горска инфраструктура.
Трето, с обединяването на стопанствата ще се подобри кадровата обезпеченост, която в момента поотделно е недостатъчна предвид факта, че служителите и работниците на двете поделения са от Батак.
Наличната техника ще бъде натоварена и ползвана пълноценно за нуждите на обединеното териториално поделение.
Пето, в ловно-стопанско отношение обединението е целесъобразно, предвид факта, че популациите на основния вид дивеч са едни и същи и със същи обитания.
И шесто, обединението ще е благоприятно и за гражданите и бизнеса поради това, че административното обслужване ще бъде на едно място.
Твърдението Ви, господин Михалевски, че „Родопи” е ловно стопанство и е отдадено на концесия, не отговаря на истината. „Родопи” е горско стопанство и няма сключени договори нито за съвместна дейност, нито за стопанисване и ползване на дивеча.
Освен това, няма нормативно регламентирана възможност да се отдават на концесия горски територии или ползване на дивеч. Съществува договор на Държавно горско стопанство „Родопи” с юридическо лице с предмет предоставяне на услуги от страна на горското стопанство по линия на организирания ловен туризъм за ловен сезон 2012 г., като срокът на този договор е до края на ловния сезон на 28.02.2013 г. и не обвързва страните по него след този период. Това е нормативно регламентираният ред за ползване на дивеча в ловно-стопанските райони, стопанисвани от държавните предприятия, за които няма сключени договори след проведен конкурс. По същество по този вид договори горското стопанство предоставя услугите, свързани с организацията на лова, както и дивеча, за което получава съответното плащане, като минималните цени се определят ежегодно от министъра на земеделието и храните.
За последните три години и двете стопанства са с положителен финансов резултат.
Тук е моментът да кажа, че след издаването и оповестяването на заповедта за закриване на Държавно горско стопанство „Беглика”, считано от 1 януари 2013 г., Управителният съвет на Южно централното държавно предприятие е провело среща със служителите на стопанството в присъствието на председателя на Федерация „Земеделие и горско стопанство” към КТ „Подкрепа” и кмета на Община Батак. На тази среща са обсъдени всички въпроси и е постигнато пълно разбирателство и одобрение на обединението на двете стопанства.
Следва да имате предвид, че процесът на оптимизиране на дейността на Южно централното държавно предприятие не се изразява само с това обединение. Закрити са още четири стопанства – „Пампорово”, „Чепеларе”, „Кричим” и „Рожен”, като дейността им е преминала към други териториални поделения. Резултатите от тези действия са положителни и не са последвали абсолютно никакви негативни процеси.
Господа народни представители, Законът за горите е регламентирал ясно правомощията на органите на управление на предприятието, свързани с определяне на тяхната структура, организация, включително и над териториалните им поделения. Преструктурирането в рамките на предприятието следва да е политика на самото предприятие и когато тя се осъществява с цел подобряване на икономическите показатели в резултат на работниците и служителите и ще се отрази положително на организацията и нивото на административно обслужване на гражданите и бизнеса, то тази политика, считам, трябва да бъде подкрепена. Останалото е популизъм и то в навечерието или месеци преди изборите, защото при зададения въпрос няма икономическа логика, има популизъм и определени обещания, но аз Ви казах това, от което ние се водим. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Пирински, имате думата за реплика.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Отговорът Ви е формален и несериозен по следните причини. Казвате „оптимизация на управлението и на персонала”. В същото време на тази среща в Батак, за която говорите, първото уверение е било, че няма да има никакви уволнения, всички да бъдат спокойни. Пет пари не струват тези уверения в светлината на това, което току-що заявихте.
Тези фрази за сливане по предложение на предприятието, не знам дали си представяте до каква степен предизвикват възмущение в хората от Батак например, които Ви слушат. Защото може би сте забравил последния ден на предишната сесия, преди лятната ваканция, аз Ви отправих въпрос за Държавното горско предприятие „Родопи”, където Ви питах защо две фирми – „Сачи” и още една, под формата на ловен туризъм заграждат самата територия, установяват фактически пълен монопол върху режима за достъп до това предприятие и Ви казах, че в Батак хората са възмутени. Вие тогава решихте да не давате някаква реакция на това, което Ви казвам, но остана впечатлението, че ще проверите какво става. Сега вече е ясно, че нямате намерение нищо да проверявате.
А това, че се криете зад Южно централно предприятие е повече от недостойно, защото всички тези текстове, за които говорите в Закона за горите, предполагат решението да е Ваше. И когато по една или друга причина Ви се правят очевидно несъстоятелни предложения, Ваша работа е да им кажете да си приберат предложенията и да оставят предприятията да работят както досега – печелившо и в интерес на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин министър, отговорността е Ваша – никакво държавно предприятие, никакви мотиви.
Първо, въпрос: защо не присъединихте Държавното ловно стопанство „Родопи” към „Беглика”, тъй като „Беглика” е по-голямо? Защо не го правите така, когато управлението на новото обединено горско стопанство ще бъде в централата на „Беглика”, за да освободите сградата на частните ползватели, които са собственици на „Сачи” и на „Белла”? Това са хората.
Уважаеми господин министър, когато правите тези неща, защото те са с Ваше разрешение и Вие сте чест гост на тези ловни стопанства, аз ще Ви попитам дали сте ходили там и искам да отговорите от тази трибуна, Вие давате в ръцете на тези хора българската златна гора. Забележете, не е договорът само за 2012 2013 г. И миналата година имаше договор на същите хора за ловна дейност.
Забележете един факт – те са регистрирали патентното ведомство, собствениците на „Белла” са регистрирали марката „Беглика”! Нали знаете каква е следващата стъпка, която ще направите?
Така че не ми говорете за популизъм. Вие създавате условия за тотално разграбване и експлоатация на българските горски ресурси. Никой не си е позволявал това!
И не обвинявайте опозицията. Вие правите и давате повод за тези неща! Никой не се е съгласявал в Батак и одобрявал Вашите твърдения! Никой! Току-що звъннах и питах! И не лъжете от тази висока трибуна!
И не ни атакувайте лично – атакувайте ни по принцип като опозиция и политика! Това няма да го допуснем повече, с цената на всичко!
Наистина така пише във вестник „Банкер” – „няма по-корумпирано и гнусно управление на горския сектор от Вашето”! Не са мои думите. Жената се е подписала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Дуплика.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михалевски и уважаеми господин Пирински, тъй като въпросът е от двама Ви, понеже тонът е доста нарицателен, ...
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Назидателен или нарицателен?!
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: ...аз Ви обещах всеки път, когато зададете въпрос и питате за горите и за ограбване на българския ресурс, да Ви показвам това. (Показва графика.)
Вие ограбихте българския ресурс – горите. Ето, това го показва. Вие го ограбихте! (Реплика от народния представител Димчо Михалевски.)
Вие досега бърборихте, сега аз ще Ви отговоря. (Реплика от народния представител Димчо Михалевски.)
Когато го говори това, Вие просто трябва да млъкнете. Това е. (Реплики от народния представител Димчо Михалевски.)
Вас Ви разглеждат в момента в Брюксел – за това има процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля Ви, господин Михалевски. (Реплики от народния представител Димчо Михалевски.)
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Осъдителна процедура към България заради това, че Вие крадохте в българските гори и това ще Ви отговарям абсолютно всеки път.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ, от място): Във всеки един момент Вашата наглост личи ясно! Вашата наглост е такава...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Михалевски, моля Ви. (Народният представител Димчо Михалевски продължава да репликира от място.)
Моля Ви, господин Михалевски! Не ме карайте да Ви наказвам. (Продължаващи реплики от народния представител Димчо Михалевски.)
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Госпожо председател, има квестори – моля да бъде озаптен, за да мога да се изкажа. (Народният представител Димчо Михалевски продължава да репликира от място.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля Ви, господин Михалевски! Ще предприема действия.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Госпожо председател, моля Ви да го успокоите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Аз не мога да го успокоя – не ми е такава работата. Това го правят други. (Народният представител Димчо Михалевски продължава да репликира от място.)
Моля Ви! Правя Ви напомняне по силата на правилника! Господин Михалевски, не ме карайте да налагам следващата по тежест мярка. (Реплики от народния представител Димчо Михалевски.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Няма ли лекари?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Продължете, господин министър.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Аз предполагам, че като види червено, той реагира като бик на червено (реплики от КБ), но това е нещото, което е факт. (Отново показва графиката. Народният представител Димчо Михалевски продължава да репликира от място.) И този факт трябва да е ясен. Този факт – ето го тук. Ето го факта, вижте го. То е факт и е в Брюксел! Това е. (Продължаващи реплики от народния представител Димчо Михалевски.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Михалевски, второто по тежест наказание, което мога да Ви наложа, е забележка. Правя Ви забележка. (Реплика от народния представител Димчо Михалевски.)
Така ще стигнем до отстраняване от заседание. Много Ви моля да спазвате реда в залата.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Така че, уважаеми дами и господа, когато за горите говорят хора, които не са специалисти и експерти, аз отново държа да подчертая…
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Ти какъв експерт си?
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Това решение, под което аз съм се подписал, е предложено от експерти. Тези, които са ми го поднесли, обосновано са експерти. Те не са политици – хора, които си изпускат нервите в пленарната зала. Направили са едно обосновано предложение. Това обосновано предложение аз съм парафирал като министър и то е факт.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ, от място): Крадете...
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ (към председателя госпожа Екатерина Михайлова): Нарича ме крадец. Просто ще прекратя…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Михалевски, предупредих Ви, че ще ме накарате да Ви наложа крайната мярка. (Реплики от народния представител Димчо Михалевски.)
Господин Михалевски, по чл. 131 председателят отнема думата.
Тук е „отнема”, а аз ще Ви наложа направо следващото наказание, защото просто нарушавате реда в залата. (Реплики от народния представител Димчо Михалевски.)
Следващото, което е – ще Ви отстраня от заседанието, за да може то да продължи. (Народният представител Димчо Михалевски продължава да репликира от място.)
Така че налагам Ви това наказание – отстранявам Ви от заседанието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Моля Ви, не ми оставяте избор да направя друго.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Сега трябва да отстраните и министъра!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Нямам такива правомощия по правилник, господин Найденов. Проверете – нямам право да отстранявам министър. (Шум и реплики от КБ.)
Моля Ви, запазете тишина в залата, за да може да продължи парламентарният контрол.
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ (към председателя госпожа Екатерина Михайлова): Чакам господин Михалевски да напусне, за да не си изпусне нервите. (Народният представител Димчо Михалевски напуска пленарната зала.)
Благодаря Ви, госпожо председател.
Към господин Пирински, който е в залата – това предложение, господин Пирински, е обосновано от специалисти. Те са членове на Управителния съвет. То се обосновава с това, че тези предприятия в момента са поставени в условия на конкуренция помежду си. Ако не направят тези реформи, те няма да могат да оцелеят в условията на тежка икономическа криза. И в България, и в света в момента в условията на тази тежка криза много икономически структури се обединяват, за да могат и да оцелеят, и да реализират по-добри икономически резултати. Това е факт. И докато тези факти са такива, аз ще потвърждавам подобни предложения. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Пирински, заповядайте за процедура.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Госпожо председател, Вие допуснахте министърът да наруши нормата на правилника, която го задължава да говори в отговор на зададения му въпрос, а не да се занимава с пропагандата, която сее от началото на днешното заседание. Министърът абсолютно няма право да заявява – няма да Ви отговарям, гледайте някаква картинка, която размахвам! Това е грубо и пряко нарушение на правилника!
И вместо да санкционирате него, Вие санкционирате един народен представител, който категорично възразява срещу абсолютно възмутителните и безобразни твърдения, които продължава да ни сервира господин министърът, за някакви експерти, за някакви икономически резултати, рационализации, кризи и така нататък.
Нали Вие току-що ни обяснявахте какви са приходите, какви са резултатите и колко са се вдигнали икономическите резултати в горския сектор?! За какви загуби говорите? Толкова прозрачно е всичко, което правите!
Само едно нещо е по-удивително – наглостта, с която продължавате да приказвате от тази трибуна!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Пирински, Вие също сте в ръководството на Парламента, били сте и председател на Парламента, и знаете, че няма как председателят да накаже министър – в главата, която урежда нещата за парламентарното и дисциплинарното поведение. (Реплика от народния представител Георги Пирински.)
В Глава дванадесета са предвидени санкции само към народните представители.
Понеже беше процедура по начина на водене, аз давам обяснение.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Трябваше да го подсетите какъв е въпросът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: По чл. 132 е тази възможност, която се дава на председателя.
След две наказания, които наложих, отстраних народния представител на основание чл. 132, т. 2 – „продължително не дава възможност за нормална работа в пленарната зала”. Това бяха моите възможности.
От името на парламентарна група – заповядайте, господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
„ДЕКЛАРАЦИЯ
на Парламентарната група на Коалиция за България
Вчера беше подписано окончателното инвестиционно решение за изграждане на българската част от газопровода „Южен поток” и новите договори за доставка на газ с „Газпром”.
Правителството шумно разтръби как е постигнало над 20% намаление на цената на газа. Истината е, че отново ни излъгаха!
В тази връзка Парламентарната група на Коалиция за България заявява:
- първо, категоричната си подкрепа за реализацията на Проекта „Южен поток”. Това е алтернативен газов проект, който осигурява увеличаване на доставката на газ за Европейския съюз, осигурява ново, модерно алтернативно трасе по дъното на Черно море, повишава енергийната сигурност на Европейския съюз;
- второ, подкрепя усилията на правителството за осигуряване на нови, по-справедливи договори за доставка на газ за България по нови, по-справедливи пазарни (подчертавам) цени, без посредници.
В същото време Парламентарната група на Коалиция за България не крие безпокойството си от конкретните договорености по тези споразумения.
На първо място това е безпокойството от начина, по който бяха постигнати и подписани тези договорености.
На 27 август 2012 г. изпълнителният директор на БЕХ (Български енергиен холдинг) тайно от българското общество поема официален ангажимент до 15 ноември тази година да подпишем окончателното инвестиционно решение за „Южен поток”. В противен случай се поема ангажимент България да върне реализираната икономия от намалената цена на газа в размер на 70 млн. долара.Това предопределя неизбежното подписване на това споразумение, дори българската страна да има резерви по неговото съдържание.
С окончателното подписване на споразумението на 15 ноември тази година беше доказано, че България е поела и вчера подписа този ултиматум. Това е скандално и във всички демократични държави неизбежно би довело до оставките на шефа на БЕХ и на ресорния министър.
На второ място е растящото безпокойство от клаузите на подписаното тайно споразумение за окончателното инвестиционно решение за ”Южен поток” – България.
В тази връзка ние питаме:
Първо – защо се спират доставките на газ по досегашната мрежа през Украйна? В резултат трасето на „Южен поток” става безалтернативно, което заплашва енергийната сигурност на България. Освен това България губи част от досегашната си газопроводна мрежа (от Негру Вода до Провадия), както и модернизираната компресорна станция в Кардам. Ще изгубим и значителна част от приходите от транзитни такси от този участък на газопровода.
Парламентарната ни група пита какъв е конкретният размер на загубите за България от тези промени и как ще бъде компенсирана България за загубата на тези транзитни такси?
Второ – вече е ясно, че през първите 15 години България няма да получава никакви доходи от този газопровод. В тази връзка ние питаме: какви ще бъдат ползите за България през следващите десет години и до края на експлоатацията на газопровода? Искаме еднозначно да знаем какво ще получи България от изграждането и експлоатацията на газопровода?
Трето – как е определена цената от 3 млрд. 308 млн. евро за българската отсечка, при положение че няма дори утвърдено окончателно трасе? Отклоненията за Гърция и Сърбия включват ли се в тази цена или не се включват?
Четвърто – какви са условията по руското кредитиране на проекта? Защо руското кредитиране за Белене се счита за неприемливо, а за „Южен поток” е приемливо? Напомняме, че АЕЦ „Белене” трябва да произвежда електроенергия за България, а „Южен поток” ще транзитира газ за трети страни. Къде е логиката?
Пето – какъв ще бъде размерът на дивидента, за да може да се обслужва кредитът? А размерът на транзитните такси? Калкулирани ли са лихвите по кредита и инфлацията и коя инфлация ще бъде взета за базова?
Шесто – при какво натоварване на тръбата е изчислен размерът на транзитните такси – при 100-процентно натоварване на тръбата и какво се случва, ако тръбата не е натоварена на 100%?
Седмо – какво се случва, ако печалбата на съвместното дружество не е достатъчна за обслужване на кредита от „Газпром”? Може ли „Газпром” да стане мажоритарен собственик по схемата „дълг срещу собственост”? Или изплащането ще продължи десетилетия, през които българската държава да не получи никакъв дивидент?
Осмо – включена ли е клаузата „Доставяш или плащаш” и как това се съчетава с европейските антимонополни изисквания? Ако „Газпром” ползва само 50% от тръбата, кой и как ще гарантира нейната запълняемост?
Девето – поискана ли е дерогация от Европейската комисия и какви са гаранциите, че тя ще бъде получена?
Десето – как ще бъде възложено изграждането на българската част от „Южен поток”? Може ли строителството да се извърши от дъщерна фирма на „Газпром”? Кой ще вземе тези 3 млрд. 800 млн. евро – български фирми или чужди изпълнители?
Единадесето – вече се правят политически изказвания, че през януари 2013 г. е планирана първа копка на „Южен поток” – България. Как ще стане това, като няма ОВОС? Няма и конкурс за изпълнител. Напомняме, че ОВОС-ът по НАБУКО беше изготвен за година и половина.
Почти четири години правителството на ГЕРБ твърдеше, че няма връзка между преговорите по договорите за доставка на газ и „Южен поток”, а сега се демонстрира точно обратното? Нали България беше в силна позиция, тъй като „Газпром” трябвало да продава газа си? Сега се оказа, че „Газпром” е в силна позиция, тъй като България няма газ за 2013 г. И без споразумението за „Южен поток” България от 1 януари 2013 г. можеше да остане на студено!
Сега размахвате новите договори за доставка на газ като крупен успех на ГЕРБ и лично на премиера. Така ли е?
Първо – „ниската” цена на газа, която България договори, е по-висока от тази на входа на Германия. Защо? България е много по-близо до Русия и цената би трябвало да бъде много по-ниска. (Реплики от ГЕРБ.)
Тази цена е наказателна и е за безотговорната политика на българското правителство! Тя е руският отговор за плесниците на Дянков към Русия. Предлагам да влезете, в който искате статистически сайт, и да намерите доказателство, че цената в България някога е била по-висока от тази в Германия. Това никога не е било. Вие го достигнахте! Браво на Вас!
Второ – запази се обвръзката на цената на газа с растящата цена на нефта и на дериватите от нефт. В цял свят пазарната цена на газа пада интензивно, а в България ще продължава да расте заедно с цената на нефта.
Трето – шумно се рекламира отпадането на посредниците и се отминава фактът, че сега остава един посредник – „Газпром-експорт”. Един монополен посредник! По-рано имаше поне някаква алтернатива при избора на посредник. Сега остана един-единствен!
Истинският резултат ще го видим на 1 януари 2013 г. Ако наистина е договорено намаление над 20%, то цените на природния газ трябва да паднат с 20%, а не с 0,67%, както при последното намаление от 11%, тоест цената на парното трябва да падне поне с 15%. Ако това се случи, всички ще ръкопляскаме. Ако обаче не се случи, както най-вероятно ще стане, то очевидно ще се потвърди, че лъжете арогантно!
Но лъжите винаги се наказват! Хората не са глупави! Елате утре на протестния митинг на левицата, за да видите гнева на хората. След поредната ви лъжа този гняв ще се стовари върху Вас в 20-кратен размер!
Парламентарна група на Коалиция за България”. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Продължаваме с парламентарния контрол и вече по реда, по който беше предварително обявен.
Въпрос от народния представител Мая Манолова относно провеждането на национален търг за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд.
Госпожо Манолова, имате думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, предмет на моя въпрос е обявен от Министерството на земеделието и храните мега-търг за земеделски земи от държавния поземлен фонд, които могат да се плащат с компенсационни бонове.
Казвам „мега-търг”, защото това е търг за 154 000 дка земеделски земи във всички области – нещо нечувано до този момент.
За справка ще кажа само, че за всичките 12 години до този момент, през които имаше възможност да бъдат продавани земеделски земи чрез компенсационни бонове, общите продажби са в размер на 200 000 дка земя.
Наистина – мегатърг! И в това не би имало нещо лошо, ако целият търг не беше обвит в мъгла, ако хората не заподозряха в този мегатърг мегаскандал и мегадалавера за определени фирми и лица.
Проблемите по организацията на този търг бяха широко огласени в медиите. Те бяха обект и на предишен парламентарен контрол. Аз няма да изпадам в детайли, но ще кажа най-фрапантните от тях по отношение на характера на земеделските земи, които бяха включени за продажба, включително такива по натура, за оценката на земеделските земи – в някои случаи далеч по-ниска от пазарната, и най-вече за предварителния текст за информацията за провеждания търг, в резултат на което някои от големите играчи успяха спекулативно да спечелят милиони левове от продажбата на компенсационни бонове.
Само един от играчите е успял да спечели 15 млн. лв. в резултат на покупката на компенсационни бонове на ниски цени на 31 октомври 2011 г. и тяхната продажба с 50 ст. по-скъпо непосредствено преди публичното обявяване на този търг. Това, което казвам, е, че в резултат на схема фирми спечелиха спекулативно милиони левове преди търга от препродажба на компенсационни бонове.
Но Вие казахте, че този търг има за цел да възстанови историческа несправедливост – да обезщети несправедливо ощетени земеделски собственици. Търгът приключи.
Моят въпрос към Вас е: кои реално се оказаха купувачите на тези земеделски земи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Госпожо Манолова, с най-голямо уважение към Вас, позволете ми да цитирам въпроса, който сте изпратили до Председателството на Народното събрание. Вашият въпрос е: какви са основанията за провеждане на процедурата за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд, как определихте кои земи да бъдат продадени и с какви критерии определихте техните цени? В момента развихте въпроса си с доста други въпроси, зададохте ми конкретни въпроси по отношение на информация, която е доста обемиста и на която аз не мога в момента да отговоря. Ако желаете конкретни отговори на това, което ме питате, ще трябва да ми зададете нов въпрос, защото информацията, повтарям, е обемиста и трябва да бъда подготвен за това, което ме питахте накрая.
Благодаря за това, че бяхте коректна да припомните, но ще го припомня и аз – аз отговорих на това, което ме питате, на няколко парламентарни питания (на Ваши колеги, разбира се – и на други парламентарни групи, а мисля, че имаше въпроси и от ДПС) доста подробно. Няма какво ново да кажа по отношение на мотивите, по отношение на начина на провеждане на тази процедура. И в момента мога да отнема парламентарно време и да повторя всичко това, но ще го направя за трети или четвърти път. Ако желаете да го направя, ще го направя, но ако не – разрешете ми да Ви кажа резултатите от този търг, тъй като към момента има предварителни данни от областните дирекции по земеделие.
Само ще припомня и сте права, че това е намерението – с този търг с поименни компенсаторни бонове да бъде възстановена една историческа несправедливост. Факт е, че на доста хора не бяха върнати земите в реални граници. Държавата емитира поименни компесаторни бонове. Те стояха и бяха ненужни хартийки. Това беше ангажимент на всички правителства по време на целия преход, включително и на Вашето правителство. И това е правено. Нашата амбиция беше да приключим веднъж завинаги с този въпрос и да възстановим тази историческа неправда.
Обявявам от трибуната: ние ще продължим с тези търгове, за да няма след това спекулации, че отново са правени на тъмно. Обявили сме ги в централните вестници, обявили сме ги доста навреме, участвали са доста хора. Надявам се това да продължи. Мисля, че това е вменено в закон. Тоест аз изпълнявам в момента закона.
По отношение на данните, които имам в момента, от обявените за продажба 115 хил. 153 дка земи от Държавния поземлен фонд са продадени 85 хил. 368 дка на обща стойност 72 милиона поименни компенсаторни бонове, като при средна начална тръжна цена, определена от експерти на 302 лв. на декар, е достигната средна цена на търговете 843 лв. на декар. Това са данните. Ако желаете допълнителна информация, ще Ви помоля за допълнително време, за да Ви отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Манолова, имате думата за реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, имате известно основание да твърдите, че има разминаване между въпроса, който задавам от парламентарната трибуна, и този, който преди повече от два месеца депозирах в Деловодството на Народното събрание. Вина за това има и организацията на парламентарния контрол, и стечението на обстоятелствата, поради които Вие отговаряте днес, вече седмици след финализирането на този търг. Разбира се, че е лишено от практически смисъл да продължаваме да изясняваме защо и как беше обявен този търг.
Интересно е да проследим кои в крайна сметка са купувачите и дали този търг успя да постигне целта, която Вие декларирате отново от тази трибуна – а именно да се възстанови справедливостта и да бъдат възмездени ощетените земеделски стопани.
Аз мога да Ви кажа с днешна дата, защото разполагам с информация по този търг, че вместо от него купувачи да станат хиляди ощетени бивши собственици, вместо купувачи на тези земи да станат хиляди земеделски стопани, на практика земите бяха изкупени от шест крупни играчи, от шест фирми, за по-голямата част от които се твърди, че са много далеч от земеделието. Така че ползите и екстрите от този търг са за едрия капитал, а хората и държавата на практика останаха ощетени. Веднъж – защото чрез спекулация в покупко-продажбата на компенсационни бонове фирмите се облагодетелстваха с милиони левове от разликата в цената на компенсационните бонове – от 30 на 80 ст., в резултат на изтичане на информация от Земеделското министерство, най-вероятно. Втори път – в резултат на този търг. Отново крупните играчи купиха над половината от предлаганите земеделски земи, при това при цена 50% или 80% от пазарната. Защото компенсационни бонове за 30 ст. означава 30% от реалната цена.
Това, което в момента ме притеснява, е, че Вие замисляте следващи търгове, тоест ощетяването на хилядите земеделски стопани, които трябва да бъдат възмездени, ще продължи. Ще продължи в крайна сметка и ощетяването на българската държава.
Нашето настояване е да спрете с тези търгове, защото крайният ефект от тях е не полза за хората, не полза за ощетените, не полза за държавата, а спекулация и далавера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, с изключение на последното Ви изречение за спекулация и далавера, готов съм да коментираме по темата, защото мисля, че в случая Вие задавате въпроса откровено, без излишен популизъм. Нормално е да поразсъждаваме. Съжалявам, че съм ограничен с времето, но и темата беше друга – какви са мотивите, а не какво се е случило.
По отношение на това и загрижеността дали хората са компенсирани – нали разбирате, че ако Вие или Ваши роднини имате компенсаторни бонове, то те са малко. С тях бихте могли да си купите примерно 2 дка, които не можете да използвате за нищо. Вие ще предпочетете да продадете компенсаторните бонове, защото това е единственият начин – да ги реализирате чрез фондовата борса и тези хартийки да станат пари.
Когато този търг е стартиран, за всички е ясно, че притежателите на компенсаторни бонове няма да се втурнат да купуват, защото това са малки парчета. Може да са наследници, може да са деца, внуци, студенти, които никога няма да отидат на нивата.
Целта е, и тази цел се получи – да могат те да реализират компенсаторните си бонове на Фондовата борса. Тоест, да получат нещо срещу хартийките, които е имитирала държавата. Държавата ще спечели единствено от таксите, след като от тези земи бъдат записани нотариалните такси от промяната на собствеността. Така че идеята е да има справедливост, тоест компенсаторните бонове да бъдат реализирани.
Две са възможностите: или директно чрез търговия, или чрез продажба на Фондовата борса. За тази справедливост говорим. Едни хартийки, които бяха нищо, хартийки, които бяха стигнали до двадесет и няколко стотинки. Когато започнаха тези процедури, хората, които желаеха, продадоха боновете си на 80 стотинки. Сигурно при търговия на Фондовата борса има и спечелили, има и загубили. Така е при всяка търговия на Фондовата борса. Нашата идея и това, което заявихме, е да компенсираме хората, които притежаваха тези компенсаторни бонове – дали със земя, каквато възможност дадохме, или с продажба – те самите решиха. При всички случаи те сполучиха от това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: От името на група, заповядайте господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Бих искал да взема отношение и да кажа пред целия български народ какво се случи в предните дни с подписаното споразумение, подписания договор между България и „Газпром” за доставка на газ по „Южен поток”.
Пред всички медии в страната България подписа и защити своите национални интереси. Ние доказахме, че можем да преговаряме в интерес на държавата, в интерес на всички, без да се колебаем с кого преговаряме. От големия шлем, когато България нямаше интерес в изграждането на нефтопровода „Бургас–Александруполис”, ние казахме: „Не!” Когато видяхме, че в момента нямаме възможност и изгода да продължим Проекта „Белене”, ние казахме: „Не!”. Да, казахме „не” на руската страна. Но когато българските интереси са защитени и когато се стигна до изгодна и в интерес на националните интереси сделка, ние пак, към същата страна казахме „да”. „Да” казваме в защита на националните интереси без тайни споразумения, без подписване на споразумения в барове, а в Гранитната зала на Министерския съвет пред всички Вас.
С потрес слушах декларацията от страна на колегите от БСП, които показаха, че българските интереси явно не са им пред всичко, явно договорът, който носи икономии на българската държава и на българската икономика – над 300 млн. долара годишно, 22% намаление цената на газа за следващите години, означава, че не е важно за колегите от БСП, а е важно единствено за управлението на ГЕРБ. Да, важно е, защото ние защитаваме националните интереси.
Нямаме тайни ангажименти. Ние наистина сме продължили споразумение, което е започнато през 2008 г. – междудържавно, междуправителствено споразумение, ратифицирано от Четиридесетото Народно събрание за изграждането на „Южен поток”.
Този проект не е българо-руски. Този проект е европейски. В този европейски проект ние диверсифицираме нашите доставки, защитаваме нашата енергийна независимост, подобряваме финансовото положение на икономиката. Факт е, че такова намаление на цената не е правено от 1989 г. насам. Напротив, винаги във всеки нов договор с „Газпром” е имало само повишаване на цената, само отежняване състоянието на българската икономика и увеличаване на енергийната независимост.
Кой може да се похвали с такъв договор и такова намаление на цената на газа? Никой! Досега в историята на новата българска икономика такова положение не е имало. Триста милиона долара годишно икономия за българската икономика е едно изключително предимство.
Това, което трябва да се каже за „Южен поток”, е, че ние подписахме акционерно споразумение, с което гарантираме 50% собственост на българската страна. Принципно е осигурен начинът, по който ще бъде финансиран, а той ще бъде финансиран със 100% привлечен капитал и ангажимент, и риск за неговото погасяване носи единствено и само новата проектна компания. Не това, което се е случило в Белене – българската енергетика да бъде заложник на подписани споразумения, дори не и договори. Единствено рискът ще бъде поет от проектната компания, която естествено ще изплаща кредитите си със своя бизнес, но няма да поставяме в залог на която и да е било държава или чуждестранна компания българските национални интереси.
Що се отнася до цената на парното. Естествено това, което е подписано, ще намери своето отражение в цената на топлоенергията, но с колко и как българският парламент и българското правителство не може да кажат. Съгласно българските закони си има независим регулатор, който единствено и само определя колко и с каква тежест да намери отстъпката, отражение в крайните цени. Ако в предни управления и предни правителства независимият регулатор – било с телефони, било с пряко вмешателство, е определял цените нагоре или надолу, било на електроенергията или на топлоенергията, в момента независимият регулатор е наистина независим – така трябва да бъде по закон и европейските директиви. Не ни вкарвайте във вмешателство и във влияние върху независимия регулатор.
Още веднъж поздравяваме българското правителство с постигнатия успех и изгодните условия, постигнати с руската страна в интерес на българските интереси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Продължаваме с парламентарния контрол.
Въпрос от народния представител Даниела Петрова относно включване на местни поделения на вероизповеданията по Програмата за развитие на селските райони.
Госпожо Петрова, заповядайте, имате думата.
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! В качеството ми на народен представител от Избирателен район – Варна, много често в приемната граждани и съответно представители на вероизповеданията повдигаха въпроса по отношение набавяне на средства за изграждане на нови храмове или респективно за извършване на ремонтни дейности.
Във връзка с това и във връзка със срещите ми в региона в отделните общини се поинтересувах и съответно бих искала да задам настоящия въпрос.
В началото на мандата на правителството през 2009 г. се установи, че по отношение на статута на местните поделения на вероизповеданията на Българската православна църква има неяснота по прилагането на Закона за вероизповеданията както от изпълнителната, така и от съдебната власти. Това от своя страна водеше до сериозни проблеми по отношение на възможността местните поделения на вероизповеданията да кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони, по-конкретно по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”; 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”; 221 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.
Уважаеми господин министър, имайки предвид че през 2012 г. Българската православна църква е приета за член на Комитета по наблюдение по Програмата за развитие на селските райони, моля да ми отговорите: какви действия са предприети и какви са постигнатите резултати от Министерството на земеделието и храните за включване на местните поделения на вероизповеданията като допустим кандидат по Програмата за развитие на селските райони?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин министър, имате думата да отговорите на въпроса.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Петрова, благодаря Ви за актуалния въпрос, тъй като в последните дни много се говори за Българската православна църква. Аз ще разширя отговора си, тъй като става въпрос не само за Българската православна църква, а въобще за храмовете на всички вероизповедания. Използвам тази възможност да отговоря изчерпателно.
В началото на мандата на правителството през 2009 г. се установи, че по отношение статута на местните поделения на вероизповеданията на Българската православна църква има неясноти по прилагането на Закона за вероизповеданията както от изпълнителната, така и от съдебната власт. След проведен активен диалог с представители на Българската православна църква, Дирекция „Вероизповедания” към Министерския съвет и Министерството на правосъдието, управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони създаде междуведомствена работна група, в резултат на което бяха предприети действия за облекчаване на реда за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони и на местните поделения на вероизповеданията, регистрирани по реда на чл. 10 от Закона за вероизповеданията.
Както Ви е известно, проекти за ремонт, реконструкция и реставрация на църкви, манастири и прилежащите им пространства, включително вертикална планировка, са допустими за подпомагане по Мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони. Условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по тази мярка са регламентирани с Наредба № 24 от 29 юли 2008 г.
Управляващият орган на програмата предприе действия за изменение на наредбата, в резултат на което се регламентира възможността за кандидатстване на местни поделения на вероизповеданията, регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон. В същата наредба се създаде отделно приложение за придружаващите документи при кандидатстване, съобразено със статута и особеностите при водене на счетоводната отчетност от местните поделения на Българската православна църква. Като допустима дейност се включи и реставрацията на сгради с религиозно значение, като се даде определение на „Сграда с религиозно значение” и „Реставрация на сгради с религиозно значение”.
Във връзка с предложението за предоставяне на възможност на местните поделения на вероизповеданията да кандидатстват за дейности, свързани с биологичното земеделие и биоразнообразие в Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на Мярка 214 – „Агроекологични плащания”, е предвидена тази възможност за всички земеделски стопани, които са регистрирани в ИСАК. Такива могат да бъдат и местните поделения на вероизповеданията по всички направления на мярката.
Въз основа на решение на междуведомствената работна група за постигане на ефективен диалог с Българската православна църква и активното й включване в процеса на планиране на стратегическите национални цели в контекста на Стратегия „Европа 2020” се прецизираха и основните разпоредби на наредбите и приложенията относно изискванията за допустимост на кандидатите – юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за вероизповеданията по Мерките 122, 223 и 226 от Програмата за развитие на селските райони.
По Мярка 322 към момента са сключени и се изпълняват 84 договора с местни поделения на вероизповеданията за предоставяне на финансова подкрепа на обща стойност 24 млн. лв. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
За реплика, госпожо Петрова.
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин министър, аз съм частично удовлетворена от Вашия отговор. Казвам частично, защото предполагам, че краткото време, с което разполагате, не можете да ни дадете яснота за подробностите. Но бих искала да попитам: докъде е стигнала всъщност процедурата във връзка с тези сключени договори и в каква степен на изпълнение са те? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Имате думата.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Петрова, договорите са сключени, изпълняват се, финансовият ресурс е наличен. Нещо повече, както Ви казах, в момента правим възможното и в следващия програмен период, задавайки отсега параметрите в Програмата за развитие на селските райони, този финансов ресурс да бъде достъпен не само до Българската православна църква, а, както казах в началото на отговора си, до всички вероизповедания в Република България. Стига да има инициатива от тяхна страна – ние водим разговори, както казах, има междуведомствена работна група, която работи и коригира всички тези неща. Положителни са становището и отзвука от страна на Светия синод, тъй като посочената от тях работна група и участниците в работната група са доста активни към този момент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Следва процедура, в която имаме три въпроса, на които ще има общ отговор.
Първият въпрос е от народните представители Спас Панчев и Добрин Данев относно критерии за конкурса на обществена поръчка по Програма „Благотворителност”.
Вторият въпрос е от народните представители Добрин Данев, Пенко Атанасов и Емилия Радкова Масларова относно контрола на качеството на доставени продукти по Програма „Благотворителност”.
Третият въпрос е от народния представител Мая Манолова относно наложената санкция на фирма за некачествена доставка в кампанията „Храни за бедни”.
Заповядайте, господин Данев. Предполагам, че Вие ще развиете и двата въпроса?
ДОБРИН ДАНЕВ (КБ): Да.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Програма „Благотворителност”, която се финансира с европейски средства, през тази година възлиза на около 21,5 млн. евро. Проведени са три търга по петнадесет позиции за доставка на стоки за хора в неравностойно положение. От тези петнадесет позиции девет са спечелени от фирма ЕТ „Фантастико 95” по цени, които са, сравнявайки към този момент по борсовите цени, на много по-висока стойност. Правейки сравнение, от съответните девет позиции се акумулира една цифра от около 4 млн. лв., която ние от Коалиция за България считаме, че е извънредна печалба за фирмата.
В тази връзка първият ни въпрос е: какви са критериите за конкурс на обществена поръчка по Програма „Благотворителност”? Как ще обясните по-високите цени на доставка от спечелилия кандидат?
Следващият въпрос е във връзка с качеството на доставените стоки по тези търгове за някои от стоките, а именно това е зрелият боб, освен че цената е на много по-висока стойност от борсовата се оказва, че самата стока е негодна за консумация, което ни навежда на мисълта, че повече от 300 хиляди бенефициенти по тази програма с европейски средства няма да могат да ползват годна за консумация стока, в този случай зрял боб.
В тази връзка следващият въпрос е: уважаеми господин министър, как се контролира качеството на доставените продукти и какви са загубите на средства от Европейския съюз при проведените процедури за доставка на продукти по Програмата „Благотворителност”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин Данев, и за това, че се вместихте във времето, даже и спестихте от него.
Госпожо Манолова, имате думата да зададете Вашия въпрос.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, повод за зададения от мен въпрос също е скандалът с доставката на заразен с паразити боб в рамките на кампанията „Храни за бедни” по Европейската програма „Благотворителност”. Ще повторя, защото и народните представители, и българските граждани трябва да чуят, че става дума за над 21 млн. евро, с които трябва да бъдат осигурени храни за социално слаби български граждани – става дума за 300 хиляди души.
Скандалът гръмна в края на месец септември, когато се оказа, че една от доставките, а именно около 50 хил. т зрял боб е заразена с паразити и е негодна за консумация от хора. Реално обаче скандалите по доставките на храни започнаха много преди това със самото обявяване на обществените поръчки, които бяха забавени с няколко месеца, което след това се оказа алиби за повишаване на договорените цени.
Пловдивската фирма „Фантастика 95 – Георги Цанков”, която е доставчик на заразения боб, се оказа активен участник в тръжните процедури и победител за девет от петнадесетте позиции. По отношение на въпросния боб цената на цялата поръчка е, забележете, за 5 млн. 920 хил. лв., като от тях само за транспорт фирмата получава 98 908 лв. Цената на боба, както могат да сравнят всички български граждани, е силно завишена. Цената на едро към момента на продажбата е била 1,98 лв. за килограм, а цената на килограм, която „Фантастика” получава по доставката, е 2,36 лв. за килограм. Тоест печалбата на фирмата, а тя е равна на загубата за българските граждани, е в размер на 1 млн. 147 хил. лв.
Вие се опитахте да извлечете дори дивиденти от този скандал, като обявихте, че фирмата ще бъде глобена с грандиозната според Вас сума от 120 хил. лв.
Моят въпрос към Вас е: наложена ли беше санкция на фирмата, в какъв размер и към настоящия момент заплатена ли е тя?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин министър, имате думата. Разполагате с девет минути.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми госпожо Манолова, господин Данев, господин Панчев, госпожо Масларова, въпросът е общ. Ще започна с това, че имам подготвен от експертите отговор и ще го прочета. Вчера за пореден път разговарях с директора на Държавен фонд „Земеделие” – господин Порожанов. Това е обществена поръчка, която е администрирана от Държавен фонд „Земеделие” и по никакъв начин администрацията на Министерството на земеделието и храните няма касателство по отношение на тази обществена поръчка. Господин Порожанов няма възможност да отговори в Народното събрание на Вашия въпрос, ще отговоря аз, но ако моят отговор не Ви задоволи, тъй като са зададени много въпроси и, разбира се, отговорът трябва да е коректен, предлагам Ви включително и в комисията има право да бъде изслушано ръководството на фонд „Земеделие”, за да си даде допълнително мотивите по тази обществена поръчка.
Ще Ви запозная с отговора, който ми е предоставен.
В изпълнение на плана за благотворителност, разпределяне и раздаване на помощи по програмата за разделяне на храни от интервенционните запаси на най-нуждаещите се лица, Държавен фонд „Земеделие” в качеството си на възложител всяка година провежда обществени поръчки за доставка на необходимите хранителни продукти по складовете на благотворителната организация, която е заявила, че ще участва в изпълнение на съответния годишен план.
Провеждането на тръжни процедури е по Закона за обществените поръчки и е задължение за фонда, което произтича не само от статута му на публичен орган, но и по силата на чл. 4 от Регламент на комисията № 807 от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяване с храни от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица от Европейския съюз.
Обществените поръчки се провеждат при спазването на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Спазването на тези принципи при подготовката на документацията по обществените поръчки подлежи на предварителен контрол от страна на Агенцията за обществени поръчки.
Същевременно от съображения за гарантиране на качеството на продуктите, които се доставят на най-нуждаещите се лица в техническите спецификации за продуктите – обект на поръчките, се залагат високи стандарти за качество, базиращи се на българския държавен стандарт. Покриването на тези технически изисквания се удостоверява с лабораторни анализи от акредитирани лаборатории за всеки отделен продукт. Самият избор на продуктите – предмет на обществените поръчки, които се доставят на най-нуждаещите се лица, се определя по предложение на Българския червен кръст въз основа на проведените допитвания до нуждаещите се лица – крайни бенефициенти по програмата.
Други изисквания по отношение на допустимостта на самите участници в тръжните процедури са наличието на технически възможности, като регистрация на обект за производство и/или търговия с храни, обхващащи всички групи храни, за които участникът е подал оферта, съгласно разпоредбите на чл. 12 от Закона за храните, внедрени системи за управление на качеството, както и внедрени системи за управление на безопасността на храните по смисъла на Закона за храните в област на приложение идентична с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система, която съответства на изискванията на кодекс алиментариус.
Впоследствие при самото провеждане на благотворителната кампания изпълнението на програмата и в частност качеството на продуктите подлежи на широкообхватен контрол, осъществяван от контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните и контролните органи на Държавен фонд „Земеделие”.
Следва да имате предвид, че при доставката на помощите по програмата е била проведена среща на експерти от Агенцията по храните с представители на Държавен фонд „Земеделие” и Българския червен кръст, на която са уточнени мерките, които ще бъдат предприети с цел недопускане предоставяне на некачествени и небезопасни храни на социално слабите граждани.
На срещата е уточнено, че при всяка доставка на храни в областните складове на Българския червен кръст ще присъстват инспектори от отделите „Контрол на храните” при съответната Областна дирекция по безопасност на храните на територията, на която се намира складът, и ще бъде извършвана инспекция преди началото на раздаването на всички партиди.
Извънконтролните дейности, които упражнява Агенцията по храните, възложени с нормативната уредба, Държавен фонд „Земеделие” също взема проби от избрани на случаен принцип партиди, доставени хранителни продукти, които допълнително се предоставят за лабораторен анализ на кредитирани лаборатории като в конкретния случай тази дейност се осъществява изцяло за сметка на Държавен фонд „Земеделие”.
Дами и господа народни представители, използваният от фонд „Земеделие” критерий за оценка на офертите при провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнители за доставка на хранителни продукти при всички случаи е бил най-ниската цена, тоест най-голямото предлагано количество хранителни продукти срещу дължимото от възложителя възнаграждение.
По отношение частта на въпроса Ви, касаеща усвояемостта на средствата от Европейския съюз по програмата „Благотворителност” за 2012 г., бих искал да Ви уведомя, че към настоящия момент са сключени всички договори за доставка на хранителни продукти – общо 15 на брой. Те обхващат целия бюджет, отпуснат по програмата за 2012 г., а именно 21 млн. 439 хил. 346 евро, поради което няма загуба, а има европейски средства.
Следва да Ви информирам също, че в резултат на проведените тръжни процедури и направен сравнителен анализ от фонд „Земеделие” по отношение на цените, по които са сключени договорите за доставка с операторите и цените на едро на включените по обхвата на поръчката хранителни продукти, базирани на информацията от Държавната комисия по стоковите борси и тържища от САПИ ЕООД и от големите търговски вериги, общата стойност на договорените количества храни е с близо 6 млн. лв. по-ниска, спрямо пазарните цени на едро.
Госпожо Манолова, съгласно клаузите на сключения договор за обществена поръчка между Държавен фонд „Земеделие” и едноличен търговец „Фантастико-95 – Георги Цанков” за доставката на 3020 тона зрял фасул до 28 областни складове на Българския червен кръст, в случай на неизпълнение на договорните задължения изпълнителят, в случая е доставчикът, дължи неустойка в зависимост от естеството на констатираните видове несъответствия спрямо заложените изисквания за изпълнение.
Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от договора свои задължения с учредените в полза на възложителя – Държавен фонд „Земеделие”, банкови гаранции в размер на 113% от стойността на договора, от които 110% са съгласно приложимото европейско законодателство и 3% – съгласно Закона за обществените поръчки, които са със срок на валидност до 31.12.2013 г ., като за конкретния договор размерът на учредените в полза на Държавен фонд „Земеделие” безусловни и неотменяеми банкови гаранции възлиза на 6 млн. 697 хил. 736 лв.
В договора са предвидени и други видове неустойка за доставчика за различни форми на неизпълнение на вменените му договорни задължения.
Следва да имате предвид, че от страна на компетентния национален орган по безопасност на храните все още се извършват изследвания по отношение на качествените показатели на хранителните продукти, в това число и на възбранените количества от продукта.
В момента, в който всички официални документи, свързани с изследванията и констатациите на Агенцията по храните, бъдат предоставени на Държавен фонд „Земеделие”, фондът ще наложи съответните договорни неустойки за неизпълнение, като фирмата-оператор ще бъде задължена в същото време да замени за своя сметка негодните количества хранителни продукти.
В заключение бих искал да Ви уведомя, че към настоящия момент доставките по договора все още не са приключили. В тази връзка не са приключили всички проверки, осъществявани от Държавен фонд „Земеделие” и от Агенцията по храните по отношение на качеството на доставените продукти. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Сега, господин Данев, имате думата за две реплики.
ДОБРИН ДАНЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Мисля, че по-различен отговор от този, който дадохте, нямаше как да бъде представен пред нас. Наистина е така, но мисля, че самият механизъм за провеждането на търговете е сбъркан и ако е сбъркан, трябва да се търси нов начин за провеждане, така че спечелилите фирми и позиции да бъдат близки до борсовите цени към момента на провеждането на търга.
Другото според нас е или нехайство от страна на служителите на Министерството на земеделието и храните и Фонд „Земеделие”, или мълчаливо съгласие, което на практика довежда до тази сериозна разлика в цените на спечелилата фирма. Ще дам само един пример: позиция захар – 2,31 лв., при борсова цена 2,01 лв.; олио – 3,27 лв., при цена 2,88 лв.; зрелият боб е 2,36 лв. при цена 1,98 лв.; кафе – 23,30 лв., при борсова цена 10,50 лв.
Всичко това показва, че сумата, която ние счетохме да поднесем пред Вас – около 4 млн. лв., е потънала в джоба на този едноличен търговец, вместо с нея да бъдат закупени допълнително средства, които да бъдат раздадени на бенефициентите, на социално слабите. Възниква въпросът: Вие какви мерки ще вземете това нещо в бъдеще да не се получава?
Слушайки разгорещения дебат по темата гори и дърва, мога да задам въпроса: в такъв случай, господин министър, кой краде от помощите за социално слабите? В такъв тежък момент на икономическа криза, хората очакват да получат продукти, с които наистина да си помогнат през тежката зима, която ги очаква. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин Данев.
Госпожо Манолова, сега Вие имате възможност за реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, наистина ми е неудобно да се оказвам по-осведомена от Вас за фрапантни случаи, които стават в Министерството на земеделието и храните, включително и за съдържанието на договора, който е сключен с въпросната фирма „Фантастика” – доставчик на заразения боб.
Според клаузите на договора, който е подписан с тази фирма, тя дължи 2% неустойка при установяване на негодна продукция от стойността на целия договор, което в конкретния случай, при близо 6 милиона договор за доставка на боб, 2% са в рамките на 120 хил. лв.
Затова моят въпрос към Вас беше: след като е очевидно, че става дума за негодна, заразена с паразити доставка, която не може да бъде давана нито на хора, нито на животни, фирмата да понесе поне тази санкция в размер на 120 хил. лв. В добавка ще кажа, че в същия този договор има и клауза за автоматично прекратяване на договора при установяване на доставка на развалени храни. Какво, ако не развалена храна, е заразеният с гъгрица боб? Така че няма какво да се чудите, а ако искате да защитите интереса на министерството, на гражданите и на европейската програма, незабавно прекратете договора с фирмата, защото 120 хил. лв., при положение че от разликата в цените на боба на пазара и по обществената поръчка фирмата печели, както вече казах, над 1 млн. 100 хил. лв.
Постарах се да изчисля и печалбите на фирмата по останалите позиции, защото тя е спечелила 9 от 15-те позиции в тези обществени поръчки и те са следните: за доставката на захар от пазарната разлика в цените и тази, която е предложила фирма „Фантастика”, тя печели 840 хил. лв.; за доставката на олио – от разликата в цената, фирмата печели 870 хил. лв.; за разваления боб вече казахме, загубата за програмата е в размер на 1 млн. 147 хил. лв.; от доставката на вафли и кафе „Инка”, загубата за министерството е в рамките на 498 хиляди за вафли и 500 хил. лв. от доставката на кафе „Инка”. Тоест 4 млн. лв. е спечелила фирма „Фантастика 95” от Европейската програма „Храни за бедни”, а бедните са загубили храни за 4 млн. лв. от далаверата, която се е развила между възложителя на тази поръчка – Агенцията за безопасност на храните към Вашето министерство, и въпросната фирма.
Настоявам да предприемете мерки поне това, което е записано в договора, да бъде реализирано и по-нататъшното ощетяване на социално слабите граждани от фирма „Фантастика” да бъде преустановено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Данев, госпожо Манолова, казах го в началото на изчерпателния си отговор и ще го повторя. Тъй като става въпрос за европейски средства, тази обществена поръчка се администрира единствено и само от акредитираната за това Агенция – Държавен фонд „Земеделие” и Разплащателна агенция. По никакъв начин никой от администрацията на Министерството на земеделието и храните, включително министърът, който е политическо назначение, няма право да влияе на условията на търга, да изисква предварителна информация и каквато и да е информация. Ако Вие разполагате с договора, казвам Ви честно – аз не разполагам, не знам кой Ви го е дал, но аз не съм го искал. Защото в противен случай ще остане сянка на съмнение, че по някакъв начин тези четиридесет и няколко милиона лева, нали, те са предопределени.
Затова, повтарям, давам Ви отговора, който съм изискал и който ми е даден. Ако той не Ви задоволява, предлагам Ви ръководството на Фонд „Земеделие” – имате право като депутати, да бъде изслушано пред комисия и то ще Ви даде допълнително данни за това по какъв начин е направено.
Тук респективно отговарям и на допълнителния въпрос на господин Данев. Вие казахте: нека да променим начина – този начин с европейски средства е зададен от Европейската комисия. Не става въпрос за далавера, тъй като Вие, госпожо Манолова, накрая казахте – между българската Агенция по храните – те не са страна по никакъв начин по отношение на този договор. Това, което заявиха, когато стана скандалът с боба, и на мен ми докладваха, направих веднага пресконференция. От едната страна, беше директорът на Агенцията по храните, от другата – директорът на Фонд „Земеделие”. Те обявиха, че Агенцията по храните ще наложи максималния позволен по закон размер глоба от 10 хил. лв. Това е максималният размер и той ще бъде наложен, мисля, че е и наложен, но все пак това е административен акт, който не следя.
Директорът на Фонд „Земеделие” Порожанов обяви на същата пресконференция, че посочената, и от Вас глоба – 2%, върху шестте и колко си там милиона, прави 120 хиляди – също ще бъде наложена. Вчера, когато разговарях с него и попитах дали това е свършено, той каза, че за да издържи след това наложената санкция в съда, трябва да бъде окомплектована с изследвания, които са взели и Държавен фонд „Земеделие”, и са ги дали в акредитирана лаборатория. В момента, в който акредитираната лаборатория потвърди резултатите на Агенцията по храните, санкцията от 120 хил. лв. ще бъде наложена – това са неговите уверения, а дали ще пристъпи към прекратяване на договора, това ще прецени ръководството на Държавен фонд „Земеделие”, защото то е отговорно и е страна по договора.
Това Ви отговарям. Ако моят отговор не Ви удовлетворява, отново, призовавам Ви, имате право да поискате ръководството на Фонд „Земеделие” да се яви на комисия и да отговори допълнително по поставените въпроси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
И последният въпрос към министъра на земеделието и храните е от народния представител Корнелия Нинова относно изкупуване на реколтата от тютюна.
Госпожо Нинова, имате думата.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, господин министър! Започна кампанията по изкупуване на тютюна. Бях поканена на срещи в моя избирателен регион – Благоевград, от тютюнопроизводители, които ме запознаха с проблемите по кампанията за изкупуването. Получих сигнали и от тютюнопроизводители от Кърджали, Смолян, Силистра, почти от цялата страна. Проблемите са идентични и те са следните. Тази година количеството произведен тютюн в България е по-малко. Причините за това са много. Една от тях са последователните грешки, които правехте по отношение на този сектор последните три години. Слава Богу, качеството е добро и високо. Хората, произвели този тютюн, очакват чрез по-доброто качество да получат по-добра цена, за да компенсират по-малките количества, които са произвели. Сигурно няма нужда да Ви обяснявам, че с нетърпение чакат тези пари, защото живеят на вересия, страшно много са задлъжнели, бедни хора са, това го знаят всички.
Какво се случва оттук-нататък?! Отиват фирмите, започва кампанията за изкупуване и започват да им извиват ръцете от позиция на силата, както винаги, за ниски цени. Експертите пишат по 5-6% неплатимо заради лошо качество, което категорично не е вярно и на което тютюнопроизводителите няма как да се противопоставят.
Затова Ви зададох този въпрос: има ли представа министърът на земеделието и храните, че този проблем стои в цялата държава? Знаете ли, кои фирми в момента изкупуват тютюна? Има ли Ваши хора по места, които да следят как върви този процес? Знаете ли, че ги натискат да намаляват цените? Имате ли механизъм – като министерство, като държава и правителство, да реагирате в защита на тези хора? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, благодаря Ви за актуалния въпрос, защото това интересува доста хора от този регион и те ми го задават, включително и по телефона имам контакт с тях, но все пак от тази трибуна ще могат да чуят повече хора моя отговор, разбира се, с последните сили, които ми останаха след 4 часа и половина дебати, но ще направя всичко възможно да бъда полезен.
По данни от лицата по чл. 21, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно от фирмите за промишлена обработка на тютюн, през 2012 г. са сключени 34 442 броя договори за обща производствена площ от тютюн в размер на 286 734 декара. Към момента изкупната кампания на тютюна е в своето начало и все още няма индикации за активно изкупуване на тютюневата суровина. Кампанията за изкупуване на едролистния тютюн „Вирджиния” стартира малко по-късно от миналата година. Само една фирма е започнала изкупуването на „Вирджиния”, като първоначалната цена за тютюна първа класа е от 5,30 лв. на килограм. В Североизточна България е започнало изкупуването на „Бърлей” при цена от около 3-3,50 на килограм и „Каба Кулак” от около 4,80 лв. на килограм. Кампанията за изкупуване на тютюн от сортова група „Басми” също е в самото начало и към момента не са договорени цени, предвиждат се високи изкупни цени, обусловени от по-доброто качество на произведената суровина.
Всички фирми тази година стартират бавно изкупната кампания. Както Ви е известно, изкупуването е организирано от фирмите по график, съобразен със сключените договори. Когато суровината се предлага от тютюнопроизводител, който няма сключен договор със съответната фирма, тютюнът може да се договори и изкупи на място.
С приемането на промяната в Закона за тютюна и тютюневите изделия на 3 юни 2012 г. се премахна държавното регулиране при производството на тютюневата суровина и отпадна възможността за намеса от страна на държавните институции при определяне на изкупните цени като отпадна и задължението на фирмите да подават информация за хода на изкупната кампания. В изпълнение на чл. 6, ал. 4 от Наредбата за условия и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия от 1 септември 2004 г., фирмите за промишлена обработка на тютюн са длъжни всяка година до 1 юни да предоставят справка и отчет за изпълнение на програмата за предходната година за изкупуване на тютюн за промишлена обработка и реализация на суровината. Съответно точни данни от фирмите относно изкупната кампания на суров тютюн от реколта 2012 г. ще бъдат предоставени в началото на 2013 г. на Експертния съвет за издаване и отнемане на разрешение за промишлена обработка на тютюн, създаден от министъра на земеделието и храните. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Госпожо Нинова, имате думата за реплика.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин министър, очевидно сте изморен, защото ако бяхте във форма, нямаше да се вкарате в такъв отговор, който представя политиката на министерството и Вашата като министър на земеделието в много лоша светлина. Току-що казахте следното: изброихте цените, на които тръгва кампанията. Тези цени са по-ниски от цените, на които се изкупуваха тютюните миналата година, въпреки политиката и обещанието, което предприехте, че заради промените в законодателството и либерализацията на пазара, цените ще се повишат. Факт е, че това не се случва! Направихте второ признание, което не е във Ваша полза – за промяната в Закона за тютюна, и казахте, че заради тази промяна, която да припомня, внесоха и приеха колеги от мнозинството от ГЕРБ, е отпаднал контролът върху фирмите, те вече не предоставят информация за изкупените тютюни, освен в случаите, когато това ще стане догодина за това, което се случва сега. По-просто какво означава това?! Заради глупавото Ви решение, извинете ме за думата, да промените Закона за тютюн в момента държавата няма никакъв механизъм и никаква информация колко фирми, на какви цени изкупуват, как описват реколтата в протоколите, какви договори сключват с хората, как им извиват ръцете. Държавата няма механизъм да помогне на тези хора и чак догодина ще получи информация какво се случва в момента. Пълен произвол е в момента! И с напредването на кампанията той ще се задълбочава, защото фирмите са в позицията на силата.
Предупреждавахме, че отпадайки каквато и да е намеса на държавата, ще се стигне до това – до загуба на обикновения човек- тютюнопроизводител, когато приемахте промените в закона. Тогава не се вслушахте! Ето сега това е резултатът.
В крайна сметка, след като си говорите с тютюнопроизводители, сигурно знаете, че те отказват в момента да си предават и продават тютюна. Аз лично бих ги посъветвала от трибуната на Парламента да продължат да го правят! Тютюнът може да чака една година. Щом като фирмите от позиция на силата ще им извиват ръцете, щом като държавата гледа безучастно на това, уважаеми тютюнопроизводители, не си давайте труда на безценица! Задръжте тютюна и изчакайте! Принудете ги Вие, щом сме в ситуация на свободен пазар и на свободна конкуренция, принудете фирмите да вдигнат цените, като задържите изкупуването и не си давате тютюна толкова евтино.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Дуплика, господин министър.
Имате думата.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, аз се присъединявам към Вашия призив от тази трибуна и съветвам тези хора, които са произвели тютюна и не са доволни от тази цена, да не продават на всяка цена. Присъединявам се и това е правилното! Всеки оценява своя труд и ако фирмите в момента не дават тази цена, която е заслужена и достойна, съветвам ги същото, което ги посъветвахте и Вие.
По отношение на либерализирането на пазара. Направихме го така, щото тогава, когато беше предният режим и имаше двадесет и няколко определени, знаете по какъв начин, фирми, които имаха право да изкупуват, цената беше три, три и нещо. В момента е почти двойна. Това е резултат от това да посочи държавата. Вие казвате, че ние безучастно гледаме. Не, ние гледаме свободния пазар, а тогава държавата посочи двадесет и няколко фирми, които продаваха тютюна на половината от сегашната му стойност. (Реплика от народния представител Корнелия Нинова.)
С това приключвам. Пазарът е свободен, цената се определя от пазара. Наистина съветвам и аз хората, ако не са доволни от цените, да не продават, да получат това, което е заслужено. Ние ще продължим да подпомагаме този сектор и в бюджета, който влезе и в момента се разглежда от Народното събрание, 73 милиона ще бъдат дадени и следващата година на българските тютюнопроизводители, за да може да бъде подкрепен секторът. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин министър.
С това приключиха въпросите и питанията към министъра на земеделието и храните.
Преминаваме към въпроси и питания към министъра на правосъдието Диана Ковачева.
Първият въпрос е от народния представител Мая Манолова относно обявяване на списъците на едноличните търговци, търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация.
Госпожо Манолова, имате думата да развиете своя въпрос.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Въпросът ми отново се отнася за Търговския регистър, за проблемите, които изпълнителната власт и парламентарното мнозинство на ГЕРБ създадоха на бизнеса със своите неадекватни решения, с бавната си реакция и със законодателната дейност на парче.
За какво става дума? През изминалата година Парламентът реши, че крайният срок, в който трябва да се пререгистрират едноличните търговци, кооперациите и търговските дружества, е 31 декември 2011 г. В този срок едноличните търговци се заличават, а търговските дружества прекратяват своята търговска дейност. Тоест, те не са в процедура по ликвидация, но нямат право практически да извършват почти никакви правни и търговски действия – не могат да се разплащат с кредитори, не могат да предявяват искове. С една дума тяхната дейност е блокирана.
Проблем с тези търговски дружества, които съществуваха фиктивно и не развиваха никаква дейност до 31 декември 2011 г., няма. Това е начин те да бъдат заличени реално от правния мир.
Проблемът е с онези дружества и най-вече кооперации, особено по селата, които реално извършваха дейност до 31 декември 2011 г., но поради неинформираност, недостатъчна компетентност не разбраха и не се пререгистрираха в законово определения срок. Предполагам, че Вие ще ми кажете, че незнанието на закона не е оправдание нито за гражданите, нито за фирмите, но няма да сте съвсем права, защото изпълнителната власт имаше своя ангажимент да уведоми търговците, особено кооперациите, за последствията, до които води непререгистрацията в определения от Парламента срок.
Какво се получи на практика? Фирмите са блокирани и поне да пристъпят към следващото действие – ликвидация с назначаването на ликвидатора, което им дава възможност да приключат търговските си сделки, да се разплатят с кредитори и изобщо да финализират своята дейност. Това се оказа невъзможно, поради необявяването на едни списъци, предвидени в Закона за Търговския регистър. Само казвам, че една част от тях трябваше да бъдат публикувани на електронната страница на Търговския регистър до 1 юни, другите – до 1 октомври. Това не се случи и хаосът в момента, особено в кооперациите, е сериозен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Манолова, времето!
МАЯ МАНОЛОВА: Моля, отговорете на какво се дължи това забавяне?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо министър, имате думата.
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, с въпроса на какво се дължи забавата по оповестяване на тези списъци, кога те ще бъдат обявени на електронната страница на Агенцията по вписванията, защото това беше въпросът, който сте задали към мен, Вие засягате проблем, който всъщност е извън Агенцията по вписванията и нейните компетенции. Въпреки това настоящото ръководство на Министерството на правосъдието, след като се запозна със създалата се вече ситуация, отчитайки също така, че в случая са засегнати интересите на широк кръг лица, се ангажира да потърси начин за решаването на този проблем чрез законодателни изменения.
Съгласно действащата нормативна уредба и в частност, съгласно разпоредбата на § 5, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Търговския регистър, съдът по последна регистрация на търговските дружества и кооперациите в срок до 1 октомври 2012 г. изготвя и изпраща в Агенцията по вписванията: списък на едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци, за които не е поискана регистрация в срока на § 4, ал. 1; и списък на търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в същия срок.
По данни, получени от Агенцията по вписванията, до момента е постъпила информация за непререгистрираните еднолични търговци и дружества и кооперации от три окръжни съдилища – Благоевградския окръжен съд, Софийския окръжен съд и частична информация от Окръжен съд – Пловдив. Очевидно проблемът практически не е в Агенцията по вписванията, но в случая изпълнението на задължението за обявяване на въпросните списъци е обусловено от тяхното изготвяне от страна на съдилищата. Причината за липсата на такива списъци трябва да бъде изтъкната и тя е важна, а именно към настоящия момент е технически трудна, а и скъпоструваща дейност, по тяхното изготвяне.
В свое писмо Висшият съдебен съвет е посочил, че за финансовото обезпечаване на информационните услуги по изготвяне на списъците по § 5, ал. 4, прогнозната цена на услугата само за 2012 г. е 4 млн. 400 хил. лв. с ДДС. С цел да спестим тези разходи и да предложим решение на проблема от Министерството на правосъдието изготвихме Проект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър, който е внесен в Народното събрание и е приет на първо четене на 11 октомври 2012 г. Водеща цел на предложения проект е да отпадне задължението на съдилищата да изготвят списъците по § 5, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на закона. Съображението затова е, че Търговският регистър е публичен, всеки може да достъпва базата данни в него, като резултат от това всеки може да провери дали едно дружество е регистрирано, съответно пререгистрирано. Списъците на практика следва да удостоверяват, ако такива бъдат правени, отрицателният факт, че определен търговец не е пререгистриран, което и сега може да бъде установено без да се налага да се прави един нецелесъобразен разход от 4 млн. 400 хил. лв.
Освен това при внасянето на своя проект Министерството на правосъдието съобрази и възможността в списъците да има грешки и непълноти, тъй като това е един динамичен процес, с който да се застраши стопанския оборот. Смятам, че с тази промяна на закона ще облекчим и работата на съдилищата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Манолова, имате думата за реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, извинявайте, но Вие ми дадохте изцяло бюрократичен отговор.
Искам да Ви разкажа как изглежда ситуацията през очите на потърпевшите. За да задам този въпрос, аз бях сигнализирана и помолена от една земеделска кооперация в Кюстендилско – една работеща, печеливша, добре функционираща кооперация в Община Сапарева баня. Хората, както често се случва в кооперациите по българските села, са заслужили със своята дейност и изобщо в кооперативното движение, но са на достатъчна възраст, за да пропуснат крайния срок за пререгистрация, в резултат на което, тъй като не е предвидена друга законова възможност, те са в хипотезата на една кооперация с блокирана дейност.
Това означава, че тези хора, макар работейки и имайки по сметките си достатъчно финансови средства, не могат да се разплатят със своите кредитори, със своите доставчици, не могат да си закупят тор, за да обработят нивите си, да ги подготвят за следващия земеделски сезон и на практика са в една пълна безпътица и безизходица. Вариант този въпрос да бъде придвижен е процедурата по назначаване на ликвидатор на кооперациите, което беше блокирано обаче, поради неизготвянето на въпросните списъци и непредставянето им от съдилищата на Търговския регистър.
Тук възниква въпросът, след като беше ясно колко ще струва изготвянето на тези списъци и беше ясно още в началото на тази година, че това на практика е невъзможно да се случи в указаните срокове, защо трябваше да чакате до началото на есента, за да внесете тези промени в закона? Реално Вие сте предприели действия, но те са толкова закъснели, че са трагични, особено за хората по селата, защото по-малко са случаите, в които търговски дружества са проспали своите интереси и не са разбрали за необходимостта да бъдат пререгистрирани.
Пак Ви обръщам внимание, че и в момента законодателствате на парче, защото обещахте в Търговския регистър да бъдат направени промени, които да облекчат бизнеса по отношение представянето на годишните финансови отчети, които блокират всяка година Търговския регистър.
И Ви казвам отсега, че ако не предприемете действия, а Вие до момента не сте ги предприели, точно за изборите – към 30 юни, ще имате целия бизнес, скочил срещу изпълнителната власт, срещу правителството на ГЕРБ за поредния за четвърта година създаден проблем с Търговския регистър. Ако не искате ядове по изборите, задействайте се сега и направете необходимите промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаема госпожо Манолова, попитахте ме защо са закъснели списъците. Аз Ви дадох отговор на този въпрос. Сега ще отговоря и на другите Ви въпроси, макар че те сега се задават.
По отношение на единната входна точка, вече е направено необходимото, така че органите на НАП да са тези, пред които да се подават годишните отчети със съдействието на Агенцията по вписванията и нейните служители. Проблемът ще бъде решен с промяната в Закона за счетоводството, която съвсем скоро ще бъде факт. Смятам, че в този смисъл темата за решаването на проблема с подаването на годишните отчети ще бъде решена. Това вече е уговорено с министъра на финансите господин Дянков.
Що се отнася до срока, Вие сама споменахте, тези кооперации и еднолични търговци са имали достатъчно време, за да знаят, че в края на миналата година изтича срокът. Би трябвало също така да сте запозната, че с промяната в закона, на който в момента предстои второ четене, се предвижда да отпадне изискването подаването на заявление за откриване на производство по ликвидация на непререгистрираните търговски дружества и кооперации да е обусловено от обявяването на тези списъци по § 5, ал. 4. Целта е да се ускори стопанският оборот.
С приемането на тези промени в Закона за Търговския регистър ще се позволи на кредиторите на непререгистрираните търговски дружества и кооперации след провеждането на съответните производства да се удовлетворяват от имуществото им. Съдружниците и акционерите в непререгистрираните търговски дружества и член-кооператорите в непререгистрираните кооперации ще могат да получат след провеждане на производствата по ликвидация припадащите им се ликвидационни квоти от имуществото на непререгистрираните търговци. Всичко това ще бъде разгледано на второ четене, надявам се съвсем скоро.
А защо есента? Защото през месец октомври законопроектът беше гледан на първо четене в Парламента. Все пак да не забравяме, че настоящият екип на Министерството на правосъдието работи фактически от месец януари тази година. Смятам, че сме направили необходимото да реагираме своевременно в срока, който имаме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо министър.
Сега следва питане от народния представител Георги Пирински относно така наречените „знакови дела”.
Заповядайте, господин Пирински, имате думата.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо председател, госпожо министър, колеги! Питането, което отправих до министър Ковачева, гласи следното: „Уважаема госпожо министър, както знаете, основен, определящ показател за това дали в резултат на предприеманите действия ефективността на правосъдната система реално се повишава в отговор на очакванията на гражданите и на партньорите на страната ще бъдат решенията на компетентните съдебни органи по така наречените „знакови дела”.
Госпожо министър, какви конкретни действия ще предприемете в непосредствено бъдеще в рамките на Вашите правомощия и отговорности, като министър на правосъдието, с цел да се гарантира обективното и своевременно разглеждане и приключване на посочената категория дела?”
Не бива да има никакво недоразумение, че с този въпрос се предполага някакво вмешателство в дейността на самите съдилища, когато разгледат едни или други дела. Става дума за Вашите конкретни отговорности, госпожо министър, по Решението на правителството, последното от поредица решения, № 750 от 11 септември тази година, каквото се приема след всеки мониторингов доклад. Такова беше прието и след доклада от месец юли тази година. С него се одобрява график за неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода юли 2012 – декември 2013 г.
Съгласно това решение в т. 2 Вие, като министър на правосъдието, следва да упражните контрола по изпълнение на решението. В самия график са Ви разписани конкретни отговорности в раздела, който се занимава с препоръките за отстраняване на недостатъците по провалени наказателни дела и препоръките за цялостно преразглеждане на структури, организации и така нататък по управлението на правораздавателния процес. Там именно на Вас е вменено до 30 септември тази година да утвърдите методика за независима оценка на причините за провалените дела. Има и още две задължения – да организирате работата на специална работна група, която да разгледа анализа и да предложи мерки.
Госпожо министър, странно е, че тези препоръки се повтарят година след година. В един Ваш писмен отговор от месец юли тази година на питане в Парламента Вие сама изтъквате, че както госпожа Катрин Дей, така и в самия мониторингов доклад през месец февруари се отбелязва, че все още не е извършен този прочут анализ защо се провалят или се бавят по непонятни причини с години така наречените „дела от обществен интерес”.
Моля Ви да отговорите на това мое питане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин Пирински.
Госпожо министър, имате думата.
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Пирински, правилно уточнихте, че министърът на правосъдието няма отношение – и по Конституция, и по нито един действащ в България закон, към ефективното и срочно разглеждане на нито едно дело в България, включително и на така наречените „знакови дела”. Между другото, няма легално определение на термина „знакови дела”. По-скоро това е общоприет начин да се наричат обществено значими, обществено интересни или медийно интересни дела.
Тъй като Вашият въпрос се фокусираше по друг начин, бях подготвила друг отговор, но все пак ще отговоря конкретно на въпроса Ви какво прави конкретно Министерството на правосъдието с оглед препоръчания от Европейската комисия анализ на така наречените „знакови дела”, тъй като Министерството на правосъдието вече месеци наред работи по тази тема.
Прав сте, беше приет график от Министерския съвет, визиращ мерките, които да бъдат предприети не само от правителството, но и от всички институции, които имат отношение към съдебната реформа, включително съда, прокуратурата, Висшия съдебен съвет. През месец март 2012 г. Министерството на правосъдието създаде работна група – това е в отговор още на февруарската препоръка от февруарския доклад на Европейската комисия, да бъде направен анализ на организационните и структурни дефицити, свързани с така наречените според тях „провалени дела”, както още се наричат някои от знаковите дела.
През месец март 2012 г. министерството създаде работна група, която да изготви анализ на съществуващата практика по дела с особено висок обществен интерес, с цел да се подобри ефективността на разследването и обсъждането. В работната група бяха включени представители на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, Върховния касационен съд, прокуратурата и МВР. Както и Вие споменахте, задачата беше да се изготви методика, по която да се извърши цялостен анализ на организационните, структурни и процедурни проблеми в съдебната система. На базата на това да се изготви план за действие. Бих искала да подчертая, че методиката се базира единствено на разглеждането на приключили дела, тъй като висящи дела няма как да бъдат разглеждани от органи извън съдебната система.
Във връзка с това, като министър на правосъдието и ръководител на междуведомствения координационен екип по механизма за сътрудничество и оценка, ежемесечно следя и докладвам и в Брюксел движението на делата с висок обществен интерес.
През месец юли Министерството на правосъдието изготви обобщен анализ за последните пет години, предоставен както на работната група, така и на всички заинтересовани страни. Анализът е използван и като основа при изготвянето на гореспоменатата вече методика.
На практика Министерството на правосъдието изготви и преглед на наблюдавани от Европейската комисия български дела и отправи покана към експерти от държави – членки на Европейския съюз, да вземат участие във втората фаза на анализа и допринесат със своята експертиза при изготвянето му. С мое участие бяха проведени срещи и отправени молби към министерствата на правосъдието на Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и Холандия, като помолих своите колеги министри на правосъдието в тези държави да посочат експерти, които да се включат в изготвянето на този анализ.
Подбрани са ключови дела, които бяха предоставени на вниманието на международните експерти. Те работят и фактически съгласно методиката има конкретни стъпки, които и в момента се развиват. Пълен достъп на международните експерти, които междувременно бяха и в България до съответната информация, съдебни решения, обвинителни актове, преведени на английски език, предоставени резюмета по делата на експертите, които работят и анализират. На международните експерти представихме всички тези материали.
Като резултати досега мога да Ви кажа, че ни е представен докладът на експерт от Франция. В него са откроени проблемите, свързани с разследването и процесуални проблеми. Изпратен е и докладът на експерт от Германия, като предстои тези доклади да бъдат представени на вниманието на Междуведомствената работна група, координирана от страна на Министерството на правосъдието.
Успоредно с това са разменени писма между Министерството на правосъдието и Съвета на Европа, защото решихме, че и Съветът на Европа, като една авторитетна институция, трябва да предложи свои експерти, които да се включат в изготвянето на този анализ. Между другото, тяхното участие и участието на всички експерти е обезпечено по линия на Норвежкия финансов механизъм. Министерството на правосъдието успя да осигури средства по този механизъм, за да бъде обезпечен анализът, така че работната група да получи по-широк достъп до спектъра от добри практики в това отношение.
Работата върви, работната група продължава да работи и се надявам, че веднага, щом като бъде готов този анализ, той ще бъде представен и на Вашето внимание. Ако Вие се интересувате, разбира се, резултатите ще бъдат широко оповестени.
С този отговор исках да привлека Вашето внимание, че анализът на този тип дела няма как да стане за един месец, че между лятото и сега експертите продължават да работят и в първия момент, когато имаме готовност, надявам се в началото на следващата година, ние ще запознаем и Вас, и всички заинтересовани страни с резултатите на анализа, включително, ако се налагат и промени, които касаят по-ефективната работа на съда и прокуратурата в това отношение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Господин Пирински – два уточняващи въпроса.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Госпожо министър, първият ми уточняващ въпрос е какво става с Комисията по изпълнение на мерките за организация на работата на изпълнение на препоръките от мониторинговите доклади, която комисия е в структурата на Висшия съдебен съвет, съгласно Правилника на Висшия съдебен съвет, и на която са вменени 7-8 задачи, първите няколко от които са следните: да контролира изпълнението на приетите мерки, в случая навярно по графика; да определя делата от посочената категория от обществен интерес, за да няма гадаене що е то, като използва единни критерии; да определя групите, които да проверяват движението на всяко конкретно дело и да изисква от административните ръководители писмени справки по движението на тази дела – чл. 29, точки 3 и 4 от Правилника на Висшия съдебен съвет. Вие председателствате заседанията на Висшия съдебен съвет и имате пълна възможност да се запознавате с работата на неговите структури.
Странното е, че в сайта на Висшия съдебен съвет в сегашния му състав такава комисия отсъства и наистина обществото тъне в пълно неведение що за дела са това и има ли кой да се занимава конкретно с тях.
Описанието на работната група, която тук изказахте, за мен клони към понятието: създай работна група, за да не свършиш работа.
И вторият ми конкретен въпрос е във връзка с делото за убийството на министър-председателя Андрей Луканов: е ли то знаково и от сериозен интерес, според Вас, или напротив? През декември 2009 г., преди близо три години Вашата предшественичка госпожа Попова от тази трибуна заяви, че това дело нито е прекратено, нито е приключено, че то се намира в Софийска градска прокуратура в рубриката „Дела, които се водят на специален отчет”. Запозната ли сте с хода на този отчет и бихте ли споделили как виждате неговото по-нататъшно развитие?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин Пирински.
Госпожо министър, имате думата.
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаеми господин Пирински, в продължение на поне 5 минути, както имам право, аз Ви дадох информация за работата на Министерството на правосъдието във връзка с препоръка на Европейската комисия. Ако Вие смятате, че това е създаване на работна група за отбиване на номера мисля, че отправяте една незаслужена обида към поне 5 чуждестранни експерта, и то магистрати, уважавани в своята държава, които са включени в този анализ. Мисля, че нямате основание да го правите.
Що се отнася до работата на Висшия съдебен съвет, разбира се, мисля, че Вие сте информиран като народен представител, че съдебната система се отчита пред Парламента. Разбира се, предполагам, че Вие сте запознат и с годишните отчети. И тази година ще има такъв, в който съдебната система би следвало да се отчете за своята работа. Аз няма как да отговарям на този въпрос. Вие правилно отбелязахте, че аз съм председателстващ заседанията на Висшия съдебен съвет, не съм председател на Висшия съдебен съвет, нито съм представляващ.
В този смисъл за работата на комисията, която се занимава със знаковите дела, Ви съветвам наистина да получите информация от самия Висш съдебен съвет.
Моята информация е, че тази комисия всъщност не фигурира в правилника, защото, доколкото разбирам, колегите от Висшия съдебен съвет са преценили, че би следвало да бъде създадена работна група. Аз не бих коментирала едно решение, което е взето от орган на съдебната власт. В края на краищата не е в моите правомощия да коментирам. Ако те са преценили, че като работна група по-ефективно ще следят този процес, аз съм последният човек, който ще попречи това да се случи или ще даде такъв коментар.
Според мен е много важно наистина Висшият съдебен съвет да бъде активен, защото Министерството на правосъдието може да направи анализ, може да намери чуждестранни експерти, но Висшият съдебен съвет е този, който наистина може да изисква информация от административните ръководители. И също така да не забравяме Инспектората на Висшия съдебен съвет, защото всъщност това е единственият орган, който има право да прави проверка по висящи дела. Аз изрично подчертах, че работата на Министерството на правосъдието се фокусира единствено върху приключили дела и то анализ, защото не е допустимо да се фокусира върху висящи дела.
В този смисъл аз бих казала, че наистина е добре Висшият съдебен съвет да има такава активна роля. Като министър на правосъдието аз полагам усилия за това да поддържам добър контакт с Висшия съдебен съвет и аз с цялото министерство ще подпомогна усилията на Висшия съдебен съвет в това отношение. Разбира се, това е работа, която трябва да свърши Висшият съдебен съвет.
Що се отнася до втория въпрос, той не беше включен в общия въпрос, който сте задали към мен. Ако искате допълнителна информация, бих могла да Ви предоставя, разбира се, в момента не мога. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Пирински, имате думата да изразите отношение към отговорите на министъра.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Съвсем нямам намерение да обиждам в каквато и да било степен нито български, нито чуждестранни експерти и магистрати. Става дума за друго – аз съм убеден, че има предостатъчно капацитет в българската правораздавателна система, в министерството, във Висшия съдебен съвет, в Инспектората, заедно със Съюзи на юристите, на адвокатите, достатъчно точно и своевременно да бъдат идентифицирани и посочени ясно основните причини за мотаенето на едни или други така наречени „знакови дела”.
Вие споменавате доклада на Висшия съдебен съвет, ежегодно внасян в Народното събрание. Да, има такъв. За 2010 г. си спомням, там подробно е описано, че тези дела са класифицирани в три списъка, че еди-как си се групират и така нататък. И бяха направени констатации, че проверките са установили почти пълно незнание сред различните съдебни състави по места за конкретните процедури, които би следвало да се спазват в съответствие с препоръките, направени от докладите на Европейската комисия.
Що се отнася до Вашата отговорност, нямам пред себе си текстовете от Закона за съдебната власт, но Вие добре знаете, че сте едноличен държавен орган с изключителната компетентност и отговорност да осигурите спазването на законовия съдебен процес, осигуряващ справедливо правосъдие за българските граждани и за всички дела, разглеждани в българските съдилища. Така че тази линия, която следвате, че това не е наша работа, другото си е тяхна работа, питайте ги тях, се разминава с Вашата отговорност.
По втория въпрос, той не беше включен в текста на питането, което отправих до Вас, защото ръководството на Народното събрание ми връща въпросите, когато питам по този случай, пак с този аргумент, че не може да се пита министърът за нещо, което е в компетентността на съдилищата. Тази формална процедура или логика, която развивате не само Вие, а и Ваши предшественици, е една от много сериозните причини днес обществото ни, държавата ни да е в този безпрецедентен конституционен блокаж именно поради това, че вместо ясни отговорности и разписани процедури, върви един процес на задкулисни шмекерлъци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин Пирински.
С това се изчерпа днешният парламентарен контрол.
Следващото пленарно заседание ще е в сряда, 21 ноември 2012 г. от 9,00 ч.
Закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)
(Закрито в 14,10 ч.)


Председател:
Цецка ЦачеваЗаместник-председатели:

Менда Стоянова

Екатерина Михайлова


Секретари:
Милена Христова

Любомир Иванов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ