Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 6 февруари 2013 г.
Открито в 9,02 ч.
06/02/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
  Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Менда Стоянова
  Секретари: Любомир Иванов и Любомир Владимиров

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.
  Предлагам на Вашето внимание Програмата за работа на Народното събрание за времето от 6 до 8 февруари 2013 г.
  Днес е първата сряда за месец февруари, поради което дневният ред се формира по предложение на парламентарните групи, извън най-голямата – на ГЕРБ.
  По общо съгласие, постигнато на Председателския съвет, като точка първа днес ще обсъдим и гласуваме Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Вносител – министър-председателят на Република България.
  След това съответно втора и трета точка ще бъдат предложенията, направени както следва:
  От Парламентарната група на „Синята коалиция” няма постъпило предложение по реда на чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  От Парламентарната група на партия „Атака” се предлага Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители – Станислав Станилов, Любомир Владимиров и Павел Шопов.
  От Парламентарната група на Коалиция за България се предлага Проект за решение за създаване на Анкетна комисия за проверка на всички обстоятелства, данни и факти по скандала с имотните сделки от месец декември 2012 г. със земи в защитени зони по „Натура 2000” в района на Несебър, довели до облагодетелстване на хора, близки до управляващите днес. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители.
  От Парламентарната група на Движение за права и свободи няма постъпило предложение.
  По-нататък ще продължим с Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители. Вносители – Красимир Велчев, Искра Фидосова и Тодор Димитров.
  Следва Второ четене на Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Вносител – Министерският съвет. Продължение от предходни пленарни дни.
  И Парламентарен контрол – за петък, в обичайния час – 11,00.
  Моля да гласуваме.
  Гласували 147 народни представители: за 118, против 5, въздържали се 24.
  Предложението е прието.
  Постъпили са предложения по реда на чл. 43, ал. 3 от народни представители, както следва – ще ги докладвам по реда на тяхното завеждане в Деловодството.
  Първото предложение е на господин Диан Червенкондев – да бъде включен като точка в седмичната програма Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2012 г.
  И втори законопроект, внесен от Диан Червенкондев и група народни представители на 15 януари 2013 г., за второ гласуване.
  Господин Червенкондев, имате думата да представите предложението си.
  ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението, което правя – в седмичната програма да разгледаме на второ четене промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които в основната си част касаят изваждането на Вазовските машиностроителни заводи от Забранителния списък – Приложение № 2 на закона, от гледна точка на това да има възможност да бъдат приватизирани по определени критерии, а без стратегия.
  От процедурата за приватизация, която беше проведена, с приетата от Народното събрание Стратегия за приватизация се видя, че оферти закупиха трима кандидати, а оферта подаде само един кандидат, който се е отказал от условията, посочени в стратегията.
  Финансовото състояние на Вазовските заводи е изключително тежко, те са декапитализирани и е необходимо да имаме по-гъвкав подход за тяхната приватизация. В тази връзка е необходимо да приемем предложените от мен и колеги народни представители промени, да извадим ВМЗ от Забранителния списък и те да бъдат приватизирани по критерии, одобрени от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
  В тази връзка правя предложение в седмичната програма като точка пета, както е раздадена като проект, да бъдат разгледани на второ четене промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Червенкондев.
  Предлагате тази точка да бъде след Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители.
  Моля, гласувайте.
  Гласували 152 народни представители: за 104, против 35, въздържали се 13.
  Предложението е прието.
  Следващото предложение е на народните представители Сергей Станишев и Димчо Михалевски, които предлагат Изслушване на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов относно позицията на България по Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. в заседанието на Европейския съвет, насрочено за 7 и 8 февруари тази година.
  Господин Михалевски, имате думата.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В следващите два дни предстои да има изключително важно заседание на Съвета на Европейския съюз, на което ще се разгледа за втори път – след първия неуспешен опит в края на ноември миналата година, Финансовата рамка за следващия планов период 2014 - 2020 г.
  Ще припомня, че и в парламентарен контрол, и в различни обсъждания в обществото поставихме много остро въпроса, че България трябва да получи максимален мандат, най-вече от Народното събрание, за да може министър-председателят да защити онази рамка, която ще бъде полезна на България за следващия планов период. Това е важно, защото ние имаме възможността или да получим катализатор за извеждане на икономиката ни от нивото на депресия, в което е изпаднала, или да се задоволим с това положение в следващите осем години.
  Ще припомня, че в настоящия момент има много нови условия: непрекъснато намаляване на тавана на обратната предпазна мрежа; създаване на нови региони в преход, които допълнително пренасочват ресурси, които не са адресирани за България; готвено ново намаляване на бюджета, като предложение на няколко от големите държави членки, с допълнителни 60 млрд. евро.
  В тази обстановка и на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание считаме за абсолютно обосновано и необходимо днес министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов да представи пред Българския парламент с каква позиция отива българското правителство на това заседание на 7 и 8 февруари в Брюксел. Това е важно за всички нас, защото има риск отново да бъде постигнато споразумение, в което ние да бъдем само наблюдатели.
  В тази връзка, госпожо председател, на основание чл. 113 във връзка с чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 83, ал. 2 от Конституцията на Република България от името на Парламентарната група на Коалиция за България предлагам да се проведе Изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно позицията на България по Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. в предстоящото заседание на Европейския съвет на 7 и 8 февруари 2013 г. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
  На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника предлагам изслушването да се включи като точка в днешното заседание на Народното събрание – 6 февруари 2013 г. Благодаря Ви за търпението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Михалевски.
  Колеги, моля да гласуваме.
  Гласували 155 народни представители: за 61, против 27, въздържали се 67.
  Предложението не е прието.
  Прегласуване – господин Миков.
  МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители от мнозинството! Ще се опитам по бавно да Ви обясня за какво става въпрос – за финансирането на България от Европейския съюз през следващия програмен период; за позицията, с която България, министър-председателят и правителството отиват в Брюксел утре; за това, което трябва да бъде основен национален приоритет.
  Българският парламент сякаш е извън този разговор, извън това, което се случва. Това е пълен абсурд – непукизмът Ви по този въпрос.
  Ако някой от Вас има някаква информация, би трябвало да излезе, да каже защо не може изпълнителната власт, министър председателят да дойде пред Парламента и да изложи позицията на България, която ще отстоява в Брюксел. Виждаме, че там отделни страни, специално за някои по-изостанали региони получават средства, ние не получаваме нищо. Отделни страни получават едни субсидии за земеделските производители, ние не получаваме увеличение, доближаващо субсидиите за българските производители към европейските. Ще бъдат ли поставени тези въпроси от министър-председателя, или ще има само протоколни потупвания по гърба?
  Това са въпроси, които са изключително сериозни не само до края на този мандат. Те са изключително сериозни за следващите години на развитие на България. И във Вас – една странна, сутрешна такава абстрахираност, от тази тема.
  Моля Ви, подкрепете изслушване на министър председателя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
  Гласували 157 народни представители: за 64, против 35, въздържали се 58.
  Предложението не е прието.
  Следващото предложение – на господин Румен Петков. Той предлага включване в дневния ред на проекторешение за създаване на временна анкетна комисия за проучване на инцидента с така наречените „чужденци”, определени като французи.
  Господин Петков.
  РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги народни представители, за пореден път предлагам на Вашето внимание създаването на анкетна комисия, която да проучи случая в с. Коиловци, за да е ясно на обществото по какъв точно незаконен начин чужденци са попаднали на територията на нашата страна, да е ясно на обществото защо правоохранителната система на държавата не е сработила и те са съумели да проникнат на територията на Република България и да е ясно защо правораздавателната система на страната ни не е предприела съответните действия те да получат правосъдие на територията на България.
  Повече от два месеца, както отбелязах и предната сряда, министърът на вътрешните работи отказва да изпълни решение на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, да се яви за изслушване на заседанията на комисията.
  Два месеца комисията не може да намери инструмент да изпълни своето решение и два месеца ние показваме, че този парламент е нищо повече от един политически МОЛ.
  С решението си от преди малко да отхвърлите предложението за изслушването на премиера за нашите приоритети, които трябва да бъдат отстоявани в Брюксел, Вие показвате, че за Вас няма национални интереси, за Вас няма национална сигурност, за Вас няма неща, които представляват обществен интерес!
  Това унижение, което Вие реализирате перманентно върху българския парламент, е част от обяснението защо референдумът беше подкрепен от 20%, а българският парламент не може да се зарадва на двуцифрено число подкрепа и одобрение сред българските граждани. И ако имаме човешко достойнство, ако имаме съзнанието за това, че сме изпратени тук, за да отстояваме обществения и държавни интереси, сега трябва да гласуваме създаването на такава комисия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение.
  Гласували 155 народни представители: за 66, против 55, въздържали се 34.
  Предложението не е прието.
  Прегласуване – господин Петков.
  РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми колеги, това може би е най-високият резултат като подкрепа за формирането на такава комисия. Това ме кара да съм обнадежден от факта, че се съ-буждаме. И това би било едно добро решение за България, за българските граждани, за българската общественост. Много се надявам да разбирате какво имам предвид.
  Остават ни по-малко от четири месеца живот на това Народно събрание. Дали сме немалко поводи да бъдем обект на шеги и закачки, но с този отказ – два месеца да формираме такава комисия, ние се самоунижаваме пред хората, които са гласували за нас. Ние се превръщаме в част от демотивацията на гражданите да излязат и да гласуват. Ние сме тези, които носим основната отговорност за изключителното неодобрение, на което в кавички се радва Българският парламент.
  Обръщам се към Вас с настояване да се съ-будим и да гласуваме така, че да покажем на гражданите, че сме готови да отстояваме и националната си сигурност, и обществения интерес. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
  Гласували 156 народни представители: за 67, против 59, въздържали се 30.
  Предложението не е прието.
  Следващото предложение е на господин Доброслав Димитров, който предлага включване като точка на Проект за решение за отмяна на Решение на Народното събрание от 2011 г. за одобряване на Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, Сопот.
  Господин Димитров.
  ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
  Аз ще съм кратък, тъй като предложението е свързано с това, което вече беше гласувано на господин Червенкондев – да влезе като точка шеста. Двете предложения трябва да вървят заедно, тъй като са взаимно свързани. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното предложение.
  Гласували 144 народни представители: за 95, против 39, въздържали се 10.
  Предложението е прието.
  Последното предложение по реда на чл. 43, ал. 3 е за изслушване на министъра на външните работи господин Николай Младенов относно предприетите мерки от Министерството на външните работи във връзка с дискриминационното изказване на британски политици спрямо български граждани във Великобритания.
  Господин Волен Сидеров има думата.
  ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Предлагам на Вашето внимание да поканим външния министър на България Николай Младенов, за да отчете пред Народното събрание – най-висшия законодателен орган, какво е направил по въпроса с ксенофобското и дискриминационно отношение на великобританското правителство спрямо България и спрямо българите.
  Вие знаете много добре, че говорителят на британския премиер Камерън изрази мнението на правителството, че българите няма да бъдат допускани да работят и живеят свободно от 1 януари 2014 г., така както се полага. Британското правителство щяло да вземе ограничителни мерки, включително евентуално може би и визов режим. Това е грубо нарушение на европейските норми, които предполагат свободно движение на хора и стоки, и по този повод би трябвало българското правителство да направи някакви реакции.
  Въпросът на Парламентарната група на Партия „Атака” е: какво е направил външният министър до момента; той повикал ли е на разговор британския посланик, както направи неговият румънски колега; той връчил ли е нота на британското правителство по отношение на тези ксенофобски спрямо България изказвания, и въобще какви действия е взел? Призовавам Ви да го поканите, да го чуете.
  Обръщам се към ГЕРБ и към присъдружните към ГЕРБ тъй наречени „независими депутати” на заплащане при Партия ГЕРБ (шум и реплики) да проявят здрав разум и да поканят външния министър, защото вероятно на тях ще им е интересно. Предполагам, че на много депутати от ГЕРБ ще им бъде интересно как Николай Младенов, който беше в други партии, сега е външен министър на ГЕРБ, как точно си изпълнява задълженията като външен министър. Моля Ви да гласувате за нашето предложение – да бъде поканен външният министър и да бъде изслушан за това какви мерки е взел за Великобритания. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение.
  Гласували 143 народни представители: за 61, против 25, въздържали се 57.
  Предложението не е прието.
  Прегласуване – господин Сидеров.
  ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Дами и господа от ГЕРБ и тези, които са на заплата при ГЕРБ, ако не искате да останете в българската история като мазохисти, които обичат да бъдат обиждани и дискриминирани от великобританското правителство, гласувайте пак „въздържали се” или „против”. Ако искате да останете като достойни хора, които народът е изпратил тук като народни представители, гласувайте „за”.
  Във връзка с това искам да кажа на всички народни представители, че Партия „Атака”, понеже май че е единствената политическа сила, която реагира в такива случаи, в четвъртък в 13,00 ч., госпожо Цачева, Вие сте поканена на протестен митинг пред посолството на Великобритания.
  Виждам тук и млади хора гости – заповядайте в четвъртък, в 13,00 ч. пред великобританското посолство да изразим нашия граждански протест срещу двойните стандарти на правителството на Великобритания.
  Призовавам Ви да гласувате „за”, ако искате все пак да спасите някаква част от Вашето достойнство. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
  Гласували 136 народни представители: за 62, против 24, въздържали се 50.
  Предложението не е прието.
  Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 30 януари до 5 февруари 2013 г.:
  Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители. Вносители – народните представители Красимир Велчев, Искра Фидосова и Тодор Димитров.
  Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите. Вносители – народните представители Емил Радев, Светослав Тончев и Красимир Ципов. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
  Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по външна политика и отбрана.
  Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2012 г. Вносител – Комисията за защита на личните данни. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
  Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител – Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Вносители – народните представители Четин Казак и Тунчер Кърджалиев. Водеща е Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Разпределен още на Комисията по правни въпроси.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносители – Лютви Местан и Йордан Цонев. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по регионалната политика и местното самоуправление.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители – Корнелия Нинова, Румен Овчаров и Петър Димитров. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
  Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Вносител – Министерският съвет.
  Проект за решение за отменяне на Решение на Народното събрание от 2011 г. за одобряване на Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
  Уважаеми народни представители, позволете ми преди началото на обсъждането на предложенията по дневния ни ред да привлека вниманието Ви върху една паметна дата, свързана с един от строителите на съвременна България.
  Днес, 6 февруари, се навършват 110 години от смъртта на Петко Каравелов.
  Тази година на 5 април ще бъде отбелязана и 170-ата годишнина от рождението на големия български политик и държавник. Дълг е особено на нас, парламентаристите да си спомним и по достойнство да почетем делото на един от създателите на Търновската конституция, депутат в Учредителното събрание, три пъти председател на Народното събрание и девет пъти народен представител.
  Почит към делото на една бурна личност с универсални способности и градивна държавническа енергия!
  Уважаеми колеги, имам честта да бъда почетен патрон на юбилейните чествания, с които през настоящата 2013 г., ще бъдат отбелязани тези две годишнини. Планирани са множество инициативи, най-вече в родното място на Петко Каравелов, Копривщица.
  По този повод днес гости на Народното събрание са ученици от СОУ „Любен Каравелов” – Копривщица, и представители на Инициативния комитет за честванията от гр. Копривщица.
  Моля да ги приветстваме с „Добре дошли!” в Българския парламент. (Ръкопляскания.)
  Бих искала също да Ви информирам, че днес, в 14,30 ч., в храма „Св. Седмочисленици” ще бъде отслужена заупокойна служба в памет на големия български държавник, а в 15,00 ч. ще бъдат поднесени цветя на гроба на Петко и Екатерина Каравелови. Отправям покана към Вас да почетем с присъствието си тези две възпоменателни събития.
  Процедура – господин Данаилов.
  СТЕФАН ДАНАИЛОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа!
  На 5 февруари си отиде от нас Леда Милева – писател, преводач, автор на стихове и пиеси за деца, общественик с усет към актуалното и съвременното отражение на света.
  В петък ще изпратим една изключителна Дама на духа, която успя да запази в себе си по детски чистите въпроси и отговори за живота и въпреки превратностите на 93-годишния си житейски път, продължи до последния си дъх да се възхищава на хората и да вярва в доброто начало у всеки човек.
  Отрони се още един скъпоценен камък от броеницата на богатата ни национална култура, за да извика на живот още много млади таланти, които тя с нежност поощряваше приживе.
  Като активен деец в сферата на културата и като постоянен представител на България в ЮНЕСКО тя не изневери на децата и мечтаеше ние, възрастните, да гледаме на децата около нас с неподправения възторг и доверие, излъчвано от детските очи.
  Леда Милева търсеше новите идеи навсякъде по света, подкрепяше ги искрено, а често и сама ги раждаше.
  Вечните неща са простички, но колко от нас имат очи да ги видят и воля да ги предадат на поколенията след нас?! „Зайченцето бяло” още дълго ще възкресява у всеки от нас нежния спомен за майката, която чрез него ни е дала първия житейски урок и вяра, че когато ни е трудно и сме загубили правия път, все някое добро сърце ще ни се притече безкористно на помощ.
  Поклон пред тази ярка личност, която като рицар на човеколюбието раждаше частица по частица надежда, че животът може да бъде по-добър и желан като светла детска мечта!
  Поклон пред голямата българка Леда Милева!
  Госпожо председател, моля за едноминутно мълчание като последна почит към Леда Милева. (Всички стават. Едноминутно мълчание.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, още няколко съобщения.
  Господин Петър Курумбашев ме уведомява, че във връзка с внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, вх. № 354-01-10, от 1 февруари 2013 г. оттегля подписа си от законопроекта.
  На 30 януари 2013 г. от Националния статистически институт е постъпила информация, съдържаща резултати от статистически изследвания относно общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за декември 2012 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
  С Уведомление № 352-13-1 от 6 февруари 2013 г. господин Четин Казак като секретар на Парламентарната група на Движението за права и свободи ме уведомява, че на основание Решение на Осмата национална конференция на Движението за права и свободи от 19 януари 2013 г. и във връзка с чл. 26, ал. 2 от Устава на Движението за права и свободи, считано от 19 януари 2013 г., председател на Парламентарната група на Движението за права и свободи е господин Лютви Местан.
  На основание чл. 14, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание настоящата промяна в ръководството на Парламентарната група на Движението за права и свободи следва – и това се прави в момента – да бъде съобщена на народните представители на пленарно заседание на Народното събрание.
  Имаме готовност вече да започнем работа по дневния ред.
  От името на парламентарна група – господин Сидеров.
  ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Правя това изявление от името на Парламентарната група на партия „Атака” във връзка с изказването вчера на вицепремиера на България Цветан Цветанов по повод атентата в Бургас през юли миналата година.
  Вчера беше проведен 6-часов Консултативен съвет по национална сигурност при Президента – бях участник в този съвет отначалото до края. След което в медиите се появи изявлението на вицепремиера Цветанов и това изявление беше подхванато пък от редица световни медии. Става въпрос, че българското правителство в лицето на господин Цветанов било намерило доказателство, че извършител на атентата е групировката „Хизбула”.
  Аз ще говоря като свидетел на Консултативния съвет, дори с риск да издам велика държавна тайна – нека да ме съдят това.
  Дами и господа народни представители, категорично Ви уверявам, че в изложението на господин Цветанов нямаше нито едно пряко доказателство, че извършители на атентата в Бургас през лятото миналата година са дейци на „Хизбула”. Нито едно пряко доказателство.
  Бяха показвани шофьорски книжки, които били фалшиви, и беше разказано дълго и напоително за двама души, които пребивавали в България по същото време. Само че по време на летния сезон в България пребивават стотици хиляди чуждестранни граждани и то точно в този момент, в който беше извършен атентатът. Всички те имат лични карти и много от тях – шофьорски книжки, и аз не виждам никаква връзка между тези, които бяха показани, и „Хизбула”. Всъщност, да, сещам се, господин Цветанов, като висок професионалист, даде и такива „доказателства”.
  Какви са те? Ами роднините на тези показани двама, които пребивавали по същото време – на атентата, били засечени някъде си или са си правили снимка с хора, които евентуално били в „Хизбула”.
  Ами какво да кажем за снимката на Милен Велчев на яхтата в Монако с човек от подземния свят – Иван еди-кой си – Доктора, застрелян впоследствие? Ами какво да кажем за снимките на премиера с представители на СИК – директни снимки, не негови роднини. Така че доказателствата на Цветан Цветанов са абсолютна нула.
  Нито един представител на парламента в Консултативния съвет не прие тези доказателства, включително председателят на Парламентарната група на ГЕРБ господин Велчев – той е тук и може да го потвърди, не изказа становище, което за мен означава, че при него също има съмнения, че доказателствата не са доказателства. Всички други представители – председателят на Парламентарната група на Коалиция за България, председателят на Парламентарната група на „Атака” в мое лице, на Синята коалиция и на ДПС, изразиха категорично несъгласие становището на Консултативния съвет по национална сигурност да включи твърдението, че извършители са „Хизбула”. Ние не намерихме потвърждение в изложението на господин Цветанов. Въпреки това той излезе и след това самостоятелно даде изявление пред медиите, в което каза, че е намерил доказателства и следствието е потвърдило, че „Хизбула” са извършителите.
  Само по себе си това е некоректност, тъй като Консултативният съвет отхвърли възможността да излезем с такова становище.
  Следователно господин Цветанов има някакви лични мотиви. Какви са те може само да се гадае, но има логика, която аз ще споделя с Вас.
  Господин Цветанов и господин Борисов, като първи хора на държавата, бяха на посещение в САЩ. По същото време или горе-долу по това време външният министър Младенов беше на посещение в Израел, където каза крилатата фраза: „Който удря по Израел, удря по България”. Аз за първи път чувам и разбирам, че Израел и България вече са се слели в една държава, но според външният министър Младенов – не искате да го поканим тук на обяснение – това е така: „Който нападне Израел, напада България”.
  От чие име го каза той? Кой го е упълномощил да говори такива нелепости остава загадка, защото не искате да го повикаме тук на отчет.
  Но така или иначе ние сме поставени в една много опасна за България ситуация. След това изявление на Цветанов световните медии, които го подеха, и особено тези на Израел и на САЩ веднага поискаха Европейският съюз да признае, че „Хизбула” е терористична организация. Европейският съюз не е толкова склонен, както виждаме, защото все пак лидерите на европейските държави разсъждават малко по-самостоятелно и се държат по-самостоятелно отколкото ръководителите на България.
  Каква е цялата история по тълкуването на „Атака”? Върху българското правителство в продължение на тези шест месеца беше оказан силен натиск от страна на Израел и САЩ да каже неистината, да каже съшитата с бели конци версия, че „Хизбула” стои зад атентата. Това е необходимо на Израел, тъй като от много време иска да обвини „Хизбула” в терористични актове, които организацията не извършва, и това да бъде повод за нападение в Ливан, за ескалация на война в Близкия Изток, нападение на Сирия и на Иран.
  Точно затова израелският премиер Нетаняху в деня на атентата веднага каза: „Това е „Хизбула!”. Още следствието не беше започнало, той вече знаеше – той е ясновидец, може би трябва да бъде причислен към старозаветните пророци, заедно с Йеремия, Даниил и други такива, но така или иначе той тогава го каза. Българското правителство леко се дърпаше, но на шестия месец клекна и каза: „Ами да, „Хизбула” е. Както кажете, другарю Нетаняху, както кажете, другарю Обама”.
  Ние, патриотите от „Атака”, сме просто поразени, че български премиер и български вътрешен министър могат така лекомислено да включат България в игра, която може да доведе до много опасни последици.
  Не знам дали съзнавате всички, но във вчерашния ден всъщност правителството на България вкара страната ни във война – ни повече, ни по-малко, тъй като обвинението, че „Хизбула” е извършител на атентата, е необходимо на Израел и на Щатите. Израел и САЩ, това е една и съща държава вече, там може да се каже това. Това твърдение им е необходимо, за да бъде осъществена нова военна инвазия, такава каквато беше срещу Ирак, и по същия начин базирана върху лъжа.
  Нападението срещу Ирак от страна на САЩ беше базирано на лъжа, че в Ирак има оръжия за масово унищожение. Това се оказа невярно. След това самият президент Буш беше принуден да каже, че това е лъжа. Но лъжа, лъжа, обаче избитите – избити, стотици хиляди, разрушения направени и в момента Ирак е олицетворение на хаоса, не на стабилността и на демокрацията.
  Същото става в Сирия – Сирия, която в момента е подложена на натиска на терористични групи, вкарвани от Турция и Йордания, финансирани дори от България, защото се оказа, че България е дала неколкостотин хиляди евро за подпомагане на терористичните групи в Сирия. Същите тези, които – моля Ви пак, госпожо Цачева, вчера Ви помолих на Консултативния съвет: позволете да направя една прожекция тук, в Народното събрание, да видите кадри как бунтовниците „борци за свобода на Сирия” режат глави с моторни резачки, крещят: „Аллах Акбар!” и казват: „Това ще постигне всеки, който е привърженик на Асад”. Това са хората, които днес се борят за властта в Сирия. На мен не ми се мисли какво ще стане, ако те вземат властта. Тези хора са приятели на господин Младенов. Той покани тук техните лидери и направи пресконференция, и след това имаше атентат.
  Защо се чудим, че България става обект на атентати? Заради политиката на външния министър, която е необмислена, която е абсолютно небалансирана и която е просто васална спрямо държави, които са известни със своята агресивна политика – имам предвид държавата Израел, която, откакто е създадена, не спазва нито едно решение на ООН – десетки решения не спазва Израел. Прави каквото си иска, продължава да не спазва правата на палестинците, продължава да нарушава международни конвенции и въпреки това България в момента става инструмент на Израел.
  С вчерашното изявление на Цветанов, пак казвам и ще обобщя, аз съм много разтревожен, защото ние влизаме в ситуация, в която ставаме страна във военен конфликт. Съединените щати и Израел планират да направят военен удар върху Сирия и върху Иран. Това може да доведе до непредвидими последици и до трета световна война. За целта им трябваше инструмент. България влезе в ролята на този инструмент. Точно затова израелските средства за масова информация, още преди да завърши Консултативният съвет, преди изявлението на господин Цветанов, вече съобщаваха, че България е посочила „Хизбула” за извършител на атентата. Просто е жалко за правителство, което по такъв прозрачен начин се поддава и става инструмент на агресивна и военнолюбива политика на чужди държави. Това е недопустимо за една суверенна държава.
  Настоявам за свикване на Анкетна комисия за разглеждане на цялата тази история с тъй наречените доказателства по атентата и за решение на Народното събрание по темата. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – господин Красимир Велчев.
  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, тъй като беше споменато моето име и се учудвам на господин Сидеров, който упреква политици от Израел за ясновидци, а самият той се вживява в ролята на екстрасенс, да говори тук от мое име – какво съм мислил и защо не съм взел отношение.
  Искам да кажа, че моето мнение, а и на повечето хора от ГЕРБ, с които съм контактувал и съм говорил по този въпрос, е, че изявлението на вицепремиера Цветанов е необходимо и закономерно, в смисъл, че политиката, която провежда правителството, е последователна. Ние, като членове на Евроатлантическите структури на Европа, трябва да вземем отношение, а не да се крием и утре да ни упрекнат, че ще изпаднем точно в обратната позиция – че взимаме страната и защитаваме такива структури като „Хизбула”.
  Затова, когато е извършено някакво престъпление и има доказателства – аз сега не мога да ги кажа тук, защото те бяха казани ясно на членовете на тази комисия вчера и на тази среща, и, за съжаление, законът не ни позволява да ги огласяваме. Така че за Вас тези доказателства може да са несъществени и незначителни, но за мен са значителни и съществени.
  Заплахите, които отправяте към българските граждани и Парламента, са много пресилени.
  Да се върнем на темата. Хайде, тези 3-4 месеца да не злоупотребяваме с доверието на хората – да им играем по нервите и да отправяме заплахи, които са неоснователни.
  Не ни чака никаква Трета световна война и не преувеличавайте толкова много изказването на вицепремиера. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на група – господин Станишев.
  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Дължа да взема отношение по засегнатата тема в декларацията на Парламентарната група на „Атака”.
  Вчера заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност продължи близо 6 часа. Това беше зле подготвено заседание. От 10 години участвам в работата на този държавен орган и за първи път предварително нямаше представен нито един писмен материал на членовете на Консултативния съвет. Това само по себе си показва сериозността или по-скоро степента на несериозност в отношението на правителството към толкова тежки и важни за националната сигурност проблеми.
  Обяснението, че видите ли имало класифицирана информация в докладите, не издържа на никаква критика, тъй като има нужните механизми членовете да се запознаят с доклади, ако те съдържат класифицирана информация.
  По-важна е другата страна на въпроса. През последните месеци страната ни беше подложена на няколко сериозни риска и пробиви в системата за национална сигурност. Първият и най-сериозен беше терористичният трагичен акт в Сарафово. Това се случва за първи път от десетилетия на територията на България.
  Още на първото заседание на Консултативния съвет след терористичната атака поисках сериозен, задълбочен анализ за състоянието на националната сигурност и за причините, довели до това да се случи терористичен акт, да загинат петима израелски граждани и двама български граждани.
  Това не е направено и до този момент, въпреки че още през 2009 г. по мое поръчение Държавната агенция „Национална сигурност” направи цялостен преглед на критичната инфраструктура и най-рисковите обекти, където би могло да се проведе терористичен акт. Докладът съдържаше много конкретни препоръки за изпълнение. От месец юли 2009 г. до този момент нямам информация да е направено нещо като следствие на този доклад и тези препоръки. Това е много голям проблем!
  След терористичния акт правителството на България неведнъж заявяваше категорична позиция, че ще обяви резултати на разследването само при категорични доказателства, които да могат да издържат в съда. Аз приветствах тази позиция и това поведение на правителството, защото това е отговорното пред гражданите поведение, в това число и пред нашите партньори.
  Тази линия обаче неочаквано претърпя промяна. Тази промяна очевидно е мотивирана не от доказателствен материал, не от категорични доказателства, каквито аз не чух в изложението на господин Цветанов, а в резултат на политически обстоятелства и външен натиск. Друго обяснение трудно може да се намери.
  Искам да Ви припомня, че още в деня на атентата министър-председателят на държавата Израел господин Нетаняху обяви извършителя. След това последваха подобни призиви или изявления от представители и лидери на други държави – наши партньори. Това е важно, но по-важна е работата на българското следствие и изясняване на цялата истина.
  Вчера, в доклада на министъра на вътрешните работи не прозвучаха категорични доказателства. Ставаше дума за една версия, по която очевидно е работено достатъчно сериозно, но може да се говори само за косвени връзки и доказателства, без да навлизам в детайли на това, което беше представено от министъра на вътрешните работи.
  Огромно учудване предизвиква, че преди Консултативният съвет да заседава, международни медии в Съединените американски щати и в държавата Израел обявиха какво ще бъде заключението от заседанието на Консултативния съвет. Това ли е държавно отговорното поведение?
  По време на заседанието на няколко пъти поставих въпроса: какво възнамерява правителството да прави след това заседание? Призовах от името на Консултативния съвет да се излезе с ясно становище, че правителството е информирало членовете на Консултативния съвет за хода на разследването и да не се стига до заключения, които не са достатъчно доказателствено обосновани, защото тук става дума за много сериозни въпроси, уважаеми дами и господа.
  На първо място, става дума за личната сигурност на българските граждани – в състояние ли е държавата в момента да гарантира тяхната сигурност. Вижте какво се случва през последните месеци: освен терористичния акт: наскоро беше извършено покушение над лидера на една от парламентарно представените партии – той е един от сериозно охраняваните в държавата лица. Преди седмица на стъпалата на Съдебната палата се извърши нов атентат – опит за убийство.
  Господин Борисов нееднократно е заявявал, че няма да прави компромиси за своята лична сигурност. Правилно! Поставям въпроса защо прави компромиси с личната сигурност на българските граждани, които ежедневно трябва да влизат по автогари, летища и на други места, където има голямо количество хора!?
  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Съветският съюз нали Ви гарантира сигурност?!
  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Гарантира ли се сигурността на българските граждани?
  На Консултативния съвет поставих неколкократно въпроса ръководителите на специалните служби да вземат становища, да преценят рисковете, които действията на правителството може да предизвикат за Република България от гледна точка първо, на националната сигурност; второ, от гледна точка на отношенията ни с държавите от Близкия Изток; трето, от гледна точка на нашите икономически интереси. Такъв анализ не беше представен.
  Кой поема отговорността за евентуални последици от вчерашното действие на българското правителство? Очевидно правителството поема отговорността, но кой ще плаща сметката? Кой ще плаща сметката? Това е сериозният въпрос.
  Правителството навлиза в една международна политическа игра по безотговорен начин – без да калкулира всички възможни последици. Затова вчера категорично се противопоставих на намерението, което беше реализирано от господин Борисов, господин Цветанов и ръководители на институции, ръководени от партията ГЕРБ. Това действие е изключително рисково за държавата. Не би трябвало да се допуска, защото видяхте и незабавните последици – исканията до Европейския съюз, който досега отказваше да посочи „Хизбула” като терористична организация, да предприеме действия.
  Всичко това ще има своето развитие във времето – за съжаление, най-вероятно и след края на мандата на партията ГЕРБ, но българските граждани трябва да знаят истината каквато е. Действително не чух друга парламентарна група, освен ГЕРБ, да подкрепи това становище, което беше заявено от представителите на държавните институции, ръководени от партия ГЕРБ.
  Хората трябва да знаят истината и да направят своите изводи за отношението на правителството към тяхната лична сигурност и към сигурността на Република България. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – господин Местан.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители! Вчера Консултативният съвет по национална сигурност към държавния глава не постигна съгласие, което е характерно за заседанията на този орган, по доклада на вицепремиера и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов относно развитието на разследването за терористичния акт от лятото на 2012 г. на летище Сарафово край Бургас.
  Това, че не се стигна до съгласие дори, да не говорим за консенсус, е повече от очаквано, защото има нещо, което не бе споделено от председателите на парламентарните групи, които се изказаха преди нас. Това е първото заседание на Консултативния съвет, на което ние присъстваме, без каквато и да е предварителна информация за съдържанието на докладите, които ни бяха представени устно. Оказа се, че българските медии са по-информирани от председателите на парламентарните групи в Четиридесет и първото Народно събрание, включително и за развитието на разследването по терористичния атентат от лятото на 2012 г. За българското общество вече е ясно, че оценките, с които се ангажира вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов, са отговорност единствено на българското правителство.
  Уважаеми госпожи и господа! Това не означава, че собствено Парламентарната група на Движението за права и свободи бяга от своята отговорност. Убеден съм, че нито една парламентарна група вчера нямаше идея да избяга от своята отговорност. Напротив, явно имаме различно разбиране за отговорността пред националния интерес на България, пред интересите на българските граждани.
  Парламентарната група на Движението за права и свободи заявява категорично, че националният интерес на България, интересът на всички български граждани ще бъде защитен само тогава, когато българското правителство в своите решения и оценки по теми, засягащи сигурността на страната, се придържа плътно към общите решения и оценки в рамките на Европейския съюз. Това е категоричната позиция на Парламентарната група на Движението за права и свободи.
  Повтарям, препоръчваме на българското правителство да се придържа стриктно към общите оценки и решения на Европейския съюз, тогава когато Европейският съюз стигне до тези общи оценки и решения. Индивидуализираните позиции на българската държава пораждат потенциален риск за сигурността на България и на нейните граждани. Тероризмът е глобално предизвикателство. Нито една държава не може да се осмисли като остров на сигурността и ефективното противодействие на това глобално предизвикателство предполага също така глобални усилия, ще рече общи, а не специфични, отделни, уникални даже ангажименти, позиции и оценки на различните държави.
  В този смисъл, ако е засегната сигурността на която и да е държава в рамките на Европейския съюз, в рамките, ако щете, на Евроатлантическото пространство, ще рече, че е засегнат интересът и на Република България. Но е вярна и обратната посока – когато е засегната сигурността на България, е засегнат интересът на целия Европейския съюз, на цялото Евроатлантическо пространство.
  Ето защо точно тази максима задължава българското правителство да действа в съответствие, ще кажа нещо повече, да действа, като се придържа плътно и единствено към общите решения и оценки на Европейския съюз. В противен случай се поема несъразмерен риск, отговорността за който е на българското правителство. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания отляво.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Иван Костов – от името на група.
  ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
  От името на Парламентарната група на Синята коалиция ще започна с нашата констатация, че практически ние сме в състояние на поява на нови рискове за националната ни сигурност.
  Искам да обърна внимание на един важен фактор в тази връзка. За първи път дискусия от Консултативния съвет за национална сигурност се пренася в парламента. Причината е, че липсва консенсус, което означава, че не е трябвало да бъде правен Консултативен съвет за национална сигурност, тъй като той демонстрира нашата разединеност и нашата слабост. Това е голям провал в управлението на ГЕРБ и е недопустим провал за президента, защото той е трябвало да предугади предварително тези неща.
  Тази дискусия в момента показва слабост пред новите рискове от страна на законодателното тяло. Тука всички излизат и казват колко са притеснени. Основателно е да казват колко са притеснени, защото това е реакцията, която се предизвиква след като Народното събрание не е било мястото, където правителството да дойде, да проведе дискусия и да информира народните представители за хода на разследването или за своята политика, за своята преценка за рисковете и заплахите в региона в това време и така нататък – всичко това, което колегите казаха.
  Аз искам да напомня за един период от миналото, когато пак имаше големи страхове в обществото, когато падаха ракети в София, в Горна баня и в Западна България, когато тук се вееха черни знамена, когато пак държавата ни пое риск, участва, даде въздушно пространство. Но тогава как станаха нещата? Правителството беше тук, пресрещна всичко, заяви позицията, имаше дебати, страховете се изразиха, рисковете, които бяха поети, се оправдаха в положителен смисъл. Изобщо преживя се една тежка кризисна обстановка, защото се спазваха демократичните процедури.
  Сега какво се направи в Консултативния съвет за национална сигурност? Аз искам да допълня това, което казват колегите, по следния начин.
  Парламентарната група на Синята коалиция е снела доверието си от Цветан Цветанов – министър на вътрешните работи и вицепремиер. Този човек от тази трибуна по тези микрофони, пак така, с разрешението на прокурор, чете и обвини невинни доктори за смъртта на мъртвородено дете. Така ли беше?
  РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не е вярно.
  ИВАН КОСТОВ: Този човек сега излиза и пак някъде – в консултативен съвет, нещо казва на колегите от парламентарните групи. Той няма това доверие! Това е вторият голям проблем на ГЕРБ. Не президентът е обявил позицията след Консултативния съвет, не министър-председателят. Защо онзи, който публично се е провалял в обвиненията си, застава и представлява България в такъв изключително важен акт? Защо става това нещо?
  Това показва колко дълбока е слабостта в ГЕРБ, колко неспособен е ГЕРБ да си представи какво и кой предизвиква съответни реакции.
  В случая е най-неубедителният човек – този, който пред нашите очи – аз не казвам, че пред очите на световните наблюдатели на обществено мнение, ако има, той има същия образ, но той пред нас го е направил и в този смисъл не е носителят на тази новина. Той не може да бъде автентичен, не може да бъде сериозен източник на такава информация, още повече че е предизвикал маса притеснения за косвения характер на доказателствата, които е привел на Консултативния съвет за национална сигурност.
  Сега, след като са предизвикани нови рискове към националната сигурност на страната, министър-председателят трябва да дойде тук и да каже как ще противодейства, какви мерки ще предприеме, за да предотврати тези нови рискове. Аз излязох от името на групата, колегите поискаха, след стрелбата на стълбите пред Съдебната палата да дойде и да каже какво ще предприеме. На следващия или на по-следващия ден председателят на Върховния касационен съд каза какво следва да се предприеме. Но защо не го каза министър-председателят? Да се гарантира сигурността на съдилищата в България – това каза председателят на Върховния касационен съд. Защо не дойде министър-председателят и не каза – аз ще предприема тези и тези мерки съдилищата да бъдат място за сигурност, хората да отиват там да получат правосъдие, а не куршуми.
  Сега, след стрелбата пред Съдебната палата, в много по-голяма степен възникват тези страхове на българските граждани и те трябва да бъдат успокоени. По някакъв начин на хората трябва да им бъде казано, че има правителство, че то се грижи за сигурността, че не е абдикирало и не е отишло да върши нещо друго, пред камерите.
  Този дебат разкрива дълбока слабост в управлението на страната, груби грешки, направени в последния момент, поради непознаване на институционалните взаимодействия, поради непознаване на реакциите и вижданията на политическите партии, поради невъзможността да се прецени кой е автентичен говорител в този случай. Има следствие, има овластени органи.
  Питаме се вчера в парламентарната група няма ли органи в Република България? Няма ли прокурор – има прокурор! Няма ли следствие – има следствие! Има ли отговорни лица, които трябва да познават в детайли тази информация и като професионалисти да я изнесат, ако считат, че могат да застанат и да я защитават в съд? Защото за това нещо става въпрос в момента.
  Зад тези доказателства, които господин Цветанов пак размахва, а сме видели как той изобщо борави с тази материя, зад тях застава ли прокурор? Това питам аз! Примерно, ако тези трима там бъдат хванати, българският прокурор ще застане ли в съда да им предяви обвинение да ги посочи, че са свързани с „Хизбула” и да се стигне до решение на съда, в което това нещо да бъде уважено? В края на краищата тук тече процес на съдебно дирене, на досъдебно производство, нали? Къде са тези хора? Къде са тези отговорни лица? Защо те не поемат отговорност? Защо в страната никой не си върши работата?
  Ето колко дълбока е кризата в съдебната система и в следствието, и в МВР, и в прокуратурата. Виждате, че няма един човек, който да дойде, да застане пред медиите и да си свърши работата, та трябва най-неубедителният да застава и да търси съгласие.
  Това, според мен, трябва да завърши така: Народното събрание, разтревожено от това, което се е случило на Консултативния съвет за национална сигурност, да покани министър-председателя – нека да се подготви два дни, нека да размисли, нека да свика Съвета за сигурност, нека говори с разузнавателната общност, дето я конструираме тук, в закона, нека получи информация от министрите, нека огледат всичко отвсякъде, да дойде и да каже как ще противодейства, как ще предотврати рисковете за националната сигурност, които възникнаха от вчера насам. Благодаря Ви.
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Това предложение ли е, или какво?

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към точка първа:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛНИ ПРОМЕНИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
  Вносител е министър-председателят на Република България.
  С входящ № 302-03-1 от 4 февруари 2013 г. премиерът Бойко Борисов ме уведомява…
  ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Няма ли да гледаме предните точки?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не сте слушали внимателно, госпожо Масларова! Попитайте колегите, ще Ви информират. И моля, без реплики от място!
  Премиерът Борисов ме уведомява, че господин Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, е подал оставка пред него, в качеството му на министър-председател на Република България, и е поискал да бъде освободен от заеманата от него длъжност като член на правителството.
  Във връзка с това и на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България премиерът Борисов ни представя Проект за решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет:

  „Проект!

  РЕШЕНИЕ
  за персонални промени в Министерския съвет на Република България

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 27 юли 2009 г. и Решение на Народното събрание от 19 ноември 2009 г.
  РЕШИ:
  1. Освобождава Сергей Симеонов Игнатов като министър на образованието, младежта и науката.
  2. Избира Стефан Борисов Воденичаров за министър на образованието, младежта и науката.”
  Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков ще ни представи кратка професионална биография и изобщо кандидатурата на акад. Воденичаров за министър на образованието, младежта и науката.
  Моля, правя процедурно предложение да допуснем в пленарната зала господин Воденичаров.
  Моля, режим на гласуване.
  Гласували 133 народни представители: за 125, против 7, въздържал се 1.
  Предложението е прието.
  Квесторите, поканете акад. Воденичаров в пленарната зала.
  Слушаме Ви, господин Дянков.
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Имам честа да Ви представя кандидатурата на акад. Стефан Борисов Воденичаров.
  Академик Стефан Борисов Воденичаров е роден през 1944 г. в град София. Дипломира се като инженер в Техническия университет в София. През 1989 г. става доктор на техническите науки, през 2004 г. – член-кореспондент на Българската академия на науките, а през 2012 г. получава научната степен академик.
  Академик Воденичаров има над 280 публикации в областта на материалознанието, разрушаването на метали и сплави, пластичната обработка, също 77 патентни и авторски свидетелства в България и в чужбина. Член е на организационни комитети в над 40 научни форуми в страната и в чужбина.
  Академик Воденичаров е главен редактор на списание „Наука”, „Journal of Materials Science and Technology”, член на редакционните колегии на редица други списания като „Инженерна мисъл”, „Metallurgy and New Materials Researchers”, „Strength of Materials” и „Materials Science” във Великобритания.
  Господин Воденичаров е ръководител на над 90 договора и експертизи в областта на енергетиката и тежката химическа промишленост. Освен това той има водеща роля в десетки проекти за създаване и изработване на интелигентни инженерни боеприпаси, намерили приложение за защита в Европа, НАТО, Близкия Изток и Азия.
  Освен че е световен учен, имам честта да познавам акад. Воденичаров и в ролята му, първо, на директор на институт в БАН и в последните два месеца като председател на Българската академия на науките. Той е един отличен управленец. Имал съм възможност в многократни разговори и работа с него това да се установи и смятам, че ще е много успешен министър. Един пример за успехите му като управленец е, че неговият институт в БАН има най-голямата част средства привлечени по външни проекти, както европейски проекти, така и проекти с други държави – членки на Европейския съюз. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дискусията е открита.
  Господин Методиев.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
  Господин заместник министър-председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на Синята коалиция няма да подкрепи тази промяна в правителството.
  Първо, искам да кажа политически какво означава тази промяна. Четири месеца преди изборите или 100 дни преди изборите нов министър не означава, че е човек, който може конкретно да се заеме и да завърши някакъв политически въпрос, бил той законодателна промяна, бил той промяна в процедури, в подзаконови актове и така нататък. Сто дни е времето, което е необходимо на един човек, за да може да поеме да управлява един сектор. Такава промяна няма смисъл в тази посока и не може да бъде защитавана и аргументирана поради тази проста техническа причина.
  Второ, политическият смисъл от тази промяна обаче е налице. И този политически смисъл е следният – правителството решава в края на мандата да обяви фалит във войната, която беше повело към академията, да покани председателя на академията за министър и по този начин да облекчи част от предизборната си дейност. Това е съвсем ясно. Това е разбираемо, политически съвсем точно може да бъде оценявано. Въпросът е дали това нещо ще доведе до плюсове или минуси. Аз най-малко съм човекът, който се вълнува от резултата на тези плюсове и минуси.
  На трето място, в момента Народното събрание е поставено пред сложна задача и тази сложна задача е да се опита да довърши на второ четене един базов законопроект, свързан с училищното образование. Ако трябва политическа воля, политическа храброст, кураж – то е в тази посока. Присъствието на председателя на академията не е възможно да уплътни тази позиция, защото господин Воденичаров, който виждам вече в залата, не е човекът, който може да се заеме с тази дейност. То е съвсем близко до здравия разум.
  На четвърто място, възможността в момента да се реши задачата с Фонд „Научни изследвания” беше налице. Аз споделям оставката на бившия министър, защото той не се справи с нещо съвсем елементарно. Не е някакъв проблем да се махнат чиновници, които непрекъснато сееха около себе си подозрения за злоупотреби вътре. Защо трябваше изобщо този въпрос да стига до Министерския съвет, да се качва при министър-председателя, за да се вземе решение да си отидат двама чиновници в министерството? Но това не означава, че има някаква голяма промяна във Фонд „Научни изследвания”. Тя ще се състои, и то ще се състои по съвсем естествен път. Не беше нужно да идва председателят на академията, за да извърши тази промяна. Това също е несъстоятелен аргумент, според мен.
  И на последно място – министърът на образованието, колеги от ГЕРБ, Вашият министър беше госпожа Фандъкова. Вие решихте, Вашият лидер реши да пренасочи нейната кариера в друга посока. И тя е печелившият доверието кмет на София, защото спечели самостоятелно и мандат в редовни избори, освен предсрочни. Фактически Вие имате следващ министър, който не е от ГЕРБ, който просто влиза, за да попълни онова празно място, което остана след Фандъкова. Това е политическа воля, защото ние не избираме академик, господин Воденичаров, ние не избираме председател на Общото събрание, с най-голямото уважение към Българската академия на науките, към Вашите колеги и към Вас самия, ние избираме министър. Министърът е носител на политическа воля. Той няма нищо общо с политиката на Вашата управляваща партия. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
  Господин Местан – за изказване.
  ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
  Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Парламентарната група на Движението за права и свободи вече заяви категорична позиция, че няма да подкрепи предложените персонални промени в състава на Министерския съвет.
  Бързам обаче да се обърна към вицепремиера и министър на финансите господин Симеон Дянков, за да му кажа, че съображенията ни за този вот „против” не засягат авторитета на един достоен и достолепен учен, какъвто е акад. Стефан Воденичаров – учен не само от национална, но и от световна величина. Ние с Вас няма да спорим за неговите качества като учен и като управленец първо, в институт на БАН, после и като ръководител на Българската академия на науките. Проблемът, господин вицепремиер, е, че представихте като аргумент единствено личните качества на кандидата за министър на образованието и науката на Република България.
  Проектът за решение има две точки – освобождава проф. Сергей Игнатов и предлага да бъде избран акад. Стефан Воденичаров. От Вас не чухме нито една дума защо си отива Сергей Игнатов. Вие дължите това обяснение на Българския парламент, защото точно Вие номинирахте Сергей Игнатов на мястото на госпожа Фандъкова. И сега дума не обелвате защо този човек си отива. Той трябваше да си отиде отдавна, защото е един от най-слабите министри в новата ни история. И провалът му не е само заради Фонд „Научни изследвания”. Той се провали като министър въобще.
  Проблемът е, че министърът си отива, но провалената политика остава! Тя дори не е зададена от министър Сергей Игнатов! Тя е зададена от Вас – от управляващата партия ГЕРБ!
  Затова безспорният авторитет на акад. Стефан Воденичаров по някакъв начин трябва да се впише в рамките на една сгрешена и провалена държавна политика! И магьосник да е, няма как да се справи с откритите проблеми, няма как и за институцията, която все още представлява, защото гласуването не е факт, да бъде в някаква полза, защото финансовата рамка, в която затворихте Българската академия на науките – 59 милиона, е с 35 милиона по-малко от онова, което правителството на господин Сергей Станишев заделяше за същата Академия на науките. (Реплика от ГЕРБ.)
  Да, има сравнения, които не са във Ваша полза, почитаеми колеги от ГЕРБ.
  С отстраняването на Сергей Игнатов ГЕРБ не решава въпроса с политическата си отговорност за проблемите, пред които са изправени българската наука и българският учен. Тази отговорност е преди всичко на политическата сила, която управлява страната, на парламентарната група в не по-малка степен, защото точно тази парламентарна група в лицето на членовете на Образователната комисия – сега Ви гледам в очите, уважаеми колеги, разпери политически чадър над безобразията, които се вършеха във Фонд „Научни изследвания”!
  Тук, от трибуната, се обърнах с градивното предложение да не криете истините за пороците във Фонд „Научни изследвания”, да позволите анкетна комисия да вникне във фонда. Тогава казах – в противен случай ще се окаже, че отговорността е на министъра, нещо по-лошо – ще се окаже, че е на политическата сила, която разперва чадър върху министъра и върху тези уникални ръководители на Фонд „Научни изследвания”! Хора със средно образование да оценяват научни проекти на професори, доктори на науките и на академици – това е гавра с българската наука!
  Анголски професор ще ръководи фонда! Кого заблуждавате? Има редица държави, в които обръщението „професор” всъщност е синоним на учител! И никакъв кризисен PR за спешно и бързо накичване с академичната степен „доктор на науките”, както виждате, не е в състояние да скрие истините! Вие не искахте да се рови във фонда, защото, както поетът е казал, „разровиш ли го, ще мирише и ще горчи като отрова”. В случая горчи на отровата на корупцията във Фонд „Научни изследвания”!
  Бих искал да попитам новия министър, няма съмнение, че ще го изберете: ще направи ли своята ревизия на Фонд „Научни изследвания”? И то не за друго, а заради онези над 600 проекта на видни български учени, които са положили огромен труд да се кандидатират със сериозни проекти! Те дори не са разгледани, не са минали през научна експертиза, а са отстранени по преценка и по предварително зададена политическа поръчка от хора със средно образование по някакви административни критерии! Вероятно кандидатите са били политически неугодни лица.
  Въпросът е: какво ще направи новият министър за четири месеца, за да се преодолеят тези практики? Какво ще направи за Българската академия на науките? Дали бюджетът на академията ще стане от 59 милиона на 84 или 85, колкото беше по време на предишното управление, че стигна дори до 94 през последната година? Какво?
  Почитаеми акад. Воденичаров, не бих искал към края на мандата на това управление в ушите Ви да прозвучи интерпретация на онази крилата фраза – „Бедни ми професоре, защо не си останахте в Българската академия на науките?”. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от левия блок.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
  Господин Сидеров – за изказване.
  ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин вицепремиер, първо ще започна с това, че когато се представя нов член на кабинета, би трябвало лично министър-председателят да го направи. Сигурен съм, че това е негово решение. Сигурен съм, че това е негов избор. Абсолютно в неговия стил е да привлича хора, които са изказали някаква противна на правителството позиция, с постове.
  Нека уважаемият проф. Воденичаров да не се засяга, но мисля, че той е използван в пропагандна PR акция на правителството. Използван е – за последните четири месеца от мандата на това правителство да заеме поста „министър на образованието” и по този начин да се обезличи дейността, която той инициира като председател на комитета в защита на АЕЦ „Белене”.
  Аз се питам как ще протече едно заседание на Министерския съвет, ако се постави въпрос за АЕЦ „Белене”, господин Воденичаров, и Вие сте там като министър на образованието? Какво ще направите? Ще излезете деликатно навън ли? Как – след една такава твърдо заявена позиция, антибългарска впрочем, Вие знаете това, сигурно го споделяте, антибългарска позиция на правителството за ядрената енергетика, за нова ядрена централа, Вие ще седнете в кабинет, който загроби българската ядрена енергетика?
  Всъщност, слава Богу, не я е загробил, защото му остават още четири-пет месеца. Следващото правителство, силно разчитам на българските избиратели, ще бъде от национално отговорни хора и ще продължи този проект.
  Парламентарна група на партия „Атака” не може да приеме кандидатурата на господин Воденичаров за нов министър. Ще бъде „против”. Но, за да не кажете, че ние просто сме „против” заради спорта, аз Ви призовавам, господин професоре, заповядайте тук и ми отговорете на един-единствен въпрос, само на един, няма да задавам други въпроси.
  Няма да питам защо Вашият предшественик и групата на ГЕРБ отхвърлиха прекрасния Закон за българския език, който ние изготвихме, предоставихме, редактирахме, съгласиха се, че е прекрасен и е много добър и накрая го отхвърлиха. Аз ще Ви питам само едно нещо: ще включите ли във Вашата програма до края на мандата си поправката в закона, която да въведе вероучението, вероучението – повтарям и наблягам – не религия, не история на религиите, вероучението – Закон Божи, така както се е учил до 1944 г., като задължителен предмет в българското училище? Моля Ви да дойдете и да отговорите на този въпрос: ще го направите ли до края на мандата си? Ако отговорите с „да” и аз ще гласувам „за”. Ако обаче увъртате или отговорите, че – „не”, или не можете, ще гласувам „против”.
  Заповядайте, моля Ви. Това е моето условие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
  Ще чуем и господин Божинов, след който ще дадем възможност на акад. Воденичаров да отговори, ако желае, на поставените към него въпроси.
  Господин Божинов, преди да вземете думата, искам да уведомя народните представители, че очакваме всеки момент в пленарната зала делегация на Парламента на Албания, водена от председателката госпожа Йозефина Топали.
  Съгласно уточнението на Председателския съвет, тя ще направи обръщение към народните представители и тъй като очаквам това да се случи преди почивката, имаме уточнението, че ще прекъснем, без да подлагам изрично на гласуване, обсъждането – там, докъдето сме стигнали към момента на влизане на албанската делегация в пленарната зала.
  Продължете, господин Божинов, с Вашето изказване.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Само да Ви попитам – обсъждането или изказването ще прекъснете?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не – обсъждането, изказването няма да бъде прекъсвано.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Благодаря Ви. Това е, за да стане ясно.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми академик Воденичаров, като заставам на тази трибуна да говоря по темата от дневния ред... (Прекъсва изказването си. Шум и реплики.)
  Понеже от ГЕРБ занимават кандидата за министър...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, госпожо Соколова!
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Завърших с обръщение към Вас, уважаеми господин кандидат за министър, и казвам, че в съзнанието ми изплува онази мисъл, че хората формират обстоятелствата в онази степен, в която обстоятелствата формират личностите. За големите личности вероятно това важи с още по-голяма сила.
  За мен акад. Воденичаров е една от най-ярките личности на съвременна България.
  Избирането му за председател на Българската академия на науките означава оценка за неговите научни достижения и което е по-важно в случая – за неговите качества, като организатор на науката. За неговите лични научни търсения и постижения за мен най-вярното е, че те се покриват с единствения път на научното познание към истината, от конкретното към абстрактно-теоретичното и оттам към практиката, като единственият критерий за истинността и полезността на това усилие. Вашият научен път е белязан с това и пренасянето му върху цялата научна общност е от изключително значение за съдбата на България.
  Освен това акад. Воденичаров е личност, която е способна да формулира и да се приобщава към обществено значими каузи.
  Излишно е подробно да припомням, че той беше и на улицата, като водач на общественото движение за защита на V и VІ блок, и като познавач и теоретик обосноваваше такава позиция, която е нужна и научнообоснована за България за защита на малките блокове.
  Такава беше неговата позиция на улицата и в мотивировката на протеста срещу посегателството към Българската академия на науките и към научния капацитет на България.
  Не може да се подмине неговият принос за естественото формиране на движението и инициативата, институционалното оформяне на възможността за последния референдум със съдбоносно значение за България.
  Казано в резюме – ние смятаме, че акад. Воденичаров е от личностите, на които им е дадено да формират обстоятелства. Неговото лично решение да се впише в обстоятелства, които не може да промени, не бихме го коментирали публично, ако, като народни представители и партия, не ни се налага да гласуваме и да заемем категорично становище.
  На акад. Воденичаров, като бъдещ министър, рамката на действие и поведение е определена. Когато министър-председателят в очите му, в лицето му заяви какво харесва в стария министър и защо го сменя, той показа какво му е дадено в тази рамка. Министър-председателят и политиката на ГЕРБ подкрепят направеното в областта на висшето образование и най-вече така наречения Закон за израстване на научните кадри, и направеното в средното образование, което намира своята еманация в гледания в момента Закон за предучилищното и училищното образование. В тази сфера на акад. Воденичаров политически не е и не му е дадено да направи нищо.
  Въпросният Закон за израстване на научните кадри не само че всеки Божи ден ражда по един професор и двама доктори, всеки Божи ден миналата година, но той води до деградация на научната общност. Той води до деморализация и на тези, които израстват, и на израслите, които ги оценяват, защото въведе правила и критерии, при които няма основания, а има регионални потребности. Това не може да го промени акад. Воденичаров. А фактът, че днес, когато го избират за министър, вкарват в дневния ред Закона за предучилищното и училищното образование, искат да му кажат, че и в тази област той няма поле за действие. Остава му това, което е причината за уволнението на стария министър – да измие лицето на мнозинството за станалите публично известни безобразия във Фонда „Научни изследвания”.
  Уважаеми дами и господа, там става дума за бюджет от 14 млн. лв. – разпределяни по корупционни практики. Но не са едно и две министерствата, които разпределят по същите механизми сто пъти по-голям бюджет по същите корупционни практики. На новия министър не му е дадено да промени това пагубно за България обстоятелство.
  Новият министър влиза в едно правителството, което има политическа рамка и управленска парадигма, белязана с авторитаризъм, с недемократичност и силово управление – силово управление, стигащо до мутренска мъжественост и външнополитическо раболепие! (Реплики и провиквания от ГЕРБ.)
  Това не може да бъде променено! (Шум в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов, преминавате границите на добрия тон в оценките и квалификациите, които давате! (Шум и реплики.)
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Това не може да бъде променено от новия министър.
  Връщам се, госпожо председател, към възможно най-добрия тон (реплики от ГЕРБ), за да кажа, че ние запазваме своето уважение към личността на акад. Воденичаров, но ние не можем да подкрепим неговото лично решение да приеме поканата на министър-председателя, защото на човек, на който му е дадено да формира обстоятелства, се съгласява да се впише в такива, които са достойни да бъдат отречени, а той няма да може да ги промени.
  И за да е ясно: ние не сме раздвоени между неговата личност и неговия избор за министър! (Шум и реплики.) Затова ще гласуваме еднозначно и категорично „против” предложението на министър председателя за избирането на акад. Воденичаров за министър в това правителство. Благодаря Ви. (Силен шум и реплики в залата.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, както съобщих, гост на Народното събрание днес е председателят на Събранието на Република Албания Йозефина Топали. Тя е на официално посещение в България начело на делегация на албанския парламент.
  Моля да поканим и да приветстваме в пленарната зала госпожа Йозефина Топали, както и членовете на делегацията, които са на балкона в Народното събрание. (Всички стават и приветстват гостите с ръкопляскания.)
  Госпожа Топали е депутат в Албанския парламент от 1996 г. Била е председател на Законодателната комисия, заместник-председател на Събранието на Албания, член на Постоянна делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, от 2005 г. е председател на Събранието на Република Албания.
  Днес председателят на Събранието на Република Албания ще направи обръщение към депутатите от българския парламент.
  Госпожо Топали, имате думата.
  ЙОЗЕФИНА ТОПАЛИ: Уважаеми депутати, добро утро! (Реплики: „Добро утро!”. Ръкопляскания.)
  Уважаема госпожо председател на Парламента, уважаеми госпожи и господа народни представители! Това е вторият път, в който имам честта да бъда в тази зала и да се обърна към българските депутати.
  Благодаря Ви за тази голяма чест.
  Точно преди пет години заедно с председателя на Хърватския парламент господин Бебич ние бяхме в тази зала, където Вие гласувахте ратифицирането на Протокола на НАТО за нашите две държави.
  През тези пет години много неща се промениха в Албания, България и в целия свят. Днес ние сме членове на НАТО, заедно допринасяме за мира по света. Вашата красива страна е проправила своя път към прогреса.
  Същевременно през месец юли Република Хърватия ще бъде член на Европейския съюз заедно с Вас. Членството на Хърватска е заслужено. Това е едно постижение за Балканите, както и за нас. Това е много важно за нас.
  Междувременно между нашите две страни се развива сътрудничеството във всички области. Не само че сме близо от географска гледна точка, не само че имаме обща история, не само че сме партньори в НАТО и в други международни институции, но времето, в което живеем, интеграцията, глобализацията ни задължават да открием нови области на сътрудничество. И ние използваме тези възможности.
  За всички тези, които не познават отблизо моята страна, ще кажа накратко.
  Моята страна е изминала тежък път, пълен с предизвикателства. Преди двадесет години Албания беше сред трите най-бедни страни в света, с доход от 204 долара на глава от населението. Днес Албания е страна със средно високи доходи.
  Албания днес е една страна, която има нов статут и роля в международните отношения. Логично след членството в НАТО тя е все по-силен партньор в регионалната и световната сигурност.
  Албания е стратегическа страна за сигурността, мира и просперитета на Балканите.
  България е приятелска страна за нас. Ние оценяваме подкрепата на България, която ни е оказвала и която продължава да ни оказва за процеса на интеграция на Западните Балкани. От двадесет години Вие допринасяте за мира в този регион чрез политиката, която сте възприели. И ние сме Ви признателни за това.
  Джеймс Бейкър, когато дойде в Албания преди 22 години, каза: „Свободата възтържествува!” Вие, ние, албанците, сме свидетели на това. Днес действителността е друга. Днес Албания е друга страна. В моята страна доходът на глава от населението е 9 хил. долара, животът се е променил изключително много, продължителността на живота бележи ясно повишение.
  Само преди осем години преките чуждестранни инвестиции в Албания бяха в размер на 38 милиона, днес те са 35 пъти повече, и както казва Международната търговска организация – отвъд възможните капацитети.
  Албания е много красива страна, с високите Алпи, обвити в мистерия, с дългите плажове, които ни помогнаха да застанем на челни позиции по развитие на туризма. От една крайно изолирана страна, днес броят на туристите е по-голям от този на населението.
  В моята страна се строи изцяло нова пътна инфраструктура, като нашата цел е да приключим до две години.
  Инвестициите и нейното финансиране освен за създаването на нови работни места е от полза и на туризма, търговията и на напредъка като цяло. Пътищата са пазари, икономика, развитие, производство, създаване на нови работни места. И както каза преди малко Вашият министър-председател, пътищата на първо място са важна политика.
  Преди години Албания се задъхваше от високите данъци и голямата бюрокрация. През последните години ние приехме нов икономически модел. Първоначално намалихме данъците, след което наложихме плосък данък от 10%.
  Резултатът е, че за осем години удвоихме приходите, спечелихме три бюджета повече. Това ни позволи да увеличим заплатите на учителите, медицинските сестри, лекарите, администрацията, в някои сектори от 130 до 170%. Тази политика ни позволи да увеличаваме пенсиите всяка година.
  Както България, така и Албания се наредиха начело на класацията на Lonely Planet за най-привлекателни туристически дестинации.
  Кризата след „Леман Брадърс” се превърна в буря за САЩ, за Еврозоната, за целия свят. Никой не можеше да се спаси от тази криза, която започна като поток на кредитите, а днес се е превърнала в криза на дълговете, в криза на еврото. Кризата не подмина и моята страна. Предизвикателствата продължават да са все още големи, но и пътищата, за да се справим с тях, са много.
  Икономиката на моята страна е малка, но стабилна. Ние вярваме, че в най-близко бъдеще IT секторът ще бъде важен за икономическия напредък. Навлизането на интернет днес е 62%, за сравнение от 4,8% преди няколко години. Нашата столица Тирана е подредена сред 21 града с най-високо потребление на интернет.
  През последните тридесет години в Албания не беше построена нито една хидроцентрала, въпреки че страната ни е богата на водни ресурси.
  И ние, като останалите държави по света, сме се ангажирали да поставим енергетиката като приоритет. Така от 2007 г. започна строежът на десетки и десетки хидроцентрали. Някои от тях наистина са мащабни проекти.
  Заради модела, който сме възприели, през четирите години на най-голямата световна криза Албания запази не само най-големия растеж, който имахме извън кризата, но запазихме растеж на нива четири пъти по-големи от средните за района.
  И в годините на дълбока криза ние излязохме, без да изпаднем нито ден в рецесия. Ние направихме всичко възможно, за да премахнем пречките пред бизнеса, направихме всичко, за да намалим данъците, като възможност за развитие на бизнеса.
  Не можем да кажем, че нямаме безработица, имаме, но тя не нараства. Стремим се растежът да се превърне в благополучие и сме осъществили много други реформи, които доведоха до повишаване на конкурентоспособността.
  При това голямо предизвикателство, каквото е кризата, нашият икономически модел функционира успешно. Това е модел, гарантиращ ръст, стабилност и превръщането на растежа в благосъстояние за гражданите.
  По някакъв начин ние се опитахме да създадем най-рационалния начин, да установим най-либералната доктрина в Албания.
  Ние не изпаднахме в криза, както твърдеше Международният валутен фонд, за разлика от всички страни, които ни заобикалят – Гърция, Италия, Македония, Косово, Черна гора и така нататък. Истина е, че не изпаднахме в криза заради реформите, които предприехме, но от кризата ще извлечем поуки. Една от големите поуки е пазарът на труда.
  Запазването на гъвкавостта на пазара на труда, инвестирането в стабилно развитие на страната и правим именно това.
  През последните дни правителството предприе и две други реформи.
  То отмени ДДС за машините, използвани в производството за всички категории на бизнеса в страната. От тази мярка печелят стотици хиляди бизнеси. Тук се включват и фермите.
  Втората реформа, отпреди няколко дни, е отменяне на данък върху дохода на физическите лица, които получават до 300 долара месечно. Това превръща Албания в една от най-привлекателните страни за работна ръка.
  Инвеститорът, който би дошъл в Албания, ще внесе машините си, без да плаща ДДС, ще назначи работници, които ще имат заплати под 300 долара, и няма да плаща данък общ доход.
  Преди няколко дни в Албания бе на посещение проф. Мохамад Юнис – нобелистът, баща на микрокредита. Този гений на микрокредитирането намери един начин, една схема парите да отидат при бедните и тези пари да се възвърнат без загуби. Ние реализираме първите проекти в социален бизнес, професионално обучение и микрокредити.
  Уважаеми дами и господа, както знаете, Албания е обградена с албанци – албанци в Албания, албанци в Македония, албанци в Косово, албанци в Черна гора. Албанците са важен фактор в региона. Те са конструктивен фактор. Ние сме единствената нация в Европа, разделена в пет държави. Една нация, която несправедливо е разделена в пет държави, една нация, която иска да върви към общо бъдеще.
  Балканите са един от регионите, които най-много се промениха. Съединените американски щати, Европа инвестираха много във финансовата, военната, дипломатическата и политическата област за мира и стабилността на района. България има важен принос за това.
  В този район, за който говорим, започна Първата световна война. Само преди 10 години се води и последната война в Европа тук. Няма друг район, който се е променил толкова, колкото Балканите. За мира в този район са постигнати много споразумения, но не всички са се приложили. Официална Тирана подкрепя диалога между Прищина и Белград. Но споразуменията трябва да се прилагат по един и същи начин, както в Прешево, Косово така и в Скопие. Моделът на мира е моделът на Европа. Гарантирането на мира е моделът на Европейския съюз.
  В Европейския съюз границите стават незначителни. Затова разширяването и ускоряването на интеграцията на Югоизточна Европа е много важно, но моята страна не получи и тази година статут на страна кандидат, защото бяха поставили като условие приемането на три закона, защото може би грешно смятат, че това ще се отрази върху правителството. Това е наш вътрешен проблем, който вероятно ще бъде разрешен при следващите избори.
  Същевременно около 94% от албанците подкрепят членството на Албания в Европейския съюз. Интеграцията е наша национална цел. Ние сме благодарни на всички политически сили в България, които подкрепят този проект и които продължават да ни подкрепят.
  Ние, албанците, навсякъде в района сме конструктивен фактор. Ние сме една страна с много религии, с блестяща междурелигиозна толерантност. Това е една допълнителна и важна ценност, която Европа трябва да ни признае.
  Албанците в Албания, албанците в Косово, албанците в Македония, албанците в Черна гора подкрепят интеграцията в Европа. Интеграцията е решаваща, защото в този процес и по този начин и националният идеал за обединение съвпада с интересите на европейската интеграция.
  Искам да благодаря на вашия Парламент, на вашето правителство, на президента Плевнелиев за подкрепата, която сте оказвали и оказвате на албанците в процеса на интеграция. Посещението на министър-председателя Борисов в Албания беше много важно. Бих искала да благодаря на господин Пирински за посещението, което направи в Албания по повод честванията на 100 годишнината на албанската независимост преди два месеца. Ние сме признателни за подкрепата, която Вие като страна – членка на Европейския съюз, давате на албанците в процесите на интеграция.
  Каня Ви да дойдете и да посетите Албания, каня българските инвеститори да погледнат и към Албания.
  Пътувах от Албания до София за шест часа с кола. С право председателят на Парламента госпожа Цачева ми каза: „Можете да си представите, ако беше изграден Коридор № 8 колко бързо бихме стигнали един до друг”.
  На всички желая успех като представители на българските граждани!
  Благодаря, скъпа госпожо председател, за честта, която ми оказахте! Благодаря! (Бурни и продължителни ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Топали. (Председателят на Народното събрание госпожа Цецка Цачева излиза, придружавайки председателя на Парламента на Албания госпожа Йозефина Топали.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми народни представители, преди да обявя половинчасова почивка – съобщение:
  В Клуба на народния представител ще бъде открита изложба на големия български художник проф. Теофан Сокеров. Изложбата представя 29 живописни платна, сред които са и последните творби на художника. Всички народни представители са поканени на откриването.
  Половин час почивка.


  (След почивката.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, заседанието продължава с:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛНИ ПРОМЕНИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
  За изказване има думата госпожа Снежана Дукова.
  Слушаме Ви, госпожо Дукова.
  СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Воденичаров, не зная дали влязохте в залата.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, в залата е.
  СНЕЖАНА ДУКОВА: Да, добре, че сте тук.
  Вземам думата по няколко простички съображения с оглед на изложените мотиви за липса на подкрепа на кандидатурата на акад. Воденичаров за министър на образованието, младежта и науката в периода до парламентарните избори.
  Облекчена съм в изложение на качествата в чисто професионален профил и в морално-политически план от позицията, която изразиха колегите, говорещи преди мен. Чух толкова хвалебствени слова по отношение на акад. Воденичаров, които на всичкото отгоре са и верни.
  Това, което заместник министър-председателят Дянков прочете пред нас в професионален план като качества на акад. Воденичаров, са припокрива напълно с това, което колегите от всички парламентарни групи казаха.
  Не се изненадвам от направената обструкция в тезис: „Да, ама не” по няколко съществени причини. Политиката ще бъде повече от ясна в периода до оставащите избори. Политическият профил на имащи и нямащи партийни сили, принадлежащи към Четиридесет и първото Народно събрание, трябва да докажат по някакъв начин своята визия, да изразят фалшиви аргументи с оглед на политическата си подкрепа за подкрепата на един достоен човек.
  Бих казала, че колегите от Политическа партия ГЕРБ безусловно и като цяло дълбоко убедени ще подкрепят тази кандидатура безрезервно именно по съображенията, които изложих до момента.
  Удобно е връщането в позицията за това защо е отстранен определен министър, като аргументите за това слушаме – били добри или лоши – повече от две години. На кого да обяснявам ясната и точна преценка на министър-председателя за политиката, която провежда Политическа партия ГЕРБ, за ясната и конкретна задача и ангажимент, които той пое с проверката на Фонд „Научни изследвания” и с показаните резултати в ясна конкретика и ясно решение.
  Какво повече от това? Да, остава малко време. За разлика от Вас, колеги от опозицията, аз имах възможността да чуя изложението на акад. Воденичаров с визирани немного, но достатъчни приоритети в тези оставащи месеци, и неговата политическа визия и стратегия на изключителен професионалист за тяхното решение.
  Дълбоко съм убедена, че като първи приоритет – разбира се, съм щастлива от това, той постави приемането на Закона за предучилищното и училищното образование, в който ясно и категорично е записано: „Образованието в България е национален приоритет”.
  Не спекулирайте по никакви други начини с темата образование, която е една от многото секторни политики, водени от Политическа партия ГЕРБ в условия на криза от небивал мащаб в добра посока.
  Искрено се надявам, академик Воденичаров, Вие да прецените, защото имате силата, волята и мъжеството да не бъде опорочено Вашето „да”, да бъдете министър с ясни приоритети за оставащите месеци от управлението на Политическа партия ГЕРБ и да бъдете сигурен, в което съм убедена, че ние ще продължим тази политика и бъдещето развитие на тази секторна политика ще бъда такава, каквато е записана.
  Не искам, и никой не би трябвало да си позволява да ме замерва с цитати и с философски трактати за векторни политики. Ние просто четем. Научихме се на много неща, включително и това да разпознаваме не харизмата, а демагогията и безспорното желание да се връщаш на власт тогава, когато никой не те иска. На цитатите от Вапцаров, които ми казахте, ще Ви върна със същото: „Двубой – „един ще бъде победен, и победеният си ти!” (Ръкопляскания от заместник министър-председателя Симеон Дянков.)
  Желая Ви спорна работа! Искрено Ви казвам от сърце, че Вие ще бъдете избран за министър и ще докажете, че времето не е философският критерий и мерител за свършена работа! Желая Ви успех! (Ръкопляскания от мнозинството.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Иван Николев Иванов.
  ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не мога да бъда на висотата на патетиката, която се лееше от тази трибуна. Може би няма и как, но считам, че не е и толкова полезно.
  На следващо място, ще отбележа, че говорилият преди почивката мой съпартиец – Веселин Методиев, изложи аргументите защо Парламентарната група на Синята коалиция няма да подкрепи кандидатурата на акад. Воденичаров.
  Искам да насоча вниманието към още един за мен важен момент от неговата иначе изключително престижна научна биография. Това е последното действие, бих казал, за годината, която отмина буквално преди месеци, а именно фактът, че акад. Воденичаров беше председател на Инициативния комитет, който за разлика от официалния въпрос, който беше зададен на референдума, зададе директно въпрос за изграждане на ядрената централа на площадката Белене.
  Не оспорвам правото на който и да било, независимо дали това е председател на БАН или току-що навършил пълнолетие младеж, имащ право на гласуване, да изрази своя собствена гражданска позиция. За мен е силно притеснително, че позицията, която заема акад. Воденичаров, е по същество изразена в мотивите на инициативния комитет, под които мотиви стои неговият подпис. По такъв начин той поема не само отговорност за това, което е написано в тези мотиви, но по определен начин е носител на този, ако може така да се каже, манифест, който БСП използваше, за да събере над 500 хиляди подписа на българските граждани.
  В този манифест – в кавички, има много неверни неща. Аз ще изброя само шест, за да бъда конкретен и точен.
  Първата теза, това, под което се подписва акад. Воденичаров, че с решението на правителството на Бойко Борисов да спре изграждането на АЕЦ „Белене”, се слага преграда пред бъдещето на атомната енергетика в страната.
  Това твърдение е дълбоко невярно. Съгласно приетата от всички нас в пленарната зала енергийна стратегия приоритет номер едно в развитието на ядрената енергетика е удължаване на срока на експлоатация на V и VІ блок на действащата атомна централа в Козлодуй. При необходимост може да се продължи с изграждане на нова ядрена мощност отново на площадката на Козлодуй, което икономически ще бъде много по-оправдано.
  Второто твърдение в този документ е, че ако не се изгради АЕЦ „Белене”, ще се засили енергийната зависимост на страната от доставките на природен газ, което ще застраши националната сигурност. (Шум и реплики отляво.)
  Извинете, акад. Воденичаров, ние се намираме в най-голямата енергийна зависимост от всички страни – членки на Европейския съюз, от доставките на „Газпром”. Аз не виждам какво повече от това може да бъде като енергийна зависимост. (Силен шум и реплики.) И това, което вчера беше оповестено официално, че до 31 декември България е единствена от петте страни в Европа, в които цената на природния газ, доставян от „Газпром”, е била над 500 долара.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Иванов, Парламентът ще има възможност отново да води диалог по тази тема. Сега предметът на решението е малко по-различен от Вашето изказване.
  ИВАН Н. ИВАНОВ: Аз говоря за неща, които е подписал проф. Воденичаров. Аз не говоря нещо, което е различно от тезите тук, и противопоставям моето становище.
  Третата теза, че след няколко години България ще се превърне във вносител на електроенергия. Това изобщо не е вярно, защото дори шефът на ЕСО преди няколко дни в официално изявление заяви, че и след десет години България ще бъде най-големият износител на електроенергия в целия район на Югоизточна Европа, ще има достатъчно електроенергия за вътрешния пазар в следващите 15-20 години.
  Четвъртата невярна теза, че електроенергията ще поскъпва бързо и цените ще надминат тези в съседните страни, от които ще внасяме. Аз вече казах, че няма да внасяме, а що се касае до цените на регионалния пазар – дори и в момента те са толкова ниски, че България при сегашното положение не може да натовари своите мощности за износ и част от тях бездействат.
  Петата теза на акад. Воденичаров, че строителството на АЕЦ „Белене” – на два хилядника, ще излезе 6 млрд. евро. Това е вярно, акад. Воденичаров, но безспорно Вие би трябвало да знаете, че за да достигне една електроенергия, която е произведена, до своите потребители, освен строежа на хилядниците, трябва да се строи техническа, транспортна и социална инфраструктура, трябва да се предвиди изплащането на всички кредити, които са взети, и това дава цената, която международни и уважавани фирми, каквато е RWE, определиха на десет милиарда и половина. (Шум и реплики.)
  И последното, шесто, е Вашето твърдение, че цената на тока в близкото десетилетие ще има наказателен характер спрямо българската икономика и потребители. Би имало такъв наказателен характер, ако бъде построено АЕЦ „Белене”.
  Казвам всичко това, защото отново заявявам, че това беше документ с фалшиви тези, под които бяха събрани над 500 хиляди подписа на български граждани и тъй като проф. Воденичаров ще поеме пост вече като политическо лице и ще трябва да изразява политическа воля от името на правителството. Аз наистина задавам въпроса: това ли ще бъде израз на политическата воля, или проф. Воденичаров наистина е осъзнал, че строежът на АЕЦ „Белене” представлява най-голямата измама на българския посткомунизъм? Веднага можете да разпознаете това по хората, които продължават да държат на този строеж. Благодаря Ви. (Силен шум и реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Реплики?
  Господин Великов – първа реплика.
  ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Иванов, много е лошо, когато исторически не си спомняш решенията тук, в пленарната зала. Не исках да правя реплика на уважаемия от мен господин Методиев, но ще направя на Вас. Аз обаче си спомням 1999 г., когато Вашият председател на партия Иван Костов смени Веселин Методиев, като министър на образованието. Тогава Вие не защитихте пламенно дейността на тогавашния министър на образованието господин Методиев, защото той беше сменен заради неизпълнение и некачествена работа. Най-малкото, Вие двамата с господин Методиев имате право да отправяте тук въпроси или някакви позиции относно това дали акад. Воденичаров е способен да бъде министър на образованието в Република България.
  Смятам, че министър в това правителство трябваше да бъде някой от заместник-министрите, защото акад. Воденичаров много трудно ще се ориентира в обстановката в оставащите месеци, но това е мое мнение, не аз определям състава на Министерския съвет.
  Аз и моят колега Димитър Чукарски ще гласуваме „за”, защото той защити тезата си за развитие на ядрената енергетика в България. Само за това ще гласуваме „за”, но съм против това Вие с господин Методиев да изказвате тези за това дали един човек е пригоден да стане министър, или не. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак – втора реплика.
  ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще кажа репликата и една забележка към председателя на Народното събрание. Уважаеми господин Иванов, ще перифразирам един народен афоризъм: „Едно си Ваньо знае, едно си Ваньо бае”. Какво общо имаше темата за ядрената енергетика, за референдума за АЕЦ „Белене” с въпроса, който сега обсъждаме?
  Госпожо председател, трябваше да прекъснете не само със забележка, а и с по-крупни мерки, когато един народен представител се отклонява дълго и напоително от темата, която е обект на сегашното ни обсъждане.
  Господин Иванов, ще допълня само факта, че въпреки всички тези неща, които изброихте, които се опитахте да оборите и квалифицирахте като несъстоятелни тези, правителството на ГЕРБ предлага проф. Воденичаров за министър на образованието, показва, че те са осъзнали тяхната вярност. Благодаря Ви. (Реплики.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
  Дуплика – господин Иванов, с молба по темата. Темата е Проекторешение за състава на Министерски съвет.
  ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
  Уважаеми колеги! Обръщам се към Вас, госпожо председател, аз говорих наистина по темата, защото се предлага конкретен човек, с конкретни качества и конкретни изяви за този пост. Това не може да бъде покрито с една пелена...
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нали разбирате, че няма как всичките му научни публикации и мнения по теми да бъдат обсъдени. Тук не обсъждаме неговите виждания в конкретика.
  Продължете си мисълта.
  ИВАН Н. ИВАНОВ: Встъпвайки в Министерския съвет, неговите виждания и конкретика може да доведат до нежелани резултати за България и българското общество. (Шум и реплики.)
  Ще бъда съвсем кратък в моята дуплика. Не можах да разбера това, което каза моят колега Тодор Великов. Само едно нещо си спомням, че двамата с него по един и същи начин гласувахме през 1999 г. – за този случай, който той говореше. С други думи, не видях разликата в това отношение.
  Що се касае до изявлението на господин Казак, ако след като показах документа с подписа на акад. Воденичаров, той не е могъл да разбере това, за което говоря, мога само да му съчувствам. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Алиосман Имамов.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер! Уважаеми акад. Воденичаров, Вашата автобиография на известен учен е безспорно достойна за уважение, но вероятно сте разбрали, че тук не става дума за научни трудове и научни постижения.
  Уважаеми господин Воденичаров, Вие много скоро ще разберете каква е разликата между науката и политиката. Да Ви призная, понеже го зная от собствен опит, тук е и друг колега, който също има подобен опит, подобно усещане не е особено приятно.
  Уважаеми акад. Воденичаров, Вие ще разберете, че образователната система не е академия и не е научен институт и че от Вас ще се иска да изпълнявате политически задачи. Те не винаги ще съответстват на Вашата последователна, стройна, научна логика и че ще се налага да правите неща, които противоречат на Вашите убеждения.
  Всъщност какво може да направите за това кратко време? Действително има две неща, които бихте могли да придвижите във връзка с образователната система, която Вие много скоро ще ръководите.
  На първо място, както споменаха някои колеги, е да решите срамния проблем със скандалите във връзка с финансирането на Фонд „Научни изследвания”. Как ще го направите не знам, защото тези 14 млн. лв. са раздадени, отдавна са потънали в джобовете на онези или повечето от които нямат нищо общо с науката.
  На второ място обаче Вие вероятно знаете, че в момента в Парламента тече второ четене на един изключително важен Закон за предучилищното и училищното образование. Този закон има сериозни недостатъци, които биха могли с Вашата активна намеса да бъдат коригирани.
  На първо място, ролята на родителите в този законопроект е пренебрежително малка. Трябва да се повиши ролята на родителите в образователния процес. Има конкретни текстове, които мнозинството отхвърли и вероятно ще отхвърли и в бъдеще, свързани с този проблем.
  На второ място, дискриминационните текстове, свързани с изучаването на майчиния език.
  На трето място, по-справедлива система за финансиране на отделните учебни заведения в зависимост от тяхната териториална структура, тоест по отношение на това, че средищните училища в отдалечените и планински райони, както и защитените училища да получат справедливо финансиране.
  На следващо място, да се премахне категорично политическият характер на кадровите назначения в образователната система. Там директори, управляващи специалисти на различни нива в образователната система са политически назначения, които ще бъдат изгонени още първата седмица, когато следващите дойдат на власт, за да направят следващите политически назначения. (Реплики от ГЕРБ.)
  Уважаеми дами и господа, много е лесно да кажеш, че образованието е национален приоритет. Приоритет е онова, за което се дават пари. Не можеш да кажеш, че е национален приоритет образованието, когато публичните и частни разходи в това образование са около 3,5 милиона, когато за инвестиции в научноизследователската дейност се дават половин процент при изисквания на Европа 3% от брутния вътрешен продукт, когато нетният коефициент на записване на тийнейджърите между ІХ и ХІІІ клас е 77%, което означава, че един от четирима тийнейджъри на тази възраст не ходи на училище. Когато България е на първо място в Европа по броя на младежите, които нито учат, нито работят, когато увеличаването на относителния дял на завършилите висше образование не е в съответствие с изискванията на Европа и Стратегия 2020. За да стане наистина приоритет образованието, то трябва да получи заслуженото финансиране.
  Затова в заключение, уважаеми акад. Воденичаров, искам да Ви кажа, че Вие ще се сблъскате със страшно много ограничения като министър, но най-голямото ограничение е липсата на финанси, с които да реализирате своите настина добри намерения. Вие, господин Воденичаров, ще бъдете министър с празен портфейл. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
  За изказване – господин Станишев.
  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми акад. Воденичаров! Първо, искам удължаване на времето за парламентарната група и да се изказват по същество вече оттук нататък.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Да, моля, удължете времето.
  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми дами и господа, предстои ни гласуване по промени в състава на Министерския съвет. Важният въпрос е: какво е политическото значение на действието на министър-председателя господин Борисов за отстраняване на министър Игнатов и предложението председателят на Българската академия на науките акад. Воденичаров да заеме поста министър на образованието и науката? Това всъщност е основният въпрос, на който трябва да си отговори всеки народен представител, преди да реши как ще гласува.
  Очевидно е, че мотивите, които господин Борисов изтъкна, заявявайки, огласявайки своите предложения, не са истинските мотиви, защото би било убедително, ако господин Борисов отстрани министър Игнатов заради скандалите във Фонд „Научни изследвания” не сега, а преди месеци, когато скандалът се разрази и който в продължение на месеци няма отговор от страна на управляващите. Напротив, има усилие скандалът да бъде прикрит, потулен и при всички критики към министъра на образованието и науката остават маса други неотговорени въпроси, в това число за отговорността на министър Дянков, тъй като негови представители участват в управлението на Фонд „Научни изследвания”.
  Би било убедително, ако господин Борисов заяви, че има неуспех в политиката в областта на науката, образованието и затова се правят промени, но кога – четири, пет месеца преди изборите? Това е изключително несериозно! Очевидно е, че целите, които преследва господин Борисов, са съвсем различни от стремежа да се подобри работата на министерството, да се промени отношението към българската наука. Тези цели са чисто политически.
  Неслучайно реакцията на премиера беше на следващия ден след провеждането на първия, предизвикан от българските граждани, демократичен референдум по важен въпрос – развитието на българската ядрена енергетика. Това беше стремеж и е стремеж да се захлупи референдумът, да се потули обикновен, ясен факт, че за първи път лично министър-председателят господин Борисов получи едно голямо „не” на неговия призив за три отрицателни отговора по референдума. Той получи личен вот на недоверие от хората, които гласуваха „за” развитие на ядрената енергетика, в това число и за изграждане на атомна електроцентрала „Белене”, която е единственият реален проект за нова ядрена електроцентрала на територията на България. (Реплики от ГЕРБ.)
  Неслучайно в същия ден хвърчаха още глави – на председателя на ДКЕВР, само че пак бяха обявени промени с фалшиви мотиви. Проблемът не е в забавянето на реализация на европейски директиви, проблемът е, че трябваше да бъде хвърлена глава за непоносимите сметки за топлофикация, за отопление на българските граждани. Нали трябваше цената на отоплението да намалее? Нали казахте, че с 20% е паднала цената на газа? Къде е намалението?! Няма как по друг начин да се нарекат тези предложения, освен кризисен PR на министър-председателя.
  РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: По темата.
  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Трябва ясно да заявя, че се отнасям с голямо уважение към акад. Воденичаров – и заради научните му постижения, и заради неговата гражданска позиция, тъй като сме били на единна позиция още преди години, когато защитавахме блоковете на АЕЦ „Козлодуй”, когато едно правителство пое ангажимент, друго правителство го реализира финално за закриване на първите четири реактора на атомната електроцентрала.
  Уважавам акад. Воденичаров и за неговата гражданска позиция, която той посмя да заяви, да оглави един граждански инициативен комитет, за което му благодаря. Лично му благодаря! И тази позиция беше оценена от изключително много български граждани.
  Но възниква другият въпрос: какво може да се направи реално като промяна на политиката на това правителство към българската наука и образование? По същество – нищо! Четири месеца са изключително кратък срок дори за ориентация, камо ли за коренна промяна в политиката.
  Не завиждам на акад. Воденичаров, че ще трябва да бъде в един Кабинет заедно с господин Дянков, който обяви Българската академия на науките за феодални старци, който целенасочено води политика за ликвидиране на Българската академия на науките чрез финансово удушаване и чрез „реформи”, които всъщност водят до отлив на реален научен потенциал, особено млади хора от Академията. Трудно ще съжителствате с господин Дянков в един Кабинет. Не виждам как ще правите и обща, реално единна политика.
  Ще Ви бъде трудно също така, когато правителството заема своята позиция по отношение на проекта „Белене”, защото е ясно, че това правителство няма никакво намерение да се съобрази с волята, заявена от 62% от гласувалите български граждани за развитие на ядрената енергетика. Възнамеряват да хвърлят поредни димки за изграждане на нов блок на „Козлодуй”, за който нямат никаква готовност и никакво реално намерение за действие.
  Всичко това са въпроси, на които всеки човек, в това число и акад. Воденичаров трябва да си даде отговор, но той очевидно е направил своя избор – това е свободен избор, но също така и всяка парламентарна група трябва да направи своя политически избор. За съжаление, аз не смятам, че и най-добрите намерения на акад. Воденичаров могат да бъдат реализирани сериозно в рамките на това управление, защото философията на това управление противоречи на истинските интереси на българската наука и нейното развитие и на българското образование.
  Ще Ви дам един ясен пример. Как можем да вярваме на сериозна промяна в областта на образованието и науката, след като същата тази седмица, когато предстои след малко да гласуваме кандидатурата на акад. Воденичаров, продължавате да обсъждате Закона за предучилищното и училищното образование, който за нас е абсурден в много свои части? Застава ли акад. Воденичаров зад този закон, който утре ще бъде обсъждан и гласуван от Народното събрание? Това е ясна демонстрация на абсолютна липса на намерение за каквато и да била сериозна промяна в областта на научните изследвания, в областта на образованието в България, а там са нужни сериозни реформи, но тези реформи ще бъдат правени вече от следващия кабинет, с нов политически мандат, с друга визия за развитие както на науката, така и на образованието.
  В личен план искам да пожелая след предстоящите месеци, тъй като очевидно мнозинството ще подкрепи кандидатурата на акад. Воденичаров, да има по-малко горчилка в себе си, да не изпита твърде много разочарования, въпреки че в личен план съм по-скоро скептик за това. Не Ви го пожелавам, най-искрено, човешки.
  Парламентарната група на Коалиция за България ще гласува „против” предложената кандидатура не заради личните качества, напротив, това е едно от малкото професионални, годни предложения за министри, което господин Борисов е направил, а заради политиката, която води този кабинет. Това е нашият политически избор. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
  Заповядайте за реплика, господин Велчев.
  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Уважаеми господин Станишев, в моето детство имаше една стара грамофонна плоча с „Мирча Кришан и краставицата”. (Реплики от КБ.) Вие точно това правите. Темата е съвсем друга, Вие се връщате на референдума.
  Нямаше да стана да кажа нищо, ако отново не вкарахте една тема, че с този референдум министър-председателят е получил вот на недоверие. Искам да Ви напомня, че 12% от избирателите на референдума гласуваха „за” Вашата идея, а доколкото знам от статистическите проучвания, по тази логика Вашият електорат не е гласувал за Вас, защото Вие по статистически проучвания имате 20%. Защо тогава 12% гласуваха за Вас? Това е вот на недоверие и за Вас. Не бъркайте двете неща!
  По повод на взимане на решенията, смятате ли, че българските избиратели забравиха времето, в което Вие бяхте министър-председател? Как се взимаха решенията тогава? Трябва ли аз да Ви напомням? Така ли бързо реагирахте, че сега тук, от тази трибуна, казвате, че ненавременна е реакцията на министър-председателя? Винаги – това са доказали министър-председателят и ГЕРБ – когато има данни за нарушения за корупция, решението се взима моментално, а не се пита Доган дали да уволни еди-кой си, или да пита царя кой да уволни, кой да назначи! (Реплики от КБ.)
  Специално Вие нямате право да критикувате министър-председателя за взимане на решения. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
  Заповядайте за дуплика, господин Станишев.
  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Господин Велчев само потвърди моята теза – какво го боли господин министър-председателя. Тежко го боли от това, че той призова българските граждани три пъти да гласуват „не” срещу развитието на ядрената енергетика и българските граждани – огромното мнозинство от тези, които излязоха да гласуват, въпреки негативната кампания от Министерския съвет казаха „да”. Това е лично поражение на господин Борисов. Затова той не се появи на пресконференцията на партия ГЕРБ в нощта на референдума. Няма как да игнорирате българските граждани. Който заявява, че референдумът е безсмислен, обезсмисля своето политическо битие. Факт е, че референдумът има резултат и темата ще влезе отново в Народното събрание и ако това Народно събрание не се съобрази с волята на българските граждани, следващото с друга конфигурация ще се съобрази с волята на българските граждани, за да има пряка демокрация, да видят смисъл в референдумите.
  Що се отнася до критиката на господин Борисов, то ако се вярва на Вас, разбирам, че за това си мечтаете – никой никога да не критикува господин Борисов. Затова е министър-председател, да получава критики от опозицията за неговите грешки.
  Що се отнася до корупцията – известно е, че тя в момента е централизирана на високо политическо ниво, има недосегаеми фигури, в това число министър Цветанов, министъра на земеделието господин Найденов, които каквито и поразии противозаконни да извършат, каквато и корупция да развият, няма да бъдат отстранени, защото са част от тесния кръг на министър-председателя. (Реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
  Заповядайте, господин Стоичков.
  ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми акад. Воденичаров! Днес на нашето внимание е представен следният проект за решение с две точки – Освобождаване на Сергей Игнатов и Избиране на Стефан Воденичаров.
  Затова ми се струва, че първа точка в днешния дебат трябваше да бъде защо освобождаваме проф. Игнатов, защо проф. Игнатов си тръгва четири месеца преди края на мандата и каква е оценката за неговата работа. Аз, разбира се, имам лична позиция по въпроса, но тя не е важна, защото не съм вносител на този проект за решение. Вносител е Министерският съвет. А какво казва Министерският съвет по оценка дейността на проф. Игнатов? Премиерът казва: „Тръгва си, защото не упражни контрол върху дейността на Фонд „Научни изследвания”, вицепремиерът казва: „Не, лош беше законът”.
  Според мен е честно, първо, да дадем оценка и това противоречие в мнението на вносителя – на Министерския съвет, да се изчисти. Надявам се и вицепремиерът господин Дянков да вземе отношение по въпроса дали през този период законът е лош, особено след 2010 г., когато се промени в рамките на това Народно събрание, или законът лошо се изпълняваше?
  На второ място, защо ни се предлага да изберем акад. Воденичаров? Как правителството бързо еволюира по пътя председателят на БАН, „председателят на синодалните старци” (реплика на народния представител Иван Костов), главният синодален старец да ни се предложи за министър на образованието? Тази еволюция е добра, стига да бъде финансово адекватно изменена в настоящия бюджет. Но това, както знаят финансистите, е невъзможно. Ако правителството еволюира по отношение на БАН, на научните организации, на университетите и прочие, тази положителна еволюция, която аз подкрепям, би следвало да намери съответното финансово отражение, съответната финансова инжекция – поне на шестмесечието, към тези научни организации, БАН, университет и прочие.
  Към акад. Воденичаров имам два кратки въпроса. Понеже Фонд „Научни изследвания” стана първопричината като че ли за оставката на министър Игнатов, въпросът ми към него е: споделя ли една от тезите в правителството, че Фонд „Научни изследвания” трябва да се превърне в дирекция на Министерството на образованието, младежта и науката?
  Вторият ми въпрос е свързан със закона, с който ще имам удоволствие да Ви занимавам няколко месеца – Закона за училищното и предучилищно образование. Този закон обезпечен ли е финансово? Проведохте ли вече разговор с финансовия министър, който има критики в съгласувателната процедура и който казва, че в следващата тригодишна бюджетна рамка пари за този закон няма? Проведохте ли разговор в тази насока и какви са резултатите, защото този закон ще го чета буквално след около половин час?
  И на последно място, с което завършвам, за бившия главен прокурор неговият заместник беше казал следното: „Първата година той свикваше с нас, с прокуратурата; втората година прокуратурата свикваше с него; третата и четвъртата година ние нещо се опитахме да направим”.
  Вие не разполагате с четири години, а с четири месеца. Аз Ви пожелавам много бързо, буквално на шеста скорост, да се включите в образователната система. В противен случай ще загуби образователната система и БАН няма да спечели от Вашата номинация. Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
  Заповядайте за първа реплика, господин Хамид.
  ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господа народни представители! Уважаеми господин Стоичков, разбира се, всичко това, което казахте, е вярно, но под формата на реплика искам да отправя следния въпрос към Вас. В Управителния съвет има ли представител на министъра на финансите? Тук говорим за отговорността само на господин Игнатов за контрола върху Фонд „Научни изследвания”, но не носи ли и господин вицепремиерът пряко отговорност за поразиите във фонда? Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
  Дуплика – господин Стоичков.
  ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Хамид! Имам уверение, че на въпроса, който поставихте, вицепремиерът – уважаемият господин Дянков ще ми отговори в петък. Така че заповядайте на парламентарния контрол в петък, ще получите отговор и на този въпрос.
  Моят отговор дадох и в изказването си. През 2010 г. е изменен Законът за научните изследвания, съгласно който в тримесечен срок министърът на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на финансите, трябваше да приведе в съответствие с измененията в закона Правилника за дейността на Фонд „Научни изследвания”. Връщам Ви три години назад – в 2010 г., три месеца оттогава двамата министри трябваше да актуализират правилата за работа на Фонд „Научни изследвания”, който, за съжаление, днес става причина за оставка. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат? Няма.
  Дебатите са закрити.
  Преминаваме към гласуване. (Реплики от ДПС.)
  Няма знак от акад. Воденичаров, че желае да отговори на въпросите. Аз не мога да го задължа да излиза на трибуната. (Шум и реплики от ДПС.)
  Поставям на гласуване Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България с двете точки, които прочетох.
  Гласували 176 народни представители: за 111, против 64, въздържал се 1.
  Предложението е прието.
  Академик Стефан Воденичаров е новият министър на образованието, младежта и науката. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
  Академик Воденичаров, заповядайте на трибуната за полагане на клетва и повтаряйте след мен. (Всички стават.)
  СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
  Честито, акад. Воденичаров! Успех Ви желая!
  Новият министър иска думата.
  МИНИСТЪР СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ: Искам няколко думи да кажа с Ваше разрешение.
  Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми депутати, уважаеми господин заместник министър-председател! Първо, искам да благодаря на всички, които се изказаха в началото на тези обсъждания, специално на тези, които обсъждаха това, което съм направил досега и за науката, и нещо за обществото, защото това го казаха хора, които аз дълбоко уважавам. Чувствам, че наистина всичко, което през тези няколко месеца бих искал да направя, става още по-императивно за мен.
  Както се каза – хоризонтът пред мен е около 4 месеца и човек не може да си поставя много задачи.
  Коя беше причината, поради която приех предложението на министър-председателя? В момента пред цялата научна общност и образованието се отваря изключителен шанс – Оперативната програма „Наука и образование”. Нямаме време за чакане за подготовката на документите за тази програма. Знаете, че от няколко месеца цялата научна и университетска общност непрекъснато работи в тази област. Защото в момента, при създалите се финансови обстоятелства в страната, това е единственият изход нещо да влезе и да подпомогне науката и образованието. Явно е, че това ще бъде задачата, в която настоятелно ще опитам да се направи подготовката в Министерството на образованието, младежта и науката да се създаде съответният механизъм, за да може да стане бенефициент на тази програма и да обсъдим посоките за нейното развитие.
  По болезнения въпрос с Фонд „Научни изследвания” в петък ще поканя всички ректори в България, ръководството на Българската академия на науките, ще седнем да обсъдим този въпрос и ще потърся тяхното предложение за нов управител на този фонд. Разбира се, когато вляза със съответните прерогативи в министерството, има задължителни мерки, които незабавно ще бъдат взети.
  Нещо, което много от отдавна е близко до мен и съм се опитвал досега да говоря с няколко министри на образованието, това е въпросът със средното техническо, политехническо – както искате – образование.
  Българската индустрия няма кадри. Без кадри ние не можем да тръгнем напред в нищо. На базата на сегашното законодателство, с помощта на български индустриалци ще видим какви са мерките за възвръщане на едно нормално 5-годишно средно-техническо образование, както бяха по-рано техникумите. Аз се гордея, че съм възпитаник на Механотехникум „Сталин” – София. Българските индустриалци се нуждаят от такива кадри. Това е нещо, което смятам, че е от изключителна важност и вече съм провел разговори с някои от тях как това ще стане на базата на публично-частно партньорство. Това е задача, за която ще моля за Вашата подкрепа.
  Заедно с Министерството на икономиката ще бъдем в помощ за един много важен закон – Законът за иновациите. Говорим за България 2020, но ние нямаме рамките на играта вътре и никой не знае кой къде и какво прави. Ще Ви помоля за Вашата помощ един такъв закон за мине със сериозно обсъждане. Никой в този момент не знае по какъв начин ще се ситуират тези неща. Така наречената сватба между наука и приложни дейности трябва да се състои.
  И нещо, което все още е в моите пълномощия – аз ще създам един Институт за научни изследвания в педагогиката в Българската академия на науките.
  Къде е проблемът, който виждам? Живеем в информационно общество, възпитанието на младите хора какво да правят в това ново общество – не само да ползват продуктите на информационното общество, но да знаят да боравят с тях и да могат да надграждат. Това означава, че научно трябва да се преразгледа целият подход към обучението на младите кадри. Има достатъчно добри примери в света, които могат да бъдат използвани. Това е нещото, което бих искал да направя и разчитам на Вашето съдействие. Благодаря на всички. (Ръкопляскания от ГЕРБ и независимите народни представители.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин министър.
  Колеги, продължаваме с предложенията по ал. 7.
  Припомням, че съгласно уточнението ни на Председателския съвет тази сутрин, ще бъде удължено времето за разисквания по двете точки, ако не приключим с гласуването в редовното време до 14,00 часа, с времето за разискванията и гласуването по току-що приетото решение, което е общо в рамките на един час и петнадесет минути.

  Продължаваме със:
  ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
  Вносители – проф. Станилов, Владимиров и Шопов.
  Няма доклад на Правната комисия.
  От името на вносителите – господин Сидеров, слушаме Ви.
  ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
  Дами и господа народни представители, предлагам на Вашето внимание една поправка в Наказателния кодекс, която е част от нашата идеология като патриотична националистическа партия. Става дума за неизбежната самоотбрана – един въпрос, който засяга всички български граждани.
  В годините на така наречения „преход” престъпността, особено битовата престъпност, придоби много големи размери. Хиляди и хиляди български граждани, домакинства пострадаха от нападения в своите жилища, своите къщи, имоти и местожителство – там където живеят, нападения главно на цигански групи. Знаем, че има една превзетост в говоренето това да се нарича битова престъпност. Аз го наричам циганска престъпност.
  В много от тези случаи нападателите са въоръжени с брадви, с ножове, включително и с огнестрелно оръжие. По досегашния текст на Наказателния кодекс човек не можеше да се отбранява, да отбранява себе си, живота на своето семейство и имуществото си пълноценно, тъй като рискува да бъде вкаран в затвора. Такива случаи има доста. Има много случаи, в които нападнатият в своята къща, в своя двор от циганска банда тръгва да се отбранява, например с ловната си пушка или с нещо друго под ръка, и бива осъден, защото той си е превишил правата на нападнат – правата за защита. Как ги е превишил преценява съответният съд, но имаше фрапиращи случаи, в които с ефективна присъда са вкарани хора, които се отбраняват от нападатели в собственото си жилище. Може би според някои съдии, може би според някои магистрати нападателите, престъпниците, бандитите имат повече права от гражданите, които са жертва на престъпление. Така излиза.
  За да поправим тази несправедливост, ние предлагаме тази поправка, която се изразява в следното – в чл. 12, ал. 3 на Наказателния кодекс текстът се изменя така:
  „Няма превишаване на пределите на неизбежната отбрана, ако причиняването на вреди на нападателя е извършено от отбраняващия се в границите на имот или вещ, които е защитавал, или намирайки се в тях, е защитавал от нападението себе си или трети лица, както и в случаите, в които в границите на имота или вещта деецът е взел предварително мерки срещу евентуално нападение, довели до вредоносния резултат на нападателя.”
  Какво означава „и вещ”? Това означава, ако си нападнат в автомобила си. До момента текстът в Наказателния кодекс не легитимира защитни действия на нападнат в автомобил. Имот означава също така границите на двора. Много българи в своите къщи на село биват нападани в двора си. Такива случаи има много. Ние сме изнасяли такива случаи, направили сме специална хроника на подобни престъпления. Знаете за историческото село Мечка, но не е само то. Стотици български села са подложени на терора на битовата или циганската престъпност и хората там трябва да бъдат защитени.
  Аз смятам, че мнозинството ще подкрепи и трябва да подкрепи този текст, тази промяна в Наказателния кодекс, с което да даде възможност на българските граждани да се отбраняват в собствените си жилища. Това е в синхрон със законодателството в редица европейски държави, това е в синхрон със законодателството на Съединените щати. Знаете, че там има възможност всеки нападнат да се защитава с личното си огнестрелно оръжие в дома си и да не бъде подвеждан под съдебна отговорност. Ние искаме това да бъде и в България, казано общо, обобщено, разговорно.
  Надявам се на разбиране и смятам, че този път няма да отхвърлите нашето предложение. Милиони българи очакват тази поправка, за да знаят, че няма да бъдат наказвани, ако те се отбраняват в собствения си имот или автомобил, къща, жилище и защитават себе си, живота си, имуществото си и семейството си. Мисля, че няма никаква причина, никакъв аргумент да отхвърлите нашето предложение. Ако има такъв, моля да го чуем, нека да има дискусия, но смятам, че поправката, която предлагаме, е общественополезна, ще бъде добре приета от българското общество, а също и от юридическата общност.
  Благодаря Ви за вниманието.
  Разчитам на разбиране и съдействие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Откривам дискусията.
  Желаещи за изказване?
  Господин Шопов.
  ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Задачата, с която „Атака” се зае, е много сериозна.
  Всички юристи тук разбират сложността на проблема. Поначало това Народно събрание е голям длъжник, защото едно от посланията, с които то дойде на историческата сцена, беше да бъде създаден нов Наказателен кодекс. Това не стана. Занимавахме се с какви ли не глупости, бих казал, но нов Наказателен кодекс не беше направен. Бяха направени изменения в Наказателния кодекс, но на парче.
  Сложността на този въпрос всички юристи, всички колеги тук разбират. Изписани са томове от книги по въпроса за неизбежната отбрана. Има специализирани професори, преподаватели и съдии точно по тази материя, затова предлаганото от „Атака” е условно. То е съгласувано много добре, но е едно примерно предложение, което ние представяме пред Четиридесет и първото Народно събрание като основно предложение, върху което могат да бъдат правени дебати, коментари и то може да бъде видоизменено, но, така или иначе, процедурата по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е спазена.
  Ние предлагаме сериозното му разглеждане и гласуване на първо четене, като в Правна комисия, след консултиране със съответните специалисти, може да се излезе с много по-различен текст от този, който сме предложили, но въпиюща необходимост за правната теория и за правната практика е най-после да бъде направена една поправка. Това е дълг към българското общество.
  Има 400 хиляди преписки по дела, по много от които може да бъде приложен институтът за неизбежната отбрана. Това, което ние сме представили, е примерно и то може да бъде огледано и усъвършенствано, още повече че последният опит на народно събрание е бил в Тридесет и осмото Народно събрание. Връщам се в исторически план върху нещата, когато такъв опит за регламентиране и за промяна на института за неизбежната отбрана е направен, но той е завършил почти неуспешно, тъй като Конституционният съд в много голяма степен е променил онова, което Тридесет и осмото Народно събрание е внесло.
  Това наше предложение поставя презумпцията, тогава когато гражданин се намира в имот или движима вещ – освен кола, това може да бъде и фургон. Тук имаме предвид безбройните случаи, когато граждани са били нападани там, където отглеждат реколта или на полето, от цигански банди. Това сме имали предвид. В такива случаи презумпцията е да се действа така, че на дееца, тоест този, който е причинил вредоносния резултат, да може да му се отговори по начин, по който човек да защити себе си, имота си, честта на семейството си, да може да се защити и да не подлежи на наказателна отговорност.
  Безброй са тези случаи. Тук имаме предвид и случаите, в които е пускан ток от електрическата мрежа по огради, когато е имало предварителна подготовка и с технически средства собствениците на имоти са се опитвали да опазят имотите си, да ги защитят от евентуални нападатели. Подобен е случаят и с господин Опиц, който в момента е в затвора. Давам най-пресния пример. Той не се ползва от възможността да получи помилване от Президентството. Знаете, че скоро това му беше отказано.
  Аз призовавам колегите, особено юристите тук, които разбират сложността на проблема и необходимостта от правното преформулиране на текст 12 от общата част на Наказателния кодекс, да гласуват „за”, с което да бъде дадено началото на процедурата по гледането на този текст в Правна комисия.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
  Други желаещи за изказване?
  Заповядайте, господин Нотев.
  ЯВОР НОТЕВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
  Уважаеми колеги, в подкрепа на внесения и разглеждан законопроект бих искал да обърна вниманието Ви, като се върна към изменения, които са били направени в Наказателния кодекс в същата посока, целящи детайлизиране и изясняване на института на неизбежната отбрана, така че той да стане ефективно средство за защита на обществено признати ценности, каквито са животът и имуществото на българските граждани, в изпълнение задължението на държавата да осигури такова законодателство, което справедливо и ефективно да защити тези ценности, поставяйки част от въпросите за решаване в ръцете на българските граждани.
  Със Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който е обнародван в „Държавен вестник”, бр. 62 от 1997 г. се променя чл. 12, който регламентира института на неизбежната отбрана, като се допълват хипотезите, в които се приема, че превишаване пределите на неизбежната отбрана, като изключение от общия принцип, който позволява правоприлагащият орган да преценява дали е налице такова или не, да се разгледат шест хипотези, които предварително решават този сложен проблем.
  В шест точки от закона се предлага да се приеме по дефиниция, екс леге, че няма превишаване на пределите на неизбежна отбрана и че в тези случаи отбраняващият се е нападнат неправомерно и има правото да употреби сила и въздействие върху нападателя в каквито предели намери за уместно, без това да ангажира неговата наказателна отговорност.
  Точките се свеждат до разглеждане на следните хипотези. Припомням за тези от Вас, които не ги помнят или които въобще не са били запознати с дебата по повод на тези изменения.
  Когато нападението е в моторно, въздухоплавателно, водно превозно средство или подвижен железопътен състав; когато нападението е извършено нощем и когато нападението не може да бъде отблъснато по друг начин – се казва в приетите тогава изменения на Наказателния кодекс, то е ненаказуемо, независимо от интензитета на въздействие върху нападателя и начина, по който е отблъснато нападението.
  Принципът за симетрия на действията на нападателя и отбраняващия се е изоставен в полза на възможността нападнатият да защити свои конституционно признати права: правото на живот, правото на неприкосновеност на неговото жилище, правото на защита на своето имущество.
  В своето решение Конституционният съд разглежда съображения „за” и „против” и давайки приоритет в голяма степен на права, които са гарантирани от Конституцията на този, който така или иначе нарушава закона, а именно неговото право на живот, решава, че не е разумно да се преотстъпи възможността за тази преценка на конкретния нападнат, на конкретния отбраняващ се, защото това би могло да произведе неприятни и нелицеприятни незаконосъобразни практики в случаите, когато нападнатият е оставен на своята преценка за начина, по който ще отблъсне нападението.
  В същото време обръщам вниманието Ви върху това, че в действащата Наказателна уредба, в чл. 12 на Наказателния кодекс, чиято промяна предлагаме, се възприема частично предложението в частта си, в която остава неотменено с посоченото Решение № 19 от 1997 г., а именно че не се нарушават пределите на неизбежната отбрана, когато нападението е извършено в жилището на нападнатия.
  Искам да Ви запозная с част от мотивите в това конституционно решение, за да обоснова защо поправката, която предлагаме днес на Вашето внимание, до голяма степен се свежда до редакционна поправка, до поправка, която конкретизира хипотезата и която съдържателно не я променя, а напълно се съгласява и съответства с мотивите на конституционното решение.
  В същото решение се казва така:
  Квалифициращият признак за отпадане на ограничението в пределите на неизбежната отбрана в т. 3, а именно когато нападението е извършено в жилище, е свързан с начина на изпълнение на нападението и обектите, които са предмет на насилие или взлом от страна на нападателя. Те се обособяват в три групи: жилище, вилен имот и стопански обект. Тъй като жилище е всеки обект, който се ползва за живеене, от първата група всъщност се обхващат и вилните имоти – казва в решението си Конституционният съд.
  След така направеното уточнение следва да се посочи, че съображенията, изнесени и за останалите хипотези, са валидни и за нападенията, които са извършени в жилищен и вилен имот, и стопански обект. За характера и опасността на нападението могат да имат значение не само обстоятелствата за начина на проникване във вилния имот или в стопанския обект. От значение са също застрашеният с увреждане интерес, конкретният способ за влизане с взлом, степента на нарушаване неприкосновеността на недвижимия имот, от вида на оказаните и всички фактически данни за брой, възраст на нападателите, за средствата, които използват, за времето, през което действат. По такъв начин приложното поле на тази хипотеза, заключава съдът, обхваща и прояви на нападение над вилен имот.
  Това, което ние предлагаме да се впише изрично в законовия текст, акцентира върху профилактиката, която се постига с редакцията на действащите наказателноправни норми.
  Очевидно е, че не всеки български гражданин е запознат в подробности с тълкуването, което се съдържа в решението на Конституционния съд, и не всеки е длъжен да го знае. Всеки обаче е длъжен да знае законите и когато посланието на наказателните норми е в конкретно и ясно изразена форма, то тогава би следвало да съобрази, че той ще носи риска да бъде отблъснат с всички средства и всички действия, ненаказуемо от страна на нападнатия, дори тогава, когато действа по отношение на негов имот, който представлява вилна сграда, който представлява стопански имот, който е ограден за нуждите на съответната дейност, която се извършва. Твърдя, че това и сега е така, но то е така в резултат на тълкувание, което съдът би извел, но не е длъжен да направи. Обратното ще бъде, ако ние направим с Вас необходимото това съдържание да бъде вложено в правната норма като дух и воля на законодателя, който е съставил и създал тази правна норма – имам предвид нашите действия.
  И още малко търпение моля за запознаване със съображенията в подкрепа на нашето предложение, които намирам в разсъжденията на Конституционния съд, който е подложил на остър дебат и разглеждане необходимостта от такова законодателно решение.
  В същото решение е казано, че няма превишаване на пределите на неизбежната отбрана, даже когато нападателят е убит, ако той е проникнал в жилището на нападнатия чрез насилие и взлом. Така очертаното нападение се характеризира чрез особена интензивност, наред с това то е пряка и грубо нарушаваща неприкосновеността на жилището постъпка. Неговата неприкосновеност е изрично прогласена в чл. 33, ал. 1, изречение първо от Конституцията, затова е особено ценно право и благо.
  Нещо повече, нападнатият при условията на т. 3 не може да знае с каква цел нападателят иска да проникне насилствено в жилището. Тази цел може да бъде убийство, може да бъде жестоко изтезание, за да бъде принуден нападнатият да посочи къде има скрити пари или други ценности, каквито случаи, за съжаление, има, и то не малко. При тези условия отбраната на нападнатия, включително чрез убийство на нападателя, не може да бъде окачествена като явно превишаване на пределите на неизбежна отбрана.
  Какво повече трябва да чакаме, за да се убедим, че казаното и прогнозираното в това решение на Конституционния съд през 1997 г. е станало ежедневие, че е житейска практика?! Няма с какво да навредим, ако впишем в текста направените предложения за изменение на конкретния текст и съответно ги претворим в действия като действаща законна норма, а не като извод, който следва от тълкуванието и на сега действащата правна разпоредба.
  Моля Ви да подкрепите направеното предложение.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
  Други желаещи за изказвания? Няма.
  Прекратявам дискусията.
  Предстои гласуване.
  Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.
  Гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 254-01-69, внесен от народните представители Станислав Станилов, Любомир Владимиров и Павел Шопов на 12 юни 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 80 народни представители: за 14, против 2, въздържали се 64.
  Предложението не е прието.

  Преминаваме към следващата точка:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ДАННИ И ФАКТИ ПО СКАНДАЛА С ИМОТНИТЕ СДЕЛКИ ОТ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2012 г. СЪС ЗЕМИ В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000 В РАЙОНА НА НЕСЕБЪР, ДОВЕЛИ ДО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ НА ХОРА, БЛИЗКИ ДО УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДНЕС.
  Вносители – Сергей Станишев и група народни представители.
  Господин Михалевски, заповядайте от името на вносителите.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще се опитам да обоснова защо е необходима такава анкетна комисия, тъй като казусът, с който се занимаваме, а и през последните седмици цялото обществено внимание е насочено към него, не е просто пример за облагодетелстване на фирми и хора, близки до управляващите, а крие в себе си много по-дълбоки рискове, които бунят общественото мнение и създават обществена непримирима реакция. Бих казал, че фактите по този казус не предопределяха реакцията на управляващите, в случая изпълнителната власт. Защото те първосигнално започнаха да прехвърлят отговорност на предишните правителства за предишни действия. Това по никакъв начин не изключва последствия, които отново биха могли да разбунят обществения интерес и да ощетят държавния.
  Във връзка с това бих искал да кажа, че предходните правителства и мнозинства си понесоха политическата отговорност. Разбира се, трябва да се потърсят механизми да се възстанови общественият и държавният интерес, където е нарушен, особено след влизането в сила на редица закони в предходните години, защото определено има нарушения, които трябва да бъдат предмет на правоохранителните органи и трябва да има възмездяване и възстановяване на обществения интерес.
  Само че, когато този казус, който в момента разбуни много силно обществото, се затулва със списъци, със запушването на обществените и частни медии, с внушения, които целят единствено да отклонят общественото внимание, няма как да решим този казус
  Затова предложението ни към Вас е да създадем анкетна комисия, която да има за основен предмет на дейност изследване на фактите по този конкретен случай. В него са заложени механизми, които очевидно действат и го правят възможен.
  В момента имаме достатъчно информация, че редица други подобни терени, като този от 29-те декара в Несебър, са подготвени за продажба по абсолютно същата схема. Тоест, като резултат от такава комисия ние трябва да направим българските институции адекватни на българското правителство, за да може те да бъдат адекватни и на обществения интерес.
  Какво имаме предвид? Не само че възразяваме върху елементарния подход, примерно на министъра на земеделието – да разхвърля и да разнася списъци. Бих обърнал Вашето внимание, че след като е въведена възможността за промяна на предназначението след заявения инвестиционен интерес и прехвърляне или заменяне, или продаване след промяна на предназначението на терени, бидейки публична държавна собственост, народните събрания в един предходен мандат са създали достатъчно законови основания и ограничения, които да не позволят този сценарий. Ще Ви посоча само два примера.
  Законът за устройството на Черноморското крайбрежие, който ясно е предписал ограничението върху зони, които представляват публична държавна собственост, разбира се, тук слагам извън черта изключителната държавна собственост, която по Конституция е неприкосновена. В този закон са предписани, забележете, действия на правителството, на изпълнителната власт, които да последват волята на законодателя, за да може да се създаде реалният и ефективен инструментариум, чрез който държавните институции – било регионалните инспекции по опазване на околната среда, било от дирекция „Национален строителен контрол”, било службите на общините в България да не позволят унищожаването на тази предписана от законодателя публична държавна собственост, каквато е примерно пясъчните дюни.
  Само че, забележете, бездействието на изпълнителната власт в този мандат отвори голям вакуум, тъй като Министерството на регионалното развитие и благоустройството не изпълни, дори прекрати започнатите и завършили процедури за избор на изпълнител за изработването на ортофотоплан в 20-километровата зона от българското крайбрежие на Черно море навътре в територията ни; изработването на ортофотокарти с мащаб 1:5000 за всички инвестиционни проекти; за изработването на всички специализирани карти, които да обхванат крайбрежните плажни ивици, пясъчните дюни, брегозащитните съоръжения по българското Черноморско крайбрежие. Всъщност това бездействие, трябва да бъде предмет на тази бъдеща комисия –да се изследва дали поради неразбиране, или поради умисъл, не е извършено това действие. Това е единият огромен вакуум, който създава предпоставки за тези абсолютно неприемливи от обществена гледна точка сделки.
  Второто действие, на което искам да обърна внимание, е, че България през този период, бидейки вече член на Европейския съюз, извърши поредица от действия за картиране на свои защитени територии, защитени зони; обявяването им като такива с актове на Министерския съвет; представянето им по съответния ред и директиви за местообитание или хабитатите и местообитания на птиците при Европейската комисия, одобряването специално на тези, които са по местообитания от Европейската комисия. Забележете, всичко това се развиваше в периода от 2006 до 2009 г., когато излязоха и първите одобрения на Европейската комисия и България трябваше със съответното Министерство на околната среда и водите да издаде заповеди за тези защитени територии. Щеше да наложи допълнителния ограничителен инструмент, по който нямаше да позволи да се случва това, което днес е обществено неприемливо.
  Това е вторият голям вакуум. Скоро обсъждахме и изслушахме министър Караджова – как има едно голямо действие, как това е една сериозна задача. Да, това е сериозна и нелека задача.
  Уважаеми колеги, днес сме 2013 г. Четири години са изминали оттогава. Не само това, но и ще Ви припомня едно изменение от 2010 г. на Закона за биологичното разнообразие, с което удължихме срока на въвеждането на тези заповеди от 2 на 4 години, тоест до края на 2013 г. В момента в Народното събрание вече има предложение това да се удължи с още 2 допълнителни години – тоест до края на 2015 г.
  Какво ни казват органите на изпълнителната власт, избрани от това Народно събрание? Казват ни, че те не могат да свършат работата до края на 2015 г. по отношение на заповедите за защитените територии; казват ни, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма дори идея откъде да вземе ресурса, който щедро беше изразходван за увеличение на инфраструктурния обект – автомагистрала „Люлин”, защото те нямат пари и не могат да свършат тези специализирани карти. Тоест изпълнителната власт ни казва, че не е в състояние да затвори тези две вакуумни пространства, идеалната среда за корупционните далавери, които се развиват.
  Предложенията, пакетът от документи, който в момента ни е даден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, е абсолютно неработещ да спре тези корупционни схеми.
  Уважаеми колеги, считам, че е напълно нормално, когато избраната от това Народно събрание изпълнителна власт не може да си свърши работата, тогава абсолютно логично е и по Конституция – проблемът идва в Народното събрание. Затова Ви предлагаме да създадем анкетна комисия, която да изследва механизмите и пробивите в системата, които водят до тези корупционни схеми, и по този начин да се опитаме в тясно сътрудничество с експерти да изработим необходимите стъпки, да вменим необходимите задължения, да наложим, ако трябва, необходимите мораториуми за определени действия върху определени територии, представляващи държавна собственост, и по този начин да бъдем адекватни на обществения интерес.
  Госпожо председател, от името на Парламентарната група на Коалиция за България внасям Проект за решение:
  Първа точка, създаване на Анкетна комисия за проверка на всички обстоятелства, данни и факти по скандала с имотните сделки от месец декември 2012 г. със земи в защитени зони по НАТУРА 2000 в района на Несебър, довели до облагодетелстване на хора, близки до управляващите днес.
  Второ, предлагаме комисията да се състои от 6 народни представители на паритетен принцип – по един от всяка парламентарна група, и един независим народен представител.
  Трето, избира състав на комисия, съответно председател и членове.
  Четвърто, Временната комисия се избира за срок на действие за един месец. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
  Госпожо Манолова, заповядайте.
  МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, искам да Ви припомня, че ангажимент за създаването на тази комисия, непосредствено след гръмването на скандала „Дюни гейт” пое лично премиерът Бойко Борисов. Направи го няколко дни след Нова година и този негов ангажимент беше препотвърден от още двама министри – министър Лиляна Павлова и министър Мирослав Найденов. И тримата обявиха, че Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи искането за създаване на анкетна комисия, която да проучи фактите и обстоятелствата около продажбата в Несебър, така известният скандал „Дюни гейт”, която комисия ще бъде създадена на паритетен принцип с участието на представители на всички парламентарни групи и в тази комисия – министър-председателят го подчерта няколко пъти, ГЕРБ ще има един-единствен представител с една цел: обективно да бъдат проучени фактите и да стане ясно на българската общественост как стана възможна продажбата на 29 декара дюни в Несебър. Как стана възможна тази колосална далавера, от която държавата беше ощетена с няколко милиона лева, а природата в Несебър – за поколения напред.
  Но обещанията очевидно се забравят. Като гледам колегите от ГЕРБ се правят на приятно разсеяни, не разбрали и не чули какъв ангажимент пое премиерът Бойко Борисов и, гледайки нагласите в залата, най-вероятно нашето искане за анкетна комисия ще бъде отхвърлено. Очаквам поне някой от ГЕРБ да събере сили и смелост, да стане и да каже защо няма да уважи волята на Бойко Борисов. Защо пред волята на Бойко Борисов предпочитате да изпълнявате волята на Яне Янев, който удобно се самосезира със случая „Дюни гейт” и останалите скандали по Черноморското крайбрежие, гръмнали около Нова година, с една-единствена цел – да замаже скандала, да потули случая, да прикрие следите на извършителите на тези колосални далавери, три от които още гърмят в публичното пространство – „Дюни гейт”, Иракли, плажът „Корал”, и които са съпроводени с маса други безобразия, които са в движение. Просто изчакването е към края на мандата да се позабравят тези скандали, за да може кой какво си е наредил да го реализира докрай.
  Какво се случи в Комисията на Яне Янев? Бяха изслушани трима министри и една заместник-министърка по скандалите по българското Черноморие.
  Какъв е изводът? И тримата министри и заместник-министърката, която е подписала продажбата на дюните в Несебър, са целите в бяло. Те са абсолютно невинни. Те изобщо не знаят как е било възможно това да се случи. Те са невинни, техните служители са невинни, най-вероятно проблемът е в предишното управление, нищо че сделките се случват сега, нищо че багерите влязоха в дюните по Черноморското крайбрежие сега. И министър Найденов е целият в бяло, и Нона Караджова е абсолютно невинна, и Лиляна Павлова – ни лук яла, ни лук мирисала. Те нищо не знаят. Трябваше да дойдете и да чуете заместник-министърката Боянова, която абсолютно сериозно пред Комисията Янев обясни, че продавайки дюните в Несебър, не е знаела какво продава. Тя не е знаела! На нея документално нещата са й изглеждали о`кей. Понеже не е знаела какво продава, тя с чиста съвест се е разписала. Ами тази жена може да продаде сградата на Парламента и може да извърши куп други безобразия. Но всичко това е възможно в една комисия, която формално е публична, която формално прави разследване, но на практика замита случаите.
  Какво чухме от министър Найденов? Той също смята, че в неговото министерство, където в края на декември е извършена сделката, не се е случило нищо нередно. За него сделка, която е реализирана 2012 г., проблемът бил, видите ли, през 2007 г., когато шефът на Екологичната инспекция в Бургас бил издал разрешително, екологична оценка не в съответствие със стандартите – една ли, две ли. Но той абсолютно пропуска, че екологична оценка, която е дала зелена светлина на продажбата на дюните и на влизането на багерите в несебърските дюни, е дадена от служител, назначен от ГЕРБ – шефът на Екокомисията на РИОСВ в Бургас. Министър Найденов се абстрахира от неговото поведение и хвърли топката на следващите двама министри – министър Павлова и министър Нона Караджова.
  От министър Павлова така и не чухме някакво обяснение защо министерството при нейния предшественик, сегашен президент господин Плевнелиев, е проиграло интересите на българската държава по съдебни дела, които се отнасят за строителството на плажа „Корал”. Една още по-огромна далавера – колосална със застрояването на един от последните девствени плажове, плажът „Корал”. Но, видите ли, тя изнесе някакви факти, които комисията, защото се доминира от ГЕРБ, така и не се зае да провери и случаят е приключен. Тя не даде отговор и на въпроса: Защо Плевнелиев е прекратил обществената поръчка за картиране на българското Черноморие? Тоест, ако това беше направено, щеше да е ясно кое са дюни, кое – не са. Сега хора като заместник-министър Боянова нямаше да могат да излизат със смешни аргументи, че, видите ли, те не знаят какво продават. Защото щеше да има карта, щеше да има кадастър, щеше да е ясно кой имот какво представлява и кой какво продава. Но тези безобразия останаха прикрити, защото ги разследва една комисия, на която Яне Янев е председател, а депутатите от ГЕРБ гласуват без да мислят.
  Какво чухме от Нона Караджова? Тя също не знае как е станало възможно влизането на багери в „Корал”, в Иракли и в „Дюни”. Тя не знае и няма никакво обяснение, обаче не е виновна. Трябваше да чуят повече народни представители с какъв ентусиазъм тя защитаваше шефа на РИОСВ – Бургас. Човекът, за който стана ясно в цяла България, че е участник в схемата с продажбата и застрояването на дюните в Несебър, който беше заснет дни преди издаването на екооценката с представители на „СЛЕ Груп”, който е затънал в лъжи и който не е ясно колко още незаконни екологични оценки е издал. Но министър Караджова обясни: Той е идеален, няма никакви нарушения и разследването на Комисията Яне Янев приключи.
  Давам тези примери, за да Ви обясня, че ако искате да излезете поне Вие, като депутати, с някаква възможност да гледате хората в очите и особено тези в Бургас, трябва да гласувате за създаването на тази комисия, защото иначе ще сте обикновени страхливци.
  ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Ти нас не ни мисли!
  МАЯ МАНОЛОВА: По-точно хора, които искат да прикрият далавери и безобразия.
  Защо премиерът каза, че ще подкрепите тази комисия, а Вие се каните да правите обратното? Защо пое този публичен ангажимент? (Реплики от ГЕРБ.)
  Добре, ако ще гласувате „за” станете, заявете, за да Ви аплодираме.
  Защото, уважаеми колеги, единствено в рамките на такава комисия на паритетен принцип можем да получим отговор на въпросите, които интересуват хората, а именно:
  Кой е подготвил преписката за продажбата на дюните в Несебър?
  Колко още продажби по същата схема са в заключителната фаза на движение и могат да бъдат разписани всеки момент от някой от заместниците на министър Найденов?
  Кой е проиграл интересите на държавата със застрояването на плажа „Корал”?
  Кой е проиграл тези три съдебни дела, по две от които не са внесени едни смешни държавни такси от по 20 лева?
  Кой и защо е прекратил обществената поръчка за картиране на българското Черноморие?
  Колко екооценки е издал шефът на РИОСВ – Бургас, екооценки, които са в противоречие със закона и дават възможност да се застрояват дюни?
  Колко още безобразия са подготвени в Земеделското министерство по всички тези преписки?
  Ами това, което стана ясно, но което естествено не е разследвано от Комисията на Янев, е, че и заместник-областният на Бургас се канел да се занимава със строителство в защитени територии.
  Ами с предоставянето на вещно право на ползване върху защитени територии – възможност, която съществува в закона и е начин да се заобиколи, за да се вършат безобразия по българското Черноморие?
  Ако искате да чуете отговорите на тези въпроси, трябва да бъде създадена тази комисия, която освен с изслушване на министри от ГЕРБ, да се заеме с конкретна дейност за преписките, които вървят в тези министерства и за това какви още безобразия са подготвени, които сто на сто ще бъдат реализирани в суматохата около парламентарните избори.
  През лятото на 2013 г. ще има проверка на Европейската комисия за това какво се случва в защитените зони по „Натура”. Тогава заради Вашето безхаберие България ще плаща сериозни санкции.
  Ако Вие гледате лежерно на унищожаването на Черноморското крайбрежие, европейските институции се отнасят изключително строго към тези въпроси и накрая сметката ще плащат всички български граждани.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма реплики.
  За изказване – господин Пенко Атанасов.
  ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Разбира се, ще започна с това, че трябва да бъде създадена тази анкетна комисия, защото всички тук в залата и българските граждани като цяло искат да знаят все пак какво се случва.
  Неслучайни са подозренията, неслучайно българските граждани имат усещането, че зад гърба им грабят общественото благо и това не е в интерес на природата ни и на обикновения български гражданин.
  Ще се върна към Комисията на Яне Янев, защото участвах, когато министрите бяха там. Ще си повторя думите, които казах там. Всички тези преписки, документи, които се движат, в края на краищата стигат до Министерството на земеделието и горите и нашият най-невинен министър Найденов довършва процедурата!? Той я довършва, защото му е поръчано и е верният човек, който трябва да довърши процедурата и да изпълни политическата поръчка. Ако искате да стане ясно дали е така, имаме нужда от тази анкетна комисия. В комисията казах, че е време да паднат маските.
  Господин Найденов – нашият обичан министър на земеделието и храните, беше по-бял от сняг, той беше най-невинният, той не си е поставил подписа под никакъв документ. Аз казах: „Нека да паднат маските! Най-виновен в цялата история е министър Найденов!”
  Ще припомня неговите действия, които досега сме търпели и Вие – също. Първо, лъжите от първата си година като министър за навременното плащане на директните плащания на площ. Всяка година се закъснява. Тази година – безобразно. Хората от земеделието чакат тези пари и от тях зависи бъдещата реколта и въобще развитието на земеделието при нас. За съжаление, обаче пак някой е виновен – господин министърът днес ми се извинява.
  Другото нещо, акцизът за горивото. От първия ден му задавам въпроси ще държи ли намаленият акциз на земеделските производители да бъде наша политика? –Да, ще бъде! И досега не се е случило – още един повод да искаме неговата оставка.
  Да не говоря за това, което се случва в горите. Сега се появи възможността сечта в горите да се вземе на концесия за 15 до 30 години и това се смята за добра политика! Още една причина, по която причина просто трябва да си отиде.
  Другото нещо – разграбване на „Напоителни системи”. Извадиха тръбите с негов подпис! Няма ги „Напоителни системи” – съоръжения, които можеха да работят! Няма ги помпените станции.
  Пълно унищожение на тютюнопроизводство! Оказва се, че политиката е грешна. Сега се оказва, че Европейският съюз не за това, че ние сме настоявали, а заради това, че Франция е успяла да извоюва за тютюнопроизводителите си субсидии и ние, слава Богу, ще успеем да се закачим за това.
  Къде бяхме ние, защо умишлено унищожихме тютюнопроизводството? Ние умишлено поставихме хиляди български граждани в региони на страната, в които се произвежда тютюн, доказано с хилядолетия, че е добро място за тютюнопроизводство, но ние не направихме тази политика. Европа пак ни отвори очите. Пак министър Найденов е в дъното. Това пак е тема, по която може да му се иска оставка и трябва да му се иска оставката.
  Не на последно място е системното унищожаване на Селскостопанската академия – намаляването на бюджета всяка година, никакви реформи. Сега научните работници и обслужващият персонал са поставени на колене със заплати 20-30% от нормалните. Ние отново смятаме, че министър Найденов е безгрешен. Той никъде не си е поставил подписа и той не е виновен за нищо!
  Е, питам: докога?
  В тази анкетна комисия просто ще стане ясно и надявам се поне сега ще се отворят очите на всички, включително и на премиера, най-после този човек да бъде освободен и да бъде освободен от ГЕРБ! Той вреди на Вас, ако не го знаете, да Ви го кажа!
  Да не припомням историята със „Стара планина” – говоря в областта на храните – как ние ще правим едни велики работи в хранителната индустрия, как ще ядем хубави колбаси, как ще ядем истинско сирене! Да, под марката „Стара планина” и под качествените млечни продукти ние продължаваме да купуваме същите продукти, само че на по-висока цена. Нищо друго не се е променило! Този, който е произвеждал качествено, си произвежда качествено. Този, който не произвежда качествено – продължава да не произвежда качествено.
  Тук приключвам с думите: силно се надявам да подкрепите анкетната комисия. Самият премиер каза, че тя ще бъде на паритетен принцип. Хайде, сега да видим дали Вие уважавате премиера на страната си! Благодаря. (Шум, реплики, ръкопляскания.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма реплики.
  Има ли други желаещи за изказване? Няма.
  Прекратявам дискусията и преминаваме към гласуване.
  Преди да гласуваме, ще прочета целият текст на проекта за решение.
  „РЕШЕНИЕ
  за създаване на Анкетна комисия за проверка на всички обстоятелства, данни и факти по скандала с имотните сделки от месец декември 2012 г. със земи в защитени зони по Натура 2000 в района на Несебър, довели до облагодетелстване на хора, близки до управляващите днес Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 80 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  РЕШИ:
  1. Създава Анкетна комисия за проверка на всички обстоятелства, данни и факти по скандала с имотните сделки от месец декември 2012 г. със земи в защитени зони по Натура 2000 в района на Несебър, довели до облагодетелстване на хора, близки до управляващите днес.
  2. Комисията се състои от 6 народни представители – по един от всяка парламентарна група и един независим народен представител.
  3. Избира състав на комисията: председател, членове.
  4. Временната анкетна комисия се избира със срок от един месец.”
  Режим на гласуване!
  Гласували 83 народни представители: за 16, против 14, въздържали се 53.
  Предложението не е прието.

  Продължаваме с:
  ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
  От името на вносителите – господин Велчев, заповядайте.
  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Преди да прочета проекторешението, съм длъжен да кажа няколко думи по повод коментари в медии и във форуми от рода на: „Сега ли се сетиха да си замразят заплатите или да върнат надвзетите пари от 2009 г.?” Затова съм длъжен да кажа повече и за медиите, че от самото основаване на Четиридесет и първото Народно събрание всички тук решихме, че заплатите трябва да бъдат замразени. Когато ГЕРБ предложи това нещо, ние бяхме твърди в едно, че докато няма ясни показатели и резултати за това, че кризата е преодоляна, а тя не е само в България, отговорно и необходимо е заплатите на народните представители да бъдат замразени. (Шум и реплики.)
  Искам да повторя, че решението не е отсега и не за първи път сме се сетили да замразим заплатите си, а те са замразени за мандата на цялото Четиридесет и първо Народно събрание.
  Сега ще прочета това проекторешение. За тези, които не знаят, в началото на всяка година излиза статистиката за средната работна заплата в сферата на администрацията, така че изчакваме данните за последното тримесечие и тогава се взема решение за замразяване на работните заплати. (Силен шум.)
  Колеги, ако може по-тихо.
  „Проект!
  РЕШЕНИЕ
  за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители
  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  РЕШИ:
  1. Считано от 1 февруари 2013 г. спира за срок до края на мандата на Четиридесет и първото Народно събрание преизчисляването на месечното възнаграждение на народните представители съобразно средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие, ако така определеното месечно възнаграждение е по-високо от полученото възнаграждение за месец декември 2009 г.
  2. Всички допълнителни начисления към основното месечно възнаграждение на народните представители се извършват съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и т. 1 от това решение.
  3. Актуализация на месечните възнаграждения при условията на т. 1 и 2 се извършва и по отношение на лицата, чиито основни месечни възнаграждения, съгласно действащото законодателство, са обвързани с основните месечни възнаграждения на народните представители, включително ръководството на Народното събрание и на постоянните комисии към Народното събрание.” Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
  Заповядайте, господин Михалевски.
  ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Всичко щеше да е много добре и щях да се съглася с това, което казахте, че политиката ни като народни представители до излизане от кризата, макар че вече няколко пъти чуваме от финансовия министър, че сме излезли, по отношение на възнагражденията на народните представители е ясна, категорична и това е солидарното ни отношение към българските граждани, на които четири години нито успяхме да вдигнем пенсиите, нито да вдигнем по някакъв друг начин условията в частния сектор, за да се повишат доходите там.
  Само че аз питам: защо втора година поред трябва да ни съобщят пред медиите, че сме забравили да продължим тази наша солидарност и трябваше два пъти... (Шум и реплики.) Да, както миналата година, така и сега, а не ние като народни представители, знаейки, че съответното решение е до края на годината, да го продължим и да не изпадаме в тази деликатна ситуация.
  Второ, още по-важен въпрос. Нашата заплата не се определя от нас с гласуване. Нашата заплата, както и на всички висши държавници, е функция на политиката по доходите, изпълнявана от правителството в обществения сектор. Очевидно там заплатите растат, за да се налага ние да замразяваме непрекъснато, и се увеличава средната работна заплата в обществения сектор. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
  Уважаеми колеги, ако трябва да бъдем много ясни, очевидно ние не сме солидарни с българските граждани, защото тези, които работят в обществения сектор – ще припомня, че те са близо 600 000, получават все по-големи възнаграждения (не че не трябва да получават), но когато в същия момент милиони други не могат да си го позволят – това е наша отговорност, на народни представители. Иначе ние ще подкрепим решението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
  Други желаещи за изказване?
  Господин Радославов.
  АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По-младите сигурно не знаят, но навремето, при така наречения „тоталитарен режим”, имаше един данък самооблагане, май беше 2%, и всички по предприятия си гласувахме да се самообложим от възнагражденията, които получаваме, за да се ползват от държавата за някакви благородни цели. (Шум и реплики.)
  Ергенският данък беше отделно, но имаше и точно такъв данък самооблагане, много добре го помня... (Силен шум и реплики.) Та, каква ми е мисълта?
  Ние всички тук сме били на едно мнение, че действително в тези тежки времена е добре народното представителство да дава примери, дето се казва, на солидарност с хората – все повече безработни има, все повече хора бедстват. Мисля, че за да има някакъв ефект, обръщам се към вносителите и към колегата Велчев, да направим следното – не да спрем преизчислението, а това, което се получава като допълнително възнаграждение, да вземем решение с него парламентарните групи да правят дарения, така че целият народ да разбере, че народните представители даряват... (Реплики.)
  Фактически спират си възнагражденията да не растат, ама ние ги даряваме на една детска градина, на еди-какво си и еди-какво си. Така хората ще разберат много по-добре нашия жест, който правим, отколкото като се откажем от това – парите ще потъват в бюджета и с депутатска пита помен правят други, перифразирам – с чужда пита помен прави. (Шум и реплики.)
  Не е ли много по-разумно да допълним текста с едно такова допълнение? Ние сме съгласни, повтаряме си решението, но примерно тези средства, които са отгоре, да могат парламентарните групи да правят дарения на крайно нуждаещи се и така нататък, което смятам, че ще бъде с много по-голям ефект и в интерес на народното представителство и на Народното събрание. Това са почтено заработени пари, те се получават като тройно средно възнаграждение и съвсем логично е, че ние ги даряваме конкретно – тука, тука и тука. Смятам, че това ще е още по-добре и ще се оцени повече, дето се казва, отколкото един акт, с който ние повтаряме другото – на колегата Дянков там ще му дадем още 5-6 милиона, дето ще потънат.
  Моето предложение е да допълним текста с едно такова допълнение. Мисля, че така и така приключваме този мандат, виждаме, че нашият пример не се споделя от отделни министерства и агенции. Беше принуден, дето се казва, да се намесва и министър-председателят някои да върнат по 40-50 000 лв. премии. Тоест като сме една институция, която действително го прави, поне да има по-голяма яснота за българските граждани, че ние го правим действително и си отстояваме това становище.
  Това е моето предложение. Иначе ще излезе, че е поредна демагогия. Може да се тълкува така, че тези хора не разчитат само на тези доходи, затова им е лесно – могат да се откажат и от всичките си заплати, вижте колко са благородни. Затова, поне като са си наши пари, ние да си ги дарим. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте за изказване, господин Велчев.
  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Радославов, що се отнася до даренията, ние ежемесечно и ежеседмично го правим от Парламентарната група на ГЕРБ, така че нямаме нужда да получаваме пари от някъде другаде, за да правим дарения.
  Друго искам да Ви кажа, че, първо, много ненавременно идва това Ваше предложение, то е закъсняло.
  Второ, на мен веднага ми идва една мисъл, добре, ако ние приемем това, което Вие казвате, утре в медиите ще излезе, че управляващите си вдигнаха заплатите, защото функция на нашите заплати са заплатите на министри, комисии, агенции и така нататък. И те ли трябва да приемат решение, че трябва да си даряват заплатите?
  Мисля, че е най-справедливо това, което правим вече четвърта година – замразяване на заплатите. Ако Вие имахте идея, или Вашата парламентарна група, може би трябваше да го кажете. Знаете, че още в началото на тази година коментираме, че трябва да ги замразим. Малко е закъсняло и не мога да го приема сега като предложение. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика? Няма.
  Заповядайте за дуплика, господин Радославов.
  АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Велчев, не само Вашата парламентарна група, но и нашата парламентарна група прави дарения. Въпросът беше, че това ще е един по-ясен знак, според мен, от наша страна като народно представителство, защото мисля, че заслужаваме все пак това да се оцени, което правим, защото сме една от малките институции, която вече четвърта година го прави. Моето предложение е най-добронамерено. Мисля, че от това само ще спечели народното представителство, ако направи подобно нещо, а нищо не пречи на тези, на които заплатите са функция и на нашето решение, и те да направят дарения. Ще запомнят хората, че еди-кой си министър си дарил заплатата на еди- коя си детска градина. (Реплики от ГЕРБ.)
  Искам да кажа, че аз така го разбирам, въпрос на преценки.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми господин Радославов, съгласно нашия правилник, тъй като няма внесено друго решение освен това, което разискваме, аз бих могла да подложа на гласуване Вашето предложение за промяна в това решение, ако Вие ми дадете конкретен текст, така че той да се впише в това решение и да отрази Вашето предложение. Ако успеете да го направите до края на дебата, ще го подложа на гласуване, но в противен случай просто не виждам как.
  Заповядайте, господин Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, които сте останали в залата!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Пълна е залата, как така! (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Може би беше най-добре този въпрос да го решим без особени дебати (реплики от ГЕРБ), тъй като няма и не може да има различни мнения по въпроса, че народните представители трябва да дадат пример за солидарност, за икономии и морал. За да не изглежда лицемерно всичко това, което правим, трябва да разпространим тази постановка към цялостната си дейност като управляваща партия и парламентарни сили.
  Когато вървеше този дебат, си спомних за президента на една велика държава, който наскоро беше осъден за това, че като кмет на столицата преди това беше назначил 15 партийни функционери на фиктивна длъжност в столицата Париж.
  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): По темата ще говорим ли?
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: По темата ще говорим, ще дойда точно до името на човека, господин Велчев. Беше назначил 15 партийни функционери на неговата партия на фиктивни длъжности в столицата, на която той кметуваше. Минаха години – беше два мандата президент на Франция, и след това го осъдиха за това му деяние. Затова по този повод искам да призова управляващата партия, която държи тоталната власт върху почти всички институции, ако има партийни функционери, които са назначени на фиктивни длъжности и получават реални заплати в духа на днешните постановки, веднага тази практика да бъде прекратена.
  Обръщам се към председателя на Народното събрание, ако има съветници на политическа партия ГЕРБ в Столична община, които заемат фиктивни длъжности в Народното събрание, които не са стъпвали в сградата месеци наред, но редовно получават по банков път своите заплати, да прекратят тази практика още утре след тези изказвания, които направихме, и да ги върнат. (Реплики.)
  Ако искате да бъда още по-конкретен, да попитам: колко главни експерти работят в комисията, в която с Вас работим, колега? Колко реално работят и колко получават заплати? Така че, ако ще го правим това и вярвам, че искрено го поставяте, огледайте си редиците, огледайте практиките и ги пресечете още утре, за да убедим хората, че го правим от искрени съображения, а не, за да им хвърлим прах в очите с нашите заплати.
  Завърших, госпожо председател.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
  Други желаещи за изказвания? (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
  Заповядайте.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Госпожо председател, правя процедурно предложение да удължим работното време до гласуване на въпросната точка.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
  Гласували 92 народни представители: за 89, против 2, въздържал се 1.
  Предложението е прието.
  Продължете с изказването си, господин Лазаров.
  Заповядайте.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Преди малко отново станахме свидетели на популизъм в действие с едни призиви. Аз също ще си позволя да Ви отправя един призив: дайте да заявим, че няма да сключваме договор да лъскат имиджа ни с Хохегер, да речем, тъй като той е подсъдим и българската държава, правителството на тройната коалиция да плати едни милиони – и то на два пъти, които след това да се върнат в една PR агенция в България. Защото преди малко беше отправен един пълен с популизъм призив на едно нормално предложение, което правим всяка година.
  Уважаеми колеги, Хохегер е подсъдим за това, че е изпрал пари.
  Уважаеми колеги, призовавам Ви, нека тук да заявим: „Не, няма да сключваме договор с лобиста Хохегер, който е подсъдим. Българската държава няма да му плаща едни милиони, за да лъска имиджа на тройната коалиция или на което и да е правителство и тези пари да бъдат върнати в една българска PR агенция”. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте за реплика, господин Божинов.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Въобще няма да защитавам и отстоявам технологията „Хохегер”. Въобще!
  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Върнете парите!
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Но Вие като я отрицавате, нима не виждате, че днес по оперативните програми в рамките на онези десетки милиони, които са 0,6-1% от стойността на оперативните програми, в някои министерства са в размер на 23 – 14 и 17 милиона, като се заобикаля Законът за обществените поръчки, директно се възлага на конкретни медии устройването на имиджа на властта, уважаеми колеги от ГЕРБ! Като говорите за Хохегер, който разследвате, защо не видите указанията на Европейската комисия, която Ви казва, че никога не е давала указания и никога не приема без обществени поръчки да се сключват договори с медиите, че това е възможно само в определени случаи, които не се покриват от чл. 2, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, ползван от министрите. Аз затова говоря да разпрострем отрицанието на порочните практики върху днешния ден, за да изглеждаме в очите на хората малко от малко по-достоверни, отколкото смешни популисти.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика? Няма.
  РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Член 1, ал. 1.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Член 1, ал. 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Желаете ли дуплика, господин Лазаров?
  Заповядайте!
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, просто ще напомня, че Хохегер е подсъдим в Австрия. Това е човекът, с който Вашето правителство сключи договор и преведе на два пъти милиони евро, за да лъска Вашия имидж. Тези милиони евро се върнаха в България в една PR агенция. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Имамов, заповядайте за изказване.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че много малко от присъстващите ще се осмелят да гласуват против това предложение, защото то е силно популистко. Този, който дръзне да гласува против предложението, ще бъде разпнат, именно защото предложението е силно популистко. Всякакви предложения, свързани с доходите на депутатите, са силно популистки. Само че, уважаеми колеги, проблемът не е в доходите на депутатите, проблемът е в доходите на хората. Вие правите лесното – замразявате! Замразихте доходи, замразихте пенсии...
  РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не са замразени, увеличени.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: ...замразихте българската икономика. Вашият мандат ще остане в историята като ледниковата епоха на българската икономика. (Смях от ГЕРБ.) Само че искам да Ви напомня, уважаеми колеги, че след замразяването идва размразяването. (Реплики от ГЕРБ.) А след размразяването идва потоп. (Реплики от ГЕРБ.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
  Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
  Преминаваме към гласуване.
  Подлагам на гласуване внесения Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители.
  Гласували 97 народни представители: за 96, против 1, въздържали се няма.
  Предложението е прието.
  Уважаеми народни представители, тъй като до края на пленарния ден остават около 4 минути, които явно няма да ни стигнат за следващата точка, приключваме с днешното пленарно заседание.
  Продължаваме утре, 7 февруари 2013 г., от 9,00 ч. (Звъни.)

  (Закрито в 13,56 ч.)


  Председател:
  Цецка Цачева

  Заместник-председател:
  Менда Стоянова

  Секретари:
  Любомир Иванов
  Любомир Владимиров
  Форма за търсене
  Ключова дума
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ